Sheet1 by otvrKE6

VIEWS: 356 PAGES: 4

									                  BENDRA LIETUVOS-RUSIJOS-OLANDIJOS ĮMONĖ
                      UŢDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ TEV
          Akademijos g. 4, LT-08412 Vilnius, el. paštas tev@tev.lt, interneto svetainė http://www.tev.lt
                Telefonai: realizacijos skyrius (8-5) 2729020; faksas (8-5) 2729804
             Atsisk. sąsk. LT81 7044 0600 0176 8696 AB SEB bankas, banko kodas 70440
                   Kodas 110051115, PVM mokėtojo kodas LT 100511113
                          2011 m. balandţio mėn. 4 d.

       BENDROJO LAVINIMO DALYKŲ VADOVĖLIŲ KOMPLEKTŲ DALIŲ SĄRAŠAS (2 priedas)

                                                       Leidinio  Uţs. Suma, Lt
                                                       kaina su  egz.
                       Leidinio pavadinimas
                                                       PVM, Lt   sk.

MATEMATIKA
Autorių kolektyvas. „Matematika Tau. 5 klasė. Mokytojo knyga“                         32.26
Autorių kolektyvas. „Matematika Tau. 5 klasė. Uţdavinynas“                           16.90
K. Intienė. „Matematika Tau. 5 klasė. Savarankiški ir kontroliniai darbai“                   17.44
J. Bagdonienė „Matematika Tau. 5 klasė. Tikrinamieji darbai“                          15.26
Autorių kolektyvas. „Matematika Tau. 5 klasė. Pratybų sąsiuvinis. 1 dalis“                   7.63
Autorių kolektyvas. „Matematika Tau. 5 klasė. Pratybų sąsiuvinis. 2 dalis“                   7.63
Autorių kolektyvas. „Matematika Tau. 5 klasė. Pratybų sąsiuvinis. 1 dalis“ (lenkų kalba)            7.63
Autorių kolektyvas. „Matematika Tau. 5 klasė. Pratybų sąsiuvinis. 2 dalis“ (lenkų kalba)            7.63
Autorių kolektyvas. „Matematika Tau. 5 klasė. Pratybų sąsiuvinis. 1 dalis“ (rusų kalba)             7.63
Autorių kolektyvas. „Matematika Tau. 5 klasė. Pratybų sąsiuvinis. 2 dalis“ (rusų kalba)             7.63
V. Račkauskienė. „Matematika Tau. 5 klasė. Pratybėlės. 1 dalis“                         5.01
V. Račkauskienė. „Matematika Tau. 5 klasė. Pratybėlės. 2 dalis“                         5.01
K. Intienė. „Matematika ir pasaulis 5. Savarankiški ir kontroliniai darbai“                  15.26
V. Silvanavičius. „Matematika ir pasaulis. Kontroliniai darbai 5 klasei“                    6.76
Autorių kolektyvas. „Matematika Tau. 6 klasė. Mokytojo knyga“                         32.26
Autorių kolektyvas. „Matematika Tau. 6 klasė. Uţdavinynas“                           16.90
K. Intienė, V. Meškauskaitė. „Matematika Tau. 6 klasė. Savarankiški ir kontroliniai darbai“          17.44
J. Bagdonienė „Matematika Tau. 6 klasė. Tikrinamieji darbai“                          15.26
Autorių kolektyvas. „Matematika Tau. 6 klasė. Pratybų sąsiuvinis. 1 dalis“                   7.63
Autorių kolektyvas. „Matematika Tau. 6 klasė. Pratybų sąsiuvinis. 2 dalis“                   7.63
Autorių kolektyvas. „Matematika Tau. 6 klasė. Pratybų sąsiuvinis. 1 dalis“ (lenkų kalba)            7.63
Autorių kolektyvas. „Matematika Tau. 6 klasė. Pratybų sąsiuvinis. 2 dalis“ (lenkų kalba)            7.63
Autorių kolektyvas. „Matematika Tau. 6 klasė. Pratybų sąsiuvinis. 1 dalis“ (rusų kalba)             7.63
