Gui P ke toan

Document Sample
Gui P ke toan Powered By Docstoc
					                           DANH SÁCH KHÁCH HÀNG MUA CĂN
                         (Khu chung cư dành cho người có thu nhập thấp -Liên Bảo

   NGƯỜI ĐỨNG ĐƠN     VỢ HOẶC CHỒNG
TT
      Họ và Tên       Họ và Tên

1  Nguyễn Văn Giảng   Lê Thị Duyên

2  Vũ Hoài Thanh    Hoàng Thị Hồng Thắm

3  Khổng Thị Bạch Kim  Bùi Văn Huấn

4  Dương Thị Hoài Phương Lâm Quang Ngọc

5  Nguyễn Thị Hương   Nguyễn Xuân Giang

6  Phạm Tuấn Long    Phạm Thu Hương

7  Hà Thúc Sâm     Vũ Thị Tín

8  Lê Minh Tiến     Lê Thị Vận

9  Đỗ Thị Hương Thu   Đỗ Văn Vũ

10 Nguyễn Văn Tuấn    Phạm Thị Thanh Hiền

11 Nguyễn Thị Hạnh    Trần Quang Minh

12 Lương Trọng Tài    Vũ Thị Minh Việt

13 Nguyễn Thị Sen     Đỗ Mạnh Tuyết

14 Lê Thanh Hải      Nguyễn Thị Ngọc Hương

15 Đặng Thị Lập      Nguyễn Ngọc Quỳnh

16 Đỗ Tiến Dũng      Đỗ Văn Sình

17 Hoàng Quỳnh Nga    Nguyễn Việt Dũng

18 Đỗ Thị Mai Thúy    Nguyễn Mạnh Hùng

19 Nguyễn Hải Đăng    Nguyễn Thị Ngọc Dung

20 Phùng Bái       Phan Thị Thảo

21 Đỗ Ngọc Quân      Nguyễn Thị Kim Oanh
22 Lê Công Anh       Nguyễn Thị Nguyệt

23 Hoàng Thị Quế      Nguyễn Mạnh Hùng

24 Trần Thị Minh Phương  Đặng Trường Sơn

25 Dương Thảo Hoa     Đào Thanh Hùng

26 Đỗ Hữu Tú        Lê Thị Thu Thủy

27 Kim Đình Hùng      Dương Thị Loan

28 Nguyễn Văn Khánh    Dương Thị Ngọc Vui

29 Hoàng Ngọc Thảo     Phùng Thị Liền

30 Phùng Xuân Thủy     Hoàng Thị Huệ

31 Trần Hồng Minh     Trần Thanh Hương

32 Lăng Xuân Ngân     Đỗ Thị Thu Giang

33 Nguyễn Thành Kiên    Dương Thị Thu Hương

34 Hà Thị Thu Yến     Vũ Đức Hùng

35 Bùi Thị Bích Liên    Nhâm Văn Thịnh

36 Lê Hải         Trần Út Hoàng

37 Hoàng Thị Minh Nguyệt  Nguyễn Tuấn Liêm

38 Phan Văn Bôn      Dương Thị Lan

39 Trần Thị Thu Hà     Nguyễn Văn Thành

40 Hà Thị Thủy       Ngô Thanh Tùng

41 Lê Minh Sơn       Lê Xuân Phước

42 Lê Đình Phương     Nguyễn Thị Hà

43 Nguyễn Thị Thu Hương  Hoàng Văn Hảo

44 Lê Đức Thế       Vũ Thị Mai

45 Nguyễn Hữu Mai     Phạm Thị Thuận

46 Trần Mạnh Hồng     Hà Thị THu Hương
47 Hoàng Việt Anh     Nguyễn Thị Ngọc Thu

48 Ngô Thuý Hằng     Bùi Quang Thanh

49 Trần Thị Thanh Chung  Phạm Hồng Thái

50 Nguyễn Anh Vũ     Nguyễn Thị Hà Phương

51 Trần Lệ Giang     Vũ Trường Giang

52 Phạm Văn Bính     Hoàng Thị Tiểu Hồng

53 Đào Văn Quân      Lê Thị Thanh Toàn

54 Nguyễn Thị Kim Oanh  Tô Đình Quyền

55 Nguyễn Văn Mạnh    Nguyễn Thị Lan

56 Nguyễn Văn Tuyến    Trần Thị Hiền

57 Phạm Thị Thu Hiền   Lê Xuân Mạnh

58 Nguyễn Văn Dũng    Vũ Thị Phương Thùy

59 Nguyễn Thị Thu Hạnh  Đường Vũ Chuyên

60 Nguyễn Xuân Tiến    Phan Thị Minh Thúy

61 Hoàng Thị Thu Hà    Triệu Sơn

62 Hà Thị Lý       Phan Đức Tùng

63 Đàm Minh Thư      Nguyễn Thị Thặm

64 Nguyễn Anh Tuấn    Nguyễn Thị Hà

65 Tiết Thị Ninh     Vũ Bá Bằng

66 Nguyễn Anh Tuấn    Đặng Thị Thu Phương

67 Nguyễn Văn Tuân    Nguyễn Thị Thúy

68 Vi Thị Tuyết Ngân   Nguyễn Tiến Mạnh

69 Phạm Ngọc Thiệu    Nguyễn Thị Thu Trang

70 Nguyễn Văn Anh     Đỗ Thị Minh Hảo

