Sheet1 by Ok37N54

VIEWS: 41 PAGES: 42

									                 1- red light 2 - police 3- спийд камера


                    Ограниче
                Тип на  ние на
Номер  Дължина  Ширина   камерата скоростта
1    27.87467  43.22176   1     50
2    27.90238  43.22798   1     50
3    27.88823  43.21942   1     50
4    27.86481  43.22561   2     50
5    27.91084  43.20496   1     50
6    27.92068  43.20986   1     50
7    27.95689  43.21642   3     50
8    27.82180  43.25933   3     50
9    27.83916  43.23962   2     50
10   27.89575  43.21589   1     50
11   27.92308  43.20812   1     50
12   27.93469  43.21899   1     50
13   27.93708  43.21988   1     50
14   27.90409  43.21258   1     50
15   27.91731  43.20726   1     50
16   27.90428  43.20396   1     50
17   23.34395  42.67959   2     50
18
19   23.32960  42.66869   3    50
20
21   23.32147  42.67850   1    50
22
23
24
25   23.31576  42.69899   1    50
26   27.91020  43.21880   2    50
27   27.82106  43.53937   2    60
28   23.49288  42.70191   2    50
29   27.87542  43.18557   2    50
30
31   23.69599  43.11466   2    60
32
33
34
35
36
37
38   23.81678  43.69727   2    50
39  27.92434  43.21260  1  50
40  27.93106  43.21681  1  50
41  27.47029  42.50298  1  50
42  27.46728  42.50235  1  50
43  27.46458  42.51295  1  50
44  23.27397  42.70927  1  50
45  23.28278  42.70660  1  50
46  23.32879  42.70475  3  50
47  23.45320  42.63246  2  60
48
49  24.52624  42.20502  2  80
50  27.94572  43.21828  2  50
51  27.44552  42.53491  2  60
52  27.43663  42.47076  2  50
53  23.06461  42.20041  2  60
54  23.79670  42.78910  1  80
55  27.90840  43.21846  1  50
56  25.08244  42.21021  2  80
57  27.89642  43.19896  2  50
58  23.29697  42.71609  2  50
59  27.94156  43.22449  2  50
60  23.17370  42.61248  2  60
61  27.85723  43.22619  2  50
62  27.85976  43.21167  2  50
63  27.91481  43.20635  1  50
64  23.29011  42.71197  1  40
65
66  23.33466  42.69297  1  50
67  23.32882  42.68787  1  50
68  23.32170  42.69772  1  50
69  23.32193  42.69746  1  50
70  23.32433  42.69722  1  40
71
72
73  23.33817  42.69053  1  50
74  23.28514  42.69562  1  50
75  23.33136  42.69030  1  50
76  23.32109  42.69492  1  50
77
78  23.33114  42.68580  1  50
79  23.29567  42.69546  2  50
80  23.19623  42.63664  2  60
81  23.09512  42.34971  3  60
82  23.43117  42.70903  3  60
83  23.67277  43.04475  2  50
84  23.68477  43.06036  2  50
85
86
87  27.90650  43.20450  1  50
88  27.92979  43.20965  1  50
89
90  25.55277  41.93333  1  50
91  25.57861  42.03694  2  60
92  25.58366  42.04472  2  50
93  25.34827  42.04938  2  50
94  25.12958  42.10861  2  60
95
96  27.91480  43.21401  1  50
97  26.91791  43.31883  2  60
98  26.41713  43.11868  2  60
99  25.21596  43.04279  2  60
100  25.09129  43.03572  2  60
101  26.28040  42.62149  2  50
102  26.66898  42.64709  2  50
103  25.66884  42.31977  2  50
104  27.91746  43.21213  1  50
105  27.46853  42.52093  2  50
106  27.46992  42.53333  2  50
107  23.45423  42.65335  2  40
108  23.52388  43.22600  2  50
109  23.50904  43.23425  2  90
110  23.42724  43.27342  2  50
111  23.35259  43.32362  2  50
112  23.29283  43.38327  2  90
113  23.24053  43.40230  2  50
114  23.22918  43.42668  2  50
115
116  23.25073  43.65194  2  50
117  23.22960  43.69989  2  40
118  23.24857  43.81442  2  50
119  23.24153  43.81948  2  50
120  23.21351  43.77853  2  50
121  23.24187  43.81741  2  50
122  27.54402  42.56121  2  60
123  27.51563  42.56094  2  80
124  27.51281  42.55660  2  80
125  27.49620  42.60652  2  50
126  27.46854  42.52851  2  50
127  27.47267  42.44205  2  80
128  27.66912  42.40546  2  60
129
130
131  24.08320  43.50821  2  50
132  24.08675  43.49032  2  50
133
134  23.33363  41.43120  2  50
135
136  25.57574  43.08426  2  40
137  26.82802  43.15626  2  60
138  26.53533  43.21354  2  70
139  25.81500  43.11688  2  60
140  23.92355  42.92556  2  90
141  23.53533  42.71969  2  50
142  23.04113  42.15740  2  60
143  23.54019  42.33802  2  50
144  23.22029  42.65141  2  50
145  25.67277  41.92044  2  60
146  25.36438  41.69022  2  50
147  25.71695  42.44000  2  60
148  23.32695  42.69796  1  50
149  23.29652  42.69087  2  50
150  23.33759  42.67410  2  50
151  23.27519  42.71340  2  50
152  23.06020  42.02686  2  90
153  26.06848  43.74567  2  90
154  25.72891  41.92445  2  50
155  26.17150  43.65826  2  70
156  26.32637  43.56736  2  60
157
158  26.52529  43.54245  2  60
159  26.55009  43.52837  2  90
160
161  26.93650  43.30633  2  60
162  26.88612  43.33880  2  50
163  24.29299  42.03408  2  50
164  24.78967  42.09685  2  60
165  24.81409  42.06764  2  60
166  23.32931  42.69521  1  50
167  23.31897  42.68903  1  50
168  23.33204  42.69410  1  40
169  23.39443  42.65761  2  50
170  23.33577  42.64283  2  50
171  23.35328  42.68877  2  50
172
173  27.87346  42.88876  2  60
174  27.81261  43.12949  2  60
175  27.86081  43.05656  2  60
176  27.84050  43.03145  2  90
177  27.79487  42.99256  2  50
178  26.55638  43.22619  2  60
179  25.79450  43.10708  2  60
180  25.47502  42.98016  2  40
181  26.42905  43.12591  2  60
182  24.81585  42.52928  2  60
183  24.77645  42.37853  2  40
184  24.73010  42.21435  2  90
185  27.99382  43.22376  2  60
186  25.31071  42.19594  2  50
187
188  25.63068  42.45174  2  50
189  25.64595  42.39374  2  50
190  23.33708  42.66336  2  50
191  25.65383  42.42788  2  40
192  25.66816  42.42925  2  50
193  25.68713  42.43333  2  50
194  25.347345  42.203897  2  60
195  24.69137  42.13085  2  50
196  24.67791  42.13224  2  50
197  24.69922  42.13175  2  50
198  24.73091  42.15725  2  50
199  24.73099  42.15042  2  50
200  24.67591  42.15320  2  50
201  24.74851  42.15896  1  50
202  24.74267  42.16603  2  50
203  24.73719  42.18661  2  50
204  24.73820  42.18290  2  50
205  24.76280  42.15982  2  50
206  24.75466  42.15935  2  50
207  24.73290  42.13330  2  50
208  24.72266  42.13212  2  40
209  24.72568  42.13592  2  50
210  24.77777  42.14041  2  50
211  24.77907  42.14862  2  50
212  24.77541  42.13014  2  50
213  24.70532  42.09177  2  60
214  25.38952  41.57023  2  50
215  27.89657  43.21165  2  40
216  27.94124  43.21403  1  50
217  26.19045  42.59208  2  50
218  26.23403  42.61244  2  50
219  26.47722  42.49848  2  50
220  26.49223  42.49157  2  50
221  26.51477  42.47883  2  40
222  26.50742  42.48028  2  40
223  23.38156  42.67594  2  50
224  23.38851  42.66512  2  50
225  27.86337  43.22465  2  40
226  27.90817  43.20461  1  50
227  27.87671  42.82836  2  60
228  27.72111  42.71014  2  60
229  27.27699  42.68554  2  50
230  27.00618  42.65302  2  60