Autorių kolektyvas. „Matematika Tau. 6 klasė. Pratybų sąsiuvinis. 2 dalis“ (rusų kalba)             7.63
V. Račkauskienė. „Matematika Tau. 6 klasė. Pratybėlės. 1 dalis“                         5.01
V. Račkauskienė. „Matematika Tau. 6 klasė. Pratybėlės. 2 dalis“                         5.01
K. Intienė, Z. Mockutė. „Matematika ir pasaulis 6. Savarankiški ir kontroliniai darbai“            17.44
J. Silvanavičienė, V. Silvanavičius. „Matematika ir pasaulis. Kontroliniai darbai 6 klasei“           6.76
Autorių kolektyvas. „Matematika Tau. 7 klasė. Uţdavinynas“                           16.90
Autorių kolektyvas. „Matematika Tau plius. 7 klasė. Uţdavinynas“                        16.90
Autorių kolektyvas. „Matematika Tau. 7 klasė. Savarankiški ir kontroliniai darbai“               17.44
Autorių kolektyvas. „Matematika Tau plius. 7 klasė. Savarankiški ir kontroliniai darbai“            17.44
J. Bagdonienė „Matematika Tau. 7 klasė. Tikrinamieji darbai“                          15.26
J. Bagdonienė „Matematika Tau plius. 7 klasė. Tikrinamieji darbai“                       15.26
Autorių kolektyvas. „Matematika Tau. 7 klasė. Pratybų sąsiuvinis. 1 dalis“                   7.63
Autorių kolektyvas. „Matematika Tau. 7 klasė. Pratybų sąsiuvinis. 2 dalis“                   7.63
Autorių kolektyvas. „Matematika Tau plius. 7 klasė. Pratybų sąsiuvinis. 1 dalis“                7.63
Autorių kolektyvas. „Matematika Tau plius. 7 klasė. Pratybų sąsiuvinis. 2 dalis“                7.63
V. Račkauskienė. „Matematika Tau plius. 7 klasė. Pratybėlės. 1 dalis“                      5.01
V. Račkauskienė. „Matematika Tau plius. 7 klasė. Pratybėlės. 2 dalis“                      5.01
Autorių kolektyvas. „Matematika 7. Uţdavinynas“                                16.90
Autorių kolektyvas. „Matematika 7. Mokytojo knyga“                               32.26
J. Bagdonienė, J. Kuisienė. „Matematika 7. Savarankiški ir kontroliniai darbai“                15.26
K. Intienė, A. Mackevičienė. „Matematika 7. Savarankiški ir kontroliniai darbai“                15.26
Autorių kolektyvas. „Matematika Tau. 8 klasė. Uţdavinynas“                           16.90
Autorių kolektyvas. „Matematika Tau plius. 8 klasė. Uţdavinynas“                        16.90
Autorių kolektyvas. „Matematika Tau. 8 klasė. Savarankiški ir kontroliniai darbai“               17.44
Autorių kolektyvas. „Matematika Tau plius. 8 klasė. Savarankiški ir kontroliniai darbai“               17.44
J. Bagdonienė „Matematika Tau plius. 8 klasė. Tikrinamieji darbai“                          15.26
Autorių kolektyvas. „Matematika Tau. 8 klasė. Pratybų sąsiuvinis. 1 dalis“                       7.63
Autorių kolektyvas. „Matematika Tau. 8 klasė. Pratybų sąsiuvinis. 2 dalis“                       7.63
Autorių kolektyvas. „Matematika Tau plius. 8 klasė. Pratybų sąsiuvinis. 1 dalis“                    7.63
Autorių kolektyvas. „Matematika Tau plius. 8 klasė. Pratybų sąsiuvinis. 2 dalis“                    7.63
V. Račkauskienė. „Matematika Tau plius. 8 klasė. Pratybėlės. 1 dalis“                         5.01
V. Račkauskienė. „Matematika Tau plius. 8 klasė. Pratybėlės. 2 dalis“                         5.01
