Mahep�llumajandusliku tootmise toetus 2010 by 1wzKru

VIEWS: 0 PAGES: 13

									Mahepõllumajandusliku tootmise toetus 2010*Allolevas nimekirjas on tegemist taotlejatele määratud toetussummadega. Seoses võlgnike suhtes
tehtavate tasaarvestustega võivad väljamakstavad toetussummad erineda määratud toetussummadest.

* Kasutatud lühendid:
   MAH – mahepõllumajandusliku tootmise toetus;
   MAHK - toetus mahepõllumajanduslikult peetavatele karjatatavatele loomadele;
   MAHP - toetus taotluse esitamise aastale eelnenud kalendriaastal majandusüksuses
    mahepõllumajanduslikult peetud kodulindude, sigade, küülikute või mesilasperede keskmise
    loomade arvu järgi;

*Andmed on esitatud 01. veebruari 2011. a seisuga.


Seoses Euroopa Kohtu otsuse jõustumisega 09.11.2010 eraisikutele ja FIE-dele määratud
toetuste andmeid ei avalikustata. Eraisikutele ja FIE-dele määratud toetused on võimalik leida
e-PRIAst või helistades pindalatoetuste infotelefonil 737 7679.


FIE-dele määratud 2010. aasta mahepõllumajandusliku tootmise toetuse summa on kokku 5 146
863,41 EUR (80 530 913,03 EEK).

                                    Määratud  Määratud
Taotleja nimi                    Maakond   Toetus summa EUR summa EEK
AAVERE AGRO OÜ                    HARJUMAA  MAH    9 900,68  154 911,98
AAVERE AGRO OÜ                    HARJUMAA  MAHK    862,92  13 501,76
ABERDEEN TOP GENETICS OÜ               JÕGEVAMAA  MAH   49 422,10  773 287,83
ABERDEEN TOP GENETICS OÜ               JÕGEVAMAA  MAHK   7 114,30  111 314,61

ABL BALTIC SEEDS AKTSIASELTS             VÕRUMAA   MAH    56 063,86    877 208,79

ABL BALTIC SEEDS AKTSIASELTS             VÕRUMAA   MAHK   2 288,34    35 804,74
AGRICULTURE AS                    PÄRNUMAA  MAH   46 607,36   729 246,72
AGRICULTURE AS                    PÄRNUMAA  MAHK    901,27    14 101,81
AGROAIT MB OÜ                    TARTUMAA  MAH   25 889,85   405 088,13
AKTSIASELTS ANDRESSEL                VÕRUMAA   MAH    4 713,17    73 745,09
AKTSIASELTS KASKATER                 HARJUMAA  MAH   13 270,31   207 635,23
AKTSIASELTS KASKATER                 HARJUMAA  MAHK   1 970,33    30 828,97
AKTSIASELTS KAVASTU PÕLD               TARTUMAA  MAH   157 504,92  2 464 416,48

AKTSIASELTS MAA-INVESTEERINGUD            PÄRNUMAA  MAH    7 313,16    114 426,09

AKTSIASELTS MAA-INVESTEERINGUD            PÄRNUMAA  MAHK    671,16     10 501,37

AKTSIASELTS MERIX KINNISVARA             JÕGEVAMAA MAH     52 386,02    819 663,10
AKTSIASELTS PÕLLUVARA                VILJANDIMAA MAH    4 356,76     68 168,48
                                 Määratud    Määratud
Taotleja nimi                Maakond    Toetus summa EUR   summa EEK
AKTSIASELTS SAIDAFARM            HARJUMAA   MAH     81 079,53  1 268 618,97
AKTSIASELTS SAIDAFARM            HARJUMAA   MAHK    12 189,55   190 725,01
ALTA KARJAFARM OÜ              RAPLAMAA   MAH     1 033,78   16 175,14
ALTA KARJAFARM OÜ              RAPLAMAA   MAHK      594,45    9 301,12
AMBLA AGRO OSAÜHING             JÄRVAMAA   MAH     79 949,82  1 250 942,85
ANDIAGRO OÜ                 PÕLVAMAA   MAH     37 816,20   591 694,95
ANNOMERE OÜ                 HIIUMAA    MAH     13 695,30   214 284,88
ANNOMERE OÜ                 HIIUMAA    MAHK     2 927,54   45 806,05
ASSMARII OÜ                 RAPLAMAA   MAH     4 102,92   64 196,75
ASSMARII OÜ                 RAPLAMAA   MAHK      556,11    8 701,23
BIOMARI OÜ                 TARTUMAA   MAH     1 020,83   15 972,52
CARUNCULA MAHE OÜ              JÄRVAMAA   MAH     2 459,45   38 482,03
CARUNCULA MAHE OÜ              JÄRVAMAA   MAHK      204,55    3 200,51
CLARISSON OÜ                LÄÄNEMAA   MAH     12 292,33   192 333,17
CLARISSON OÜ                LÄÄNEMAA   MAHK     2 467,32   38 605,17

EESTI EVANGEELSE LUTERLIKU KIRIKU MAARJA-
MAGDALEENA KOGUDUS             JÕGEVAMAA   MAH      339,11    5 305,92
ELLAMÄRDI TALU OÜ              TARTUMAA   MAH     28 451,85   445 174,72
ENKELANDUS OÜ                LÄÄNEMAA   MAH      316,78    4 956,53
FINKRE OSAÜHING               VILJANDIMAA  MAH     41 325,06   646 596,68
FINKRE OSAÜHING               VILJANDIMAA  MAHK     6 187,45   96 812,56
HANSU FARM OÜ                RAPLAMAA   MAH     51 231,72   801 602,23
HANSU FARM OÜ                RAPLAMAA   MAHK     2 435,36   38 105,10
HELMENIIDU OSAÜHING             VALGAMAA   MAH     4 903,79   76 727,64
HEREFORD OÜ                 RAPLAMAA   MAH     11 410,86   178 541,16
HEREFORD OÜ                 RAPLAMAA   MAHK      816,38   12 773,57
IDAKESKUS OÜ                JÄRVAMAA   MAH     7 272,72   113 793,34
INDREKU TALU OÜ               LÄÄNEMAA   MAH     1 911,97   29 915,83
KAASIKU MAHETALU OÜ             TARTUMAA   MAH     7 631,77   119 411,25
KAUTLA TALU OÜ               HIIUMAA    MAH     3 899,80   61 018,61
KAUTLA TALU OÜ               HIIUMAA    MAHK      862,92   13 501,76
KENAKSE OÜ                 SAAREMAA   MAH      977,80   15 299,25
KENAKSE OÜ                 SAAREMAA   MAHK      81,50    1 275,20
KIBERI TALU OSAÜHING            VALGAMAA   MAH     6 474,94   101 310,80
KIBERI TALU OSAÜHING            VALGAMAA   MAHK      543,32    8 501,11

