?????? ?? ????????? ?? ????? 29

Document Sample
?????? ?? ????????? ?? ????? 29 Powered By Docstoc
					    Списък на членовете на БРТПП 08.09.2011 г.
1. „Атомстройэкспорт” ЗАД Тепкян          1303 София        822 94 76    office@atomstroyexport.bg
             Геннадий     бул.”Тодор Александров”     822 94 77
                          № 85-87
 - строителство,обслужване и поддръжка на атомни електроцентрали

2. “Алианц          Атанас        1000 гр. София      980 08 47    djulia.yoneva@allianz.bg
България Холдинг” ЗАД     Юруков        ул. „Узунджовска” № 16  980 52 01
- застрахователна и презастрахователна дейност.

3. “АКТАВИС” АД       Илия         1407 гр. София      9321 861    headoffice@actavis.bg
               Пашов         ул. “Атанас Дуков” № 29  9321 888
                          Реинбоу Плаза
- производство и търговия с лекарствени изделия.

4. АКБ ФОРЕС         Николай        1113 гр. София      963 20 68    office@akbfores.net
               Банев         ул. “Фр. Ж. Кюри” №20          banev@vip.bg
- производствена, търговска и туристическа дейност.

5. АКБ Индустрия АД Николай         1113 гр. София
              Банев          ул. “Фр. Ж. Кюри” №20  963 20 68
- производствена и търговска дейност.

6. АЕЦ „КОЗЛОДУЙ” АД     Костадин       3321 гр. Козлодуй     0973/ 7 20 20  cborlova@npp.bg
               Димитров                    0973/8 05 91

7. “АВКО” ООД        Владимир       7001 гр. Русе       082/88 45 52
               Колев         ул.”Димитър        082/88 45 50  office@avko.bg
                          Басарбовски”№12
- производство и търговия с промишлени изолации.

8. “Ален Мак” АД       Петър        1504 гр. София       980 95 15*   mkaloferova@alenmak.bg
               Терзиев       бул. “Цар Освободител” №8А 981 98 81
- производство и търговия с парфюмерия и козметика.

9. “Арома” АД        Димитър        1271 гр. София      9350 207    aroma@aroma.bg
               Луканов        ул. “Кирил Благоев” №10  9350 320                                                             1
- производство и търговия с козметични и парфюмерийни продукти, суровини и опаковки за тях.

10. Агробиоинститут      Росица    1164 София              963 54 07    abi@abi.bg
               Бъчварова   бул.”Драган Цанков”8         963 54 08
- растителни биотехнологии в селекцията на растенията.

11. “Армеец” ЗПАД       Румен     1000 гр. София            811 91 19    neli.bakieva@armeec.bg
               Георгиев   ул. “Стефан Караджа” № 2       981 11 34    r.georgiev@armeec.bg
 - застрахователна и презастрахователна дейност

12. „АЛМА ТУР БГ” АД     Любомир    1000 София              805 68 00    lyubomir@almatour.net
               Панковски   ул. „Сердика” 12           981 31 38
- туристическа и туроператорска дейност

13.”Аристон – С” ООД Стефка         7013 гр. Русе        082/ 84 61 08
               Синобова       бул. „Липник” 121       082/84 61 10  ariston@insoftg.net
- дамска конфекция

14. АМК „Задвижваща      Стефан        гр. Габрово          066 819 100   stefan.deevski@amk-drives.bg
и управляваща техника”    Деевски       ул. „Генерал Николов” № 1   066 819 101
техника” ЕООД
  - производство на електронни задвижвания и системи

15. „АР-СИ-ЕЛ” ООД      Валентин       1000 гр. София        981 81 49    rcl@inet.bg
               Валентин       ул. „Калоян” № 8       980 77 01
- транспортно-спедиторска дейност

16. „Агро Био Семена” ООД   Емил         1404 София         958 93 01    emil.milkov.abs@abv.bg
                Милков        бул. “Тодор Каблешков”   958 93 02
- производство в сферата на земеделието, търговска дейност.

17. „Атоменергоремонт”    Николай        3321 гр. Козлодуй       097 38 00 18  aer@aer-bg.com
 ЕАД             Петков        площадка АЕЦ         097 38 07 36
- инженеринг, комплексно изграждане на обекти.

18. Академия по проблемите Малин      гр. София              958 16 46    malin@arsov.com
  на сигурността, отбраната Арсов     ул. “Нишава” № 45
  и правовия ред
                                                                2
19. “Албена” АД        Красимир    кк Албена               0579/6 36 46  stanev@albena.bg
               Станев     п.к. 9620               0579/6 36 47
- хотелиерство, ресторатьорство, туроператорска дейност


20. “Адамант Капитал”АД   Иван     гр. София - 1421                 963 45 10   maria.iotova@adamantcapital.eu
               Желев    бул. “Джеймс Баучер” № 76А            422 59 73
                     Хил Тауър, ет. 5
- придобиване на недвижими имоти, инвестиционна дейност

21. “АРИМЕКС” ЕООД      Иво      гр. Пловдив                   032/ 275 480
               Арабаджиев   ул. “Хан Кубрат” № 1, ет. 3, офис 305      032/ 275 481  office@arimexbg.com
-  строителна дейност

22. АДИФАРМ ЕАД       Надка     гр. София                    860 20 00   adipharm@mbox.contact.bg
               Радоевска   бул. „Симеоновско шосе” № 130          860 20 18

23. „Ариста Брокери” ООД   Красимир    гр. София – 1504                43 93 000       krassimir.stankov@aristabrokers.eu
    Управител      Станков    ул. „Оборище” № 5                4393009
   застрахователни и
   финансови услуги,
   корпоративен риск консултинг.

24. “АРТ 63” ЕООД       Иво      Варна                                 ivoart63@abv.bg
               Артименков  ж.к. „Чайка” бл.32, вх.Е
  строителна, търговска дейности и др.

