OSZK tezaurusz - DOC - DOC

Document Sample
OSZK tezaurusz - DOC - DOC Powered By Docstoc
					Aberráció
 LV Csillageltolódás
    Eltérés
    Eltévelyedés
    Visszafejlődés
Ablak
  LV Ablakszerkezet
   Ablakszoftver

Ablakfólia
  LV Biztonsági fólia
    Fényvédőfólia

ABLAKSZERKEZET
  H   Forgóablak
  HV  Ablak
  F   Nyílászáró szerkezet
  A   Felülvilágítók
  P   Elsötétítő szerkezet
  X   Fényvédőfólia

ABLAKSZOFTVER
  M: Adatátviteli ablak
  HV Ablak

ABLAKTISZTÍTÁS
 F Háztartási szolgáltatás
   Tisztítás
 R Nyílászáró szerkezet

Ablakvédelem
  L  Biztonságtechnika

Abnormalitás
 LV Eltérés
   Eltévelyedés
   Rendellenesség

Abortusz
 L  Vetélés

Abrak
 L  Takarmány

ABRÁZIÓ
 F Exogén folyamat
 X Kopás

ÁBRÁZOLÓ GEOMETRIA
 F Geometria
 R Géprajz
 E Projektív geometria

Abroncs
 LV Gumiabroncs
    Vasúti kerék

ABSZORBEÁLÁS
  M: Gázok, gőzök, oldott anyagok elnyeléses megkötése
  HV Elnyelés
  F   Diffúziós művelet
     Szorpció
  R   Gázfelvétel
     Kinyerés
  E   Abszorbens
  X   Szolvatáció
  =   Abszorpció

ABSZORBENS
 F Szorbens
 R Abszorbeálás

ABSZORPCIÓ
  M: Sugárzás és részecskeelnyelés
  H& Fényelnyelés
  HV Elnyelés
  X   Magreakció
     Színkép
     Terjedés
  =   Abszorbeálás

ABSZTRAKT ALGEBRA
 F Algebra
 X Kategória-elmélet

ACÉL
  H&  Antimágneses acél
     Hőálló acél
     Idomacél
     Kopásálló acél
     Korrózióálló acél
     Könnyen alakítható acél
     Lúgálló acél
     Mágnesacél
     Nemesíthető acél
     Nitridálható acél
     Rozsdamentes acél
     Siemens-martin acél
     Szerkezeti acél
  HV  Vasötvözet
  F   Fémes anyag
     Vas-szén ötvözet
  A   Automataacél
     Betétben edzhető acél
     Betonacél
     Elektroacél
     Ferrites acél
     Gépacél
     Gyorsacél
     Hidegszívós acél
     Hidrogénnyomásálló acél
     Melegszilárdacél
     Nagyszilárdságú acél
     Ötvözetlen acél
     Ötvözött acél
     Szerszámacél
  R   Acéláru
  E   Acélgyártás
  X   Acélszerkezet

ACÉLÁRU
 E Acél
   Vaskereskedés
 X Fémtömegcikk

ACÉLGYÁRTÁS
 F Gyártás
 A Közvetlen acélgyártás
   Nemesacél gyártás
   Sm-acélgyártás
   Szélfrissítéses acélgyártás
 T Acélipar
  P  Olvasztás
  R  Acél
  E  Acélkonverter
    Acélmű

ACÉLHENGERMŰ
 F Hengermű

ACÉLIPAR
  H  Vas- és acélipar
  F  Nehézipar
  P  Acélgyártás
    Csőgyártás
  X  Vasipar
    Vaskohászat

ACÉLKONVERTER
  HV  Konverter
  F  Átalakító
  R  Acélgyártás
    Olvasztás
    Szélfrissítéses acélgyártás

ACÉLMŰ
  H  Acélolvasztómű
  H&  Konverteres acélmű
    Nemesacélmű
    Thomas-acélmű
  F  Gyártómű
  A  Hengermű
  R  Acélgyártás

Acélolvasztómű
  L  Acélmű

ACÉLSZERKEZET
  H  Acélváz
  F  Tartószerkezet
    Teherhordó szerkezet
  R  Bányabiztosítás
  E  Technológiai szerelés
  X  Acél
    Fémszerkezet
    Könnyűszerkezet

Acélszobrászat
  L  Szobrászat

Acélváz
  L  Acélszerkezet

ACETÁL
 F Éter

ACETÁT
 F Észter
   Szerves só

ACETÁTMŰSELYEM
 F Cellulózszármazék

ACETILÉN
  H&  Poliacetilén
  F  Alkin
Aceton
  L  Keton

ACETONAEMIA
 F Mérgezés

Acidifikálás
  L  Savazás

ACIDIMETRIA
 F  Térfogatos analízis
 X Alkalimetria

ACIDÓZIS
  M: Élő szervezet folyadéktartalmában jelentkező kóros tünet
  F   Betegségtünet
  X   Cukorbetegség
     Gyomor

Aciklusos vegyület
  L  Nyílt szénláncú vegyület

ACILEZÉS
 F  Gyökbevitel

ÁCSMESTERSÉG
 F Feldolgozó ipar
   Szakipar
 X Dúcolás
   Építész

ADAGOLÁS
  H   Betáplálás
  H&  Takarmányadag
     Tankolás
  HV  Etetés
     Feltöltés
     Gázadagoló
     Táplálás
     Töltés
  A   Gyógyszeradagolás
     Túladagolás
  T   Élelmiszertechnológia
  P   Mozgatás
  E   Adagolóberendezés
  X   Továbbítás
     Ürítés

ADAGOLÓBERENDEZÉS
  HV  Etetőberendezés
     Töltőberendezés
  F   Ürítőberendezés
  T   Palacktöltő- és zárógép
  R   Adagolás
  X   Osztályozó berendezés
     Porlasztó
     Rendezőberendezés

Adakozás
 LV Közadakozás
    Támogatás

ADALÉKANYAG
  H&  Festékadalék
  F   Anyag felhasználás/rendeltetés szerint
  A   Kenőanyagadalék
    Műanyag-adalék
  X  Segédanyag

Adaptáció
  M: Élettani alkalmazkodás
  L  Alkalmazkodás

Adaptálás
  M: Nem élettani értelemben
  L  Alkalmazás

Adaptív irányítás
 L  Adaptív szabályozás

ADAPTÍV SZABÁLYOZÁS
  H  Adaptív irányítás
    Alkalmazkodó szabályozás
  F  Szabályozás

ADÁSVÉTEL
  H  Üzleti forgalom
    Üzletkötés
    Üzletmenet
  HV  Üzletkötő
    Vétel
  A  Barter-üzlet
    Tőzsdei üzletkötés
  T  Kereskedelem
  P  Beszerzés
    Eladás
  E  Kereskedelmi ügynökség
  X  Kereskedelmi forgalom
    Üzlet

ADAT
 F Érték
 A Statisztikai adat
 X Információ
   Ismeret
   Knoware

Adatállomás
 L   Munkaállomás

ADATÁTVITEL
  H  Távadatátvitel
    Vonalkapcsolt átvitel
  F  Jelátvitel
  A  Csomagkapcsolt átvitel
    Multiplex átvitel
  T  Átviteltechnika
  E  Adatátviteli hálózat
    Adatátviteli protokoll
    Telematika

ADATÁTVITELI HÁLÓZAT
 F Hírközlési hálózat
 A Internet
   Isdn
   Lan
   Man
   Osi
   Számítógéphálózat
   Wan
 P Gateway
   Interfész
  R   Adatátvitel

ADATÁTVITELI PROTOKOLL
  HV  Protokoll
  F   Szabályzat
     Szabvány
  R   Adatátvitel

Adatbank
 L  Adatbázis

ADATBÁZIS
  M: Adatok elektronikus hordozó rögzített, keresésre alkalmas és forgalmazott, szervezett, összessége
  H  Adatbank
  H& Off-line információs rendszer
    On-line adatbázis
    On-line információs rendszer
    Osztott adatbázis
  HV Adatbázis-kezelés
    Adattárolás
    Dokumentációs szolgáltatás
  F   Műszaki dokumentum
  T   Információs rendszer
  R   Információszolgáltatás
  E   Adatbáziskezelő rendszer
     Adatmentés
     Adatmodellezés
     Információkeresés
  X   Cd-rom
  =   Adattár
     Tárolás

Adatbázis-kezelés
 LV Adatbázis
    Adatbáziskezelő rendszer

ADATBÁZISKEZELŐ RENDSZER
  H   Információkereső rendszer
     Lekérdező rendszer
  HV  Adatbázis-kezelés
     Kereső
  F   Program
  A   Táblázatkezelő rendszer
  R   Adatbázis
     Információkeresés
  E   Felhasználói program

ADATBEVITELI ESZKÖZ
 F Bemeneti egység
 A Billentyűzet
   Egér periféria
   Fényceruza
   Kártyaolvasó
   Scanner

ADATBIZTONSÁG
  H   Tűzfal
  HV  Adatvédelem
  R   Hálózatkezelés
     Kéretlen levél
  E   Adatmentés
     Vírusölő
  X   Adatfeldolgozás
     Biztonságtechnika

Adatelemzés
 L  Adatmodellezés
ADATFELDOLGOZÁS
  H  Elektronikus adatfeldolgozás
  H&  Osztott feldolgozás
    Párhuzamos adatfeldolgozás
  F  Információfeldolgozás
    Információs tevékenység
  A  Adattömörítés
    Távadatfeldolgozás
  T  Ügyviteltechnika
  P  Adatrögzítés
  R  Output
  E  Adatfeldolgozó gép
    Input
  X  Adatbiztonság
    Adathordozó kártya
    Díjbeszedés

ADATFELDOLGOZÓ GÉP
 F Hardver
   Ügyviteltechnikai eszköz
 A Könyvelőgép
 R Adatfeldolgozás
 E Számítógép

ADATGYŰJTÉS
  H&  Statisztikai adatgyűjtés
  F  Gyűjtés
  T  Statisztika
    Ügyviteltechnika
  =  Begyűjtés

ADATHORDOZÓ
  H  Információhordozó
  HV  Adattárolás
    Adattároló
    Tároló
  A  Bizonylat
    Filmanyag
    Hanglemez
    Hangszalag
    Képlemez
    Képszalag
    Mágneses adathordozó
    Optikai adathordozó
    Papír
    Papírlap
  T  Dokumentum
  X  Tár
  =  Tárolás

ADATHORDOZÓ KÁRTYA
  H  Azonosítókártya
    Mágneskártya
  HV  Kártya
  A  Bankkártya
    Telefonkártya
  T  Azonosítástechnika
  R  Azonosítás
  X  Adatfeldolgozás
    Vonalkódtechnika

Adatkihozatal
 L  Megjelenítés
ADATMENTÉS
 F Információtechnika
 R Adatbázis
   Adatbiztonság

ADATMODELLEZÉS
  H  Adatelemzés
  HV  Modellezés
  R  Adatbázis
    Szakértői rendszer

ADATRÖGZÍTÉS
  HV  Leírás
    Rögzítés
  F  Információs tevékenység
  T  Adatfeldolgozás
  R  Ügyvitel
  E  Bizonylat
  X  Jelrögzítés

ADATSÍN
  H  Ubs
  HV  Busz
    Sín
  F  Hardver
  P  Periféria
  X  Konzol
    Processzor
    Tár

ADATSZERKEZET
 F Struktúra

ADATTÁR
 A Menetrend
 = Adatbázis

Adattárolás
 LV Adatbázis
    Adathordozó
    Tár

Adattároló
 LV Adathordozó
    Tár

ADATTÖMÖRÍTÉS
  M: Adatsűrítés
  F  Adatfeldolgozás

Adattömörítő
 L  Koncentrátor

Adatvédelem
 LV Adatbiztonság
    Személyiségi jog

ADDÍCIÓS REAKCIÓ
  HV  Egyesülés
  F  Kémiai reakció
  A  Poliaddíció
  X  Alkilezés
    Szintézis
Addison-kór
 L  Vesebetegség

ADHÉZIÓ
  H   Adhezív szer
  F   Határfelületi erő
  T   Talajmechanika
  R   Flotálás
     Nyíró-igénybevétel
  E   Elválasztószer
  X   Adszorpció
     Kohézió
     Színezék

Adhezív szer
 L  Adhézió

Adminisztráció
 L  Ügyvitel

ADÓ
  M: Kötelező jellegű rendszeres (pénzbeli) hozzájárulás
  H  Adóügy
    Adóztatás
  H& Adópolitika
    Földadó
    Társasági adó
  F   Pénzügy
  A   Forgalmi adó
     Ingatlanadó
     Jövedelemadó
  P   Adóbevallás
  R   Érdekeltség
     Gazdaságpolitika
  E   Adócsalás
     Adótanácsadás
     Eladósodás
  X   Adókedvezmény
     Illeték
  =   Adóberendezés

Adóállomás
 L  Adóberendezés

ADÓBERENDEZÉS
  M: Rádió- vagy tv-hullámok keltésére, módosítására és kisugárzására való berendezés
  H  Adóállomás
  F   Híradástechnikai berendezés
     Jelforrás
  A   Rádióadó
     Távadó
     Televízióadó
  X   Vevőberendezés
  =   Adó
     Állomás

ADÓBEVALLÁS
 T Adó
 E Adóellenőrzés
 X Adókedvezmény

ADÓCSALÁS
  H   Adóelkerülés
  F   Államigazgatás és igazságszolgáltatás elleni bűncselekmény
     Csalás
  R  Adó
  E  Adóellenőrzés
  X  Feketegazdaság
    Láthatatlan jövedelem

Adóelkerülés
 L  Adócsalás

ADÓELLENŐRZÉS
 F Ellenőrzés
 R Adóbevallás
   Adócsalás
 E Adónyilvántartás

ADÓKEDVEZMÉNY
  H  Adómentesség
  F  Kedvezmény
  E  Adótanácsadás
  X  Adó
    Adóbevallás

Adómentesség
 L  Adókedvezmény

ADÓNYILVÁNTARTÁS
 F Nyilvántartás
 R Adóellenőrzés

Adópolitika
 L& Adó
    Gazdaságpolitika

Adósság
 L  Hitelügy

ADÓSSÁGBEHAJTÁS
 T Pénzügy
 X Adósságtörlesztés
   Feketegazdaság

ADÓSSÁGTÖRLESZTÉS
 T Hitelügy
 X Adósságbehajtás

ADÓTANÁCSADÁS
 F Pénzügyi tanácsadás
   Szakértő
 T Pénzügy
 R Adó
   Adókedvezmény
 X Könyvviteli szolgáltatás

Adóügy
 L  Adó

Adóztatás
 L  Adó

ADRENALIN
 F Hormon
 E Mellékvese
ADSZORBENS
  H&  Aktív szén
  F  Aktiválószer
    Szorbens
  R  Adszorpció

ADSZORPCIÓ
 F Diffúziós művelet
   Szorpció
 R Gázfelvétel
   Gáztisztítás
   Kinyerés
 E Adszorbens
   Fluidizáció
 X Adhézió
   Diszperzió
   Felületi aktivitás

ADULÁR
 F Földpát

Aeroakusztika
  L& Aeromechanika
    Akusztika

AEROBIOLÓGIA
 F Alkalmazott biológia
 T Légkörtan

AERODINAMIKA
 F Aeromechanika
   Dinamika
 P Áramlás
   Szárnyszerkezet
 X Közegellenállás

AEROFIZIKA
  H  Légkörfizika
  F  Alkalmazott fizika
  A  Aeromechanika
  T  Légkörtan
  R  Áramlástan
  E  Gázok fizikája

Aerológia
  L  Légkörtan

AEROMECHANIKA
  H&  Aeroakusztika
  F  Aerofizika
    Mechanika
  A  Aerodinamika
    Aerosztatika

Aeronautika
  LV Repüléstechnika
    Repülő szerkezet

AEROSZOL
  H&  Aeroszolcsomagolás
  F  Diszperzió
    Szol
  A  Füst
    Köd
    Por
  E  Porlasztás
  X  Levegő

Aeroszolcsomagolás
  L& Aeroszol
    Csomagolástechnika

AEROSZTATIKA
 F Aeromechanika
   Sztatika

Aerotechnika
  LV Légtechnika
    Széltechnika

AFFIN GEOMETRIA
 F  Geometria

AFFINITÁS
  M: Vegyrokonság
  F  Kémiai tulajdonság
  R  Reakcióképesség
  X  Hasonlóság
    Kémiai reakció
    Kölcsönhatás
    Vegyérték

AGANCS
 F Szaru
 T Szarvasféle
 R Trófea

ÁGAZATI GAZDASÁGPOLITIKA
  H  Ágazati szerkezet
  X  Iparügy

Ágazati gazdaságtan
 L   Ipargazdaságtan

Ágazati szerkezet
 L   Ágazati gazdaságpolitika

Aggkor
 LV Élettani öregedés
    Öreg

Aggkori elmegyengeség
 L  Elbutulás

Agglomeráció
 LV Agglomerálás
    Városagglomeráció

AGGLOMERÁLÁS
  M: Anyaghalmaz darabosítása, tömörítése
  H  Darabosítás
  H& Agglomerátum
  HV Agglomeráció
  F  Alakadás
    Egyesítés
  A  Brikettezés
    Granulálás
    Pelletezés
     Pikkelyesítés
     Tablettázás
     Zsugorítás
  R   Ásványelőkészítés
  X   Aprítás
  =   Városagglomeráció

Agglomerátum
 L& Agglomerálás
    Szemcse

AGGLUTINÁCIÓ
 R Alvadás
 X Koagulálás

AGGREGÁT
 F Gép és berendezés

Aggregátum
 L  Kicsapatás

AGRÁR
  M:H: Lásd még a "mezőgazdaság..." összetételeknél

AGRÁRIPAR
 F Könnyűipar
 P Bőripar
   Élelmiszeripar

AGRÁRKÉRDÉS
 T Mezőgazdaság
 X Életszínvonal

Agrármérnöki ismeretek
 L  Agrotechnika

AGRÁRTUDOMÁNY
 F Alkalmazott természettudomány
 A Agrobiológia
   Agrokémia
   Agrometeorológia
   Agroökonómia
   Agroszociológia
   Agrotechnika
 R Mezőgazdaság

AGRESSZIÓ
 E Félelem

Agresszív
 LV Agresszív anyag
    Erőszak

AGRESSZÍV ANYAG
  HV  Agresszív
  F   Anyag tulajdonság szerint
  X   Korróziós közeg
     Vegyszerállóság

AGROBIOKÉMIA
 F Biokémia
 T Agrokémia
AGROBIOLÓGIA
 F Agrártudomány
   Biológia
 A Agrobotanika
 R Mezőgazdaság

AGROBOTANIKA
 F Agrobiológia
   Növénytan

AGROKÉMIA
 F Agrártudomány
   Kémia
 P Agrobiokémia
 R Agrokemikália
 X Talajkémia

AGROKEMIKÁLIA
 F Vegyszer
 A Műtrágya
   Növényvédőszer
 E Agrokémia

AGROMETEOROLÓGIA
 F Agrártudomány
   Meteorológia
 R Mezőgazdaság

Agronómia
 L  Agrotechnika

AGROÖKONÓMIA
 F Agrártudomány
   Gazdaságtan
 T Mezőgazdaság

AGROSZOCIOLÓGIA
 F Agrártudomány
 T Mezőgazdaság

AGROTECHNIKA
 H  Agrármérnöki ismeretek
    Agronómia
 H&  Fitotechnika
 F  Agrártudomány
    Technika
 A  Zootechnika
 T  Mezőgazdaság
 P  Mezőgazdasági gép
    Mezőgazdasági gépészet
    Mezőgazdasági üzem
    Növényvédelem
    Talajerőgazdálkodás
 R  Állattenyésztés
    Rekultiváció
 X  Biológiai technológia

AGY
 P  Agyhártya
    Liquor
 X  Emlékezés
    Fejfájás
    Gondolkodás
    Idegrendszer

AGYAG
  H  Agyagásvány
  H&  Égetett agyag
  F  Szilikátásvány
    Törmelékes üledékes kőzet
  T  Vályog
  R  Formázóanyag
    Kerámiai nyersanyag
    Samott
  X  Bentonit

Agyagásvány
 L  Agyag

Agyagművesség
 L  Fazekasság

AGYAGPALA
 F Pala
   Törmelékes üledékes kőzet

ÁGYBAVIZELÉS
 F Kóros lelkiállapot
 X Vizelet

AGYÉRELMESZESEDÉS
 F Érelmeszesedés

AGYHÁRTYA
 F Élettani hártya
 T Agy
 X Agyhártyagyulladás
   Agyvelőgyulladás

AGYHÁRTYAGYULLADÁS
  H  Meningitis
  F  Agyi betegség
    Szervi gyulladás
  X  Agyhártya
    Agyvelőgyulladás

AGYI BETEGSÉG
 F  Szervi betegség
 A Agyhártyagyulladás
   Agylágyulás
   Agysérülés
   Agyvelőgyulladás
   Elmebetegség
 T  Elmegyógyászat
   Neuropatológia
 X Idegbetegség

AGYKUTATÁS
  H  Agyműködés
  P  Agymodell
  R  Elmegyógyászat
  E  Elmekórtan
    Enkefalográfia
    Tomográfia
  X  Álom
    Epilepszia
    Idegrendszer
AGYLÁGYULÁS
 F Agyi betegség

AGYMODELL
  H  Perceptron
  T  Agykutatás

Agyműködés
 L  Agykutatás

ÁGYNEMŰ
 F Lakástextília
 A Paplan
   Takaró
 X Fehérnemű
 = Huzat

AGYSÉRÜLÉS
 F Agyi betegség
   Élettani sérülés

Ágytolltisztítás
 L   Vegytisztítás

AGYVELŐGYULLADÁS
  H  Encephalitis
  F  Agyi betegség
    Szervi gyulladás
  A  Járványos agyvelőgyulladás
  X  Agyhártya
    Agyhártyagyulladás

AGYVÉRZÉS
  H  Apoplexia
    Szélütés
  E  Magas vérnyomás
  =  Gutaütés

AIDS
 F   Autoimmun-betegség
    Fertőző betegség
  E  Retrovírus

AJÁNDÉKTÁRGY
  HV  Bizsu
  F  Reklámcikk
    Tömegcikk
    Vegyesiparcikk
  X  Dísz
    Trafik

AJTÓ
  H  Forgóajtó
  F  Bejárat
    Nyílászáró szerkezet
  P  Elsötétítő szerkezet
  X  Kapu

Ajtómentés
  L  Kulcs

Ajtóvédelem
  L  Biztonságtechnika
AJTÓZÁR
  H&  Biztonsági zár
  F  Épületszerelvény
    Zár
  E  Lakatosság
  X  Kulcs
    Nyílászáró szerkezet
    Vasalat

Ajzószer
  L  Izgatószer

AKARAT
 R Döntés
   Szuggeszció

Akció
 LV Eladás
   Tevékenység

Akklimatizálódás
 L  Alkalmazkodás

AKKUMULÁTOR
  H  Ólomakkumulátor
    Száraz akkumulátor
  F  Áramforrás
  T  Elektrokémia
  R  Energiatárolás
  E  Galvánelem

AKNA
  M: Aknagránát, robbanószerkezet
  F  Fegyver
  =  Aknajárat

AKNAJÁRAT
  M: Üreg, műszaki létesítmény
  H& Aknaszállító berendezés
  HV Aknarakodó
  F  Bányatérség
  E  Aknamélyítés
  =  Akna

AKNAMÉLYÍTÉS
 F Mélyművelés
 R Aknajárat
 X Keszon

Aknarakodó
 LV Aknajárat
   Rakodóberendezés

AKNÁS KEMENCE
  H&  Kupolókemence
    Kupolóüzem
  F  Kemence
  A  Nagyolvasztó

AKNÁSZ
 F Műszaki fegyvernem

Aknaszállító berendezés
 L& Aknajárat
    Felvonó

AKTÍNIUM
 F  Aktinoida
   Átmeneti fém

AKTINOIDA
 F Földfém
   Radioaktív elem
 A Aktínium
   Protaktinium
   Tórium
   Transzurán elem
   Urán

AKTINOLIT
 F Amfibol

Aktív anyag
 L   Aktiválószer

AKTÍV FELÜLETVÉDELEM
  H  Anódos felületvédelem
    Katódos felületvédelem
    Katódos korróziógátlás
  F  Felületvédelem
  T  Elektrokémia

Aktív szén
 L& Adszorbens
    Elemi szén

Aktív szűrő
 L   Anyagszűrő

Aktiválás
 LV Aktiválószer
    Katalízis
    Működtetés
    Reakcióképesség

Aktiválásos analízis
 L& Analitikai kémia
    Radiokémia

AKTIVÁLÓSZER
  H  Aktív anyag
    Gyorsítószer
  H&  Aktivátor
    Kötésgyorsító
  HV  Aktiválás
  F  Vegyszer
  A  Adszorbens
    Felületaktív anyag
    Iniciátor
    Katalizátor
    Méreg
    Szikkatív
  R  Kémiai kötés
    Reakcióképesség
  X  Gátlószer

Aktivátor
 L& Aktiválószer
    Kémiai kötés
Aktivitás
 LV Hiperaktivitás
    Reakcióképesség
    Tevékenység

AKTÍVSZÉN GYÁRTÁSA
 T Vegyipar
 R Elemi szén

AKTUÁLIS MŰSOR
  HV  Közvetítés

Akupresszúra
 L  Akupunktúra

AKUPUNKTÚRA
  H  Akupresszúra
  F  Gyógyítás
  T  Természetgyógyászat
  R  Reflexzóna

AKUSZTIKA
  H&  Aeroakusztika
  HV  Hangtan
    Zene
  A  Elektroakusztika
    Orvosi hangtan
    Termoakusztika
    Zenei hangtan
  T  Mechanika
  P  Rezgésmérés
    Robbanás
    Zaj
  R  Hangtechnika
  E  Rezgéstan
  X  Gázok fizikája
    Ultrahangkémia

AKUSZTIKAI MÉRÉS
  M: Akusztikai mennyiségek mérése
  H& Hangirány
    Hangmérés
    Hangtávolság
  F  Mérés
  A  Zajmérés
  E  Akusztikai mérőműszer
  X  Rezgésmérés

AKUSZTIKAI MÉRŐMŰSZER
 F Mérőműszer
 R Akusztikai mérés

AKUSZTO-OPTIKA
 F Fénytan

Akut betegség
 L  Heveny betegség

AKVARISZTIKA
  H  Akvárium
  HV  Díszhaltenyésztés
  T  Ichtiológia
  R  Hobbi
Akvárium
 L  Akvarisztika

Alagcsövezés
  L& Talajvíz
    Vízmentesítés

ALAGÚT
  H&  Alagútépítés
  F  Közlekedési létesítmény
    Mélyépítési szerkezet
  E  Fúrópajzs
    Injektáló berendezés
    Keszon
    Vágathajtógép
  X  Csatornázás
    Tübbing

Alagútdióda
  L& Alagúthatás
    Félvezető dióda

Alagútépítés
  L& Alagút
    Mélyépítés

ALAGÚTHATÁS
  H  Josephson-hatás
  H&  Alagútdióda
  F  Fizikai hatás
  T  Szilárdtestfizika
  X  Félvezető dióda

ALAKADÁS
  HV  Formázás
  F  Alakítás
  A  Agglomerálás
    Darabolás
    Galvanoplasztika
    Hullámosítás
    Öntészeti formázás
    Végtelenítés
  T  Mechanikai technológia
  R  Alakzat
  E  Öntészeti öntés

Alakfelismerés
  L& Alakzat
    Felismerés

ALAKHENGERLÉS
  H&  Menethengerlés
    Menethengerlő gép
    Menetmángorlás
    Menetmángorló gép
  F  Hengerlés
  A  Foghengerlés

ALAKÍTÁS
  M: Alakváltoztató megmunkálás általában
  H  Formálás
  HV Képzés
  F  Megmunkálás
  A  Alakadás
    Egyesítés
    Forgácsnélküli alakítás
    Mechanikai szétválasztás
    Menetkészítés
    Műanyagtechnológia
  T  Mechanikai technológia
  X  Átalakítás

Alakítási keményedés
  L  Hidegkeményítés

Alakítókészülék
  L  Alakítószerszám

ALAKÍTÓSZERSZÁM
  H  Alakítókészülék
  H&  Dombornyomószerszám
    Huzalhúzó szerszám
    Lemezmegmunkáló szerszám
    Mélynyomó szerszám
    Menetnyomó szerszám
  F  Szerszám
  A  Folyatószerszám
    Forgácsolószerszám
    Hajlítószerszám
    Hengerlőhenger
    Mélyhúzó szerszám
    Sajtolószerszám
    Vágókészülék
    Vágószerszám
  T  Képlékenyalakító szerszámgép
  R  Képlékeny alakítás

ALAKNYOMÁS
  H  Fémnyomás
  H&  Menetnyomás
    Menetnyomó szerszám
  F  Húzó-nyomó alakítás
  X  Mélynyomás

ALAKOS ALKATRÉSZ
 F Alkatrész
 A Csapágyház
   Foglalat

ALAKTAN
  H  Morfológia
  F  Információ- és rendszertudomány
  A  Küllemtan

Alakváltozás
  LV Élettani alakváltozás
    Mechanikai alakváltozás

ALAKVIZSGÁLAT
  H  Görbületmérés
  F  Mechanikai mérés
  A  Profilmérés

ALAKZAT
  H  Forma
  H&  Alakfelismerés
  HV  Kép
  A  Áramvonal
    Mértanilag határozott alakzat
    Síkidom
  E  Alakadás
  X  Felület
Alap
  LV Alapítvány
   Épületalapozás
   Gépalap
   Vagyon

Alapanyag
  L  Nyersanyag

ALAPÍTVÁNY
  M: Tartós közérdekű célból létrehozott, elsődleges gazdasági tevékenységet nem folytató, meghatározott célú és vagyonú szervezet
  HV Alap
  F   Közhasznú szervezet

Alapozás
  LV Épületalapozás
    Festés
    Gépalap

Alaprajz
  L  Építészeti tervrajz

ALAPSZERZŐDÉS
 F Nemzetközi egyezmény
 T Külpolitika

Alaptudomány
  L  Tudomány

ÁLARC
 F  Jelmez
 =  Védőálarc

Alátámasztó szerkezet
  LV Tartószerkezet
    Teherhordó szerkezet

Alátét
  L  Kötőelem

Albérletközvetítő iroda
  L  Ingatlanközvetítés

ALBINIZMUS
  HV  Elszíntelenedés
  F   Színváltozás

ALBUMIN
 F Fehérje

ALDEHID
  H&  Benzaldehid
     Formaldehid
  F   Oxovegyület
  E   Oxoszintézis

ALÉPÍTMÉNY
  H&  Vasúti alépítmény
  F   Műszaki szerkezet
  X   Épületalapozás
     Útpálya

Alfa-bomlás
  L& Alfa-részecske
    Radioaktív sugárzás

ALFA-RÉSZECSKE
  H&  Alfa-bomlás
    Alfa-sugárzás
  F  Elemi részecske

Alfa-sugárzás
  L& Alfa-részecske
    Radioaktív sugárzás

ALFÖLD
  H  Síkság
  T  Domborzat

ALGEBRA
 F Matematika
 A Absztrakt algebra
   Algoritmuselmélet
   Boole-algebra
   Lineáris algebra
   Számelmélet
   Univerzális algebra
 P Csoportelmélet
   Egyenlet
   Hálóelmélet
   Polinom
 R Algebrai geometria

ALGEBRAI CSOPORT
 F Félcsoport
 T Csoportelmélet
 = Csoport

ALGEBRAI EGYENLET
  H  Irracionális egyenlet
  H&  Karakterisztikus egyenlet
  F  Egyenlet
  X  Polinom
    Transzcendens egyenlet

ALGEBRAI GEOMETRIA
 F Geometria
 A Lie-algebra
 E Algebra

ALGEBRAI GYŰRŰ
  HV  Gyűrű
  F  Algebrai struktúra

ALGEBRAI HÁLÓ
  HV  Háló
  F  Algebrai struktúra
  A  Boole-algebra
  T  Hálóelmélet

ALGEBRAI STRUKTÚRA
 F Struktúra
 A Algebrai gyűrű
   Algebrai háló
   Félcsoport
   Ferdetest
 T Univerzális algebra
ALGEBRAI TEST
 F Ferdetest
 X Polinom
 = Test

ALGOLÓGIA
 F Növénytan

ALGORITMUS
 T Algoritmuselmélet
 R Bizonyítás
 X Kalkulus
   Matematikai modell

ALGORITMUSELMÉLET
  H&  Rekurzív függvény
  F  Algebra
  P  Algoritmus

ALICIKLUSOS VEGYÜLET
 F  Homociklusos vegyület
 A Ciklo-alkadien
   Ciklo-alkán
   Ciklo-alkén

Alifás vegyület
  L   Nyílt szénláncú vegyület

ALJZAT
 F Villamos szerelési anyag

Alkadien
  L  Dien

ALKÁLIFÉM
  H&  Alkálifém-vegyület
  F  Fémes elem
  A  Cézium
    Francium
    Kálium
    Lítium
    Nátrium
    Rubídium

Alkálifém-vegyület
  L& Alkálifém
    Fémvegyület

ALKÁLIFÖLDFÉM
  H&  Alkáliföldfém-vegyület
  F  Földfém
  A  Bárium
    Berillium
    Kalcium
    Magnézium
    Rádium
    Stroncium
    Szkandium

Alkáliföldfém-vegyület
  L& Alkáliföldfém
    Fémvegyület
Alkalikus
  L& Bázisvegyület
    Kémhatásvizsgálat

ALKALIMETRIA
 F Térfogatos analízis
 X Acidimetria

Alkalmassági vizsgálat
  LV Képességvizsgálat
    Minőségbiztosítás
    Pályaválasztás

ALKALMAZÁS
  H  Adaptálás
  HV  Felhasználás
    Használat
  F  Konkrét tevékenység
  X  Hasznosítás

ALKALMAZKODÁS
  H  Adaptáció
    Akklimatizálódás
    Alkalmazkodóképesség
  F  Élőlénytulajdonság
  X  Élettani szükséglet
    Stressz

Alkalmazkodó szabályozás
  L  Adaptív szabályozás

Alkalmazkodóképesség
  L  Alkalmazkodás

Alkalmazói program
  L  Felhasználói program

ALKALMAZOTT BIOLÓGIA
 F Alkalmazott élettudomány
 A Aerobiológia
   Asztrobiológia
   Emberbiológia
   Hidrobiológia
   Orvosbiológia
   Paleobiológia
   Űrbiológia

ALKALMAZOTT ÉLETTUDOMÁNY
 F Alkalmazott természettudomány
 A Alkalmazott biológia
   Ergonómia
   Gasztronómia
   Gyógyszerészet
   Higiénia
   Orvostudomány
   Táplálkozástudomány
   Toxikológia

ALKALMAZOTT FIZIKA
 F Alkalmazott természettudomány
 A Aerofizika
   Asztrofizika
   Biofizika
   Épületfizika
    Geofizika
    Kőzetfizika
    Műszaki fizika
    Talajfizika

Alkalmazott fizikai matematika
  L  Fizikai és kémiai matematika

ALKALMAZOTT GRAFIKA
  H  Alkalmi grafika
    Grafikai ipar
    Nyomdai grafika
  F  Grafika
    Használati képi dokumentum
    Iparművészet
  A  Betűgrafika
    Prezentációs grafika
    Reklámgrafika
  T  Nyomdaipar
  R  Nyomdatechnika
    Szakgrafika

ALKALMAZOTT MATEMATIKA
 F Matematika
 A Automataelmélet
   Döntéselmélet
   Fizikai és kémiai matematika
   Gazdasági matematika
   Információelmélet
   Játékelmélet
   Matematikai kibernetika
   Matematikai statisztika
   Modellelmélet
   Műszaki matematika
   Operációkutatás
   Pszichológiai matematika

ALKALMAZOTT TÁRSADALOMTUDOMÁNY
 F Alkalmazott tudomány
 A Szervezéstudomány
   Urbanisztika
   Vezetéstudomány

ALKALMAZOTT TERMÉSZETTUDOMÁNY
 F Alkalmazott tudomány
 A Agrártudomány
   Alkalmazott élettudomány
   Alkalmazott fizika
   Anyagismeret
   Csillagászat
   Földtudomány
   Műszaki tudomány
   Statisztika
   Természetrajz
 E Természettudomány

ALKALMAZOTT TUDOMÁNY
 F Tudomány
 A Alkalmazott társadalomtudomány
   Alkalmazott természettudomány
   Hadtudomány
   Ökológia
   Prognosztika
ALKALMI ÁRU
 F Áru
 X Bizományi áruház
   Bizományi bolt

Alkalmi grafika
  L  Alkalmazott grafika

ALKALOIDA
 F Élvezeti cikk
   Természetes eredetű szerves vegyület
 A Nikotin
   Papaverin
 R Gyógyszer

ALKALÓZIS
 X Bendő

ALKÁN
 F Nyílt szénláncú vegyület
   Telített vegyület
 A Bután
   Etán
   Metán
   Paraffin
   Pentán
   Propán
 X Ciklo-alkán

ALKAT
  H  Habitus
    Temperamentum
  HV  Hajlam
    Karakterológia
  T  Etológia
  R  Viselkedés
  E  Individuálpszichológia
  X  Képességvizsgálat
    Személyiség

ALKATRÉSZ
  H  Gépalkatrész
    Munkadarab
  H&  Pótalkatrész
  HV  Építőelem
  F  Gépelem
  A  Alakos alkatrész
    Elektronikai alkatrész
    Hajtóelem
    Henger
    Híradástechnikai alkatrész
    Járműalkatrész
    Lapos alkatrész
    Mezőgazdasági gépalkatrész
    Tartóelem
    Tengelyszerű alkatrész
    Többtengelyű alkatrész
  T  Anyaggazdálkodás
  E  Megmunkálás
  X  Szerkezeti elem

ALKATRÉSZKATALÓGUS
 A Szerelvénykatalógus
Alkén
  L  Olefin

Álkergeség
  L& Juh
    Orrbagócs

ALKIDGYANTA
 F Poliészter

ALKILEZÉS
 F Vegyipari eljárás
 T Szerves vegyipar
 R Benzin
 X Addíciós reakció

ALKÍMIA
 F Ezoterika
   Kémia
 X Fizikai és kémiai tudományok
   Mágia

ALKIN
 F  Telítetlen vegyület
 A Acetilén

Alkohol
  LV Alkoholvegyület
    Szeszesital

ALKOHOLELVONÓ
 F Egészségügyi és szociális intézmény
 R Alkoholizmus
 X Drogközpont
   Méregtelenítés

ALKOHOLÍZIS
 F Cserebomlás

ALKOHOLIZMUS
 F Szenvedélybetegség
 E Alkoholelvonó
 X Mérgezés

ALKOHOLVEGYÜLET
  HV  Alkohol
    Szesz
  F  Hidroxivegyület
  A  Glikol
    Metilalkohol
  T  Szeszesital
  R  Oxoszintézis

ALKOTÁS
 F Tevékenység
 E Munkavégzés

ALKÖZPONT
  H  Házi alközpont
  F  Távközlési központ
  T  Irányítási rendszer

ÁLLAM
  HV  Ország
  T   Gazdaságföldrajz
  X   Népgazdaság

ÁLLAMADÓSSÁG
  H   Belső államadósság
     Külső államadósság
  F   Hitelügy
  T   Költségvetés
  X   Eladósodás

ÁLLAMFŐ
 E Beiktatás

ÁLLAMHATÁR
  HV  Határsáv

ÁLLAMHÁZTARTÁS
  H&  Állami költségvetés
     Fizetési mérleg
     Népgazdasági mérleg
  P   Állami kiadás
     Gdp
     Nemzeti jövedelem
     Nemzeti vagyon
  X   Árutermelés
     Felhalmozás
     Népgazdaság
     Pénzügy

ÁLLAMI BERUHÁZÁS
 F Beruházás

ÁLLAMI BEVÉTEL
 F Nemzeti jövedelem
 X Állami kiadás

ÁLLAMI GAZDASÁG
 F Mezőgazdasági üzem
 X Mezőgazdasági termelőszövetkezet

ÁLLAMI KIADÁS
 T Államháztartás
 X Állami bevétel

Állami költségvetés
  L& Államháztartás
    Költségvetés

Állami pénzügy
  L  Pénzügy

ÁLLAMI SZIMBÓLUM
 A Zászló

Állami támogatás
  L& Államigazgatás
    Pénzügyi támogatás

ÁLLAMI TULAJDON
 F Nemzeti vagyon
   Tulajdon

ÁLLAMI VÁLLALAT
  M: Az állam által üzletszerű gazdasági tevékenység céljából létrehozott, cégnévvel rendelkező gazdasági szervezet
  F   Vállalat
  A   Posta

ÁLLAMIGAZGATÁS
  H&  Állami támogatás
  HV  Igazgatás
  F   Információs tevékenység
     Ismeretterület
  P   Gazdaságirányítás
     Ügyvitel

ÁLLAMIGAZGATÁS ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS ELLENI BŰNCSELEKMÉNY
 A Adócsalás
   Árdrágítás

Államigazgatási létesítmény
  L  Igazgatási létesítmény

Államkincstár
  L  Vagyonkezelés

ÁLLAMKÖTVÉNY
 F Kötvény
 A Kölcsönkötvény

ÁLLAMOSÍTÁS
 X Tervgazdálkodás

ÁLLAMPOLGÁR
 F Ember
 A Munkaerő

Állandó mágnes
  L  Mágneses anyag

ÁLLAPOT
 F Jellemző
 A Átmeneti állapot
   Fizikai állapot
   Gazdasági egyensúly
   Lelkiállapot
   Rend
   Stacionárius állapot
   Testi állapot
 X Tulajdonság

ÁLLAPOTÁBRA
  M: Fázisok egyensúlyát feltűntető diagram az összetétel és a hőmérséklet függvényében
  H  Egyensúlyi diagram
  F   Fázisdiagram
  X   Allotróp átalakulás
     Fizikai állapot
     Szövetszerkezet-vizsgálat

ÁLLAPOTDIAGRAM
  M: Gázok állapotváltozásának ábrái
  F   Fázisdiagram
  X   Állapotváltozás

Állapotegyenlet
  L& Energia
    Fizikai állapot
    Termodinamika
Állapottényező
  M: Anyag állapotváltozásával összefüggő jellemző
  LV Állapotváltozás
   Fázisátalakulás

ÁLLAPOTVÁLTOZÁS
  M: Gázok állapotváltozása
  HV Állapottényező
    Halmazállapot-változás
  F   Átalakulás
  A   Dekompresszió
     Expanzió
     Kompresszió
  T   Gázok fizikája
     Termodinamika
  X   Állapotdiagram
     Entalpia
     Fizikai állapot
     Körfolyamat
     Oldhatóság

Álláskeresés
  L  Munkaközvetítés

ÁLLAT
  H&  Állatviselkedés
     Zoocönózis
  F   Eukaryota
  A   Háziállat
     Vadon élő állat
     Védett állat
  T   Fauna
  E   Idomár
     Idomítás

ÁLLAT-EMBER KAPCSOLAT
 F Összefüggés
 X Háziasítás
   Idomítás

ÁLLATÁLLOMÁNY
  H&  Tejelőállomány
     Tenyészállomány
     Vadállomány
     Vadsűrűség
  HV  Állomány
     Populáció
  P   Szelekció
  R   Állattenyésztés
  E   Állateltartó-képesség

ÁLLATÁPOLÁS
 T Állattartás
 P Fürdetés
   Szarvtalanítás
 E Állatápolási gép
 X Itatás
   Takarmányozás

ÁLLATÁPOLÁSI GÉP
 F Állattenyésztési célú gép
 R Állatápolás

Állatbefogadás
  L  Állatvédelem
ÁLLATBETEGSÉG
  H&  Álvemhesség
    Költésrothadás
    Ornithosis
    Svd
  F  Betegség

ÁLLATEGÉSZSÉGÜGY
 F Egészségügy
 P Állategészségügyi szolgáltatás
   Állatorvostan

ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS
 F Egészségügyi szolgáltatás
 T Állategészségügy

Állateledel
  L  Takarmány

ÁLLATÉLETTAN
 F Élettan
 T Állattan
 X Állatkórtan
   Állatökológia

ÁLLATELTARTÓ-KÉPESSÉG
 R Állatállomány
 X Mezőgazdasági terület

ÁLLATFÖLDRAJZ
 F Földrajz
 T Állattan

ÁLLATGENETIKA
 F Biogenetika

ÁLLATHANG
  H&  Ugatás
  F  Hang
    Természeti hangok felvétele

ÁLLATHATÁROZÓ
 F Határozó
 X Állatrendszertan

ÁLLATI EREDETŰ ÉLELMISZER
 F Élelmiszer
 A Baromfiipari termék
   Húsáru
   Tejtermék
   Tojástermék
   Zsír
 E Állati termék

ÁLLATI EREDETŰ SZÁLASANYAG
 F Szálasanyag
 A Gyapjú
   Selyem
 E Állati termék

ÁLLATI EREDETŰ VEGYIANYAG
 F Vegyszer
ÁLLATI KÁRTEVŐ
 F Kártevő

ÁLLATI TERMÉK
 F Mezőgazdasági termék
 A Nyersbőr
 R Állati eredetű élelmiszer
   Állati eredetű szálasanyag
   Takarmány
 E Állattenyésztés

ÁLLATKERESKEDÉS
 F Üzlet

ÁLLATKERT
 F Közművelődési intézmény
 R Szórakozás
 X Vadaspark

ÁLLATKÓRTAN
 F Kórtan
 T Állattan
 R Állatorvostan
 X Állatélettan

ÁLLATORVOS
 F Orvos
 X Állattenyésztés

ÁLLATORVOSI ANESZTEZIOLÓGIA
 F Aneszteziológia
 T Állatorvostan

ÁLLATORVOSI IMMUNOLÓGIA
 F Immunológia
 T Állatorvostan

ÁLLATORVOSI MIKROBIOLÓGIA
 F Mikrobiológia
 T Állatorvostan

ÁLLATORVOSI PARAZITOLÓGIA
 F Parazitológia
 T Állatorvostan

ÁLLATORVOSI RADIOLÓGIA
 F Radiológia
 T Állatorvostan

ÁLLATORVOSTAN
 F Orvostudomány
 T Állategészségügy
 P Állatorvosi aneszteziológia
   Állatorvosi immunológia
   Állatorvosi mikrobiológia
   Állatorvosi parazitológia
   Állatorvosi radiológia
   Állattoxikológia
 E Állatkórtan
   Állattan
ÁLLATÖKOLÓGIA
 F Ökológia
 P Populációsűrűség
 X Állatélettan

ÁLLATPANZIÓ
  H  Cicapanzió
    Kutyapanziók
  F  Panzió

Állatpszichológia
  L  Etológia

ÁLLATRENDSZERTAN
 F Rendszertan
 X Állathatározó

Állatszelídítés
  L   Idomítás

ÁLLATTAN
  H  Zoológia
  F  Biológia
  A  Ichtiológia
    Ornitológia
    Ősállattan
    Rovartan
  P  Állatélettan
    Állatföldrajz
    Állatkórtan
  R  Állatorvostan

ÁLLATTÁRSULÁS
 F Társulás
 A Csorda
   Falka
   Ménes

ÁLLATTARTÁS
  H  Tartástechnológia
  H&  Zártrendszerű állattartás
  HV  Bánásmód
    Tartás
  A  Baromfitartás
    Sertéstartás
    Szabadtartás
    Szarvasmarhatartás
  T  Állattenyésztés
  P  Állatápolás
  R  Utód
  E  Állattartási épület

ÁLLATTARTÁSI ÉPÜLET
  H  Istálló
    Ól
  H&  Baromfiistálló
    Juhakol
  F  Mezőgazdasági létesítmény
  A  Ellető
    Karám
  P  Alom
  R  Állattartás
  X  Befogadóképesség
    Férőhely
    Ketrec
    Kifutó
Állattartási eszköz
  L  Állattenyésztési célú gép

ÁLLATTENYÉSZTÉS
  H&  Galambtenyésztés
    Ivadékgondozás
    Postagalambtenyésztés
  HV  Tenyésztés
    Termelés
  F  Mezőgazdaság
  A  Baromfitenyésztés
    Beltenyésztés
    Csigatenyésztés
    Halászat
    Juhtenyésztés
    Kecsketenyésztés
    Keresztezés
    Kisállattenyésztés
    Lótenyésztés
    Méhészet
    Nemrokon tenyésztés
    Sertéstenyésztés
    Strucctenyésztés
    Szarvasmarha-tenyésztés
    Törzstenyésztés
  P  Állattartás
    Defaunálás
    Génforrás
    Takarmányozás
    Törzskönyvezés
  R  Állati termék
    Utód
  E  Agrotechnika
    Állatállomány
    Állattenyésztési célú gép
    Zootechnika
  X  Állatorvos
    Vadászat
  =  Nevelés

ÁLLATTENYÉSZTÉSI CÉLÚ GÉP
  H  Állattartási eszköz
  F  Mezőgazdasági gép
  A  Állatápolási gép
    Baromfitenyésztő gép
    Fejőgép
    Itatóberendezés
    Villanypásztor
  R  Állattenyésztés

ÁLLATTOXIKOLÓGIA
 F Toxikológia
 T Állatorvostan

ÁLLATVÁGÁS
 T Húsipar
 R Vágóállat
   Vágottáru
 E Vágóvonal
 = Vágás

ÁLLATVÉDELEM
  H  Állatbefogadás
  F  Védelem
  A  Madárvédelem
  T  Erkölcs
    Erkölcsrendészet
  X  Idomítás
    Természetvédelem
    Verseny

Állatviselkedés
  L& Állat
     Viselkedés

Allergén
  L  Allergia

ALLERGIA
  H  Allergén
  F  Élettani reakció
  A  Lisztallergia
    Tejérzékenység
  T  Molekuláris immunológia
  E  Érzékenység
  X  Antitest

Állóalap
  L  Állótőke

Állóeszköz
  LV Állóeszközgazdálkodás
    Állótőke

Állóeszközállomány
  L  Állóeszközgazdálkodás

ÁLLÓESZKÖZGAZDÁLKODÁS
  H  Állóeszközállomány
  H&  Eszközlekötés
  HV  Állóeszköz
  F  Gazdálkodás
  P  Eszköznyilvántartás
    Ingatlan
    Leltározás
    Létesítmény
    Termelőeszköz
    Üzemfenntartás
  E  Állótőke
  X  Értékcsökkenés

Állóképesség
  L  Ellenállóképesség

Állomány
  LV Állatállomány
    Fájl
    Készletgazdálkodás
    Növényállomány

ÁLLOMÁS
  H  Pályaudvar
  A  Autóbuszállomás
    Hajóállomás
    Vasútállomás
  R  Személyszállítás
  X  Közlekedési vállalat
  =  Adóberendezés
    Telephely

ÁLLÓSÁGI TULAJDONSÁG
  H  Tartósság
  HV  Tartás
  F  Fizikai és kémiai tulajdonság
  A  Anyagáteresztő-képesség
    Fényáteresztő képesség
    Fényérzékenység
    Hőállóság
    Időjárásállóság
    Korrózióállóság
    Nedvesíthetőség
    Penészállóság
    Sugárzásállóság
    Vegyszerállóság
    Viharállóság
    Vízhatlan

ÁLLÓTŐKE
  H  Állóalap
  HV  Állóeszköz
  F  Tőke
  R  Állóeszközgazdálkodás

ALLOTRÓP ÁTALAKULÁS
  H  Kristályrács-átalakulás
    Szövetátalakulás
  F  Fázisátalakulás
  T  Kristálykémia
    Metallográfia
  X  Állapotábra
    Átalakulási diagram
    Diffúziós átalakulás
    Izotermikus átalakulás
    Polimorfia
    Szövetelem
    Szövetmódosítás

ALLOTRÓPIA
 F Anyagszerkezeti tulajdonság
   Atom
   Elem
 X Izotóp
   Nuklid

ÁLLÓVÍZ
 F Felszíni víz
 A Tó
 X Mocsár

ÁLLVÁNY
  H  Állványozás
  H&  Építési állvány
    Függőállvány
    Raktári állvány
    Raktári állványkiszolgáló berendezés
    Szerelőállvány
  F  Műszaki szerkezet

Állványos raktár
  L  Raktár

Állványozás
  L  Állvány
ALMA
  H&  Almatermesztés

Almatermesztés
  L& Alma
    Gyümölcstermesztés

ÁLMATLANSÁG
 X Álom
   Neurózis

Álmennyezet
  L Födém

ÁLMOSKÖNYV
  HV  Álomfejtés
  R  Álom

ALOM
 T Állattartási épület

ÁLOM
  HV  Álomfejtés
  F  Lelki folyamat
  T  Alvás
  E  Álmoskönyv
    Mélylélektan
  X  Agykutatás
    Álmatlanság

