SecimListe

Document Sample
SecimListe Powered By Docstoc
					BORÇKA TİCARET VE SANAYİ
     ODASI
                                MADENCİLİK, İMALAT, İNŞAAT VE İNŞAAT MALZEMELERİ

      Üye Sicil No                   Ticari Ünvanı                                Adres
      Tic.Sicil No
 1 531          AHMET YILANCI KERESTE DOĞRAMA                            HOPA YOLU ÜZERĠ
  531
 2 1762         ALĠ ATLIHAN SIHHĠ TESĠSAT TĠCARET                          PTT CADDESĠ    BORÇKA/ARTVĠN
  1777
 3 M210         ALĠ BALTA FIRIN ĠġLETMESĠ TAAHHÜT ĠġLERĠ                       YENĠÇARġI MURGUL
  210
 4 476          ALĠ KEMAL ÖZDEN KERESTE MÜTEAHHĠT                          DEMĠRCĠLER KÖYÜ
  476
 5 M181         ALĠ YILDIRIM TAġERON MÜTEAHHĠDĠ                           DAMAR ÇARġISI
  181
 6 M151         ATĠLLA AKYILDIZ ĠNġAAT MÜTEAHHĠDĠ                          ĠNÖNÜ MAH. BATIKENT   YENĠMAHALLE/ANKARA
  151
 7 1566         Acara ĠnĢaat Nakliye Ticaret Mühendislik Limited ġirketi               Ġskele Caddesi Borçka BORÇKA
  1581
 8 1733         Acun-Tes ĠnĢaat Nakliyat Turizm Ġthalat Ġhracat Sanayi ve Ticaret Limited ġirketi  Sahil Caddesi   BORÇKA/ARTVĠN
  1748
 9 1675         Akçelik Dekorasyon Mühendislik Elektrik Nakliyat ĠnĢaat Turizm Sanayi ve Ticaret   Gündoğdu Mah.Hükümet Cad. BORÇKA/ARTVĠN
  1690         Limited ġirketi
 10 1676         Anbaroğlu Harfiyat Nakliyat ĠnĢaat Gıda Taahhüt Ticaret Tekstil Ġthalat Ġhracat   Aksu Mahallesi  BORÇKA/ARTVĠN
  1691         Orman Ürünleri Limited ġirketi
                                                        Aksu Mahallesi  BORÇKA/ARTVĠN


                                                        Aksu Mahallesi  BORÇKA/ARTVĠN


 11 M230         Art-TaĢ Maden ĠnĢaat Petrol Ticaret Ve Sanayi Limited ġirketi            Cumhuriyet Cad. Belediye Pasajı No:204 MURGUL/ARTVĠ
  230
 12 1571         Ataman Fındık ĠnĢaat Nakliye Taahhüt Kereste Sebzecilik Gıda Maddeleri        Maradit Caddesi Borçka
  1586         Güvenlik Hizmetleri Ġthalat Ġhracat Ticaret ve Sanayi Ticaret Limited ġirketi
 13 1603         BAHAETTĠN YILMAZTÜRK ĠNġAAT MALZEMELERĠ NALBURĠYE                  KARS CADDESĠ
  1618
 14 1549         Bal Turizm Nakliyat Otomotiv ĠnĢaat Petrol Ticaret Limited ġirketi          Maradit Caddesi
  1564
                                                        Maradit Caddesi


 15 1445         BaĢer ĠnĢaat Madencilik Sanayi ve Ticaret Limited ġirketi              Sanayi ÇarĢısı
  1460
 16 1198         CELAL ÇAKIR ATÖLYECĠ                                 HOPA YOLU ÜZERĠ
  1204
 17 1607         CEMAL ERDEM TOPTAN ġEKER ALIM VE SATIMI                       KARS CADDESĠ    BORÇKA/ARTVĠN
  1622
 18 1080         DURSUN ALĠ GÜN ĠNġAAT MALZEMELERĠ TĠCARETĠ                      CUMHURĠYET MEYDANI
  1088
 19 1416         DURSUN KURTULUġ ĠNġAAT MALZEMELERĠ NALBURĠYE TĠCARET                 PTT CADDESĠ
  1431


                                                 Sayf     1 / 8
                                                 a

BORÇKA TİCARET VE SANAYİ
     ODASI
                                MADENCİLİK, İMALAT, İNŞAAT VE İNŞAAT MALZEMELERİ

      Üye Sicil No                   Ticari Ünvanı                                Adres
      Tic.Sicil No
 20 M29          Dağsan Dilberoğlu Ağaç Sanayi Kollektif ġirketi                   YENĠÇARġI MURGUL
             Dağsan Dilberoğlu Ağaç Sanayi Kollektif ġirketi                    YENĠÇARġI MURGUL
  29
 21 1533         Destan Sanayi Ġthalat Ġhracat ĠnĢaat Nakliye Petrol ve Orman Ürünleri Turizm      Cami Meydanı Borçka
  1548         TaĢmcılık Ticaret Limited ġirketi
 22 1685         DiĢliler Harfiyat Taahhüt Orman Ürünleri ĠnĢaat Nakliyat Gıda Turizm Sanayi Ġç ve   Cumhuriyet Meydanı BORÇKA/ARTVĠN
  1700         DıĢ Ticaret Limited ġirketi
 23 1329         EDĠP SARIAHMETOĞLU TOPTAN VE PERAKENDE TĠCARET                     KARS CADDESĠ
  1341
 24 1210         EMĠN GÜNAY TAKSĠ DURAĞI ĠġLETMECĠSĠ                          MURATLI KÖYÜ   BORÇKA/ARTVĠN
  1216
 25 933          ENVER ODABAġ CAM TĠCARET                                SAHĠL CADDESĠ
  942
 26 1331         ERCAN ġEHERĠ MÜTEAHHĠT                                 ÇORUH CADDESĠ
  1343
 27 1463         ERKAN DALKIRAN ELEKTRĠK PLAN PROJE                           SAHĠL CADDESĠ
  1478
 28 M92          ERKAN GÜNEġ ĠNġAAT MALZEMELERĠ TĠCARETĠ                        YENĠÇARġĠ MURGUL
  92
 29 550          EROL ÇĠFÇĠ BAKKALĠYE TĠCARET                              SAHĠL CADDESĠ BORÇKA/ARTVĠN
  551
 30 1524         Ejderoğlu Fındık Kereste Nakliye Taahhüt Tekstil Petrol Ürünleri Mobilya Turizm    Maradit Caddesi Borçka
  1539         Sanayi ve Ticaret Limited ġirketi
 31 M222         Eti Bakır Anonim ġirketi Murgul ĠĢletmesi                       Damar  MURGUL/ARTVĠN
  222
                                                         Damar  MURGUL/ARTVĠN


