ADANA by L7Xz1K

VIEWS: 0 PAGES: 81

									                   ADANA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Bölge Müdürü          Mustafa KARA         505 526 67 67
Bölge Müdür Yardımcısı     Zekeriya NANE        505 567 00 14
Bölge Müdür Yardımcısı     YaĢar Yaman SAĞLAM      505 378 17 02
Bölge Müdür Yardımcısı     Zafer ÇETĠN         505 346 69 01
Koruma ġube Müdürü       Kazım TATLI         505 375 02 02


 BÖLGE     ĠġLETME
                    ADI SOYADI         GÖREVĠ
MÜDÜRLÜĞ    MÜDÜRLÜĞÜ
  Ü              Sıtkı GÖKDURMUġ     ĠĢletme Müdürü
                Metin DĠKMEN       ĠĢletme Müdür Yrd.
           ADANA
                Ali KĠġĠ         ĠĢletme Müdür Yrd.
                ġükrü Akın ÜNLER     Mrkz.ĠĢletme ġefi
                Metin URAL        Sarıçam ĠĢl.ġefi
                Ġbrahim YILMAZ      Ceyhan ĠĢl.ġefi
                Yılmaz BÜLBÜL      Arboretum ġefi
                Mustafa AKYOL      ĠĢletme Müdürü
                Hasan GÜNGÖR       ĠĢletme Müdür Yrd.
                Beyti KORKUT       Feke ĠĢl.ġefi
           FEKE
                Güngör KÖSE       Gedikli ĠĢl.ġefi
                Mehmet ÇETĠNKAYA     Mansurlu ĠĢl.ġefi
                Havva AKKUġ       Sarıpınar ĠĢl.ġefi
                YaĢar SÖNMEZ       Bahçecik ĠĢl.ġefi
                Harun AKDOĞAN      Çataloluk ĠĢl.ġefi
                Mehmet SAĞLAM      ĠĢletme Müdürü
                Erol ÇINKIR       Müdür Yardımcısı
                Beyhan ALTINTAġ     Akdam ĠĢl.ġefi
           KOZAN
                Kamil ÖZER        Horzum ĠĢl.ġefi
                Zafer KIZIL       Meydan ĠĢl.ġefi
                Gürcan KÖYLÜ       Akçalı ĠĢl.ġefi
  ADANA
                Atilla BESNĠ       Ġmamoğlu ĠĢl.ġefi
                Muhammet KÖSE      Kozan ĠĢl.ġefi
                Mustafa EROĞLU      ĠĢletme Müdürü
                Abdulsamet DOĞAR     Müdür Yardımcısı
           OSMANĠYE
                Uğur KARA        Mrkz.ĠĢletme ġefi
                Osman KOÇ        Yarpuz ĠĢl.ġefi
                Adem DOĞAN        Hasanbeyli ĠĢl.ġefi
                Ali ÖZKAYNAK       Düziçi ĠĢl.ġefi
                A.Tolga GÖK       Bahçe ĠĢl.ġefi
                RuĢen KALAYLI      Kad.Mülk.ġefi.
                Ferdi ÖZER        ĠĢletme Müdürü
           KADĠRLĠ
                Atilla ÖZALP       ĠĢletme Müdür Yrd.
                             Kadirli ĠĢl.ġefi
                Erol BĠLMEZ       Savrun ĠĢl.ġefi
                Bülent ÇAĞLAR      TaĢköprü ĠĢl.ġefi
                Mustafa PEKEL      ĠĢletme Müdürü
           RAĠSALI
                         ĠĢletme Müdür Yrd.
       KARAĠSALI
             Mehmet SOLAK
             Abdullah AKBAġ     Akarca ĠĢl.ġefi
             brahim DENĠZ      Hacılı ĠĢl.ġefi
             MurĢit BOĞAR      Karaisalı ĠĢl.ġefi
             Deniz MELTEM      Kızldağ ĠĢl.ġefi
             ġükrü MĠRĠK       Çatalan ĠĢl.ġefi
             Zekeriya BEYDĠLLĠ    ĠĢletme Müdürü V.
       SAĠMBEYLĠ  H.Ġbrahim ÜSTÜNER    Müdür Yardımcısı
             Adem SARIBIYIK     Saimbeyli ĠĢl.ġefi
             Cüneyt ġENER      Ayvacık ĠĢl.ġefi
             Allıgül UYANIK     Avcıpınar ĠĢl.ġefi
             Kadir ELMAS       Karaçamlık ĠĢl.ġefi
             Zehra Sultan AKIN    Kızılağaç ĠĢl.ġefi
             Bayram CANBOLAT     Tufanbeyli ĠĢl.ġefi

 BÖLGE   ĠġLETME
                  ADI SOYADI        GÖREVĠ
MÜDÜRLÜĞ  MÜDÜRLÜĞÜ
  Ü           Mustafa TURPÇU     ĠĢletme Müdürü
             ġambaz ARIK       Müdür Yardımcısı
             HaĢim KABACIK      Pozantı ĠĢletme ġefi
        POZANTI
             Yılmaz ERKAYHAN     Bürücek ĠĢl.ġefi
             Musa BOZKURT      Hamidiye ĠĢl. ġefi
             Seçkin YILMAZ      Karakuz ĠĢl. ġefi
             Bekir DEMĠR       UlukıĢla ĠĢl. ġefi
             Turgut Ahmet KAHRAMAN  Niğde ĠĢl. ġefi
             Hasibe DOĞAN      NevĢehir ĠĢl. ġefi
 ADANA
             Ahmet ÜÇGÜL       ĠĢletme Müdürü V.
             Muhammet ASLANHAN    Müdür Yardımcısı V.
                         Akören ĠĢl.ġefi
             Akif HAYTA       Eğni ĠĢl.ġefi
        POS
             Taner ÖZGAN       Karsantı ĠĢl.ġefi
             M.Ali EKġĠOĞLU     Soğutoluk ĠĢl.ġefi
             Mecit KOÇAK       Söğüt ĠĢl.ġefi
                         ġamadan
             Hasan ġevk       Yapraklı ĠĢl.ġefi
             Özgür Galip ġahin    ĠĢletme Müdürü
             Ali ASLAN        Müdür Yardımcısı
        YAHYALI
             M. Mustafa DAĞDELEN   Yahyalı ĠĢlt.ġefi
             Refik GÜNDÜZ      Burhaniye ĠĢlt.ġefi
                         Develi ĠĢlt.ġefi
             Özdal YAĞAN       Kayseri ĠĢlt ġefi
             Ahmet BOYACI      Kad.Mülk.ġefi
             Levent TĠMUR      PınarbaĢı ĠĢl. ġefi
  322 457 31 42
  322 457 30 78
  322 457 30 78
  322 457 30 78
  322 454 22 04  CEP TEL. NO
0 505 313 11 00
0 505 434 80 40
0 505 274 15 11
0 505 490 38 78
0 505 292 52 29
 0 532 577 34 90
0 505 394 24 11
0 505 378 68 78
0 532 663 14 16
0 508 316 56 00
0 505 316 49 85
0 506 273 84 20
0 506 585 22 55
0 505 494 60 84
0 505 557 34 55
0 505 570 17 67
0 505 921 25 20
0 505 833 10 93
0 505 284 17 93
0 505 370 97 21
0 505 243 44 75
0 507 243 81 42
0 505 868 72 10
0 542 744 00 55
0 505 292 52 21
0 505 272 59 03
0 505 293 35 53
0 505 724 12 74
0 532 693 00 29
0 505 391 77 30
0 505 580 88 33
0 505 313 11 05
0 505 243 44 74

0 505 451 48 18
0 505 887 0176
0 505 243 44 00
0 505 284 26 52
0 505 333 65 34
0 539 961 58 79
0 506 542 17 86
0 506 302 17 45
0 505 916 98 76
0 505 383 53 24
0 505 310 59 05
0 505 910 46 27
0 505 646 54 56
0 505 633 74 73
0 505 655 00 45
0 555 873 80 87
0 506 586 75 79


  CEP TEL. NO

0 538 488 08 63
0 505 245 27 43
0 505 839 69 41
0 505 443 52 04
0 505 855 86 91
0 506 909 97 57
0 505 447 37 76
0 505 549 12 93
0 507 249 28 44
0 505 615 35 88
0 505 758 72 76

0 506 204 23 56
0 505 868 72 09
0 505 593 97 47
0 505 641 54 81

0 505 383 03 00
0 505 517 11 55
0 505 644 70 68
0 546 862 73 50
0 505 397 98 34

0 505 582 51 51
0 535 388 19 99
0 505 595 61 25
                 ADAPAZARI ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Bölge Müdürü         Hasan YILDIZ         533 217 87 84
Bölge Müdür Yardımcısı    Ahmet ÖZACAR         532 366 16 71
Bölge Müdür Yardımcısı    Ġ. Hakkı ALBAYRAK      533 452 44 38
Bölge Müdür Yardımcısı    Ufuk PEKMERTOL        532 373 58 98
Koruma ġube Müdürü      M. Ali EKġĠ         532 540 04 48

 BÖLGE
        ĠġLETME
MÜDÜRL               ADI SOYADI         GÖREVĠ
       MÜDÜRLÜĞÜ
 ÜĞÜ
               Nacettin DOĞAN      ĠĢletme Müdürü
         ADAPAZARI
               Sinan ADAġ        ĠĢletme Müdür Yrd.
               M. Kemal ERDOĞAN     ĠĢletme Müdür Yrd.
               Serdar KABAKÇI      ĠĢletme ġefi
               Pınar ĠLERĠ       Yeniköy ĠĢl.ġefi
               Ġlke Hilal ġENSÖZ    Sapanca ĠĢl.ġefi
               Soner KARACAN      Kaynarca ĠĢl.ġefi V.
               Musa ÇELEBĠ       ĠĢletme Müdürü
               Adem PARLAK       ĠĢletme Müdür Yrd.
               Mehmet YURTGAN      ĠĢletme ġefi
         AKYAZI
               Can KESKĠN        Dokurcun V.
               Can KESKĠN        G. Dokurcun
               Filiz ÇĠL        Göktepe
               Ufuk AKIN        Karapürçek
               Esma ÇOLAK        TaĢburun
               Selçuk KURTBAL      ĠĢletme Müdürü
               Vedat HASANOĞLU     ĠĢletme Müdür Yrd.
               Hakan ATEġ        ĠĢletme ġefi V.
         GEYVE
                           GümüĢdere ĠĢletme ġefi
 ADAPAZARI
               Hakan ATEġ
               Hakan ATEġ        Pamukova ĠĢletme ġefi V.
               SavaĢ PEHLĠVAN      Taraklı ĠĢletme ġefi
               Zekiye BĠLĠN       Akdoğan ĠĢletme ġefi
               ġefket KÖKSAL      Doğançay ĠĢletme ġefi
               Asalettin AKSU      ĠĢletme Müdürü
         KARASU
               Hüseyin BULUT      ĠĢletme Müdür Yrd.
               YaĢar ÖZBAġ       ĠĢletme ġefi
               Özgür ÜNLÜ        Kurudere ĠĢletme ġefi V.
               Özgür ÜNLÜ        Kocaali ĠĢletme ġefi
               Bayram CANKUT      ĠĢletme Müdürü
               Özlem CEVAĠRCĠ      ĠĢletme ġefi
         HENDEK
               Erkan KILIÇ       Aksu
               Nurgül SERTLĠ      Karadere
               Nihal KARAARSLAN     Kurtköy
               Didem GERĠDÖNMEZ     Süleymaniye
               Fahri SÖNMEZOĞLU     ĠĢletme Müdürü
               Hasan KASAP       ĠĢletme Müdür Yrd.
               Mümtaz AYDIN       ĠĢletme Müdür Yrd.
         ĠZMĠT
     Recep TANRIVERDĠ   ĠĢletme ġefi
                TaĢköprü
ĠZMĠT
     Mustafa ARPACI
     Ġlker Mete BAġDEMĠR  Akçaova
     Ahmet ÖZTÜRK     Kandıra
     Ġsmail ġAN      Körfez
     Güven ARSLAN     Kefken
     Nejdet BALCI     Gebze
     Güray KAR       Dilovası
     Temel USTABAġI    ĠĢletme Müdürü
                ĠĢletme Müdür Yrd.
GÖLCÜK     Hakan ZEYBEK
     Özgür YILDIRIM    ĠĢletme ġefi
     Sabiha DĠLSĠZ     Karamürsel
     Mehmet KOYUER     Suadiye
     Koral TAVġAN     Yuvacık
Ü
     505 236 63 43
     505 377 83 78
     505 375 25 67
     505 376 70 80
     505 478 78 78


     CEP TEL. NO

  0 505 772 51 70
  0 506 357 98 67
  0 505 452 95 21
  0 507 242 60 96
  0 507 254 28 05
  0 505 402 16 91
  0 530 920 73 80
  0 505 502 86 31
  0505 588 04 07
  0 505 571 72 35
  0 536 449 71 21
  0 536 449 71 21
  0 533 352 79 79
  0 535 358 79 64
  0 505 926 36 76
  0 505 647 08 68
  0 505 647 08 91
  0 505 921 25 24
  0 505 921 25 24
  0 505 921 25 24
  0 507 280 53 00
  0 505 921 81 00
  0 505 678 51 08
  0 505 403 25 55
  0 505 791 82 57
  0 536 760 16 85
  0 554 342 25 94
  0 554 342 25 94
  0 505 254 34 11
  0 505 560 17 26
  0 505 580 61 67
  0 505 560 17 45
  0 506 369 75 32
  0 506 343 64 84
  0 505 689 52 92
  0 506 651 41 60
  0 505 750 36 83
0 533 730 29 28
0 506 966 85 77
0 505 263 87 02
0 505 950 07 44
0 505 523 50 02
0 505 346 98 08
0 506 535 89 59
0 505 647 08 05
0 505 277 11 44
0 506 380 80 33
0 505 467 95 86
0 505 834 27 80
0 505 525 46 53
0 532 526 61 88
                  AMASYA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Bölge Müdürü         Ömer Naci KAYA      505 807 48 80
Bölge Müdür Yardımcısı    YaĢar ÖZDÖL       505 378 41 65
Bölge Müdür Yardımcısı    Nadir DURSUN       505 454 47 19
Bölge Müdür Yardımcısı    A.Faruk AYKUTLU     505 378 41 04
Koruma ġube Müdürü      Ufuk ÖZDEMĠR       505 278 35 17

 BÖLGE
    ĠġLETME
MÜDÜRL               ADI SOYADI        GÖREVĠ         CEP TEL. NO
    MÜDÜRLÜĞÜ
 ÜĞÜ
               Ahmet AKGÜL     ĠĢletme Müdürü        0 505 670 62 72
               Uğur EFE      ĠĢletme Müdür yardımcısı   0 505 377 51 68
               Adnan Z. ABER    Bozhöyük Orm.ĠĢl.ġefi    0 505 595 48 54
               Fatih AĞCAKAYA   Kadıpınarı Orm.ĠĢl.ġefi
        AKDAĞMADENĠ
                                        0 505 356 52 78
               Ersoy TORUN     Çulhalı Orm.ĠĢl.ġefi     0 505 923 03 01
               Ġlyas AY      AkçakıĢla Orm.ĠĢl.ġefi    0 505 277 54 36
               Mehmet KARAKAYA   Üçkaraağaç Orm.ĠĢl.ġefi   0 506 366 31 03
               Tahsin KUMBARA   BaĢçatak Orm.ĠĢl.ġefi    0 505 261 20 89
               Mustafa ÇELEN    Merkez Orm.ĠĢl.ġefi     0 536 976 64 51
               Murat METĠN     Sorgun Orm.ĠĢl.ġefi     0 505 622 20 67
               Murat METĠN     Aydıncık Orm.ĠĢl.ġefi    0 505 622 20 67
               Ahmet SÜLBÜ     Yozgat Orm.ĠĢl.ġefi     0 505 374 85 17
               Ahmet SÜLBÜ     Çekerek Orm.ĠĢlt.ġefi    0 505 694 95 02
               Emin PEHLĠVAN    ĠĢletme Müdürü        0 505 646 09 42
               Hadi ġĠMġEK     ĠĢletme Müdür yardımcısı   0 544 530 70 89
         ALMUS
               Hüseyin TÜRKER   Çilhane Orman ĠĢletme ġefi  0 539 605 75 04
               Mahmut BAKAR    Dumanlı Orman ĠĢletme ġefi  0 530 883 23 86
               Ekrem TÜRK     Baraj Orman ĠĢletme ġefi   0 538 231 35 47
               Osman Nadir ALTAY  Almus Orman ĠĢletme ġefi   0 505 618 46 87
               Mustafa KOTĠL    ĠĢletme Müdürü        0 505 263 87 93
               Nedim ĠPEK     ĠĢletme Müdür yardımcısı   0 505 662 77 69
               Ġbrahim YILMAZER  ĠĢletme Müdür yardımcısı   0 505 387 11 16
         AMASYA
               Mustafa BAYRAKTAR  Merzifon ĠĢletme ġefi    0 506 664 19 12
 AMASYA
               Turgay DELĠGÖZ   GümüĢhacıköyĠĢletme ġefi   0 553 445 44 35
               Mehmet SANDALCI   TaĢova ĠĢletme ġefi     0 505 375 98 13
               Fahri ATALAY    Destek ĠĢletme ġefi     0 505 698 67 65
               M.ġamil YAĞLIOĞLU  Aydınca ĠĢletme ġefi     0 505 906 29 21
               Pehlül YAZICI    Göynücek ĠĢletme ġefi    0 533 269 29 48
               ġahmeran BĠLGĠN   Bafra ĠĢletme Müdürü     0 506 419 07 25
               ġahin ÇILGIN    Bafra ĠĢl.Müdür Yard.    0 505 830 76 51
               Mustafa DĠKTAġ   Bafra ĠĢl.ġefi        0 505 395 13 90
               A.Emin MERCAN    Ġnözü ĠĢl.ġefi        0 505 391 68 31
               M.Burçin IRMAK   Kuruçay ĠĢl.ġefi       0 505 689 64 06
         BAFRA
               Ziya YAZICI     Alaçam ĠĢl ġefi       0 505 598 03 77
               Serkan DEMĠR    Yakakent ĠĢl.ġefi      0 541 641 32 70
               E.Faik AYRAN    Boğazkaya ĠĢl.ġefi      0 505 659 60 64
      BAFRA
            Gültekin ġAHĠN     Çayağzı ĠĢl.ġefi       0 505 854 56 57
            Murat TEMUR       Kızlan ĠĢl.ġefi       0 505 712 22 50
            Ġlkay DEMĠR       19 Mayıs ĠĢl.ġefi      0 505 621 14 35
            Özay KARA        Kad.Mülk. ġefi        0 505 830 76 54

            Ġsmet ALTUN       Çayıralan Orman ĠĢletme Müd. 0 505 705 16 64
     ÇAYIRALAN
            Mahmur UBAY       Çayıralan Orman ĠĢletme Md. 0 506 407 81 50

            Erhan ÇOTUR       Çayıralan Orman ĠĢletme ġefi 0 506 862 88 08

            Ömer Birkan KAYAALP   Yahyasaray Orman ĠĢl.ġefi  0 555 448 67 37
            Elbi TAġ        Sızır Orman ĠĢletme ġefi   0 536 637 35 05
            Ġsmail POYRAZ      ĠĢletme Müdürü        0 505 278 86 96
            Merdan ġEN       ĠĢlt.Müdür Yard.       0 506 672 32 81
            Uğur Tamer ÇELĠK    Urlu Or.ĠĢl.ġefi       0 505 798 14 84
     ÇORUM
            Kadir Yılmaz BAġ    Laçin Or.ĠĢl.ġefi      0 506 631 57 20
            Tuğrul UYSAL      Mecitözü Or.ĠĢl.ġefi     0 536 925 89 86
            ġeref ÖZGÜT       Osmancık Or.ĠĢl.ġefi     0 505 874 46 25
            Ercan SOLAK       Sungurlu Or.ĠĢl.ġefi     0 506 657 19 23
            Murat AKSOY       Koyunbaba Or.ĠĢl.ġefi    0 532 795 10 87
 BÖLGE
    ĠġLETME
MÜDÜRL           ADI SOYADI          GÖREVĠ         CEP TEL. NO
    MÜDÜRLÜĞÜ
 ÜĞÜ
            Zafer EKĠNCĠ      ĠĢletme Müdürü        0 505 697 65 81
      ERBAA
            Ali KARATEKE      Müdür Yardımcısı       0 505 655 92 60
            Mahmut POLAT      Erbaa Or.ĠĢl.ġefi       0 530 920 99 57
            Emin Tiryaki      Çatakdere Or.ĠĢl.ġefi     0 534 456 78 43
            Sadık TIĞLIOĞLU    Çatalan Or.ĠĢl.ġefi      0 532 556 50 87
            Celal KORKMAZ     ĠĢletme Müdürü        0 505 656 07 47
            Osman KORU       Müdür Yardımcısı       0 505 359 77 15
     ĠSKĠLĠP
            Oğuzhan AYTAġ      Ġskilip Orman ĠĢletme ġefi  0 506 265 56 90
            M.Murat BĠLĠNMĠġ    Akkaya Orman ĠĢletme ġefi   0 505 808 81 40
            Yasin KARAHAN     KarmıĢ Orman ĠĢletme ġefi   0 532 777 12 68
            Hakan KARATAġ     Bayat Orman ĠĢletme ġefi   0 532 773 94 08
            Fatih AYTEKĠN     Saraycık Orman ĠĢletme ġefi  0 505 934 08 03
            Aydın YAĞLIOĞLU     ĠĢletme Müdürü        0 533 542 54 89
            Erdoğan ÖREN      Hacıveli ġefi         0 506 845 82 78
      KARGI
            Hüseyin UZ       Akkaya ve KirazbaĢı ġefi   0 546 668 15 63
            Tayfun DOĞAN      Kızılırmak ġefi        0 506 581 55 22
            Engin ATLI       Erenlerkös ġefi        0 533 568 46 59
            Uğur ARICAN      Kargı ġefi          0 533 382 31 76
            Hüseyin ÖZER      ĠĢletme Müdürü        0 505 622 87 79
            Hacı YAĞMUR      Müdür Yardımcısı
     KOYULHĠSAR
                                      0 506 308 90 45
            Kazım KARADENĠZ    Igdırdağı ĠĢletme ġefi    0 505 913 48 10
 ASYA
            Zehra ÇAKIR      Sisorta ĠĢletme ġefi     0 505 827 31 18
            Nizamettin EGEPEHLĠVAN Karaçam ĠĢletme ġefi     0 537 285 58 58
            Mustafa SĠMSAR     SuĢehri ĠĢletme ġefi     0 506 314 72 17
     KOYULHĠS
 AMASYA
            Fatih ÜLKÜDÜR    Tarar ĠĢletme ġefi      0 505 811 98 87
            ALĠ SEÇKĠN      Orman Mühendisi       0 543 230 54 72
            Ġlhan YAZICI     Müdür Yardımcısı       0 505 241 4484     NĠKSAR
            Mutlu TURAN     Müdür Yardımcısı       0 530 468 08 28
            Yusuf BÜYÜKAKÇALI  Merkez ġefi         0 505 549 17 48
            Yusuf BÜYÜKAKÇALI  Çamiçi ĠĢl ġefi       0 505 689 44 49
            Fatih ÇÖPOĞLU    ReĢadiye ĠĢl ġefi      0 530 883 18 52
            Hüseyin ÖZBAY    ĠĢletme Müdürü        0 505 372 77 77
            Celal KANBUR     Müdür Yardımcısı       0 505 243 33 41
            Hediye YAROĞLU    ĠĢletme Müdür yardımcısı   0 533 307 29 60
            Menderes ÖZKOLAY   Samsun ĠĢl.ġefi       0 505 238 21 65
            Dursun TEL      Ada ĠĢl.ġefi         0 532 226 98 46
            Ali ÇAKMAK      ÇarĢamba ĠĢl ġefi      0 532 205 45 24
      SAMSUN
            Hüseyin KALAYCI   HemĢinler ĠĢl.ġefi      0 505 751 97 60
            Ercüment SARICA   Ayvacık ĠĢl.ġefi       0 505 677 11 90
            A.Tahsin SEVER    Terme ĠĢl.ġefi        0 534 454 17 28
            Ġshak YILMAZ     Gölardı ĠĢl.ġefi       0 505 648 31 66
            Ayhan YAġAR     Salıpazarı ĠĢl.ġefi     0 537 572 47 00
            Ġbrahim KARAMAN   Tekkeköy ĠĢl.ġefi      0 536 413 16 94
            Ġdris TĠBET     Asarcık ĠĢl.ġefi v.     0 505 705 04 13
            Ġdris TĠBET     Boğaziçi ĠĢl.ġefi      0 505 705 04 13
            Mevlüt ÖZYANIK    Kavak ĠĢl.ġefi V.      0 533 497 77 97
            Mahmut TULAY     ĠĢletme Müdürü        0 505 586 29 58
            Halil OFLU      ĠĢletme Müdür Yardımcısı   0 505 376 42 34
            Yasin BĠBERCĠ    Sivas Orman ĠĢletme ġefi   0 505 573 49 58
     SĠVAS
            ġahin YILDIZ     Hafik Orman ĠĢletme ġefi   0 505 346 34 83
            Yasin BĠBERCĠ    Yavu Orman ĠĢletme ġefi   0 506 590 11 48
            Ġrfan ERTEKĠN    Divriği Orman ĠĢletme ġefi  0 505 947 59 36
            Ġrfan ERTEKĠN    Zara Orman ĠĢletme ġefi V.  0 505 947 59 36
 BÖLGE
    ĠġLETME
MÜDÜRL           ADI SOYADI        GÖREVĠ          CEP TEL. NO
    MÜDÜRLÜĞÜ
 ÜĞÜ
            Hayati ERGÜDEN    ĠĢletme Müdürü        0 505 274 93 12
            Mehmet KOÇ      ĠĢletmeMüdür Yardımcısı   0 505 662 99 38
            Burhan ettin KÜÇÜK  Tokat ĠĢletme ġefi      0 506 203 72 55
      TOKAT
            Servet ġENTÜRK    Gökdere ĠĢletme ġefi     0 532 432 30 79
            M.Onur LEYLEK    Yaylacık ĠĢletme ġefi    0 505 728 36 00
            Özgür GÖKSU     Artova ĠĢletme ġefi     0 506 616 62 26
            Ali SEVĠM
 AMASYA
                      Pazar ĠĢletme ġefi      0 506 203 76 61
            Okan ÜDER      Turhal ĠĢletme ġefi     0 506 222 83 25
            Atilla YENĠCE    ZĠle ĠĢletme ġefi.      0 537 579 36 47
            Hasan Kemal YAYLA  ĠĢletme Müdürü        0 505 548 27 89
            Mesut CĠVCĠVOĞLU   ĠĢletme Müdür yardımcısı   0 505 767 35 87
            Mustafa GÖZLER    V.Köprü Or. ĠĢl.ġefi     0 505 852 93 89
            Özgür YAMAN     Akçay Or.ĠĢl.ġefi      0 505 914 31 74
            Nihat ERTÜRK     Çiğdemli Or. ĠĢl.ġefi
     VEZĠRKÖPRÜ
                                     0 505 755 89 79
            Talha BAġKAPAN    Gölköy Or. ĠĢl.ġefi     0 506 700 22 06
AM
   VEZĠRKÖPRÜ
         Fatih KURT    Kunduz Or.ĠĢl.ġefi    0 505 943 63 87
         Mustafa GÖZLER  Sarıçiçek Or. ĠĢl.ġefi  0 505 655 92 60
         Ġlker TÜMER   Karaçam Or. ĠĢl.ġefi   0 542 675 67 35
         Birol YAY    N.Saray Or. ĠĢl.ġefi V.  0 505 399 10 45
         Ramazan ARSLAN  Karapınar Or. ĠĢl.ġefi  0 505 89 0 46 82
         Orhan DURSUN   Havza Or.ĠĢl.ġefi     0 506 604 21 92
         Serkan USLU   Çakıralan Or. ĠĢl.ġefi  0 506 273 60 61
         Serkan USLU   Ladik Or. ĠĢl.ġefi    0 506 273 60 61
                 ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Bölge Müdürü           Sıtkı KÜÇÜKÖZ    505 270 12 11
Bölge Müdür Yardımcısı      Yusuf REĠS      506 598 08 15       533 416 15 47
Bölge Müdür Yardımcısı      Sami KILIÇ      537 889 42 81
Bölge Müdür Yardımcısı      Bilal GÜNEġ     505 252 65 75
Koruma ġube Müdürü        Cemal SUNAR     505 332 65 06