KIHNU MAJANDUSE OSAÜHING          PÄRNUMAA   MAH     4 987,34   78 034,91

KIHNU MAJANDUSE OSAÜHING          PÄRNUMAA   MAHK     2 110,42   33 020,90
KIVILOO KÕRTS OÜ              HARJUMAA   MAH     1 038,12   16 243,05
KIVILOO KÕRTS OÜ              HARJUMAA   MAHK      139,51    2 182,86
                        Määratud summa   Määratud summa
Taotleja nimi       Maakond    Toetus EUR         EEK
KOPRA KARJAMÕIS OÜ    VALGAMAA   MAH       93 080,72    1 456 396,79
KOPRA KARJAMÕIS OÜ    VALGAMAA   MAHK       16 692,71     261 184,16
KOPRA SAHVER OÜ      VALGAMAA   MAH        7 979,59     124 853,45
KPV GRUPP OÜ       HARJUMAA   MAH        3 795,39     59 384,95
KPV GRUPP OÜ       HARJUMAA   MAHK        377,13      5 900,80
KR TAMMIKU TALU OÜ    SAAREMAA   MAH        2 841,36     44 457,62
KR TAMMIKU TALU OÜ    SAAREMAA   MAHK        460,22      7 200,88
KUPPARI MAHETALU OÜ    HARJUMAA   MAH        3 959,50     61 952,71
KUPPARI MAHETALU OÜ    HARJUMAA   MAHK        351,56      5 500,72
KURESOO OÜ        IDA-VIRUMAA  MAH       43 224,30     676 313,33
KÄMARA MAHE OÜ      TARTUMAA   MAH       14 630,61     228 919,30
KÜLVANDU OSAÜHING     HARJUMAA   MAH         384,98      6 023,63
L. AGRO OÜ        VALGAMAA   MAH       13 755,33     215 224,15
L. AGRO OÜ        VALGAMAA   MAHK       4 278,17     66 938,81
LEHU RAILI OÜ       PÄRNUMAA   MAH        1 538,82     24 077,30
LEHU RAILI OÜ       PÄRNUMAA   MAHP       1 853,49     29 000,82
LELLE PÕLLUMAJANDUSE
OSAÜHING         RAPLAMAA   MAH       52 163,00     816 173,60
LELLE PÕLLUMAJANDUSE
OSAÜHING         RAPLAMAA   MAHK       5 631,35      88 111,48
LOSSIMAR OÜ        VÕRUMAA    MAH       3 161,17      49 461,56
LÕUNATIPP OÜ       VÕRUMAA    MAH       13 108,19     205 098,61
LÕUNATIPP OÜ       VÕRUMAA    MAHK       1 745,02      27 303,63
LYNX OÜ          JÄRVAMAA   MAH       9 171,96     143 509,99
LYNX OÜ          JÄRVAMAA   MAHK       1 773,27      27 745,65
M.E.T.S. OÜ        VALGAMAA   MAH        419,52      6 564,06
MAHE KATI OÜ       VILJANDIMAA  MAH       6 992,00     109 401,03
MAHEFARM OÜ        HARJUMAA   MAH       13 339,46     208 717,19
MAHEFARM OÜ        HARJUMAA   MAHK       1 126,59      17 627,30
MAHETOOTED OÜ       JÄRVAMAA   MAH       37 399,00     585 167,19
MANOR HOLDING OÜ     HARJUMAA   MAH        725,93      11 358,34
MARIMARTA OÜ       JÕGEVAMAA   MAH       3 453,49      54 035,38
METSAVAHI MAHE OÜ     RAPLAMAA   MAH       1 610,49      25 198,69
METSAVAHI MAHE OÜ     RAPLAMAA   MAHK        134,24      2 100,40
             LÄÄNE-
METSUR OÜ         VIRUMAA    MAH        676,49      10 584,77
             LÄÄNE-
METSUR OÜ         VIRUMAA    MAHK        159,80      2 500,33
MITTETULUNDUSÜHING ERDA  PÄRNUMAA   MAH        813,87      12 734,30
MITTETULUNDUSÜHING
MAARJALÄTE        VÕRUMAA    MAH        1 682,19     26 320,55
                         Määratud summa   Määratud summa
Taotleja nimi        Maakond    Toetus EUR         EEK
MITTETULUNDUSÜHING UUSTLU
VÄRK!            SAAREMAA   MAH       750,80      11 747,47
MITTETULUNDUSÜHING UUSTLU
VÄRK!            SAAREMAA   MAHK       191,76      3 000,39
MOKKO TURISM OÜ       JÕGEVAMAA   MAH       4 426,55      69 260,46
MOKKO TURISM OÜ       JÕGEVAMAA   MAHK      1 176,13      18 402,44
MSP OÜ           TARTUMAA   MAH       6 448,72     100 900,54
MUHU FARMID OÜ       SAAREMAA   MAH      40 569,01     634 767,07
              LÄÄNE-
MÄÄRI MÕIS OSAÜHING     VIRUMAA    MAH       5 113,69      80 011,86
              LÄÄNE-
MÄÄRI MÕIS OSAÜHING     VIRUMAA    MAHK      1 725,84      27 003,53
NIIDI TALUAED OÜ      SAAREMAA   MAH        980,78      15 345,87
NIIDI TALUAED OÜ      SAAREMAA   MAHK       153,41      2 400,34
NIKRE TALU OÜ        RAPLAMAA   MAH       5 214,92      81 595,77
NIKRE TALU OÜ        RAPLAMAA   MAHK       434,66      6 800,95
NÕGLAPAJU OÜ        VÕRUMAA    MAH       3 907,68      61 141,91
OJAKÜLA PÕLLU OÜ      JÄRVAMAA   MAH      16 431,20     257 092,41
OSAÜHING AATINGER      VILJANDIMAA  MAH       4 880,42      76 361,98
OSAÜHING ABJAK       VILJANDIMAA  MAH       9 694,21     151 681,43
OSAÜHING ABJAK       VILJANDIMAA  MAHK      2 163,89      33 857,52
OSAÜHING ABOVO       VILJANDIMAA  MAH      33 785,09     528 621,79
OSAÜHING ABOVO       VILJANDIMAA  MAHK      2 352,25      36 804,71
OSAÜHING ALMEIDO      SAAREMAA   MAH       7 977,97     124 828,11
OSAÜHING ALMEIDO      SAAREMAA   MAHK      1 034,65      16 188,75
OSAÜHING ANTERA       RAPLAMAA   MAH      56 704,63     887 234,66
OSAÜHING ASTELAID      VÕRUMAA    MAH      39 632,09     620 107,46
OSAÜHING AV-SIMMU      SAAREMAA   MAH       2 853,65      44 649,92
OSAÜHING BERRY FARMING   TARTUMAA   MAH       1 522,86      23 827,58
              LÄÄNE-
OSAÜHING BIOFERT      VIRUMAA    MAH       6 365,27      99 594,83
              LÄÄNE-
OSAÜHING BIOFERT      VIRUMAA    MAHK      1 272,01      19 902,63
OSAÜHING BREADMILL     RAPLAMAA   MAH       6 306,78      98 679,66
OSAÜHING BREMLAND      VÕRUMAA    MAH       8 554,02     133 841,33
OSAÜHING BREMLAND      VÕRUMAA    MAHK      1 422,95      22 264,33
              LÄÄNE-
OSAÜHING CABADABA      VIRUMAA    MAH       3 298,81      51 615,16
OSAÜHING COLDMIX      VILJANDIMAA  MAH      31 356,75     490 626,52
OSAÜHING DIFFERTON     HARJUMAA   MAH        454,48      7 111,07
OSAÜHING DROOG       VILJANDIMAA  MAH        596,00      9 325,37
OSAÜHING E.TOLLI      VILJANDIMAA  MAH        524,40      8 205,08
                          Määratud summa   Määratud summa
Taotleja nimi         Maakond    Toetus EUR        EEK
OSAÜHING EGGER JA KO     PÄRNUMAA   MAH       3 739,40     58 508,90
OSAÜHING EGGER JA KO     PÄRNUMAA   MAHK        466,62      7 301,02
OSAÜHING ELUJÕUD       VILJANDIMAA  MAH       1 520,76     23 794,72
OSAÜHING FIO         PÕLVAMAA   MAH       1 739,86     27 222,89
OSAÜHING G. KLETTENBERG    VILJANDIMAA  MAH       1 473,21     23 050,73
OSAÜHING G. KLETTENBERG    VILJANDIMAA  MAHK        147,02      2 300,36
OSAÜHING GROWUP        VALGAMAA   MAH       3 063,00     47 925,54
OSAÜHING GROWUP        VALGAMAA   MAHK        340,38      5 325,79
OSAÜHING HADAR        PÄRNUMAA   MAH       2 058,56     32 209,46
OSAÜHING HEIMTALI
HOBUSEKASVANDUS        VILJANDIMAA MAH        32 123,52     502 623,87
OSAÜHING HEIMTALI
HOBUSEKASVANDUS        VILJANDIMAA  MAHK       5 669,71     88 711,68
OSAÜHING ILUS LOODUS     VÕRUMAA    MAH       8 194,62     128 217,94
OSAÜHING JMK GRUPP      RAPLAMAA   MAH        699,20     10 940,10
OSAÜHING JUPPI        TARTUMAA   MAH       26 699,61     417 758,12
OSAÜHING KAMPEN        PÄRNUMAA   MAH       19 985,07     312 698,40
OSAÜHING KAPA         SAAREMAA   MAH        646,92     10 122,10
OSAÜHING KAPA         SAAREMAA   MAHK        70,30      1 099,96
OSAÜHING KARITSU RANTŠO    RAPLAMAA   MAH       51 659,41     808 294,12
OSAÜHING KARITSU RANTŠO    RAPLAMAA   MAHK       8 891,27     139 118,15
OSAÜHING KARJAPOISS      VILJANDIMAA  MAH       14 126,39     221 029,97
OSAÜHING KASEVÄLJA AGRO    IDA-VIRUMAA  MAH       21 983,19     343 962,18
OSAÜHING KASEVÄLJA AGRO    IDA-VIRUMAA  MAHK       4 794,00     75 009,80
OSAÜHING KASKEMA TALU     RAPLAMAA   MAH       2 239,01     35 032,89
OSAÜHING KAUNI        LÄÄNEMAA   MAH       21 576,71     337 602,15
OSAÜHING KAUNI        LÄÄNEMAA   MAHK       2 882,79     45 105,86
OSAÜHING KOIDU-JÜRI TALU   PÄRNUMAA   MAH       3 890,48     60 872,78
OSAÜHING KOIDU-JÜRI TALU   PÄRNUMAA   MAHK        647,19     10 126,32

