DANH S�CH C�C C�NG TY �ANG K� GIAN H�NG H?I CH? BOSTON by HC111125162236

VIEWS: 59 PAGES: 2

									DANH SÁCH CÁC CÔNG TY ĐĂNG KÝ KHẢO SÁT THỊ TRƯỜNG
         THUỶ SẢN AI CẬP
                UPDATE NGÀY 15/01/08
 STT            CÔNG TY             NGƯỜI LIÊN HỆ     ĐIỆN THOẠI
    Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta          Phạm Hoàng Việt     0913 983 081
    FIMEX
    Km 2132 Quốc lộ 1A, Phường 2 Tp Sóc Trăng, Tỉnh  Ptgd1@fimexvn.com
1   Sóc Trăng
    Tel: 079 822 203 / 822 201/ 822 223
    Fax: 079 822 122 / 825 665
    Email: fimexvn@hcm.vnn.vn
       fimex_saota@hcm.vnn.vn
    Website: www.fimexvn.com
2   Công ty TNHH Thuỷ sản Phương Đông         Trần Nhật Phương    0909 995 522
    PHUONG DONG SEAFOOD
    Lô 17 D Đường số 5 - KCN Trà Nóc, TP Cần Thơ,   Châu Huỳnh Nga
    Tel: 071 841 707
    Fax: 071 843 699
    Email: info@phuongdongseafood.com.vn
    Website: www.phuongdongseafood.com.vn
3   Công ty Cổ phần Hùng Vương             Nguyễn Minh Thuỷ Tiên  0908 883.638
    HUNG VUONG CORP                  tien041183@yahoo.com
    Lô 44 KCN Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang
    Tel: 073 854 246
    Fax: 073 854 248
    Email: export@hvseafood.com
    Website: www.hungvuongseafood.com.vn
4   Công ty Cổ phần Thuỷ sản Mekong          Đinh Công Luật     0903 999 282
    MEKONGFISH CO
    Lô 24 KCN Trà Nóc, Quận Bình Thuỷ, Tp Cần Thơ
    Tel: 071 841 294
    Fax: 071 841 192
    Email: mkfmekonscomvn@hcm.vnn.vn
    Web : www.mekongfish.com
5   Công ty Cổ phần Thuỷ sản Bình An          Thái Thị Minh Thu    0903 132 220
    BIANFISH CO
    Lô 2.17 KCN Trà Nóc II Thành phố Cần Thơ
    Tel: 071 251 403
    Fax: 071 251 409
    Email: bianfishco@vnn.vn
    Website : www.bianfishco.com
6   Công ty TNHH Công Nghiệp Thuỷ sản Miền Nam     Dương Việt Thắng    0906 930 789
    SOUTHVINA
    Lô 2.14, KCN Trà Nóc II, Phường Phước Thới, Quận
    Ô Môn, TP Cần Thơ
    Tel: 071 211 588
    Fax : 071 844 454
  Email: southvinafish@vnn.vn
  Website : www.southvina.com
7  Công ty Cổ phần Việt An                Phạm Mạnh Thắng  0913 973 535
  ANVIFISH CO
  Quốc lộ 91, Khóm Thạnh An, Phường Mỹ Thới, TP
  Long Xuyên, Tỉnh An Giang
  Tel: 076 932 545
  Fax: 076 932 554
  Email: anvifish@vnn.vn
8  Công ty TNHH Thuỷ Hải sản SaiGon Mekong        Mai Đăng Hoà   0903 999 110
  Ấp Vĩnh Hội, Xã Long Đức, Thị xã Trà Vinh, Tỉnh Trà
  Vinh
  Tel: 074 210 720
  Fax: 074 746 670 / 08 834 8040
  Email: maidanghoa@hcm.vnn.vn

								
To top