Autorių kolektyvas. „Matematika 8. Uţdavinynas“                                    16.90
Autorių kolektyvas. „Matematika 8. Mokytojo knyga“                                  32.26
J. Bagdonienė. „Matematika 8. Savarankiški ir kontroliniai darbai“                          15.26
K. Intienė, V. Meškauskaitė. „Matematika 8. Savarankiški ir kontroliniai darbai“                   15.26
Autorių kolektyvas. „Matematika Tau plius. 9 klasė. Uţdavinynas“                           15.26
Autorių kolektyvas. „Matematika Tau plius. 9 klasė. Savarankiški ir kontroliniai darbai“               15.26
J. Bagdonienė „Matematika Tau plius. 9 klasė. Tikrinamieji darbai“                          13.52
Autorių kolektyvas. „Matematika Tau plius. 9 klasė. Pratybų sąsiuvinis. 1 dalis“                    7.09
Autorių kolektyvas. „Matematika Tau plius. 9 klasė. Pratybų sąsiuvinis. 2 dalis“                    7.09
Autorių kolektyvas. „Matematika 9. Uţdavinynas“                                    16.90
Autorių kolektyvas. „Matematika 9. Mokytojo knyga“                                  32.26
J. Bagdonienė. „Matematika 9. Savarankiški ir kontroliniai darbai“                          15.26
J. Grigalienė, K. Intienė. „Matematika 9. Savarankiški ir kontroliniai darbai“                    15.26
Autorių kolektyvas. „Matematika Tau plius. 10 klasė. Uţdavinynas“ (naujas)                      12.43
Autorių kolektyvas. „Matematika Tau plius. 10 klasė. Kurso kartojimo medţiaga“ (naujas)                12.43
Autorių kolektyvas. „Matematika Tau plius. 10 klasė. Savarankiški ir kontroliniai darbai“               15.26
J. Bagdonienė „Matematika Tau plius. 10 klasė. Tikrinamieji darbai“ (naujas)                     13.52
Autorių kolektyvas. „Matematika Tau plius. 10 klasė. Pratybų sąsiuvinis. 1 dalis“                   7.09
Autorių kolektyvas. „Matematika Tau plius. 10 klasė. Pratybų sąsiuvinis. 2 dalis“                   7.09
Autorių kolektyvas. „Matematika 10. Mokytojo knyga“                                  32.26
Autorių kolektyvas. „Matematika 10. Uţdavinynas“                                   16.90
J. Bagdonienė. „Matematika 10. Savarankiški ir kontroliniai darbai“                          15.26
K. Intienė, J. Intas. „Matematika 10. Savarankiški ir kontroliniai darbai“                      15.26
P. Grebeničenkaitė, V. Tamašauskas. „Matematika 7–10. Geometrijos uţdavinynas“                    15.70
Autorių kolektyvas. „Matematika Tau plius. 11 klasė. Išplėstinis kursas. Uţdavinynas“ (naujas)            16.90
Autorių kolektyvas. „Matematika Tau plius. 11 klasė. Išplėstinis kursas. Savarankiški ir kontroliniai         17.44
darbai“ (naujas)
Autorių kolektyvas. „Matematika Tau plius. 11 klasė. Bendrasis kursas. Savarankiški ir kontroliniai          17.44
darbai“ (naujas)
Autorių kolektyvas. „Matematika Tau plius. 11 klasė. Pratybų sąsiuvinis“ (naujas)                   11.77
Autorių kolektyvas. „Matematika 11. Uţdavinynas“                                   16.90
Autorių kolektyvas. „Matematika 11. Mokytojo knyga“                                  32.26
R. Biekšienė, M. Zenkevičienė. „Matematika 11. Savarankiški ir kontroliniai darbai“                  15.26
