lista_centrow_gromadzenia_bydla_owiec_koz_koni

Document Sample
lista_centrow_gromadzenia_bydla_owiec_koz_koni Powered By Docstoc
					             Wykaz jednostek, instytutów i ośrodków zatwierdzonych dla celów
            wewnątrzwspólnotowego handlu zwierzętami określonymi w art. 2 ust. 1
   POLSKA                lit. c) dyrektywy 92/65/EWG
                                                           Wersja
                                                           Version

   POLAND       List of bodies, institutes and centres approved for intra-Community
             trade in animals as defined in Article 2(1)(c) of Directive 92/65/EEC
                                                          01.06.2011

     Numer      Data
Nr                        Nazwa               Dane teleadresowe          Uwagi
    zatwierdzenia  zatwierdzenia

     Approval
No           Approval date       Name                Contact details         Remarks
     number
                    Biernacki Stanisław,      ul. Rzemieślnicza 15,           ochrona i
                    ul. Rawicka 1/4,        56-210 Wąsosz               zachowanie
                    56-210 Wąsosz          602106096                gatunków zwierząt-
1.    02046201    2008.06.19
                                                        zająca i
                                    @                     jarząbka(hodowla w
                                    www                    celach reintrodukcji)
                    Nadleśnictwo Jawor        59-400 Jawor,
                    59-400 Jawor,          ul. Myśliborska 3
                    ul. Myśliborska 3        48 768 711 600
2.    02056201    24.10.2007
                                    48 768 711 602
                                    @ biuro.jawor@wroclaw.lasy.gov.pl
                                    www
                    Cezary Mikulski - Tresura    Czadrów 133,
                    dzikich zwierząt,        58-400 Kamienna Góra
                    ul. Baczyńskiego 27/4,     +48 504 159 231
3.    02076201    01.08.2007
                    58-400 Kamienna Góra      
                                    @
                                    www
                    Hodowla Zajęcy         ul.Kątna 25,              realizacja programu
                    w Paszkowie           58-100 Świdnica              introdukcji zajęcy
                    Osada Pokrzywno 1c       
4.    02086201    01.09.2010
                    Tadeusz Kaczmarczyk       
                    gmina Bystrzyca Kłodzka     @
                                    www
                    Sylwia Kazimierczak       Proszówka 59
                    ul. Podgórna 11         59-620 Gryfów Śląski
                    59-850 Świeradów Zdrój     +48 607 887 974
5.    02126201    2009.01.02
                                    
                                    @
                                    www
                    Gospodarstwo Rolne       Wziąchowo Małe 14,           bażanty
                    Dorota Grabowska        56-300 Milicz
                    ul. Jaworowa 8,         +48 713 840 773
6.    02136201    01.10.2009r.
                    56-300 Milicz          
                                    @
                                    www
                    Nowaczyk Aleksander       Łączna 25
                    ZOO-FARMA            58-350 Mieroszów
                    Łączna 25            +48 665 148 038
7.    02216201    20.07.2010
                    58-350 Mieroszów        
                                    @
                                    www 
                    ZOO Wrocław Spółka z o.o.    Wróblewskiego 1
                                    51-618 Wrocław
                                    +48 713 483 024
8.    02646203    29.04.2010
                                    +48 713 483 768
                                    @ lutra@zoo.wroc.pl
                                    www www.zoo.wroc.pl
                    Gospodarstwo Produkcyjno-    Mikułowa 48,
                    Usługowe "Farma na       59-975 Sulików
                    rozdrożu" Sylwester       +48 757 776 565
9.    02256201    27.08.2007
                    Superson            
                                    @
                                    www 
                    Collegium Medicum im. Ludwika  Katedra i Zakład Farmakodynamiki i
                      Rydygiera w Bydgoszczy      Farmakologii Molekularnej
                      Uniwersytet im. Mikołaja     Bydgoszcz, ul. M.C.Skłodowskiej 9
10.   04616201    23.04.2007      Kopernika w Toruniu    +48 525853992
                      ul. Jagiellońska 13-15   
                       85-067 Bydgoszcz     @
                                 www

                Uniwersytet Technologiczno-    Stacja Badawcza w Mochełku
               Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja  +48 525870739
                Śniadeckich w Bydgoszczy     
11.  04616202  05.09.2008   Wydział Hodowli i Biologii
                                 @
                     Zwierząt
                  ul. Mazowiecka 28
                                 www
                   85-084 Bydgoszcz
                                 ul. Gdańska 173-175, 85-674 Bydgoszcz
                 Leśny Park Kultury i      +48 523280008
12.  04616203  28.07.2008   Wypoczynku Myślęcinek      
                Sp. z o.o. w Bydgoszczy     @
                                 www
               Gospodarstwo Rolne Skarbu     Sokołowo, 87-400 Golub-Dobrzyń
                Państwa w Lesznie z/s w      + 48 566836002
                   Parzniewie         
                   ul. SOPR 1         @
13.  04056203  15.12.2010                   www
                 05-804 Parzniewo
               Ośrodek Hodowli Zwierzyny
                   w Sokołowie
                87-400 Golub-Dobrzyń
                                 Linarczyk 8, 86-300 Grudziądz
                                  +48 601660534
                   Bar "Rancho"
14.  04066201  12.07.2006                   
                 Zdzisława Kolasińska
                                 @
                                 www
                Instytut Biologii Ogólnej i    ul. Gagarina 9, 87-100 Toruń
                   Molekularnej        +48 566114772
15.  04636201  7.04.2008   Wydziału Biologii i Nauk o    +48 566114772
                Ziemi Uniwersytet Mikołaja    @ nika1313@umk.pl
                    Kopernika        www www.biol.umk.pl/biologia/index_b.html
                                 ul.Bydgoska 7, 87-100 Toruń
                                 +48 56 6224210
16.  04636202  5.05.2004    Ogród Zoobotaniczny       +48 56 6224210
                                 @ zootorun@op.pl
                                 www www.zoo.torun.pl
                                 Ośrodek Rehabilitacji Ptaków Chronionych
                Gostynińsko - Włocławski       ul. Paprocia 19, 87 - 800 Włocławek     zawieszenie
                 Park Krajobrazowy        +48 542355619                działalności od
17.  04646201  31.01.2006                   
                  ul. Zamkowa 11                                15.10.2009
                  87 - 820 Kowal        @
                                 www
                                 Czerniewiczki 28a, 87 - 820 Kowal
                                                        zawieszenie
18.  04186201  21.06.2006       Jan Krych                              działalności od
                                 @                        15.01.2010
                                 www
                                  Mięcierzyn 35, 88-420 Rogowo
                   Gospodarstwo
                                   +48 516611615
                  Agroturystyczne
19.  04196201  06.03.2009                   
                   Ptasi Ogród
                                 @  hannabryl@wp.pl
                   Roman Bryl
                                 www www.ptasiogrod.pl
                Inspekcja Weterynaryjna
                 Wojewódzki Inspektorat     ul. Powstańców Wlkp 10, 85-090 Bydgoszcz
                                 +48 523493338
20.  04616204  22.08.2008      weterynarii        @
                   Zakład Higieny       www
                  Weterynaryjnej
                                 Kończyce, 86-170 Nowe
               Partnerska Stacja Paliw BP     52 332 84 65
21.  04146201  02.11.2010                   
               Przedsiębiorstwo AWIX-OIL     @
                                 www
               Dariusz Kargul Rakołupy 16,    Rakołupy 16,                stado świń rasy
               22-122 Leśniowice         22-122 Leśniowice              puławskiej objęte
                                                       programem ochrony
22.  06036201  2008.09.04
                                                      zasobów
                                 @                      genetycznych
                                 www
               Zbigniew Mazurek ul.        u. Chełmska 119,              stado koni rasy
               Chełmska 119, 22-120        22-120 Wojsławice              małopolskiej objęte
               Wojsławice                                   programem ochrony
23.  06036202  2008.09.04
                                                      zasobów
                                 @                      genetycznych
                                 www
               Monika Kapica Leszczany      Leszczany Kolonia 4,            stado koni rasy
               Kolonia 4, 22-114 Żmudź       22-114 Żmudź                małopolskiej objęte
                                                       programem ochrony
24.  06036203  2008.09.04
                                                      zasobów
                                 @                      genetycznych
                                 www
               Witold Czerwonka Kamień   Kamień 119 B,        stado koni rasy
               119 B, 22-113 Kamień     22-113 Żmudź         małopolskiej objęte
                                            programem ochrony
25.  06036204  2008.09.04
                                            zasobów
                              @               genetycznych
                              www
               Bogdan Polkowski ul.     ul. Szpitalna 44,      stado koni rasy
               Szpitalna 44, 22-100 Chełm  22-100 Chełm         małopolskiej objęte
                                            programem ochrony
26.  06036205  2008.09.04
                                            zasobów
                              @               genetycznych
                              www
               Katarzyna Żurawicz Bukowa Bukowa Mała 45,        stado koni rasy
               Mała 72, 22-107 Sawin    22-107 Sawin         huculskiej objęte
                                            programem ochrony
27.  06036206  2008.09.04
                                            zasobów
                              @               genetycznych
                              www
               Bożena Koniszewska Wola   Wola Korybutowa Druga 27,  stado bydła rasy
               Korybutowa Druga 27, 22-   22-130 Siedliszcze      białogrzbietej objęte
               130 Siedliszcze                     programem ochrony
28.  06036207  2008.10.24
                                            zasobów
                              @               genetycznych
                              www
               Jerzy Orłowski Kukawka 18  Kukawka 18 B,        stado koni rasy
               B, 22-120 Wojsławice     22-120 Wojsławice       małopolskiej objęte
                                            programem ochrony
29.  06036208  2008.10.27
                                            zasobów
                              @               genetycznych
                              www
               Piotr Czapka Kamień 105 A, Kamień 105 A,         stado koni rasy
               22-113 Kamień        22-113 Kamień         małopolskiej objęte
                                            programem ochrony
30.  06036209  2008.12.01
                                            zasobów
                              @               genetycznych
                              www
               Krystian Tracz Horodyszcze Horodyszcze Kolonia 39 C   stado koni rasy
               Kolonia 39 C         22-100 Chełm        małopolskiej objęte
31.  06036210  2008.12.04  22-100 Chełm                       programem ochrony
                              @               zasobów
                              www              genetycznych
               Ryszard Mróz Pokrówka, ul. Pokrówka, ul. Gminna 72,   stado koni
               Gminna 72, 22-100 Chełm   22-100 Chełm         zimnokrwistych w
                                            typie sokólskim
32.  06036211  2009.12.17                              objęte programem
                              @               ochrony zasobów
                              www              genetycznych
               Jolanta Przybylska Anusin 39 Anusin 39 B,        Stado bydła rasy
               B, 22-130 Siedliszcze    22-130 Siedliszcze      polskiej czarno-
                                            białej objęte
33.  06036212  2009.12.11                              programem ochrony
                              @               zasobów
                              www              genetycznych
               Marek Poźniak Dębina 11,   Dębina 11,         Stado koni rasy
               22-122 Leśniowice      22-122 Leśniowice       huculskiej objęte
                                            programem ochrony
34.  06036213  2009.12.11
                                            zasobów
                              @               genetycznych
                              www
               Bożena Gołdyń - Rura     Chojeniec 4,        Stado bydła rasy
               Chojeniec 4, 22-130     22-130 Siedliszcze      polskiej czarno-
               Siedliszcze                       białej objęte
35.  06036214  2009.12.11                              programem ochrony
                              @               zasobów
                              www              genetycznych
               Monika Wołoszyn Karczunek Karczunek 18,         Stado koni rasy
               18, 22- 150 Wierzbica    22-150 Wierzbica       małopolskiej objęte
                                            programem ochrony
36.  06036215  2009.12.11
                                            zasobów
                              @               genetycznych
                              www
               Renata Blacha, Wólka     Wólka Kańska 71 B      Stado koni rasy
               Kańska 71 B, 22-171 Kanie  22-171 Kanie         huculskiej objęte
37.  06036216  2010.07.12                               programem ochrony
                                             zasobów
                                             genetycznych
                             
38.  06056201  2010.12.13  Król Jan,         Godziszów I 274,        stado świń rasy
               Godziszów I 274,      23-320 Godziszów        puławskiej objęte
               23-302 Godziszów      15 8711376, 501284617     programem ochrony
                                            zasobów
                             @                genetycznych
                             www
                             Wierzchowina 78
                             22-335 Żółkiewka
                                             Konie zimnokrwiste
39.  06066202  10.12.2010     Lewicki Tadeusz
                                             w typie sokólskim
                             @
                                       www
                             Niemienice 72
                             22-300 Krasnystaw
                             +48 728 494 208         Hodowla koni rasy
40.  06066201  08.12.2010    Krawczyk Agnieszka
                                              małopolskiej
                             @ aga.bialka@wp.pl
                             WWW.HICAVET.PL
                             Wierzchowiny 41
                             22-304 Siennica Różana
                                             Hodowla koni rasy
41.  06066204  10.12.2010    Soszyński Ryszard
                                              małopolskiej
                             @
                                       www
                             Ul. Lubelska 46 A
                             22-375 Izbica
                                             Hodowla koni rasy
42.  06066205  10.12.2010     Grzegorz Rysak
                                              małopolskiej
                             @
                                       www
                             Ul. Okrzei 154
                             22-300 Krasnystaw
                                             Hodowla koni rasy
43.  06066207  10.12.2010     Smalira Monika
                                              małopolskiej
                             @
                             www
                             Celin 23
                             22-335 Żółkiewka
                                             Hodowla koni rasy
44.  06066203  10.12.2010     Warda Mariusz
                                              małopolskiej
                             @
                                       www
                             Wierzchowina 147
                             22-335 Żółkiewka
                                              Hodowla bydła rasy
                             
45.  06066206  10.12.2010      Pajer Maurycy                     polskiej czarno-
                             
