Nr PASQYRZA

Document Sample
Nr PASQYRZA Powered By Docstoc
					PASQYRZA E ANTAREVE NE ORGANIZATEN JOQEVERITARE “NGRITJA E ZERIT”- SKENDERAJ

Nr.  Emri dhe       Vendlindja       Datalindja  Nr.i   Nr.personal  Dt.e leshuarjës  Vrejtje
Rend. Mbiemri       Vendbanimi             dosjës
1   Ajet Ferat Kajtazi  Klladernicë,vendba-  19.12.1938  580-1  1021555572  22.12.2008
              nimi Skenderaj
2   Shukrije Behrami  Rezallë vendbanimi   15.05.1958  580-2  1005894073  -II-
              Prekaz i Epërm
3   Kajtaz Kajtazi   Izbicë         25.03.1941  580-3  1002993166  -II-
4   Naser Qerimi    Llaush         10.08.1963  580-4  1005220366  -II-
5   Zelfije Nimani   Lin.Klinë e Epërme   01.01.1966  580-5  1005838599  -II-
              Vendbanimi Qubrel
6   Mejdi Hyseni    Plluzhinë       26.04.1977  580-6  1005838599  -II-
7   Hamdi Sejdiu    Qirez         23.05.1954  580-7  1004949559  -II-
8   Hazir Geci     Llaush         18.11.1944  580-8  1005815017  -II-
9   Nasuf Shabani    Mikushnic       07.05.1950  580-9  1001726052  24.12.2008
10   Xhyle Derguti    Lind. ne Shtupel    18.02.1940  580-10  1003500175  24.12.2008
              Vendb. Skenderaj
11   Rahime Ferizi    lind.Shtutic-Drenas  24.05.1942  580-11  1003955636  -II-
              Vendb.Qirez
12   Dibran Shala    Burojë-Skenderaj    25.01.1938  580-12  1001743399  26.12.2008
13   Mehmet R.Buzhala  Likoc         10.01.1947  580-13  2030654687  -II-
14   Afrim Behrami    Skenderaj       04.08.1957  580-14  02282621   -II-
15   Bahtije Nimani   Lind.Klinë e Eper.   07.08.1957  580-15  1005834500  28.12.2008
              Vendbanimi Qubrel
16   Qazim Shala     Burojë         10.03.1950  580-16  1004820599  29.12.2008
17.  Idriz Mustafa    Ticë          01.07.1948  580-17  1004033139  -II-
18   Haxhi Sejdiu    Vajnik         10.05.1974  580-18  1003972310  30.12.2008
19   Fatos Bekaj     Skenderaj       13.07.1979  580-19  1004941175  -II-
20   Adem Xheloshi    Qubrel         18.03.1955  580-20  1005839188  29.12.2008
21  Xhezide Kuliqi   Abri e Poshtme-Ske   15.10.1969  580-21  1004063674  05.01.2009
22  Shaban Tahiri    Klinë e Epërme     19.03.1957  580-22  1001741469  06.01.2009
23  Jetish Ahmeti    Rezallë        10.12.1950  580-23  1002230620  -II-
24  Syl Abazaj     Klladernicë      15.05.1952  580-24  1008852605  -II-
25  Arsim Çitaku    Çitak         15.01.1976  580-25  1004407829  -II_
26  Ilaz Çitaku     Çitak         20.03.1950  580-26  1005253426  -II-
27  Hasan Mehmeti    Krasmirofc       07.08.1963  580-27  1003956403  -II-
28  Nazmi Mehmeti    Krasmirofc       14.08.1978  580-28  1004368408  -II-
29  Zahide Kuliqi    Lubovec-Skenderaj   06.02.1961  580-29  200391177  -II-
30  Ekrem Deliu     Rezallë        23.05.1976  580-30  1003906201  08.01/09
31  JahirBejta     Lin.Klinë e Mesme   26.06.1950  580-31  1021299215  08.01.2009
             Vendbani.Skenderaj
32  Kamer Rukolli    Rezallë        17.09.1949  580-32  2002239917  09.01.2009
33  Elheme Gashi    Prekaz i Ep-Kryshe   15.05.1953  580-33  1001756865  -II-
34  Tahire Berisha   E l.ne Prekaz te Ep.  01.09.1948  580-34  1001744645  09.01/09
             Skend.rr.Gjergj.F.9
35  Ahmet Hoti     Morinë         14.01.1969  580 -35  1004788326  -II-
36  Afrim Aruqaj    Rezallë        23.06.1972  580- 36  1002230395  12.01/09
37  Shaqir Bejta    Lind.Klinë e Mesme   20.12.1955  580- 37  1005228227  09.01/09
             v.banimi Skenderaj
38  Osman Osmani    Fsh.Burojë       19.12.1947  580-38  1008370121  12.01/09   .
39  Hanife Ramadani   l.Kopiliq I Poshtem  14.07.1962  580-39  1001806862  15.01/09
             vendbanim.f.Burojë
40  Selman Rukolli   f.Rezallë       05.10.1947  580-40  1001746207  15.01/09
             Sken.rr.”I.Kodra”
41  Shehrije Ramadani  l.Abri e Poshtme    29.04.1966  580-41  2001805277  -II-
             B.f.Burojë
42  Bedri Qerimi    Llaushë        09.07.1962  580-42  2021299947  -II-
             Ske.rr.”Deshmor K”