231  28.01199  43.23592  2  60
232  23.31939  42.71147  1  50
233  23.79129  42.48370  2  130
234  24.66990  42.20254  2  130
235  25.73042  42.44356  2  60
236  24.40160  42.22033  2  130
237  24.20870  42.30314  2  130
238  23.39009  42.71009  2  50
239  23.86801  42.40157  2  130
240  23.87680  42.38343  2  130
241  24.02205  42.34216  2  130
242  24.13154  42.31946  2  130
243  24.47305  42.20719  2  130
244  23.79682  42.83346  1  80
245  23.79682  42.84274  1  80
246  24.42389  41.73371  2  60
247  28.05078  43.30596  2  60
248  28.25305  43.42087  2  60
249  24.72114  43.04096  2  60
250  24.40381  43.03277  2  50
251  24.12025  43.03684  2  50
252  27.61082  43.23149  2  130
253
254  23.53450  42.71994  2  50
255  26.04816  43.16341  2  60
256  24.61952  43.39459  2  40
257  24.59792  43.54095  2  50
258  24.53912  43.47932  2  60
259  24.55299  43.50142  2  50
260  24.55756  43.50405  2  60
261  24.63452  43.59508  2  50
262  24.68507  43.63447  2  50
263  25.70900  43.08402  2  90
264  24.44790  43.03653  2  90
265  23.35986  42.66856  2  50
266  24.70629  43.04041  2  90
267  26.17417  43.15632  2  60
268  25.71734  43.46917  2  50
269  25.62500  43.10004  2  50
270  25.36428  43.08470  2  50
271  25.59524  43.08094  2  50
272  25.30735  42.88304  2  50
273  25.33935  42.84551  2  40
274  25.31244  42.88033  2  50
275  25.81587  42.64502  2  60
276  25.43486  42.61370  2  60
277  25.29344  42.65061  2  60
278  24.95196  42.60837  2  60
279  24.78949  42.64309  2  50
280  24.71307  43.17479  2  60
281  24.71919  43.12031  2  50
282  24.62026  43.39723  2  40
283  24.51653  43.03917  2  60
284  25.52313  42.60171  2  60
285  25.78569  42.63343  2  60
286  24.61235  43.35919  2  50
287  26.01590  43.87390  2  50
288  25.91469  43.79002  2  50
289  24.37450  43.02984  2  70
290  24.88745  43.04751  3  60
291  26.30382  42.63347  2  50
292  24.74379  42.65527  2  50
293  23.54429  42.72321  2  60
294  24.70925  42.91558  2  50
295  24.67127  42.86314  2  50
296  24.71669  42.90297  2  50
297  24.74425  42.89712  2  50
298  24.75950  42.88940  2  50
299  24.68472  42.96465  2  50
300  26.55403  43.23725  2  90
301
302  24.13500  43.06056  2  60
303  26.42714  42.53000  2  60
304  25.37175  42.66548  2  50
305  25.32847  42.70940  2  50
306  26.60712  42.42693  2  40
307  25.32478  42.71512  2  50
308  27.23952  44.10761  2  50
309  24.06679  42.03140  2  40
310
311  24.08084  42.33553  2  130
312
313
314  28.11099  43.42297  2  60
315  28.13455  43.43005  2  60
316  28.05303  43.39296  2  50
317  28.03018  43.36606  2  60
318  24.43851  42.08735  2  50
319  25.55176  43.43045  2  60
320  25.91115  43.74112  2  80
321  24.16014  43.18786  2  60
322  25.79655  43.51980  2  40
323  24.65393  43.42601  2  80
324  25.37241  43.41380  2  60
325  25.89926  43.67975  2  50
326  24.14126  43.06650  1  60
327  23.311959  42.705784  1  50
328  23.317586  42.705407  1  50
329  23.323846  42.704945  1  50
330  23.40459  42.62239  2  50
331  23.552967  42.336933  1  50
332  23.24122  42.65890  1  50
333  23.12884  42.60127  1  60
334  23.119817  42.44525  2  50
335  23.10315  41.93415  3  60
336  27.607733  42.576283  2  60
337  27.621633  42.565767  2  50
338  23.11364  42.26822  1  60
339  23.15769  42.28599  2  50
340  23.40212  42.60391  2  40
341  23.41484  42.59529  2  40
342  23.55669  42.33160  2  50
343  24.69707  43.13810  2  50
344  23.25133  42.77546  1  50
345  23.22170  42.80434  2  50
346  23.21121  42.82327  2  50
347  25.36169  41.66644  2  50
348  25.36374  41.66177  2  50
349  25.36847  41.65102  2  50
350  25.36408  41.63774  2  50
351  25.38132  41.63301  2  50
352  25.37716  41.61991  2  50
353  25.37522  41.61388  2  50
354  26.362633  42.630167  2  90
355  26.9509   42.652117  2  60
356  25.6356   41.926017  2  60
357  25.37792  41.62469  2  50
358  25.34869  41.75578  2  50
359  25.63897  42.20531  2  50
360  27.44339  43.19966  2  50
361  26.71258  42.64019  2  40
362  27.32424  43.05051  2  50
363  24.587567  43.430783  2  70
364  24.527133  43.431933  2  50
365  24.47695  43.418067  2  90
366  24.451033  43.398067  2  60
367  24.396583  43.38815  2  90
368  24.26195  43.31655  2  60
369  24.230083  43.294183  2  90
370  24.1864   43.252883  2  40
371  24.7036   43.164117  2  40
372  24.864867  43.553183  2  40
373  24.606566  43.4204   2  40
374  24.605567  43.426983  2  50
375  24.612217  43.413883  2  50
376  24.63245  43.4138   2  50
377  24.609533  43.420167  2  50
378  24.550083  43.433317  2  90
379  24.427767  43.415233  2  50
380  24.679733  43.41125  2  50
381  23.77897  42.49248  2  130
382  24.32891  42.25642  2  130
383  24.64868  42.19909  2  130
384  25.48101  42.29679  2  130
385  24.77428  42.64485  2  90
386  25.52932  42.31212  2  130
387  23.34239  42.69650  1  50
388  26.077583  42.5305   3  50
389  23.323207  42.688662  1  50
390
391  24.6461   43.415017  2  50
392  25.993333  42.497778  3  50
393  25.87407  42.47558  3  50
394  25.65708  42.35650  3  60
395  25.930983  43.168097  2  60
396  23.087425  41.984585  2  60
397  23.038368  42.117107  3  50
398  23.37957  42.66075  3  80
399  23.24039  43.39551  3  60
400  23.20481  43.41407  3  50
401  24.63342  42.19813  3  130
402  27.557767  42.43325  3  80
403  23.695267  42.704770  2  60
404  24.163455  42.704158  2  40
405
406  22.830373  43.927305  2  60
407  22.818800  43.617699  2  40
408  22.94115  43.54829  2  90
409
410  23.802686  42.878180  3  130
411  22.795874  42.356292  2  50
412  23.85206  42.43169  3  130
413  27.58622  42.44368  3  60
414  27.572773  42.561393  3  90
415  23.995142  42.671183  3  60
416  25.68405  43.07602  3  60
417  25.482394  43.089271  3  60
418  24.529768  43.040320  3  50
419  25.976064  43.841423  3  50
420  25.872765  43.641111  3  90
421  23.075810  42.007799  3  60
422
423  23.768107  42.946633  3  50
424  22.746613  42.312108  2  50
425  23.041334  42.604111  2  40
426  23.033631  42.602576  2  40
427  25.3201   43.620633  2  50
428  25.337867  43.622883  2  50
429  25.3634   43.6157   2  50
430  25.37385  43.613917  2  50
431  25.3681   43.609183  2  50
432  23.33474  42.69866  1  50
433  23.32995  42.69826  1  50
434  23.34247  42.69944  1  50
435  23.33543  42.69643  1  50
436  23.33496  42.69551  1  50
437  23.33286  42.70510  1  50
438  23.34718  42.69614  1  50
439  23.33805  42.69905  1  50
440  23.33857  42.69909  1  50
441  24.73958  43.47538  2  70
442  23.05687  43.49273  2  60
443  23.11790  43.43925  2  60
444  23.109794  42.602046  2  60
445  23.051569  42.603294  2  60
446  23.264831  42.659558  2  50