                             @                   białej
                                       www
               Pełczyński Mariusz Ostrówek Ciechanki Łańcuchowskie 1,   Obsada
               143, 21-013 Puchaczów    21-013 Puchaczów         zwierząt:daniele- 4
                                             szt.,pawie - 2 szt.,
46.  06106201  2009.03.27
                                            bażanty -7 szt.,
                             @                papugi- 3 szt.
                             www
               Krzysztof Rozwadowski    Rzymy –Rzymki 14        świnie - rasa
               Rzymy - Rzymki nr 14 ; 21-                 puławska
47.  06116201  2007.12.03  400 Łuków          
                             @
                             www
               Janusz Barszcz Kolonia   Kolonia Bystrzycka 19     konie -rasa
               Bystrzycka 19 21-411                    małopolska -
48.  06116202  2008.01.05  Wojcieszków                        zatwierdzony punkt
                             @                kopulacyjny
                             www
               Małgorzata Chaber Czarna  Czarna 43 a 21-413 Serokomla  konie - rasa śląska
               nr 43 a; 21-413 Serokomla  
49.  06116203  2008.01.05                
                             @
                             www
               Radosław Nowicki Łazy nr  Łazy 380 21-400 Łuków     konie - rasa
               380 ; 21-400 Łuków                     małopolska
50.  06116204  2008.01.05                
                             @
                             www
               Romuald Rogalski Ciężkie nr Ciężkie            konie-rasa
               20 ; 21-411 Wojcieszków                   małopolska
51.  06116205  2008.01.05                
                             @
                             www
               Jan Domański Celiny     Celiny Trzebieszowskie     bydło- rasa polska
52.  06116206  2008.10.16
               Trzebieszowskie nr 31 ; 21-                 czarno-białe
               404 Trzebieszów       
                              @
                              www
               Barbara Gajownik Józefów k/ Józefów k /Stanina 83 , 21-421 Tuchowicz  bydło - rasa polskie
               Stanina nr 83 ; 21-421                         czarno-białe
53.  06116207  2008.10.16  Tuchowicz          
                              @
                              www
               Marek Ossowski Konorzatka Konorzatka 49                konie - rasa śląska
               nr 49 ; 21-412 Adamów    21-412 Adamów
54.  06116208  2008.11.20                
                              @
                              www
               Krzysztof Baniak Świdry nr ; Świdry 21-400 Łuków            konie - rasa
               21-400 Łuków                              sokólska
55.  06116209  2008.12.11                
                              @
                              www
               Marta Kulik Dąbie nr 179 ;  Dąbie 179                 konie - rasa
               21-400 Łuków         21-400 Łuków               sokólska
56.  06116210  2008.12.11                
                              @
                              www
               Jarosław Redos Wola     Wola Kisielska 72             konie -rasa sokólska
               Kisielska nr 72 21-450    21-450 Stoczek Łukowski          zatwierdzony punkt
57.  06116211  2008.12.11  Stoczek Łukowski                            kopulacyjny
                              @
                              www
               Ewa i Grzegorz Stępniewscy Sięciaszka Pierwsza 46           bydło -rasa polska
               Sieciaszka Pierwsza nr 46 ;                       czarno-biała
58.  06116212  2009.11.20  21-400 Łuków         
                              @
                              www
               Waldemar Kamola Powały    Powały 121-426 Wola Mysłowska       bydło - rasa: polska
               Powały nr 1 ; 21-426 Wola                        czarno-biała
59.  06116213  2009.11.20  Mysłowska          
                              @
                              www
               Grzegorz Kamola       Ksawerynów nr 42             bydło - rasa: polska
               Ksawerynów nr 42                            czarno-biała
60.  06116214  2009.11.20                
                              @
                              www
               Mirosław Cichosz Sieciaszka Sięciaszka Pierwsza            bydło - rasa: polska
               Pierwsza nr 51 ; 21-400   51 ; 21-400 Łuków             czarno-biała
61.  06116215  2009.11.20  Łuków            
                              @
                              www
               Państwowy Instytut      Puławy,                  Kury, gołębie,
               Weterynaryjny 24-100     ul. Partyzantów 57             myszy, szczury,
               Puławy, ul. Partyzantów 57   081-8893000                świnki morskie,
62.  06146201  2007.07.25
                              081-8862595                króliki, świnie owce i
                              @ sekretariat@piwet.pulawy.pl        cielęta (do badań
                              www piwet.pulawy.pl             naukowych)
               Uniwersytet Przyrodniczy w  Czesławice                 Świnie( do badań
               Lublinie Gospodarstwo    081 8812150                naukowych) świnie
63.  06146202  2008.04.11  Doświadczalne w                            rasy puławskiej
               Czesławicach Czesławice,   @
               24-150 Nałęczów       www
               Biowet Puławy Sp. z oo 24-  Puławy                   Myszy, świnki
               100 Puławy, ul. Arciucha 2  081 8889100                morskie, króliki,
64.  06146203  2008.04.11                081 8863353                gołębie, kury
                              @ sekretariat@biowet.pl
                              www biowet.pl
               PPHU FART Andrzej Rater   Spokojna 42, Franciszków         Utrzymywanie i
               Szkolny Zwierzyniec     21-007 Mełgiew               hodowla zwierząt na
               Spokojna 42, Franciszków,                       potrzeby pokazów.
65.  06176201  2009.07.09
               21-007 Mełgiew        
                              @
                              www
               Łobocki Leszek , Nabróż 49, Nabróż 49 ,                Gospodarstwo
               22-650 Łaszczów       22-650 Łaszczów               prowadzące
                                                   hodowlę
                                                   zwierząt(klaczy rasy
66.  06186201  2009.06.10                @                      Sokólskiej) w celu
                              www                     ochrony i
                                                    zachowania
                                                    gatunków zwierząt.
                                                    Decyzja 788/2009 z
                                                    dnia 2009-06-10

               Zbigniew Drożdziel       Lubycza Królewska             Gospodarstwo
               Ul. K. Lubeckiego 3      Ul. K. Lubeckiego 3            prowadzące
               22-680 Lubycza Królewska    Tel.601817701              hodowlę koni (klaczy
                                                    rasy Konik Polski) w
67.  06186202  2010.10.13                                      celu ochrony i
                                                    zachowania
                                                    gatunku.Decyzja nr.
                                                    467/2010 z dnia
                                                    2010.10.13.
               Ośrodek Rehabilitacji     Załucze Stare,             Leczenie i
               Zwierząt Dzikich w Załuczu   22-234 Urszulin              Rehabilitacja
               Starym Załucze Stare, 22-   (82) 571 31 99             zwierząt dzikich z
68.  06196201  2006.01.08  234 Urszulin                              Poleskiego Parku
                               @ poleskipn@poleskipn.pl         PIWet.42-423-PPN-
                               www www.poleskipn.pl           Z/1/06 z dnia 2006-
                                                    01-08
               Ośrodek Ochrony Żółwia      Poleski Park Narodowy w Urszulinie   Pozyskiwanie i
               Błotnego w Urszulinie 22-234  22-234 Urszulin              wylęg jaj żółwia
               Urszulin Poleski Park     (82) 571 30 71             błotnego z terenu
69.  06196202  2006.01.08  Narodowy w Urszulinie     (82) 571 30 03             PPN w Urszulinie
                               @ poleskipn@poleskipn.pl         PIWet.42-423-PPN-
                               www www.poleskipn.pl           Z/2/06 z dnia 2006-
                                                    01-08
               Gospodarstwo Pomocnicze   ul. Plażowa 2, 22-470 Zwierzyniec      Konik Polski
               RPN ul. Plażowa 2, 22-470  693680212
70.  06206201  2006.01.19  Zwierzyniec         
                             @
                             www
               Gozdecki Jan Gorajec    Zagroble Kolonia 35, 22-463 Radecznica   Świnie rasy
               Zagroble Kolonia 35, 22-463 846810307                 puławskiej
71.  06206203  2007.12.18  Radecznica         
                             @
                             www
               Marzec Bogusław Kolonia   Niewirków 1, 22-455 Miączyn         Konie rasy
               Niewirków 1, 22-455     846180398                 małopolskiej
72.  06206205  2008.01.11  Miączyn           
                             @
                             www
               Leszczyński Bogusław-    Kolonia Wielącza 52, 22-460 Szczebrzeszyn  Konie rasy
               Hodowla Koni Rasy      502529228                 małopolskiej
73.  06206206  2008.01.11  Małopolskiej 22-460     
               Szczebrzeszyn, Wielącza   @
               Kol. 52           www
               Kordalska Marlena- Hodowla Kolonia Miączyn 42, 22-455Miączyn      Konie rasy
               Koni Rasy Małopolskiej 22- 602290048                 małopolskiej
74.  06206208  2008.01.16  455 Miączyn, Kolonia    
               Miączyn 42         @
                             www
               Oleszczuk Wiesław Hodowla Zawalów 15, 22-455 Miączyn          Konie rasy
               Koni Rasy Małopolskiej 22- 603372959                 małopolskiej
75.  06206209  2008.01.15  455 Miączyn, Zawalów 15   
                             @
                             www
               Brzozowski Lech Hodowla   Horyszów Nowa Kolonia 20, 22-425 Sitno   Konie rasy
               Koni Rasy Małopolskiej 22- 846111105                 małopolskiej
76.  06206210  2008.01.16  425 Horyszów Polski,    
               Horyszów Nowa Kolonia 20  @
                             www
               Łój Aleksander Hodowla   Czołki 59, 22-424 Sitno           Konie rasy
               Koni Rasy Małopolskiej 22- 846114962                 małopolskiej
77.  06206211  2008.01.16  424 Sitno, Czołki 59    
                             @
                             www
               Pogorzelski Marek Hodowla Borowina Starozamojska 6, 22-400 zamość    Konie rasy
               Koni Rasy Małopolskiej 22- 846436681                 małopolskiej
78.  06206212  2008.01.16  400 Zamość, Borowina    
               Starozamojska 6       @
                             www
               Michnowicz Ryszard     Tomaszówka 25, 22-435 Komarów       Bydło rasy
               Tomaszówka 25, 22-435    846416333                 czerwonej
79.  06206213  2008.10.27  Komarów           
                             @
                             www
               Sokołowski Aleksander Sitno Sitno Kolonia 14,22-424 Sitno        Konie rasy
80.  06206214  2008.11.19  Kolonia 14, 22-424 Sitno                        małopolskiej
                             
                              @
                              www
               Smyk Józef Stary Zamość    Stary Zamość 127, 22417 Stary Zamość  Konie rasy
               127 a, 22-417 Stary Zamość 515105597                małopolskiej
81.  06206215  2008.11.19                 
                              @
                              www
               Ignaciuk Jan Stary Zamość   Stary Zamość 23, 22-417 Stary Zamość  Konie rasy
               23, 22-417 Stary Zamość    846163371               małopolskiej
82.  06206216  2008.11.20                 
                              @
                              www
               Stempel Janusz Ruskie     Ruskie Piaski 136, 22-413 Nielisz   Konie rasy
               Piaski 136, 22-413 Nielisz  506181860               małopolskiej
83.  06206217  2008.11.20                 
                              @
                              www
               Szprengier Krzysztof     Kalinowice 69b, 22-400 Zamość     Konie rasy
               Kalinowice 69 b, 22-400    504060773               małopolskiej
84.  06206218  2008.11.20  Zamość            
                              @
                              www
               Kozina Zenon Płoskie 71,   Płoskie 71 22-400 zamość        Konie rasy
               22-400 Zamość         608376065               małopolskiej
85.  06206219  2008.12.01                 
                              @
                              www
               Chwedorowicz Wiesław     Horyszów Polski 77, 22-424 Sitno    Konie rasy
               Horyszów Polski 77, 22-424  606914102               małopolskiej
86.  06206220  2008.12.03  Sitno             
                              @
                              www
               Buczak Janusz Czartoria 48, Czartoria 48, 22-455 Miączyn       Konie rasy
               22-455 Miączyn        600660641               małopolskiej
87.  06206221  2008.12.04                 
                              @
                              www
               Omański Andrzej Horyszów   Horyszów Polski 64, 22-424 Sitno    Konie rasy
               Polski 64, 22-424 Sitno                       małopolskiej
88.  06206222  2008.12.04                 
                              @
                              www
               Klęk Tadeusz Ruskie Piaski  Ruskie Piaski 127, 22-413 Nielisz   Ko9nie rasy
               127, 22-413 Nielisz                         Huculskiej
89.  06206223  2008.12.09                 
                              @
                              www
               Pietruś Robert Podkrasne   Podkrasne 10, 22-417 Stary zamość   .konie rasy
               10, 22-417 Stary Zamość    661402605               zimnokrwistej
90.  06206224  2008.12.11                 
                              @
                              www
               Wydział Medycyny        ul. Głęboka 30 ,20-612 Lublin     wiwarium
               Weterynaryjnej Uniwersytetu 081-445-67-94
91.  06636201  10.01.2006  Przyrodniczego w Lublinie   
               ul. Głęboka 30 Lublin     @
                              www
               Katedra Biologii Komórki    Al. Krasnicka 102 Lublin       wiwarium
               KUL Al. Kraśnicka 102 Lublin 081-445-46-26
92.  06636202  10.01.2006                 
                              @
                              www
               Wytwórnia Surowic i       ul. Główna 34 Lublin         wiwarium
               Szczepionek BIOMED      081-533-32-86
93.  06636203  12.01.2006  ul.Główna 34 Lublin      
                              @
                              www
               Instytut Biologii Wydziału   ul. Akademicka 19,20-033 Lublin    wiwarium
               Biologii i Nauk o Ziemi    081-537-50-96
94.  06636204  12.01.2006  UMCS ul.Akademicka 19     
               Lublin            @
                              www
               Zakład Higieny         ul. Słowicza 2,20-336 Lublin     wiwarium
               Weterynaryjnej ul. Słowicza 2    -744-36-91
95.  06636205  14.01.2006  Lublin            
                              @
                              www
               Zakład Farmakologii       ul. Jaczewskiego 8,20-090 Lublin   wiwarium
96.  06636206  14.01.2006
               Doświadczalnej i Klinicznej  081718-73-22
                Uniwersytetu Medycznego w   
                Lublinie ul. Jaczewskiego 8  @
                Lublin            www
                Katedra i Zakład        ul. Jaczewskiego 8,20-090 Lublin    wiwarium
                Patofizjologii Uniwersytetu  081-718-73-65
97.  06636207  10.01.2006  Medycznego w Lublinie ul.   
                Jaczewskiego 8 Lublin     @
                               www
                Centralna Zwierzętarnia     ul. Chodźki 8 ,20-093 Lublin      wiwarium
                Uniwersytetu Medycznego w 081718-75-61
98.  06636208  10.02.2006  Lublinie ul. Chodźki 8 Lublin 
                               @
                               www
                Katedra i Zakład Toksykologii  ul. Chodźki 8 ,20-093 Lublin      wiwarium
                Uniwersytetu Medycznego w 081-718-75-63
99.  06636209  09.02.2006  lublinie ul.Chodźki 8 Lublin 
                               @
                               www
                Instytut Medycyny Wsi      ul.Jaczewskiego 2,20-090 Lublin    wiwarium
                ul.Jaczewskiego 2 Lublin   081-718-44-
100.  06636210  24.05.2007                 
                               @
                               www
                Małe Zoo Park Rozrywki    ul.Spacerowa 8 ,            utrzymywanie i
                Mariusz Siejko ul.Spacerowa 21-025 Niemce               hodowla zwierząt na
101.  06096201  04.12.2009
                8,21-025 Niemce                            potrzeby pokazów
                                                   oraz edukacji
                Teresa Włodarczyk Mały    Turka 15                utrzymywanie i
                Ogród Zoologiczny dla Dzieci                      hodowla zwierząt na
102.  06096202  17.12.2009
                ,Turka 15,20-258 Lublin                        potrzeby pokazów
                                                   oraz edukacji
                ZOO SAFARI ŚWIERKOCIN     Świerkocin 7a
                Sp. z o. o.          66-460 Witnica
                               (+48 95) 751 19 29, 751 18 78
103.  08016201  03.02.2006
                               (+48 95) 751 18 77
                               @ poczta@zoo-safari.com.pl
                               www www.zoo-safari.com.pl
                Cyrk „JUREMIX”        Dzierżów 35, 66-446 Deszczno
                Renata Turek-Dimitriew    +48 600 995 789
104.  08016202  03.02.2010  Dzierżów 35          
                66-446 Deszczno        @
                               www 
                Łowiecka Korporacja      Maniszewo 6              bażanty
                Eksportowa Maniszewo     69-110 Rzepin
                Maniszewo 6 69-110      +48 95 759 93 27
105.  08056201  23.01.2008
                Rzepin            
                               @
                               www
                Hodowla Bażantów        Przemysław 8
                Gałęcki Bogdan        66-435 Krzeszyce
                Przemysław 8         +48 693 151 626
106.  08076201  01.01.2001
                66-435 Krzeszyce       
                               @
                               www
                Stankiewicz Sylwester     Przemysław 52, 66-435 Krzeszyce
                Luboń, ul. Skóry 10      +48 600 011 033
107.  08076203  05.06.2006
                               