43  Idriz Abazi     Klladernicë      02.01.1961  580-43  1005856309  -II-
44  Sahit Abazi     Klladernicë      03.05.1963  580-44  1005850670  -II-
45  Hysen Mangjolli   Mikushnicë      02.04.1945  580-45  1004947173  16.01/09
             S.rr.Isa Boletini
46  Ferat Berisha    F.Kryshefc      01.04.1971  580-46  1001756369  -II-
47  Mehdi Xhinovci   Makermal       01.05.1979  580-47  1021298502  -II-
48  Kamer Xhinovci   Makermal       01.06.1971  580-48  2003921207  -II-
49  Selman Osmani    Burojë        10.03.1961  580-49  1001803391  -II-
50  Fahrije Xani    l.ne Likoshan     03.07.1973  580-50  1001757128  -II-
             B.fsh.Polac
51  Veli Aruqi     Rezallë        05.05.1937  580-51  1005419685  -II-
52  Gëzim Ademi     Kozhicë        09.02.1981  580-52  1003959054  -II-
53  Zoja Hasani     l.Kopiliq I Poshtëm  21.07.1932  580-53  1005853652  19.01/09
             vendb. Kklladernicë
54  Enver Ahmeti    Rezallë        15.09.1950  580-54  1003905396  -II-
55  Afrim Xhinovci   Makermal       01.05.1964  580-55  1005419189  20.01/09
56  Sejdi Zekaj     Obri e Ulët      03.08.1975  580-56  1030659950  19.01/09
57  Regjë Ymeri     Baks         19.04.1975  580-57  1003958724  -II-
58  Fatmir Haziri    Baks         28.11.1971  580-58  1004361276  -II-
59  Ibrahim Bajraktaraj Klinë e Epërme    06.03.1939  580-59  1004781429  -II-
60  Agim Abazaj     Kllodernicë      05.01.1959  580-60  1173443524  -II-
61  Ali Salihu     Burojë        18.04.1977  580-61  1008370598  20.01/09
62  Nezir Bajraktari  Klinë e Epërme    29.05.1942  580-62  1004783995  -II-
63  Ali Haziraj     Llaushë        18.11.1942  580-63  1005818920  20.01/09
64  Avdullah Isterfi  Kopiliq I Poshtëm   22.06.1960  580-64  1003926253  -II-
65  Rrahim Veliqi    polac         25.02.1937  580-65  1001754889  -II-
66  Hajriz Veliqi    polac         10.02.1932  580-66  100301631  -II-
67  Mustafë Mustafa   Ticë         18.09.1954  580-67  1004065456  -II-
68  Sofije Veliqi    l.ne Barilevë     23.01.1949  580-68  1003018616  -II-
             banimi ne Polac
69  Halil Sejdiu    Prellovc       06.02.1951  580-69  1021290089  -II-
70  Bahtir Geci    Llaushë        02.02.1953  580-70  1005410173  -II-
71  Ferat Shala    Burojë        11.12.1956  580-71  1001807826  -II-
72  Ruzhdi Sahiti   Burojë        17.10.1989  580- 2  1174056192  20.01/09
73  Haxhi Qerimi    Llaushë        06.04.1960  580-73  1005816137  21.01/09
74  Abedin Abazi    Kllodernic      07.03.1968  580-74  1005855850  -II-
75  Enver Durmishi   Rakinic        06.03.1961  580-75  2030071037  -II-
76  Hava B. Xhinovci  Gllobar–vendbanim   06.09.1935  580-76  1003905906  -II-
            Makermal
77  Fadil Dauti    Prekaz I Eperm    05.06.1969  580-77  1001725439  -II-
78  Hajdin Riza    Baks         25.06.1951  580-78  1003956080  -II-
   Shaqiri
79  Imer Rama     Çirez         25.03.1952  580-79  1003957043  -II-
80  Osman Fazliu    Prekaz I Eperm    12.03.1961  580-80  1001722871  22.01/09
81  Avdullah Shala   Burojë        06.08.1944  580-81  1001803979  23.01/09
82  Nasuf Hetemi    Klinë e Mesme     23.03.1961  580-82  1005310209  23.01/09
83  Sahit Hetemi    Klinë e Mesme     06.10.1960  580-83  1003924358  -II-
84  Naim Hetemi    Klinë e Mesme     28.11.1974  580-84  1002283070  -II-
85  Milazim Rukolli  Rezallë        03.04.1957  580-85  1003903555  -II-
86  Bislim Durmishi  Rakinic        13.05.1955  580-86  044660902  -II-
87  Xhafer Hetemi   Kline e Mesme     01.11.1969  580-87  1030072061  -II-
88  Zelfije Kelmendi  Jashanic,vendbanimi  04.06.1950  580-88  1001804894  26.01/09
            Vajnik