OSAÜHING KOPLIMÄE MAHE TALU  SAAREMAA   MAH       1 238,13     19 372,52
OSAÜHING KUPIKS        LÄÄNEMAA   MAH       3 108,74     48 641,21
OSAÜHING KUPIKS        LÄÄNEMAA   MAHK       1 482,94     23 202,97
OSAÜHING KURUMAN       HARJUMAA   MAH        461,47      7 220,44
               LÄÄNE-
OSAÜHING KÜTI MÕIS      VIRUMAA    MAH       28 929,20     452 643,62
               LÄÄNE-
OSAÜHING KÜTI MÕIS      VIRUMAA    MAHK       1 323,14     20 702,64
OSAÜHING LAANEISAND      JÕGEVAMAA   MAH       6 771,72     105 954,39
OSAÜHING LAL MERII      SAAREMAA   MAH       2 819,62     44 117,47
OSAÜHING LAL MERII      SAAREMAA   MAHK        244,49      3 825,44
                         Määratud summa   Määratud summa
Taotleja nimi        Maakond    Toetus EUR         EEK

OSAÜHING LANDHORD TRADING  SAAREMAA   MAH      22 330,77     349 400,63

OSAÜHING LANDHORD TRADING  SAAREMAA   MAHK      2 754,95      43 105,60
OSAÜHING LASVA AGRO     VÕRUMAA    MAH        664,24      10 393,10
OSAÜHING LEVIVESKI     PÄRNUMAA   MAH       5 840,80      91 388,66
OSAÜHING LOO FARMID     RAPLAMAA   MAH       8 555,78      133 868,87
OSAÜHING LOO FARMID     RAPLAMAA   MAHK       628,01       9 826,22
OSAÜHING LUISTE MÕIS    RAPLAMAA   MAH       6 596,95      103 219,84
OSAÜHING LUTELLA      VÕRUMAA    MAH      13 382,69      209 393,60
OSAÜHING LÕUNAPIIM     VÕRUMAA    MAH      120 279,59     1 881 966,63
OSAÜHING LÕUNAPIIM     VÕRUMAA    MAHK      18 779,69      293 838,30
OSAÜHING MAALAEGAS     JÄRVAMAA   MAH       5 392,61      84 376,01
OSAÜHING MAASIKAMÄE     LÄÄNE-
LIHAKARI          VIRUMAA    MAH      20 180,97     315 763,57
OSAÜHING MAASIKAMÄE     LÄÄNE-
LIHAKARI          VIRUMAA    MAHK      1 693,88      26 503,46
OSAÜHING MAASIKAMÄE     LÄÄNE-
PIIMAKARI          VIRUMAA    MAH      25 294,08     395 766,35
OSAÜHING MAHE SEEME     TARTUMAA   MAH      29 111,33     455 493,34
OSAÜHING MAHESE       VILJANDIMAA  MAH       2 001,88      31 322,62
OSAÜHING MAHESE       VILJANDIMAA  MAHK       210,93      3 300,34
OSAÜHING MARLIS INVEST   JÕGEVAMAA   MAH       1 048,80      16 410,15
OSAÜHING MEIDEREL      HARJUMAA   MAH       1 058,32      16 559,11
OSAÜHING MEIDEREL      HARJUMAA   MAHK       223,72      3 500,46
OSAÜHING MERILO GRUPP    VALGAMAA   MAH        349,60      5 470,05
OSAÜHING METAK       VILJANDIMAA  MAH       2 963,88      46 374,64

OSAÜHING MUHU JAANALIND   SAAREMAA   MAH       4 325,32      67 676,55

OSAÜHING MUHU JAANALIND   SAAREMAA   MAHK       575,28      9 001,18
OSAÜHING MÕISAMASIN     JÕGEVAMAA   MAH       8 936,69     139 828,81
OSAÜHING MÕISAMASIN     JÕGEVAMAA   MAHK       811,78      12 701,60
OSAÜHING MÄE MAATALU    SAAREMAA   MAH       8 499,55     132 989,06
OSAÜHING MÄE MAATALU    SAAREMAA   MAHK      1 797,75      28 128,68
OSAÜHING MÄNNAKA      HIIUMAA    MAH      26 827,70     419 762,29
OSAÜHING MÄNNAKA      HIIUMAA    MAHK      7 312,45     114 414,98
OSAÜHING MÄSSA       RAPLAMAA   MAH       2 072,89      32 433,68
OSAÜHING NAATSAKU TALU   VILJANDIMAA  MAH       1 874,52      29 329,86
OSAÜHING NAATSAKU TALU   VILJANDIMAA  MAHK       220,54      3 450,70
OSAÜHING NELJA TUULE    VILJANDIMAA  MAH       1 483,25      23 207,82
OSAÜHING NELJA TUULE    VILJANDIMAA  MAHK        12,78       199,96
                        Määratud summa   Määratud summa
Taotleja nimi       Maakond    Toetus EUR         EEK
OSAÜHING NEVIREK     PÄRNUMAA   MAH        4 030,83      63 068,78
OSAÜHING NEVIREK     PÄRNUMAA   MAHK        409,09      6 400,87
OSAÜHING NINA TALU    HIIUMAA    MAH        1 283,79      20 086,95
OSAÜHING NINA TALU    HIIUMAA    MAHK        306,82      4 800,69

