Oslavy 110 let Gymn�zia Vy�kov

Document Sample
Oslavy 110 let Gymn�zia Vy�kov Powered By Docstoc
					110 let Gymnázia Vyškov       Přehled přihlášených absolventů dle dne přijetí poplatkuOslavy 110 let Gymnázia Vyškov
Přehled přihlášených absolventů dle dne přijetí poplatku


Z následujících 151 tříd je již přihlášeno 968 účastníků. Jsou uvedeni na str. 2 až 11:

1933J, 1939J, 1942A, 1942B, 1943A, 1944A, 1944B, 1945B, 1946J, 1947J, (J – je jen
1948J, 1949J, 1950J, 1951A, 1951B, 1952A, 1952B, 1952C, 1953B, 1954J,        jedna
1955J, 1956A, 1956B, 1957A, 1957B, 1957V, 1958A, 1958B, 1959A, 1959B,         v roce)
1959C, 1960A, 1960B, 1960C, 1961A, 1961B, 1961C, 1963A, 1963B,1964A,
1964B, 1964C, 1965A, 1965B, 1965L, 1966A, 1966B, 1966C, 1967A, 1967B,
1967C, 1968A, 1968B, 1968C, 1969A, 1969B, 1969C, 1970A, 1970B, 1970C,
1972A, 1972B, 1972C, 1973A, 1973B, 1973C, 1974A, 1974B, 1974C, 1975A,
1975B, 1975C, 1976A, 1976B, 1976C, 1977A, 1977C, 1978B, 1978C, 1979A,
1979B, 1979C, 1980A, 1980B, 1980C, 1980D, 1981A, 1981B, 1981C, 1982A,
1982B, 1982C, 1983A, 1983B, 1983C, 1984A, 1984C, 1984D, 1985A, 1985B,
1985C, 1986B, 1986C, 1987A, 1987B, 1987C, 1988A, 1988B, 1988C, 1989A,
1989B, 1989C, 1990A, 1990B, 1990C, 1990D, 1991A, 1991B, 1991C, 1992B,
1992C, 1993B, 1993C, 1993D, 1994A, 1994B, 1994C, 1995B, 1995C, 1996A,
1996B, 1997MC, 1998B, 1999A, 1999MA, 2000MA, 2000MC, 2001A, 2001MB,2001MC,
2002B, 2003B, 2004B, 2006A, 2006C, 2007A, 2007OB, 2008A, 2008OA, 2009A, 2009OA
(Na www.gykovy.cz v sekci Historie a složce Absolventi/Přihlášení je přehled dle tříd,
 absolventky jsou tam uvedeny i příjmením v den maturity, neboť je tam širší sloupec.)
  Platby neidentifikovatelné. Sdělte, prosím Platby nezařaditelné do databáze na gykovy.cz,
kdo se touto platbou přihlašuje – jméno, příj- neboť jde o účastníka, který ještě nematuroval
mení současné popř. i v době maturity a také  nebo na škole studoval(S), ale maturoval jinde:
(pro vyloučení nepravého odesílatele) č. účtu. 0056 – 2009-01-30 – Skácel Jan –     2011S
0337 – 2009-05-12 – Klientský vklad – 1965? 0414 – 2009-05-26 – Stříbrný Vladimír – 1979S
0681 – 2009-06-17 – Zukalová Iveta –   1967? 0708 – 2009-06-17 – Crhonek Jan –     2009S
0724 – 2009-06-18 – Pilová Petra –    1987? 0962 – 2009-09-16 – Tauchmannová Ol. =– 1980
0910 – 2009-08-19 – Hanáková Eva =    ??? 0961 – 2009-09-15 – Chaloupková Iveta = –1969
0942 – 2009-09-07 – CESKA POSTA =     ??? 0944 – 2009-09-09 – Otevřel Josef =    1970?

Legenda: ?,? – jméno plátce není v databázi www.gykovy.cz, popř. není uveden ani rok maturity.
Platby, které na přechodnou dobu neb trvale nelze zařadit do seznamu na www.gykovy.cz, jsou na
dalších stránkách zdůrazněny podtrţením – vlivem nich se počty přihlášených tam a zde nerovnají.
Nyní je na stránkách školy o 11 účastníků méně; 19.9. budou na konci seznamů pro tělocvičnu.

Dotaz: V r. 1987 maturovaly Petry: Nojzerová, Nováková, Řezníčková, Cupáková; která je teď Pilová?
Na dotaz „Iveta 1967“ nedává program odpověď. Kdy a s jakým jménem maturovala Hanáková Eva?
Kdo z maturantů r. 1965 vložil klientský vklad a neuvedl jméno? V bance mi řekli, že nemusí uvést.
Jméno Otevřel Josef rovněž není v databázi maturantů.Poraďte, prosím. Děkuje a zdraví Alois Kleveta

Přírůstky v jednotlivých měsících a celkový počet přihlášených absolventů na konci daného měsíce
2008 prosinec      5       6 I     2009 květen     143      429
2009 leden       51       57 I        červen    401      830
    únor      53      110 I        červenec    45      875
    březen     73      183 I        srpen      55      930
    duben     103      286 I        do 18.9.    (30)     (960)
110 let Gymnázia Vyškov      Přehled přihlášených absolventů dle dne přijetí poplatku

Čís – Rok-měs-den – Příjmení Jméno – Maturita   Čís – Rok-měs-den – Příjmení Jméno – Maturita

0001 – 2008-11-15 – Strmeň Luděk –    1983B  0051 – 2009-01-27 – Skřivánek Petr –   1985A
0002 – 2008-12-04 – Pardubická Irena –  1953B  0052 – 2009-01-29 – Hrivnáková Jitka – 1961A
0003 – 2008-12-12 – Doleţalová Lenka – 1976A   0053 – 2009-01-29 – Janča Bohumil –   1954J
0004 – 2008-12-16 – Bílková Jaroslava – 1988B   0054 – 2009-01-29 – Kalina Karel –    1952C
0005 – 2008-12-16 – Bílek Robert –    1988B  0055 – 2009-01-30 – Skácel Petr –    1984A
0006 – 2008-12-29 – Vašíček Martin –   1981C  0056 – 2009-01-30 – Skácela Petra syn Jan 2011S
0007 – 2009-01-07 – Kadlec Alois –    1947J  0057 – 2009-01-30 – Vystavělová Jitka – 1952B
0008 – 2009-01-08 – Brzobohatý Ant. –   1946J  0058 – 2009-02-02 – Lepil Oldřich –   1951A
0009 – 2009-01-09 – Kepesová Ivana – 2000MA    0059 – 2009-02-02 – Juřina Jan –     1954J
0010 – 2009-01-09 – Bohuslavová Mar. – 1967B   0060 – 2009-02-03 – Pravec Miroslav – 1957A
0011 – 2009-01-09 – Freisslová Blanka – 1967B   0061 – 2009-02-03 – Mešejda Jaroslav – 1951B
0012 – 2009-01-09 – Piskláková Hana –   1967B  0062 – 2009-02-04 – Krzáková Hana –   1952A
0013 – 2009-01-12 – Tesařová Libuše –   1967B  0063 – 2009-02-04 – Nekulová Pavla – 2008OA
0014 – 2009-01-12 – Wolf Jiří –      1970A  0064 – 2009-02-04 – Adamec Zdeněk – 1983B
0015 – 2009-01-12 – Lelek Jiří –     1979B  0065 – 2009-02-04 – Pacola Miloslav – 1952C
0016 – 2009-01-13 – Nováková Jitka –   1967B  0066 – 2009-02-05 – Banovská Zdenka – 1972A
0017 – 2009-01-13 – Belicová Miloslava – 1967B  0067 – 2009-02-06 – Král Jiří –     1951B
0018 – 2009-01-14 – Kadlecová Milada – 1967B   0068 – 2009-02-10 – Měřínský Karel –   1972A
0019 – 2009-01-14 – Kadlec Petr –     1967C  0069 – 2009-02-10 – Pecnová Dana –    1974A
0020 – 2009-01-14 – Vondra Viktor –    1946J  0070 – 2009-02-10 – Malíková Hana –   1967B
0021 – 2009-01-14 – Vondra Milan –    1957A  0071 – 2009-02-11 – Zerhauová Marcela –1954A
0022 – 2009-01-16 – Holcer Jiří –     1959C  0072 – 2009-02-11 – Janíčková Marie – 1972C
0023 – 2009-01-16 – Pavelková Jana –   1960A  0073 – 2009-02-11 – Sedláčková Anna – 1967B
0024 – 2009-01-16 – Dvořáková Jindř. – 1961A   0074 – 2009-02-11 – Poledník Miroslav – 1974A
0025 – 2009-01-19 – Urbánková Věra –   1950J  0075 – 2009-02-12 – Houšková Eva –    1966C
0026 – 2009-01-20 – Páleníček Ivan –   1952A  0076 – 2009-02-12 – Slezáček Jan –    1952C
0027 – 2009-01-20 – Mikulková Vlasta – 1952A   0077 – 2009-02-12 – Sedlář František – 1952B
0028 – 2009-01-20 – Voţenílková Ivana – 1983C   0078 – 2009-02-12 – Steinerová Ilona – 1981A
0029 – 2009-01-20 – Fábera Lubomír –   1952A  0079 – 2009-02-13 – Zeman Bronislav – 1984A
0030 – 2009-01-21 – Neuţil Zdeněk –    1952C  0080 – 2009-02-16 – Foberová Dana –   1984C
0031 – 2009-01-21 – Verčimáková Taťána 1967B   0081 – 2009-02-16 – Pekařík Dušan    1991C
0032 – 2009-01-21 – Holcmanová Soňa – 1984A    0082 – 2009-02-16 – Pekaříková Markéta 1993C
0033 – 2009-01-22 – Foltánek Jiří –    1952A  0083 – 2009-02-16 – Drbalová Vladimíra 1990D
0034 – 2009-01-23 – Forejtarová Mirka – 1969A   0084 – 2009-02-16 – Drbal Jaroslav –   1975A
0035 – 2009-01-23 – Čechová Jarmila –   1952B  0085 – 2009-02-17 – Fialková Charlotta – 1988A
0036 – 2009-01-23 – Kramář Zdeněk –    1952C  0086 – 2009-02-17 – Fialka Marek –    1988A
0037 – 2009-01-23 – Mošová Vratislava – 1972A   0087 – 2009-02-17 – Hudec Oldřich –   1948J
0038 – 2009-01-23 – Malečová Magda. – 1973C    0088 – 2009-02-17 – Boudná Helena –   1980B
0039 – 2009-01-23 – Staněk Jiří –     1980C  0089 – 2009-02-17 – Mikš Lubomír –    1983C
0040 – 2009-01-26 – Klevetová Ludmila – 1975A   0090 – 2009-02-18 – Nepeřená Dagmar - 1983C
0041 – 2009-01-26 – Brighton Eva –    1975C  0091 – 2009-02-18 – Pešková Hana –    1974A
0042 – 2009-01-26 – Tesařík Milan –    1969B  0092 – 2009-02-18 – Hřibová Marie –   1964A
0043 – 2009-01-26 – Hajzlerová Ludmila – 1967B  0093 – 2009-02-18 – Javůrek Miloslav – 1955J
0044 – 2009-01-26 – Hořínková Jiřina – 1961B   0094 – 2009-02-19 – Holzerová Dája –   1960B
0045 – 2009-01-26 – Rozsypal Otto –    1952B  0095 – 2009-02-19 – Holzer Jan –     1959B
0046 – 2009-01-26 – Procházková Jana – 1952C   0096 – 2009-02-20 – Němcová Marcela – 1984A
0047 – 2209-01-26 – Španěl Miroslav –   1954A  0097 – 2009-02-23 – Danová Marie –    1973C
0048 – 2009-01-27 – Horníčková Dagmar 1956A    0098 – 2009-02-23 – Linhart Václav –   1967C
0049 – 2009-01-27 – Horníček Josef –   1952B  0099 – 2009-02-23 – Mráz Josef –     1970B
0050 – 2009-01-27 – Skřivánek František – 1952B  0100 – 2009-02-23 – Maryšková Věra – 1975C
110 let Gymnázia Vyškov      Přehled přihlášených absolventů dle dne přijetí poplatku