K. Intienė, J. Intas, V. Vitkus. „Matematika 11. Savarankiški ir kontroliniai darbai“                 15.26
E. Danielienė, A. Janulevičienė, D. Noreikienė. „Matematikos kontroliniai darbai su sprendimais. 11 klasė. 1 dalis“  16.90
E. Danielienė, A. Janulevičienė, D. Noreikienė. „Matematikos kontroliniai darbai su sprendimais. 11 klasė. 2 dalis”  16.90
Autorių kolektyvas. „Matematika 11–12 klasėms. Bendrasis kursas. Mokytojo knyga“                   32.26
R. Biekšienė, M. Zenkevičienė. „Matematika 11–12. Bendrasis kursas. Savarankiški ir kontroliniai darbai. 1 dalis“   16.90
R. Biekšienė, M. Zenkevičienė. „Matematika 11–12. Bendrasis kursas. Savarankiški ir kontroliniai darbai. 2 dalis“   16.90
J. Gedminienė, D. Riukienė. „Matematika 11–12. Bendrasis kursas. I knyga. Darbo sąsiuvinis su sprendimų        9.81
pavyzdţiais“
J. Gedminienė, D. Riukienė. „Matematika 11–12. Bendrasis kursas. II knyga. Darbo sąsiuvinis su sprendimų        9.81
pavyzdţiais“
Autorių kolektyvas. „Matematika 12. Uţdavinynas“ (išplėstinis kursas)                         16.90
Autorių kolektyvas. „Matematika 12. Mokytojo knyga“                                  32.26
R. Biekšienė, M. Zenkevičienė. „Matematika 12. Savarankiški ir kontroliniai darbai“                  15.26
K. Intienė, V. Vitkus. „Matematika 12. Savarankiški ir kontroliniai darbai“                      15.26
E. Danielienė, A. Janulevičienė, D. Noreikienė. „Matematikos kontroliniai darbai su sprendimais. 12 klasė. 1 dalis“  16.90
E. Danielienė, A. Janulevičienė, D. Noreikienė. „Matematikos kontroliniai darbai su sprendimais. 12 klasė. 2 dalis“  16.90
INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS
V. Dagienė, G. Grigas. „Programavimo pradmenų uţdavinynas XI–XII klasėms“                       20.93
V. Dagienė, R. Zabarauskas. „Informacinės technologijos. Tekstų rengimas. Pratybų sąsiuvinis IX–X klasėms“       6.76
V. Dagienė, A. Lozdienė „Informacinės technologijos. Algoritmai: Paskalis. Pratybų sąsiuvinis IX–X klasėms“      6.76
V. Dagienė, R. Simonavičienė. „Informacinės technologijos. Algoritmai: Logo. Pratybų sąsiuvinis IX–X klasėms“     6.76
V. Dagienė, G. Grigas, T. Jevsikova. „Enciklopedinis kompiuterijos ţodynas“ (II papildytas leidimas)         130.80
V. Dagienė, G. Grigas. „Mokyklinis aiškinamasis informacinių technologijų ţodynėlis“                 6.76
EKONOMIKA IR VERSLUMAS
G. Verbickienė, D. Verbickienė, R. Abramovienė. „Ţingsnelis į ekonomiką“(Uţduočių sąsiuvinis 1–2 klasėms)       6.10
„Pasirinkimų šalis. 1 dalis“ (Ekonomika 3–6 kl. mokiniams). Sud. A. Malčiauskienė, D. Poškienė, B. Šinkūnaitė     7.41
„Pasirinkimų šalis. 2 dalis“ (Ekonomika 3–6 kl. mokiniams). Sud. A. Malčiauskienė, D. Poškienė, B. Šinkūnaitė     7.41
„Pasirinkimų šalis. Mokytojo knyga“. Sud. A. Malčiauskienė, D. Poškienė, B. Šinkūnaitė                32.26
K. Lipskis. „Ekonomikos praktikumas IX–XII klasėms“ (pataisytas ir papildytas leidimas)               15.70
K. Lipskis, D. Poškienė, M. Stričkienė. „Ekonomikos pradmenys IX–X klasėms. Mokytojo knyga“             32.26
Autorių kolektyvas. „Ekonomika XI-XII klasėms. Mokytojo knyga“                            32.26