OSAÜHING ORGMETSA AIAND  JÄRVAMAA   MAH         643,98      10 076,10
OSAÜHING PAEKÜLA VESKI  HARJUMAA   MAH         349,60      5 470,05
OSAÜHING PAESALU     PÄRNUMAA   MAH        1 778,28      27 824,04
OSAÜHING PALLI FARM    LÄÄNEMAA   MAH       44 423,45     695 075,95
OSAÜHING PALLI FARM    LÄÄNEMAA   MAHK       4 046,14      63 308,33
OSAÜHING PALSAM AVR    RAPLAMAA   MAH       13 007,10     203 516,89
OSAÜHING PILDERI     HIIUMAA    MAH        7 249,98     113 437,54
OSAÜHING PILDERI     HIIUMAA    MAHK        752,66      11 776,57
OSAÜHING PILGUSE MÕIS   SAAREMAA   MAH        1 799,91      28 162,47
OSAÜHING PILGUSE MÕIS   SAAREMAA   MAHK        412,28      6 450,78
OSAÜHING PREVIOOLI    HARJUMAA   MAH         608,77      9 525,18
OSAÜHING PREVIOOLI    HARJUMAA   MAHK        115,06      1 800,30
OSAÜHING PÄRNJÕE VK    PÄRNUMAA   MAH       50 400,32     788 593,65
OSAÜHING PÄRNJÕE VK    PÄRNUMAA   MAHK       16 536,10     258 733,74
OSAÜHING RANNA
MAHETALU         SAAREMAA   MAH         925,40      14 479,36
OSAÜHING RANNA
MAHETALU         SAAREMAA   MAHK        269,71      4 220,04
OSAÜHING RANNA RANTŠO   LÄÄNEMAA   MAH       10 509,04     164 430,75
OSAÜHING RANNA RANTŠO   LÄÄNEMAA   MAHK       1 000,43      15 653,33
OSAÜHING RANNA RANTŠO   LÄÄNEMAA   MAHP       1 602,84      25 079,00
OSAÜHING RANNA-VILLA   SAAREMAA   MAH       10 271,86     160 719,68
OSAÜHING RANNA-VILLA   SAAREMAA   MAHK       1 923,98      30 103,75
OSAÜHING REHE FARM    VILJANDIMAA  MAH         688,71      10 775,97
OSAÜHING REVDECO     PÄRNUMAA   MAH         939,91      14 706,40
OSAÜHING REVDECO     PÄRNUMAA   MAHK         83,10      1 300,23
OSAÜHING RK MARJAMAA   SAAREMAA   MAH        4 109,52      64 300,02
OSAÜHING RK MARJAMAA   SAAREMAA   MAHK         51,13       800,01
OSAÜHING ROCMAR PM    VILJANDIMAA  MAH       161 651,89    2 529 302,46
OSAÜHING SALUBRIS     RAPLAMAA   MAH       26 463,11     414 057,70
OSAÜHING SENTAFARM    VÕRUMAA    MAH       39 668,67     620 679,81
OSAÜHING SENTAFARM    VÕRUMAA    MAHK       7 510,60     117 515,35

