knygos, vadoveliai by otvrKE6

VIEWS: 0 PAGES: 205

									                                      Švietimo centro
                                      bibliotekos katalogas

Eil. Nr.                Autorius                                 Antraštė                    Metai
  1    Ambraškienė Alvyda, Belkevičienė Rita ir kt.          Matematika. Vadovėlis gimnazijų I klasei. Pirmoji knyga              Kaunas, 2008
  2    Ambrutienė Graţina, Kynė Genovaitė, Krušinskienė Regina     Geografija                                    Kaunas, 2008
  3    Ambrutienė Graţina, Krušinskienė Regina             Mūsų daug - pasaulis vienas. Geografijos atlasas VI klasei            Kaunas, 2008
  4    Andreikėnienė Jolant, Visockienė Onutė                                                       su tekstų rengyklėmis
                                      Pedagogo veiklos tobulinimas: pagalba skirtingų poreikių mokiniams mokytis dirbtiKaunas, 2007
  5    Aškinytė-Degėsienė Rasa, Kanapinskaitė Jūratė          Moters pasaulis (13)                               Vilnius, 2007
  6    Aţubalytė Rima, Letukienė Nijolė                Teisė kiekvienam (9)                               Vilnius, 2007
  7    Bakonis Evaldas                         Politologijos pagrindai. Vadovėlis XI-XII klasei                 Kaunas, 2006
  8    Bakonis Evaldas, Bakonienė Audronė               Tėvynėje ir pasaulyje. Istorijos vadovėlis VII klasei               Kaunas, 2008
  9    Baleišis Edvardas, Zdanevičienė Vilija             BIOS 7. Biologijos vadovėlis 7 klasei. I dalis                  Vilnius, 2008
 10    Baleišis Edvardas, Zdanevičienė Vilija             BIOS 7. Biologijos vadovėlis 7 klasei. II dalis                  Vilnius, 2008
 11    Balvočienė Tatjana, Kriščiūnienė Nijolė             Informacinės technologijos. Projektų knyga. Vadovėlis VII-VIII klasei       Kaunas, 2007
 12    Balvočienė Tatjana, Nijolė Kriščiūnienė             Projektų mozaika. Informacinių technologijų vadovėlis. Pirmoji knyga       Kaunas, 2008
 13    Balvočienė Tatjana, Nijolė Kriščiūnienė                                                      dalis
                                      Projektų mozaika: informacinės technologijos V-VI klasei: mokytojo knyga: pirmoji Kaunas, 2008
 14    Banytė Jolanta, Kuzavienė Dţeralda, Vyšniauskienė Vilija    PUPA Mokytojo knyga I klasei. Pirmoji dalis                    Vilnius, 2007
 15    Banytė Jolanta, Kuzavienė Dţeralda, Vyšniauskienė Vilija    PUPA Skaitiniai I klasei                             Vilnius, 2008
 16    Banytė Jolanta, Kuzavienė Dţeralda, Vyšniauskienė Vilija    PUPA Lietuvių kalba I klasei. Dalijamoji medţiaga                 Vilnius, 2006
 17    Banytė Jolanta, Kuzavienė Dţeralda, Vyšniauskienė Vilija    PUPA Lietuvių kalbos vadovėlis I klasei. Pirmoji knyga. Mano daiktai       Vilnius, 2007
 18    Banytė Jolanta, Kuzavienė Dţeralda, Vyšniauskienė Vilija    PUPA 1 Pratybų sąsiuvinis 1 klasei                        Vilnius, 2006
 19    Banytė Jolanta, Kuzavienė Dţeralda, Vyšniauskienė Vilija    PUPA Pirmasis pratybų sąsiuvinis II klasei.                    Vilnius, 2007
 20    Banytė Jolanta, Kuzavienė Dţeralda, Vyšniauskienė Vilija    PUPA Mokytojo knyga II klasei. Pirmoji dalis                   Vilnius, 2007
 21    Banytė Jolanta, Kuzavienė Dţeralda, Vyšniauskienė Vilija    PUPA Dalijamoji medţiaga II klasei. Pirmoji dalis                 Vilnius, 2007
 22    Banytė Jolanta, Kuzavienė Dţeralda, Vyšniauskienė Vilija    PUPA Lietuvių kalbos vadovėlis II klasei. Pirmoji knyga              Vilnius, 2007
 23    Banytė Jolanta, Kuzavienė Dţeralda, Vyšniauskienė Vilija    PUPA Pirmasis pratybų sąsiuvinis III klasei.                   Vilnius, 2008
 24    Banytė Jolanta, Kuzavienė Dţeralda, Vyšniauskienė Vilija    PUPA Dalijamoji medţiaga III klasei. Pirmoji dalis                Vilnius, 2008
 25    Banytė Jolanta, Kuzavienė Dţeralda, Vyšniauskienė Vilija    PUPA Lietuvių kalbos vadovėlis III klasei. Pirmoji dalis             Vilnius, 2008
 26    Banytė Jolanta, Kuzavienė Dţeralda, Vyšniauskienė Vilija    PUPA Mokytojo knyga III klasei. Pirmoji dalis                   Vilnius, 2008
 27    Bankauskaitė-Sereikianė Gabija, Augustinienė Aldona       Pedagogo veiklos tobulinimas: pagalba VI klasės mokiniams mokytis priebalsių rašybos 2007
                                                                               Kaunas,
 28    Bankauskienė Nijolė, Augustinienė Aldona, Čiučiulkienė Nijolė  Kaip parengti kvalifikacijos tobulinimo programą?                 Kaunas, 2008
 29    Baranauskienė Ingrida, Gudinavičius, Benas           Tarpininkavimas profesinės reabilitacijos procese                 Šiauliai, 2008
 30    Baranauskienė Ingrida, Juodraitis Adolfas            Neįgaliųjų profesinė reabilitacija: sėkmės prielaidos               Šiauliai, 2008
 31    Bardach Eugene                         Praktinis politikos analizės vadovas                       Vilnius, 2006
 32    Bartkutė Jolanta                        Serija "Rengiuos į mokyklą" Skaičius ir skaitmuo. Pratybų sąsiuvinis priešmokyklinukams 2007
                                                                               Kaunas,
 33    Barzdonytė-Morkevičienė Loreta                 Sveika, vasara!                                  Kaunas, 2008
 34    Barzdonytė-Morkevičienė Loreta                 Sveikas, pavasari!                                Kaunas, 2008
 35    Barzdonytė-Morkevičienė Loreta                 Sveika, ţiema!                                  Kaunas, 2008
36  Barzdonytė-Morkevičienė Loreta                  Sveika, rudenie!                                  Kaunas, 2008
37  Barzdonytė-Morkevičienė Loreta                  Serija "Rengiuos į mokyklą" Rankos lavinimo pratybos. 1-asis pratybų sąsiuvinis priešmokyklinukams
                                                                             Kaunas, 2006
38  Barzdonytė-Morkevičienė Loreta                  Serija "Rengiuos į mokyklą" Rankos lavinimo pratybos. 2-asis pratybų sąsiuvinis priešmokyklinukams
                                                                             Kaunas, 2007
39  Batulevičius Gedas, Grinkevičius Kęstutis            Biologija: VIII klasės mokytojo knyga                        Kaunas, 2008
40  Bigelienė Daiva, Geleţevičiūtė Loreta, Juknienė Virginija ir kt. Mokslininkų pėdomis.1-asis gamtos mokslų pratybų sąsiuvinis V klasei        Kaunas, 2007
41  Bleyhl Erner                           Uţsienio kalbos pradinėje mokykloje                         Vilnius, 2008
42  Brazauskienė Jelena, Bučienė Danguolė              В добрый путь! 3 Rusų kalba. Tretieji mokymo metai. Vadovėlis            Kaunas, 2006
43  Brazauskienė Jelena, Bučienė Danguolė              В добрый путь! 3 Mokytojo knyga. Tretieji mokymo metai               Kaunas, 2006
44  Brazauskienė Jelena, Jankelevič Ana               В добрый путь! 2 Rusų kalba. Antrieji mokymo metai. Vadovėlis            Kaunas, 2006
45  Brazauskienė Jelena, Jankelevič Ana               В добрый путь! 5 Rusų kalba. Penktieji mokymo metai. Vadovėlis.           Kaunas, 2008
46  Brazauskienė Jelena, Jankelevič Ana               В добрый путь! 5 Rusų kalba. Penktieji mokymo metai. Pratybų sąsiuvinis       Kaunas, 2008
47  Brazauskienė Jelena, Jankelevič Ana               В добрый путь! 6 Rusų kalba. Šeštieji mokymo metai. Vadovėlis. Pirmoji knyga Kaunas, 2008
48  Brazauskienė Jelena, Jankelevič Ana               В добрый путь! 6 Rusų kalba. Šeštieji mokymo metai. Pratybų sąsiuvinis       Kaunas, 2008
49  Brazauskienė Jelena, Jankelevič Ana, Kliorienė Natalija     В добрый путь! Mokytojo knyga 1-2                          Kaunas, 2006
50  Brazauskienė Jelena, Kliorienė Natalija             В добрый путь! 1 Rusų kalba. Pirmieji mokymo metai. Vadovėlis            Kaunas, 2005
51  Brazauskienė Jelena, Kliorienė Natalija             В добрый путь! 1-asis rusų kalbos pratybų sąsiuvinis. Pirmieji mokymo metai. Kaunas, 2008
52  Brazauskienė Jelena, Kliorienė Natalija             В добрый путь! Rusų kalbos vadovėlis. Pirmieji mokymo metai. Pirmoji knyga     Kaunas, 2008
53  Brazauskienė Jelena, Kliorienė Natalija ir kt.          В добрый путь! Ţodynas 1-3                             Kaunas, 2006
54  Brazauskienė Jelena, Valinčienė Liubov              В добрый путь! 4 Rusų kalba.Ketvirtieji mokymo metai. Vadovėlis           Kaunas, 2007
55  Brazauskienė Jelena, Valinčienė Liubov              В добрый путь! 4 Rusų kalba. Ketvirtieji mokymo metai. Pratybų sąsiuvinis      Kaunas, 2007
56  Brazauskienė Jelena, Valinčienė Liubov              В добрый путь! 4 Mokytojo knyga. Ketvirtieji mokymo metai              Kaunas, 2007
57  Brazdeikis Vaino, Verseckas Arvydas               Informacinės technologijos. Vadovėlis VII-VIII klasei                Kaunas, 2007
58  Brazdeikis Vaino, Verseckas Arvydas               Informacinės technologijos. Vadovėlis IX-X klasei                  Kaunas, 2008
59  Brent Davies, Linda Ellison                   Naujoji strateginė kryptis ir mokyklos plėtra. Mokyklos tobulinimo planavimo pagrindai