25. „АММС-счетоводен пазар-         гр. София -                   960 00 20   amms-sofia@accountant.com,
  Мастър сервиз” ЕООД  Антони      кв.Лозенец ул.”Димитър             963 45 50
             Митев       Хаджикоцев 52-54, ет.1

26. „АВИС 2006” ЕООД     Славея     гр. Свиленград-6500               0379 7 10 41     avis2006bg@gmail.com
               Панайотова   ул. „Георги Скрижовски” № 1           0379 7 15 10

27. Адвокатско        Петър     гр. София – 1000                851 72 27
дружество          Илиев     ул. „Уилям Гладстон”№3, офис 2         851 78 87       p.iliev@ilievlawoffice.com
„Илиев и Партньори”
- правни услуги
                                                                            3
28. “Булсофагро” АД      Ивайло        1303 гр. София       980 35 58     bulsofagro@abv.bg
               Христов       бул. “Ал.Стамболийски” №61
- производство и търговия със семена

29. “Българо-Руски      Светлана       1504 гр. София        943 46 64   cvetinaivanova@abv.bg
информационен Пул”ООД     Шаренкова      бул. “Евлоги Георгиев” 169  944 26 26   ssharenkova@abv.bg
- рекламна и издателска дейност.

30. “Болар Консулт” АД   Николай        1000 гр. София        963 06 90   bolar_concult@abv.bg,
              Стойнов        ул. “Л.Каравелов” №42     963 06 16
- юридическа дейност и правни консултации

31. Българска ТПП      Цветан        1058 гр. София        987 25 28   simeonov@bcci.bg
               Симеонов       ул. “Искър”9         987 26 31
                                         981 35 38   bcci@bcci.bg

32. “Балканкарподем”     Пенчо         1040 гр. София        975 33 95   mail@bcp.bg
ООД              Бузов         бул.”Кл. Охридски”№18    975 30 89
- производствена и търговска дейност с подемно-транспортна и складова техника.

33. БУЛДИК ООД        Петко     4000 гр. Пловдив           032/ 945 416  buldik@mail.bg
               Дончев     бул. “Марица” № 21          032/ 945 913
- търговия с гуми “Белшина”, печатна дейност.

34. “Булком-2001”      Петър     1407 гр. София            962 53 61   ppetrov@bulco.eu
ООД             Петров     ул. “Данаил Дечев” № 1
- търговска дейност

35. “Булмаркет ДМ”     Станко     7000 гр. Русе             082/844 863  office@bulmarket.bg
  ООД           Станков    бул. “Тутракан” № 100         082/844 862
- търговия на едро на газ пропан-бутан, пристанищна дейност, терминали

36. “Бул-Ер        Дочо     1407 гр. София             962 14 30   buler@abv.bg
Интернейшънъл” ЕООД    Шиков     ул. “Голо бърдо” № 6А          962 14 20
- производство и търговия на мебели, машини, съоръжения

37. “Биосистем-трейд”   Стефан    1111 гр. София              871 91 51   biosys@abv.bg
  ООД          Гьошев    ул. “Николай Коперник” № 28
- автоматизация в хранителната промишленост                                                            4
38. “Балгар” ООД       Кирил     1680 гр. София            958 08 30    office@food-yard.com
               Кленовски   ж.к.”Бели брези”           958 08 45
-  инвестиционна дейност          пл.”Ручей” № 1

39. „БАЛКАНКАР
  КОНСУЛТ” ООД       Валентин       София             968 90 05    balkancar_cons@abv.bg
               Пенев         кв.”Надежда” 2
                          бл. 271,вх.А, ап.11

40. СД „Богдански и сие”   Огнян         2700 Благоевград   073/ 884 126       bogdanski@abv.bg
               Богдански       ул. „Цар Симеон” 10  073/840 750
  - транспорт и логистика

41. „Бесттехника” ЕООД    Максим        1000 София           930 99 15    office@besttechnica.bg
               Клейтман       ул. „Бистрица” № 5       980 14 48    maxim.kleytman@besttechnica.bg
- проучвателна, научно-изследователска, инженерингова, експертна дейности.

42. “Балтик Контрол      Данка      1505 гр. София           943 70 25   office@balticcontrol-bg.com
   България” ООД      Минкова     бул.”Мадрид”13,ет.3,офис 4     943 70 66
- стоков контрол, взимане на проби, тестване предтоварна инспекция, складова дейност, мониторинг, консултантска дейност

43. “България Ер” АД     Янко     гр. София                  40 20 306    office@hemusair.bg
               Георгиев   аерогара София                945 91 47
   авиационен транспорт

44. “БУЛМАРК         Красимир    гр. София                  0877 74 12 58  bulmark_bulgaria@abv.bg
   БЪЛГАРИЯ” ООД      Петров     ул. “Севастократор Калоян” № 47
   търговия с тихи и
   основношумящи вина за
   пазарите на Руската Федерация

45. “ББК” ООД         Георги    1000 гр. София                4219892     bbk_ood@yahoo.com
               Георгиев   ул. “Христо Белчев” № 5
  строителство и продажба
  на недвижими имоти

46. Бенатов Брос ООД     Емил     гр. София                  973 36 10
               Бенатов    ул. „Асен Пейков” № 6, п.к. 1113       973 36 03    benatov@einet.com
                                                                  5
47.”БУЛГАРУ” ЕООД       Цено     гр. Кюстендил          078/55 04 26
               Петров    ул. „Оборище” № 14       078/52 31 69      petrovtseno@gmail.com;
  - търговия на едро с мебели

48. „БУЛГАРИМПОРТ”      Радослав   София              416 28 26       bulgarimport@yandex.ru
   ЕООД –управител     Разсуканов  ул.”Васил Левски” № 68                 vladimir_velichkoff@abv.bg,
 - търговско представяне на винопроизводители

49. „БРЕЗОВО” АД       Илия      гр. Брезово – 4160      03191 25 93      ltd_brezovo_canard@abv.bg
               Стоянов    ул. „Марин Домусчийски” № 2  03191 22 65      iltchal@yahoo.com
- производство и търговия с месо и продукти от птици и гъски

50. “Витамина ЕС” АД     Ангел     1407 гр. София         963 16 50       vitamina@mbox.contact.bg
               Тонев     бул. “Джеймс Баучер”№114    963 16 85       bulel@mbox.contact.bg
- производство и търговия с консервна продукция

51. “Видимекс-БГ”      Георги    1000 гр. София         981 09 32       vidimexbg@mail.bg
ООД             Григоров   ул.”Проф. Никола        981 57 26
                      Михайлов” №6
- инженерингова, инвестиционна и строителна дейност

52. “Винарска изба      Лиандър   8000 гр. Бургас         056/ 895 700      strandga@mail.bg,
Странджа-           Минков    ул. “Индустриална” № 3     056/ 895 713
Шато Росеново” АД             пощ. кутия - 202
- производство на вино и винени изделия.