447  23.265969  42.652678  2  50
448  23.035819  42.860272  2  50
449  23.114241  42.605110  2  50
450  23.105476  42.610057  2  50
451  23.087999  42.610768  2  50
452  23.074974  42.611044  2  60
453  23.057008  42.607988  2  50
454  23.207218  42.646191  2  60
455  23.01509  42.75934  2  40
456  25.55543  41.93459  1  50
457  22.84748  43.95068  2  50
458  22.86248  43.96397  2  50
459  23.22932  42.74536  1  50
460  23.02778  43.49247  2  60
461  23.81615  42.91103  2  60
462  24.41690  41.70984  2  40
463  26.61000  43.37458  1  50
464  24.76626  42.12675  2  40
465  24.81125  42.63210  2  50
466  24.81482  42.63182  2  50
467  27.63522  42.63315  3  80
468  25.38634  42.24385  2  130
469  24.71673  42.51287  2  40
470  24.69730  42.49797  2  60
471  24.87807  43.42707  2  90
472  25.07662  43.44013  2  50
473  24.16425  43.20339  1  40
474  24.16281  43.20856  1  40
475  24.16314  43.21039  1  40
476  24.81497  43.42053  2  90
477  25.39958  43.41144  2  90
478  25.95364  43.83089  2  40
479  23.33513  42.64707  2  40
480  27.48312  43.90499  2  50
481  27.90931  43.55056  2  50
482  28.15999  43.40628  1  50
483  23.92376  42.3524   1  80
484  25.64935  42.90998  2  50
485  24.19382  42.70692  2  40
486  23.09835  42.32096  2  60
487  23.04288  42.16275  2  60
488  25.96187  43.83828  2  50
489  25.98053  43.82370  2  80
490  25.98272  43.81007  2  60
491  26.01655  43.77935  2  50
492  26.16233  43.66358  2  70
493  26.25085  43.59732  2  50
494  26.31410  43.57592  2  60
495  26.39860  43.56060  2  50
496  26.63020  43.49728  2  90
497  26.92411  43.31483  2  60
498  26.93257  43.30105  2  90
499  23.06695  42.02117  2  90
500  23.36878  42.65593  2  50
501  23.27025  42.65818  2  50
502  23.25903  42.66488  2  50
503  23.07602  42.01668  2  50
504  23.12065  42.44037  2  50
505  23.07422  42.21452  2  60
506  23.42893  41.87367  2  50
507  23.09675  41.94737  3  60
508  23.10445  41.95447  2  60
509  23.08922  42.23890  2  60
510  24.63945  42.19845  3  130
511  26.54678  43.42192  2  50
512  26.54678  43.42192  2  40
513  23.11230  42.45256  2  60
514  23.11083  42.37105  2  60
515  23.59310  42.66102  2  50
516  25.41768  42.61673  2  50
517  23.10862  41.92573  2  60
518  23.11688  41.89040  2  50
519  24.67630  41.59761  2  40
520  24.73595  41.56838  2  40
521  24.76302  41.57018  2  40
522  24.92088  41.53798  2  40
523  25.59728  41.93112  2  50
524  23.14661  42.60228  2  40
525  23.48452  41.84437  2  50
526  23.47645  41.86885  2  50
527  23.60981  43.17414  2  60
528  23.63188  43.16557  2  90
529  23.70412  43.13673  2  60
530  23.70961  43.13344  2  40
531  26.37180  42.58882  2  60
532
533  25.17550  43.03974  2  60
534  25.49857  43.08786  2  60
535  25.59841  43.07214  2  50
536  25.77696  42.65572  2  50
537  25.69427  42.78381  2  40
538  25.64939  42.90678  2  50
539  27.74286  42.26230  2  50
540  22.98672  42.59462  2  50
541  22.93097  42.48957  2  50
542  22.88700  42.43715  2  50
543  22.79635  42.34648  2  50
544  24.81281  43.05125  2  50
545  23.34700  42.68247  2  50
546  23.87725  43.18963  2  50
547  23.89647  43.18253  2  50
548  23.92265  43.16197  2  50
549  23.92947  43.14052  2  50
550  25.06568  42.62518  2  50
551  25.37057  42.61700  2  50
552  25.19155  42.63295  2  50
553  25.56263  42.54322  2  60
554  24.68655  41.72005  2  40
555  24.77180  41.57837  2  40
556  24.69066  41.87333  1  40
557  26.52498  42.46663  2  50
558  23.28063  42.65219  2  70
559  25.55865  41.92403  2  40
560  25.37985  42.65358  2  50
561  25.38853  42.63253  2  50
562  23.12071  42.59475  2  60
563  22.96583  42.55132  2  50
564  26.52073  42.47518  2  50
565  23.39864  42.67905  2  80
566  24.32636  42.20867  2  40
567  23.29715  41.48773  2  60
568  23.27125  41.54296  2  50
569  23.26999  41.54835  2  50
570  23.22503  41.60675  2  60
571  23.19946  41.63957  2  50
572  23.18471  41.68036  2  50
573  23.17136  41.71367  2  40
574  23.15581  41.72264  2  50
575  23.13607  41.85448  2  60
576  23.10868  41.92687  2  60
577  23.12843  41.86509  2  90
578  23.15414  41.83174  2  60
579  23.07134  42.60394  2  60
580  23.12113  42.48423  2  90
581  25.35105  43.41631  2  60
582  23.85877  42.41866  2  130
583  22.95607  42.52770  2  50
584
585  23.60425  43.17625  2  60
586  25.88392  43.40680  1  50
587  24.70385  43.15010  2  50
588  25.63342  42.42893  2  50
589  23.12786  42.40225  2  60
590  25.63321  42.44131  2  50
591  24.27712  42.27836  2  130
592  25.63759  42.41703  2  50
593  25.07946  43.03289  2  50
594  27.70702  42.66626  2  40
595  24.35315  43.37015  2  70
596  23.74337  43.76078  2  40
597  23.74077  43.75806  2  50
598  23.75343  43.74268  2  60
599  23.75682  43.74028  2  60
600  23.79202  43.72970  2  60
601  23.79885  43.72897  2  60
602  23.81438  43.71797  2  50
603  23.81830  43.71503  2  50
604  23.82590  43.71040  2  50
605  23.82922  43.70658  2  50
606  23.82478  43.70363  2  50
607  23.819076  43.700142  2  50
608  23.770283  43.657133  2  50
609  23.76857  43.65596  2  50
610  23.7603   43.65115  2  50
611  23.7864   43.6367   2  50
612  23.82675  43.623433  2  50
613  23.81865  43.592183  2  50
614  23.817717  43.587533  2  50
615  23.799667  43.533667  2  40
616  23.801533  43.527183  2  50
617  23.796133  43.490567  2  90
618  23.789883  43.469733  2  90
619  23.787217  43.464517  2  90
620  23.765967  43.432883  2  50
621  23.753217  43.425967  2  40
622  23.749   43.4222   2  40
623
624  23.672483  43.308633  2  60
625  23.6084   43.270067  2  40
626  23.572317  43.25015  2  60
627  23.560917  43.226517  2  50
628  23.564533  43.234633  2  90
629  23.5731   43.249633  2  60
630  23.574876  43.251022  2  60
631  23.5948   43.259767  2  40
632
633  23.737333  43.76015  2  40
634  25.59473  43.06383  2  50
635  25.63243  43.04076  2  60
636  25.62003  42.97135  2  60
637  26.09077  41.85717  2  60
638  25.52912  41.98033  2  60
639  22.73760  42.30634  2  50
640  27.53650  42.56341  2  80
641  24.77941  42.11207  2  40
642  23.41421  42.63787  2  50
643  23.34003  42.68886  3  50
644  22.90404  42.45844  2  50
645  24.34147  42.20027  2  50
646  24.34476  42.18052  2  50
647  26.02664  42.50478  2  50
648  26.11052  42.54497  2  50
649  26.13601  42.55575  2  90
650  25.68335  42.43166  3  60
651  23.67248  43.30863  2  60
652  25.59267  42.40984  1  50
653  24.01876  42.03119  2  50
654  23.86634  42.30338  2  40
655  23.51742  42.62408  2  130
656  25.77428  42.45419  2  60
657  24.80985  42.20638  2  60
658  24.79122  42.14812  2  50
659  25.64897  42.38532  3  50
660  25.29945  42.20658  2  130