89  Azem Durmishi   Rakinicë       20.06.1971  580-89  1005418000  -II
90  Bajram Shala    Kopiliq I Poshtem   26.01/09   580-90  1005317084  -II-
91  Sherif Shaqiri   Baks         01.11.1944  580-91  1003955172  -II-
92  Sheremet Neziri  Kopiliq I Ulet    21.12.1949  580-92  1003978717  -II-
93  Mehdi Ferizi    Mikushnic       13.07.1959  580-93  1005890400  27.01/09
94  Bahri Hajraj    Rakinicë       30.11.1977  580-94  1008558503  26.01/09
95  Fejzullah Aliu   Qirez         16.06.1958  580-95  1004361837  27.01/09
96  Ilir Hetemi    Klinë e Mesme     23.07.1979  580-96  1003927691  -II-
97  Xhevdet Hajdari  Tushilë        24.12.1959  580-97  1005819152  20.01/09
98  Avdyl Durmishi   Rakinic        12.05.1936  580-98  1005839340  28.01/09
99  Haxhi Demiri    Vajnik        03.05.1956  580-99  1004820793  -II-
100  Ilaz Ferati    Qirez         30.04.1953  580-100  1003952351  -II-
101  Vesel Mustafa   Qirez         02.04.1960  580-101  100395832  29.01/09
102  Maliq Isufi    Klinë e Mesme     10.01.1949  580-102  1008300395  28.01/09
103  Hajdin Durmishi  Rakinicë       15.05.1957  580-103  1005413318  -II-
104  Rizah Hasanaj   Klladernicë      15.06.1948  580-104  1005854381  -II-
105  Qerim Murseli   Burojë        27.09.1983  580-105  1004822249  -II-
106  Bekim Thaqi    Burojë        17.07.1972  580-106  1003921766  29.01/09
107  Rexhep Kajtazi   Klinë e Mesme     11.09.1961  580-107  1008303637  -II-
108  Sevdije Ramadani  Turiqec,vendbanimi  20.06.1962  580-108  1003976404  30.01/09
             Vajnik
109  Ramadan Vojvoda  Llaushë        02.11.1945  580-109        -II-    Duhet sig.nr.p.
110  Xhavit Seferi   Kozhicë        14.09.1950  580-110  1003954923  -II-
111  Zymer Hasanaj   Klladernic,vendban-  07.01.1943  580-111  1001743194  -II-
             imi Skenderaj
112  Azem Asllanaj   Abri e Poshtme    19.04.1956  580-112  1004035441  -II-
113  Shaqir Dibrani   Ternavc        11.07.1985  580-113  1500871241  -II-
114  Valon Sahiti    Kopiliq i Poshtem   25.05.1981  580-114  100397386  02.02/09
115  Sami Seferi    Kozhicë        01.01.1961  580-115  1004365258  -II-
116  Selim Alija    Plluzhinë       27.08.1959  580-116  1002277864  -II-
117  Murtez Dajakaj   Rakinicë       07.02.1870  580-117  1005415302  -II-
118  Nezir Neziri    Krasmirovc      01.07.1949  580-118  2003957317  -II-
119  Ramadan Seferi   Kozhicë        10.07.1969  580-119  1003952955  -II-
120  Nasuf Xani     Polac         13.11.1958  580-120  1001753238  -II-
121  Ali Durmishi    Rakinicë-Skenderaj  01.02.1929  580-121  1004030466  -II-
122  Kadri Aruqi    Rezallë        10.02.1935  580-122  1005418956  -II-
123  Behram Kabashi   Polac         05.05.1922  580-123        -II-    Duhet sig.nr.p.
124  Zenel Ymeri    Vajnik        01.11.1962  580-124  1001801313  03.02/09
125  Naser Osmanaj   Izbicë        28.10.1962  580-125  1014690553  -II-
126  Fetah Osmanaj   Izbicë        10.04.1975  580-126  1015264680  -II-
127  Rrahman Halili  Vajnik        05.06.1960  580-127  1001809292  -II-
128  Hajzer Hajrizaj  Abri e Poshtme    29.05.1941  580-128  1003316307  04.02/09
129  Nuhi Ferati    Çirez        16.04.1970  580-129  1030990001  -II-
130  Ramadan Haziraj  Llaushë       16.04.1959  580-130  1173353665  04.02/09
131  Ilmi Hajraj    Rakinicë       02.03.1963  580-131  1021290773  -II-
132  Ali Qerimi    Llaushë       20.09.1967  580-132  1004943461  -II-
133  Shyhrete Deliu  Klladernic-Rezallë  01.03.1969  580-133  1002232045  -II-
134  Selim Durmishi  Rakinicë       12.07.1971  580-134  1005414586  -II-
135  Halil Mustafa   Klinë e Ulët     25.02.1938  580-135  1004947777  -II-