 BÖLGE
       ĠġLETME
MÜDÜRL                ADI SOYADI        GÖREVĠ       CEP TEL. NO
       MÜDÜRLÜĞÜ
 ÜĞÜ
                 Cemil DEMĠRCĠ    ĠĢletme Müdürü     0 505 771 16 68
                 Hasan KANCA     ĠĢletme Müdür Yrd.   0 505 567 77 74
                 Mustafa AKKIZ    ĠĢletme Müdür Yrd.   0 505 375 47 06
           ANKARA
                 Sabri KIZILKAYA   Merkez ĠĢl.ġefi    0 505 597 01 56
                 Oğuz YÜCE      Bala ĠĢl.ġefi     0 506 544 59 92
                 Murat ÇEVĠRME    Çubuk ĠĢl. ġefi    0 505 580 41 87
                 Fikret KÜÇÜK     Kırıkkale ĠĢl. ġefi  0 505 958 25 59
                 Cihan EĞĠLMEZ    KırĢehir ĠĢl. ġefi   0 505 958 25 52
                 Murat ÇEVĠRME    Koruma Ekip ġefi    0 505 580 41 87
                 Hüseyin ÇĠNKO    ĠĢletme Müdürü     0 505 222 19 33
           BEYPAZARI
                 Cengiz NAHARCI    ĠĢletme Müdür Yrd.   0 505 359 89 48
                 Dilek ÇĠNKO     Merkez ĠĢl.ġefi    0 505 222 19 76
                 Aslan KARCI     Eğriova ĠĢl. ġefi   0 505 222 19 44
                 Melek ÇOBAN     Güdül ĠĢl. ġefi    0 506 510 17 97
                 Sezgin KARA     Kapaklı ĠĢl. ġefi   0 505 255 35 61
                 Cevdet ÇĠÇEK     ĠĢletme Müdürü     0 505 453 04 81
           ÇAMLIDERE
                 Ahmet ASLAN     ĠĢletme Müdür Yrd.   0 535 214 17 20
                 A. Bozkurt KARAPÜR  Merkez ĠĢl.ġefi    0 505 779 06 99
 ANKARA
                 Hakan KAYA      Pecenek ĠĢl. ġefi   0 533 544 51 43
                 Uğur KAHRAMAN    Çamkoru ĠĢl. ġefi   0 533 735 44 19
                 Eyüp ÇARKHACI    Benliyayla ĠĢl. ġefi  0 554 940 52 77
                 Sami YILMAZ    ĠĢletme Müdürü      0 505 771 17 12
                 Jale GÜVEN    ĠĢletme Müdür Yrd.
           ÇANKIRI
                                       0 505 688 46 36
                 Erkan YURT    Merkez ĠĢl.ġefi      0 505 646 39 66
                 Özden YILMAZ   ġabanözü ĠĢl. ġefi    0 505 771 17 11
                 Hakan GÖKHAN   Sarıkaya ĠĢl. ġefi    0 532 511 68 22
                          Y
                 Serap MENEMENCĠOĞLUapraklı ĠĢl. ġefi    0 544 409 15 47
                 Halil YAZICI     ĠĢletme Müdürü     0 505 642 10 05
                 Hasan YILDIZ     ĠĢletme Müdür Yrd.V.  0 505 359 97 38
           ÇERKEġ
                 Hasan Sadık GÜNEY  ĠsmetpaĢa ĠĢl. ġefi  0 505 683 93 95
                 Hasan YILDIZ     ĠĢletme Müdür Yrd.V.  0 505 359 97 38
                 Hasan YILDIZ     ĠĢletme Müdür Yrd.V.  0 505 359 97 38
                 Semih SARAÇLI    Merkez ĠĢl.ġefi    0 506 500 30 11
                 M.Emin UZUNSOY    ĠĢletme Müdürü     0 505 276 45 50
           ESKĠPAZAR
                 Zeynel KAYNAKÇI   ĠĢletme Müdür Yrd.   0 544 633 97 27
                 Ercan BĠLGĠN     Merkez ĠĢl.ġefi    0 505 818 18 30
       ESKĠPAZAR
             Sema ALTUNAY    Ören ĠĢl. ġefi       0 505 914 03 80
             Gürol Basri ALTUNAY Eleman ĠĢl. ġefi      0 505 746 45 99
             Ali Özkan YILMAZ  Ulupınar ĠĢl. ġefi     0 532 262 43 51
             Mustafa GÜVEN     ĠĢletme Müdürü      0 505 253 25 80
             Murat ÇALIġKAN    ĠĢletme Müdür Yrd.    0 505 904 36 36
             Murat KÖRLÜ      Yenice ĠĢl. ġefi
        ILGAZ
                                     0 530 344 77 39
             Ümit SARAÇOĞLU    Merkez ĠĢl.ġefi     0 533 770 64 49
             Muhammed BUÇAN    Hızardere ĠĢl.ġefi    0 505 646 98 43
             Murat TÜRKYILMAZ   Devrez ĠĢl. ġefi     0 555 557 46 74
             Erhan KORKMAZ     KurĢunlu ĠĢl. ġefi    0 539 284 68 22

 BÖLGE
      ĠġLETME
MÜDÜRL            ADI SOYADI        GÖREVĠ        CEP TEL. NO
     MÜDÜRLÜĞÜ
 ÜĞÜ
             Sait SAĞLAM      ĠĢletme Müdürü
       KIZILCAHAM
                                     0 505 766 30 51
             Ahmet USTA      ĠĢletme Müdür Yrd.    0 505 256 16 10
 ANKARA
             Sıddık AYDIN     Merkez ĠĢl.ġefi     0 505 646 60 71
         AM
             Ali Osman CAN     Güvem ĠĢl. ġefi     0 507 239 70 41
             Ahmet ASLAN      Yıldırım ĠĢl. ġefi    0 505 757 98 49
             Ali Osman CAN     Bozalan ĠĢl. ġefi    0 507 239 70 41
             Ġsmail ASLAN     ĠĢletme Müdürü      0 505 266 20 63
        NALLIHAN
             Serkan OĞUZ      ĠĢletme Müdür Yrd.    0 542 721 77 51
             Utku DANIġ      Merkez ĠĢl.ġefi     0 506 610 96 35
             Serkan OGUZ      Erenler ĠĢl. ġefi    0 542 721 77 51
             Utku DANIġ      Uluhan ĠĢl. ġefi     0 506 610 96 35
             Vehbi ATALAY     Andız ĠĢl. ġefi     0 533 548 38 35
                                     0 505 384 04 78
     YEDEK PARÇA   Cahit DEMĠRTÜRK    Yedek Parça Depo Müd.
                                     0 532 296 22 05
      DEPO MÜD.
             Ali ALBAYRAK     Ydk. Parç. Depo Müd.Yrd. 0 505 772 13 51
                ANTALYA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Bölge Müdürü        Recep KAġAN         505 727 08 77    532 432 73 13
Bölge Müdür Yardımcısı   EKREM AYDEMĠR        505 771 13 99
Bölge Müdür Yardımcısı   ATA KAHYA          505 774 85 05
Bölge Müdür Yardımcısı   ALĠ YILDIRIM         505 272 59 50
Koruma ġube Müdürü     ġEREF ÖZER          532 454 19 77


 BÖLGE
       ĠġLETME
MÜDÜRL               ADI SOYADI        GÖREVĠ     CEP TEL. NO
      MÜDÜRLÜĞÜ
 ÜĞÜ
              Halil KISACIK      ĠġLT. MD. V.     0 505 561 58 41
              Selami KOġAR       MD. YARDIMCISI    0 505 688 99 86
                                     0 505 315 84 02
              Nazlı ÖZGE        AKSEKĠ ĠġLT. ġEFĠ   0 533 543 44 96
        AKSEKĠ
              Mustafa UYGUN      BADEMLĠ ĠġLT. ġEFĠ  0 535 695 72 28
              Uğur Melih ALKAN     CEVĠZLĠ ĠġLT. ġEFĠ  0 532 346 04 80
              Abdullah SARI      GERĠġ ĠġLT. ġEFĠ   0 533 482 12 83
              Fatih GÜNDOĞDU      ĠBRADI ĠġLT. ġEFĠ   0 505 800 63 11
              Mehmet SAKALLI      KUYUCAK ĠġLT. ġEFĠ  0 544 582 31 07
              Abdullah SARI      MURTĠÇĠ ĠġLT. ġEFĠ  0 533 482 12 83
                          KORUMA ġEFĠ
                                     0 505 416 83 18
              Vedat DĠKĠCĠ       ĠġLT. MD.       0 532 799 71 88
                                     0 505 748 22 24
              Ahmet Yasin CELEN    MD. YARDIMCISI    0 535 701 11 06
              Özay ÜSTÜN        ALANYA ĠġLT. ġEFĠ   0 505 780 61 71
              Ġsmail GÜBEġ       ALARA ĠġLT. ġEFĠ   0 542 364 85 63
              Aziz UYSAL        DEMĠRTAġ ĠġLT. ġEFĠ  0 507 233 59 70
              Fevzi CEYLANĠ      DĠM ĠġLT. ġEFĠ    0 505 530 57 80
         ALANYA
 ANTALYA
                                     0 542 364 85 63
              Ġsmail GÜBEġ       GÜZELBAĞ ĠġLT. ġEFĠ  0 505 222 41 99
              Cihat YIKICI       KARGI ĠġLT. ġEFĠ   0 505 684 17 48
              M.Savtekin VANAYLI    SÖĞÜT ĠġLT. ġEFĠ   0 506 406 79 24
              Özlem YIKICI       KAD. MÜLK. ġEFĠ    0 505 684 12 78
              HaĢim YÜN        ORMAN MÜH.      0 555 469 54 46
                                     0 533 431 57 33
              M.Sedat ÇALIġ      ORMAN MÜH.      0 505 661 33 66
              Mehmet UYSAL       ORMAN MÜH.      0 505 243 00 87
              ġevket KOCAMAN      ORMAN MÜH.      0 505 323 70 75
              Mitat UYAN        ĠġLT. MD.       0 505 649 33 97
              Ahmet KESER       MD. YARDIMCISI    0 505 887 81 69
                                     0 505 253 53 92
              O.Zeki ERYĠĞĠT      MD. YARDIMCISI    0 536 814 46 10
              Alper YILMAZ       ANTALYA ĠġLT.ġEFĠ   0 505 222 19 58
              H.Oğuzhan OKUDAN     ASAR ĠġLT. ġEFĠ    0 505 453 59 37
         ANTALYA
              Serkan ġAHĠN       ÇAKIRLAR ĠġLT. ġEFĠ  0 505 311 10 63
                                     0 505 526 82 60
              Abdullah YÜKSEL     DOYRAN ĠġLT. ġEFĠ   0 533 345 55 25
        ANTALYA
             Esra ER       DÖġEMEALTI ĠġLT.ġEFĠ  0 505 631 53 04
             Havva KAHYA IġIK  DÜZLERÇAMI ĠġLT. ġEFĠ  0 505 398 90 85
             Sami UĞUR      KEMER ĠġLT. ġEFĠ    0 505 476 24 87
             Sami UĞUR      ULUPINAR ĠġLT.ġEFĠ   0 505 476 24 87
             Nihal YÜKSEL    KORUMA ġEFĠ       0 506 315 85 46
             A.Osman GÜLLÜHAN  KAD. MÜLK. ġEFĠ     0 506 281 12 06
                                   0 532 574 98 06
             Salih ÇOBAN     ĠġLT. MD.        0 505 403 23 24
        ELMALI

             Ġsmail HACIOĞLU   MD. YARDIMCISI     0 505 245 22 44
             Neslihan SUNGUR   ÇIĞLIKARA ĠġLT. ġEFĠ  0 505 292 94 27
                                   0 533 344 59 03
             Dilek ÖZTEKĠN    ELMALI ĠġLT. ġEFĠ    0 505 452 50 59
             Süleyman CĠN    TEKKE ĠġLT. ġEFĠ    0 505 921 17 22
 BÖLGE
      ĠġLETME
MÜDÜRL              ADI SOYADI      GÖREVĠ      CEP TEL. NO
      MÜDÜRLÜĞÜ
 ÜĞÜ
             Faik YILMAZ     ĠġLT. MD.        0 532 342 44 85
                                   0 532 781 81 51
             Hüseyin BALCI    MD. YARDIMCISI     0 505 258 98 82
                                   0 533 212 35 71
             B.Tamer KĠLĠS    FĠNĠKE ĠġLT. ġEFĠ    0 505 771 15 54
       FĠNĠKE
             Güngör KOÇ     AYKIRIÇAY ĠġLT. ġEFĠ  0 505 261 23 80
             Mustafa DOĞAN    PINARCIK ĠġLT. ġEFĠ   0 505 649 26 69
             H.Güven ÇAKIR    DEMRE ĠġLT.ġEFĠ     0 542 585 39 45
             Mustafa DOĞAN    YEġĠLBAĞ ĠġLT. ġEFĠ   0 505 649 26 69
             Mustafa ÖZKAN    KD. MÜLK.ġEFĠ      0 535 415 84 60
             Serkan ERGÜN    ELEKTRON. MÜHENDĠS   0 505 795 86 58
                                   0 505 502 29 07
             Mustafa SONGÜR   ĠġLT. MD.        0 533 211 78 13
       GAZĠPAġA
             Ġlyas ÇILDIR    MD. YARDIMCISI     0 505 707 06 50
             Ġsmail BEBĠR    GAZĠPAġA ĠġLT. ġEFĠ   0 505 684 14 45
             Mustafa AK     DOĞANCA ĠġLT. ġEFĠ   0 505 313 11 07
             Yusuf AKġAHĠN    KARATEPE ĠġL. ġEFĠ   0 505 502 27 66
             Mustafa BÜLBÜL   SĠVASTI ĠġLT. ġEFĠ   0 506 586 30 75
             Hatice SÖNGÜR    KD. MÜLK.ġEFĠ      0 505 517 11 54
 ANTALYA
       GÜNDOĞMUġ
             Meryem DEMĠRCĠ   ĠġLT. MD.        0 505 347 98 31
             Ramazan DEMĠRCĠ   MD. YARDIMCISI     0 505 376 54 34
                       G.DOĞMUġ ĠġL.ġEFĠ    0 505 376 54 34
             Gül BEġĠKÇĠ     ESKĠBAĞ ĠġLT. ġEFĠ   0 545 571 65 96
             Gül BEġĠKÇĠ     OĞUZ ĠġLT. ġEFĠ     0 545 571 65 96
             Orhan AKSOY     ĠġLT. MD.        0 505 655 91 00
             Edip ATAHAN     MD. YARDIMCISI V.    0 505 222 19 31
             Nesra KARAGÖZ    KAġ ĠġLT. ġEFĠ     0 505 571 58 56
             Ahmet KOCABIYIK   GÖMBE ĠġLT. ġEFĠ    0 505 397 82 96
       KAġ
 ANT
       KAġ
             Mustafa KARAGÖZ    GÜRSU ĠġLT. ġEFĠ    0 535 548 81 05
             Zafer Kılıç GÖRGÜLÜ  KALKAN ĠġLT. ġEFĠ   0 505 454 59 91
             Edip ATAHAN      KASABA ĠġLT. ġEFĠ   0 505 222 19 31
             M. Burak SAĞ     LENGÜME ĠġLT. ġEFĠ   0 505 576 08 42
             Bayram CEYLAN     SÜTLEĞEN ĠġLT.ġEFĠ   0 505 269 16 09
             Sezai AKBULUT     ĠġLT. MD.       0 505 253 52 49
       KORKUTELĠ  M.Ali YAZMAN     MD. YARDIMCISI     0 505 663 77 47
             Z.BaĢdoğan DOMAÇ   KORKUTELĠ ĠġLT. ġEFĠ  0 530 460 23 88
             Güler UĞUR      ARDIÇDAĞ ĠġLT. ġEFĠ
             Tuncay AYHAN     DEREKÖY ĠġLT. ġEFĠ   0 535 454 24 50
             Mehmet YAĞCI     HACIBEKAR ĠġLT. ġEFĠ  0 536 652 01 36
             Türker UĞUR      YAZIR ĠġLT. ġEFĠ    0 505 936 05 37
                                    0 532 731 57 00
             Fuat NUR       ĠġLETME MÜDÜRÜ     0 505 315 00 32
        KUMLUCA
             Cengiz OKUDAN     MÜDÜR YARDIMCISI    0 505 771 16 44
             Ercan ÖZCAN      ADRASAN ĠġLT. ġEFĠ   0 505 315 84 02
             Yılmaz ANIK      AKDAĞ ĠġLT. ġEFĠ    505766793
             Ercan ÖZCAN      A.ALAKIR ĠġLT. ġEFĠ  0 505 315 84 02
             Ömer AVCI       KUMLUCA ĠġLT. ġEFĠ   0 533 504 07 84
             Yılmaz ANIK      Y. ALAKIR ĠġLT. ġEFĠ  505766793
 BÖLGE
      ĠġLETME
MÜDÜRL              ADI SOYADI       GÖREVĠ      CEP TEL. NO
      MÜDÜRLÜĞÜ
 ÜĞÜ
             Ali BAHġĠ       ĠġLT. MD.       0 505 629 27 91
             Hülya GÜNEY      MD. YARDIMCISI     0 505 255 41 67
        MANAVGAT
             Aytekin DENĠZ     MANAVGAT ĠġLT. ġEFĠ  0 532 598 83 53
             Ahmet ATEġ      ġELALE ĠġLT.ġEFĠ V.  0 505 935 37 14
             C.Okan GÜNEY     YALÇIDĠBĠ ĠġLT.ġEFĠ  0 532 271 05 95
             Hasan ÖZ       YAYLAALAN ĠġLT.ġEFĠ  0 505 222 19 72
             AyĢe ÖZTÜRK      KAD. MÜL. ġEFĠ     0 505 802 55 07
 ANTALYA
             Hüseyin ġAHĠN     MÜHENDĠS        0 505 678 73 22
                                    0 505 561 18 28
             DurmuĢ KOYUN     ĠġLT. MD.       0 536 451 12 10
             Serdar KILINÇ     MD. YARDIMCISI     0 505 649 27 00
             Fatih DURġAN     SERĠK ĠġLT.ġEFĠ    0 506 298 15 57
       SERĠK
             Mehmet ÜNAL      AKBAġ ĠġLT. ġEFĠ V.  0 505 940 00 58
             Özgür MÜFTÜOĞLU    GEBĠZ ĠġLT. ġEFĠ    0 505 688 45 79
             Kazım KÖPRÜLÜ     KIRBAġ ĠġLT. ġEFĠ   0 505 887 81 80
             Ġsmail BOZ      PINARGÖZÜ ĠġLT.ġEFĠ  0 533 546 78 33
             Mehmet ÜNAL      KD. MLK. ġEFĠ     0 531 677 11 22
             Zeki TUNCER      ĠġLETME MÜDÜRÜ     0 505 378 63 54
             Hasan TELLĠ      MÜDÜR YARDIMCISI V.  0 533 774 20 68
             Hasan ÇĠÇEK      TAġAĞIL ĠġLT. ġEFĠ
       TAġAĞIL
                                    0 533 764 12 25
             Hüsnü DEMĠR      B. YAYLA ĠġLT. ġEFĠ  0 532 722 91 56
TAġAĞIL
     A.Özgür GÜMÜġ   ĠKĠZPINAR ĠġLT. ġEFĠ  0 534 550 89 33
     Ömer Faruk GÜVEN  KARABÜK ĠġLT. ġEFĠ   0 532 265 59 58
     Ġsmail KAYA    KAPAN ĠġLT. ġEFĠ    0 505 226 41 23
     M. Soner ÖZCAN   SAĞIRĠN ĠġLT. ġEFĠ   0 505 254 78 07
               ARTVİN ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Bölge Müdürü       A.Köksal COÇKUN       505 275 44 65       530 608 24 08
Bölge Müdür Yardımcısı  M.Sinan ÖZKAYA       505 378 80 00       532 506 58 49
Bölge Müdür Yardımcısı
Bölge Müdür Yardımcısı
Koruma ġube Müdürü    Cihangir DEDEAĞAOĞLU      505 375 25 64      532 702 60 24


 BÖLGE
      ĠġLETME
MÜDÜRL              ADI SOYADI        GÖREVĠ        CEP TEL. NO
      MÜDÜRLÜĞÜ
 ÜĞÜ
             Ünsal URAL        ĠĢletme Müdürü       0505 678 10 06
             Hasan Aslan DEMĠRCĠ   ĠĢletme Müdür Yardımcısı  0506 542 83 17
             Mutlu ÖZDEMĠR      Artvin ĠĢletme ġefi     0505 369 20 49
             Erhan SANCAL       Madenler ĠĢletme ġefi    0506 204 75 69
        ARTVĠN
             Cengiz GÖKÇE       TaĢlıca ĠĢletme ġefi    0506 817 16 64
             Mehmet YÜKSEL      Saçinka ĠĢletme ġefi    0505 575 85 34
             Alim ÇELĠK        Ortaköy ĠĢletme ġefi    0505 369 20 64
             Mehmet KÜÇÜK       Atila ĠĢletme ġefi     0506 633 5142
             Arzu ÖZDEMĠR       Tütüncüler ĠĢletme ġefi   0505 369 20 48
             Bülent ELDEMĠR      Zeytinlik ĠĢletme ġefi   0505 654 02 64
             Nizamettin DURMUġ    HaberleĢme Atölye ġefi   0543 667 42 78
             Mehdi ÖZYER       ĠĢletme Müdürü       0505 372 79 02
        ARDANUÇ
                          ĠĢletme Müdür Yardımcısı
             Soner YILMAZ       Ardanuç ĠĢletme ġefi    0506 300 26 13
             Ali ġIK         Tepedüzü ĠĢletme ġefi    0505 938 00 24
             Ġkram DEMĠRKURT     Ovacık ĠĢletme ġefi     0533 448 57 48
             Miraç YAMAKALĠOĞLU    KaranlıkmeĢe ĠĢletme ġefi  0539 502 67 62
             Metin KAYA        ĠĢletme Müdürü       0505 662 74 77
             Recep AYDEMĠR      ĠĢletme Müdür Yardımcısı
ARTVĠN
                                        0505 475 36 02
        ARHAVĠ
             Abdullah BERBERO     Arhavi ĠĢletme ġefi     0505 839 0630
             Ġsmet ġEġEN       KemalpaĢa ĠĢletme ġefi   0505 482 25 44
             Kezban ÖZTÜRK      Kayadibi ĠĢletme ġefi    0533 683 09 51
             Miraç YILDIZ       Hopa ĠĢletme ġefi      0505 605 94 58
             Neim TÜYLÜ        ĠĢletme Müdürü       0505 431 74 54
             Sinan AYTAN       ĠĢletme Müdür Yardımcısı  0542 723 86 26
             Cengiz CĠHAN       Borçka ĠĢletme ġefi     0530 886 4634
                          Camili ĠĢletme ġefi
        BORÇKA
             F.Fatih ALBAYRAK                   0533 203 87 65
             UlaĢ SEVĠM        Çifteköprü ĠĢletme ġefi   0538 857 17 34
             Yüksel ġARAÇ       Balcı ĠĢletme ġefi     0533 764 62 47
             Ekrem ORUÇ        BaĢköy ĠĢletme ġefi     0530 886 46 43
             Volkan YAĞCI       GöktaĢ ĠĢletme ġefi     0530 886 54 63
             Yusuf AKSU        Kabaca ĠĢletme ġefi     0530 886 54 64
             BarıĢ BUĞAHAN      KarĢıköy ĠĢletme ġefi    0505 817 1677
             Turgay VATAN       ĠĢletme Müdürü       0505 938 83 46
                          ĠĢletme Müdür Yardımcısı
        ġAVġAT
             Celal Yavuz ÇAKIR    ġavĢat ĠĢletme ġefi     0505 394 48 27
ġAVġAT
      Tuncay BĠLMĠġ    Meydancık ĠĢletme ġefi   0505 274 05 53
      Levent MORKAN    TepebaĢı ĠĢletme ġefi   0505 637 38 01
      Ergün KAHRAMAN   Akdamla ĠĢletme ġefi    0505 944 26 97
      Murat ÖZMEN     Veliköy ĠĢletme ġefi    0532 660 59 89
      Semih ERKAL     ĠĢletme Müdürü       0506 531 26 24