661  25.60940  42.42436  2  50
662  26.41217  42.65565  2  90
663  26.32419  42.65689  2  50
664  26.46041  42.87359  2  60
665  26.45204  42.88037  2  60
666  25.66682  42.28160  2  50
667  23.76669  42.50560  2  130
668  23.26713  42.75972  2  50
669  23.24806  42.73495  2  50
670  25.92580  41.92007  2  50
671  25.50052  41.99045  2  50
672  25.45299  42.97184  2  50
673  24.30608  42.02859  1  50
674  24.30326  42.03417  1  50
675  24.08947  41.98268  1  50
676  27.64135  42.55603  1  50
677  26.23382  43.34588  1  50
678  23.90937  42.91329  2  80
679  26.21545  43.34800  2  50
680  23.91803  42.91820  2  80
681  23.78980  42.85303  2  80
682  23.32079  42.69692  1  50
683  23.45788  42.70730  3  50
684  23.32895  42.68814  1  50
685  24.33913  42.20192  2  50
686  22.95448  42.73580  2  50
687  27.93983  43.21979  2  50
688  23.22544  42.75020  2  90
689  24.42545  42.18451  2  60
690  25.72472  43.09829  2  50
691  25.64209  43.24028  2  60
692  25.69213  43.07736  1  50
693  23.14380  42.75440  2  50
694  23.26180  42.71511  2  50
695  23.27116  42.71078  2  50
696  25.33216  42.90275  2  50
697  25.33432  42.85699  2  50
698  25.32525  42.86159  2  50
699  25.32894  42.86009  2  50
700  25.31403  42.87978  2  50
701  23.31513  42.69904  2  50
702  23.24213  42.78387  2  50
703  27.68906  42.65944  2  60
704  27.68317  42.65739  2  60
705  27.91043  43.20653  1  50
706  25.46923  42.86078  2  50
707  25.47700  42.86343  2  50
708  25.51458  42.87445  2  50
709  25.52063  42.87712  2  50
710  25.49928  42.87992  2  50
711  23.28550  42.65393  2  40
712  26.46093  42.65695  2  50
713  26.58051  42.64121  2  90
714  23.43931  42.63440  2  50
715  23.26379  42.71492  2  50
716  26.92948  43.28441  2  50
717  24.18787  42.50044  2  50
718  24.30533  42.04437  2  50
719  25.92984  43.81626  2  50
720  25.94847  43.83972  2  50
721  26.76850  43.64325  2  50
722  26.68061  43.58970  2  90
723  26.60400  43.50340  2  50
724  26.81931  43.70652  2  50
725  26.83566  43.72403  2  50
726  26.82718  43.71311  2  50
727  26.78587  43.66684  2  50
728  26.49976  42.48895  2  50
729  25.61103  43.07530  2  50
730  25.65770  43.07113  2  50
731  23.68707  42.55480  2  130
732  25.937558  43.739203  2  90
733  25.94835  43.82823  2  50
734  25.96093  43.83860  2  50
735  25.91794  43.79769  2  80
736  23.27085  42.72188  2  50
737  23.29764  42.71504  1  50
738  23.39638  42.67387  1  80
739  23.39799  42.67618  1  80
740  23.39877  42.67872  1  80
741  23.39461  42.67197  1  80
742  23.39316  42.6696   1  80
743  23.39208  42.66707  1  80
744  23.39105  42.66453  1  80
745  23.39002  42.66205  1  80
746  27.86061  43.21729  2  50
747  23.38475  42.65796  2  50
748  23.34847  42.68401  2  50
749  26.72757  42.64067  2  90
750  23.30368  42.72359  2  50
751  28.01957  43.26625  2  60
752  24.78908  42.09819  2  60
753  24.79552  42.08799  2  60
754  24.82122  42.18232  2  60
755  24.88851  42.00405  2  50
756  23.91288  42.35576  1  80
757  23.51092  42.6251   2  130
758  27.86233  43.23011  2  50
759  23.89982  42.90962  2  50
760  26.14014  42.24511  2  40
761  26.13811  42.21561  2  40
762  23.65978  43.154   2  90
763  22.53126  42.25088  2  50
764  24.4937   42.16741  2  60
765  24.55191  42.15935  2  60
766  24.72444  42.12869  2  50
767  24.97603  42.13836  2  60
768  27.92028  43.22033  2  50
769  26.53783  42.12597  3  50
770  23.3158   42.69886  3  50
771  27.79488  42.99103  3  50
772  27.71154  43.23705  2  90
773  27.42797  43.2551   2  90
774  26.64692  43.28295  2  50
775  26.01935  43.15467  2  90
776  26.33667  42.65934  2  50
777  23.26993  42.64874  2  70
778  23.33533  42.63244  2  60
779  23.23919  42.71282  2  50
780  26.50303  42.50187  2  50
781  25.51683  42.99736  2  60
782  26.56592  43.26411  2  60
783  26.54756  43.25046  2  50
784  26.43111  42.97403  2  50
785  26.58548  43.24144  2  50
786  26.40804  43.09563  2  60
787  26.55028  43.24552  2  60
788  25.36248  42.0451  2  60
789  24.94612  42.13687  2  60
790  25.06593  42.13445  2  40
791  25.20017  42.07208  2  50
792  25.27458  42.05897  2  50
793  25.82245  43.57396  2  50
794  25.13287  43.42017  2  90
795  25.96244  43.8379  2  50
796  25.96688  43.83463  2  50
797  23.17445  43.28382  2  70
798  23.15943  43.24812  2  60
799  23.1595  43.21965  2  60
800  27.8502  43.04132  2  90
801  27.81843  43.13785  2  80
802  26.49795  42.48998  2  40
803  26.51737  42.48117  2  40
804  26.51927  42.48608  2  40
805  23.21975  42.76038  2  90
806  25.6138  42.48127  2  90
807  23.29035  42.6507  3  80
808  26.84861  43.36427  2  40
809  24.32797  42.18438  2  40
810  27.19645  42.35237  2  40
811  23.08339  42.23093  2  50
812  24.31018  42.1826  2  40
813  24.3197  42.18893  2  50
814  24.31685  42.1874  2  50
815  25.65987  42.33883  2  60
1000  27.46109  42.49242  2  50
1001  27.45329  42.52641  2  50
1002  27.45421  42.52456  2  40
1003  24.75667  42.13317  2  60
1004  25.08681  43.43644  2  60
1005
1006
1007  24.78131  42.14861  2  50
1008  25.88342  43.15810  2  60
1009  24.93745  43.26215  2  50
1010  24.76492  42.15294  2  50
1011  23.11215  42.45468  2  40
1012  23.10485  42.36345  2  60
1013  23.09115  42.24063  2  60
1014  23.05001  42.04575  2  60
1015  23.11771  42.48274  2  90
1016  24.77273  43.04800  2  60
1017
1018  26.02787  43.15300  2  90
1019  26.46758  43.15227  2  50
1020  27.45888  42.49874  2  50
1021
1022
1023  24.01046  42.85444  2  50
1024  24.09947  43.27452  2  40
1025  24.09317  43.27678  2  40
1026  24.08373  43.28174  2  40
1027  24.08086  43.26723  2  40
1028  24.13761  43.35075  2  50
1029  24.15817  43.19145  2  50
1030  24.15806  43.19444  2  50
1031  24.16003  43.19789  2  50
1032  24.16296  43.20127  2  40
1033  24.16096  43.20464  2  50
1034  24.14737  43.16958  2  90
1035  24.35328  43.36993  2  70
1036  24.36248  43.37404  2  60
1059  24.76925  42.12798  2  50
1- red light 2 - police 3- спийд камера
        Пояснение
        Варна, Елпром
        Варна, ОМВ Смирнески
        Варна, МОЛ Интерсервиз
        Варна,магистралата вход/изход София
        Варна, Катедралата
        Варна, Червен площад
        Варна, сп Почивка
        Аксаково, пътя Добрич Варна
        Варна, изход от кв Владиславово
        Варна, бул Владислав Варненчи Автогара
        Варна, Винс
        Варна, бул Левки и 8-ми Приморкси кам1
        Варна , бул Левки и 8-ми Приморкси кам2
        Варна, бул Владислав Мак Драйв
        Варна, ул Мария Луиза Общината
        Варна, посока Аспарухово, кръстовище на полиграфията
        София, бул Яворов преди ТВ ку