                                                         Damar  MURGUL/ARTVĠN


 32 M226         Ey-Ba ĠnĢaat Sanayi Ticaret Limited ġirketi                      Borçka Cad. PTT KarĢısı  MURGUL/ARTVĠN
  226
                                                         Borçka Cad. PTT KarĢısı  MURGUL/ARTVĠN


 33 1162         FEHMĠ BOZKURT TEKEL BAYĠĠ                               MURATLI KÖYÜ BORÇKA
  1168
 34 1657         FERAT KOLÇAK ĠNġAAT VE TAAHHÜT ĠġLERĠ MÜTEAHHĠTLĠĞĠ                  GÜNDOĞDU MAHALLESĠ BORÇKA/ARTVĠN
  1672
 35 1536         Gençlik ĠnĢaatçılık Kerestecilik Nakliye Taahhüt Tekstil Petrol Ürünleri Mobilya    Ġskele Caddesi Borçka
  1551         Turizm Su Ürünleri Hayvancılık Elektrikçilik Emlak Oto Alım Satım Ve Gıda
 36 M239         Gök-TaĢ Makina Kimya Sanayi Ticaret Limited ġirketi                  Yeni ÇarĢı Mah. Belediye Pasajı Kat.2 No.204
  239                                                     MURGUL/ARTVĠN

 37 1525         Gökay ĠnĢaatçılık Kerestecilik Nakliye Taahhhüt Tekstil Petrol Ürünleri Mobilya    Ġskele Caddesi Borçka
  1540         Turizm Sanayi ve DıĢ Ticaret Limited ġirketi
 38 1650         Gökden Pvc-Cam ĠnĢaat Elektrik Nakliye Fotoğraf Ve Sanatsal Faaliyetler        PTT Caddesi BORÇKA/ARTVĠN
  1665         Taahhüt Tekstil Turizm Telekomünikasyon Gıda Maddeleri Orman Ürünleri Petrol


                                                Sayf       2 / 8
                                                a

BORÇKA TİCARET VE SANAYİ
     ODASI
                               MADENCİLİK, İMALAT, İNŞAAT VE İNŞAAT MALZEMELERİ

      Üye Sicil No                  Ticari Ünvanı                                  Adres
      Tic.Sicil No
 39 M217         GöktaĢ Limited ġirketi                                 Damar Beldesi Atatürk Cad. MURGUL/ARTVĠN
  217
 40 1618         Gün-Tek Nakliye ĠnĢaat Madencilik Hayvancılık Sanayi Ticaret Limited ġirketi      Murgul Yolu Üzeri Borçka
  1633
                                                         Murgul Yolu Üzeri Borçka


 41 1537         Gür Sanayi Ürünleri Ġmalat Ġthalat Ġhracat ĠnĢaat Taahhüt ve Ticaret Anonim ġirketi  Cumhuriyet Meydanı Borçka
  1552
 42 1565         Güven Nakliyat Taahhhüt ĠnĢaat Kereste Ġthalat Ġhrcacat Sanayi ve Ticaret Limited   Eski Hapan Meydanı
             ġirketi
             Güven Nakliyat Taahhhüt ĠnĢaat Kereste Ġthalat Ġhrcacat Sanayi ve Ticaret Limited  Eski Hapan Meydanı
  1580         ġirketi
 43 1730         HAKAN ÖZDEMĠR ĠNġAAT TAAHHÜT NALBURĠYE ÇEVRE DÜZENLEMELERĠ              AKSU MAHALLESĠ    BORÇKA/ARTVĠN
  1745         OTO YIKAMA YAĞLAMA AKSESUAR VE KÜÇÜK EV ALETLERĠ TĠCARETĠ
 44 1517         HASAN AKÇAY KIRTASĠYE TĠCARETĠ                            KARS CADDESĠ
  1532
 45 1242         HASAN BEKĠROĞLU KASAP TAAHHÜT ĠġLERĠ                         MARADĠT CADDESĠ BORÇKA
  1249
 46 1060         HASAN ERTEKĠN BAKALĠYE TĠCARET                            KARS CADDESĠ
  1067
 47 M180         Hil-Bay ĠnĢaat Taahhüt Nakliye Madencilik Sanayi ve Ticaret Limited ġirketi     Erenköyü Murgul
  180
 48 M208         HÜSEYĠN BAYRAK BĠLGE ELEKTRĠK MALZEMELERĠ SATICILIĞI                 YENĠÇARġĠ MURGUL
  208
 49 452          HÜSEYĠN YILMAZ MELEK TERZĠ                              KURTULUġ MAHALLESĠ
  452
 50 744          KADĠR ÇELĠK TÜCCAR TERZĠ                               ĠSKELE CADDESĠ
  743
 51 1353         KADĠR ÖZTÜRK TORNA TESFĠYE                              SANAYĠ ÇARġISI
  1366
 52 1758         KAMĠL MERT ĠNġAAT VE TAAHHÜT ĠġLERĠ                         CUMHURĠYET MEYDANI      BORÇKA/ARTVĠN
  1773
 53 1707         KEMAL ġĠġMANOĞLU ĠNġAAT TAAHHÜT NAKLĠYE ĠġLERĠ                    GÜNDOĞDU MAHALLESĠ      BORÇKA/ARTVĠN
  1722
 54 M203         Kahraman Taahhütçülük Tarım Orman ĠnĢaat Nakliye Petrol Turizm Tekstil        YeniçarĢı Murgul
  203          Sanayii Makina Sanayii ve Ticaret Limited ġirketi
 55 M138         Karadeniz Bakır ĠĢletmeleri A.ġ Murgul ĠĢletme Müdürlüğü               MURGUL MURGUL
  138
 56 1547         Karamert Orman Su Hayvancılık Ürünleri Nakliyat Taahhüt ĠnĢaat Sanayi ve       Sanayi Sitesi
  1562         Ticaret Limited ġirketi
 57 1727         Kardelen Arıcılık Taahhüt ĠnĢaat Gıda Orman Ürünleri Nakliye Hayvancılık Plastik   Çoruh Caddesi BORÇKA/ARTVĠN
  1742         Ambalaj Sanayi ve Ticaret Limited ġirketi
 58 1689         Kasab KardeĢler ĠnĢaat Nakliyat Elektrik Hayvan Ürünleri Sanayi ve Ticaret      Fabrika Caddesi Mavi ÇarĢı  BORÇKA/ARTVĠN
  1704         Limited ġirketi
 59 1585         KeleĢ Cam Isıcam Pvc Temizlik ĠnĢaat Orman Ürünleri Tekstil Nakliye Taahhüt     Maradit Caddesi
  1600         Gıda Madaddeleri Ġthayat Ġhracat Sanayi ve Ticaret Limited ġirketi