Autorių kolektyvas. „Ekonomikos uţduotys IX-XII klasėms“ (vertinimo metodika, atsakymai ir paaiškinimai)       20.06
PASIRENGIMAS EGZAMINAMS
K. Lipskis ir kt. „Pasirengimo baigiamiesiems egzaminams medţiaga. Fizika. 1 dalis“                 17.66
K. Lipskis ir kt. „Pasirengimo baigiamiesiems egzaminams medţiaga. Fizika. 2 dalis“                 17.66
P. Grebeničenkaitė, V. Tamašauskas. „Matematikos mokyklinio brandos egzamino uţduočių pavyzdţiai“ (pavyzdinės     7.41
uţduotys su atsakymais 11–12 klasių moksleiviams ir matematikos mokytojams, atnaujintas ir pataisytas leidimas)
J. Gedminienė, D. Riukienė. „Matematikos valstybiniam brandos egzaminui uţduočių pavyzdţiai“ (su atsakymais,     8.28
antras pataisytas ir papildytas leidimas)(naujas)
R. Siaurusaitytė, Ţ. Stundţienė „Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas. Matematika. Darbo sąsiuvinis. 1 dalis“  12.43
R. Siaurusaitytė, Ţ. Stundţienė „Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas. Matematika. Darbo sąsiuvinis. 2 dalis“  12.43
„Į pagalbą abiturientui. Matematika“ (1999–2008 m. brandos egzaminų medţiaga)                    17.44
„Į pagalbą abiturientui. Matematika“ (2001 –2010 m. brandos egzaminų medţiaga)(naujas)                19.18
„Į pagalbą abiturientui. Informacinės technologijos“ (2005 –2009 m. brandos egzaminų medţiaga)            18.53
„Į pagalbą abiturientui. Istorija“ (2004–2008 m. brandos egzaminų medţiaga)                     19.84
„Į pagalbą abiturientui. Istorija“ (2006–2010 m. brandos egzaminų medţiaga)(naujas)                 20.93
„Į pagalbą abiturientui. Lietuvių valstybinė kalba“ (2001–2004 m. brandos egzaminų medţiaga)             15.26
„Į pagalbą abiturientui. Biologija“ (2005–2008 m. brandos egzaminų medţiaga)                     19.84
„Į pagalbą abiturientui. Biologija“ (2007–2010 m. brandos egzaminų medţiaga)(naujas)                 20.93
„Į pagalbą abiturientui. Fizika“ (2005–2009 m. brandos egzaminų medţiaga)                      18.53
            MOKOMOSIOS PRIEMONĖS IR LITERATŪRA
SERIJA „MATEMATIKOS BIBLIOTEKĖLĖ “
P. Vaškas, „ Planimetrija. Stereometrija. Vektoriai“                                 12.43
A. Andţans. ir kt. „Invariantų metodas“                                       12.43
V. Stakėnas. „Šifrų istorijos“                                            12.43
V. Sičiūnienė. „Statistikos pradmenys“                                        9.81
V. Sičiūnienė. „Kombinatorika ir tikimybės pagrindinėje mokykloje“                          9.81
AUKŠTOSIOMS IR AUKŠTESNIOSIOMS MOKYKLOMS
P. Tannenbaumas, R. Arnoldas. „Kelionės į šiuolaikinę matematiką“                          39.24
D. Švitra. „Aukštosios matematikos praktikumas. I dalis: Algebra, geometrija, analizė“                21.15
D. Švitra. „Aukštosios matematikos praktikumas. II dalis: Analizė, eilutės, diferencialinės lygtys“         20.06
K. Kubilius, L. Saulis. „Matematinės analizės praktikumas. I dalis“                         16.13
V. Būda. „Matematiniai ekonominės analizės pagrindai“ (vadovėlis)                          36.73
A. Kavaliauskas. „Aukštosios matematikos uţdavinynas“                                12.43
S. Stungurienė. „Verslo matematika“ (vadovėlis)                                   30.52