OSAÜHING STARTRANS BALTIC PÄRNUMAA   MAH         339,11      5 305,92
                        Määratud summa    Määratud summa
Taotleja nimi       Maakond    Toetus EUR         EEK
OSAÜHING STRAUSSON    PÄRNUMAA   MAH        15 808,91     247 355,69
             LÄÄNE-
OSAÜHING SÕSTRAMAA    VIRUMAA    MAH        3 859,67      60 390,71
             LÄÄNE-
OSAÜHING TAALI MESILA   VIRUMAA    MAH         613,52       9 599,50
             LÄÄNE-
OSAÜHING TAALI MESILA   VIRUMAA    MAHP        2 556,80      40 005,23
OSAÜHING TAMMEVALD    VILJANDIMAA  MAH        8 297,61     129 829,38
OSAÜHING TAMSA-AGRO    TARTUMAA   MAH        70 503,45    1 103 139,28
OSAÜHING TAMSA-AGRO    TARTUMAA   MAHK        2 831,65      44 305,69
OSAÜHING TAUSAMÄE     SAAREMAA   MAH        7 480,77     117 048,62
OSAÜHING TAUSAMÄE     SAAREMAA   MAHK        1 193,71      18 677,50
OSAÜHING TEESOJA     HIIUMAA    MAH        6 787,07     106 194,57
OSAÜHING TEESOJA     HIIUMAA    MAHK        2 019,87      31 604,10
OSAÜHING TERMIIT INVEST  RAPLAMAA   MAH        23 763,93     371 824,71
OSAÜHING TERMIIT INVEST  RAPLAMAA   MAHK        2 985,07      46 706,20
             LÄÄNE-
OSAÜHING TOBIA AGRO    VIRUMAA    MAH        2 142,83      33 528,00
OSAÜHING TOOMA TALL    TARTUMAA   MAH        9 129,53     142 846,10
OSAÜHING TÕSTAMAA VEIS  PÄRNUMAA   MAH        8 911,38     139 432,80
OSAÜHING TÕSTAMAA VEIS  PÄRNUMAA   MAHK         786,22      12 301,67
OSAÜHING TÄLLEVERE AGRO  VILJANDIMAA  MAH        38 735,80     606 083,57
OSAÜHING VANAREBASE    VILJANDIMAA  MAH        16 739,26     261 912,51
OSAÜHING VEIA LK     JÕGEVAMAA   MAH        4 198,78      65 696,63
OSAÜHING VEIA LK     JÕGEVAMAA   MAHK         349,97      5 475,84
OSAÜHING VENNERICO    VILJANDIMAA  MAH        9 757,49     152 671,54
OSAÜHING VIDUVA TALU   RAPLAMAA   MAH        1 675,01      26 208,21
OSAÜHING VIDUVA TALU   RAPLAMAA   MAHK         143,82      2 250,29
OSAÜHING WILLIAM     PÄRNUMAA   MAH        2 930,97      45 859,72
OSAÜHING WILLIAM     PÄRNUMAA   MAHK         162,99      2 550,24
OSAÜHING VKV HINDRE    HIIUMAA    MAH         446,34      6 983,70
OSAÜHING VKV HINDRE    HIIUMAA    MAHK         140,62      2 200,22
OSAÜHING VÕLUMARI     PÕLVAMAA   MAH         349,60      5 470,05
OSAÜHING Ä JÄRVE     VÕRUMAA    MAH         339,11      5 305,92
             LÄÄNE-
OSAÜHING ÄNTU MÕIS    VIRUMAA    MAH        56 686,75     886 954,90
OSAÜHING Ü.K.R.      TARTUMAA   MAH        2 965,83      46 405,16
OSAÜHING Ü.K.R.      TARTUMAA   MAHK         479,40      7 500,98
OSAÜHING Ü.K.R.      TARTUMAA   MAHP         319,50      4 999,09
OÜ AADU-MAALI       JÄRVAMAA   MAH        5 049,69      79 010,48
OÜ AADU-MAALI       JÄRVAMAA   MAHK         703,12      11 001,44
OÜ ALAMÕISA FARM     VALGAMAA   MAH        10 363,12     162 147,59
OÜ ALAMÕISA FARM     VALGAMAA   MAHK        1 903,22      29 778,92
                      Määratud summa    Määratud summa
Taotleja nimi     Maakond    Toetus EUR         EEK
OÜ ANGUS       VILJANDIMAA  MAH        1 299,28      20 329,31
OÜ ARU TOOTMINE    HARJUMAA   MAH        1 092,83      17 099,07
OÜ ARU TOOTMINE    HARJUMAA   MAHK         90,18      1 411,01
OÜ AVEASTRA      VÕRUMAA    MAH        10 761,14     168 375,25
OÜ AVEASTRA      VÕRUMAA    MAHK        2 138,12      33 454,31
OÜ CORN        RAPLAMAA   MAH        9 284,49     145 270,70
OÜ ERTO TALU     JÕGEVAMAA   MAH        7 544,81     118 050,62
OÜ ERTO TALU     JÕGEVAMAA   MAHK         428,27      6 700,97
OÜ FRESAR       VILJANDIMAA  MAH        5 534,57      86 597,20
OÜ FRESAR       VILJANDIMAA  MAHK         543,32      8 501,11
OÜ GD BOIS      HARJUMAA   MAH         138,27      2 163,46
OÜ HILIKA       JÕGEVAMAA   MAH        1 150,35      17 999,07
OÜ HILIKA       JÕGEVAMAA   MAHK         95,88      1 500,20
OÜ HITEH KINNISVARA  LÄÄNEMAA   MAH         536,83      8 399,56
OÜ HITEH KINNISVARA  LÄÄNEMAA   MAHK         44,74       700,03
OÜ ISLAND FOODS    HIIUMAA    MAH        4 278,54      66 944,60
OÜ ISLAND FOODS    HIIUMAA    MAHK         728,69      11 401,52
OÜ KAMSATKA      JÄRVAMAA   MAH        1 402,45      21 943,57
OÜ KAMSATKA      JÄRVAMAA   MAHK         119,85      1 875,25
OÜ KANTRI-KESKUS   TARTUMAA   MAH         573,34      8 970,82
OÜ KILGI TALU     TARTUMAA   MAH        3 730,96      58 376,84
OÜ KIVI        JÕGEVAMAA   MAH         622,64      9 742,20
OÜ KIVI        JÕGEVAMAA   MAHK         97,65      1 527,89
           LÄÄNE-
OÜ KIVIAIA TALU    VIRUMAA    MAH         699,20      10 940,10
OÜ KÄRU LIHAVEIS   RAPLAMAA   MAH       13 637,54      213 381,13
OÜ KÄRU LIHAVEIS   RAPLAMAA   MAHK        159,80       2 500,33
OÜ LAEVA PÕLD     TARTUMAA   MAH       109 151,44     1 707 848,92
OÜ LAJA        LÄÄNEMAA   MAH       18 827,62      294 588,24
OÜ LALLUKA      JÕGEVAMAA   MAH        5 603,83      87 680,89
OÜ LALLUKA      JÕGEVAMAA   MAHK        325,99       5 100,64
OÜ LAPITE FARM    PÄRNUMAA   MAH        8 789,74      137 529,55
OÜ LAPITE FARM    PÄRNUMAA   MAHK       1 815,32      28 403,59
OÜ LEESLA TALU    HIIUMAA    MAH        7 692,01      120 353,80
OÜ LEESLA TALU    HIIUMAA    MAHK        824,56      12 901,56
OÜ LIHU FARM     RAPLAMAA   MAH       31 615,30      494 671,95