Álomfejtés
  LV Álmoskönyv
    Álom
    Mélylélektan

ALPI IDŐ
 F  Földtörténeti kor
 A Eocén
    Jura
    Kréta
    Oligocén
    Paleocén
    Paleogén
    Triász

Alpintechnika
  L  Hegymászótechnika

Alsóruházat
  L  Fehérnemű

Altalaj
  L  Talaj

ÁLTALÁNOS ORVOS
  H  Családorvos
    Háziorvos
  HV  Tisztiorvosi rendelő
  F  Orvos

ALTATÁS
  H  Hibernáció
    Narkózis
  HV  Maszkkészítés
  X  Kábítás

ALTATÓ
 F Csillapító- és érzéstelenítőszer
 T Ideggyógyászat
 R Alvás
   Alvászavar
 X Nyugtató

Alternatív gyógyászat
  L  Természetgyógyászat

ALTRUIZMUS
 F Gazdasági magatartás
 R Támogatás
 X Érdekeltség

ALUMINÁT
  H&  Kalcium-hexa-aluminát
  F  Szervetlen só

ALUMÍNIUM
  H  Ötvözetlen alumínium
  H&  Ötvözött alumínium
    Timsó
  F  Félfém
    Földfém
    Könnyűfém
    Színesfém
  T  Alumíniumipar
  E  Alumíniumkohászat
    Timföld
    Vörösiszap

ALUMÍNIUM FORMAÖNTÉSZET
 F Formaöntés

ALUMÍNIUMIPAR
 F Fémipar
 P Alumínium

ALUMÍNIUMKOHÁSZAT
 F Fémkohászat
 R Alumínium
 E Timföldgyártás

Alumíniumszerkezet
  L  Könnyűszerkezet

ALVADÁS
  H  Véralvadás
  R  Trombózis
  E  Agglutináció
    Fibrin
    Vérzéscsillapítás
  X  Vérzékenység
    Vérzés

ALVADÁSGÁTLÓ
  H  Véralvadásgátló
  F  Gátlószer
  X  Vérzés
ALVÁS
 F  Élettani szükséglet
   Lelki folyamat
 P  Álom
 E  Altató
 X Hipnózis

ALVÁSZAVAR
 F Kóros lelkiállapot
 E Altató

ALVÁZ
  H&  Gépjárműalváz
  F  Járműfőegység
  A  Forgóváz
  X  Jármű-függesztőszerkezet

ALVÁZVÉDELEM
 F Autóápolás
 R Korrózióvédelem

Álvemhesség
  L& Állatbetegség
   Terhesség

Alvóváros
  L  Előváros

Alzheimer-kór
  L  Elbutulás

AMATŐRIZMUS
 F Egészségügyi és jóléti tevékenység
 A Rádióamatőr technika
 X Műalkotás

AMERICIUM
 F Transzurán elem

AMFIBOL
 F Szilikátásvány
 A Aktinolit

AMID
 F Szerves nitrogénvegyület
 A Karbamid

AMILÁZ
 F Enzim

AMIN
  H&  Anilin
  F  Aminovegyület
    Szerves bázis
  A  Metil-amin

Amingyanta
 L  Aminoplaszt

AMINOPLASZT
  H  Amingyanta
  F  Hőre keményedő műanyag
    Polikondenzátum
AMINOSAV
 F Aminovegyület
   Nyílt szénláncú vegyület
   Szerves sav
 T Peptid

AMINOVEGYÜLET
 F Szerves nitrogénvegyület
 A Amin
   Aminosav

AMMÓNIA
 F Hidrid vegyület
 R Műtrágya
  Salétromsav

AMMÓNIUM
 F Gyök

Amnézia
 L  Felejtés

Amortizáció
 LV Értékcsökkenés
    Megtérülés

AMPULLA
 F Csomagolóeszköz

AMULETT
 X Érem

Anabolizmus
 L  Anyagcsere

Anaemia
 L  Vérszegénység

Anaemia infectiosa
 L& Fertőző betegség
   Vérszegénység

ANÁLIS SZEX
  H  Seggbebaszás
  HV  Segg
  F  Közösülés
  X  Végbél

ANALITIKAI KÉMIA
  H  Fizikai-kémiai vizsgálat
    Kémiai analízis
    Vegyelemzés
    Vegyvizsgálat
  H&  Aktiválásos analízis
    Radiokémiai elemzés
  HV  Analízis
    Meghatározás
  F  Kémia
  A  Gázelemzés
    Mennyiségi analízis
    Mikroanalízis
    Minőségi analízis
    Műszeres analízis
    Nyomelemzés
    Termikus analízis
    Vízelemzés
  P  Kromatográfia
  R  Vegyi összetétel

ANALITIKAI MÉRLEG
 F Analitikai műszer
 A Termomérleg
 R Súlymérés

ANALITIKAI MŰSZER
 F Mérőműszer
 A Analitikai mérleg
 T Labortechnika
 R Gázmérés

Analitikus geometria
 LV Differenciálgeometria
    Euklideszi geometria
    Geometria

Analízis
 LV Analitikai kémia
     Elemzés
     Matematikai analízis

ANALÓG JELFELDOLGOZÁS
 F Jelfeldolgozás
 R Elektronikus mérés
 E Erősítő
   Frekvenciaosztó
   Frekvenciasokszorozó
   Villamos szűrő

ANALÓG SZABÁLYOZÁS
 F Szabályozás

ANALÓG SZÁMÍTÓGÉP
 F Számítógép
 X Digitális számítógép

ANALÓGIA
 X Hasonlóság

ANATÓMIA
  H  Bonctan
  F  Biológia
  A  Élveboncolás
    Kórbonctan
    Tájanatómia
  R  Orvostudomány

ANATÓMIAI ATLASZ
 F Atlasz

ANDALUZIT
 F Oxid-hidroxid-ásvány

ANDEZIT
 F Kiömlési magmás kőzet

ANEMOMÉTER
 R Sebességmérés
 X Áramlás
ANESZTEZIOLÓGIA
  H   Érzéstelenítés
  F   Orvostudomány
  A   Állatorvosi aneszteziológia
  P   Érzéstelenítő
  R   Sebészet

Angina pectoris
 L  Szívgörcs

Angiographia
 L  Angiológia

ANGIOLÓGIA
  H   Angiographia
  F   Belgyógyászat

ANGOLKÓR
  H   Rachitis
  X   Csontrendszer
     Gerincferdülés

ANHIDRIT
 F Kémiai üledékes kőzet
   Szulfátásvány

Anilin
  L& Amin
    Aromás vegyület

Anion
  L Ion

ANIZOTRÓPIA
 F Anyagszerkezeti tulajdonság
 X Folyadékkristály

ANÓD
 F Elektród

Anódos felületvédelem
 L  Aktív felületvédelem

ANTENNA
 F Híradástechnikai berendezés
 A Parabolaantenna
 T Vezeték nélküli híradástechnika
 X Radar

Anthrax
  M: Bacillus anthracis
  L   Lépfene

Antianyag
 L  Antirészecske

ANTIBAKTERIÁLIS HATÁS
 F  Kémiai tulajdonság
 R Baktérium
 X Csírátlanítás

ANTIBIOTIKUM
 F  Gyógyszer
    Természetes eredetű szerves vegyület

Antidepresszívum
 L& Depresszió
    Nyugtató

Antiferromágnesség
 L   Ferrimágneses anyag

ANTIKVÁRIUM
  HV  Antikvitás
  F  Könyvesbolt
  X  Becsüs
    Régiségbolt

Antikvitás
 LV Antikvárium
    Régiség
    Régiségbolt

Antimágneses acél
 L& Acél
    Mágnesség

ANTIMON
  H  Stíbium
  F  Félfém

ANTINEUTRINO
 F Antirészecske
 X Neutrino

ANTIOXIDÁNS
  HV  Oxidációgátló szer
  F  Inhibitor
  R  Anyagstabilizátor
    Műanyag-adalék
    Öregedésgátlószer
  X  Passziválószer

ANTIPROTON
 F  Antirészecske
 X Proton

ANTIRÉSZECSKE
  H  Antianyag
  F  Elemi részecske
  A  Antineutrino
    Antiproton
    Pozitron

Antispam törvény
 L  Kéretlen levél

ANTITEST
 T  Ellenanyag
 R Immunitás
 X Allergia

ANTRACIT
 F Átalakult kőzet
   Kőszén
Antropológia
 L  Embertan

ANYAÁLLAT
 H&  Fejősállat
 A  Tehén

ANYAG
 HV  Közeg
 F  Erőforrás
 A  Anyag előállítás/keletkezés szerint
    Anyag felhasználás/rendeltetés szerint
    Anyag szerkezet szerint
    Anyag tulajdonság szerint
    Nyersanyag
 X  Energia

ANYAG ELŐÁLLÍTÁS/KELETKEZÉS SZERINT
 F Anyag
 A Anyagréteg
   Képződmény
   Maradvány
   Por
   Sűrítmény
   Származék
   Szemcse
   Üledék

ANYAG FELHASZNÁLÁS/RENDELTETÉS SZERINT
 F Anyag
 A Adalékanyag
   Bevonószer
   Csomagolószer
   Csontpótló anyag
   Építőanyag
   Felületkezelőszer
   Formázóanyag
   Hőkezelőanyag
   Illatosítóanyag
   Kenőanyag
   Segédanyag
   Szerkezeti anyag
   Textilanyag
   Töltőanyag
   Tüzelőanyag
   Tűzoltó anyag
   Üzemanyag
   Vegyszer
   Villamos anyag
   Vivőanyag

ANYAG SZERKEZET SZERINT
 F Anyag
 A Darabos termék
   Diszperzió
   Elegy
   Komponens
   Kompozit anyag
   Mikroheterogén anyag
   Ömlesztett anyag
   Rétegelt anyag
   Szálasanyag
   Szemcsés anyag
    Vegyület

ANYAG TULAJDONSÁG SZERINT
 F Anyag
 A Agresszív anyag
   Élettani hatású anyag
   Élettelen anyag
   Fényérzékeny anyag
   Gyúlékony anyag
   Halmazállapot
   Hatóanyag
   Hőálló anyag
   Idegen anyag
   Illóanyag
   Korróziós közeg
   Nagykeménységű anyag
   Optikai anyag
   Radioaktív anyag
   Robbanóanyag
   Szennyezőanyag
   Szerves anyag
   Szervetlen anyag
   Természetes anyag
   Tűzálló anyag
   Veszélyes anyag

Anyagáramlás
 LV Anyagmozgatás
    Áramlás

ANYAGÁTADÁS
 T Vegyipari művelet
 P Transzportfolyamat
 X Fázisátalakulás

Anyagátalakulás
 LV Anyagtulajdonság változtatás
    Átalakulás

ANYAGÁTERESZTŐ-KÉPESSÉG
  HV  Áteresztőképesség
  F  Állósági tulajdonság

Anyagbeszerzés
 L& Anyaggazdálkodás
   Beszerzés

ANYAGCSERE
  H  Anabolizmus
    Anyagcserezavar
    Metabolizmus
  A  Növényi anyagcsere
    Vízforgalom
  T  Gasztroenterológia
    Táplálkozástudomány
    Toxikológia
  P  Disszimiláció
    Emésztés
    Felszívódás
    Légzés
    Táplálkozás
    Vízfelvétel
  E  Növényi levél
  X  Autotrófia
    Heterotrófia
    Metabolit
    Tápanyag
    Tápérték

Anyagcserezavar
 L  Anyagcsere

ANYAGDUZZASZTÁS
  H&  Duzzadóképesség
  HV  Duzzasztás
  F  Anyagtulajdonság változtatás
  R  Duzzadás
    Duzzasztott termék
    Térfogatváltozás
  E  Hevítés
  X  Habosítás
    Higroszkóposság
    Tömörítés

Anyagellátás
 L  Anyaggazdálkodás

Anyagfelhasználás
 L  Anyaggazdálkodás

Anyagfogyasztás
 L  Anyaggazdálkodás

Anyagfolyam
 L  Anyagmozgatás

Anyagforgalom
 LV Anyagmozgatás
    Teherszállítás

ANYAGGAZDÁLKODÁS
  H  Anyagellátás
    Anyagfelhasználás
    Anyagfogyasztás
    Anyagkészlet
    Anyagmérleg
  H&  Anyagbeszerzés
    Anyagköltség
    Anyagmegtakarítás
    Anyagtakarékosság
  HV  Táplálás
  F  Készletgazdálkodás
  P  Alkatrész
    Hulladékfeldolgozás
    Nyersanyag
  X  Raktározás

ANYAGHIBA
  HV  Károsodás
  F  Hiba
  A  Anyagtörés
    Belső hiba
    Rongálódás
    Szakadás

Anyagi érdekeltség
 L& Érdekeltség
    Jövedelmezőség
Anyagi jóvátétel
 L   Kártérítés

Anyagi ösztönzők
 L  Érdekeltség

Anyagi támogatás
 LV Pénzügyi támogatás
    Szociális támogatás

ANYAGISMERET
 F Alkalmazott természettudomány
 X Anyagtudomány

Anyagkészlet
 L  Anyaggazdálkodás

ANYAGKEZELÉS
  HV  Kezelés
    Utókezelés
  F  Előállító tevékenység
  A  Anyagtulajdonság változtatás
    Bevonás
    Előkezelés
    Fakezelés
    Felületkezelés
    Folyékonyfém-kezelés
    Keverés
    Konzerválás
    Rázás
    Regeneráció
    Vízkezelés
  T  Feldolgozás
    Gyártás
  X  Elvonás
    Feltárás
    Megmunkálás
    Vegyipari eljárás
    Vegyipari művelet

ANYAGKIBOCSÁTÁS
  M: Makroszkopikus anyagok kibocsátása
  H& Károsanyag kibocsátás
    Kartergáz kibocsátás
  HV Kibocsátás
  T  Levegőszennyezés
  =  Emisszió

Anyagkifáradás
 L  Kifáradási határ

Anyagkihasználás
 L& Kihasználás
    Nyersanyag

Anyagköltség
 L& Anyaggazdálkodás
   Költség

ANYAGLÁGYULÁS
  H&  Lágyuláspont
  HV  Lágyulás
  F  Diffúziós átalakulás
  E  Fémlágyítás
    Képlékenyítés
  X   Olvadás

Anyagleválasztás
 L  Szétválasztás

Anyagmegtakarítás
 L& Anyaggazdálkodás
   Megtakarítás

Anyagmérleg
 L  Anyaggazdálkodás

ANYAGMOZGATÁS
  H   Anyagfolyam
  HV  Anyagáramlás
     Anyagforgalom
     Anyagtovábbítás
     Áruáramlás
     Forgalom
     Szállítás
  F   Szállítástechnika
  A   Csővezetékes szállítás
     Hosszútávú anyagmozgatás
     Rakodás
     Üzemen belüli anyagmozgatás
     Üzemen kívüli anyagmozgatás
  P   Mozgatás
  E   Anyagmozgató berendezés
     Lapát
     Logisztika

ANYAGMOZGATÁSI SZÁLLÍTÓBERENDEZÉS
  HV  Szállítóberendezés
     Szállítóeszköz
  F   Anyagmozgató berendezés
  A   Folyamatos működésű szállítóberendezés
     Szakaszos működésű szállítóberendezés

ANYAGMOZGATÓ BERENDEZÉS
  H&  Ércszállító berendezés
     Fejtő-szállítógép
     Kohászati anyagmozgató berendezés
  HV  Szállítóeszköz
  F   Ipari berendezés
  A   Anyagmozgatási szállítóberendezés
     Csővezetékes szállítóberendezés
     Emelőgép
     Rakodóberendezés
     Rázóberendezés
  R   Anyagmozgatás
  X   Építőipari berendezés

Anyagnorma
 L& Norma
   Nyersanyag

ANYAGOSZTÁLYOZÁS
  M: Közegek, keverékek, elegyek, szilárd-ömlesztett anyagok szétválasztása
  H  Fajtázás
  HV Elkülönítés
  F   Szétválasztás
  A   Mechanikai osztályozás
  R   Feltárás
  E   Osztályozó berendezés
  X   Osztályozás

ANYAGÖREGEDÉS
  H   Öregítés
  H&  Öregedésvizsgálat
  HV  Öregedés
  R  Keményedés
  E  Bomlás
    Mechanikai felületkezelés
    Öregedésgátlószer
    Szegregáció
  X  Anyagtulajdonság változtatás
    Avulás

ANYAGRÉTEG
  HV  Réteg
  F  Anyag előállítás/keletkezés szerint
  A  Bevonat
    Hártya
  T  Rétegelt anyag
  X  Burok

Anyagstabilizálás
 LV Anyagstabilizátor
    Talajszilárdítás

ANYAGSTABILIZÁTOR
  HV  Anyagstabilizálás
    Stabilizálás
  F  Inhibitor
  R  Műanyag-adalék
  E  Antioxidáns
  X  Szikkatív
    Tartósítószer

ANYAGSZERKEZET
 F Struktúra
 A Elektronszerkezet
   Fraktál
   Klaszter
   Kristályrács
   Szövetszerkezet
 T Anyagtudomány
 X Szendvicsszerkezet

Anyagszerkezet változtatás
 L  Anyagtulajdonság változtatás

ANYAGSZERKEZETI TULAJDONSÁG
  H&  Duzzadóképesség
  F  Fizikai és kémiai tulajdonság
  A  Allotrópia
    Anizotrópia
    Homogenitás
    Izotrópia
    Összenyomhatatlanság
    Összenyomhatóság
    Porozitás
    Pórusos anyag

Anyagszétválasztás
 L  Szétválasztás

Anyagszilárdság
 L  Szilárdság

ANYAGSZŰRŐ
  H  Aktív szűrő
    Szűrőberendezés
  H&  Folyadékszűrő
    Gázszűrés
    Vákuumszűrő
  HV  Szűrés
    Szűrő
  F  Hidraulikus/pneumatikus szétválasztó berendezés
  A  Levegőszűrő
    Porszűrő
    Ultraszűrő
  X  Csírátlanító gép

Anyagtakarékosság
 L& Anyaggazdálkodás
    Megtakarítás

Anyagterv
 L  Gyártástervezés

Anyagtovábbítás
 LV Anyagmozgatás
    Továbbítás

ANYAGTÖRÉS
  HV  Törés
  F  Anyaghiba
  A  Ridegtörés
  =  Hasadás

ANYAGTUDOMÁNY
 F Fizikai és kémiai tudományok
 A Ásványtan
   Kristálytan
   Metallográfia
   Szendvics anyag
   Szilárdtestfizika
 P Anyagszerkezet
 E Fizika
 X Anyagismeret

ANYAGTULAJDONSÁG VÁLTOZTATÁS
  H  Anyagszerkezet változtatás
  HV  Anyagátalakulás
  F  Anyagkezelés
  A  Anyagduzzasztás
    Élelmiszer hőkezelés
    Finomítás
    Hőkezelés
    Keményítés
    Képlékenyítés
    Kikészítés
    Kristályosítás
    Olvasztás
    Tömörítés
    Zsugorítás
  T  Gyártástechnológia
  X  Anyagöregedés

ANYAGVÉDELEM
 F Védelem
 A Áruvédelem
   Épületvédelem
   Favédelem
   Felületvédelem
   Műemlékvédelem
   Szigetelés
Anyagveszteség
 L& Kihasználás
    Nyersanyag

Anyagvisszanyerés
 LV Hulladékfeldolgozás
    Nyersanyaghasznosítás

ANYAGVIZSGÁLAT
  H&  Öregedésvizsgálat
  HV  Magatartás
  F  Mérés
  A  Dilatometria
    Építőanyag-vizsgálat
    Korróziós vizsgálat
    Repedésvizsgálat
    Roncsolásmentes anyagvizsgálat
    Roncsolásos anyagvizsgálat
    Szövetszerkezet-vizsgálat
    Technológiai vizsgálat
  R  Próbatest
  E  Anyagvizsgáló berendezés

ANYAGVIZSGÁLÓ BERENDEZÉS
 F Mérőműszer
 R Anyagvizsgálat

Anyasági segély
 L& Anyavédelem
    Támogatás

ANYATEJ
 F Tej
 R Szoptatás
 E Anyatejgyűjtő állomás
 X Csecsemő

ANYATEJGYŰJTŐ ÁLLOMÁS
 F Egészségügyi és szociális intézmény
 R Anyatej
 X Anyavédelem

ANYAVÉDELEM
  H  Terhesgondozás
  H&  Anyasági segély
  F  Szociális szolgáltatás
  T  Szociálpolitika
  P  Születésszabályozás
    Terhesség
  X  Anyatejgyűjtő állomás
    Csecsemőgondozás
    Dajkaság
    Elválasztás
    Meddővététel
    Szoptatás

Apály
 L  Tengermozgás

APATIT
 F  Foszfátásvány
Aphthae epizooticae
 L  Száj- és körömfájás

ÁPOLÁS
  H  Betegápolás
    Gondozás
    Kórházi ápolás
  HV  Kezelés
    Rehabilitáció
  A  Dajkaság
    Gyermekgondozás
    Házi gondozás
    Szociális gondozás
    Utógondozás
  E  Ápolónő
    Orvosi berendezés
  X  Betegség
    Gyógyítás
    Kórházi zárójelentés

ÁPOLÓNŐ
  HV  Gondozó
  R  Ápolás
  X  Kórház
    Mentőszolgálat

Apoplexia
 L  Agyvérzés

Appretálás
 L  Kikészítés

APPRETÁLÓSZER
  H&  Cserzőanyag
    Fakezelőszer
    Favédőszer
  F  Vegyszer
  A  Fehérítőszer
    Impregnálószer
    Itatószer
    Színezék
    Tartósítószer
    Tisztítószer
  R  Kikészítés
  X  Elválasztószer

Approximáció
 L  Közelítő módszer

APRÍTÁS
 F  Feltárás
   Forgácsnélküli szétválasztás
   Vegyipari művelet
 A Őrlés
   Zúzás
 R Farostlemez
 E  Aprítóberendezés
   Foszlatás
 X Agglomerálás

APRÍTÓBERENDEZÉS
 F  Forgácsnélküli szétválasztó berendezés
 A Daráló
   Őrlőberendezés
 R Aprítás
    Ásványelőkészítő berendezés
    Vegyipari berendezés

APRÓHÍRDETÉS
  HV  Hirdetésfelvétel
  F  Hirdetés

APRÓNYOMTATVÁNY
 A Kártyalap
 E Munkaügyi dokumentum

ÁR
  H  Áruérték
    Fogyasztói ár
    Szabad ár
  H&  Árbevétel
    Földár
    Földérték
    Világpiaci ár
  F  Gazdasági mutató
  A  Díjszabás
  T  Pénzügy
  E  Árazástechnika
    Értékelés
  X  Árindex
    Árjegyzék
    Kedvezmény

ARAGONIT
 F Borát-karbonát-nitrát ásvány

ÁRAJÁNLAT
  HV  Költségszámítás
  R  Eladás

Áralakulás
  L  Árpolitika

ÁRAM
  M: Villamos
  H  Villamos áram
  H& Áramellátás
  F  Transzportfolyamat
  A  Egyenáram
    Erősáram
    Gyengeáram
    Kóboráram
    Örvényáram
    Váltakozóáram
  E  Áramforrás
    Áramszolgáltatás
    Villamos vezetés
  X  Áramerősség
    Elektron
    Villamos tér

ÁRAMÁTALAKÍTÓ
  H&  Forgógépes áramátalakító
  F  Villamos átalakító
  A  Áramirányító
    Fázisváltó
    Frekvenciaátalakitó
    Tápegység

Áramellátás
 L& Áram
    Energiaellátás

Áramelosztó
 L  Elosztóállomás

ÁRAMERŐSSÉG
  H&  Áramkorlátozó tekercs
    Sönt
    Söntölés
    Túláramvédelem
  F  Villamos tulajdonság
  E  Áramkiszorítás
  X  Áram
    Villamos feszültség

ÁRAMFEJLESZTŐ
  H  Dinamó
    Villamos generátor
  H&  Hidrogenerátor
    Magnetohidrodinamikus generátor
  HV  Generátor
  F  Áramforrás
    Energetikai berendezés
    Villamos berendezés
    Villamos feszültségforrás
  R  Gerjesztés
  E  Villamos forgógép

ÁRAMFORRÁS
  HV  Szükségáramforrás
    Telep
  F  Energiaforrás
  A  Akkumulátor
    Áramfejlesztő
    Galvánelem
    Napenergia hasznosítás
    Tüzelőanyag-elem
  R  Áram
  X  Rezgőkör
    Tápegység
    Villamos feszültségforrás
  =  Elem
    Halmazelmélet

ÁRAMIRÁNYÍTÓ
  HV  Vibrátor
  F  Áramátalakító
  A  Egyenirányító
    Váltóirányító

ÁRAMKISZORÍTÁS
 R Áramerősség
 X Villamos forgógép

Áramkorlátozó tekercs
 L& Áramerősség
   Villamos tekercs
   Villamos védelem

ÁRAMKÖR
 F Elektronikai alkatrész
 A Elektronikus áramkör
   Felületszerelt áramkör
   Integrált áramkör
   Kapcsolóáramkör
   Logikai áramkör
    Rezgőkör
    Trigger
 P  Elektród
    Villamos szerelési anyag
    Villamos vezeték
 E  Villamos kapcsolás
 X  Villamos berendezés
    Villamos ellenállás
 =  Áramlástechnika

ÁRAMLÁS
 H&  Folyadékáramlás
    Gázáramlás
    Stacionárius áramlás
 HV  Anyagáramlás
    Folyás
    Sodrás
    Sugár
 F  Mozgás
 A  Kavitáció
    Lamináris áramlás
    Tengermozgás
    Turbulens áramlás
 T  Aerodinamika
    Hidrodinamika
 P  Vákuumtechnika
 R  Erózió
 E  Áramlásmérés
 X  Anemométer

ÁRAMLÁSMÉRÉS
 H&  Légáramlásmérés
 HV  Átfolyásmérés
 F  Mechanikai mérés
 T  Hidrometria
 R  Áramlás
 E  Fordulatszámmérés
 X  Fogyasztásmérés
    Vízhozam

ÁRAMLÁSTAN
 F Fizika
 P Áramvonal
 R Áramlástechnika
   Folyadékok fizikája
   Hidraulika
   Hidrometria
 E Aerofizika

ÁRAMLÁSTECHNIKA
 H&  Kismintakísérlet
    Szélcsatorna
 F  Technika
 A  Gáztechnika
    Légtechnika
    Portechnika
    Széltechnika
    Víztechnika
 P  Csatornázás
 R  Rakétatechnika
 E  Áramlástan
    Hidraulika
 X  Pneumatika
 =  Áramkör
ÁRAMLÁSTECHNIKAI BERENDEZÉS
 F Ipari berendezés
 A Elszívóberendezés
   Gázberendezés
   Hidraulikus berendezés
   Kijuttató eszköz
   Légtechnikai berendezés
   Örvénygép
   Szivattyú
   Térfogatkiszorításos gép
   Vákuumtechnikai berendezés
 R Csővezetékes szállítóberendezés

ÁRAMSZEDŐ
 T Villamos jármű
 X Felsővezeték
   Villamos vontatás

ÁRAMSZOLGÁLTATÁS
 F Energiaellátás
 R Áram

Áramütés
 L  Érintésvédelem

ÁRAMVÁLTÓ
 F Mérőváltó

ÁRAMVONAL
 F Alakzat
 T Áramlástan
   Formatervezés

ARANY
 F Másodfajú fém
   Nemesfém
   Terméselem
 X Aranyozás

ARANYÉR
 T Végbél

Aranyművesség
  L Ötvösség

ARANYOZÁS
 F Bevonás fémmel
 X Arany
   Nemesfém megmunkálás

Árapály
  L  Tengermozgás

ÁRAPÁLY ERŐMŰ
 F Erőmű
 R Tengermozgás
 X Tenger

ARATÁS
 F Betakarítás
 E Aratógép
Arató-cséplőgép
  L  Kombájn

ARATÓGÉP
 F Betakarító gép
 T Kombájn
 R Aratás

ÁRAZÁSTECHNIKA
 F Kereskedelmi technika
 T Csomagolástechnika
 P Címkézés
 R Ár
 E Vonalkódtechnika
 X Üzletberendezés

Árbevétel
 L& Ár
    Eladás
    Mérlegkimutatás

ARBORÉTUM
  H  Botanikus kert
    Növénykert
  F  Közművelődési intézmény
  X  Dendrológia

ARC
  H  Fiziognómia
  HV  Arcvonás
  R  Mimika

ARCHAIKUM
 F Földtörténeti kor
 R Prekambrium
   Proterozoikum

Archeográfia
  L  Archeológia

ARCHEOLÓGIA
  H  Archeográfia

Architektúra
  LV Építészet
    Számítógép-architektúra

Arcsebészet
  L  Szájsebész

ARCULATTERVEZÉS
 F Formatervezés

Arcvonás
  LV Arc
    Mimika

ÁRDRÁGÍTÁS
 F Államigazgatás és igazságszolgáltatás elleni bűncselekmény
 T Árpolitika

Árellenőrzés
  L& Árpolitika
    Gazdasági ellenőrzés
Árfelügyelet
  L& Árpolitika
    Gazdasági ellenőrzés

ÁRFOLYAM
  H  Pénzárfolyam
  H&  Tőzsdei árfolyam
  A  Valutaárfolyam
  X  Deviza
    Értékpapír
    Pénzváltás
    Tőzsdei üzletkötés

Árfolyam-értesítő
  L  Tőzsdei tájékoztató

ARGENTOMETRIA
 F Térfogatos analízis

ARGON
 F Nemesgáz

ÁRINDEX
 F Gazdasági mutató
 X Ár
   Árjegyzék

ARITMETIKA
 F Matematika
 R Számítás

Aritmetikai-logikai egység
  L  Processzor

ÁRJEGYZÉK
  HV  Díjszabásjegyzék
  X  Ár
    Árindex
    Díjszabás

Árképzés
 L  Árpolitika

ÁRLESZÁLLÍTÁS
 T Árpolitika

Armatúra
 LV Forgórész
   Szerelvény

Ármechanizmus
 L  Árpolitika

Ármegállapítás
 L  Árpolitika

ÁRNYÉK
 X Napsugárzás

ÁRNYÉKOLÁS
 T Elektromágneses tér
 E Villamos szigetelés
 X Zavarás
Árnyékolástechnika
 L  Elsötétítő szerkezet

Aroma
 L  Ízesítőszer

AROMAGYÁRTÁS
 T Üdítőitalipar

AROMÁS VEGYÜLET
  H&  Anilin
    Benzaldehid
    Hidroaromás vegyület
  F  Gyűrűs vegyület
  A  Benzol
    Fenol
    Glikol
    Szalicilsav
  X  Heterociklusos vegyület

ÁRPOLITIKA
  H  Áralakulás
    Árképzés
    Ármechanizmus
    Ármegállapítás
    Árrendszer
    Árszabályozás
    Árszínvonal
  H&  Árellenőrzés
    Árfelügyelet
    Árreform
  F  Gazdaságpolitika
  P  Árdrágítás
    Árleszállítás

Árreform
  L& Árpolitika
    Gazdasági reform

Árrendszer
  L  Árpolitika

Árszabályozás
  L  Árpolitika

ÁRSZAKÉRTŐ
 F Szakértő
 R Pénzügyi tanácsadás
 X Gazdasági tanácsadás

Árszínvonal
  L  Árpolitika

ÁRTALMATLANÍTÁS
 T Környezetvédelmi technológia
 R Szennyezőanyag
 E Méregtelenítés
 X Hulladékképződés
   Környezetszennyezés

ÁRTALOM
  H&  Radioaktív ártalom
    Vibrációs ártalom
    Zajártalom
  HV  Egészségi ártalom
    Fogyatékosság
  T  Biztonságtechnika
  R  Rendellenesség
    Veszély
  E  Baleset
    Betegség
    Hiba
    Szennyezőanyag
    Védelem

ÁRTÉR
 X Folyóvíz
   Gát

Arteriosclerózis
  L  Érelmeszesedés

ARTÉZI KÚT
 F Vízkút
 X Felszállótermelés

ARTHRITIS
 F Izületi betegség
   Szervi gyulladás
 X Ízület

ARTISTA
 T  Szórakoztatóipar
 X Idomár

ÁRU
  HV  Minta
  A  Alkalmi áru
    Darabáru
    Divatáru
    Fogyasztási cikk
    Használtcikk
    Ipari termék
    Kereskedelmi áru
    Reklámcikk
  E  Beszerzés
    Eladás
    Ellátás
    Elosztás
    Termék

Áruáramlás
 LV Anyagmozgatás
   Teherszállítás

Árucsere
 LV Áruszerkezet
    Kereskedelempolitika

Áruelosztás
 L  Elosztás

Áruérték
 L  Ár

Áruforgalom
 LV Kereskedelmi forgalom
    Teherszállítás
Árufuvarozás
 LV Szállítmányozás
    Teherszállítás

ÁRUHÁZ
 F Kereskedelmi létesítmény
 A Bizományi áruház
   Diszkont áruház
 X Bevásárlóközpont

ÁRUISMERET
 X Áruvédelem
   Kereskedelmi technika
   Raktározás

ÁRUISMERTETŐ
  H  Gyártmányismertető

ÁRUKATALÓGUS
 X Műszaki dokumentum

Áruminta
 L  Mintapéldány

Áruszállítás
 L   Teherszállítás

ÁRUSZÁLLÍTÓ HAJÓ
  H  Teherhajó
  F  Kereskedelmi hajó

ÁRUSZERKEZET
  HV  Árucsere
  T  Kereskedelem

Áruterítés
 L& Kereskedelem
    Teherszállítás

ÁRUTERMELÉS
  H&  Mezőgazdasági termelés
  HV  Ipari termelés
    Termelés
  F  Tevékenység
  T  Gazdaság
  P  Kisegítő tevékenység
    Munkavégzés
    Szolgáltatás
  R  Fogyasztás
    Termék
  E  Termelőeszköz
  X  Államháztartás

ÁRUVÉDELEM
 F Anyagvédelem
 E Csomagolástechnika
 X Áruismeret

ÁRVERÉS
  H  Aukció
  R  Beszerzés
    Eladás
  X  Árverési katalógus
    Galéria
ÁRVERÉSI KATALÓGUS
 X Árverés

ÁRVÍZ
  HV  Gátszakadás
  F  Természeti katasztrófa
  E  Árvízvédelem
    Eső
    Gát
  X  Folyóvíz

ÁRVÍZVÉDELEM
  H&  Folyószabályozás
    Mederszabályozás
    Vezetőmű
  F  Védelem
  A  Partvédelem
  P  Vízállás
  R  Árvíz
  E  Gát
  X  Duzzasztómű
    Vízrendezés
  =  Kiöntés

ARZÉN
 F  Félfém
   Terméselem

ARZENID
 F Vegyület (eredet/keletkezés szerint)

Ascaridatosis
  L  Tüdőférgesség

Ásógép
  L  Talajlazító

ASSEMBLER PROGRAM
 F Fordítóprogram

ASSZIMILÁCIÓ
  =  Növényi anyagcsere

ASSZIROLÓGIA
 X Finnugrisztika

Asszociáció
  LV Képzettársítás
    Társulás

ASSZOCIÁCIÓS KOLLOID
 F Kolloid
 A Felületaktív anyag
 R Micella

ASSZOCIATÍV TÁR
 F Tár

ÁSVÁNY
  H  Ásványi anyag
    Ásványi nyersanyag
    Bányászati termék
  H&  Ásványi szál
    Radioaktív ásvány
  F  Képződmény
    Termék
    Természetes energiaforrás
  A  Borát-karbonát-nitrát ásvány
    Érc
    Foszfátásvány
    Halogénásvány
    Kőzet
    Opakásvány
    Oxid-hidroxid-ásvány
    Szilikátásvány
    Szulfátásvány
    Szulfidásvány
    Terméselem
  T  Ásványvagyon
    Talaj
  R  Ásványi energiahordozó
    Nyersanyag
  E  Víz
  X  Ásványlelőhely

ÁSVÁNYBÁNYÁSZAT
 F Bányászat
 X Ércbányászat

Ásványdúsítás
  L& Ásványelőkészítés
    Dúsítás

Ásványelőfordulás
  L  Ásványvagyon

ÁSVÁNYELŐKÉSZÍTÉS
  H  Ásványfeldolgozás
    Ércelőkészítés
    Ércfeldolgozás
  H&  Ásványdúsítás
    Ércdúsítás
    Ércmosás
    Ércpörkölés
    Széndúsítás
    Szénelőkészítés
    Szénmosás
  F  Előkészítő feldolgozás
  E  Agglomerálás
    Ásványelőkészítő berendezés
    Dúsítás
    Feltárás
    Flotálás
    Fluidizáció
    Pörkölés
    Ülepítés
    Zsugorítás

ÁSVÁNYELŐKÉSZÍTŐ BERENDEZÉS
  H  Ércelőkészítő berendezés
  H&  Ércmosó
  HV  Mosóberendezés
  F  Gép és berendezés
  A  Törőgép
  R  Ásványelőkészítés
  E  Aprítóberendezés
    Osztályozó berendezés
    Ülepítő

Ásványfeldolgozás
  L  Ásványelőkészítés
ÁSVÁNYHATÁROZÓ
 T Ásványtan

Ásványi anyag
  L  Ásvány

ÁSVÁNYI ENERGIAHORDOZÓ
 F Energiahordozó
   Természetes energiaforrás
 A Földgáz
   Kőolaj
   Kőszén
   Lignit
   Tőzeg
 R Tüzelőanyag
 E Ásvány

Ásványi nyersanyag
  L  Ásvány

Ásványi szál
  L& Ásvány
    Szálasanyag

Ásványi telep
  L  Ásványlelőhely

Ásványi zsír
  L  Kenőzsír

ÁSVÁNYKÉPZŐDÉS
  H  Ércképződés
  T  Ásványtan
  E  Kallogén elem
  X  Ásványlelőhely
    Dúsulás
    Kristályosodás
  =  Szekréció

Ásványkészlet
  L  Ásványvagyon

Ásványkincs
  L  Ásványvagyon

ÁSVÁNYLELŐHELY
  H  Ásványi telep
    Összlet
  H&  Érclelőhely
    Érctelep
    Szénhidrogéntelep
  HV  Előfordulás
    Lelőhely
    Telep
  F  Hely
  A  Széntelep
  X  Ásvány
    Ásványképződés
    Ásványvagyon
    Földtani kutatás

Ásványolaj
  L  Kőolaj
ÁSVÁNYTAN
 F Anyagtudomány
 A Mikromineralógia
 T Geológia
   Kőzettan
 P Ásványhatározó
   Ásványképződés
   Ásványvagyon
   Kristálytan
 X Geokémia
   Petrokémia

ÁSVÁNYVAGYON
  H  Ásványelőfordulás
    Ásványkészlet
    Ásványkincs
    Földtani készlet
  H&  Bauxitkészlet
    Érckészlet
    Feltárt érckészlet
    Földtani érckészlet
    Kőszénvagyon
    Szénhidrogénvagyon
  HV  Készlet
    Természeti kincs
  A  Vízkészlet
  T  Ásványtan
  P  Ásvány
  R  Természetes energiaforrás
  E  Földtani kutatás
  X  Ásványlelőhely

ÁSVÁNYVÍZ
 F Ital
 A Szikvíz
 X Gyógyvíz
   Üdítőital

ASZALÁS
 F Konzerválás

Aszály
  L  Szárazság

ASZFALT
 F Szerves üledékes kőzet
 P Bitumen
 R Építőanyag
 E Aszfaltgyártás

ASZFALTGYÁRTÁS
 R Aszfalt
 X Útépítés

ASZINKRONGÉP
  H&  Aszinkronmotor
  F  Váltakozóáramú gép
  A  Indukciós gép
    Kommutátoros gép
    Léptetőmotor
  X  Szinkrongép

Aszinkronmotor
  L& Aszinkrongép
    Villamos motor
ASZTÁCIUM
 F Félfém

ASZTALOSSÁG
 F Feldolgozó ipar
   Szakipar
 A Bútorasztalosság
   Épületasztalosság
 T Faipar
 X Bútoripar

ASZTMA
 F Nehézlégzés
 X Fulladás
   Görcs
   Légzés
   Légzőszerv

ASZTROBIOLÓGIA
 F Alkalmazott biológia
 T Csillagászat

ASZTROFIZIKA
 F Alkalmazott fizika
 A Napfizika
 T Csillagászat
 P Égi mechanika
 R Hidraulika
 E Spektrofotometria
 X Geofizika

ASZTROLÓGIA
 X Csillagászat

ASZTROMETRIA
 F Csillagászati műszer
 T Csillagászat

Asztronautika
  L  Űrhajózás

Asztronómia
  L  Csillagászat

ASZTRONÓMIAI MATEMATIKA
 F Fizikai és kémiai matematika
 T Csillagászat

ASZÚ
 F Bor

ÁTALAKÍTÁS
  HV  Transzformáció
  F   Változtatás
  A   Energiaátalakítás
     Matematikai transzformáció
  X   Alakítás
     Átalakulás
     Megmunkálás

ÁTALAKÍTÓ
  M: Energia- vagy jelátalakító berendezés
  HV Energiaátalakító berendezés
    Konverter
  F   Gép és berendezés
  A   Acélkonverter
     Erőátviteli berendezés
     Kódátalakító
     Mérőátalakító
     Villamos átalakító
  R   Energiaátalakítás
  E   Átalakulás

ÁTALAKÍTÓS JÁRMŰ
 F Villamos jármű
 P Fázisváltó

ÁTALAKULÁS
  M:H: Természeti folyamat. Társadalmi átalakulás esetén a "társadalmi változás" használandó
  HV Anyagátalakulás
    Átrendeződés
  F   Változás
  A   Állapotváltozás
     Diffúziós átalakulás
     Fázisátalakulás
     Kémiai reakció
     Termikus átalakulás
  R   Átalakító
  X   Átalakítás

ÁTALAKULÁSI DIAGRAM
  M: Fémek idő-hőmérséklet ábrája
  F   Fázisdiagram
  X   Allotróp átalakulás
     Izotermikus átalakulás

ÁTALAKULÁSI HŐ
  H&  Elgőzölgési hő
     Fagyáshő
     Olvadáshő
  F   Fizikai hő

ÁTALAKULÁSI HŐMÉRSÉKLET
  H&  Dermedéspont
     Fagyáspont
     Forráspont
     Lágyuláspont
     Olvadáspont
  F   Hőmérséklet
  X   Fázisátalakulás
     Halmazállapot

ÁTALAKULT KŐZET
  H   Metamorfit
  F   Kőzet
  A   Antracit
     Gneisz
     Márvány
     Mészkő
     Pala
     Szerpentin
     Szkarn

Áteresztőképesség
  LV Anyagáteresztő-képesség
    Teljesítmény

Átfolyásmérés
  LV Áramlásmérés
    Fogyasztásmérés
Átfolyó vízmelegítő
  LV Gáz-vízmelegítő
    Villamos vízmelegítő
    Vízmelegítő berendezés

ÁTFÚRÓDÁS
  HV  Perforáció
  F  Élettani sérülés
  T  Sebészet

ÁTHALLÁS
 R Zavarjel

ATKAÖLŐSZER
 F Növényvédőszer

Átkódoló
  L  Kódátalakító

ATLASZ
 A Anatómiai atlasz

ATM ARCHITEKTÚRA
 F Számítógép-architektúra

ÁTMENETI ÁLLAPOT
  H  Tranziens állapot
  F  Állapot

ÁTMENETI FÉM
 F Fémes elem
 A Aktínium
   Cirkónium
   Hafnium
   Irídium
   Ittrium
   Kobalt
   Króm
   Lantán
   Mangán
   Molibdén
   Nikkel
   Niobium
   Palládium
   Platina
   Rénium
   Ródium
   Ruténium
   Tantál
   Titán
   Vanádium

ATMOSZFÉRA
  H  Légkör
  HV  Légkör vegyi összetétele
  T  Fizikai földrajz
    Légkörtan
  P  Ionoszféra
    Ózonréteg
    Troposzféra
    Villám
  X  Ciklon
    Higrometria
    Levegő

ATMOSZFÉRA- ÉS HIDROSZFÉRA-TUDOMÁNY
 F Földtudomány
 A Hidrológia
   Meteorológia
 X Földrajz

Atmoszféra-tudomány
 L  Meteorológia

ATOM
 A Allotrópia
   Izotóp
   Nuklid
 T Molekula
 P Atommag
   Elemi részecske
 R Ion
 E Héjfizika
 X Elem

ATOMABSZORPCIÓS SPEKTROSZKÓPIA
 F Spektroszkópia

ATOMEMISSZIÓS SPEKTROSZKÓPIA
 F Spektroszkópia
 X Emissziós spektroszkópia

ATOMENERGIA
  H  Magenergia
    Nukleáris energia
  F  Energia
  T  Reaktortechnika
  E  Atomerőmű

ATOMERŐMŰ
 F Erőmű
 P Atomreaktor
 R Atomenergia
 E Atomtechnika
   Reaktortechnika

ATOMERŐMŰVI BERENDEZÉS
 T Villamosenergia-ipar
 E Környezetvédelem

Atomfegyver
  L  Nukleáris haditechnika

ATOMFIZIKA
 F Fizika
 A Magfizika
   Mikrofizika
 R Atomtechnika
   Izotóptechnika

ATOMHAJTÁSÚ HAJÓ
 F Géphajó

ATOMMAG
  H&  Elektronbefogás
  T  Atom
     Fúziós technológia
     Magfizika
  P   Nukleon
  X   Gerjesztés
     Hasadás

Atommagfizika
  L Magfizika

Atommaghasadás
  L Hasadás

ATOMRÁCSVEGYÜLET
 F Vegyület
 A Fémvegyület
   Intermetallikus vegyület
   Klaszter-vegyület
 R Félvezető
 X Kovalens kötés

ATOMREAKTOR
  H   Nukleáris reaktor
  H&  Reaktorkísérlet
     Reaktorszabályozás
     Reaktorüzem
  HV  Reaktor
  F   Energetikai berendezés
  A   Erőművi reaktor
     Fázisreaktor
     Fúziós reaktor
     Gyorsreaktor
     Szaporítóreaktor
  T   Atomerőmű
     Reaktortechnika
  E   Nukleáris fűtőanyag
  X   Magreakció

ATOMSÚLY
 T Tömegspektroszkópia
 X Periódusos rendszer

ATOMTECHNIKA
  H   Magtechnika
     Nukleáris technika
  H&  Nukleáris fegyverkezés
  F   Technika
  A   Nukleáris haditechnika
     Reaktortechnika
  T   Energetika
  P   Nukleáris műszertechnika
  R   Atomerőmű
  E   Atomfizika
     Magfizika
  X   Biztonságtechnika
     Fúziós technológia
     Izotóptechnika
     Katasztrófa

Átrendeződés
  M:H: Természeti vagy műszaki folyamat. Társadalmi átrendeződés esetén a "Társadalmi változás" deszkriptor használandó
  LV Átalakulás
   Osztályozás
   Rácshiba
ÁTÚSZÁS
 F Úszás

Átültetés
  LV Transzplantáció
    Ültetés

Átütési feszültség
  L& Igénybevétel
     Nagyfeszültség
     Villamos szigetelés

Átvitel
  LV Átviteltechnika
    Fertőzés

ÁTVITELTECHNIKA
  H  Szimplex eljárás
  H&  Mikrohullámú hálózat
    Optikai átvitel
    Rádióösszeköttetés
  HV  Átvitel
  F  Távközléstechnika
  P  Adatátvitel
    Csatorna
    Frekvenciasáv
    Hangfrekvenciás átvitel
    Jelátvitel
    Képátvitel
    Kompenzálás
    Szinkronizálás
    Vivőfrekvenciás átvitel

Audio cd
 L  Cd audio

Audio-vizuális oktatás
 L& Hangtechnika
    Oktatástechnológia
    Videotechnika

Audio-vizuális technika
 L& Hangtechnika
    Videotechnika

Augit
 L   Piroxén

Aukció
 L  Árverés

AUTIZMUS
 F Kóros lelkiállapot

Autó
 LV Gépjármű
   Személyszállító gépjármű

AUTÓALKATRÉSZ
  H  Gépjárműalkatrészek és -tartozékok
  HV  Autóműszaki kereskedés
  F  Járműalkatrész
  A  Autóüveg
    Diesel-adagoló
    Gépjárműfelépítmény
    Porlasztó
    Turbófeltöltő
  T  Gépjármű
  E  Autósbolt
    Csapágy
    Csapágyház
  X  Autóápolás

AUTÓÁPOLÁS
 A Alvázvédelem
 X Autóalkatrész
   Autómosás
   Autósbolt
   Kenőanyag

AUTÓBONTÓ
  HV  Bontás
  R  Gépjármű
  E  Nyersanyaghasznosítás

AUTÓBUSZ
  HV  Busz
  F  Személyszállító gépjármű
  E  Autóbuszmenetrend
  X  Sínautóbusz

AUTÓBUSZÁLLOMÁS
  H  Autóbuszpályaudvar
    Buszpályaudvar
  F  Állomás

Autóbuszjárat
 L  Autóbuszmenetrend

AUTÓBUSZMENETREND
  H  Autóbuszjárat
    Buszmenetrend
  F  Menetrend
  R  Autóbusz

Autóbuszpályaudvar
 L  Autóbuszállomás

AUTÓFÉNYEZÉS
  H  Dukkózás
  HV  Fémfestés
  F  Fényezés
  X  Köszörülés

Autógáz
 L  Gáztöltőállomás

Autógépészet
 L  Közlekedésgépészet

Autógumi
 L  Gumiabroncs

AUTÓGYÁRTÁS
  H  Gépjárműgyártás
  T  Gépjárműipar
  R  Gépjármű

AUTOIMMUN-BETEGSÉG
 F Immunbetegség
  A  Aids

Autóipar
 L  Gépjárműipar

AUTÓJAVÍTÁS
  H  Autószervíz
    Gépjárműszervíz
  HV  Autószerelés
    Centrírozás
    Gépjárműszerelés
    Márkaszerviz
    Szerviz
  F  Járműjavítás
  A  Autotuningolás
  P  Hengerfúrás
  R  Gépjármű
  E  Gépjárműbiztosítás
  X  Autómosás

AUTÓKÁRPITOZÁS
 F Kárpitosipar

AUTOKATALÍZIS
 F Katalízis

AUTÓKERÉK
  HV  Kerék
  F  Gördülőelem
  T  Futómű
  P  Gumiabroncs

AUTÓKERESKEDELEM
 F Üzlet
 R Gépjármű
   Használt autó
 X Autósbolt

AUTOKLÁV
  H  Nyomástartó edény
  F  Vegyipari reaktor

AUTÓKÖLCSÖNZÉS
  H  Bérautó
    Gépjárműkölcsönzés
  F  Kölcsönzés
  R  Gépjármű
  X  Gépkölcsönzés

Autóközlekedés
 L& Gépjármű
    Szárazföldi közlekedés

AUTOMATA
  H&  Számjegyvezérlésű gép
  F  Gép és berendezés
  A  Ételautomata
    Italautomata
    Játékautomata
    Nc-gép
    Programvezérlésű gép
    Robot
    Sejtautomata
  T  Számítástechnika
  X  Irányítástechnika
AUTOMATAACÉL
 F Acél

AUTOMATAELMÉLET
 F Alkalmazott matematika
 T Műszaki kibernetika
 R Számítógépes matematika

Automatika
 LV Automatizálás
   Irányítástechnika
   Számítástechnika

AUTOMATIKAI MŰSZERÉSZ
 F Szabályozástechnikai műszerész
 X Automatizálás
   Elektronikai műszerész

Automatikus
 L  Automatizálás

Automatikus osztályozás
 L  Numerikus osztályozás

AUTOMATIKUS PROGRAMOZÁS
 F Programozás

AUTOMATIZÁLÁS
  H  Automatikus
    Félautomatikus
    Gépesítés
    Kisgépesítés
    Önmüködő
  H&  Ipari automatizálás
    Rakodásgépesítés
  HV  Automatika
  R  Gyártás
    Műszaki fejlesztés
  E  Irányítástechnika
  X  Automatikai műszerész

AUTOMATIZÁLT ELLENŐRZŐ RENDSZER
  H&  Camac
    Mérőautomata
    Számítógéppel vezérelt mérés
  F  Ellenőrzőrendszer
  R  Mérés
  X  Automatizált irányítási rendszer

AUTOMATIZÁLT GYÁRTÁS
  H  Automatizált megmunkálás
  HV  Futószalag
  F  Gyártás
  E  Gyártósor
  X  Sorozatgyártás

AUTOMATIZÁLT IRÁNYÍTÁSI RENDSZER
  H&  Automatizált irányító berendezés
  F  Irányítási rendszer
  A  Tanuló irányítási rendszer
  X  Automatizált ellenőrző rendszer

Automatizált irányító berendezés
 L& Automatizált irányítási rendszer
   Irányítástechnikai berendezés
Automatizált megmunkálás
 L  Automatizált gyártás

AUTÓMENTŐ
  HV  Hibaelhárítás
     Segélyszolgálat
  F   Különleges gépjármű
  R   Gépjármű