                                               Sayf      3 / 8
                                               a

BORÇKA TİCARET VE SANAYİ
     ODASI
                               MADENCİLİK, İMALAT, İNŞAAT VE İNŞAAT MALZEMELERİ

      Üye Sicil No                  Ticari Ünvanı                                 Adres
      Tic.Sicil No
 60 1570         Koca-Ata Araç Kiralama ĠnĢaat Nakliye Taahhüt Kereste Emlakçılık Gıda Güvenlik    Köprü BaĢi Caddesi Melek iĢlanı
  1585         Hizmetleri Ġthalat Ġhracat Ticaret ve Sanayi Limited ġirketi
 61 1705         Kolçaklar ĠnĢaat Nakliye Orman Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited ġirketi      Sahil Caddesi Kolçak Apt. BORÇKA/ARTVĠN
  1720
                                                        Sahil Caddesi Kolçak Apt. BORÇKA/ARTVĠN


 62 1431         Koru ĠnĢaat Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi                     Kars Caddesi
  1446
 63 1513         Kotanoğlu Oto Lastik Kuyumculuk Tüpgaz Mobilya Beyaz EĢya ĠnĢ. Malzemeleri      Köprü BaĢii Mevkii Terminal Yanı
  1528         Oto Alım Satımı Nak.Taah. Petrol Ürünleri Gıda Maddeleri Kereste ĠnĢaatçılık
                                                        Köprü BaĢii Mevkii Terminal Yanı


                                                        Köprü BaĢii Mevkii Terminal Yanı


 64 1583         Kotanoğlu ĠnĢaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited ġirketi              Cumhuriyet Meydanı
  1598
 65 492          MAHMUT GÜVELĠ ĠNġAAT MALZEMELERĠ TĠCARET                       KÖPRÜ BAġĠ CADDESĠ
             MAHMUT GÜVELĠ ĠNġAAT MALZEMELERĠ TĠCARET                   KÖPRÜ BAġĠ CADDESĠ
  492
 66 1763         MALĠK BALCI ĠNġAAT HARFĠYAT TAAHHÜT ĠġLERĠ                  Gündoğdu Mahallesi BORÇKA/ARTVĠN
  1778
 67 1708         MALĠK GENCER ĠNġAAT TAAHHÜT ĠġLERĠ                      GÜNDOĞDU MAH. ERMĠġ APT BORÇKA/ARTVĠN
  1723
 68 M150         MEHMET AKĠF GEZMĠġ MADENCĠLĠK NAKLĠYE ĠNġAAT                 DAMAR ÇARġISI
  150
 69 M220         MEHMET AKĠF KAHRAMAN MÜHENDĠSLĠK MĠMARLIK ĠNġAAT TAAHHÜT           YENĠ ÇARġI CUMHURĠYET CAD. MURGUL/ARTVĠN
  220          ĠġLERĠ
 70 1548         MEHMET FUAT TEKBAġ ĠNġAAT VE TAAHHÜT TAġERON MÜTEAHHĠTLĠĞĠ          BANKALAR CADDESĠ
  1563
 71 294          MEHMET FĠKRĠ AYGÜN ĠNġAAT MÜTEAHHĠT                      MARADĠT CADDESĠ
  294
 72 590          MEHMET KOÇAL BAKKALĠYE TĠCARET                        BELEDĠYE TERMĠNALĠ   BORÇKA/ARTVĠN
  590
 73 578          MEHMET YILDIRIM MADENCĠ                            DEMĠRCĠLER KÖYÜ
  577
 74 1151         MEHMET ġENTÜRK BAKALĠYE TĠCARET                        YENĠÇARġĠ
  1157
 75 1457         MEVLÜT KAYNAR TOPTAN VE PEREKENDE GIDA TĠCARETĠ                KARS CADDESĠ
  1472
 76 1552         MUMĠN TOPÇU KARĠSÖR KERESTE KASA ĠMALATI                   DEMĠRCĠLER KÖYÜ
  1567
 77 1731         MURAT ÖZDEMĠR BAKKAL VE KIRAATHANE ĠġLETMECĠLĠĞĠ               AKSU MAHALLESĠ   BORÇKA/ARTVĠN
  1746
 78 1643         MUSA TOPÇU KERESTE ATÖLYE ĠġLETMECĠLĠĞĠ                    DEMĠRCĠLĠR KÖYÜ BORÇKA/ARTVĠN
  1658


                                             Sayf     4 / 8
                                             a

BORÇKA TİCARET VE SANAYİ
     ODASI
                               MADENCİLİK, İMALAT, İNŞAAT VE İNŞAAT MALZEMELERİ

      Üye Sicil No                  Ticari Ünvanı                             Adres
      Tic.Sicil No
 79 M124         MUSTAFA ALKAN TÜCCAR                             MERKEZ ġEHĠTLĠK KÖYÜ     MERKEZ/ARTVĠN
  124
 80 1448         MUSTAFA DURMUġ ZÜCCACĠYE TĠCARET                       SAHĠL CADDESĠ
  1463
 81 1632         Merkez Harfiyat Turizm Telekomünikasyon ĠnĢaat Nakliye Oto Galeri Taahhhüt  Sanayi ÇarĢısı
  1647         Gıda Maddeleri Ġthalat Ġhracat Sanayi ve Ticaret Limited ġirketi
                                                    Sanayi ÇarĢısı


 82 1341         Metay ĠnĢaat Turizm Petrol Sanayi Ve Ticaret Limited ġirketi         Ġskele Caddesi
  1353
                                                    Ġskele Caddesi


 83 M193         Mursan Murgul Madencilik Makine Enerji Çimento Ağaç Sanayi Yatırım Anonim   Yeni ÇarĢı  MURGUL/ARTVĠN
  193          ġirketi
                                                    Yeni ÇarĢı  MURGUL/ARTVĠN


                                                    Yeni ÇarĢı  MURGUL/ARTVĠN


                                                    Yeni ÇarĢı  MURGUL/ARTVĠN


 84 M188         Mutom Murgul Toprak Orman Makina Sanayii ve Ticaret Anonim ġirketi      Küre YokuĢu Belediye Pasajı  MURGUL/ARTVĠN
  188
 85 1485         NAZIM ÖZÇELĠK ĠNġAAT TAAHHÜT TAġERON MÜTEAHHĠTLĠĞĠ              ALACA KÖYÜ
  1500
 86 M229         NECATĠ ÇEPNĠOĞLU ĠNġAAT TAAHHÜT ĠġLERĠ                    KORUCULAR KÖYÜ    MURGUL/ARTVĠN
             NECATĠ ÇEPNĠOĞLU ĠNġAAT TAAHHÜT ĠġLERĠ                     KORUCULAR KÖYÜ     MURGUL/ARTVĠN
  229
 87 1155         NECATĠ ÖZDEMĠR KARESÖR ATÖLYESĠ ĠMALATI                     HOPA YOLU ÜZERĠ BORÇKA
  1161
 88 1714         NECMETTĠN SALĠOĞLU YILSA TESĠSATÇILIK                      AKSU MAHALLESĠ     BORÇKA/ARTVĠN
  1729
 89 1560         NEJDET YILMAZTÜRK ELEKTRĠK SU TESĠSAT YAPIM ALIM VE SATIM ĠġLERĠ        KARS CADDESĠ
  1575
 90 M228         NURETTĠN ġĠNER BORU ĠNġAAT VE TAAHHÜT ĠġLERĠ                  ĠġÇĠ MAHALLESĠ  MURGUL/ARTVĠN
  228
 91 M31          NURĠ GENÇ TÜCCAR TERZĠ                             YENĠ YOL MAHALLESĠ
  31
 92 1449         NURĠ KURTULUġ ÇĠMENTO BAYĠĠ                           PTT CADDESĠ
  1464
 93 M205         Onur Yatırım ĠnĢaat Turizm Nakliyat Taahhüt ve Ticaret Limited ġirketi     Küre YokuĢu Murgul
  205
                                                     Küre YokuĢu Murgul