YUSUFELĠ
                ĠĢletme Müdür Yardımcısı
      Bülent Zeki SURAT  Yusufeli ĠĢletme ġefi   0533 626 20 94
      Nuray KARADENĠZ   Altıparmak ĠĢletme ġefi  0539 784 06 69
      Adem ERDAL     Öğdem ĠĢletme ġefi     0532 662 94 05
      Güldemet ALKAN   Kılıçkaya ĠĢletme ġefi   0536 274 21 58
                BALIKESİR ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Bölge Müdürü       Recep ATEġ           533 321 79 63        505 270 11 08
Bölge Müdür Yardımcısı  Mehmet ASLAN          505 740 84 40
Bölge Müdür Yardımcısı  O. Zinnur ERASLAN        537 883 99 22        506 472 08 08
Bölge Müdür Yardımcısı  Y.Ramazan KARTAL        505 691 69 60
Koruma ġube Müdürü    Nezir ġAHBAZOĞULLARI      535 770 18 18        505 771 16 42
 BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ        ADI SOYADI         GÖREVĠ         CEP TEL. NO             ġükrü AÇICI        Balıkesir ĠĢletme Müdürü    0 505 370 88 33
             Mustafa BAYDEMĠR     Balıkesir ĠĢletme Müdür Yrd.  0 505 672 23 83
             Adil ġENCAN        Balıkesir ĠĢletme ġefi     0 505 796 48 20
             Mazhar Tuğsen Ulusoy   Balya ĠĢletme ġefi       0 536 635 43 15
             Bünyamin Arslan      Çamucu ĠĢletme ġefi      0 533 368 02 15
             Gürkan Deniz       Ilıca ĠĢletme ġefi       0 531 233 20 80
             Nejdet Atay        Çataldağ ĠĢletme ġefi     0 505 391 81 16
             Serdar Yazıcı       Kepsut ĠĢletme ġefi      0 505 914 38 13
             Metin Kasar        Konakpınar ĠĢletme ġefi    0 532 395 98 69
             Gökhan Aslan       Korucu ĠĢletme ġefi      0 532 514 46 64
             Metin Kasar        SavaĢtepe ĠĢletme ġefi V.   0 532 395 98 69
             Ġlhan KELEġ        Alaçam ĠĢletme Müdürü     0 505 264 57 58
             Erhan ÇETĠNKAYA      Alaçam ĠĢletme Müdür Yrd.   0 505 371 00 97
             Ömür YILDIRAN       Alaçam ĠĢletme ġefi      0 533 778 60 69
             Ġsmail ġEN        Ardıç ĠĢletme ġefi       0 542 354 89 61
                          Değirmeneğrek ĠĢletme ġefi
    BALIKESĠR
             Orhan Kemal KORKMAZ                   0 505 820 08 45
             Hakkı OLÇAK        Gölçük ĠĢletme ġefi      0 506 916 18 01
             Fuat NAZLI        Kireç ĠĢletme ġefi       0 505 935 75 43
             Tuncay AKGÜN       Bandırma ĠĢletme Müdürü    0 505 645 37 37
             Birol DÜNDAR       Bandırma ĠĢletme Müdür Yrd.  0 533 438 14 17
             Özlem GÜLER        Bandırma ĠĢletme ġefi     0 530 697 41 06
             Kadir GÜLER        Erdek ĠĢletme ġefi       0 535 416 40 48
             Ġbrahim BADĠK       Manyas ĠĢletme ġefi      0 505 884 21 91
             Metin ġAYAN        Aladağ ĠĢletme ġefi      0 535 660 34 53
             Murat SEZEN        Gönen ĠĢletme ġefi       0 541 452 34 64
             Fatih ġAHĠN        Susurluk ĠĢletme ġefi     0 505 963 08 78
             A.Sayın ÇAKIR       KarĢıyaka ĠĢletme ġefi V.
             Gürsel ġENTÜRK      Bigadiç ĠĢletme Müdürü     0 532 781 56 14
             Kadir KORKMAZLAR     Bigadiç ĠĢletme Müdür Yard.  0 542 541 30 83
             Mustafa KOÇ        Adalı ĠĢletme ġefi       0 505 671 48 19
             M.MürĢit KARADOĞAN    Aktuzla ĠĢletme ġefi      0 535 921 31 27
             Ayla YILDIZ        Beydağ ĠĢletme ġefi      0 533 610 78 24
             Taner NĠġANCI       Bigadiç ĠĢletme ġefi      0 505 263 61 05
         Mehtap TUNÇ       DerviĢler ĠĢletme ġefi    0 546 212 95 08
         Cemal YEġĠLYAPRAK    Dursunbey ĠĢletme Müdürü   0 537 676 84 30
         Osman KARA        Dursunbey ĠĢletme Müdür V.  0 505 830 70 03
         Abdülmüttalip YAPACAK  Candere ĠĢletme ġefi     0 506 302 97 33
         Halil ġAYAN       Civana ĠĢletme ġefi      0 543 517 16 56
         Mehmet AKBUDAK      Çamlık ĠĢletme ġefi      0 532 776 72 46
         Osman KARA        Durabeyler ĠĢletme ġefi    0 532 700 04 01
         Uğur GÜLER        Dursunbey ĠĢletme ġefi    0 544 451 94 81
         Sinan ÇAVUġOĞULLARI   Gökçedağ ĠĢletme ġefi     0 538 379 44 40
         Ahmet KAYA        Yayla ĠĢletme ġefi      0 543 517 97 04
         Mustafa Ali ALAN     Dursunbey Depo ġefi      0 533 489 09 01
BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ     ADI SOYADI          GÖREVĠ        CEP TEL. NO
         Muhammet KARAHAN     Edremit ĠĢletme Müdürü    0 532 645 97 02
         Mustafa DEMĠRBAġ     Edremit ĠĢletme Müdür Yard.  0 533 661 99 40
                      Altınoluk ĠĢletme ġefi
  BALIKESĠR
         Mehmet DURAK                      0 506 600 88 34
         Ahmet GÜRDAL       Ayvalık ĠĢletme ġefi     0 535 686 23 84
         Murat AKÇAKAYA      Burhaniye ĠĢletme ġefi    0 506 418 31 77
         Faruk YEġĠL       Çınarlıhan ĠĢletme ġefi    0 535 416 05 99
         Serhat AKGÜN       Edremit ĠĢletme ġefi     0 533 572 16 56
         Meftun ÇĠFTCĠ      Gürgendağ ĠĢletme ġ.V.    0 536 844 89 47
         Mustafa Merih AYDIN   Havran ĠĢletme ġefi      0 532 604 92 85
         Fami EZER        Edremit Depo ġefi       0 532 653 73 13
         Osman ONAT        Sındırgı ĠĢletme Müdürü    0 533 614 54 96
         Serkan ERAL       Sındırgı ĠĢletme Müdür V.   0 536 224 48 37
         Faruk Tuna YÜKSEK    Bulak ĠĢletme ġefi      0 535 294 88 54
         Veysi TEKĠN       Düğüncüler ĠĢletme ġefi    0 532 217 97 26
         Erdoğan DEMĠRCĠ     Seydan ĠĢletme ġefi      0 539 410 47 00
         Sevgi DEMĠRCĠ      Sındırgı ĠĢletme ġefi     0 533 632 15 50
         Orhan Volkan HAġĠMOĞLU  Ulus ĠĢletme ġefi       0 534 267 55 37
         Serkan ERAL       Yüreğil ĠĢletme ġefi     0 536 224 48 37
                  BOLU ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Bölge Müdürü        Sırrı KÖSTERELĠ        505 400 66 70
Bölge Müdür Yardımcısı   Cemalettin ÖZTÜRK       543 553 09 69
Bölge Müdür Yardımcısı   Hasan TÜRKYILMAZ       505 400 66 64
Bölge Müdür Yardımcısı   Ö.Ahmet YILMAZ        505 250 09 38
Koruma ġube Müdürü     Muharrem KOÇ         505 479 62 32


 BÖLGE
       ĠġLETME
MÜDÜRL               ADI SOYADI         GÖREVĠ
      MÜDÜRLÜĞÜ
 ÜĞÜ
              Kerim GENÇOĞLU      ĠĢletme Müdürü
         AKÇAKOCA
              Yusuf SOYSAL       ĠĢletme Müdür Yardımcısı
              Fatih DENĠZLĠ      AktaĢ Or.ĠĢl.ġefi
              Aydın AÇIKBAġ      Altınçay Or.ĠĢl.ġefi
              Tuğrul BADUROĞLU     Cumayanı Or.ĠĢl.ġefi
              Günseli ERDOĞAN     Deredibi Or.ĠĢl.ġefi
              Hasan BAġYĠĞĠT      ĠĢletme Müdürü
              Nazif ÖZTÜRK       ĠĢletme Müdür Yardımcısı
              Metin AKBAġ       ĠĢletme Müdür Yardımcısı
              Osman ÖZDEMĠR      Aladağ Or.ĠĢ.ġefi
              Metin AKBAġ       Sarıalan Or.ĠĢl.ġefi V.
         ALADAĞ
              A.Serdar ONAT      Alabarda Or.ĠĢl.ġefi V.
              Rıdvan AKSU       Ardıç Or.ĠĢl.ġefi V.
              Seyfettin KĠNĠġ     ġ.Y.AraĢtırma ĠĢl.ġefi V.
              Ġrfan DENĠZLĠ      Belkaraağaç Or.ĠĢl.ġefi V.
              Mustafa ALTINIġIK    Çaydurt Or.ĠĢl.ġefi V.
              Rıdvan AKSU       Demirciler Or.ĠĢl.ġefi V.
              Ġrfan DENĠZLĠ      Kökez Or.ĠĢl.ġefi V.
              Gültekin AKSAN      ĠĢletme Müdürü
 BOLU
              Oktay AYATAY       ĠĢletme Müdür Yardımcısı
              ġerif SAYIM       ĠĢletme Müdür Yardımcısı
              Özgür AKTAġ       Bolu Or.ĠĢl.ġefi
              Mevlüt ARSLAN      Sarıçam Or.ĠĢl.ġefi
              G.ĠBRAHĠMAĞAOĞLU     Abant Or.ĠĢl.ġefi
         BOLU
              Sinan SEVĠM       Ayıkaya Or.ĠĢl.ġefi
              Özgür AKTAġ       Elmalık Or.ĠĢl.ġefi V.
              Engin BAĞ        Sazakiçi Or.ĠĢl.ġefi V.
              Engin BAĞ        Kale Or.ĠĢl.ġefi V.
              Ramazan DOĞAN      Sarımustan Or.ĠĢl.ġefi V.
              Nazmi DOĞAN       Çele Or.ĠĢl.ġefi V.
              H.Ceyhun YURDABAK    YeĢildağ Or.ĠĢl.ġefi V.
              Mehmet BAġKAN      ĠĢletme Müdürü
              Yakup ERASLAN      ĠĢletme Müdür Yardımcısı
              Derya ÇIRAKOĞLU     ĠĢletme Müdür Yardımcısı
              Süleyman KIZIL      Konuralp Or.ĠĢl.ġefi
              Emin AYDIN        Darıyeri Or.ĠĢl.ġefi V.
         DÜZCE
            Süleyman KIZIL   Cumaova Or.ĠĢl.ġefi V.
      DÜZCE
            Turan KÜÇÜK    Asar Or.ĠĢl.ġefi V.
            Emin AYDIN     Tatlıdere Or.ĠĢl.ġefi V.
            Nedim ÇIRAKOĞLU  Aksu Or.ĠĢl.ġefi V.
            Ramazan YÖNTEM   Çiçekli Or.ĠĢl.ġefi V.
            Atakan KAYNAR   Düzce Or.ĠĢl.ġefi V.
            Selçuk YALÇIN   Melen Or.ĠĢl.ġefi V.
            M.Serdar KILKIġ  Odayeri Or.ĠĢl.ġefi V.
            Levent KARTAL   Samandere Or.ĠĢl.ġefi V.
 BÖLGE
     ĠġLETME
MÜDÜRL            ADI SOYADI       GÖREVĠ
     MÜDÜRLÜĞÜ
 ÜĞÜ
            ġaban BIYIKLI   ĠĢletme Müdürü
            Mehmet YAYCIOĞLU  ĠĢletme Müdür Yardımcısı
            Mehmet BOZKURT   Yeniçağ Or.ĠĢ.ġefi
            Mehmet YAYCIOĞLU  AktaĢ Or.ĠĢl.ġefi
      GEREDE
            Halil KUġTUL    Esentepe Or.ĠĢl.Ģefi
            Gökhan ULUSOY   HaĢat Or.ĠĢl.ġefi
            Azmi ġENEL     Dörtdivan Or.ĠĢl.ġefi
            Çağla SEFER    Yongalı Or.ĠĢl.ġefi
            Ġsmail DĠLEK    Salur Or.ĠĢl.ġefi
            Sinan ÇĠLĠNGĠR   Çapaklı Or.ĠĢl.ġefi
            Metehan AKDOĞAN  Köroğlu Or.ĠĢl.ġefi
            Hüseyin KOZ    ĠĢletme Müdürü
            Hüseyin ġAHĠNER  ĠĢletme Müdür Yardımcısı
            A.Eray TÜRKSÖZ   Göynük Or.ĠĢl.ġefi
      GÖYNÜK
            Halit KÖSE     H.Mahmut Or.ĠĢl.ġefi
            Ġbrahim POLATLI  Alançayı Or.ĠĢl.ġefi
            V.Cem BULUT    Ilıca Or.ĠĢl.ġefi
            V.Cem BULUT    Gürpınar Or.ĠĢl.ġefi
            Ġbrahim POLATLI  Sünnetgölü Or.ĠĢl.ġefi
            Metin ERATĠLLA   ĠĢletme Müdürü
            Selçuk YILDIZ   ĠĢletme Müdür Yardımcısı
      GÖLYAKA
            Hakan MERCAN    Aydınpınar Or.ĠĢl.ġefi
            Funda GÖNEN    Balıklı Or.ĠĢl.ġefi
 BOLU
            Veli TURAN     Gölyaka Or.ĠĢl.ġefi
            Veli TURAN     Kardüz Or.ĠĢl.ġefi V.
            Funda GÖNEN    Kad.Mülkiyet ġefi V.
            Fevzi AYTAÇ    ĠĢletme Müdürü
      KIBRISCIK
            Kenan ġAHĠN    ĠĢletme Müdür Yardımcısı V.
 BOL
      KIBRISCIK
            Gökçe YEġĠLDAĞ    Kıbrıscık ĠĢletme ġefi
            Kenan ġAHĠN     Yayla ĠĢl.ġefi
            Özlem PAKKAN     Çökören ĠĢl.ġefi
            Koray CANTÜRK    Serke iĢl.ġefi
            M.Ali DEDEOĞLU    ĠĢletme Müdürü
            Kemal YILDIZ     ĠĢletme Müdür Yardımcısı
      MENGEN   Fatih BĠLGĠLĠ    Mengen Or.ĠĢl.ġefi
            Ġbrahim ÇELEBĠ    Gökçesu Or.ĠĢl.ġefi
            H.Arslan ERDÖL    CoĢur Or.ĠĢl.ġefi
            Cem Mete YILMAZ   Daren Or.ĠĢl.ġefi V.
            Cem Mete YILMAZ   Geyikgölü Or.ĠĢl.ġefi V.
            Ali BAL       Pazarköy Or.ĠĢl.ġefi V.
            Mustafa BEKÇĠ    Yalakkuz Or.ĠĢl.ġefi V.
            Hakkı ATASOY     ĠĢletme Müdürü
            Cihat AYDIN     ĠĢletme Müdür Yardımcısı
            Hüsnü ÇELĠK     Sırçalı Or.ĠĢl.ġefi
            M.Hacı BEBEKOĞLU   Sarpuncuk Or.ĠĢl.ġefi
      MUDURNU
            Hüsnü ÇELĠK     Güveytepe Or.ĠĢl.ġefi V.
            Ercan AYDEMĠR    Almacık Or.ĠĢl.ġefi V.
            Özkan GÜNEġ     Yürse Or.ĠĢl.ġefi V.
            Ġlker ÇENELĠ     Sarot Or.ĠĢl.ġefi V.
            Ġbrahim BÜYÜKġAHĠN  Hacıali Or.ĠĢl.ġefi V.
            Eda ÇELĠK      VakıfaktaĢ Or.ĠĢl.ġefi V.
            Ferdi KARACAN    TaĢkesti Or.ĠĢl.ġefi V.
 BÖLGE
     ĠġLETME
MÜDÜRL             ADI SOYADI        GÖREVĠ
     MÜDÜRLÜĞÜ
 ÜĞÜ
            Necmettin AġÇI    ĠĢletme Müdürü
      SEBEN
            Cevher Anıl ASLAN  ĠĢletme Müdür Yardımcısı
            Sema HOROZ      Seben Or.ĠĢl.ġefi
 BOLU
            Fatih ÖZTÜRK     Kavaklıdağ Or.ĠĢl.ġefi
            Fatih ÖZTÜRK     TaĢlıyayla Or.ĠĢl.ġefi V.
            Erdem KARAAĞAÇ    ĠĢletme Müdürü
            Mesut YÜKSEL     ĠĢletme Müdür Yardımcısı
      YIĞILCA
            Abdullah GÜNAÇAR   Melendere Or.ĠĢl.ġefi
            Sefer TÜCE      Boğabeli Or.ĠĢl.ġefi
            Ġzzet AKGÜN     Karadere Or.ĠĢl.ġefi
            Mesut YÜKSEL     KarakaĢ Or.ĠĢl.ġefi
            Ali KABAOĞLU     Karagöknar Or.ĠĢl.ġefi
  532 777 85 87

  532 696 79 81

  532 696 70 16
  CEP TEL. NO

505 2965508
533 6199261
506 3445989
505 3960075
505 7416670
5063377361
505 4006728
5052482780
5323154952
5056464261
5323154952
5058175233
505 8173415
537 7426817
532 7702235
5058025527
505 8173415
532 7702235
505 7757281
505 7757425
505 2544055
5054837514
505 8002230
5357119573
505 6976728
5054837514
5058270922
5058270922
5058161016
5057929030
5059171747
5056620381
5058890863
505 3881057
505 3624775
505 9203379
505 3624775
5058614374
505 9203379
505 7512239
505 7707742
5058774425
5055584746
505 6815518
505 8185825
  CEP TEL. NO

5053041813
505 7172571
505 9211778
505 7172571
5327116487
544 5354866
5442810659
5308778748
546 9227661
537 4429084
505 3899324
5054508661
5056620387
5555749516
505 3056661
506 2485748
505 4964669
505 4964669
506 2485748
5052564372
506 7742816
505 6816558
505 5966378
5072516947
5072516947
505 5966378
5063810490
506 2738608
5557191856
506 2738608
5064189679
5326667814
5053450088
532 4835485
505 3773081
5069362744
5347841783
5383393506
5383393506
545 7897398
5369268761
505 3883474
5055732988
5058215494
506 5865705
5058215494
5362481416
505 8073122
533 3311926
506 5865713
5058011854
5445187570

  CEP TEL. NO

5054787984
5058538139
506 5937232
505 4309710
506 4309710
5053843661
530 5235981
5366746849
505 3555117
5065168130
530 5235981
505 9067695
                BURSA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Bölge Müdürü         Ali GĠRGĠN        505 374 38 42   533 267 57 68
Bölge Müdür Yardımcısı    EĢref DURMUġ       505 279 56 01   532 767 24 86
Bölge Müdür Yardımcısı    Necati ALIÇ       535 602 75 33
Bölge Müdür Yardımcısı    Salih AKBAġ       505 260 99 61
Koruma ġube Müdürü      Köksal KONAK       505 384 71 59   533 214 08 55


 BÖLGE
       ĠġLETME
MÜDÜRL               ADI SOYADI       GÖREVĠ     CEP TEL. NO
      MÜDÜRLÜĞÜ
 ÜĞÜ
               Fuat ġANAL     ĠĢletme Müdürü    0505 502 94 21
               M.Ali AKAÇ     Müdür Yardımcısı   0505 565 78 61
               Ahmet AYDIN     Müdür Yardımcısı   0505 259 77 35
               Ahmet ER      Kad.Mül.ġefi     0505 646 89 93
               SavaĢ SARI     Bursa ĠĢl. ġefi    0505 502 30 45
               Selçuk AYYILDIZ   Osmangazi ĠĢl.ġefi  0505 494 62 27
           BURSA
               Ġsa ÇAPKIN     Çalı ĠĢl. ġefi    0505 684 54 18
               Kadir ATEġ     Gemlik ĠĢl.ġefi    0505 255 44 53
               Celalettin KABA   Kestel ĠĢl.ġefi    0505 684 54 14
               Fatih ALTINORDU   Mudanya ĠĢl.efi    0530 467 95 22
               Ali Rıza ERDEM   Mahmudiye ĠĢl.ġefi  0505 684 41 63
               Sadettin ÖZER    Orhangazi ĠĢl.ġefi  0505 242 59 91
               Adnan ACAR     Soğukpınar ĠĢl.ġefi  0532 717 41 55
               Bayram GÖKBAġI   Umurbey ĠĢl.ġefi   0505 689 44 49
               Ġsmail COġKUN    Ġznik ĠĢl.ġefi V.   0533 566 63 43
               Mehmet ÖZDEMĠR   ĠĢletme Müdürü    0505 241 90 25
               RuĢen UYANIKOĞLU  Müdür Yardımcısı
           YALOVA
                                    0505 241 89 31
               Gökhan YILDIRIMLI  Armutlu ĠĢl.ġefi   0507 249 30 56
               Orhan ÜÇÜNCÜ    Çınercık ĠĢl.ġefi   0532 573 55 11
               Turgay KAĞAN    TaĢköprü ĠĢl.ġefi   0535 413 15 30
 BURSA
               Koray SUNAMAK    Yalova ĠĢl.ġefi    0505 241 88 56
               Basri ALA      ĠĢletme Müdürü    0505 629 44 46
           KELES
               Ayhan CAN      Müdür Yardımcısı   0532 651 40 55
               B.Cem AKPINAR    Sorgun ĠĢl.ġefi    0506 792 34 52
               Ali KARAMANLI    Baraklı ĠĢl.ġefi   0530 340 89 39
               Hüseyin POLAT    Merkez ĠĢl.ġefi    0535 256 80 36
               Necdet ÖZTÜRK    ĠĢletme Müdürü    0505 374 39 66
               Bekar KARACABEY   Müdür Yardımcısı   0505 706 80 70
               ġenol BAHAR     Bozüyük ĠĢl.ġefi   0505 706 80 70
               Ahmet ÖZDEMĠR    Muratdere ĠĢl.ġefi
         BĠLECĠK
                                    0505 562 14 91
               Kemal KAYIRAN    Dodurga ĠĢl.ġefi   0505 660 59 72
               Sabri SATIġ     Pazaryeri ĠĢl.ġefi  0505 921 81 49
               Halil DURU     Osmaneli ĠĢl.ġefi   0546 416 60 11
               Gözde GÜNERĠ    Gölpazarı ĠĢl.ġefi  0505 921 81 26
               Rıza DOĞANGÜL    Söğüt ĠĢl.ġefi    0532 691 52 68
      BĠL
             Yunus KURTGÖZ    Bilecik ĠĢl.ġefi   0505 904 56 80
             Hakkı GEDĠK     ĠĢletme Müdürü    0505 279 79 01
             Muhammed ÇOLAK    Müdür Yardımcısı   0505 400 66 40
             Kenan AKDUMAN    Müdür Yardımcısı   0505 252 93 03
             Metin GÜLTEKĠN    Ġnegöl ĠĢl.ġefi    0505 688 45 03
             Ġbrahim KURT     Ġclaliye ĠĢl.ġefi   0505 912 56 89
      ĠNEGÖL    Nejdet GÜDÜL     Hayriye ĠĢl.ġefi   0505 580 6825
             G.Volkan ANDĠÇ    Ġnayet ĠĢl.ġefi    0505 242 76 14
             Muzaffer DEMĠREL   T.Köprü ĠĢl.ġefi   0505 261 60 07
             Nihat GÜNDÜZ     Yenice ĠĢl.ġefi    0505 958 14 82
             Köksal KUDAL     Oylat ĠĢl.ġefi    0538 410 03 39
             Fatih ARABACI    YeniĢehir ĠĢl.ġefi  0505 349 15 50
             Hakan KÖK      Boğazova ĠĢl.ġefi   0530 458 42 48
 BÖLGE
     ĠġLETME
MÜDÜRL             ADI SOYADI       GÖREVĠ     CEP TEL. NO
     MÜDÜRLÜĞÜ
 ÜĞÜ
             Hakkı TÜRKOĞLU    ĠĢletme Müdürü    0505 565 78 78
      ORHANELĠ
             Ahmet KAYA      Müdür Yardımcısı   0505 565 77 63
             Hıdır Eser AYDIN   Karıncalı ĠĢl.ġefi  0532 367 81 83
             ġerafettin AKġAHĠN  Harmancık ĠĢl.ġefi  0506 203 97 77
 BURSA
             Hakan DÖNMEZ     Büyükorhan ĠĢl.ġefi  0530 345 24 48
             Ali ÖZ        Kınık ĠĢl.ġefi    0537 446 19 77
             Ġsmail TÜFEKÇĠ    ĠĢletme Müdürü    0505 580 29 90
             Zekeriya AY     Müdür Yardımcısı   0505 240 81 43
      M.KEMALPAġA
             Ersin YILDIZ     Müdür Yardımcısı   0505 643 06 48
             Mustafa E. ÇALIġIR  Burhandağ ĠĢl.ġefi  0505 259 77 45
             Burak ALTINAY    Turfal ĠĢl.ġefi    0505 751 97 76
             Erdoğan ÖZTÜRK    PaĢalar ĠĢl.ġefi   0505 688 32 23
             Niyaz DAMAR     Sarnıç ĠĢl.ġefi    0505646 89 74
             Özgen DURSUN     Çaltılıbük ĠĢl.ġefi  0505 457 21 02
             ġahin DOĞAN     Gürgendağ iĢl.ġefi  0536 323 66 62
             Yusuf KARACA     Karacabey ĠĢl.ġefi  0505 740 60 13
                 ÇANAKKALE ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Bölge Müdürü             Musa AKġAN     505 659 88 89
Bölge Müdür Yardımcısı        Adem EKġĠ     535 308 11 92
Bölge Müdür Yardımcısı        H.Ġbrahim KAYA   505 400 61 48
Bölge Müdür Yardımcısı        Nadir SARIKAYA   505 502 29 29
Koruma ġube Müdürü          Vehbi TUTMAZ    535 437 21 71