AUTÓMOSÁS
 F Mosás
 X Autóápolás
   Autójavítás

Autómotor
 L& Gépjármű
   Járműmotor

Autóműszaki kereskedés
 LV Autóalkatrész
   Autósbolt

AUTÓPÁLYA
 F Közút

AUTÓRÁDIÓ
 F Rádiókészülék

AUTÓRIASZTÓ
 F Riasztóberendezés
 T Lopásgátló
 R Rablásvédelem

AUTÓSBOLT
  HV  Autóműszaki kereskedés
  F   Üzlet
  R   Autóalkatrész
  X   Autóápolás
     Autókereskedelem

Autószerelés
 LV Autójavítás
    Járműjavítás

Autószervíz
 L  Autójavítás

Autoszifon
 L   Szikvíz

AUTOTRÓFIA
  M: Szerves anyagot nem igénylő, a növények többségére jellemző táplálkozási mód
  F   Élőlénytulajdonság
  X   Anyagcsere
     Heterotrófia

AUTOTUNINGOLÁS
 F Autójavítás

AUTÓÜVEG
 F Autóalkatrész
   Üveg
 X Biztonsági fólia
   Fényvédőfólia
Autóvezetés
 L  Járművezetés

Autóvillamosság
 L& Gépjármű
    Járművillamos berendezés

Auxológia
 L  Élőlénynövekedés

AVAR
 T Erdő

AVULÁS
  HV  Élettartam
    Elhasználódás
  R  Karbantartás
    Üzemfenntartás
  E  Felújítás
    Idő
  X  Anyagöregedés
    Gépműködés
    Időjárásállóság
    Kenés
    Kihasználás
    Kopás
    Megbízhatóság

AZBESZT
 F Szilikátásvány
   Tűzálló anyag
 T Azbesztcement termék
 R Szervetlen szálasanyag

AZBESZTCEMENT TERMÉK
 F Építőanyag
 A Eternit
 P Azbeszt
 R Tűzálló anyag

AZBESZTCEMENTIPARI BERENDEZÉS
 F Cementipari berendezés

AZNOSÍTÁSTECHNIKA
 R Banktechnika

Azonos idejű rendszer
  L  Valós idejű rendszer

AZONOSÍTÁS
  HV  Identifikáció
  A  Gyári szám
    Személyazonosító szám
  T  Irányítástechnika
  E  Adathordozó kártya
    Gyűrűzés
  =  Identitás

AZONOSÍTÁSTECHNIKA
 F Információtechnika
 A Vonalkódtechnika
 P Adathordozó kártya
Azonosítókártya
  L  Adathordozó kártya

ÁZTATÓ
 F Hidraulikus/pneumatikus szétválasztó berendezés

Baba
 LV Babaáru
   Csecsemő
   Játékbaba
   Próbababa

BÁBA
  H  Szülésznő
  F  Szülész

BABAÁRU
  HV  Baba
    Bébiruházat
  F  Fogyasztási cikk
  A  Babakocsi
    Csecsemőruházat
  E  Bababolt

BABABOLT
 F Üzlet
 R Babaáru
   Csecsemőruházat

Babajavítás
 L  Játékbaba

BABAKOCSI
 F Babaáru

Bacillusgazda
  LV Fertőzés
    Fertőző betegség
    Gazdaállat
    Járványtan

BÁDOGOS
 F Szakipar
 R Tetőfedés
 X Tetőszigetelés

Bagócslárva-betegség
 L   Orrbagócs

BAKHÁTAS MŰVELÉS
 F Talajművelés

BAKTERIÁLIS FERTŐZÉS
 F Fertőző betegség
 A Brucellózis
   Diftéria
   Dizentéria
   Himlő
   Kanyaró
   Kolera
   Lépfene
   Orbánc
    Pestis
    Salmonellózis
    Sugárgomba betegség
    Szamárköhögés
    Tetanusz
    Tífusz
    Vörheny

BAKTERIOLÓGIA
 F Mikrobiológia

Bakteriózis
 L& Baktérium
    Fertőző betegség

BAKTÉRIUM
  H&  Bakteriózis
  HV  Csíra
  F  Mikroorganizmus
    Prokaryota
  T  Tenyészet
  E  Antibakteriális hatás
    Csírátlanítás

BÁLA
 T Csomagolástechnika

Balansz
  L  Fizikai egyensúly

BÁLÁZÁS
 X Csomagolástechnika
   Tömörítés

BALDACHIN
 F Tetőszerkezet

BALESET
  H  Műszaki katasztrófa
    Szerencsétlenség
  H&  Balesetbiztosítás
    Balesetelhárítás
    Balesetvédelem
    Balesetveszély
  A  Közlekedési baleset
    Mérgezés
    Munkahelyi baleset
  T  Biztonságtechnika
  P  Cserbenhagyás
  R  Ártalom
    Rokkant
    Sokk
  E  Méreg
    Veszély
  X  Elsősegélynyújtás
    Kárbiztosítás
    Katasztrófa
    Védelem

Balesetbiztosítás
  L& Baleset
    Személybiztosítás

Balesetelhárítás
  L& Baleset
    Munkavédelem

Baleseti sebészet
  L   Traumatológia

Balesetvédelem
  L& Baleset
    Munkavédelem

Balesetveszély
  L& Baleset
    Munkavédelem
    Veszély

BALETTINTÉZET
  HV  Intézet

BALKEZESSÉG
 X Kéz

Balkon
  L  Épületrész

BALLISZTIKA
 F  Műszaki mechanika
 P  Röppálya
 R Lövészet
 E  Kinetika

BALNEOLÓGIA
 F Orvostudomány
 P Hévíz
 E Hidrobiológia

BALTA
  H  Szekerce
  F  Forgácsolószerszám
    Vágószerszám

BALZSAM
 F Oldat
 P Illóolaj

BALZSAMOZÁS
 X Temetkezés

Bánásmód
 LV Állattartás
   Emberi tényező
   Idomítás
   Konfliktuskezelés
   Vezetés

BÁNAT
 F  Érzelem
 R Depresszió
   Sírás
 X Öröm

BANK
  H&  Nemzetközi bank
  F  Pénzintézet
  A  Nemzeti bank
  R  Pénzváltás
  X  Takarékszövetkezet

BANKETT
 E Rendezvényszervezés

BANKFELÜGYELET
 F Felügyelet
 T Bankügy

Bankhitel
 L& Bankügy
    Hitelügy

Banki információs rendszer
 L   Bankinformatika

BANKINFORMATIKA
  H  Banki információs rendszer
  F  Információs rendszer
    Információtudomány
  T  Bankügy
  P  Kockázat menedzsment

BANKJEGY
  H&  Bankjegyügy
  F  Papírpénz
  T  Bankügy

Bankjegyügy
 L& Bankjegy
    Bankügy

BANKKÁRTYA
 F Adathordozó kártya

Bankkövetelés
 L& Bankügy
   Hitelügy

BANKTECHNIKA
 T Bankügy
 R Pénzintézet
 E Aznosítástechnika
 X Ügyviteltechnika

BANKTITOK
 T Bankügy
 X Bankügylet

BANKÜGY
  H&  Bankhitel
    Bankjegyügy
    Bankkövetelés
  F  Pénzügy
  A  Hitelügy
  T  Pénzügyi jog
  P  Bankfelügyelet
    Bankinformatika
    Bankjegy
    Banktechnika
    Banktitok
    Bankügylet
    Fizetőképesség
    Pénzintézet

BANKÜGYLET
 A Folyószámla
   Letét
   Váltókövetelés
 T Bankügy
 X Banktitok

BÁNYA
  H&  Bányaépítés
    Ércbánya
    Kőbánya
  P  Bányatérség
    Földalatti létesítmény
    Külszíni létesítmémy

BÁNYABIZTOSÍTÁS
  H  Bányászati biztonságtechnika
  F  Biztonságtechnika
    Tartószerkezet
  E  Acélszerkezet
    Bányatám

Bányaegészségügy
 L& Bányászat
    Egészségügy

Bányaépítés
 L& Bánya
    Építés

BÁNYAGÉP
 F Gép és berendezés
 A Fejtőgép
   Sarabolóberendezés
   Vágathajtógép

Bányajog
 L& Bányászat
    Iparjog

BÁNYAMENTÉS
 F Mentés
 X Bányaszerencsétlenség

BÁNYAMÉRÉSTAN
 T Bányászat
 E Kartográfia

BÁNYAMÉRNÖKI ISMERETEK
 F Mérnöki tudomány
 T Bányászat

BÁNYAMŰVELÉS
 A Fejtés
   Külszíni művelés
   Mélyművelés
   Rabolás
 T Bányászat
 R Hányó
   Meddő anyag
 X Vízszintsüllyesztés
 = Feltárás
Bányaomlás
 L& Bányaszerencsétlenség
   Kőzetmozgás

BÁNYÁSZ
 F Munkás

BÁNYÁSZAT
  H  Kitermelés
  H&  Bányaegészségügy
    Bányajog
  HV  Őstermelés
  F  Gazdasági ág
  A  Ásványbányászat
    Ércbányászat
    Kavicsbányászat
    Kőbányászat
    Szénbányászat
    Szénhidrogén-bányászat
    Vízbányászat
  P  Bányaméréstan
    Bányamérnöki ismeretek
    Bányaművelés
    Geotechnika

Bányászati biztonságtechnika
 L  Bányabiztosítás

Bányászati termék
 L  Ásvány

BÁNYASZELLŐZTETÉS
 T Szellőzéstechnika

BÁNYASZERENCSÉTLENSÉG
  H&  Bányaomlás
    Szénporrobbanás
    Vízbetörés
  F  Katasztrófa
    Munkahelyi baleset
  X  Bányamentés
    Sújtólégjelző berendezés

BÁNYATÁM
 R Bányabiztosítás

BÁNYATÉRSÉG
  HV  Szint
  A  Aknajárat
    Táró
    Vágat
  T  Bánya

BÁNYAVÍZ
 F Felszín alatti víz
 X Karsztvíz

BÁR
 F   Szórakozóhely
 R   Vendéglátás
 X   Diszkó
    Éjszakai mulató
BÁRÁNYHIMLŐ
  H  Varicella
  F  Himlő

BARION
 F Fermion
   Hadron
 A Hiperon
   Nukleon

BARIT
 F  Szulfátásvány

BÁRIUM
 F Alkáliföldfém

BARKÁCSBOLT
 R Barkácsolás
 X Műszaki cikk

Barkácsgép
  L  Barkácsolás

Barkácskészlet
  L  Barkácsolás

BARKÁCSOLÁS
  H  Barkácsgép
    Barkácskészlet
  F  Hobbi
  E  Barkácsbolt

Barkázás
  L  Bőrkikészítés

BARLANG
  HV  Barlangterápia
  A  Cseppkőbarlang
  T  Hegység
  E  Barlangászat

BARLANGÁSZAT
 T Geológia
 R Barlang

Barlangterápia
  LV Barlang
    Klímaterápia

Barna erdei talaj
  L  Erdőtalaj

BARNAFOLTOSSÁG
 F Foltosság
 X Sárgafoltosság

BARNASZÉN
 F Kőszén

Barnaszéngáz
  L  Kőszéngáz

Barnítás
  L  Fémszínezés
BARNULÁS
 F Színváltozás

Barométer
  L  Légnyomásmérés

BAROMFI
  H&  Baromfiistálló
    Pestis avium
  X  Keltetés

Baromfifeldolgozás
  L  Baromfiipar

Baromfifeldolgozó gép
  L  Baromfiipar

BAROMFIIPAR
  H  Baromfifeldolgozás
    Baromfifeldolgozó gép
  HV  Tojástermelés
    Tolltermelés
  F  Élelmiszeripar

BAROMFIIPARI TERMÉK
 F Állati eredetű élelmiszer
 A Toll
 X Húsáru
   Tojástermék

Baromfiistálló
  L& Állattartási épület
    Baromfi

BAROMFITARTÁS
 F Állattartás
 T Baromfitenyésztés

BAROMFITENYÉSZTÉS
 F Állattenyésztés
 A Libatenyésztés
 P Baromfitartás

BAROMFITENYÉSZTŐ GÉP
 F Állattenyésztési célú gép
 A Keltetőgép

BARTER-ÜZLET
 F Adásvétel

Baszás
  L  Közösülés

BAUXIT
  H&  Bauxitkészlet
  F  Érc
    Törmelékes üledékes kőzet
  R  Timföld

Bauxitkészlet
 L& Ásványvagyon
    Bauxit
BAZALT
 F Kiömlési magmás kőzet

BAZÍDIUMOS GOMBA
 R Penész

Bázis
  LV Bázisvegyület
   Épületalapozás
   Gépalap

BÁZISVEGYÜLET
  H&  Alkalikus
    Lúg
    Lúgosság
  HV  Bázis
  F  Ionvegyület
  A  Szerves bázis
    Szervetlen bázis
  E  Oxid
  X  Hidroxid
    Sóvegyület

Beállítás
  L   Pontosság

Beavatkozó szerv
  L  Működtető szerv

Bébiétel
  L& Csecsemő
     Étel

Bébiruházat
  LV Babaáru
    Csecsemőruházat

BECSLÉS
  HV  Előrebecslés
  F  Értékelés
  R  Felmérés
    Prognosztika
    Tervezés
  E  Becsüs

BECSÜS
  HV  Értékbecslés
  R  Becslés
    Vagyonértékelés
  X  Antikvárium
    Bizományi áruház
    Bizományi bolt

BEFECSKENDEZÉS
  HV  Üzemanyag-adagoló
    Üzemanyag-befecskendezés
  A  Injekció
  R  Keverékképzés
  X  Fúvóka
    Infúzió
    Injektálás
    Porlasztó

Befecskendező
  LV Diesel-adagoló
     Porlasztó

Befejező munka
  L  Szakipar

Befektetés
  LV Beruházás
    Értékpapír
    Finanszírozás
    Tőkebefektetés
    Tőzsde

BEFEKTETÉSI TANÁCSADÁS
  H   Befektetésialap-kezelés
  F   Gazdasági tanácsadás
  R   Beruházás
     Finanszírozás
     Tőkebefektetés
  X   Értékpapír-ügynökség
     Kockázat
     Pénzügyi tanácsadás
     Vállalkozói tanácsadás

Befektetésialap-kezelés
  L  Befektetési tanácsadás

BEFOGADÓKÉPESSÉG
 F Fizikai tartalom
 X Állattartási épület
   Helyiség

BEFŐTT
 F Konzerv
 E Gyümölcs
 X Kompót

Befőzés
  L& Gyümölcs
    Konzerválás

BEGYŰJTÉS
  M: Beszerzés az állam részére
  H  Beszolgáltatás
  T   Rákosi korszak
  R   Közellátás
  X   Felvásárlás
  =   Adatgyűjtés

Behatolásjelző
  L  Betörésjelző berendezés

Behozatal
  M: Kereskedelem
  L   Import

Behurcolás
  L& Fertőző betegség
    Járványügy
    Terjedés

Beidegzés
  L  Viselkedés
BEIKTATÁS
  M: Tisztségbe való beiktatás, tisztségviselő, kormány bemutatkozás
  F   Ünnep
  A   Koronázás
  R   Államfő
  X   Köztisztviselő

BEILLESZKEDÉSI ZAVAR
 F  Hiba

BEJÁRAT
 F Épületrész
 A Ajtó
   Kapu
 X Feljáró

Bekapcsolás
  LV Erősáramú kapcsolóberendezés
    Híradástechnikai kapcsolóberendezés
    Indítás
    Kapcsolástechnika
    Mechanikai kapcsolóberendezés
    Villamos kapcsolókészülék

BÉL
 F   Testüreg
 T   Emésztőrendszer
 X   Felfúvódás
     Kizáródás
     Sérv

Bélbántalom
  L  Bélbetegség

BÉLBETEGSÉG
  H   Bélbántalom
  F   Emésztőszervi betegség
  A   Bélcsavarodás
     Bélférgesség
     Bélhurut
     Enteritis
     Gasztroenterititis
     Orsóférgesség
     Pneumenteritis

BÉLBOLYHOK
 R Felszívódás

BÉLCSAVARODÁS
 F Bélbetegség
   Elzáródás

BÉLÉSCSŐ
 T Kút
 X Mélyfúrás

BÉLFELDOLGOZÁS
 T Vegyesipar

BÉLFÉRGESSÉG
 F Bélbetegség
   Férgesség
 A Fonálférgesség
    Galandférgesség
    Trichinellózis
  X  Parazita

BELGYÓGYÁSZ
 F Orvos
 R Belgyógyászat

BELGYÓGYÁSZAT
 F Orvostudomány
 A Angiológia
   Endokrinológia
   Gasztroenterológia
   Hematológia
   Májgyógyászat
   Szerológia
   Szívgyógyászat
   Tüdőgyógyászat
   Urológia
 P Endoszkópia
   Sérv
 E Belgyógyász

BÉLHURUT
 F Bélbetegség
   Szervi gyulladás

BELKERESKEDELEM
  H&  Belső piac
  F  Kereskedelem

Bélmozgás
  L  Bélműködés

BÉLMŰKÖDÉS
  H  Bélmozgás
  R  Emésztés
  X  Székrekedés

Belövés
  LV Lövészet
    Programellenőrzés

BELPOLITIKA
 P Érdekegyeztetés

Bélsár
  L  Ürülék

Bélsárürítés
  L  Székelés

Belső államadósság
  L   Államadósság

BELSŐ HIBA
 F  Anyaghiba
 A Pórusos anyag
   Zárvány
 E  Repedésvizsgálat
   Roncsolásmentes anyagvizsgálat
Belső piac
  L& Belkereskedelem
    Piac

Belső súrlódás
  L& Folyadék
    Súrlódás
    Viszkozitás

Belsőégésű gázgép
  L  Belsőégésű motor

Belsőégésű hőerőgép
  L  Belsőégésű motor

BELSŐÉGÉSŰ MOTOR
  H  Belsőégésű gázgép
    Belsőégésű hőerőgép
  H&  Forgódugattyús belsőégésű motor
    Gyújtógyertya
  F  Gázgép
    Motor
  A  Benzinmotor
    Diesel-motor
    Gázmotor
    Kétütemű motor
    Négyütemű motor
    Otto-motor
    Öblitéses motor
    Szívómotor
  P  Gyújtószerkezet
    Kipufogó
  X  Hőléggép
    Motorfeltöltés

BELSŐÉPÍTÉSZET
 F Építészet
 P Falburkolat
   Térelválasztó
 X Építési szaktanácsadás
   Lakáskultúra
   Lakástextília
   Lakberendezés
   Restaurálás

BÉLTARTALOM
 F Fizikai tartalom
 X Ürülék

BELTENYÉSZTÉS
 F Állattenyésztés

BELÜGY
 P Határőrség
 X Településügy
   Vámügy

BELVÁROS
  H  Városmag
  F  Központ
  T  Város

BELVÍZI HAJÓZÁS
 F  Hajózás
  A  Folyami hajózás

Belvízmentesítés
  L  Vízmentesítés

Belvízrendezés
  L  Vízmentesítés

Belvízvédelem
  L  Vízmentesítés

BÉLYEG
 F Értékcikk
 A Illetékbélyeg
   Postabélyeg

BÉLYEGZŐGYÁRTÁS
 T Ügyviteltechnika
   Vegyesipar
 X Cégtábla
   Formatervezés
   Irodaszer
   Írószergyártás

Bemenet
 L  Input

BEMENETI EGYSÉG
  H  Beviteli egység
    Input egység
  F  Periféria
  A  Adatbeviteli eszköz
  T  Bemeneti-kimeneti egység
  R  Input

BEMENETI-KIMENETI EGYSÉG
  H  Input-output berendezés
    Input-output csatorna
  F  Periféria
  P  Bemeneti egység
    Kimeneti egység

Bemérés
 LV Mérés
    Radar

Bemutatóterem
 L  Mintabolt

BENDŐ
 X Alkalózis

BENTONIT
 F Törmelékes üledékes kőzet
 R Formázóanyag
 X Agyag
   Tixotrópia

BÉNULÁS
  H  Hypocalcaemia
  HV  Paralízis
  F  Betegségtünet
  A  Gyermekbénulás
    Polioencephalomyelitis
  E  Görcs
  X  Izom

Benzaldehid
  L& Aldehid
    Aromás vegyület

BENZILEZÉS
 F  Gyökbevitel

BENZIN
 F  Kőolajtermék
   Üzemanyag
 E  Alkilezés
   Reformálás

Benzinkút
  L  Üzemanyagtöltő állomás

BENZINMOTOR
 F  Belsőégésű motor
 X Gázmotor

BENZOL
  H  Izopropilbenzol
  F  Aromás vegyület
  A  Sztirol

Beoltás
  LV Kristálynövesztés
    Oltóanyag bevitel

Beolvasztás
  L  Olvasztás

BEPÁRLÁS
  HV  Töményítés
  F  Elpárologtatás
  A  Besűrítés
  P  Lecsapódás
  R  Dúsítás
    Kristályosítás
  E  Bepárlóberendezés

BEPÁRLÓBERENDEZÉS
 F Kalorikus berendezés
 A Besűrítőberendezés
 P Gőzkondenzátor
 R Bepárlás

Beporzás
  L  Megporzás

BÉR
  H  Fizetés
    Prémium
    Premizálás
    Reálbér
  H&  Bérelszámolás
    Bérgazdálkodás
    Bérreform
    Bérrendszer
    Bérszámfejtés
  F  Jövedelem
  R  Érdekeltség
Bérautó
  L  Autókölcsönzés

BÉRBEADÁS
  H   Helyiségbérlet
  HV  Bérlet
     Lakásbérlet
  F   Eladás
  A   Földbérlet
     Koncesszió
     Lízing
  T   Kötelmi jog

Bérelszámolás
  L& Bér
    Számvitel

Berendezés
  M: Gép, felszerelés, berendezési tárgy, a készülékek és kisméretű eszközök kivételével
  L   Gép és berendezés

Bérgazdálkodás
  L& Bér
    Gazdálkodás

BERIBERI
 F  Hiánybetegség

BERILLIUM
 F  Alkáliföldfém
   Félfém

Bérlet
  LV Bérbeadás
    Bérletjegy

BÉRLETJEGY
  HV  Bérlet

BÉRMENTESÍTÉS
 T Postaforgalom
 E Postabélyeg

BÉRMOZGALOM
 X Munkaerőgazdálkodás

Bérreform
  L& Bér
    Gazdasági reform
    Gazdaságpolitika

Bérrendszer
  L& Bér
    Gazdaságpolitika

Bérszámfejtés
  L& Bér
    Számvitel

BERUHÁZÁS
  H   Fővállalkozó
  H&  Beruházási alap
     Beruházási jövedelem
     Építési beruházás
     Gazdasági hatékonyság
     Hatékonyság
    Járulékos beruházás
  HV  Befektetés
    Kivitelezés
  A  Állami beruházás
    Tőkebefektetés
  R  Létesítmény
  E  Befektetési tanácsadás
    Építőipari generálkivitelezés
    Finanszírozás
  X  Építőipari tervezés
    Megtakarítás
    Megtérülés
    Piackutatás
    Ráfordítás
    Szervezési tanácsadás
    Vállalkozói tanácsadás

Beruházási alap
  L& Beruházás
    Tőke

BERUHÁZÁSI HITEL
 F Finanszírozás
 T Hitelügy

Beruházási jövedelem
  L& Beruházás
    Megtérülés

Besajtolás
  LV Dombornyomás
    Képlékenyalakító sajtolás

Bessemer-acélgyártás
  L  Szélfrissítéses acélgyártás

BESUGÁRZÁS
  H&  Izotópterápia
  HV  Radioterápia
    Rádiumterápia
    Sugárkezelés
    Sugárterápia
  T  Radiológia
  E  Izotóptechnika
  X  Röntgenberendezés
    Sugárvédelem
    Sugárzás

BESŰRÍTÉS
  HV  Kondenzáció
    Sűrítés
    Töményítés
  F  Bepárlás
  R  Dúsítás
    Sűrítmény
  E  Besűrítőberendezés

BESŰRÍTŐBERENDEZÉS
 F  Bepárlóberendezés
 R Besűrítés
   Cukoripari gép

Beszabályozás
  L& Művelet
    Szabályozás
BESZÉD
 E Beszédhang
   Jelrögzítés
   Logopédia

BESZÉDFELDOLGOZÁS
  H  Beszédszintézis
  H&  Beszédfelismerés
  F  Jelfeldolgozás

Beszédfelismerés
  L& Beszédfeldolgozás
    Felismerés

BESZÉDHANG
 F Hang
 R Beszéd

Beszédhiba
  L  Logopédia

Beszédszintézis
  L  Beszédfeldolgozás

Beszédterápia
  L  Logopédia

BESZERZÉS
  H  Vásárlás
  H&  Anyagbeszerzés
    Vásárlóerő
  HV  Vétel
  A  Felvásárlás
    Közbeszerzés
    Online vásárlás
  T  Adásvétel
  R  Áru
  E  Árverés
  X  Eladás
    Kereskedelmi forgalom
  =  Kiadás

Beszolgáltatás
  L  Begyűjtés

Béta-sugárzás
  L  Elektronsugárzás

BETAKARÍTÁS
  H&  Termésátlag
    Terméseredmény
    Terméshozam
  HV  Szedés
  A  Aratás
    Cséplés
    Gyümölcsszedés
    Kaszálás
    Szüretelés
  T  Növénytermesztés
  E  Betakarító gép
  X  Érés
    Kazalrakás
    Lombtalanítás
  =  Termés
BETAKARÍTÓ GÉP
  H&  Burgonyabetakarító
  HV  Szedőgép
  F  Mezőgazdasági gép
  A  Aratógép
    Cséplőgép
    Felszedőberendezés
    Kiszedőgép
    Kombájn
    Takarmánybetakarító gép
    Zúzó-bogyózó gép
  R  Betakarítás

Betáplálás
  L  Adagolás

Betegápolás
  L  Ápolás

Betegellátás
  L& Betegségbiztosítás
    Gyógyítás

BETEGSÉG
  H  Egészségi károsodás
    Megbetegedés
  H&  Fluorózis
    Öröklődő betegség
    Sugárártalom
    Sugárfertőzés
    Sugárhatás
  HV  Egészségi ártalom
    Fogyatékosság
    Károsodás
    Kor
  F  Testi állapot
  A  Állatbetegség
    Élettani sérülés
    Fertőző betegség
    Foglalkozási betegség
    Heveny betegség
    Idült betegség
    Immunbetegség
    Kóros lelkiállapot
    Növénybetegség
    Örökölt betegség
    Pszichoszomatikus betegség
    Rokkant
    Szenvedélybetegség
    Szervi betegség
    Szerzett betegség
    Trópusi betegség
  T  Kóroktan
  R  Ártalom
  E  Gyógyítás
    Rendellenesség
  X  Ápolás
    Betegségtünet
    Egészség
    Lappangás
    Patotípus
    Sokk

Betegségátvitel
  LV Fertőzés
    Járványtan
BETEGSÉGBIZTOSÍTÁS
  H  Egészségbiztosítás
  H&  Betegellátás
  F  Személybiztosítás
  E  Biztosítópénztár
  X  Kórház
    Nyugdíjbiztosítás
    Rendelőintézet
    Szanatórium
    Társadalombiztosítás

Betegségellenállóság
  L  Ellenállóképesség

BETEGSÉGMEGELŐZÉS
  H  Prophylaxis
  F  Megelőzés
  E  Csírátlanítás
    Higiénia
    Lelkisegély
  X  Gyógyítás

Betegségmentesség
  L  Egészség

BETEGSÉGTÜNET
  H  Szindróma
  H&  Szövetelváltozás
  HV  Tünet
  A  Acidózis
    Bénulás
    Csuklás
    Elhalás
    Elhullás
    Fájdalom
    Felfúvódás
    Görcs
    Gyulladás
    Hányás
    Kiütés
    Köhögés
    Láz
    Légszomj
    Rendellenesség
    Szédülés
    Szövődmény
  X  Betegség
    Jelenség
  =  Növénybetegség tünet

Betegszállítás
  LV Betegszállító kocsi
    Mentőautó
    Mentőszolgálat

BETEGSZÁLLÍTÓ KOCSI
  HV  Betegszállítás
  F  Orvosi berendezés
  R  Mentőszolgálat

BETÉTBEN EDZHETŐ ACÉL
 F Acél
 E Betétedzés
BETÉTEDZÉS
  HV  Felületszilárdítás
  F   Edzőmegmunkálás
  P   Karbonizáció
  R   Betétben edzhető acél
     Kérgesítés

Betéti társaság
  M: A beltag(ok egyetemleges és) korlátlan felelősségével működő jogi személyiség nélküli társaság
  L   Kisvállalkozás

BETOKOZÓDÁS
 F Élettani alakváltozás

BETON
  H   Lőtt beton
  H&  Betonszerkezet
     Gázbeton
     Hőszilárdítás
     Könnyűbeton
     Salakbeton
  F   Építőanyag
  A   Vasbeton
  T   Habarcs- és betonipar
  P   Cement
     Sóder
  E   Betonimpregnálás
     Betonozás
     Betonvágás
  X   Betonelem
     Műkő

BETONACÉL
 F Acél
 T Vasbeton
 R Betonozás

Betonbedolgozás
  L  Betonozás

Betonbontás
  L  Betonvágás

BETONELEM
  H&  Vasbetonelem
  F   Épületszerkezeti elem
  X   Beton

BETONIMPREGNÁLÁS
 F Impregnálás
 R Beton

Betonipar
  L  Habarcs- és betonipar

BETONOZÁS
  H   Betonbedolgozás
     Csömöszölés
     Torkrétezés
  F   Kőművesmunka
  R   Beton
  E   Betonacél
     Keverőgép
  X   Zsaluzat
Betonszerkezet
  L& Beton
    Teherhordó szerkezet

BETONVÁGÁS
  H  Betonbontás
  F  Vágás
  R  Beton
  X  Épületbontás

BETÖRÉS ELLENI VÉDELEM
  H  Betörésvédelem
  HV  Vagyonvédelem
  T  Biztonságtechnika
  R  Vagyon elleni bűntett
  E  Betörésjelző berendezés

BETÖRÉSJELZŐ BERENDEZÉS
  H  Behatolásjelző
  F  Riasztóberendezés
  R  Betörés elleni védelem

Betörésvédelem
  L  Betörés elleni védelem

BETŰ
 T Nyomdatechnika
 E Betűöntés
   Betűvésés

BETŰGRAFIKA
  HV  Szakrajz
  F  Alkalmazott grafika

BETŰÖNTÉS
  HV  Matrica
    Öntés
  T  Nyomdatechnika
  R  Betű

BETŰSZEDÉS
  HV  Szedés
    Szedéselőkészítés
  A  Fényszedés
  T  Nyomdatechnika
  R  Nyomdai előkészítés
  E  Betűszedőgép

BETŰSZEDŐGÉP
  H  Osztógép
  HV  Szedőgép
  F  Nyomdatechnikai berendezés
  R  Betűszedés

BETŰVÉSÉS
  HV  Metszés
  T  Nyomdatechnika
  R  Betű
  X  Gravírozás

Beültetés
  LV Implantáció
    Mikrotechnológiai beültetés
    Ültetés

BEVÁSÁRLÓKÖZPONT
  H  Üzletközpont
  F  Kereskedelmi létesítmény
  P  Üzlet
  X  Áruház
    Garázs
    Üzletház

Bevétel
  L& Eladás
    Mérlegkimutatás

Beviteli egység
  L   Bemeneti egység

BEVONÁS
  H  Felületbevonás
  HV  Burkolás
  F  Anyagkezelés
  A  Bevonás idegenanyag felhordással
    Bevonás sajátanyag átalakítással
    Bezsírozás
  T  Mechanikai technológia
    Passzív felületvédelem
  P  Dermedés
    Felvitel
  R  Bevonat
    Lángmentesítés
  E  Bevonóberendezés
    Bevonószer
  X  Borítás

BEVONÁS FÉMMEL
  H  Fémbevonás
    Fémfelvitel
  H&  Elektródporlasztó fémezés
    Fémbevonat
    Fémgőzölés
    Galvánbevonat
    Karbidizálás
    Keményfémezés
    Ónozás
    Rezezés
  F  Bevonás idegenanyag felhordással
  A  Aranyozás
    Fémszórás
    Horganyzás
    Ioncserélő fémezés
    Kondenzációs fémezés
    Redukciós fémezés
    Tüzi fémezés
  E  Fémezőberendezés
    Galvanizálás
    Gőzfázisú leválasztás

BEVONÁS IDEGENANYAG FELHORDÁSSAL
 F Bevonás
 A Bevonás fémmel
   Cermetálás
   Festés
   Keramizálás
   Mártó bevonás
   Műanyag bevonása
   Műanyagozás
   Zománcozás

Bevonás műanyaggal
  L  Műanyagozás
BEVONÁS SAJÁTANYAG ÁTALAKÍTÁSSAL
 F Bevonás
 A Elektrokémiai bevonás
   Vegyi bevonás

BEVONAT
  H  Fedőbevonat
    Máz
  H&  Bevonateltávolítás
    Bevonatrendszer
    Fémbevonat
    Fényérzékeny bevonat
    Festékbevonat
    Fluoridtalanítás
    Hőálló bevonat
    Hőálló festék
    Kerámiátalanítás
    Kopásálló bevonat
    Műanyagbevonat
    Rétegvastagságmérés
    Zománc
  F  Anyagréteg
  E  Bevonás
    Bevonószer
    Rétegelés
  X  Hártya
    Keményedés

Bevonateltávolítás
  L& Bevonat
    Eltávolítás

Bevonatrendszer
  L& Bevonat
    Rétegelt anyag

BEVONÓBERENDEZÉS
  H&  Cermetáló berendezés
    Keramizáló berendezés
    Zománcozó berendezés
  F  Gyártóberendezés
  A  Elektrokémiai bevonóberendezés
    Fémezőberendezés
    Festőberendezés
    Műanyagozó berendezés
    Vegyi bevonóberendezés
  R  Bevonás
  E  Szóróberendezés

BEVONÓSZER
  H&  Cermet
    Fluoridálószer
    Foszfátozószer
    Keramizálószer
  HV  Borítóanyag
  F  Anyag felhasználás/rendeltetés szerint
    Vegyipari termék
  A  Festőszer
  R  Bevonás
    Bevonat
  X  Felületkezelőszer

BEVONÓSZERSZÁM
 F Szerszám
 A Festőszerszám
 R Felvitel

BEZSÍROZÁS
 F  Bevonás
  R  Felületvédelem
    Kenés
  E  Kenőzsír

BIBE
  E  Megporzás

BIBLIOGRÁFIA

BIBLIOMETRIA
  E Matematikai statisztika

BIFURKÁCIÓ
  T Káosz
  X Nemlineáris rendszer

BILIÁRD
  H&  Biliárdszalon
    Billiárdszalon

Biliárdszalon
  L& Biliárd
    Játékterem

Bilincs
  LV Csőtartozék
    Kábelszerelvény
    Villamos szerelési anyag

Billenő pótkocsi
  L& Billenőjármű
     Pótkocsi

Billenő tehergépkocsi
  L& Billenőjármű
     Tehergépkocsi

Billenőáramkör
  L  Trigger

BILLENŐELEMES SZÁLLÍTÓGÉP
  H&  Billenőserleges szállítógép
    Serleges szállítógép
  F  Folyamatos működésű szállítóberendezés
  X  Billenőjármű

BILLENŐJÁRMŰ
  H  Billenőkocsi
  H&  Billenő pótkocsi
    Billenő tehergépkocsi
  F  Különleges gépjármű
  A  Dömper
  X  Billenőelemes szállítógép
    Tehergépkocsi

Billenőkocsi
  L  Billenőjármű

Billenős szállítótartály
  L  Konténer

Billenőserleges szállítógép
  L& Billenőelemes szállítógép
    Függőkonvejor
BILLENTYŰZET
  F Adatbeviteli eszköz
  X Egér periféria

Billiárdszalon
  L& Biliárd
     Játékterem

BIOAKTÍV ANYAG
 F Élettani hatású anyag

BIOCHIP
 F  Integrált áramkör
 R Bioérzékelő

BIOCIKLUS
 T  Élettan
 X Bioritmus

BIOCÖNOLÓGIA
  H&  Zoocönózis
  F  Biológia
  P  Biotóp

BIOELEKTROMOSSÁG
 F  Villamosság

Bioelektronika
  L  Bionika

BIOÉLELMISZER
 F  Élelmiszer
 T  Biogazdálkodás
 E  Biológiai növénytermesztés
 X Biokert

BIOELLENÁLLÁS
 F  Villamos ellenállás

Bioenergetika
  L  Biológiai energia

Bioenergia
  L  Biológiai energia

BIOÉRZÉKELŐ
 F Mérőátalakító
 E Biochip

BIOFIZIKA
 F  Alkalmazott fizika
 T  Biológia
 P  Biofizikai kémia
 X Kvantumbiológia

BIOFIZIKAI KÉMIA
 F  Biokémia
 T  Biofizika
 X Molekuláris biokémia

BIOGÁZ
 F Gáz
 P Metán
  X  Elgázosítás
    Mezőgazdasági termék
    Szerves trágya

BIOGAZDÁLKODÁS
 F Gazdálkodás
 P Bioélelmiszer

BIOGENETIKA
 F Genetika
 A Állatgenetika
   Mikrobiális genetika
   Növénygenetika

Biogenezis
  L  Genetika

BIOGEOKÉMIA
 F Geokémia
 T Biokémia

Biohumusz
  L Biológiai technológia

BIOKATALIZÁTOR
 F Katalizátor

Biokatalízis
  L& Biológia
    Katalízis

BIOKÉMIA
 F Kémia
 A Agrobiokémia
   Biofizikai kémia
   Élelmiszer biokémia
   Fotobiokémia
   Kvantumbiokémia
   Molekuláris biokémia
   Sejtbiokémia
   Szövetbiokémia
 P Biogeokémia
 X Fiziológiai kémia
   Gyógyszerkémia

Biokémiai genetika
  L  Molekuláris genetika

BIOKÉMIAI TECHNIKA
 F Biológiai technológia
   Vegyipari technológia
 P Enzim
   Fermentálás
 X Mikrobiológiai technológia

BIOKERT
  H  Ökokert
  F  Kert
  X  Bioélelmiszer
    Biológiai növénytermesztés

BIOKIBERNETIKA
 F  Kibernetika
  T  Biológia

BIOKLIMA
 F  Időjárás
 T  Éghajlattan

BIOLÓGIA
  H  Élettudomány
  H&  Biokatalízis
    Biológiai korrózió
  HV  Élet
  F  Természettudomány
  A  Agrobiológia
    Állattan
    Anatómia
    Biocönológia
    Chronobiológia
    Élettan
    Embertan
    Genetika
    Idegbiológia
    Kozmikus biológia
    Kvantumbiológia
    Mikrobiológia
    Molekuláris biológia
    Növénytan
    Parazitológia
    Radiobiológia
    Sejttan
    Származástan
    Szövettan
  P  Biofizika
    Biokibernetika
    Biometria
    Kórtan
  R  Biometeorológia
  E  Bioszociológia

BIOLÓGIAI ENERGIA
  H  Bioenergetika
    Bioenergia
  F  Energia

Biológiai fegyver
  L& Biológiai technológia
    Fegyverkezés

BIOLÓGIAI GYOMIRTÁS
 F Gyomirtás
 R Biológiai növénytermesztés
   Biológiai növényvédelem

Biológiai készítmény
  L  Biotermék

Biológiai korrózió
  L& Biológia
    Korrózió

BIOLÓGIAI NÖVÉNYTERMESZTÉS
  H  Bioművelés
    Biotermelés
    Ökológiai földművelés
  F  Organikus mezőgazdaság
  R  Bioélelmiszer
    Biotermék
  E  Biológiai gyomirtás
  X  Biokert

BIOLÓGIAI NÖVÉNYVÉDELEM
  H  Biológiai védekezés
  F  Növényvédelem
  E  Biológiai gyomirtás

Biológiai szennyvíztisztítás
  L& Biológiai technológia
    Szennyvíztisztítás

Biológiai szennyvíztisztító berendezés
  L& Biológiai technológia
    Szennyvíztisztítómű

Biológiai technika
  L  Biológiai technológia

BIOLÓGIAI TECHNOLÓGIA
  H  Biohumusz
    Biológiai technika
    Biotechnika
    Biotechnológia
  H&  Biológiai fegyver
    Biológiai szennyvíztisztítás
    Biológiai szennyvíztisztító berendezés
    Bioszintézis
  F  Technológia
  A  Biokémiai technika
    Mikrobiológiai technológia
    Orvosbiológiai technika
  P  Erjesztés
    Érlelés
    Fermentálás
  R  Biotermék
  X  Agrotechnika
    Zootechnika

BIOLÓGIAI TÉNYEZŐ
 F Paraméter

BIOLÓGIAI TULAJDONSÁG
 F Élőlénytulajdonság
 A Bőtermőség
   Csípősség
   Csírázóképesség
   Életkor
   Ellenállóképesség
   Érzékenység
   Ivarérettség
   Kórokozómentesség
   Magnélküliség
   Monomorfizmus
   Recesszivitás
   Tenyészérettség
   Terméketlenség
   Termőképesség

Biológiai védekezés
  L  Biológiai növényvédelem

BIOLÓGIAI VIZSGÁLAT
 F Ellenőrzés
BIOMÁGNESSÉG
 F Mágnesség

BIOMASSZA
 P Szerves anyag
 X Elgázosítás

BIOMETEOROLÓGIA
 F Meteorológia
 E Biológia

BIOMETRIA
 T Biológia
 E Matematikai statisztika

Bioművelés
  L  Biológiai növénytermesztés

BIONIKA
  H  Bioelektronika
    Biotronika
  F  Mikroelektronika

BIOPOLIMER
 F Polimerizátum

BIOREAKTOR
  H  Enzimreaktor
  F  Vegyipari reaktor
  X  Fermentálás

BIORITMUS
 T  Élettan
 X Biociklus

BIOSZFÉRA
 T  Fizikai földrajz

Bioszintézis
  L& Biológiai technológia
    Szintézis

BIOSZOCIOLÓGIA
 R Biológia

Biotakarmány
  L& Biotermék
    Takarmány

Biotechnika
  L  Biológiai technológia

Biotechnológia
  L  Biológiai technológia

BIOTERMÉK
  H  Biológiai készítmény
    Organikus termék
  H&  Biotakarmány
    Biotrágya
    Bioüzemanyag
  F  Élelmiszer
    Mezőgazdasági termék
  E  Biológiai növénytermesztés
    Biológiai technológia
    Organikus mezőgazdaság

Biotermelés
  L  Biológiai növénytermesztés

BIOTIKUS TÉNYEZŐ
 F  Paraméter
 T  Élettan

BIOTÍPUS
 A Klón

BIOTITGRÁNIT
 F  Gránit

BIOTÓP
  H  Élőhely
  T  Biocönológia
  X  Élettér
    Társulás

Biotrágya
  L& Biotermék
    Trágya

Biotronika
  L  Bionika

Bioüzemanyag
  L& Biotermék
    Üzemanyag

BIÓZIS
 F  Élőlénytulajdonság
 A Metabiózis
    Szimbiózis
 X Élettani szükséglet

Bírálat
  LV Értékelés
    Kritika

Bisztró
  L  Étterem

BITUMEN
  F Kőolajtermék
   Szerves üledékes kőzet
  T Aszfalt
  R Építőanyag
   Útépítő anyag
   Vízszigetelés

BIZMUT
  F Másodfajú fém
   Terméselem

BIZOMÁNYI ÁRUHÁZ
  F Áruház
  X Alkalmi áru
   Becsüs
   Bizományi bolt
    Zálogház

BIZOMÁNYI BOLT
  F Üzlet
  R Használtcikk
  X Alkalmi áru
   Becsüs
   Bizományi áruház
   Zálogház

BIZONYÍTÁS
  A Kalkulus
  E Algoritmus

BIZONYLAT
  F Adathordozó
  A Számviteli bizonylat
   Származási bizonylat
  R Adatrögzítés
   Pénzügyi dokumentum
   Ügyvitel

Bizsu
  LV Ajándéktárgy
   Divatáru
   Ékszer

Biztonság
  LV Biztonságtechnika
    Biztosításügy
    Védelem

Biztonsági berendezés
  LV Riasztóberendezés
    Védőberendezés

BIZTONSÁGI FÓLIA
  HV  Ablakfólia
  F  Műanyagfólia
  X  Autóüveg
    Fényvédőfólia
    Üveg

BIZTONSÁGI SZOLGÁLAT
  HV  Fegyveres értékőrzés
    Testőr
    Vagyonvédelem
  F  Üzleti szolgáltatás
  A  Életvédelem
  P  Pénzszállítás
  R  Tulajdon
    Vagyon elleni bűntett
  E  Biztonságtechnika
    Rendészet
  X  Magánnyomozó
    Személyvédelem

Biztonsági zár
  L& Ajtózár
    Védőberendezés

BIZTONSÁGTECHNIKA
  H  Ablakvédelem
    Ajtóvédelem
    Üzembiztonság
  H&  Biztosítóelem
    Erőművi biztonságtechnika
  HV  Biztonság
    Biztosítás
    Vagyonvédelem
  F  Technika
  A  Bányabiztosítás
    Közlekedésbiztonság
  P  Ártalom
    Baleset
    Betörés elleni védelem
    Kapunyitó berendezés
    Lopásgátló
    Mentés
    Okmánybiztonság
    Páncélszekrény
    Rablásvédelem
    Szünetmentes áramforrás
    Védelem
    Védőberendezés
    Védőfelszerelés
    Veszély
  R  Biztonsági szolgálat
    Életvédelem
    Rendészet
    Vagyon elleni bűntett
  E  Videotechnika
  X  Adatbiztonság
    Atomtechnika
    Biztosításügy
    Erőmű
    Fegyver
    Gáztechnika
    Munkavédelem
    Robbantás
    Tűzvédelem

Biztosítás
  LV Biztonságtechnika
     Biztosításügy

BIZTOSÍTÁSI KÖTVÉNY
  F Kötvény

Biztosítási tanácsadás
  L   Biztosításügy

BIZTOSÍTÁSÜGY
  H  Biztosítási tanácsadás
    Biztosítótársaság
  H&  Szállítmánybiztosítás
  HV  Biztonság
    Biztosítás
    Biztosító
  A  Kárbiztosítás
    Mezőgazdasági biztosítás
    Személybiztosítás
    Társadalombiztosítás
    Vagyonbiztosítás
  T  Pénzügy
  R  Megelőzés
  E  Biztosítópénztár
  X  Biztonságtechnika
    Kórház
    Vállalkozói tanácsadás
Biztosíték
  LV Kötelezettség
     Villamos biztosító

Biztosító
  LV Biztosításügy
     Villamos biztosító

Biztosítóelem
  L& Biztonságtechnika
     Kötőelem

BIZTOSÍTÓPÉNZTÁR
  H&  Nyugdíjpénztár
  HV  Pénztár
  F  Pénzintézet
  A  Önéntes biztosítópénztár
  R  Betegségbiztosítás
    Biztosításügy
    Nyugdíjbiztosítás
  E  Pénztárfelügyelet

Biztosítótársaság
  L   Biztosításügy

Blansírozás
  L  Bőrkikészítés

Blokk
  LV Épületszerkezeti elem
   Erőműblokk
   Öntött termék

Blokkos építési technológia
  L& Épületszerkezeti elem
    Magasépítés

Bodnár
 L  Kádár

BODY BUILDING
  H  Kondícionáló terem
    Mozgásszalon
    Testépítés
  HV  Szépségápolás
  F  Küzdősport
  R  Testápolás
  X  Kozmetika
    Sport
    Szauna
    Szépségszalon
    Szolárium

BOGÁRFOGÓ
 F Csapda

Bogárírtás
 L   Kártevőirtás

BOGLYÁZÁS
 F Tárolás

Bognár
 L  Bognáripar
BOGNÁRIPAR
  H  Bognár
    Kerékgyártás
  F  Fafeldolgozó ipar
    Népi mesterség

BOGYÓZÓ-ZÚZÓGÉP
 F Terményfeldolgozó gép

Bojler
  LV Gáz-vízmelegítő
    Háztartási vízmelegítő
    Villamos vízmelegítő

BOKOR
 T Sövény

BOKROSODÁS
 F Élőlénynövekedés

BOLDOGSÁG
 F Érzelem

BOLOMÉTER
 F Villamos mérőműszer
 R Dózismérő
 X Mikrohullámú mérés

Bolt
  L  Üzlet

Boltív
  L  Boltozat

BOLTOZAT
  H  Boltív
  F  Tartószerkezet
  X  Födém
    Íves tartó

BOLYGÓ
 F Égitest
 A Föld
   Mars

Bolygóátvonulás
  L  Égitestek fedése

BOLYGÓDUGATTYÚS MOTOR
 F Dugattyús motor
 A Bolygódugattyús szivattyú
 X Forgódugattyús motor

BOLYGÓDUGATTYÚS SZIVATTYÚ
 F Bolygódugattyús motor
   Térfogatkiszorításos szivattyú
 R Vákuumszivattyú

Bolygók és holdjaik geológiája
  L  Földön kívüli geológia

BOLYGÓMOZGÁS
 F Mozgás
  E  Tömegvonzás
  X  Égitest
    Perturbáció

BOLYGÓMŰ
 T Fogaskerék-hajtómű
   Sebességváltó

BOMBÁZÁS
 R Város
 E Légvédelem
 X Légi harc

BOMLÁS
  H&  Felezési idő
    Fotolízis
    Radioaktív bomlás
  HV  Lebontás
  F  Kémiai reakció
  A  Depolimerizáció
    Disszociáció
    Homolízis
    Hőbontás
    Radiolízis
  R  Anyagöregedés
    Rothadás
  X  Cserebomlás

Bonctan
 L  Anatómia

Bontás
 LV Autóbontó
    Bontógép
    Épületbontás

BONTÓGÉP
  HV  Bontás
  F  Mechanikai szétválasztó berendezés
    Textilipari gép
  X  Foszlatás
    Lazítás

BOOLE-ALGEBRA
 F Algebra
   Algebrai háló

BÓR
 F   Félfém
 =   Bor

BOR
  H&  Borbírálat
    Borkóstoló
  F  Szeszesital
  A  Aszú
    Borpárlat
    Tokaji bor
  T  Borászat
  E  Borozó
    Borverseny
    Must
  =  Bór
BORÁSZAT
  H  Boripar
    Borkezelés
    Bortermelés
  F  Élelmiszeripar
  P  Bor
    Borverseny
  E  Kádár
  X  Borvidék

BORÁSZATI GÉP
  H  Borfejtőgép
  F  Élelmiszeripari berendezés

BORÁT-KARBONÁT-NITRÁT ÁSVÁNY
 F Ásvány
 A Aragonit
   Dolomit
   Kalcit
   Magnezit
   Sziderit

Borbírálat
  L& Bor
    Értékelés

BORDÁZÁS
  H  Bordázógép
  F  Mélynyomás

Bordázógép
  L  Bordázás

BORDÉLY
 X Közösülés

Borfejtőgép
  L  Borászati gép

Boripar
  L  Borászat

BORÍTÁS
 A Plattirozás
 E Ráhengerlés
 X Bevonás

Borítéknyomás
  L  Levélpapír

Borítóanyag
  LV Bevonószer
    Csomagolóanyag

Borjazás
  L& Borjú
    Ellés

BORJÚ
  H&  Borjazás
  F  Szarvasmarha

Borkezelés
  L  Borászat
Borkóstoló
  L& Bor
    Értékelés

Borona
  L  Talajsimító

Boronálás
  L& Talajművelés
    Talajsimító

BOROSTYÁNKŐ
 F Gyanta

BOROZÓ
  H  Söröző
  F  Italbolt
  R  Bor
    Vendéglátás
  X  Étterem

BORPÁRLAT
 F Bor

BORRELIA
  H  Borreliózis

Borreliózis
  L  Borrelia

Borsókakór
  L  Galandférgesség

Bortermelés
  L  Borászat

BORVERSENY
 F Termékverseny
 T Borászat
 R Bor

BORVIDÉK
 F Táj
 X Borászat

Botanika
  L  Növénytan

Botanikus kert
  L  Arborétum

Bozon
  L Nehéz bozon

BÖJT
 F Koplalás

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNY
 A Lélektan
   Logika
BÖLCSŐDE
 F Szállás
 R Csecsemőgondozás
   Óvoda
 X Csecsemő
   Csecsemőotthon
   Dajkaság

BÖNGÉSZŐ
  M: Kliensoldali keresőprogram (pl. Netscape Navigator, MS Explorer); browser, viewer
  H  Nézegető
  HV Keresés
    Kereső
    Keresőprogram
    Kukkolás
  F   Kliensszoftver
  T   Internetszolgáltatás

BŐR
  M: Élő szövet
  H  Köztakaró
  H& Bőrátültetés
  R   Lovasbolt
  E   Gerezna
  X   Ekcéma
     Felfekvés
  =   Nyersbőr