53. Величко Иванов Минеков         1113 гр. София         866 04 77
 - скулптор                ул. “Елемаг” № 15

54. г-н Владимир Велчев

55. “Винарска изба     Милко      4225 гр. Перущица
   Пълдин АД”      Владимиров
- лозарство и винопроизводство

56. „Вини Сливен” АД     Красимир    8800 Сливен          044 667 666  office@vini.bg
               Кръстенов   бул.”Цар Симеон” 51      044 667 374
- производство и търговия с вино и спиртни напитки
57. „Винпром Пещера” АД    Иван Папазов     4003 Пловдив      032 606 900  export@peshtera.com                                                                6
                          бул.”Дунав” № 5       032 606 906   office@peshtera.com
- производство на вина и високоалкохолни напитки

58. „Витенда” АД       Нели          гр. Ямбол          046/ 66 33 75  oldcellar@dir.bg
               Стоянова        ул. „Матвей Вълев” № 75   046/ 66 25 33

59. „В.Р.Б. ГРУП” АД    Пламен        гр. София – 1113        981 55 18    office@vrbgroup.com
   Управител -      Тимев         ул. „Никола Мирчев” № 35    980 03 66
- търговия, инженеринг и други дейности по търговския закон

60. “Главболгарстрой” АД   Симеон Пешов      1619 гр. София        915 16 00    peshov@gbs-bg.com
                          ул. “Дамяница” №3-5     957 10 88
                                         957 12 21
- проекто-проучвателна и строително-монтажна дейност в страната и чужбина

61. ГУ “Георги Узунов-    Георги    6000 гр. Стара Загора        042/ 622 056
 Фарадей” ЕООД       Узунов    ул. “Св. Княз Борис” №93       042/ 603 539
                      ет. 9                042/ 600 518
-  производство и ремонт на електрически машини и апарати, сделки с интелектуална собственост

62.г-н Георги Панков

63. “Газстроймонтаж”     Борислав    1606 гр. София           951 59 65    gsm@solo.bg
АД              Заков     ул. “Камен Андреев” № 24      988 66 21
- проучване, проектиране и строителство на газопроводи, нефтопроводи и водопроводи

64. „ГРАДУС” 1 –       Иван         6000 гр. Стара Загора    042 617 101   gradus@gradusbg.com,
               Ангелов        кв.”Индустриален”      042 617 224
- преработка на птиче месо, производство на разплоден материал и яйца

65. ”Глобал Чойс       Йосиф                                peevy@abv.bg
 Холидейз” ООД       Пеев
- туроператорска и туристическа дейности

66. „Глобал Чойс” ООД     Красимир                              info@globalchoiceproperty.com
               Дончев
- посредничество при сделки с недвижими имоти с чужди граждани

67. “Глобал Систем Груп”   Иван      гр. София              981 12 90    i_ivanov@gsg-bg.eu                                                                 7
  ЕООД           Иванов    бул. “Ал. Стамболийски” № 29, ет. 2          office@gsg-bg.eu
-  производство и търговия с отоплителни ел. котли

68. “Глобъл Одит     Офелия      гр. София               950 64 00    office@globalauditservices.com
Сървисез” ООД       Славкова     бул. “Витоша” № 67          950 64 02
- специализирано одиторско предприятие

69. „ГУСВ- Център-упр.   Константин гр. София              942 52 13       office@gusv-cpo.com
 за професионално      Попниколов бул. „Цар Борис ІІІ” № 54      942 52 23
обучение” ЕООД
- провеждане на курсове, семинари, обучения, професионални квалификации, конференции

70. Домейн Бойар       Евгени   1618 гр. София              969 79 80    office@domaineboyar.com
 Интернейшънъл АД      Харамлийски ул. „Маринковица” № 2Б, ет.1       969 79 81

71. Деян Христов Дяков           9300 гр. Добрич            058/60 25 26   imperial@dobrich.net
                      ул. “Независимост” 14         058/60 32 82
                      офис 512
-  търговия със зеленчукови консерви и вино

72. “Денима 2001” ООД    Христо     1700 гр. София            862 44 62    denimaltd@denima2001.com
               Василев    ул“Проф. Г.Брадистилов”№2       962 48 35
-  производство и търговия на осветителни тела

73. “Девня Цимент” АД    Валентина   9160 гр. Девня            0519 9 21 95   sales@devnyacement.bg,
               Грозданова   ул. “Суворовско шосе” № 3       0519 9 73 73
-  производство на клинкер и цимент

74. “Домика” ООД      Елена     9000 гр. Варна             052/ 69 28 28  info@domika-bulgaria.ru
              Коган     ул. “Любен Каравелов” № 7 ет.3     052/ 69 28 38  ekogan@domika.bg
-  посредничество при покупка на недвижими имоти

75. „Дева 99” ЕООД      Димитър    с. Брани поле – 4109         0888/ 85 42 72
               Конзуров    ул. „Ропотамо” № 18          0888/ 85 44 62
-  производство на селскостопански стоки

76. ЕТ “МММ в-к Зора”    Минчо         1504 гр. София        846 50 01    zora@start.bg
               Минчев         ул. “Пиротска” № 3, ет.2   846 50 01
-  издателска дейност.                                                                  8
77. ЕТ “ИВЕНА         Валентин       1407 гр. София         963 07 53    ivena@ttm.bg
КОМЕРС -           Шотев         бул. “Джеймс          963 07 93
Валентин Шотев”                   Баучер” №116
- производство и търговия с вино и винени изделия

78. “Енерсис” АД                  7700 гр.Търговище       0601/6 30 21*  info@energia-enersys.com,
                          Индустриална зона       0601/6 65 14                - - ---
производство и търговия с акумулаторни батерии

79. “ЕЛДОМИНВЕСТ”     Цветан         9000 гр. Варна          052/57 19 55  velkovski@eldominvest.com
ООД            Велковски       бул. “Вл. Варненчик” 275А     052/50 03 47
- производство и търговия на електро-домакински уреди

