Geen diatitel - PowerPoint - PowerPoint by 48232d97

VIEWS: 101 PAGES: 6

									IPO2008 is mede mogelijk gemaakt en
ondersteund door:
Politieacademie Eindhoven, regio’s Limburg-  ORGANISATIE
Noord, Limburg-Zuid, Brabant-Noord, Brabant
                       IPO2008 is een initiatief en
Midden-West, Brabant Zuid-Oost, Zeeland en
de afdeling Internationale Samenwerking    productie van studenten aan
Politieacademie Apeldoorn.          de politieacademie te
                       Eindhoven.
Wedstrijdsecretariaat             Klas P4705
Schakel VHT
Geluid
Verato geluidsinstallatie           Voor meer Info:
Presentatie John Beuns            www.IPO2008.nl
Medische verzorging
GHOR Midden-West Brabant
EHBO Brigitte de Kruijf
EHBO Anita van Gog
                       Locatie gegevens:
Demonstraties                 Vakantiepark Beekse Bergen
Bikers Midden-West Brabant          Beekse Bergen 1
Reddingshonden                5081 NJ Hilvarenbeek
Hondengeleiders o.l.v. Richard Carton
ME voertuig o.l.v. Brian Zwaan
Helicopter Zulu 10              Politieacademie
                       locatie Eindhoven
                       Van Vorststraat 1b
                       5622 CV Eindhoven


                                        Donderdag 10 April 2008
                                       Beekse Bergen te Hilvarenbeek
IPO2008 is mede mogelijk gemaakt en ondersteund door:
Politieacademie Eindhoven, regio’s Limburg-Noord, Limburg-Zuid, Brabant-Noord,
                                         Beachvolleybal
Brabant Midden-West, Brabant Zuid-Oost, Zeeland en de afdeling Internationale
Samenwerking Politieacademie Apeldoorn.
                                         Er wordt gespeeld volgens het rally point systeem. Dit betekent dat het team dat een
                                         rally wint, een punt krijgt. Het team dat het punt heeft gescoord krijgt ook het recht
                                         om te serveren. Tevens draaien de spelers kloksgewijs 1 plaats door, waardoor alle
                                         10 de spelers van team aan de beurt komen. Je speelt met 6 tegen 6 spelers in het
                                         veld.
                                         De bal mag maximaal 3 keer in het team worden overgespeeld. De 4de keer moet hij
                                         over het net worden gespeeld.
                                         Wanneer de bal het zijlijn van de belijning raakt, dan is de bal IN.
                                         De service doet men achter de 9 meter lijn. Men mag bij de service niet de achterlijn
                                         raken.
                                         Per persoon mag je maar 2 keer serveren daarna moet iemand anders uit het team
                                         serveren.
                                         Wanneer men voor het fluitsignaal van de scheidsrechter al serveert, wordt dit
                                         afgefloten. De bal gaat dan naar de tegenpartij.
                                         De bal mag niet met de voet gespeeld worden. Als dit gebeurd gaat de bal naar de
                                         tegenstanders.
                                         Doel is om zoveel mogelijk punten te behalen binnen 15 minuten.


                                         Zeep/hindernisbaan

                                         Het doel is om na 15 minuten zo veel mogelijk water aan de andere kant van de baan
                                         in de emmer hebben.

                                         Van ieder team mag er telkens 1 persoon de zeep/hindernisbaan op. Voor de
                                         hindernisbaan staat een emmer met water en een spons voor ieder team klaar. De
                                         persoon pakt de spons met water en gaat ermee over de hindernisbaan. Aan het
                                         einde van de hindernisbaan knijpt de speler de spons uit en loopt langs de baan
                                         terug en geeft de spons door aan de volgende speler.
                                         Alle spelers mogen doorgaan tot de 15 min is verstreken.
                                         De spelers mogen elkaar niet helpen voor, op en na de hindernisbaan.
Belgische deelnemers

PLOT 1         PLOT 2
Niels Vanderhoven   Greet Vervloet
Jeroen Verheyden    Carlo Cerchi
Gunther Rego      Niels Mottart
Sandro Di Cairano   Wendy Peeters
Andrea Di Fabio    Kevin Wysmans
Maarten Jeunen     Astrid De Paepe
Miquel Vandevelde   Steve Roosen
Mario Pettinato    Rosi Fransen
Steve Ramon      Julie Hellinckx
Robby Miatton     Michelle Van Aken