        София, бул Яворов пред Софияленд


        София, бул Черни връх и Арсеналски
        София, бул Т Александров и бул Хр Ботев
        Варна, ВИК на новия път преди завоя към Цар Ос
        Добрич, вход-изход за Варна
        Долни Богров, посока към София
        Варна, вход -изход Бургас


        Мездра, път 16 стационарен пост на КАТ
        Гложене, засада2
Варна, кръстовището на Чаталджа с 8-ми приморски полк
Варна, кръстовището на стадион Черно море
Бургас, Кръстовището на Ст Стамболов и Сан Стефано
Бургас, Кръстовището на Сан Стефано и Хр Ботев
Бургас, Кръстовището на Струга и Ст Стамболов
София, преди тунела от Люлин към центъра
София, преди тунела от центъра към Люлин
София, бул Сливница преди кръстовището с ул Раковски
София, м-ла Тракия до Църна маца


м-ла Тракия, авио-писта1
Варна, бул В Левски под с-н Спартак
Бургас, вход откъм София малко преди колелото
Бургас, изхода за Созопол
Джерман и Усойка
м-ла Хемус, камера на тунел София-Ботевград
Варна, камера Цар Освободите
м-лаТракия, писта2
Варна, началото на Аспарухов мост посока Бургас
София, ул Кукуш
Варна, 8-ми Приморски - пътя към Виница
София, пътя София-Перник Лукойл Драгичево
Варна, старият път към Девня след кръговото за Метро
Варна, ул Девня изход към Домостроителен комбинат
Варна, кръстовището на Мария Луиза и Антим 1
София, бул Хайдут Сидер


София,кръстовището на СУ
София, На Datacom камерата
София, ЦУМ Пред светофарите посока Партийния Дом
София, Цум Пред светофарите посока Халите
София, ПрезиденствотоСофия, Орлов мост
София, Камери посока Красна поляна към Центъра
София, БСФС
София, кръстовището на бул Витоша и ул Алабин


София, до строителния техникум - Не минавай по трамвайната линия
София, до Лукоил Красна поляна
София, Владая Стационарен пост на КАТ
с Дяково
София,сп.камера Ботевградско
Лютидол, преди ханчето
с Лютидол, почти в средата на селотоВарна, следи булеварда Хр Ботев в 2те посоки
Варна, следи булеварда Княз Борис в 2те посоки


Хасково, кръстовището до пазара - камери във всички посоки - ограничение 50
Димитровград,преди влизане в града от Хасково
Димитровград, преди влизане в града
път Е80, с Върбица патрулка с радар
път Е80, патрулка с радар


Варна,камера Цар Освободител-Пирин
Шумен, близо до града постоянен пост на КАТ
Омуртаг, постоянен пост КАТ
E772 Идилево разклон
Севлиево, постоянен пост КАТ
Сливен, разклона за кв Речица
Сливен, петолъчката
с Бъдеще, посока Стара Загора
Варна, на кръстовището на Цар Освободител и Ген Колев
Бургас, патрулка с радар между колелото за Сарафово и прелеза преди ЦУРК
Бургас,патрулка с радар на входа на града преди гробищата
София, околовръстен до Казичене
Враца, изход от града
Враца, изход от града срещу свинарниците
Варца, разклона за Вършец
Враца, на границата на община Враца и Община Монтана
Монтана, след- преди града
Монтана, кръговото на града пазят входовете от към Враца и от към Петрохан
Монтана, вход на града от Лом


Пишурка
Расово
Лом, първото кръгово на града
Лом
Лом
Лом
Бургас, Сарафово и Поморие -Военен Почивен Дом Сарафово
Бургас, на изхода на Сарафово в посока Бургас
Бургас, преди входа на Сарафово от страната на Бу
Бургас, на входа на м с Черно Море
Бургас, патрулка с радар преди колелото за гробищата
Бургас,път Бургас Созопол на разклона за М Търново
Бургас, патрулка с радар преди отбивката за Созопол
Кнежа, засада
Кнежа, засада


Марикостеново, патрул на КАТ


В Търново, на входа - посока града засада
В Преслав, засада
Търговище, засада
Е772, засада
м-ла Хемус, посока Варна засада
Горни Богоров, посока София-Варна засада
Дупница, засада
Самоков, засада
София, бул Борис 3 засада
Подкрепа, пол пост
Кърджали-Хасково, полицейски пост
Стара Загора, каците засада на изхода за Сливен
София, бул Дондуков малко преди пресечката с Бачо Киро
София, бул Иван Гешов посока бул К Величков
София, бул Яворов от телевизионната кула към Семинарията
София, бул Добринова Скала преди Шел
Благоевград, Е79 засада
Русе-Разград, след табела радар
Стойково, засада
Русе-Разград, след табела радар
Е70, Езерче, в двете посоки 2