80. ЕТ “Наско Борисов”    Наско         7200 гр. Разград        084/66 14 25
               Борисов        ул. “13 март” №1
- търговска дейност                 ул. „Бели Лом” 37 А п.к.222

81. “Естер” АД        Румян         1407 гр. София         865 28 99    office@ester-bg.com
               Георгиев        кв. “Южен парк”, бл.44, ап.3  963 39 86
-  външна търговия

82. „Ел Би Булгарикум”ЕАД   Венцислав       1000 гр. София         988 26 04    office@lbbulgaricum.bg
               Георгиев       ул.”Съборна” № 9        987 59 00
-  производство на закваски и млечни продукти

83. „ЕНЕМОНА”АД        Дичко         1113 гр. София         915 98 00    office-sf@enemona.com
               Прокопиев       ул. „Коста Лулчев” № 20    915 98 01
-  строителство, ремонт и монтаж в енергетиката

84. ”Естрой” ООД       Георги        1124 София          943 76 60     estroy2005@аbv.bg
               Григоров       ж.к. „Яворов” бл.12А     981 5726
                          вх.1,ап.1
-  консултантски услуги, проектиране, строителство и търговия в страната и чужбина

85. „Е.Миролио” АД      Едоардо Миролио    8800 гр. Сливен         044/61 24 20  dinevivan@emiroglio.com,
                          кв.Индустриален         044/61 22 31  t.kostova@emiroglio.com
-  производство на вълнени и вълнен тип платове и прежди
                                                                  9
86. ”Елметинженеринг” АД  Ленко          1421 София          02/866 03 03  elmet-bg@cablebg.net
              Ранков         ул.”Попово № 10-12      02/866 03 05
-  външно-търговска дейност, внос, износ, реекспорт

87. ЕТ “Сни-Комерс-1     Христо        гр. София           974 35 81   sni_commerce@intech.bg
  -Христо Петров”     Петров        ж.к. “Младост 3, бл.354,   974 31 27
                          вх.3,ап.11
-  производство на селскостопанска продукция, експорт, импорт, търговия

88. “ЕЛДОМ-МИКС” АД     Божидар       гр. Провадия          0518/44081   eldommiks@mail.bg
               Жечев        Промишлена зона        0518/45027
-  производство на битови домакински електроуреди

89. ЕС БИ КО ЕАД       Богдан         1309 гр. София        920 17 73   office@sb-bg.com
               Георгиев        ул. „Царибродска” №70    920 22 97
                          офис 3

90. „ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ” Здравко           2308 гр.Перник        076/690 914  perun_zp@abv.bg
 ЕТ             Георгиев        ул. „Димитър Благоев” № 11  076/690 914
- производство на тестени и сладкарски изделия

91. “ИТА-ХОЛД” АД       Величко        1407 гр. София       868 61 61   office@ita-hold.com
               Александров      ул. “Кораб планина” №27А   962 52 56
-  строителство, инвестиции, консултации

92. ИКХТ           Валентин        1407 гр. София        868 12 53   director@ikht.bg
               Бъчваров        бул. “Черни връх” № 53    868 55 54   ibhi@speedbg.net
- научно-изследователска дейност в областта на криобиологията и хранителните технологии

93. г-н Иван Славов                 гр. София          856 98 93
- производство на семена              ул. “Буземска” № 13

94. г-н Иван Василев                1373 гр. София        802 91 50   088 869 20 70
                          ул.”Суходолска”№ 32     802 91 01   088 809 70 82

95. ”Идеал продукт” ООД   Радослав        4225 гр.Перущица       03143 2550   ideal_product@yahoo.com
               Костов         Стопански двор” 1      03143 2660
                          4000 гр. Пловдив
                          бул.”6септември”82                                                             10
-  производство на плодови и зеленчукови консерви

96. “Индустриал импорт-   Добри         8000 гр. Бургас           056/ 82 58 56 savov_bs@abv.bg
   експорт Савов” ЕООД  Савов         ж.к. „Изгрев”, бл. 56, вх. 2, ап. 8
- внос и търговия със сандвич панели с полиуретан, минерална вата, профилирана ламарина и поликарбонат плоскости

97. “Инжстрой-       Пламен        гр. Варна               052/66 200   office@ingstroyvn.com
  инженеринг” ЕООД    Стилиянов      ул. “Александър Дякович” № 31     052/630 020
- извършване в страната и чужбина на: проектиране, строителство на В и К системи, улици, мостове, топлопроводи идр.

98. “Интеркапитал       Росица       гр. София – 1 000          980 12 51   office@icpd.bg
   Пропърти Дивелопмънт” Лисичкова        ул. “Аксаков” № 7А         980 52 42
  АДСИЦ
- инвестиране на парични средства, набрани чрез предлагане на ценни книжа, покупко-продажба, отдаване под наем и
   управление на собствени недвижими имоти

99. “Инкотекс Системс”   Пламен          гр. София             968 60 35   office@incotex.bg
  ЕООД          Дочев           ул. “Проф. Г. Брадистилов” № 3А  968 60 34   dochev@incotex.bg
- производство на електронни изделия

100. „Интернешънъл    Елен          гр. София – 1303            812 01 01   iabank@iabank.bg
   Асет Банк” АД    Георгиев        бул. „Тодор Александров” № 81-83    920 42 01
- привличане на влогове или др. възстановими средства предоставяне на кредити и др.

101. ИВАЙЛО АНГЕЛОВ ТРЪНКОВ             гр. София – 1000                 abeyance86@yandex.ru
                           ул.„Славянска” 42 ап.4

102. “Интер Про Инженеринг” Румен          гр. София – 1 000         980 62 23   info@interproeng.com
ООД             Несторов         ул. „Лавеле” № 19
- промишлен инженеринг

103. „ЙОТОВ И СИН” ООД    Ивайло       1303 гр. София            980 71 65    jotov@inet.bg
               Йотов       Зона Б-5-3              980 75 96
                         ул. „Средна гора” бл. 27Б,партер
- външно- и вътрешно-търговска дейност с промишлено оборудване и специална продукция.