Čís – Rok-měs-den – Příjmení Jméno – Maturita   Čís – Rok-měs-den – Příjmení Jméno – Maturita

0101 – 2009-02-23 – Kadlčák Radim –    1983C  0151 – 2009-03-19 – Vaňková Boţena – 1975C
0102 – 2009-02-23 – Takáčová Zdeňka – 1975A    0152 – 2009-03-19 – Ošťádalová Ludmila 1975A
0103 – 2009-02-23 – Foltánek Vladimír – 1976C   0153 – 2009-03-20 – Šťastná Jaroslava – 1953B
0104 – 2009-02-24 – Musilová Anna –    1967B  0154 – 2009-03-20 – Tureček Václav – 1947J
0105 – 2009-02-25 – Králíčková Marie – 1957B   0155 – 2009-03-20 – Bohuslav Jaroslav – 1957A
0106 – 2009-02-25 – Šrotířová Hana –   1975C  0156 – 2009-03-20 – Bohuslavová Marie –1957A
0107 – 2009-02-25 – Ševčíková Rosvita – 1959C   0157 – 2009-03-20 – Pěčková Marcela – 1981B
0108 – 2009-02-26 – Voldřichová Alena – 1967B   0158 – 2009-03-20 – Bohuslav Tomáš – 1985A
0109 – 2009-02-27 – Procházková Eva – 1959C    0159 – 2009-03-24 – Zápotocká Věra – 1984D
0110 – 2009-02-27 – Kotyza Petr –     1959C  0160 – 2009-03-24 – Zápotocký Aleš – 1981B
0111 – 2009-03-02 – Havlíček Květoslav – 1955A  0161 – 2009-03-24 – Zahradníčková Soňa 1978B
0112 – 2009-03-02 – Matoušek Josef –   1952A  0162 – 2009-03-24 – Volčík Jaroslav –   1951B
0113 – 2009-03-02 – Kala Radoslav –    1983C  0163 – 2009-03-25 – Haumerová Jarmila - 1969C
0114 – 2009-03-02 – Kalová Lenka –    1986C  0164 – 2009-03-25 – Gryc Radim –     1975B
0115 – 2009-03-02 – Kubačáková Marta – 1989B   0165 – 2009-03-25 – Mikulka Radek –    1982B
0116 – 2009-03-03 – Čutová Helena –    1952A  0166 – 2009-03-25 – Mikulka Jiří –    1975B
0117 – 2009-03-03 – Vrtílková Boţena – 1961A   0167 – 2009-03-25 – Procházková Jana – 1957B
0118 – 2009-03-04 – Bednářová Zdenka – 1952C   0168 – 2009-03-25 – Vémolová Antonie – 1965B
0119 – 2009-03-04 – Bábek Vojtěch –    1975A  0169 – 2009-03-25 – Selingerová Jarosl. – 1964A
0120 – 2009-03-06 – Hrudová Marie –    1961B  0170 – 2009-03-26 – Čermáková Sym. – 1981A
0121 – 2009-03-06 – Michálková Marie – 1976A   0171 – 2009-03-26 – Eva Holá –      1957B
0122 – 2009-03.06 – Vrtala Stanislav –  1981B  0172 – 2009-03-27 – Pliska Květoslav – 1955A
0123 – 2009-03-06 – Vrtala Zdeněk –    1975A  0173 – 2009-03-27 – Plisková Květoslava 1955A
0124 – 2009-03-09 – Bernardová Marie T.– 1959C  0174 – 2009-03-30 – Petrová Alena –    1956B
0125 – 2009-03-09 – Mazánková Věra – 1990D    0175 – 2009-03-30 – Ambroz Vladislav – 1975B
0126 – 2009-03-09 – Olík Miloš –     1994B  0176 – 2009-03-30 – Krejčí Rost. –    1947A
0127 – 2009-03-10 – Pitela Josef –    1980C  0177 – 2009-03-30 – Kubartová Ivana – 1999MA
0128 – 2009-03-10 – Sochor Jiří –     1976A  0178 – 2009-03-30 – Voráčová Květosl. – 1977A
0129 – 2009-03-10 – Klíčová Jiřina –   1967B  0179 – 2009-03-30 – Čermáková Hana – 1989B
0130 – 2009-03-11 – Vyškovská Olga –   1949J  0180 – 2009-03-30 – Mandelíková Iva – 1976B
0131 – 2009-03-12 – Čtvrtníčková Květa – 1957B  0181 – 2009-03-31 – Hrozová Iva –     1974C
0132 – 2009-03-12 – Malá Blanka –     1970A  0182 – 2009-03-31 – Dvořák Milan –    1975B
0133 – 2009-03-12 – Navrátil František – 1952B  0183 – 2009-03-31 – Hýzlová Helena –   1973C
0134 – 2009-03-13 – Langová Dagmar – 1972C    0184 – 2009-04-01 – Polášková Zdenka – 1969C
0135 – 2009-03-13 – Kotoulek Luděk –   1961B  0185 – 2009-04-01 – Belzová Blanka –   1959A
0136 – 2009-03-13 – Kalla Ivan –     1982A  0186 – 2009-04-01 – Vanderlinde Iljana - 1961C
0137 – 2009-03-16 – Šíbl Květoslav –   1952A  0187 – 2009-04-01 – Pospíšil Oldřich –  1970A
0138 – 2009-03-16 – Staňková Vlasta –   1947J  0188 – 2009-04-01 – Dvořák Jaroslav –   1969B
0139 – 2009-03-16 – Hrda Radoslav –    1952C  0189 – 2009-04-02 – Kadlčák Miloš –    1950J
0140 – 2009-03-16 – Roblíková Alena –   1947J  0190 – 2009-04-02 – Tomášková Jarmila – 1960C
0141 – 2009-03-16 – Ţalmanová Marcela – 1954J   0191 – 2009-04-02 – Pospíšil Pavel –   1982C
0142 – 2009-03-16 – Přikrylová Jana –   1970A  0192 – 2009-04-02 – Nedomová Hana – 1975B
0143 – 2009-03-16 – Krsková Věra –    1975A  0193 – 2009-04-02 – Vítová Jitka –    1975B
0144 – 2009-03-17 – Polachová Vlasta – 1948J   0194 – 2009-04-02 – Novotná Marcela – 1975B
0145 – 2009-03-17 – Šípal František –   1968A  0195 – 2009-04-06 – Dorazil Tomáš –    1961A
0146 – 2009-03-17 – Dočkalová Jindra – 1965B   0196 – 2009-04-06 – Procházková Helena -1952C
0147 – 2009-03-17 – Götzová Jiřina –   1969C  0197 – 2009-04-06 – Urbanová Mariolka – 1960B
0148 – 2009-03-17 – Ludíková Věra –    1969C  0198 – 2009-04-06 – Srbecký Zdenek –   1985B
0149 – 2009-03-17 – Kapiasová Věra –   1960B  0199 – 2009-04-07 – Zemanová Renata – 1946J
0150 – 2009-03-18 – Truhlářová Bedřiška – 1972C  0200 – 2009-04-07 – Kunešová Lenka – 1985B
110 let Gymnázia Vyškov      Přehled přihlášených absolventů dle dne přijetí poplatku