                               @
                               www
                Keber sp. z o.o        ul. Słowackiego 155/157 m.27
                                 97-300 Piotrków Trybunalski
                               ferma Przemysław, gm. Krzeszyce
108.  08076204  05.06.2006                 (+48) 44 6481847
                               (+48) 44 6481847
                               @
                               www
                Hodowla Bażantów Tomasz    Bielice 25, 66-235 Torzym
                Samuel            (+48 42) 652 49 18
109.  08076205  10.07.2007  Bielice 25          
                66-235 Torzym         @
                               www
                Zakład Higieny        ul. Olbrychta 1, 65-358 Żielona Góra
                Weterynaryjnej w Gorzowie   (+48 68) 453 73 61
                Wielkopolskim         
110.  08626201  18.01.2006
                Pracownia Badań        @ zielonagora.zhw@wet.zgora.pl
                Serologicznych z/s w     www
                Zielonej Górze
                  ul.Olbrychta 1
                  65-823 Zielona Góra
                  Polski Związek Łowiecki    Ostrówki 56, 99-352 Dąbrowice, pow.  bażanty i zające do
                  Zarząd Główny Warszawa    kutnowski                wypuszczenia w
                  Ośrodek Hodowli Zwierzyny                      łowisko
111.  10026201  30.12.2010                  
                  Łownej "Krośniewice"
                  z/s w Ostrówkach 56      @
                  99-352 Dąbrowice       www
                                  Kompina 57,              hodowla królików
                                   99-416 Nieborów          na potrzeby
                  Waldemar Piątek,       697-634-257             prowadzenia badań
112.  10056201  23.09.2010 r.  Kompina 57,                             naukowych
                  99-416 Nieborów        @
                                 www

                                 Mysłakow 39              utrzymywanie i
                                  99-416 Nieborów            hodowla ptaków
                                 (0-46) 838-59-29, 0604-273-324    drapieżnych na
                  Edward Papiernik                          potrzeby pokazów
113.  10056202  30.12.2010 r.  Mysłaków Nr 39        @                    zwierząt, edukacji,
                  99-416 Nieborów                            ochrony i
                                                     zachowania
                                                     gatunków zwierząt
                                 
                  Instytut Medycyny Pracy im.  ul. Św. Teresy 8
                  prof. Nofera         91-348 Łódź
 114.  10616201  09.08.2007
                  ul. Św. Teresy 8       42 63 14 653
                  91-348 Łódź          42 65 68 331
                                 Akademicka 20, 95-063 Rogów      utrzymywanie i
                                                    hodowla danieli na
                                                    potrzeby
                  Leśny Zakład Doświadczalny
                                 @                    zachowania
115.  10216202  28.12.2010 r.  ul. Akademicka 20
                  95-063 Rogów                             gatunków zwierząt


                                 
                                 Regny                 utrzymywanie i
                                                    hodowla danieli na
                                                    potrzeby
                  Nadleśnictwo Brzeziny-
                                 @                    zachowania
116.  10066201  28.12.2010 r.  Kaletnik
                  95-040 Koluszki                            gatunków zwierząt


                                 
                                 Jaroszki 14, 95-060 Brzeziny     utrzymywanie i
                                                    hodowla ptaków
                                                    drapieżnych na
                  Robert Puławski
                                 @                    potrzeby
117.  10216201  28.12.2010 r.  Jaroszki 14
                  95-060 Brzeziny                            zachowania
                                                     gatunków zwierząt

                                 
                  Instytut Medycyny Pracy im.  ul. Św. Teresy 8
                  prof. Nofera         91-348 Łódź
118.  10616201  09.08.2007
                  ul. Św. Teresy 8       42 63 14 653
                  91-348 Łódź          42 65 68 331
                                 ul. Narutowicza 60
                  Zwierzętarnia Katedry
                                 91-036 Łódź
                  Patologii Ogólnej i
                                 42 630 61 87
119.  10616202  09.08.2007   Doświadczalnej UM w Łodzi
                                 42 630 61 87
                  ul. Narutowicza 60
                                 @patologia.ogolna@poczta.onet.pl
                  91-036 Łódź
                                 www
                                 ul. Rzgowska 281/289
                  Zakład Zwierząt
                                 91-527 Łódź
                  Laboratoryjnych Instytutu
                                 42 2711273
120.  10616203  31.08.2007   Centrum Zdrowia Matki Polki
                                 42 2711424
                  ul. Rzgowska 281/289
                                 @
                  91-527 Łódź
                                 www
                                 ul. Lodowa 106
                  Zwierzętarnia Centrum     93-232 Łódź
                  Biologii Medycznej PAN    42 272 36 32
121.  10616204  09.08.2007
                  ul. Lodowa 106         42 272 36 30
                  93-232 Łódź          @
                                 www
                  Zwierzętarnia Wydziału    ul. Banacha 12/16
                  Biologii i Wydziału Ochrony  90-237 Łódź
122.  10616205  09.08.2007
                  Środowiska UŁ         42 635 43 64, 65; 600441030
                  ul. Banacha 12/16       42 635 45 06
                90-237 Łódź          @ zwielab@biol.uni.lodz.pl
                               www
                               ul. Rewolucji 1905r. 66
                Zwierzętarnia Katedry     90-222 Łódź
                Neurobiologii UŁ       42 665 56 77
123.  10616206  05.09.2007
                ul. Rewolucji 1905r. 66    42 665 56 71
                90-222 Łódź          @
                               www
                               ul. Pomorska 251
                Zwierzętarnia Wydziału    92-213 Łódz
                Lekarskiego UM        42 675 73 62
124.  10616207  14.09.2007
                ul. Pomorska 251       42 675 73 10
                92-213 Łódź          @
                               www
                               ul. Muszyńskiego 1
                Zwierzętarnia Wydziału    90-151 Łódź
                Farmaceutycznego UM      42 677 91 47
125.  10616208  28.12.2005
                ul. Muszyńskiego 1      42 677 91 48
                90-151 Łódź          @
                               www
                               ul. Pabianicka 62
                Zwierzętarnia Katedry
                               93-513 Łódź
                Chirurgii Endokrynologicznej
                               42 689 51 71; mobil: 697629831
126.  10616209  28.12.2005  i Ogólnej UM w Łodzi
                               42 689 51 72
                ul. Pabianicka 62
                               @does@csk.umed.lodz.pl
                93-513 Łódź
                               www blnsk.umed.lodz.pl
                               ul. Mazowiecka 6/8
                Zwierzętarnia Zakładu
                               92-215 Łódź
                Interreakcji Komórkowych
                               42 678 18 00
127.  10616210  28.12.2005  UM
                               42 678 26 61
                ul. Mazowiecka 6/8
                               @
                92-215 Łódź
                               www
                               ul. Szterlinga 1/3
                Zwierzętarnia Kliniki     91-425 Łódź
                Kardiochirurgii UM      42 633 96 30
128.  10616211  28.12.2005
                ul. Szterlinga 1/3      
                91-425 Łódź          @
                               www
                               ul. Szterlinga 1/3
                Zwierzętarnia Katedry
                               91-425 Łódź
                Endokrynologii Chorób
                               42 633 96 30; mobile 601372679
129.  10616212  28.12.2005  Metabolicznych UM
                               
                ul. Szterlinga 1/3
                               @
                91-425 Łódź
                               www
                               96-647 Łódź
                Zwierzętarnia Wydziału    Plac Hallera 1
                Wojskowo-Lekarskiego UM    42 639 33 48
130.  10616213  12.12.2005
                Plac Hallera 1        
                96-647 Łódź          @
                               www
                               ul. Konstantynowska 8/10
                Miejski Ogród Zoologiczny   94-303 Łódź
                Łódź             42 632 75 79
131.  10616214  01.01.1999
                ul. Konstantynowska 8/10   42 632 92 90
                94-303 Łódź          @maja@doskomp.lodz.pl
                               www
                               ul. Narutowicza 60
                Zwierzętarnia Katedry
                               91-136 Łódź
                Histologii i Embriologii UM w
                               42 631 98 07
132.  10616215  23.09.2003  Łodzi
                               42 630 66 18 wew.46
                Ul .Narutowicza 60
                               @
                91-136 Łódź
                               www 
                               99-200 Poddębice,
                               Borysew 25
                Andrzej Pabich, Dariusz
133.  10116201  12.10.2007  Pabich oraz firma" Dylen" 99- 043 6784748
                               
                200 Poddębice, Borysew 25
                               @ biuro@zoosafari.com.pl
                               www http://zoosafari.com.pl
                               99-205 Dalików Madaje Stare 1
                               43 6790403
                Sławomir Gut Madaje Stare 1
134.  10116202  04.08.2008                 
                99-205 Dalików
                               @ slawgut@tlen.pl
                               www 
                Hodowla Owiec          Uników 3, 98-273 Klonowa
                rasy ŻELAŹNIEŃSKIEJ      0-691301872
135.  10146202  06.03.2009  Tadeusz Wasilewski      
                Nr gospodarstwa        @
                PL039529742-001        www
                               Owieczki 69
                Hodowla Owiec        98-273 Klonowa
                rasy CORRIEDALE       0-697 086 379
136.  10146203  06.03.2009
                Nr gospodarstwa       
                PL048365683-001       @
                              www
                              Zadębieniec 13 98-277 Brąszewice
                Hodowla świń Złotnicka Pstra
                               0- 438211688
                Krzysztof Jaros
137.  10146204  22.12.2009                
                Zadębieniec 13
                              @
                98-277 Brąszewice
                              www
                              
                Nadleśnictwo Przedborów    Nadleśnictwo Przedborów
                Przedborów 49        Przedborów 49, 63-510 Mikstat
                63-510 Mikstat        
138.  10186201  3.12.2010                 
                Ośrodek Hodowli Zwierzyny
                Lasów Państwowych      @
                Leśnictwo RYŚ        www 

                             
                              Polesie 25, 98-400 Wieruszów
    10186202        Witold Kacyna       
139.       3.12.2010
                Polesie 25         
                98-400 Wieruszów     @
                             www 
                             
                              Lubczyna 1, 98-400 Wieruszów
    10186203        Wiesław Wawrzyniak     
140.       3.12.2010
                Lubczyna 1,        
                98-400 Wieruszów     @
                             www 
                             
                              Jaworek 33A 98-410 Czastary
    10186204        Ryszard Cyga        
141.       3.12.2010  Jaworek 33A        
                98-410 Czastary      @
                             www 
                             Smardzewice
                Kampinowski Park Narodowy 44 710 86 20
142.  10166201  25.10.2002  Ośrodek Hodowli Żubrów w  44 710 86 20
                Smardzewicach       @
                             www.kampinoski-pn.gov.p
                             ul. Grabskiego 1, 32-700 Bochnia     papużki –
                   Hodowla papużek   14 611 69 76               nierozłączka
143.  12016201  2010-11-29      Jacek Nitsch                       czarnogłowa i
                             @ nitschj@interia.pl            nierozłączka
                             www.personata.pl              śliwogłowa
                             Bogucice 159A, 32-711 Bogucice      papużki – rozella
                   Stanisław Maślak,  608-437-641               białolica, świergoty;
144.  12016202  2011-03-15     Bogucice 159A,   -------------------           ryżowce
                   32-711 Bogucice   @ masmir@interia.pl
                             www.--------------------
                             Buczków 80, 32-712 Bratucice       papużki –
                    Janusz Mach,    14 685 13 44              rozelle,świergoty,
145.  12016203  2011-03-15      Buczków 30,    -------------------           nierozłączki,
                   32-712 Bratucice   @ --- ---------------           modrolotki
                             www.---------------
                             ul. Krakowska 115, 32-851 Jadowniki   gryzonie
                Hodowla małych zwierzątek 14 686 67 35, 509 770 013, 509 770 018
146.  12026201  2008-07-31       "Puchatek"    14 686 67 35
                     Beata Sala    @ kontakt@hodowlapuchatek.pl
                             www.hodowlapuchatek.pl
                             Bucze 287 , 32-800 Brzesko        bażanty oraz kaczki
                             661425043                ozdobne
147.  12026202  2008-07-31     Leszek Sobota    
                             @
                             www
                             32-864 Gnojnik 609
                   Cyrk ''SAFARI''
                             18 262 26 07, 605 297 751
                   ul. Skotnicka 12,
148.  12026203  2008-12-10               
                  32-460 Szczawnica
                             @
                    Baza Gnojnik
                             www
                             ul. Trawniki 22, 32-860 Czchów      bażanty
                             605 423 242
149.  12026204  2010-03-29     Kozdrój Bogumił,   
                             @
                             www
                              Łęki 193, 32-823 Szczepanów         bażanty
                              14-684 72 91, 603 071 571
150.  12026205  2010-05-18    Gawor Krzysztof,    
                              @
                              www 
                              ul. Ogrodowa 12/18, 32-800 Brzesko     papugi
                              604 866 633
151.  12026206  2010-09-30     Ryszard Michta    
                              @
                              www 
                              Nathan Gandreau Nathan's Villa Hostel
                              ul Św. Agnieszki 1, 31-071 Kraków
                              12 422 35 45; 504004597
152.  12616201  2009-04-20    Ogród Zoologiczny
                              12 422 35 45
                              @ krakow@nathansvilla.com
                              www 
                              Fundacja Miejski Park i Ogród Zoologiczny
                              w Krakowie ul. Kasy Oszczędności Miasta
                 Fundacja Miejski Park  Krakowa 14 30-232 Kraków
153.  12616202  2009-04-20    i Ogród Zoologiczny   0-12/425-35-51, 425-35-52
                    w Krakowie     0-12/425-27-10
                              @ zoo@zoo-krakow.pl
                              www.zoo-krakow.pl
                              Ilkowice 41,                myszy, świnki
                  Hodowla Zwierząt    32-218 Słaboszów               morskie
                   Laboratoryjnych    +48 41 384 71 97
154.  12086201  2004.02.12
                  Maria Staniszewska   
                              @
                              www
                              ul. Kunegundy 43a/3, 33-300 Nowy Sącz    pająki, gady
                              664 002 338
155.  12626201  2010-07-19    Dominik Mikołajczyk   
                              @