 BÖLGE
       ĠġLETME
MÜDÜRL                 ADI SOYADI       GÖREVĠ        CEP TEL. NO
       MÜDÜRLÜĞÜ
 ÜĞÜ
                   Ziya AYDEMĠR    Çanakkale Or. ĠĢl. Müd. 0505 269 60 06
                   Ömer AKKOÇ     Ç.kale Or. ĠĢl. Müd.Yard. 0505 454 88 50
                   Ahmet SEZEK     Ç.kale Or. ĠĢl. ġefi   0542 594 54 73
           ÇANAKKALE
                   Tuncay IġIK     Eceabat Or. ĠĢl. ġefi   0505 774 21 46
                   Tarkan BALAMUR   Gelibolu Or. ĠĢl. ġefi  0542 326 37 58
                   Tuncay IġIK Vk.   Gökçeada Or. ĠĢl. ġefi  0505 774 21 46
                   UlaĢ AHATOĞLU    Ġntepe Or. ĠĢl. ġefi   0506 239 59 69
                   Nuri ULU      Kirazlı Or. ĠĢl. ġefi   0538 662 88 50
                   Ertunç CANPOLAT   Lapseki Or. ĠĢl. ġefi   0532 474 99 04
                   Ġzzet MUTLUBAġ   Umurbey Or. ĠĢl. ġefi   0532 603 00 45
                   Metin UYGUN     Ayvacık Or. ĠĢl.Müd. 0505 886 15 94
           AYVACIK
                   Metin KALYONCU   Ayvacık Or. ĠĢl.Müd.Yard. 505 317 33 64
                                         0
                   Semih AYDIN     Ayvacık Or. ĠĢl. ġefi  0506 204 04 60
                   Zafer ÖZBEK     Baharlar Or. ĠĢl. ġefi 0505 920 63 42
                   Murat GÖKÇE     Ezine Or. ĠĢl. ġefi   0505 920 63 43
                   Oygar TOPALOGLU   Küçükkuyu Or. ĠĢl. ġefi 0544 234 91 36
                   Mehmet KOZDERE Bayramiç Or. ĠĢl.Müd. 0505 266 14 25
                   Yusuf ERGĠN    Bayramiç Or. ĠĢl.Müd.Yard535 398 44 89
                                        0
           BAYRAMĠÇ
                            B
                   Ahmet BaĢer KAVCĠN.Vayramiç Or. ĠĢl.ġefi  0532 573 55 11
                   Sabir SORAN    Aladağ Or. ĠĢl.ġefi   0532 358 27 14
ÇANAKKALE
                   Ali GÜR      Kazdağı Or. ĠĢl. ġefi  0533 354 71 76
                   Çiğdem KAVCĠN   Gökçeiçi Or. ĠĢl.ġefi  0505 382 64 03
                   Canan AVCU     Karaköy Or. ĠĢl. ġefi
                   Ahmet BaĢer KAVCĠN Kumludüz Or. ĠĢl.ġefi  0505 440 47 75
                   Ġbrahim TANIġ    Biga Or. ĠĢl.Müd.    0532 252 56 43
                   Mehmet AKKAN    Biga Or.ĠĢl.Müd. Yard  0537 781 53 69
                   Ayhan KILINÇ    Biga Or. ĠĢl ġefi    0532 763 60 10
                   Abdullah ÇĠL    Karabiga Or.ĠĢl. ġefi  0532 411 85 79
           BĠGA
                   Mehmet AKKAN Vk   Sava Or. ĠĢl. ġefi    0537 781 53 69
                   Ġhsan TUNÇ     Çan Or. ĠĢl. Müd.    0535 245 17 10
                   Nurkan YONAR    Çan Or.ĠĢl.Müd. Yard   0536 562 24 00
                   BarıĢ SERGĠN    Çan Or. ĠĢl. ġefi    0505 810 13 96
                   Sedat GÖĞÜSGEREN  Etili Or. ĠĢl. ġefi   0542 624 98 95
                   Onur TOKSOY     Kalkım Or. ĠĢl.Müd.   0505 250 68 38
                   Ali ARSLAN     Kalkım Or.ĠĢl.Müd. Yard 0542 587 44 14
           ÇAN
                   IĢıl KARADEMĠR   Kalkım Or. ĠĢl. ġefi  0554 401 31 00
Ç
  ÇAN
       Recep VAN      Kirsealan Or. ĠĢl. ġefi  0535 234 61 62
       Ferhat ÖZBEK    Eybekli Or. ĠĢl. ġefi   0507 227 64 68
       Evren ARIK     Sarıot Or. ĠĢl. ġefi   0507 227 64 66
       Mustafa SÜMBÜL   Yenice Or. ĠĢl. Müd.   0532 767 35 28
       Ġsmail KIR     Yenice Or. ĠĢl. Müd.Yard.0542 454 64 53


  KALKIM
       Sinan YILMAZ    Yenice Or. ĠĢl. ġefi   0535 386 86 36
       Hamit ĠLHAN     Pazarköy Or. ĠĢl. ġefi  0507 227 64 65
       Erdem AKYÜZ     Soğucak Or. ĠĢl. ġefi  0536 274 39 07
       Hızır ġANLI     Asar Or. ĠĢl. ġefi    0543 734 57 20
                K
       Sebahattin CANBAKKAL eĢan Or. ĠĢl.Müd.    0532 446 17 26
       Temel BULUT     KeĢan Or. ĠĢl.Müd.Yard. 0542 676 07 17
       Semih SAGDAN    KeĢan Or. ĠĢl. ġefi   0532 572 72 90
       Süleyman UÇAR    Çınarlıdere Or.ĠĢl. ġefi 0532423 18 41
  KEġAN
       ġenol TOKER     Korudağ Or. ĠĢl. ġefi  0505 489 85 29
       Tolga ġENER     Enez Or. ĠĢl. ġefi    0530 348 00 67
       Ayhan ÇUĞVADAR   Uzunköprü Or.ĠĢl.ġefi  0506 292 8989
       Ali ġEN       Malkara Or.iĢl.ġefi   0535 395 62 61
       Hüseyin NAS     ġarköy Orman ĠĢl.ġefi  0532 642 00 11
       Bilgen SEVĠL    Tekirdağ Orman ĠĢl.ġefi 0542 565 20 09
                  DENİZLİ ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Bölge Müdürü        Adem OKLU            505 378 33 55
Bölge Müdür Yardımcısı   MUSTAFA GEDĠKLĠLĠ        505 450 74 15
Bölge Müdür Yardımcısı   OSMAN BAYIR           506 441 77 40
Bölge Müdür Yardımcısı   MUSA ġĠMġEK           505 590 84 66
Koruma ġube Müdürü     Musa ġĠMġEK           505 590 84 66


 BÖLGE
    ĠġLETME
MÜDÜRL               ADI SOYADI         GÖREVĠ
    MÜDÜRLÜĞÜ
 ÜĞÜ
              Arif TEKKOYUN       ĠġLETME MÜDÜRÜ
              Necmi TOPAL        ĠġLETME MÜD.YRD.
              Halil ÖZDEMĠR       ACIPAYAM ĠġLETME ġEFĠ
         ACIPAYAM
              Tuncer YALÇIN       ALCI ĠġLETME ġEFĠ
              Kenan Serkan LELĠK    BOZDAĞ ĠġLETME ġEFĠ
              Ümit GÖKÇE        ELMAÖZÜ ĠġLETME ġEFĠ
              Bayram AKGÜL       KELEKÇĠ ĠġLETME ġEFĠ
              Sezgin AYDEMĠR      YATAĞAN ĠġLETME ġEFĠ
              H.Hakan UYSAL       YAZIR ĠġLETME ġEFĠ
              Ġsmail ġAHĠN       ĠġLETME MÜDÜRÜ
              Ġlhan MERT        ĠġLETME MÜD.YRD.
              Tamer UYSAL        ÇAL ĠġLETME ġEFĠ
        ÇAL
              Tamer UYSAL        BAKLAN ĠġLETME ġEFĠ
              Uğur ALTINDAĞ       ÇARDAK ĠġLETME ġEFĠ
              Ahmet Fatih ÜNAL     ĠNCELERĠ ĠġLETME ġEFĠ
              Aslı MELER        ÇĠVRĠL ĠġLETME ġEFĠ
              Nurcan KAYA        ĠġLETME MÜDÜRÜ
              Ahmet YILDIRIM      ĠġLETME MÜD.YRD.
        ÇAMELĠ
              Derya ÖZDEN        ÇAMELĠ ĠġLETME ġEFĠ
              Ahmet YILDIRIM      BOYALI ĠġLETME ġEFĠ
              Ġhsan Uğur ORHUN     DEĞNE ĠġLETME ġEFĠ
              UlaĢ Ġbrahim GÜNGÜL    GÖLDAĞ ĠġLETME ġEFĠ
              Mustafa DEĞĠRMENCĠ    ĠġLETME MÜDÜRÜ
              Güven GÜLTEKĠN      ĠġLETME MÜD.YARD.
DENĠZLĠ
              Sinan SÖZBĠLEN      DENĠZLĠ ĠġLETME ġEFĠ
              Cem GÜNGÖR        PAMUKKALE ĠġLETME ġEFĠ
        DENĠZLĠ
              Yalçın KALAYCI      BULDAN ĠġLETME ġEFĠ
              Nurullah KARAGÖL     GÜNEY ĠġLETME ġEFĠ
              Ġsmail ARAÇ        HONAZ ĠġLETME ġEFĠ
              Halit AKSAY        KAKLIK ĠġLETME ġEFĠ
              Burhan ELĠKÜÇÜK      KOCABAġ ĠġLETME ġEFĠ
              Fazıl CABAROĞLU      SARAYKÖY ĠġLETME ġEFĠ
              Erdal DĠNGĠL       ĠġLETME MÜD.V.
              Cihan TÜRKMEN       ĠġLETME MÜD.YRD.V
         ESKERE
              Cihan TÜRKMEN       ESKERE ĠġLETME ġEFĠ
              Murat BĠLĠCĠ       KARACAÖREN ĠġLETME ġEFĠ
ESKERE
     Sercan KIZILEL     YELKENCĠ ĠġLETME ġEFĠ
     Hüseyin KÜÇÜK     ÇĠÇEKLĠ ĠġLETME ġEFĠ
     Bülent KOROLAY     EġENLER ĠġLETME ġEFĠ
     Ertuğrul TEKġEN    ĠġLETME MÜDÜRÜ
     Erdal DĠNGĠL      ĠġLETME MÜD.YARD.

TAVAS  Erol GÜNER       TAVAS ĠġLETME ġEFĠ
     Ferhat SEVĠ      KÖPRÜBAġI ĠġLETME ġEFĠ
     Yunus AKYEL      YENĠDERE ĠġLETME ġEFĠ
     Nurten AKYEL      KALE ĠġLETME ġEFĠ
     Mehmet KAYA      KONAK ĠġLETME ġEFĠ
     Haydar DEMĠR      ĠġLETME MÜDÜRÜ
     Nurettin DAĞDELEN   ĠġLETME MÜD.YRD.
     Mehmet ÇELĠK      ĠġLETME MÜD.YRD.V
     Süleyman SAĞCAN    UġAK ĠġLETME ġEFĠ
     Ünal UĞUR       GÜRE ĠġLETME ġEFĠ
UġAK
     ġahin DÖNERTAġ     BANAZ ĠġLETME ġEFĠ
     Mustafa BALIK     ÇAMSU ĠġLETME ġEFĠ V.
     ġabanYAVUZER      ÇATAK ĠġLETME ġEFĠ
     Abdullah GÜNGÖR    SĠVASLI ĠġLETME ġEFĠ
     Hasan KAYGISIZ     EġME ĠġLETME ġEFĠ
     Mehmet Emin AKYILDIZ  ULUBEY ĠġLETME ġEFĠ
  533 646 47 72
  CEP TEL. NO

0 505 687 09 16
0 505 660 21 55
0 505 778 72 67
0 505 646 08 09
0 505 615 30 16
0 505 906 82 92
0 506 264 03 71
0 505 457 45 42
0 505 683 63 77
0 505 450 74 25
0 505 391 06 61
0 506 537 86 46
0 506 537 86 46
0 505 758 64 61
0 505 925 89 62
0 505 645 49 05
0 505 649 27 30
0 505 817 61 91
0 505 546 40 85
0 505 817 61 91
0 507 253 25 07
0 530 512 57 24
0 505 450 74 35
0 505 758 64 25
0 505 906 79 78
0 505 597 42 33
0 538 271 33 02
0 505 906 68 08
0 505 768 58 08
0 505 906 83 38
0 505 906 68 00
0 505 758 60 05
0 533 227 47 79
0 505 906 47 00
0 505 906 47 00
0 533 307 66 72
0 505 751 77 25
0 533 762 49 11
0 506 601 99 28
0 505 658 70 65
0 533 227 47 79
0 505 906 83 13
0 505 4038180
0 505 954 73 63
0 505 697 11 59
0 505 776 92 19
0 505 399 40 51
0 505 670 55 40
0 505 387 63 73
0 532 747 97 95
0 505 656 23 47
0 535 967 42 39
0 532 491 66 90
0 505 254 77 27
0 505 831 02 71
0 532 573 81 20
0 533 717 63 99
                  ELAZIĞ ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Bölge Müdürü            Cafer ORHAN       505 375 55 23
Bölge Müdür Yardımcısı       A.Osman ÖZTÜRK     533 461 65 22
Bölge Müdür Yardımcısı       Ömer TUNÇ        505 272 05 15
Bölge Müdür Yardımcısı       M.Salih ÇETĠNER     505 691 76 92
Koruma ġube Müdürü         M.Hayri ĠLHAN      505 776 84 37


 BÖLGE
       ĠġLETME
MÜDÜRL                 ADI SOYADI        GÖREVĠ       CEP TEL. NO
      MÜDÜRLÜĞÜ
 ÜĞÜ
                  Veysel ÖNEN      ĠĢltme Müdürü       0506 710 8548
                  ġeyhmuz SAKA     ĠĢletme Müdür Yrd.    0505 346 6321
                  Hüseyin YAKLAV    ĠĢletme Müdür Yrd.    0505 640 3273
                  Akan PINAR      Elazığ ĠĢletme ġefi    0505 559 5090
                  Ġsmail YÖRÜK     Keban ĠĢletme ġefi    0505 925 4729
                  Serdar ÖZEL      Palu ĠĢletme ġefi     0533 614 3264
                  Serkan YÜNEY     Karakoçan ĠĢletme ġefi  0505 424 7592
         ELAZIĞ
                  Oğuz KAĞAN NARĠÇĠ   Pütürge ĠĢletme ġefi   0532 306 4722
                  Oğuz KAĞAN NARĠÇĠ   Malatya ĠĢletme ġefi   0532 306 4722
                  Mehmet AKBAġ     Hekimhan ĠĢletme ġefi   0505 824 1480
                  ġahin KURT      DoğanĢehir ĠĢletme ġefi  0505 926 2375
                  Erkan DAVRAN     Bingöl ĠĢletme ġefi    0532 627 4770
                  Tahir BAYDOġ     Ilıca ĠĢletme ġefi    0505 642 5125
                  Ġbrahim DOĞDAġ    Genç ĠĢletme ġefi     0506 303 6184
                  Tahir BAYDOġ     Solhan ĠĢletme ġefi V.  0505 642 5125
                  Salih KORKAMAZ    Kiği ĠĢletme ġefi     0505 921 2624
                  M.ġakir GÜNERĠ    ĠĢletme Müdürü      0533 650 8016
                  Murat AKSOY      Merkez ĠĢletme ġefi    0532 725 8960
         BĠTLĠS
                  Ethem KARA      Tatvan ĠĢletme ġefi    0533 234 6867
                  Ethem KARA      Hizan ĠĢletme ġefi    0533 234 6867
                  Hulusi YILDIZ     MuĢ ĠĢletme ġefi     0506 282 2690
                  Hulusi YILDIZ     Kızılağaç ĠĢletme ġefi  0506 282 2690
ELAZIĞ
         TUNCELĠ HAKKARĠ
                  Faruk ÖZBEK      ĠĢletme Müdürü      0532 375 6957
                  Seyda KANBUROĞLU   Merkez ĠĢletme ġefi    0533 778 1504
                  Yücel ÖZOĞLU     ġemdinli ĠĢletme ġefi   0544 497 4847
                  A.Celil ÖZKAN     Van ĠĢletme ġefi     0506 610 1048
                  Özcan YÜKSEL     ĠĢletme Müdürü      0531 270 5035
                  Serdar AKSU      Merkez ĠĢletme ġefi    0506 302 0082
                  Mustafa LEVENT    Nazimiye ĠĢletme ġefi   0555 834 3887
                  Elif ÇETĠN      Hozat ĠĢletme ġefi    0530 467 7546
                  Murat ÖZER      Pülümür ĠĢletme ġefi   0530 324 1065
                  M.Necat SEYHAN    ĠĢletme Müdürü      0505 369 5695
                  Musa KÜREKSĠZ     Merkez ĠĢletme ġefi    0506 503 9877
                  Mahmut MENZĠLETOĞLU  Eruh ĠĢletme ġefi     0543 408 6456
                  Avni ARSLAN      Baykan ĠĢletme ġefi    0505 649 7725
         SĠĠRT
                  Abdullah SARIKAYA   Batman ĠĢletme ġefi    0505 567 3382
SĠĠRT
       Abdullah SARIKAYA   Sason ĠĢletme ġefi    0505 567 3382
       Erkan BÜYÜKKUL     B.ġebap ĠĢletme ġefi   0536 274 5015
       Volkan YELER      Pervari ĠĢletme ġefi   0533 498 7680
       Abdulkerim DAġ     ġırnak ĠĢletme ġefi    0505 925 3062
       Abdulkerim DAġ     Cizre ĠĢletme ġefi    0505 925 3062
       Tahir YILMAZ      ĠĢletme Müdürü      0506 610 1046
       Eray KARAHAN      ĠĢletme Müdür Yrd.    0505 483 5072
       Eliif SARKAYA BATKAN  Diyarbakır ĠĢletme ġefi  0505 264 4045
DĠYARBAKIR

       Semiha YILMAZ AĞCA   Dicle ĠĢletme ġefi    0506 459 9270
       M.Zekiye AĞCA     Çermik ĠĢletme ġefi    0530 326 9312
       ġefket TEPE      Hani ĠĢletme ġefi     0507 224 1720
       Siyamet KAYA      Midyat ĠĢletme ġefi    0506 947 6670
       Siyamet KAYA      Mardin ĠĢletme ġefi    0506 947 6670
       Uğur KEZĠK       Mazıdağı ĠĢletme ġefi   0537 974 4583
       Ufuk ÇELĠK       Hazro ĠĢletme ġefi    0530 340 7199
       Turgay AYMAZ      Savur ĠĢletme ġefi    0545 428 0429
                         ERZURUM ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Bölge Müdürü               Mehmet Zeki TEMUR        505 770 54 00
Bölge Müdür Yardımcısı          Bekir CELAP              537 786 61 13
Bölge Müdür Yardımcısı          Abdulbaki EKĠNCĠ           530 346 05 49

Bölge Müdür Yardımcısı
Koruma ġube Müdürü            Ferit TORUNOĞLU            505 750 55 66


 BÖLGE
       ĠġLETME
MÜDÜRL                    ADI SOYADI             GÖREVĠ
      MÜDÜRLÜĞÜ
 ÜĞÜ
           ĠġLETME MÜDÜRLERĠ
                     Muammer TĠZĠ    ERZURUM ORMAN ĠġLETME MÜDÜRÜ
                     Halil YÖRÜK     ERZĠNCAN ORMAN ĠġLETME MÜDÜR V.
                     Ayhan DELĠGÖZ    SARIKAMIġ ORMAN ĠġLETME MÜDÜR V.
                     M.Mustafa GÜNERĠ  OLTU ORMAN ĠġLETME MÜDÜRÜ
                     Serhat ERSÖZ    ġENKAYA ORMAN ĠġLETME MÜDÜRÜ
                     Rahmi ÇELEBĠ    GÖLE ORMAN ĠġLETME MÜDÜR V.
                     Ali KIRCI      ERZURUM ĠġLETME MÜDÜR YARDIMCISI
                     Hakan ÇATALYÜREK  SARIKAMIġ ĠġLETME MÜDÜR YARDIMCISI V.
                     Rahmi ÇELEBĠ    GÖLE ĠġLETME MÜDÜR YARDIMCISI
                     Alper ÇĠMEN     ERZURUM Orman ĠĢletme ġefi
                     Murat SÜRÜCÜ    HORASAN Orman ĠĢletme ġefi
                     Ersan KOMġUCU    ĠSPĠR Orman ĠĢletme ġefi
            ERZURUM
                     Kemal ESER     ÇAMLIKAYA Orman ĠĢletme ġefi
                     Mevlüt ERTUNA    AĞRI Orman ĠĢletme ġefi V.
                     Lokman AKBULUT   TORTUM Orman ĠĢletme ġefi v.
 ERZURUM
                     Lokman AKBULUT   UZUNDERE Orman ĠĢletme ġefi
                     Özden YAVUZ     YaĢar ÖZTAġ Eğit.Merk.(Misafirhane) ġefi
                     Suat KUKARA     Elektronik Hab.Atly.ġefi
                     Abdullah KOLCU   ERZĠNCAN Orman ĠĢletme ġef V.
           ERZĠNCAN
                     Abdullah KOLCU   KEMAH Orman ĠĢletme ġefi
                     Yılmaz SARI     TERCAN Orman ĠĢletme ġefi
                     Ġbrahim KAYA    REFAHĠYE Orman ĠĢletme ġefi
                     Tekin IġIK     ĠLĠÇ Orman ĠĢletme ġefi
                     Onur YILMAZ     KÖROĞLU (Merkez) Or.ĠĢletme ġefi
                     Adem BAL      ARDAHAN Orman ĠĢletme ġefi
           GÖLE
                     Soner TEMUR     YANLIZÇAM Orman ĠĢletme ġefi
                     Yusuf ÇELĠK     POSOF Orman ĠĢletme ġefi
                     Halil KĠBAR     UĞURLU orman ĠĢletme ġefi
                     Murat KARAKÜLAH   SARIKAMIġ Orman ĠĢletme ġefi
           SARIKAMIġ
                     Ferhat KAYA     HAMAMLI Orman ĠĢletme ġefi
                     Ġlker ÖZTÜRK    BOYALI Orman ĠĢletme ġefi
                     Ferhat ALTUN    ÇAMYAZI Orman ĠĢletme ġefi
                     Mehmet ÜSTÜNYER   KARAKURT Orman ĠĢletme ġefi
                     BaĢak PARLAK    KARS Orman ĠĢletme ġefi
                     Hakan ÇATALYÜREK  IĞDIR Orman ĠĢletme ġefi v.
        A.ġahin KAYA   OLTU Orman ĠĢletme ġefi
ġENKAYA OLTU
        Serkan KARALĠ  HĠSAR Orman ĠĢletme ġefi
        Kadir LATINTAġ  OLUR Orman ĠĢletme ġefi
        Mustafa ERSOY  ġENKAYA Orman ĠĢletme ġefi
        Onur DURKAYA   PINAR Orman ĠĢletme ġefi
        Korkmaz DURSUN  KARINCADÜZÜ Orman ĠĢletme ġefi
        ömere ABAK    KILIÇBOĞAZI Orman ĠĢletme ġefi
 533 370 27 77
 505 560 28 50
 505 797 64 10
 CEP TEL. NO