136  Fitim Gashi    Ternavc       16.-6.1984  580-136  1005247019  -II-
137  Fazli Barani   Klinë e Epërme    19.08.1958  580-137  1008556861  -II-
138  Xhemile Aliuka  Prekaz-Polac     25.04.1950  580-138  1003013231  -II-
139  Isuf Murtezaj   Klinë e Poshtme   16.04.1950  580-139  1005311639  -II-
140  Nuradin Ferizi  Mikushnicë-Skender  28.02.1944  580-140  1001742988  05.02/09
141  Sabit Seferi   Kozhicë       01.01.1945  580-141  1003953811  -II-
142  Driton Rushiti  Mitrovic-Syrigan   06.09.1972  580-142  1005257294  -II-
143  Kajtaz Rushiti  Syriganë       17.07.1958  580-143  1021552069  -II-
144  Xhavit Aliu    Rezallë       28.06.1980  580-144  1002239040  -II-
145  Latif Bajrami   Klinë e Poshtme   10.03.1947  580-145  1021296771  -II-
146  Ali Gecaj     Llaushë       01.01.1957  580-146  1005811046  -II-
147  Mehmet Bekteshi  Llaushë       31.01.1951  580-147  1030984518  -II-
148  Bajram Fejza   Vajnik        07.08.1928  580-148  1001800511  -II-
149  Bajram Imeraj   Klladernicë     01.06.1949  580-149  1005259122  -II-
150  Tahir Durmishi  Rakinicë       04.04.1947  580-150  1005410696  -II-
151  Gani Geci     Llaushë       05.06.1944  580-151  1004947939  -II-
152  Igballe Haliti  Burojë        01.05.1960  580-152  1001105724  06.02/09
153  Abit Sejdiu    Prekaz i Epërm    05.03.1962  580-153  1005890485  -II-
154  Sejdi Sejdiu   Prekaz i Epërm    26.02.1952  580-154  1230558279  -II-
155  Mustaf Durmishi   Rakinicë       25.05.1943  580-155  1006417511
156  Fehmi Hoti      Marinë        15.07.1973  580-156  1003012537  -II-
157  Shefqet Ismajli   Burojë        17.07.1964  580-157  1001803782  06.02/09
158  Ramë Salihu     Açarevë       01.10.1961  580-158  1006415314  09.02/09
159  Naser Rukolli    Rezallë       09.02.1977  580-159  1002230999  -II-
160  Hisen Gjinovci    Makërmal       15.07.1964  580-160  1021293233  -II-
161  Beçir Durmishi    Rakinicë       03.07.1960  580-161  1005410728  -II-
162  Mursel Aliuka    Polac        02.04.1950  580-162  1001751162  -II-
163  Miftar Behrami    Kotorr        16.12.1947  580-163  1005834828  -II-
164  Zoja Gjinovci,Gash  Vajnik-Makermal   02.03.1959  580-164  1003906040  -II-
165  Valbone Dushaku   LinKlinë e Poshtme  10.08.1971  580-165  2014747497  -II-
              BanKlinë e Poshtme
166  Abedin Thaqi     Vajnik        02.05.1967  580-166  1030074285  -II-
167  Sadik Zenuni     Mikushnicë      25.07.1952  580-167  100591023  10.02/09
168  Imer Bekteshi    Llaushë       13.03.1957  580-168  2005818217  -II-
169  Avdi Osmanaj     Izbicë        25.04.1963  580-169  2003973037  -II-
170  Hasan Shala     Kopiliq I Poshtëm  13.06.1953  580-170  1008371560  -II-
171  Sanije Dragaj    Kklladernic-Skend.  13.02.1963  580-171  1005250346  -II-
172  Ramadan Baliu    Turiqec       09.01.1972  580-172  1005141091  -II-
173  Fetah Bajraktari   Klinë e Epërme    09.06.1973  580-173  1005248546  -II-
174  Ilmi Rama      Prekaqz I Epërm   16.07.1961  580-174  1005221010  -II-
175  Tafil Zena      Qirez        08.12.1948  580-175  4100035318  11.02/09
176  Agim Ferati     Qirez        28.04.1981  580-176  1004366863  -II-
177  Ajet Shabani     Kozhicë       04.05.1950  580-177  1003951398  -II-
178  Arif Sadiku     Tushilë       08.07.1955  580-178  1170488950  -II-
179  Kajtaz Osmani    Izbicë        15.09.1942  580-179  1004826686  12.02/09
180  Ismet Dajaku     Rakinicë       05.12.1957  580-180  1005411838  -II-
181  Ferat Hoxha     Klladernicë     02.07.1928  580-181  1005850556  -II-
182  Hashim Sylanaj    Llaushë       18.03.1956  580-182  1005410220  -II-