Bőrátültetés
  L& Bőr
    Transzplantáció

BŐRBETEGSÉG
  H   Bőrszárazság
     Dermatózis
  F   Szervi betegség
  A   Bőrrák
     Dermatitis
     Ekcéma
     Kiütés
     Korpásodás
     Sömör

BŐRDÍSZMŰ
  H   Bőrönd
  T   Bőripar
  X   Dísz
     Iparművészet
     Lovasbolt
     Táska

BŐRDÍSZMŰIPAR
 F Kézműipar
 P Irattárca
   Nyereg
   Pénztárca
 E Bőripar

BŐRFEJTŐGÉP
 F Vágóhídi berendezés

BŐRGYÓGYÁSZ
  H   Nemibetegségek orvosa
  F   Orvos
  R   Bőrgyógyászat
BŐRGYÓGYÁSZAT
  H  Dermatológia
  F  Orvostudomány
  P  Bőrrák
    Kopaszság
  E  Bőrgyógyász

Bőrhasítás
  L& Bőripari technológia
    Vágás

BŐRIPAR
  H  Tímárok
  F  Könnyűipar
  T  Agráripar
  P  Bőrdíszmű
    Bőripari technológia
    Bőrruházat
    Nyersbőr
  R  Bőrdíszműipar
    Cipőipar
    Konfekcióipar
  X  Műbőripar
    Szőrmeipar

BŐRIPARI GÉP
 F  Könnyűipari gép
 T  Bőripari technológia

BŐRIPARI TECHNOLÓGIA
  H  Husolás
    Színelés
  H&  Bőrhasítás
  HV  Faragás
  F  Könnyűipari technológia
  A  Szőrtelenítés
  T  Bőripar
  P  Bőripari gép
    Bőrkikészítés
    Cserzés
    Konzerválás
    Kopasztás
    Pácolás
  X  Izzasztás

BŐRKIKÉSZÍTÉS
  H  Barkázás
    Blansírozás
    Bőrpuhítás
    Buffolás
  H&  Bőrszínezés
    Hordófestés
  F  Kikészítés
  T  Bőripari technológia
  E  Cserzés
    Impregnálás
    Konzerválás
    Pácolás
    Savazás
    Vasalás
    Zsírozás
    Zsírtalanítás
  =  Hántolás

Bőrönd
  L  Bőrdíszmű
Bőrpuhítás
  L  Bőrkikészítés

BŐRRÁK
 F Bőrbetegség
   Rákbetegség
 T Bőrgyógyászat

BŐRRE HATÓ SZER
 F Gyógyszer
 A Hajnövesztő szer
   Izzadásgátló

BŐRRUHÁZAT
 T Bőripar
 X Szűcsipar

Bőrszárazság
  L  Bőrbetegség

Bőrszínezés
  L& Bőrkikészítés
    Színezés

BŐRTISZTÍTÁS
 F  Lakossági szolgáltatás
   Tisztítás

Börze
  L  Tőzsde

BŐTERMŐSÉG
 F Biológiai tulajdonság

Brain storming
  L  Problémamegoldás

BRECCSA
 F Törmelékes üledékes kőzet

Brikett
  L& Brikettezés
    Darabos termék

BRIKETTEZÉS
  H  Brikettező berendezés
  H&  Brikett
  F  Agglomerálás
    Tömörítés
  E  Tömörítő sajtolás

Brikettező berendezés
  L  Brikettezés

Brókercég
  L  Értékpapír-ügynökség

BRÓM
 F Halogén elem

Bronchitis
  L& Hörgő
    Hurut

Bronchológia
  L  Tüdőgyógyászat

BRONZ
 F Rézötvözet

BRONZMŰVESSÉG
  H  Rézművesség
  F  Kézműipar
  X  Fémmegmunkálás

Brown-mozgás
  L& Hőenergia
   Molekula
   Mozgás

BRUCELLÓZIS
 F Bakteriális fertőzés

Bruttó hazai termék
  L  Gdp

BUBORÉKKAMRA
 F Nyomjelző detektor

BUBORÉKTÁR
 T Tár

Buffer
  L  Tárolóhelység

Buffolás
  L  Bőrkikészítés

BUGA
 F Öntött termék

BÚJTATÁS
 F Szaporítás
 R Növényi hajtás

Bukógát
 L  Gát

Bulldózer
  L  Földgyalu

BURGONYA
  H&  Burgonyabetakarító

Burgonyabetakarító
 L& Betakarító gép
    Burgonya

BURGONYATERMESZTÉS
 F Növénytermesztés

Burkolás
 LV Bevonás
    Csomagolástechnika
    Csomagolóanyag
    Épületburkolat
    Szakipar
    Tokozott kivitel

Burkolat
 LV Csomagolástechnika
    Csomagolóanyag
    Épületburkolat
    Szakipar
    Tokozott kivitel
    Védőfelszerelés

Burkolóanyag
 LV Csomagolóanyag
    Épületburkolat

Burkolócsomagolás
 L& Csomagolástechnika
    Csomagolóanyag

BURKOLÓLAP
 F Épületkerámia
 A Csempe
 R Épületburkolat

BUROK
 HV  Réteg
 X   Anyagréteg

Busz
  LV Adatsín
   Autóbusz

Buszmenetrend
  L Autóbuszmenetrend

Buszpályaudvar
  L  Autóbuszállomás

BUTADIEN
 F Dien
 A Izoprén

BUTÁN
 H&  Izo-bután
    Propán-bután gáz
 F   Alkán
    Szénhidrogén

BUTIK
 F  Üzlet
 X Divatáru
   Divatruházat
   Kötöttáru

BUTILÉN
 H&  Izo-butilén
 F   Olefin

BÚTOR
 F Lakberendezés
 A Irodabútor
   Iskolabútor
   Vitrin
  T  Bútoripar
  P  Bútorlap
    Bútorszerelvény
  E  Bútorasztalosság
  X  Kárpitosipar
    Kárpitosipari termék

BÚTORASZTALOSSÁG
  H  Intarzia
  F  Asztalosság
  T  Bútoripar
  R  Bútor
  X  Kárpitosipar

BÚTORIPAR
 F Fafeldolgozó ipar
 P Bútor
   Bútorasztalosság
 X Asztalosság
   Faipar
   Kárpitosipar

BÚTORLAP
  H&  Bútorlapgyártás
    Bútorlapgyártó gép
  F  Faáru
  T  Bútor
  E  Fényesítés
    Festés
  X  Faforgácslemez

Bútorlapgyártás
  L& Bútorlap
    Fa alapanyaggyártó ipar

Bútorlapgyártó gép
  L& Bútorlap
    Fa alapanyaggyártó ipar

BÚTORSZERELVÉNY
 F Szerelvény
   Vasalat
 T Bútor

BÚZA
  H&  Gríz
  E  Búzatermesztés

BÚZATERMESZTÉS
 F Gabonatermesztés
 R Búza

BÜFÉ
  H  Falatozó
  F  Vendéglátóipari létesítmény
  R  Vendéglátás
  X  Étterem
    Kifőzde

BÜKK
  H&  Bükkös

Bükkös
 L& Bükk
     Erdő

BŰNÖZÉS
  H&  Gazdasági bűnözés
  E   Kábítószer

BŰNTUDAT
  HV  Szorongás
  X   Neurózis

BŰVÖS KOCKA
 F Logikai játék

CAD
  M: Computer Aided Design
  HV Számítógépes tervezés
  F   Számítógéppel segített eljárás
     Tervezés
  X   Cae

CAE
  M: Computer Aided Engineering
  H  Számítógépes gyártástervezés
  HV Számítógépes tervezés
  F   Gyártástervezés
     Számítógéppel segített eljárás
  X   Cad

CAM
  M: Content Addressable Memory
  F   Tár
  =   Számítógéppel segített gyártás

Camac
  M: Computer Aided Measurements and Control
  L& Automatizált ellenőrző rendszer
   Számítógépes szabályozás

Camping
 L  Kemping

Carcinoma
 L& Rákbetegség
    Rosszindulatú daganat

CASE
  M: Számítógéppel segített szoftvertervezés
  F   Számítógéppel segített eljárás

CAT
  M: Computer Aided Testing
  F   Mérés
     Számítógéppel segített eljárás

CD
  M: Compact disc
  H  Kompakt lemez
  H& Cd-worm
  F   Optikai lemez
  A   Cd audio
     Cd video
     Cd-i
     Cd-rom
     Photo cd
  E   Hanglemezgyártás
     Lemezírás
CD AUDIO
  M: CD, melyen "audio" formátumban hangot, zenét rögzítettek
  M: Hang, zene CD-n való rögzítésének "audio" formátuma
  H  Audio cd
    Cd-a
    Cd-s
  F   Cd
     Hanglemez

CD VIDEO
  M: CD, melyen "video" formátumban képet rögzítettek
  M: Kép CD-n való rögzítésének "video" formátuma
  H  Cd-v
  F   Cd

Cd-a
 L   Cd audio

CD-I
  M: CD, melyen interaktívan kezelhető adatokat rögzített "I" formátumban
  M: Interaktívan kezelhető adatok CD-n való rögzítésének "I" formátuma
  F   Cd

Cd-írás
 L   Lemezírás

CD-ROM
  M: CD, melyen adatot, szöveget, képet számítógéppel "ROM" formátumban rögzítettek (Compact Disc Read Only Memory)
  M: Adat, szöveg, kép számítógépes rögzítésének "ROM" formátuma
  F   Cd
     Elektronikus dokumentum
  A   Cd-rom/xa
  P   Rom
  X   Adatbázis
     Digitalizált térkép

Cd-rom térkép
 L  Digitalizált térkép

CD-ROM/XA
  M: CD, melyen adatot, szöveget, képet számítógéppel kiterjesztett RAM formátumban rögzítettek
  M: Adat, szöveg, kép számítógépes rögzítésének kiterjesztett formátuma
  F   Cd-rom
  X   Multimédia

Cd-s
 L   Cd audio

Cd-v
 L   Cd video

Cd-worm
  M: Compact Disc Write Once read Memory; kompaktlemezen tárolt, csak egyszer írható tár
  L& Cd
   Worm

Cég
  LV Cégbíróság
   Vállalat

Cégadat
  LV Címtár
    Gazdasági információk

Cégalapítás
  LV Gazdasági információk
    Vállalkozói tanácsadás

Cégbejegyzés
  LV Gazdasági információk
    Vállalkozói tanácsadás

CÉGBÍRÓSÁG
  HV  Cég
    Céginformáció
  R  Vállalat
    Vállalkozás

Céginformáció
  LV Cégbíróság
    Címtár
    Gazdasági információk

CÉGTÁBLA
  H  Névtábla
  F  Reklámcikk
  T  Reklámgrafika
  E  Címfestő
    Feliratozás
    Formatervezés
  X  Bélyegzőgyártás
    Embléma
    Fémtábla
    Gravírozás
    Reklámtábla
    Vésnök

CÉH
 F   Gazdasági egyesülés

CÉL
 F   Elvont jelenség
 X   Feladat

CÉLGÉP
 F Gyártóberendezés
 A Többcélú gép

CELLULÓZ
 F Poliszacharid
 T Cellulózipar
 R Cellulózszármazék
 E Rost
 X Lignin

Cellulóz alapú műanyag
  L  Cellulózszármazék

CELLULÓZIPAR
 F Könnyűipar
 P Cellulóz
   Rostosítás
 R Papíripar
 E Fa alapanyaggyártó ipar

CELLULÓZSZÁL
 F Vegyi szál
 A Viszkóz
 R Regenerált vegyi szál
  E  Cellulózszármazék

CELLULÓZSZÁRMAZÉK
  H  Cellulóz alapú műanyag
  F  Műanyag
    Származék
  A  Acetátműselyem
    Celofán
    Viszkóz
  R  Cellulózszál
  E  Cellulóz
  X  Műanyagfólia

CELOFÁN
 F Cellulózszármazék
 R Csomagolóanyag
 X Műanyagfólia

CEMENT
 F Építési kötőanyag
 T Beton
   Cementipar
   Habarcs
 R Hidraulikus kötőanyag
 X Kötési szilárdság

CEMENTIPAR
 F Szilikátipar
 P Cement
   Égetés
   Granulálás
   Szárítás
 X Kerámiai ipar

CEMENTIPARI BERENDEZÉS
 F Durvakerámiaipari berendezés
 A Azbesztcementipari berendezés
 E Kemence
   Szárítóberendezés

CENTIMÉTERES HULLÁM
 F Elektromágneses rezgés

CENTRALIZÁCIÓ
  H  Központosítás
  F  Szervezés
  X  Közigazgatás

CENTRIFUGA
  H  Centrifugálás
  F  Háztartási berendezés
    Hidraulikus/pneumatikus szétválasztó berendezés
  R  Cukoripari gép
    Kinyerés
  X  Könnyűipari mosóberendezés

Centrifugálás
 L   Centrifuga

CENTRIFUGÁLÖNTÉS
  H  Pörgetőöntés
  F  Szakaszos öntés
Centrifugálszivattyú
 L   Örvényszivattyú

Centrírozás
 LV Autójavítás
    Járműjavítás

CENZÚRA
  HV  Index
  R   Tömegkommunikáció
  X   Kiadás

Cerebrális dementia
  L  Elbutulás

CÉRIUM
 F Ritkaföldfém

Cermet
  L& Bevonószer
    Cermetálás

CERMETÁLÁS
  H&  Cermet
     Cermetáló berendezés
  F   Bevonás idegenanyag felhordással
  X   Keramizálás

Cermetáló berendezés
  L& Bevonóberendezés
    Cermetálás

CÉRNA
 F  Rövidáru
 T  Ruházat
 E  Cérnagyártás
   Cérnázás
 X Paszomány
   Tű

CÉRNAGYÁRTÁS
 F Gyártás
 P Cérnázás
 R Cérna
 X Zsineg

CÉRNÁZÁS
 T Cérnagyártás
   Textiltechnológia
 P Szálsodrás
 R Cérna
 E Cérnázógép

CÉRNÁZÓGÉP
 R Cérnázás

CÉZIUM
 F Alkálifém

Chip
  M: Integrált áramköri lapka ("morzsa")
  L   Integrált áramkör
CHRONOBIOLÓGIA
 F Biológia

CIÁN
 F   Gyök
 X   Nitrogén

CIANID
  H&  Kalcium-cianid
  F  Vegyület (eredet/keletkezés szerint)
  X  Galvanizálás
    Sóvegyület

Cicapanzió
  L  Állatpanzió

CIGARETTA
 F Dohányáru

Ciklikus vegyület
  L  Gyűrűs vegyület

CIKLIZÁLÁS
  H  Gyűrűzárás
  R  Gyűrűs vegyület

CIKLO-ALKADIEN
 F  Aliciklusos vegyület
   Telítetlen vegyület
 X Dien

CIKLO-ALKÁN
 F  Aliciklusos vegyület
   Telített vegyület
 X Alkán

CIKLO-ALKÉN
  H  Ciklo-olefin
  F  Aliciklusos vegyület
    Telítetlen vegyület
  X  Olefin

Ciklo-olefin
  L  Ciklo-alkén

CIKLON
 X Atmoszféra
   Időjárás

CIKLONBERENDEZÉS
  HV  Szeparálás
  F  Hidraulikus/pneumatikus szétválasztó berendezés
  R  Porleválasztó
    Szeparátor

Ciklotron
  L  Gyorsítóberendezés

Ciklus
  L  Periódus

Cim
  M: Computer Integrated Manufactoring
  LV Mikrofilm
    Számítógéppel segített gyártás

CÍMER
 X Embléma
   Zászló

CÍMFESTŐ
  HV  Reklámfestő
  T  Reklámgrafika
  R  Cégtábla
    Feliratozás
  X  Formatervezés
    Gravírozás

CÍMKE
  HV  Matrica

CÍMKÉZÉS
 T Árazástechnika

CÍMTÁR
  HV  Cégadat
    Céginformáció
  A  Internetcím

Cink
  L  Horgany

Cipész
  L  Cipőjavítás

Cipő
  L  Lábbeli

CIPŐIPAR
  F Könnyűipar
  P Cipőipari gép
   Cipőipari kellék
   Cipőjavítás
   Lábbeli
  E Bőripar
  X Gumifeldolgozóipar
   Műbőripar

CIPŐIPARI GÉP
  F Konfekcióipari gép
  T Cipőipar
  X Lábbeli

CIPŐIPARI KELLÉK
  HV  Kellék
  T  Cipőipar
  X  Lábbeli

CIPŐJAVÍTÁS
  H  Cipész
    Suszter
  HV  Gyógycipő
  F  Javítás
  T  Cipőipar
  R  Csizma
    Lábbeli

CIPZÁR
  H  Húzózár
  F  Rövidáru

CIRKON
 F Szilikátásvány

CIRKÓNIUM
 F Átmeneti fém

CIRKUSZ
 F Szórakozóhely

CISZTA
  F Dudorodás
  X Hólyag

Cisztoliziázis
  L   Húgykő

Citológia
  L  Sejttan

CITOMETRIA
 T Sejttan

CIVILIZÁCIÓ
 E  Gazdaság

Clitoris
  L   Csikló

Cluster
  LV Klaszter
    Klaszter-elemzés
    Klaszter-vegyület

CMI
  M: Computer Managed Instruction
  H& Grupver
  F  Számítógéppel segített eljárás

Cmos
  M: Complementary Metal Oxide Semiconductor
  L  Mos

CNC
  M: Computer Numerical Control
  F  Nc
    Számítógépes vezérlés
  T  Számítógéppel segített gyártás

Coenurosis
 L  Galandférgesség

Com
  M: Computer Output on Microfilm
  L& Mikrofilm
   Számítógéppel segített eljárás

Compiler
 L  Fordítóprogram

Computer
 L  Számítógép
CONTROLLING
 F Könyvviteli szolgáltatás
 R Számvitel
 X Könyvvizsgáló
 = Mérés
   Szabályozás

Coryza gangraenosa
 L& Hurut
    Orr

COULOMBMETRIA
 F Elektroanalízis

Cölöpalapozás
  L& Cölöpverés
    Épületalapozás

CÖLÖPVERÉS
  H&  Cölöpalapozás
  R   Épületalapozás

Cpu
  M: Central Processing Unit; központi feldolgozó egység
  L   Processzor

CREUZFELDT-JAKOB-KÓR
  M: Encephalopathia subacuta spongiophromis
  F   Elmebetegség
  T   Neuropatológia
  E   Szivacsos agyvelősorvadás

CRUSTACEA
  HV  Rák

CSALÁD
  H&  Családi pótlék
  E   Családvédelem
  X   Háztartás
     Pihenés

Családgazdaságtan
  L  Háztartásgazdaságtan

Családgondozás
  LV Családvédelem
    Szociális gondozás

Családi gazdálkodás
  LV Farmergazdaság
    Kisgazdaság
    Paraszti gazdálkodás

CSALÁDI HÁZ
  HV  Villa (kertes lakóház)
  F   Lakóépület
  T   Magasépítés
  E   Építész
     Épületkarbantartás
  X   Hétvégi ház
     Kerítés

Családi juttatás
  L  Szociálpolitika
Családi pótlék
  L& Család
    Jövedelem

CSALÁDKUTATÁS
 F Kulturális szolgáltatás

Családorvos
  L  Általános orvos

CSALÁDTERÁPIA
 F Pszichoterápia
 X Csoportterápia

CSALÁDVÉDELEM
  HV  Családgondozás
  P   Születésszabályozás
  R   Család
     Házasság

CSALAMÁDÉ
  M: Zöldtakarmány céljából sűrűn vetett kukorica, napraforgó
  F   Zöldtakarmány
  =   Savanyúság

CSALÁNKIÜTÉS
 F Kiütés

CSALÁS
 A Adócsalás

CSALÉTEK
 X Csapda

Csalogató növény
  L& Csalogatóanyag
    Növény

CSALOGATÓANYAG
  H&  Csalogató növény
  F   Élettani hatású anyag
  A   Feromon

Csap
  M: Csaptelep
  L   Elzárószerelvény

CSAPADÉK
 A Dér
   Eső
   Harmat
   Hó
   Zúzmara
 T Légkörtan
 E Felhő
 X Jegesedés
   Szárazság
 = Kémiai kondenzáció
   Lecsapódás

CSAPADÉKIGÉNY
 X Szárazság
CSAPÁGY
  H   Kerékágyazás
     Siklócsapágy
  H&  Golyóscsapágy
     Gördülőcsapágy
     Görgőscsapágy
  F   Tartóelem
  T   Kenéstechnika
  R   Autóalkatrész
  X   Forgórész
     Kenőanyag

CSAPÁGYHÁZ
 F Alakos alkatrész
 R Autóalkatrész
 X Kenőanyag

CSAPDA
  H   Csapdázás
  A   Bogárfogó
  X   Csalétek

Csapdázás
  L  Csapda

Csapszeg
  L  Kötőelem

Csaptelep
  L  Elzárószerelvény

Csárda
  L  Étterem

CSARNOK
  H&  Sportcsarnok
     Szerelőcsarnok
     Szerelőműhely
  F   Épület

CSÁSZÁRMETSZÉS
 T Szülészet

Csat
  L   Ruhakellék

CSATLAKOZÓ
 F Villamos szerelési anyag

Csatlószerkezet
  L  Vonószerkezet

CSATORNA
 A Interfész
 T Átviteltechnika
   Hírközlési hálózat
 X Jelátvitel
   Műsorszórás
 = Légcsatorna
   Vízcsatorna

CSATORNÁZÁS
  M: Áramlástechnikai, épületszerkezeti és vezetékcsatorna
  H  Vezetékcsatorna
  H& Esővízlevezető csatorna
    Kábelakna
    Kábelalagút
    Kábelárok
    Kábelcsatorna
    Közműalagút
  HV  Vízelvezetés
  F  Közszolgáltatás
  A  Szennyvízcsatorna
  T  Áramlástechnika
    Szellőzéstechnika
  X  Alagút
    Duguláselhárítás
    Épületszerkezet
    Közművezeték
    Vízvezetékszerelés
  =  Vízcsatorna

CSAVAR
  H  Csavarmenet
  HV  Menet
  F  Oldható kötőelem
  X  Szeg

CSAVARÁS
 F Képlékeny alakítás
 R Csavaróvizsgálat
 E Hajlítóalakítás
 X Csavaró igénybevétel

Csavarhajtás
  L& Csavarkerék
    Hajtómű

CSAVARKAPOCS
 F Oldható kötőelem

CSAVARKERÉK
  H&  Csavarhajtás
  F  Fogazott gépelem

Csavarmenet
  L  Csavar

CSAVARMOTOR
 F Térfogatkiszorításos gép
 A Csavarszivattyú

CSAVARÓ IGÉNYBEVÉTEL
  H  Csavarószilárdság
  F  Igénybevétel
  X  Csavarás

Csavarógép
  L  Csavaróvizsgálat

Csavarókísérlet
  L  Csavaróvizsgálat

Csavarószilárdság
  L  Csavaró igénybevétel

CSAVARÓVIZSGÁLAT
  H  Csavarógép
    Csavarókísérlet
    Torziós vizsgálat
  F  Szilárdsági vizsgálat
    Technológiai vizsgálat
  E  Csavarás
CSAVARSZIVATTYÚ
 F Csavarmotor
   Térfogatkiszorításos szivattyú
 X Forgódugattyús szivattyú

CSÁVÁZÁS
 T Növényvédelem
 E Csávázógép

CSÁVÁZÓGÉP
 F Növényvédőgép
 R Csávázás

CSÁVÁZÓSZER
 F Növényvédőszer

CSECSEMŐ
  H&  Bébiétel
  HV  Baba
    Szaporulat
    Újszülött
  F  Ember
  E  Szoptatás
  X  Anyatej
    Bölcsőde
    Dajkaság

Csecsemőápolás
  L  Csecsemőgondozás

CSECSEMŐGONDOZÁS
  H  Csecsemőápolás
  HV  Csecsemőtáplálás
  P  Fürdetés
  E  Bölcsőde
    Csecsemőtápszer
    Dajkaság
  X  Anyavédelem
    Szoptatás

CSECSEMŐOTTHON
 F Szállás
 X Bölcsőde
   Gyermekotthon
   Nevelőotthon
   Óvoda

CSECSEMŐRUHÁZAT
  HV  Bébiruházat
  F  Babaáru
  E  Bababolt
  X  Gyermekruházat

Csecsemőtáplálás
  LV Csecsemőgondozás
    Csecsemőtápszer
    Szoptatás

CSECSEMŐTÁPSZER
  HV  Csecsemőtáplálás
  F  Élelmiszer
  R  Csecsemőgondozás
CSEKK
 F  Értékpapír

Cselekvés
  LV Tevékenység
    Változtatás

CSEMPE
  H&  Csempézés
  F  Burkolólap
  X  Rövidáru

CSEMPÉSZET
 T Vámügy
 X Külkereskedelem

Csempézés
  L& Csempe
   Épületburkolat

CSEPEGTETŐ ÖNTÖZÉS
 F Öntözés

CSÉPLÉS
 F Betakarítás

CSÉPLŐGÉP
 F Betakarító gép
 T Kombájn

CSEPP
  H&  Cseppelemzés
    Cseppképzés
    Elektrográfia
  X  Elárasztó művelet
    Homogenizálás
    Porlasztás

Cseppelemzés
  L& Csepp
    Súlyszerinti elemzés

Cseppfolyós állapot
  L  Folyadék

Cseppfolyós fázis
  L  Folyadék

CSEPPFOLYÓSÍTÁS
 F  Lecsapódás
 A Linde-eljárás
 R Folyadék
 E  Cseppfolyósító berendezés

CSEPPFOLYÓSÍTÓ BERENDEZÉS
 F  Hőtechnikai berendezés
 R Cseppfolyósítás
 X Hűtőberendezés

Cseppfolyósodás
  L  Lecsapódás

Cseppképzés
  L& Csepp
    Képződés

CSEPPKŐBARLANG
 F Barlang

CSERBENHAGYÁS
 T Baleset

CSERE
 F  Konkrét tevékenység
 A Kulturális csere
   Tapasztalatcsere

CSEREBOMLÁS
 F Kémiai reakció
 A Alkoholízis
   Hidrolízis
   Ioncsere
   Semlegesítés
 X Bomlás
   Kémiai kondenzáció

Cserélhetőség
  L& Megmunkálás
    Pontosság
    Tűréstechnika

CSERÉP
  H  Tetőcserép
  F  Durvakerámiaipari termék
    Tetőfedő anyag

CSERÉPTÖLTŐ GÉP
 F Kertészeti gép

Csereszabatosság
  L& Megmunkálás
    Pontosság
    Tűréstechnika

Csernozjom
  L  Feketeföld

CSERZÉS
  H&  Cserzőanyag
  T  Bőripari technológia
  R  Bőrkikészítés
    Nyersbőr
  X  Impregnálás
    Savtalanítás

Cserzőanyag
  L& Appretálószer
    Cserzés

CSEVEGŐ
  M: Csevegővonal, chat
  F  Html-dokumentum
  X  Összejövetel
    Társkeresés

Csévélés
  LV Fonalcsévélés
    Tekercselés

CSIGA
 F  Puhatestű
 E  Csigatenyésztés
 =  Csigahajtómű
   Emelőeszköz

CSIGAHAJTÓMŰ
 F Mechanikus hajtómű
 = Csiga

Csigás szállítómű
  L  Szállítócsiga

Csigasor
  L  Emelőeszköz

CSIGATENYÉSZTÉS
 F  Állattenyésztés
 R Csiga

CSIKLÓ
  H  Clitoris
  T  Vagina

CSÍKOSSÁG
 F  Foltosság

Csillag
  L  Égitest

CSILLAGÁSZAT
  H  Asztronómia
  H&  Csillagászati földrajz
  F  Alkalmazott természettudomány
  A  Planetológia
    Rádiócsillagászat
    Szférikus csillagászat
  P  Asztrobiológia
    Asztrofizika
    Asztrometria
    Asztronómiai matematika
    Csillagászati katalógus
    Csillagászati műszer
    Csillagvizsgáló
    Efemerida
    Égbolt
    Égitest
    Égitestek fedése
    Kozmikus biológia
    Kozmikus geodézia
    Planetárium
    Világűr
  R  Kozmológia
    Természetrajz
  X  Asztrológia
    Obszervatórium
    Űrkutatás

Csillagászati földrajz
  L& Csillagászat
    Földrajz
CSILLAGÁSZATI JELENSÉG
 F  Jelenség
 A Égitestek fedése
   Fekete lyuk
   Kozmikus sugárzás
   Perturbáció
 X Világűr

CSILLAGÁSZATI KATALÓGUS
 F  Katalógus
 T  Csillagászat
 X Csillagászati naptár

CSILLAGÁSZATI KÉPZŐDMÉNY
 F  Képződmény
 A Csillagrendszer
   Égitest
   Extragalaktikus rendszer
   Interplanetáris anyag
   Intersztelláris anyag
   Naprendszer
 X Világűr

CSILLAGÁSZATI MŰSZER
 F  Mérőműszer
 A Asztrometria
   Teleszkóp
 T  Csillagászat

CSILLAGÁSZATI NAPTÁR
 F  Naptár
 X Csillagászati katalógus
   Efemerida

CSILLAGÁSZATI TÉRKÉP
 F  Térkép

CSILLAGELTOLÓDÁS
  HV  Aberráció
  F  Eltérés

CSILLAGRENDSZER
  H  Galaktikus rendszer
    Galaxis
  F  Csillagászati képződmény
  A  Tejút
  T  Extragalaktikus rendszer
  P  Égitest

CSILLAGVIZSGÁLÓ
 F  Kutatóintézet
 T  Csillagászat
 X Planetárium

CSILLÁM
 F  Szilikátásvány

Csillapítás
  LV Csökkentés
     Lengéscsillapítás
     Villamos rezgéscsillapítás
CSILLAPÍTÓ- ÉS ÉRZÉSTELENÍTŐSZER
 F  Gátlószer
   Gyógyszer
 A Altató
   Érzéstelenítő
   Fájdalomcsillapító
   Görcsoldó
   Hányáscsillapító
   Köhögéscsillapító
   Lázcsillapító
   Nyugtató
 E  Sztatikum

Csillapított rezgés
  LV Lengéscsillapítás
     Rezgés
     Villamos rezgéscsillapítás

Csillár
  L  Lámpa

Csille
  L   Szállítókocsi

CSIPKE
  H   Csipkeverés
  F   Rövidáru
  E   Horgolás

Csipkeverés
  L  Csipke

CSÍPŐ
  HV  Segg

CSÍPŐSSÉG
 F  Biológiai tulajdonság

Csíra
  LV Baktérium
   Növénycsíra
   Pete

Csíramentesség
  L  Csírátlanítás

CSÍRÁTLANÍTÁS
  H   Csíramentesség
     Fertőtlenítés
  H&  Szennyvízfertőtlenítés
     Talajfertőtlenítés
  HV  Sterilezés
     Sterilizálás
     Vírusmentesítés
  A   Pasztőrözés
  T   Higiénia
     Víztisztítás
  R   Baktérium
     Betegségmegelőzés
  E   Csírátlanító gép
     Élelmiszer hőkezelés
     Fertőtlenítőszer
     Forrási folyamat
     Gőzölés
     Klórozás
    Ozonizálás
  X  Antibakteriális hatás
    Fertőző betegség
    Tartósítószer

CSÍRÁTLANÍTÓ GÉP
 F  Orvosi berendezés
 A Pasztőröző berendezés
 R Csírátlanítás
 X Anyagszűrő

CSÍRÁZÁS
  H  Csíráztatás
  HV  Kelés
  X  Ültetés

CSÍRÁZÁSGÁTLÓ
 R Növénycsíra

CSÍRÁZÓKÉPESSÉG
 F  Biológiai tulajdonság
 X Növénycsíra

Csíráztatás
  L  Csírázás

Csiszolás
  L  Köszörülés

CSISZOLAT
  H&  Facsiszolás
    Facsiszolat
  R  Szövetszerkezet-vizsgálat
  X  Szövetszerkezet

CSISZOLÓANYAG
  HV  Csiszolóeszköz
  F  Finomkerámiaipari termék
    Nagykeménységű anyag
    Szemcsés anyag
  P  Kötőanyag
  E  Korund
  X  Köszörűszerszám

Csiszolóeszköz
  LV Csiszolóanyag
    Köszörűszerszám

Csiszolókorong
  L  Köszörűszerszám

Csiszolószerszám
  L  Köszörűszerszám

CSIZMA
  H  Csizmadia
  F  Lábbeli
  E  Cipőjavítás

Csizmadia
  L  Csizma

CSOKOLÁDÉ
 F Édesipari termék
Csomag
  LV Csomagolástechnika
    Postai szolgáltatás

CSOMAGKAPCSOLT ÁTVITEL
 F Adatátvitel

Csomagkészítő gép
  L Csomagológép

CSOMAGMEGŐRZÉS
 F Lakossági szolgáltatás
   Tárolás
 T Vasútállomás

Csomagolás
  LV Csomagolástechnika
   Csomagolóanyag
   Csomagolóeszköz
   Tartály

CSOMAGOLÁSI SEGÉDANYAG
  H&  Ragasztószalag
  F  Csomagolószer
    Segédanyag
  A  Kötözőanyag
  E  Ragasztó

CSOMAGOLÁSTECHNIKA
  H  Kiszerelés
    Pántolás
  H&  Aeroszolcsomagolás
    Burkolócsomagolás
    Csomagzár
    Hűtőcsomagolás
    Vákuumcsomagolás
  HV  Burkolás
    Burkolat
    Csomag
    Csomagolás
  F  Technika
  A  Eldobócsomagolás
    Préscsomagolás
  T  Kereskedelmi technika
  P  Árazástechnika
    Bála
    Csomagolóeszköz
    Csomagológép
    Egységrakomány
    Jelölés
    Kötözés
    Rendezőberendezés
    Vonalkódtechnika
  R  Áruvédelem
  X  Bálázás
    Palackozó
    Tárolás

CSOMAGOLÓ FÓLIA
 F Csomagolóanyag
   Műanyagfólia

CSOMAGOLÓANYAG
  H&  Burkolócsomagolás
  HV  Borítóanyag
    Burkolás
    Burkolat
    Burkolóanyag
    Csomagolás
 F  Csomagolószer
 A  Csomagoló fólia
    Párnázóanyag
 E  Celofán
    Faanyag
    Műbársonyozás
    Papír

Csomagolóautomata
  L Csomagológép

CSOMAGOLÓESZKÖZ
 H  Göngyöleg
 HV  Csomagolás
    Csomagolótartály
 A  Ampulla
    Doboz
    Hordó
    Kanna
    Láda
    Palack
    Zsák
 T  Csomagolástechnika
 X  Csomagolószer

CSOMAGOLÓGÉP
 H  Csomagkészítő gép
    Csomagolóautomata
    Egységcsomagoló gép
 H&  Dobozgyártó gép
 F  Ipari berendezés
 A  Palacktöltő- és zárógép
 T  Csomagolástechnika
 R  Jelölés

CSOMAGOLÓSZER
 HV  Fóliahegesztés
    Védőburkolat
 F  Anyag felhasználás/rendeltetés szerint
    Könnyűipari termék
 A  Csomagolási segédanyag
    Csomagolóanyag
 E  Műanyagfólia
 X  Csomagolóeszköz

Csomagolótartály
  LV Csomagolóeszköz
   Tárolóeszköz

CSOMAGOLT ANYAGOK SZÁLLÍTÁSA
 F Szállítástechnika
 T Postai szolgáltatás

Csomagzár
  L& Csomagolástechnika
   Zár

CSOMÓPONT
 H&  Közlekedési csomópont
 T  Hálózat

CSOMÓZOTT TERMÉK
 F Textiláru
CSÓNAK
 F Vízijármű
 A Motorcsónak
 X Csónakház
   Evezés

CSÓNAKHÁZ
 F Sportlétesítmény
 X Csónak

CSONT
 F  Sejtszövet
 X Csont-hús arány
   Csonttörés

CSONT-HÚS ARÁNY
 T Húsfeldolgozás
 X Csont

CSONTBETEGSÉG
 F Mozgásszervi betegség
 A Csontlágyulás
   Csontritkulás
   Gerincferdülés
   Ostitis

Csontfűrész
  L& Fűrész
    Orvosi kézieszköz

CSONTHÁRTYA
 F Élettani hártya

CSONTKÉPZŐDÉS
 F Képződés

CSONTLÁGYULÁS
  H  Kóros lágyulás
    Osteomalatia
  HV  Lágyulás
  F  Csontbetegség

Csontozás
  L  Húsfeldolgozás

CSONTPÓTLÓ ANYAG
 F Anyag felhasználás/rendeltetés szerint
 R Implantáció

CSONTRENDSZER
 F Szervrendszer
 X Angolkór

CSONTRITKULÁS
  H  Osteoporosis
  F  Csontbetegség

CSONTTÖRÉS
  HV  Törés
  F  Élettani sérülés
  X  Csont

CSOPORT
  HV  Frakció
    Társaság
  =  Algebrai csoport
    Klaszter

CSOPORTELMÉLET
 T Algebra
 P Algebrai csoport
   Félcsoport

CSOPORTMUNKA
  H  Team-munka
  HV  Team
  F  Munkavégzés

CSOPORTOS MEGMUNKÁLÁS
  H  Csoporttechnológia
  F  Gépi megmunkálás

Csoporttechnológia
  L  Csoportos megmunkálás

CSOPORTTERÁPIA
 F Pszichoterápia
 X Családterápia

CSORDA
  H  Gulya
    Konda
    Nyáj
  F  Állattársulás
  X  Ménes

Csoroszlya
  L  Talajforgató gép

Csótányírtás
  L  Kártevőirtás

CSŐ
 F   Kohászati termék
    Tengelyszerű alkatrész
  E  Csőgyártás
  X  Csővezeték
    Poliamid
    Tömlő

CSŐD
  H  Csődeljárás
  T  Pénzügyi jog
  X  Felszámolás
    Gazdasági veszteség
    Vagyonkezelés
    Válságmenedzselés

Csődeljárás
  L  Csőd

Csőfektető berendezés
  L& Csővezeték
    Szerelés
    Szerelőberendezés

Csőfektető gép
  L& Csővezeték
    Szerelés
    Szerelőberendezés
CSŐFOLYATÁS
 F Csőgyártás
   Folyatás

CSŐFORMÁZÓGÉP
 F Öntészeti formázás
 R Csőgyártás

CSŐGYÁRTÁS
  H&  Csőhajlitás
    Csőhajlító szerszám
    Csőhengermű
    Csőperemezés
  F  Képlékeny alakítás
    Megmunkálás
  A  Csőfolyatás
    Csőhengerlés
    Csőhúzás
    Csősajtolás
  T  Acélipar
  P  Csőtágítás
    Csővonás
  R  Cső
  E  Csőformázógép
    Csőgyártó berendezés

CSŐGYÁRTÓ BERENDEZÉS
  H&  Csőhajlító gép
    Csőhúzó berendezés
    Csőhúzómű
  F  Képlékenyalakító szerszámgép
  A  Csőhengersor
  R  Csőgyártás

Csőhajlitás
  L& Csőgyártás
    Hajlítóalakítás

Csőhajlító gép
  L& Csőgyártó berendezés
    Hajlítóalakítás

Csőhajlító szerszám
  L& Csőgyártás
    Hajlítószerszám

Csőhálózát
  L  Csővezeték

CSŐHENGERLÉS
  H&  Lyukasztóhengerlés
  F  Csőgyártás
    Hengerlés
  A  Csőnyújtó hengerlés
  E  Csőhengersor

Csőhengermű
  L& Csőgyártás
    Hengermű

CSŐHENGERSOR
  H&  Pilgersor
  F  Csőgyártó berendezés
    Hengersor
  A  Lyukasztó hengersor
  R  Csőhengerlés

CSŐHÚZÁS
  H&  Csőhúzó berendezés
    Csőhúzómű
  F  Csőgyártás
    Húzóalakítás

Csőhúzó berendezés
  L& Csőgyártó berendezés
    Csőhúzás

Csőhúzómű
  L& Csőgyártó berendezés
    Csőhúzás

Csőidom
  L  Csőtartozék

CSÖKKENÉS
 F Változás
 A Értékcsökkenés
 E Csökkentés
 X Gazdasági növekedés
 = Redukció

CSÖKKENTÉS
  HV  Csillapítás
  F  Változtatás
  A  Lengéscsillapítás
    Mechanikai feszültségcsökkentés
    Villamos rezgéscsillapítás
  R  Csökkenés
  X  Gátlás
  =  Redukció

CSŐKÖTÉS
 F Oldható kötés
 P Tömítés

CSŐKÚT
 F Kút

Csőmalom
  L& Őrlőberendezés
    Zúzás

Csömöszölés
  L Betonozás

CSŐNYÚJTÓ HENGERLÉS
  H  Pilgerezés
  H&  Pilgersor
  F  Csőhengerlés

Csőperemezés
  L& Csőgyártás
    Peremezés

Csőrendszer
  L  Csővezeték
Csörlő
  L  Emelőeszköz

Csősajtó
  L& Csősajtolás
    Folyatósajtó

CSŐSAJTOLÁS
  H&  Csősajtó
  F  Csőgyártás
    Képlékenyalakító sajtolás
  A  Lyukasztósajtolás

Csőszerelés
  L& Csővezeték
    Technológiai szerelés

CSŐSZERELVÉNY
  H&  Gázszerelvény
  F  Szerelvény
  A  Elzárószerelvény
    Szelep
    Tolattyú
    Tömítés
  X  Csővezeték
    Egészségügyi épületszerelvény
    Épületgépészet
    Épületszerelvény

CSŐTÁGÍTÁS
 T Csőgyártás

CSŐTARTOZÉK
  H  Csőidom
    Szifon
  H&  Karmantyú
  HV  Bilincs
  T  Csővezeték

Csőtörés
  LV Csővezeték-tisztítás
    Duguláselhárítás
    Gyorsszolgálat
    Vízvezetékszerelés

CSŐVEZETÉK
  H  Csőhálózát
    Csőrendszer
    Csővezeték-hálózat
  H&  Csőfektető berendezés
    Csőfektető gép
    Csőszerelés
    Csővezeték építése
    Csővezeték-fektetés
    Fűtővezeték
    Gőzvezeték
  HV  Távvezeték
    Vezeték
    Vezetékfektetés
  A  Gázvezeték
    Kőolajvezeték
    Vízvezeték
  T  Csővezetékes szállítóberendezés
  P  Csőtartozék
  E  Duguláselhárítás
    Technológiai szerelés
  X  Cső
    Csőszerelvény
    Folyadékszállító berendezés
    Kóboráram

Csővezeték építése
  L& Csővezeték
    Technológiai szerelés

Csővezeték-fektetés
  L& Csővezeték
    Technológiai szerelés

Csővezeték-hálózat
  L  Csővezeték

CSŐVEZETÉK-TISZTÍTÁS
  HV  Csőtörés
  F  Tisztítás
  X  Duguláselhárítás

CSŐVEZETÉKES SZÁLLÍTÁS
  HV  Szállítás
  F  Anyagmozgatás
  E  Csővezetékes szállítóberendezés
    Szivattyú

CSŐVEZETÉKES SZÁLLÍTÓBERENDEZÉS
  HV  Szállítóberendezés
  F  Anyagmozgató berendezés
  A  Folyadékszállító berendezés
    Gáz- és légszállító berendezés
    Hőszállító berendezés
  P  Csővezeték
  R  Csővezetékes szállítás
  E  Áramlástechnikai berendezés
  X  Folyamatos működésű szállítóberendezés
    Pneumatikus működésű szállítóberendezés

CSŐVONÁS
 T Csőgyártás

CSÚCSERŐMŰ
 F Erőmű
 R Csúcsfogyasztás

CSÚCSFOGYASZTÁS
  H  Határteljesítmény
  HV  Csúcsidő
    Csúcsterhelés
    Lökésszerű teljesítmény
  F  Energiafogyasztás
  E  Csúcserőmű
  X  Lökőhatás
    Villamos teljesítményszabályozás
  =  Csúcsteljesítmény

Csúcsidő
  LV Csúcsfogyasztás
    Csúcsteljesítmény

CSÚCSTELJESÍTMÉNY
  HV  Csúcsidő
  =  Csúcsfogyasztás

Csúcsterhelés
  LV Csúcsfogyasztás
    Igénybevétel
     Teljesítmény

CSUKLÁS
 F Betegségtünet
 X Rekeszizom

CSUKLÓ
   =  Keresztcsukló

CSUKLÓS MECHANIZMUS
 F Gépi mechanizmus
 P Keresztcsukló
 X Forgattyús mechanizmus

Csuszamlás
  LV Kőzetmozgás
    Talajmozgás

CSÚSZÁS ELLENI VÉDELEM
 F Védelem
 X Súrlódás

Csúszógyűrűs motor
  L  Indukciós gép

Ct
   M: Computer Tomography
   L& Számítógéppel segített eljárás
    Tomográfia

CUKOR
 F Cukoripari termék
   Szénhidrát
 A Diszacharid
   Monoszacharid
 E Melasz
 X Méz

CUKORBETEGSÉG
   H  Diabetes
   F  Emésztőszervi betegség
   X  Acidózis
     Vércukor

CUKORIPAR
 F Élelmiszeripar

CUKORIPARI GÉP
   H&  Répamosó gép
     Répaszeletelő gép
   F  Élelmiszeripari berendezés
   E  Besűrítőberendezés
     Centrifuga
     Diffúzör

CUKORIPARI TERMÉK
   HV  Édesség
   F  Növényi eredetű élelmiszer
   A  Cukor
     Keményítő
     Melasz

CUKORRÉPATERMESZTÉS
 F Növénytermesztés
CUKRÁSZAT
 F Szolgáltatóipar
 P Cukrászda
 X Édesipar
   Gasztronómia
   Pékség
   Tésztaáru

CUKRÁSZDA
 F Vendéglátóipari létesítmény
 T Cukrászat
 R Vendéglátás
 X Édesipar
   Édességbolt
   Eszpresszó
   Pékség

Cvd
  M: Chemical Vapor Deposition
  L  Gőzfázisú leválasztás

Cysticercosis
  L  Galandférgesség

Cytostaticum
  L  Rákellenes szer

Dagály
 L  Tengermozgás

DAGANAT
 F Élettani alakváltozás
   Kóros folyamat
   Rendellenesség
 A Fibroma
   Glióma
   Hepatoma
   Jóindulatú daganat
   Nyálkahártya-duzzanat
   Nyirokcsomó-daganat
   Rosszindulatú daganat
   Tumor
   Vérömleny

Dagasztás
 L  Dagasztógép

DAGASZTÓGÉP
  H  Dagasztás
  F  Tésztaipari gép

DAGERROTÍPIA
 F Fénykép

Dajka
  L Dajkaság

DAJKASÁG
  H  Dajka
  F  Ápolás
  R  Csecsemőgondozás
    Szoptatás
  X  Anyavédelem
    Bölcsőde
    Csecsemő
    Elválasztás
    Szülészet

DAKTILOSZKÓPIA
  H  Ujjlenyomat
  T  Kriminalisztika
  R  Ujj
  X  Magánnyomozó
    Rendészet

DARA
  H&  Gríz
  F  Őrlemény

DARABÁRU
 F Áru

DARABOLÁS
  H  Darabológép
  H&  Darabolósajtó
    Darabolószerszám
    Darabolóvágás
    Lemezdarabolás
  F  Alakadás
    Mechanikai szétválasztás
  R  Darabos termék
  E  Vágás

Darabológép
 L  Darabolás

Darabolósajtó
 L& Darabolás
    Sajtológép

Darabolószerszám
 L& Darabolás
    Vágókészülék

Darabolóvágás
 L& Darabolás
    Vágás

DARABOS TERMÉK
  H&  Brikett
    Ércpellet
    Pellet
    Tabletta
  F  Anyag szerkezet szerint
  E  Darabolás
    Tömörítő sajtolás

Darabosítás
 L  Agglomerálás

Darálás
 L   Daráló

DARÁLÓ
  H  Darálás
  F  Aprítóberendezés
  R  Szemcsés anyag
  X  Őrlőberendezés
DARU
  M: Nagy teher emelésére és odább vitelére való gépi szerkezet
  H  Forgódaru
    Futódaru
    Függődaru
    Híddaru
    Kalapácsdaru
    Portáldaru
  F   Emelőgép
  =   Darumadár

DARUMADÁR
  =   Daru

Darwinizmus
 L  Törzsfejlődés

Debilitás
 L   Értelmi fogyatékos

Debugfüggvény
 L& Hibakeresés
    Programellenőrzés

Debugging
 L& Hibakeresés
    Programellenőrzés

DECENTRALIZÁCIÓ
  H&  Decentralizált termelésirányítás
  F   Szervezés
  X   Közigazgatás

Decentralizált termelésirányítás
  L& Decentralizáció
    Termelésszervezés

DECIMÉTERES HULLÁM
 F Elektromágneses rezgés

Decubitus
  L  Felfekvés

Dedukció
 L  Matematikai logika

DEFAUNÁLÁS
 T Állattenyésztés

Deficit
  L  Hiány

DEFLÁCIÓ
 F Exogén folyamat

Deformáció
  L  Mechanikai alakváltozás

Degeneráció
  L  Visszafejlődés

DEHIDRATÁCIÓ
 F Elvonás
 R Víz
  E  Vízlekötőszer
  X  Hidratáció
    Szárítás

DEHIDROGENÁZ
 F Enzim

DEHIDROGÉNEZÉS
 T Kőolajfinomítás
   Szerves vegyipar
 R Olefin
 X Hidrogénezés

DEKARBONIZÁCIÓ
  H  Széntelenítés
  F  Elvonás
  T  Fémfinomítás
    Kőolajfinomítás
  R  Frissítés
  E  Temperálás
  X  Hőkezelés
    Karbonizáció
    Szövetmódosítás

DEKARBOXILÁZ
 F Enzim

Dekódoló
 L  Kódátalakító

DEKOMPRESSZIÓ
 F Állapotváltozás
 T Légtechnika
 X Kompresszió
   Vákuum

Dekonjunktúra
 L  Recesszió

DEKORÁCIÓ
 F Díszítés
   Reklámcikk
 X Díszlettervezés
   Formatervezés
   Kirakatrendezés
   Műbársonyozás
   Rendezvényszervezés
   Vásár

DELTAVIDÉK
 F Táj
 X Folyóvíz

Dementia
 L  Elbutulás

Demoduláció
 L  Moduláció

DENATURÁLÁS
 F Elvonás
DENDROLÓGIA
 F Növénytan
 X Arborétum

DENITRIDÁLÁS
 F  Elvonás
 X Hőkezelés
   Szövetmódosítás

DENITRIFIKÁCIÓ
 F  Elvonás
 R Nitrogén
 X Nitrifikáció
   Talaj

Depolarizáció
 L  Mágneses polarizáció

Depolarizátor
 L  Mágneses polarizáció

DEPOLIMERIZÁCIÓ
 F Bomlás
 X Polimerizáció

Deponia
 L  Szemétgyűjtés

DEPRESSZIÓ
  H  Melankólia
  H&  Antidepresszívum
  HV  Szorongás
  F  Neurózis
  E  Bánat
  X  Mánia

DÉR
 F   Csapadék
 X   Harmat
    Zúzmara

Derítés
  L  Derítőberendezés

DERÍTŐBERENDEZÉS
  H  Derítés
  F  Hidraulikus/pneumatikus szétválasztó berendezés
  X  Ülepítő

DERIVATOGRÁFIA
  H  Differenciálanalízis
  F  Műszeres analízis
  X  Termomérleg

DERMATITIS
 F Bőrbetegség
   Szervi gyulladás

Dermatológia
  L  Bőrgyógyászat

Dermatózis
  L  Bőrbetegség
DERMEDÉS
  H  Megszilárdulás
  H&  Dermedésgátló szer
  F  Fázisátalakulás
  A  Kristályosodás
    Üvegesedés
  T  Bevonás
  R  Duzzadás
    Zsugorodás
  E  Hűlés
  X  Fagyás
    Olvadás

Dermedésgátló szer
  L& Dermedés
   Késleltetőszer

Dermedéspont
  L& Átalakulási hőmérséklet
   Olvadás

Desalinizáció
  L  Sótalanítás

Design
  L  Formatervezés

Desktop számítógép
  L  Személyi számítógép

DESZANT-ALAKULAT
 F Különleges alakulat
 X Kommandósok

Deszka
  L  Fűrészáru

DESZORPCIÓ
 X Szorpció

DESZTILLÁCIÓ
  H&  Desztilláció-származék
    Desztillátum
    Filmbepárlás
  HV  Lepárlás
  F  Diffúziós művelet
  A  Izzasztás
    Kőolajlepárlás
    Kőszénlepárlás
    Rektifikálás
    Szakaszos lepárlás
    Vákuumdesztillálás
  R  Tisztítás
  E  Desztillációs berendezés
  X  Párolgás