0 505 2627070
0 505 2447911
0 505 4032308
0 505 2768555
0 505 5904123
0 532 3173457
0 535 4353547
0 507 5566025
0 532 3173457
0 536 769907
0 506 4849610
0 506 5567596
0 505 9437453
0 505 3064341
0 533 4208494
0 506 8489932
0 535 8471688
0 505 6622260
0 506 5641266
0 506 5641266
0 543 4010456
0 506 7013732
0 507 2275927
0 506 5153749
0 505 4484034
0 505 7766619
0 506 6806679
0 505 3581493
0 505 5982807
0 505 9503915
0 505 9503935
0 555 3801545
0 505 4304419
0 505 9260139
0 507 5566025
0 506 8934908
0 505 3885346
0 535 5137388
0 536 5187403
0 533 4217577
0 505 3009030
                  ESKİŞEHİR ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Bölge Müdürü            Mahmut AYDIN        505 502 29 01   533 647 27 82
Bölge Müdür Yardımcısı       Ġbrahim ATEġ        542 245 81 70
Bölge Müdür Yardımcısı       Hüsamettin YURTSEVEN    505 346 66 59
Bölge Müdür Yardımcısı       Adnan DĠLTEMĠZ       505 272 44 75
Koruma ġube Müdürü         Hüseyin DÜNDAR       505 478 30 49


 BÖLGE
       ĠġLETME
MÜDÜRL                  ADI SOYADI        GÖREVĠ    CEP TEL. NO
       MÜDÜRLÜĞÜ
 ÜĞÜ
                  RuĢen DEMĠRCĠOĞLU    Orm.ĠĢ.Müd.V.   0 532 5474366
                  Akın AKMAN        ĠĢl.Müd.Yrd.    0 505 6404000
                  Metin ĠNAN        ĠĢl.Müd.Yrd.    0 505 6761447
                  Hüseyin KADI       ĠĢl.ġef
           ESKĠġEHĠR
                                        0 537 2172062
                  Onur TUNCAY       ĠĢl.ġefi      0 530 5434426
                  Ömer OĞLAKKAYA      ĠĢl.ġefi     0 506 5330433
                  Gürbüz AKMAÇ       ĠĢl.ġefi      0 542 3158688
                  Metin ĠNAN        ĠĢl.ġefi Vekili  0 505 6761447
                  Hamit ÇĠÇEK       ĠĢl.ġefi      0 554 2652930
                  Emre KOÇAK        ĠĢl.ġefi
ESKĠġEHĠR
                                        0 505 8529953
                  Rabiye TUNCER      ĠĢl.ġefi      0 505 3466736
                  Zekeriye MERE      ĠĢl.Müdürü     0 505 7711045
           A.KARAHĠSAR
                  Alpaslan ALTINTAġ    ĠĢl.Müd.Yrd.    0 505 5814277
                  Mutlu TEPE        ĠĢl.ġefi      0 505 5629568
                  Alpaslan ALTINTAġ    ĠĢl.ġefi      0 505 5814277
                  Emel YILDIZ       ĠĢl.ġefi      0 532 6684188
                  Veli ALTINTAġ      ĠĢl.ġefi      0 505 8536287
                  Hasan YAĞCI       ĠĢl.ġefi      0 505 8985802
                  Veli ALTINTAġ      ĠĢl.ġefi      0 505 8536287
                  C.Ġlkay YILDIRIM     ĠĢl.Müdürü     0 505 2701210
                  Zeki ÖZTÜRK       ĠĢl.Müd.Yrd.    0 533 3592759
           ÇATACIK
                  Hüseyin DÜLEK      ĠĢl.ġefi      0 505 6404102
                  Erdal DOĞAN       ĠĢl.ġefi      0 532 6320016
                  Abdullah BARDAKÇI    ĠĢl.ġefi      0 531 7811055
                  Ayla ERDEN        ĠĢl.ġefi      0 545 2018428
                  M.Serder ÇIRA      ĠĢl.ġefi      0 535 6863131
                  Cemal ÇELĠK       ĠĢl.Müd.      0 537 3420691
           MĠHALIÇÇIK
                  Gazi ÇETĠN        ĠĢl.Müd.Yrd.    0 505 7155393
                  Güray GÜN        ĠĢl.ġefi      0 505 2624776
                  Nazan ġĠMġEK       ĠĢl.ġefi      0 505 5948012
                  Esat ġĠMġEK       ĠĢl.ġefi      0 505 7806575
                  Esat ġĠMġEK       ĠĢl.ġefi      0 505 7806575
               GİRESUN ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Bölge Müdürü          Ahmet CEYLAN       505 378 41 64        533 595 07 90
Bölge Müdür Yardımcısı     Celal PĠR        533 570 62 06
Bölge Müdür Yardımcısı     Kahraman TEMÜR      505 479 39 26         533 771 82 75
Bölge Müdür Yardımcısı
Koruma ġube Müdürü      Mustafa KINACI        535 522 23 46


 BÖLGE      ĠġLETME
                   ADI SOYADI        GÖREVĠ         CEP TEL. NO
MÜDÜRLÜĞÜ    MÜDÜRLÜĞÜ
               YaĢar ÇAKIROĞLU     Giresun Orman ĠĢletme    530 8850061
                            Müdürü
               Mustafa AKKAYA      Giresun Orman ĠĢlet.     535 2414517
                            Müd.Yrd.
               Gültekin ġENLĠKOĞLU   Giresun Orman ĠĢlet.     532 6855188 505
                            Müd.Yrd.           3162511
               Özkan ÇARK        Or.ĠĢl.ġefi/Kulakkaya    534 6442882 505
                                          8019016
               Gökhan ÇAKMAK      Or.ĠĢl.ġefi/ K.Köprü     534 2635556
               Mustafa KOSTAKOĞLU    Or.ĠĢl.ġefi/ KeĢap      505 6748618
               Serkan CÜCE       Or.ĠĢl.ġefi/ Bicik      505 8154550

               Ġ.Ethem GÜRSOY      Or.ĠĢl.ġefi/ Bulancak    505 6771179
               Mustafa DUMAN      Or.ĠĢl.ġefi/PaĢakonağı    533 4551229
               Oğuzhan SARIMEHMET    Or.ĠĢl.ġefi/Ambardağı    533 6300729
               Mehmet ÇĠÇEK       Kadastro Mülk. ġefi     505 8431561
               Ahmet ULUKAN       Ordu Orman ĠĢletme      505 8523771
                            Müdürü
               Sedat KAYGISIZCAN    Ordu Orman ĠĢletme      532 2068822
                            Müd.Yrd.
               Mehmet Ali DENĠZ     Or.ĠĢl.ġefi/ Ordu      535 8935819
               Ersin ÇAKIR       Or.ĠĢl.ġefi/ ÇambaĢı     505 6628222
               Hakan KIZILARSLAN    Or.ĠĢl.ġefi/ PerĢembe    533 6635079
               Ġsa ATAOĞLU       Or.ĠĢl.ġefi/ Gürgentepe   505 9236090
               Ġsa ATAOĞLU       Or.ĠĢl.ġefi Vk./ DibektaĢı  505 9236090
 GĠRESUN
               Mustafa VARICI      Gölköy Or.ġef.        538 3880720
               Hüseyin ÇOġKUN      Or.ĠĢl.Ģefi/ Ulubey     505 5360418
               MuhteĢem NASUHBEYOĞLU  Kadastro Mülk. ġefi     505 7874530

               Gürhan ZORLU       ġ.Karahisar Or. ĠĢl.     505 6225371
                            Müd.V
               Ali ġahin KUZUCU     ġ.Karahisar Or. ĠĢl.     505 7503589
                            Müd.Yard.
               Ezgi ÇELĠK        Or.ĠĢl.ġefi/ Üçköprü     530 5201989
               Ġlyas DĠCEL       Or.ĠĢl.ġefi/ ġ.Karahisar   544 2599081
               Adem KARABĠNA      Or.ĠĢl.ġefi/ Alucra     539 2134635
               Uğur KONYA        Tirebolu Orman ĠĢletme    505 4793909
                            Müdürü
               Osman BĠLGE       Tirebolu Orman ĠĢlet.    532 6507714
                            Müd.Yrd.
            Mehmet KARAMAN   Or.ĠĢl.ġefi/ Tirebolu    535 2178818
            Ömür TEMÜR     HarĢıt Or.ĠĢl.ġefi     530 4122579
            Mehmet KARAMAN   Or.ĠĢl.ġefi/ Akılbaba    535 2178818
            Ġhsan KARLIDAĞ   Or.ĠĢl.ġefi/ Güce      536 3361518
            Tizan KORKMAZ    Görele Or.ĠĢl.ġefi Vekili  505 2685649
            Tizan KORKMAZ    Kadastro Mülk.ġefi     505 2685649
            Ġlyas ÖZDEMĠR    Ünye Orman ĠĢletme     507 2185950
                      Müdürü
            Recep TEMEL     Ünye Orman ĠĢletme     533 2334446
                      Müd.Yrd.
            BüĢra BEKDEMĠR   Or.ĠĢl.ġefi/ Ünye      505 8000991
            Çiğdem LÜLECĠ    Or.ĠĢl.ġefi / Korgan    505 7858991
            Tuncay DĠNÇ     Or.ĠĢl.ġefi/ Aybastı    505 4528222
            Züleyha MARAL    Or.ĠĢl.Ģefi/ Fatsa     506 3591308 535
                                    3904144
            Mutlu UYSAL     Or.ĠĢl.ġefi/ Kumru     505 9054020 532
                                    4870092
            Muharrem YORULMAZ  AkkuĢ Orman ĠĢletme     505 3708503
                      Müdürü
            Ali KUMAġ      AkkuĢ Orman ĠĢletme     532 5805624
                      Müd.Yrd.
            Oktay SARIGAN    Or.ĠĢl.ġefi/ AkkuĢ     537 2094588 BÖLGE   ĠġLETME
                ADI SOYADI     GÖREVĠ         CEP TEL. NO
MÜDÜRLÜĞÜ  MÜDÜRLÜĞÜ
            Nazım KAYADĠBĠ   Or.ĠĢl.ġefi/ Düzdağ     533 2233269
            ġenol BAYBURTLU   Or.ĠĢl.ġefi/Göllüce     535 3734128
            Vedat SARAÇ     Espiye Orman ĠĢletme    505 2538727 532
                      Müdürü           2468959
            Yunus BAKICI    Espiye Orman ĠĢletme    505 2542420
                      Müd.Yrd.
            Uğur AKTAġ     Or.ĠĢl.ġefi/ Ekindere    505 2189804
            GülĢen YILMAZ    Or.ĠĢl.ġefi/ Espiye     505 6498170
 GĠRESUN
            Nuray ZENGĠN    Or.ĠĢl.ġefi/ Tohumluk    506 2040082
            Fatih ÖZDĠL     Or.ĠĢl.ġefi/ Yağlıdere   541 7780028
            Ali Hakan ÇELĠK   Or.ĠĢl.ġefi/ Karadoğa    532 7859769
            Onur ZENGĠN     Or.ĠĢl.ġefi/ Esenli     506 2040081
            Taner BĠRĠNCĠ    Dereli Orman ĠĢletme    505 2872142 539
                      Müdürü           5552937
            Özkan ġAHĠN     Dereli Orman ĠĢletme    505 6762864
                      Müd.Yrd.
            Harun AYDIN     Or.ĠĢl.ġefi/ Dereli  505 4032174 532
                                  5401239
            Veli TOPÇU     Or.ĠĢl.ġefi / Ġkisu  530 6923102
            Mustafa ATALAR   Or.ĠĢl.ġefi/ Kümbet  535 4499363
            Erdal DÜZGÜN    Mesudiye Orman ĠĢletme 505 7062927
                      Müd.V.
            Ercan KIRAN     Or.ĠĢl.ġefi/ Arpalan  505 6368443
            Süleyman EL     Or.ĠĢl.ġefi/ Mesudiye 533 6261346
Muhammet Ali KARAKULAK  Or.ĠĢl.ġefi/ Topçam    532 6036648

Ünsal Sabri ÇĠÇEK    Or.ĠĢl.ġefi / Sarıçiçek  546 4685246
               ISPARTA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Bölge Müdürü        Bilal ÇALIMLI       505 530 00 81       532 553 36 70
Bölge Müdür Yardımcısı   Mehmet BAHAR       532 294 47 73       505 530 00 90
Bölge Müdür Yardımcısı   Adnan YILMAZTÜRK     505 450 73 40       535 967 34 68
Bölge Müdür Yardımcısı   Ahmet KARA        505 387 50 44
Koruma ġube Müdürü     Ġbrahim ÖZTÜRK      506 256 78 07


 BÖLGE
       ĠġLETME
MÜDÜRL             ADI SOYADI        GÖREVĠ        CEP TEL. NO
      MÜDÜRLÜĞÜ
 ÜĞÜ
                                       0-505-581 00 65
              Ramazan BALCI     ĠĢletme Müdürü
                                       0-533-542 85 84
              Ahmet GÜNEġ      ĠĢletme Müdür Yrd.
         ISPARTA
                                       0-505-242 31 90
              Sibel KORKMAZ     Isparta ĠĢletme ġefi    0-505-645 15 65
              Mehmet DEMĠREKĠN   Senirkent ĠĢletme ġefi V.  0-507-233 22 73
              Mehmet DEMĠREKĠN   Keçiborlu ĠĢletme ġefi   0-507-233 22 73
              Meyem Özlem GAFAR   Dinar ĠĢletme ġefi     0-505-575 26 11
              Cumhur GAFAR     Dazkırı ĠĢletme ġefi    0-505-616 49 01
              Adnan GÜLLER     ĠĢletme Müdürü       0-505-378 52 29
              Hüseyin DĠVRĠK    ĠĢletme Müdür Yrd.     0-505-680 88 70
              Ramazan KOLSUZ    Eğirdir ĠĢletme ġefi    0-544-432-43-34
                         A.Gökdere ĠĢletme ġefi
        EĞĠRDĠR
              Tuncay ERASLAN                  0-505-494-85-00
              Muhterem Nur GÜRDAL  Y.Gökdere ĠĢletme ġefi   0-533-418 58 15
              Selahattin YILDIRIM  Aksu-AvĢar ĠĢletme ġefi   0-505-806-37-89
              Çağlar BAġSÜLLÜ    K.Kulağı ĠĢletme ġefi    0-505-891-42-67
              Halil GÜROCAK     Pazarköy ĠĢletme ġefi    0-505-916 95 51
              Mustafa ÇELĠK     ġ.Karaağaç ĠĢletme ġefi   0-505-783-99-99
              Uğur ÇELĠK      Yalvaç ĠĢletme ġefi     0-505-840 28 48
              Niyazi BAYRAK     ĠĢletme Müdürü V.      0-505-205 18 33
              Uğur ġAHĠN      ĠĢletme Müdür Yrd.V.    0-505-819-95-63
 ISPARTA
              Yücel MARTĠN     Sütçüler ĠĢletme ġefi
        SÜTÇÜLER
                                       0-505-815 28 14
              Uğur ġAHĠN      Karadağ ĠĢletme ġefi    0-505-819 95 63
              Süleyman YILDIZ    Sipahiler ĠĢletme ġefi V.  0-544 664 17 30
              Mustafa DUMAN     Çandır ĠĢletme ġefi     0-506-948 32390
              Nihat KÖKALIġLAR   Söğütdağı ĠĢletme ġefi   0-507-215 88 30
              Süleyman YILDIZ    Tota ĠĢletme ġefi      0-506-239 89 95
              Ertuğrul UYSAL    Karadağ Değo ġefi      0-505-931-03-99
              Ahmet ġAHAN      ĠĢletme Müdürü       0-505-680 88 55
              Ümit AġĠR       ĠĢletme Müdür Yrd.     0-505-484 64 54
              Murat AKOĞLANOĞLU   Burdur ĠĢletme ġefi
         BURDUR
                                       0-505-649 27 22
              Uğur ALTINDAL     YeĢilova ĠĢletme ġefi    0-505-475 69 36
              Zafer KORKMAZ     Kemer ĠĢletme ġefi     0-505-718 51 96
              Mehmet KARABACAK   Ağlasun ĠĢletme ġefi    0-505-441 85 80
              Sefa KARATAġ     Çamoluk Orman ĠĢl.ġefi   0-541-254 15 15
              Bayram BAġ      Orman Teknikeri       0-535-333 03 45
              Ġsmet EROL      ĠĢletme Müdürü       0-505-572 23 99
         CAK
      Mustafa KOÇAK    ĠĢletme Müdür Yrd.   0-505-259 03 30
      Meral ARKAN ARMAN  Bucak ĠĢletme ġefi   0-506-252 81 10
 BUCAK
      Emin DEMĠR      Çamlık ĠĢl.ġefi     0-505-906 39 31
      Mürsel ERDEM     Pamucak ĠĢletme ġefi  0-505-313 03 40
      Gökhan KÖK      Uğurlu ĠĢletme ġefi   0-507-215 88 40
      Osman Serdar ARMAN  Melli ĠĢletme ġefi   0-506-633 17 47
      Serkan AY      Kestel ĠĢletme ġefi   0-507-215 88 35
                ĠĢletme Müdürü     0-542-517 48 26
      Kemal AYAN
                ĠĢletme Müdürü     0-505-572 23 89
GÖLHĠSAR      Fahri KAYA      ĠĢletme Müdür Yrd.   0-505-712 98 81
      Eray MADEN      Gölhisar ĠĢletme ġefi  0-507-67955 44
      Orhan ALAGÖZ     Ġbecik ĠĢletme ġefi   0-505-869 94 22
      Ramazan BAġARAN   Gölova ĠĢletme ġefi   0-505-930 48 71
      Hakan DOĞAN     Tefenni ĠĢletme ġefi  0-546-797 22 41
      Ogan SÖZEN      Dirmil ĠĢletme ġefi   0-506-603 97 33
                İSTANBUL ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Bölge Müdürü        Ġsmail ÜZMEZ             532 297 19 95      505 311 45 45

Bölge Müdür Yardımcısı   Kenan M.ERYĠĞĠT           505 543 76 14

Bölge Müdür Yardımcısı   Sönmez AĞCA             505 374 84 24

Bölge Müdür Yardımcısı   Galip UZUN              505 434 69 69
Koruma ġube Müdürü     Suat KETEN              532 263 44 69 BÖLGE
      ĠġLETME
MÜDÜRL              ADI SOYADI            GÖREVĠ        CEP TEL. NO
      MÜDÜRLÜĞÜ
 ÜĞÜ
              ĠĢletme Müdürü        Mustafa ÖZTÜRK        0 505 254 52 29
        BAHÇEKÖY
              ĠĢletme Müdür Yardımcısı   Murat KÖSE          0 505 775 73 03
              Sarıyer ĠĢletme ġefi     Mahmut FERHATOĞLU      0 505 243 29 19
              Kurtkmemeri ĠĢletme ġefi   Ali Ġlker ÜNVERDĠ      0 505 562 74 17
              Bentler ĠĢletme ġefi     Umut CEBECĠ         0 533 434 92 02
              Arboretum ĠĢletme ġefi    Mehmet ALAN         0 507 298 18 91
              ĠĢletme Müdürü        Erol KOÇ           0 505 645 42 42
              ĠĢletme Müdür Yardımcısı   Önder TERZĠ         0 505 576 35 88
        ÇATALCA
              Çatalca ĠĢletme ġefi     Cemil KEMĠKLĠ        0 505 374 40 33
              Binkılıç ĠĢletme ġefi     Orhan SAĞLIK         0 505 866 03 53
              Durusu ĠĢletme ġefi      Mustafa SEZER        0 506 584 19 31
              Karacaköy ĠĢletme ġefi    Bayram YERLĠKAYA       0 505 269 23 91
              Silivri ĠĢletme ġefi     Murat DENĠZ         0 505 261 25 42
              Yalıköy ĠĢletme ġefi     Ġsmail KARAKAYA       0 505 592 50 66
              ĠĢletme Müdürü        Enver KARA          0 532 573 17 12
              ĠĢletme Müdür Yardımcısı   Mustafa ĠġÇĠOĞLU       0 533 469 85 01
              Çakmaktepe ĠĢletme ġefi    Erdinç KURT
ĠSTANBUL
                                           0 533 467 48 90
              Ġstihkamtepe ĠĢletme ġefi   Ahmet ERKMEN         0 505 783 04 21
              Kadınkule ĠĢletme ġefi
        DEMĠRKÖY
                             Ozan KONYAR         0 505 813 63 95
              Karacadağ ĠĢletme ġefi    Feridun T.GÜVEN       0 505 783 04 49
              ġarapnel ĠĢletme ġefi     Aytaç YILMAZ         0 505 931 25 86
              Kurudere ĠĢletme ġefi     H.Avni CEVAHĠROĞLU      0 532 747 89 54
              Sivrikulubeler ĠĢletme ġefi  Hüseyin YILDIZ        0 505 475 88 84
              Ġncesırt ĠĢletme ġefi     Bilge GÜVEN         0 505 858 45 33
              Ġğneada ĠĢletme ġefi     Mustafa KIZILOĞLU      0 533 652 19 56
              Macara ĠĢletme ġefi      Bahadır BALABANLI      0 505 557 29 93
              Bulanıkdere ĠĢletme ġefi   Serdar YoldaĢ YENĠÇERĠOĞLU  0 506 584 57 68
              ĠĢletme Müdürü        Hayati ÖZGÜR         0 505 597 01 63
              ĠĢletme Müdür Yardımcısı   Uğur DURSUN         0 506 862 88 11
        ĠSTANBUL
              ĠĢletme Müdür Yardımcısı   Sedat AKAR          0 532 414 84 99
              Fenertepe ĠĢletme ġefi    Hayati KANBER        0 505 776 35 71
              Arnavutköy ĠĢletme ġefi    Hacı Ahmet ÇĠÇEK       0 530 645 94 52
              Ġstanbul ĠĢletme ġefi     Ömer FURTUN         0 532 527 42 48
       ĠSTANB
              Kemerburgaz ĠĢletme ġefi  Mehmet BAL      0 542 676 52 55
              ĠĢletme Müdürü       YaĢar SARI      0 505 369 92 00
              ĠĢletme Müdür Yardımcısı  Rıfat GÜNEN      0 505 275 36 18
              ĠĢletme Müdür Yardımcısı  Ömer Fethi ERGĠN   0 505 469 37 19
              Kanlıca ĠĢletme ġefi    Murat TEMEL      0 505 258 92 42

        KANLICA
              Beykoz ĠĢletme ġefi     Hüseyin TAġAR     0 505 272 40 25
              Riva ĠĢletme ġefi      Ali Fuat ERTUĞRUL   0 532 623 65 42
              Ömerli ĠĢletme ġefi     Sait ÖZKARA      0 505 241 16 13
              Kartal ĠĢletme ġefi     HaĢim KOYUNOĞLU    0 505 816 07 78
              Adalar ĠĢletme ġefi     Yüksel ÖZCAN     0 544 411 18 91
              Alemdağ ĠĢletme ġefi    M.Levent ĠSMAĠLOĞLU  0 505 931 25 94
              Sultanbeyli ĠĢletme ġefi  Esma TAġAR      0 505 233 56 84
 BÖLGE
      ĠġLETME
MÜDÜRL              ADI SOYADI          GÖREVĠ     CEP TEL. NO
      MÜDÜRLÜĞÜ
 ÜĞÜ
              ĠĢletme Müdürü       ġahin AYBAL      0 532 696 56 17
              ĠĢletme Müdür Yardımcısı  Remzi PEKEL      0 535 392 39 50
              Kırklareli ĠĢletme ġefi   Ġhsan CEYLAN     0 535 830 43 74
       KIRKLARELĠ
              Üsküp ĠĢletme ġefi     Kemal KÜÇÜK      0 532 207 19 12
              Kofçaz ĠĢletme ġefi     Tamer CEYLAN     0 532 515 88 95
              Değirmendere ĠĢletme ġefi  Ġlkay ÜLÜĞLÜ     0 542 583 44 26
              Pınarhisar ĠĢletme ġefi   Tümer KARATAġ     0 530 209 07 92
              Dereköy ĠĢletme ġefi    Seval KÜÇÜKDEMĠR
ĠSTANBUL
                                       0 532 621 95 86
              Kirazpınar ĠĢletme ġefi   F.BüĢra ERDOĞAN    0 533 718 98 79
              Edirne ĠĢletme ġefi     Murat KAVALCI     0 505 278 35 90
              Lüleburgaz ĠĢletme ġefi   Salih ATMACA     0 505 677 11 58
              ĠĢletme Müdürü       Abdullah DUMAN    0 505 771 16 33
              ĠĢletme Müdür Yardımcısı  Kenan BERBER     0 532 544 50 96
       ġĠLE
              Ağva ĠĢletme ġefi      B.Faruk YAYLI     0 505 296 72 04
              Sahilköy ĠĢletme ġefi    Sultan SARILI     0 505 557 02 40
              ġile ĠĢletme ġefi      Özlem YAYLI      0 505 794 86 63
              YeĢilvadi ĠĢletme ġefi   F.murat MUTLU     0 505 377 97 24
              ĠĢletme Müdürü       Hüseyin DOĞAN     0 533 627 43 91
              ĠĢletme Müdür Yardımcısı  Nüfer YAVUZ      0 533 429 66 53
              Bahçeköy ĠĢletme ġefi    ġahin NAĞIġ      0 506 505 26 57
              Çerkezköy ĠĢletme ġefi   Ekrem FERHATOĞLU   0 534 567 66 33
       VĠZE
              Kömürköy ĠĢletme ġefi    Kadriye CEYHAN    0 535 838 00 59
              Midye ĠĢletme ġefi     Ġhsan ÖKSÜZ      0 535 640 59 58
              Saray ĠĢletme ġefi     Nebi YAġAR      0 506 763 94 55
VĠZE
    Sergen ĠĢletme ġefi    Zakir VATANSEVER  0 533 438 60 19
    Vize ĠĢletme ġefi     Hakan UĞUN     0 532 652 53 65
    Yumurtatepe ĠĢletme ġefi  Volkan YAVUZ    0 555 715 36 69
                  İZMİR ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Bölge Müdürü         Ġbrahim ÇĠFTÇĠ       505 502 37 57       507 396 37 32
Bölge Müdür Yardımcısı    Mihtat ATEġ         505 772 40 24
Bölge Müdür Yardımcısı    Ahmet ERSOY         505 313 84 01
Bölge Müdür Yardımcısı    Hüseyin YALÇIN       505 378 06 04
Koruma ġube Müdürü      Ali Osman BAġLI       505 450 03 57