Разград, околовръстен пост на КАТ
Разград, околовръстен пост на КАТ2


Шумен, околовръстен път пост на КАТ
Шумен, разклона за Русе и Търговище
Пещера, вход посока за/от курорта Св Константин
Пловдив, Асеновградско шосе(път 86)
Пловдив, Асеновградско шосе(път 86)2
София, кръстовището на бул Цар Освободител и ул Г С Раковски
София, кръстовището на бул Витоша и бул Патриарх Евтимий
София, кръстовището на бул Цар Освободител и
София, бул Ц Лазаров полицейска засада
София, ул проф И Странски полицейска засада
София, бул Ситняково полицейска засада


Бяла, след табела радар Варна-Бургас
Приселци, Пост на КАТ Варна Бурагас до Петрола
Е87 , разклон за Камчия
E87, разклон за Равна вода
Старо Оряхово, пост на КАТ на Лукойла
Търговище, засада на околовръстното до Лукойл
Е772, засада Козаревец-Търново
Дряново, в града засада
Е772, засада Търговище-Омуртаг
Баня, разклона с Михилци засада
Чернозем,м-у Карлово и Пловдив
Пловдив, между града и сТруд
Варна, пътя за Зл Пясъци засада
Чирпан, посока Пловдив до грoбищата полицейска засада в двете посок


Ст Загора, изхода за Казанлък полицейска засада в двете посоикh
Ст Загора, изхода за Димитровград след КолюГанчево под моста на околовръсното
София, "Симеоновско шосе"-засада
Ст Загора, до ДЗУ полицейска засада в двете посоки
Ст Загора, след "голямата бензиностанция" полицейска засада посока Бургас
Ст Загора, до Метро полицейска засада посока Бургас
Чирпан, изход посока Стара Загора след надлеза на ЖП линията полицейска за
Пловдив, Пещерско шосе на изхода на Пловдив
Пловдив, Пещерско шосе 1 км преди влизане в града
Пловдив, Пещерско в двете посоки
Пловдив, бул В Априлов в дете посоки
Пловдив, бул В Априлов двете посоки
Пловдив, Пазарджишко шосе 4ти километър двете посоки
Пловдив, Колелото на панаира посока центъра
Пловдив, Карловско шосе посока центъра
Пловдив, Карловско шосе изхода на Пловдив
Пловдив, Карловско шосе входа на Пловдив
Пловдив, бул България
Пловдив, бул България двете посоки
Пловдив, бул Хр Ботев посока ц гара
Пловдив, бул хаджи Димитър към кв Смирненски
Пловдив, бул Копривщица посока стадиона
Пловдив, бул Санкт Петербург двете поски
Пловдив, дебнат за колани
Пловдив, бул Освобождение посока жк Тракия
Пловдив, околовръстен път посока к Коматево
Кърджали-Момчилград, засада
Варна, засада на кръговото към Кракра - предимно за спиране на стопа иколани
Варна, Княз Борис I 2 камери с кръгово наблюдение
Злати войвода, засадa
Сливен,Сливенски минерални бани
Ямбол, вход КПП
Ямбол, засада 1
Ямбол, засада 2
Ямбол, засада 3
София, засада кръстовището на Цветан Лазаров с Шипченски проход
София, засада бул"Цветан Лазаров"
Варна, засада ул Академик Курчатов
Варна, кръстовището на бул Хр Ботев и ул Бач Киро
Обзор, преди града посока Бургас
Слънчев Бряг, пост пост на кат
Айтос, Айтос-Буграс пост на КАТ
Карнобат, пост на КАТ
Варна, пътя за Зл Пясъци до х-л Панорама пост на КАТ
София, камери кръстовището бул М Луиза и бул Хр Ботев
м-ла Тракия, полицейска засада
м-ла Тракия, полицейска засада
Ст Загора, входа от Бургас полицейска засада
м-ла Тракия, Ст Загора-София
м-ла Тракия, Ст Загора-София
София, бул Владимир Вазов
м-ла Тракия, София-Ст Загора
м-ла Тракия, София-Ст Загора
м-ла Тракия, София-Ст Загора
м-ла Тракия, София-Ст Загора
м-ла Тракия, София-Ст Загора
м-ла Хемус, набл.камера на тунел
м-ла Хемус, камера на тунел2
Девин, разклон
Е87, Варна-Кранево постоянен пост на КАТ
Е87, Балчик-Каварна преди с Топоада
Е772, София-Варна преди Севлиево засада
Сопот, посока София-Варна засада
м-ла Хемус, изхода към Варна преди завоите
м-ла Хемус, преди разклона за Девня посока Шумен


Горни Богров, вход откъм Варна
Е772
Плевен, посока Ловеч
Подем, засада -пол кола с камера
Д Митрополия, засада
Победа, засада
Победа, засада2
Комарево, засада
Гулянци, засада
Е772, Преди Търново засада
Е772, на изток от Сопот
София, бул Самоков засада
Абланица, засада
Антоново, засада
Бяла, засада до бензиностанция
В Търново, засада в посока Русе
Ново село, засада
В Търново, засада под моста
Габрово, засада1
Габрово, засада2
Габрово, засада3
Гурково, засада
Казанлък, засада1
Казанлък, засада 2
Калофер и Карлово, засада
Карлово, засада
Ловеч-Плевен, Е35 засада
Ловеч, засада
Плевен, постоянен пост
Микре, засада
Мъглиж, засада
Николаево, засада под моста
Бресовец, засада
Русе, засада
Русе, постоянен пост на КАТ
E772 , с.Сопот, засада
Е772 Малиново,до бензин.Петрол, спийд камера
Сливен,Е773 засада до града
Сопот, засада
София, ботевградско шосе засада
Троян, засада
Бели осъм, засада
Троян, засада1
Троян, засада 2
с Орешак, засада
Троян, засада 3
Търговище, засада 1


Ябланица, засада
Дражево, засада
с Крън, засада
с Шипка, засада1
с Калчево, засада
с Шипка, засада2
Силистра, засада
Велинград, засада


м-ла Тракия, полицейска засадаглавен път Е87, на кръстовището стражица Балчик ботаническа градина
главен път Е87, на кръстовището за Балчик
главен път Е87, Оброчище
път 902, Албена - Варна
главен път Е87, Засада посока от Ново Село към влизане в Исперихово.
с Масларово, засада
с Тръстеник, засада
с Обретеник, засада
Волово - Бяла
Плевен, околовръстен път
гл път Е83 преди Горна Студена
Русе, гл път между Бяла и Русе
Ябланица,камера около селото по новият път София - Варна
София, камера на кръстовището на Сливница и Опълченска
София, камера на кръстовището на Сливница и Христо Ботев
София, камера на кръстовището на Сливница и Мария Луиза
София, засада Околовръстен път и Самоковско шосе
Самоков, камери кръстовището на Софийско шосе и Македония
София, Камера на бул. Цар Борис III до обръщалото на трамвай 5
Драгичево, на разклона за Кулата
Долна Диканя, засада
Благоевград , камера южната страна на тунела между Симитли и Благоевград
Поморие, изхода за Несебър
Поморие, КПП ул.Княз Борис 1
Дупница, тунела посока София
Дупница, изхода за Самоков
София, ул.Самоковско шосе
София, ул.Самоковско шосе
Самоков, ул.Искър
Ловеч, околовръстен посока Плевен
Волуяк, 2те посоки
Костинброд, 2те посоки
Костинброд, на изхода към Монтана
Кърджали, вход
Кърджали, вход 2
Кърджали, бул.Беломорски
Кърджали, ул.Булаир
Кърджали, бул.България
Кърджали, бул.1-ви май - 2
Кърджали, бул.1-ви май
Сливен, Е773
Сливен, Карнобат
Хасково, вход
Кърджали, засада
Черноочене, засада
с.Тракия , засада
Провадия, засада
с.Лозенец, засада
Дългопол, засада
Плевен, ул.Строгозия
с.Ясен
гр.Долни Дъбник, към с.Ясен
гр.Долни Дъбник, Е83
гр.Долни Дъбник, посока Горни Дъбник
с.Телиш
с.Телиш, Е83
с.Радомирци
Ловеч, вход от Плевен
с.Асеново
Плевен, ул.Цар Самуил
Плевен, ул.Бг Авиация
Плевен, ул.Дойран
Плевен, ул.Георги Кочев Технополис
Плевен, ул.Българска авиация
Плевен, изход посока София
Долни Дъбник, вход от Кнежа
с.Гривица, посока Плевен
Магистрала Тракия
Магистрала Тракия
Магистрала Тракия
Магистрала Тракия
Сопот, посока Карлово
Магистрала Тракия
София, бул Янко Сакъзов
с.Съдиево
София, Раковска и Патриарха