 94 1475         Orhan Dikici Kerestecilik Nakliye ve Ticaret Limited ġirketi          Kars Caddesi
  1490


                                                 Sayf  5 / 8
                                                 a

BORÇKA TİCARET VE SANAYİ
     ODASI
                                MADENCİLİK, İMALAT, İNŞAAT VE İNŞAAT MALZEMELERİ

      Üye Sicil No                   Ticari Ünvanı                              Adres
      Tic.Sicil No
 95 1490         Otingo Kerestecilik Ġhracat Ġthalat Sanayi ve Ticaret Limited Ģirketi      Maradit Caddesi Borçka
  1505
 96 1535         PaĢasoy ĠnĢaat Taahhüt Nakliyat otomotiv Kırtasiye Tekel Pvc Gıda Temzlik    PTT Caddesi Borçka
  1550         Sanayi ve Ticaret Limited ġirketi
 97 M219         RAFET NACĠ ġERĠFAĞAOĞLU NORM MÜHENDĠSLĠK ĠNġAAT VE TAAHHÜT           YENĠ ÇARġI BELEDĠYE PASAJI   MURGUL/ARTVĠN
  219          ĠġLERĠ
 98 M160         REFĠK BALABAN ĠNġAAT MÜTEAHHĠDĠ                         YENĠ ÇARġI
  160
 99 1780         REġĠT MERTTÜRK NAKLĠYECĠ                            SANAYĠ ÇARġISI   BORÇKA/ARTVĠN
  1795
100 1610         Rauf Özgüven Taah.Arıcılık Su Ürünleri ĠnĢaat Orman Ürünleri Nakliye Gıda    Kars Caddesi
  1625         Turizm Sanayi Ġç ve DıĢ Limited ġirketi
101 1417         S.S.Ak Kent Konut Yapı Kooperatifi                       Kars Caddesi Borçka
  1432
102 1484         S.S.Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi                    Sanayi ÇarĢisi
  1499
103 1609         S.S.Mavi Belde Konut Yapı Kooperatifi                      Cumhuriyet Meydanı Borçka BORÇKA
  1624
                                                     Cumhuriyet Meydanı Borçka BORÇKA


                                                     Cumhuriyet Meydanı Borçka BORÇKA


104 1443         S.S.Çam Kent Konut Yapı Kooperatifi                       Kars Caddesi Borçka
  1458
105 1711         SADIK ÖZTÜRK TORNA TESFĠYE ATÖLYE ĠġLETMECĠLĠĞĠ                 SANAYĠ SĠTESĠ  BORÇKA/ARTVĠN
  1726
106 1454         SELAHATTĠN KIRDAR BAKKALĠYE TĠCARET                       AKSU MAHALLESĠ
  1469
107 771          SERVET KOYUNCU TOPTAN KANTARĠYE TĠCARETĠ                    PTT CADDESĠ
  775
108 1671         SERVET KURTULUġ ĠNġAAT TAAHHÜT VE MÜTEAHHĠTLĠK ĠġLERĠ              MARADĠT CADDESĠ    08400 BORÇKA/ARTVĠN
  1686
109 1637         SEYHAN AYDIN MÜTEAHHĠT                             Ġskele Cadesi Borçka
             SEYHAN AYDIN MÜTEAHHĠT                               Ġskele Cadesi Borçka
  1652
110 1512         Saf Kafkas Arıclık Turizm Nakliyat ve Ticaret Limited ġirketi           Maral Köyü Borçka
  1527
111 1542         Sasna Orman Ürünleri Ġthalat Ġhracat ĠnĢaat Nakliyat Turizm ĠĢleri Sanayi ve    Ġçkale Mevkii
  1557         Ticaret Limited Ģirketi
112 1741         Sertoğlu Ticaret ĠnĢaat Nakliyat Taahhüt Turizm Ġthalat Ġhracat Limited ġirketi  Gündoğdu Mahallesi    BORÇKA/ARTVĠN
  1756
                                                       Gündoğdu Mahallesi    BORÇKA/ARTVĠN


113 1522         Soyerler Oto Lastik Kuyumculuk Tüpgaz Mobilya Beyaz EĢya ĠnĢaat Malzemeleri    Demirciler Köyü
  1537         Oto Alım Satımı Nakliye Taahhüt Petrol Ürünleri Gıda Maddeleri Kerestecilik


                                                Sayf    6 / 8
                                                a

BORÇKA TİCARET VE SANAYİ
     ODASI
                                MADENCİLİK, İMALAT, İNŞAAT VE İNŞAAT MALZEMELERİ

      Üye Sicil No                   Ticari Ünvanı                                Adres
      Tic.Sicil No
114 1629         SÜLEYMAN ERDEM ĠNġAAT VE HARFĠYAT ĠġLERĠ                      KARS CADDESĠ
  1644
115 1627         Sözüm Söz ĠnĢaat Nakliye Elektrik Gıda Turizm Ġthalat Ġhracat Sanayi Ticaret    Gündoğdu Mahallesi
  1642         Limited ġirketi
116 1658         TANER GÜVEN KERESTE ATÖLYE ĠġLETMECĠLĠĞĠ                      ÇĠFTEKÖPRÜ KÖYÜ BORÇKA/ARTVĠN
  1673
117 1544         TSA ĠnĢaat Nakliye Taahhüt Tekstil Petrol Ürünleri Kereste Turizm Emlakçılık    Sahil Caddesi Borçka
  1559         Emlak Cam Isıcam Pvc Ġthalat Ġhracat Ticaret Limited ġirketi
118 1422         TURAN ÖZIġIK BAKKALĠYE TĠCARET                           BANKALAR CADDESĠ
  1437
119 892          TURAN ġAHĠN ĠNġAAT MALZEMELERĠ TĠCARETĠ                      SAHĠL CADDESĠ
  897
120 1752         TURHAN SALĠOĞLU ELEKTRĠK SU MALZEMELERĠ TESĠSAT VE TORNA              KARS CADDESĠ    BORÇKA/ARTVĠN
  1767         ĠġLETMECĠLĠĞĠ
121 1415         TekbaĢ Turizm Ticaret Taahhüt ĠnĢaat Nakliye Anonim ġirketi            Murgul Yolu üzeri   BORÇKA/ARTVĠN
  1430
122 M234         Tos-Bay ĠnĢaat Ġthalat Ġhracat ve Ticaret Limited ġirketi             Yeni Cami Mahallesi Cumhuriyet Caddesi
  234                                                   MURGUL/ARTVĠN