 BÖLGE
       ĠġLETME
MÜDÜRL              ADI SOYADI         GÖREVĠ        CEP TEL. NO
      MÜDÜRLÜĞÜ
 ÜĞÜ
               Musa KARASU      ĠĢletme Müdürü       0506 559 39 64
               Yalçın AKIN      ĠĢletme Müdür Yardımcısı  0 505 623 03 27
               AyĢe ÖYE        Akhisar ĠĢletme ġefi    0 505 610 06 70
         AKHĠSAR
               Hakan DUMAN      Göktepe ĠĢletme ġefi    0 506 578 10 86
               Zafer BEKTAġ      Gölmarmara ĠĢletme ġefi  0 505 950 33 31
               Mesut GÖÇMÜġ      BaĢlamıĢ ĠĢletme ġefi   0 505 713 29 51
               CoĢkun ÇANAKKALE    Zeytinliova ĠĢletme ġefi  0 505 255 53 49
               Metin OSMANOĞLU    Kırkağaç ĠĢletme ġefi   0 506 608 32 64
               Gökhan ġAHĠN      Soma ĠĢletme ġefi     0 505 945 16 96
               Taner ÖYE       Kavakalan ĠĢletme ġefi   0 505 883 18 86
               Sabri ARISOY      ĠĢletme Müdürü       0 505 866 63 96
               Zeki DEMĠR       ĠĢletme Müdür Yardımcısı  0 505 716 39 27
               Ġsmail ILGIN      Bayındır ĠĢletme ġefi   0 506 315 76 94
               Fulya EHLĠL      Beydağ ĠĢletme ġefi    0 505 921 17 27
         BAYINDIR
               Mehmet EHLĠL      Gölcük ĠĢletme ġefi    0 505 663 90 74
               Halil KESEN      Kiraz ĠĢletme ġefi     0 533 267 88 66
               Yavuz KARADAĞ     Ovacık ĠĢletme ġefi    0 505 231 72 22
               Ġbrahim HATĠBOĞLU   ÖdemiĢ ĠĢletme ġefi    0 533 610 04 83
               Bülent KOYUNCU     Selçuk ĠĢletme ġefi    0 505 671 25 20
               Mesut ġEN       Tire ĠĢletme ġefi     0 505 315 96 01
ĠZMĠR
               Salih ASLANTAġ     Torbalı ĠĢletme ġefi    0 505 372 98 09
               Erol PEHLĠVAN     ĠĢletme Müdürü       0 505 231 72 03
               R. Namver GÜNER    ĠĢletme Müdür Yardımcısı  0 505 647 18 10
               Ġbrahim METĠN     Bergama ĠĢletme ġefi    0 505 629 61 24
               Zafer SELBĠK      Kozak ĠĢletme ġefi     0 533 722 51 33
         BERGAMA
               Emir Ali KASAP     Göçbeyli ĠĢletme ġefi   0 505 450 23 31
               Ferhat BERK      Madra ĠĢletme ġefi V.   0 505 934 06 56
               Osman ÖNER       Dikili ĠĢletme ġefi    0 505 450 03 58
               Mustafa KORUK     Kınık ĠĢletme ġefi V.   0 505 446 49 90
               Mustafa KORUK     Poyracık ĠĢletme ġefi   0 505 446 49 90
               Ferhat BERK      Ġncecikler ġefi      0 505 934 06 56
               Yakup ULU       ġakran ĠĢletme ġefi    0 506 205 20 17
               Zerrin BAYRAM     Bergama Depo ġefi     0 533 253 72 80
               Mustafa ERTEM     ĠĢletme Müdürü       0 505 643 14 15
               Mehmet ALĠ ĠNCEL    ĠĢletme Müdür Yardımcısı  0 505 643 14 45
         DEMĠRCĠ
               Burak AKKURT      BaĢalan ĠĢletme ġefi V.  0 507 274 45 72
      DEMĠRCĠ
           Muhittin BEġTEPELĠ  Borlu ĠĢletme ġefi     0 505 898 69 18
           Burak AKKURT     Demirci ĠĢletme ġefi    0 507 274 45 72
           Ahmet DURSUN     Kula ĠĢletme ġefi     0 505 295 31 87
           Mehmet ÇAPRAZLI   Selendi ĠĢletme ġefi    0 505 765 67 70
           Cafer ÖZDEN     ĠĢletme Müdürü       0 505 663 90 54
           Kemal ERDOĞAN    ĠĢletme Müdür Yardımcısı  0 505 231 72 01
      GÖRDES  Gökhan ERKMEN    Gördes ĠĢletme ġefi    0 506 315 76 95
           Sezen SERDAR ÖĞÜT  Gökseki ĠĢletme ġefi    0 505 610 06 51
           Erhan ÖĞÜT      GüneĢli ĠĢletme ġefi    0 505 920 27 52
           Gökhan ERKMEN    ġahinkaya ĠĢletme ġefi V  0 506 315 76 95
           Erhan ÖĞÜT      Depo ġEFĠ V.        0 505 920 27 52
 BÖLGE
     ĠġLETME
MÜDÜRL           ADI SOYADI       GÖREVĠ        CEP TEL. NO
     MÜDÜRLÜĞÜ
 ÜĞÜ
           Abit BACA      ĠĢletme Müdürü       0 505 266 14 28
           Zafer DERĠNCE    ĠĢletme Müdür Yardımcısı  0 505 231 34 96
           M.Sıraç BATUK    ĠĢletme Müdür Yardımcısı  0 505 368 26 52
           Yasin YAPRAK     Ġzmir ĠĢletme ġefi     0 505 396 94 75
           Nihat KUZUCU     Merkez AGM ġefi      0 505 705 87 61
           Muhammet Ali KELEġ  Armutlu ĠĢletme ġefi    0 555 298 05 97
           Saki ÇELĠK      Bornova ĠĢletme ġefi    0 507 235 44 40
      ĠZMĠR
           Hasan BĠLĠCĠ     Gümüldür ĠĢletme ġefi   0 505 795 11 72
           Erdal ġAHAN     Gaziemir ĠĢletme ġefi   0 505 279 35 21
           Namık HALAVUT    Gaziemir AGM ġefi     0 537 286 62 89
           Sencer SEVĠNÇ    Menemen ĠĢletme ġefi
ĠZMĠR
                                   0 505 224 21 89
           Özgür ERCĠYAS    Urla ĠĢletme ġefi     0 505 456 14 32
           Mustafa PERVANLAR  Seferihisar ĠĢletme ġefi  0 505 287 31 69
           Öztan ÇAĞIRIR    KemalpaĢa ĠĢletme ġefi   0 505 263 40 46
           Serdal ĠNCE     Karabel iĢletme ġefi    0 505 397 47 76
           Selahattin AYDIN   Karaburun ĠĢletme ġefi   0 505 670 33 58
           Tuncay CAN      ĠĢletme Müdürü       0 505 275 48 02
           Mustafa TEMEL    ĠĢletme Müdür Yardımcısı  0 505 482 89 57
           Nedim BOZKURT    ĠĢletme Müdür Yardımcısı  0 505 792 04 98
           Uğur BAYĠL      Manisa iĢletme ġefi    0 505 450 00 79
           Musa DURU      Saruhanlı iĢletme ġefi   0505 502 81 16
      MANĠSA
           Ümit ĠġĠVAR     Yuntdağ iĢletme ġefi    0505 478 19 25
           Mehmet ÇETĠN     Turgutlu iĢletme ġefi   0 532 641 48 67
           Ahmet AYDIN     Salihli iĢletme ġefi    0 505 671 43 81
           BektaĢ KORKULU    AlaĢehir iĢletme ġefi   0 505 391 03 11
           Akın GÜLEÇ      Sarıgöl ĠĢletme ġefi    0555 969 27 62
           Sabri MUTLU     Osmancalı ĠĢletme ġefi   0505 672 29 26
Ümit ĠġĠVAR  Sarıçam ĠĢletme ġefi v.  0505 478 19 25
              KAHRAMANMARAŞ ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Bölge Müdürü        Halil COġKUN       505 547 64 54        532 251 69 57
Bölge Müdür Yardımcısı   Ali GÖÇER         505 250 93 34        533 545 38 74
Bölge Müdür Yardımcısı   Remzi BĠLAL        505 665 71 82        536 665 71 82
Bölge Müdür Yardımcısı   Abdurrahman ACER     505 575 40 87        538 744 61 60
Koruma ġube Müdürü     Fatih TERLĠ        505 642 46 06        542 584 17 62


 BÖLGE
      ĠġLETME
MÜDÜRL             ADI SOYADI          GÖREVĠ        CEP TEL. NO
      MÜDÜRLÜĞÜ
 ÜĞÜ
              Azmi ÜNALAN      ĠĢletme Müdürü        5063774569
              Adnan KAYIM      ĠĢletme Müdür Yardımcısı   0505 6775346
              Muhittin BOYALI    ĠĢletme Müdür Yardımcısı   0530 5601897
              Ġbrahim KIRKGEÇĠT   Merkez ĠĢletme ġefi     0506 2046606
              A.SavaĢ SALAN     Elmalar ĠĢletme ġefi     0542 6973096
        K.MARAġ
              Muhittin BOYALI    Hartlap ĠĢletme ġefi     0530 5601897
              Ġlker ÖZDEMĠR     BaĢkonuĢ ĠĢletme ġefi    0505 3132889
              Bekir Soner ALTIOK   Balkaya ĠĢletme ġefi     0544 5296893
              Gökhan ÇAMCI      Kapıkaya ĠĢletme ġefi    0535 5441407
              Akın YENER       Pazarcık ĠĢletme ġefi    0506 2048989
              Tayfun KURT      Çağlayancerit ĠĢletme ġefi  0505 9136334
              H.KürĢat BEYAZBAYRAK  Suçatı ĠĢletme ġefi     0505 7830025
              Muzaffer ÇETĠNER    Türkoğlu ĠĢletme ġefi    0506 2442542
              Mehmet HARBĠ      ĠĢletme Müdürü        0505 8350531
              Veysel AYYILDIZ    ĠĢletme Müdür Yardımcısı   0505 2240640
              Abidin VARIġLI     ĠĢletme Müdür Yardımcısı   0505 7711553
K.MARAġ
              ġevket ÖZTÜRK     Merkez ĠĢletme ġefi     0544 2830326
         ANTAKYA
              Kenan ÖZKINACI     Belen ĠĢletme ġefi      0543 9788503
              Sebahattin BABÜL    Hassa ĠĢletme ġefi      0505 9236343
              Mustafa HÜNER     Ġskenderun ĠĢletme ġefi   0532 6373876
              Yusuf YÜNSEL      Kırıkhan ĠĢletme ġefi    0505 7702318
              Zeynel ÖZTÜRK     Samandağı ĠĢletme ġefi    0505 4424275
              Ebubekir YAYLAGÜLÜ   Uluçınar ĠĢletme ġefi    0505 2434476
              ġaban DÖNER      Yayladağı ĠĢletme ġefi    0533 427 5119
              Mehmet DEMĠRBAĞ    ĠĢletme Müdürü        0506 6214731
                         ĠĢletme Müdür Yardımcısı
         ANDIRIN
              Osman HASIRCI                    0505 8549690
              Servet DUMAN      Merkez iĢletme ġefi     0542 2202468
              Mehmet DOĞAN      Akifiye ĠĢletme ġefi     0543 2223045
              Ġsmet YILMAZ      Kaleboynu ĠĢletme ġefi    0505 2872141
              Ayhan UYAROĞLU     YeĢilova ĠĢletme ġefi    0535 8600448
              Abdurrahman KÖK    ĠĢletme Müdürü        0532 5054022
        DÖRTYOL
              Rabi ÇOġKUNIRMAK    ĠĢletme Müdür Yardımcısı   0505 2434446
              Erkan ÇELĠK      Merkez ĠĢletme ġefi     0505 9262550
              Ufuk GÜNDOĞDU     Erzin ĠĢletme ġefi      0505 9262590
              A.Sami KARA      Ufacık ĠĢletme ġefi     0505 9262550
              Ahmet Raif CEYLAN   Kuzuculu Depo ĠĢletme ġefi  0538 8769151
             Cemal EVRĠN      ĠĢletme Müdürü       0505 6914455
                        ĠĢletme Müdür Yardımcısı
       ADIYAMAN
             Yusuf TURAN                    0505 4765324
             Erdal TUNÇ      Merkez ĠĢletme ġefi     0506 2196906
             Deniz BEYAZGÜL    GölbaĢı ĠĢletme ġefi    0505 5894990
             Basri MUTLU      Çelikhan ĠĢletme ġefi    0505 6860385
             Mehmet GÜRKAYNAK   Kahta ĠĢletme ġefi     0536 4404351
             Mehmet KANDĠLLĠ    ġanlıurfa ĠĢletme ġefi   0505 7411913
 BÖLGE
      ĠġLETME
MÜDÜRL             ADI SOYADI         GÖREVĠ       CEP TEL. NO
     MÜDÜRLÜĞÜ
 ÜĞÜ
             Ali ÖZDEMĠR      ĠĢletme Müdürü       0505 2423640
             Abdusselim GÖKÇE   ĠĢletme Müdür Yardımcısı  0505 3735639
K.MARAġ
             Vedat Yılmaz KARPUZ  Merkez ĠĢletme ġefi
       GÖKSUN
                                      0506 5593239
             Fatih ÇETĠN      AfĢin ĠĢletme ġefi     0505 6771178
             Kemal YALÇIN     Büyükçamurlu ĠĢletme ġefi  0535 2381599
             Mehmet BALCI     Çardak ĠĢletme ġefi     0505 9112405
             Kevser DAYIOĞLU    Elbistan ĠĢletme ġefi    0505 9112404
             Hasan ÖZġAHĠN     Yağbasan iĢletme ġefi    0505 2772717
             Köksal KAYA      ĠĢletme Müdürü       0505 6788789
             Cesim KARADAĞ     ĠĢletme Müdür Yardımcısı  0505 6226571
             Mücahittin YILMAZ   Merkez ĠĢletme ġefi     0532 6275849
       KĠLĠS
             AyĢe Can REYHANLI   Ġslahiye ĠĢletme ġefi    0505 5445432
             Mehmet Ali KIRICI   Gaziantep ĠĢletme ġefi   0505 7971433
             Zafer KERĠMOĞLU    Nurdağı ĠĢletme ġefi    0506 4022929
             YaĢar TÜKENMEZ    Araban ĠĢletme ġefi     0505 7733197
                KASTAMONU ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Bölge Müdürü         Ahmet Sırrı BEġEL    506 598 21 45
Bölge Müdür Yardımcısı    Erdal KAPDAN       505 518 85 52
Bölge Müdür Yardımcısı    Ali ġAHĠN        505 454 58 89
Koruma ġube Müdürü      Ġlhan GÖKMEN       505 244 79 19


 BÖLGE
    ĠġLETME
MÜDÜRL               ADI SOYADI          GÖREVĠ          CEP TEL. NO
    MÜDÜRLÜĞÜ
 ÜĞÜ
               Erhan ERCAN      Araç ĠĢletme Müdürü        505 6884505
               Ramazan ÖZTÜRK    Araç Orman ĠĢl.Müdür Yard.     506 9266644
               M.Erhan ÇUBUKCU    Araç Orman iĢletme ġefi      535 6624762
        ARAÇ
               Oğuz CANAYLI     Boyalı Orman iĢletme ġefi     555 3462969
               Ferhat EKER      Dereyayla Orman iĢletme ġefi    505 9137623
               Sami TOPCU      Gölcük Orman iĢletme ġefi     505 3946704
               Kübra SAYGIN     Karkalmaz Orman iĢletme ġefi    505 5626524
               A.Uğur PEKPAK     Sıragömü Orman iĢletme ġefi    537 5037698
               Mikail DURSUN     Azdavay ĠĢletme Müdürü       505 2633163
                          Azdavay ĠĢletme Müdür Yard.
               Gökmen MAVĠ      Azdavay ĠĢletme ġefi        535 9296626
         AZDAVAY
               Bekir Somer ALTUNOK  Kirazdağ ĠĢletme ġefi       544 2296893
               Özgür MÜFTÜOĞLU    Kırkpınar ĠĢletme ġefi       505 6884579
               M. Onur GÜRKAN    Kırkpınar ĠĢletme Müh.       506 9001923
                          Kırkbudak ĠĢletme ġefi
               Sevda BAYRAMOĞLU   Çamlıbük ĠĢletme ġefi       507 3834576
               Oktay SARICA     GöktaĢ ĠĢletme ġefi        505 6992748
               Engin KELEġ      Bozkurt ĠĢletme Müdür V.      505 7283603
 KASTAMONU
               Emel AK        ĠĢletme Müd.Yard.V.        542 6136546
         BOZKURT
               Emel AK        Abana ĠĢletme ġefi         542 6136546
               Devrim ARIKAN     Bozkurt ĠĢletme ġefi        532 4824129
               Engin YORMAZ     ġeyhĢaban ĠĢl.ġefi         506 5031270
               Elif RAKAP      Tezcan ĠĢletme ġefi        505 8945602
               Murat ÇATALBAġ    Göynük ĠĢletme ġefi        505 5904248
               ġaban KÜÇÜK      Cide Orman ĠĢletme Müdürü     533 3397373
               Ali UZUNCAN      Cide ĠĢletme Müdür Yard.      542 3646633
               Ahmet NEZĠR      Aydos ĠĢletme ġefi         505 391 8527
        CĠDE
               Erdal DURDAĞI     Cide ĠĢletme ġefi         505 8373550
               Sinan GĠRAY      Güren ĠĢletme ġefi         530 3445195
               Yasin ÖZAY      Dağlı ĠĢletme ġefi         506 587 7885
               Erdal DURDAĞI     Kızılcasu ĠĢletme ġefi       505 837 3550
        ÇATALZEYTĠN
               Seval AKTAġ      ġehdağ ĠĢletme ġefi        505 3005725
               Osman ĠKĠNCĠ     Çatalzeytin Orman ĠĢletme Müdürü 8572533
                                          505
               Murat Nuri BAYKALI  Çatalzeytin Orman ĠĢl. Müd.Yard.  505 2468901
               Murat BEYKOZ     Çatalzeytin Orman ĠĢletme ġefi   530 8732008
               Uğur ġAHĠN      Akçay Orman ĠĢletme ġefi      543 3062777
               Hüseyin Emrah ÖNER  Karacakaya Orman ĠĢletme ġefi   545 2144260
             Bahri DURMAZ     Daday Orman ĠĢletme Müdürü    505 8883992

                        Daday ĠĢletme Müdür Yard.
             Arzu TEKĠN      Ballıdağ ĠĢletme ġefi       DADAY
                                        505 8613508
             Sabri BAĞCI     Çamlıbel ĠĢletme ġefi      533 3372224
             Onur SARI      Daday ĠĢletme ġefi        531 4066253
             Oktay TEKĠN     Sarıçam ĠĢletme ġefi       537 6805684
             Mehmet KURUMEġE   SavaĢ ĠĢletme ġefi        555 3392508
             Mustafa ÇELĠK    Yayla ĠĢletme ġefi        533 6168146
             Önder SERMET     Ġhsangazi Orman ĠĢletme Müdürü 505 4332468
       ĠHSANGAZĠ                        Ġhsangazi ĠĢletme Müdür Yard.
             ġeyda KARATAġ    Mergüze Orman ĠĢletme ġefi    544 2515418
             Ġsmail ÇĠFTÇĠOĞLU  Eceler Orman ĠĢletme ġefi    505 7574532
             Cihan ERKAAN     Ġhsangazi Orman ĠĢletme ġefi   505 7020660
             Mehmet MUSTAFAOĞLU  Kirazlıtepe Orman ĠĢletme ġefi  537 2352272


 BÖLGE
    ĠġLETME
MÜDÜRL             ADI SOYADI         GÖREVĠ         CEP TEL. NO
    MÜDÜRLÜĞÜ
 ÜĞÜ
             Lütfi TORÇUK     Ġnebolu Orman ĠĢletme Müdürü   505 3943828
             M.Kemal GENÇSOY   Ġnebolu ĠĢl.Müdür Yard.     505 6550049
       ĠNEBOLU
             Ömer KATRANCI    Ġnebolu ĠĢletme ġefi       505 9137632
                        Gemiciler ĠĢletme ġefi
             Ramazan ÖZTÜRK    Özlüce ĠĢletme ġefi       506 5877897
             Ġbrahim BÖRÜ     Doğanyurt ĠĢletme ġefi      505 8349002
             Recep BAYCAN     Altınkum ĠĢletme ġefi v.     532 2085863
             Ġsmail ÇETĠN     Karadere Orman ĠĢletme Müdürü 506 2515010
             Adnan BAL      Karadere ĠĢletme Müdür Yard. 543 2889130
       KARADERE
             Mehmet AKTAġ     Akkaya ĠĢletme ġefi      506 3437009
             Akgün KARAKAYA    Handüzü ĠĢletme ġefi     505 2455533
             Mehmet KESKĠN    Kadıdağı ĠĢletme ġefi     505 4948728
             Fatih BEKTAġ     Karadere ĠĢletme ġefi     505 9124229
             M.Levent TEROĞLU   KaĢçılar ĠĢletme ġefi     505 5904142
 KASTAMONU
             N.Beytullah ÇĠFTÇĠ  Çaltepe ĠĢletme ġefi     542 7272117
             Ahmet BOLAT     Kastamonu Orman ĠĢletme Müdürü 6381626
                                       505
             Orhan ġAHĠN     Kastamonu ĠĢletme Müdür Yard. 506 6271021
       KASTAMONU
             Ġlhan GENÇ      Mühendis           505 8025506
             Uygur ONUR      Değirmenciler Orman ĠĢl.ġefi 505 9374418
             Serkan BULUT     Gölköy Orman ĠĢl.ġefi     505 4473788
             Gülnur PEHLĠVAN   Kastamonu Orman ĠĢl.ġefi   505 8279000
             Erkan GAZĠBEYOĞLU  Bostan Orman ĠĢl.ġefi     5423646633
             Mevlüt ÇETĠN     Kuzyaka Orman ĠĢl.ġefi    505 3650270
             Ġlhan GENÇ      ĠĢletme Mühendisi       505 8025506
             SavaĢ ÜNLE      Küre Orman ĠĢletme Müdürü v. 532 6401221
                        Küre Orman ĠĢl. Müd.Yard.
             Necmi POSCU     Ağlı ĠĢletme ġefi      506 6016202
       KÜRE
             Ersen ÇETĠN     Devrekani ĠĢletme ġefi    505 3918119
 KAS
      KÜRE
            Hüseyin Ali ERGÜL   Kösreli ĠĢletme ġefi      535 3690500
            Muhammet SAVCI    Küre ĠĢletme ġefi        530 5282029
            Ersen ÇETĠN      ġenlik ĠĢletme ġefi       505 3918119
            Turan ÇAKALOĞLU    PınarbaĢı Orman ĠĢletme Müdürü 505 8521905


      PINARBAġI
                       ĠĢletme Müdür Yard.
            Halil DAĞDELEN    Kurtgirmez ĠĢl. ġefi      530 9206791
            Ceyhun ALKAN     Çöme ĠĢl. ġefi         505 9575516
            Ayhan KILIÇ      Sarnıç ĠĢl. ġefi        544 6072717
            Vedat KOÇAK      Sorkun ĠĢl. ġefi        505 5935361
            Cem DEMĠRTÜRK     Samatlar Orman ĠĢletme Müdürü 505 4500075
       SAMATLAR
                       Samatlar Orman ĠĢl. Müd.Yard.
            Abdullah BAHÇECĠ   Ġğdir Orman ĠĢletme ġefi    506 5877894
            Ġsa MEġE       Kartalsuyu Orman ĠĢletme ġefi  544 5591441
            Ġlhan YAZGAN     Aksudere Orman ĠĢletme ġefi   505 7289688
            M.Tuğba EKĠZ     Dorukyayla Orman ĠĢletme ġefi  505 8945628
 BÖLGE
    ĠġLETME
MÜDÜRL            ADI SOYADI          GÖREVĠ        CEP TEL. NO
    MÜDÜRLÜĞÜ
 ÜĞÜ
            Ġbrahim BESĠ     TaĢköprü ĠĢletme Müdürü     505 2601189
            Muzaffer BÜYÜKTERZĠ  ĠĢletme Müdür Yard.       505 3727853
            Hakan DENĠZ      Bayam ĠĢletme ġefi       505 2469123
            Ali Seçkin ÇERGEL   Çiftlik ĠĢletme ġefi      505 4511789
            Silvane AYDIN     Dikmen ĠĢletme ġefi       507 2340173
            E.Muhammet ELĠBOL   Düzdağ ĠĢletme ġefi       506 5593024
            Tezcan ALACA     Karatepe ĠĢletme ġefi      505 4473775
 ASTAMONU
            Aytekin ÖNVERMEZ   Kırkçam ĠĢletme ġefi      505 4980737
            Emre CĠVEK      Koçanlı ĠĢletme ġefi
      TAġKÖPRÜ
                                       505 8572545
            Sultan DENĠZ     Kurbantepe Depo ġefi      505 8391978
            Seçkin BUYURUKÇU   Saraycık ĠĢletme ġefi v.    506 9065918
            Aysun CĠVEK      Sarıkaya ĠĢletme ġefi      506 5593026
            Sultan DENĠZ     TaĢköprü ĠĢletme ġefi      505 8391978
            Seçkin BUYURUKÇU   Tekçam ĠĢletme ġefi       506 9065918
            Necla YALÇIN     ĠĢletme Mühendisi        530 5281751
            Aysel BÜYÜKTERZĠ   ĠĢletme Mühendisi        505 5753634
            Mustafa ġEN      Hanönü ĠĢletme ġefi       505 9137601
            Mustafa ġEN      Çatalçam ĠĢletme ġefi Vk.    506 9137601
            Sema UZUN       Günlüburun ĠĢletme ġefi     530 3441159
KAST
        Yahya AKÇAY     Gökırmak ĠĢletme ġefi    505 4473784
        Yahya AKÇAY     Kuzalıç ĠĢletme ġefi v.   506 4473784
        Cengiz DĠK      Tosya Orman ĠĢletme Müdürü  505 2421116
        Hasan ÖZTÜRK     ĠĢletme Müdür Yard.     506 7722098
        Mehmet KANAL     Ahlatdağ ĠĢletme ġefi    505 5188727