Čís – Rok-měs-den – Příjmení Jméno – Maturita  Čís – Rok-měs-den – Příjmení Jméno – Maturita

0201 – 2009-04-07 – Konečný František – 1954A? 0251 – 2009-04-20 – Nohejlová Iva –   1956B
0202 – 2009-04-07 – Svobodová Magda – 1985B 0252 – 2009-04-20 – Kunhart Jan –      1989C
0203 – 2009-04-07 – Otevřelová Jarmila – 1944A 0253 – 2009-04-20 – Hynštová Jiřina –  1952C
0204 – 2009-04-07 – Zedník Bohumír –   1944B 0254 – 2009-04-20 – Kunhartová Silvie 2000MA
0205 – 2009-04-07 – Mitěvová Bohumila – 1964B 0255 – 2009-04-20 – Hanousek Pavel – 1981B
0206 – 2009-04-07 – Mitěv Mitko –     1989B 0256 – 2009-04-20 – Račanský Jan –   1969B
0207 – 2009-04-07 – Benda Jiří –     1956B 0257 – 2009-04-20 – Račanská Dana –   1969B
0208 – 2009-04-08 – Schützová Jana – 2001MC 0258 – 2009-04-21 – Veţník Zdeněk –     1951A
0209 – 2009-04-08 – David Antonín –    1967A 0259 – 2009-04-21 – Bajáková Michaela – 2003B
0210 – 2009-04-09 – Ščudla Zdeněk –    1955J 0260 – 2009-04-22 – Šulc Emanuel –   1951B
0211 – 2009-04-10 – Cetlová Hana –    1986C 0261 – 2009-04-22 – Drobníčková Hana – 1965B
0212 – 2009-04-10 – Jeţová Radka –    1986C 0262 – 2009-04-22 – Kramář Miloslav – 1974A
0213 – 2009-04-10 – Abrahamová Jitka – 1986C 0263 – 2009-04-23 – Rybová Elvíra –    1952C
0214 – 2009-04-10 – Alturbanová Martina –1986C 0264 – 2009-04-23 – Trávníčková Ludm – 1966C
0215 – 2009-04-14 – Pacal Jan –      1947J 0265 – 2009-04-23 – Smékal Jaroslav – 1951A
0216 – 2009-04-14 – Klíma Miroslav –   1980D 0266 – 2009-04-23 – Pachta Vít –    1975B
0217 – 2009-04-14 – Struţová Jana –    1978B 0267 – 2009-04-24 – Máslová Renata – 2001MC
0218 – 2009-04-14 – Drápalová Zdenka – 1977A 0268 – 2009-04-27 – Zerhau Lev –      1952A
0219 – 2009-04-14 – Zachrla Josef –    1957B 0269 – 2009-04-27 – Provazníček Josef – 1966C
0220 – 2009-04-15 – Večeřa Petr –    2001MC 0270 – 2009-04-27 – Vymazal Miroslav – 1959B
0221 – 2009-04-15 – Čabaňová Jiřina –   1951B 0271 – 2009-04-27 – Michlíčková Marie – 1964C
0222 – 2009-04-16 – Konečný Oldřich – 1947A 0272 – 2009-04-27 – Marková Lenka      1987B
0223 – 2009-04-16 – Zapletal Dušan? (Jan) 1985C 0273 – 2009-04-28 – Weller Blanka –   1967C
0224 – 2009-04-16 – Juřica František –  1955J 0274 – 2009-04-28 – Veverka Jaroslav – 1952A
0225 – 2009-04-16 – Kozina Libor –    1975B 0275 – 2009-04-28 – Spáčil Jiří –    1949B
0226 – 2009-04-16 – Coufalová Radmila – 1951A 0276 – 2009-04-28 – Srnová V.–      1965A
0227 – 2009-04-16 – Trávníček Bořivoj – 1959C 0277 – 2009-04-28 – Račanský Václav – 1945B
0228 – 2009-04-16 – Trávníčková Dana – 1959C 0278 – 2009-04-29 – Ţupka Ondřej – 2001MC
0229 – 2009-04-16 – Šperka Pavel –    1981B 0279 – 2009-04-29 – Šimonová Terezie – 1955A
0230 – 2009-04-16 – Koutný František – 1957A 0280 – 2009-04-30 – Müller Václav –    1960B
0231 – 2009-04-17 – Kupčík Pavel –    1976A 0281 – 2009-04-30 – Slavíček Lubomír – 1958B
0232 – 2009-04-17 – Pitelová Olga –    1977A 0283 – 2009-04-30 – Machálka Jan –   1958B
0233 – 2009-04-17 – Pitela Zdeněk –    1977A 0283 – 2009-04-30 – Knap Josef –    1960C?
0234 – 2009-04-17 – Hlavinka Miloslav – 1982C 0284 – 2009-04-30 – Valouchová Věra – 1975B
0235 – 2009-04-17 – Michalíková Olga – 1949J 0285 – 2009-04-30 – Koblíţková Jitka – 1970C
0236 – 2009-04-17 – Nezval Richard –   1978B 0286 – 2009-04-30 – Matysová Ladislava 1973C
0237 – 2009-04-17 – Oháňková Anna –    1959A 0287 – 2009-05-01 – Flössler Miloslav – 1944B
0238 – 2009-04-20 – Zedníková Marie – 1961B 0288 – 2009-05-01 – Salačová Ludmila – 1945B
0239 – 2009-04-20 – Zedník Karel –    1956B 0289 – 2009-05-01 – Slačálková Libuše – 1945B
0240 – 2009-04-20 – Gardelková Drah. – 1948J 0290 – 2009-05-01 – Kříţová Danuše – 1983C
0241 – 2009-04-20 – Klímková Jiřina –   1948J 0291 – 2009-05-01 – Otevřelová Ondřejka 1985B
0242 – 2009-04-20 – Medlová Zdena –    1948J 0292 – 2009-05-04 – Slavíková Aneţka – 1955A
0243 – 2009-04-20 – Michaličová Jiřina – 1948J 0293 – 2009-05-04 – Němec Lubomír – 1959B
0244 – 2009-04-20 – Tomanová Jiřina –   1948J 0294 – 2009-05-04 – Musilová Marie – 1956B
0245 – 2009-04-20 – Kotulánová Renata – 1978B 0295 – 2009-05-04 – Jelínková Květa – 1956B
0246 – 2009-04-20 – Wohlgemuth Petr – 1998B 0296 – 2009-05-04 – Juríková Jana –     1956B
0247 – 2009-04-20 – Wohlgemuthová Jitka 1974C 0297 – 2009-05-04 – Neubauerová Liba – 1956B
0248 – 2009-04-20 – Svobodová Miloslava 1976B 0298 – 2009-05-04 – Zapletalová Miluše – 1956B
0249 – 2009-04-20 – Slezáková Soňa – 2000MC 0299 – 2009-05-04 – Doleţelová Eva – 1956B
0250 – 2009-04-20 – Mišovcová Irena –   1985B 0300 – 2009-05-04 – Skřečková Dana – 1956B
110 let Gymnázia Vyškov      Přehled přihlášených absolventů dle dne přijetí poplatku

Čís – Rok-měs-den – Příjmení Jméno – Maturita  Čís – Rok-měs-den – Příjmení Jméno – Maturita

