Protokoll 20090616 by jfmKqDf

VIEWS: 7 PAGES: 4

									              PROTOKOLL STYRELSEMÖTE                    Sida
              Golden retrieverklubbens Närke sektionen           1 av 3
              Datum 2009-06-16
Närvarande: Pia Holmlund, Margareta Hedman, Ingegerd Johansson, Anna-Karin
Ekström,AnnBritt Lavestedt,
Inger Tengelin


Gästbesökare: Lena Canneryd


Suppleant:


Anmält förhinder: Birgitta Rehn, Sara Gillstrand


Adjungerad:
§1        MÖTET ÖPPNAS
         Pia öppnade mötet och hälsade alla välkomna hem till Ingegerd som var värd för
         mötet. Vi hälsade även Lena Canneryd varmt välkommen som vår gäst för kvällen.


§2        VAL AV JUSTERARE
         Anna-Karin och Margaretha valdes till justerare av mötesprotokollet§3        FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING
         Dagordningen fastställdes.§4        FÖREGÅENDE PROTOKOLL
         Föregående protokoll genomlästes och lades till handlingarna.
§5  RAPPORT FRÅN ORDFÖRANDEN
   Maria Skoog har återtagit ansvaret för vår sektionshemsida. Hon vill fortfarande
   Att man skickar över en färdigskriven text samt bilder i hanterbara storlekar som
   går att lägga ut på hemsidan utan att hon ska behöva redigera/ändra i text eller
   bild.
   Maria har även ordnat så vi har en gästbok på vår sektionshemsida. Maria , Pia och
   AnnBritt har loggin till gästboken och kontrollerar gemensamt att det inte kommer
   in olämpliga inlägg. Stötande, otrevliga och olämpliga inlägg skall tas bort
   Omedelbart. Gästboken får ej heller användas till att sälja valpar/omplacera
   hundar. Valp/hundförsäljning samt omplaceringar hänvisas till GRK´s
   valp/omplaceringsförmedling.


   Vår Open Show 090606 gick väldigt bra och även om deltagarantalet på utställarna
   Inte var så högt så har vi fått väldigt fina omdömnen om vår utställning från flera
   Utställare.§6  RAPPORT FRÅN KASSÖREN
   Inget att rapportera.


§7  RAPPORT FRÅN INFOANSVARIG
   Jakt och funktionsansvariga har möte den 17 juni med meddelar att dom ligger bra
   till inför Workingtestet 13/9.
   De har skickat ut inbjudningar till andra retrieverklubbarna i länet som får deltaga i
   mån av plats.
   Ställer man upp som funktionär får man förtur till en plats på provet.§8  RAPPORT FRÅN UTBILDNINGSANSVARIG
   Ingegerd kommer hålla en tävlingslydnadskurs till våren 2010 om det finns
   intresse.


§9  RAPPORT FRÅN JAKTANSVARIG
   Birgitta Rhen var ej på plats så inget nytt att rapportera.
§ 10  RAPPORT FRÅN UTSTÄLLNINGSANSVARIG
    Till nästa styrelemöte så vill vi ha in feedback, både negativ och positiv om vad vi
    behöver förbättra/ändra till vår open show 2010
    Pia gav som förslag på att ha lite bakgrundsmusik till nästa år och spela något
    pampigt till finalerna..


    Kassarna som var uppmärkta med priser/klass var väldigt bra så det kommer vi
    fortsätta med i fortsättningen.
    Denna O.S känns jättebra och alla är jättenöjda med sina egna och andras insatser.    Vi lämnar in en ansökan om dommare till 2010.


    Från och med nästa år så får vi själva tillhandahålla lagret av rosetter. Västmanlands
    Ingegerd Eriksson har avsagt sig ansvaret/lagret för rosetterna
    Det innebär en större kostnad för oss då vi även själva får beställa guldhundarna.
§ 11  RAPPORT FRÅN MENTALITET/FUNKTIONSANSVARIG
    Inget att rapportetra§ 12  MANUSSTOPP GOLDEN NYTT
    Manusstopp till G.N är 20090811. Pia vill ha in färdigskriven text till sig via
    mail på pianorrgarden@hotmail.com om vi vill ha ut något i G.N. Detta ska
    skickas till Pia senast 9 augusti.§ 13  INKOMNA SKRIVELSER
    Provledarutbildningen har det inte kommit in några anmälningar till så vi tolkar
    som att ingen är intresserad.


§ 14  UTGÅENDE SKRIVELSER
    Inget att rapportera.§ 15  ÖVRIGA FRÅGOR


    Inga övriga frågor.
§ 16  NÄSTA MÖTE
       2009-09-08 Hemma hos Pia på Norrgården som vanligt 18:30


       Övriga höstmöten:


       2009-10-20 ska vi prova ett telefonmöte så vi slipper resorna. Klockan 18:30
       2009-12-01 träffas vi hemma hos Inger som vanligt klockan 18:30§ 17     MÖTET AVSLUTAS
____________________________ ·
Sekreterare AnnBritt Lavestedt


____________________________
Justerare Anna-Karin Ekström, Margaretha Hedman.


____________________________
Ordförande Pia Holmlund

								
To top