    TOSYA
        Mehmet ÇĠVĠCĠ    Akseki ĠĢletme ġefi     544 3135658
        Nejat Timur UYANIK  Çaldağ ĠĢletme ġefi     535 3552229
        Ayhan BAHġĠ     Dedemdağ ĠĢletme ġefi    541 5082004
        Selma KARAÇAM    Kösdağ ĠĢletme ġefi     545 5151455
        Akın Boran YILMAZ  Tosya ĠĢletme ġefi      532 5164523
        Melek KANAL     YeĢilgöl ĠĢletme ġefi    505 5188726
                KONYA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Bölge Müdürü           ALĠ FUAT ÜNAL    506 509 02 13
Bölge Müdür Yardımcısı      MUSTAFA KORUCU    506 509 02 14
Bölge Müdür Yardımcısı      FARUK AYDIN     505 317 17 75
Koruma ġube Müdürü        MEHMET BOZGAN    536 776 94 10


 BÖLGE
       ĠġLETME
MÜDÜRL                ADI SOYADI        GÖREVĠ        CEP TEL. NO
       MÜDÜRLÜĞÜ
 ÜĞÜ
                MUSTAFA DUMAN     ĠĢletme Müdürü      0505 660 81 15
                ĠSMAĠL ÇELĠK     ĠĢletme Müdür Yrd.    0505 661 47 23
                SAADET Ç. ÖZKAYA   ĠĢletme Müdür Yrd.    0506 402 27 95
                HASAN ASLAN      Konya ĠĢl.ġefi      0505 953 22 02
                AHMET BALCI      Bademli ĠĢl.ġefi     0505 6106765
                ARĠF NURĠ BĠLGĠÇ   Bozkır ĠĢl.ġefi      0505 283 69 32
                BAHADIR KARA     Güneysınır ĠĢl.ġefi    0505 706 16 10
                HARUN GÜNAY      Hadim ĠĢl.ġefi      0505 824 19 06
           KONYA
                BEKĠR KAYA      Aksaray ĠĢl.ġefi     0505 921 31 60
                KAMĠLTOLGAY DURSUNIlgın ĠĢl.ġefi        0535 967 77 20
                HASAN SAYDAM     A.Çiğil ĠĢl.ġefi     0505 654 38 28
 KONYA
                HASAN SAYDAM     Kadınhanı ĠĢl Ģefi V.   0505 654 38 28
                ÇELEBĠ YILDIZ     AkĢehir ĠĢl.ġefi     0505 272 95 84
                ULAġ DĠLE       Doğanhisar ĠĢl.ġefi    0505 923 87 42
                ABĠDDER YURTMAN    Karaman ĠĢl.ġefi     0505 252 93 02
                SERKAN KUMAġ     BucakkıĢla ĠĢl.ġefi    0505 795 71 19
                RAMAZAN SERT     K.Karabekir ĠĢl.ġefi   0505 826 18 47
                YAHYA MUTLU      Ereğli ĠĢl.ġefi      0505 579 43 88
                REġAT BENLĠ      ĠĢletme Müdürü      0505 238 56 77
                CAFER BAL                   V.
                           BeyĢehir Or.ĠĢl.Müd.Yrd. 0505 751 96 73
           BEYġEHĠR
                ABDULLAH KÖMÜRCÜ BeyĢehir Or.ĠĢl.ġefi      0506 505 98 84
                SALĠH ġĠġMAN     Kızıldağ Or.ĠĢl.ġefi   0506 885 89 24
                TURGUT MUZ      Kurucuova Or.ĠĢl.ġefi   0505 950 34 94
                ABDÜLKERĠM KOÇAġ   SeydiĢehir Or.ĠĢl.ġefi  0506 700 24 58
                TURGUT MUZ      YeĢildağ Or.ĠĢl.ġefi V.  0505 950 34 94
                TURAN GÜCAL      ĠĢletme Müdürü      0505 906 14 84
           ERMENEK
                HASAN SARITAġ     Ermenek Or.ĠĢl.Müd.Yrd.V. 404 18 04
                                       0532
                ERAY YENĠ       Ermenek Or.ĠĢl.ġefi    0536 593 92 34
                HASAN SARITAġ     Çamlıca Or.ĠĢl.ġefi    0532 404 18 04
                YUSUF BALTA      Göktepe Or.ĠĢl.ġefi    0539 500 87 37
                ÖZTÜRK TOKLU     Kazancı Or.ĠĢl.ġefi    0505 391 82 59
              KÜTAHYA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Bölge Müdürü        Cumali AKIN       505 278 09 09
Bölge Müdür Yardımcısı   Cezmi ÖZEL       506 671 95 00      534 720 01 43
Bölge Müdür Yardımcısı   Sait YORULMAZ      505 771 13 17
Koruma ġube Müdürü     Hamdi ġENYUVA      505 388 27 81      536 520 39 06


 BÖLGE
       ĠġLETME
MÜDÜRL               ADI SOYADI     GÖREVĠ       CEP TEL. NO
      MÜDÜRLÜĞÜ
 ÜĞÜ
              Ġhsan GÖNÜL      ĠĢletme Müdürü    5053785978
              Tamer AKSAKAL     ĠĢl.Müd.Yard.V.    5056499096
         DOMANĠÇ
              Bayram ERSÖZ      Alagöz ĠĢl.ġefi   5059439238
              Serkan KARAKURT    D.ÇarĢamba ĠĢl.ġefi 5055675641
              M.Uğurcan ÖZGÜN    Domaniç ĠĢl.ġefi  5059376372
                         G.Yayla ĠĢl.ġefi
              ĠĢletme Santrali    Santral        5055806888
              S.Göksel GÖKÇAYIR   ĠĢletme Müdürü    5056499077
              Huriye ÖZTÜRK     ĠĢl.Müd.Yard.V.    5059413394
                         Gediz ĠĢl. ġefi
              Gökçe ÖZBEY      Çukurören ĠĢl.ġefi
         GEDĠZ
                                    5363620390
              Pınar EMRE       Karadona ĠĢl.ġefi   5059439243
              Aydın YILDIRIM     Muratdağı ĠĢl.ġefi  5067513944
              Hüseyin SALI      ġaphane ĠĢl.ġefi   5325930122
              AyĢen TURHAN      YeĢilçay ĠĢl.ġefi   5059439228
              ĠĢletme Santrali    Santral        5056434171
              Mücahit ERACAR     ĠĢletme Müdürü    5057757344
KÜTAHYA
              Cihan KÖSE       ĠĢl.Müd.Yard.     505 293 68 35
              Mustafa KAVAK     AltıntaĢ ĠĢl. ġefi  505 817 10 80
              Timuçin ÖZDEMĠR    Aslanapa ĠĢl.ġefi   505 277 77 25
         KÜTAHYA
              Hüseyin SÖĞÜTDERE   Çöğürler ĠĢl.ġefi   505 491 77 55
              Fatma BATMAZ      Dumlupınar ĠĢl.ġefi  506 582 86 61
                         Kütahya ĠĢl.ġefi
              Ömer ARSLAN      Ören ĠĢl.ġefi     505 817 10 74

              Fikret ARAÇ      Sabuncupınar ĠĢl.ġefi 505 672 53 29
              ĠĢletme Santrali    Santral
              Enver YILDIRIM     ĠĢletme Müdürü V.   535 650 76 46
                         ĠĢl.Müd.Yard.
              Seçil POLAT      Aksaz ĠĢl. ġefi    530 691 76 36
              Murat AKMAN      Alasöğüt ĠĢl. ġefi  537 762 85 00
              Osman AKSOY      Kınık ĠĢl.ġefi
         SĠMAV
                                    505 454 18 27
              Meltem AVCI      Kiçir ĠĢl.ġefi    506 659 82 83
              Tuncay YAKIN      Korucuk ĠĢl.ġefi   539 403 41 06
              Sümeyra EZGĠN ÇAPAR  NaĢa ĠĢl.ġefi     506 751 38 87
SĠMA
      Mehmet BAġARAN   Simav ĠĢl.ġefi    505 930 53 19
      Kemal ÖZTÜRK    Söğüt ĠĢl.ġefi    505 804 14 74
      ĠĢletme Santrali  Santral        505 649 98 72
               ĠĢletme Müdürü
      Göksel GÖK     ĠĢl.Müd.Yard.     5057585556

TAVġANLI
      Doğan KĠRAZ    TavĢanlı ĠĢl. ġefi  5052958199
      Bülent KAYAR    Alabarda ĠĢl.ġefi   5056660856
               Balıköy ĠĢl.ġefi V.
      Bahattin KUġ    Tunçbilek ĠĢl.ġefi  5067139980
      Zeynep AKSU    Yaylacık ĠĢl.ġefi   5058212967
      ĠĢletme Santrali  Santral        5056706800
                  MERSİN ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Bölge Müdürü          M.Mustafa GÖZÜKARA      532 656 28 36       505 368 26 40
Bölge Müdür Yardımcısı     Refik ULUSOY         505 368 26 51
Bölge Müdür Yardımcısı     Salim KARABULUT        505 368 26 42
Bölge Müdür Yardımcısı     Nurettin BOZDEMĠR       505 773 41 03       532 547 84 32
Koruma ġube Müdürü       Tufan ANAMURLUOĞLU      505 368 26 44


 BÖLGE
       ĠġLETME
MÜDÜRL                  ADI SOYADI       GÖREVĠ         CEP TEL. NO
      MÜDÜRLÜĞÜ
 ÜĞÜ
                Halis BELEN      ĠĢletme Müdürü         505 403 21 73
                Cemal YĠĞĠTER     ĠĢletme Müdür Yardımcısı    505 576 00 26
           MERSĠN
                Mesut SERTER      Mersin Or.ĠĢletme ġefi     505 395 81 17
                Yunuz AKKUġ      Aslanköy Or.ĠĢletme ġefi    544 764 13 69
                Mustafa ASLAN     Davultepe Or.ĠĢletme ġefi   505 670 75 45
                Fatih PERÇĠN      Fındıkpınarı Or.ĠĢletme ġefi
                Mehmet ESEN      Gözne Or. ĠĢletme ġefi     506 863 27 15
                Erdal ÇETĠNKAYA    ĠĢletme Müdürü         505 368 25 43
                Mehmet ALPER      ĠĢletme Müdür Yardımcısı
                            Anamur Or.ĠĢletme ġefi
           ANAMUR
                Ali UYMAZ                       505 456 53 80
                Abdulkerim TAġ     Abanoz Or.ĠĢletme ġefi
                Ahmet TOKLU      Çaltıbükü Or.ĠĢletme ġefi   505 391 82 60
                Numan YÖNEL      Gökçesu Or.ĠĢletme ġefi    506 509 29 21
                Ahmet KARADENĠZ    Güngören Or.ĠĢletme ġefi    505 530 72 18
                Kazım BAL       Sarıyayla Or.ĠĢletme ġefi   505 580 12 40
                Nusret GÖRÜR      ĠĢletme Müdürü         505 771 17 00
           BOZYAZI
                Mesut SARAÇ      ĠĢletme Müdür Yardımcısı    505 397 65 09
                Ġbrahim AY       Bozyazı Or.ĠĢletme ġefi    505 778 10 40
                Ahmet GÜRBÜZ      Kozağacı Or.ĠĢletme ġefi    506 948 32 86
                Ozan SARAÇOĞLU     Tekmen Or.Ġletme ġefi     505 253 14 06
                Davut KÜÇÜKTOP     Toldağ Or.ĠĢletme ġefi     505 430 23 02
MERSĠN
                Erdoğan ÜSTÜNER    ĠĢletme Müdürü         505 728 57 33
                Tamer AKÇALI      ĠĢletme Müdür Yardımcısı    533 767 99 14
           ERDEMLĠ
                Harun BOZ       Erdemli Or.ĠĢletme ġefi    505 245 09 91
                Cihan GENÇ       Alata Or.ĠĢletme ġefi     507 244 57 33
                Volkan DEMĠR      Güzeloluk Or.ĠĢletme ġefi   506 448 72 00
                Ahmet GÜLYAVUZ     Toros Or.ĠĢletme ġefi     505 840 95 18
                Ahmet ÇÖRTÜK      Tömük Or.ĠĢletme ġefi     505 914 32 99
                Hasan BUCAKÖZ     ĠĢletme Müdürü         505 244 12 86
                Hüseyin METERĠS    ĠĢletme Müdür Yardımcısı
                            Gülnar Or.ĠĢletme ġefi
           GÜLNAR
                Necati KULAK                     505 806 58 08
                ALĠ DURMAZ       Aydıncık Or.ĠĢletme Ģefi    506 314 84 38
                SavaĢ KUNT       Büyükeceli Or. ĠĢletme ġefi  505 254 85 03
                Fahri UZLAR      Kuskan Or. ĠĢletme ġefi    505 442 43 81
                Ümmü ALICIKUġ     Pembecik Or.ĠĢletme ġefi    505 656 84 96
      GÜLN
           Hasan ÖZBOZKURT     Zeyne Or.ĠĢletme ġefi    506 314 84 05
           Hasan KESKĠN      ĠĢletme Müdürü
           Faruk CÜCE       ĠĢletme Müdür Yardımcısı  505 595 66 90
           Zeynel ġahin DENĠZ   Mut Or.ĠĢletme ġefi       MUT
           Ali CEYLAN       Alahan Or.ĠĢletme ġefi   505 375 19 33
           Hacı Veli SARI     Çamlıca Or.ĠĢletme ġefi   505 660 80 90
           ġafak CANLIEL      Dağpazarı Or.ĠĢletme ġefi  505 673 69 69
           Mustafa AYDOĞMUġ    Karacaoğlan Or.ĠĢl.ġefi   505 873 75 16
                       Kravga Or.ĠĢletme ġefi
           Kubilay AKDENĠZ     ĠĢletme Müdürü       505 368 26 32
           Mehmet ÖZDEMĠR     ĠĢletme Müdür Yardımcısı  505 275 45 01
           Cem ÇELĠK        Silifke Or.ĠĢletme ġefi   505 368 26 39
      SĠLĠFKE
           A.Ġhsan BAKIRTAġ    Değirmendere Or.ĠĢl.ġefi  505 673 74 70
           Muharrem ġAHĠN     Gökbelen Or.ĠĢletme ġefi  505 668 42 16

           Ali TURSUN       Uzuncaburç Or.ĠĢl.ġefi   505 896 51 45
           Hüseyin UÇARCI     YeĢilovacık Or.ĠĢl.ġefi   505 921 31 82
 BÖLGE
     ĠġLETME
MÜDÜRL             ADI SOYADI       GÖREVĠ        CEP TEL. NO
     MÜDÜRLÜĞÜ
 ÜĞÜ
           Mehmet FULĠN      ĠĢletme Müdürü       505 646 57 72
MERSĠN
           Murat YÜRÜK       ĠĢletme Müdür Yardımcısı  505 368 26 69
           Hüseyin ÇAKICIOĞLU   Tarsus Or.ĠĢletme ġefi   505 576 00 77
       TARSUS
           Ahmet DEMĠR       Buladan Or.ĠĢletme ġefi   505 936 09 06
           Nesibe GÜNERĠ- TÜTÜCÜ  Cehennemdere Or.ĠĢl.ġefi  506 587 13 99
           Uğur TEMEL       Çamalan Or.ĠĢletme ġefi   505 670 02 73
           Harun ABAR       Çamlıyayla Or.ĠĢl.ġefi   505 333 08 79
           Yalçın SERĠKLER     Gülek Or.ĠĢletme ġefi    505 661 48 50
           Ġlkay GÜNAY       Karabucak Or.ĠĢl. ġefi   505 661 37 67
                MUĞLA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Bölge Müdürü       Ġbrahim AYDIN        505 774 85 85         532 676 99 70
Bölge Müdür Yardımcısı  ġ.Mümtaz KANAT       505 660 98 55
Bölge Müdür Yardımcısı  Ali GÖKÇÖL         532 405 17 17
Koruma ġube Müdürü    Ümit DÖNER         505 374 23 80
 BÖLGE
    ĠġLETME
MÜDÜRL              ADI SOYADI         GÖREVĠ         CEP TEL. NO
    MÜDÜRLÜĞÜ
 ÜĞÜ
             Hasan KALMAZ       ĠĢletme Müdürü        0505 676 47 59
             Mustafa GÜMRÜKÇÜ     ĠĢletme Müd. Yrd.       0505 397 89 33
             Ahmet KÖLE        ĠĢletme Müd. Yrd.       0505 231 72 00
             Koray AġIK        Aydın ĠĢletme ġefliği     0505 267 69 07
             Mutlu MERCAN       Akçaova ĠĢletme ġefliği    0505 722 00 77
             Vural DONDURAN      Çine ĠĢletme ġefliği     0505 691 25 76
             Ülkü YORULMAZ      Germencik ĠĢletme ġef.    0505 917 66 44
             Mehmet UYSAL       Karpuzlu ĠĢletme ġefliği   0543 494 69 84
             Engin EVCĠN       Koçarlı ĠĢletme ġefliği    0505 765 85 68
         AYDIN
             Çetin AKKAYA       KuĢadası ĠĢletme ġefliği   0505 758 91 60
             Mustafa KURġUNLUOĞLU   Söke ĠĢletme ġefliği     0505 950 49 96
             Sadettin BAYSAL     Orman Mühendisi        0505 374 23 70
             Aydın ÖZCAN       Orman Mühendisi        0505 378 57 83
             Ali MENDERES       Orman Mühendisi        0505 621 65 32
             Zerrin CAN        Orman Mühendisi        0505 391 12 48
             ġevket ANIK       Orman Mühendisi        0505 685 49 12
             Bircan MEMĠġ       Orman Mühendisi        0505 758 93 56
             Elif ġENYÜREK      Orman Mühendisi        0505 771 11 59
             Aytekin KANBAK      Orman Mühendisi        0505 358 09 18
             Suat ĠSTEK        Orman Mühendisi        0505 950 49 90
             Necat DEMĠRSU      ĠĢletme Müdürü        0505 378 53 87
             Suat ATAġ        ĠĢletme Müdür Yrd.      0505 779 11 99
             M.ReĢat TAġDEMĠR     Nazilli ĠĢletme ġefliği    0505 396 22 92
MUĞLA
             H. Devrim KARASULU    Bozdoğan ĠĢletme ġefliği V.
                                        0505 771 15 97
             Ceyda KILINÇ       Karacasu ĠĢletme ġefliği   0506 300 95 33
             Turan Ali TUNCER     Karıncalıdağ ĠĢletme ġefliği
        NAZĠLLĠ
                                        0505 814 37 99
             H. Devrim KARASULU    Kemerbarajı ĠĢletme ġefliği 0505 771 15 97
             Metin KÖMÜR       Kuyucak ĠĢletme ġefliği   0505 397 65 44
             Haydar KARCI       Sarıcaova ĠĢletme ġefliği  0505 454 86 36
             Meltem GÜVEN       Yenice ĠĢletme ġefliği    0506 417 11 42
             Oğuz YILDIRIM      Yenipazar ĠĢletme ġefliği  0505 397 95 35
             Nazif KARCI       Orman Mühendisi       0505 819 54 32
             Vedeat ÇELĠK       Orman Mühendisi       0505 399 40 59
             Mustafa GÜZEL      Orman Mühendisi        0533 328 06 87
           Eray ÖZDEMĠR        Bozdoğan Depo ġefliği    0506 417 11 41
           ReĢat TUNÇ         ĠĢletme Müdürü        0505 279 35 23
           Yücel SÖNMEZ        ĠĢletme Müdür Yrd.      0505 681 09 99
           Suat KALYON        Fethiye ĠĢletme ġefliği   0505 921 97 05
           Özcan MERSĠN        EĢen ĠĢletme ġefliği     0545 854 32 97

     FETHĠYE
           MenekĢe KARATEPE      Göcek ĠĢletme ġefliği    0506 621 36 75
           Yıldırım SÖNMEZ      Güneydağ ĠĢletme ġefliği   0554 841 69 54
           Mehmet EKĠNCĠ       Üzümlü ĠĢletme ġefliği    0555 991 97 66
           Yalçın BALCIOĞLU      Orman Mühendisi       0505 317 33 72
           Süleyman SAMIT       Orman Mühendisi       0505 268 02 54
           Doğan TOSYALI       Or.Müh. Amenejman      0505 771 13 09
           Recep DEMĠREL       Orman Mühendisi       0505 369 34 91
           Yavuz KABAK        ĠĢletme Müdürü        0506 845 57 76
           EĢref ġEN         ĠĢletme Müdür Yrd.      0505 317 33 73
           Faruk AYDIN        Kemer ĠĢletme ġefliği    0505 797 08 75
      KEMER
           Özgür BAYRI        Akçay ĠĢletme ġefliği V.   0533 432 40 52
           Mevlüt ALĠCE        Saklıkent ĠĢletme ġefliği  0531 791 34 56
           Özgür BAYRI        Seki ĠĢletme ġefliği     0533 432 40 52
           Okan UYSAL         Yapraktepe ĠĢletme ġefliği  0505 801 18 59
           Cengiz EKĠZ        Orman Mühendisi       0533 654 48 59
 BÖLGE
    ĠġLETME
MÜDÜRL            ADI SOYADI         GÖREVĠ         CEP TEL. NO
    MÜDÜRLÜĞÜ
 ÜĞÜ
           Ramazan USLU        ĠĢletme Müdürü       0507 701 19 67
           Mehmet ĠġÇĠ        ĠĢletme Müdürü Yrd. V.   0505 771 15 96
                        Köyceğiz ĠĢletme ġefliği V.
           Zafer SARILI
                                      0506 359 63 90
     KÖYCEĞĠZ
           Mehmet ĠġÇĠ        Ağla ĠĢletme ġefliği    0505 771 15 96
           Umut ġAHAN         Akköprü ĠĢletme ġefliği   0505 590 42 40
           Kutan GÜNEġ        Beyobası ĠĢletme ġefliği  0505 771 15 98
           Mustafa ALTUN       Karaçam ĠĢletme ġefliği   0505 477 04 36
           Zafer SARILI        Sultaniye ĠĢletme ġefliği  0506 359 63 90
           Turhan ÇIĞNAKLI      Orman Mühendisi       0505 297 11 91
           Sezai AYDIN        Orman Mühendisi       0505 297 11 92
           Süleyman YILMAZ      ĠĢletme Müdürü        0505 259 97 89
           Adem ACAR         ĠĢletme Müdür Yrd.      0505 297 11 93
      DALAMAN
           Mehmet ORUÇ        Dalaman ĠĢletme ġefliği   0505 297 11 96
           Ömer KAHRAMAN       Bahtiyar ĠĢletme ġefliği   0505 299 79 63
           Önder MUTLU        Çaldere ĠĢletme ġefliği   0505 629 51 22
           Özay GÜÇLÜ         Ortaca ĠĢletme ġefliği    0505 452 97 17
           Celalettin SARIKAYA    Depo ġefi          0505 776 29 58
           Enver DEMĠRCĠ       ĠĢletme Müdürü        0505 353 39 25
           Murat ÇAKIR        ĠĢletme Müdür Yrd.      0505 629 61 20
           Sinan SAATÇĠ        Marmaris ĠĢletme ġefliği   0505 814 27 18
           Belgin Devecioğlu SAATÇĠ  Bayır ĠĢletme ġefliği    0505 297 11 94
ĞLA
           Özkan ÇAKIL        Çetibeli ĠĢletme ġefliği
     MARMARĠS
                                       0505 336 04 20
           Ertan KILCI        Datça ĠĢletme ġefliği    0506 532 38 28
MUĞLA
     MARMARĠS
           Yusuf KARARTI    Hisarönü ĠĢletme ġefliği   0505 771 10 50
           Nezih SÖZER     Orman Mühendisi        0505 544 33 28
           Ġkbal GÖKMEN     Orman Mühendisi        0505 542 47 66
           Ümmü YAVAġ      Orman Mühendisi        0505 265 59 88
           Ahmet YILDIRIM    Orman Mühendisi        0505 771 15 91
           Mustafa KARAÖZ    Orman Mühendisi        0505 851 95 90
           Olga KARAGÜLLÜ    Orman Mühendisi        0544 344 15 42
           Ayhan BAYRAK     ĠĢletme Müdürü        0505 950 01 15
           Halil KISACIK    ĠĢletme Müdür Yrd.      0505 561 58 41
           Hasan SAĞLAR     ĠĢletme Müdür Yrd.      0505 402 75 05
           Atilla YILMAZ    Milas ĠĢletme ġefliği     0505 775 74 94
           Doğan DEMĠR     Bodrum ĠĢletme ġefliği    0505 733 36 96
           Yusuf GÖRMEZ     Gürçamlar ĠĢletme ġefliği   0505 549 19 05
           Hasan SAĞLAR     Karacahisar ĠĢletme ġef.V.  0505 402 75 05
           Atilla YILMAZ    Kayadere ĠĢletme ġefliği V.
                                    0505 775 74 94
           Yunus AYDIN     Mumcular ĠĢletme ġefliği   0506 273 08 97
     MĠLAS
           Ertem ÜNAL      Ören ĠĢletme ġefliği     0505 527 80 04
           Mehmet PEKġEN    Sarıçay ĠĢletme ġefliği V.  0505 758 94 00
           Mehmet PEKġEN    Selimiye ĠĢletme ġefliği   0505 758 94 00
           Özlem YILMAZ     Denizcik Depo ġefliği     0505 775 74 54
           Atilla KURMUġ    Orman Mühendisi        0505 771 14 24
           Serdar YILDIRIM   Orman Mühendisi        0505 645 11 57
           Tayfur KAZAKOĞLU   Orman Mühendisi        0505 438 35 84
           Melek EMĠR      Orman Mühendisi        0505 943 87 48
           Kadir AKSOY     Orman Mühendisi        0505 768 96 91
           Süleyman KÜÇÜK    Orman Mühendisi        0505 645 30 67
                     Orman Mühendisi BÖLGE
    ĠġLETME
MÜDÜRL           ADI SOYADI       GÖREVĠ         CEP TEL. NO
    MÜDÜRLÜĞÜ
 ÜĞÜ
           M. Salih COġKUNER  ĠĢletme Müdürü        0505 511 42 10
           Ertuğrul DERELĠ   ĠĢletme Müdür Yrd.      0505 697 33 85
           Ali YAPMIġ      ĠĢletme Müdür Yrd.      0505 788 87 75
           Ali YAPMIġ      Muğla ĠĢletme ġefliği V.   0505 788 87 75
           Ali Oral KOÇAK    Denizova ĠĢletme ġefliği   0555 726 25 78
     MUĞLA
           Türkay KARAÇAY    Gökova ĠĢletme ġefliği V.   0505 436 05 89
           Özgün YORGANCIOĞLU  Karabörtlen ĠĢletme ġefliği  0507 246 77 39
           Ġsmet DOKUR     Ula ĠĢletme ġefliği V.    0505 708 99 08
           Türkay KARAÇAY    YaraĢ ĠĢletme ġefliği     0505 436 05 89
           Ġsmet DOKUR     YeĢilyurt ĠĢletme ġefliği   0505 708 99 08
           Berkant AKKURT    Yerkesik ĠĢletme ġefliği   0507 274 00 09
           Ferhat YILMAZ    Or.End.Müh.          0506 416 28 00
           Ferit OKUR      ĠĢletme Müdürü        0505 312 33 94
           Ruhi BĠLGĠN     ĠĢletme Müdür Yrd.      0505 697 33 49
LA
      ANLI
          Ali DALGIÇ      Yılanlı ĠĢletme ġefliği    0505 779 11 49