                                                                             Vilnius, 2006
60  Brian Fidler                           Strateginis mokyklos plėtros valdymas: vadovavimas mokyklos tobulinimo strategijai Vilnius, 2006
61                                  Metodinės rekomendacijos mokytojų veiklai vertinti
   Briedis Mindaugas, Bankauskienė Nijolė, Bogdanovičienė Biryutė ir kt.                                        Vilnius, 2007
62  Brunnermeier Achim, Herz, Andreas                Matematika kiekvienam. Vadovėlis V klasei. Pirmoji knyga              Kaunas, 2005
63  Budreikienė Irena, Pečiukevičienė Genė ir kt.          150 anglų kalbos veiksmaţodţio testų                        Kaunas, 2008
64  Bulotaitė Laima                         Cigaretės, alkoholis ir narkotikai...Knygelė ikimokyklinukų ir pradinukų tėvams, auklėtojams, mokytojams
                                                                             Vilnius, 2003
65  Bulotaitė Laima                         Alkoholio ir kitų narkotikų vartojimo prevencija mokykloje              Vilnius,2000
66  Bulotaitė Laima                         Narkotikai ir narkomanija                              Vilnius, 2004
67  Bulotaitė Laima, Pivorienė Roma Vida, Nijolė Sturlienė      Drauge su vaiku...: Psichologo patarimai vaikams                  Vilnius, 2000
68  Carmen Bin Ladin                         Kita karalystės pusė                                Vilnius, 2008
69  Cibulskaitė Nijolė, Ţilevičienė Vida               Matematinio raštingumo pagrindai (17)                        Vilnius, 2007
70  Cowley Sue                            Sue Cowley mokymo klinika                              Vilnius, 2006
71  Cowley Sue                            Kaip suvaldyti tuos neklauţadas?                          Vilnius, 2008
72  Černiauskaitė Laura Sintija                   Benedikto slenksčiai                                Vilnius, 2008
73  Černiauskienė Marijona                      Apie priklausomybę sukeliančias medţiagas ir jų vartojimo prevenciją ugdymo institucijose. Metodinė med
                                                                             Vilnius, 2000
74  Dabrišienė Vilija, Viskantienė Emilita              Šeštoko matematika: aiškiai ir trumpai                       Kaunas, 2008
75  Dagienė Valentina, Ţilinskienė Rasa               Kompiuterinio raštingumo pagrindai (18)                       Vilnius, 2007
 76  Dainavičienė Vilma, Katiliūtė Eglė, Lepaitė Daiva         Pedagogo veiklos tobulinimas: IX klasės mokinių motyvacijos stiprinimas ekonomikos pamokose
                                                                               Kaunas, 2007
 77  Daugėla Marius                           Studentai, turintys negalę, aukštosiose mokyklose                  Šiauliai, 2008
 78  David L. Boggs                           Suaugusiųjų pilietinis švietimas (4)                        Vilnius, 2007
 79  Davidavičienė Aleksandra G.                    Alkoholį ir kitus narkotikus vartojantys moksleiviai                Vilnius, 2000
 80  Davidavičienė A.G.                         Narkotinių medţiagų vartojimo prevencija švietimo įstaigose             Vilnius, 2002
 81  Davidavičienė A.G., Stonienė Loreta                Narkotikų vartojimo ir ŢIV/AIDS prevencija ugdymo institucijose           Vilnius, 2000
 82  Degėsys Liutauras, Buţinskas Gintautas               Ekonominio gyvenimo mitologija ir kasdienybė (11)                  Vilnius, 2007
 83  Degėsys Liutauras, Buţinskas Gintautas               Kasdienio ir socialinio gyvenimo tikrovė (12)                    Vilnius, 2007
 84  Dirginčienė Regina, Saulytė Adrijana                Būti drauge                                     Kaunas, 2008
 85  Dodge Diane Trister, Rudick Sherrie, Berke Kai-lee         Ankstyvojo amţiaus vaikų kūrybiškumo ugdymas                     Vilnius,2006
 86  East Viv, Evans Linda                       Vienu ţvilgsniu: praktinis vaiko specialiųjų poreikių tenkinimo vadovas       Vilnius, 2008
 87  Edward de Bono                           Paralelinis mąstymas (8)                              Vilnius, 2007
 88  Eggen Torgrim                           Dizaineris: romanas                                 Vilnius, 2005
 89  Eigminienė Dainora, Petrauskaitė Jurgita              Lietuvių kalbos kontroliniais testai. X klasei                   Kaunas, 2007
 90  Elijošius Egidijus, Kavaliauskienė Stanizlava, Gudinavičius Benas Neįgaliųjų profesinio parengimo skatinimas                      Šiauliai, 2008
 91  Erlickas Juozas                          Serija "Pradinuko biblioteka" Kad būtų linksma                   Kaunas, 2007
 92  Gaiţutis Algirdas                         Daugiaveidis elitas                                 Vilnius, 2008
 93  Gaubas Romualdas                          Gitaros akompanimento pradţiamokslis                        Liucilijus, 2007
 94  Gedvilienė G., Lauţackas R., Lileikienė T. ir kt.         Ko reikia šiuolaikiniam mokytojui? Aktualus mokytojų kvalifikacijos tobulinimo turinys: mokomoji knyga mo
                                                                               Vilnius, 2008
 95  Geleţevičiūtė Loreta, Juknienė Virginija, Kirkutytė-Aleknienė Inga Mokslininkų pėdomis. Mokytojo knyga V klasei. Gamtos mokslai            Kaunas, 2007
 96  Geleţevičiūtė Loreta, Juknienė Virginija, Kirkutytė-Aleknienė Inga Mokslininkų pėdomis. Gamtos mokslų vadovėlis V klasei. Pirmoji knyga        Kaunas, 2007
 97  Gerulaitis Virginijus, Česnavičius Darius             Bendroji geografija. Vadovėlis XI-XII klasei. Pirmoji knyga             Kaunas, 2007
 98  Griff Foley                            Suaugusiųjų mokymosi metmenys. Suaugusiųjų švietimas globalizacijos laikais (5)Vilnius, 2007
 99  Grinkevičius, Kęstyutis, Batulevičius, Gedas, Miroslava Stančik Biologija. Mokytojo knyga                               Kaunas, 2007
100  Gutauskas Algirdas, Urbanavičienė Rita               Biologijos enciklopedija                              Kaunas, 2006
101  Hargreaves Andy                          Mokymas ţinių visuomenėje: švietimas nesaugumo amţiuje               Vilnius, 2008
102  Hargreaves Andy, Fink Dean                     Tvarioji lyderystė: Ar tam, ką kuriate, lemta išlikti?               Vilnius, 2008
103  Horst Siebert                           Teorijos ir praktikos sąveika (6)                          Vilnius, 2007
104  Ignatovičienė Sigita, Ţukauskienė Rita               Rizikos grupės vaikai. Metodinės rekomendacijos pedagogams             Vilnius, 1999
105  Janiūnaitė Brigita, Jotautienė Marija, Cibulskas Gintautas     Edukacinių pokyčių ir novacijų valdymas                       Kaunas, 2003
106  Jankauskas J.                           Sportas ir aplinka                                 Vilnius, 2008
107  Janušauskienė Vilija, Ţvironaitė Loreta              Lingo lego laduto. 1-asis literatūros pratybų sąsiuvinis V klasei          Kaunas, 2007
108  Janušauskienė Vilija, Ţvironaitė Loreta              Lingo lego laduto. Literatūros vadovėlis V klasei. Pirmoji knyga. Į stiklo kalną.  Kaunas, 2007
109  Janušauskienė Vilija, Ţvironaitė Loreta              Lingo lego laduto. Literatūra. Mokytojo knyga V klasei               Kaunas, 2007
110  Janušauskienė Vilija, Ţvironaitė Loreta              Kūlgrinda. Skaitiniai V klasei                           Kaunas, 2007
111  Janušauskienė Vilija, Ţvironaitė Loreta              Rito rato ratuto. Literatūros vadovėlis VI klasei. Pirmoji knyga. Su vėjų vėjais  Kaunas, 2008
112  Januškis Vaidotas                         Neįtikėtina                                     Kaunas, 2008
113  Jogi Larissa, Przybylska Ewa, Teresevičienė Margarita       Adult Learning for Civil Society                           Bonn, 2005
114  Juozaitis Aurimas                         Besimokantys suaugusieji. Prieš einant į suaugusiųjų auditoriją             Vilnius
115  Juozaitis Aurimas, Vilimienė Roma                 Nevyriausybinės organizacijos: nuo aiškios strategijos link efektyvios veiklos   Vilnius, 2000
116  Kabašinskienė Rita, Štuopytė Edita                 Pedagogo veiklos tobulinimas skatinant mokinius domėtis informacinių technologijų teorija 2007
                                                                             Kaunas,
117  Kalvaitis Albinas                         Duomenų rinkimas vidaus auditui? Tai visada neskauda!: Serija "Į pagalbą mokyklai"
                                                                             Vilnius, 2007
118  Kynė Genovaitė, Kirilovas Valerijus                Mūsų daug - pasaulis vienas. Geografijos vadovėlis VI klasei. Pirmoji knyga   Kaunas, 2008
119  Kynė Genovaitė, Kirilovas Valerijus ir kt.             Mūsų daug - pasaulis vienas. 1-asis geografijos pratybų sąsiuvinis       Kaunas, 2008
120  Koţeniauskienė Regina, Mikulėnienė Danguolė, Rinkauskienė Regina  Tėvynė - tai kalba. Lietuvių kalbos vadovėlis IX klasei. Pirmoji knyga     Kaunas, 2008