Плевен, ул.Гривишко шосе
Нова загора, изход към Ст.Загора
с.Подслон
с.Загоре, Е85
E772, Варна-София
E79, Благоевград, бенз.Тексако
с.Мурсалево
гр.София, бул Цариградско шосе , The Mall
гр.Монтана, ул. Диана
гр.Монтана, ул.Веренишка
м-ла Тракия
гр.Бургас, сп.Моряка към Созопол
Е871, София - Прирдоп
гр.Пирдоп, Е871 вход


гр.Видин, вход
с.Ружинци
с.Белотонци, след Лукойл


м-ла Хемус, до Ботевград
с.Цървеняно
А1 Тракия, м-л Ихтиман в посока Пловдив
Спирка Св. Анастасия между Бургас и Созопол
Между Поморие и Бургас, E87
Петрол Мирково, подбалкански път, E871
Шереметя, Обл. Велико Търново, E772
Момин Сбор, Обл. Велико Търново, E772
Микре, Обл. Ловеч, E772
Русе,бул. България
Русе,E85
Благоевград, Шел ул. Георги Попов

Скравена, Ботевград
с.Ябълково
гр.Перник, посока София
гр.Перник, посока Радомир
гр.Свищов, вход от Плевен
гр.Свищов
гр.Свищов
гр.Свищов, вход от Русе
гр.Свищов, вход от В.Търново
"Red Light Camera Бул. Дондуков и бул. Левски"
"Red Light Camera Бул. Дондуков и бул. Раковски"
"Red Light Camera Бул.Дондуков и ул. Злетово"
"Red Light Camera Бул.Левски на кръговото"
"Red Light Camera Бул.Левски и ул. Оборище"
"Red Light Camera Бул.Сливница и бул. Левски"
"Red Light Camera Бул.Евлоги Георгиев и бул. Янко Сакъзов"
Red Light Camera бул. Дондуков и ул. Кракра
Red Light Camera бул. Дондуков и ул. Бяло море
с.Коиловци, засада
Е79 до разклона за Клисурица, засада
Е79 до разклона за Д.Вареница, засада
засада гр.Перник кв.Изток
засада гр.Перник скоростна магистрала
София, в двете посоки следи се за преминаване на червено постоянно има патрулка
засада гр.София ул.Александър Пушкин
постоянен пост на Кат гр.Сливница път Е80
засада гр.Перник кв.Изток до Лукойл и в двете посоки
засада гр.Перник кв.Изток до Шел и в двете посоки
засада гр.Перник кв.Мошино и в двете посоки
засада гр.Перник Шела на Тева и в двете посокки
засада гр.Перник кв.Иван Пашов и в двете посоки
засада гр.София за идващите от караулката на Владая
полицейска засада между Делян и Златуша
Хасково,ново кръстовище, камерите са във всички посоки
Видин, засада до бензиностанция Петрол
Видин, засада до бензиностанция Петрол2
Red Light Camera София, светофар на "Метро" запад
E79 Видин-Монтана , засада
София-Ботевград, засада след магистрала Хемус
с.Настан, засада
гр.Лозница, камера в/у пол.караулка
Пловдив, засада
Карлово, засада1
Карлово, засада2
к.Ахелой , Е87 - спийд камера
магистрала Тракия, засада преди ст.загора
засада Хисаря
засада Хисаря 2
засада, Е85 до Тотлебен
засада, с.Българене
Луковит , камера1
Луковит , камера2
Луковит, камера3
засада, Е85 до Тотлебен2
засада,Г.Студена-Масларово
засада, Русе
засада, София, Симеоновско
засада, с.Средище
засада, с.Приморци
камера,Балчик
камера, тунел Траянови врата
засада, с.Въглевци
засада, Пирдоп 1
засада, Е79, разклона за Дяково в посока Дупница
засада, Е79, разклона за Слатино в посока Благоевград
Русе, Хр.Ботев в посока Цар Освободител
Русе, Хр.Ботев в посока Русе след караулката
Е70, Русе, Стационарен пост на КАТ
Е70, ДЗС Русе - патрулка в двете посоки
Е70, Писанец, гараж на пътно поддържане, в двете посоки
Е70, Цар Калоян, изход посока Разград
Е70, Езерче, в двете посоки
Е70, Осенец, Русе-Разград в двете посоки
Е70, Разград-Шумен, в двете посоки
Е70 Шел, Шумен в двете посоки
Шумен, изход Разград, посока околовръстното
Благоевград, Е79 засада2
София, засада , бул.Марко Семов
София, засада, бул.Н.Петков
София,патрул, бул.Борис 3
Благоевград, засада 3
долна диканя, засада 2
засада, Джерман,преду Усойка
засада, преди Разлог
Е79 , камера до ц.Монца
засада, Симитли
Е79 , засада, до Дупница
А1 Тракия, Хепи Север, посока София
с.Трапище - патрулка с радар в двете посоки
с.Манастирско - патрулка с радар в двете посоки
Разклона за с.Друган преди Долна Диканя, засада
Е79 , между с.Делян и разклона за с.Тополница, засада
Елин Пелин, засада
Казанлък, засада 2
E79 с.Железница, засада
Симитли, засада
разклон Пампорово - Смолян, пост.пост
Смолян , засада 1
Смолян , засада 2
Средногорци-Лещак, пост.пост
Хасково, засада 1
засада Е79,Драгичево-(Шел бензин)
Банско, засада 1
Банско - Разлог, засада
Е79, засада до Ромпетрол
Е79 , засада
Е79, засада 2
Е79 , засада 3
Сливен-Ямбол, засада


Е772 разклон Севлиево
E772 Момин Сбор 2, Обл. Велико Търново
В.Търново, засада
Гурково, засада 2
Предела, засада
Въглевци, засад 2
Е87,Приморско
Бела вода,Перник
с.Прибой
Е871 , Извор
с.Цървеняно 2
Е772 - с.Дъбрава,разклон
бул. П.Яворов, София , засада
с.Долна Бешовица -1
с.Долна Бешовица -2
гр.Роман, засада1
гр.Роман, засада2
с.Манолово,засада
Казанлък, засада3
разклон Павел баня, засада
разклон Ягода
Чепеларе,засада
 Смолян, засада3
с.Хвойна
Ямбол, засада 4
София, гробище,засада
Хасково, засада 2
Крънско ханче, засада
Казанлък, засада 4
Перник, засада
Радомир, засада
Ямбол, засада 5
София, бул.Брюксел, радар
Пазарджик, засада
с.Левуново, засада
Сандански, засада
Сандански, засада2
Е79, разклон с.Плоски, засада
Е79,с.Струмяни
Е79, с.Д.Градешница
Е79, Кресна
Е79, Кресна2
Е79, разклон с.Полето
Е79, с.Железница
Е79, с.Черниче
Е79, засада
Перник, засада
Е79, Ст.Село
Е83, Горна студена, караулка
А1, засада
Радомир, засада2