71 Khổng Thị Mai Lan   Vũ Đức Long
72 Dương Hải Nam     Đoàn Thị Thanh Cần

73 Nguyễn Trí Mạnh    Nguyễn Trí

74 Trần Thị Như Quỳnh  Nguyễn Thế Nam

75 Trần Văn Lập     Hà Thị Minh Nguyệt

76 Trần Thị Lê Thanh   Tạ Anh Sơn
77 Đặng Xuân Vinh    Trần Thị Thanh Hương

78 Trần Quốc Sơn     Hoàng Thị Hạnh

79 Nguyễn Thị Hồng Nho  Đỗ Huy Bình

80 Đỗ Thị Hoàng Bình   Vũ Quang Duy

81 Phùng Đắc Thành    Nguyễn Thanh Huyền

82 Trần Việt Dũng    Bùi Thị Thu Hiền

83 Đỗ Ngọc Linh     Đào Mạnh Cường

84 Nguyễn Thị Bình    Trần Văn Ngân

85 Nguyễn Thị Thu Hà   Nguyễn Trọng Hiếu

86 Nguyễn Văn Tiến    Phạm Ngọc Hoa

87 Triệu Nguyên Long   Trần Thị Cảnh

88 Nguyễn Vĩnh Sơn    Nguyễn Thị Hằng

89 Cao Thị Xuân Hương  Bùi Văn Lý

90 Hoàng Thị Minh Phương Trần Ngọc Vũ

91 Lê Thị Thu Hà     Lê Hoàng Vũ

92 Trần Trọng Hùng    Phạm Thị Kim Cúc

93 Dương Anh Vĩ     Ngô Thị Thanh Hương

94 Lê Thanh Vân     Hoàng Thị Nhàn

95 Khổng Thị Kim Huyên  Hoàng Xuân Hoàn

96 Hoàng Thị Thu Hà   Hà Hải Sơn
97 Vũ Văn Thế       Phan Thị Minh Tâm
98 Nguyễn Thị Khánh Thơ  Nguyễn Xuân Tường

99 Trần Tuấn Anh     Lê Mai Hương

100 Chu Thị Thu Hoài   Nguyễn Văn Nhật
  DANH SÁCH KHÁCH HÀNG MUA CĂN HỘ NHÀ 11T2
(Khu chung cư dành cho người có thu nhập thấp -Liên Bảo - Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc


       HỘ KHẨU THƯỜNG TRÚ


 TT Văn phòng tỉnh ủy Vĩnh Phúc

 Khu ĐT Hà Tiên - Liên Bảo - Vĩnh Yên - VP

 Yên Lập - Vĩnh Tường - VP

 Minh Quang - Tam Đảo - VP

 TT Văn phòng Tỉnh Ủy Vĩnh Phúc

 Khu tập thể Sở xây dựng Vĩnh Phúc

 Liên Bảo - Vĩnh Yên - VP

 An Tường - Vĩnh Tường - VP

 Thanh Vân - Tam Dương - Vĩnh Phúc

 Khu 15 - Liên Bảo - Vĩnh Yên - VP

 Khu 15 - Liên Bảo - Vĩnh Yên - VP

 Khu HC 17 - Liên Bảo - Vĩnh Yên - VP

 Khu HC 10 Liên Bảo - Vĩnh Yên -VP

 Khu 6 - Ngô Quyền - Vĩnh Yên - VP

 Khu 10 - Liên Bảo - Vĩnh Yên - VP

 Đạo Tú - Tam Dương - VP

 Khu 6 - Ngô Quyền - Vĩnh Yên - VP

 Đạo Tú - Tam Dương - VP

 Đông Quý - Đồng Tâm - Vĩnh Yên -VP

 Đông Nghĩa - Đồng Tâm - Vĩnh Yên - VP

 Khu HC 5 Liên Bảo - Vĩnh Yên -VP
Khu 17 -Liên Bảo - Vĩnh Yên -VP

Ngô Quyền - Vĩnh Yên - VP

Khu Thanh Giã 2 - Khai Quang - Vĩnh Yên - VP

Khu 17 -Liên Bảo - Vĩnh Yên -VP

Khu 10 - Liên Bảo - Vĩnh Yên - VP

Khu 2 - Liên Bảo -Vĩnh Yên -VP

Khu 2 - Liên Bảo -Vĩnh Yên -VP

Khu 7 - Liên Bảo - Vĩnh Yên - VP

Lạc Ý 3 - Đồng Tâm - Vĩnh Yên - VP

Liên Bảo - Vĩnh Yên - VP

TT Lập Thạch - Huyện Lập Thạch - VP

Xóm Gạch - Tích Sơn - Vĩnh Yên - VP

Quất Lưu - Bình Xuyên - Vĩnh Yên - VP

Khu 8 - Liên Bảo - Vĩnh Yên - VP

Đống Đa - Vĩnh Yên - VP

Đông Cường 1 - Đồng Tâm - Vĩnh Yên - VP

Vĩnh Thịnh - Tích Sơn - Vĩnh Yên - VP

Khai Quang - Vĩnh Yên - VP

Công an tỉnh Vĩnh Phúc

Đông Hợp - Đồng Tâm - Vĩnh Yên - VP

Phố Tiên - Hội Hợp - Vĩnh Yên - VP

KHC 11 - Liên Bảo - Vĩnh Yên - VP

Tập thể sở xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc

Tập thể sở xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc

KHC6 - Ngô Quyền - Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc
Đạo Đức - Bình Xuyên - Vĩnh Phúc