121                                   Tėvynė - tai kalba.
   Koţeniauskienė Regina, Mikulėnienė Danguolė, Rinkauskienė Regina, Vilkienė Vilija Lietuvių kalba IX klasėje. Mokytojo knyga            Kaunas, 2008
122                                   Tėvynė - tai kalba.
   Koţeniauskienė Regina, Mikulėnienė Danguolė, Rinkauskienė Regina, Vilkienė Vilija 1-asis lietuvių kalbos pratybų sąsiuvinis IX klasei.       Kaunas, 2008
123  Krivickas Jonas                          Praskriejo kaip vėjas: Kelionė ir kelionės per gyvenimą             Šiauliai, 2006
124  Krupickas Rimantas                         Paskui rasos lašą. Geografijos skaitiniai                    Kaunas, 2007
125  Kučinskienė Rasa, Tumosaitė Giedrė                 Bendravimo pagrindai (16)                            Vilnius, 2007
126  Kukulas Valdemaras                         Serija "Pradinuko biblioteka" Man reikia šunelio                Kaunas, 2007
127  Kunskaitė Laima Juzė, Daubaraitė Nijolė, Bačinskienė, Skirmantė Chemija. Kad maţiau klystume                            Kaunas, 2008
128  Kvietkauskienė Giedrė, Pečiuliauskienė Palmira           Fizika. Bendrasis kursas XI lasės mokytojo knyga                Kaunas, 2008
129  Lansbergis Vytautas                        Un peuple sort de prison                            Vilnius, 2007
130  Lauţackas Rimantas, Teresevičienė Margarita, Stasiūnaitienė Eglė  Kompetencijų vertinimas neformaliajame ir savaiminiame mokymesi. Monografija Kaunas, 2005
131  Lauţikas Jonas                           Asmenybė ir darbai                               Kaunas, 1991
132  Libikas Mindaugas, Vargalytė Rita                 Pilietinio dalyvavimo pagrindai (15)                      Vilnius, 2007
133  Litvinaitė Jūratė                         Palikimas. Istorijos vadovėlis V klasei. Pirmoji knyga             Kaunas, 2007
134  Litvinaitė Jūratė                         Palikimas. Istorija: 1-asis istorijos pratybų sąsiuvinis V klasei        Kaunas, 2007
135  Litvinaitė Jūratė                         Palikimas. Istorija: V klasės mokytojo knyga: antroji dalis           Kaunas, 2007
136  Lukošūnienė Vilija, Bėkšta Arūnas                 Mokymosi pagrindai (14)                             Vilnius, 2007
137  Makutėnas Valdemaras, Makutėnienė Daiva              Ekonomika IX-X klasei                              Kaunas, 2008
138  Malcolm S. Knowles, Elwood F. Holton III, Richard A. Swanson Suaugęs besimokantysis: klasikinis poţiūris į suaugusiųjų švietimą (1)        Vilnius, 2007
139  Malcolm Tight                           Kertinės suaugusiųjų švietimo ir mokymo idėjos (2)               Vilnius, 2007
140  Manuela Pietraβ                          Medialus pasaulis ir suaugusiųjų švietimas (7)                 Vilnius, 2007
141  Marcinkevičius Justinas                      Serija "Pradinuko biblioteka" Mano knygelės                   Kaunas, 2008
142  Marcišauskaitė Vida, Mikulėnienė Danguolė             Ţaidţiu ţodţiu.1-asis lietuvių kalbos pratybų sąsiuvinis V klasei        Kaunas, 2007
143  Marcišauskaitė Vida, Mikulėnienė Danguolė             Ţaidţiu ţodţiu. Lietuvių kalbos. Mokytojo knyga V klasei            Kaunas, 2008
144  Marcišauskaitė Vida, Mikulėnienė Danguolė             Ţaidţiu ţodţiu. Lietuvių kalbos vadovėlis V klasei. Pirmoji knyga.       Kaunas, 2007
145  Marcišauskaitė Vida, Mikulėnienė Danguolė, Petrauskaitė Jurgita Vėl ţaidţiu ţodţiu. Lietuvių kalbos vadovėlis VI klasei. Pirmoji knyga       Kaunas, 2008
146                                    Sruogis Rimvydas
   Marcišauskaitė Vida, Mikulėnienė Danguolė, Petrauskaitė Jurgita, Vėl ţaidţiu ţodţiu. Lietuvių kalbos pratybų sąsiuvinis VI klasei         Kaunas, 2008
147  Martinaitis Marcelijus                       Lietuviškos utopijos                              Vilnius, 2003
148  Martynionienė Jolanta, Lapinskaitė Laima, Stankevičienė Pranė Biologija: prisiminkime ir pakartokime                        Kaunas, 2007
149  Mašalaitis Benjaminas                       Pasaulio valstybės. Ţinynas                           Kaunas, 2007
150  Matulionytė - Burbienė Herta                    Serija "Apie..." Peliukas kuria filmą. Apie animaciją              Kaunas, 2008
151  Mikulevičiūtė Jūratė, Purlienė Margarita, Grinkevičius Kęstutis  Biologija: vadovėlis VIII klasei                        Kaunas, 2008
152                                   Biologija: vadovėlis VII
   Mikulevičiūtė Jūratė, Purlienė Margarita, Grinkevičius Kęstutis, Skurauskienė Danguolė klasei.                           Kaunas, 2007
153                                   Biologijos Danguolė
   Mikulevičiūtė Jūratė, Purlienė Margarita, Grinkevičius Kęstutis, Skurauskienėpratybos VII klasei. Pirmasis sąsiuvinis               Kaunas, 2007
154  Minkuvienė Edita, Kukanauzienė Ligita               GILĖ Dalijamoji medţiaga I klasei                        Vilnius, 2007
155  Minkuvienė Edita, Kukanauzienė Ligita               GILĖ Pasaulio paţinimo vadovėlis I klasei. Pirmoji knyga. Mano pasaulis.    Vilnius, 2007
156  Minkuvienė Edita, Kukanauzienė Ligita               GILĖ Pirmasis pratybų sąsiuvinis I klasei.                    Vilnius, 2007
157  Minkuvienė Edita, Kukanauzienė Ligita, Didţgalvienė Aušra     GILĖ Mokytojo knyga I klasei.                           Vilnius, 2008
158  Minkuvienė Edita, Kukanauzienė Ligita, Didţgalvienė Aušra     GILĖ Pasaulio paţinimo vadovėlis II klasei. Pirmoji knyga             Vilnius, 2008
159  Minkuvienė Edita, Kukanauzienė Ligita, Didţgalvienė Aušra     GILĖ Mokytojo knyga II klasei.                          Vilnius, 2008
160  Minkuvienė Edita, Kukanauzienė Ligita, Didţgalvienė Aušra     GILĖ Pirmasis pratybų sąsiuvinis II klasei.                    Vilnius, 2008
161  Navakauskas Česlovas                       Serija "Rengiuos į mokyklą" Garsai ir raidės. Pratybų sąsiuvinis priešmokyklinukams
                                                                             Kaunas, 2007
162  Navakauskas Česlovas                       Serija "Apie..." Pavojingas ţvirblių skrydis. Apie gamtosaugą           Kaunas, 2008
163  Noel F. McGinn, Allison M. Borden                 Klausimų formulavimas ir atsakymų kūrimas. Mokslo tiriamasis darbas ir švietimo politika besivystančiose
                                                                             Vilnius, 2006
164  Norman Longworth                         Mokymosi visą gyvenimą praktika. Švietimo kaita XXI amţiuje (3)          Vilnius, 2007
165  Pacevičiūtė Alvyda, Augustinavičius Vidas             Konstrukcinės medţiagos ir elektronika. Technologijų vadovėlis V-VI klasei    Kaunas, 2008
166  Pacevičiūtė Alvyda, Buračienė Aurelija, Jucienė Nijolė ir kt.   Mityba. Tekstilė. Technologijų vadovėlis                     Kaunas, 2008
167  Pačiuliauskienė Palmira                      Fizika. Išplėstinis kursas. Vadovėlis XI klasei                  Kaunas, 2008
168  Paesani Giovanna                         Smalsiukas. Uţduotys ir kūrybiniai projektai 3 metų vaikams            Kaunas, 2008
169  Paesani Giovanna                         Smalsiukas. Uţduotys ir kūrybiniai projektai 4 metų vaikams            Kaunas, 2008
170  Paesani Giovanna                         Smalsiukas. Uţduotys ir kūrybiniai projektai 5 metų vaikams            Kaunas, 2008
171  Paltanavičius Salemonas                      Serija "Mano pirmoji enciklopedija" Tėvai ir vaikai                Kaunas, 2008
172  Petreikis Darius                         Istorija. Testai ir uţduotys                           Kaunas, 2008