                               ul. Orkana 9/4               Miejsce hodowli
                              34-500 Zakopane                reniferów
                   Firma BAKA                            Spytkowice 66 a
156.  12176201  20.11.2009
                  Pędzimąż Marian    
                              @
                              www
                               ul. Smrekowa 10              Miejsce hodowli
                              34-500 Zakopane                reniferów
                S.C. RENIFER Robert Duch  607 191 209, 604 750 554          Kościelisko
157.  12176202  02.08.2010
                   i Robert Mańko                          Strzelców
                              @                       Podhalańskich 9 b
                              www
                              ul. Kościuszki 21, 32-650 Kęty
                Amatorska Hodowla drobiu
                              33-845-33-15
                    ozdobnego                              bażanty, perlice,
158.  12136201  2005.12.30                
                   Turek Jacek                                gęsi
                              @
                              www
                              ul. Szkotnica 1a, 32-650 Kęty
                Amatorska Hodowla drobiu
                              33-845-33-16
                    ozdobnego
159.  12136202  2005.12.30                                          kaczki
                 Jachnicki Bronisław
                              @
                              www
                              ul. Głowackiego 3, 32-651 Nowa Wieś
                  Amatorska Hodowla    33-845-48-50, kom. 608-153-095
160.  12136203  2010.07.09   Ptaków Egzotycznych                             papugi
                   Szwajca Marcin    @
                              www
                              ul. Sobieskiego 7, 32-620 Brzeszcze
                  Amatorska Hodowla
                              33-211-06-59
161.  12136204  2010.07.16   Ptaków Egzotycznych                               papugi
                              @
                   Piekiełko Stefan
                              www
                "Agrotur" Joanna Płoska   Niestum ul. Okrężna 35, 06-400       pokazy zwierząt
                Gospodarstwo Rolne -    Ciechanów
                Agroturystyka w Niestumiu  +48 23 672 32 30
162.  14026201  2006.06.28
                ul. Okrężna 35,    06-  +48 23 672 32 30
                400 Ciechanów        @ agrotur@pf.pl
                              www
                Nadleśnictwo Ciechanów    Leśniczówka Bogdanka, 06-461 Regimin    ochrona i
                ul. Płocka 21C,   06-  +48 23 672 45 16              zachowanie gatunku
163.  14026202  2006.11.20  400 Ciechanów        +48 23 672 59 49              (zając) - działalność
                                                     zawieszona do
                                                     31.12.2011
                Jarosław Przydacz,      Podzamcze 7/10, 08-480 Maciejowice     Sokół wędrowny
164.  14036201  2010.05.13
                Podzamcze 7/10,       
                08-480 Maciejowice        

                Radosław Maszkiewicz        Trąbki, ul. Czarna Droga 8, 08-440     uistiti pigmejka
                Trąbki, ul. Czarna Droga 8,   Pilawa
165.  14036202  2010.08.05
                08-440 Pilawa          
                                
                Jerzy Stępień zam. Grabina    Grabina 1,
                1, 26-902 Grabów nad Pilicą   26-902 Grabów nad Pilicą
                                486627020
166.  14076202  18.08.2006
                                
                                @ stjurek@op.pl
                                www
                Instytut Parazytologii im.     Łomna Las, 05-152 Czosnów
                Witolda Stefańskiego         022 751 17 14
                Polskiej Akademii Nauk 00-    
167.  14146201  2005.11.18                  @
                818 Warszawa ul. Twarda
                51/55 Stacja Badawcza      www
                Łomna-Las 05-152 Czosnów
                Instytut Fizjologii i Żywienia   ul. Instytucka 3, 05-110 Jabłonna
                Zwierząt PAN 05-110       0-22 782 40 37
168.  14086201  2003.03.03  Jabłonna ul. Instytucka 3    
                                @
                                www
                hodowla ptaków          Wólka Radzymińska, ul. Szkolna nr działki
                drapieżnych, Leszek       159/2
                Damięcki, ul.Byszewska 5,    0507-176-233
169.  14086202  2008.06.12
                05-697 Warszawa         
                                @
                                www
                Cyrk "KORONA" Lidia Król-    Kaliszki, ul. Akacjowa 115, 05-152
                Pinder              Czosnów
                Kaliszki ul. Akacjowa 115    0-22 785 09 19
170.  14146202  2009.03.27
                05-152 Czosnów          
                                @ cyrkkorona@poczta.onet.pl
                                www www.cyrk-korona.com.pl
                Instytut Genetyki i Hodowli   
                Zwierząt PAN, 05-551       05-551 Mroków, Jastrzębiec, ul. Postępu 1
                Mroków, Jastrzębiec, ul.      22 756 17 11-
171.  14186201  2007-02-02
                Postępu 1            22 756 14 17
                                @ E.Dymnicki@ighz.pl
                                www www.ighz.edu.pl
                Instytut Genetyki i Hodowli   Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN,
                Zwierząt PAN, 05-551       05-551 Mroków, Jastrzębiec, ul. Postępu 1,
                Mroków, Jastrzębiec, ul.     Gospodarstwo Kosów
172.  14186202  2010-01-08  Postępu 1            22 756 17 11-18
                                 22 756 14 17
                                @ E.Dymnicki@ighz.pl
                                www www.ighz.edu.pl
                Miejski Ogród Zoologiczny,     ul. Norbertańska 2,
                09-402 Płock, ul.        09-402 Płock
                Norbertańska 2          +48 24 366 05 11
173.  14626201  27.02.2004
                                +48 24 366 05 13
                                @ aleksanderniwelinski@zoo.plock.pl
                                www www.zoo.plock.pl
                Agencja Artystyczna        Baza Parzniew
                Zalewski Cyrk Zalewski       022-8387144
174.  14216201  27.08.2003  ul. Anielewicza 25/29         
                01-026 Warszawa         @    cyrk-zalewski@cyrk-zalewski.com.pl
                                www.cyrk-zalewski.com.pl
                Regina Szumańska Trablice    Trablice 48B,
                48B, 26-624 Kowala        26-624 Kowala
                                 48 332 30 20
175.  14256201  2007.11.29
                                
                                @
                                www
                Turski Tomasz 26-650       Podgaje 52,
                Pionki, Podgaje 52        26-650 Pionki
                                 602292567 
176.  14256202  2008.04.04
                                
                                @
                                www
                Andrzej Białek, ul.       26-630 Jedlnia Letnisko, ul. Brzozowa 5
177.  14256203  2008.08.08  Sikorskiego 7/58, 26-600     691683175
                Radom
                Paweł Urban, 26-600       26-600 Radom, ul. Armii Krajowej 5/17
178.  14636201  2008.04.04  Radom, ul. Armii Krajowej    607054337
                5/17
                Łukasz Makowski, 26-600     26-600 Radom, ul. Sycyńska 31/46
179.  14636202  2008.04.04
                Radom, ul. Sycyńska 31/46    504420963
                Wojcieszek Leszek, 26-600    26-600 Radom, ul. Piastowska 3/41
180.  14636203  2009.07.28
                Radom, ul. Piastowska 3/41
                Musiał Sebastian, ul. Struga  ul. Struga 27/2, 26-600 Radom    Hodowla zwierząt
                27/2, 26-600 Radom       
181.  14636204  2010.04.22                  
                                @
                                www
                Gocel Stanisław, ul.       ul. Malenicka 91, 26-600 Radom   Hodowla zwierząt
                Malenicka 91, 26-600      
182.  14636205  2010.08.19  Radom              
                                @
                                www
                Katedra Fizjologii Zwierząt   ul. Bolesława Prusa 14
                Wydziału Rolniczego       08-110 Siedlce
                Akademii Podlaskiej w      
183.  14266201  21.05.2004
                Siedlcach            
                                @
                                www
                Miejski Ogród Zoologiczny    ul. Ratuszowa 1/3       
                ul. Ratuszowa 1/3        03-461 Warszawa
                03-461 Warszawa         022/6194041
184.  14656201  07.12.2006
                                022/6195898
                                @
                                www
                Centrum Onkologii Instytut   Ul. Roentgena 5,
                Im. Marii Skłodowskiej-Curie  02-781 Warszawa
                Zak. Genetyki i Hodowli Zw.    022/546-24-75
185.  14656202   2001
                Labor. Ul. Roentgena 5, 02-   
                781 Warszawa          @
                                www
                Polska Akademia Nauk      ul. Pasteura 3,
                Instytut Biologii        02-093 Warszawa
                Doświadczalnej im. M.       022/5892399
186.  14656204   2001
                Nenckiego, ul. Pasteura 3,   
                02-093 Warszawa         @jnhk
                                www
                Polska Akademia Nauk      ul. Twarda 51/55,
                Instytut Parazytologii Im.   00-818 Warszawa
                Witolda Stefańskiego, ul.    022/620-62-27
187.  14656205   2001
                Twarda 51/55, 00-818      022/620-62-27
                Warszawa            @
                                www
                Wojskowy Instytut Higieny i   ul. Szaserów 128, 00-909
                Epidemiologii im. Gen. K.    Warszawa
                Kaczkowskiego Zakład      600540216
188.  14656207   2001                    
                Farmakologii i Toksykologii,
                ul. Kozielska 4, 01-163     @
                Warszawa            www
                Instytut Psychiatrii i      Al. Sobieskiego 1/9,
                Neurologii Zakł.Farmakologii  02-975 Warszawa
                i Fizjologii Układu       022/842-76-44
189.  14656210   2001
                Nerwowego Al.. Sobieskiego   
                1/9, 02-975 Warszawa      @
                                www
                Uniwersytet Warszawski     ul. Miecznikowa 1,
                Wydział Biologii, ul.      02-096 Warszawa
                Miecznikowa 1, 02-096      022/554-29-04
190.  14656211   2001
                Warszawa            
                                @
                                www
                Instytut Medycyny        ul. Pawińskiego 5,
                Doświadczalnej i Klinicznej   02-106 Warszawa
                im. Mirosława          022/ 668-55-43, 022/6086447
                Mossakowskiego Polskiej     
191.  14656212   2001                    @
                Akademii Nauk
                Zwierzętarnia, ul.       www
                Pawińskiego 5, 02-106
                Warszawa
                Szkoła Wyższa Psychologii    ul. Chodakowska 19/31,
                Społecznej Zakł. Psychologii   01-673 Warszawa
                Porównawczej i Ewolucyjnej,   022/517-96-00
192.  14656213   2001
                ul. Chodakowska 19/31, 01-   
                673 Warszawa          @
                                www
                Warszawski Uniwersytet     ul. Chałubińskiego 5,
193.  14656214   2001
                Medyczny, Zakład Histologii i  02-004 Warszawa
                Embriologii, ul.       022/628-10-41
                Chałubińskiego 5, 02-004   
                Warszawa           @
                               www
                Wytwórnia Surowic i      ul. Chełmska 30/34,
                Szczepionek BIOMED, ul.    00-725 Warszawa
                Chełmska 30/34, 00-725    022/ 841-40-71
194.  14656216   2001
                Warszawa           
                               @
                               www
                Instytut Leków Zwierzętarnia, ul. Chełmska 30/34,
                ul. Chełmska 30/34, 00-725  00-725 Warszawa
                Warszawa           022/8410642
195.  14656217   1999
                               