Desztilláció-származék
  L& Desztilláció
     Származék

DESZTILLÁCIÓS BERENDEZÉS
  H&  Desztillálóoszlop
  HV  Lepárlóberendezés
  F  Diffúziós berendezés
    Kalorikus berendezés
  R  Desztilláció
  E  Kolonna

Desztillálóoszlop
  L& Desztillációs berendezés
     Kolonna

Desztillátum
  L& Desztilláció
     Származék

DETEKTOR
  HV  Sugárzásmérő
  A  Félvezető detektor
    Nyomjelző detektor
    Számlálódetektor
  T  Nukleáris műszertechnika
  R  Elemi részecske
    Kijelzés

Detergens
  L  Felületaktív anyag

DETERMINÁNS
 T Differenciálegyenlet
   Lineáris algebra
 X Mátrix

Detonáció
  L& Energia
    Hang
    Robbanás

Detoxikáció
  L  Méregtelenítés

DEUTÉRIUM
 F Hidrogén

Devalváció
  L  Leértékelés

DEVIANCIA
 T Szociálpatológia
 R Kábítószer

DEVIZA
  H  Konvertibilitás
  H&  Devizapolitika
  F  Fizetési eszköz
  X  Árfolyam
    Pénzváltás
    Valuta

Devizapolitika
  L& Deviza
    Gazdaságpolitika

DEVON
 F Paleozoikum
   Varisztikus idő
 R Karbonkor
 E Szilur
Dextróz
  L  Glukóz

DEZOXIDÁCIÓ
  HV  Dezoxidálás
  F  Elvonás
  T  Folyékonyfém-kezelés
  R  Oxigén
  E  Ferroötvözet
  X  Oxidmentesítés

Dezoxidálás
  LV Dezoxidáció
    Redukció

DEZOXIRIBONUKLEINSAV
  H  Dns
  F  Ribonukleinsav
  T  Gén
  X  Kromoszóma

DIABÁZ
 F Kiömlési magmás kőzet

Diabetes
  L  Cukorbetegség

Diafilm
  L  Diakép

Diafragma
  L  Optikai rendszer

Diagenezis
  L  Kőzettan

Diagnosztika
  LV Műszaki diagnosztika
    Orvosi diagnosztika

Diagnosztikai készülék
  L  Orvosi műszer

DIAGRAM
  H  Jelleggörbe
    Karakterisztika
  H&  Feszültségdiagram
  F  Műszaki dokumentum
    Szakgrafika
  A  Fázisdiagram
    Gráf
    Grafikon
    Nomogram
  R  Rendező dokumentum

DIAKÉP
  H  Diafilm
  F  Fénykép
  X  Diapozitív

DIÁKOTTHON
 F Szállás
 R Ifjúsági szállás
DIALÍZIS
 F  Diffúziós művelet
 T  Kolloidika
 X Diszperzió
   Tisztítás

DIAMÁGNESES ANYAG
  H  Diamágnesség
  F  Mágneses anyag

Diamágnesség
  L Diamágneses anyag

DIAPOZITÍV
 F Pozitív film
 X Diakép

DIARRHOEA
  H  Hasmenés
  F  Gyomorbetegség

DIAZOMÁSOLAT
 F Fénymásolat

Dictyocaulosis
  L  Tüdőférgesség

Dielektrikum
  L  Villamos szigetelés

Dielektrometria
  L  Konduktometria

DIELEKTROMOSSÁG
 F  Villamos tulajdonság

DIEN
  H  Alkadien
    Diolefin
  F  Nyílt szénláncú vegyület
    Telítetlen vegyület
  A  Butadien
  X  Ciklo-alkadien
    Olefin

DIESEL-ADAGOLÓ
  HV  Befecskendező
    Gázadagoló
    Gázosító
    Keverékképző
    Üzemanyag-adagoló
    Üzemanyag-befecskendezés
  F  Autóalkatrész
    Szivattyú
  T  Diesel-motor
  R  Keverékképzés
  X  Porlasztó
    Turbófeltöltő

DIESEL-MOTOR
  H  Jendrassik-motor
    Kompressziógyújtású gép
  H&  Diesel-mozdony
  F  Belsőégésű motor
  P  Diesel-adagoló
  X  Kompresszió
Diesel-mozdony
  L& Diesel-motor
    Mozdony

Diesel-olaj
  L   Motorolaj

DIÉTA
  H&  Sikérmentes diéta
  F  Étrend
  R  Egészséges életmód
    Fogyókúra
    Koplalás

Dietetika
  L  Táplálkozástudomány

Differenciál
  L  Differenciálszámítás

Differenciálanalízis
  L  Derivatográfia

Differenciálás
  L  Differenciálszámítás

DIFFERENCIÁLEGYENLET
  F Függvényegyenlet
  A Parciális differenciálegyenlet
  T Differenciálszámítás
  P Determináns

DIFFERENCIÁLGEOMETRIA
  H&  Mezőelmélet
  HV  Analitikus geometria
  F  Geometria
  P  Spinor
  X  Lie-algebra
    Tenzor
    Vektor

DIFFERENCIÁLMŰ
  H  Kiegyenlítőmű
  F  Fogaskerék-hajtómű

DIFFERENCIÁLSZÁMÍTÁS
  H  Differenciál
    Differenciálás
  F  Matematikai analízis
  P  Differenciálegyenlet
  X  Variációszámítás

DIFFRAKCIÓ
  H&  Elektronelhajlás
    Kristálypor-módszer
    Pordiffrakciós vizsgálat
    Röntgendiffrakciós vizsgálat
  HV  Elhajlás
  X  Interferencia
    Terjedés

DIFFÚZIÓ
  F Transzportfolyamat
  T Párolgás
   Szublimáció
  R  Gázfelvétel
  E  Felületi aktivitás
  X  Diffúziós átalakulás

DIFFÚZIÓS ÁTALAKULÁS
  F Átalakulás
  A Anyaglágyulás
  X Allotróp átalakulás
   Diffúzió
   Hőkezelés

DIFFÚZIÓS BERENDEZÉS
  F Szétválasztó berendezés
   Vegyipari berendezés
  A Desztillációs berendezés
   Diffúzör
   Extraktor
   Ioncserélő berendezés
   Kromatográf
  R Diffúziós művelet

DIFFÚZIÓS MŰVELET
  F Hidraulikus/pneumatikus szétválasztás
  A Abszorbeálás
   Adszorpció
   Desztilláció
   Dialízis
   Extrahálás
   Frakcionálás
   Kromatográfia
  E Diffúziós berendezés
  X Elárasztó művelet

DIFFÚZOR
  T Örvénygép
  X Fúvóka

DIFFÚZÖR
  H  Kilúgozó
    Lényerő
  F  Diffúziós berendezés
  R  Cukoripari gép
    Kilúgozás

DIFTÉRIA
  H  Torokgyík
  F  Bakteriális fertőzés

Digitális áramkör
  L& Digitális technika
     Integrált áramkör

Digitális dokumentum
  L   Elektronikus dokumentum

DIGITÁLIS HÍRADÁSTECHNIKA
  H&  Digitális televízió
  F  Digitális technika
    Híradástechnika
  A  Digitális távbeszélőtechnika
  P  Isdn

DIGITÁLIS JELFELDOLGOZÁS
 F  Jelfeldolgozás
   T  Impulzustechnika
   R  Elektronikus mérés
   E  Frekvenciaosztó
      Frekvenciasokszorozó
      Kódátalakító
      Logikai áramkör
      Villamos szűrő

DIGITÁLIS SZABÁLYOZÁS
 F  Szabályozás
 R Nc

DIGITÁLIS SZÁMÍTÓGÉP
 F  Számítógép
 X Analóg számítógép

DIGITÁLIS TÁVBESZÉLŐTECHNIKA
 F  Digitális híradástechnika
   Távbeszélő-technika

DIGITÁLIS TECHNIKA
   H&  Digitális áramkör
   F  Gyengeáramú elektrotechnika
   A  Digitális híradástechnika
   P  Logikai analizátor
   E  Mikroelektronika

Digitális televízió
  L& Digitális híradástechnika
     Televíziótechnika

DIGITÁLIS VEZÉRLÉS
 F  Vezérlés
 R Nc

DIGITALIZÁLT TÉRKÉP
   H  Cd-rom térkép
   X  Cd-rom

Díj
   LV Díjszabás
     Kitüntetés

DÍJBESZEDÉS
  R Közszolgáltatás
  E Díjszabás
  X Adatfeldolgozás

DÍJSZABÁS
   H  Tarifa
   HV  Díj
      Díjszabásjegyzék
   F  Ár
      Kereskedelmi szöveges dokumentum
   A  Illeték
      Viteldíszabás
   R  Díjbeszedés
   X  Árjegyzék
      Szolgáltatás

Díjszabásjegyzék
  LV Árjegyzék
    Díjszabás
DILATOMETRIA
  H&  Termodilatometria
  F  Anyagvizsgálat
    Hosszmérés
  P  Hőtágulás

DINAMIKA
  H&  Fluiddinamika
  F  Mechanika
  A  Aerodinamika
    Elektrodinamika
    Hidrodinamika
    Plazmadinamika
    Termodinamika
  X  Kinetika
  =  Populációdinamika

DINAMIKAI RENDSZER
 F Rendszer
 X Káosz
   Nemlineáris rendszer

Dinamikus programozás
  L  Matematikai programozás

Dinamó
  L  Áramfejlesztő

Dinamométer
  L Erőmérés

DIÓDA
  H  Lavina dióda
  F  Irányítóelem
  A  Félvezető dióda
  T  Elektronika
  E  Elektroncső
  X  Magnetron

Diódás porlasztás
  L  Elektródporlasztás

Diolefin
  L   Dien

DIORIT
 F  Mélységi magmás kőzet
 A Granodiorit

DIOXÁN
 F Heterociklusos vegyület

Dipólus
  L  Mágneses polarizáció

DISSZIMILÁCIÓ
  T Anyagcsere

DISSZOCIÁCIÓ
  H&  Fotodisszociáció
  F  Bomlás

DÍSZ
  F  Vegyesiparcikk
  A  Díszállat
    Díszbogár
    Díszhal
    Dísznövény
    Embléma
    Művirág
  R  Díszítés
  E  Ékszer
    Műbársonyozás
  X  Ajándéktárgy
    Bőrdíszmű

DISZACHARID
  F Cukor
  A Laktóz
   Nádcukor

DÍSZÁLLAT
  F Dísz

DÍSZBOGÁR
  F Dísz

DÍSZHAL
  HV  Díszhaltenyésztés
  F  Dísz
    Hal

Díszhaltenyésztés
  LV Akvarisztika
    Díszhal

DÍSZÍTÉS
  H&  Épületdíszítés
  A  Dekoráció
  E  Dísz

DÍSZKERT
  F Kert
  A Sziklakert

DISZKÓ
  F Szórakozóhely
  R Vendéglátás
  E Diszkófelszerelés
  X Bár
   Éjszakai mulató

DISZKÓFELSZERELÉS
  R Diszkó

Diszkont
  LV Diszkont áruház
    Váltókövetelés

DISZKONT ÁRUHÁZ
  H  Raktáráruház
  HV  Diszkont
  F  Áruház

DISZKRÉT MATEMATIKA
  F Matematikai analízis
Diszkrét programozás
  L  Matematikai programozás

DÍSZLETTERV
  E Díszlettervezés

DÍSZLETTERVEZÉS
  F Tervezés
  T Színháztechnika
  R Díszletterv
  X Dekoráció
   Rendezvényszervezés

DISZLEXIA
  F Olvasás

Diszlokáció
  L  Rácshiba

DÍSZNÖVÉNY
  F Dísz
  A Rózsa
   Tulipán
  T Kertészet
  X Virág

Diszpécserszolgálat
  L  Termelésszervezés

DISZPERGÁLÁS
  H  Diszpergálószer
    Kolloidálás
  HV  Szuszpendálás
  A  Emulgeálás
    Peptizálás
    Porlasztás
  T  Kolloidika
  R  Diszperzió
    Homogenizálás
  X  Koagulálás

Diszpergálószer
  L  Diszpergálás

Diszperz anyag
  LV Diszperzió
    Mikroheterogén anyag

Diszperz fázis
  LV Diszperzió
    Mikroheterogén anyag

Diszperz rendszer
  LV Diszperzió
    Mikroheterogén anyag

DISZPERZIÓ
  H&  Diszperziós szinezék
  HV  Diszperz anyag
    Diszperz fázis
    Diszperz rendszer
  F  Anyag szerkezet szerint
  A  Aeroszol
    Emulzió
    Gázdiszperzió
    Kolloid
  T  Kolloidika
  E  Diszpergálás
  X  Adszorpció
    Dialízis
    Határfelületi jelenség
    Mikroheterogén anyag
    Szuszpenzió

Diszperziós szinezék
  L& Diszperzió
    Színezés

Díszszemle
  L& Felvonulás
    Katonai szervezet

DÍSZTÁRGY
  F Tömegcikk
  E Fafaragás

DÍSZTÁVIRAT
  F Távirat

Diuresis
  L   Vizelés

DIVAT
 F  Viselkedés
 E  Divattervezés
 X Divatáru
   Szépségverseny

DIVATÁRU
  HV  Bizsu
  F  Áru
    Tömegcikk
  A  Divatruházat
    Esernyő
    Ruhakellék
    Táska
  E  Divattervezés
    Konfekcióipari termék
    Textiláru
  X  Butik
    Divat
    Ékszer
    Kötöttáru
    Reklámcikk

DIVATBEMUTATÓ
 E Manöken
 X Divattervezés

DIVATRUHÁZAT
  H  Gyermekdivat
  F  Divatáru
    Ruházat
  E  Divattervezés
  X  Butik

DIVATTERVEZÉS
 F Formatervezés
  P  Szabásminta
  R  Divat
    Divatáru
    Divatruházat
  X  Divatbemutató
    Konfekcióipari technológia
    Modellügynökség

DIVERZIÓ
  =  Eltérés

Dizájn
  L  Formatervezés

DIZENTÉRIA
  H  Vérhas
  F  Bakteriális fertőzés
  X  Gyomor
    Vastagbél
    Vékonybél

Dns
 L   Dezoxiribonukleinsav

Dobkemence
 L& Folyamatos üzem
   Kemence

Dobmalom
 L& Őrlőberendezés
   Zúzás

DOBOZ
  H&  Dobozgyártó gép
    Konzervdoboz
  F  Csomagolóeszköz

Dobozgyártó gép
 L& Csomagológép
    Doboz

Dohány
 LV Dohányáru
    Dohányipar
    Dohánynövény
    Dohányzás

DOHÁNYÁRU
  HV  Dohány
  F  Élvezeti cikk
    Növényi eredetű élelmiszer
  A  Cigaretta
  T  Dohányipar
  E  Trafik

Dohánybolt
 L  Trafik

DOHÁNYIPAR
  HV  Dohány
  F  Élelmiszeripar
  P  Dohányáru
    Dohányipari gép
    Fermentálás
    Füllesztés
    Szárítás
  R  Dohányzás

DOHÁNYIPARI GÉP
 F Élelmiszeripari berendezés
 T Dohányipar

DOHÁNYNÖVÉNY
  HV  Dohány

DOHÁNYZÁS
  HV  Dohány
  F  Szenvedélybetegség
  E  Dohányipar
    Pipa
    Trafik
  X  Kábítószer

DOKK
  H  Dokkolás
  X  Vízijármű

Dokkolás
 L  Dokk

DOKUMENTÁCIÓ
  H&  Programkönyvtár
    Rajzdokumentáció
  X  Információkeresés
    Reprográfia

Dokumentációs szolgáltatás
 LV Adatbázis
   Információszolgáltatás

DOKUMENTALISZTIKA
  HV  Információforrás
  P  Információkeresés
    Információs rendszer

DOKUMENTUM
  HV  Forrás
    Információforrás
    Lelőhely
  P  Adathordozó
    Információ
    Papírlap

Dokumentummásolás
 L  Fénymásolás

Dolgozó
  L  Munkaerő

DOLGOZÓI KÖZREMŰKÖDÉS
  H  Participáció
  X  Munkaszervezés
    Vállalat

DOLOMIT
 F Borát-karbonát-nitrát ásvány
   Karbonátos kőzet

Domborítás
 LV Dombornyomás
    Dombornyomtatás

Domborítógép
 L& Dombornyomás
   Képlékenyalakító szerszámgép

DOMBORNYOMÁS
  M: Lapszerű tárgy domborműszerű alakító megmunkálása
  H& Domborítógép
    Dombornyomósajtó
    Dombornyomószerszám
  HV Besajtolás
    Domborítás
  F  Képlékenyalakító sajtolás
  X  Éremverés
  =  Dombornyomtatás

Dombornyomógép
  M: Nyomdai
  L& Dombornyomtatás
   Nyomógép

Dombornyomósajtó
 L& Dombornyomás
   Sajtológép

Dombornyomószerszám
 L& Alakítószerszám
   Dombornyomás

DOMBORNYOMTATÁS
  M: Adathordozó síkjából kidomborodó karakterek, ábrák nyomtatása
  H& Dombornyomógép
  HV Domborítás
  F  Nyomtatás
  =  Dombornyomás

DOMBORZAT
 T Geomorfológia
 P Alföld
   Hegység
   Lejtő
   Sivatag
   Völgy

DOMBVIDÉK
 F Táj

DOMÉN-NÉV
 F Internetcím
 X Webszerver

Domesztikáció
 L  Háziasítás

Domino-rendszer
 L  Építőszekrény-elv

Dopping
 L  Izgatószer

DOPPLER-HATÁS
 X Terjedés

Dotáció
  LV Pénzügyi támogatás
    Szociális támogatás

DOWN-KÓR
  H  Mongolidióta
  F  Fejlődési rendellenesség

Dózer
 L  Földgyalu

Dózismérés
 L  Dózismérő

DÓZISMÉRŐ
  H  Dózismérés
    Sugáradag-mérő
  HV  Sugárveszély
    Sugárzásmérő
  R  Radioaktív sugárzás
    Radioaktivitás mérés
    Röntgensugárzás
    Sugárvédelem
  E  Bolométer

DŐLÉSMÉRÉS
  H  Dőlésmérő
  F  Mechanikai mérés

Dőlésmérő
  L  Dőlésmérés

DÖMPER
 F Billenőjármű
   Tehergépkocsi

DÖNGÖLÉS
 F Tömörítés
 E Döngölőgép
 X Talajtömörítés

DÖNGÖLŐGÉP
 F Tömörítőgép
 R Döngölés
 X Talajtömörítő gép

DÖNTÉS
  H&  Döntéselőkészítés
    Dss
  HV  Intézkedés
  F  Elvont tevékenység
  T  Döntéselmélet
  R  Vezetés
  E  Akarat
    Információ
    Intuíció
    Tanácskozás
  X  Következtetés

DÖNTÉSELMÉLET
 F Alkalmazott matematika
 P Döntés
 E Matematikai logika

Döntéselőkészítés
 L& Döntés
    Elemzés
    Előkészítés

Dörzsállóság
 L   Kopásállóság

Dörzshajtás
 L& Mechanikus hajtómű
    Súrlódás

Dörzskapcsoló
 L& Súrlódás
    Tengelykapcsoló

DÖRZSKÖSZÖRŰGÉP
  H  Dörzsköszörülés
    Hónolás
  F  Köszörűgép

Dörzsköszörülés
 L  Dörzsköszörűgép

DRÁGAKŐ
  H  Drágakőutánzat
  E  Ötvösség
  X  Ékszer

Drágakőismeret
  L  Ötvösség

Drágakőutánzat
  L  Drágakő

Drazsírozás
  L  Tablettázás

Drénezés
  L& Talajvíz
    Vízmentesítés

Drog
  L  Kábítószer

DROGÉRIA
  H  Illatszerbolt
  T  Kozmetikai ipar
  R  Higiéniai termék
    Kozmetikum
    Parfüméria
  X  Gyógyszertár
    Háztartási cikk
    Háztartásvegyipar

Drogfogyasztás
  LV Drogközpont
    Kábítószer
    Lelkisegély

DROGKÖZPONT
  HV  Drogfogyasztás
    Kábítószertanácsadás
  F  Egészségügyi és szociális intézmény
  R  Kábítószer
  X  Alkoholelvonó
Drót
  L  Huzal

Drótháló
  L  Drótszövet

Dróthúzás
  L  Huzalhúzás

Drótkötél
  L  Sodronykötél

Drótkötélpálya
  L& Sodronykötél
    Szállítópálya
    Vonóelemes szállítógép

DRÓTSZÖVET
  H  Drótháló
  R  Kerítés
  E  Huzalfonás
  X  Műszaki szövet

Dss
  M: Decision Support System
  L& Döntés
   Elemzés
   Számítógéppel segített eljárás

DÚCOLÁS
 X Ácsmesterség
   Épületalapozás
   Földmunka

DUDORODÁS
 F Élettani alakváltozás
 A Ciszta
   Golyva
   Gümő
   Szemölcs

DUGATTYÚ
 F Többtengelyű alkatrész
 T Dugattyús motor
 X Munkahenger

DUGATTYÚS MOTOR
 F Motor
   Térfogatkiszorításos gép
 A Bolygódugattyús motor
   Forgódugattyús motor
 P Dugattyú
   Munkahenger

DUGATTYÚS SZIVATTYÚ
 F Térfogatkiszorításos szivattyú

Dugulás
 L   Duguláselhárítás

DUGULÁSELHÁRÍTÁS
  H  Dugulás
    Eldugulás
  HV  Csőtörés
  F  Gyorsszolgálat
  R  Csővezeték
    Szennyvízcsatorna
  X  Csatornázás
    Csővezeték-tisztítás
  =  Eltömődés

Dukkózás
 L  Autófényezés

DUNA-TISZA KÖZE
 T Magyarország

DUNÁNTÚL
 T Magyarország

DUNIT
 F  Mélységi magmás kőzet
 T  Olivin

DURVAKERÁMIAIPARI BERENDEZÉS
 F Építőanyagipari berendezés
 A Cementipari berendezés
 E Kemence
   Szárítóberendezés

DURVAKERÁMIAIPARI TERMÉK
 F Kerámiai anyag
 A Cserép
   Tégla
 R Építőanyag

DURVALEMEZ
 F Lemez

DÚSÍTÁS
  H  Dúsítóberendezés
  H&  Ásványdúsítás
    Ércdúsítás
    Széndúsítás
  HV  Töményítés
  F  Vegyipari művelet
  A  Flotálás
  R  Ásványelőkészítés
    Dúsulás
    Meddő anyag
    Sűrítmény
  E  Bepárlás
    Besűrítés
    Extrahálás
    Közegmosás
    Ülepítés

Dúsítóberendezés
 L  Dúsítás

DÚSULÁS
 E Dúsítás
 X Ásványképződés
   Kristályosodás
   Szegregáció

DUZZADÁS
  HV  Tágulás
  F  Mechanikai alakváltozás
    Térfogatváltozás
  T  Kolloidika
    Talajmechanika
  E  Anyagduzzasztás
    Dermedés
    Higroszkóposság
    Telítés
  X  Zsugorodás

Duzzadóképesség
 L& Anyagduzzasztás
    Anyagszerkezeti tulajdonság

Duzzasztás
 LV Anyagduzzasztás
    Duzzasztómű
    Tározó

Duzzasztógát
 L  Duzzasztómű

DUZZASZTÓMŰ
  H  Duzzasztógát
    Folyóvízduzzasztás
    Vízlépcső
  HV  Duzzasztás
  P  Gát
  X  Árvízvédelem
    Tározó
    Vízerőmű
    Vízrendezés

Duzzasztott perlit
 L& Duzzasztott termék
    Perlit

DUZZASZTOTT TERMÉK
  H&  Duzzasztott perlit
  R  Szigetelés
  E  Anyagduzzasztás
    Perlit
  X  Porózus anyag

Dzsem
  L Lekvár

E-mail
  L  Elektronikus posta

E-MAIL CÍMEK JEGYZÉKE
 X Elektronikus posta

Ébresztés
 L   Üzenetközvetítés

Ebtartás
  L  Kutyatartás

Ebtenyésztés
  L  Kutyatenyésztés

Ebzárlat
 L  Veszettség
ECET
 F Szeszipari termék
 E Erjesztés

ECETSAV
 F Karbonsav

Ecset
  L  Festőszerszám

EDÉNY
  HV  Fazék
    Fazekasáru
  F  Fémtömegcikk
    Háztartási cikk
    Tárolóeszköz
  A  Tányér
  T  Étkészlet
  X  Evőeszköz
    Fazekasság
    Vas-műszaki cikk
  =  Trachea

ÉDESIPAR
 F  Élelmiszeripar
 P  Édességbolt
 X Cukrászat
   Cukrászda

ÉDESIPARI GÉP
 F  Élelmiszeripari berendezés
 A Fagylaltgép

ÉDESIPARI TERMÉK
  HV  Édesség
    Krém
  F  Élelmiszer
  A  Csokoládé
    Fagylalt
    Kávé
    Mazsola
    Müzli
    Puding
    Tea
  P  Édesítőszer

ÉDESÍTŐSZER
 T  Édesipari termék

Édesség
 LV Cukoripari termék
    Édesipari termék

ÉDESSÉGBOLT
 F  Élelmiszerbolt
 T  Édesipar
 X Cukrászda

Édesvíz
 L   Ivóvíz

EDZÉS
  HV  Felkészülés
  R   Ellenállóképesség
     Előkészítés
  =   Edzőmegmunkálás

Edzőberendezés
  M: Gépgyártástechnológiai edzőmegmunkálás berendezése
  LV Edzőmegmunkálás
   Hőkezelő berendezés
   Üvegipari berendezés

EDZŐMEGMUNKÁLÁS
  H&  Kéregedzés
  HV  Edzőberendezés
  F   Hőkezelés
  A   Betétedzés
     Temperálás
  T   Felületi nemesítés
  X   Megeresztés
  =   Edzés

EDZŐTEREM
 F Sportlétesítmény

EEKTROMECHANIKA
 F Elektrofizika
 A Elektrosztatika
 X Finommechanika

Eektrometria
  L  Elektroanalízis

Eektromos
  M: Lásd a "villamos..." és "villany..." kezdetű kifejezéseket
  L   Villamosság

Eektromos ipar
  LV Villamos berendezés
    Villamosenergia-ipar

Eektromos szolgáltatás
  L& Közszolgáltatás
    Villamos energia

EEKTROMŰSZERÉSZ
  HV  Villamossági szerelés
  A   Elektronikai műszerész
  T   Elektrotechnika
  R   Villamos készülék
  E   Villamos mérőműszer
  X   Villamos berendezés
     Villanyszerelés

EFEMERIDA
 F Táblázat
 T Csillagászat
 R Égitest
 X Csillagászati naptár

ÉGBOLT
 T Csillagászat
 = Éggömb
EGÉR
  M: Kis szürke rágcsáló, házi egér
  E   Kártevőirtás
  =   Egér periféria

EGÉR PERIFÉRIA
 F  Adatbeviteli eszköz
 X Billentyűzet
 =  Egér

Egérírtás
  L  Kártevőirtás

ÉGÉS
  H   Öngyulladás
  H&  Éghető gáz
     Fűtőenergia
     Gyulladáshő
     Gyulladási hőmérséklet
     Gyulladáspont
     Lobbanáspont
     Piroszintézis
  HV  Elégetés
     Tűz
  T   Elgázosítás
     Pirotechnika
     Tüzelés
  R   Égéstermék
     Hőfejlesztés
     Hősugárzás
     Kémiai hő
  E   Égőfej
     Gyújtás
     Huzat
  X   Égési paraméter
     Éghetőség
     Energiaátalakítás
     Láng
     Oxidáció
     Tüzelőanyag
     Tűztér
  =   Gyulladás

ÉGÉSGÁTLÁS
 E Fatelítés
 X Tűzoltás

Égésgáz
  L  Füstgáz

Égési hő
  L& Égési paraméter
    Fűtőérték
    Kémiai hő

ÉGÉSI PARAMÉTER
  H   Égési sebesség
  H&  Égési hő
  F   Paraméter
  A   Fűtőérték
  X   Égés

Égési sebesség
  L  Égési paraméter
ÉGÉSI SÉRÜLÉS
 F  Élettani sérülés

ÉGÉSTERMÉK
  H&  Kipufogógáz
  F  Szennyezőanyag
  A  Füst
    Füstgáz
    Hamu
    Korom
    Pernye
    Salak
  E  Égés
    Oxid
    Tüzelés
    Tüzelőanyag
  X  Levegő
    Oxigén

EGÉSZSÉG
  H  Betegségmentesség
    Egészségi állapot
  F  Testi állapot
  X  Betegség
    Egészséges táplálkozás

Egészségbiztosítás
  L  Betegségbiztosítás

EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD
  HV  Egészségügyi tanácsadás
  F  Életmód
  T  Egészségügy
  E  Diéta
  X  Szakértő
    Természetgyógyászat

EGÉSZSÉGES TÁPLÁLKOZÁS
 F Táplálkozás
 X Egészség
   Hiányos táplálkozás
   Reformtáplálkozás

Egészségi állapot
  L  Egészség

Egészségi ártalom
  LV Ártalom
    Betegség

Egészségi károsodás
  L  Betegség

Egészségtudomány
  L  Higiénia

EGÉSZSÉGÜGY
  H&  Bányaegészségügy
    Egészségügyi ellenőrzés
    Egészségvédelem
    Iskolaegészségügy
  HV  Egészségügyi tanácsadás
  F  Közigazgatás
  A  Állategészségügy
    Élelmezésegészségügy
     Járványügy
     Környezetegészségügy
     Közegészségügy
     Munkaegészségügy
  P   Egészséges életmód
     Egészségügyi és szociális intézmény
     Gyógyszerészet
     Higiénia
     Kártevőirtás
     Mentőszolgálat
     Temetkezés
  E   Egészségügyi technika
  X   Népjólét
     Szociális gondozás
     Társadalombiztosítás

Egészségügyi
  M: Lásd még az "orvos..." szóösszetételeknél
  L   Egészségügyi technika

Egészségügyi ellenőrzés
  L& Egészségügy
    Ellenőrzés

Egészségügyi épület
  L& Egészségügyi és szociális intézmény
    Létesítmény

EGÉSZSÉGÜGYI ÉPÜLETBERENDEZÉS
  H   Szaniterberendezés
  H&  Fürdőkád
  F   Épületberendezés
  A   Egészségügyi épületszerelvény
     Egészségügyi kerámia
     Fürdőszoba-berendezés
     Kád
  T   Egészségügyi technika
     Épület
     Fürdőszoba
     Wc
  P   Épületszerelvény
  X   Épületgépészeti berendezés

EGÉSZSÉGÜGYI ÉPÜLETSZERELVÉNY
 F Egészségügyi épületberendezés
   Épületszerelvény
 T Egészségügyi technika
 X Csőszerelvény

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS JÓLÉTI TEVÉKENYSÉG
 F Konkrét tevékenység
 A Amatőrizmus
   Hobbi
   Pihenés
   Szociális szolgáltatás
   Szórakozás
   Üdülés

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
  H   Gyógyintézet
     Szociális intézmény
  H&  Egészségügyi épület
     Egészségügyi létesítmény
  F   Közintézmény
    Közösségi létesítmény
  A  Alkoholelvonó
    Anyatejgyűjtő állomás
    Drogközpont
    Fürdő
    Kórház
    Mentőszolgálat
    Rendelőintézet
    Szanatórium
  T  Egészségügy
  P  Orvosi berendezés
  X  Labortechnika
    Orvostechnika
    Szociális szolgáltatás

EGÉSZSÉGÜGYI KERÁMIA
 F Egészségügyi épületberendezés
   Épületkerámia

Egészségügyi létesítmény
  L& Egészségügyi és szociális intézmény
    Létesítmény

EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS
  HV  Gyógycipő
    Gyógykozmetika
  F  Szolgáltatás
  A  Állategészségügyi szolgáltatás
  P  Hallókészülék
    Vízágy
  R  Higiéniai termék
  E  Masszázs
  X  Földsugárzás
    Gyógyászati eszköz
    Gyógykészítmény
    Gyógynövény
    Háztartásvegyipar

Egészségügyi tanácsadás
  LV Egészséges életmód
    Egészségügy
    Rendelőintézet

EGÉSZSÉGÜGYI TECHNIKA
  H  Egészségügyi
    Szanitertechnika
  F  Technika
  P  Egészségügyi épületberendezés
    Egészségügyi épületszerelvény
  R  Egészségügy
  X  Épületgépészet
    Orvostechnika

EGÉSZSÉGÜGYI TEXTÍLIA
 F Textiláru
 A Kötszer

Egészségvédelem
  L& Egészségügy
    Higiénia

EGÉSZSÉGVÉDŐ ÓVÓRENDSZABÁLY
 F Szabályzat
 X Munkaegészségügy
ÉGETÉS
  H  Kalcinálás
    Kalcinálódás
    Kiégetés
  H&  Égetett agyag
    Égetőkemence
    Hulladékégetés
    Kalcináló kemence
    Szemétégetés
  F  Termokémiai hőkezelés
  A  Felégetés
  T  Cementipar
    Kerámiai ipar
    Pirometallurgia

Égetett agyag
  L& Agyag
    Égetés

Égetett mész
  L  Mész

ÉGETETT SZESZESITAL
  H  Pálinka
    Rövidital
    Rum
  F  Szeszesital
  A  Koktél
  E  Pálinkafőzés

Égetőkemence
  L& Égetés
    Kemence

ÉGGÖMB
  =  Égbolt

Éghajlat
 L   Időjárás

ÉGHAJLATTAN
  H  Éghajlatváltozás
    Klimatológia
  F  Meteorológia
  P  Bioklima
    Fagy
    Forró égöv
    Időjárás
    Mérsékelt égöv
    Napsugárzás
    Sarkvidék
    Szubalpin
    Szubtrópusi égöv
  X  Fenológia

Éghajlatváltozás
 L   Éghajlattan

Éghető gáz
 L& Égés
    Gáz

ÉGHETŐSÉG
  H  Gyúlékonyság
  F  Termikus tulajdonság
  X  Égés
ÉGI MECHANIKA
 F  Mechanika
 T  Asztrofizika
 P  Pályaszámítás
   Perturbáció

ÉGITEST
  H  Csillag
  F  Csillagászati képződmény
  A  Bolygó
    Fehér törpe
    Hold
    Kvazár
    Nap
    Neutroncsillag
    Szupernova
    Változócsillag
  T  Csillagászat
    Csillagrendszer
    Planetológia
  E  Efemerida
  X  Bolygómozgás

ÉGITESTEK FEDÉSE
  H  Bolygóátvonulás
  H&  Holdfogyatkozás
  F  Csillagászati jelenség
  A  Napfogyatkozás
  T  Csillagászat

Égő
  LV Égőfej
   Izzólámpa

ÉGŐFEJ
  H&  Földgázégő
    Gázégő
    Olajégő
    Szénporégő
  HV  Égő
  T  Kazán
  R  Égés
    Láng
  =  Izzólámpa

EGYEDFEJLŐDÉS
  H  Ontogenezis
  F  Fejlődés
  X  Élőlénynövekedés

EGYEDI FŰTÉS
  H&  Kályhafűtés
  F  Fűtés
  E  Kályha

Egyelés
  L& Kapásnövény
    Növényápolás

Egyélű forgácsolószerszám
  L  Forgácsolószerszám

EGYENÁRAM
  H&  Egyenfeszültség
  F  Áram
Egyenáram átalakítása változóárammá
  L  Váltóirányító

EGYENÁRAMÚ GÉP
  H&  Egyenáramú motor
  F   Villamos forgógép
  P   Kommutátor
  X   Váltakozóáramú gép

EGYENÁRAMÚ MÉRÉSTECHNIKA
 F Villamos mérés

Egyenáramú motor
  L& Egyenáramú gép
    Villamos motor

Egyenfeszültség
  L& Egyenáram
    Villamos feszültség

EGYENGETŐ ALAKÍTÁS
  H&  Egyengetőgép
     Egyengetőszerszám
  F   Hajlítóalakítás

Egyengetőgép
  L& Egyengető alakítás
    Hajlítóberendezés

Egyengetőszerszám
  L& Egyengető alakítás
    Hajlítószerszám

EGYÉNI FOGYASZTÁS
 F Fogyasztás
 E Egyéni jövedelem

Egyéni honlap
  L  Személyi honlap

EGYÉNI JÖVEDELEM
  H   Személyi jövedelem
  F   Jövedelem
  R   Egyéni fogyasztás

Egyéni közlekedés
  L  Tömegközlekedés

EGYÉNI VÁLLALKOZÁS
  M: Egyéni vállalkozóként adózó gazdasági szervezet, egyéni cégként bejegyzett cég
  F   Kisvállalkozás

Egyenirányítás
  L  Egyenirányító

EGYENIRÁNYÍTÓ
  H   Egyenirányítás
  F   Áramirányító
     Elektronikus áramkör
  A   Kommutátor
  T   Egyenirányítós jármű
  P   Transzformátor
EGYENIRÁNYÍTÓS JÁRMŰ
 F Villamos jármű
 P Egyenirányító

EGYENJOGÚSÁG
  =   Egyenlőség
     Egyenlőtlenség

EGYENLET
  H   Egyenletrendszer
  H&  Lineáris egyenletrendszer
  A   Algebrai egyenlet
     Függvényegyenlet
     Transzcendens egyenlet
  T   Algebra
  X   Függvény

Egyenletrendszer
  L  Egyenlet

EGYENLŐSÉG
 F Összefüggés
 = Egyenjogúság

EGYENLŐTLENSÉG
 F Összefüggés
 = Egyenjogúság

EGYENRUHA
 F Ruházat
 R Fegyveres testület
   Katona
 X Hadsereg

Egyensúly
  LV Fizikai egyensúly
    Gazdasági egyensúly

Egyensúlyi diagram
  L  Állapotábra

EGYESÍTÉS
 F Alakítás
 A Agglomerálás
   Kötőalakítás
   Szerelés
   Tömörítés
   Végtelenítés
 T Gyártástechnológia

Egyesülés
  LV Addíciós reakció
    Egyesület
    Gazdasági egyesülés
    Nemi aktus

EGYESÜLET
  M: Önkéntesen létrehozott, önkormányzattal rendelkező, meghatározott célú, nyilvántartott tagsággal rendelkező, jogi személynek elismert
   szervezet
  HV Egyesülés
  F   Közhasznú szervezet
     Társadalmi szervezet
  A   Sportegyesület
  X   Ipartestület
     Tudományos testület
EGYETEM
 X Konferencia
   Kutatóintézet

EGYHÁZ
 F Nonprofit szervezet

EGYHÁZI ÉPÜLET
 F Középület
 A Templom
 X Kegytárgy
   Műemlék

EGYHÁZI HIVATAL
 X Kegytárgy
   Szociális gondozás

EGYKRISTÁLY
 F Kristály
 E Kristálynövesztés
   Kristályosító
 X Félvezető
   Kvarckristály
   Polikristály

Egymásrahatás
 L  Kölcsönhatás

Egyneműség
  L Homogenitás

Egységcsomag
  L  Egységrakomány

Egységcsomagolás
  L  Egységrakomány

Egységcsomagoló gép
  L  Csomagológép

Egységesítés
  L  Szabványügy

EGYSÉGRAKOMÁNY
 H  Egységcsomag
    Egységcsomagolás
    Egységrakomány-képzés
 H&  Egységrakomány-képző gép
    Rakodólap
 F  Rakomány
 T  Csomagolástechnika

Egységrakomány-képzés
  L  Egységrakomány

Egységrakomány-képző gép
  L& Egységrakomány
    Rakodóberendezés

Egysejtű
  LV Prokaryota
    Protozoa
EGYSÍNŰ VASÚT
 F  Különleges vasút
 X Vasúti sín

EGYSZERES KÖNYVVITEL
 F Számvitel

EGYSZERŰ MÉRŐESZKÖZ
  M: Kézi energiával működő mérőeszköz és készülék
  HV Mérőeszköz
  F   Gyártóeszköz
  R   Mérés

Egyszerűsítés
  LV Fejlesztés
    Szabványügy

Egyszintes épület
  L  Épület

Egytengelyű alkatrész
  LV Tengely
    Tengelyszerű alkatrész

Együttműködés
  L  Kooperáció

Egyváltozós függvény
  L  Valós függvény

Egzisztancia-analízis
  L  Logoterápia

ÉHEZÉS
  H   Hypoglykaemia
  A   Koplalás
  T   Éhínség
     Éhségsztrájk
  X   Hiányos táplálkozás
     Szomjúság
     Táplálkozás

ÉHÍNSÉG
 F  Katasztrófa
 P  Éhezés
   Hiányos táplálkozás

ÉHSÉGSZTRÁJK
 P Éhezés

EINSTEINIUM
  F Transzurán elem

Ejakuláció
  L  Nemi aktus

Ejektor
  L  Sugárszivattyú

ÉJJEL-NAPPAL NYITVATARTÓ ÜZLET
  F Üzlet

ÉJSZAKAI MULATÓ
  H   Varieté
  F   Szórakozóhely
  R   Vendéglátás
  X   Bár
     Diszkó

EJTŐERNYŐ
 F Repülő szerkezet
 R Ejtőernyősport

EJTŐERNYŐSPORT
 E Ejtőernyő

EJTŐPRÓBA
 F Szilárdsági vizsgálat

EKCÉMA
 F Bőrbetegség
 X Bőr

Eke
 L   Talajforgató gép

ÉKSZER
  HV  Bizsu
  F   Tömegcikk
  A   Karikagyűrű
  R   Dísz
  E   Ékszerészet
  X   Divatáru
     Drágakő
     Ötvösség

ÉKSZERÉSZET
  HV  Ékszerművesség
  F   Nemesfém megmunkálás
  P   Gyöngyfűzés
  R   Ékszer
  E   Ötvösség

Ékszerművesség
  LV Ékszerészet
    Ötvösség

ÉKSZÍJ
  H&  Ékszíjhajtás
  F   Szíj

Ékszíjhajtás
  L& Ékszíj
    Mechanikus hajtómű

ELADÁS
  H   Értékesítés
     Kínálat
  H&  Árbevétel
     Bevétel
     Földforgalom
  HV  Akció
  A   Bérbeadás
     Home shopping
     Last minute
  T   Adásvétel
  R   Áru
  E   Árajánlat
     Árverés
    Marketing
    Önkiszolgáló rendszer
    Versenytárgyalás
  X  Beszerzés
    Gazdálkodás
    Hasznosítás
    Kereskedelmi forgalom
    Piac

ELADÓSODÁS
 R Adó
 X Államadósság

Elárasztás
  LV Elárasztó művelet
    Területelárasztás

ELÁRASZTÓ MŰVELET
  M: Flooding
  HV Elárasztás
  F  Vegyipari művelet
  X  Csepp
    Diffúziós művelet
    Elpárologtató
    Habosodás
    Kolonna

Elasztikus
  L  Rugalmasság

ELASZTOMER
 F Nagymolekulájú vegyület
 A Gumi
   Kaucsuk

ELBUTULÁS
  H  Aggkori elmegyengeség
    Alzheimer-kór
    Cerebrális dementia
    Dementia
    Szenilitás
  F  Elmebetegség
  T  Neuropatológia
  X  Idiotizmus
    Öreg

ELDOBÓCSOMAGOLÁS
 F Csomagolástechnika

Eldugulás
  L  Duguláselhárítás

Elégetés
  LV Égés
     Tüzelés

ELEGY
  HV  Keverék
  F  Anyag szerkezet szerint
  A  Levegő
    Oldat
  P  Komponens
  E  Keverés
  X  Elegykristály
    Koncentráció
Elegyítés
  L  Keverés

ELEGYKRISTÁLY
 F Kristály
 X Elegy
   Intermetallikus vegyület
   Ionvegyület
   Izotrópia
   Szegregáció

Elektro
  L  Villamosság

ELEKTROACÉL
 F Acél

ELEKTROAKUSZTIKA
 F Akusztika
 T Villamosságtan
 R Hangtechnika

ELEKTROAKUSZTIKAI ÁTALAKÍTÓ
 F Villamos átalakító
 A Fejhallgató
   Hangszóró
   Mikrofon
 T Hangtechnika
 X Jelrögzítő és -lejátszó

ELEKTROANALÍZIS
  H  Eektrometria
    Elektrometria
  H&  Elektrográfia
    Elektrogravimetria
  F  Műszeres analízis
  A  Coulombmetria
    Konduktometria
    Oszcillometria
    Potenciometria
    Voltametria
  X  Elektrolit
    Villamos mérés

ELEKTRÓD
  H&  Gyújtóelektród
    Ionszelektív elektród
  HV  Elektróda
  A  Anód
    Katód
  T  Áramkör
    Elektroncső
    Félvezető
  R  Kisülés

Elektróda
  LV Elektród
    Hegesztő elektróda

ELEKTRODIAGNOSZTIKA
 F Orvosi diagnosztika
   Röntgenvizsgálat
 A Elektrokardiográfia
   Enkefalográfia
  T  Labortechnika

ELEKTRODINAMIKA
 F Dinamika
   Elektrofizika
 A Kvantumkromodinamika
   Magnetodinamika

ELEKTRODINAMIKUS ALAKÍTÁS
  H  Elektrohidrodinamikus gép
  F  Nagysebességű alakítás

ELEKTRÓDPORLASZTÁS
  H  Diódás porlasztás
    Katódporlasztás
    Magnetronporlasztás
    Triódás porlasztás
    Vákuumporlasztás
  H&  Elektródporlasztó fémezés
  F  Gőzfázisú leválasztás
  P  Ionbombázás
  X  Vákuumgőzölés

Elektródporlasztó fémezés
  L& Bevonás fémmel
    Elektródporlasztás

ELEKTROFIZIKA
 F Villamosságtan
 A Eektromechanika
   Elektrodinamika
   Elektrokinematika
   Elektrokinetika
   Elektromechanika
 E Elektronfizika
   Rezgéstan
 X Elektrokémia

ELEKTROFORÉZIS
 T Elektrokémia
   Elektrokinetika

ELEKTROFOTOGRÁFIA
 F Fototechnika
 R Reprodukciós fényképezés

Elektrográfia
  L& Csepp
    Elektroanalízis
    Súlyszerinti elemzés

Elektrogravimetria
  L& Elektroanalízis
    Súlyszerinti elemzés

ELEKTROHIDRAULIKA
  H&  Elektrohidraulikus vezérlés
  F  Hidraulika
  T  Villamosságtan

ELEKTROHIDRAULIKUS ALAKÍTÁS
 F Nagysebességű alakítás

Elektrohidraulikus vezérlés
  L& Elektrohidraulika
    Hidraulikus működtetésű vezérlés
    Villamos vezérlés

Elektrohidrodinamikus gép
  L  Elektrodinamikus alakítás

ELEKTROKARDIOGRÁFIA
 F Elektrodiagnosztika

ELEKTROKÉMAI FELÜLETKEZELŐ BERENDEZÉS
 F Felületkezelő berendezés
   Villamos megmunkálóberendezés
 P Elektrolit
 R Elektrokémiai felületkezelés

ELEKTROKÉMIA
  H&  Elektrokémiai korrózió
    Kémiai korrózió
  F  Fizikai kémia
    Villamosságtan
  A  Magnetokémia
  P  Akkumulátor
    Aktív felületvédelem
    Elektroforézis
    Elektrolízis
    Galvánelem
    Mágneses polarizáció
  X  Elektrofizika
    Kemotronika

ELEKTROKÉMIAI BEVONÁS
  H  Elektrolitikus bevonás
  H&  Elektrokémiai oxidáció
    Elektrolitikus oxidálás
  F  Bevonás sajátanyag átalakítással
    Elektrokémiai megmunkálás
  A  Eloxálás
    Galvanizálás
    Galvanizálóberendezés
  E  Elektrokémiai bevonóberendezés
  X  Vegyi bevonás

ELEKTROKÉMIAI BEVONÓBERENDEZÉS
 F Bevonóberendezés
   Villamos megmunkálóberendezés
 A Galvanizálóberendezés
 R Elektrokémiai bevonás

ELEKTROKÉMIAI FELÜLETKEZELÉS
 F Elektrokémiai megmunkálás
   Felületkezelés
 E Elektrokémai felületkezelő berendezés

Elektrokémiai korrózió
  L& Elektrokémia
    Korrózió

ELEKTROKÉMIAI MEGMUNKÁLÁS
  H  Elektrolízises megmunkálás
  F  Villamos megmunkálás
  A  Elektrokémiai bevonás
    Elektrokémiai felületkezelés
  X  Elektrolit
Elektrokémiai oxidáció
  L& Elektrokémiai bevonás
    Oxidálás

ELEKTROKINEMATIKA
 F Elektrofizika
   Kinematika
 A Kvantumelektrodinamika

ELEKTROKINETIKA
 F Elektrofizika
   Kinetika
 P Elektroforézis

ELEKTROKOHÁSZAT
 F Kohászat

ELEKTROLIT
  H&  Ionos vezetés
  F  Oldat
    Vezetőanyag
  T  Elektrokémai felületkezelő berendezés
  P  Ionvegyület
  R  Elektrolízis
    Galvánelem
  X  Elektroanalízis
    Elektrokémiai megmunkálás
    Kezelőfürdő
    Konduktometria
    Mágneses polarizáció

Elektrolitikus bevonás
  L  Elektrokémiai bevonás

Elektrolitikus oxidálás
  L& Elektrokémiai bevonás
    Oxidálás

ELEKTROLÍZIS
 T Elektrokémia
 R Galvanizálás
 E Elektrolit

Elektrolízises megmunkálás
  L  Elektrokémiai megmunkálás

Elektrolumineszcencia
  L  Lumineszcencia

Elektromágnes
  L  Elektromágnesség

Elektromágneses
  L  Elektromágnesség

Elektromágneses hullám
  L  Elektromágneses rezgés

ELEKTROMÁGNESES REZGÉS
  H  Elektromágneses hullám
  H&  Elektromágneses spektrum
    Hullámterjedés
  F  Rezgés
  A  Centiméteres hullám
    Deciméteres hullám
    Elektronsugárzás
    Fény
    Gamma-sugárzás
    Hangfrekvenciás rezgés
    Hosszúhullám
    Infravörös sugárzás
    Kisfrekvenciás rezgés
    Középhullám
    Mikrohullám
    Nagyfrekvenciás rezgés
    Röntgensugárzás
    Rövidhullám
    Ultraibolya sugárzás
    Ultrarövidhullám
  E  Rezgőkör
  X  Elektromágneses tér
    Frekvenciasáv

Elektromágneses spektrum
  L& Elektromágneses rezgés
    Színkép

ELEKTROMÁGNESES TÉR
 F Erőtér
 A Mágneses tér
   Villamos tér
 T Villamosságtan
 P Árnyékolás
 X Elektromágneses rezgés
   Pólus

ELEKTROMÁGNESSÉG
  H  Elektromágnes
    Elektromágneses
  H&  Maxwell egyenlet
  F  Mágnesség

ELEKTROMECHANIKA
 F Elektrofizika
 A Elektrosztatika
 X Finommechanika

Elektrometria
  L  Elektroanalízis

Elektromos
  L  Villamosság

Elektromos ipar
  LV Villamos berendezés
    Villamosenergia-ipar

Elektromos szolgáltatás
  L& Közszolgáltatás
    Villamos energia

ELEKTROMŰSZERÉSZ
  HV  Villamossági szerelés
  A  Elektronikai műszerész
  T  Elektrotechnika
  R  Villamos készülék
  E  Villamos mérőműszer
  X  Villamos berendezés
    Villanyszerelés

ELEKTRON
  H&  Elektronbefogás
  F  Lepton
  X  Áram
    Félvezető
    Oxidációs-redukciós reakció
    Pozitron
    Spin
    Vegyérték

Elektronbefogás
  L& Atommag
    Elektron

ELEKTRONCSŐ
  H  Vákuumcső
  A  Gáztöltésű cső
    Haladóhullámú cső
    Hátrálóhullámú cső
    Katódsugárcső
    Képfelvevőcső
    Klisztron
    Magnetron
    Röntgencső
  T  Elektronika
  P  Elektród
  R  Dióda
  X  Elektronsugárzás

Elektronelhajlás
  L& Diffrakció
    Elektronsugárzás

ELEKTRONFIZIKA
 F Mikrofizika
 A Héjfizika
 P Elektronszerkezet
 R Elektrofizika
   Elektronika
   Félvezető technika
   Optoelektronika
   Szilárdtestfizika
 X Nagyenergiájú fizika

Elektronhéj
  L  Héjfizika

ELEKTRONIKA
  H  Elektronikai ipar
    Ipari elektronika
  F  Elektrotechnika
  A  Erősáramú elektronika
    Impulzustechnika
    Járműelektronika
    Kemotronika
    Kvantumelektronika
    Mechatronika
    Mikroelektronika
    Molekuláris elektronika
    Optoelektronika
    Rádióelektronika
    Szórakoztató elektronika
    Teljesítményelektronika
  P  Dióda
    Elektroncső
    Elektronikai alkatrész
    Elektronikai műszerész
    Fotocella
    Gyorsítóberendezés
  R  Híradástechnika
    Plazmatechnika
  E  Elektronfizika
    Vákuumtechnika