104. “Карго Линк” ЕООД    Веселин Павлов     1000 гр. София           987 20 16   raildept@bbf.bg
- спедиторска дейност                ул. “Цар Ив. Шишман”№10      980 12 77   welcome@cargolink-bg.com
                                                                 11
105. Консорциум
“КЗУ Холдинг ГРУП” ООД    Марин        1700 гр. София         862 48 54   marin.beloev@kzu-group.com
клон София, управител    Белоев        ул. “Проф. Хр.                g.pavlova@kzu-group.com
                         Вакарелски” № 12
-  заваръчни конструкции, строителство, инженеринг

106. “КАМАЗ-БАЛКАН”     Василий        1618 гр. София        955 53 98   kamaz_balkan@hotmail.com
ЕООД             Георгиев       бул.”Цар Борис III”126    955 52 68
                          ет. 2
-  продажба, сервизно обслужване, поддръжка и ремонт на автомобили

107. ”КОНСОРЦИУМ       Динко         1784 гр. София        9763 444    dpenev@terragroup-bg.com
  ТЕРА ГРУП”        Пенев         бул. „Андрей Сахаров” № 56 9763 466     office@aecoenergy.eu
- строителство – пътно, промишлено и гражданско, търговия, транспорт, рекламна дейност

108. „КОМПАС” ООД      Розалин        село Комарево         0953 88 137  rsn@compass-bg.com
               Нончев        ул. „Първа” 40        0953 88 340
-  производство на месни пастети, стерилизирани меса и месно-зеленчукови готови ястия

109. “Ловико-лозари”     Цветeлин       1113 гр.София        816 43 54    export@lovicobg.com
  ЕАД            Братоев        ул. „Фр.Ж. Кюри” № 20 факс: 816 43 55
- производство и търговия с вино и винени изделия

110. “ЛВК-Винпром”АД    Петко         7700 гр. Търговище       0601/ 69 602  manager@lvk-vinprom.com
гр. Търговище,       Матеев        ул. “29 януари” № 8
- производство и търговия с вино и винени изделия

111. “Лома” ЕООД      Весела        1000 София           963 05 77   loma@dir.bg
              Узунова        ул.”Ангел Кънчев” 37
-  външна- и вътрешно-търговска дейност, счетоводни услуги

112. “Лукерия” ООД      Кадрия        гр. Търговище        0601/ 67121  bb_fruit@abv.bg
               Йълдъз        ул. “Г.С.Раковски” № 50   0601/ 67131
-  производство на захарни и сладкарски изделия

113. “Метроном-ПС”      Петър        1000 гр. София       988 98 35     sabev@mbox.contact.bg
 ЕООД            Събев        бул. “Княз Ал.Дондуков” №57А988 98 36     metronom@techno-link.com
                         ет.4, ап.33                  sabev@rodina-popovo.bg
-  екологични експертизи, ОВОС, газификация, конфекция, търговия                                                               12
114. “Международен      Георги        4000 гр. Пловдив        032/ 90 22 42  gergov@fair.bg
панаир” ЕАД          Гергов        бул. “Цар Борис III-      032/ 90 31 90
                          Обединител” №37
-организация на панаири и изложби в страната и чужбина, конгресна дейност

115. Международен център за Денислав       5300 гр.Габрово         066/80 69 62     office@metalsod.com
   Специална подготовка по Радославов      ул.”Найден Геров”        066/ 80 51 77
   охрана и сигурност              № 48, ет.2, ап.4
   „АЛФА-МЕТАЛ” ООД
- учебен център за подготовка и преподготовка по охрана и сигурност

116. ”МЕГАПЕКС ГРУП”      Михаил       4400 гр. Пазарджик       034/ 44 02 88     karina_t@abv.bg
   ЕООД           Димитров      ул. „Иван Вазов” № 7, ет. 3  034/44 02 88
  - спедиторски услуги по организиране на международен транспорт

117. Международно сдружение Стоян          1670 гр. София        480 10 41       info@sirona-bg.com
   по балнеология и туризъм Христов        бул. „Тодор Каблешков”55   869 39 83
   „Сирона”                    вх.А, ет.7

118. “Макон Груп” ООД     Юрий         гр. София           955 60 70       evteev@bk.ru
               Евтеев        ул. “Студено кладенче” № 5 955 55 15
- строителство и обзавеждане на сгради с цел продажба, хотелиерство, туроператорство и др.

119. “Микроинвест” ООД    Виктор        гр. София            955 55 15       pavlova@microinvest.net
               Павлов        бул. “Цар Борис ІІІ” № 215, ет. 12955 40 46      victor@microinvest.net
-  разработване и продажба на софтуерни продукти

120. „МЕРКОМ” ЕООД      Константин     гр. София            988 40 54       office@merkom.bg
               Янакиев       ж.к. „Левски” ул. 545 № 5    989 77 84
-  внос и дистрибуция на промишлено и взривозащитено електрооборудване

121. “Наш дом-България”   Андрей       1000 гр. София          980 12 10       office@nash-dom.com
АД Холдинг         Тенев        ул. “Ангел Кънчев” №3       980 13 17
- производство и търговия с консервна продукция

122. НИРА ЕООД       Николай         1532 Околовръстен път 40,   974 04 41       nira_eood@abv.bg
              Киров          Казичане, Промишлена зона   974 04 41
-  външно-търговска дейност                                                                 13
123. Национален институт   Силвия        1618 София          818 49 50        office@wineinbg.org
   за изследване на вино и    Василева    бул.”Цар Борис ІІІ      855 40 09
   спиртни напитки ЕООД             №134
-научно-изследователска, аналитична и контролна дейност по отношение на вино и спиртни напитки

124. НИТЕКС – 50 АД          Лазар Савов  1528 Гара Искър        978 86 81     lazar.savov@nitex50.com
                           ул.”Поручик Христо       978 65 45
                           Топракчиев” 10
-   производство на вълнени и вълнен тип платове за горно облекло

125. “Овергаз Инк” АД        Сашо      1407 гр.София        962 15 30       cabinet_ed@overgas.bg
    Изп. Дир.          Дончев     ул.”Филип Кутев” №5      960 17 24
- маркетингова, инженерингова, проектантска, производствена и търговска дейност с природен газ

126. “Олинеза” ООД           Иван     2230гр. Костинброд –      0721/68 101    partners@mail.orbitel.bg
                    Янков     ул. „София” № 9        0721/68 212    office@olinezza.com
  - производство и търговия с консервна продукция