123 1562         Turanlılar Pvc Doğrama ĠnĢaat Gıda Maddeleri Pazarlama Nakliye Taahhüt Ġç ve    Maradit Caddesi
  1577         DıĢ Ticaret Limited ġirketi
124 1604         Voltaj Mühendislik Elektrik Elektronik Pazarlama Nakliye Taahhüt Turizm Tekstil  Çoruh Caddesi
  1619         Gıda Maddeleri Ġthalat Ġhracat Sanayi Ve Ticaret Limited ġirketi
125 1640         YAġAR ATAN MÜTEAHHĠT                                CUMHURĠYET MEYDANI BORÇKA/ARTVĠN
  1655
126 1759         YILMAZ ÖZ CAM ALIM SATIM TĠCARETĠ                         ÇORUH CADDESĠ     BORÇKA/ARTVĠN
  1774
127 1569         Yay-Dağ Basın Yayın dağıtım Turizm ve Nakliyat Ticaret Limited ġirketi       Ġskele Caddesi Borçka
  1584
128 1740         ZAFER MERT ĠNġAAT TAAHHÜT NAKLĠYE ĠġLERĠ                      CUMHURĠYET MEYDANI MERT APT KAT 3
  1755                                                   BORÇKA/ARTVĠN

129 1710         ZEKĠ ÖZTÜRK ÖZTÜRK KERESTECĠLĠK                          DÜZKÖY KÖYÜ     BORÇKA/ARTVĠN
  1725
130 1750         ZEYNEP YILDIZ ĠNġAAT MALZEMELERĠ TĠCARETĠ                     ÇORUH CADDESĠ BELEDĠYE FIRINI KARġISI KAT.2
  1765                                                   BORÇKA/ARTVĠN

131 M238         Zegan Temizlik ĠnĢaat Taahhüt Ġthalat Ġhracat ve Ticaret Limited ġirketi      Küre Mahallesi BaĢköy Caddesi No:1 MURGUL/ARTVĠN
  238
132 1478         Zenginoğlu ĠnĢaat ve Orman Ürünleri Ġmalat Ġthalat Ġhracat Taahhüt Sanayi ve    TaĢlıtarla Mahallesi
  1493         Ticaret Limited ġirketi
133 1755         ZÜLFĠYE DALKIRAN MAGARĠ ENERJĠ ĠNġAAT TAAHHÜT TĠCARET               GÜNDOĞDU MAHALLESĠ      BORÇKA/ARTVĠN
  1770
134 1753         Çakoğlu Yapı ĠnĢaat Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi                Eski Murgul Caddesi No:5/19 Kat:5 MURGUL/ARTVĠN
             Çakoğlu Yapı ĠnĢaat Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi                Eski Murgul Caddesi No:5/19 Kat:5 MURGUL/ARTVĠN
  1768
                                                       Eski Murgul Caddesi No:5/19 Kat:5 MURGUL/ARTVĠN
                                                Sayf    7 / 8
                                                a

BORÇKA TİCARET VE SANAYİ
     ODASI
                               MADENCİLİK, İMALAT, İNŞAAT VE İNŞAAT MALZEMELERİ

      Üye Sicil No                  Ticari Ünvanı                               Adres
      Tic.Sicil No
135 1766         Çare Harfiyat ĠnĢaat Nakliyat Pvc Turizm Ġthalat Ġhracat Gıda Sanayi ve Ticaret  Sanayi ÇarĢısı  BORÇKA/ARTVĠN
  1781         Limited ġirketi
                                                       Sanayi ÇarĢısı  BORÇKA/ARTVĠN


136 1493         ÇağdaĢ Fındık Kereste Sanayi Ticaret Limited ġirketi                Maradit Caddesi
  1508
137 M207         Çağlayan Besicilik Yem Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi              Eren köyü
  207
138 1519         Öz Özdemirler Otomotiv Orman Ürünleri ĠnĢaat Nakliye Ġthalat Ġhrcat Sanayi ve   Hopa Yolu Üzeri Borçka
  1534         Ticaret Limited ġirketi
139 1677         Öz ĠnĢaat Nakliye cam Isıcam Pvc Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited ġirketi     Kars Caddesi DOĞTAġ Mobilya Alt Katı BORÇKA/ARTVĠ
  1692
140 1725         Öz-Sev Unlu Mamülleri Hazır Yemek Temizlik Gıda Turizm ĠnĢaat Harfiyat       Aksu Mahallesi Cami karĢısı BORÇKA/ARTVĠN
  1740         Nakliyat Taahhüt Ticaret Tekstil Ġthalat Ġhracat Orman Ürünleri Petrol Ürünleri
141 1530         Öztopçuoğulları Ağaç Sanayi Nakliyat Ġç ve DıĢ Ticaret Limited ġirketi       Demirciler Köyü Borçka
  1545
                                                       Demirciler Köyü Borçka


142 1606         ĠBRAHĠM DURMUġ CAM TĠCARET                             MARADĠT CADDESĠ
  1621
143 M89          ĠLYAS KAHRAMAN ĠNġAAT NAKLĠYE VE TAAHHÜDAT ĠġLERĠ                 EREN KÖYÜ
  89
144 964          ĠMDAT ÖZTÜRK OTO PARÇA TĠCARETĠ                          SAHĠL CADDESĠ
  973
145 621          ĠSMAĠL AKDEMĠR BAKALĠYE TĠCARET                          MARAL KÖYÜ
  620
146 1459         ĠSMAĠL AYDIN OTO PARÇA TĠCARET PETROL OFĠSĠ BAYĠĠ                 SANAYĠ ÇARġISI
  1474
147 1722         ĠSMAĠL BAL BAL TĠCARET                               MARADĠT CADDESĠ    BORÇKA/ARTVĠN
  1737
148 M190         ĠSMAĠL BAYRAMOĞLU TAġARON TAAHHÜT ĠġLERĠ MÜTEAHHĠTLĠĞĠ               YENĠ ÇARġI
  190
149 812          ĠSMET ÇĠL BAKKALĠYE MÜTEAHHĠT                           BALCI KÖYÜ    BORÇKA/ARTVĠN
  816
150 1592         ġAKĠR NĠġANCI ĠNġAAT MALZEMELERĠ SIHHĠ TESĠSAT TĠCARETĠ              SAHĠL CADDESĠ
  1607
151 461          ġEVKET ATAN TOPTAN PERAKENDE GIDA TĠCARETĠ                     MARADĠT CADDESĠ
  464
152 1487         ġEVKĠ ALTUNOK TAġERON MÜTEAHHĠT                          AMBARLI KÖYÜ
  1502
153 620          ġÜKRÜ AYDIN MÜTEAHHĠT                               TEKBAġLAR ĠġHANI
  619
                                                Sayf    8 / 8
                                                a
                                          04.08.2008
AAT VE İNŞAAT MALZEMELERİ