ELEKTRONIKAI ALKATRÉSZ
 F Alkatrész
   Villamos szerelési anyag
 A Áramkör
   Ellenállás alkatrész
 T Elektronika
 E Elektronikai műszerész
 X Híradástechnikai alkatrész

ELEKTRONIKAI GYÁRTÁSTECHNOLÓGIA
  H&  Felületi szerelés
    Félvezető gyártás
  HV  Maszkkészítés
  F  Gyártástechnológia
    Mikrotechnika
  A  Vastagréteg-technika
    Vékonyréteg-technika
  T  Félvezető technika
  P  Kristálynövesztés
    Mikrotechnológiai beültetés
  R  Félvezető

Elektronikai ipar
  L  Elektronika

ELEKTRONIKAI MŰSZERÉSZ
 F Eektroműszerész
   Elektroműszerész
 T Elektronika
 R Elektronikai alkatrész
 X Automatikai műszerész
   Híradástechnikai műszerész
   Irodagépjavítás

Elektronikus adatfeldolgozás
  L  Adatfeldolgozás

ELEKTRONIKUS ÁRAMKÖR
 F Áramkör
 A Egyenirányító
   Erősítő
   Feszültségváltó
   Frekvenciaosztó
   Frekvenciasokszorozó
   Inverter
   Modulátor
   Oszcillátor
   Rezonátor
   Szintetizátor
   Villamos szűrő
  X   Impulzustechnika
     Jelfeldolgozás

ELEKTRONIKUS DOKUMENTUM
  M: Számítógéppel olvasható hordozón rögzített dokumentum
  H  Digitális dokumentum
  F   Kiadvány
  A   Cd-rom
     Html-dokumentum
     Multimédia
  T   Elektronikus könyvtár
  X   Mágneses adathordozó
     Mágneslemez

ELEKTRONIKUS JÁTÉK
 F Játék
 A Kalandjáték
   Online játék

Elektronikus kereskedelem
  L  Online vásárlás

Elektronikus kézirat
  L& Felhasználói program
    Kiadványszerkesztés

ELEKTRONIKUS KÖNYVTÁR
  M: Elektronikus dokumentumokat tároló könyvtár, könyvtári egység, vagy elektronikus dokumentumok összessége
  A   Virtuális könyvtár
  P   Elektronikus dokumentum

Elektronikus levélbomba
  L  Kéretlen levél

ELEKTRONIKUS MÉRÉS
  H   Elektronikus műszer
  F   Villamos mérés
  E   Analóg jelfeldolgozás
     Digitális jelfeldolgozás

Elektronikus műszer
  L  Elektronikus mérés

ELEKTRONIKUS POSTA
  H   E-mail
     Mailbox
     Számítógépes levelezés
  F   Levelezés
  X   E-mail címek jegyzéke
     Internet

ELEKTRONIKUS SZINBONTÁS
 T Reprodukciós fényképezés

ELEKTRONMIKROSZKÓP
  H   Elektronmikroszkópia
  F   Mikroszkóp
  T   Optoelektronika

Elektronmikroszkópia
  L  Elektronmikroszkóp

Elektronoptika
  L  Optoelektronika
ELEKTRONSOKSZOROZÓ
 T Szcintillációs számláló

Elektronspektroszkópia
  L  Elektronspinrezonancia spektroszkópia

Elektronspin
  L  Spin

ELEKTRONSPINREZONANCIA SPEKTROSZKÓPIA
  H  Elektronspektroszkópia
  F  Spektroszkópia
  X  Fotoelektron spektroszkópia
    Gammamagrezonancia spektroszkópia
    Mágneses magrezonancia-spektroszkópia

Elektronsugaras gőzölés
  L  Vákuumgőzölés

Elektronsugaras kemence
  L& Elektronsugaras megmunkálás
    Vákuumkohászat
    Villamos kemence

ELEKTRONSUGARAS MEGMUNKÁLÁS
  H&  Elektronsugaras kemence
  F  Villamos megmunkálás
  X  Plazmasugaras megmunkálás

Elektronsugárcső
  L  Katódsugárcső

ELEKTRONSUGÁRZÁS
  H  Béta-sugárzás
  H&  Elektronelhajlás
  F  Elektromágneses rezgés
  A  Katódsugárzás
  T  Optoelektronika
  X  Elektroncső

ELEKTRONSZERKEZET
 F Anyagszerkezet
 T Elektronfizika
   Nagyenergiájú fizika
 X Energiaszint
   Magreakció

ELEKTROOPTIKA
 F Optikai rendszer

ELEKTROOPTIKAI ANYAG
 F Optikai anyag
 A Üvegszál
 T Száloptika
 X Fényvezető szál

ELEKTROSOKK
 F Sokk

ELEKTROSZTATIKA
  H  Elektrosztatikus
    Statikus elektromosság
  H&  Elektrosztatikus feltöltődés
    Elektrosztatikus tér
  F  Eektromechanika
    Elektromechanika
    Sztatika
  A  Magnetosztatika
  P  Mágneses polarizáció

Elektrosztatikus
  L  Elektrosztatika

Elektrosztatikus feltöltődés
  L& Elektrosztatika
    Villamos töltés

Elektrosztatikus tér
  L& Elektrosztatika
    Villamos tér

ELEKTROTECHNIKA
 F Technika
 A Elektronika
   Erősáramú elektrotechnika
   Félvezető technika
   Gyengeáramú elektrotechnika
   Híradástechnika
   Lézertechnika
   Plazmatechnika
 T Szoftvermérnöki ismeretek
   Villamosenergia-ipar
   Villamosmérnöki ismeretek
 P Eektroműszerész
   Elektroműszerész
   Villamos anyag
   Villamos berendezés
   Villamos szerelési anyag
   Zavarvédelem
 E Villamosságtan

Elektrotechnológia
  L  Villamos megmunkálás

ELEKTROTERÁPIA
 F Gyógyítás

ELEKTROTERMIA
 F Hőtan
 T Villamosságtan

ELEKTROTERMIKUS MEGMUKÁLÁS
 F Mechanikai szétválasztás
   Villamos megmunkálás
 A Szikraforgácsolás

ÉLELMEZÉSEGÉSZSÉGÜGY
 F Egészségügy
 T Élelmezésügy

Élelmezésgazdaság
  L& Élelmezésügy
    Élelmiszeripar
    Gazdaság

Élelmezéstudomány
  L  Táplálkozástudomány
ÉLELMEZÉSÜGY
  H&  Élelmezésgazdaság
    Élelmiszerellátás
    Élelmiszerfogyasztás
  F  Közigazgatás
  T  Élelmiszeripar
    Közellátás
  P  Élelmezésegészségügy
  E  Táplálkozástudomány

ÉLELMISZER
  H  Élelmiszeripari termék
  H&  Élelmiszerhigiénia
    Élelmiszerkereskedelem
    Porított élelmiszer
  HV  Táplálék
  F  Fogyasztási cikk
    Ipari termék
  A  Állati eredetű élelmiszer
    Bioélelmiszer
    Biotermék
    Csecsemőtápszer
    Édesipari termék
    Élvezeti cikk
    Méz
    Növényi eredetű élelmiszer
    Sütőipari termék
    Tápszer
    Tartósítóipari termék
    Tésztaáru
  T  Élelmiszeripar
    Táplálkozástudomány
  P  Tápanyag
  R  Étel
    Táplálkozás
  E  Élelmiszerbolt
    Élelmiszervizsgálat
    Főzés
  X  Emészthetőség
    Tápérték

ÉLELMISZER BIOKÉMIA
  H  Élelmiszerkémia
  F  Biokémia

ÉLELMISZER HŐKEZELÉS
 F Anyagtulajdonság változtatás
   Termikus eljárás
 T Élelmiszertechnológia
 R Csírátlanítás
   Konzerválás
 = Hőkezelés

ÉLELMISZER-MARADVÁNY
 F Maradvány

Élelmiszer-termelés
  L& Élelmiszeripar
    Gyártás

ÉLELMISZERBOLT
 A Édességbolt
   Vadbolt
 R Élelmiszer
Élelmiszerellátás
  L& Élelmezésügy
    Ellátás

Élelmiszerfogyasztás
  L& Élelmezésügy
    Fogyasztás

Élelmiszergazdaság
  L  Élelmiszeripar

Élelmiszerhigiénia
  L& Élelmiszer
    Higiénia

ÉLELMISZERIPAR
  H  Élelmiszergazdaság
  H&  Élelmezésgazdaság
    Élelmiszer-termelés
    Élelmiszeripari mosóberendezés
    Élelmiszeripari szárítás
  F  Könnyűipar
  A  Baromfiipar
    Borászat
    Cukoripar
    Dohányipar
    Édesipar
    Húsipar
    Hűtőipar
    Malomipar
    Sütőipar
    Szeszipar
    Tartósítóipar
    Tejipar
    Tésztaipar
    Tojásfeldolgozó ipar
    Üdítőitalipar
  T  Agráripar
  P  Élelmezésügy
    Élelmiszer
    Élelmiszeripari berendezés
    Élelmiszerradiológia
    Élelmiszertechnológia
  E  Jég
    Konyhatechnika
    Mezőgazdaság

ÉLELMISZERIPARI BERENDEZÉS
  H  Élelmiszeripari gép
  H&  Élelmiszeripari sajtó
    Gyümölcsprés
  F  Könnyűipari gép
  A  Borászati gép
    Cukoripari gép
    Dohányipari gép
    Édesipari gép
    Erjedésipari gép
    Gabonaipari berendezés
    Húsipari berendezés
    Konzervipari berendezés
    Palacktöltő- és zárógép
    Pasztőröző berendezés
    Söripari gép
    Sütőipari gép
    Szőlőfeldolgozó gép
    Tejipari berendezés
    Tésztaipari gép
  T  Élelmiszeripar

Élelmiszeripari gép
  L  Élelmiszeripari berendezés

Élelmiszeripari mosóberendezés
  L& Élelmiszeripar
    Könnyűipari mosóberendezés

Élelmiszeripari sajtó
  L& Élelmiszeripari berendezés
    Sajtológép

Élelmiszeripari szárítás
  L& Élelmiszeripar
    Szárítás

Élelmiszeripari termék
  L  Élelmiszer

Élelmiszerkémia
  L  Élelmiszer biokémia

Élelmiszerkereskedelem
  L& Élelmiszer
    Kereskedelem

ÉLELMISZERRADIOLÓGIA
 F Radiológia
 T Élelmiszeripar

Élelmiszertárolás
  L& Élelmiszertechnológia
    Tárolás

Élelmiszertartósítás
  L  Konzerválás

ÉLELMISZERTECHNOLÓGIA
  H&  Élelmiszertárolás
    Hűtőtárolás
  F  Könnyűipari technológia
  A  Konyhatechnika
  T  Élelmiszeripar
  P  Adagolás
    Élelmiszer hőkezelés
    Erjesztés
    Érlelés
    Fagyasztva szárítás
    Fermentálás
    Homogenizálás
    Kinyerés
    Konzerválás
    Köpülés
    Pácolás
    Pasztőrözés
    Pépesítés

ÉLELMISZERVIZSGÁLAT
 F Mérésügyi szolgáltatás
  R   Élelmiszer

Elélvezés
  L  Nemi aktus

ELEM
  H   Kémiai elem
  F   Képződmény
  A   Allotrópia
     Elemi szén
     Félfém
     Fémes elem
     Hidrogén
     Izotóp
     Kísérőelem
     Mikroelem
     Nemesgáz
     Nemfémes elem
     Nuklid
     Nyomelem
     Radioaktív elem
     Szupernehéz elem
  T   Periódusos rendszer
     Vegyület
  X   Atom
     Vegyérték
  =   Áramforrás

ELEMEK KÉMIÁJA
  M: Fémek és a szén kémiája nélkül
  F   Kémia

Elemi csapás
  L  Természeti katasztrófa

ELEMI RÉSZECSKE
 A Alfa-részecske
   Antirészecske
   Fermion
   Foton
   Hadron
   Mezon
 T  Atom
   Mikrofizika
   Optoelektronika
 P  Kvark
 E  Detektor
   Részecske gyorsító
   Részecske szétválasztó
 X Gyorsítóberendezés
   Spin
   Szuperszimmetria

ELEMI SZÉN
  H&  Aktív szén
     Szénmonoxid
  HV  Karbon
     Szén
  F   Elem
  A   Grafit
     Gyémánt
     Korom
     Műszéntermék
  R   Vezetőanyag
  E  Aktívszén gyártása

ELEMORGANIKUS VEGYÜLET
 F Szerves vegyület
 A Fémorganikus vegyület

ELEMZÉS
  H&  Döntéselőkészítés
    Dss
    Hibaelemzés
    Rendszerelemzés
  HV  Analízis
  F  Elvont tevékenység
  A  Értékelemzés
    Gazdasági elemzés
    Input-output analízis
    Statisztikai elemzés
  T  Szervezés
  R  Értékelés
    Tanulmány
  E  Felmérés
    Modelltárgy

Elephantiasis
  L& Nyirokféreg
    Nyirokrendszer

Elérési életbiztosítás
  L   Nyugdíjbiztosítás

Eleség
  LV Étel
    Takarmány

ÉLESZTŐ
 F Szeszipari termék
 E Erjesztés

Élet
  LV Biológia
   Élő szervezet

ÉLET EREDETE
 F  Képződés
 X Földön kívüli élet

ÉLETBIZTOSÍTÁS
  H  Kockázati életbiztosítás
  F  Személybiztosítás

Életjáradék
  L  Nyugdíjbiztosítás

ÉLETKÉPESSÉG
 F Élőlénytulajdonság

ÉLETKOR
  HV  Élettartam
  F  Biológiai tulajdonság
    Idő
  X  Élettani öregedés
    Halálozás
    Születésnap
Életkörülmény
  LV Életmód
    Életszínvonal

Életlen halmaz
  L   Fuzzy

Életminőség
  LV Életmód
    Életszínvonal

ÉLETMÓD
  HV  Életkörülmény
     Életminőség
  A   Egészséges életmód
     Urbanizáció
  P   Szenvedélybetegség
  X   Életszínvonal

ÉLETSZÍNVONAL
  H   Létminimum
  H&  Vásárlóerő
  HV  Életkörülmény
     Életminőség
     Jólét
  T   Gazdaságpolitika
  E   Jövedelem
     Nemzeti jövedelem
  X   Agrárkérdés
     Életmód
     Fogyasztás
     Népjólét
     Szociális piacgazdaság

ÉLETTAN
  H   Fiziológia
  F   Biológia
  A   Állatélettan
     Embriológia
     Enzimológia
     Immunológia
     Kórélettan
     Mikrobiológiai fiziológia
     Munkaélettan
     Növényélettan
     Pszichofiziológia
     Táplálkozásélettan
     Vitaminológia
  P   Biociklus
     Bioritmus
     Biotikus tényező

Élettani aberráció
  M: A típustól való, nem öröklődő eltérés
  L   Visszafejlődés

ÉLETTANI ALAKVÁLTOZÁS
  HV  Alakváltozás
  F   Növénybetegség tünet
  A   Betokozódás
     Daganat
     Dudorodás
     Gubacs
     Levélfodrosodás
     Ödéma
    Sántaság
    Torzfejlődés

ÉLETTANI FOLYAMAT
 F Folyamat
 A Kóros folyamat

ÉLETTANI HÁRTYA
 A Agyhártya
   Csonthártya
   Mellhártya
   Nyálkahártya
 X Savó
 = Hártya

ÉLETTANI HATÁSÚ ANYAG
 F Anyag tulajdonság szerint
 A Bioaktív anyag
   Csalogatóanyag
   Ellenanyag
   Élvezeti cikk
   Enzim
   Enzimgátló
   Gyógyszer
   Hormon
   Koleszterin
   Méreg
   Műtrágya
   Növekedésszabályozó anyag
   Növényvédőszer
   Tápanyag
   Vitamin
 R Élő szervezet

ÉLETTANI ÖREGEDÉS
 HV  Aggkor
    Öregedés
 X  Életkor

ÉLETTANI REAKCIÓ
 HV  Reakció
 F  Élettani szükséglet
 A  Allergia
    Reflex
 E  Inger
 X  Kölcsönhatás

ÉLETTANI SÉRÜLÉS
 H  Seb
 HV  Roncsolás
    Sérülés
 F  Betegség
    Kóros folyamat
 A  Agysérülés
    Átfúródás
    Csonttörés
    Égési sérülés
    Ficam
    Fulladás
    Rándulás
    Zúzódás
 R  Fertőzés
 E  Sebvarrás
 X  Genny
    Varasodás

ÉLETTANI SZÜKSÉGLET
 A Alvás
   Élettani reakció
   Nemi élet
   Pihenés
   Szaporodás
   Szoptatás
 T Ösztön
 X Alkalmazkodás
   Biózis

Élettartam
  LV Avulás
    Életkor

ÉLETTARTAMVIZSGÁLAT
 F Fárasztóvizsgálat

ÉLETTELEN ANYAG
 F Anyag tulajdonság szerint
 X Élő szervezet

ÉLETTÉR
 X Biotóp

Élettudomány
  L  Biológia

ÉLETVÉDELEM
  HV  Testőr
  F  Biztonsági szolgálat
    Védelem
  E  Biztonságtechnika
    Munkavédelem
  X  Személyvédelem

ELEVÁTOR
  H  Serleges rakodógép
  F  Folyamatos működésű szállítóberendezés

ÉLEZÉS
  H  Fenés
    Fenőkészülék
    Fenőkő
  F  Forgácsolás

Elfajulás
  L  Visszafejlődés

ELFOJTÁS
 T Komplexus
 = Gátlás

ELGÁZOSÍTÁS
  HV  Szénelgázosítás
  F  Termikus eljárás
  A  Földalatti elgázositás
  T  Energetika
  P  Égés
  R  Gázgyártás
    Kőszéngáz
  E  Gázgenerátor
  X   Biogáz
     Biomassza
     Szintézisgáz

Elgőzölgési hő
  L& Átalakulási hő
    Párolgás

Elgőzölögtetés
  L  Elpárologtatás

Elgőzölögtető
  L  Elpárologtató

Elhajlás
  LV Diffrakció
     Eltérés

ELHALÁS
  HV  Sorvadás
  F   Betegségtünet
  A   Fekély
     Felfekvés
  E   Visszafejlődés
  X   Kihalás
  =   Növényelhalás

Elhárítás
  LV Megelőzés
    Védelem

Elhasználódás
  LV Avulás
    Kopás

ELHÍZÁS
 E  Fogyókúra
   Súlygyarapodás
 X Kövérség

ELHULLÁS
 F Betegségtünet
 X Halálozás

ELISMERVÉNY
 A Zálogjegy
 R Pénzügyi dokumentum

Eliszaposítás
  LV Tömedékelés
    Vízöblítéses földmunka

ELIT-ALAKULAT
 F  Különleges alakulat

ELJÁRÁS
  M:H: Csak az "...ipar" összetételű kifejezésekkel együtt használható. Önállóan létező tevékenységgel nem kapcsolható össze. Pl. nem
   "fluidizációs eljárás", hanem "fluidizáció"
  F   Tevékenység
  A   Módszer
     Számítógéppel segített eljárás
Eljárástechnika
  LV Gyártástechnológia
    Technológia

ELJEGYZÉS
  HV  Gyűrű

Elkülönítés
  LV Anyagosztályozás
    Elvonás
    Kinyerés
    Szétválasztás

ELLÁTÁS
  H&  Élelmiszerellátás
    Tüzelőolaj-ellátás
  HV  Táplálás
  A  Energiaellátás
    Gázellátás
    Közellátás
    Légellátás
    Nyomtatványellátás
    Szociális ellátás
    Vízellátás
  T  Kereskedelem
  R  Áru
    Fogyasztás
  E  Kereskedelmi hálózat
  X  Elosztás
    Gazdálkodás
    Hiány

Ellenállás
  LV Ellenállás alkatrész
     Ellenállási mozgalom
     Ellenállóképesség
     Hőállóság
     Mechanikai ellenállás
     Villamos ellenállás

ELLENÁLLÁS ALKATRÉSZ
  H&  Rc-szűrő
  HV  Ellenállás
  F  Elektronikai alkatrész
  A  Fotoellenállás
    Hőellenállás
    Potenciométer
  X  Villamos ellenállás
    Villamos szigetelés

ELLENÁLLÁSI MOZGALOM
  HV  Ellenállás

ELLENÁLLÁSMÉRÉS
 F Villamos mérés

ELLENÁLLÓKÉPESSÉG
  H  Állóképesség
    Betegségellenállóság
  HV  Ellenállás
    Rezisztencia
    Tűrés
  F  Biológiai tulajdonság
  A  Immunitás
    Savtűrés
    Sótűrés
    Szárazságtűrés
    Szerrezisztencia
  E  Edzés
  X  Fertőző betegség
    Kórokozó
  =  Tolerancia

ELLENANYAG
 F Élettani hatású anyag
 A Oltóanyag
 P Antitest
 R Immunitás

Ellenhatás
  L  Kölcsönhatás

ELLENŐRZÉS
  H&  Egészségügyi ellenőrzés
    Fogyasztóvédelem
    Folyamatellenőrzés
    Kalibrálás
    Növényvédőszer meghatározás
    Szermeghatározás
    Szervizsgálat
  HV  Felülvizsgálat
    Kontroll vizsgálat
    Revízió
  F  Információs tevékenység
  A  Adóellenőrzés
    Biológiai vizsgálat
    Eredetvizsgálat
    Felügyelet
    Gazdasági ellenőrzés
    Mérés
    Minőségbiztosítás
    Műszaki ellenőrzés
    Programellenőrzés
    Statisztikai ellenőrzés
    Verifikáció
  P  Értékelés
  R  Vezetés
  E  Holding
  X  Hiba
    Teszt
    Vizsgálat

Ellenőrzéstechnika
  L  Minőségbiztosítás

Ellenőrzőjegy
  L  Zárjegy

ELLENŐRZŐPROGRAM
  H  Tesztprogram
  H&  Hibakereső program
    Program-hibamentesítés
  F  Felhasználói program
  R  Programellenőrzés

ELLENŐRZŐRENDSZER
 F Működő rendszer
 A Automatizált ellenőrző rendszer
   Hibaérzéketlen rendszer
 X Irányítási rendszer

ELLÉS
  H  Fialás
  H&  Borjazás
  F  Szülés

ELLETŐ
  H  Fiaztató
  F  Állattartási épület

ELMEBETEG
 T Elmebetegség

ELMEBETEGSÉG
  H  Pszichózis
  HV  Gyengeelméjűség
    Pszichiátriai zavar
  F  Agyi betegség
  A  Creuzfeldt-jakob-kór
    Elbutulás
    Idiotizmus
    Paranoia
    Szivacsos agyvelősorvadás
    Szkizofrénia
  T  Elmegyógyászat
    Neuropatológia
  P  Elmebeteg
  X  Fejlődési rendellenesség
    Idegbetegség
    Pszichoszomatikus betegség

ELMEGYÓGYÁSZAT
  H  Pszichiátria
  F  Orvostudomány
  A  Gyermekpszichiátria
  P  Agyi betegség
    Elmebetegség
  E  Agykutatás
    Elmekórtan
    Enkefalográfia
    Idegbiológia
    Pszichiáter
    Pszichofarmakológia
  X  Patopszichológia

ELMEKÓRTAN
 F Kórtan
 R Agykutatás
   Elmegyógyászat

ELMÉLET
  H&  Maxwell egyenlet
  F  Elvont jelenség
  A  Hipotézis
  T  Tudomány
  X  Típus

ELMÉLETI FIZIKA
 F Fizika
 X Elméleti kémia

ELMÉLETI KÉMIA
 F Kémia
 X Elméleti fizika

Elméleti villamosságtan
  L  Villamosságtan
Elnyelés
  LV Abszorbeálás
     Abszorpció

ELOSZLÁS
  H  Statisztikai szórás
    Valószínűségi eloszlás
  H&  Mezőelmélet
    Vektormező
  HV  Szórás
    Szóródás
  A  Részecskeszóródás
  T  Valószínűségszámítás

ELOSZTÁS
  H  Áruelosztás
  T  Kereskedelem
  R  Áru
    Fogyasztás
  E  Kereskedelmi hálózat
  X  Ellátás
    Hiány

ELOSZTÓÁLLOMÁS
  H  Áramelosztó
  T  Elosztóhálózat

Elosztóberendezés
  LV Elosztóhálózat
    Villamos kapcsolókészülék

ELOSZTÓHÁLÓZAT
  H  Energiaelosztás
    Teherelosztás
    Teherelosztó berendezés
    Villamos elosztóhálózat
  H&  Elosztószekrény
    Terhelésszámítás
  HV  Elosztóberendezés
    Energiaellátó hálózat
    Terheléseloszlás
  A  Háromfázisú hálózat
    Szabadvezeték hálózat
  T  Energiarendszer
  P  Elosztóállomás
  R  Energiaszállítás
  X  Energiaátviteli hálózat
    Kábelhálózat

Elosztóraktár
  L  Raktár

Elosztószekrény
  L& Elosztóhálózat
    Szekrény

ELOXÁLÁS
 F Elektrokémiai bevonás
   Oxidálás

Élő anyag
  L  Élő szervezet

ÉLŐ SZERVEZET
  H  Élő anyag
    Élőlény
  HV  Élet
    Szervezet
  A  Ember
     Embrió
     Eukaryota
     Faj
     Kártevő
     Mikroorganizmus
     Parazita
     Prokaryota
     Sejt
     Utód
  E   Élettani hatású anyag
  X   Élettelen anyag
     Földön kívüli élet
     Származástan
     Test

ELŐADÁS
  HV  Közvetítés

Előállítás
  LV Feldolgozás
     Gyártás
     Letartóztatás
     Nyomozás

ELŐÁLLÍTÓ TEVÉKENYSÉG
  M: Termelő, gyártó, építő tevékenységek összefoglaló megnevezése
  F   Konkrét tevékenység
     Munkavégzés
  A   Anyagkezelés
     Energiatermelés
     Építés
     Feldolgozás
     Gyártás
     Helyreállítás
     Hőfejlesztés
     Megmunkálás
     Művelet

Élőfakészlet
  L& Erdő
    Fa
    Növényállomány

Előfordulás
  LV Ásványlelőhely
    Jelenség

Előgyártmány
  L  Félkésztermék

Élőhely
  L  Biotóp

Előhívás
  L  Fotólabor

Előhívó berendezés
  L  Fototechnika

Előhúzás
  LV Húzóalakítás
    Mélyhúzás
ELŐÍRÁS
  HV  Parancs
    Utasítás
  A  Kezelési utasítás
    Munkaügyi rendelkezés
    Műszaki előírás
  X  Szabályzat

ELŐJÁTÉK
  =  Nemi élet

ELŐKÉSZÍTÉS
  H&  Döntéselőkészítés
    Gyártáselőkészítés
  HV  Felkészülés
    Ütemterv
  F  Szervezés
  A  Nyomdai előkészítés
  E  Edzés
  =  Előkészítő feldolgozás

ELŐKÉSZÍTŐ FELDOLGOZÁS
 F Feldolgozás
 A Ásványelőkészítés
 E Előkezelés
 = Előkészítés

ELŐKÉSZÍTŐ ISKOLA/INTÉZET
  HV  Intézet

ELŐKEZELÉS
 F Anyagkezelés
 R Előkészítő feldolgozás

Élőlény
  L  Élő szervezet

ÉLŐLÉNYNÖVEKEDÉS
  H  Auxológia
  H&  Rügyfakadás
  HV  Növekedés
    Sarjadzás
  A  Bokrosodás
    Fogzás
    Tollképződés
    Tropizmus
  E  Hipofízis
  X  Egyedfejlődés
    Elterjedés
    Vegetáció

ÉLŐLÉNYTULAJDONSÁG
 F Tulajdonság
 A Alkalmazkodás
   Autotrófia
   Biológiai tulajdonság
   Biózis
   Életképesség
   Fogékonyság
   Heterotrófia
   Mozgékonyság
   Szerzett tulajdonság
   Változékonyság

Élőmunka
  L Munkavégzés
Előrebecslés
  LV Becslés
    Prognosztika

ELŐREGYÁRTÁS
  H&  Előregyártott építőelem
     Házgyári technológia
     Panelos építési technológia
  F   Gyártás

Előregyártott építőelem
  L& Előregyártás
    Épületszerkezeti elem

Élősködő
  L  Parazita

ELŐVÁROS
  H   Alvóváros
     Kertváros
     Külváros
     Peremváros
     Suburb
  F   Város

ELŐVÁROSI VASÚT
 F Vasút

ÉLŐVÍZ
 F Víz

ELPÁROLOGTATÁS
  H   Elgőzölögtetés
  F   Kalorikus művelet
  A   Bepárlás
     Szublimáció
  P   Párolgás
  R   Kinyerés
     Szárítás
  E   Elpárologtató
     Hevítés
  X   Lecsapódás

ELPÁROLOGTATÓ
  H   Elgőzölögtető
  F   Hőcserélő
  R   Elpárologtatás
  X   Elárasztó művelet
     Gőzkondenzátor

ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS
  H   Oxyológia
  A   Újraélesztés
  T   Munkaegészségügy
  E   Mentőszolgálat
  X   Baleset
     Katasztrófa

ELSŐTENGELYHAJTÁS
 F Tengelyhajtás

ELSÖTÉTÍTŐ SZERKEZET
  M: Nyílászárószerkezet (redőny, függöny)
  H  Árnyékolástechnika
  A   Függöny
     Napellenző
    Redőny
  T  Ablakszerkezet
    Ajtó
    Nyílászáró szerkezet

Elszappanosítás
  L& Hidrolízis
    Zsír

ELSZÁRADÁS
  HV  Kiszáradás
    Száradás
  F  Növényelhalás
  E  Gutaütés

ELSZEGÉNYEDÉS
 X Népjólét

Elszenesítés
  L  Karbonizáció

ELSZÍNEZŐDÉS
 X Fémszínezés
   Színezés
   Színváltozás

Elszíntelenedés
  LV Albinizmus
     Fehérítés

Elszívás
  L   Szívás

ELSZÍVÓBERENDEZÉS
  H  Szívó
  F  Áramlástechnikai berendezés
  P  Szivattyú
  R  Szívás
  X  Szellőzőberendezés

ELTARTHATÓSÁG
 X Konzerv

ELTÁVOLÍTÁS
  H  Kinyomás
    Kipréselés
    Kisajtolás
  H&  Bevonateltávolítás
    Fluoridtalanítás
    Kerámiátalanítás
  HV  Mentesítés
  F  Mozgatás
    Szétválasztás
  A  Evakuálás
    Kopasztás
    Szarvtalanítás
    Szőrtelenítés
    Ürítés
  T  Tisztítás
  E  Oxidmentesítés
  X  Elvonás
    Kinyerés

ELTÉRÉS
  HV  Aberráció
    Abnormalitás
    Elhajlás
  F   Változás
  A   Csillageltolódás
     Rendellenesség
  =   Diverzió

ELTERJEDÉS
  M: Élettani állapot, élőlény, információ terjedése. Műszaki értelemben lásd TERJEDÉS
  F   Folyamat
  X   Élőlénynövekedés
  =   Terjedés

ELTÉVELYEDÉS
  HV  Aberráció
     Abnormalitás
  F   Rendellenesség
  A   Nemi eltévelyedés

ELTÖMŐDÉS
 F Rendellenesség
 X Szűkület
 = Duguláselhárítás

ELUVIÁCIÓ
 F  Exogén folyamat

ELV
 F   Elvont jelenség
 A   Működési elv

ELVADULÁS
 R Vadon élő állat
 X Háziasítás

ELVÁLASZTÁS
  M: Utód elválasztása
  X   Anyavédelem
     Dajkaság
     Szoptatás
     Szülés
  =   Szekréció
     Szétválasztás

ELVÁLASZTÓSZER
  H   Tapadásgátló
  F   Gátlószer
  R   Adhézió
  E   Szilikon
     Zsír
  X   Appretálószer

Elváltozás
  L  Változás

ÉLVEBONCOLÁS
  H   Viviszekció
  F   Anatómia

ÉLVEZETI CIKK
 F Élelmiszer
   Élettani hatású anyag
 A Alkaloida
   Dohányáru
   Fűszer
   Kávé
    Tea
 E   Élvezeti növény

ÉLVEZETI NÖVÉNY
 R Élvezeti cikk

ELVONÁS
 M: Anyag, alkotórész fizikai-kémiai eltávolítása, kiválasztása, kivonása
 H  Maceráció
 HV Elkülönítés
   Izolálás
   Kivonás
   Mentesítés
 F   Szétválasztás
 A   Dehidratáció
    Dekarbonizáció
    Denaturálás
    Denitridálás
    Denitrifikáció
    Dezoxidáció
    Fémtelenítés
    Foszfortalanítás
    Gáztalanítás
    Ionmentesítés
    Kéntelenítés
    Paraffinmentesítés
    Savtalanítás
    Sótalanítás
    Zsírtalanítás
 T   Tisztítás
 X   Anyagkezelés
    Eltávolítás
    Kinyerés

ELVONT JELENSÉG
 F Jelenség
 A Cél
   Elmélet
   Elv
   Példa
   Típus

ELVONT TEVÉKENYSÉG
 F Szellemi munka
   Tevékenység
 A Döntés
   Elemzés
   Értékelés
   Helyettesítés
   Összehasonlítás

ELZÁRÓDÁS
 M: Szerv, testüreg elzáródás, eltömődése
 A   Bélcsavarodás
 X   Kizáródás
    Szűkület

ELZÁRÓSZERELVÉNY
 H   Csap
    Csaptelep
    Tolózár
    Zárószerelvény
 H&  Zárószelep
 F   Csőszerelvény
    Elzárószerkezet
ELZÁRÓSZERKEZET
  HV  Zsilip
  F  Műszaki szerkezet
  A  Elzárószerelvény
    Zár
    Zárórács

Emailírozás
 L   Zománcozás

EMBARGÓ
 R Kereskedelempolitika
 X Export

EMBER
 F Élő szervezet
 A Állampolgár
   Csecsemő
   Férfi
   Iker
   Nő

EMBER-GÉP RENDSZER
 F Rendszer
 A Gyártási rendszer

EMBERBIOLÓGIA
 F Alkalmazott biológia
 X Embertan
   Orvosbiológia

EMBERFÖLDRAJZ
 F Földrajz
 T Embertan

Embergenetika
 L  Humángenetika

Emberi kapcsolat
 LV Emberi tényező
    Public relations
    Társadalmi kapcsolat
    Vezetés

EMBERI ÖKOLÓGIA
 F Ökológia
 A Városökológia

EMBERI TÉNYEZŐ
  H&  Személyzeti munka
  HV  Bánásmód
    Emberi kapcsolat
  T  Ergonómia
    Lélektan
    Munkaerkölcs
  R  Humán erőforrás kezelés
  X  Konfliktuskezelés
    Munkafeltétel

EMBERTAN
  H  Antropológia
  H&  Humántoxikológia
  F  Biológia
  A  Paleoantropológia
  P  Emberföldrajz
    Humángenetika
  X  Emberbiológia
    Kultúrológia

EMBLÉMA
  H  Jelvény
  F  Dísz
    Jel
    Kisplasztika
    Reklámcikk
  R  Jelkép
    Jelölés
  X  Cégtábla
    Címer
    Gravírozás
    Vésnök
    Zománcozás

Embólia
 L  Trombózis

EMBRIÓ
  H  Magzat
  F  Élő szervezet
  E  Szülés
    Vetélés
  X  Terhesség
    Uterus

EMBRIOLÓGIA
 F Élettan

EMELETRÁÉPÍTÉS
 F Épületbővités
 X Padlás

Emelőcsiga
 L  Emelőeszköz

EMELŐESZKÖZ
  H  Csigasor
    Csörlő
    Emelőcsiga
    Kábeldob
    Kétkarú emelő
  A  Himba
  E  Rúd
  X  Emelőgép
  =  Csiga

EMELŐGÉP
 F Anyagmozgató berendezés
 A Daru
   Felvonó
 X Emelőeszköz

Emelővillás szállítókocsi
 L  Szállítókocsi

Emelővillás targonca
 L  Targonca

EMÉSZTÉS
 A Kérődzés
  T  Anyagcsere
  E  Bélműködés
    Emésztőrendszer
    Gyomornedv
    Táplálkozás
  X  Étvágy
    Felszívódás

EMÉSZTHETŐSÉG
 X Élelmiszer
   Tápanyag

Emésztőgödör
 L  Szennyvíztisztítás

EMÉSZTŐRENDSZER
 F Szervrendszer
 T Gasztroenterológia
   Táplálkozástudomány
 P Bél
   Emésztőszerv
   Torok
 R Emésztés

EMÉSZTŐSZERV
 F Szerv
 A Epe
   Gyomor
   Lingua
   Máj
   Vese
 T Emésztőrendszer

EMÉSZTŐSZERVI BETEGSÉG
 F Szervi betegség
 A Bélbetegség
   Cukorbetegség
   Epebetegség
   Étvágytalanság
   Felfúvódás
   Fogbetegség
   Garatbetegség
   Gyomorbetegség
   Hiánybetegség
   Májbetegség
   Szájbetegség

EMISSZIÓ
  H&  Fényemisszió
    Fotoemisszió
  HV  Kibocsátás
  T  Optoelektronika
  X  Színkép
    Terjedés
  =  Anyagkibocsátás

EMISSZIÓS SPEKTROSZKÓPIA
 F  Spektroszkópia
 X Atomemissziós spektroszkópia

Emlékérem
 L  Érem
EMLÉKEZÉS
  H  Emlékezőképesség
  HV  Memória
  F  Lelki folyamat
  R  Problémamegoldás
    Tanulás
  E  Felejtés
  X  Agy
    Gondolkodás

Emlékezőképesség
 L  Emlékezés

EMLÉKMŰ
 F Műemlék
 A Síremlék

EMLÉKMŰAVATÁS
 X Műemlék

EMLŐ
 F Szerv
 A Tőgy
 R Szoptatás

Empírikus vizsgálat
 L  Mérés

EMULÁCIÓ
  H&  Emulátor
  F  Szimuláció
  X  Mikroprogramozás
    Processzor

Emulátor
 L& Emuláció
    Program

EMULGEÁLÁS
  H  Emulgeálószer
    Emulgeátor
  F  Diszpergálás
  R  Emulzió
    Homogenizálás
  E  Epe

Emulgeálószer
 L  Emulgeálás

Emulgeátor
 L  Emulgeálás

EMULZIÓ
  H&  Kenőfolyadék
  F  Diszperzió
  A  Tej
    Vaj
  E  Emulgeálás
  X  Kenőolaj

Encephalitis
 L  Agyvelőgyulladás
Encephalitis lethargica
 L  Járványos agyvelőgyulladás

ENCEPHALITIS VÍRUS
 R Járványos agyvelőgyulladás

Endemia
 L& Fertőző betegség
   Járványügy

ENDOGÉN FOLYAMAT
 F Természeti folyamat
 A Kéregmozgás
   Kőzetmozgás
   Talajmozgás
 R Geomorfológia

ENDOKRINOLÓGIA
 F Belgyógyászat

ENDOSZKÓPIA
 T Belgyógyászat

ENERGETIKA
  H  Energetikai ipar
  F  Műszaki tudomány
    Nehézipar
  A  Hidroenergetika
    Hőenergetika
    Légnemű anyagok energetikája
    Villamosenergia-ipar
  T  Villamosmérnöki ismeretek
  P  Atomtechnika
    Elgázosítás
    Energetikai berendezés
    Energia
    Energiaellátás
    Energiaforrás
    Energiatanácsadás
    Erőmű
    Heliotechnika
  E  Nagyfeszültségű technika
  X  Ökológia

ENERGETIKAI BERENDEZÉS
  HV  Energiaátalakító berendezés
  F  Ipari berendezés
  A  Áramfejlesztő
    Atomreaktor
    Hálózati tápegység
    Szélgép
    Vezénylőberendezés
    Vízgép
  T  Energetika
  E  Hőtechnikai berendezés

Energetikai ipar
 L   Energetika

ENERGIA
  H&  Állapotegyenlet
    Detonáció
    Fényenergia
    Fűtőenergia
  A  Atomenergia
    Biológiai energia
    Geotermikus energia
    Hőenergia
    Hulladékenergia
    Mechanikai energia
    Napenergia
    Segédenergia
    Szélenergia
    Villamos energia
    Vízenergia
  T  Energetika
  E  Energiaátalakítás
  X  Anyag
    Kvantum

ENERGIAÁTALAKÍTÁS
  H  Energiaátalakulás
  F  Átalakítás
  T  Energiatermelés
  R  Energia
  E  Átalakító
  X  Égés
    Robbantás

Energiaátalakító berendezés
 LV Átalakító
    Energetikai berendezés
    Erőátviteli berendezés

Energiaátalakulás
 L  Energiaátalakítás

Energiaátvitel
 L  Energiaszállítás

Energiaátviteli berendezés
 LV Energiaátviteli hálózat
    Erősáramú kapcsolóberendezés

ENERGIAÁTVITELI HÁLÓZAT
  H  Energiahálózat
    Nagyfeszültségű hálózat
  H&  Hálózatvédelem
  HV  Energiaátviteli berendezés
    Energiaátviteli rendszer
    Energiaellátó hálózat
  F  Villamos hálózat
  A  Szabadvezeték hálózat
  T  Energiarendszer
  P  Kapcsolóállomás
    Transzformátorállomás
  R  Energiaszállítás
  X  Elosztóhálózat

Energiaátviteli rendszer
 LV Energiaátviteli hálózat
    Energiarendszer

ENERGIAÁTVITELI ÜZEMZAVAR
  H&  Fáziskimaradás
    Fáziskimaradás elleni védelem
    Hálózatkimaradás
  HV  Energiakimaradás
  A  Feszültségkimaradás
  R  Energiaellátás
  E  Szünetmentes áramforrás
  X  Energiarendszer

ENERGIAELLÁTÁS
  H  Energiaszolgáltatás
    Energiaszünet
    Villamosenergia-ellátás
  H&  Áramellátás
  HV  Energiakimaradás
    Táplálás
  F  Ellátás
  A  Áramszolgáltatás
  T  Energetika
    Közszolgáltatás
  P  Energiatermelés
  R  Energiafogyasztás
  E  Energiaátviteli üzemzavar
    Energiarendszer
    Energiaszállítás
    Tápegység
  X  Energiatárolás
    Infrastruktúra

Energiaellátó hálózat
 LV Elosztóhálózat
    Energiaátviteli hálózat

Energiaelosztás
 L  Elosztóhálózat

Energiaelőállítás
 L  Energiatermelés

Energiafelhasználás
 L  Energiafogyasztás

ENERGIAFOGYASZTÁS
  H  Energiafelhasználás
    Energiaszükséglet
    Villamosenergia-fogyasztás
  H&  Teljesítményigény
  HV  Kapacitás
  F  Fogyasztás
    Teljesítmény
  A  Csúcsfogyasztás
    Hőszükséglet
  T  Energiagazdálkodás
  E  Energiaellátás
  X  Hatásfok
    Túlterhelés

ENERGIAFORRÁS
  H&  Sugárforrás
  HV  Forrás
  F  Erőforrás
  A  Áramforrás
    Energiahordozó
    Erőmű
    Fényforrás
    Fűtőberendezés
    Megújuló energiaforrás
    Természetes energiaforrás
  T  Energetika
  E  Sűrített levegő
    Tüzelőanyag
    Üzemanyag
  X  Energiatárolás

ENERGIAGAZDÁLKODÁS
  H  Energiamérleg
  H&  Energiaköltség
    Energiamegtakarítás
    Energiaráfordítás
    Energiatakarékosság
    Hőhasznosítás
    Hőmérleg
    Hulladékenergia-gazdálkodás
  HV  Energiakrízis
    Energiaprobléma
  F  Gazdálkodás
  P  Energiafogyasztás
    Energiatárolás
  E  Energiavisszanyerés
  X  Energiaválság

Energiahálózat
 L  Energiaátviteli hálózat

ENERGIAHORDOZÓ
 F Energiaforrás
 A Ásványi energiahordozó
 R Hőfejlesztés

Energiakimaradás
 LV Energiaátviteli üzemzavar
    Energiaellátás

Energiaköltség
 L& Energiagazdálkodás
    Költség

Energiaközpont
 L  Erőmű

Energiakrízis
 LV Energiagazdálkodás
    Energiaválság
    Környezetvédelem

Energiamegtakarítás
 L& Energiagazdálkodás
    Megtakarítás

Energiamérleg
 L  Energiagazdálkodás

Energiaprobléma
 LV Energiagazdálkodás
    Energiaválság
    Környezetvédelem

Energiaráfordítás
 L& Energiagazdálkodás
    Költség

ENERGIARENDSZER
  H  Energiaszolgáltató rendszer
    Villamosenergia-rendszer
  HV  Energiaátviteli rendszer
  F  Működő rendszer
  P  Elosztóhálózat
    Energiaátviteli hálózat
    Erőmű
    Feszültségszabályozás
    Villamos teljesítményszabályozás
  R  Energiaellátás
  X  Energiaátviteli üzemzavar

ENERGIASZÁLLÍTÁS
  H  Energiaátvitel
  H&  Hőszállítás
    Villamosenergia-átvitel
  F  Szállítmányozás
  R  Energiaellátás
  E  Elosztóhálózat
    Energiaátviteli hálózat
  X  Villamos veszteség

ENERGIASZINT
  M: Gap. Energiasáv
  X  Elektronszerkezet
    Félvezető

Energiaszolgáltatás
 L  Energiaellátás

Energiaszolgáltató rendszer
 L  Energiarendszer

Energiaszükséglet
 L  Energiafogyasztás

Energiaszünet
 L  Energiaellátás

Energiatakarékosság
 L& Energiagazdálkodás
    Megtakarítás

ENERGIATANÁCSADÁS
 F Szakértő
 T Energetika
 X Gazdasági tanácsadás
   Napenergia hasznosítás

ENERGIATÁROLÁS
  H  Energiatároló
  F  Tárolás
  T  Energiagazdálkodás
  E  Akkumulátor
    Hőtároló
    Tározó
    Tüzelőanyag-elem
  X  Energiaellátás
    Energiaforrás

Energiatároló
 L  Energiatárolás

ENERGIATERMELÉS
  H  Energiaelőállítás
    Hőtermelés
  H&  Villamosenergia-termelés
  F  Előállító tevékenység
  T  Energiaellátás
  P  Energiaátalakítás
  E  Erőmű
    Hőszivattyú
  X  Energiavisszanyerés
    Szinkronizálás

ENERGIAVÁLSÁG
  HV  Energiakrízis
    Energiaprobléma
  X  Energiagazdálkodás

Energiaveszteség
 L  Veszteség

ENERGIAVISSZANYERÉS
  H&  Hővisszanyerés
  F  Visszanyerés
  R  Energiagazdálkodás
  X  Energiatermelés
    Hulladékenergia

ENGEDÉLY
 A Koncesszió
   Növényvédőszer-engedélyokirat

ENGEDÉLYEZÉS
 A Szerengedélyezés
 R Gyógyszer

Engineering
 LV Géptan
    Haditechnika
    Mérnöki tudomány
    Műszaki tudomány

Enkefalográf
 L  Enkefalográfia

ENKEFALOGRÁFIA
  H  Enkefalográf
  F  Elektrodiagnosztika
  R  Agykutatás
    Elmegyógyászat

ENTALPIA
 F Hőenergia
 T Termodinamika
   Termokémia
 X Állapotváltozás

ENTERITIS
 F Bélbetegség
   Szervi gyulladás

Entomológia
  L  Rovartan

ENTRÓPIA
 R Termodinamika
 X Hőenergia
   Körfolyamat

ENYV
  H&  Enyvezőgép
  F  Ragasztó
  E  Kazein
  X  Papír
Enyvezőgép
 L& Enyv
    Papíripari anyagelőkészítő gép

ENZIM
  H  Koenzim
  F  Élettani hatású anyag
    Katalizátor
    Természetes eredetű szerves vegyület
  A  Amiláz
    Dehidrogenáz
    Dekarboxiláz
    Laktáz
    Lipáz
    Maltáz
    Pepszin
    Proteáz
  T  Biokémiai technika
  R  Fermentálás
    Gyógyszer
  X  Tápanyag

ENZIMGÁTLÓ
 F Élettani hatású anyag

ENZIMOLÓGIA
 F Élettan
 R Táplálkozástudomány

Enzimreaktor
 L  Bioreaktor

EOCÉN
 F  Alpi idő
   Paleogén
 R Oligocén
 E  Paleocén

EPE
 F   Emésztőszerv
    Testnedv
  R  Emulgeálás

EPEBETEGSÉG
 F Emésztőszervi betegség
 A Epekő

EPEHÓLYAG
 P Epekő

EPEKŐ
 F  Epebetegség
 T  Epehólyag
 X Húgykő

Epidemológia
  L Járványtan

EPIDIDYMITIS
 F  Urológiai betegség
 X Mellékhere
EPILEPSZIA
 T  Neuropatológia
 X Agykutatás
   Görcs

EPITAXIA
 F  Kristályosodás
 T  Vékonyréteg-technika
 R Kristálynövesztés
 X Kondenzált anyagok fizikája

ÉPÍTÉS
  H   Építési mód
     Építkezés
  H&  Bányaépítés
     Építési állvány
     Építési rendszer
     Építésvezetés
     Szerelőállvány
     Városépítés
  HV  Kivitel
     Kivitelezés
  F   Előállító tevékenység
  A   Földmunka
     Kertépítés
     Közlekedésépítés
     Magasépítés
     Mélyépítés
     Vízépítés
  T   Építőipar
  P   Épületalapozás
  R   Építmény
     Létesítmény
  E   Építőanyag
     Építőipari berendezés
  X   Felvonulási terület

Építésgazdaság
  L& Építésügy
    Építőipar
    Gazdaság

Építési állvány
  L& Állvány
     Építés

Építési beruházás
  L& Beruházás
     Építőipar

Építési hely
  L   Felvonulási terület

Építési jog
  L& Építésügy
     Iparjog

ÉPÍTÉSI KÖTŐANYAG
 F  Építőanyag
   Kötőanyag
 A Cement
   Gipsz
   Habarcs
   Mész
 E  Hidraulikus kötőanyag
Építési mód
  L  Építés

Építési rendszer
  L& Építés
     Rendszer

ÉPÍTÉSI SZAKTANÁCSADÁS
  HV  Építéstervezés
    Építészmérnök
  F  Szakértő
  T  Építőipar
  R  Lakásépítés
  X  Belsőépítészet
    Építőipari tervezés
    Mérnöki iroda

ÉPÍTÉSI SZIGETELŐANYAG
  HV  Szigetelőanyag
  F  Építőanyag
    Szigetelés
  A  Parafa
  R  Falszigetelés
    Hangszigetelés
    Vízszigetelés
  X  Födém

Építésiparosítás
  L& Építőipar
    Fejlesztés

Építésrendészet
  L& Építésügy
    Rendészet

Építésszerelés
  LV Épületgépészet
    Könnyűszerkezet
    Technológiai szerelés

Építéstervezés
  LV Építési szaktanácsadás
    Építész
    Építészet
    Építőipari tervezés

ÉPÍTÉSÜGY
  H&  Építésgazdaság
    Építési jog
    Építésrendészet
  F  Gazdasági igazgatás
  P  Építészet
    Infrastruktúra
    Műemlékvédelem
    Romtalanítás
  X  Lakásügy
    Településügy
    Urbanisztika

Építésvezetés
  L& Építés
    Vezetés

ÉPÍTÉSZ
  H  Építőmester
  HV  Építéstervezés
    Építészmérnök
  T  Építőipar
  R  Családi ház
    Építőipari tervezés
    Lakásépítés
  X  Ácsmesterség
    Kőművesmunka
    Mérnöki iroda

ÉPÍTÉSZET
  HV  Architektúra
    Építéstervezés
    Építészmérnök
    Építőmérnöki ismeretek
  F  Technika
  A  Belsőépítészet
    Épületgépészet
    Geotechnika
    Ipari építészet
    Népi építészet
    Organikus építészet
    Újjáépítés
  T  Építésügy
    Építőipar
  E  Építőipari géptan
    Épületfizika
  X  Építőművészet

Építészeti alkotás
  LV Építőművészet
    Létesítmény

Építészeti örökség
  L& Építőművészet
    Történelem

ÉPÍTÉSZETI TERV
 A Szerkezeti rajz

ÉPÍTÉSZETI TERVRAJZ
  H  Alaprajz

Építészmérnök
  LV Építési szaktanácsadás
    Építész
    Építészet
    Építőipari tervezés

Építkezés
  L  Építés

ÉPÍTMÉNY
 F Ingatlan
   Létesítmény
 A Épület
   Földrengésálló épitmény
   Műemlék
   Műszaki szerkezet
   Vízépítési műtárgy
 T Építőipar
 E Építés