183  Murat Avdiu     Klinë e Epërme    01.08.1970  580-183  2001746947  -II-
184  Muhamet Ahmetaj  Radishev-Runik   25.01.1948  580-184  1005258932  -II-
185  Beqir Uka     Kopiliq I Poshtëm  22.04.1949  580-185  1030651312  -II-
186  Ilir Meha     Prekaz I Poshtëm  01.03.1969  580-186  1005895649  13.02/09
187  Azem Zena     Qirez        21.04.1979  580-187  1003952912  -II-
188  Qazim Duraku    Burojë       13.07.1953  580-188  1005220641  -II-
189  Zenel Zenuni    Mikushnicë     20.11.1942  580-189  1004949982  -II-
190  Rrustem Hoti    Vajnik       03.06.1940  580-190  1001804746  -II-
191  Brahim Kaqkini   Llaushë       25.11.1948  580-191  1005815831  -II-
192  Adem Ahmeti    Rezallë-Skenderaj  10.03.1944  580-192  1005228348  -II-
193  Haki Ahmeti    Rezall-ëSkenderaj  01.09.1973  580-193  1005311132  -II-
194  Ilmi Ahmeti    Rezallë       26.06.1959  580-194  1005419235  -II-
195  Osman Dajaku    Rakinicë      01.02.1960  580-195  1005221940  18.02/09
196  Shehrije Smaka   Burojë-Skenderaj  10.10.1950  580-196  1005850882  -II-
197  Jeset Gashi    Llaushë       24.05.1982  580-197  1030980529  -II-
198  Rasim Selimi    Kuqicë       05.09.1961  580-198  1004783856  -II-
199  Mexhid Kaqkini   Llaushë       12.10.1938  580-199  1005815874  -II-
200  Imer Geci     Llaushë       12.10.1968  580-200  1008551029  -II-
201  Fatmir Bekaj    Klladernicë     15.09.1973  580-201  1005853407  -II-
202  Rushit Smajli   Kuqicë       20.07.1949  580-202  1004946312  20.02/09
203  Sadri Çitaku    Çitak        14.12.1938  580-203  1004404978  -II-
204  Syl Berisha    Turiçevc      17.09.1953  580-204  1001801593  -II-
205  Nasuf Lushtaku   Prekaz I Poshtëm  17.04.1950  580-205  2500259097  -II-
206  Afrim Abazaj    Klladernicë     23.08.1971  580-206  1030079589  -II-
207  Rifat Hasanaj   Kuqicë       27.04.1950  580-207  1172382793  -II-
208  Habibe Krasniqi  Lind.Qitak     02.02.1935  580-208  2001801307  -23.02/09
             Vendbanimi Vajnik
209  Bahri Ramadani   Qirez        09.02.1964  580-209  1003151142  -23.02/09
210  Sadik Zabeli    Rezallë       27.03.1939  580-210  1005419618  -23.02/09
211  Bedri Gashi    Kryshevc      05.10.1960  580-211  1001758132  -23.02./09
212  Halil H. SHala   Kopiliq i Ulet   01.02.1953  580-212  1021298847  23.02/.09
213  Xhevdet Smaili   Ternavc     29.12.1969  580-213  1005245148  23.02/09
214  Asllan Osmani    Burojë      15.05.1945  580-214  1003979635  -23.02./09
215  Shaban Spahija   Llaushë     18.07.1944  580-215  1021294906  -24.02./09
216  Lulzim Spahija   Llaushë     24.12.1974  580-216  2005413497  -24.02./09
217  Fazli Aliu     Aqarevë     15.06.1971  580-217  1001746371  -24.02./09
218  Sahit Hajdari    Tushilë     20.07.1979  580-218  1005415205  -24.02./09
219  Halit Shala     Kopiliq i Ulet  11.06.1967  580-219  1004821811   -24.02./09
220  Sahit Shala     Kopiliqi iUlet  24.02.1970  580-220  1004821846  -24.02./09
221  Kushtrim Shaqiri  Burojë      06.11.1987  580-221  K00250690   -24.02./09
222  Musli Gashi     Vajnik      21.03.1941  580-222  1003971135  -25.02./09
223  Ramiz Selimi    Radishevë    16.05.1978  580-223  1004727912  -25.02./09
224  Shaqir Ferizi    Ternafc     24.11.1955  580-224  1008305028  -25.02./09
225  Nezir Geci     Llaushë     26.10.1960  580-225  1005810163  -25.02./09
226  Brahim Smakaj    Klledernicë   10.04.1963  580-226  1001742066  -25.02./09
227  Isa Avdyli     Vojnik      15.01.1950  580-227  1500268634  -25.02./09
228  Shaqir Fazlija   Prekaz I Eperm  12.01.1941  580-228  1005899423  26.02./09
229  Elmi Qerimi     Llaushë     11.11.1972  580-229  1005415973  -26.02./09