0301 – 2009-05-04 – Vašíček Pavel –   1956B  0351 – 2009-05-15 – Bartáková Ivana – 1985B
0302 – 2009-05-04 – Votýpka Bohumil – 1956B   0352 – 2009-05-15 – Zrůnová Jaroslava – 1972C
0303 – 2009-05-04 – Běleja Karel –    1956B  0353 – 2009-05-18 – Šírová Jana –    1968C
0304 – 2009-05-05 – Waisserová Marie – 1964A   0354 – 2009-05-18 – Kalášková Zdenka – 1969C
0305 – 2009-05-05 – Fuisová Miroslava – 1990A  0355 – 2009-05-18 – Přikryl Oldřich –  1967A
0306 – 2009-05-05 – Škvařil František – 1959B  0356 – 2009-05-18 – Kabát Václav –   1957A
0307 – 2009-05-05 – Slavíková Alena –  1980C  0357 – 2009-05-18 – Mamicová Marie – 1961B
0308 – 2009-05-05 – Zedníková Libuše – 1946A   0358 – 2009-05-18 – Moráčková Jana – 1975A
0309 – 2009-05-05 – Chmelař Josef –   1944A  0359 – 2009-05-18 – Zborovský Dušan – 1979A
0310 – 2009-05-05 – Chmelař Vladimír – 1942A   0360 – 2009-05-18 – Sedláček Jan –   1979A
0311 – 2009-05-05 – Poláková Boţena – 1944A   0361 – 2009-05-19 – Hanák Pavel –    1980C
0312 – 2009-05-05 – Neuţilová Vítězsl. – 1957B  0362 – 2009-05-19 – Horáková Miloslava 1952A
0313 – 2009-05-05 – Navrátilová Ludm. – 1964A  0363 – 2009-05-19 – Šafaříková Helena – 1982A
0314 – 2009-05-05 – Dosedlová Alena – 1968C   0364 – 2009-05-19 – Tauš Zdeněk –    1946J
0315 – 2009-05-05 – Nováková Eva –    1980D  0365 – 2009-05-19 – Krajča Miloš –   1948J
0316 – 2009-05-06 – Mach Jiří –     1959B  0366 – 2009-05-19 – Šujan Vladimír –  1953B
0317 – 2009-05-06 – Provazník Zdeněk – 1968A   0367 – 2009-05-19 – Špačková Jarmila – 1967C
0318 – 2009-05-06 – Švec Jan –      1954A  0368 – 2009-05-19 – Paludová Veronika 1995C
0319 – 2009-05-07 – Vykouřil Ladislav – 1959B  0369 – 2009-05-20 – Domes Zdeněk –   1952B
0320 – 2009-05-07 – Švec Petr –     1960C  0370 – 2009-05-20 – Miléřová Marie –  1966A
0321 – 2009-05-07 – Kubaláková Věra – 1970C   0371 – 2009-05-20 – S7FN*TSLQTT.... – 1953?
0322 – 2009-05-07 – Nekulová Václava – 1975A   0372 – 2009-05-20 – Lapáčková Jana – 1976B
0323 – 2009-05-07 – Butulová Alena –   1967C  0373 – 2009-05-20 – Modlitba Zdeněk – 1970A
0324 – 2009-05-07 – Kadlecová Alena – 1972C   0374 – 2009-05-21 – Chaloupka Miloš – 1957A
0325 – 2009-05-07 – Hořavová Dagmar – 1972C   0375 – 2009-05-21 – Vybíralová Iva – 1999MA
0326 – 2009-05-07 – Kadlec Luboš –    1973B  0376 – 2009-05-21 – Klíč Karel –    1976B
0327 – 2009-05-07 – Lavický Petr –    1973B  0377 – 2009-05-21 – Fábera Miloslav – 1948J
0328 – 2009-05-07 – Reich Jan –     1973B  0378 – 2009-05-21 – Janda Arnold –   1944A
0329 – 2009-05-11 – Švejda Karel –    1951A  0379 – 2009-05-22 – Kremlička Antonín – 1975B
0330 – 2009-05-11 – Anderová Svatava – 1969C   0380 – 2009-05-22 – Vémolová Rita –   1993A
0331 – 2009-05-12 – Javůrek Josef –   1959B  0381 – 2009-05-22 – Klacková Helena – 1968A
0332 – 2009-05-12 – Gloza Vít –     1959B  0382 – 2009-05-22 – Mazáčová Jana –   1983A
0333 – 2009-05-12 – Tučová Zdeňka –   1966B  0383 – 2009-05-22 – Klacek Rudolf –   1967A
0334 – 2009-05-12 – Albrecht Josef –   1973A  0384 – 2009-05-22 – Večerková Olga – 1952A
0335 – 2009-05-12 – Albrechtová Helena – 1973C  0385 – 2009-05-22 – Baránková Dana – 1952S
0336 – 2009-05-12 – Skřivánek Josef –  1954J  0386 – 2009-05-22 – Kostelka Boţetěch – 1950J
0337 – 2009-05-12 – Klientský vklad –  1965?  0387 – 2009-05-22 – Nevřala Miloš –   1958B
0338 – 2009-05-13 – Cupák Miloslav –   1954A  0388 – 2009-05-22 – Sobotková Milada - 1952B
0339 – 2009-05-13 – Ţiaková Ivana –   1984A  0389 – 2009-02-22 – Jelínek Josef –   1952B
0340 – 2009-05-13 – Beneš Jaromír –   1970C  0390 – 2009-05-23 – Vlachová Zdeňka – 1996A
0341 – 2009-05-14 – Vybíralová Jitka –  1969A  0391 – 2009-05-23 – Poledník Jiří –   1996B
0342 – 2009-05-14 – Vybíral František – 1968C  0392 – 2009-05-23 – Martinásek Zdeněk – 1979C
0343 – 2009-05-14 – Baláš Vojtěch –   1969B  0393 – 2009-05-23 – Pleva Karel –    1979C
0344 – 2009-05-14 – Vlková Dagmar –   1976C  0394 – 2009-05-23 – Ivana Procházková – 1979C
0345 – 2009-05-14 – Špaňhelová Hana – 2001MC   0395 – 2009-05-23 – Hanák Josef –    1979C
0346 – 2009-05-14 – Klíč Antonín –    1952A  0396 – 2009-05-23 – Komárek Jaroslav – 1979C
0347 – 2009-05-15 – Herodek František – 1975B  0397 – 2009-05-23 – Urubková Eliška – 1979C
0348 – 2009-05-15 – Šindelářová Ivana – 1975B  0398 – 2009-05-23 – Vymazalová Lad. – 1979C
0349 – 2009-05-15 – Koutný Vladimír – 1951B   0399 – 2009-05-23 – Procházka Libor – 1979C
0350 – 2009-05-15 – Mojčáková Ludmila – 1988A  0400 – 2009-05-23 – Jakeš Aleš –    1979C
110 let Gymnázia Vyškov      Přehled přihlášených absolventů dle dne přijetí poplatku

Čís – Rok-měs-den – Příjmení Jméno – Maturita   Čís – Rok-měs-den – Příjmení Jméno – Maturita