              Adres                Telefon         Yetkililer

  HOPA YOLU ÜZERĠ


  PTT CADDESĠ    BORÇKA/ARTVĠN            0532 685 73 50  ALĠ ATLIHAN
                                      ĠġLETME SAHĠBĠ
  YENĠÇARġI MURGUL


  DEMĠRCĠLER KÖYÜ


  DAMAR ÇARġISI


  ĠNÖNÜ MAH. BATIKENT   YENĠMAHALLE/ANKARA


  Ġskele Caddesi Borçka BORÇKA


  Sahil Caddesi   BORÇKA/ARTVĠN            415 36 91    MEHMET EMĠN NĠġANCI
                                      MÜDÜR
  Gündoğdu Mah.Hükümet Cad. BORÇKA/ARTVĠN        415 21 61    GÜLTEKĠN AKÇELĠK
                                      MÜDÜR
  Aksu Mahallesi  BORÇKA/ARTVĠN            0466 415 36 50  HÜSEYĠN KESKĠN
                                      MÜDÜR
  Aksu Mahallesi  BORÇKA/ARTVĠN            0466 415 36 50  YUSUF KESKĠN
                                      MÜDÜR
  Aksu Mahallesi  BORÇKA/ARTVĠN            0466 415 36 50  MUZAFFER KESKĠN
                                      MÜDÜR
  Cumhuriyet Cad. Belediye Pasajı No:204 MURGUL/ARTVĠN  0532 764 91 46  ORKUN GÖRMÜġ
                                      MÜDÜR
  Maradit Caddesi Borçka                 0533 644 27 15  EROL ATAMAN
                                      Müdür
  KARS CADDESĠ                      415 46 98

  Maradit Caddesi                    0532 710 53 07  YAġAR BAL
                                      MÜDÜR
  Maradit Caddesi                    0532 710 53 07  ARĠF BAL
                                      MÜDÜR
  Sanayi ÇarĢısı                             SĠNAN BAġER
                                      MÜDÜR
  HOPA YOLU ÜZERĠ


  KARS CADDESĠ    BORÇKA/ARTVĠN                    CEMAL ERDEM
                                      ĠġLETME SAHĠBĠ
  CUMHURĠYET MEYDANI


  PTT CADDESĠ
                                          04.08.2008
AAT VE İNŞAAT MALZEMELERİ

              Adres                Telefon         Yetkililer

  YENĠÇARġI MURGUL                    711 30 04    HASAN DĠLBEROĞLU
  YENĠÇARġI MURGUL                711 30 04
                                  MÜDÜR
  Cami Meydanı Borçka              415 32 22    YILMAZ GÜNER
                                  MÜDÜR
  Cumhuriyet Meydanı BORÇKA/ARTVĠN        415 45 70    SÜLEYMAN DĠġLĠ
                                  MÜDÜR
  KARS CADDESĠ


  MURATLI KÖYÜ   BORÇKA/ARTVĠN                 EMĠN GÜNAY
                                  ĠġLETME SAHĠBĠ
  SAHĠL CADDESĠ


  ÇORUH CADDESĠ


  SAHĠL CADDESĠ


  YENĠÇARġĠ MURGUL


  SAHĠL CADDESĠ BORÇKA/ARTVĠN                   EROL ÇĠFTÇĠ
                                  ĠġLETME SAHĠBĠ
  Maradit Caddesi Borçka


  Damar  MURGUL/ARTVĠN             721 22 65    ġEREF CENGĠZ
                                  YÖNETĠM KURULU ÜYESĠ
  Damar  MURGUL/ARTVĠN             721 22 65    MEHMET CENGĠZ
                                  YÖNETĠM KURULU BAġKANI
  Damar  MURGUL/ARTVĠN             721 22 65    EKREM CENGĠZ
                                  YÖNETĠM KURULU ÜYESĠ
  Borçka Cad. PTT KarĢısı  MURGUL/ARTVĠN    711 32 37    VEDAT TURAL
                                  MÜDÜR
  Borçka Cad. PTT KarĢısı  MURGUL/ARTVĠN    711 32 37    HASAN ÇAVUġ
                                  MÜDÜR
  MURATLI KÖYÜ BORÇKA


  GÜNDOĞDU MAHALLESĠ BORÇKA/ARTVĠN        0466-4151191   FERHAT KOLÇAK
                                  ĠġLETME SAHĠBĠ
  Ġskele Caddesi Borçka             415 34 33

  Yeni ÇarĢı Mah. Belediye Pasajı Kat.2 No.204  711 31 92    ġEVKET GÖRMÜġ
  MURGUL/ARTVĠN                          ġĠRKET MÜDÜRÜ
  Ġskele Caddesi Borçka             0533 453 02 17  ĠBRAHĠM AYDIN
                                  MÜDÜR
  PTT Caddesi BORÇKA/ARTVĠN                    SABRĠYE GÖKDEN
                                  Müdür
                                      04.08.2008
AAT VE İNŞAAT MALZEMELERİ

               Adres           Telefon        Yetkililer

  Damar Beldesi Atatürk Cad. MURGUL/ARTVĠN    0466 711 40 94  TANER GÖRMÜġ
                                  ġĠRKET MÜDÜRÜ
  Murgul Yolu Üzeri Borçka            0533 664 08 55  HAMĠT GÜNER
                                  MÜDÜR
  Murgul Yolu Üzeri Borçka            0533 664 08 55  MEHMET FUAT TEKBAġ
                                  MÜDÜR
  Cumhuriyet Meydanı Borçka


  Eski Hapan Meydanı
  Eski Hapan Meydanı


  AKSU MAHALLESĠ    BORÇKA/ARTVĠN      415 42 42    HAKAN ÖZDEMĠR
                                 ĠġLETME SAHĠBĠ
  KARS CADDESĠ


  MARADĠT CADDESĠ BORÇKA


  KARS CADDESĠ


  Erenköyü Murgul                        NEBĠYE BAYRAMOĞLU
                                 ġĠRKET MÜDÜRÜ
  YENĠÇARġĠ MURGUL


  KURTULUġ MAHALLESĠ


  ĠSKELE CADDESĠ


  SANAYĠ ÇARġISI


  CUMHURĠYET MEYDANI      BORÇKA/ARTVĠN  0535 786 24 94  KAMĠL MERT
                                 ĠġLETME SAHĠBĠ
  GÜNDOĞDU MAHALLESĠ      BORÇKA/ARTVĠN  435 70 17    KEMAL ġĠġMANOĞLU
                                 ĠġLETME SAHĠBĠ
  YeniçarĢı Murgul                        MEHMET AKĠF KAHRAMAN
                                 MÜDÜR
  MURGUL MURGUL