230  Sadije Zeka     Burojë      02.09.1956  580-230  1004727674  -26.02./09
231  Kada Gjinovci    Makermal     24.04.1956  580-231  1005319877  -26.02./09
232  Nezir Shaqiri    Klin e Poshtme  28.04.1952  580-232  1004945782  -26.02./09
233  Bajram Gashi    Kryshefc     18.05.1961  580-233  1003010348  -26.02./09
234  Hyra Tahiraj    Radishevë    26.08.1962  580-234  1005257715  -26.02./09
235  Hala Deliu     Rezallë     23.01.1960  580-235  2002230677  -26.02./09
236  Ibrahim Dragaj   Leqinë      06.08.1939  580-236  2004408457  -26.02./09
237  Ahmet Hoti     Morinë      11.05.1965  580-237  1001755656  -27.02/.09
238  Musa Dajakaj    Rakinicë     15 .02.1974  580-238  1021293446  -27.02/09
239  Sani Selimi     Kuqicë      16.01.1969  580-239  1008304226  -II-
240  Zenel Bekteshi   Llaushë     05.05.1942  580-240  1005818946  -II-
241  Xafer H. Bekteshi  Llaushë     06.07.1945  580-241  1005812140  -II-
242  Mustaf Bajraktari  Klinë e Epërme  12.05.1955  580-242  1005242386  -II-
243  Mursel Mula    Klladernicë      09.05.1936  580-243  1005851854  -II-
244  Naser Abazi    Klladernicë      14.04.1962  580-244  1005855256  02.03./09
245  Osman Loshaj    Pemishtë       12.06,1939  580-245  1004405150  02.03/09
246  Driton Shaqiri   Burojë        22.07.1973  580-246  1005223578  02.03/09
247  Hisen Shala    Kopiliq Ulet     10.01.1952  580-247  2005318907  02.03/09
248  Isuf Vesli     Baks         16.09.1964  580-248  1004360695  03.03/09
249  Elmi Krasniqi   Vajnik        11.11.1963  580-249  1001803880  03.03.09
250  Osman Osmani    Kopiliq Ulet     14. 07.1976  580-250  1003971682  04.03/09
251  Fazli Ramadani   Vajnik        01.04/1950  580-251  1001800848  04.03./09
252  Maliq Idrizi    Turiqevc       25.03.1979  580-252  1008370334  04.03/09
253  Selim Sejdiu    Runik         15.01.1931  580-253  1021554088  05.03/09
254  Sheremet Shatri  Llaushë        05.02.1945  580-254  2005814327  05.03./09
255  Mete Imer Dajaku  Rakinicë       01.01.1926  580-255  1008553951  09.03/09
256  Besim Koca     Polac         01.04.1970  580-256  1001750255  -II-
257  Bislim Selimi   Radishevë       03.03.1961  580-257  1005254228  -II-
258  Imer Kuqica    Marinë        10.08.1969  580-258  2003016407  -II-
259  Shefqet Shaqiri  Burojë        01.09.1969  580-259  1003976773  -II-
260  Ilaz Selmanaj   Radishevë       10.04.1953  580-260  1021558431  -II-
261  Raze Gashi     Lind.Likoshan-Gllg  01.02.1945  580-261  1001747530  10.03/09
             Vendb.Skenderaj
262  Gani Mula     Klladernicë      18.04.1956  580-262  1005853318  -II-
263  Bajram Hasani   Klladernicë      17.06.1951  580-263  1005853806  -II-
264  Sadik Ahmeti    Rezallë        05.09.1932  580-264  1004947408  -II-
             Skenderaj L.II
265  Fazli Hoti     Polac         14.09.1962  580-265  1003013703  -II-    Mungon foto
266  Zeqir Fazlija   Prekaz i Epërm    09.02.1937  580-266  1005894804  11.03/09
267  Rizah Mecini    Klinë e Epërm     10.05.1942  580-267  1004783081  -II-
268  Mexhid Fejza    Lin.Klinë e Poshtme  01.10.1964  580- 268  1030073246  -II-
             Vendb.Skenderaj
269  Ahmet Shala    Kopiliq I Ulet    11.12.1947  580-269  1004829758  -II-
270  Basri Istrefi   Vajnik        04.02.1979  580-270  1001808962  -II-
271  Xhafer Kuqica   Marinë        10.02.1964  580-271  1001740353  13.03/09
272  Milazim Selimi   Kuqicë        05.05.1967  580-272  1008301979  -II-
273  Musa Bekteshi   Vendl.Llaushë     14.10.1958  580-273  1021299541  -II-
             Vendba. Skenderaj
274  Fetah Veliu    Polac         26.06.1966  580-274  100175830   -II-