                               @
                               www
                Narodowy Instytut Zdrowia   ul. Chocimska 24,
                Publicznego - PZH, ul.    00-791 Warszawa
                Chocimska 24, 00-791     
196.  14656219   2001
                Warszawa           
                               @
                               www
                Narodowy Instytut Zdrowia   ul. Chocimska 24,
                Publicznego - PZH Zakład   00-791 Warszawa
                Badania Surowic i       022/542-12-12
197.  14656220   2001
                Szczepionek, ul. Chocimska 
                24, 00-791 Warszawa      @
                               www
                Narodowy Instytut Zdrowia   ul. Chocimska 24,
                Publicznego - PZH Zakład   00-791 Warszawa
                Parazytologii Lekarskiej, ul. 022/21220
198.  14656223   2001
                Chocimska 24, 00-791     
                Warszawa           @
                               www
                Warszawskie Zakłady      ul. Karolkowa 22/24,
                Farmaceutyczne POLFA, ul.   01-207 Warszawa
                Karolkowa 22/24, 01-207    022/691-38-66
199.  14656224   2001
                Warszawa           
                               @
                               www
                Tarchomińskie Zakłady     ul. Fleminga 2, 03-176
                Farmaceutyczne POLFA     Warszawa
                Laboratorium         022/510-88-44
200.  14656225   2001
                Farmakologiczne, ul.     
                Fleminga 2, Warszawa     @
                               www
                Hodowla Zwierząt        ul. Giermków 3, 04-491 Warszawa  Hodowla zwierząt
                Laboratoryjnych Teresa                      laboratoryjnych
201.  14656227  08.12.2009  Górzkowska, ul. Giermków 3, 
                04-491 Warszawa        @
                               www 
                Hodowla Zwierząt       ul. Wilgi 20,
                Laboratoryjnych Mgr inż..   04-831 Warszawa
                Jacek Kołacz, ul. Wilgi 20,  022/ 6156155
202.  14656228   2001
                04-831 Warszawa        
                               @
                               www
                Uniwersytet Warszawski    ul. Stawki 5/7,
                Wydział Psychologii, ul.   00-183 Warszawa
                Stawki 5/7, 00-183      022/5549802
203.  14656229   2001
                Warszawa           
                               @
                               www
                Instytut Transplantologii   ul. Nowogrodzka 59,
                Akademii Medycznej, ul.    02-006 Warszawa
                Nowogrodzka 59, 02-006    022/502-11-35
204.  14656231   2001
                Warszawa           
                               @
                               www
                Centrum Medyczne       ul. Marymoncka 99, 103
                Kształcenia Podyplomowego 01-813 Warszawa
                Zakładu Cytologii Klinicznej, 022/669-38-20
205.  14656232   2003
                ul. Marymoncka 99/103, 01-  
                813 Warszawa         @
                               www
                Centrum Medyczne       ul. Marymoncka 99/103
                Kształcenia Podyplomowego 04-158 Warszawa
206.  14656230   2003
                Zakład Neuroendokrynologii, 022/5693850
                ul. Marymoncka 99/103, 04-  022/5693859
                158 Warszawa         @
                               www www.cmkp.edu.pl
                Zwierzętarnia Wydziału Nauk ul. Nowoursynowska 159 C,
                o Żywieniu Człowieka i     02-776 Warszawa
                Konsumpcji SGGW, ul.     022-5937123
207.  14656236   2003
                Nowoursynowska 159C, 02- 
                776 Warszawa         @
                               www
                Zwierzętarnia SGGW Wydz. ul. Nowoursynowska 159 C,
                Med. Weterynaryjnej i Wydz. 02-776 Warszawa
                Nauk o Zwierzętach, ul.    022/5936677
208.  14656237   2003
                Nowoursynowska 159C, 02- 022/5986576
                776 Warszawa         @
                               www
                Instytut Biotechnologii i   ul. Starościńska 5,
                Antybiotyków, ul.       02-516 Warszawa
                Starościńska 5, 02-516    022/8496051 w. 241
209.  14656238   2003
                Warszawa           
                               @
                               www
                Pracownia Hodowli Zwierząt ul. Pawińskiego 3a,
                Laboratoryjnych Katedry i   02-106 Warszawa
                Zakładu Histologii i     
210.  14656208   2003                   
                Embriologii A. M., ul.
                Pawińskiego 3a, 02-106    @
                Warszawa           www
                Warszawski Uniwersytet    ul. Krakowskie Przedmieście 26/28,
                Medyczny Pracownia      00-927 Warszawa
                Zwierząt Laboratoryjnych, ul. 022/8267342
211.  14656240   2003
                Krakowskie Przedmieście    
                26/28, Warszawa        @
                               www
                Wydział Psychologii Wyższa ul. Pawia 55,
                Szkoła Finansów i       01-030 Warszawa
                Zarządzania, ul. Pawia 55,  022/8313211
212.  14656241   2005
                01-030 Warszawa        022/6357991
                               @
                               www
                SGGW, Wydział Nauk o     ul. Ciszewskiego 8,
                Zwierzętach, Katedra     02-786 Warszawa
                Szczegółowej Hodowli     022/5936547
213.  14656242  12.2005
                Zwierząt, Zakład Hodowli   
                Koni, ul. Ciszewskiego 8, 02- @
                786 Warszawa         www
                Narodowy Instytut Zdrowia   ul. Chocimska 24,
                Publicznego - PZH Zakład   00-791 Warszawa
                Ochrony Radiologicznej i   022/5421224
214.  14656239  2009.01.27
                Radiobiologii, ul. Chocimska 
                24, 00-791 Warszawa      @
                               www
                Narodowy Instytut Zdrowia   ul. Chocimska 24,
                Publicznego PZH Krajowy    00-791 Warszawa
                Ośrodek ds. Grypy, ul.    022/5421274, 5421294
215.  14656244  2009.03.30
                Chocimska 24, 00-791     022/5421313
                Warszawa           @ nic@pzh.gov.pl, brydak@pzh.gov.pl
                               www
                Artur Michalski, ul. Szamocin działka o numerze ewid. 4/6 obręb 4-05-11
                26A, 03-002 Warszawa     przy ul. Waligóry
                               
216.  14656245  15.07.2009
                               
                               @
                               www
                Jarosław Szynkiewicz, ul   ul. Przyłęcka 31/7,
                Przyłęcka 31/7, 02-402    02-402 Warszawa
                Warszawa           
217.  14656246  15.07.2009
                               
                               @
                               www
                Wyższa Szkoła Zarządzania i Al. Jerozolimskie 200,
                Prawa i. Heleny        02-486 Warszawa
                Chodkowskiej, Al..      022/5391900
218.  14656247  21.10.2009
                Jerozolimskie 200, 02-486           
                Warszawa           @ uczelnia@chodakowska.edu.pl
                               www
                JEDNOSTKA           SIEKLUKI 8 A, 09-164 DZIERZĄŻNIA
                DYDAKTYCZNA
219.  14206201  2009-08-14
                PRZEMYSŁAW MOJSKI
                SIEKLUKI 8A, 09-164
                    DZIERZĄŻNIA

                    Elżbieta Prabucka-Jeznach ,   Witkowice 53, 96-512 Młodzieszyn
                    (hodowla i utrzymywanie     662-600-967
220.   14286201   30.09.2008 r.
                    zwierząt na cele pokazów i
                    do celów rozrywkowych)
                    Ogród Zoologiczny w Opolu    Opole ul. Spacerowa 10,          poprzedni numer
                    ul. Spacerowa 10,        45-094 Opole                 16614801
                    45-094 Opole           +48 774 542 858
221.   16616201     1999
                                    
                                    @ zoo@zoo.opole.pl
                                    www www.zoo.opole.pl
                    NADLEŚNICTWO            ul. Wł. Sikorskiego 2, 39-460 Nowa Dęba  realizacja programu
                    NOWA DĘBA            48 15 846 7452               reintrodukcji
                    ul. Sikorskiego 2         48 15846 73 77              cietrzewia (Tetrao
                    39-460 Nowa Dęba         @ buda@lublin.lasy.gov.pl          tetrix) w miejsce
                    Państwowe Gospodarstwo      www                     naturalnego
222.   18206201   17.10.2007   Leśne Lasy Państwowe                             wcześniejszego
                                                           występowania na
                                                           terenie OHZLP
                                                           uroczysko
                                                           „Cietrzew” Nowa
                                                           Dęba
                    „EQUISTRO” Ośrodek        Wierzawice 188, 37-300 Leżajsk
                    Jeździecki i Hipoterapia     661 940 230 48 17 242 41 13
     18086201
223.          01.05.2004   Paweł Guzy Wierzawice      
    040489435-001
                    188, 37-300 Leżajsk       @ equistro@wp.pl
                                    www
                                    ul. Satelitarna 6
                    Chów i hodowla zamknięta
                                    15-304 Białystok
                    zająca do celów zasiedleń
                                    85 7424906
224.   20026201   22.04.2008   SABA    sp. z o.o.
                                    
                    ul.J.Waszyngtona 27,
                                    @
                    15-304 Białystok
                                    www
                                    Białystok
                    Uniwersytet w Białymstoku    85 7457301
                    Instytut Biologii        85 7457301
225.   20616201   31.10.2003
                    ul. Świerkowa 20 B        biologia@uwb.edu.pl
                    15-950 Białystok         http://biol-
                                    chem.uwb.edu.pl/IP/POL/BIOLOGIA/index.php
                                    Białystok
                    Uniwersytet Medyczny
                                    85 7485593
                    w Białymstoku
226.   20616202   06.11.2003                    85 7485593
                    ul. Kilińskiego 1
                                    @
                    15-089 Białystok
                                    http://www1.umb.edu.pl/
                    Ośrodek Diagnostyczno-
                                    Białystok
                    Badawczy Chorób
                                     85 746-04-54
                    Przenoszonych Drogą
227.   20616203   23.06.2005                     85 746-04-54
                    Płciową
                                    centstd@poczta.onet.pl @
                    ul. Św. Rocha 3
                                    http://www.std.bialystok.pl/
                    15-879 Białystok
                    Centrum Medycyny      Białystok
                    Doświadczalnej Uniwersytetu 85 7450653
228.   20616204   19.07.2006   Medycznego w Białymstoku  85 7450652
                    ul. Marii Skłodowskiej - Curie
                                  cmd@umwb.edu.pl
                    24 a     15-276 Białystok
                                  http://www.cmd.umwb.edu.pl/
                                  ul. Gen. Al. Waszkiewicza 1 c
                    Zakład Badania Ssaków PAN 17 - 230 Białowieża
                    ul. Gen. Al. Waszkiewicza 1 
229.   20056201   18.11.2005
                    c              
                    17 – 230 Białowieża     @
                                  www
                                  Rezerwat Pokazowy Zwierząt
                                  17-230 Białowieża
                    Białowieski Park Narodowy
                                  
230.   20056202   02.01.2003   Park Pałacowy 5
                                  
                    17 - 230 Białowieża     @
                                  www
                                  ul. Żubrowa 10
                    Hodowla Zwierząt      17-230 Białowieża
                    Bożena i Jan Walencik    
231.   20056203   02.01.2003
                    ul. Żubrowa 10       
                    17 - 230 Białowieża     @
                                  www
                    Ogród zoologiczny,      Sieroczyn 4a,
                    „Odejewski –Odan” Sp.z o.o. 77-300 Człuchów
232.   22036201   17.08.2005
                    Sieroczyn 4a,        +48 59 83 45 327
                    77-300 Człuchów       +48 59 83 45 329
                                 @ canpol@odejewski.pl
                                 www.odejewski.pl
                  Tereny Rekreacyjno-      Miłosna 18,
                  Wypoczynkowe "MIŁOSNA"    82-500 Kwidzyn
                  Spółka z o.o.,        +48 552 793 958
233.  22076201   2009.09.07
                  ul. Miłosna 18,        +48 552 793 354
                  82-500 Kwidzyn        @
                                 www
                  Marian Wieconkowski      Sulicice,                 zawieszenie
                  84-240 Reda          84-110 Krokowa                działalności z dniem
                  ul. Wejherowska 72      +48 58 678 68 61, +48 607 373 850     17.02.2009 r.
234.  22116201   20.09.2005
                                 
                                 @
                                 www
                  Ośrodek Rehabilitacji     Sobieńczyce 27,
                   i Leczenia Ptaków      84-110 Krokowa
                  Drapieżnych          +48 58 673 75 25
235.  22116202   17.04.2008                  
                   przy Leśnictwie Łowieckim
                  Sobieńczyce 27        @
                  84-110 Krokowa        www
                  UG Gdańsk           ul. Morska 2,
                  l. Bażyńskiego 1A       84-150 Hel
                  Zespół basenów        +48 58 675 08 36
                  hodowlanych Stacji Morskiej  +48 58 675 04 20
236.  22116203   28.07.2009   Instytutu Oceanografii    @ sekhel@univ.gda.pl
                  Uniwersytetu Gdańskiego w   www
                  Helu

                  Pomorska Akademia       ul. Arciszewskiego 22b
                  Pedagogiczna Instytut     76-200 Słupsk
                  Biologii i Ochrony      +48 59 840 53 48
237.  22126201   06.07.2006
                  Środowiska ul.        +48 59 840 54 75
                  Arciszewskiego 22b 76-200   @ biologia.pap@interia.pl
                  Słupsk            www.apsl.edu.pl/biologia
                  Małgorzata Kamińska-     ul. Nowowiejska 2/18
                  Sobczyk            76-200 Słupsk
                  Jarosław Sobczyk       +48 59 842 61 10, +48 504 546 392
238.  22126202   29.06.2009
                                 +48 842 77 24
                                 @ kaminskasobczyk@wp.pl
                                 www
                  GR Hodowla Ptaków       Krag 71,                  działalność
                  Łownych Lech Galus      83-200 Starogard Gd.             tymczasowo
                                                       zawieszona
239.  22136201  27.04.06/84/06
                                 