173  Petty Geoff                            Šiuolaikinis mokymas. Praktinis vadovas                      Vilnius, 2007
174  Petty Geoff                            Įrodymais pagrįstas mokymas. Praktinis vadovas                  Vilnius, 2008
175  Povilaitis Robertas, Smiltė Jasiulionė Jurgita          Moku bendrauti be patyčių. Rekomendacijos vaikams ir paaugliams          Vilnius, 2008
176  Purlienė Margarita, Bogučko Renata                Biologijos praktikos darbai VII klasei                      Kaunas, 2007
177  Raugalas Juozas, Motiejūnienė Elenena, Vingelienė Saulė ir kt. Mokslininkų pėdomis. 1-aisi gamtos mokslų pratybų sąsiuvinis VI klasei        Kaunas, 2008
178  Raugalas Juozas, Motiejūnienė Elenena, Vingelienė Saulė ir kt. Mokslininkų pėdomis. Gamtos mokslų vadovėlis VI klasei. Pirmoji knyga        Kaunas, 2008
179  Ryliškienė Malvyra                        Serija "Apie..." Raudonuogis                           Kaunas, 2008
180  Rupainienė Virginija, Antulienė Asta, Baskakovienė Beata ir kt.  Super english 1. Anglų kalbos testai V klasei                   Kaunas, 2007
181  Rupainienė Virginija, Antulienė Asta, Baskakovienė Beata ir kt.  Super english 1. Pirmoji knyga. Vadovėlis V klasei                Kaunas, 2006
182  Rupainienė Virginija, Antulienė Asta, Baskakovienė Beata ir kt.  Super english 1. Mokytojo knyga                          Kaunas, 2006
183                                   kt.
   Rupainienė Virginija, Baskakovienė Beata, Prekeris Braun Algis ir Super english 1. Anglų kalbos pratybų sąsiuvinis V klasei             Kaunas, 2007
184                                   kt.
   Rupainienė Virginija, Baskakovienė Beata, Prekeris Braun Algis ir Super english 2. Anglų kalbos pratybų sąsiuvinis VI klasei            Kaunas, 2007
185                                   kt.
   Rupainienė Virginija, Baskakovienė Beata, Prekeris Braun Algis ir Super english 2. Antroji knyga. Vadovėlis VI klasei                Kaunas, 2007
186                                   kt.
   Rupainienė Virginija, Baskakovienė Beata, Prekeris Braun Algis ir Super english 2. Mokytojo knyga                          Kaunas, 2007
187                                   kt.
   Rupainienė Virginija, Baskakovienė Beata, Prekeris Braun Algis ir Super English 3. Anglų kalbos pratybų sąsiuvinis VII klasei            Kaunas, 2008
188                                   kt.
   Rupainienė Virginija, Baskakovienė Beata, Prekeris Braun Algis ir Super English 3. Tests. Anglų kalbos testai VII klasei              Kaunas, 2008
189                                   kt.
   Rupainienė Virginija, Baskakovienė Beata, Prekeris Braun Algis ir Super English 3. Tests. Anglų kalba. Trečioji knygas. Vadovėlis VII klasei    Kaunas, 2008
190                                   kt.
   Rupainienė Virginija, Baskakovienė Beata, Prekeris Braun Algis ir Super English 3. Tests. Anglų kalba. Mokytojo knyga                Kaunas, 2008
191  Rupainienė Virginija, Maksvytienė Vaida, Sabeckienė Nomeda    Early School English 1. Anglų kalba. Vadovėlis II klasei. Pirmoji knyga. I dalis Kaunas, 2008
192  Rupainienė Virginija, Maksvytienė Vaida, Sabeckienė Nomeda    Early School English 2. Anglų kalba. Vadovėlis III klasei. Antroji knyga. I dalis Kaunas, 2008
193  Saulytė Adrijana, Dirginčienė Regina               Etika. V klasės mokytojo knyga                          Kaunas, 2007
194  Saulytė Adrijana, Dirginčienė Regina               Etikos pradmenys 5 klasei                             Kaunas, 2007
195  Saulytė Adrijana, Dirginčienė Regina               Etika. Vadovėlis V klasei                             Kaunas, 2007
196  Senge M. Peter, Cambron-McCabe Nelda, Timothy Lucas       Besimokanti mokykla                               Vilnius, 2008
197  Sergiovanni Thomas J.                      Vadovavimas: ką tai reiškia mokykloms?                      Vilnius, 2005
198  Serra Carla, Bombelli Silvia                  80 pasaulio stebuklų                               Vilnius, 2006
199                                  Pedagogo
   Sinkevičiūtė Agnė, Šedienė Janina, Bankauskienė Nijolė, Čiuţas Renaldas veiklos tobulinimas:pagalba VIII klasės mokiniams spręsti chemijos uţdavinius 2007
                                                                            Kaunas,
200  Skomantas                            The fen Wolf                                   Kaunas, 2002
201  Skomantas                            The Flaming Tower                                Kaunas, 2002
202  Skomantas                            Belaisvis                                    Vilnius, 2003
203  Skomantas                            Vilkė                                      Vilnius, 2003
204  Skomantas                            Šiaulių mūšis                                  Vilnius, 2003
205  Skomantas                            Šėtono legatas                                  Vilnius, 2003
206  Skomantas                            Šarvai Naugardo kunigaikščiui                          Vilnius, 1997
207  Skomantas                            Mindaugo sūnus                                  Vilnius, 1998
208  Skomantas                            Liepsnojantis bokštas                              Vilnius, 1999
209  Skomantas                            Jundos lemtis                                  Vilnius, 1997
210  Skomantas                            Atpildo strėlė                                  Vilnius, 1994
211  Skomantas                            Dievų valia                                   Vilnius, 1995
212  Skomantas                            Ventės kalvis                                  Vilnius, 1997
213  Skomantas                            Uţkeiktas lobis                                 Vilnius, 1995
214  Skomantas                            Vikingų ţygis į Apuolę                              Kaunas, 1998
215  Sokolovas Sergėjus, Giedraitienė-Lileikienė Toma ir kt.     Matematika. Vadovėlis XI-XII klasei                       Kaunas, 2007
216  Staniunaitienė Rasa, Briskmanienė Jūratė, Mainelienė Asta    Ikimokyklinuko pasiekimų aplankas 3-4 metų vaikams                Kaunas, 2008
217  Staniunaitienė Rasa, Briskmanienė Jūratė, Mainelienė Asta    Ikimokyklinuko pasiekimų aplankas 4-5 metų vaikams                Kaunas, 2008
218  Staniunaitienė Rasa, Briskmanienė Jūratė, Mainelienė Asta    Ikimokyklinuko pasiekimų aplankas 5-6 metų vaikams                Kaunas, 2008
219  Stankienė Irena, Tuinylaitė Rima, Vizgirdienė Elona       Dailė ir technologijos 4                             Kaunas, 2008
220  Stoškienė Rita, Timofejevienė Audronė              Key to english. Ţodynas V klasei.                        Kaunas, 2008
221  Stoškienė Rita, Timofejevienė Audronė ir kt.          Golden Key. Mokytojo knyga 2 klasei.                       Kaunas, 2007
222  Stoškienė Rita, Timofejevienė Audronė ir kt.          Golden Key. Anglų kalbos vadovėlis 2 klasei Pirmoji knyga Pirmieji mokymo metaiKaunas, 2007
223  Stoškienė Rita, Timofejevienė Audronė ir kt.          Golden Key. Anglų kalbos pratybų sąsiuvinis 2 klasei. Pirmieji mokymo metai   Kaunas, 2007
224                                  Golden Key. Anglų kalbos vadovėlis 3 klasei Pirmoji knyga Antrieji mokymo Inga
   Stoškienė Rita, Timofejevienė Audronė, Binkienė Rūta, Kerdokienė Virgina, Palianskienė Lina, Petruţienė Rasa, Šatienė Salomėja, Veberienėmetai Kaunas2008
225                                  Golden Key. Anglų kalbos pratybų sąsiuvinis 3 klasei. Salomėja, Veberienė
   Stoškienė Rita, Timofejevienė Audronė, Binkienė Rūta, Kerdokienė Virgina, Palianskienė Lina, Petruţienė Rasa, ŠatienėAntrieji mokymo metai Inga Kaunas, 2008