0401 – 2009-05-25 – Sedláčková Dana – 1969B    0451 – 2009-06-01 – Záleský Jiří –    1993D
0402 – 2009-05-25 – Flochová Svatava – 1953B   0452 – 2009-06-01 – Foltinová Vendula 1997MC
0403 – 2009-05-25 – Sláma Dušan –     1966C  0453 – 2009-06-01 – Vašková Eva –   1997MC
0404 – 2009-05-25 – Trnavský Přemysl – 1952B   0454 – 2009-06-01 – Ambrozová Jitka – 1997MC
0405 – 2009-05-26 – Valášková Katka – 1980A    0455 – 2009-06-01 – Klimeš Bohuslav – 1957B
0406 – 2009-05-26 – Krejčí Věra –     1981B  0456 – 2009-06-02 – Havlíčková Stan. – 1975C
0407 – 2009-05-26 – Janegová Radka –   1981C  0457 – 2009-06-02 – Kocum Jiří –     1969B
0408 – 2009-05-26 – Vágnerová Helena – 1966B   0458 – 2009-06-02 – Kocumová Milena – 1969C
0409 – 2009-05-26 – Šťastná Věra –    1954J  0459 – 2009-06-02 – Matyášová Helena – 1977A
0410 – 2009-05-26 – Kaláček Jiří –    1984A  0460 – 2009-06-02 – Tihelková Jarosl. – 1966A
0411 – 2009-05-26 – Ambros Arnošt –    1954J  0461 – 2009-06-03 – Drnovská Alena – 1972B
0412 – 2009-05-26 – Kotasová Jitka –   1960B  0462 – 2009-06-03 – Doleţel Vladimír – 1972B
0413 – 2009-05-26 – Španělová Marie –   1960B  0463 – 2009-06-03 – Leznarová Věra – 1947J
0414 – 2009-05-26 – Stříbrný Vladimír – 1979S   0464 – 2009-06-03 – Maleček Ladislav – 1980A
0415 – 2009-05-27 – Koutná Jitka –    1982A  0465 – 2009-06-03 – Jelínek Jan –    1972B
0416 – 2009-05-27 – Špičáková Soňa –   1996B  0466 – 2009-06-03 – Floriánová Dagmar –1989A
0417 – 2009-05-27 – Pydych Petr –     1961C  0467 – 2009-06-03 – Adamec František – 1970C
0418 – 2009-05-27 – Pydychová Miroslava 1969C   0468 – 2009-06-03 – Matuška Igor –    1981C
0419 – 2009-05-27 – Pydychová Alena – 2001A    0469 – 2009-06-03 – Šmerdová Jarmila – 1954A
0420 – 2009-05-27 – Ţiţlavský Eduard – 1957A   0470 – 2209-06-04 – Čučková Lenka –   1975C
0421 – 2009-05-28 – Martinková Jindř. – 1955A   0471 – 2209-06-04 – Hedbávná Hana – 1984C
0422 – 2009-05-28 – Horáková Jana –   2001MC  0472 – 2009-06-04 – Šoupalová Jana –   1982A
0423 – 2009-05-28 – Kokeš Jaroslav –   1980A  0473 – 2009-06-04 – Bradáčová Eva –   1982C
0424 – 2009-05-28 – Kokešová Lucie –   2004B  0474 – 2009-06-04 – Budík Jaroslav –   1980D
0425 – 2009-05-28 – Butovičová Blaţena – 1955A  0475 – 2009-06-04 – Kunhartová Věra – 1965B
0426 – 2009-05-28 – Sádlová Danuše –   1966A  0476 – 2009-06-04 – Zahradová Vladim. 1965B
0427 – 2009-05-29 – Smejkalová Marie – 1933J   0477 – 2009-06-04 – Zahrada Luděk –   1960B
0428 – 2009-05-29 – Michálková Jana –   1984A  0478 – 2009-06-04 – Bittnerová Marcela – 1982A
0429 – 2009-05-29 – Foltánek Vladimír – 1942B   0479 – 2009-06-04 – Bárek Ivo –     1980D
0430 – 2009-06-01 – Spáčil Jaroslav –   1984C  0480 – 2009-06-04 – Jarošová Hana –   1966B
0431 – 2009-06-01 – Komariková Hana – 1984C    0481 – 2009-06-04 – Havlíková Jana –   1965B
0432 – 2009-06-01 – Bášová Jarmila –   1949A  0482 – 2009-06-04 – Krátká Marta –    1972B
0433 – 2009-06-01 – Polách Jan –     1966A  0483 – 2009-06-05 – Pechtor Pavel –   1981A
0434 – 2009-06-01 – Tauš Klement –    1964C  0484 – 2009-06-05 – Rolková Dobromila 1960B
0435 – 2009-06-01 – Vágnerová René –   1976C  0485 – 2009-06-05 – Roman Martin –    1980A
0436 – 2009-06-01 – Lelková Iva –    2001MC  0486 – 2009-06-05 – Černý Svatopluk – 1970C
0437 – 2009-06-01 – Vlčková Radmila – 1983A    0487 – 2009-06-05 – Koblíţek Zdeněk – 1991C
0438 – 2009-06-01 – Sedlmajer Václav – 1956B   0488 – 2009-06-05 – Koblíţek Štěpán – 1993C
0439 – 2009-06-01 – Mošťák Jan –     1955J  0489 – 2009-06-05 – Hanáček Josef –   1980A
0440 – 2009-06-01 – Bartáková Zdena – 1957S    0490 – 2009-06-05 – Veselá Jarmila –   1943A
0441 – 2009-06-01 – Pustějovská Jana –  1957B  0491 – 2009-06-05 – Raclavský Josef – 1952A
0442 – 2009-06-01 – Gramelová Libuše – 1957B   0492 – 2009-06-05 – Zobal Zdeněk –    1952C
0443 – 2009-06-01 – Válová Marie –    1957B  0493 – 2009-06-06 – Karl Tomáš –     1967C
0444 – 2009-06-01 – Řezáčová Marie –   1957B  0494 – 2009-06-06 – Tománková Eva – 1972B
0445 – 2009-06-01 – Mošťáková Marie – 1957B    0495 – 2009-06-06 – Nedoma Petr –    1980A
0446 – 2009-06-01 – Havlíček František – 1957B  0496 – 2009-06-06 – Úlehlová Marie –   1952B
0447 – 2009-06-01 – Konečný Ivan –    1957B  0497 – 2009-06-06 – Drnovská Daniela – 1993D
0448 – 2009-06-01 – Májek Václav –    1957B  0498 – 2009-06-06 – Kleveta Alois –   1952A
0449– 2009-06-01 – Sedlmajer Karel    1957B  0499 – 2009-06-06 – Gregor Břetislav – 1957V
0450 – 2009-06-01 – Kachlíková Marie – 1957B   0500 – 2009-06-06 – Klevetová Vlasta – 1958A
110 let Gymnázia Vyškov      Přehled přihlášených absolventů dle dne přijetí poplatku

Čís – Rok-měs-den – Příjmení Jméno – Maturita  Čís – Rok-měs-den – Příjmení Jméno – Maturita

0501 – 2009-06-08 – Urbanová Dagmar – 1989A   0551 – 2009-06-11 – Matulová Renata – 1986B
0502 – 2009-06-08 – Fialková Eliška –  1967B  0552 – 2009-06-11 – Pospíšil Ivo –    1979C
0503 – 2009-06-08 – Nejezchleba Josef – 1958A  0553 – 2009-06-11 – Pospíšilová Irena – 1983A
0504 – 2009-06-08 – Kudličková Vlasta – 1966A  0554 – 2009-06-11 – Tesařová Pavlína – 1993B
0504 – 2009-06-08 – Muchová Tereza – 2004B    0555 – 2009-06-11 – Bělohlávková Hana 1991C
0506 – 2009-06-08 – Radoš Jiří –     2004B  0556 – 2009-06-11 – Orálková Alena –   1968C
0507 – 2009-06-08 – Panenková Marie – 1967B   0557 – 2009-06-11 – Novotná Marie –   1942A
0508 – 2009-06-08 – Golcová Zdeňka –   1965B  0558 – 2009-06-11 – Flösslerová Marie – 1965A
0509 – 2009-06-08 – Hykšová Alena –   1960B  0559 – 2009-06-11 – Flössler František – 1959C
0510 – 2009-06-08 – Dobíšková Iva –   1955A  0560 – 2009-06-11 – Václavíková Ilona – 1960B
0511 – 2009-06-08 – Černá Emilie –    1960C  0561 – 2009-06-11 – Hájková Hana –    1985C
0512 – 2009-06-08 – Zbořilová Marie –  1960A  0562 – 2009-06-11 – Jabůrek Ivan –    1958B
0513 – 2009-06-08 – Pflugová Radmila – 1973A   0563 – 2009-06-11 – Hreţová Jitka –   1993C
0514 – 2009-06-08 – Banovská Věra –   1964A  0564 – 2009-06-11 – Hreţo Jan –     1990C
0515 – 2009-06-08 – Zich Miloslav –   1965B  0565 – 2009-06-11 – Crhonková Květa – 1957A
0516 – 2009-06-09 – Souralová Lenka –  1988B  0566 – 2009-06-11 – Verner Bohumil – 1959B
0517 – 2009-06-09 – Mareková Hana –   1979A  0567 – 2009-06-11 – Vernerová Eva –   1972B
0518 – 2009-06-09 – Baránková Jana –   1980C  0568 – 2009-06-11 – Vernerová Eva –   2002B
0519 – 2009-06-09 – Matiovská Milada – 1991A   0569 – 2009-06-11 – Poláček Petr –    1999A
0520 – 2009-06-09 – Hynšt Milan –    1955A  0570 – 2009-06-11 – Poláček Tomáš –   19994
0521 – 2009-06-09 – Antonická Věra –   1957A  0571 – 2009-06-11 – Vařeka Josef –    1952A
0522 – 2009-06-09 – Navrátilová Kateřina 1990D  0572 – 2009-06-12 – Klubalová Helena – 1960C
0523 – 2009-06-09 – Špitálská Radka –  1991A  0573 – 2009-06-12 – Zbořilová Alice – 1966C
0524 – 2009-06-09 – Novotná Zuzana – 2001MC   0574 – 2009-06-12 – Slezáková Eva – 2001MC
0525 – 2009-06-09 – Ţaldová Lubomíra – 1967C   0575 – 2009-06-12 – Gurka Leoš –     1980C
0526 – 2009-06-09 – Vymětalíková Jana – 1964A  0576 – 2009-06-12 – Dvořák Lubomír – 1983C
0527 – 2009-06-09 – Drnovský Ivan –   1966C  0577 – 2009-06-12 – Křikavová Eva –   1973C
0528 – 2009-06-09 – Drnovská Hana –   1967C  0578 – 2009-06-12 – Olejníček Jan –   1973A
0529 – 2009-06-09 – Rašková Ludmila – 1958A   0579 – 2009-06-12 – Danihelková Dag. – 1970A
0530 – 2009-06-09 – Záleská Svatava –  1993D  0580 – 2009-06-12 – Jirásková Jana –   1960A
0531 – 2009-06-10 – Uhlíř Jan –     1968C  0581 – 2009-06-12 – Novák Josef –    1965A
0532 – 2009-06-10 – Biberlová Zuzana – 1981A?  0582 – 2009-06-12 – Hájek Jiří –     1983B
0533 – 2009-06-10 – Hrda Eugen –     1966C  0583 – 2009-06-12 – Jankovičová Marta – 1960A
0534 – 2009-06-10 – Horáček Jaromír –  1957A  0584 – 2009-06-12 – Pytela Jiří –    1959B
0535 – 2009-06-10 – Lusková Irena –   1947A  0585 – 2009-06-12 – Pytelová Jarmila – 1960B
0536 – 2009-06-10 – Ryšávka Josef –   1968A  0586 – 2009-06-12 – Sedláčková Světluše 1970C
0537 – 2009-06-10 – Bodák Michal –    1967A  0587 – 2009-06-12 – Škarydková Mirosl. 1973A
0538 – 2009-06-10 – Votápková Renáta – 1986B   0588 – 2009-06-14 – Bajgarová Marie – 1956A
0539 – 2009-06-10 – Dolečková Václava – 1970C  0589 – 2009-06-14 – Říha Vítězslav –   1956A
0540 – 2009-06-10 – Štěpánková Zdeňka – 1960B  0590 – 2009-06-14 – Cupáková Valburga 1956A
0541 – 2009-06-10 – Procházková Stanisl. 1984A  0591 – 2009-06-14 – Hlavatý Petr –    1956A
0542 – 2009-06-10 – Hauer Josef –    1958B  0592 – 2009-06-14 – Kratochvíl Jan –   1956A
0543 – 2009-06-10 – Číţek Jaroslav –   1958A  0593 – 2009-06-14 – Pořízka František – 1956A
0544 – 2009-06-11 – Mášová Svatava –   1959B  0594 – 2009-06-14 – Tučapská Jaroslava –1956A
0545 – 2009-06-11 – Lindr Jaroslav –   1989C  0595 – 2009-06-14 – Galatíková Olga – 1956A
0546 – 2009-06-11 – Bílek Petr –     1968C  0596 – 2009-06-14 – Král Kamil –     1956A
0547 – 2009-06-11 – Tomková Jana –    1991C  0597 – 2009-06-15 – Skřejpková Zuzana – 1989C
0548 – 2009-06-11 – Hrabalová Květosl. – 1960C  0598 – 2009-06-15 – Škrobová Vlasta – 1980A
0549 – 2009-06-11 – Švarc Vítězslav –  1975B  0599 – 2009-06-15 – Bečková Anna –    1960A
0550 – 2009-06-11 – Chytilová Magdal. – 1976A  0600 – 2009-06-15 – Kučera Pavel –    1989C
110 let Gymnázia Vyškov      Přehled přihlášených absolventů dle dne přijetí poplatku