                                 @
                                 www
                  PHU ANMIROS Andrzej      Grabowo 102,
                  Derlecki           83-212 Bobowo
         11.01.08./03/08                 +48 58 665 40 95
240.  22136202
             .                    +48 58 665 40 95
                                 @
                                 www
                  Mariusz Radomski,       Kaczkowo,
                  84-218 Łęczyce,        84-218 Łęczyce
                  ul. Podgórna 13        +48 58 678 91 10, +48 606 966 780
241.  22156201   2005.03.18
                  Chów i hodowla kuropatw    
                                 @
                                 www
                  Leusz Marek          84-218 Rozłazino
                  ul. Słonecznikowa 4      +48 58 629 80 49, +48 509 854 408
242.  22156203   2005.08.11   84-589 Gdynia         
                  Chów i hodowla zajęcy     @
                                 www
                  Jan Gaffke          Góra, 84-252 Zamostnne, działka nr 379/2  Działalność nie
                  ul. Harcerska 13/9,      +48 58 677 89 33              została rozpoczęta
243.  22156204   2007.05.31   84-200 Wejherowo                            pomimo
                  Chów i hodowla zajęcy     @                      zatwierdzenia
                                 www
                  Radomski Andrzej,       Dąbrówka Brzezieńska,
                  84-218 Łęczyce        84-218 Łęczyce
                  ul. Podgórna 14        +48 58 678 91 10, +48 606 966 780
244.  22156205   2007.06.25
                  Chów i hodowla zajęcy     
                                 @
                                 www
                  Radomski Andrzej       ul. Podgórna 14,
                  84-218 Łęczyce, ul.      84-218 Łęczyce
245.  22156206   13.05.2010
                  Podgórna 14          +48 58 678 91 10, +48 606 966 780
                  Chów i hodowla kuropatw    
                               @
                               www 
                Trójmiejska Akademicka     ul. Dębinki 1,
                Zwierzętarnia Doświadczalna 80-211 Gdańsk
                Centrum Badawczo-       +48 58 349 14 39
                Usługowe,           +48 58 349 14 45
246.  22616201  2007.08.10
                Akademia Medyczna w      @ tazd@amg.gda.pl
                Gdańsku,            www
                ul. Dębinki 1,
                80-211 Gdańsk
                Katedra i Zakład Chemii    ul. Dębinki 1,
                Medycznej           80-211 Gdańsk
                Akademia Medyczna w      +48 58 349 14 50
247.  22616202  2007.08.10
                Gdańsku,            +48 58 349 14 56
                ul. Dębinki 1, 80-211 Gdańsk @ mwozniak@gumed.edu.pl
                               www
                Katedra Fizjologii Zwierząt  ul. Kładki 24,
                Uniwersytet Gdański,      80-822 Gdańsk
                ul. Kładki 24,         +48 58 523 63 05
248.  22616203  2007.08.10
                80-822 Gdańsk         +48 58 523 64 22
                               @ kfz@biotech.ug.gda.pl
                               www
                Katedra i Zakład Anatomii i  ul. Dębinki 1,
                Neurobiologii, Akademia    80-211 Gdańsk
                Medyczna w Gdańsku,      +48 58 349 14 01
249.  22616205  2007.08.10
                ul. Dębinki 1, 80-211 Gdańsk +48 58 349 14 21
                               @ anatom@amg.gda.pl
                               www
                Katedra i Zakład         ul. Gen. J. Hallera 107,
                Toksykologii, Akademia     80-416 Gdańsk
                Medyczna w Gdańsku,      +48 58 349 31 71
250.  22616206  2007.08.10
                ul. Gen. J. Hallera 107,    +48 58 349 31 75
                80-416 Gdańsk         @ toks@gumed.edu.pl
                               www
                Katedra i Zakład Biofarmacji i ul. Gen. J. Hallera 107,    zawieszenie
                Farmakodynamiki,        80-416 Gdańsk          działalności na rok
                Akademia Medyczna w      +48 58 349 32 60       (22.04.2010)
251.  22616207  2007.08.10
                Gdańsku,            +48 58 349 32 62
                ul. Gen. J. Hallera 107,    @ roman.kaliszan@gumed.edu.pl
                80-416 Gdańsk         www
                Katedra i Zakład Biochemii,  ul. Dębinki 1,
                Akademia Medyczna w      80-211 Gdańsk
                Gdańsku,            +48 58 349 14 65
252.  22616208  2007.08.10
                ul. Dębinki 1,         
                80-211 Gdańsk         @ bioch@gumed.edu.pl
                               www
                Samodzielna Pracownia     ul. Dębinki 1,
                Embriologii, Akademia     80-211 Gdańsk
                Medyczna w Gdańsku,      +48 58 349 14 95
253.  22616210  2007.08.10
                ul. Dębinki 1,         +48 58 349 14 95
                80-211 Gdańsk         @ embriologia@amg.gda.pl
                               www
                Katedra i Zakład         ul. Dębowa 23,
                Farmakologii, Akademia     80-211 Gdańsk
                Medyczna w Gdańsku,      +48 58 349 18 10
254.  22616212  2007.08.10
                ul. Dębowa 23,         +48 58 349 18 11
                80-211 Gdańsk         @ farmakol@gumed.edu.pl
                               www
                Katedra i Zakład Fizjologii,  ul. Dębinki 1,         zawieszenie
                Akademia Medycznej w      80-211 Gdańsk          działalności
                Gdańsku, ul. Dębinki 1, 80-  +48 58 349 15 20       (16.11.2010)
255.  22616213  2007.08.10
                211 Gdańsk           +48 58 349 15 21
                               @ twierzba@gumed.edu.pl
                               www
                Samodzielna Pracownia     ul. Dębinki 7,
                Terapii Monitorowanej i    80-211 Gdańsk
                Farmakogenetyki, Akademia +48 58 349 27 82
256.  22616214  2007.08.10                 
                Medyczna w Gdańsku,
                ul. Dębinki 7,         @ mirask@gumed.edu.pl
                80-211 Gdańsk         www
                Miejski Ogród Zoologiczny   80-328 Gdańsk-Oliwa,
                Wybrzeża,           ul. Karwieńska 3
                80-328 Gdańsk-Oliwa,      +48 58 552 17 51
257.  22616215  2007.08.10
                ul. Karwieńska 3        +48 58 552 17 51
                               @ zoo@zoo.gd.pl
                               www
                Akwarium Gdyńskie       Al. Jana Pawła II 1,
258.  22626201  08.06.2010
                Morski Instytut Rybacki    81-345 Gdynia
                               +48 587 326 601
                               +48 587 326 611
                               @ akwarium@mir.gdynia.pl
                               www www.akwarium.mir.gdynia.pl
                Akademia Medyczna w      ul. Powstania Styczniowego 9B,
                Gdańsku            81- 519 Gdynia
                Międzywydziałowy Instytut   +48 58 349 37 40
                Medycyny Morskiej i      +48 58 622 33 54
                Tropikalnej          @
                Katedra Medycyny        www
259.  22626202  2008.02.06
                Tropikalnej i Parazytologii
                Zakład Parazytologii
                Tropikalnej ,
                ul. Powstania Styczniowego
                9B,
                81- 519 Gdynia
                American Heart of Poland    ul. Osiedlowa 19a Kostkowice
                Sp. z o.o. w Ustroniu       43-426 Dębowiec
                Pracownia Doświadczalna     +48 782 225 025
260.  24036201  01.04.2009
                                
                               @
                               www 
                Hodowla Bażantów         Piła II ul. Jesienna 44
                Banasiak Marcin          42-134 Truskolasy
                Piła II ul. Jesienna 44      694 100 295
261.  24066201  25.06.2003
                42-134 Truskolasy       
                               @
                               www
                Artur Socha           ul. Szkolna 34, Przybynów,
                                 42-310 Żarki
                                 34 314 88 29
262.  24096201  01.12.2009                   601 959 790
                               
                               @
                               www 
                Sularz Sławomir         ul. Kościuszki 64a/4, 42-300 Myszków
263.  24096202  12.04.2010                   502 331 407
                               
                Instytut Przemysłu        ul. Doświadczalna 27
                Organicznego o/Pszczyna,      43-200 Pszczyna
                43-200Pszczyna, ul.        32 210 30 81
264.  24106201  10.01.2006
                Doświadczalna 27        
                               @  ipo@ipo-pszczyna.pl
                               www ipo-pszczyna.pl
                Nadleśnnictwo Kobiór       ul. Żubrów 151
                Leśnictwo Międzyrzecze       43-200 Jankowice
                Rezerwat Przyrody         32 218 81 81
265.  24106202  10.01.2006
                "Żubrowisko" 43-200        32 218 82 55
                Jankowice, ul. Żubrów 151   @  kobior@katowice.lasy.gov.pl
                               www katowice.lasy.gov.pl/web/kobior
                Hodowla ptactwa wodnego ,    ul. Dąbrowszczaków 23          działalność
                ozdobnego z gatunku        43-241 Łąka              zawieszona
                rzadkich, ogrodnictwo Ewa i  
266.  24106203  17.04.2007                 
                Leszek Jańczak, 43-241
                Łąka, ul. Dąbrowszczaków    @
                23               www
                Arboretum Bramy        ul. Markowicka 17, 47-400 Racibórz
                Morawskiej           32/415 44 05
267.  24116201  18.10.2005                 
                               @  arboretum.raciborz@interia.pl
                               www http://www.arboretum-raciborz.pl/
                MINI ZOO Arkadiusz Bieniek    ul. Główna 10
                44-351 Buków ul. Główna 10     Buków,
                                 32 454 40 29
268.  24156201  11.08.2006
                               
                               @  bieniek.a@wp.pl
                               www mini zoo.bukow.pl
                Gospodarstwo Rolne        ul. Leśna 1
                Hodowla Koni Tadeusz        Rogów,
                Kaczyna 44-362 Rogów ul.      728 970 438
269.  24156202  27.11.2008
                Leśna 1            
                               @
                               www
                Zakład Biologii Molekularnej   Wybrzeże Armii Krajowej 15
                Centrum Onkologii – Instytut    44-101 Gliwice
270.  24666201  20.10.2003  im. Marii Skłodowskiej Curie    32 278 98 79
                Oddział w Gliwicach      
                               @  sszla@io.gliwice.pl
                               www

                Uniwersytet Śląski, Wydział   ul. Bankowa 9,
                Biologii i Ochrony         40-007 Katowice
                Środowiska             32 359 18 20
271.  24696201  16.01.2009
                               
                               @  weronika.rupik@us.edu.pl
                               www
                Centralna Zwierzętarnia     ul. Medyków 4, 40-725 Katowice
                Doświadczalna Śląskiego      +48 32 208 85 93
272.  24696202  28.12.2006  Uniwersytetu Medycznego w   
                Katowicach           @  czd@sum.edu.pl
                               www 
                Katedra i Zakład         ul. Medyków 18, 40-725 Katowice
                Mikrobiologii Lekarskiej      +48 32 20 88 550
273.  24696203  28.12.2006  Śląskiego Uniwersytetu     +48 32 252 60 75 
                Medycznego           @  mikrobiologia@sum.edu.pl
                               www 
                Zakład Farmakologii Katedry   ul. Medyków 18, 40-725 Katowice
                Farmakologii Śląskiego       +48 32 208 85 10
274.  24696204  28.12.2006  Uniwersytetu Medycznego w   
                Katowicach           @  farmklin@sum.edu.pl
                               www 
                Katedra i Zakład Fizjologii   ul. Medyków 18, 40-725 Katowice
                Śląskiego Uniwersytetu       +48 32 208 84 76
275.  24696205  28.12.2006  Medycznego           
                               @  fizjokat@sum.edu.pl
                               www 
                Miejski Zakład Usług       ul. Piłsudskiego 116
                Komunalnych "Egzotarium"      Sosnowiec
                Sosnowiec, ul. Piłsudskiego    +48 32 299 64 45
276.  24756201  16.02.2007
                116              
                               @  mzuk@mzuk.sosnowiec.pl
                               www mzuk.sosnowiec.pl
                Miejski Zakład Usług       ul. Jasieńskiego
                Komunalnych "Mini ZOO"       Sosnowiec
                Park Kazimierz Sosnowiec,     +48 32 296 92 18
277.  24756202  16.02.2007
                ul. Jasieńskiego        
                               @  mzuk@mzuk.sosnowiec.pl
                               www mzuk.sosnowiec.pl
                Katedra i Zakład         ul. Jedności 8
                Farmakologii, Sosnowiec ul.    41-200 Sosnowiec
                Jagiellońska 4 przy Wydziale    32 364 15 40
                Farmaceutycznym i Oddziale   
                Medycyny Laboratoryjnej w   @  sekren@sum.edu.pl ; sekretariat-
278.  24756203  12.04.2007
                Sosnowcu, ul. Jedności 8,     farmacja@sum.edu.pl
                należące do Śląskiej      www sum.edu.pl
                Akademii Medycznej w
                Katowicach ul.
                Poniatowskiego 15
                Katedra i Zakład         ul. Jordana 38
                Farmakologii Śląskiej       41-808 Zabrze
                Akademii Medycznej         32 272 26 83
279.  24786201  20.10.2003
                               
                               @  pharbrus@sum.edu.pl
                               www
                Zakład i Katedra Anatomii    ul. Jordana 19
                Opisowej i Topograficznej     41-808 Zabrze
                Śląskiej Akademii Medycznej    32 272 22 01
280.  24786202  20.10.2003
                               
                               @  anatomia-zabrze@sum.edu.pl
                               www
                Zakład i Katedra         ul. Jordana 19           Działalność
                Mikrobiologii i Immunologii    41-808 Zabrze           zawieszona, brak
                Śląskiej Akademii Medycznej    32 272 25 54            zwierząt
281.  24786203  20.10.2003
                               
                               @  mikroimm@sud.edu.pl
                               www
                Zakład i Katedra Biochemii    ul. Jordana 19
                Ogólnej Śląskiej Akademii     41-808 Zabrze
                Medycznej             32 272 23 18
282.  24786204  20.10.2003
                               
                               @  biochemz@sum.edu.pl
                               www
                Zakład i Katedra Fizjologii   ul. Jordana 19
                Śląskiej Akademii Medycznej    41-808 Zabrze
283.  24786205  20.10.2003
                                 32 272 23 62
                               
                              @    fizjozab@sum.edu.pl
                              www
                Katedra i Zakład Medycyny i  ul. Jordana 19              Działalność
                Epidemiologii Środowiskowej     41-808 Zabrze            zawieszona, brak
                Śląskiej Akademii Medycznej     32 272 28 47            zwierząt
284.  24786206  20.10.2003
                              
                              @    medsrod@sum.edu.pl
                              www medsrod.sum.edu.pl
                Zakład Podstawowych Nauk  41-808 Zabrze ul. Jordana 19
                Medycznych              32 397 65 45
                Wydział Zdrowia Publicznego 
285.  24786207  18.03.2010  Śląski Uniwersytet Medyczny @
                Siedziba podmiotu:      www     
                41-902 Bytom, ul. Piekarska
                18
                Majcher Jerzy        Majcher Jerzy               Zasoby
                28-330 Wodzisław       Świątniki 50                genetyczne-konie
                Świątniki 50         28-330 Wodzisław              rasy małopolskiej
286.  26026202  17.01.2008                41 380 62 96
                              
                              @
                              www
                Ptak Marcin         Ptak Marcin                Zasoby
                28-330 Wodzisław       Mieronice 19                genetyczne- konie
                Mieronice 19         28-330 Wodzisław              rasy małopolskiej
287.  26026203  17.01.2008                41 380 61 64
                              
                              @
                              www
                Borkowski Andrzej,      Borkowski Andrzej            Zasoby
                28-305 Sobków        ul. St. Sobka 3               genetyczne- konie
                ul. St. Sobka 3 Zamek     28-305 Sobków               rasy małopolskiej i
288.  26026205  09.12.2008                509 326 536                konik polski
                              
                              @
                              www
                Dziurkowski Ryszard     Ryszard Dziurkowski            Zasoby
                28-350 Słupia Jędrzejowska Słupia Jędrzejowska 96            genetyczne- konie
                Słupia Jędrzejowska 96    28-350 Słupia Jędrzejowska         rasy małopolskiej
289.  26026206  12.11.2009                41 387 90 22
                              
                              @
                              www
                Gospodarstwo Pomocnicze   Gospodarstwo Pomocnicze przy Zespole   Zasoby genetyczne
                przy Zespole Szkół Centrum Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego im.
                Kształcenia Praktycznego im. Macieja Rataja
                Macieja Rataja w Krzelowie, Krzelów 39
290.  26026207  18.11.2010  Krzelów 39, 28-340      28-340 Sędziszów
                Sędziszów          41 381 19 27
                              
                              @
                              www 
                Maciej Mider         Maciej Mider               Zasoby genetyczne
                Pękosław 21         Pękosław 21
                28-330 Wodzisław       28-330 Wodzisław
291.  26026208  18.11.2010                41 380 64 37
                              
                              @
                              www 
                Longin Wielochowski     Longin Wielochowski            Zasoby genetyczne
                Łysaków pod Lasem 78     Łysaków pod Lasem 78
                28-300 Jędrzejów       28-300 Jędrzejów
292.  26026209  18.11.2010                41 385 74 55
                              
                              @
                              www 
                Grzegorz Kwiecień      Grzegorz Kwiecień             Zasoby genetyczne
                Diament 8          Diament 8
                28-300 Jędrzejów       28-300 Jędrzejów
293.  26026210  18.11.2010                41 381 74 38
                              
                              @
                              www 
                Urząd Miasta Kielce     Urząd Miasta Kielce            Ptaszarnia w parku
                Wydział Gospodarki      Wydział Gospodarki Komunalnej        miejskim im. St.
                Komunalnej          ul. Szymanowskiego 6            Staszica w Kielcach
294.  26616202  28.09.2007
                ul. Szymanowskiego 6     25-361 Kielce
                25-361 Kielce        41 361 35 46, 607 238 618, 41 345 28 80
                              