Đinh Trung - Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc

Thanh Giã - Khai Quang - Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc

Tích Sơn - Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc

Khu 10 - Liên Bảo - Vĩnh Yên - VP

Khu 4 - Đống Đa - Vĩnh Yên - VP

Tiểu đoàn 3 - Trường quân sự quân khu 3

Ngô Quyền - Vĩnh Yên - VP

Kim Xá - Vĩnh Tường - VP

Kim Xá - Vĩnh Tường - VP

Khai Quang - Vĩnh Yên- VP

Cao Đại - Vĩnh Tường - VP

TT Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc

Xóm Gạch - Tích Sơn - Vĩnh Yên - VP

Khu 12 - Đống Đa - Vĩnh Yên _VPĐại Tự - Yên Lạc - Vĩnh Phúc

Kim Long - Tam Dương - Vĩnh Phúc

Ngô Quyền - Vĩnh Yên - VP

Khu TT Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc

TT UBND tỉnh VP - Đống Đa - VY - VP

Khu Chung cư TNT - Liên Bảo - Vĩnh Yên -VP

Trường PTTH Trần Phú - Vĩnh Yên - VP

Khu TT Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh VP

Khu HC 17 - Liên Bảo - Vĩnh Yên - VP
Khu 8 - Liên Bảo - Vĩnh Yên - VP

Cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc

Thanh Giã - Khai Quang - Vĩnh Yên - VP

Khu DC số 1 - Liên Bảo - Vĩnh Yên - VP
Tập thể Ngân hàng Nhà Nước - Ngô Quyền -
Vĩnh Yên - VP
Xóm Vèo - Định Trung - Vĩnh Yên - VP

Khu HC 3 - Ngô Quyền - Vĩnh Yên- VP

Ngô Quyền - Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc

67 - Phố Chiền - Ngô Quyền - Vĩnh Yên - VP

Hợp Thịnh - Tam Dương - Vĩnh Phúc

Cầu Đo - Khai Quang - Vĩnh Yên - VP

Liên Bảo - Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc

Khai Quang - Vĩnh Yên- VP
Khu TT Trường THPT Trần Phú - Liên Bảo - Vĩnh
Yên - VP

Lữ đoàn 543 - Quân khu 3

Tập thể Viện Kiểm sát Nhân dân Vĩnh Phúc

Khu 12 - Đống Đa - Vĩnh Yên _VP

Ngô Quyền - Vĩnh Yên - VP

Khu 14 - Liên Bảo - Vĩnh Yên - VP

Đống Đa - Vĩnh Yên - VP

Ngô Quyền - Vĩnh Yên - VP

Tập thể Công an tỉnh VP

Khai Quang - Vĩnh Yên - VP

KHC12 - Liên Bảo - Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc
SN3 - KHC 12 - Đống Đa - Vĩnh Yên - VP
KHC 7 - Liên Bảo - Vĩnh yên - VP

Hương Canh - Bình Xuyên - Vĩnh Phúc

Đông Thành - Đồng Tâm - Vĩnh Yên - VP
G MUA CĂN HỘ NHÀ 11T2
ập thấp -Liên Bảo - Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc


                  NƠI Ở HIỆN TẠI             SỐ CĂN HỘ


      TT Văn phòng tỉnh ủy Vĩnh Phúc

      Khu Đô thị Hà Tiên - Liên Bảo - Vĩnh Yên - VP

      Thanh Giã - Khai Quang - Vĩnh Yên - VP

      Khu HC 10 - Liên Bảo - Vĩnh Yên - VP

      TT Văn phòng tỉnh ủy - Ngô Quyền - Vĩnh Yên - VP

      Khu tập thể Sở xây dựng Vĩnh Phúc - Đống Đa - Vĩnh Yên - VP

      Tổ Liên Gia 3 - Tổ dân phố 18 - Liên Bảo - Vĩnh Yên - VP

      Xóm Vẽn -Định Trung - Vĩnh Yên - VP

      Khu Chung cư TNT - Liên Bảo - Vĩnh Yên - VP

      Khu 15 - Liên Bảo - Vĩnh Yên - VP

      Khu 15 - Liên Bảo - Vĩnh Yên - VP

      Khu HC 17 - Liên Bảo - Vĩnh Yên - VP

      Khu HC 10 Liên Bảo - Vĩnh Yên -VP

      Khu 6 - Ngô Quyền - Vĩnh Yên - VP

      Khu 10 - Liên Bảo - Vĩnh Yên - VP

      Vinh Thịnh Đông - Khai Quang - Vĩnh Yên - VP

      Khu 6 - Ngô Quyền - Vĩnh Yên - VP      Đông Quý - Đồng Tâm - Vĩnh Yên -VP

      Đông Nghĩa - Đồng Tâm - Vĩnh Yên - VP

      Khu HC 1- Liên Bảo - Vĩnh Yên -VP
Khu HC1 - Ngô Quyền - Vĩnh Yên - VP

Khu Thanh Giã 2 - Khai Quang - Vĩnh Yên - VP

Khu 1 -Liên Bảo - Vĩnh Yên -VP

Khu 10 - Liên Bảo - Vĩnh Yên - VP

Khu 2 - Liên Bảo -Vĩnh Yên -VP

Khu 2 - Liên Bảo -Vĩnh Yên -VP

Khu 7 - Liên Bảo - Vĩnh Yên - VP

Lạc Ý 3 - Đồng Tâm - Vĩnh Yên - VP

Liên Bảo - Vĩnh Yên - VP

Khu 4 - Đống Đa - Vĩnh Yên- VP

số 49 - Ngõ 1 - đường Trần Phú - Liên Bảo - VY - VP

208-5T4 khu chung cư TNT - Vĩnh Yên

Khu 8 - Liên Bảo - Vĩnh Yên - VP

Khu TT Đoàn ca múa nhạc VP

Đông Cường 1 - Đồng Tâm - Vĩnh Yên - VP

Vĩnh Thịnh - Tích Sơn - Vĩnh Yên - VP

Khu 3 - Đống Đa - Vĩnh Yên - VP

Khu 13 - Liên Bảo - Vĩnh Yên - VP

Đông Hợp - Đồng Tâm - Vĩnh Yên - VP

Phố Tiên - Hội Hợp - Vĩnh Yên - VP

KHC 11 - Liên Bảo - Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc

Khu tập thể Sở xây dựng Vĩnh Phúc - Khu 12 - Đống Đa - Vĩnh Yên - VP

Tập thể sở xây dựng Vĩnh Phúc - Khu 12 - Đống Đa - Vĩnh Yên - VP

KHC6 - Ngô Quyền - Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc
Mậu Lâm - Khai Quang - Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc

SN 183 - Chùa Hà - Định Trung - Vĩnh Yên - VP

Thanh Giã - Khai Quang - Vĩnh Yên - VP

Thanh vân - Tam Dương - Vĩnh Phúc

Khu 10 - Liên Bảo - Vĩnh Yên - VP

Khu 4 - Đống Đa - Vĩnh Yên - VP

Khai Quang - Vĩnh Yên - VP

Ngô Quyền - Vĩnh Yên - VP

Khu TT Trường CĐ nghề Việt Đức Vĩnh Phúc

Khu TT Trường CĐ nghề Việt Đức Vĩnh Phúc

Khai Quang - Vĩnh Yên- VP

Khai Quang - Vĩnh Yên- VP

TT Trạm Y tế - Khai Quang - Vĩnh Yên - VP

Xóm Gạch - Tích Sơn - Vĩnh Yên - VP

Khu 12 - Đống Đa - Vĩnh Yên _VP

Khu 1 - Liên Bảo - Vĩnh Yên - VP

160- đường Ngô Quyền - Đống Đa - Vĩnh Yên - VP

Khu HC 18 - Liên Bảo - Vĩnh Yên - VP

115 Khu 7 - Trần Quốc Tuấn -Ngô Quyền - Vĩnh Yên - VP

Khu TT Bệnh viện ĐK tỉnh VP - Liên Bảo - Vĩnh Yên - VP

TT UBND tỉnh VP - Đống Đa - VY - VP

Khu Chung cư TNT - Liên Bảo - Vĩnh Yên - VP

Trường PTTH Trần Phú - Vĩnh Yên - VP

Khu TT Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh VP

Khu TT Trung tâm VH tỉnh VP
Khu 8 - Liên Bảo - Vĩnh Yên - VP

Cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc

Khu 3 - Đống Đa - Vĩnh Yên - VP

Khu HC 2 - Liên Bảo - Vĩnh Yên - VP
số 5 - Ngõ 9 - Đường Lam Sơn - Tích Sơn - Vĩnh Yên - VP

Ngô Quyền - Vĩnh Yên - VP

68 - Phố Chiền - Ngô Quyền - Vĩnh Yên - VP

số 5 - phố Quán Tiên - Hội Hợp - VY - VP

Cầu Đo - Khai Quang - Vĩnh Yên - VP

Liên Bảo - Vĩnh Yên - VP

Khu HC 7 - Liên Bảo - Vĩnh Yên - VP

Khai Quang - Vĩnh Yên- VP

Tập thể trường THPT Trần Phú - Liên Bảo - avĩnh Yên -VP

Lữ đoàn 543 - Quân khu 4

Tập thể Viện Kiểm sát ND Vĩnh Phúc -Đống Đa - Vĩnh Yên - VP

Khu 12 - Đống Đa - Vĩnh Yên _VPKhu 14 - Liên Bảo - Vĩnh Yên - VP

Đống Đa - Vĩnh Yên - VP

Ngô Quyền - Vĩnh Yên - VP

Tập thể Công an tỉnh VP

Khai Quang - Vĩnh Yên - VP

KHC 12 - Liên Bảo - Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc
SN 3 - KHC 12 - Đống Đa - Vĩnh Yên - VP
KHC 7 - Liên Bảo - Vĩnh Yên - VP

Tập thể sở xây dựng Vĩnh Phúc - Khu 12 - Đống Đa - Vĩnh Yên - VP

Đông Thành - Đồng Tâm - Vĩnh Yên - VP
                  DANH SÁCH KHÁCH HÀNG ĐƯỢC QUYỀN MUA CÁC CĂN HỘ NHÀ 11T2
                       (Khu chung cư dành cho người có thu nhập thấp -Liên Bảo - Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc

      NGƯỜI ĐỨNG ĐƠN          THÀNH VIÊN TRONG HỘ
TT                                        HỘ KHẨU THƯỜNG TRÚ            NƠI TẠM TRÚ        ĐIỆN THOẠI
      Họ và Tên     CMND       Họ và Tên     CMND

1  Nguyễn Văn Giảng    182262455 Lê Thị Duyên       131343929  TT Văn phòng tỉnh ủy Vĩnh Phúc                      0987 266 347
                                       Khu ĐT Hà Tiên - Liên Bảo - Vĩnh
2  Vũ Hoài Thanh      131029594 Hoàng Thị Hồng Thắm   135103603  Yên - VP                                 0982 054 079
                                                         Thanh Giã - Khai Quang -
3  Khổng Thị Bạch Kim   135111060 Bùi Văn Huấn       135001742  Yên Lập - Vĩnh Tường - VP      Vĩnh Yên - VP            0914 841 478