PLOT 3
Christophe Van Eyken
Lander Thijs
Kim Van Werde
Nele Moors                 1. Parkeerplaatsen    7. Hindernisbaan
Kris DElvaux                2. Horecagelegenheid   8. Partners en Promotie
Annick Coppens
Sofie Jaeken
                      3. Toiletten & douches  9. Organisatie/EHBO/
Dimitri Vandevenne             4. Waterfietsen       Wedstrijdleiding
Brecht Lismont               5. Beachvolleybal    10. Standplaats helicopter
Stefan Strobbe               6. Voetbal        11. Demoruimte
Voetbal
                                           Met veel plezier schrijf ik het voorwoord voor dit programmaboekje. In het
Het veld kent een rechthoekige vorm (lengte 50,0 meter/ breedte 35,0 meter)      kader van hun studie aan de politieacademie organiseren studenten per
Het doel is om zoveel mogelijk goals te maken binnen 15 minuten.           klas een evenement. En telkens weer blijken die klassen in staat origineel
                                           te zijn. Het jaar 2008! Het jaar van de Europese Kampioenschappen
Er wordt gespeeld met 7 spelers per team (6 spelers en 1 keeper). Er mag       voetbal en de Olympische Zomerspelen in Peking èn het IPO
doorgewisseld worden.                                 (International Police Olympics) in de Beekse Bergen. Waarom durf ik
Een vrije trap wordt genomen op de plaats waar de overtreding is begaan.       deze evenementen in één adem te noemen. Allereerst omdat
Een vrije trap wordt toegekend aan de tegenpartij als een speler een van de      evenementen als deze veel organisatie en voorbereiding vragen. Voor
onderstaande overtredingen begaat en de scheidsrechter dit beoordeelt.        supergrote evenementen worden zelfs jaren van voorbereiding
- Het neerhalen of een poging tot het neerhalen van de tegenstander;         uitgetrokken. Daarom is het zo bijzonder knap dat klas 705P4Q5 in staat
- Het duwen van een tegenstander.                           is gebleken om het ambitieuze plan om een internationaal evenement
- Het vasthouden van een tegenstander (incl. het vasthouden van het shirt van de   ‘neer te zetten’ binnen enkele weken heeft weten te realiseren. Maar ook
tegenstander);                                    omdat sport en spel bijdragen aan de ontwikkeling van fysieke, mentale
- Het opzettelijke vasthouden van de bal                       en sociale vaardigheden en samenwerking bevorderen. Deelnemers van
- Voorkomen dat de keeper de bal los kan laten                    de politieacademie Eindhoven, de Landespolizeischule Rheinland-Pfalz
- De keeper tweemaal de bal met zijn handen heeft opgepakt vanuit een schot van    en de politieschool in Genk, zullen vandaag 10 april 2008 de sportieve
een medespeler zonder dat de tegenstander de bal heeft geraakt            strijd met elkaar aangaan op de onderdelen sporten beachvolley,
- De keeper het spel herstart met zijn voeten                     waterfietsrace, hindernis/survivalrace en mini-veldvoetbal . Welk team
                                           mag zich aan het einde van deze ongetwijfeld boeiende dag de winnaar
                                           noemen? Of zijn er alleen maar winnaars, omdat sport hoe dan ook
Waterfietsen                                     verbroedert?

Het doel is om binnen 15 minuten zoveel mogelijk rondjes te fietsen over het water.  Ik wens jullie allemaal een fijne sportieve dag toe met veel uitwisseling en
Je moet met 2 spelers per keer het uitgezette parcours rondfietsen. Na elke ronde   samenwerking.
moet er gewisseld worden van spelers.
                                           Ine Coolen
                                           (manager onderwijs FAP locatie Eindhoven)
Nederlandse deelnemers


Eindhoven 1       Eindhoven 2      Eindhoven 5        Eindhoven 6
Bram Wind        Bert van Oijen     Jolijn van den Wijngaert  Leo Bons
Frencie van Iperen    Chris Geilen      Inge Honings        Koen Dillen
Renate Thomassen     Luuk Joosten      Thijs Schouteten      Bob van Gastel
Judith van Dorst     Martijn Manders    Roy Kemps         Aeron de Jong
Claire v/d vinne     Max Verhoeven     Bart Coenjaerts      Patrick Khadja
Katrien Feijen      Rini Timmermans    Stefan van der Meijs    Paul Lambrechts
Tom Rooijmans      Yassine Sellami    Sander van Poppel     Robin Maatman
Lizzy Hol        Jordy de Goeij     Bas Stevens        Eric Peels
Tamara Dellannoy     Engin Genc       Nico Oudenhoven      Erik Janssens
Hanneke Jansen      Jochem van Oversteeg  Niels Walstock       Stan schoenmaekers
             Pascal Janssen     Emmy de Nijs

Eindhoven 3       Eindhoven 4
Thijs Versteeg      Martijn Alberts
Jeroen de Boer      Stefan Duijn
Jeffrey de Jager     Kim van Dooremalen
Yassine Sellami     Joep Engel
Rob Reinhard       Vincent van Loon
Rene Wouda        Joost van der Luit
Arno Stap        Mohamed Maghraoui
Marc Brouwers      Rob ten Heuvel
Gwen Wolters       Paul Gevers
Berry Meulemeesters   Ricardo Weerman
             Nick van Amelsvoort
             Wesley van Arendonk
 09:30 uur  Alle teams en genodigden aanwezig
                               Duitse deelnemers
 10:00 uur  Openingswoord IPO2008
                               Kampfhähne 1    Kampfhähne 2
                               Sebastian Wagner  Uta Bohn
 10:30 uur  Eerste spelronde                Felix Knoop     Alexander Kahl
                               Conny Schmidt    Silvia Reifferscheidt
 11:30 uur  Demonstratie 1                 Nicolai Siegrist  Thomas Fettke
                               Antonius Dominiak  Paul Papin
                               Norman Chachey   Alexander Friedrich
 12:00 uur  Lunch                      Sascha Perschüren  Christian Mies
                               Jens Schuster    Benedikt Zimmermann
 12:30 uur  Tweede spelronde                Marius Domin    Patrick Wilfert
                               Jan Kröll      Sebastian Tracht
 13:30 uur  Demonstratie 2
                                         Plattegrond evenementenlocatie IPO2008
 14:00 uur  Derde spelronde

 15:00 uur  Demonstratie 3

 15:30 uur  Vierde spelronde

 16:45 uur  Eind spel voor alle deelnemers.

 17:15 uur  Prijsuitreiking voor alle deelnemers!Na de prijsuitreiking kan er gedoucht worden op de locatie.

								
To top