Čís – Rok-měs-den – Příjmení Jméno – Maturita  Čís – Rok-měs-den – Příjmení Jméno – Maturita

0601 – 2009-06-15 – Chalupecká Věra – 1970B   0651 – 2009-06-16 – Radová Stanislava – 1954A
0602 – 2009-06-15 – Novotný Jan –    1952A  0652 – 2009-06-16 – Palowská Markéta – 1987B
0603 – 2009-06-15 – Hájková Eva –    1973A  0653 – 2009-06-16 – Urbanec Jaroslav – 1952C
0604 – 2009-06-15 – Ţďárský Zbyněk –   1985B  0654 – 2009-06-16 – Englová Jarmila – 1989A
0605 – 2009-06-15 – Hromčíková Jana – 1982C   0655 – 2009-06-16 – Maráčková Anna – 1987B
0606 – 2009-06-15 – Mráz Jiří –     1965B  0656 – 2009-06-16 – Chludil Václav –  1969C
0607 – 2009-06-15 – Tichá Marie –    1972B  0657 – 2009-06-16 – Nespalová Jitka – 1990C
0608 – 2009-06-15 – Gregor Vít –     1965B  0658 – 2009-06-16 – Drobílková Eva –  1983C
0609 – 2009-06-15 – Vašíček Miroslav – 1965B   0659 – 2009-06-16 – Jurda Jaroslav –  1966C
0610 – 2009-06-15 – Vašíčková Bedřiška – 1965B  0660 – 2009-06-16 – Šrámek Jakub –   1939J
0611 – 2009-06-15 – Heger Stanislav –  1960B  0661 – 2009-06-16 – Palová Hana –    1984C
0612 – 2009-06-15 – Bednařík Jaroslav – 1970C  0662 – 2009-06-16 – Greben Bohumil – 1951B
0613 – 2009-06-15 – Moskovská Jarmila – 1958A  0663 – 2009-06-16 – Müllerová Miroslava 1970C
0614 – 2009-06-15 – Kolečkář Jiří –   1981C  0664 – 2009-06-16 – Plhalová Ivona –  1965B
0615 – 2009-06-15 – Svobodník Petr –   1959A  0665 – 2009-06-16 – Vrtílková Věra –  1982B
0616 – 2009-06-15 – Dvořáková Katarína – 1993B  0666 – 2009-06-16 – Šindelková Miluše – 1968C
0617 – 2009-06-15 – Sigmundová Dana – 1974C   0667 – 2009-06-16 – Křupková Irena –  1978B
0618 – 2009-06-15 – Uhl Milan –     2009A  0668 – 2009-06-16 – Bajajová Renáta – 1985C
0619 – 2009-06-15 – Uhlová Jana –   2007OB  0669 – 2009-06-16 – Bardyová Jana –   1983A
0620 – 2009-06-15 – Drobníček Ladislav – 1959C  0670 – 2009-06-16 – Vágner Milan –   1979A
0621 – 2009-06-15 – Hájek Karel –    1987C  0671 – 2009-06-16 – Koutná Marcela – 1961B
0622 – 2009-06-15 – Zourek Mirek –    1987C  0672 – 2009-06-16 – Špičák Jiří –    1960B
0623 – 2009-06-15 – Zourková Renata – 1987C   0673 – 2009-06-16 – Moskovská Iveta – 1983C
0624 – 2009-06-15 – Vinická Jolana –   1987C  0674 – 2009-06-16 – Moskovská Kateřina 2009A
0625 – 2009-06-15 – Čechová Lenka –   1987C  0675 – 2009-06-16 – Rotrekl Petr –   2009OA
0626 – 2009-06-15 – Bílek Josef –    1987C  0676 – 2009-06-16 – Sádlo Ondřej –   2009OA
0627 – 2009-06-15 – Maštera Milan –   1979A  0677 – 2009-06-16 – Volná Drahomíra – 1963A
0628 – 2009-06-15 – Omasta Jaroslav – 1997MC   0678 – 2009-06-16 – Legerská Šárka –  1983A
0629 – 2009-06-15 – Sponar Ivan –    1959A  0679 – 2009-06-16 – Straškrábová Len. 2000MA
0630 – 2009-06-16 – Tomková Šárka –   1989A  0680 – 2009-06-17 – Janáček Radim –   1974B
0631 – 2009-06-16 – Zálešáková Vladimíra 1987B  0681 – 2009-06-17 – Zukalová Iveta –  1967?
0632 – 2009-06-16 – Němeček Emil –    1983B  0682 – 2009-06-17 – Nováková Drah. – 1969A
0633 – 2009-06-16 – Kaláb Antonín –   1965B  0683 – 2009-06-17 – Brtníček Miloslav – 1980C
0634 – 2009-06-16 – Kalábová Hana –   1965B  0684 – 2009-06-17 – Pokorná Hana –   1977C
0635 – 2009-06-16 – Nová Jitka –     1985B  0685 – 2009-06-17 – Pokorný Jiří –   1974B
0636 – 2009-06-16 – Neubauer Jiří ml. – 1993B  0686 – 2009-06-17 – Kostelka Václav – 1948A
0637 – 2009-06-16 – Machala Miroslav – 1989C   0687 – 2009-06-17 – Kubíčková Kateř.– 1988B
0638 – 2009-06-16 – Procházka Zdeněk – 1990D   0688 – 2009-06-17 – Marková Marie –   1980A
0639 – 2009-06-16 – Jordová Jana –    1986C  0689 – 2009-06-17 – Pokorná Drahom. – 1966B
0640 – 2009-06-16 – Kubečková Dana – 1957A    0690 – 2009-06-17 – Schönweitz Arnošt – 1983A
0641 – 2009-06-16 – Klein Karel –    1958B  0691 – 2009-06-17 – Zvolský Slavoj –  1975A
0642 – 2009-06-16 – Zajícová Anna –   1960B  0692 – 2009-06-17 – Zvolská Jarmila – 1976C
0643 – 2009-06-16 – Slezáková Yveta –  1982A  0693 – 2009-06-17 – Zvolský Lukáš –   2004B
0644 – 2009-06-19 – Gregorová Marie – 1961B   0694 – 2009-06-17 – Jandourková Alena 1977C
0645 – 2009-06-16 – Darebníková Ludm. – 1953B  0695 – 2009-06-17 – Poláchová Iva –   1960C
0646 – 2009-06-16 – Jandora Jan –    1989B  0696 – 2009-06-17 – Fialová Petra –   1989B
0647 – 2009-06-16 – Ščudla Jiří –    1982C  0697 – 2009-06-17 – Šimáčková Marie – 1975B
0648 – 2009-06-16 – Ficnarová Inna –   1990C  0698 – 2009-06-17 – Pátíková Hana –   1964A
0649 – 2009-06-16 – Melichar Tomáš – 2001MC   0699 – 2009-06-17 – Jakubčík Ondřej – 2006C
0650 – 2009-06-16 – Psotová Květoslava – 1975B  0700 – 2009-06-17 – Knappová Petra – 2006C
110 let Gymnázia Vyškov      Přehled přihlášených absolventů dle dne přijetí poplatku

Čís – Rok-měs-den – Příjmení Jméno – Maturita  Čís – Rok-měs-den – Příjmení Jméno – Maturita