A. Apynis, E. Stankus. „Matematikos pagrindai“ (Vadovėlis aukštosioms mokykloms)                   32.70
S. Norgėla. „Logika ir dirbtinis intelektas“ (Vadovėlis)                               23.33
S. Norgėla. „Matematinė logika“                                           17.22
V. Čekanavičius, G. Murauskas. „Statistika ir jos taikymai. I“                            24.63
V. Čekanavičius, G. Murauskas. „Statistika ir jos taikymai. II“                           25.72
V. Čekanavičius, G. Murauskas. „Statistika ir jos taikymai. III“                           30.52
A. Bakštys. „Statistika ir tikimybė“ (Vadovėlis)                                   21.15
R. Baronas. „Duomenų bazių valdymo sistemos“ (Vadovėlis)                               15.91
J. Mackevičius. „Valdymo apskaita. Koncepcija, metodika, politika“                          91.56
J. Mackevičius. „Finansinių ataskaitų auditas ir analizė. Procedūros, metodikos ir vertinimas“            91.56
R. Stanikūnas. „Konkurencijos politika: teorija ir praktika“                             30.52
A. Ivanauskienė. „Buhalterinės apskaitos pagrindai“                                 36.73
A. Ivanauskienė. „Buhalterinės apskaitos pagrindų uţduotys“                             12.86
ŢODYNAI IR KALBŲ MOKYMO PRIEMONĖS
J. A. Kriţinauskas. „Vokiečių–lietuvių, lietuvių–vokiečių kalbų ţodynas“ (papildytas)                49.92
J. A. Kriţinauskas. „Lietuvių–vokiečių kalbų ţodynas“                                51.45
J. A. Kriţinauskas. „Vokiečių–lietuvių kalbų ţodynas“                                53.41
Y. Goldammer, S. Plaušinaitis. „Vokiečių–lietuvių kalbų ţodynas teisininkams“                    30.52
Y. Goldammer, S. Plaušinaitis. „Lietuvių–vokiečių kalbų ţodynas teisininkams“                    30.52
J. A. Kriţinauskas. „Vokiečių kalbos kursas“ (parengtas talkinant dr. H. Šreiber)                  18.42
B. Piesarskas. „Mokomasis aiškinamasis ţodynas“ (anglų kalba)                            49.92
B. Piesarskas. „Ţodţių klasifikacija mokomajame aiškinamajame ţodyne“                        6.10
Aiškinamasis ekonomikos anglų-lietuvių kalbų ţodynas“ (Sudar. D.W. Pearce. Vertimas iš anglų k.)          163.50
ANGLŲ KALBOS DISKAS (netaisyklingųjų anglų kalbos veiksmaţodţių ir laikų vartojimas)                 7.96
VOKIEČIŲ KALBOS DISKAS (stiprieji ir netaisyklingieji vokiečių kalbos veiksmaţodţiai ir laikų vartojimas)      7.96
OLIMPIADOS, KONKURSAI, TESTAI, GALVOSŪKIAI, ŢAIDIMAI
V. Dagienė, J. Skūpienė. „Moksleivių informatikos olimpiadų uţdaviniai. I dalis. I–VII olimpiados“         22.26
V. Dagienė, J. Skūpienė. „Moksleivių informatikos olimpiadų uţdaviniai. II dalis. VIII–X olimpiados“        22.26
J. Mačys. „Moksleivių matematikos olimpiadų uţdaviniai. 1986–2002 m. “                       22.26
„Matematinės miniatiūros“ (vertimas iš lenkų kalbos)                                 9.81
G. Jenkins, M. Bear „Lankstome matematiką. Išsikirpk ir suklijuok“                         13.52
G. Jenkins, M. Bear „Lankstyk ir spalvink. Išsikirpk, suklijuok ir dekoruok 19 briaunainių“             9.81
G. Strazdas „Kur šuo pakastas? Matematiniai galvosūkiai “                              12.43