OÜ LIHU FARM     RAPLAMAA   MAHK       2 678,25      41 905,51
                     Määratud summa    Määratud summa
Taotleja nimi    Maakond    Toetus EUR         EEK
OÜ LIIVALAMMAS   SAAREMAA   MAH        13 946,84     218 220,63
OÜ LIIVALAMMAS   SAAREMAA   MAHK        2 318,69      36 279,61
OÜ MAITMA      PÕLVAMAA   MAH        9 048,47     141 577,79
OÜ METSA KIISA   TARTUMAA   MAH         699,20      10 940,10
OÜ MICROCONSULT   SAAREMAA   MAH        4 512,44      70 604,34
OÜ MÄLLONA MÕIS   TARTUMAA   MAH        11 571,10     181 048,37
OÜ MÄLLONA MÕIS   TARTUMAA   MAHK         920,73      14 406,29
OÜ MÄNNITUKA FARM  PÄRNUMAA   MAH        22 446,78     351 215,79
OÜ MÄNNITUKA FARM  PÄRNUMAA   MAHK        4 961,22      77 626,22
OÜ NÄKSI TALU    JÕGEVAMAA   MAH        1 675,15      26 210,40
OÜ NÄKSI TALU    JÕGEVAMAA   MAHK         140,62      2 200,22
OÜ PIIMATILK    HIIUMAA    MAH         841,58      13 167,87
OÜ PIIMATILK    HIIUMAA    MAHK         38,35       600,05
OÜ PROTEMPEL    VALGAMAA   MAH         315,45      4 935,72
OÜ PÕLDE MAHETALU  SAAREMAA   MAH        3 338,79      52 240,71
OÜ RANNAKÜLA TALL  TARTUMAA   MAH        12 129,79     189 789,97
          LÄÄNE-
OÜ REHEKIVI     VIRUMAA    MAH        5 498,67      86 035,49
          LÄÄNE-
OÜ REHEKIVI     VIRUMAA    MAHK         925,24      14 476,86
OÜ RIIDO ÖKOTALU  SAAREMAA   MAH        33 544,07     524 850,65
OÜ RIIDO ÖKOTALU  SAAREMAA   MAHK        5 497,12      86 011,24
OÜ RUKKIRÄÄK    TARTUMAA   MAH        35 920,92     562 040,27
OÜ SAARE AGRO    SAAREMAA   MAH        23 663,22     370 248,94
OÜ SAARE AGRO    SAAREMAA   MAHK        4 073,30      63 733,30
OÜ SADALA MAHE   JÕGEVAMAA   MAH        55 085,28     861 897,34
OÜ SADALA MAHE   JÕGEVAMAA   MAHK        1 080,25      16 902,24
OÜ SETO RÜGÄ    VÕRUMAA    MAH        9 031,78     141 316,65
OÜ SÜMBIO      TARTUMAA   MAH        4 125,28      64 546,61
OÜ ZERNA ÖKOTALU  PÕLVAMAA   MAH        3 616,53      56 586,40
OÜ TAELON      VILJANDIMAA  MAH        1 589,28      24 866,83
OÜ TALU JA TULU   PÄRNUMAA   MAH        6 058,51      94 795,08
OÜ TALU JA TULU   PÄRNUMAA   MAHK         504,97      7 901,06
OÜ TERNES      VALGAMAA   MAH        24 056,94     376 409,32
OÜ TOPI MÕIS    LÄÄNEMAA   MAH        26 041,70     407 464,06
OÜ TOPI MÕIS    LÄÄNEMAA   MAHK        3 285,48      51 406,59
OÜ TRIAS HOLDING  VILJANDIMAA  MAH        10 195,94     159 531,79
OÜ TRIAS HOLDING  VILJANDIMAA  MAHK        2 633,50      41 205,32
OÜ TULITERA     TARTUMAA   MAH        17 751,26     277 746,86
OÜ UTEVESKI     RAPLAMAA   MAH        9 047,33     141 559,95
OÜ UTEVESKI     RAPLAMAA   MAHK         707,91      11 076,38
                          Määratud summa   Määratud summa
Taotleja nimi         Maakond    Toetus EUR         EEK
OÜ UUEPÕLLU FARMER      LÄÄNEMAA   MAH        2 598,56     40 658,63
OÜ VALGU FARMER        RAPLAMAA   MAH       63 551,48     994 364,59
OÜ VAMP            RAPLAMAA   MAH       42 439,97     664 041,23
OÜ VELBURG          VALGAMAA   MAH        2 929,56     45 837,65
OÜ VELBURG          VALGAMAA   MAHK        428,26      6 700,81
OÜ VESKIMAA TALU       RAPLAMAA   MAH        6 844,46     107 092,53
OÜ VIKSI           TARTUMAA   MAH        4 189,88     65 557,38
OÜ VILJATOOTJA        TARTUMAA   MAH      134 291,91    2 101 211,80
OÜ VORMSI MT         LÄÄNEMAA   MAH        6 288,58     98 394,90
OÜ VORMSI MT         LÄÄNEMAA   MAHK        524,14      8 201,01
OÜ VÄIKE-TARVASTU       VÕRUMAA    MAH         246,17      3 851,72
OÜ VÄLJA TALU         TARTUMAA   MAH        2 384,00     37 301,49
PAHKLA CAMPHILLI KÜLA FARMI
OÜ              RAPLAMAA   MAH        8 695,80     136 059,70
PAHKLA CAMPHILLI KÜLA FARMI
OÜ              RAPLAMAA   MAHK        754,25     11 801,45
PAJUSI MAHETOOTMISE OÜ    JÕGEVAMAA   MAH       26 304,67     411 578,65
PAJUSI MAHETOOTMISE OÜ    JÕGEVAMAA   MAHK       2 192,45     34 304,39
               LÄÄNE-
PARIISMAR OSAÜHING      VIRUMAA    MAH       19 555,95     305 984,13
               LÄÄNE-
PARIISMAR OSAÜHING      VIRUMAA    MAHK       1 629,96     25 503,33
               LÄÄNE-
PIIRE UUSTALU OÜ       VIRUMAA    MAH       21 900,02     342 660,85
               LÄÄNE-
PIIRE UUSTALU OÜ       VIRUMAA    MAHK       2 024,99     31 684,21
POPI VARAD OÜ         PÄRNUMAA   MAH       10 080,95     157 732,59
POPI VARAD OÜ         PÄRNUMAA   MAHK       1 061,07     16 602,14
PORKUNI            LÄÄNE-
PÕLLUMAJANDUSÜHISTU      VIRUMAA    MAH        6 546,46     102 429,84
PRIPE ARENG OÜ        SAAREMAA   MAH         826,82     12 936,92
PÕDRANGU           LÄÄNE-
PÕLLUMAJANDUSÜHISTU      VIRUMAA    MAH       34 365,91     537 709,65
PÕDRANGU           LÄÄNE-
PÕLLUMAJANDUSÜHISTU      VIRUMAA    MAHK       5 695,28     89 111,77
PÄEVAPOEG OÜ         IDA-VIRUMAA  MAH       40 053,58     626 702,34
RATSIMÄE OÜ          VALGAMAA   MAH       11 097,04     173 630,95
RATSIMÄE OÜ          VALGAMAA   MAHK       1 044,45     16 342,09
RIMMI AGRO OÜ         VÕRUMAA    MAH       40 536,53     634 258,87
RIMMI AGRO OÜ         VÕRUMAA    MAHK       3 784,06     59 207,67
RMS GRUPP OSAÜHING      IDA-VIRUMAA  MAH        1 048,80     16 410,15