0701 – 2009-06-17 – Skřivánek Jaroslav – 2006C  0751 – 2009-06-18 – Kratochvíl Bohumil 1979A
0702 – 2009-06-17 – Suchánek Jiří –   2006C  0752 – 2009-06-18 – Kratochvílová Iva – 1980A
0703 – 2009-06-17 – Bílá Irena –     1986B  0753 – 2009-06-18 – Kratochvílová Lucie 2002B
0704 – 2009-06-17 – Gottvald Richard – 1947J   0754 – 2009-06-19 – Flajzarová Marie – 1988A
0705 – 2009-06-17 – Kotačková Zdenka – 1972A   0755 – 2009-06-19 – Kašparová Jana –   1985B
0706 – 2009-06-17 – Šimonová Irena –   1973B  0756 – 2009-06-19 – Golda Martin –    1989C
0707 – 2009-06-17 – Dluhošová Barbora 2009OA   0757 – 2009-06-19 – Vodák Antonín –   1958B
0708 – 2009-06-17 – Crhonek Jan –    2009S  0758 – 2009-06-19 – Nový Alois –     1964B
0709 – 2009-06-17 – Valinová Irena –   1950A  0759 – 2009-06-19 – Morongová Dana – 1991A
0710 – 2009-06-17 – Valinová Renata –  1982C  0760 – 2009-06-19 – Ambrozová Hana – 1984C
0711 – 2009-06-18 – Hauptová Zora –   1976B  0761 – 2009-06-19 – Modlitba Petr –   1974B
0712 – 2009-06-18 – Stříţová Michaela – 1983A  0762 – 2009-06-19 – Bezděk Petr –    1984D
0713 – 2009-06-18 – Kubíček Jaromír –  1958B  0763 – 2009-06-19 – Bezděková Věra – 1959A
0714 – 2009-06-18 – Holzer Ivo –     1991C  0764 – 2009-06-19 – Novotný Vojtěch – 1989C
0715 – 2009-06-18 – Holzerová Monika – 1991C   0765 – 2009-06-19 – Herniková Ludmila 1958A
0716 – 2009-06-18 – Matulová Marcela – 1986B   0766 – 2009-06-19 – Benešová Ludmila – 1972C
0717 – 2009-06-18 – Jeţek Dalibor –   1985B  0767 – 2009-06-19 – Míčková Stanislava –1972B
0718 – 2009-06-18 – Mrázová Eva –    1967C  0768 – 2009-06-19 – Metelka Julius –   1989B
0719 – 2009-06-18 – Jurmanová Šárka – 1983A   0769 – 2009-06-19 – Janouchová Mart. – 1994C
0720 – 2009-06-18 – Kovářová Alena–   1966B  0770 – 2009-06-19 – Gregor Zdeněk –   1959B
0721 – 2009-06-18 – Zouhar Marek –    1986B  0771 – 2009-06-19 – Oršelová Jana –   1959B
0722 – 2009-06-18 – Šafařík Lukáš –   1991C  0772 – 2009-06-19 – Švecová Veronika 2001MC
0723 – 2009-06-18 – Novotný Ladislav – 1965B   0773 – 2009-06-19 – Vranková Milena – 1970A
0724 – 2009-06-18 – Pilová Petra –    1987?  0774 – 2009-06-19 – Němeček Jaroslav – 1968B
0725 – 2009-06-18 – Neuţil František   1951B  0775 – 2009-06-19 – Němečková Ivana – 1968B
0726 – 2009-06-18 – Polách Zdeněk –   1975B  0776 – 2009-06-19 – Pavlíková Alena - 1970C
0727 – 2009-06-18 – Hüblová Marcela – 1979C   0777 – 2009-06-19 – Navrátilová Vlasta – 1970C
0728 – 2009-06-18 – Chytilová Jarmila – 1959B  0778 – 2009-06-19 – Boţeková Jana –   1961C
0729 – 2009-06-18 – Gryc Leoš –     1991C  0779 – 2009-06-19 – Boţeková Jana –   1994A
0730 – 2009-06-18 – Daněček Miroslav – 1960A   0780 – 2009-06-19 – Bohuslavová Jitka – 1995B
0731 – 2009-06-18 – Obořilová Zoja –   1968A  0781 – 2009-06-19 – Úlehla Jiří –    1981A
0732 – 2009-06-18 – Šebestová Milada – 1983A   0782 – 2009-06-19 – Václavíková Marika 1983A
0733 – 2009-06-18 – Svoboda Cyril –   1958B  0783 – 2009-06-19 – Václavíková Pavla – 2007A
0734 – 2009-06-18 – Hrubý Jan –     1958B  0784 – 2009-06-19 – Zabloudilová Hana – 1989A
0735 – 2009-06-18 – Voříšková Jarmila – 1958B  0785 – 2009-06-19 – Kratochvíl Jiří –  2006A
0736 – 2009-06-18 – Svobodová Beata – 1958S   0786 – 2009-06-19 – Zachoval Blahomír 1972B
0737 – 2009-06-18 – Vinklárková Věra – 1975C   0787 – 2009-06-19 – Zedník Bohumír – 1968A
0738 – 2009-06-18 – Kummerová Jitka – 1961A   0788 – 2009-06-22 – Horáková Eva –    1980C
0739 – 2009-06-18 – Provazová Milana – 1987A   0789 – 2009-06-22 – Ostrčilíková Dobra – 1974B
0740 – 2009-06-18 – Fryštenský Josef –  1960A  0790 – 2009-06-22 – Lapčíková Ilona – 1984D
0741 – 2009-06-18 – Doleţel Jaroslav –  1972A  0791 – 2009-06-22 – Marčíková Marta – 1959B
0742 – 2009-06-18 – Haubrová Jitka –   1961A  0792 – 2009-06-22 – Kučerová Kateřina – 1988C
0743 – 2009-06-18 – Sedláček Ivo –    2008A  0793 – 2009-06-22 – Černá Jitka –    1968B
0744 – 2009-06-18 – Sedláček Ivo –    1982A  0794 – 2009-06-22 – Coufal Oldřich –   1959C
0745 – 2009-06-18 – Pitelová Pavla –   2008A  0795 – 2009-06-22 – Němečková Hana – 1989A
0746 – 2009-06-18 – Jiřina Sedláčková – 1987B  0796 – 2009-06-22 – Pokorná Marta –   1987B
0747 – 2009-06-18 – Blumensteinová Bl. – 1975B  0797 – 2009-06-22 – Musílková Miloslava1960B
0748 – 2009-06-18 – Paseková Alena –   1975C  0798 – 2009-06-22 – Voborník Přemysl – 1974B
0749 – 2009-06-18 – Novotná Dana –    1980A  0799 – 2009-06-22 – Formánková Blanka 1989C
0750 – 2009-06-18 – Valin Dalibor –   1979A  0800 – 2009-06-22 – Formánek František 1988A
110 let Gymnázia Vyškov      Přehled přihlášených absolventů dle dne přijetí poplatku

Čís – Rok-měs-den – Příjmení Jméno – Maturita  Čís – Rok-měs-den – Příjmení Jméno – Maturita