ÉPÍTŐANYAG
  H&  Húzottüveg
    Katedrál üveg
    Porózus üveg
    Ragasztott üveg
    Síküveg
  F  Anyag felhasználás/rendeltetés szerint
    Ipari termék
  A  Azbesztcement termék
    Beton
    Építési kötőanyag
    Építési szigetelőanyag
    Falazóelem
    Nyílászáró szerkezet
    Sóder
    Tetőfedő anyag
    Tűzálló anyag
    Útépítő anyag
  T  Építőanyagipar
  R  Építés
  E  Aszfalt
    Bitumen
    Durvakerámiaipari termék
    Faanyag
    Finomkerámiaipari termék
    Műkő
    Terméskő
  X  Építőanyagipari berendezés
    Hangszigetelés
    Hőszigetelés
    Tetőszigetelés
    Vízszigetelés

ÉPÍTŐANYAG-VIZSGÁLAT
 F  Anyagvizsgálat
 E  Szilárdsági vizsgálat

ÉPÍTŐANYAGIPAR
 F  Ipar
 A Habarcs- és betonipar
   Mészipar
   Szilikátipar
 P  Építőanyag
   Építőanyagipari technológia
 X Építőipar
   Faipar

ÉPÍTŐANYAGIPARI BERENDEZÉS
 F  Ipari berendezés
 A Durvakerámiaipari berendezés
   Formázóberendezés
   Őrlőberendezés
   Törőgép
   Üvegipari berendezés
 T  Építőanyagipari technológia
   Építőipari géptan
 X Építőanyag
   Építőipari berendezés

ÉPÍTŐANYAGIPARI TECHNOLÓGIA
 F  Gyártástechnológia
 T  Építőanyagipar
   Vegyészmérnöki ismeretek
 P  Építőanyagipari berendezés
 X Kerámiai gyártástechnológia
Építőelem
  LV Alkatrész
    Építőszekrény-elv
    Épületszerkezeti elem
    Panel

Építőgép
  L  Építőipari berendezés

ÉPÍTŐIPAR
  H&  Építésgazdaság
    Építési beruházás
    Építésiparosítás
    Építőipari gazdaságtan
    Építőipari vállalat
  HV  Építőmérnöki ismeretek
  F  Ipar
  A  Épületasztalosság
    Kőfaragóipar
    Magasépítés
    Mélyépítés
  P  Építés
    Építési szaktanácsadás
    Építész
    Építészet
    Építmény
    Építőipari generálkivitelezés
    Építőipari géptan
    Építőipari tervezés
    Épületbontás
    Épületgépészet
    Épületkarbantartás
    Épületszigetelés
    Kőművesmunka
    Létesítmény
    Szerkezettervezés
  X  Építőanyagipar
    Szakipar

ÉPÍTŐIPARI BERENDEZÉS
  H  Építőgép
    Építőipari gép
  F  Ipari berendezés
  A  Épületgépészeti berendezés
    Földmunkagép
    Tömörítőgép
    Útépítőgép
    Vasútépítő gép
  T  Építőipari géptan
  R  Építés
  X  Anyagmozgató berendezés
    Építőanyagipari berendezés
    Préslégszerszám

Építőipari gazdaságtan
  L& Építőipar
    Gazdaságtan

ÉPÍTŐIPARI GENERÁLKIVITELEZÉS
 T  Építőipar
 R Beruházás
 X Építőipari tervezés
Építőipari gép
  L  Építőipari berendezés

ÉPÍTŐIPARI GÉPKÖLCSÖNZÉS
  H  Zsalukölcsönzés
  F  Gépkölcsönzés
  X  Háztartásigép-kölcsönzés

ÉPÍTŐIPARI GÉPTAN
 F  Géptan
 T  Építőipar
 P  Építőanyagipari berendezés
   Építőipari berendezés
 R Építészet

ÉPÍTŐIPARI TERVEZÉS
  HV  Építéstervezés
    Építészmérnök
  F  Tervezés
  T  Építőipar
  R  Lakásépítés
  E  Építész
  X  Beruházás
    Építési szaktanácsadás
    Építőipari generálkivitelezés
    Szervezési tanácsadás

Építőipari vállalat
  L& Építőipar
    Vállalat

Építőmérnöki ismeretek
  LV Építészet
    Építőipar

Építőmester
  L  Építész

ÉPÍTŐMŰVÉSZET
  H&  Építészeti örökség
  HV  Építészeti alkotás
  X  Építészet
    Műemlékvédelem

ÉPÍTŐSZEKRÉNY-ELV
  H  Domino-rendszer
    Modulos szerkezet
  HV  Építőelem
  R  Gyártmánytervezés
  X  Szerkezeti kivitel

EPOXIGYANTA
 F Hőre keményedő műanyag
   Poliaddíciós műanyag

EPROM
  M: Erasable Programmable Read-Only Memory; törölhető, programozható, csak olvasható tár
  F  Tár

ÉPÜLET
  H  Egyszintes épület
    Ház
    Többszintes épület
  H&  Épületbiztosítás
    Épületdíszítés
    Épületkár
    Épületvizsgálat
    Iskolaépület
    Könnyűszerkezetes épület
    Panelos épület
    Raktárépület
  F  Építmény
  A  Csarnok
    Faház
    Felfújható építmény
    Gazdasági épület
    Középület
    Lakóépület
    Melléképület
    Mobil épület
    Pavilon
    Torony
  P  Egészségügyi épületberendezés
    Épületrész
  X  Épületszerkezet
    Épülettájolás

ÉPÜLETALAPOZÁS
  H&  Cölöpalapozás
  HV  Alap
    Alapozás
    Bázis
  F  Mélyépítési szerkezet
    Teherhordó szerkezet
  T  Építés
    Geotechnika
    Mérnök-geológia
  P  Földmunka
  E  Cölöpverés
  X  Alépítmény
    Dúcolás
    Talaj
    Talajszilárdítás

ÉPÜLETASZTALOSSÁG
 F Asztalosság
   Építőipar
 P Nyílászáró szerkezet
 X Épületlakatosság
   Épületüvegezés
   Szakipar

ÉPÜLETBERENDEZÉS
 F Gép és berendezés
 A Egészségügyi épületberendezés

Épületbiztosítás
 L& Épület
    Kárbiztosítás

ÉPÜLETBONTÁS
  HV  Bontás
    Lebontás
  T  Építőipar
  X  Betonvágás
    Épületkarbantartás
    Magasépítés

ÉPÜLETBŐVITÉS
  H&  Tetőtérbeépítés
  F  Magasépítés
  A  Emeletráépítés
ÉPÜLETBURKOLAT
  H&  Csempézés
  HV  Burkolás
    Burkolat
    Burkolóanyag
    Védőburkolat
  F  Felszerelő szerkezet
  A  Falburkolat
    Padló
  T  Szakipar
  E  Burkolólap
    Parketta
    Vakolat
  X  Kőművesmunka

Épületdíszítés
 L& Díszítés
    Épület

Épületelem
 LV Épületszerkezeti elem
    Panel

Épületfelújitás
 L   Épületkarbantartás

Épületfenntartás
 L   Épületkarbantartás

ÉPÜLETFIZIKA
 F Alkalmazott fizika
 R Építészet
 E Talajfizika

ÉPÜLETGÉPÉSZET
  HV  Építésszerelés
  F  Építészet
  T  Építőipar
  P  Épületgépészeti berendezés
    Épületlakatosság
    Épületvillamosság
    Gázkészülék
    Villamos szerelés
  X  Csőszerelvény
    Egészségügyi technika
    Klímatechnika
    Légtechnika
    Szakipar

ÉPÜLETGÉPÉSZETI BERENDEZÉS
 F Építőipari berendezés
 A Felvonó
   Forróvíztároló
   Fűtőberendezés
   Légkondicionáló berendezés
   Szellőzőberendezés
   Vízmelegítő berendezés
   Vízvezeték
 T Épületgépészet
 P Épületszerelvény
 E Világítási berendezés
 X Egészségügyi épületberendezés
   Fürdőszoba-berendezés
Épülethatároló szerkezet
 L  Épületszerkezet

Épületkár
 L& Épület
    Gazdasági veszteség

ÉPÜLETKARBANTARTÁS
  H  Épületfelújitás
    Épületfenntartás
    Tatarozás
  H&  Lakásfelújítás
  HV  Lakásfenntartás
    Lakáskarbantartás
  F  Karbantartás
  A  Homlokzatfelújítás
  T  Építőipar
    Lakásügy
  R  Családi ház
  E  Hegymászótechnika
  X  Épületbontás
    Felújítás
    Magasépítés
    Szakipar
    Újjáépítés

ÉPÜLETKERÁMIA
 F Finomkerámiaipari termék
 A Burkolólap
   Egészségügyi kerámia
 T Lakás

ÉPÜLETLAKATOSSÁG
 F Lakatosság
 T Épületgépészet
 X Épületasztalosság

ÉPÜLETRÉSZ
  H  Balkon
  H&  Terepszint alatti épületrész
  A  Bejárat
    Erkély
    Karzat
    Loggia
    Padlás
    Pince
    Pulpitus
    Szószék
    Terasz
  T  Épület

ÉPÜLETSZERELVÉNY
 F Szerelvény
   Tömegcikk
 A Ajtózár
   Egészségügyi épületszerelvény
   Vasalat
 T Egészségügyi épületberendezés
   Épületgépészeti berendezés
 X Csőszerelvény
   Fürdőszoba-berendezés
   Nyílászáró szerkezet

ÉPÜLETSZERKEZET
  H  Épülethatároló szerkezet
  F  Műszaki szerkezet
  A  Felszerelő szerkezet
    Teherhordó szerkezet
  P  Épületszerkezeti elem
    Tartószerkezet
  X  Csatornázás
    Épület
    Hőtágulás
    Kémény
    Mélyépítési szerkezet

ÉPÜLETSZERKEZETI ELEM
  H&  Blokkos építési technológia
    Előregyártott építőelem
  HV  Blokk
    Építőelem
    Épületelem
  F  Szerkezeti elem
  A  Betonelem
    Falazóelem
    Panel
  T  Épületszerkezet

ÉPÜLETSZIGETELÉS
 F Szakipar
   Szigetelés
 A Falszigetelés
   Tetőszigetelés
 T Építőipar
 E Vízszigetelés

ÉPÜLETSZOBRÁSZAT
 F Szakipar
   Szobrászat
 X Kőfaragóipar

ÉPÜLETTÁJOLÁS
  HV  Tájolás
  X  Épület

ÉPÜLETÜVEGEZÉS
 F Szakipar
 X Épületasztalosság

ÉPÜLETVÉDELEM
 F Anyagvédelem

ÉPÜLETVILLAMOSSÁG
 F Erősáramú elektrotechnika
 T Épületgépészet
 P Világítási berendezés
   Villámvédelem
   Villanyszerelés
 E Világítástechnika

Épületvizsgálat
 L& Épület
    Műszertechnika

Épületzaj
 L& Hang
    Rezgés
    Szilárdtestfizika
ÉRBETEGSÉG
 F Szervi betegség
 A Érelmeszesedés
   Trombózis
   Viszérgyulladás
 X Keringési rendszer

ERBIUM
 F Ritkaföldfém

ÉRC
  H  Fémtartalmú ásvány
  H&  Érckészlet
    Érclelőhely
    Ércmosás
    Ércmosó
    Ércpellet
    Ércrakodó
    Ércszállító berendezés
    Érctelep
    Fejtő-szállítógép
    Feltárt érckészlet
    Földtani érckészlet
  F  Ásvány
  A  Bauxit
  T  Érctartalmú kőzet
    Kohóelegy

Ércbánya
  L& Bánya
    Ércbányászat

ÉRCBÁNYÁSZAT
  H&  Ércbánya
  F  Bányászat
  X  Ásványbányászat

Ércdúsítás
  L& Ásványelőkészítés
    Dúsítás

Ércelőkészítés
  L  Ásványelőkészítés

Ércelőkészítő berendezés
  L  Ásványelőkészítő berendezés

Ércfeldolgozás
  L  Ásványelőkészítés

Ércképződés
  L  Ásványképződés

Érckészlet
  L& Ásványvagyon
    Érc

Érclelőhely
  L& Ásványlelőhely
    Érc

Ércmosás
  L& Ásványelőkészítés
    Érc
    Közegmosás
Ércmosó
  L& Ásványelőkészítő berendezés
    Érc
    Közegmosás

Ércpellet
  L& Darabos termék
    Érc
    Pelletezés

Ércpörkölés
  L& Ásványelőkészítés
    Pörkölés

Ércrakodó
  L& Érc
    Rakodóberendezés

Ércszállító berendezés
  L& Anyagmozgató berendezés
    Érc
    Kohászat

ÉRCTARTALMÚ KŐZET
 F Kőzet
 P Érc

Érctelep
  L& Ásványlelőhely
    Érc

ERDEI FATERMÉK
 F  Erdei termék
   Faáru
 A Rönk
   Szálfa
   Tüzifa
 X Faszén

Erdei talaj
  L  Erdőtalaj

ERDEI TERMÉK
 F  Mezőgazdasági termék
 A Erdei fatermék
 E  Erdészet

Érdek
  L Érdekeltség

ÉRDEKCSOPORT
 X Érdekegyeztetés

ÉRDEKEGYEZTETÉS
 T Belpolitika
 X Érdekcsoport

ÉRDEKELTSÉG
  H  Anyagi ösztönzők
    Érdek
    Ösztönzés
  H&  Anyagi érdekeltség
    Nyereségérdekeltség
  F  Gazdasági magatartás
  A  Közérdek
  E  Adó
    Bér
  X  Altruizmus
    Érdekvédelem
    Gazdasági verseny
    Jövedelmezőség
    Nyereség
    Ösztöndíj

ÉRDEKKÉPVISELET
  HV  Képviselet
    Nővédelem
  F  Társadalmi szervezet
  A  Nemzetiségi szervezet

ÉRDEKVÉDELEM
 X Érdekeltség

Érdes felület
  L  Érdesség

ÉRDESÍTÉS
 F  Felületkezelés
 E  Maratás

ÉRDESSÉG
  H  Érdes felület
  H&  Érdességvizsgálat
  F  Mechanikai paraméter
  X  Felületminőség

Érdességvizsgálat
  L& Érdesség
    Felületminőség
    Mérés

ERDÉSZET
  H  Erdőgazdálkodás
    Erdőgazdaság
    Erdőipar
  H&  Famérés
  F  Mezőgazdaság
  P  Erdőművelés
    Erdőrendezés
    Erdősítés
    Erdővédelem
    Faiskola
    Fakitermelés
    Fakivágás
  R  Erdei termék
    Fa alapanyaggyártó ipar
  E  Erdőfelügyelet
  X  Vadászat

ERDÉSZETI GÉP
  H&  Rönkölőgép
  F  Mezőgazdasági gép

ERDÉSZETI ÖKOLÓGIA
  M: Erdők ökológiája
  F  Növényökológia

ERDŐ
  H  Sarjerdő
  H&  Bükkös
    Élőfakészlet
    Faállomány
    Fenyves
  F  Flóra
    Mezőgazdasági terület
  A  Őserdő
  P  Avar
    Fa
  X  Erdőtűz
    Liget

ERDŐFELÜGYELET
 F Felügyelet
 R Erdészet

Erdőgazdálkodás
  L  Erdészet

Erdőgazdaság
  L  Erdészet

Erdőipar
  L  Erdészet

Erdőírtás
  L  Erdőművelés

Erdőkárosodás
  LV Erdőpusztulás
    Erdővédelem

ERDŐMŰVELÉS
  H  Erdőírtás
  T  Erdészet

ERDŐPUSZTULÁS
  H  Fapusztulás
  HV  Erdőkárosodás
  E  Erdőtűz
    Savas eső

ERDŐRENDEZÉS
 T Erdészet

ERDŐSÍTÉS
  H  Erdőtelepítés
    Erdőültetés
  T  Erdészet
  R  Rekultiváció

ERDŐTALAJ
  H  Barna erdei talaj
    Erdei talaj
    Gesztenyebarna talaj
  F  Talaj

Erdőtelepítés
  L  Erdősítés

ERDŐTŰZ
 F Természeti katasztrófa
   Tűzeset
 R Erdőpusztulás
 E Szárazság
 X Erdő
Erdőültetés
  L  Erdősítés

ERDŐVÉDELEM
  HV  Erdőkárosodás
  F   Természetvédelem
  T   Erdészet

Eredet
  LV Eredetmonda
    Genealógia
    Származás

EREDETMONDA
  HV  Eredet

EREDETVIZSGÁLAT
  M: Autók, műtárgyak stb. származásának vizsgálata
  F   Ellenőrzés

EREDMÉNYTÁBLÁZAT
  H   Gyorsszámolókönyv
     Műszaki adattáblázat
  X   Nomogram

ÉRELMESZESEDÉS
  H   Arteriosclerózis
  F   Érbetegség
  A   Agyérelmeszesedés

ÉREM
  H   Emlékérem
  F   Kisplasztika
  A   Plakett
  T   Iparművészet
     Numizmatika
  X   Amulett
     Kitüntetés
     Szobrászat
     Vésnök

ÉREMVERÉS
 X Dombornyomás
   Mélynyomás

ÉRÉS
 A Késői érés
   Koraérés
 X Betakarítás
   Érlelés
   Megtermékenyülés
   Tenyészidő

ÉRETTSÉGI TÉTEL
 F Feladat

ERGONÓMIA
  H   Pszichotechnológia
  HV  Ipari pszichológia
     Műszaki pszichológia
     Üzempszichológia
  F   Alkalmazott élettudomány
  T   Munkaügy
  P   Emberi tényező
     Munkafeltétel
     Pihenés
    Stressz
  E  Munkaélettan
    Munkalélektan
    Világítástechnika
  X  Munkaegészségügy

ÉRINTÉSVÉDELEM
  H  Áramütés
  F  Villamos védelem
  T  Erősáramú elektrotechnika
    Munkavédelem
  X  Földelés
    Zavarvédelem

ÉRINTÉSVÉDELMI SZABÁLYZAT
 F  Szabályzat

ÉRINTKEZŐ
  H  Villamos érintkezés
  F  Villamos szerelési anyag
  T  Villamos forgógép
  X  Szikra
    Villamos vezeték

ÉRINTŐS KÉPERNYŐ
 F Képernyő

Erjedés
  L  Erjesztés

ERJEDÉSIPARI GÉP
  H&  Erjesztő berendezés
    Érlelőberendezés
    Fermentáló alagút
    Fermentáló berendezés
    Fermentor
  F  Élelmiszeripari berendezés
  R  Erjesztés
    Fermentálás
  X  Érlelés

ERJESZTÉS
  H  Erjedés
  H&  Erjesztő berendezés
  A  Fermentálás
  T  Biológiai technológia
    Élelmiszertechnológia
  R  Ecet
    Élesztő
  E  Erjedésipari gép
    Mikroorganizmus
  X  Érlelés

Erjesztő berendezés
  L& Erjedésipari gép
    Erjesztés

ERKÉLY
 F Épületrész
 X Loggia

ERKÖLCS
  HV  Szabály
  A  Orvosi etika
  P  Állatvédelem
Erkölcsi kopás
  L& Értékcsökkenés
    Kopás

ERKÖLCSRENDÉSZET
 P Állatvédelem
   Szerencsejáték

ÉRLELÉS
  H&  Érlelőberendezés
  T  Biológiai technológia
    Élelmiszertechnológia
  R  Sajt
  X  Érés
    Erjedésipari gép
    Erjesztés

Érlelőberendezés
  L& Erjedésipari gép
    Érlelés

EROTIKA
  H  Érzékiség
  HV  Szex
    Szexualitás
  R  Nemi élet
  E  Libidó
    Nemi ösztön
  X  Nemi felvilágosítás
    Pornográfia
    Szexuális segédeszköz

ERÓZIÓ
  H&  Talajerózió
  F  Exogén folyamat
  E  Áramlás
    Kavitáció
  X  Felületi aktivitás
    Talaj

ERŐ
  H  Vonóerő
  HV  Húzóerő
    Nyomóerő
    Reakció
  F  Fizikai hatás
    Mechanikai paraméter
  A  Felhajtóerő
    Határfelületi erő
    Igénybevétel
    Molekuláris erő
  T  Nyomás
  R  Gyorsulás
  E  Erőmérés
  X  Impulzus
    Mechanikai ellenállás
    Mechanikai munka
    Potenciál
  =  Karizma

Erőátalakító szerkezet
  L  Erőátviteli berendezés

Erőátvitel
  L  Erőátviteli berendezés
ERŐÁTVITELI BERENDEZÉS
 H  Erőátalakító szerkezet
    Erőátvitel
    Közlőmű
 HV  Energiaátalakító berendezés
    Hajtás
    Hajtószerkezet
    Meghajtás
    Transzmisszió
 F  Átalakító
    Géprész
 A  Hajtómű
    Hidraulikus erőátviteli berendezés
    Irányváltómű
    Mechanikai erőátviteli berendezés
    Pneumatikus erőátviteli berendezés
    Sebességváltó
    Tengelykapcsoló
    Villamos hajtás
 X  Fordulatszám
    Teljesítmény

ERŐFORRÁS
 HV  Forrás
 A  Anyag
    Energiaforrás
    Információ

ERŐGÉP
 F Gép és berendezés
 A Hőerőgép
   Léggép
   Mezőgazdasági erőgép
   Motor
   Szélgép
   Turbina
   Villamos forgógép
   Vízgép
 T Gépészmérnöki ismeretek
   Géptan

ERŐMÉRÉS
 H  Dinamométer
    Erőmérő
 R  Erő
    Súlymérés

Erőmérő
  L Erőmérés

ERŐMŰ
 H  Energiaközpont
    Villamos erőmű
    Villamos mű
 H&  Erőművi biztonságtechnika
 F  Energiaforrás
    Közmű
 A  Árapály erőmű
    Atomerőmű
    Csúcserőmű
    Hőerőmű
    Naperőmű
    Szélerőmű
    Vízerőmű
 T  Energetika
    Energiarendszer
    Villamosenergia-ipar
  P  Erőműblokk
  R  Energiatermelés
    Villamos energia
  X  Biztonságtechnika
    Segédberendezés

ERŐMŰBLOKK
  HV  Blokk
  T  Erőmű
  X  Erőművi reaktor

Erőművi biztonságtechnika
  L& Biztonságtechnika
   Erőmű

ERŐMŰVI REAKTOR
 F Atomreaktor
 X Erőműblokk

ERŐSÁRAM
 F Áram

ERŐSÁRAMÚ BERENDEZÉS
 F Villamos berendezés
 A Erősáramú kapcsolóberendezés
   Villamos forgógép
   Villamos motor

ERŐSÁRAMÚ ELEKTRONIKA
 F Elektronika
 R Teljesítményelektronika
 E Erősáramú elektrotechnika

ERŐSÁRAMÚ ELEKTROTECHNIKA
 F Elektrotechnika
 A Épületvillamosság
   Nagyfeszültségű technika
   Világítástechnika
 P Érintésvédelem
   Szünetmentes áramforrás
   Túlfeszültségvédelem
 R Erősáramú elektronika

ERŐSÁRAMÚ KAPCSOLÓBERENDEZÉS
  H  Kapcsolópult
    Kapcsolószekrény
    Vezérlőtábla
  H&  Kapcsolóüzemű tápegység
  HV  Bekapcsolás
    Energiaátviteli berendezés
    Kapcsolás
    Kapcsolóberendezés
    Kapcsolókészülék
    Kezelőberendezés
  F  Erősáramú berendezés
    Működtető szerv
  A  Kapcsolótábla
  T  Kapcsolóállomás
  P  Fojtótekercs
    Megszakító
    Villamos kapcsolókészülék
  R  Villamos kapcsolás

Erősített műanyag
  L  Kompozit anyag
ERŐSÍTŐ
  H&  Erősítőberendezés
    Kapcsolóerősítő
    Videoerősítő
  HV  Hangosítás
  F  Elektronikus áramkör
  A  Mérőerősítő
    Mézer
    Műveleti erősítő
  R  Analóg jelfeldolgozás
  E  Tranzisztor

Erősítőberendezés
  L& Erősítő
    Stúdiótechnika

ERŐSZAK
  HV  Agresszív
  F  Viselkedés
  X  Ösztön

ERŐTÉR
  H&  Gravitációs erőtér
  HV  Tér
  A  Elektromágneses tér
  T  Téridő
  E  Térelmélet
  X  Potenciál
    Térerősség
    Vektortér

ÉRTÁGÍTÓ
  HV  Vérnyomáscsökkentő szer
  F  Gyógyszer
  R  Magas vérnyomás

ÉRTÉK
 A Adat
   Gazdasági mutató
   Jövedelem
 T  Értékelmélet
   Számelmélet
 E  Értékelés

Értékbecslés
  LV Becsüs
    Vagyonértékelés

ÉRTÉKCIKK
 F Fizetési eszköz
   Pénzügyi dokumentum
 A Bélyeg
   Szállítólevél

ÉRTÉKCSÖKKENÉS
  H&  Erkölcsi kopás
  HV  Amortizáció
    Leírás
  F  Csökkenés
  R  Költség
  E  Kopás
  X  Állóeszközgazdálkodás
    Megtérülés
ÉRTÉKELEMZÉS
 F Elemzés

ÉRTÉKELÉS
  H&  Borbírálat
    Borkóstoló
    Forgalmi érték
    Használati érték
    Küllemi bírálat
  HV  Bírálat
  F  Elvont tevékenység
  A  Becslés
  T  Ellenőrzés
  R  Ár
    Érték
    Tervezés
  E  Elemzés
  X  Küllemtan

ÉRTÉKELMÉLET
 F Gazdaságtan
 P Érték

Értékesítés
  L  Eladás

ÉRTÉKESÍTÉSI SZÖVETKEZET
  H  Fogyasztási szövetkezet
  HV  Mezőgazdasági szövetkezet
  F  Mezőgazdasági szervezet
    Szövetkezet

ÉRTÉKKÖVETŐ SZABÁLYOZÁS
  H  Követő szabályozás
    Menetrendi szabályozás
    Szervo
  H&  Helyzetszabályozás
    Szervomotor
  F  Szabályozás
  X  Értéktartó szabályozás
    Helyzetállító

ÉRTÉKPAPÍR
  HV  Befektetés
    Portfólió
  F  Kötelezvény
    Pénzeszköz
  A  Csekk
    Kincstárjegy
    Kötvény
    Részvény
    Váltókövetelés
    Záloglevél
  T  Pénzpiac
    Pénzügyi jog
  E  Értékpapír-előállítás
    Tőzsdei üzletkötés
  X  Árfolyam
    Tőzsde

ÉRTÉKPAPÍR-ELŐÁLLÍTÁS
 F Papírgyártás
 T Nyomdaipar
 R Értékpapír

ÉRTÉKPAPÍR-KATALÓGUS
  H  Részvénykatalógus
ÉRTÉKPAPÍR-ÜGYNÖKSÉG
  H   Brókercég
     Tőzsdeügynökségek
  F   Gazdasági tanácsadás
  R   Tőkebefektetés
  X   Befektetési tanácsadás
     Pénzintézet
     Tőzsde

Értékszállítás
  L  Pénzszállítás

ÉRTÉKTARTÓ SZABÁLYOZÁS
 F Szabályozás
 X Értékkövető szabályozás

ÉRTÉKTÖBBLET
 X Felhalmozás
   Tőke

ÉRTELMI FOGYATÉKOS
  H   Debilitás
  HV  Fogyatékosság
     Gyengeelméjűség

ÉRTELMISÉG
 A Közgazdász
   Orvos

ÉRTESÍTÉS
 E  Hirdetés

ÉRVERÉS
  H   Pulzus
  HV  Pulzáció

ÉRZÉKELÉS
  M: Érzékekkel való felfogás
  A   Hallás
     Látás
     Szinesztézia
     Tapintás
     Térérzékelés
  R   Inger
  E   Érzékszerv
     Érzés
  =   Mérőátalakító

Érzékelő
  LV Érzékszerv
    Mérőátalakító

ÉRZÉKENYSÉG
 F Biológiai tulajdonság
 R Allergia

Érzékiség
  L  Erotika

ÉRZÉKSZERV
  HV  Érzékelő
     Szenzor
  F   Szerv
  A   Hallószerv
     Látószerv
     Lingua
  R   Érzékelés

ÉRZELEM
  H&  Érzelmi intelligencia
  F   Lelkiállapot
  A   Bánat
     Boldogság
     Félelem
     Nevetés
     Öröm
     Sírás
     Szenvedély
  E   Érzés

Érzelmi intelligencia
  L& Érzelem
    Intelligencia

ÉRZÉS
  M: Belső vagy külső inger keltette érzet, a külvilág ingereinek érzékelése
  A   Fájdalom
     Intuíció
     Ízérzés
  R   Érzékelés
     Érzelem
     Idegrendszer
     Neuron
  X   Inger
     Szuggeszció

Érzéstelenítés
  L  Aneszteziológia

ÉRZÉSTELENÍTŐ
 F Csillapító- és érzéstelenítőszer
 T Aneszteziológia
 X Fájdalomcsillapító

ESEMÉNY
 E Tevékenység

ESERNYŐ
 F Divatáru
   Vegyesiparcikk

Esküvői ruhakölcsönzés
  L  Ruhakölcsönzés

ESŐ
 F   Csapadék
     Időjárás
  A   Jégeső
     Savas eső
  R   Árvíz

Esőerdő
  L& Forró égöv
    Őserdő

Esővízlevezető csatorna
  L& Csatornázás
    Tetőfedés
Esőztető berendezés
  L  Öntözőberendezés

Esőztető öntözés
  L  Öntözés

Esőztető öntözőberendezés
  L  Öntözőberendezés

Ésszerűsítés
  L  Fejlesztés

ÉSZAKI FÉNY
 X Sarkvidék

Eszköz
  LV Gép és berendezés
    Gyártóeszköz
    Szerszám

Eszközlekötés
  L& Állóeszközgazdálkodás
    Forgóeszköz-gazdálkodás

ESZKÖZNYILVÁNTARTÁS
 F Készletnyilvántartás
 T Állóeszközgazdálkodás
   Forgóeszköz-gazdálkodás

Észlelés
  LV Mérőátalakító
     Pontosság
     Regisztrálás

ESZPERANTÓ
 F  Mesterséges nyelv

ESZPRESSZÓ
  H  Presszó
  F  Vendéglátóipari létesítmény
  R  Vendéglátás
  X  Cukrászda
    Étterem

Eszpresszógép
  L  Kávéfőző

ÉSZTER
 F Szerves oxigénvegyület
 A Acetát
   Nitroglicerin
 E Észterezés

ÉSZTEREZÉS
 F Vegyipari eljárás
 T Szerves vegyipar
 R Észter

ESZTERGAGÉP
 F Forgácsoló szerszámgép
 R Esztergálás
ESZTERGÁLÁS
  H&  Furatesztergálás
  F  Forgácsolás
  A  Faesztergályozás
  E  Esztergagép

Etalon
  LV Felületminőség
    Mértékrendszer
    Mintapéldány

ETÁN
 F Alkán
   Szénhidrogén

Etázs-fűtés
  L  Lakásfűtés

ÉTEL
  H&  Bébiétel
  HV  Eleség
  A  Készétel
    Kompót
    Konzerv
    Köret
    Saláta
  T  Gasztronómia
    Táplálkozástudomány
  R  Táplálkozás
  E  Élelmiszer
    Ételautomata
    Főzés
    Sütés
  X  Ital
    Tápérték

ÉTEL HÁZHOZSZÁLLÍTÁS
 F  Házhozszállítás

ÉTELAUTOMATA
 F Automata
   Vendéglátóipari berendezés
 R Étel
 X Ital
   Vendéglátás

ÉTER
 F Szerves oxigénvegyület
 A Acetál

ETERNIT
 F Azbesztcement termék

Etetés
  LV Adagolás
    Takarmányozás

Etetőberendezés
  LV Adagolóberendezés
    Takarmányozás

ETHERNET-HÁLÓZAT
 F Lan
ETILÉN
 F  Olefin
 R Polietilén

ÉTKÉSZLET
 T Gasztronómia
 P Edény
   Evőeszköz

Étkezés
  LV Táplálkozás
    Terítés

ÉTKEZÉSI JEGY
 E Üzleti szolgáltatás
 X Háztartási szolgáltatás

ÉTKEZÉSI SZOKÁS
 R Terítés

Étkezési zsír
  L  Zsír

ETNIKAI FÖLDRAJZ
 F Társadalomföldrajz
 R Népesség

ÉTOLAJ
  H  Repceolaj
  F  Növényolajipari termék
  E  Növényolaj
  X  Zsír

ETOLÓGIA
  H  Állatpszichológia
    Viselkedéstudomány
  P  Alkat
    Viselkedés
  R  Lélektan

ÉTREND
 A Diéta
 X Étvágy
   Gasztronómia
   Koplalás
   Táplálkozás

ÉTTEREM
  H  Bisztró
    Csárda
    Gyorséttermek
    Halászcsárdák
    Kávéház
    Pizzéria
    Vendéglő
  HV  Kocsma
  F  Vendéglátóipari létesítmény
  A  Vegetáriánus étterem
  R  Vendéglátás
  X  Borozó
    Büfé
    Eszpresszó
    Gasztronómia
    Kifőzde
    Konyhatechnika
ÉTVÁGY
 F Testi állapot
 A Falánkság
 X Emésztés
   Étrend
   Étvágytalanság
   Koplalás
   Táplálkozás

ÉTVÁGYTALANSÁG
  H  Étvágyzavar
  F  Emésztőszervi betegség
    Testi állapot
  X  Étvágy

Étvágyzavar
  L  Étvágytalanság

EUGENIKA
 E Genetika
 X Humángenetika
   Származástan

EUKARYOTA
  H  Sejtmagvas
  F  Élő szervezet
  A  Állat
    Növény
  X  Prokaryota

EUKLIDESZI GEOMETRIA
  HV  Analitikus geometria
  F  Geometria
  X  Nem-euklideszi geometria

EUROPIUM
 F Ritkaföldfém

EVAKUÁLÁS
  H  Gázritkítás
    Légritkítás
  F  Eltávolítás
  T  Vákuumtechnika
  R  Vákuum
  E  Vákuumszivattyú
  X  Légtisztítás

Evés
  L  Táplálkozás

ÉVES BESZÁMOLÓ
  H  Zárszámadás
  F  Gazdasági jelentés

EVEZÉS
 E Evezőlapát
 X Csónak
   Propulzió

EVEZŐLAPÁT
 F Lapát
 R Evezés
Evolúció
  L  Származástan

EVŐESZKÖZ
 T Étkészlet
 X Edény

ÉVSZAK
 A Nyár
   Ősz
   Tavasz
   Tél
 T Meteorológia
 X Időjárás

EXCENTER
 F Hajtóelem
   Többtengelyű alkatrész

EXHUMÁLÁS
 X Temetkezés

Exkavátor
 L  Kotrógép

EXOGÉN FOLYAMAT
  H&  Szedimentáció
    Üledékképződés
  F  Természeti folyamat
  A  Abrázió
    Defláció
    Eluviáció
    Erózió
    Karsztosodás
  T  Glaciológia
  R  Geomorfológia

Exoterm reakció
  L& Kémiai reakció
    Termokémia

EXPANZIÓ
 F Állapotváltozás
 X Gáz
   Gőz
   Hőtágulás

Expedíció
 LV Kiszállítás
    Kutatócsoport

Expo
 LV Vásár
   Világkiállítás

EXPORT
  H&  Vadexport
  HV  Kivitel
  F  Külkereskedelem
  X  Embargó
    Import

Expozíció
 LV Filmtechnika
    Fototechnika

Exspiráció
  L  Sebészet

EXTÁZIS
 R Intuíció
 E Kábítószer
   Neurózis

EXTENZÍV FEJLESZTÉS
 F Fejlesztés
 X Intenzív fejlesztés

EXTRAGALAKTIKUS RENDSZER
 F Csillagászati képződmény
 P Csillagrendszer

EXTRAHÁLÁS
  H  Kioldás
  H&  Kioldásos frakcionálás
  F  Diffúziós művelet
  A  Kilúgozás
    Perkoláció
  R  Dúsítás
    Kinyerés
  E  Extraktor
    Feltárás
  X  Oldás

EXTRAKTOR
 F Diffúziós berendezés
 R Extrahálás

Extrapoláció
  L  Közelítő módszer

EXTRUDÁLÁS
  H&  Extrudált termék
    Extruder
  F  Műanyagtechnológia
  R  Hőre lágyuló műanyag
  =  Folyatás

Extrudált termék
  L& Extrudálás
    Szintetikus műanyag

Extruder
  L& Extrudálás
    Műanyagfeldolgozó berendezés

EZOTERIKA
 A Alkímia

EZÜST
 F  Másodfajú fém
   Nemesfém
   Terméselem

Ezüstművesség
  L  Ötvösség
FA
   M: Növény
   H& Élőfakészlet
     Faállomány
   T  Erdő
   =  Faanyag

FA ALAPANYAGGYÁRTÓ IPAR
   H&  Bútorlapgyártás
     Bútorlapgyártó gép
     Faforgácslapgyártás
     Farostlemezgyártás
     Farostlemezgyártó gép
     Furnérgyártás
     Furnérgyártógép
   F  Faipar
   A  Falemez
     Fűrészipar
   P  Furnér
     Lemezipari gép
   R  Cellulózipar
     Fafeldolgozó ipar
   E  Erdészet

FA FELÜLETKEZELÉS
 F  Fakezelés
   Felületkezelés
 A Festés
   Pácolás

Faállomány
  L& Erdő
    Fa
    Növényállomány

FAANYAG
   H&  Faminta
   F  Növényi termék
     Természetes anyag
   A  Keményfa
     Parafa
     Puhafa
     Rőzse
   R  Csomagolóanyag
     Építőanyag
   E  Fakitermelés
   X  Faáru
     Fafaragás
     Faszerkezet
     Gyanta
   =  Fa

Faanyagvédelem
  L  Favédelem

FAÁRU
   H  Fatermék
   H&  Facsiszolás
     Facsiszolat
   F  Ipari termék
   A  Bútorlap
     Erdei fatermék
     Falburkolat
     Falemez
     Fatömegcikk
     Furnér
     Fűrészáru
    Gyufa
    Parketta
  T  Faipar
  E  Faesztergályozás
    Faszárítás
    Favédelem
  X  Faanyag
    Faszén

Facsiszolás
  L& Csiszolat
    Faáru

Facsiszolat
  L& Csiszolat
    Faáru

Faelőkészítés
  L  Faelőkészítő gép

FAELŐKÉSZÍTŐ GÉP
  H  Faelőkészítés
  F  Papíripari anyagelőkészítő gép

FAESZTERGÁLYOZÁS
 F Esztergálás
 T Fatechnológia
 R Faáru

FAFARAGÁS
  HV  Faragás
  F  Faforgácsolás
  T  Kézműipar
  R  Dísztárgy
  X  Faanyag

Fafeldolgozás
  L  Fafeldolgozó ipar

FAFELDOLGOZÓ IPAR
  H  Fafeldolgozás
    Fahulladék feldolgozás
  F  Faipar
    Feldolgozó ipar
  A  Bognáripar
    Bútoripar
    Kádár
  P  Gyufa
  E  Fa alapanyaggyártó ipar

Faforgácslap
  L  Faforgácslemez

Faforgácslapgyártás
  L& Fa alapanyaggyártó ipar
    Faforgácslemez

FAFORGÁCSLEMEZ
  H  Faforgácslap
  H&  Faforgácslapgyártás
  F  Falemez
  E  Tömörítő sajtolás
  X  Bútorlap
FAFORGÁCSOLÁS
 F Forgácsolás
 A Fafaragás

Fafűrész
  L& Fatechnológia
    Fűrész

Fafűrészelés
  L& Fatechnológia
    Fűrészgép

Fafűrészgép
  L& Fatechnológia
    Fűrészgép

FAGGYÚ
 F Zsír
 X Kérődző

FAGY
  H&  Fagykár
  F  Hőmérséklet
    Időjárás
  T  Éghajlattan
  X  Füstölés
    Tél

FAGYÁLLÓSÁG
 F Termikus tulajdonság
 E Fagyásgátló
 X Hűtőfolyadék

FAGYÁS
 F Fázisátalakulás
 E Hűlés
 X Dermedés
   Olvadás

FAGYÁSGÁTLÓ
 F Gátlószer
 R Fagyállóság
 X Vízhűtés

Fagyáshő
  L& Átalakulási hő
    Olvadás

Fagyáspont
  L& Átalakulási hőmérséklet
    Olvadás

FAGYASZTÁS
 E Fagyasztóberendezés
 X Kristály
   Mélyhűtés

FAGYASZTÓBERENDEZÉS
 F Hűtőberendezés
 R Fagyasztás

FAGYASZTOTT ÉLELMISZER
 F Tartósítóipari termék
  T  Hűtőipar
  E  Hűtés

FAGYASZTVA SZÁRÍTÁS
  H  Fagyasztva szárító
    Liofilezés
    Liofilizálás
  F  Szárítás
  T  Élelmiszertechnológia

Fagyasztva szárító
  L  Fagyasztva szárítás

Fagykár
  L& Fagy
    Gazdasági veszteség

FAGYLALT
  H  Jégkrém
  F  Édesipari termék

FAGYLALTGÉP
 F Édesipari gép

FAGYVÉDELEM
 T Növényvédelem

FAGYZUG
 F Mezőgazdasági terület

FAHÁZ
 F  Épület
 R Hétvégi ház

Fahulladék feldolgozás
  L  Fafeldolgozó ipar

FAIPAR
 F  Könnyűipar
 A Fa alapanyaggyártó ipar
   Fafeldolgozó ipar
 P  Asztalosság
   Faáru
   Fatechnológia
   Kádár
 R Papíripar
 X Bútoripar
   Építőanyagipar

FAIPARI BERENDEZÉS
  H&  Faipari sajtó
  F  Könnyűipari gép
  A  Famegmunkáló gép
    Lemezipari gép
  T  Fatechnológia

Faipari sajtó
  L& Faipari berendezés
    Sajtológép

FAISKOLA
 F  Mezőgazdasági üzem
 T  Erdészet
 X Szaporítótelep
FAJ
 F   Élő szervezet
 A   Géntartalék
 E   Fajtaátalakítás
 X   Nemzedék
    Törzsfejlődés

FÁJDALOM
 F Betegségtünet
   Érzés
 A Fejfájás
 R Félelem
 E Fájdalomcsillapító

FÁJDALOMCSILLAPÍTÓ
 F Csillapító- és érzéstelenítőszer
 R Fájdalom
 X Érzéstelenítő
   Gyulladásgátló
   Lázcsillapító

FAJHŐ
 F  Hőenergia

FÁJL
  H  File
  HV  Állomány
  E  Fájlkezelő rendszer

Fajlagos ellenállás
  L& Vezetőanyag
    Villamos ellenállás

FÁJLKEZELŐ RENDSZER
 F Felhasználói program
 R Fájl
 X Tárolószervezés

FÁJLSZERVEZÉS
 X Tárolószervezés

Fajsúly
  L  Sűrűség

Fajsúlymérés
  L& Mechanikai mérés
    Sűrűség

FAJTAÁTALAKÍTÁS
  HV  Fajtaelőállítás
    Fajtajavítás
    Nemesítés
  P  Szelekció
  R  Faj
  E  Keresztezés

Fajtaelőállítás
  LV Fajtaátalakítás
    Növénynemesítés

Fajtafenntartás
  L  Törzstenyésztés
FAJTAIDEGEN
 X Keresztezés

Fajtajavítás
  LV Fajtaátalakítás
    Növénynemesítés

FAJTAKATALÓGUS
  H  Tenyészállat-katalógus

Fajtázás
  L  Anyagosztályozás

FAKEZELÉS
  H&  Fakezelőszer
    Favédőszer
  F  Anyagkezelés
  A  Fa felületkezelés
    Fatelítés
  T  Fatechnológia
  R  Favédelem

Fakezelőszer
  L& Appretálószer
    Fakezelés

FAKITERMELÉS
  H  Favágás
    Tarvágás
  A  Fakivágás
    Tuskóirtás
  T  Erdészet
  R  Faanyag
  E  Fakitermelőgép

FAKITERMELŐGÉP
 R Fakitermelés

FAKIVÁGÁS
 F Fakitermelés
   Lakossági szolgáltatás
 T Erdészet

FAKÓ TALAJ
 F  Talaj

FAKÖTÉS
 F Mechanikai kötés

FAKTORANALÍZIS
 F Matematikai analízis

FAL
  H  Falazat
    Függönyfal
    Külső fal
    Szádfal
    Támfal
  H&  Résfal
  F  Teherhordó szerkezet
  A  Oldalfal
  P  Falazóelem
  X  Falburkolat
    Hőtároló
FALÁNKSÁG
  H  Polyphagia
  F  Étvágy

Falatozó
  L  Büfé

Falazás
  L  Kőművesmunka

Falazat
  L  Fal

FALAZÓELEM
  H  Idomelem
  F  Építőanyag
    Épületszerkezeti elem
  A  Tégla
    Tübbing
    Vályog
  T  Fal

FALBURKOLAT
  H  Lambéria
  F  Épületburkolat
    Faáru
  A  Tapéta
  T  Belsőépítészet
  R  Falszigetelés
  X  Fal
    Favédelem
    Térelválasztó

FALEMEZ
 F Fa alapanyaggyártó ipar
   Faáru
 A Faforgácslemez
   Farostlemez
   Rétegelt falemez
 X Lemezipari gép

FALEPÁRLÁS
  H  Szénégetés
  H&  Faszéngyártás
  R  Faszén

FALKA
 F  Állattársulás

Falszárítás
  L  Falszigetelés

FALSZIGETELÉS
  H  Falszárítás
  HV  Szigetelőanyag
  F  Épületszigetelés
  E  Építési szigetelőanyag
    Falburkolat
  X  Hangszigetelés
    Hőszigetelés
    Vízszigetelés

FALU
  H  Község
  HV  Határ
    Vidék
  F  Település
  A  Hegyközség
  E  Falusi turizmus
    Önkormányzat
  X  Mezőgazdaság
    Tanya

FALUSI TURIZMUS
 F  Turista idegenforgalom
 R Falu
 X Fizetővendéglátás

Falvastagság
  L  Méretezés

Famegmunkálás
 L  Fatechnológia

FAMEGMUNKÁLÓ GÉP
 F Faipari berendezés

Famérés
 L& Erdészet
    Mérés

Faminta
 L& Faanyag
    Öntőforma

Fapusztulás
  L  Erdőpusztulás

Fáradás
  LV Fáradtság
    Kifáradási határ

Fáradt olaj
  L& Kenőolaj
    Regeneráció

FÁRADTSÁG
  HV  Fáradás
    Kifáradás
  E  Vitaminhiány
  X  Pihenés

Faragás
  LV Bőripari technológia
    Fafaragás

Fárasztógép
  L  Fárasztóvizsgálat

FÁRASZTÓVIZSGÁLAT
  H  Fárasztógép
    Kifáradásvizsgálat
  F  Roncsolásos anyagvizsgálat
  A  Élettartamvizsgálat
  R  Kifáradási határ

FARKASTOROK
 F Fejlődési rendellenesség
Farm
  L  Farmergazdaság

Farmakológia
  L Gyógyszerészet

FARMERGAZDASÁG
  H  Farm
  HV  Családi gazdálkodás
    Parasztgazdaság
  F  Mezőgazdasági üzem
  R  Paraszti gazdálkodás
  X  Kisgazdaság
    Tanya

FAROSTLEMEZ
  H&  Farostlemezgyártás
    Farostlemezgyártó gép
  F  Falemez
  E  Aprítás
    Gőzölés
    Hasítás
    Rostosítás

Farostlemezgyártás
  L& Fa alapanyaggyártó ipar
    Farostlemez

Farostlemezgyártó gép
  L& Fa alapanyaggyártó ipar
    Farostlemez

FARSANG
 F Idő

Fasciolosis
  L  Májmétely

FÁSÍTÁS
 F  Növénytelepítés

FASOR
 F  Flóra

Fasz
  L  Hímvessző

FASZÁRÍTÁS
 F Szakipar
   Szárítás
 T Fatechnológia
 R Faáru
 X Parketta

FASZÉN
  H&  Faszéngyártás
  F  Szilárd tüzelőanyag
  R  Fatüzelés
  E  Falepárlás
    Tüzifa
  X  Erdei fatermék
    Faáru
Faszéngyártás
  L& Falepárlás
    Faszén

FASZERKEZET
 F Tartószerkezet
 R Könnyűszerkezet
 X Faanyag

FATECHNOLÓGIA
  H  Famegmunkálás
  H&  Fafűrész
    Fafűrészelés
    Fafűrészgép
    Láncfűrészgép
    Szalagfűrészgép
  F  Könnyűipari technológia
  T  Faipar
  P  Faesztergályozás
    Faipari berendezés
    Fakezelés
    Faszárítás
    Gőzölés
    Hámozás
    Hasítás
    Ragasztás

FATELÍTÉS
 F  Fakezelés
   Telítés
 R Égésgátlás
   Lángmentesítés
   Penészállóság
 E  Impregnálás

Fatermék
  L  Faáru

FATÖMEGCIKK
 F Faáru
   Tömegcikk
 T Feldolgozó ipar

FATÖRZS
 R Rönk

FATÜZELÉS
 F Szilárdanyag-tüzelés
 E Faszén
   Tüzifa

FAUNA
 P  Állat

Favágás
  L  Fakitermelés

FAVÉDELEM
  H  Faanyagvédelem
  F  Anyagvédelem
    Szakipar
  R  Faáru
  E  Fakezelés
    Felületkezelés
    Felületvédelem
    Lángmentesítés
    Szobafestés
 X  Falburkolat
    Kártevőirtás

Favédőszer
  L& Appretálószer
    Fakezelés

FAX
 H  Távmásolás
    Telefax
 F  Híradástechnikai berendezés
    Távközléstechnika
 T  Telematika
    Ügyviteltechnika

Fazék
  LV Edény
   Fazekasság

Fazekasáru
  LV Edény
    Fazekasság

FAZEKASSÁG
 H  Agyagművesség
 HV  Fazék
    Fazekasáru
 F  Kézműipar
 T  Népművészet
 P  Kőagyag termék
 X  Edény
    Finomkerámiaipari termék

Fázis
  LV Halmazállapot
   Periódus

FÁZISÁTALAKULÁS
 HV  Állapottényező
    Halmazállapot-változás
 F  Átalakulás
 A  Allotróp átalakulás
    Dermedés
    Fagyás
    Forrási folyamat
    Lecsapódás
    Olvadás
    Párolgás
    Szublimáció
 T  Folyadékok fizikája
    Gázok fizikája
    Hőtan
    Szilárdtestfizika
 X  Anyagátadás
    Átalakulási hőmérséklet
    Fázisdiagram
    Halmazállapot
    Tixotrópia

FÁZISDIAGRAM
 F  Diagram
 A Állapotábra
   Állapotdiagram
    Átalakulási diagram
  X  Fázisátalakulás
    Fizikai állapot
    Fizikai egyensúly

FÁZISÉRTÉK
 F  Villamos tulajdonság
 X Frekvencia
   Rezgés

Fáziskimaradás
  L& Energiaátviteli üzemzavar
    Villamos védelem

Fáziskimaradás elleni védelem
  L& Energiaátviteli üzemzavar
    Villamos védelem

FÁZISMÉRÉS
 F  Villamos mérés

FÁZISREAKTOR
 F  Atomreaktor

FÁZISVÁLTÓ
  H  Kandó-fázisváltó
  F  Áramátalakító
  T  Átalakítós jármű

FECSKENDŐ
 F Orvosi kézieszköz

FEDÉLZET
 X Fedélzeti berendezés
   Fedélzeti építmény

FEDÉLZETI BERENDEZÉS
 T Hajó
 X Fedélzet
   Fedélzeti építmény

FEDÉLZETI ÉPÍTMÉNY
  HV  Felépítmény
  T  Hajó
  X  Fedélzet
    Fedélzeti berendezés

Fedélzeti számítógép
  L& Járművezetés
    Számítógép

FEDETT KONDÍNIUMOS GOMBA
 R Fenésedés
   Keserűrothadás

FEDETT TÉRI TERMESZTÉS
 F Növénytermesztés
 A Fóliás termesztés
 X Növényház

Fedeztetés
  L  Párzás
Fedőbevonat
  L  Bevonat

FEGYVER
 A Akna
   Lőfegyver
   Rakétafegyver
   Vadászfegyver
 T Katonai felszerelés
 E Tűzszerészek
 X Biztonságtechnika
   Lőszer

Fegyveres értékőrzés
  LV Biztonsági szolgálat
    Rendészet

FEGYVERES TESTÜLET
 A Határőrség
   Kommandósok
   Vám- és pénzügyőrség
 E Egyenruha
 X Katonai szervezet

Fegyverkereskedelem
  L& Fegyverkezés
    Kereskedelem

FEGYVERKEZÉS
  H&  Biológiai fegyver
    Fegyverkereskedelem
    Nukleáris fegyverkezés
    Űrfegyverkezés
    Vegyi fegyverkezés
  E  Hadiipar