ROHUSÖÖTADE TOOTMISE OÜ    TARTUMAA   MAH       12 776,80     199 913,48
                      Määratud summa   Määratud summa
Taotleja nimi     Maakond    Toetus EUR         EEK
ROSEN KAPITAL OÜ    VILJANDIMAA  MAH        1 188,70     18 599,11
ROSEN KAPITAL OÜ    VILJANDIMAA  MAHK        191,76      3 000,39
RÄPSI OÜ        IDA-VIRUMAA  MAH       18 456,12     288 775,53
RÄPSI OÜ        IDA-VIRUMAA  MAHK       2 319,65     36 294,64
SAARE KASSAK OÜ    VILJANDIMAA  MAH         690,21     10 799,44
SAARE KASSAK OÜ    VILJANDIMAA  MAHK         57,53       900,15
SAAREMAA ÖKOKÜLA
AKTSIASELTS      SAAREMAA   MAH       22 072,37     345 357,54
SAAREMAA ÖKOKÜLA
AKTSIASELTS      SAAREMAA   MAHK       5 524,42     86 438,39
SAAREÕUE OÜ      PÄRNUMAA   MAH         507,69      7 943,62
SAAREÕUE OÜ      PÄRNUMAA   MAHK        172,58      2 700,29
SALME PÕLLUMAJANDUSE
OSAÜHING        SAAREMAA   MAH       39 857,91     623 640,77
SALME PÕLLUMAJANDUSE
OSAÜHING        SAAREMAA   MAHK       9 242,82     144 618,71
SALME PÕLLUMAJANDUSE
OSAÜHING        SAAREMAA   MAHP       3 291,19      51 495,93
SANDLA KARJAMÕIS OÜ  SAAREMAA   MAH        233,14      3 647,85
SANDLA KARJAMÕIS OÜ  SAAREMAA   MAHK        71,91      1 125,15
SUURE-JÜRI TALU OÜ   RAPLAMAA   MAH       24 579,04     384 578,41
TALVIKU OÜ       VILJANDIMAA  MAH       4 684,56      73 297,44
TAMME AGRO OÜ     TARTUMAA   MAH       31 564,16     493 871,79
TAMMISTU AGRO OÜ    TARTUMAA   MAH      120 854,03    1 890 954,67
TAMSAMÄE OÜ      TARTUMAA   MAH       27 744,71     434 110,38
TAMSAMÄE OÜ      TARTUMAA   MAHK        214,13      3 350,41
TAROPEDAJA OÜ     HARJUMAA   MAH       23 551,50     368 500,90
TAROPEDAJA OÜ     HARJUMAA   MAHK       3 202,39      50 106,52
            LÄÄNE-
TEHVANI OSAÜHING    VIRUMAA    MAH        6 957,47     108 860,75
TOOMA FARMER OÜ    LÄÄNEMAA   MAH        5 820,18     91 066,03
TOOMA FARMER OÜ    LÄÄNEMAA   MAHK        511,36      8 001,05
TOOTSI AGRO OÜ     TARTUMAA   MAH        8 628,10     135 000,43
TOOTSI AGRO OÜ     TARTUMAA   MAHK         6,39       99,98
            LÄÄNE-
TRAU OSAÜHING     VIRUMAA    MAH        1 705,08     26 678,70
            LÄÄNE-
TRAU OSAÜHING     VIRUMAA    MAHK        279,01      4 365,56
TSURA TALU OÜ     VALGAMAA   MAH       15 219,49     238 133,27
TSURA TALU OÜ     VALGAMAA   MAHK       3 072,21      48 069,64
TUHA TALU OSAÜHING   JÕGEVAMAA   MAH       9 571,02     149 753,92
TUHA TALU OSAÜHING   JÕGEVAMAA   MAHK       1 783,36      27 903,52
                         Määratud summa Määratud summa
Taotleja nimi         Maakond   Toetus EUR        EEK
TULEMUS OÜ          VILJANDIMAA MAH       1 573,20   24 615,23
TULUNDUSÜHISTU PIHTLA
HOBUSEKASVANDUS        SAAREMAA  MAH      5 598,37    87 595,46
TULUNDUSÜHISTU PIHTLA
HOBUSEKASVANDUS        SAAREMAA  MAHK      466,62     7 301,02