127. “Обитех” ЕООД           Светослав   1700 гр. София         981 66 30     obitech@cablebg.net
                    Анастасов   бул. “Симеоновско шосе”    980 27 23
                           № 110Б, ет.1, офис 1-2
-   проектиране, изграждане и доставка на силози, почистваща техника

128. “Олимп-54” ЕООД          Филип     гр. София           958 88 59
                    Филипов    бул.”Гоце Делчев” № 9, ет. 1
- учебна и туристическа дейност

129. “ОРАК               Красимир    гр. Пловдив         032/636 427      front.office@orakgroup.com
  Инженеринг” ЕООД          Стоянов    бул. “Санкт Петербург” № 48
- производство на софтуер

130. „ОПТИ ТЕРМ” ЕООД         Стефан     София 1617           470 70 61     optiterm@yahoo.com
                    Вановски    ул.”Мур” № 1 А, вх.Б, ет.2
-   противопожарен инженеринг

131. “Папас олио” АД          Георги    гр. София-1505        434 19 60       gtashev@papas-olio.com
                    Ташев     бул. „Мадрид” 50       846 86 47
-   производство и търговия със слънчогледово масло, зърно и зърнени продукти, препарати за растителна защита и минерални торове                                                                   14
132. “Прогрес-М-2000”         Пламен    1360 гр. София       930 60 12   progresm_office@mbox.contact.bg
ЕАД                  Младенов   бул.”Европа” №142      826 25 76   plml57@abv.bg
- производство и търговия със селскостопански стоки               925 07 11

133. “ПРОСТОР            Тошо      1612 гр. София        953 34 60   prostor_t@abv.bg
НОРД-ВЕСТ” ООД           Тошев     бул. “Цар Борис III” №25,  953 13 60
                          ет.6, ап.10, п.к. 6
- търговска и външно-търговска дейност с химически продукти

134. “ПИРЕЛ” АД           Костадин   2900 гр. Гоце Делчев     0751/23392
                   Апостолов   ул. “Драма” № 50       0751/ 26922
- производство и сервиз на УКВ радиостанции и системи

135. “ПРОМИНВЕСТ-        Милчо     2700 гр. Благоевград       073/885 674  prom_inv@yahoo.com
Милчо Янудов” ЕТ         Янудов    пощ. кутия – 119         073/885 617
- производство, промишлена преработка на тютюн и търговия

136. г-н Петър Анастасов              гр. София          929 43 16
                          ул. “Д. Петков” № 119

137. ”Памексвин” ООД         Павел     1113 гр. София        87 03 414   office@pamidovo.com
                   Димитров   бул. „Цариградско шосе” 2  87 34 375
-  производство и търговия на вина и спиртни напитки

138. Петър Атанасов Кисьов             1113 София          871 71 45   kissiov@inbox.ru
                          бул.”Цариградско
                          шосе”бл.22
-  търговска дейност

139. „Пърфект Чойс БГ” ООД     Иван      4000гр. Пловдив              manager.perfectchoice@gmail.com
                  Кръстев     ул. „Дружба” № 7, офис 4         perfectchoice.bg@gmail.com
-  сделки с недвижими имоти

140. Представителство на      Александър   гр. София – 1303      421 18 101   bdc@vip.bg
 „ГАЗПРОМ ЕКСПОРТ”         Москалев    бул. „Тодор Александров” № 28421 18 110
  ООД
- експорно –импортни операции
141. Пламен Григоров Григоров           гр. София                 ardentboris@hotmail.com                                                                15
                           ул. „Средна гора” № 113

142. “Роза Импекс” ООД        Димитър   4002 гр. Пловдив         032/655 355      office@rosaimpex.com
                   Георгиев   ул. “Цар Калоян”№ 8       032/655 333
-  производство и търговия с козметика и парфюмерия

143. “Ритъм – 4ТБ”ЕООД        Руси     6000 гр. Стара Загора        042/62 20 56   home@ritam-bg.com
                   Данев    ул. “Св. Княз Борис”№93       042/ 60 04 28
                          ет. 9                042/ 60 05 18
-  търговия, производство и потребление на промишлени стоки, лизинг и бартерни сделки

144. Роспартнерс ООД         Павел     1000 гр. София             987 10 08   office@imoti4.net
                   Паунов    бул. “Кн. М.Луиза” № 35
-  търговска, посредническа и консултантска дейност

145. Ремотекс-Раднево ЕАД      Галин     6260 гр. Раднево            985 44 55   remotex@remotex.bg
                  Неделчев    ул.”Заводска”№1             989 09 00
-  ремонти на тежко минно оборудване, подвижния ж.п. състав и електрически машини

146. ”Ренус Вортекс” ООД       Георги     9000 гр. Варна            052/60 56 14  vortex@vortexshipping.com
                   Мишков     ул. „Дебър” № 9, ет.5, ап.13     052/63 09 42
  - корабен транспорт и логистика

147. “РИЛА-СТИЛ” ЕООД        Рауф      1202 гр.София              931 11 03   info@rila-style.com
                  Ахундов    ул. “Цар Самуил” № 119         931 07 18
-  производствена, вътрешна и външна търговия с текстилни и трикотажни изделия

148. “Русгеоком БГ” АД        Сергей     1113 гр. София            865 11 99    info@rusgeocom.com
                   Казанцев    ул. “Никола Мирчев” № 35
-  геоложки изследвания и проучване, добив, преработване и обработване на суровини и материали

149. “Ремотекс          Павлин    гр. Габрово                066/ 804 300  rs_hoist@abv.bg
   Системс” ООД         Павлов    ул. “Райчо Каролев” № 1          066/ 804 301  pavlin_pavlov2002@yahoo.com
- производство и продажби на подемно-транспортни машини

150. “Снежна” ЕООД          Желю      гр. София               870 60 53   brtpp@abv.bg
                   Добрев     ж.к. “Младост”
                           бл. 98 В, вх. Б
-  производство и търговия на стоки от селското стопанство и ХВП                                                                    16
151. “Стела-94” ООД          Тодор    1606 гр. София         953 05 21    dinel@bgmreja.com
                    Кръндев   ул. “Йвайло” № 19       953 24 75
-  ресторантьорство

152. “Стара планина        Евгени     1113 гр. София         963 05 77    office@sphold.com
холд” АД             Узунов     ул. “Фр. Ж. Кюри” № 20
- промишленост, земеделие, козметика, строителство