                              @
                              www
                Pomiankowski Sławomir    Ośrodek Stangret               Utrzymywanie
                Ośrodek Stangret       ul. Kusocińskiego 51             zwierząt na potrzeby
                ul. Kusocińskiego 51     25-045 Kielce                 pokazów zwierząt
295.  26616203  18.07.2008  25-045 Kielce        41 349 25 49, 604 581 739
                              
                              @
                              www
                Uniwersytet Humanistyczno-  Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy    Utrzymywanie lub
                Przyrodniczy im. Jana    im. Jana Kochanowskiego Instytut Biologii  hodowla zwierząt na
                Kochanowskiego        ul. Świętokrzyska 15             potrzeby edukacji,
                Instytut Biologii      25-406 Kielce                 prowadzenia
296.  26616204  23.10.2008  ul. Świętokrzyska 15     41 349 63 01, 41 349 63 00, 41 349 62 99,  podstawowych lub
                25-406 Kielce        510 064 305                  stosowanych badań
                                                    naukowych
                              @
                              www
                Joanna Otwinowska Blask   Joanna Otwinowska              „Egzotarium Dolina
                Ul. Raciborskiego 10/44,   ul. Raciborskiego 10/44            Gadów” ul.
                25-640 Kielce        25-640 Kielce                 Kusocińskiego 61A,
297.  26046207  02.11.2010                                      26-611 Kielce –
                                                    miejsce
                              @                       prowadzenia
                              www `                    działalności
                Rudziński Zdzisław      Rudziński Zdzisław             Miejsce
                Ul. Przedborska 9,      ul. Przedborska 9               prowadzenia
                26-070 Łopuszno       26-070 Łopuszno                działalności
                                                    Naramów działka
                                                    502 gm. Łopuszno,
298.  26046205  14.10.2010                @                       Utrzymywanie
                              www                      kuropatw na
                                                     potrzeby ochrony i
                                                     zachowania
                                                     gatunków
                Doroszkiewicz Wojciech    Doroszkiewicz Wojciech           Utrzymywanie
                Przymiarki 33,        Przymiarki 33,                kuropatw i bażantów
                26-060 Chęciny        26-060 Chęciny                na potrzeby ochrony
299.  26046206  22.10.2010                                      i zachowania
                                                    gatunków
                              @
                              www 
                Bartosz Bronisz       Samsonów , Dudków 17a            miejsce
                                26-050 Zagnańsk              prowadzenia
                                                    działalności: Barcza
300.  26046207  29.03.2011
                                                    41, 26-001 Masłów.
                              @
                              www 
                Mirosław Nowak        Ruda Maleniecka 102 A,           miejsce
                                26-242 Ruda Maleniecka          prowadzenia
                                                    działalności
                                                    Młotkowice 69, 26-
301.  26056201  04.02.2011                @                       242 Ruda
                              www                      Maleniecka,
                                                     wpis do wykazu
                                                     zasoby genetyczne -
                                                     konie
                Stanisław Pilarski      Brody 102 A,                wpis do wykazu
                                26-200 Końskie               zasoby genetyczne -
                                                    konie
302.  26056202  01.03.2011
                              
                              @
                              www 
                Antoni Wiktorowicz      ul. Traugutta 8/6, 26-200 Końskie      miejsce
                                                    prowadzenia
                                                    działalności ul.
                              @                       Zamkowa 46, 26-
303.  26056203  11.03.2011                www                      225 Gowarczyków,
                                                     wpis do wykazu
                                                     zasoby genetyczne -
                                                     owce
                Marian Gwóźdź        Wólka 44, 26-234 Słupia           wpis do wykazu
                                                    zasoby genetyczne -
304.  26056204  11.03.2011                                      owce
                              @
                              www 
                Stowarzyszenie "Delta"    Jurapark Bałtów „Zwierzyniec Bałtowski”   Utrzymywanie i
305.  26076202  25.06.2009
                ul. Sandomierska 4      Bałtów 8a                   hodowla zwierząt na
                27-400 Ostrowiec       27-423 Bałtów              potrzeby pokazów i
                Świętokrzyski        41 247 91 11              edukacji
                              
                              @ piechur7@op.pl
                              www zwierzyniecbaltowski.pl
                Zarząd Okręgowy Polskiego  Włochy 79               Odchów bażantów
                Związku Łowieckiego –     28-400 Pińczów
                Ośrodek Hodowli Zwierząt   0 512 130 912
306.  26086201  30.05.2008
                Bogucice           
                              @
                              www 
                Chmielarski Piotr      Chmielarski Piotr ul. Kołłątaja 2/10  miejsce
                ul. H. Kołłątaja 2/10,    28-400 Pińczów             prowadzenia
                28-400 Pińczów       0 602 247 786             działalności: l. Armii
307.  26086202  14.12.2010
                                                 Ludowej 1, 28-400
                              @                    Pińczów
                              www 
                Midro Janusz         Midro Janusz              Zasoby genetyczne-
                Świniary Nowe 52a      Świniary Nowe 52a            konie rasy konik
                27-670 Łoniów        27-670 Łoniów              polski
308.  26096201  29.02.2008                15 866 93 06
                              
                              @
                              www
                Bryła Jacek         Bryła Jacek              Zasoby genetyczne-
                Milczany 119         Milczany 119               konie rasy
                27-650 Samborzec       27-650 Samborzec             małopolskiej
309.  26096202  11.12.2008                692 281 489
                              
                              @
                              www
                Kapała Krzysztof       Kapała Krzysztof           Zasoby genetyczne-
                Ul. Lipowa 17        ul Lipowa 17               konie rasy huculskiej
                27-600 Sandomierz      27-600 Sandomierz
310.  26096203  11.12.2008                15 832 12 69, 604 906 859
                              
                              @
                              www
                Nowak Krzysztof       Nowak Krzysztof           Zasoby genetyczne-
                Łukawa 50          Łukawa 50                konie zimnokrwiste
                27-612 Wilczyce       27-612 Wilczyce             – typ sztumski
311.  26096204  30.01.2009                15 837 72 44
                              
                              @
                              www
                Jakóbczyk Jadwiga      Jakóbczyk Jadwiga          Zasoby genetyczne-
                ul Polna 11         ul. Polna 11               konie rasy konik
                26-115 Skarżysko Kościelne  26-115 Skarżysko Kościelne        polski
312.  26106201  28.02.2008                41 271 42 74
                              
                              @
                              www
                Siechowicz Zbigniew     Siechowicz Zbigniew           Zasoby
                ul Ks. Skorupki 5m 17    Czerwona Górka dz.8/3          genetyczne- konie
                26-600 Radom         26-140 Łączna              rasy huculskiej
313.  26106202  26.01.2010                510 032 434
                              
                              @
                              www
                Mosurek Wiktor,       Mosurek Wiktor             Hodowla koni rasy
                Michałów 2/2,        Michałów 2/2,              śląskiej
                26-110 Skarżysko -      26-110 Skarżysko - Kamienna
314.  26106203  22.09.2010  Kamienna           886 998 621
                              
                              @
                              www 
                Misztal Robert        Misztal Robert            Chów i hodowla
                ul. Mickiewicza 16/157    Gadka Majorat              zamknięta zająca
                26-110 Skarżysko-Kamienna  27-220 Mirzec
                              602 173 577
315.  26116201  14.06.2008
                              
                              @ robert.misztal@op.pl
                              www

                Agencja Artystyczna ARENA  Agencja ArtystycznaARENA bis
                bis             Lubienia ul. Henryk 1
316.  26116202  26.02.2008  Lubienia ul. Henryk 1    27-230 Brody
                27-230 Brody         41 271 17 63
                              
                                @
                                www
                Zespół Pałacowy Sp.z      ul. Zamkowa 3,              Utrzymywanie
                .o.o,Kurozwęki ,ul.Zamkowa 28-200 Staszów                 zwierząt na potrzeby
                3,28-200 Staszów                             pokazów
317.  26126208  29.05.2009
                                15 866 72 36
                                @ poczta@kurozweki.com
                                www www.kurozweki.com
                Administracja Budynków     14-500 Braniewo ul. Botaniczna
                Komunalnych           55 6442448;55 6442902; 55 2432149
318.  28026201  21.04.2006  ul. Rzemieślnicza 1       55 6442902
                14-500 Braniewo         @
                                www
                Andrzej Brzostek Ławki 72    Ławki 72, 14-405 Wilczęta
                14-405 Wilczęta         501823157, 501642632
319.  28026202  21.04.2006                  
                                @
                                www
                UWM w Olsztynie, Wydział    ul. Oczapowskiego 5 , 10-719 Olsztyn
                Bioinżynierii Zwierząt,     89 523 32 14
320.  28626201  21.02.2006  Katedra Hodowli Trzody     89 523 32 14
                Chlewnej, 10-719 Olsztyn, ul. @
                Oczapowskiego 5         wwwhttp://www.uwm.edu.pl/wbz/new/
                UWM w Olsztynie, Wydział    Laboratorium Dydaktyczno-Badawcze w
                Bioinżynierii Zwierząt,     Bałdach
                Katedra Drobiarstwa, 10-719 89 523-33-23, 89 523-32-86
321.  28146202  19.05.2006
                Olsztyn, ul. Oczapowskiego   89 523-34-18
                5                @
                                wwwhttp://www.uwm.edu.pl/wbz/new/
                UWM w Olsztynie, Wydział    ul. Słoneczna 46 10-900 Olsztyn 
                Bioinżynierii Zwierząt,     89 523 32 13
322.  28626203  06.12.2006  Katedra Drobiarstwa, 10-719 
                Olsztyn, ul. Oczapowskiego   @
                5                WWW http://www.uwm.edu.pl/wbz/new/
                UWM w Olsztynie, Wydział    ul.Słoneczna 50h 10-900 Olsztyn 
                Bioinżynierii Zwierząt,     89 523 48 53
                Katedra Towaroznastwa      
323.  28626204  06.12.2006  Ogólnego i           @
                Doświadczalnictwa, 10-719    WWW http://www.uwm.edu.pl/wbz/new/
                Olsztyn, ul. Oczapowskiego
                5
                UWM w Olsztynie, Wydział    ul.Słoneczna 50h 10-900 Olsztyn 
                Bioinżynierii Zwierząt,     89 523 32 13
324.  28626205  06.12.2006  Katedra Higieny Zwierząt i   
                Środowiska, 10-719 Olsztyn, @
                ul. Oczapowskiego 5       WWW http://www.uwm.edu.pl/wbz/new/
                UWM w Olsztynie, Wydział    ul.Słoneczna 50k 10-900 Olsztyn 
                Bioinżynierii Zwierząt,     (89) 523 33 79, (89) 523 35 19
                Katedra Żywienia Zwierząt i   
325.  28626206  07.12.2006                  @
                Paszoznawstwa, 10-719
                Olsztyn, ul. Oczapowskiego   wwwhttp://www.uwm.edu.pl/wbz/new/
                5
                UWM w Olsztynie, Wydział    ul.Słoneczna 50d
                Bioinżynierii Zwierząt,     89 523 33 91
                Katedra Biochemii i       89 524 01 38
326.  28626207  07.12.2006
                Biotechnologii, 10-719     @
                Olsztyn, ul. Oczapowskiego   wwwhttp://www.uwm.edu.pl/wbz/new/
                5
                UWM w Olsztynie, Stacja     Bałdy, 10-687 Olsztyn
                Dydaktyczno-Badawcza      89 513-38-27
327.  28146208  07.12.2006  Bałdy, 10-687 Olsztyn      89 513-38-27
                                @
                                WWW www.uwm.edu.pl/baldy
                Polska Akademia Nauk,     ul. Bydgoska 1/8 10-900 Olsztyn 
                Instytut Rozrodu i Badań    89 524 03 13
                Żywności, Oddział        89 524 01 24
328.  28626209  11.12.2006
                Endokrynologii i Patofizjologii @
                Rozrodu, 10-747 Olsztyn, ul. wwwhttp://www.pan.olsztyn.pl/
                J. Tuwima 10
                Polska Akademia Nauk,      ul. Tuwima 10, 10-747 Olsztyn
                Instytut Rozrodu i Badań    89 524 03 13
                Żywności, Oddział Nauki o    89 524 01 24
329.  28626210  11.12.2006  Żywności, Zakład        @
                Biologicznej Analizy      wwwhttp://www.pan.olsztyn.pl/
                Żywności, 10-747 Olsztyn, ul.
                J. Tuwima 10
                UWM w Olsztynie, Wydział    ul. Oczapowskiego 1A , 10-719 Olsztyn
330.  28626211  11.12.2006
                Biologii, 10-719 Olsztyn, ul.  89 523 44 48
                Oczapowskiego 1a       89 523 44 68
                              @
                              wwwhttp://www.uwm.edu.pl/wbiol/
                UWM w Olsztynie, Instytut  ul. Oczapowskiego 10, 10-719 Olsztyn
                Rybactwa Śródlądowego,    89 524 01 71
331.  28626212  12.12.2006  Zakład Akwakultury, 10-719  89 524 05 05
                Olsztyn, ul. Oczapowskiego  @
                10              wwwhttp://www.infish.com.pl/
                UWM w Olsztynie, Wydział   ul. Oczapowskiego 5 , 10-719 Olsztyn
                Ochrony Środowiska i     89 523 36 51
332.  28626213  12.12.2006  Rybactwa, Zakład       89 523 36 51
                Akwakultury, 10-719 Olsztyn, @
                ul. Oczapowskiego 5     wwwhttp://www.uwm.edu.pl/wosir/index.php
                UWM w Olsztynie, Wydział  ul. Oczapowskiego 14
                Medycyny Weterynaryjnej,   89 523 34 40
333.  28626214  14.12.2006  10-719 Olsztyn, ul.     89 523 34 40
                Oczapowskiego 14       @
                              wwwhttp://www.uwm.edu.pl/wmw/
                "MISTRAL-KARNITY" Sp.z    14-140 Miłomłyn, Karnity 10
                o.o.14-140 Miłomłyn, Karnity 89-6473465 do 68
334.  28156201  16.04.2008  10              89-6473464
                               zamek@karnity.pl
                               www.karnity.pl 
                Agroturystyka "Ania i Filip"  Izabelin 47, 62-510 Konin
                Wojciech Jaskólski Izabelin  (+ 48 63) 246 77 49
335.  30106201  20.02.2008  47, 62-510 Konin        
                               @ Kontakt@aniafilip.net
                               www.aniafilip.net
                Stacja Badawcza PZŁ,      ul. Sokolnicza 12
                Ośrodek Hodowli Zwierzyny   64-020 Czempiń
                ZG PZŁ w Czempiniu, ul.    (61) 282 65 63
336.  30116201  2006.01.16
                Sokolnicza 12, 64-020     (61) 282 73 40
                Czempiń            @ sb.czempin@pzlow.pl
                               www
                Uniwersytet Przyrodniczy    Gorzyń , 64-400 Międzychód
                w Poznaniu           (+48) 95-748-29-98, 605-408-268
                ul. Wojska Polskiego 28,   
337.  30146201  31.08.2006  60-637 Poznań         @
                Zakład Doświadczalny      www
                Żywienia Zwierząt
                Gorzyń, 64-400 Międzychód
                Uniwersytet Przyrodniczy w   Stobnica 1,
                Poznaniu, 60-637 Poznań,    64-607 Kiszewo 061291 36 39
                ul. Wojska Polskiego 28,    061291 36 39
                Instytut Zoologii, Zakład   
338.  30166201  17.04.2008  Zoologii, Stacja Terenowa   @ stobnica@wild.art.net
                Instytutu Zoologii       www.stobnica.pl
                Uniwersytetu Przyrodniczego
                w Poznaniu, Stobnica 1, 64-
                607 Kiszewo
                Ośrodek Kultury Leśnej w    ul. Działyńskich 2,
                Gołuchowie, ul. Działyńskich  63-322 Gołuchów
                2, 63-322 Gołuchów       +48 62 761 50 16
339.  30206201  25.01.2006
                               