  Sanayi Sitesi                         ALĠ KARAMERT
                                 MÜDÜR
  Çoruh Caddesi BORÇKA/ARTVĠN          415 21 45    METĠN CESUR
                                 MÜDÜR
  Fabrika Caddesi Mavi ÇarĢı  BORÇKA/ARTVĠN  415 28 23    YALÇIN KASAB
                                 MÜDÜR
  Maradit Caddesi                        AVNĠ ATAN
                                 MÜDÜR
                                     04.08.2008
AAT VE İNŞAAT MALZEMELERİ

               Adres           Telefon        Yetkililer

  Köprü BaĢi Caddesi Melek iĢlanı                ADĠL YELKENCĠ
                                 MÜDÜR
  Sahil Caddesi Kolçak Apt. BORÇKA/ARTVĠN    0533 420 27 54  FERAT KOLÇAK
                                 MÜDÜR
  Sahil Caddesi Kolçak Apt. BORÇKA/ARTVĠN    0533 420 27 54  ġAHĠN KOLÇAK
                                 MÜDÜR
  Kars Caddesi


  Köprü BaĢii Mevkii Terminal Yanı       415 12 17    HĠKMET ATAN
                                 MÜDÜR
  Köprü BaĢii Mevkii Terminal Yanı       415 12 17    ĠBRAHĠM ATAN
                                 MÜDÜR
  Köprü BaĢii Mevkii Terminal Yanı       415 12 17    ĠSHAK ATAN
                                 MÜDÜR
  Cumhuriyet Meydanı              415 10 44    YAġAR ATAN
                                 MÜDÜR
  KÖPRÜ BAġĠ CADDESĠ              415 1101
  KÖPRÜ BAġĠ CADDESĠ               415 1101

  Gündoğdu Mahallesi BORÇKA/ARTVĠN        5378883283    MALĠK BALCI
                                  ĠġLETME SAHĠBĠ
  GÜNDOĞDU MAH. ERMĠġ APT BORÇKA/ARTVĠN     533 336 58 27  MALĠK GENCER
                                  ĠġLETME SAHĠBĠ
  DAMAR ÇARġISI


  YENĠ ÇARġI CUMHURĠYET CAD. MURGUL/ARTVĠN    711 43 28    MEHMET AKĠF KAHRAMAN
                                  ĠġLETME SAHĠBĠ
  BANKALAR CADDESĠ


  MARADĠT CADDESĠ


  BELEDĠYE TERMĠNALĠ   BORÇKA/ARTVĠN              MEHMET KOÇAL
                                  ĠġLETME SAHĠBĠ
  DEMĠRCĠLER KÖYÜ                0538 399 04 78

  YENĠÇARġĠ


  KARS CADDESĠ


  DEMĠRCĠLER KÖYÜ


  AKSU MAHALLESĠ   BORÇKA/ARTVĠN       415 27 61    MURAT ÖZDEMĠR
                                  ĠġLETME SAHĠBĠ
  DEMĠRCĠLĠR KÖYÜ BORÇKA/ARTVĠN         4357134     MUSA TOPÇU
                                  ĠġLETME SAHĠBĠ
                                      04.08.2008
AAT VE İNŞAAT MALZEMELERİ

              Adres            Telefon         Yetkililer

  MERKEZ ġEHĠTLĠK KÖYÜ     MERKEZ/ARTVĠN           MUSTAFA ALKAN
                                  ĠġLETME SAHĠBĠ
  SAHĠL CADDESĠ


  Sanayi ÇarĢısı                 0533 770 25 45  RESUL ġENTÜRK
                                  Müdür
  Sanayi ÇarĢısı                 0533 770 25 45  HÜSEYĠN KESKĠNKURT
                                  MÜDÜR
  Ġskele Caddesi                         ATILGAN ARĠFAĞAOĞLU
                                  MÜDÜR
  Ġskele Caddesi                         METĠN ARĠFAĞAOĞLU
                                  MÜDÜR
  Yeni ÇarĢı  MURGUL/ARTVĠN           711 39 13    ALĠ OSMAN HACIOĞLU
                                  YÖNETĠM KURULU ÜYESĠ
  Yeni ÇarĢı  MURGUL/ARTVĠN           711 39 13    YUSUF BAYRAK
                                  YÖN.KRL.BAġKAN YRD.
  Yeni ÇarĢı  MURGUL/ARTVĠN           711 39 13    NECATĠ AKDEMĠR
                                  YÖNETĠM KURULU ÜYESĠ
  Yeni ÇarĢı  MURGUL/ARTVĠN           711 39 13    ÖMER ERZĠNCAN
                                  YÖNETĠM KURULU BAġKANI
  Küre YokuĢu Belediye Pasajı  MURGUL/ARTVĠN          YAġAR MEHMET IġIKÇI
                                  YÖNETĠM KURULU BAġKANI
  ALACA KÖYÜ


  KORUCULAR KÖYÜ    MURGUL/ARTVĠN       0537 382 16 82  NECATĠ ÇEPNĠOĞLU
  KORUCULAR KÖYÜ     MURGUL/ARTVĠN      0537 382 16 82
                                  ĠġLETME SAHĠBĠ
  HOPA YOLU ÜZERĠ BORÇKA


  AKSU MAHALLESĠ     BORÇKA/ARTVĠN      415 26 33    NECMETTĠN SALĠOĞLU
                                  ĠġLETME SAHĠBĠ
  KARS CADDESĠ


  ĠġÇĠ MAHALLESĠ  MURGUL/ARTVĠN         0537 721 51 51  NURETTĠN ġĠNER
                                  ĠġLETME SAHĠBĠ
  YENĠ YOL MAHALLESĠ


  PTT CADDESĠ


  Küre YokuĢu Murgul               0535 256 75 88  FUAT TOPLU
                                  MÜDÜR
  Küre YokuĢu Murgul               0535 256 75 88  OSMAN TOPLU
                                  MÜDÜR
  Kars Caddesi                           EMĠNE DĠKĠCĠ
                                  MÜDÜR
                                      04.08.2008
AAT VE İNŞAAT MALZEMELERİ

               Adres            Telefon         Yetkililer

  Maradit Caddesi Borçka                      MÜRSEL ÇĠL
                                  MÜDÜR
  PTT Caddesi Borçka


  YENĠ ÇARġI BELEDĠYE PASAJI   MURGUL/ARTVĠN  711 44 88    RAFET NACĠ ġERĠFAĞAOĞLU
                                  ĠġLETME SAHĠBĠ
  YENĠ ÇARġI


  SANAYĠ ÇARġISI   BORÇKA/ARTVĠN        415 12 70    REġĠT MERTTÜRK
                                  ĠġLETME SAHĠBĠ
  Kars Caddesi