153. СТОА МОНОЛИТ      Дамян     1756 гр. София          974 62 80    stoa@stoa.net
  ЕООД              Стоянов     бул. “Кл. Охридски” №6      974 62 79
- директен внос на скални облицовъчни материали, строителство

154. ген. Стоян Андреев

155. “Солвекс-КП” ООД        Любомир    4000 гр. Пловдив        032/ 60 54 60  office@solvexcp.com
                   Карайодов   ул. “Дарвин” № 2        032/ 60 54 66  galin@solvex.bg
-  производство и търговия на козметични продукти

156. “Силиком-2” ЕООД         Валентин  7500 гр. Силистра
                    Тодоров   ул. “Добруджа” № 16
-  строителство и търговска дейност

157. „Слънчев ден” АД         Георги   9006 гр. Варна         052 361 917   sunnyday@sunnydaybg.com
                    Гергов   К.к. „Св. Константин”     052 361 315
-  хотелиерство и ресторантьорство

158. СД „Рунел – АР” ООД       Мариан    7000 гр. Русе         082/811 620   marian@runel.com
                   Пуйков    бул. „Борисова” № 53А     082/811 629
- търговия на едро със самозалепващи продукти

159. СД „Богдански и сие”       Огнян    2700 Благоевград        073/ 884 126  bogdanski@abv.bg
                    Богдански  ул. „Цар Симеон” 10      073/840 750
-  транспорт и логистика

160. “Стройконтрактсоф”        Иван    1202 гр. София         983 51 04    strojkontrakt@abv.bg
  ЕООД                Стоянов   бул. “Сливница” № 212
- строителство
                                                              17
161. “СИНАРА БГ” ЕООД        Александър   1164 гр. София            864 42 85    alnosovsk@gmail.com
                  Носовский   ул. “Кораб планина” № 73, ап. 8   967 21 44    al.nosovsk@gmail.com
-  инвестиции в недвижими имоти

162. “Служба СИ ЕС” ЕООД      Снежана    гр. София              981 85 85    service.CS@abv.bg
                  Георгиева   ул. “Цар Самуил” № 48, ет. 3     986 42 71
-  управление и контрол

163. “Системи.Автоматика.      Валери    гр. София – 1614           957 69 29    v.andreev@satbg.bg
   Технологии –          Андреев    ул. “Христо Стефчов” № 1       957 70 19
   САТ” ЕООД
- проектиране, производство, програмиране и внедряване на системи за автоматизация на процесите

164. “СХ.Дивелопмънт”      Стоян     гр. София              868 84 12      s.hadjiev@abv.bg
    ЕООД           Хаджиев    ж.к. “Дианабад” бл.45, вх.Л, ап.184
- консултантска, външнотърговска дейности, организиране на международни семинари и конференции

165. “Сиана Електрик”        Алла      гр. София - 1470           865 81 39    sianaelectric@mail.orbitel.bg
  ЕООД              Комарова    бул. “Никола Вапцаров” № 17-21,   865 81 09    a.komarova@sianaelectric.com
                          ет.2, ап.3
-  доставка на електрическо и енергооборудване

166. “Сибола 2000” АД        Димитър    гр. София - 1113           971 70 62    info@cibolabg.com
                  Манов     ул. “Райко Алексиев” № 46      971 29 22    manov.d@cibolabg.com
  финансови консултации             вх. А, ет. 2, ап.3
-  финансови консултации в областта на земеделието, ХВП, енергийната ефективност

167. Съвместен Геномен      Атанас      гр. София              819 39 83    jgc@jgc-bg.org
  Център ЕООД          Атанасов    бул. „Драган Цанков” № 8, ет. 4   819 39 88
- научно-изследователска и развойна дейности

168. “Стеаринос” ООД        Херберт    гр. Силистра - 7500         086/ 88 26 10  office@stearinos.com
                  Витекинд    ул. „Петър Мутафчиев” № 78      086/ 88 26 11
-  производство на стеаринови свещи

169. „София хотел Балкан”     Герасимос    гр. София              418 86 19    ani.nikolova@sofiabalkan.net
АД                Пердикарис    пл. „Св. Неделя” 5          980 30 30
- хотелиерство и ресторантьорство
                                                                    18
170. “Топенерджи”АД          Игорь     1113, гр. София            963 13 07   topenergy@vip.bg
                   Елкин     ул. “Никола Мирчев” 35
-  доставка и продажба на природен газ в РБ и на потребители в РБ

171. ТПП на РФ                    1113 гр. София             973 35 06    tppsrp@mbox.cotact.bg
                           ул. “Ф.Ж.Кюри”№ 17           971 36 35
  - регионално представителство          бл. 2, ет. 11

172. „Транс Балкани” ООД       Георги     1680 гр. София         958 18 11    info@transbalkani.com
                  Минчев      бул. “Тодор Каблешков” 61   958 24 24
-  международен транспорт и спедиция

173. Търговска верига         Стефан     1225 гр. София         936 61 52    officezora@zora.bg
  “Зора”              Милушев    ул. “Чепинско шосе” №15    936 61 56
- търговия с бяла техника.                             931 13 00

174. “Трейд Ексим” ООД        Спартак    1407 гр. София         965 48 84    tradeexim@abv.bg
                   Жаров     ул”Златен рог” 20       965 48 60
- търговия и услуги

175. адв. Тодор Батков                1000 гр.София         933 56 12    t.batkov@batkov.com
                           „Алабин” 48          933 56 14
-  адвокатска и правна дейност

176. ТЮФ РЕЙНЛАНД         Станислав   1000 София          987 90 87    stanislav.vladimirov@bg.tuv.com
  БЪЛГАРИЯ ЕООД         Владимиров ул.”Триядица” 5А         987 66 05
- сертификация на системи за управление на продукти и персонал, технически надзор, обследване на енергийна ефективност

177. “Трансстрой-Варна” АД      Румен     гр. Варна           052/680 111  office@transstroy-varna.bg
                   Янков     ул. “Хан Омуртаг” № 2     052/603 480
-  проектиране, строителство, реконструкция и ремонт на сгради, производство на бетон и бетонови изделия

178. “ТОРГОТЕРМ” АД         Бойко     гр. Кюстендил-2500      078/528195    office@torgoterm-bg.com
                   Недялков    ул. “Овощарска” № 1      078/550943
-  проектоконструкторска и развойна дейност в областта на търговската техника и обзавеждане