226                                  Golden Key. Mokytojo Lina, 3 klasei. Antrieji Šatienė metai
   Stoškienė Rita, Timofejevienė Audronė, Binkienė Rūta, Kerdokienė Virgina, Palianskienėknyga Petruţienė Rasa, mokymo Salomėja, Veberienė Inga Kaunas, 2008
227  Stoškienė Rita, Timofejevienė Audronė, Skapienė Stasė ir kt.  Key to english. Anglų kalbos vadovėlis V klasei. Pirmoji knyga.         Kaunas, 2008
228  Stoškienė Rita, Timofejevienė Audronė, Skapienė Stasė ir kt.  Key to english. Anglų kalbos pratybų sąsiuvinis V klasei.            Kaunas, 2008
229  Stoškienė Rita, Timofejevienė Audronė, Skapienė Stasė ir kt.  Key to english. Anglų kalba. V klasės mokytojo knyga               Kaunas, 2008
230  Sūnelaitienė Jurgita, Paţėrienė Kristina            Key to english. Anglų kalbos testai V klasei.                  Kaunas, 2008
231  Šiaučiukienė Liuda, Visockienė Ona, Talijūnienė Palmira     Šiuolaikinės didaktikos pagrindai                        Kaunas, 2006
232  Šimelionienė Aida                        Kaip atpaţinti vaiko gabumus? Metodinės rekomendacijos pedagogams, švietimo pagalbos specialistams
                                                                            Vilnius, 2008
233  Šortochova Irina; Bankauskienė Nijolė              Pedagogo veiklos tobulinimas: pagalba XI klasės mokiniams analizuojant ir interpretuojant tekstą
                                                                            Kaunas, 2007
234  Šukys Jonas                           Ţaidţiu ţodţiu. Kalbos kultūra V-VI klasei                    Kaunas. 2007
235  Tamašauskas Vincas, Balsevičienė Jūratė, Pintulis Algirdas                                            Šiauliai, 2009
                                   Realaus turinio matematikos uţdaviniai pasiekimų patikrinimams ir brandos egzaminams (medţiaga mate
236  Tamašauskas Vincas, Pintulis Algirdas                                                        seminarams
                                    Matematikos uţdaviniai (medţiaga matematikos mokytojų kvalifikacijos tobulinimo Šiauliai, 2009ir Šiaulių u
237  Tuinylaitė Rima, Stankienė Irena                 Vaizdų pasaulyje. Dailės vadovėlis                         Kaunas, 2008
238  Tuinylaitė Rima, Stankienė Irena                 Vaizdų pasaulyje. Dailės pratybų sąsiuvinis                    Kaunas, 2008
239  Urba Kęstutis                          Literatūros šaltiniai. Vadovėlis X klasei. Pirmoji knyga              Kaunas, 2007
240  Ustilaitė Stasė, Gudţinskienė Vida, Jakučiūnienė Danutė ir kt.  Vaikų ir jaunimo rengimo šeimai programų rengimas                  Vilnius, 2007
241  Vainauskienė R., Jurgaitienė D.                 Apie narkotikus ir narkomaniją tėvams                        Vilnius, 2001
242  Vaitiekūnas Stasys                        Mokyklinis geografijos ţinynas                           Kaunas, 2008
243  Vaitkevičienė Asta                        Dailės terapijos metodų taikymas neįgaliųjų įdarbinimo situacijoje         Šiauliai, 2008
244  Vaiva Vaicekauskienė                       Švietimo politikos analizės pagrindai                        Vilnius, 2007
245  Valančienė Elena                         Lietuva. Europa. Pasaulis. Geografijos pratybų sąsiuvinis IX klasei        Kaunas, 2007
246  Valančienė Elena, Dijokienė Sigita                Lietuva. Europa. Pasaulis                             Kaunas, 2007
247  Valentinavičienė Virginija, Jasiūnienė Regina          Chemija. 8 klasei                                  Vilnius, 2008
248  Valentinavičienė Virginija, Jasiūnienė Regina          Chemijos pratybos 8 klasei. Pirmasis sąsiuvinis.                  Vilnius, 2008
249  Valentinavičius Vladas, Šliavaitė Zita              Fizika. VII klasės mokytojo knyga. Pirmoji dalis                  Kaunas, 2008
250  Valentinavičius Vladas, Šliavaitė Zita              Fizika. Vadovėlis VII klasei. Pirmoji knyga                    Kaunas, 2008
251  Valiancin Akudovič                        Nesaties kodas                                   Vilnius, 2008
252  Veličkienė Aleksandra Teresė                   Antikos mitologijos ţinynas                            Kaunas, 2008
253  Venclovienė Aistė, Tamašauskas Vincas                                                        Šiauliai, 2005
                                    100 matematikos uţdavinių ir jų sprendimai · mathematical problems and solutions. Mokymo priemonė 9-1
254  Vengalienė Jolanta, Ţeknienė Salomėja, Ţvirblienė Jolanta    RIEŠUTAS. Papildomos matematikos uţduotys I klasei. 1-asis sąsiuvinis       Kaunas, 2008
255  Vengalienė Jolanta, Ţeknienė Salomėja, Ţvirblienė Jolanta    RIEŠUTAS. Pirmasis matematikos pratybų sąsiuvinis I klasei             Kaunas, 2008
256  Vengalienė Jolanta, Ţeknienė Salomėja, Ţvirblienė Jolanta    RIEŠUTAS. Matematikos vadovėlis I klasei. Pirmoji knyga              Kaunas, 2008
257                                  Formulė.
   Viktorija Sičiūnienė, Gecevičiūtė Irma, Radavičienė Regina, Rudienė Asta Matematikos vadovėlis V klasei. Pirmoji knyga               Kaunas, 2008
258  Vitkus Gediminas, Prokopčik Marija                Paţinkime Europą (10)                                Vilnius, 2007
259  Weeden Paul, Winter Jan, Broadfoot Patricia           Vertinimas: ką tai reiškia mokykloms?                        Vilnius, 2005
260  Welsh Thomas, F. McGinn Noel                   Švietimo decentralizacija: kodėl, kaip , kas ir kada?                Vilnius, 2008
261  William N. Dunn                         Viešosios politikos analizė. Įvadas                         Vilnius, 2006
262  Williams Gareth                         Biologija Tau 9-10 klasei. Pirmoji knyga                      Vilnius, 2006
263  Williams Gareth                         Biologija Tau 11-12 klasei. Pirmoji knyga                      Vilnius, 2007
264  Zaikauskas Egidijus                       Lietuvių ţargono ţodynėlis                             Vilnius, 2007
265                                  "Matematika ir kompiuterinės technologijos: realijos ir problemos"         Šiauliai, 2005
266                                  "Mokyklą visiems" kuriame šiandien                         Vilnius, 2003
267                                  2008 metų kvalifikacijos tobulinimo projektai                    Vilnius, 2007
268                                  2008-2009 mokslo metų bendrieji ugdymo planai                    Vilnius, 2008
269                                  29 projektai paaugliams: dorinio ugdymo projektai, skirti Lietuvos tūkstantmečiui paminėti 2008
                                                                              Vilnius,
270                                  Aids                                        Vilnius, 1994
271                                  Alkohol                                       Köln, 2004
272                                  Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medţiagų vartojimo prevencijos programa
                                                                              Vilnius, 2006
273                                  Alkoholis ir kiti narkotikai                            Vilnius, 1994
274                                  Andragogų klausimai. Praktiniai suaugusiųjų mokymo aspektai             Vilnius, 2008
275                                  Ankstyvoji prevencija: teorija ir praktika                     Klaipėda, 2005
276  Apie AIDS noriu ţinoti viską                             Vilnius, 2003
277  Arzneimittel                                     Köln, 2004