  Kars Caddesi Borçka


  Sanayi ÇarĢisi                 415 41 66

  Cumhuriyet Meydanı Borçka BORÇKA                 RESUL ARSLAN
                                  YÖNETĠM KURULU BAġKANI
  Cumhuriyet Meydanı Borçka BORÇKA                 HALĠL SOYER
                                  MUHASĠP ÜYE
  Cumhuriyet Meydanı Borçka BORÇKA                 ĠSMET KARAGÖZ
                                  YÖN.KRL.BAġKAN V.
  Kars Caddesi Borçka


  SANAYĠ SĠTESĠ  BORÇKA/ARTVĠN                  SADIK ÖZTÜRK
                                  ĠġLETME SAHĠBĠ
  AKSU MAHALLESĠ


  PTT CADDESĠ


  MARADĠT CADDESĠ    08400 BORÇKA/ARTVĠN   0466 415 25 30  SERVET KURTULUġ
                                  ĠġLETME SAHĠBĠ
  Ġskele Cadesi Borçka
  Ġskele Cadesi Borçka


  Maral Köyü Borçka                          ÖMER FARUK BAYRAMOĞLU
                                    MÜDÜR
  Ġçkale Mevkii


  Gündoğdu Mahallesi    BORÇKA/ARTVĠN       415 17 77    FEVZĠ ATASERT
                                    MÜDÜR
  Gündoğdu Mahallesi    BORÇKA/ARTVĠN       415 17 77    OKTAY ATASERT
                                    MÜDÜR
  Demirciler Köyü                  435 71 05    FERAT SOYER
                                    MÜDÜR
                                        04.08.2008
AAT VE İNŞAAT MALZEMELERİ

                Adres             Telefon        Yetkililer

  KARS CADDESĠ                    0536 465 31 44

  Gündoğdu Mahallesi                 0533 779 21 12  ġABAN ĠSKENDEROĞLU
                                    MÜDÜR
  ÇĠFTEKÖPRÜ KÖYÜ BORÇKA/ARTVĠN           0535 974 06 08  TANER GÜVEN
                                    ĠġLETME SAHĠBĠ
  Sahil Caddesi Borçka                415 10 88    ALĠ YILMAZ
                                    MÜDÜR
  BANKALAR CADDESĠ


  SAHĠL CADDESĠ


  KARS CADDESĠ    BORÇKA/ARTVĠN         415 26 33    TURAN SALĠOĞLU
                                    ĠġLETME SAHĠBĠ
  Murgul Yolu üzeri   BORÇKA/ARTVĠN        0533 664 08 55  MEHMET FUAT TEKBAġ
                                    YÖNETĠM KURULU BAġKANI
  Yeni Cami Mahallesi Cumhuriyet Caddesi       711 41 77    DURSUN TOSUN
  MURGUL/ARTVĠN                            MÜDÜR
  Maradit Caddesi


  Çoruh Caddesi                   415 21 52    ERKAN DALKIRAN
                                    MÜDÜR
  CUMHURĠYET MEYDANI BORÇKA/ARTVĠN          4151044     YAġAR ATAN
                                    ĠġLETME SAHĠBĠ
  ÇORUH CADDESĠ     BORÇKA/ARTVĠN        415 13 23    YILMAZ ÖZ
                                    ĠġLETME SAHĠBĠ
  Ġskele Caddesi Borçka


  CUMHURĠYET MEYDANI MERT APT KAT 3         0532 741 73 87  ZAFER MERT
  BORÇKA/ARTVĠN                            ĠġLETME SAHĠBĠ
  DÜZKÖY KÖYÜ     BORÇKA/ARTVĠN         421 21 49    ZEKĠ ÖZTÜRK
                                    ĠġLETME SAHĠBĠ
  ÇORUH CADDESĠ BELEDĠYE FIRINI KARġISI KAT.2    415 21 45    ZEYNEP YILDIZ
  BORÇKA/ARTVĠN                            ĠġLETME SAHĠBĠ
  Küre Mahallesi BaĢköy Caddesi No:1 MURGUL/ARTVĠN  533 3396072   ERDAL TURAN
                                    ġĠRKET MÜDÜRÜ
  TaĢlıtarla Mahallesi                4153624

  GÜNDOĞDU MAHALLESĠ      BORÇKA/ARTVĠN     415 43 27    ZÜLFĠYE DALKIRAN
                                    ĠġLETME SAHĠBĠ
  Eski Murgul Caddesi No:5/19 Kat:5 MURGUL/ARTVĠN  0466 312 57 28  AHMET ÇAKOĞLU
  Eski Murgul Caddesi No:5/19 Kat:5 MURGUL/ARTVĠN   0466 312 57 28
                                     YÖNETĠM KURULU 2.BAġKANI
  Eski Murgul Caddesi No:5/19 Kat:5 MURGUL/ARTVĠN   0466 312 57 28  HÜSEYĠN YILMAZ ÇAKOĞLU
                                     YÖNETĠM KURULU BAġKANI
                                         04.08.2008
AAT VE İNŞAAT MALZEMELERİ

              Adres               Telefon        Yetkililer

  Sanayi ÇarĢısı  BORÇKA/ARTVĠN           415 32 71    RESUL CEBĠR
                                     MÜDÜR
  Sanayi ÇarĢısı  BORÇKA/ARTVĠN           415 32 71    HÜSEYĠN ÇAKIR
                                     MÜDÜR
  Maradit Caddesi


  Eren köyü


  Hopa Yolu Üzeri Borçka                        YAġAR ÖZDEMĠR
                                     MÜDÜR
  Kars Caddesi DOĞTAġ Mobilya Alt Katı BORÇKA/ARTVĠN  0466 415 24 61  YAġAR ÖZ
                                     MÜDÜR
  Aksu Mahallesi Cami karĢısı BORÇKA/ARTVĠN      0535 843 31 44

  Demirciler Köyü Borçka                0537 967 71 08  MEHMET TOPÇU
                                     MÜDÜR
  Demirciler Köyü Borçka                0537 967 71 08  HARUN TOPÇU
                                     MÜDÜR
  MARADĠT CADDESĠ


  EREN KÖYÜ


  SAHĠL CADDESĠ


  MARAL KÖYÜ


  SANAYĠ ÇARġISI                    0532 570 09 87

  MARADĠT CADDESĠ    BORÇKA/ARTVĠN                  ĠSMAĠL BAL
                                     ĠġLETME SAHĠBĠ
  YENĠ ÇARġI                      466/4254234

  BALCI KÖYÜ    BORÇKA/ARTVĠN                    ĠSMET ÇĠL
                                     ĠġLETME SAHĠBĠ
  SAHĠL CADDESĠ


  MARADĠT CADDESĠ


  AMBARLI KÖYÜ


  TEKBAġLAR ĠġHANI

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:57
posted:11/25/2011
language:Turkish
pages:14