G. Strazdas „Kur šuo pakastas? Matematiniai galvosūkiai“ (rusų kalba)                        18.09
„KENGŪRA 1999. Tarptautinio matematikos konkurso uţduotys ir sprendimai“. Sud. J. Mačys               7.41
„KENGŪRA 2000. Tarptautinio matematikos konkurso uţduotys ir sprendimai“. Sud. J. Mačys               7.41
„KENGŪRA 2001. Tarptautinio matematikos konkurso uţduotys ir sprendimai“. Sud. J. Mačys               7.41
„KENGŪRA 2002. Tarptautinio matematikos konkurso uţduotys ir sprendimai“. Sud. J. Mačys               7.41
„KENGŪRA 2003. Tarptautinio matematikos konkurso uţduotys ir sprendimai“. Sud. J. Mačys               7.41
„KENGŪRA 2004. Tarptautinio matematikos konkurso uţduotys ir sprendimai“. Sud. J. Mačys               7.41
„KENGŪRA 2005.Tarptautinio matematikos konkurso uţduotys ir sprendimai“. Sud. J. Mačys                8.18
„KENGŪRA 2006.Tarptautinio matematikos konkurso uţduotys ir sprendimai“. Sud. J. Mačys                8.18
„KENGŪRA 2007.Tarptautinio matematikos konkurso uţduotys ir sprendimai“. Sud. J. Mačys                8.18
„KENGŪRA 2008.Tarptautinio matematikos konkurso uţduotys ir sprendimai“. Sud. J. Mačys               10.25
„KENGŪRA 2009.Tarptautinio matematikos konkurso uţduotys ir sprendimai“. Sud. J. Mačys               10.25
„KENGŪRA 2010. I-IV klasės. Tarptautinio matematikos konkurso uţduotys ir sprendimai“. Sud. J.            6.10
Mačys (naujas)
„KENGŪRA 2010. V-VIII klasės. Tarptautinio matematikos konkurso uţduotys ir sprendimai“. Sud.            6.32
J. Mačys (naujas)
„KENGŪRA 2010. IX-XII klasės. Tarptautinio matematikos konkurso uţduotys ir sprendimai“. Sud.            6.98
J. Mačys (naujas)
„Pagrandukas. Uţduotys ir sprendimai“. Sud. Ţ. Stundţienė                              8.61
„ Nykštukas. Uţduotys ir sprendimai“. Sud. J. Mačys, Ţ. Stundţienė                         11.12
„ Nykštukas. Uţduotys ir sprendimai“. Sud. J. Mačys, Ţ. Stundţienė (lenkų kalba)                  12.43
„ Nykštukas. Uţduotys ir sprendimai“. Sud. J. Mačys, Ţ. Stundţienė (rusų kalba)                   12.43
„Gudrutis. Uţduotys ir sprendimai“. Sud. J. Mačys, Ţ. Stundţienė                          12.43
„Ţiniukas. Uţduotys ir sprendimai“. Sud. J. Mačys, Ţ. Stundţienė (naujas)                      12.43
„KENGŪRA 1993–1998. Maţylis“ (TMK uţduotys ir sprendimai, vertimas iš lenkų kalbos)                 8.50
„KENGŪRA 1991–1998. Bičiulis“ (TMK uţduotys ir sprendimai, vertimas iš lenkų kalbos)                 8.50
„KENGŪRA 1991–1998. Kadetas“ (TMK uţduotys ir sprendimai, vertimas iš lenkų kalbos)                 8.50
„KENGŪRA 1991–1998. Junioras“ (TMK uţduotys ir sprendimai, vertimas iš lenkų kalbos)                 8.50
ŢURNALAI
ALFA PLIUS OMEGA. Visas komplektas (11 numerių) (matematikos ir informatikos ţurnalas)                54.50
                                                          Iš viso:

    Leidybos direktorius                                         Algimantas Paškevičius

    Mokyklos (įstaigos) pavadinimas
                                Įmonės kodas
    Adresas
    Tel./faks./El. paštas
    Atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos

								
To top