Docstoc

ANALIZA - Biznet

Document Sample
ANALIZA - Biznet Powered By Docstoc
					HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA
Sektor za poljoprivredu, prehrambenu industriju i šumarstvo
                  UVOZ I IZVOZ POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA PO GLAVAMA CT  CT                   PROIZVOD                 UVOZ 2010.           IZVOZ 2010.
                                        u 000 tona    u mil USD   u 000 tona   u mil. USD
     UKUPNO POLJ. I PREHRAMBENA INDUSTRIJA                     2,246     2,168     2,251     1,355

  01   ŢIVE ŢIVOTINJE                                 45      138       10      21
  02   MESO I KLAONIČKI PROIZVODI                           72      199       11      32
  03   RIBE, LJUSKARI, MEKUŠCI I OSTALI BESKRALJEŢNJACI                35       78       29      113
  04   MLIJEKO I MLIJEČNI PROIZVODI, JAJA, MED                     81      131       52      63
  05   PROIZVODI ŢIVOTINJSKOG PORIJ. NESPOM.                      2       13       1       7
  06   DRVEĆE, LUKOVICE, CVIJEĆE..                           31       46       1       1
  07   POVRĆE, KORIJENJE I GOMOLJI ZA JELO                      107       97       7       7
  08   VOĆE ZA JELO, KORE DINJA I AGRUMA                       155      146       67      36
  09   KAVA, ČAJ I ZAČINI                               22       66       1       9
  10   ŢITARICE                                    68       31      481      112
  11   PROIZVODI MLINSKE IND., SLAD, ŠKROB...                     41       23       37      14
  12   ULJANO SJEMENJE I PLODOVI, LJEKOVITO BILJE...                 432       61      105      54
  13   ŠELAK, GUME, SMOLE.....                             0       6       0       0
  14   BILJNI MATERIJAL ZA PLETARIJU                          0       1       0       0
  15   BILJNE MASTI I ULJA                               71       81       37      37
  16   PRERAĐEVINE OD MESA                               16       59       17      78
  17   ŠEĆER I PROIZVODI OD ŠEĆERA                          104       66      206      140
  18   KAKAO I PROIZVODI OD KAKAA                           25      117       11      58
  19   PROIZVODI NA BAZI ŢITARICA I ŠKROBA                       86      189       34      96
  20   PROIZVODI OD VOĆA I POVRĆA                           74      107       14      28
  21   PROIZVODI ZA HRANU RAZNI                            49      172       51      157
  22   PIĆA, ALKOHOLI I OCAT                             455      116      938      132
  23   HRANA PRIPREMLJENA ZA ŢIVOTINJE                        265      158      123      37
  24   DUHAN I PRERAĐENI NADOMJESCI DUHANA                       7       69       18      124
Izvor: DZS, Obrada: HGK - Sektor za poljoprivredu, prehrambenu industruju i šumarstvo

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:36
posted:11/25/2011
language:Croatian
pages:1