275  Sylejman Qorraj  Pemishtë       18.01.1949  580-275  1004403513  -II-
276  Basri Dibrani   Ternavc        13.08.1969  580-276  1005243927  14.03/09
277  Muhamet Çitaku   Çitak         25.03.1976  580-277  1005251342  14.03/09
278  Isa Ahmeti     Radishevë       23.12.1974  580-278  2006859847  16.03/09
279  Lah Sahiti     Kopiliq I Ulet    04.04 .1948  580-279  1003974550  16.03./09
280  Ajet Hoti      Marinë        06.04.1975  580-280  1002356822  16.03./09
281  Ahmet Vraniqi   Aqarevë        07/07/1945  580-281  1006412137  16.03/09
282  Ahmet Taraki    Vitak         01/05./1950  580-282  100583106   17.03/09
283  XHeladin Bhrami  Skenderaj       11.03.1949  580-283  1001743836  -II-
284  Zenel Behrami   Skenderaj       01.02/1941  580-284  1001744271  18.03.09
285  Muj RReci     Llaushë        01.02/1936  580-285  1005817168  -II-
286  Hasan Haliti    Burojë        23.01/1971  580-286  1001174869  -II-
287  Brahim Gjaka    Oshlan Vushtrri    01.06.1949  580-287  1001775185  -II-
288  Ismet Gjaka    Oshlan Vushtrri    05.03.1956  580-288  1004631826  -II-
289  Zeqir Zeqiri    Skenderaj       13.02.1936  580-289  01490820   -II-
290  Sheremet Behrami  Skenderaj       05.10.1980  580-290  2004948737  -II-
291  Faton Behrami   Skenderaj       06.01.1979  580-291  10011746818  -II-
292  Jakup Dervishi   Koiliq I Eperm    29.10.1954  580-292  1030651703  -II-
293  Musa Abazi     Klledernicë      28.05.1966  580-293  1005850351  -II-
294  Isa Abazi     Klladernicë      28.05.1966  580-294  1005850122  -II-
295  Shukrije Rukolli  Lind.Terstenik Gllo  25.01.1955  580-295  1002231090  19.03/09
             Vendbanimi Rezallë
296  Rizah Hamiti    Lind.Likofc      12.02.1941  580-296  2003920677  -II-
             Vend.Skenderaj L.II
297  Avni Temaj     Vajnik        03.01.1978  580-297  1001800228  20.03/09
298  Met Ahmetaj    Rezallë        10.04.1953  580-298  1002234277  -II-
299  Selman Shala    Kopiliq I Ulet    20.01.1942  580-299  1003974401  -II-
300  Hysen Mehmeti   Kosterc        17.05.1933  580-300  1005251954  23.03/09
301  Xhevat Hoti    Leqië         08.10.1961  580-301  1004401715  -II-
302  Milazim Kotorri  Lin.Vajnik      04.05.1935  580-302  1004940411  24.03/09
             Skenderaj L.II
303  Elfije Gashi    Kryshefc       08.12.1953  580-303  1005222962  -II-
304  Ajet Geci     Llaushë        05.03.1948  580-304  1003929619  27.03/09
305  Bajram Veliqi   Polac         17.03.1938  580-305  2001753307  26.03/09
306  Rrahim halimi   Qirez         20.10.1936  580-306  1004365727  -II-
307  Haradin Kamberi  Radisheë       08.02.1935  580-307  2008622607  -II-
308  Fek Dajaku     Rakinicë       19.05.1967  580-308  1004030385  - II-
309  Shefkije Kabashi  E lind.Kozhicë    10.08.1952  580-309  1003011751  -II-
             Skenderaj
310  Ilaz Behrami    Klinë e Mesme     08.05.1945  580-310  1008300964  27.03/09
311  Bahtir Meziu    Morinë        02.02.1959  580-311  1003013517  -II-
312  Hetem Sejdiu    Runik         30.08.1949  580-312  1005258746  -II-
313  Lulzim Geci    Llaushë        24.02.1974  580-313  1005810619  -II-
314  Muhamet Sahiti   Kopiliq I Poshtem   13.10.1962  580-314  1003973294  30.03/09
315  Tahir Smakaj    Kosterc        25.03.1957  580-315  1005253647  -II-
316  Selman Bajrami   Baks         12.03.1969  580-316  1030072592  -II-
317  Mursel Shala    Kopiliq I Poshtem   15.03.1950  580-317  1003924820  31.03/09
318  Ilaz Osmani    Izbicë        08.11.1944  580-318  1030984117  -II-
319  Agim Ahmeti    Rezallë        18.10.1971  580-319  1003900831  -II-
320  Mustaf Xhaka    Oshlan -Vushtrri   10.10.1939  580-320  1008331185  01.04/09