TULUNDUSÜHISTU VASULA AED   TARTUMAA  MAH      10 802,64   169 024,59
TÕNUMÄE OSAÜHING       RAPLAMAA  MAH      11 411,02   178 543,67
TÕRVA ASTELPAJU OÜ      VALGAMAA  MAH      1 901,82    29 757,02
TÕUSEV KOIT OÜ        VÕRUMAA   MAH      29 299,36   458 435,37

TÄISÜHING SIKAJALA ISTANDUS  PÕLVAMAA  MAH       699,20    10 940,10
USALDUSÜHING KASTLI AED    TARTUMAA  MAH      6 348,74    99 336,20
UUS ALLIKMÄE OÜ        JÕGEVAMAA  MAH      15 383,25   240 695,56
UUS ALLIKMÄE OÜ        JÕGEVAMAA  MAHK      1 776,98    27 803,70
VAGULA TIIGID OSAÜHING    VÕRUMAA   MAH      3 761,70    58 857,82
VAINU AGRO OÜ         TARTUMAA  MAH      8 165,20   127 757,62
VAJO FARM OÜ         RAPLAMAA  MAH      20 339,28   318 240,58
VAJO FARM OÜ         RAPLAMAA  MAHK      2 368,61    37 060,69
VALTU AED OÜ         RAPLAMAA  MAH      3 660,31    57 271,41
VIDRIKEMÕISA OSAÜHING     VALGAMAA  MAH      13 115,52   205 213,30
VIDRIKEMÕISA OSAÜHING     VALGAMAA  MAHK      1 188,91    18 602,40
VIHTRA AGRO OSAÜHING     PÄRNUMAA  MAH      6 379,07    99 810,76
VIHTRA AGRO OSAÜHING     PÄRNUMAA  MAHK      1 029,11    16 102,07
               IDA-
WIRU MAHE OÜ         VIRUMAA   MAH      5 830,07    91 220,77
VOORE TALLID OÜ        RAPLAMAA  MAH      6 245,12    97 714,89
VOORE TALLID OÜ        RAPLAMAA  MAHK       556,11    8 701,23
VÕLLEMA PM OSAÜHING      PÄRNUMAA  MAH      24 017,61   375 793,94
VÄIKSEVÄLJA MAHE OÜ      PÄRNUMAA  MAH      21 381,57   334 548,87
VÄIKSEVÄLJA MAHE OÜ      PÄRNUMAA  MAHK       189,84    2 970,35
VÄRATI ARENDUSE OÜ      PÄRNUMAA  MAH      2 368,95    37 066,01
VÄRATI ARENDUSE OÜ      PÄRNUMAA  MAHK       714,31    11 176,52
VÖERAHANSU FARM OÜ      RAPLAMAA  MAH      6 138,08    96 040,08
VÖERAHANSU FARM OÜ      RAPLAMAA  MAHK       255,68    4 000,52
ÖÖDE RANTSO OÜ        VÕRUMAA   MAH      4 766,81    74 584,37

								
To top