4  Dương Thị Hoài Phương  135169113 Lâm Quang Ngọc      135091538  Minh Quang - Tam Đảo - VP      Khu HC 10 - Liên Bảo - Vĩnh Yên - VP 0984 624 444
                                       TT Văn phòng tỉnh ủy - Ngô Quyền -
5  Nguyễn Thị Hương    135103821 Nguyễn Xuân Giang    131599747   Vĩnh Yên - VP                              01685 926 108
                                       Khu tập thể Sở xây dựng Vĩnh Phúc
6  Phạm Tuấn Long     135015041 Phạm Thu Hương      135079567  - Đống Đa - Vĩnh Yên - VP                        01699 034 028
                                                                           0914 347 237
7  Hà Thúc Sâm       130259137 Vũ Thị Tín        130259139  Liên Bảo - Vĩnh Yên - VP                        (02113 840 516)
                                                         Xóm Vẽn -Định Trung - Vĩnh Yên
8  Lê Minh Tiến      135593029 Lê Thị Vận        135616308  An Tường - Vĩnh Tường - VP      - VP                0977 487 423
                     Đỗ Văn Vũ       145133131                     Khu Chung cư TNT - Liên Bảo -
9  Đỗ Thị Hương Thu    135171253                    Thanh Vân - Tam Dương - Vĩnh Phúc                    0974 538 815
                                                         Vĩnh Yên - VP
                     Đỗ Quang Hệ      130315481

10 Nguyễn Văn Tuấn      135598423 Phạm Thị Thanh Hiền   135598437  Khu 15 - Liên Bảo - Vĩnh Yên - VP                     0985412182

11 Nguyễn Thị Hạnh      135013686 Trần Quang Minh     4B9A357362 Khu 15 - Liên Bảo - Vĩnh Yên - VP                      0983461073
                                     Khu HC 17 - Liên Bảo - Vĩnh Yên -
12 Lương Trọng Tài      131353079 Vũ Thị Minh Việt     135026779 VP                                     0912 702 697
                     Đỗ Mạnh Tuyết     135525423
                                                                            0982 553 207
13 Nguyễn Thị Sen      135525427 Đỗ Hồng Hà        135033524  Khu HC 10 Liên Bảo - Vĩnh Yên -VP
                                                                           (0982 292 830)
                     Lê Thị Hà Tuyết    135003357

14 Lê Thanh Hải       135380555 Nguyễn Thị Ngọc Hương  135013004  Khu 6 - Ngô Quyền - Vĩnh Yên - VP                     0912 667 699
                                                                           0166 8804 860
15 Đặng Thị Lập       135594847 Nguyễn Ngọc Quỳnh    135594848  Khu 10 - Liên Bảo - Vĩnh Yên - VP                    (0211 3860 244)                                        Page 16
      NGƯỜI ĐỨNG ĐƠN         THÀNH VIÊN TRONG HỘ
TT                                      HỘ KHẨU THƯỜNG TRÚ            NƠI TẠM TRÚ         ĐIỆN THOẠI
     Họ và Tên    CMND       Họ và Tên     CMND

                   Đỗ Văn Sình      135480799                    Vinh Thịnh Đông - Khai Quang -
16 Đỗ Tiến Dũng      5015136                    Đạo Tú - Tam Dương - VP                          0975 147 095
                                                       Vĩnh Yên - VP
                   Võ Thị Duyên      135058189

17 Hoàng Quỳnh Nga    135180709 Nguyễn Việt Dũng     135033672  Khu 6 - Ngô Quyền - Vĩnh Yên - VP                     0974 441919

18 Đỗ Thị Mai Thúy    63263995  Nguyễn Mạnh Hùng    131583561  Đạo Tú - Tam Dương - VP                          - VP
                                                       Khu chung cư TNT - Liên Bảo - Vĩnh Yên0978 398 008
                                     Đông Quý - Đồng Tâm - Vĩnh Yên                      0912 969 535
19 Nguyễn Hải Đăng    135529486 Nguyễn Thị Ngọc Dung   135590936  -VP                                   (0917 360 969)
                                     Đông Nghĩa - Đồng Tâm - Vĩnh Yên                     0211 3867 869
20 Phùng Bái       11180090  Phan Thị Thảo     130032805  - VP                                  (0913 061 551)
                   Nguyễn Thị Kim Oanh  164269229
                                                                          0912 161 105
21 Đỗ Ngọc Quân      135056409                   Khu HC 5 Liên Bảo - Vĩnh Yên -VP
                                                                         (0126 331 678)
                   Đỗ Trọng Nga      135555755

22 Lê Công Anh      131111020 Nguyễn Thị Nguyệt    135008119  Khu 17 -Liên Bảo - Vĩnh Yên -VP                      0988 678 367

23 Hoàng Thị Quế     135049051 Nguyễn Mạnh Hùng     131483333  Ngô Quyền - Vĩnh Yên - VP                         0982 936 800
                                     Khu Thanh Giã 2 - Khai Quang -
24 Trần Thị Minh Phương  220985508 Đặng Trường Sơn     221057344  Vĩnh Yên - VP                              0166 758 6363

25 Dương Thảo Hoa     135552968 Đào Thanh Hùng      135552967  Khu 17 -Liên Bảo - Vĩnh Yên -VP                      0979 248 437
                   Lê Thị Thu Thủy    135126219
                                                                         0988 696 456
26 Đỗ Hữu Tú       135111441                   Khu 10 - Liên Bảo - Vĩnh Yên - VP
                                                                         (01688 323 818)
                   Nguyễn Thị Minh Ngọc  010487162

27 Kim Đình Hùng     135554790 Dương Thị Loan      135033042  Khu 2 - Liên Bảo -Vĩnh Yên -VP                      0985 739 888

28 Nguyễn Văn Khánh    135394789 Dương Thị Ngọc Vui    135092779  Khu 2 - Liên Bảo -Vĩnh Yên -VP                      0912 239 552
                   Phùng Thị Liền     135088793                                       0904 113 821