                               @ okl.goluchow@okl.lasy.gov.pl
                               www www.okl.lasy.gov.pl
                Uniwersytet Przyrodniczy w    ul. Słoneczna 1, Złotniki,
                Poznaniu, Katedra Hodowli   62-002 Suchy Las
                Małych Ssaków i Surowców     +48/61/812-55-20
340.  30216201  14.10.2003
                Zwierzęcych, Złotniki ul.   +48/61/812-55-20
                Słoneczna 1,          @ whibz.khoik@up.poznan.pl
                62-002 Poznań, Suchy Las.   www
                               Niałek Wielki 89 , 64-200 Wolsztyn
                Jacek Kowalski,        
341.  30296201  2007-05-16  Niałek Wielki 89,       
                64-200 Wolsztyn        @
                               www 
                               ul. Źródlana 2 Wroniawy, 64-200 Wolsztyn
                Ferma Kurcząt Brojlerów
                                +48 602 869 929
                inż. Urszula Szlinka
342.  30296202  2008-04-21                 
                ul. Źródlana 2 Wroniawy,
                               @
                64-200 Wolsztyn
                               www 
                               ul. Aleja Petera Josepha Lenne 1,
                Nadleśnictwo Złotów
                               77-400 Złotów
                Aleja Petera Josepha Lenne
                                +48 672 633 471
343.  30316201  21.03.2006  1
                               
                77-400 Złotów
                               @ zlotow@pila.lasy.gov.pl
                Leśnictwo Łączyn
                               www 
                Uniwersytet Przyrodniczy w    Brody 115, 64-310 Lwówek
                Poznaniu Gospodarstwo      61 44 132 13 lub 26
344.  30156201  25.08.2010
                Doświadczalne Brody 115,      61 44 132 13 lub 26
                64-310 Lwówek
                Park Miejski           ul. Topolowa 11
345.  30156203  25.08.2010  ul. Topolowa 11           64-300 Nowy Tomyśl
                64-300 Nowy Tomyśl        61 44 22 297
                                ul. Grunwaldzka 55, 60-352 Poznań
                Akademia Wychowania
                                (+48 61) 8355435
                Fizycznego, Zakład
346.  30646201  9.10.2003                   (+48 61) 8355445
                Neurobiologii ul.
                                @ taborowska@awf.poznan.pl
                Grunwaldzka 55, Poznań
                                www.awf.poznan.pl
                                ul. Strzeszyńska 32, 60-479 Poznań
                PAN Zakład Genetyki       +48/61/657 91 00
347.  30646202  9.10.2003  Człowieka, ul. Strzeszyńska   +48/61/823 32 35
                32, 70-479 Poznań        @ igicz@man.poznan.pl
                                www
                Uniwersytet Przyrodniczy,    ul. Wojska Polskiego 31, 60-624 Poznań
                Katedra Higieny Żywienia     +48/61/8487326
348.  30646203  9.10.2003  Człowieka, ul. Wojska      +48/61/8487431
                Polskiego 31, 60-624       @ ktzcz@up.poznan.pl
                Poznań              www
                                ul. Wołyńska 35, 60-637 Poznań
                Uniwersytet Przyrodniczy,
                                +48/61/846 60 81
                Katedra Fizjologii i Biochemii
349.  30646204  9.10.2003                   
                Zwierząt, ul. Wołyńska 35,
                                @ mokulicz@up.poznan.pl
                Poznań
                                www
                Uniwersytet Przyrodniczy     ul. Wojska Polskiego 71 c, 60-625 Poznań
                Zakład Rybactwa         +48/61/848 77 23
350.  30646205  9.10.2003  Śródlądowego i Akwakultury,   
                ul. Wojska Polskiego 71c.    @ golski@up.poznan.pl
                60-625 Poznań          www
                Uniwersytet Medyczny im.     ul. Dojazd 30, 60-631 Poznań
                Karola Marcinkowskiego w     +48/61/847 20 81
351.  30646207  9.10.2003  Poznaniu, Katedra i Zakład    +48/61/847 07 21
                Toksykologii ul. Dojazd 30,   @  libert@ump.edu.pl
                60-631 Poznań          www.toksykologia.amp.edu.pl
                Uniwersytet Medyczny im.     ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań
                Karola Marcinkowskiego w     +48/61/869-14-43
                Poznaniu, Zakład         +48/61/869-14-44
352.  30646208  9.10.2003  Neurochemii i          @ slamic@yahoo.com
                Neuropatologii, ul.       www
                Przybyszewskiego 49.60-355
                Poznań
                Uniwersytet Medyczny im.     ul. Św. Marii Magdaleny 14, 61-861 Poznań
                Karola Marcinkowskiego w     +48/61/66-67-837
                Poznaniu, Katedra i Zakład    +48/61/66-87-855
353.  30646209  9.10.2003  Farmacji Klinicznej i      @ elapharm@poczta.onet.pl
                Biofarmacji,           www www.farmklin.amp.edu.pl
                ul. Św. Marii Magdaleny 14,
                61-861 Poznań
                Uniwersytet Medyczny im.     ul. Wieniawskiego 3, 61-712 Poznań
                Karola Marcinkowskiego w     +48/61/854-61-38 +48/61/854-61-37
                Poznaniu, Katedra i Zakład    +48/61/854-61-40
354.  30646210  9.10.2003
                Mikrobiologii Lekarskiej,    @  szkaradkiewicz@poczta.onet.pl
                ul. Wieniawskiego 3, 61-712   www
                Poznań
                Uniwersytet Medyczny im.     ul. Rokietnicka 5A, 60-806 Poznań
                Karola Marcinkowskiego w     +48/61/854-72-62
                Poznaniu, Katedra i Zakład    +48/61/854-72-62
355.  30646211  9.10.2003
                Farmakologii           @ farmakologia@ump.edu.pl
                ul. Rokietnicka 5, 60-806    www www.farmakologia.amp.edu.pl
                Poznań
                Uniwersytet Medyczny im.     ul. 28 Czerwca 1956 r. 135/147,
                Karola Marcinkowskiego w     61-545 Poznań
                Poznaniu, Katedra        +48/61/831-03-46 +48/61/833-29-16
356.  30646212  9.10.2003  Traumatologii, Ortopedii i    +48/61/831-01-63
                Chirurgii Ręki, ul. 28      @ kcr@SPSK4amp.poznan.pl
                Czerwca 1956r. 135/149, 61-   www
                540 Poznań
                Uniwersytet Medyczny im.     ul. Święcickiego 6, 61-781 Poznań
                Karola Marcinkowskiego w     +48/61/854-64-55
                Poznaniu, Katedra i Zakład    +48/61/854-64-40
357.  30646213  9.10.2003
                Histologii i Embriologii, ul.  @  a.ziolkowska@ump.edu.pl
                Święcickiego 6, 60-781      www
                Poznań
                Uniwersytet Medyczny im.     ul. Święcickiego 6, 61-781 Poznań
358.  30646214  9.10.2003
                Karola Marcinkowskiego w     +48/61/854-60-00 +48/61/854-65-75
                 Poznaniu, Katedra i Zakład    +48/61/854-65-74
                 Patofizjologii, ul.        @ alicja@ump.edu.pl
                 Święcickiego 6, 60-781      www
                 Poznań
                  Uniwersytet Medyczny im.    ul. Fredry 10, 61-701 Poznań
                  Karola Marcinkowskiego w    +48/61/854-62-36
                  Poznaniu, Katedra i Zakład   +48/61/854-62-36
359.  30646216  14.11.2005
                   Biologii i Parazytologii   @ mderda@ump.edu.pl
                  Lekarskiej, ul. Fredry 10, 61-  www www.ump.edu.pl/parasit
                      706 Poznań
                 Zakład Doświadczalny       Gospodarstwo Dębina
                 Instytutu Zootechniki Kołbacz   74-106 Stare Czarnowo
                 Sp. Z o.o.            +48/913124034
360.  32066201  21.12.2005
                 Ul. Warcisława 1         
                 74-106 Stare Czarnowo       @
                                  www
                 Zachodniopomorski         Rybacka Stacja Doświadczalna w Nowym
                 Uniwersytet Technologiczny    Czarnowie;
                 w Szczecinie;           74-105 Nowe Czarnowo
                 Al.. Piastów 17;         +48/913165106
                 70-310 Szczecin;         
361.  32066202  22.01.2009 r.  Wydział Nauk o Żywności i     @
                 Rybactwa; Zakład         http//WWW.biotechnologia.zut.edu.pl
                 Akwakultury; Rybacka Stacja
                 Doświadczalna w Nowym
                 Czarnowie;
                 74-105 Nowe Czarnowo
                 Woliński Park Narodowy      ul. Niepodległości 3A
                 Ul:Niepodległości 3A       72-500 Międzyzdroje
                 72-500 Międzyzdroje          (091) 32-80-727
362.  32076201  15.02.2006                     (091)32-80-357
                                  @ sekretariat@wolinpn.pl
                                  www www.wolinpn.pl

                 Woliński Park Narodowy      ul: Niepodległości 3A
                 Ul:Niepodległości 3A       72-500 Międzyzdroje
                 72-500 Międzyzdroje        (091) 32-80-727
363.  32076202  15.02.2006
                                         -80-357
                                  @  sekretariat@wolinpn.pl
                                  www www.wolinpn.pl
                 Stanisław Mączka         ul. Wojska Polskiego 5
                 ul:Wojska Polskiego 5       72-415 Międzywodzie 
                 72-415 Międzywodzie        (091) 38-13-830
364.  32076203  06.06.2007                    
                                  @
                                  www

                 Gospodarstwo Rolne        ul. Wycieczkowa, Zieleniewo,         Utrzymywanie i
                 Paduch Jan            78-100 Kołobrzeg                hodowla zwierząt na
                 ul. Szczecińska 68        94 352 61                  potrzeby pokazów i
365.  32086201  13.08.2010
                 Zieleniewo            94 352 61 27                 edukacji
                 78-100 Kołobrzeg         @   biuro@dzikizachod.com.pl
                                  www dzikizachod.com.pl
                 Instytut Hodowli i        Bonin 3, 76-009 Bonin
                 Aklimatyzacji Roślin w      94 342 30 31, 94 342 69 97
                 Radzikowie              94 342 70 28
                 Zakład Nasiennictwa i       @ iziem@man.koszalin.pl
366.  32096201  2008.02.15
                 Ochrony Ziemniaka w        www.ihar.edu.pl/oddzialy_i_zaklady_naukowe_w
                 Boninie              _polsce.php?str=44
                 Bonin 3,
                 76-009 Bonin
                 ZOO-Park,             Renice 35, 
                 Renice 35,            74-300 Myślibórz
                 74-300 Myślibórz         603 877    
367.  32106201  2009.11.30
                 Andrzej Dykiert          
                                  @
                                  www
                 Wielowski             ul. Wierzbowa 35/37 Przęsocin
                 Spółka Jawna           59 810 58 33
368.  32116201  19.01.2009   ul. Wyszyńskiego 13,        605 201 311
                 72- 009 Police          @
                                  www
                 Koło Łow. "Jurand" ze       Grzybno                   introdukcja danieli
                 Spychowa               59 810 58 33
369.  32136201  2007.06.26                       605 201 311
                                  @
                                  www
                Zakład Higieny         ul. Połczyńska 72, 75-816 Koszalin
                Weterynaryjnej w Szczecinie   94 342 62 84, 94 343 90 45
370.  32616201  2007.10.02  Oddział w Koszalinie      
                ul. Połczyńska 72,       @ sekretariat@zhwkoszalin.pl
                75-816 Koszalin        www.zhwkoszalin.pl
                Uniwersytet Szczeciński    ul. Felczaka 3c              
                Wydział Nauk          71-412 Szczecin
                Przyrodniczych Katedra         91 444 16 05
371.  32626201  07.04.2006
                Mikrobiologii i Immunologii      91 444 16 06
                ul. Felczaka 3a        @    kurp13@univ.szczecin.pl
                71-412 Szczecin        http://www.us.szc.pl/main.php/kmi/
                Wojewódzki Inspektorat     ul. Ostrawicka 2
                Weterynarii          71-337 Szczecin
                Zakład Higieny         91 48 98 225
372.  32626202  03.07.2006
                Weterynaryjnej ul.Ostrawicka  
                2               @
                71-337 Szczecin        www
                Zachodniopomorski       ul. Doktora Judyma 2-26
                Uniwersytet Technologiczny   71-466 Szczecin
                w Szczecinie Wydział        91 449 67 51
373.  32626203  23.07.2007  Biotechnologii i Hodowli    
                Zwierząt ul. Doktora Judyma  @   elzbieta.banaszak@zut.edu.pl
                2-26              www http://biotechnologia.zut.edu.pl/
                71-466 Szczecin
                Zachodniopomorski       ul. Papieża Pawła VI 3
                Uniwersytet Technologiczny   71-459 Szczecin
                w Szczecinie Wydział Nauk o  91 449 65 70
                Żywności i Rybactwa       91 449 66 57
374.  32626204  24.07.2007
                Zakład Fizjologii Żywienia   @   dziekanat.wnozir@zut.edu.pl
                Człowieka           WWW http://www.zut.edu.pl
                ul. Papieża Pawła VI 3
                71-459 Szczecin
                Pomorska Akademia       Al. Powstańców Wielkopolskich 72
                Medyczna Al. Powstańców    70-111 Szczecin
                Wielkopolskich 72         91 46 61 773
                70-111 Szczecin        
375.  32626205  26.07.2007
                               @
                               WWW
                               http://www.pum.edu.pl/administracja/dzial-
                               organizacyjno-gospodarczy

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:252
posted:11/25/2011
language:Polish
pages:29