278  Aš - eismo dalyvis. Mokomoji medţiaga                        Vilnius, 2007
279  Bendravimo ir informavimo krizės atveju vadovas                   Vilnius, 2006
280  Bendrieji Europos kalbų mokymosi, mokymo ir vertinimo metmenys            Vilnius, 2008
281  Bendrojo lavinimo mokyklų veiklos kokybės išorės auditas              Kaunas, 2007
282  Biologija Tau 9-10 klasei. 1-asis pratybų sąsiuvinis                 Vilnius, 2006
283  Concept of vet Quality assurance system in Lithuania                Kaunas, 2008
284  Darbuotojų saugos ir sveikatos klausimų integravimas į švietimo sistemą       Vilnius, 2006
285  Didysis matematikos ţodynas                             Kaunas, 2007
286  Edukacija: patirtis ir naujovės                           Vilnius, 2008
287  Europos Sąjungos struktūrinė parama - Lietuvos švietimui ir mokslui         Vilnius, 2008
288  Formulė. Matematikos pratybų sąsiuvinis V klasei.                  Kaunas, 2008
289  Golden Key 3. Ţodyno kortelės. Antrieji mokymo metai                Kaunas, 2008
290  Golden Key. Anglų kalbos testai 2 klasei. Pirmieji mokymo metai           Kaunas, 2007
291  Golden Key. Vocabulary Cards                            Kaunas, 2007
292  Idėjos ir iniciatyvos apie pilietiškumą, visuomeninį veiksmą ir suaugusiųjų švietimą Vilnius, 1999
293  Informacijos valdymas pradedant verslą                        Vilnius, 2006
294  Integruotas dalyko ir uţsienio kalbos mokymas. 2-oji laida              Vilnius, 2007
295  Kaip keisti mokymo praktiką: ugdymo turinio diferencijavimas atsiţvelgiant į moksleivių įvairovę
                                              Vilnius, 2006
296  Kaip mokyti saugaus eismo. Metodinė knyga                      Vilnius, 2007
297  Kaip vertinti prevencijos efektyvumą? Psichoaktyviųjų medţiagų vartojimo prevencijos priemonių vertinimo
                                              Vilnius, 2007
298  Kas ţinotina šeimai apie narkotikus                         Vilnius, 2001
299  Knuga mokytojui. Ţvilgsnis į DOLCETA 4 modulį                    Vilnius, 2008
300  Koncepcija ir modelis: profesinio mokymo kokybės uţtikrinimo sistemos        Kaunas, 2008
301  Kvalifikacijos tobulinimo programos                         Šiauliai, 2002
302  Kviečiame eiti toliau...įdomiausios XX amţiaus pabaigos kelionės          Kaunas, 2008
303  Legendos pasakoja. Lietuvos geografiniai objektai                  Kaunas, 2008
304  Lietuva. Europa. Pasaulis. Geografija. Mokytojo knyga                Kaunas, 2007
305  Lietuva. Europa. Pasaulis. Geografijos atlasas IX-X klasei             Kaunas, 2007
306  Lietuva. Švietimas regionuose 2007. Mokiniai                     Vilnius, 2007
307  Lietuva. Švietimas regionuose 2008                          Vilnius, 2008
308  Lietuva: šeimos enciklopedija                            Kaunas, 2005
309  Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklos bendrosios programos               Vilnius, 2000
310  Lietuvos švietimas skaičiais 2007. Bendrasis lavinimas                Vilnius, 2007
311  Lietuvos švietimas skaičiais 2007. Mokslas                      Vilnius, 2007
312  Lietuvos švietimas skaičiais 2007. Profesinis mokymas                Vilnius, 2007
313  Lietuvos švietimas skaičiais 2007. Studijos                     Vilnius, 2007
314  Lietuvos švietimas skaičiais 2008. Bendrasis lavinimas                Vilnius, 2008
315  Liucilijus. Kūrybinės minties almanachas.                      Šiauliai, 2003
316  Lytinis auklėjimas                                Vilnius, 1994
317  Lobį turi ir tu                                  Vilnius, 2002
318  Mano teisės I dalis, 5 - 8 metų vaikams                      Vilnius, 1997
319  Mano teisės II dalis, 9 - 12 metų vaikams                     Vilnius, 1997
320  Mano teisės III dalis, 13 - 18 metų vaikams                    Vilnius, 1997
321  Matas ir Amadu (sudominti bendradarbiavimu vystymosi labui)            Belgija, 2007
322  Matematika kiekvienam. Dalijamoji medţiaga VIII klasei              Kaunas, 2008
323  Matematika kiekvienam. Pratybų sąsiuvinis V klasei                Kaunas, 2006
324  Matematika kiekvienam. Pratybų sąsiuvinis VIII klasei. Su atsakymais       Kaunas, 2008
325  Matematika kiekvienam. Vadovėlis VIII klasei. Pirmoji knyga            Kaunas, 2008
326  Matematika kiekvienam: atsakymai ir sprendimai. Mokytojo knyga V klasei      Kaunas, 2007
327  Matematika kiekvienam: dalijamoji medţiaga V klasei                Kaunas, 2007
328  Matematika kiekvienam: savarankiški ir kontroliniai darbai V klasei        Kaunas, 2007
329  Metodinė veikla mokytojo ir mokinio kompetencijoms ugdyti: iš mokytojų patirties Vilnius, 2008
330  Metodinės rekomendacijos. Lietuvių kalbos, matematikos, fizikos, chemijos, biologijos, geografijos dalykų
                                            Vilnius, 2008
331  Metodinės rekomendacijos. Mokytojo knyga. Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medţiagų vartojim
                                            Vilnius, 2006
332  Mokinio ţinynas: Matematika, Fizika, Astronomija, Chemija, Informacinės technologijos
                                            Vilnius, 2007
333  Mokykla be narkotikų. Mokytojo knyga                       Vilnius, 2002
334  Mokykla ir nusikalstamumo prevencija                       Vilnius, 1996
335  Mokyklos darbo kokybės vadyba. Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programų mokomoji medţiaga
                                            Vilnius, 2007
336  Mokyklų tobulinimo programa                            Kaunas, 2006
337  Mokymo apie visuomenės informavimo procesus ir ţmogaus teises bendrojo lavinimo mokyklų mokiniams
                                            Vilnius, 2006
338  Mokymosi krypties pasirinkimo galimybių didinimas 14-19 metų mokiniams      Vilnius, 2007
339  Mokymosi krūvių maţinimo mokykloje galimybės                   Vilnius, 2007
340  Mokytojų rengimo ugdyti specialiųjų poreikių turinčius vaikus bendrojo ugdymo klasėse gairės
                                            Vilnius, 2003
341  Mokytojų ţvilgsnis į šiandienos mokyklą                      Vilnius, 2007
342  Mokomės dialogo Kaip susikalbėti piliečiams, organizacijoms ir kultūroms. Knyga mokytojui
                                            Vilnius, 2005
343  Mokomės dialogo Kaip susikalbėti piliečiams, organizacijoms ir kultūroms. Metodiniai skaitiniai
                                            Vilnius, 2005
344  Mokomoji medţiaga švietimo centrų kvalifikacijos tobulinimo programoms      Vilnius, 2006
345  Moksleivių fotografija 7/2008                           Vilnius, 2008
346  Nebijok atsigerti iš stirnos pėdos... Poezijos rinkinys              Telšiai, 1996
347  Of Gods & Holidays the baltic heritage                      Vilnius, 1999
348  Pagrindiniai jungtinių tautų ţmogaus teisių dokumentai              Vilnius, 2008
349                                           Vilnius, medţiaga
   Pedagoginės sistemos tobulinimas. Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programų mokomoji 2007
350                                           medţiaga
   Pedagogų kompetencijų raiška ugdymo procese. Mokytojų kvalifikacijos tobulinimoVilnius, 2007
351  Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo, atestacijos ir perkvalifikavimo programos   Šiauliai, 1998
352  Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo, atestacijos ir perkvalifikavimo programos   Vilnius, 1995
353  Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo, atestacijos ir perkvalifikavimo programos   Vilnius, 1996