                   Hoàng Đình Quang
29 Hoàng Ngọc Thảo    135524659                   Khu 7 - Liên Bảo - Vĩnh Yên - VP
                   Hoàng Thị Ngọc Yến   135514410

                   Hoàng Thị Kim Oanh   135269621
                                     Page 17
       NGƯỜI ĐỨNG ĐƠN         THÀNH VIÊN TRONG HỘ
TT                                      HỘ KHẨU THƯỜNG TRÚ            NƠI TẠM TRÚ        ĐIỆN THOẠI
      Họ và Tên    CMND       Họ và Tên     CMND

30 Phùng Xuân Thủy     135388200 Hoàng Thị Huệ      90705527  Lạc Ý 3 - Đồng Tâm - Vĩnh Yên - VP                    0985 624 973

31 Trần Hồng Minh     135551195 Trần Thanh Hương     135033117  Liên Bảo - Vĩnh Yên - VP                         0904 774 889

32 Lăng Xuân Ngân     135069009 Đỗ Thị Thu Giang     135068654  TT Lập Thạch - Huyện Lập Thạch - VP Khu 4 - Đống Đa - Vĩnh Yên- VP    0985 019 647
                                                                          0988 266 269
33 Nguyễn Thành Kiên    135037286 Dương Thị Thu Hương   135096381  Xóm Gạch - Tích Sơn - Vĩnh Yên - VP                   (0982 103 723)
                                     Quất Lưu - Bình Xuyên - Vĩnh Yên  208-5T4 khu chung cư TNT -
34 Hà Thị Thu Yến     135616153 Vũ Đức Hùng       135601130  - VP                Vĩnh Yên - VP             0982 559 454
                    Nhâm Văn Thịnh     135558441
                                                                          0915 260 195
35 Bùi Thị Bích Liên    135558442                   Khu 8 - Liên Bảo - Vĩnh Yên - VP
                                                                          (02113 841 900)
                    Nhâm Tùng Giang    135263416
                                                        Khu TT Đoàn ca múa nhạc VP -
36 Lê Hải         135097603 Trần Út Hoàng      135126186                    Ngô Quyền - Vĩnh Yên - VP      0983 735 638
                                     Đông Cường 1 - Đồng Tâm - Vĩnh
37 Hoàng Thị Minh Nguyệt  135246634 Nguyễn Tuấn Liêm     135161769  Yên - VP                                 0912 904 268
                                     Vĩnh Thịnh - Tích Sơn - Vĩnh Yên -
38 Phan Văn Bôn      135130551 Dương Thị Lan      135385945  VP                                    0983 284 789

39 Trần Thị Thu Hà     135186376 Nguyễn Văn Thành     131116913  Khai Quang - Vĩnh Yên - VP      Khu 3 - Đống Đa - Vĩnh Yên - VP   0945 525 253

40 Hà Thị Thủy       135147644 Ngô Thanh Tùng      135167570  Công an tỉnh Vĩnh Phúc        Khu 13 - Liên Bảo - Vĩnh Yên - VP  0976 982 266
                    Lê Xuân Phước     130849446                                       0912 599 568

                    Lê Thị Anh Tám     130793577
41 Lê Minh Sơn       135113536                   Đông Hợp - Đồng Tâm - Vĩnh Yên - VP
                    Phan Thị Bích Nguyệt  135056666

                    Lê Hồng Minh      131223891

42 Lê Đình Phương     135619791 Nguyễn Thị Hà      131602287  Phố Tiên - Hội Hợp - Vĩnh Yên - VP                    0167 999 4051

43 Nguyễn Thị Thu Hương  135115848 Hoàng Văn Hảo      99B15816  KHC 11 - Liên Bảo - Vĩnh Yên - VP                     0989 735 934
                                                        Khu tập thể Sở xây dựng Vĩnh
44 Lê Đức Thế       131084654 Vũ Thị Mai        131369373                    Phúc - Đống Đa - Vĩnh Yên - VP    0912 152 098
                                                        Tập thể sở xây dựng Vĩnh Phúc -
45 Nguyễn Hữu Mai     131131616 Phạm Thị Thuận      131131349                    Đống Đa - Vĩnh Yên - VP       0912 094 184                                      Page 18
      NGƯỜI ĐỨNG ĐƠN          THÀNH VIÊN TRONG HỘ
TT                                      HỘ KHẨU THƯỜNG TRÚ             NƠI TẠM TRÚ        ĐIỆN THOẠI
     Họ và Tên     CMND      Họ và Tên    CMND

                    Hà Thị Thu Hương   135186709
46 Trần Mạnh Hồng     135013222                   KHC6 - Ngô Quyền - Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc                  0986 116 668
                    Trần Tuấn Anh     135514036
                                                        Mậu Lâm - Khai Quang - Vĩnh
47 Hoàng Việt Anh     135107600 Nguyễn Thị Ngọc Thu   135322912  Đạo Đức - Bình Xuyên - Vĩnh Phúc   Yên - Vĩnh Phúc           0917 521 141

48 Ngô Thuý Hằng      130898078 Bùi Quang Thanh     131480607  Đinh Trung - Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc                     01683 867 999
                                     Thanh Giã - Khai Quang - Vĩnh Yên -
49 Trần Thị Thanh Chung  135037886 Phạm Hồng Thái     135110496  Vĩnh Phúc                                 0963 230 358

50 Nguyễn Anh Vũ      135087242 Nguyễn Thị Hà Phương  135188189  Tích Sơn - Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc    Thanh vân - Tam Dương - Vĩnh Phúc  0976 666 682

51 Trần Lệ Giang      135185651 Vũ Trường Giang     131049471  Khu 10 - Liên Bảo - Vĩnh Yên - VP                     0987 364 458
                    Hoàng Thị Tiểu Hồng  135393726