321  Qerim Syla     Ternavc        02.08.1956  580-321  2008301657  -II-
322  Tahire Hoti    Lin.Polluzhë Gllog.  06.03.1953  580-322  1001759180  -II-
             Polac
323  Ujup Vojvoda    Llaushë        07.06.1958  580-323  2005810097  -II-
324  Hamez Bajrami  Kline e Mesme     11.05.1944   580-324  2001748427  02.04/09
325  Daut Ferizi   Ternavc        18.10.1947   580-325  1004782565  -II-
326  Xhavit Mula   Klladernicë      28.03.1973   580-326  1005856821  02.04/09
327  Enver Mziu    Morinë        22.07.1961   580-327  1001740314  03.04/09
328  Halim Bejta   Lin.ne Kline te Mes  13.07.1939   580- 328  1005378067  04.04/09
            v.banimi Obiliq
329  Hasan Krasniqi  Vajnik        19.07..1960  580-329  1021269976  06.04.09
330  Avdyl Gucat   Skenderaj       09.06.1966   580-330  1001745553  06.04.09
331  Sabri Osmani   Lubovec        17.01.1956   580-331         06.04.09
332  Halim Meha    Prekaz I Ulet     20.09.1946   580-332  100172386  06.04.09
333  Arben Bajrami  Baks         17.08.1981   580-333  1003958457  06.04/09
334  Afrim Haxhiu   Ternavc        20.06.1966   580-334  1010001532  07.04/09
335  Syl Gashi    Vajnik            1943  580-335  100397600  07.04/09
336  Istref Rexhepi  Prellovc       17.03.1967   580-336  1004369064  08.04.09
337  Skender Shala  Leqinë        20.10.1961   580-337  1004403289  -II-
338  Fazile Osmani  Lin.Mikushnicë    11.10.1936   580-338  1005317874  -II-
            Vb.Klinë e Poshtme
339  Sherife Halili  Lin.Baks       22.12.1932   580-339  1003925451  14.04.09
340  Ilmi Zabeli   v.banimi Rezalle   22.07.1960   580-340  1002236822  14.04.09
341  Shukrie Osmani  Izbicë        11.06.1957   580-341  1003922002  15.04.09
342  Xxafer Osmani  Skenderaj       12.05.1970   580-342  1004948579  16.04.09
343  Skender Aliu   Qirez         20.5.1952   580-343  100956799  16.04/09
344  Muhamet Hasani  Klledernicë      15.12.1974   580-344  1005859189  21.04.09
345  Faik Seidiu   Runik         28.01.1962   580-345  1021551666  21.04/09
346  Hafiz Veliqi   Polac         03.06.1942   580-346  1001758876  22.04/09
347  Muj Sahati    Krasmirovc      03.04.1942   580-347  1004333198  -II-
348  Muharrem     Plluzhinë       28.11.1946   580-348  1003906503  23.04/09
   Muharremi
349  Qamile Balaj   Llaushë        14.12.1982   580-349  1003906791  -II-
350  Shaqir Geci   Llaushë        01.06.1939   580-350  1005412664  -II-
351  Imer Hoti      Polac         01.01.1938  580-351  1003013207  24.04/09
352  Sheremet Kajtazi  Klladernicë      05.02.1949  580-352  1010685164  -II-
353  Nuredin Gruda    Polac         10.02.1936  580-353  1003018120  27.04/09
354  Muharrem Spahijaj  Vitak         05.06.1959  580-354  1005835778  28.04/09
355  Ramadan Azemi    Mikushnicë       01.11.1973  580-355  1001700428  29.04/09
356  Asllan Bajraj    Izbicë         20.06.1952  580-356  1005528860  -II-
357  Selhane Sahiti   Kopiliq i Ulët     01.01.1946  580-357  1004821765  -II-
358  Hashim Zena     Lin.ne Vajnik,venb.  25.09.1924  580-358  1001740594  30.04/09
             Skenderaj rr.A.Delia
359  Abaz Avdiu     Klinë e Poshtëme    20.06.1950  580-359  1500260994  -II-
360  Ehan Halimi     Qirez         06.01.1977  580-360  1500266623  04.05/09
361  Vehbi Malaj     Rezallë        25.07.1960  580-361  1002236512  07.05/09
362  Imer Salihi     Klinë e Mesme     20.05.1938  580-362  1005313534  -II-
363  Nexhmedin Sahiti  Gushavc-Mitrovicë   20.06.1956  580-363  1004722627  08.05/09
`

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:680
posted:11/25/2011
language:Albanian
pages:20