354  Pirminės narkomanijos prevencijos bendruomenėje vykdymas. Metodinės rekomendacijos 2005
                                            Vilnius,
355  Prekyba moterimis ir vaikais: metodiniai patarimai pedagogams: Prevencinės veiklos aspektai
                                            Kaunas, 2003
356  Prekybos ţmonėmis pavojai ir prevencinė veikla mokykloje. Metodinės rekomendacijos mokytojams.
                                            Vilnius, 2005
357  Prima 2. Vokiečių kalba. Pratybų sąsiuvinis VII klasei. Antrieji mokymo metai  Kaunas, 2007
358  Prima A1. Vokiečių kalba. Mokytojo knyga. Antrieji mokymo metai.         Kaunas, 2008
359  Prima A1. Vokiečių kalba. Mokytojo knyga. Pirmieji mokymo metai         Kaunas, 2007
360  Prima A1. Vokiečių kalba. Pratybų sąsiuvinis VI klasei. Pirmieji mokymo metai  Kaunas, 2007
361  Prima A1. Vokiečių kalba. Vadovėlis VI klasei. Pirmieji mokymo metai       Kaunas, 2007
362  Prima A1. Vokiečių kalba. Vadovėlis VII klasei. Antrieji mokymo metai.      Kaunas, 2008
363  Proaktyvus mokymasis. Mokomoji medţiaga                     Vilnius, 2007
364  Profesijos vadovas                                Vilnius, 2007
365  Profesijos vadovas                                Vilnius, 2009
366  Profesinio mokymo kokybės uţtikrinimo terminų ţodynas              Vilnius, 2008
367  Psichoaktyviųjų medţiagų vartojimo paplitimas Lietuvoje             Vilnius, 2005
368  Rauchen                                      Köln, 2004
369  Rūkimas                                     Vilnius, 1994
370  Saugus elgesys: metodinės rekomendacijos ikimokyklinio ugdymo auklėtojams ir priešmokyklinio ugdymo
                                            Vilnius, 2008
371  Savigalba ir savigalbos grupių steigimas                     Vilnius, 2002
372  Savišvieta 2008/1                                Vilnius, 2008
373  Savišvieta 2008/2                                Vilnius, 2002
374  Seksualinė prievarta prieš vaikus. Informacinė medţiaga tėvams ir mokytojams Vilnius, 2000
375  Serija "Pradinuko biblioteka" Aus baus bus medaus. Greitakalbės, skaičiuotės, garsų pamėgdţiojimai, ţaid
                                            Kaunas, 2007
376  Skaitymo gebėjimus tikrinančiu uţduočių pavyzdţiai. Tarptautinis skaitymo gebėjimų tyrimas
                                            Vilnius, 2008
377  Socialiai paţeidţiamų jaunuolių integracijos į darbo rinką modelis        Vilnius, 2007
378  Stabdyk nusikalstamumą                               Šiauliai
379  Suaugusiųjų švietimas ir profesinis mokymas                   Vilnius, 2000
380  Suaugusiųjų švietimo praktika.                          Vilnius, 2006
381  Švietimas ir socialinė atskirtis. Suaugusiųjų švietimo savaitės patirtis     Vilnius, 2003
382  Teisė kiekvienam (mokytojo knyga)                        Vilnius, 2003
383  Teisė kiekvienam (vadovėlis X, XI-XII kl.)                    Vilnius, 2003
384  Tobulinimosi programos 200-2001 m.                        Šiauliai, 2000
385  Turiningi ir saugūs vaikų renginiai. Metodinis leidinys             Vilnius, 2007
386  Ugdymo metodų dermės                               Vilnius, 2008
387  Vadovėlių ir kitų mokymo priemonių naudojimas specialiųjų poreikių mokinių ankstyvajam uţsienio kalbų m
                                            Vilnius, 2008
388  Vaiko teisių konvencijos nagrinėjimo pradinėse mokyklose metodika        Vilnius, 1999
389  Vaikų ir jaunimo olimpinio ugdymo gairės                     Vilnius, 2005
390  Vaikų ir jaunimo kultūrinio ugdymo koncepcija                  Vilnius, 2008
391  Vaikų ir paauglių nusikalstamumo prevencijos nacionalinės programos vykdymas Vilnius, 2000
392  Vaikų ir paauglių nusikalstamumo prevencijos programa. Pasidalinkime tuo, ką nuveikėme...
                                            Vilnius, 2006
393  Vaikų socialinės atskirties prevencija: realijos ir perspektyvos        Klaipėda, 2006
394  Vaikų turinčių specialiųjų mokymosi poreikių ugdymas: teorija ir praktika    Šiauliai, 1995
395  Valstybinės švietimo strategijos įgyvendinimas 2003-2007             Vilnius, 2007
396  Verslumo pradmenys: mokomoji knyga                        Kaunas, 2004
397  Verslumo ugdymas mokykloje                            Vilnius, 2007
398  Vilniaus universiteto Kauno humanitarinio fakulteto (bakalauro) studijų programos Kaunas, 2008
399  Ţymesni mokytojai ir mokiniai                           Šiauliai, 2001
400  Образование взрослых и прогрес                         Санкт-Петербург
Egz sk.
 1
 1
 1    09/1;09/2
 2
 4
 4
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 2
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
4
1
1
1
4
1
2
1
4
1
4
2
1
4
2
1
10
4
4
1
2
3
4
1
2
1
1
1
1
8
1
1
1
4
1
1
1
2
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
4
1
4
4
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
4
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
7
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
2
1
6
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
3
1
1
1
23
1
5
1
1
1
2
1
1
1
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1  400
1   30
1  106
1  536
2
1
1
6
1
1
3
1
1
11
24
1
1
1
1
1
2
1
25
1
1
1
1
7
2
1
1
1
1
8
1
1
1
 1
 5
 1
 1
 1
645
                                     0
                                       Švietimo centro
                                       ekobibliotekos katalogas

Eil. Nr.                Autorius                                 Antraštė
  1    Adaškevičius Rimas, Barkauskienė Vanda, Kurila Romualdas ir kt.  Ţmogaus sauga ir sveikata. Laboratoriniai darbai. Mokomoji knyga
  2    Adaškevičius Rimas, Barkauskienė Vanda, Kurila Romualdas ir kt.  Ţmogaus sauga ir sveikata. Laboratoriniai darbai. Mokomoji knyga
  3    Albæk Erik                            Ekspertizė ir viešoji politika: keisti sugulovai?
  4    Bacevičius Algimantas                       Medţiai, krūmai, vijokliai, gėlės. Iliustruotas katalogas
  5    Bakonis Evaldas, Bakonienė Audronė                Kaunas: palikimas ir dabartis. Ekskursija po miestą
  6    Bakonis Evaldas, Bakonienė Audronė                Vilnius: palikimas ir dabartis. Ekskursija po miestą
  7    Baltrėnas, Pranas, Zigmontienė Aušra, Vaiškūnaitė Rasa      Oro valymo biotechnologijos. Monografija
  8    Banienė Jolanta                          Serija "Gamta šalia tavęs". Samanos
  9    Baronienė Valerija                        "Meisterio" knygynėlis, Gyvatvorės
 10    Baršauskienė Viktorija, Janulevičiūtė-Ivaškevičienė Birutė    Komunikacija: teorija ir praktika
 11    Baublys Adolfas, Vasiliauskas Aidas Vasilis            Transporto infrastruktūra. Vadovėlis
 12    Belmane Inga, Dalhammar Carl, Arbačiauskas Valdas         Aplinkos apsaugos vadyba
 13    Benediktas Tilickis                        Vandens cheminės sudėties kaita Lietuvos baseinuose
 14    Bryson Bill                            Trumpa istorija beveik apie viską
 15    Bučas Jurgis                           Deko
 16    Budrikas Donatas                         Sėkmės ţemėlapis
 17    Burinskienė M., Jakovlevas-Mateckis K., Adomavičius V. ir kt.   Miestotvarka
 18    Charlotte Foltz Jones                       Visko pasitaiko. Penkiasdešimt atsitiktinių atradimų
 19    Christopher Lale, Daliens Ann, Duke Mark             Gamtos mokslai 1
 20    Dalby Elizabeth                          Gamtos stebuklai ir paslaptys
 21    Danilčenko Honorata, Petniūnienė Violeta             Darnus darţas
 22    Daukšas Jonas                           Aplinkos apsaugos technologijos
 23    Dijokienė Sigita                         Lietuva - mūsų namai: mokomosios ekskursijos ir pamokos gamtoje
 24    Fayol Henri                            Administravimas teorija ir praktika. Valdymo klasika
 25    Francis R. Alison                         Augalų genėjimas
 26    Gedţiūnas P., Gregorauskienė V., Kanopienė R. ir kt.       Šiaulių krašto geologija
 27    Gliaudys Stasys                          Gamtos namuose
 28    Graţulevičienė Regina                       Aplinkos epidemiologija ir rizikos sveikatai įvertinimas. Bendrasis vadovėlis
 29    Graţulienė Regina                         Ţmogaus ekologija
 30    Hessayon Dr. D.G.                         Dekoratyviniai medţiai ir krūmai
31  Hessayon Dr. D.G.                       Sodo gėlės
32  Hessayon Dr. D.G.                       Visţaliai ir kiti dekoratyviniai augalai
33  Hessayon Dr. D.G.                       Lengvai priţiūrimas sodas
34  Hessayon Dr. D.G.                       Sodas savo rankomis
35  Hessayon Dr. D.G.                       Alpiunariumai ir vandens telkiniai
36  Ivinskis Povilas, Augustauskas Jonas              Lietuvos dieniniai drugiai