52 Phạm Văn Bính      135394504 Phạm Duy Hùng      135105011  Khu 4 - Đống Đa - Vĩnh Yên - VP                      0917 307 933

                    Phạm Hải Linh     Học sinh

53 Đào Văn Quân      12A931014922Lê Thị Thanh Toàn   135701219                     Khai Quang - Vĩnh Yên - VP     0168 766 0665

54 Nguyễn Thị Kim Oanh   070675801 Tô Đình Quyền      135174263  Ngô Quyền - Vĩnh Yên - VP                         0984 852 456
                                                        Khu TT Trường CĐ nghề Việt
55 Nguyễn Văn Mạnh     135307186 Nguyễn Thị Lan     135554500  Kim Xá - Vĩnh Tường - VP       Đức - Liên Bảo - Vĩnh Yên - VP   0164 621 6941
                    Trần Thị Hiền     135213780
                                                        Khu TT Trường CĐ nghề Việt
56 Nguyễn Văn Tuyến    135525912                   Kim Xá - Vĩnh Tường - VP                         0985 107 879
                                                        Đức - Liên Bảo - Vĩnh Yên - VP
                    Nguyễn Tuấn Lộc    135026538

57 Phạm Thị Thu Hiền    135605108 Lê Xuân Mạnh      135120194  Khai Quang - Vĩnh Yên- VP                         0985 448 189
                    Vũ Thị Phương Thùy  135093635
58 Nguyễn Văn Dũng     135109197                   Cao Đại - Vĩnh Tường - VP       Khai Quang - Vĩnh Yên- VP      0985 091 545
                    Nguyễn Văn Tiến    135156539

59 Nguyễn Thị Thu Hạnh   131504232 Đường Vũ Chuyên     135121346  TT Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc                        0976 992 688

60 Nguyễn Xuân Tiến    135031828 Phan Thị Minh Thúy   131329897  Xóm Gạch - Tích Sơn - Vĩnh Yên - VP                    0902 172 186                                     Page 19
      NGƯỜI ĐỨNG ĐƠN         THÀNH VIÊN TRONG HỘ
TT                                      HỘ KHẨU THƯỜNG TRÚ             NƠI TẠM TRÚ        ĐIỆN THOẠI
     Họ và Tên    CMND      Họ và Tên     CMND

61 Hoàng Thị Thu Hà   131 480 678 Triệu Sơn       135 012 960  Khu 12 - Đống Đa - Vĩnh Yên -VP                      0211 3500 977

62 Hà Thị Lý       135219038 Phan Đức Tùng       328-440   Vân Trục - Lập Thạch - Vĩnh Phúc    Khu 1 - Liên Bảo - Vĩnh Yên - VP  0913 550 154
                                                        160- đường Ngô Quyền - Đống Đa
63 Đàm Minh Thư     135 062 203 Nguyễn Thị Thặm    135 066 244  Đại Tự - Yên Lạc - Vĩnh Phúc      - Vĩnh Yên - VP           0978 151 568
                                                        Khu HC 18 - Liên Bảo - Vĩnh Yên
64 Nguyễn Anh Tuấn    99013859  Nguyễn Thị Hà     131322679   Kim Long - Tam Dương - Vĩnh Phúc    - VP                0982 891 656
                                                                          0914 837 747
65 Tiết Thị Ninh     135557617 Vũ Bá Bằng       135650833   Ngô Quyền - Vĩnh Yên - VP                         (0211 3860 383)
                                     Khu TT Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh
66 Nguyễn Anh Tuấn    131047222 Đặng Thị Thu Phương   135013505   Phúc - Liên Bảo - Vĩnh Yên - VP                      0912 389 426
                                     TT UBND tỉnh VP - Đống Đa - VY
67 Nguyễn Văn Tuân    151371919 Nguyễn Thị Thúy     135170581   - VP                                    0912 960 669
                                     Khu Chung cư TNT - Liên Bảo - Vĩnh
68 Vi Thị Tuyết Ngân   131318035 Nguyễn Tiến Mạnh    131346051   Yên -VP                                  0165 9892 810
                                     Trường PTTH Trần Phú - Vĩnh Yên                      0916 159 262
69 Phạm Ngọc Thiệu    135261178 Nguyễn Thị Thu Trang  131160174   - VP                                   (0211 3845 219)

70 Nguyễn Văn Anh    12A851014773Đỗ Thị Minh Hảo    12A961016758 Khu TT Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh VP                      0983 807 131

71 Khổng Thị Mai Lan   135273969 Vũ Đức Long       135378930   Khu HC 17 - Liên Bảo - Vĩnh Yên - VP                    0988 884 939

72 Dương Hải Nam     135391616 Đoàn Thị Thanh Cần   135331615   Khu 8 - Liên Bảo - Vĩnh Yên - VP                      0912225558
                   Nguyễn Trí      135393468
73 Nguyễn Trí Mạnh    135047956                    Cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc                          0984 888 859
                   Dương Thị Thiệp