MUĞLA       Uğur GÖÇMEZ     Boyalı ĠĢletme ġefliği    0506 856 10 72
     YILANLI
          Hasraf AKA      Çakmak ĠĢletme ġefliği    0505 372 01 08
          Kayahan KAYA     Göktepe ĠĢletme ġefliği    0505 921 89 91
          Cevdet ALTAġ     Muratlar ġefliği       0505 680 72 57
          Beril KAYAÖZ     Namnam ĠĢletme ġefliği    0505 771 15 90
          Uğur TAVACI     ġenyayla ĠĢletme ġefliği   0536 721 46 71
          Haydar YĠĞĠTCAN   Düzeyin Depo ġefliği     0505 680 72 63
          Nurtekin AKALIN   Orman End. Müh.        0506 544 20 47
          Mehmet YILMAZ    ĠĢletme Müdürü        0505 317 33 67
          Mehmet KIRIKDĠREK  ĠĢletme Müdür Yrd.      0533 341 70 48
          Önder BARUT     Yatağan ĠĢletme ġefliği V.  0505 750 09 73
    YATAĞAN
          Önder BARUT     Bağyaka ĠĢletme ġefliği    0505 750 09 73
          Hüseyin Avni ERTAġ  MenteĢeçayı ĠĢletme ġef    0544 563 45 69
          Özay ARSLAN     Turgut ĠĢletme ġefliği    0507 947 55 12
          Birol KATI      Orman Mühendisi        0542 595 56 77
          Serap KOÇAK     KavĢak Depo ġefliği      0505 910 79 19
          Ahmet TEKĠN     Orman Mühendisi        0505 746 55 34
          Yüksel YANMADIK   ĠĢletme Müdürü        0505 684 17 31
          Turan KIR      ĠĢletme Müdür Yrd.V.     0505 750 15 93
     K. DERE
          Mustafa ORAL     Kavaklıdere ĠĢletme ġef.   0505 645 11 53
          Bilal MARAL     Bellibol ĠĢletme ġefliği V.  0555 991 98 57
          Mehmet AKBIYIKOĞLU  Gökçay ĠĢletme ġefliği    0506 514 92 04
          Turan KIR      MenteĢe ĠĢletme ġefliği    0505 750 15 93
          BarıĢ ÜNALDI     KocataĢ Depo ġefi V.     0506 559 35 79
                SİNOP ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Bölge Müdürü        Rahmi DEMĠR         541 612 07 61

Bölge Müdür Yardımcısı   A.Emin AYAN         505 277 85 41

Bölge Müdür Yardımcısı   Zekeriya ASLAN        505 372 79 22
Koruma ġube Müdürü     Enver KAHRAMAN        505 372 79 37 BÖLGE
      ĠġLETME
MÜDÜRL               ADI SOYADI       GÖREVĠ      CEP TEL. NO
      MÜDÜRLÜĞÜ
 ÜĞÜ
              Hakan ÇAKIR        ĠĢletme Müdürü    5056462995
              Kamuran AYDOĞAN      ĠĢl.Müd.Yadr.    5053779240
              Bedriye ASLAN       Merkez ĠĢl.ġefi   5542559515
              Murat AKBULUT       Kepez ĠĢl.ġefi    5057832282
              Sultan DEMĠR       Ġnaltı ĠĢl.ġefi   5057684963
         AYANCIK
              Faruk KARBUZOĞLU     Kumluk ĠĢl.ġefi   5058691375
              Hasan YAġAYACAK      Akgöl ĠĢl. ġefi   5424200361
              Alpaslan KADI       Kömürgölü ġefi    5326414119
              Onur BaĢat        Karadağ ĠĢl.ġefi   5063001398
              Kemal MOLLAMEHMETOĞLU   YemiĢli ĠĢl.ġefi   5063001361
              Songül ÇAKIR       Yenice ĠĢl.ġefi   5056463095
              Hüseyin ALTUNEL      Çangal ĠĢl.ġefi   5426850268
              Bedriye ASLAN       Göldağ ĠĢl.ġefi V.  5542559515
              Kamuran BĠRĠNCĠ      ĠĢletme Müdürü    5057283661
              Sinan ÖZDAĞ        ĠĢl.Müd.Yard.    5059651826
              Zübeyde KORKMAZ      Merkez ĠĢl.ġefi   5335161383
              Ayhan DURSUN       Elekçamı ĠĢl.ġefi  5335111381
         BOYABAT
              Ayhan DURSUN       Bürnük ĠĢl.ġefi V.  5335111381
              Adil KARAOĞLU       Kabaçam ĠĢl.ġefi   5335154695
              Yavuz Selim SAĞLAM    Yediçam ĠĢl.ġefi   5306647480
              Yavuz Selim SAĞLAM    KarageriĢ ġefi V.  5306647480
SĠNOP
              Abdullah KAPUCU      Sakız ĠĢl.ġefi    5067795798
              Ali TORAMAN        Aksu ĠĢl.ġefi    5057377169
              Ali TORAMAN        Saraydüzü ġefi V.  5057377169
              Mustafa GÖRMÜġ      ĠĢletme Müdürü    5055733281
        DURAĞAN
              Mutluhan KURT       ĠĢl.Müd.Yard.V.   5302524845
              Mutluhan KURT       Merkez ĠĢl.ġefi   5302524845
              Özay DENĠZ        Aydoğan ĠĢl.ġefi   5063700073
              Özay DENĠZ        Adadağı ġefi V.   5063700073
              Aydın AKIġ        Altınkaya ĠĢl.ġefi  5376643991
              Hasan Ali BAYRAM     ĠĢletme Müdürü    5053727941
              H.Onur KALAYCI      ĠĢletme Müd.Yard.  5053832469
              Hakan ORHAN        ĠĢletme Müd.Yard.  5053891729
              Özgür KILIÇ        Merkez ĠĢl.ġefi   5053708531
              Ahmet ÖKSÜZOĞLU      BektaĢağa ġefi    5057832283
        SĠNOP
SĠNOP
     Ahmet ÖKSÜZOĞLU    Ahmetyeri ġefi V.  5057832283
     Osman MALKOÇ     Erfelek ĠĢl.ġefi   5057894799
     Osman MALKOÇ     Dranaz ġefi V.    5057894799
     Mustafa ERTEKĠN    Gerze ĠĢl.ġefi    5063001360
     Özlem KARAKAYA AKAN  Suludüz ĠĢl.ġefi   5434582552
     Ertan Ali SERDAR   Göktepe ĠĢl.ġefi   5326883621
     Ertan Ali SERDAR   Dikmen ĠĢl.ġefi V.  5326883621
     Mahmut YILMAZ     ĠĢletme Müdürü    5068628800
     Erol GÖK       ĠĢletme Müd.Yard.  5057377156
TÜRKELĠ     Özgür POLAT      Merkez ĠĢl.ġefi   5053727889
     NeĢe CILIZ      Gökçealan ġefi    5052313708
     Özgür CILIZ      Çatak ĠĢl.ġefi    5052719586
     Rıdvan KALELĠOĞLU   Zindan ġefi     5057616832
     Rıdvan KALELĠOĞLU   Kazköy ĠĢl.ġefi V.  5057616832
                   TRABZON ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Bölge Müdürü          Dr.Ahmet ĠPEK
Bölge Müdür Yardımcısı     Rıfat ÖZTÜRK        505 628 09 79
Bölge Müdür Yardımcısı     Mehmet ÖZÇELĠK       505 375 46 30
Koruma ġube Müdürü       Enver ÇAKIROĞLU       536 374 61 45


 BÖLGE
       ĠġLETME
MÜDÜRL                ADI SOYADI         GÖREVĠ
      MÜDÜRLÜĞÜ
 ÜĞÜ
                ġaban BEKĠRYAZICI   ĠĢletme Müdürü
                Ahmet ÇELĠK      ĠĢl.Md.Yrd.
           TRABZON
                Halil ġAHĠN      ĠĢletme ġefi
                Yılmaz YILDIZ     Akçaabat Orm.ĠĢl.ġefi
                Osman ĠKĠNCĠ      Düzköy Orm.ĠĢl.ġefi
                Özgün TOPALOĞLU    Tonya Orm.ĠĢl.ġefi
                Osman BAYRAK      ġalpazarı Orm.ĠĢl.ġefi
                Resül EKEN       Vakfıkebir Orm.ĠĢl.ġefi
                A.Ozan AYDIN      ĠĢletme Müdürü
                            ĠĢletme Md.Yrd.
                Bilal EYÜBOĞLU     Torul ĠĢl.ġefi
                Gülistan ERDEM     Zigana ĠĢl.ġefi
                Bülent ġAHĠN      Sarıçdağı Orm.ĠĢl.ġefi
                Gürsoy MERAL      Kürtün Orm.ĠĢl.ġefi
           TORUL
                Selçuk BAYRAMOĞLU   Örümcek Orm.ĠĢl.ġefi
                Ġ.Sabri ĠNCĠ      Günyüzü Orm.ĠĢl.ġefi
                Mustafa ġEN      Alacadağ Orm.ĠĢl.ġefi
                Ġsa SEMĠZ       Bayburt Orm.ĠĢl.ġefi
                Osman ZENGĠN      GümüĢhane Orm.ĠĢl.ġefi
 TRABZON
                AyĢegül ÇABUK     K.Dere Orm.ĠĢl.ġefi
                Salih DEMĠR      Kelkit Orm.ĠĢl.ġefi
                Katip ÖZER       ġiran Orm.ĠĢl.ġefi
                Ercan KAYA       ĠĢletme Müdürü
                Emin YILMAZ      ĠĢletme Md.Yrd.
           SÜRMENE
                Zeynel YALÇINDAĞ    Sürmene Orm.ĠĢl.ġefi
                Hayrettin KÜÇÜKALĠ   Of Orm.ĠĢl.ġefi
                Hasan AKTAġ      Araklı Orm.ĠĢl.ġefi
                Orhan ġEN       Arsin Orm.ĠĢl.ġefi
                Murat AYTEKĠN     Çaykara Orm.ĠĢl.ġefi
                Ceyhan ÖZTEN      ĠĢletme Müdürü
                Ġlyas BULUT      ĠĢletme Md.Yrd.
           RĠZE
                Numan ġAHĠN      Rze Orm.ĠĢl. ġefi
                Ali TÜRÜT       Çayeli Orm.ĠĢl.ġefi
                Cemil KARATAġ     Ġkizdere Orm.ĠĢl.ġefi
                Burçak BULUT      Dereköy Orm.ĠĢl.ġefi
                Hilmi YAZICI      ĠĢletme Müdürü
                ġenol RUÇOĞLU     ĠĢletme Md.Yrd.
           PAZAR
PAZAR
    Arif ALTUNCU  Fındıklı Orm.ĠĢl.ġefi
    Rıdvan ġĠMġEK  Pazar Orm.ĠĢl.ġefi
    Aslı ÇULLU   ArdeĢen Orm.ĠĢl.ġefi
    Ünal UZUN    ÇamlıhemĢin Orm.ĠĢl.ġefi
    Fazlı KARAKAġ  ĠĢletme Müdürü
    Hasan TEKE   ĠĢletme Md.Yrd.
MAÇKA  Recep AYDOĞDU  Merkez ġefi
    Hülya BĠRTÜRK  Çatak Orm.ĠĢl.ġefi
    Ahmet EREN   YeĢiltepe Orm.ĠĢl.ġefi
    Sadık DURAL   Hamsiköy Orm.ĠĢl.ġefi
    ġakir BAYRAM  Ktü AraĢtıma ġefi
    SavaĢ AYVAZ   Esiroğlu Orm.ĠĢl.ġefi
    Erol AYDOĞDU  Milli Park ġefi
  CEP TEL. NO

5057792440
5056294270
5337360369
5325421229
5324879366
5356235043
5059061174
5065943078
5057458589

5059442373
5065034120
5057143097
5394386191
5364209336
5065873321
5352710967
5063896890
5068327185
5066612733
5059578871
5059219674
5052407907
5053886686
5056498253
5062342747
5337273872
5056817699
5053464824
5052795838
5056372407
5059445182
5393549076
5053179611
5067327851
5065367293
5059438369
5326520604
5066089377
5352183879
5357435928
5353866758
5056698570
5322084861
5055958135
5057711575
5053173047
5363897422
5337660152
5334759301
                  ZONGULDAK ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Bölge Müdürü        Akif YILMAZ           505 771 10 25
Bölge Müdür Yardımcısı   Bölge Müd. Yard. ( kor. )    505 313 87 00
Bölge Müdür Yardımcısı   Bölge Müd. Yard.        505 264 18 56
Koruma ġube Müdürü     Turgut GÜL           505 313 87 20


 BÖLGE
    ĠġLETME
MÜDÜRL                ADI SOYADI          GÖREVĠ
    MÜDÜRLÜĞÜ
 ÜĞÜ
              Muhittin KARAKAVUZ     Bartın Or. ĠĢ. Müdürü
              Turgut DURAN        Bartın Or. ĠĢ. Müd. Yard.
              Bahri YÜCEL        Amasra Or. ĠĢ. ġefi.
              Emre GÖKSU         Ardıç Or. ĠĢ. ġefi
              Oğuz BOLLUKÇU       Arıt Or. ĠĢ. ġefi
         BARTIN
              Kemal Esat TOPUZ      Bartın Or. ĠĢ. ġefi
              H. Atilla ATĠK       Günye Or. ĠĢ. ġefi
              Osman ARAZ         Hasankadı Or. ĠĢ. ġefi
              Ramazan ONUR        Kozcağız Or. ĠĢ. ġefi
              M. Seyfettin ULUSOY    Kumluca Or. ĠĢ. ġefi
              Mustafa DAĞDEVĠREN     KurucaĢile Or. ĠĢ. ġefi V.
              Hasan BEYTEKĠN       Sökü Or. ĠĢ. ġefi
              Mustafa DAĞDEVĠREN     Yenihan Or. ĠĢ. ġefi
              Ali BACAKLI        Devrek Or.. ĠĢ. Müdürü
 ZONGULDAK
              Umut ERMĠġ         Devrek Or. ĠĢ. Müd. Yard.
              G. Çağatay TUFANOĞLU    Akçasu Or. ĠĢ. ġefi
              Kamil ERGĠN        Babadağ or. ĠĢ. ġefi
         DEVREK
              Esra KARAALĠ        Beldibi Or. ĠĢ. ġefi
              Mevlüt POLAT        Buldandere Or. ĠĢ. ġefi
              ġeyda AKKARTAL       Davulga Or. ĠĢ. ġefi
              Birsel AVANOĞLU      Dorukhan Or. ĠĢ. ġefi
              Mevlüt POLAT        Pürenkaya Or. ĠĢ. ġefi V.
              Ġbrahim KANTAR       Sarıgöl Or. ĠĢ. ġefi
              ġenol ÇAKMAKLI       Tefen Or. ĠĢ. ġefi
                            Dirgine Or. ĠĢ. Müdürü
              Cem BEKTAġ         Dirgine Or. ĠĢ. Müd. Yard.
              Burak AMAÇ         Aksu Or. ĠĢ. ġefi
                            Çaldere Or. ĠĢ. ġefi
        DĠRGĠNE
              Umut YILMAZ
              Mehmet TAġAN        Dirgine Or. ĠĢ. ġefi
              Bora KAYA         Gölcük Or. ĠĢ. ġefi
              Selahattin ÖZKAN      Karadere or. ĠĢ. ġefi
              Umut YILMAZ        Kozdere Or. ĠĢ. ġefi V.
              AyĢegül DEMĠR       KurdeĢe Or. ĠĢ. ġefi
              Yalçın KÖKLÜ        Manzut Or. ĠĢ. ġefi
              Kadir Aydın DOĞAN     Kdz.Ereğli Or. ĠĢ. Müdürü
              Ġdris TETĠK        Kaz.Ereğli Or. ĠĢ. Müd. Yard.
        DZ.EREĞLĠ
              Fatih DĠNÇER        Alaplı Or.ĠĢ.ġefi
       KDZ.EREĞLĠ
             Bekir DEĞĠRMENCĠ   Bendere Or. ĠĢ.ġefi
             Muharrem MARAZ    Cuma Or. ĠĢ.ġefi
             Sezgin ÖRMECĠ     Çaylıoğlu Or.ĠĢ.ġefi
             Cihan PEKMEZCĠ    Ereğli Or. ĠĢ.ġefi
             Ayhan YALÇIN     Kocaman Or.ĠĢ. ġefi
             Ali DÜZENLĠ      Suludere Or. ĠĢ. ġefi
 BÖLGE
    ĠġLETME
MÜDÜRL               ADI SOYADI       GÖREVĠ
    MÜDÜRLÜĞÜ
 ÜĞÜ
             Ahmet ÜNVER      Karabük Or. ĠĢ. Müdürü
             Mehmet UZUN      Karabük Or. ĠĢ. Müd. Yard.
             Rıfat ATAġ      Karabük Or. ĠĢ. Müd. Yard.
             M.Rıdvan ÇÖRTÜ    Büyükdüz Or. ĠĢ. ġefi
             Serkan YAYLA     Dikmen Or. ĠĢ. ġefi
             Birol ġENEL      Eflani Or. ĠĢ. ġefi
       KARABÜK
             Ferhat SUGEÇTĠ    Eğriova Or. ĠĢ. ġefi
             Recep DÜġÜNMEZ    Ġndere Or. ĠĢ. ġefi
             Uğur YILMAZ      Karabük Or. ĠĢ. ġefi
             ġevket ERARSLAN    Karatepe Or. ĠĢ. ġefi
             Emre BALAK      Keltepe Or. ĠĢ. ġefi
             Öner DEMĠRKIRAN    KıĢla Or. ĠĢ. ġefi
             Kazım KILIÇARSLAN   Ovacık Or. ĠĢ. ġefi
             Eyüp AKSU       Safranbolu Or. ĠĢ. ġefi V.
 ZONGULDAK
             Eyüp AKSU       Sipahidağ Or. ĠĢ. ġefi
             Aydın KIRIMLI     Soğanlıçay Or. ĠĢ. ġefi
             Zekai KOCAKULAK    Ulus Or.ĠĢ.Müdürü
             Mahmut ġENTÜRK    Müdür Yardımcısı
             Serhat Cihat KESKĠN  AbdipaĢa Or. ĠĢ. ġefi
       ULUS
             Hakan AYDIN      Drahna Or. ĠĢ. ġefi V.
             Serhat SUGEÇTĠ    KarakıĢla Or. ĠĢ. ġefi
             Serhat SUGEÇTĠ    Ovacuma Or. ĠĢ. ġefi V.
             Serhat Cihat KESKĠN  Ulusçayı Or. ĠĢ. ġefi
             Hakan AYDIN      Uluyayla Or. ĠĢ. ġefi V.
             Kemal AVġAROĞLU    Yenice Or. ĠĢ.Müdürü
                        Yenice Or.ĠĢ.Müd. Yard.
             Hakan YASLIKAYA    Bakraz Or.ĠĢ.ġefi.
             Gökhan ULUDAġ     Balıkısık Or.ĠĢ.ġefi
       NĠCE
ZON
          Mustafa ÖZSOY     Camiyanı Or.ĠĢ.ġefi V.
          Okan KAYA       Çitdere Or.ĠĢ.ġefi
   YENĠCE
          Temel BÜLBÜL      Göktepe Or.ĠĢ.ġefi
          Cemal BOZKURT     Karakaya Or. ĠĢ.ġefi
          Kenan ALTUN      Kavaklı Or. ĠĢ. ġefi
          Miraç DEMĠR      Kayadibi Or.ĠĢ.ġefi
          Temel NATIR      Kızılkaya Or. ĠĢ. ġefi
          Hüseyin BEYTEKĠN    Sarıot Or.ĠĢ. ġefi
          Okan KAYA       ġimĢirdere Or.ĠĢ.ġefi
          Kadir PEKAL      Yenice Or. ĠĢ. ġefi V.
          Ayhan ġENEL      Zonguldak Or.ĠĢ.Müdürü
    ZONGULDAK
          Hüseyin ALBAYRAK    Zonguldak Or. ĠĢ.Müd.Yard.
          Ġlhan ALBUZ      Çaycuma Or.ĠĢ.ġefi
          Mehmet PINAR      Yayla Or. ĠĢ. ġefi
          Musa KAYA       Zonguldak Or. ĠĢ. ġefi
          Selim Alkın ÇETĠNTAġ  Kozlu Or. ĠĢ. ġefi
  542 653 09 83

  532 230 60 48
  CEP TEL. NO

0505 771 10 25
0505 313 87 00
0505 264 18 56
0505 313 87 20
0505 504 95 96
0505 674 86 30
0535 643 57 64
0535 277 74 43
0505 889 21 60
0505 945 15 96
0505 813 39 17
0533 351 33 41
0505 3045 21 99
0543 741 79 79
0505 656 20 60
0535 721 36 49
0505 656 20 60
0505759 25 92
0536 278 00 73
0505 577 94 28
0530 540 12 19
0505 577 94 61
0530 329 24 04
0505 577 93 75
0533 211 47 25
0530 329 24 04
0505 645 48 14
0505 493 90 85

0505 577 93 61
0535 386 98 61
0537 554 02 52
0533 569 41 45
0507 214 36 10
0539 463 16 42
0537 554 02 52
0536 243 58 07
0534 556 62 19
0505 394 93 36
0505 438 32 19
0532 488 96 40
0536 979 87 39
0536 696 29 64
  CEP TEL. NO

0505 759 24 28
0505 266 65 25
0506 301 49 51
0505 827 19 40
0505 369 81 81
0505 248 27 44
0505 248 27 34
0505 320 24 82
0505 677 11 50
0533 362 67 72
0537 936 21 23
0505 809 93 83
0505 369 18 84
0505 644 27 20
0542 897 08 88
0506 460 08 79
0505 944 60 18
0505 389 27 37
0505 389 27 37
0505 644 27 10
0505 771 15 93
0505 478 38 85
0505 400 35 49
0535 293 42 07
0535 622 69 85
0535 622 69 85
0505 400 35 49
0535 293 42 07
0505 807 36 69

0533 813 29 49
0505 549 75 45
0530 273 14 78
0505 765 97 38
0505 382 21 64
0535 547 97 02
0506 293 48 65
0505 925 51 49
0505 681 99 10
0535 577 56 36
0505 765 97 38
0535 289 55 96
0505 765 72 71
0533 647 97 54

								
To top