37  Jakovlevas-Mateckis Konstantinas                Miesto kraštovaizdţio archtektūra. Ţeldiniai ir jų komponavimas
38  Janulienė Laimutė, Stauskis Gintaras              Urbanistinės analizės praktika. Metodikos nurodymai
39  Juknys Romualdas                        Aplinkotyra. Bendrasis vadovėlis
40  Jurkauskas Algirdas                      Transporto sistemų analizė. Mokomoji knyga
41  Jusys Vytautas                         Serija "Gamta šalia tavęs". Vandens paukščiai
42  Kazitėnas Alfonsas                       Raibsta uogos girių soduose
43  Kleesattel Walter                       Serija "teminis ţinynas". Evoliucija
44  Klimas Evaldas                         Vejas sodyboje
45  Klimienė Asta                         Gyvūnai šalia mūsų. Mokomoji knyga
46  Köthe dr. Rainer                        Mūsų ţemė: kas yra kas
47  Kurlavičius Petras                       Vadovas Lietuvos paukščiams paţinti
48  Lamanauskas Vincentas                     Gamtamokslinis ugdymas pradinėje mokykloje. Pasaulio paţinimo didaktikos pagrindai
49  Marcinkus Feliksas                       Graţiausios Lietuvos sodybos ir sodai
50  Misius Romualdas                        Maţoji kiemo architektūra
51  Motiejūnaitė Jurga                       Atmosferos apsauga šiluminėje energetikoje. Monografija
52  Motiejūnaitė Jurga                       Serija "Gamta šalia tavęs". Kerpės
53  Navalinskienė Meletėlė, Samuitienė Marija           Dekoratyvinių augalų virusinės ligos ir jų sukėlėjai Lietuvoje
54  Navasaitis Mindaugas                      Dendrologija
55                                 Lietuvos Jūratė
   Navasaitis Mindaugas, Ozolinčius Remigijus, Smaliukas Domas, Balevičienė dendroflora. Monografija
56  Noordhuis T. Klaas, Rosenfeld Richard             Sodo augalų enciklopedija
57  Obelevičius Sigitas                      Uogos
58  Obelevičius Sigutis                      Sodelį sodinau
59  Ozolinčius Remigijus                      Aplinkos ištekliai. Oras, dirvoţemis, vanduo
60  Pakeltytė Dalia                        Ekologijos pasakitų konspektas
61  Pauţa Dainius H., Pauţienė Neringa, Sidabrienė Gitana     Serija "Gamta šalia tavęs". Šikšnosparnia
62  Pyragas Kazimieras, Sadauskas Kazys, Ramonas Alfonsas     Aktualioji ekologija. Vadovėlis
63  Pridotkienė Lina, Grecevičius Petras              Rekreacinė aplinka. Rekreacinės architektūros objekto analizės ir vertinimo metodika
64  Puplesis Rimantas                       Pasaulio biologinė įvairovė. Įvadas į gyvūnų ir augalų įvairovės vertinimą. Mokomoji knyga
65  Ragulskytė-Markovienė Rasa                   Aplinkos teisė. Lietuvos teisės derinimas su Europos sąjungos reikalavimas
66  Ryrie Charlie                         Sodo išmintis: šimtai išmėgintų patarimų sodininkams, surinktų įvairiuose kraštuose
67  Sasnauskas Valdas                         Sodininko darţininko ABC
68  Sasnauskas Valdas                         Ţaliasis pasaulis
69  Semaška Algimantas                        Pasiţvalgymai po Lietuvą. Knyga visiems norintiems geriau paţinti gimtąjį kraštą
70  Seneka Liucijus Anėjus                      Gamtos klausimai
71  Sitonytė Jūratė                          Aplinkos chemija. Paskaitų konspektas
72  Staniškis Jurgis Kazimieras, Arbačiauskas Valdas         Prevencinės aplinkos vadyba. Mokomoji knyga
73  Staniškis Jurgis Kazimieras, Stasiškienė Ţaneta, Kliopova Irina  Subalansuotos pramonės plėtros strategija: teorija ir praktika. Monografija
74  Stasiūnas E.                           Miestų planavimo nuostatų kaita XX a. Vakarų Europoje. Mokomoji knyga
75  Staškevičius Audvydas Juozapas                  Inovatika. Monografija
76  Stravinskienė Vida                        Klimato veiksnių ir antropogeninių aplinkos pokyčių dendrochronologinė indikacija
77  Stravinskienė Vida                        Ekologijos ir aplinkotyros ţodynėlis
78  Stravinskienė Vida                        Bioindikaciniai aplinkos vertinimo metodai
79  Svirskis Antanas, Vilkonis kazimieras Kęstutis          Augalų sistematika ir ekologijos pagrindai
80  Šablevičius Bronius                        Serija "Gamta šalia tavęs". Sfinksai
81  Šablevičius Bronius                        Serija "Gamta šalia tavęs". Vabalai
82  Tiknius Algimantas                        Teritoriniai vystymosi bruoţai
83  Tumas Rimvydas                          Aplinkos geoinformacijos sistemos: vadovėlis aukštųjų mokyklų studentams
84  Urbonas Vincentas                         Lietuvos grybų atlasas
85  Vaiškūnaitė Rasa                         Aplinkos oro uţterštumo iš mobiliųjų taršos šaltinių vertinimo metodika. Metodikos nurodymai kursiniam
86  Vanagas Jurgis                          Miesto teorija. Vadovėlis aukštųjų mokyklų studentams
87  Vermeulen Nico                          Dekoratyvinių medţių ir krūmų enciklopedija
88  Vermuelen Nico                          Vasarą ţydinčių gėlių enciklopedija. Informatyvus tekstas su šimtais puikių spalvotų fotografijų
89  Volodka Henrikas, Balčiauskas Linas                Lietuvos gamtinė aplinka. Mokomiji knyga
90  Лазарев Александр Георгевич, Лазарева Елена Вячеславовна     Серия "Строительство и дизаин". Ландшафтная архитектура
91                                   "Aplinkosauginių projektų valdymas ikimokyklinėse įstaigose" Šiaulių apskrities metodinės praktinės kon
92                                   4000 dalykų, kuriuos turėtum ţinoti apie gyvūnus: dinozaurai, paukščiai, laukiniai gyvūnai, ţinduoliai
93                                   Druskininkai. Fotografijų albumas
94                                   Klausimai ir atsakymai apie gamtą
95                                   Lietuvos biologinė įvairovė: būklė, struktūra, apsauga. Mokslinių straipsnių rinkinys
96                                   Lietuvos gamta. Pirma knyga. Saugomos teritorijos
97                                   Lietuvos Raudonoji knyga
98                                   Maţoji mokslo enciklopedija
99                                   Mokyklinė enciklopedija. Gamta
100                                   Pasaulio geografijos enciklopedija ir viso pasulio atlasas
102                                   Serija "Iliustruotas ţinynas". Botanika
103                                   Šiaulių miesto aplinkos darnaus vystymosi strategija ir aplinkosaugos politika
104  Trimatė ţemė. Vaizdingi panoraminiai nuostabiosios mūsų planetos ţemėlapiai
105  Ţemė ir jos gėrybės. Paţinimo dţiaugsmas. Populiarioji enciklopedija
106  Ţemė: Orai. Miškai. Ledynai. Ugnikaliniai. Kalnai. Upės. Vandenynai. Dykumos
107  Ţydintis Vilnius. Graţiausios sodybos, kiemai, balkonai, įstaigų ir įmonių teritorijos
    Metai   Egz sk.
  Kaunas, 2005   1
  Kaunas, 2006   2
  Vilnius, 2004  3
  Vilnius, 2004  3
  Kaunas, 2007   1
  Kaunas, 2007   1
  Vilnius, 2004  1
  Kaunas, 2001   4
  Kaunas, 2002   2
  Kaunas, 2005   2
  Vilnius, 2005  3
  Lundas, 2002   2
  Klaipėda, 2005  1
  Vilnius, 2005  1
  Kaunas, 2001   2
  Kaunas, 2002   2
  Kaunas, 2003   3
  Vilnius, 2005  2
  Vilnius, 1998  3
  Vilnius, 2004  2
  Kaunas, 2003   2
  Šiauliai, 2004  1
  Vilnius, 2001  2
  Vilnius, 2005  2
  Vilnius, 2004  2
Vilnius-Utena, 2006 21
  Šiauliai, 2001  1
  Kaunas, 2005   2
  Kaunas, 2002   2
  Vilnius, 2003  2
 Vilnius, 2003  2
 Vilnius, 2003  3
 Vilnius, 2004  1
 Vilnius, 2005  1
 Vilnius, 2004  1
Kaunas, 2004   1
 Vilnius, 2003  4
 Vilnius, 2005  3
Kaunas, 2005   3
Kaunas, 2006   3
Kaunas, 2001   2
Kaunas, 2007   2
Kaunas, 2003   1
Kaunas, 2006   1
 Šiauliai, 2004  1
 Vilnius, 2005  1
Kaunas, 2003   1
 Šiauliai, 2001  1
 Vilnius, 2005  1
Kaunas, 2004   2
 Vilnius, 2004  1
Kaunas, 2002   3
Kaunas, 2006   1
 Vilnius, 2004  3
Kaunas, 2003   1
 Vilnius, 2005  1
Kaunas, 2000   2
Kaunas, 2007   2
Kaunas, 2005   3
Klaipėda, 2005  3
Kaunas, 2004   3
 Vilnius, 2006  1
Klaipėda, 2006  3
Kaunas. 2002   1
 Vilnius, 2005  1
 Vilnius, 2003  2
  Kaunas, 2004   2
  Vilnius, 2005  1
  Vilnius, 2005  2
  Vilnius, 2002  2
  Šiauliai, 2003 2
  Kaunas, 2003   2
  Vilnius, 2004  1
  Vilnius, 2005  2
  Vilnius, 2004  2
  Kaunas, 2002   1
  Kaunas, 2004   2
  Kaunas, 2005   1
  Šiauliai, 2003 2
  Kaunas, 2004   2
  Kaunas, 2001   3
  Klaipėda, 2002  2
  Vilnius, 2006  1
  Kaunas, 2007   1
  Vilnius, 2005  3
  Vilnius, 2003  3
  Vilnius, 2003  1
  Vilnius, 2005  3
  Šiauliai, 2001 4
Ростов-на-Дону 2005 4
  Šiauliai, 2007 1
  Vilnius, 2004  1
  Kaunas, 2000   1
  Vilnius, 2000  1
  Vilnius, 2005  1
  Kaunas, 2004   1
  Vilnius, 2007  1
    Vilnius   1
  Vilnius, 2000  1
  Vilnius, 2004  1
  Kaunas, 2000   2
  Šiauliai, 2007 50
 Vilnius, 2000   1
 Vilnius, 1994   2
 Vilnius, 2004   1
Kaišiadorys, 2005  1
          260  645
              37
             263
             945

								
To top