179. ТП ООО”Совладение      Александър     гр. София           0897 34 24 95  pavlenkoaleksandr@yandex.ru
   Русжилкорпорация”      Павленко      ул. “Горазд” № 16, бл.1, ап.21
- недвижими имоти, инвестиции и други                                                                  19
180. “ТЕХНОТРАНС-          Колю     гр. Сунгурларе       05571/24 41  ttrans_balkan@abv.bg
БАЛКАН” ООД -            Колев     ул. „Славянска” № 11    056/960385   kvant1958@abv.bg
- търговско представителство и посредничество, комисионни

181. ТА „ГЕЯ ТУРС” ЕООД        Диана    гр. София - 1407      403 42 30   office@geyatours.com
                    Никова   бул. „Никола Вапцаров” № 51Б
-  туризъм

182. ТИР АД             Георги     гр. София          981 29 36   popnikolov@tir.bg
                  Попниколов бул. „Витоша” № 11, ет.1
-  туристическа дейност, митническо агентиране, банкови гаранции

183. “Уайт Коуст” ЕООД       Даниела    гр. Варна           052/60 67 92 dgoranova@mail.bg
                   Горанова   ул. “27 юли” № 60, ет. 1, ап.1 052/60 04 31
-  строителство и продажби на апартаменти в СПА жилищни комплекси по българското Черноморие

184. “Феста Холдинг” АД        Петя    1407 гр. София       818 97 10   office-sofia@festa.bg
                    Славова   бул.”България” № 83А    818 97 20
- производствена и търговска дейност

185.“Филикон 97” АД         Борис    4000 гр. Пловдив       032/953172   office@philicon.bg
                   Калибацев  ул. “Дунав” № 1       032/953771
-  производство и търговия с консервна продукция

186. “Ф.И.А.Л.”ООД           Цветко   1504 гр.София        946 16 65   fial.geo@trading.bg
 президент               Стоименов  бул. ” Евлоги        946 16 59
                          Георгиев” №173
-  внос, износ и търговия с хранителни стоки

187. “Ферексим” ООД        Иван       1113 гр. София       971 25 97   ferexim@netbg.com
                  Дремсизов    ул. “Коста Лулчев” №15А   973 32 61
-  търговия с металургична продукция

188. „ФРЕШ АП –          Ева     с.Тополи - 9140, обл.Варна   052 57 88 88  office@freshup.bg
  КОЗМЕТИКС” ООД         Сюлеймани  ул.”Й.Николов” №1       052 57 88 89  s.zafirova@freshup.bg
- производство и търговия на козметични изделия

189. „Феър Плей            Анна    гр. София – 1407      8199 199    office@fpi.bg                                                           20
Интернешънъл” АД         Захариева    бул. „Черни връх” 51Б     8199 298    m.tasev@fpp.bg
- инвестиции и управление на недвижими имоти

190. “Химимпорт” АД         Иво      1080 гр. София        980 24 68   i.kamenov@chimimport.bg
                   Каменов    ул. “Ст. Караджа” №2     981 37 64   office@chimimport.bg
-  производство, търговия, банкова и застрахователна дейност

191. “Хигиенно-Медицинска      Евгени     5000 гр. Велико Търново  062/ 634609    head_office@hmi-company.com
 Индустрия” ЕООД          Костадинов   бул. “Никола Габровски” №81А062/622429
                          пощ. кутия – 369
-  производство и търговия с препарати за хуманната и ветеринарна медицина

192. “Хелиос” АД           Костадин    5400 гр. Севлиево      0675/3 12 52* helios_kostadinov@nat.bg
                   Костадинов   п.к. № 109         0675/3 12 77
-  внос и търговия на едро с каучук и каучукови изделия, автомобилни гуми, международен транспорт

193. г-н Христо Христов

194. ”Хрансервиз-        Лазарина   гр. Стара Загора       042/608 015  info@hranservice.com
  инженеринг”АД        Георгиева   ул. “Райна Кандева” 65    042/611 870
- производство на витамини-микроелементи, биоконцентрати, обработка на зърно и стерилизация на фуражни компоненти

195. “Хоум фор ю” ООД        Иван      гр. София           986 34 43   office@homeforyou.bg
                  Горанов    бул.”Княз Дондуков
                          Корсаков” № 9         989 11 22
- вътрешна и външна търговия

196. “ХРАНПАК” ЕООД        Христо     гр. Пловдив         032/ 682 815   hranpack@abv.bg
                  Томов     ул. “Асеновградсо шосе” № 1
-  производство и търговия на машини и оборудване за хранително-вкусовата промишленост

197. ЦКС              Петър     1000 гр. София         926 63 01   info@ccu-bg.com
                  Стефанов    ул. “Г.С.Раковски” №99     987 50 10
                                         987 81 89
198.Цветелина Ангелова               гр. Варна – 9000        052/ 655 766  angelovats@gmail.com
                          ул. „Халил Ефенди” № 4, ет.1, офис
- правни услуги
                                                                21
199. “Черноморско злато”       Йордан     8200 гр. Поморие       0596/ 3 23 51  office@bsgold.bg
АД                  Панайотов    промишлена зона       0596/ 3 57 01
                                          0596/ 3 21 60
-  производство и търговия с вино и винени изделия

200. ЧАД Зографски АД         Щефан      1407 гр. София        969 22 06    lily.kaneva@kempinski.com
                   Швинд      бул. “Джеймс Баучер” №100  969 22 09
-  хотелиерство и ресторантьорство

201. “Шарлопов хотелс” ЕАД      Стефан     гр. София          958 29 24    office@sharlopov.eu
                   Шарлопов    ул. “Твърдишки проход” № 15 958 28 96    sofiaoffice@sharlopov.eu
-  хотелиерски услуги, туристически услуги, туроператорска дейност, ресторантьорство, строеж и обзавеждане на недвижими имоти

202. “Явлена” ЕООД          Страхил     гр. София          810 50 01    s.ivanov@yavlena.com
                   Иванов     ул. “Гурко” № 76,вх.А,ет.1  810 50 99    r.ivanova@yavlena.com
-  недвижими имоти
                                                                 22

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:560
posted:11/25/2011
language:Russian
pages:22