0801 – 2009-06-22 – Hůlka Radek –     1991C 0851 – 2009-07-14 – Hůlka Zdeněk =   1960C
0802 – 2009-06-22 – Alánová Zita =    2002B 0852 – 2009-07-14 – Vavrošová Zuzana = 1980B
0803 – 2009-06-22 – Pokorná Vladimíra – 1983A 0853 – 2009-07-14 – Balatá Věra =     1953B
0804 – 2009-06-22 – Lopuchovská Radmila 1989C 0854 – 2009-07-15 – Světlík Petr =    1982A
0805 – 2009-06-22 – Krumlová Věra –    1972B 0855 – 2009-07-15 – Chytková Helena = 1953B
0806 – 2009-06-22 – Halas Pavel –     1986B 0856 – 2009-07-16 – Matlochová Jar =-= 1949A
0807 – 2009-06-22 – Poláčková Iva =    1975C 0857 – 2009-07-16 – Šafář Karel =    1951B
0808 – 2009-06-22 – Drápalová Marie –   1980A 0858 – 2009-07-17 – Suchardová Boţ. = 1961B
0809 – 2009-06-22 – Auerswaldová Dobr. 1958B 0859 – 2009-07-17 – Čejka Miroslav =    1960C
0810 – 2009-06-22 – Neubauerová Blanka 1992C 0860 – 2009-07-21 – Muzikář Petr = 1997MC
0811 – 2009-06-22 – Severa Lubor –    1969A 0861 – 2009-07-22 – Francová Alena = 1969A
0812 – 2009-06-23 – Štelclová Miroslava – 1957A 0862 – 2009-07-22 – Buchta Milan =   1972B
0813 – 2009-06-23 – Hrdová Eva =     2002B 0863 – 2009-07-23 – Pavlasová Jana =  1986B
0814 – 2009-06-23 – Zavadilová Renata = 2001MC 0864 – 2009-07-24 – Gardelka Zdeněk = 1975A
0815 – 2009-06-23 – Mezihoráková Dobr.= 1969A 0865 – 2009-07-24 – Handlová Marie = 1984C?
0816 – 2009-06-23 – Procházka Radim – 1993B 0866 – 2009-07-27 – Černá Jana =      1991C
0817 – 2009-06-23 – Dolejší Marie –    1996A 0867 – 2009-07-27 – Táborský Josef =  1980D
0818 – 2009-06-23 – Heroudek Pavel –   1958B 0868 – 2009-07-28 – Kopková Vladimíra= 1959A
0819 – 2009-06-23 – Ţivělová Lenka –   1981C 0869 – 2009-07-28 – Dubská Hana =    1967A
0820 – 2009-06-23 – Nováková Jiřina –   1973A 0870 – 2009-07-28 – Mrázová Jana =   1980A
0821 – 2009-06-23 – Fojtíková Jana –   1978C 0871 – 2009-07-29 – Čermák Václav = 2001MC
0822 – 2009-06-24 – Závodný Miloš –    1965L 0872 – 2009-07-30 – Indrychová Věra = 1969A
0823 – 2009-09-14 – Kleveta Petr =    1979A 0873 – 2009-07-30 – Věţník Alois =   1968A
0824 – 2009-06-24 – Boubelík Lubomír = 1966C 0874 – 2009-07-30 – Jechová Věra =     1960C
0825 – 2009-06-25 – Maloňová Alexandra=2002B 0875 – 2009-07-31 – Dordová Veronika = 1988C
0826 – 2009-06-25 – Kvapil Jan = –    1968A 0876 – 2009-08-03 – Stříţová Jana =   1980D
0827 – 2009-06-25 – Ţďárský Ivo =     1982C 0877 – 2009-08-04 – Doleţal Zdeněk = 1991C
0828 – 2009-06-26 – Formánková Kamila =1957A 0878 – 2009-08-04 – Hrdová Lidmila = 1964B
0829 – 2009-06-29 – Tylová Věra =     1956A 0879 – 2009-08-04 – Moţný Milan =    1961C
0830 – 2009-06-30 – Slouková Hana –    1992B 0880 – 2009-08-04 – Weisenböck Marie = 1965B
0831 – 2009-07-01 – Bálský Ivo –     1973B 0881 – 2009-08-06 – Andrysíková Jitka = 1991A
0832 – 2009-07-01 – Sedláček Jiří –    1973B 0882 – 2009-08-06 – Sochorová Blanka = 1982A
0833 – 2009-07-01 – Zichová Iva –     1973B 0883 – 2009-08-06 – Streit Vladimír =  1952B
0834 – 2009-07-01 – Uhlová Jana =     1981B 0884 – 2009-08-07 – Pernica Jindřich = 1979C
0835 – 2009-07-02 – Neckařová Ludmila – 1969A 0885 – 2009-08-10 – Schmidtová Rados.= 1960A
0836 – 2009-07-02 – Teplý Radoslav =   1949A 0886 – 2009-08-11 – Chlupová Jitka =  1967A
0837 – 2009-07-02 – Moucha Jiří =     1982A 0887 – 2009-08-11 – Gryc Radoslav =   1952C
0838 – 2009-07-03 – Konupková Milosl. = 1973C 0888 – 2009-08-11 – Grycová Alena = 2007OA
0839 – 2009-07-03 – Paulík Jaromír –   1948A 0889 – 2009-08-11 – Přikryl Petr =   1986C
0840 – 2009-07-07 – Hanák Ivo =      1946A 0890 – 2009-08-11 – Chytilová Blanka = 1988C
0841 – 2009-07-08 – Hrubešová Alena = 1969A 0891 – 2009-08-12 – Šmehlík Jiří =     1959A
0842 – 2009-07-08 – Brunclíková Stan. = 1969A 0892 – 2009-08-12 – Přikryl Petr =    2001MC
0843 – 2009-07-08 – Suchomelová Jana = 1986B 0893 – 2009-08-12 – Poledňák Vladimír = 1950A
0844 – 2009-07-09 – Provazník Roman = 1984A 0894 – 2009-08-14 – Hošková Vlasta = – 1960A
0845 – 2009-07-10 – Hrda Libor =     1993C 0895 – 2009-08-14 – Ţďárská Jana =   1988C
0846 – 2009-07-10 – Galiová Nataša =   1972B 0896 – 2009-08-17 – Müllerová Andrea = 1991A
0847 – 2009-07-10 – Fadrná Zdeňka =    1966C 0897 – 2009-08-17 – Mazánková Renata = 1990C
0848 – 2009-07-13 – Tkáčová Dagmar = 1983C 0898 – 2009-08-17 – Bednář František = 1960C
0849 – 2009-07-13 – Kudličková Marie = 1967A 0899 – 2009-08-17 – Bradáčová Marta = 1980C
0850 – 2009-07-14 – Mitevová Jarmila = 1952A 0900 – 2009-08-17 – Pejšková Marie = 1964A
110 let Gymnázia Vyškov      Přehled přihlášených absolventů dle dne přijetí poplatku

Čís – Rok-měs-den – Příjmení Jméno – Maturita   Čís – Rok-měs-den – Příjmení Jméno – Maturita

0901 – 2009-08-17 – Jirásek Radoslav = 1983C   0951 – 2009-09-11 – Alánová Martina = 2007OA
0902 – 2009-08-17 – Asplund Oldřiška = 1961B   0952 – 2009-09-11 – Musilová Martina = 2007OA
0903 – 2009-08-18 – Wagner Petr =     1989A  0953 – 2009-09-14 – Jiříčková Lenka = –2001MC
0904 – 2009-08-18 – Koller Michal =    1990B  0954 – 2009-09-14 – Moučka Bořek =   1964C
0905 – 2009-08-18 – Přibilíková Marie = 1980A   0955 – 2009-09-14 – Špaňhel Martin = – 1996B
0906 – 2009-08-18 – Filla Jindřich = –  1980A  0956 – 2009-09-14 – Sebera Michal = – 1992A
0907 – 2009-08-18 – Černý Jan =      1964C  0957 – 2009-09-15 – Metelková Olga = 1967B
0908 – 2009-08-19 – Darmovzalová Al. = 1965A   0958 – 2009-09-15 – Holzer Jan =    1987C
0909 – 2009-08-19 – Bruzda Arnošt =    1959B  0959 – 2009-09-15 – Frňka Zdeněk = – 1959C
0910 – 2009-08-19 – Hanáková Eva =    ???   0960 – 2009-09-15 – Frňková Jana = –  1959C
0911 – 2009-08-19 – Gottvaldová Lucie = 2006A   0961 – 2009-09-15 – Chaloupková Iveta = –1969
0912 – 2009-08-19 – Sabo Martin =     1988B  0962 – 2009-09-16 – Tauchmannová Ol. = 1980
0913 – 2009-08-19 – Sabová Miroslava = 1988C   0963 – 2009-09-16 – Tannenbergero M. = 01MC
0914 – 2009-08-20 – Bezdomníková Petra= 1996A   0964 – 2009-09-16 – Kudlička Vladimír = 1950A
0915 – 2009-08-20 – Čermák Ivo =     1976C  0965 – 2009-09-16 – Pokorná Olga =   1951B
0916 – 2009-08-20 – Fišerová Antonie = 1959A   0966 – 2009-09-16 – Holochová Olga = 1977B
0917 – 2009-08-20 – Marešová Jaroslava = 1980C  0967 – 2009-09-16 – Uhláriková Marie = 1960C
0918 – 2009-08-20 – Bezděk Jiří =     1981C  0968 – 2009-09-16 – Tóthová Eva =    1964B
0919 – 2009-08-20 – Šebek Bohuslav =   1983A
0920 – 2009-08-20 – Šebková Barbora = 2006A
0921 – 2009-08-20 – Šebková Marie =    1983B
0922 – 2009-08-24 – Homola Igor =     1980C
0923 – 2009-08-25 – Krysová Drah. = –   1970B
0924 – 2009-08-27 – Báňa Jan = –     1949A
0925 – 2009-08-27 – Vilímovský Karel = 1980A
0926 – 2009-08-27 – Ambroz Jiří = –    1970A
0927 – 2009-08-27 – Řiháček Jiří = –   1980A
0928 – 2009-08-28 – Nikola Petr =     1966C
0929 – 2009-08-31 – Horáčková Svatava = 1985B
0930 – 2009-08-31 – Ovčáčík Miroslav = 1961C
0931 – 2009-09-01 – Skála Petr =     1963A
0932 – 2009-09-01 – Strašák Pavel =    1961C
0933 – 2009-09-02 – Kupčík Jiří =     1986B
0934 – 2009-09-02 – Sasková Irena =    1980D
0935 – 2009-09-02 – Havránek Vlastislav = 1994C
0936 – 2009-09-03 – Kutálek Jiří =    1983C
0937 – 2009-09-04 – Holzer Miloš = –   1969B
0938 – 2009-09-04 – Novotný Václav = – 1977B
0939 – 2009-09-04 – Kalendová Helena = 1966C
0940 – 2009-09-04 – Cimburková Ludm. = 1946A
0941 – 2009-09-07 – Velebová Ludmila = –1960C
0942 – 2009-09-07 – CESKA POSTA =     ???
0943 – 2009-09-08 – Homola Karel = –   1964B
0944 – 2009-09-09 – Otevřel Josef =    1970?
0945 – 2009-09-10 – Fryč Karel =     1967C
0946 – 2009-09-10 – Kuneš Petr =     1978B
0947 – 2009-09-10 – Rabušicová Lenka = 1983C
0948 – 2009-09-10 – Maršálová Naďa =   1970C
0949 – 2009-09-11 – Švarcová Světlana = 1982C
0950 – 2009-09-11 – Alánová Hana =    2009A

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:276
posted:11/25/2011
language:Czech
pages:11