Е79 , засада 4
с.Копривец, камера
Ловеч, засада 2
Ст.Загора, засада
Е79, до с.Дрен, засада
Ст.Загора,засада 2
А1, засада2
Ст.Загора, засада 3
Севлиево, засада
Сл.Бряг, камера
с.Горни Дъбник, засада
Козлодуй, засада1
Козлодуй, засада2
Козлодуй, засада3
Козлодуй, засада4
Козлодуй, засада5
Козлодуй, засада6
Хърлец, засада
Хърлец, засада1
Хърлец, засада2
Хърлец, засада3
Хърлец, засада4
Гложене, засада1
Бутан, засада1
Бутан, засада2
Бутан, засада3
Софрониево, засада1
Крушовица, засада
Липница, засада
Липница, засада1
Алтимир, засада
Алтимир, засада1
Добролево, засада
Алтимир-Борован, засада
Алтимир-Борован, засада1
Борован, засада
Борован, засада1
Борован, засада2

Борован, засада3
Веслец, засада
Враца,засада1
Враца, засад2
Враца, засад3
Враца, засад4
Враца,засада5
Враца,засада6

Козлодуй, засада7
В.Търново, засада
В.Търново, засада2
Нацовци, засада
Любимец, засада
Е80, засада
Ябълково, засада2
Сарафово, засада
Пловдив, асеновградско шосе,засада
София, засада
София, спийд камера
Ал.Димитрово, засада
Пазарджик, засада2
Пазарджик, засада3
Н.Загора, патрулка с камера
Каменово, патрулка с камера
Е773 , патрулка с камера
Ст.Загора, камера
Мраморен, засада
Ст.Загора, камера Практикер
Велинград, засада2
Костенец, засада
А1, засада3
Е773, засада
Брезовско шосе , засада
Пловдив, засада
Е85, камера
А1, засада Чирпан
Ст.Загора, засада
E773, засада
Сливен, засада
Котел, засада1
Котел, засада2
с. Ястребово, засада
А1 засада 4
КПП , София
КПП , София2
Харманли, засада
Клокотница, засада
Дряново, засада 2
Пещера,камера 2
Пещера,камера 1
Ракитово, камера
Поморие, камера
Попово, камера
Е83,камера тунел Правешки ханове
Попово, засада
Е83,камера тунел Правешки ханове2
Е83, засада
София,пл. Света Неделя,камера
Е871, спийд камера,Ботеврградско
камера, Левски-Графа
Пазарджик, засада 4
Бабица , засада
Варна , засада до стадион Варна
E80, засада
засада,Пловдив-Пазарджик
Лясковец,засада
Е85,засада разклон Крушето
Шереметя, камера за наблюдение
язов.Пожарево, засада
София, Люлин засада
София, бул.Царица Йоана, засада
Габрово, засада 4
Габрово, засада 5
Габрово, засада 6
Габрово, засада 7
Габрово, засада 8
София, засада, бул.Т.Александров
изход Волуяк, засада
Сл.Бряг, засада1
Сл.Бряг, засада2
Варна, пл.Съборни
Трявна, засада 1
Трявна, засада 2
Трявна, засада 3
Трявна, засада 4
Трявна, засада 5
София, бул.България, засада
Калояново, засада
Трапоклово, засада
София, Цариградско, засада
София, Царица Йоана, засада
Шумен, засада
Панагюрище, засада
Пещера, засада
Русе, до Метро, засада
Русе, ул.Стамболов, засада
Лудогорци, засада
Разград-Исперих, засада
с.Ушинци, засада
Исперих, засада 1
Исперих, засада 2
Исперих, засада 3
с.Голям Поровец,засада
Ямбол, засада 6
В.Търново, засада 3
В.Търново, засада 4
А1, засада5
Русе-Иваново, засада
Русе, засада
Русе, засада 2
Русе, засада 3
София, засада бул.Европа
София, камери на жп прелез Кукуш
София, бул.Брюксел, камера1
София, бул.Брюксел, камера2
София, бул.Брюксел, камера3
София, бул.Брюксел, камера4
София, бул.Брюксел, камера5
София, бул.Брюксел, камера6
София, бул.Брюксел, камера7
София, бул.Брюксел, камера8
Варна, засада
София, бул.Брюксел, засада
София, бул.Яворов, засада
с.Лозенец, засада2
София, засада
Варна(курортите), засада
Асеновградско шосе, караулка КАТ
Асеновградско шосе, засада
Пловдив(56),засада
Асеновград, засада
камера, тунел Траянови врата
А1, засада6
Варна, засада до Метро
Правец(Е79), засада
Път 55, засада1
Път 55, засада2
Е79, засада2
с.Раненци, засада
Е80, разклон за Говедаре
Е80, разклон за Стамболийски
Пловдив, патрулна кола с камера
с.Чешнегирово, засада
Варна,засада,бул.В.Левски
Камера м/у Елхово и Гранитово
София, сп.камера Т.Александров и Хр.Ботев
Ст.Оряхово, сп.камера
А2, засада до Слънчево
А2, разклона за Провадия
с.Пробуда, засада
Е772, до Кесарево,засада
Сливен, засада-моб.камера
София, кв.Бояна, засада
София, околовръстно,засада
София, Люлин засада2
Ямбол, засада 7
Е85, с.Зая, засада
Търговище, засада 2
Търговище, засада 3
с.Тича, засада
Търговище, засада 4
Омуртаг, засада1
Търговище, засада 5
Е80 , засада1
Садово, засада
Поповица, засада
Първомай, засада
Бяла река, засада
Обретеник, засада
Козар Белене, засада
Русе, засада 3
Русе, засада 4
с.Комарево, засада
Берковица, засада 1
Берковица, засада 2
Е87 засада
Е87 засада 2
Ямбол, засада 7
Ямбол, засада 8
Ямбол, засада 9
Божурище, засада
Е85, разклон Змейово, засада
София, спийд камера околовръстно
засада, моб.камера,Струйно
засада. Пазарджик 5
с.Средец, засада
с.Джерман, засада
Пазарджик, засада 6
Пазарджик, засада 7
Пазарджик , засада 8
А1 , моб.камера
Бургас,бул."Мария Луиза", засада
Бургас, изход от Бургас за София, засада
Бургас, вход в Бургас от София, засада
Пловдив, под надлез Родопи, засада
с.Българене, засада 2Пловдив, Цариградско шосе
Е772 Търговище - В.Търново
с.Александрово Ловешко, засада
гр.Пловдив бул. 6-ти септември
Е79 на север от Долна Диканя
Е79 между Делян и Тополница
Е79 между Дупница и Джерман
Е79 север от Бяло поле
Е79 до Старо Село
Е772 с.Българене

Е772 Търговище - В.Търново
с.Презвитер Козма
гр.Бургас, бул."Мария Луиза"


вход в Етро Поле от Правец
гр.Червен Бряг Вход на града от Луковит
гр. Червен бряг ул.Търговска
гр. Червен бряг ул.Княз Борис
гр.Червен Бряг
с.Койнаре
гр.Луковит
гр.Луковит
гр.Луковит
гр.Луковит
гр.Луковит
между с.Петревене и Луковит
E83 преди с.Горни Дъбник
E83 с.Горни Дъбник
Пловдив, пътя за Асеновград

								
To top