74 Trần Thị Như Quỳnh  135266318 Nguyễn Thế Nam     135 098 476                    K
                                     Thanh Giã - Khai Quang - Vĩnh Yên - VP hu 3 - Đống Đa - Vĩnh Yên - VP   0168 592 2628
                                     Khu DC số 1 - Liên Bảo - Vĩnh Yên                     0985 066 107
75 Trần Văn Lập     135173634 Hà Thị Minh Nguyệt   135376853   - VP                                   (0979 680 084)
                                     Tập thể Ngân hàng Nhà Nước - Ngô
76 Trần Thị Lê Thanh   131305398 Tạ Anh Sơn       135036280   Quyền - Vĩnh Yên - VP                           0983 158 078
77 Đặng Xuân Vinh    131104902 Trần Thị Thanh Hương  131077699   Xóm Vèo - Định Trung - Vĩnh Yên - VP                    0979 897 838
                   Hoàng Thị Hạnh    131127347
78 Trần Quốc Sơn     135378052                    Khu HC 3 - Ngô Quyền - Vĩnh Yên - VP                    0983 845 113
                   Trần Thị Tây Hà                                     Page 20
      NGƯỜI ĐỨNG ĐƠN          THÀNH VIÊN TRONG HỘ
TT                                       HỘ KHẨU THƯỜNG TRÚ            NƠI TẠM TRÚ      ĐIỆN THOẠI
     Họ và Tên     CMND      Họ và Tên     CMND

79 Nguyễn Thị Hồng Nho   131222642 Đỗ Huy Bình       131411606   Ngô Quyền - Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc                   0982 282 516
                                      67 - Phố Chiền - Ngô Quyền - Vĩnh
80 Đỗ Thị Hoàng Bình    135102487 Vũ Quang Duy      135061914   Yên - VP                               01699 034 069
                                                       Số 5 - phố Quán Tiên - Hội Hợp -
81 Phùng Đắc Thành     135014912 Nguyễn Thanh Huyền   131473025   Hợp Thịnh - Tam Dương - Vĩnh Phúc VY - VP              0973 363 426
                                      Cầu Đo - Khai Quang - Vĩnh Yên -
82 Trần Việt Dũng     135607889 Bùi Thị Thu Hiền    131238786   VP                                  0972 024 558

83 Đỗ Ngọc Linh      131127515 Đào Mạnh Cường     135599770   Liên Bảo - Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc                   0912 616 727

84 Nguyễn Thị Bình     135058433 Trần Văn Ngân      131175506   Khu HC 7 - Liên Bảo - Vĩnh Yên - VP                 0936 134 666

85 Nguyễn Thị Thu Hà    135 111 204 Nguyễn Trọng Hiếu   135 087 743  Khai Quang - Vĩnh Yên- VP                      0983 468 747
                                      Khu TT Trường THPT Trần Phú -
86 Nguyễn Văn Tiến     135128295 Phạm Ngọc Hoa      60729593   Liên Bảo - Vĩnh Yên - VP                       0912 958 614
                                                                         0982 135 838
87 Triệu Nguyên Long    132 175 401 Trần Thị Cảnh     070 549 124  Lữ đoàn 543 - Quân khu 3       Đồng Tâm - Vĩnh Yên - VP    (0982 142 248)
                                      Tập thể Viện Kiểm sát Nhân dân
88 Nguyễn Vĩnh Sơn     135 006 896 Nguyễn Thị Hằng    135 069 064  Vĩnh Phúc                              0982 460 360
                    Bùi Văn Lý      135 604 742

89 Cao Thị Xuân Hương   130 462 241 Bùi Việt Dũng            Khu 12 - Đống Đa - Vĩnh Yên -VP                   0984 011 237

                    Bùi Thị Hải Yến

90 Hoàng Thị Minh Phương  135 552 173 Trần Ngọc Vũ     135 592 988  Ngô Quyền - Vĩnh Yên - VP                      0904 227 802

91 Lê Thị Thu Hà      135 394 273 Lê Hoàng Vũ      135 039 272  Khu 14 - Liên Bảo - Vĩnh Yên - VP                  0987 811 179

92 Trần Trọng Hùng     135 388 274 Phạm Thị Kim Cúc   135 384 982  Đống Đa - Vĩnh Yên - VP                       0912 161 289
                    Ngô Thị Thanh Hương  135 033 199
93 Dương Anh Vĩ      135106426                    Ngô Quyền - Vĩnh Yên - VP                      0988 083 411
                    Nguyễn Thị Luận    135141927

94 Lê Thanh Vân      131536647 Hoàng Thị Nhàn     135265678   Tập thể Công an tỉnh VP                       0977 014 666

95 Khổng Thị Kim Huyên   135069123 Hoàng Xuân Hoàn     135069121   Khai Quang - Vĩnh Yên - VP                                      Page 21
      NGƯỜI ĐỨNG ĐƠN         THÀNH VIÊN TRONG HỘ
TT                                     HỘ KHẨU THƯỜNG TRÚ           NƠI TẠM TRÚ      ĐIỆN THOẠI
      Họ và Tên    CMND      Họ và Tên    CMND
                                    KHC12 - Liên Bảo - Vĩnh Yên -
96 Hoàng Thị Thu Hà    135 043 574 Hà Hải Sơn     135 114 131  Vĩnh Phúc                             0982 301 679
                                    SN3 - KHC 12 - Đống Đa - Vĩnh                   0988 599 059
97 Vũ Văn Thế       135 127 412 Phan Thị Minh Tâm  111 573 623  Yên - VP                              0988 552 736
98 Nguyễn Thị Khánh Thơ  135 169 719 Nguyễn Xuân Tường  135 117 659  KHC 7 - Liên Bảo - Vĩnh yên - VP                  0978 009 027
                                                      Tập thể sở xây dựng Vĩnh Phúc
99 Trần Tuấn Anh     135 385 278 Lê Mai Hương    135 031 621  Hương Canh - Bình Xuyên - VP    - Đống Đa - Vĩnh Yên - VP    0912 143 148
                                    Đông Thành - Đồng Tâm - Vĩnh Yên
100 Chu Thị Thu Hoài   135 523 671 Nguyễn Văn Nhật   135 377 367  - VP                                01696902067
                                     Page 22

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:19
posted:11/25/2011
language:Vietnamese
pages:22