FEGYVERNEM
  HV  Katonai alakulat
  F  Hadsereg
  A  Gyalogság
    Hadtáp
    Különleges alakulat
    Műszaki fegyvernem
    Páncélos fegyvernem
    Tüzérség

Fehér hímzés
  L  Richelieu-hímzés

FEHÉR TÖRPE
 F Égitest

FEHÉRÍTÉS
  H  Halványítás
    Színtelenítés
  HV  Elszíntelenedés
  T  Papíripari technológia
  R  Kikészítés
  E  Fehérítőszer
  X  Savazás

FEHÉRÍTŐSZER
 F Appretálószer
 R Fehérítés
   Papír
FEHÉRJE
  H  Protein
  H&  Növényi fehérje
  F  Nagymolekulájú vegyület
    Természetes eredetű szerves vegyület
  A  Albumin
    Fibrin
    Globulin
    Hemoglobin
    Kazein
    Pepton
    Prion
    Protoplazma
    Sikér
  T  Szója
  R  Fehérjeszármazék
    Tápanyag
  E  Peptid
    Proteáz
  X  Nukleinsav
    Szerves nitrogénvegyület

Fehérje alapú műanyag
  L  Fehérjeszármazék

FEHÉRJEFORRÁS
 R Tápanyag

FEHÉRJESZÁL
 F Vegyi szál
 R Regenerált vegyi szál
 E Fehérjeszármazék

FEHÉRJESZÁRMAZÉK
  H  Fehérje alapú műanyag
    Kazein-műanyag
  F  Műanyag
    Származék
  R  Fehérjeszál
  E  Fehérje

FEHÉRNEMŰ
  H  Alsóruházat
  F  Ruházat
  A  Harisnya
  X  Ágynemű

FEHÉRVÉRSEJT
 X Leukémia

Fehérvérűség
  L  Leukémia

FEJÉS
  H&  Fejősállat
  HV  Gépi fejés
  R  Tej
    Tőgy

FEJFÁJÁS
  H  Migrén
  F  Fájdalom
  X  Agy
FEJHALLGATÓ
 F Elektroakusztikai átalakító

FEJLESZTÉS
  H  Ésszerűsítés
    Korszerűsítés
    Racionalizálás
    Tökéletesítés
    Világszínvonal
  H&  Építésiparosítás
    Iparfejlesztés
    Iparosítás
    Településfejlesztés
    Városfejlesztés
  HV  Egyszerűsítés
    Trend
  A  Extenzív fejlesztés
    Intenzív fejlesztés
    Műszaki fejlesztés
    Területfejlesztés
  R  Fejlődés
  E  Innováció
    Prognosztika
    Szerkezetátalakítás
    Változás menedzsment
  X  Kutatás

FEJLESZTŐRENDSZER
  M: Fejlesztőprogram
  H  Programfejlesztés
  F  Program

FEJLŐDÉS
 F Képződés
   Változás
 A Egyedfejlődés
   Gazdasági fejlődés
   Modernizáció
   Torzfejlődés
   Törzsfejlődés
   Urbanizáció
   Visszafejlődés
 E Fejlesztés

FEJLŐDÉSI RENDELLENESSÉG
 F Kóros folyamat
   Rendellenesség
 A Down-kór
   Farkastorok
 T Genetika
 X Elmebetegség

FEJMŰVELÉS
 F Talajművelés

FEJŐGÉP
  HV  Gépi fejés
  F  Állattenyésztési célú gép

Fejősállat
  L& Anyaállat
    Fejés

FEJTÉS
  H  Frontfejtés
  F  Bányaművelés
  P  Jövesztés
    Kihajtás
    Tömedékelés
  E  Fejtőgép
    Fúrópajzs
    Robbantás
    Sarabolóberendezés
    Vágathajtógép

Fejtő-rakodógép
  L& Fejtőgép
    Rakodás

Fejtő-szállítógép
  L& Anyagmozgató berendezés
    Érc
    Fejtőgép

FEJTŐGÉP
  H  Jövesztőgép
  H&  Fejtő-rakodógép
    Fejtő-szállítógép
    Külfejtési termelőgép
  HV  Gépi fejés
  F  Bányagép
  A  Kőzetfúrógép
  R  Fejtés
    Jövesztés

FÉK
  H  Fékberendezés
    Szervofék
  H&  Fékpad
    Fékvizsgálat
    Hidraulikus fék
    Légfék
  F  Járműrészegység
    Működtető szerv
  E  Fékezés

Fékberendezés
  L  Fék

FEKÉLY
  HV  Kelés
  F  Elhalás
  A  Gyomorfekély
  E  Gyulladás

FEKETE LYUK
 F Csillagászati jelenség
 T Világűr

FEKETEFÖLD
  H  Csernozjom
  F  Talaj

FEKETEGAZDASÁG
  H  Második gazdaság
    Rejtett gazdaság
  F  Gazdaság
  P  Láthatatlan jövedelem
  X  Adócsalás
    Adósságbehajtás

Feketerozsda
  L& Rozsdabetegség
    Rozsdagomba
FEKETESZÉN
 F Kőszén

Feketítés
  M: Fémszínezés
  L  Fémszínezés

FÉKEZÉS
 F Működtetés
 R Fék

Fékpad
  L& Fék
    Műszaki ellenőrzés

Fékvizsgálat
  L& Fék
    Műszaki ellenőrzés

Fékvizsgáló próbapad
  L& Járművizsgálat
    Műszaki diagnosztika

FELADAT
  HV  Szerep
  F  Kötelezettség
  A  Érettségi tétel
  R  Példa
  E  Jogosítvány
    Kutatócsoport
    Meghatalmazás
    Munkacsoport
  X  Cél
    Teszt

Félautomatikus
  L  Automatizálás

Felbontóképesség
  L  Képfelbontás

FÉLCSOPORT
 F Algebrai struktúra
 A Algebrai csoport
 T Csoportelmélet

Felderítés
  L  Hírszerzés

FELDERÍTŐ REPÜLŐ
 F Katonai repülőgép

FELDOLGOZÁS
  H&  Nyersanyag feldolgozás
    Salakfeldolgozás
  HV  Előállítás
  F  Előállító tevékenység
  A  Előkészítő feldolgozás
    Feltárás
    Húsfeldolgozás
    Információfeldolgozás
    Kőolajfeldolgozás
    Papírfeldolgozás
    Tejfeldolgozás
    Terményfeldolgozás
  P  Anyagkezelés
  X  Gyártás

FELDOLGOZÓ IPAR
 F Ipar
 A Ácsmesterség
   Asztalosság
   Fafeldolgozó ipar
   Fémfeldolgozó ipar
   Gumifeldolgozóipar
   Műanyagfeldolgozó ipar
   Tojásfeldolgozó ipar
 P Fatömegcikk
 X Könnyűipar

FELÉGETÉS
  H  Tarlóégetés
  F  Égetés
  R  Tarló

FELEJTÉS
  H  Amnézia
  F  Kóros lelkiállapot
    Lelki folyamat
  R  Emlékezés

FÉLELEM
  HV  Szorongás
  F  Érzelem
  R  Agresszió
    Pánik
  E  Fájdalom
    Veszély
  X  Halál
    Kényszerneurózis
    Politikai feszültség
    Válság

Félelemneurózis
  L  Kényszerneurózis

Felelősségbiztosítás
  L  Kárbiztosítás

Felépítmény
  LV Fedélzeti építmény
    Járműpálya

Felezési idő
  L& Bomlás
     Radioaktív sugárzás

FELFEKVÉS
  H  Decubitus
  F  Elhalás
  X  Bőr

FÉLFÉM
 F Elem
 A Alumínium
   Antimon
   Arzén
    Asztácium
    Berillium
    Bór
    Germánium
    Polonium
    Szilícium
    Tellúr

Félfogadás
  LV Rendelőintézet
    Ügyfélszolgálat

FELFÚJHATÓ ÉPÍTMÉNY
 F  Épület

FELFÚVÓDÁS
 F Betegségtünet
   Emésztőszervi betegség
 X Bél
   Gyomor

FELFÜGGESZTÉS
  H&  Rugós felfüggesztés
    Teleszkópos felfüggesztés
  E  Rugó
  X  Jármű-függesztőszerkezet
  =  Teleszkóp

Felfűtés
  L   Fűtés

FELHAJTÓERŐ
 F Erő
 R Testek úszása

FELHALMOZÁS
 T Gazdaság
   Készletgazdálkodás
 X Államháztartás
   Értéktöbblet

Felhasználás
  LV Alkalmazás
    Fogyasztás
    Hasznosítás
    Kihasználás

Felhasználási útmutató
  LV Használati utasítás
    Kezelési utasítás

FELHASZNÁLÓI PROGRAM
  H  Alkalmazói program
    Programcsomag
  H&  Elektronikus kézirat
    Grafikus program
    Kiadványszerkesztő program
  HV  Műszaki kézirat
  F  Program
  A  Ellenőrzőprogram
    Fájlkezelő rendszer
    Generáló program
    Integrált programcsomag
    Játékprogram
    Keresőrobot
    Szövegszerkesztő
    Vírusölő
  P  Súgó
  R  Adatbáziskezelő rendszer
    Szakértői rendszer

FELHÍVÁS
 X Hirdetés

FELHŐ
 T  Légkörtan
 R Csapadék
 X Köd

FELIRATOZÁS
 F  Írás
 R Cégtábla
 E  Címfestő
 X Fémtábla
   Gravírozás

FELISMERÉS
  H&  Alakfelismerés
    Beszédfelismerés
    Jelfelismerés
    Karakterfelismerés
    Képfelismerés
  HV  Kép
    Megismerés
  F  Lelki folyamat
  A  Intuíció
  T  Jelfeldolgozás
  R  Problémamegoldás
  E  Intelligencia
    Képzettársítás
  X  Mesterséges intelligencia

FELJÁRÓ
 X Bejárat
   Lépcső

Felkeményedés
  L  Hidegkeményítés

FÉLKÉSZTERMÉK
  H  Előgyártmány
    Féltermék
  F  Termék
  A  Nyerstermék
  T  Forgóeszköz-gazdálkodás

Felkészülés
  LV Edzés
    Előkészítés
    Példa

FÉLMELEG ALAKÍTÁS
 F Melegalakítás

Felmelegedés
  L  Melegedés

FELMENTÉS
  HV  Mentesítés
FELMÉRÉS
  H  Helyzetfelmérés
  H&  Ingatlanfelmérés
    Statisztikai felmérés
  T  Szervezés
    Szociometria
  R  Elemzés
  E  Becslés
    Kérdőív
  X  Helyzetjelentés

FELNŐTTOKTATÁS
 A Vezetőképzés

Feloldóberendezés
  L  Papíripari anyagelőkészítő gép

FELSŐRUHÁZAT
 F Ruházat

FELSŐVEZETÉK
  H&  Felsővezetékről táplált jármű
  P  Villamos vezeték
  X  Áramszedő
    Földalatti áramlevétel
    Járművillamos berendezés
    Villamos kocsi
    Villamos vontatás

Felsővezetékről táplált jármű
  L& Felsővezeték
    Villamos jármű

Felszállás
  LV Indítás
     Repüléstechnika

FELSZÁLLÓTERMELÉS
 T  Szénhidrogén-bányászat
   Vízbányászat
 X Artézi kút

FELSZÁMOLÁS
  H  Szanálás
  T  Iparjog
  X  Csőd
    Gazdasági veszteség
    Munkanélküliség
    Válságmenedzselés

FELSZEDŐBERENDEZÉS
  H  Rendfelszedés
  F  Betakarító gép

Felszerelés
  LV Gép és berendezés
    Katonai felszerelés
    Szerelés

FELSZERELŐ SZERKEZET
  M: Épületszerkezet
  F  Épületszerkezet
  A  Épületburkolat
    Nyílászáró szerkezet
    Szigetelés
Felszín
  L  Felület

FELSZÍN ALATTI VÍZ
  H   Rétegvíz
  H&  Felszín alatti víz hidrológiája
  F   Víz
  A   Bányavíz
     Hévíz
     Karsztvíz
     Talajvíz
  T   Vízkészlet
  X   Potamológia
     Vízszintsüllyesztés

Felszín alatti víz hidrológiája
  L& Felszín alatti víz
     Hidrológia

Felszíni fejtés
  L   Külszíni művelés

Felszíni formáció
  L   Geomorfológia

FELSZÍNI GEOFIZIKA
 F  Geofizika
 P  Talajvizsgálat
 X Talajtan

FELSZÍNI VÍZ
 F  Víz
 A Állóvíz
   Folyóvíz
   Forrásvíz
   Tengervíz
 T  Vízkészlet
 X Hullámzás
   Tározó

FELSZÍVÓDÁS
 T  Anyagcsere
 E  Bélbolyhok
 X Emésztés

Felszívóképesség
  LV Higroszkóposság
    Telítés

Feltalálás
  L   Találmány

FELTÁRÁS
  M: Anyag kiválasztása, szabaddá, értékesíthetővé tétele, előkészítő feldolgozása
  F   Feldolgozás
  A   Aprítás
     Pépesítés
     Rostosítás
  R   Ásványelőkészítés
     Extrahálás
     Kinyerés
  E   Anyagosztályozás
  X  Anyagkezelés
  =  Bányaművelés

Feltárt érckészlet
  L& Ásványvagyon
     Érc

Feltekercselőberendezés
  L  Tekercselő berendezés

Féltermék
  L  Félkésztermék

Feltevés
  L   Hipotézis

Feltolódás
  M: Földtan
  L  Szerkezeti földtan

Feltöltés
  LV Adagolás
     Motorfeltöltés

Feltöltőberendezés
  L  Motorfeltöltés

Feltöltődés
  M: Villamosság
  L  Villamos töltés

FELÚJÍTÁS
  H  Rekonstrukció
  H&  Festékkazetta-felújítás
  F  Helyreállítás
  A  Homlokzatfelújítás
  R  Avulás
    Műszaki fejlesztés
    Üzemfenntartás
  X  Épületkarbantartás
    Karbantartás

FELÜGYELET
 F Ellenőrzés
 A Bankfelügyelet
   Erdőfelügyelet
   Pénztárfelügyelet

FELÜLET
  H  Felszín
  H&  Felületi hő
    Felületi kisülés
    Felületi nyomás
    Felületi súrlódás
  X  Alakzat

FELÜLETAKTÍV ANYAG
  H  Detergens
    Tenzid
  F  Aktiválószer
    Asszociációs kolloid
  A  Mosószer

Felületbevonás
  L  Bevonás
Felületelőkészítés
  L   Felületkezelés

Felületfémtelenítés
  L& Felülettisztítás
     Fémes anyag

FELÜLETFIZIKA
 P Határfelületi jelenség
 X Felületkémia
   Kolloidika
   Molekuláris fizika

FELÜLETI AKTIVITÁS
 F Fizikai hatás
   Határfelületi jelenség
 T Felületkémia
 R Diffúzió
 X Adszorpció
   Erózió

FELÜLETI FESZÜLTSÉG
 F Határfelületi jelenség
 X Folyadék
   Határfelületi erő
   Kapillaritás

Felületi hatás
  L   Határfelületi jelenség

Felületi hő
  L& Felület
     Hőenergia

FELÜLETI KEMÉNYSÉG
  H   Karckeménység
  F   Hőkezelési jellemző
     Keménység
  E   Keményítés

Felületi kisülés
  L& Felület
     Kisülés

FELÜLETI NEMESÍTÉS
  H&  Nemesíthető acél
     Nemesíthetőség
  HV  Nemesítés
  F   Hőkezelés
  P   Edzőmegmunkálás
     Megeresztés
  R   Szemcsefinomság
  X   Finomítás
     Szegregáció

Felületi nyomás
  L& Felület
     Igénybevétel

Felületi súrlódás
  L& Felület
     Súrlódás
Felületi szerelés
  L& Elektronikai gyártástechnológia
     Felületszerelt áramkör

FELÜLETKÉMIA
 F Fizikai kémia
 P Felületi aktivitás
   Határfelületi jelenség
 X Felületfizika
   Kolloidika
   Molekuláris kémia

FELÜLETKEZELÉS
  H  Felületelőkészítés
  HV  Felületmegmunkálás
  F  Anyagkezelés
  A  Elektrokémiai felületkezelés
    Érdesítés
    Fa felületkezelés
    Felülettisztítás
    Fényezés
    Keményítés
    Lángmentesítés
    Mechanikai felületkezelés
    Vegyi felületkezelés
  T  Mechanikai technológia
  R  Favédelem
    Felületvédelem
    Korrózióvédelem
  E  Felületkezelő berendezés
    Felületkezelő szerszám
    Felületkezelőszer
    Fémszínezés
  X  Finomfelületi megmunkálás
    Kikészítés

FELÜLETKEZELŐ BERENDEZÉS
 F Gyártóberendezés
 A Elektrokémai felületkezelő berendezés
   Finomfelületi megmunkálógép
 R Felületkezelés

FELÜLETKEZELŐ SZERSZÁM
  H&  Kaparóeszköz
  F  Szerszám
  A  Kefe
  R  Felületkezelés
  X  Felületkezelőszer

FELÜLETKEZELŐSZER
 F Anyag felhasználás/rendeltetés szerint
   Vegyipari termék
 A Tisztítószer
 R Felületkezelés
 X Bevonószer
   Felületkezelő szerszám

Felületmegmunkálás
  LV Felületkezelés
    Finomfelületi megmunkálás

FELÜLETMINŐSÉG
  H&  Érdességvizsgálat
    Felületvizsgálat
  HV  Etalon
    Fényesség
  F  Mechanikai paraméter
  T  Tűréstechnika
  X  Érdesség

Felületmosás
  L& Felülettisztítás
    Mosás

FELÜLETSZERELT ÁRAMKÖR
  H&  Felületi szerelés
  F  Áramkör
  R  Nyomtatott áramkör
  E  Mikrotechnológiai beültetés
  X  Miniatürizálás

Felületszilárdítás
  LV Betétedzés
    Keményítés
    Kérgesítés

Felületszinezés
  L  Fémszínezés

FELÜLETTISZTÍTÁS
  H&  Felületfémtelenítés
    Felületmosás
  HV  Portalanítás
  F  Felületkezelés
    Tisztítás
  A  Oxidmentesítés
    Sorjázás
  E  Mosás
    Sótalanítás
    Tisztítóberendezés
    Zsírtalanítás
  =  Fémtelenítés

FELÜLETVÉDELEM
 F Anyagvédelem
 A Aktív felületvédelem
   Korrózióvédelem
   Passzív felületvédelem
 R Favédelem
 E Bezsírozás
   Felületkezelés

Felületvizsgálat
  L& Felületminőség
    Mérés

FELÜLVILÁGÍTÓK
 F Ablakszerkezet

Felülvizsgálat
  LV Ellenőrzés
    Mérés
    Orvosi diagnosztika

FELVÁSÁRLÁS
 F Beszerzés
   Nagykereskedelem
 A Tejbegyűjtés
  R  Közellátás
  X  Begyűjtés

FÉLVEZETŐ
  H&  Félvezető gyártás
    Félvezetőalapú áramkör
    Lavinahatás
  F  Villamos anyag
  A  Kerámiai félvezető
  T  Integrált áramkör
    Mikroelektronika
  P  Elektród
    Félvezető eszköz
  E  Atomrácsvegyület
    Elektronikai gyártástechnológia
    Intermetallikus vegyület
    Mikrotechnológiai beültetés
  X  Egykristály
    Elektron
    Energiaszint
    Lézer
    Villamos vezetés

FÉLVEZETŐ DETEKTOR
 F Detektor

FÉLVEZETŐ DIÓDA
  H&  Alagútdióda
    Fényemittáló dióda
    Fotodióda
    Gunn-dióda
    Led
    Lézerdióda
    Világítódióda
    Zener-dióda
  F  Dióda
    Félvezető eszköz
  X  Alagúthatás
    Gunn-hatás
    Zener-hatás

FÉLVEZETŐ ESZKÖZ
  H&  Termisztor
  HV  Tokozás
  A  Félvezető dióda
    Tirisztor
    Tranzisztor
    Triac
    Varisztor
  T  Félvezető

Félvezető gyártás
  L& Elektronikai gyártástechnológia
    Félvezető

Félvezető optika
  L  Optoelektronika

FÉLVEZETŐ TECHNIKA
 F Elektrotechnika
 T Mikroelektronika
 P Elektronikai gyártástechnológia
   Integrált áramkör
 E Elektronfizika
   Kondenzált anyagok fizikája
   Szilárdtestfizika
  X  Mikrotechnika
    Optoelektronika

Félvezető vegyület
  L  Intermetallikus vegyület

Félvezetőalapú áramkör
  L& Félvezető
    Integrált áramkör

FELVITEL
 A Rétegelés
 T  Bevonás
 E  Bevonószerszám

FELVONÓ
  H  Felvonószerelés
    Lift
    Személyfelvonó
    Teherfelvonó
  H&  Aknaszállító berendezés
    Felvonómotor
  F  Emelőgép
    Épületgépészeti berendezés
  X  Sikló

Felvonómotor
  L& Felvonó
    Villamos motor

Felvonószerelés
  L  Felvonó

FELVONULÁS
  H&  Díszszemle
    Katonai díszfelvonulás/parádé

FELVONULÁSI TERÜLET
  H  Építési hely
  F  Terület
  X  Építés
    Telephely

Fém
 LV Fémes anyag
   Fémes elem

Fém és műanyag ragasztás
 L& Fémes anyag
    Műanyag
    Ragasztás

Fém és üveg ragasztás
 L& Fémes anyag
    Ragasztás
    Üveg

FÉM-KERÁMIAI KÖTÉS
 F Kémiai kötés

Fémbevonás
 L  Bevonás fémmel

Fémbevonat
 L& Bevonás fémmel
    Bevonat

Fémcsiszolás
 L  Köszörülés

Fémek kutatása
 LV Földtani kutatás
    Metallográfia

FÉMES ANYAG
  H&  Felületfémtelenítés
    Fém és műanyag ragasztás
    Fém és üveg ragasztás
    Fémgőz
    Fémminta
    Fémragasztó
    Üvegfém
  HV  Fém
  F  Kohászati termék
    Szervetlen anyag
  A  Acél
    Fémpor
    Folyékony fém
    Hőálló fém
    Keményfém
    Kevertfém
    Kis olvadáspontú fém
    Kísérőfém
    Nagyolvadáspontú fém
    Nagytisztaságú fém
    Nemvasfém
    Ötvözet
    Szinterfém

FÉMES ELEM
  HV  Fém
  F  Elem
  A  Alkálifém
    Átmeneti fém
    Földfém
    Higany
    Másodfajú fém
    Savképzőfém
  R  Vezetőanyag

FÉMES KÖTÉS
 F Kémiai kötés

Fémes vegyület
 LV Fémvegyület
    Intermetallikus vegyület

FÉMEZŐBERENDEZÉS
 F Bevonóberendezés
 A Fémszóró berendezés
 R Bevonás fémmel

FÉMFELDOLGOZÓ IPAR
 F Feldolgozó ipar
 P Fémtömegcikk
 X Fémipar
   Fémkohászat

Fémfelvitel
 L  Bevonás fémmel
Fémfestés
 LV Autófényezés
    Festés

FÉMFINOMÍTÁS
  H&  Fémleválasztás galvanizálással
  F  Finomítás
  P  Dekarbonizáció
    Folyékonyfém-kezelés
    Foszfortalanítás
    Kéntelenítés
  E  Galvanizálás

FÉMFIZIKA
 T Fizikai kémia
 R Metallográfia

FÉMFÓLIA
  HV  Fólia
  F  Hengerelt termék

Fémforgácsoló szerszám
 L  Forgácsolószerszám

FÉMFÜRDŐ
  H  Fémolvadék
  F  Hőkezelőanyag
  T  Tüzi fémezés
  X  Folyékony fém
    Hűtőfolyadék
    Kezelőfürdő
    Olvadék

Fémgalvanizálás
 L  Galvanizálás

Fémgőz
 L& Fémes anyag
    Gőz

Fémgőzölés
 L& Bevonás fémmel
   Gőzfázisú leválasztás

Fémhidrid
 L& Fémvegyület
    Hidrid vegyület

FÉMHULLADÉK
  H  Színesfémhulladék
    Vashulladék
  F  Ipari hulladék
  X  Szemét

FÉMIPAR
 F Nehézipar
 A Alumíniumipar
 X Fémfeldolgozó ipar
   Fémkohászat

Fémkábel
 L  Kábel
Fémkarbid
 L  Karbid

FÉMKERÁMIA
 F Kerámiai anyag

FÉMKOHÁSZAT
 F Kohászat
 A Alumíniumkohászat
   Rézkohászat
 X Fémfeldolgozó ipar
   Fémipar

FÉMLÁGYÍTÁS
  HV  Normalizálás
  R  Anyaglágyulás
  E  Hőkezelés
    Izzítás

Fémleválasztás galvanizálással
 L& Fémfinomítás
    Galvanizálás

FÉMMEGMUNKÁLÁS
 F Megmunkálás
 A Nemesfém megmunkálás
 T Gépgyártástechnológia
 X Bronzművesség

Fémmegmunkáló gép
 L  Szerszámgép

Fémminta
 L& Fémes anyag
   Öntőforma

Fémnyomás
 L  Alaknyomás

Fémolvadék
 L  Fémfürdő

FÉMORGANIKUS VEGYÜLET
  H  Szerves fémvegyület
  F  Elemorganikus vegyület
    Fémvegyület

Fémoxid
 L& Fémvegyület
    Oxid

FÉMPOR
  H&  Fémporrobbanás
  F  Fémes anyag
    Por
  T  Porkohászat
  X  Porozitás
    Zsugoríthatóság

Fémporrobbanás
 L& Fémpor
   Robbantás
Fémrács
 L  Kristályrács

Fémragasztó
 L& Fémes anyag
   Ragasztó

FÉMSZÁL
 F Szervetlen szálasanyag

FÉMSZERKEZET
 F Tartószerkezet
 R Könnyűszerkezet
 X Acélszerkezet

FÉMSZÍNEZÉS
  H  Barnítás
    Feketítés
    Felületszinezés
    Kékítés
  R  Felületkezelés
  E  Oxidálás
    Pácolás
    Vegyi felületkezelés
  X  Elszíneződés
    Színezés

FÉMSZÓRÁS
  H  Ívszórás
  F  Bevonás fémmel
    Szórómegmunkálás
  R  Plattirozás
  E  Fémszóró berendezés
  X  Lángszórás
    Plazmaszórás

FÉMSZÓRÓ BERENDEZÉS
  H  Fémszóró pisztoly
    Ívszóróberendezés
  F  Fémezőberendezés
    Szóróberendezés
  R  Fémszórás

Fémszóró pisztoly
 L  Fémszóró berendezés

FÉMTÁBLA
 T Reklámgrafika
 X Cégtábla
   Feliratozás
   Reklámtábla

Fémtan
 L  Metallográfia

Fémtartalmú ásvány
 L  Érc

FÉMTELENÍTÉS
 F Elvonás
 T Kőolajfinomítás
 = Felülettisztítás

FÉMTÖMEGCIKK
 F Tömegcikk
  A  Edény
    Kézi szerszám
    Kötőelem
    Lánc
    Patkó
    Rugó
    Vasalat
    Zárórács
  T  Fémfeldolgozó ipar
  X  Acéláru
    Műszaki cikk
    Vegyesiparcikk

FÉMVÁZAS MŰANYAG
 F Kompozit anyag

FÉMVEGYÜLET
  H&  Alkálifém-vegyület
    Alkáliföldfém-vegyület
    Fémhidrid
    Fémoxid
    Földfém-vegyület
  HV  Fémes vegyület
  F  Atomrácsvegyület
  A  Fémorganikus vegyület
  X  Intermetallikus vegyület
    Klaszter-vegyület

Fenés
  L  Élezés

FENÉSEDÉS
 F Foltosság
   Rothadás
 E Fedett kondíniumos gomba

Fenntartás
  LV Karbantartás
    Üzemfenntartás

FENOL
 F  Aromás vegyület
   Hidroxivegyület

Fenolgyanta
  L  Fenoplaszt

FENOLÓGIA
 X Éghajlattan

FENOPLASZT
  H  Fenolgyanta
    Krezolgyanta
  F  Hőre keményedő műanyag
    Polikondenzátum

Fenőkészülék
  L  Élezés

Fenőkő
  L  Élezés

FÉNY
  H&  Fényelhajlás
    Fényelnyelés
    Fényemisszió
    Fényenergia
    Fényinterferencia
    Fénysebesség
    Fénysugárzás
    Fényszórás
    Fényterjedés
    Fénytörés
    Fényvisszaverődés
    Fotoemisszió
    Ívfény
    Megvilágítás
  HV  Sugár
  F  Elektromágneses rezgés
    Sugárzás
  T  Napsugárzás
  R  Szín
  X  Színkép

FÉNYÁTERESZTŐ KÉPESSÉG
  H  Transzparencia
  F  Állósági tulajdonság

FÉNYCERUZA
 F Adatbeviteli eszköz

Fénycső
  L  Gázkisüléses lámpa

FÉNYELEKTROMOS ANYAG
 F Villamos anyag

Fényelektromos hatás
  L  Fotoelektromosság

Fényelektromos jelenség
  L  Fotoelektromosság

Fényelektromos vezető
  L  Fényvezető szál

FÉNYELEM
 F Mérőátalakító
 X Fényérzékenység
   Fotocella

Fényelhajlás
  L& Fény
    Interferencia

Fényelnyelés
  L& Abszorpció
    Fény

Fényemisszió
  L& Emisszió
    Fény

Fényemittáló dióda
  M: Fénykibocsátó dióda
  L& Félvezető dióda
   Fotoelektromosság

Fényenergia
  L& Energia
    Fény
FÉNYÉRZÉKENY ANYAG
  H&  Fényérzékeny bevonat
  F  Anyag tulajdonság szerint
  A  Fényképészeti papír
    Fénymásoló papír
    Filmanyag

Fényérzékeny bevonat
  L& Bevonat
    Fényérzékeny anyag

FÉNYÉRZÉKENYSÉG
 F Állósági tulajdonság
 X Fényelem
   Fotocella

FÉNYESÍTÉS
  H  Polírozás
  F  Finomfelületi megmunkálás
  R  Bútorlap
  E  Polirozógép
  X  Fényezés

Fényesség
  LV Felületminőség
    Optikai mérés

Fényességmérő
  L  Optikai mérés

FÉNYEZÉS
  H  Fényezőanyag
  F  Felületkezelés
  A  Autófényezés
  X  Fényesítés
    Zománcozás

Fényezőanyag
  L  Fényezés

FÉNYFORRÁS
  HV  Forrás
  F  Energiaforrás
  A  Gázkisüléses lámpa
    Gyertya
    Ívlámpa
    Izzólámpa
    Lámpa
    Lézer
  T  Világítástechnika

Fényinterferencia
  L& Fény
    Interferencia

FÉNYJELENSÉG
 A Fluoreszcencia
   Foszforeszcencia
   Kisülés
   Láng
   Lumineszcencia
   Opaleszcencia
 X Fénypor
FÉNYJELZŐ
 F Jelzőeszköz

FÉNYKÉP
  H  Fotó
  F  Képi dokumentum
  A  Dagerrotípia
    Diakép
    Fényképmásolat
    Mikrofilm
    Reklámfotó
    Sajtófotó
    Szociofotó
  T  Fényképalbum
    Fotometria
    Fotóművészet
    Fototechnika
  R  Használati képi dokumentum
    Látkép
  X  Fényképészeti papír
    Filmanyag
    Másolás

FÉNYKÉPALBUM
 P Fénykép

Fényképészet
  LV Fotóművészet
    Fototechnika

FÉNYKÉPÉSZETI FELSZERELÉS
  HV  Fotóberendezés
  F  Gép és berendezés
  A  Fényképezőgép

FÉNYKÉPÉSZETI PAPÍR
 F Fényérzékeny anyag
   Különleges papír
 T Fototechnika
 X Fénykép

Fényképészeti vegyszer
  L& Fototechnika
    Vegyszer

Fényképezés
  LV Fotóművészet
    Fototechnika

FÉNYKÉPEZŐGÉP
  HV  Fotóberendezés
    Kamera
  F  Fényképészeti felszerelés
  R  Fototechnika

FÉNYKÉPLEMEZ
 F Filmanyag

FÉNYKÉPMÁSOLAT
  M: Dokumentumról fényképezőgéppel készült fénykép
  H  Fotokópia
  F  Fénykép
    Másolat
FÉNYMÁSOLÁS
  H  Dokumentummásolás
    Iratmásolás
    Xerox
  F  Másolás
    Üzleti szolgáltatás
  T  Ügyviteltechnika
  E  Fénymásológép
  X  Gépírás

FÉNYMÁSOLAT
  M: Dokumentumról fénymásoló berendezéssel készült másolat
  F  Másolat
  A  Diazomásolat

FÉNYMÁSOLÓ PAPÍR
 F Fényérzékeny anyag
   Különleges papír

FÉNYMÁSOLÓGÉP
 F Ügyviteltechnikai eszköz
 R Fénymásolás

FÉNYMÉRÉS
  H  Fénymérő
  E  Fényszűrő
  X  Optikai mérés

Fénymérő
  L Fénymérés

Fénymikroszkópia
  L  Mikroszkópos vizsgálat

FENYŐ
  H&  Fenyves

FÉNYPOLARIZÁCIÓ
  HV  Polarizáció
  X  Terjedés

FÉNYPOR
  H  Luminofor
  F  Por
  X  Fényjelenség

FÉNYREKLÁM
 F Hirdetés
 T Világítástechnika
 E Látványtechnika
   Reklámgrafika
   Reklámügynökség
 X Fényújság

Fénysebesség
  L& Fény
    Sebesség

Fénysorompó
  L  Forgalomirányító berendezés

FÉNYSUGARAS OSZCILLOGRÁF
 F Oszcilloszkóp
Fénysugárzás
  L& Fény
    Terjedés

FÉNYSZEDÉS
 F Betűszedés

Fényszórás
  L& Fény
    Visszaverődés

FÉNYSZÓRÓ
  H  Reflektor
  F  Járművillamos berendezés
    Lámpa

FÉNYSZŰRŐ
  H&  Infravörös szűrő
  HV  Szűrés
    Szűrő
  R  Fénymérés
    Színmérés

FÉNYTAN
  HV  Optika
  F  Fizika
  A  Akuszto-optika
    Kvantumoptika
    Magnetooptika
    Színtan
  P  Optikai készülék
    Optikai mérés
    Optikai rendszer
  R  Fotokémia
    Látszerészet
    Optoelektronika
    Világítástechnika

Fénytechnika
  L  Világítástechnika

Fényterjedés
  L& Fény
    Terjedés

Fénytörés
  L& Fény
    Refrakció

FÉNYÚJSÁG
 X Fényreklám

Fényvédelem
  L  Fényvédőfólia

FÉNYVÉDŐFÓLIA
  H  Fényvédelem
  HV  Ablakfólia
  F  Műanyagfólia
  X  Ablakszerkezet
    Autóüveg
    Biztonsági fólia
    Üveg
Fenyves
  L& Erdő
    Fenyő

FÉNYVEZETŐ SZÁL
  H  Fényelektromos vezető
    Optikai szál
  H&  Optikai kábel
  F  Üvegszál
  T  Száloptika
  X  Elektrooptikai anyag

Fényvillamosság
  L  Fotoelektromosság

Fényvisszaverődés
  L& Fény
    Visszaverődés

FERDESÉGMÉRŐ
  H  Hajlásmérés
    Hajlásszög
  F  Geofizikai műszer
  R  Fúrólyuk
    Szögmérés

FERDETEST
 F Algebrai struktúra
 A Algebrai test

Féregírtás
  LV Féregirtószer
    Kártevőirtás

FÉREGIRTÓSZER
  HV  Féregírtás
  F  Növényvédőszer

FÉRFI
 F  Ember
   Nem
 X Férfi munka
   Nő

FÉRFI MUNKA
 F  Munkaerő
 X Férfi

FÉRFIRUHÁZAT
 F  Ruházat

FÉRGESSÉG
 F Parazitás fertőző betegség
 A Bélférgesség
   Gyomorférgesség
   Hólyagférgesség
   Légcsőférgesség
   Orsóférgesség

FERMENTÁLÁS
  H&  Fermentáló alagút
    Fermentáló berendezés
    Fermentor
  F  Erjesztés
  T  Biokémiai technika
    Biológiai technológia
    Dohányipar
    Élelmiszertechnológia
  E  Enzim
    Erjedésipari gép
  X  Bioreaktor

Fermentáló alagút
  L& Erjedésipari gép
    Fermentálás

Fermentáló berendezés
  L& Erjedésipari gép
    Fermentálás

Fermentor
  L& Erjedésipari gép
    Fermentálás

FERMION
 F Elemi részecske
 A Barion
   Lepton

FEROMON
 F Csalogatóanyag
   Hormon

FÉRŐHELY
 F Hely
 X Állattartási épület

FERRIMÁGNESES ANYAG
  H  Antiferromágnesség
    Ferrit
    Ferritmag
  HV  Ferromágneses kerámiaanyag
  F  Kerámiai félvezető
    Mágneses anyag
  X  Mágneses adathordozó

Ferrit
  L  Ferrimágneses anyag

FERRITES ACÉL
 F  Acél

Ferrites elektróda
  L   Hegesztő elektróda

Ferritlemezes tár
  L  Tár

Ferritmag
  L  Ferrimágneses anyag

Ferrodielektrikum
  L  Villamos szigetelés

FERROELEKTROMOS ANYAG
 F Villamos anyag
 X Ferroelektromosság
FERROELEKTROMOSSÁG
 F Villamosság
 X Ferroelektromos anyag

Ferromágnes
  L  Ferromágneses anyag

FERROMÁGNESES ANYAG
  H  Ferromágnes
    Ferromágnesség
  HV  Ferromágneses kerámiaanyag
  F  Mágneses anyag
  X  Hiszterézis
    Mágneses adathordozó

Ferromágneses kerámiaanyag
  LV Ferrimágneses anyag
    Ferromágneses anyag

Ferromágnesség
  L  Ferromágneses anyag

FERROÖTVÖZET
  HV  Vasötvözet
  F  Ötvözet
  R  Dezoxidáció

Ferrorezonancia
  L& Rezgőkör
    Rezonancia
    Villamos feszültség

Fertilitás
  L   Szaporodás

Fertőtlenítés
  L  Csírátlanítás

FERTŐTLENÍTŐSZER
 F Gyógyszer
 R Csírátlanítás

FERTŐZÉS
  H&  Kullancsfertőzés
  HV  Átvitel
    Bacillusgazda
    Betegségátvitel
    Vírusátvitel
  R  Fertőző betegség
    Genny
    Tetanusz
  E  Élettani sérülés

FERTŐZŐ BETEGSÉG
  H&  Anaemia infectiosa
    Bakteriózis
    Behurcolás
    Endemia
    Járvány
    Járványos betegség
    Leptospirózis
    Q-láz
  HV  Bacillusgazda
  F  Betegség
  A  Aids
    Bakteriális fertőzés
    Gombás megbetegedés
    Nemibetegség
    Parazitás fertőző betegség
    Rhinotracheitisz
    Spirochéta betegség
    Vész
    Vírusos betegség
  T  Járványtan
  E  Fertőzés
    Kórokozó
  X  Csírátlanítás
    Ellenállóképesség

Festék
  L  Festőszer

Festékadalék
  L& Adalékanyag
    Festőszer

Festékbevonat
  L& Bevonat
    Festés

FESTÉKBOLT
 F Üzlet
 T Festékipar
 R Festőszer
   Festőszerszám
 X Vegyesiparcikk
   Vegyiáru

Festékhengerlés
  L  Festés

FESTÉKIPAR
 F Vegyipar
 P Festékbolt
   Festőberendezés

FESTÉKKAZETTA
  H&  Festékkazetta-felújítás
  X  Nyomtató

Festékkazetta-felújítás
  L& Felújítás
    Festékkazetta

FESTÉKSZÓRÁS
  H  Lakkszórás
  H&  Festékszóró berendezés
    Festékszóró pisztoly
  F  Festés
    Szórómegmunkálás

Festékszóró berendezés
  L& Festékszórás
    Festőberendezés
    Szóróberendezés

Festékszóró pisztoly
  L& Festékszórás
    Festőberendezés
    Szóróberendezés
FESTÉS
  H  Festékhengerlés
    Lakkozás
  H&  Festékbevonat
    Mázolás
  HV  Alapozás
    Fémfestés
  F  Bevonás idegenanyag felhordással
    Fa felületkezelés
  A  Festékszórás
    Szobafestés
    Textilfestés
  R  Bútorlap
  E  Festőberendezés
    Festőszer
    Festőszerszám
    Mártó bevonás
  X  Színezés

Festés és mázolás
  L   Szobafestés

Festés-tisztítás
  L   Vegytisztítás

Festő
  LV Festőművész
   Szobafestés

FESTŐBERENDEZÉS
  H  Lakkozóberendezés
  H&  Festékszóró berendezés
    Festékszóró pisztoly
  F  Bevonóberendezés
  T  Festékipar
  R  Festés
  X  Festőüzem

FESTŐMŰVÉSZ
  HV  Festő

FESTŐSZER
  H  Festék
    Lakk
    Lakk- és festékanyag
    Zománcfesték
  H&  Festékadalék
    Hőálló festék
    Kence
    Lakk- és festékipar
  F  Bevonószer
  P  Kötőanyag
    Lakkgyanta
    Oldószer
    Pigment
  R  Festés
  E  Festékbolt

FESTŐSZERSZÁM
  H  Ecset
  F  Bevonószerszám
  R  Festés
  E  Festékbolt

FESTŐÜZEM
 X Festőberendezés

FÉSÜLÉS
 T Fonalgyártás
  E  Fésülőgép

FÉSÜLŐGÉP
 F Fonóipari berendezés
 R Fésülés

Fésűs fonal
  L  Fonal

FÉSÜSFORMÁZÁS
 F  Öntészeti formázás

FÉSZEK
  H  Fészkelés
  A  Hangyaboly
  X  Költés

FESZÍTÉS
  H&  Feszített beton
    Feszítőberendezés
    Feszítőmű
  T  Szerelés

Feszített beton
  L& Feszítés
     Vasbeton

FESZÍTETT VÍZTÜKÖR
 F  Víz

Feszítőberendezés
  L& Feszítés
    Szerelőberendezés

Feszítőmű
  L& Feszítés
    Tartószerkezet

Fészkelés
  L  Fészek

Feszmérő
  L  Nyomásmérés

FESZTIVÁL
 F  Rendezvény

Feszültség
  LV Mechanikai feszültség
    Politikai feszültség
    Villamos feszültség

Feszültségcsökkentés
  LV Feszültségszabályozás
    Mechanikai feszültségcsökkentés

Feszültségcsökkentő izzítás
  L& Izzítás
    Mechanikai feszültségcsökkentés

Feszültségdiagram
  L& Diagram
    Mechanikai feszültség
Feszültségesés
  LV Feszültségkimaradás
    Feszültségszabályozás

Feszültségforrás
  LV Feszültséggyűjtő hely
    Villamos feszültségforrás

FESZÜLTSÉGGYŰJTŐ HELY
  HV  Feszültségforrás
  T  Feszültségoptika
  E  Furat
  X  Mechanikai feszültség

Feszültségi állapot
  L  Mechanikai feszültség

Feszültségimpulzus
  L  Feszültségszabályozás

Feszültségingadozás
  L  Feszültségszabályozás

FESZÜLTSÉGKIMARADÁS
  HV  Feszültségesés
  F  Energiaátviteli üzemzavar
  T  Feszültségszabályozás
  X  Villamos feszültség
    Villamos feszültségforrás

Feszültségmérés
  LV Feszültségszabályozás
    Mechanikai feszültségmérés
    Villamos feszültségmérés

FESZÜLTSÉGOPTIKA
  H&  Feszültségoptikai berendezés
  F  Optikai mérés
    Optikai rendszer
  P  Feszültséggyűjtő hely
    Mechanikai feszültség

Feszültségoptikai berendezés
  L& Feszültségoptika
    Roncsolásmentes anyagvizsgálat

Feszültségosztó
  L  Feszültségváltó

Feszültségstabilizátor
  L  Szünetmentes áramforrás

FESZÜLTSÉGSZABÁLYOZÁS
  H  Feszültségimpulzus
    Feszültségingadozás
    Feszültségugrás
  H&  Feszültségszabályozó transzformátor
  HV  Feszültségcsökkentés
    Feszültségesés
    Feszültségmérés
  F  Villamos szabályozás
  T  Energiarendszer
  P  Feszültségkimaradás
  R  Szünetmentes áramforrás
    Villamos feszültség
Feszültségszabályozó transzformátor
  L& Feszültségszabályozás
    Transzformátor

Feszültségugrás
  L  Feszültségszabályozás

FESZÜLTSÉGVÁLTÓ
   H   Feszültségosztó
   F   Elektronikus áramkör

Fet
   M: Field Effect Transistor
   L   Térvezérlésű tranzisztor

Fialás
  L  Ellés

Fiaztató
  L   Ellető

FIBONACCI-SOROZAT
  F Számsorozat
  T Számelmélet

FIBRILLÁCIÓ
   M:H: Rostosítás. Ha a szívpitvar izmos falának finom remegéséről van szó a diasztolés állásban, a "szívműködés" deszkriptor használandó
   X   Rostosítás
   =   Szívműködés

FIBRIN
  F  Fehérje
  R Alvadás

FIBROMA
  F Daganat
  X Kötőszövet

FICAM
  F Élettani sérülés
  X Rándulás

FIGYELEMGAZDASÁG
  F Gazdaság
  T Információs társadalom

Figyelőrendszer
  L  Monitoring

File
  L    Fájl

Film
  LV Filmanyag
   Hártya
   Mozgókép

FILMANYAG
   HV  Film
      Kazetta
   F   Adathordozó
      Fényérzékeny anyag
   A   Fényképlemez
      Filmszalag
    Mikrofilm
    Pozitív film
  X  Fénykép
    Mozgókép

Filmbepárlás
  L& Desztilláció
    Hártya

FILMFELVEVŐ
  H  Filmkamera
  HV  Kamera
  R  Filmtechnika

FILMFORGALMAZÁS
  F Kereskedelem
  R Mozgókép
  E Filmgyártás
  X Videofilm-készítés

FILMGYÁRTÁS
  R Filmforgalmazás
   Filmstúdió
   Mozgókép

Filmkamera
  L  Filmfelvevő

FILMMŰVÉSZET
  P Filmtechnika

Filmnyomás
  LV Szitanyomás
    Textilnyomás

FILMRAGASZTÁS
  F Ragasztás

FILMSTÚDIÓ
  F Stúdió
  E Filmgyártás

FILMSZALAG
  F Filmanyag

FILMSZÍNHÁZ
  H  Mozi
  F  Közművelődési intézmény
  E  Filmtechnika
  X  Mozijegy
    Moziműsor
    Reklámfilm
    Színház

FILMTECHNIKA
  HV  Expozíció
    Képminőség
    Képvisszaadás
  F  Információs technika
  T  Filmművészet
  P  Filmvetítés
  R  Filmszínház
  E  Filmfelvevő
  X  Finommechanika
    Fototechnika
    Optikai cikk
    Videotechnika

FILMVETÍTÉS
  H  Vetítőgép
  T  Filmtechnika

Filogenezis
  L  Törzsfejlődés

FILOXÉRA
  F Növénytetű

FINANSZÍROZÁS
  HV  Befektetés
  A  Beruházási hitel
  T  Hitelügy
  R  Beruházás
  E  Befektetési tanácsadás
    Pénzintézet
  X  Pénzügyi támogatás

FINNUGRISZTIKA
  X Asszirológia

FINOMFELÜLETI MEGMUNKÁLÁS
  HV  Felületmegmunkálás
  F  Finommegmunkálás
    Mechanikai felületkezelés
  A  Fényesítés
  E  Finomfelületi megmunkálógép
  X  Felületkezelés

FINOMFELÜLETI MEGMUNKÁLÓGÉP
  F Felületkezelő berendezés
   Szerszámgép
  A Polirozógép
   Tükörsimítógép
   Tükrösítőgép
  R Finomfelületi megmunkálás
  X Forgácsoló szerszámgép

FINOMÍTÁS
  HV  Raffinálás
  F  Anyagtulajdonság változtatás
    Vegyipari művelet
  A  Fémfinomítás
    Kőolajfinomítás
    Növényolajfinomítás
  R  Tisztítás
  X  Felületi nemesítés

Finomkerámia
  L Finomkerámiaipari termék

FINOMKERÁMIAIPARI TERMÉK
  H  Finomkerámia
  F  Kerámiai anyag
  A  Csiszolóanyag
    Épületkerámia
    Kőagyag termék
    Porcelán
  R  Építőanyag
  X   Fazekasság

FINOMLEMEZ
  F Lemez

FINOMMECHANIKA
  T Finommechanikai ipar
   Géptan
  P Forrasztás
   Nyomtató
   Óra
  R Mérőműszer
  X Eektromechanika
   Elektromechanika
   Filmtechnika
   Finommechanikai szerelés
   Műszertechnika
   Optikai cikk
   Ügyviteltechnika
   Varrógép

FINOMMECHANIKAI IPAR
  F Gépipar
  P Finommechanika
   Finommechanikai szerelés
  X Műszeripar

FINOMMECHANIKAI SZERELÉS
  H   Pattintás
  F   Szerelés
  T   Finommechanikai ipar
  P   Mikrotechnológiai beültetés
  X   Finommechanika

FINOMMEGMUNKÁLÁS
  F Megmunkálás
  A Finomfelületi megmunkálás

Finomvágás
  L  Pontossági vágás

FIRMVER
  M: Firmware
  F   Szoftver

Fisszió
  M: Magfisszió
  L   Hasadás

Fisztula
  L   Sipoly

Fitocönológia
  L  Növénytársulás

Fitopatológia
  L  Növénykórtan

Fitotechnika
  L& Agrotechnika
    Növénytermesztés
FITOTERÁPIA
  M: Betegségek gyógyítása növényekkel
  F   Gyógyítás
  =   Növényvédelem

Fitotoxin
  L& Méreg
    Növény

Fizetés
  L  Bér

FIZETÉSI ESZKÖZ
  A Deviza
   Értékcikk
   Pénzeszköz
   Valuta
  T Forgóeszköz-gazdálkodás
   Pénzügy
  E Forgalmi tőke

Fizetési meghagyás
  L   Meghagyás

Fizetési mérleg
  L& Államháztartás
     Mérlegbeszámoló

FIZETŐKÉPESSÉG
  H   Likviditás
  T   Bankügy

FIZETŐVENDÉGLÁTÁS
  T Vendéglátóipar
  R Idegenforgalom
   Vendéglátás
  X Falusi turizmus

FIZIKA
  H&  Matematikai fizika
  F   Fizikai és kémiai tudományok
  A   Áramlástan
     Atomfizika
     Elméleti fizika
     Fénytan
     Folyadékok fizikája
     Gázok fizikája
     Hőtan
     Képlékenységtan
     Kondenzált anyagok fizikája
     Kristályfizika
     Kvantumfizika
     Mechanika
     Plazmafizika
     Polimerfizika
     Radiofizika
     Rugalmasságtan
     Szilárdságtan
     Szilárdtestfizika
     Villamosságtan
  P   Térelmélet
  R   Anyagtudomány
     Fizikai kémia
FIZIKAI ÁLLAPOT
 H&  Állapotegyenlet
 F  Állapot
 A  Fizikai egyensúly
    Testek úszása
 E  Fizikai hatás
 X  Állapotábra
    Állapotváltozás
    Fázisdiagram

FIZIKAI EGYENSÚLY
 H  Balansz
 H&  Hőegyensúly
    Reakcióegyensúly
 HV  Egyensúly
 F  Fizikai állapot
 A  Kémiai egyensúly
 T  Sztatika
 X  Fázisdiagram
    Kiegyenlítődés
    Reverzibilis folyamat
    Testek úszása
    Virtuális elmozdulás

FIZIKAI ÉS KÉMIAI MATEMATIKA
 H  Alkalmazott fizikai matematika
    Fizikai matematika
 F  Alkalmazott matematika
 A  Asztronómiai matematika
 E  Mértékelmélet

FIZIKAI ÉS KÉMIAI TUDOMÁNYOK
  F Természettudomány
  A Anyagtudomány
   Fizika
   Kémia
   Kriogénia
   Radiológia
   Röntgenológia
  X Alkímia

FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁG
  F Tulajdonság
  A Állósági tulajdonság
   Anyagszerkezeti tulajdonság
   Kémiai tulajdonság
   Mágnesség
   Mechanikai tulajdonság
   Ragadósság
   Termikus tulajdonság
   Villamos tulajdonság
   Villamosság

FIZIKAI FÖLDRAJZ
  F Földrajz
  P Atmoszféra
   Bioszféra
   Hidroszféra
   Litoszféra

FIZIKAI HATÁS
 H  Hatás-ellenhatás elve
 F  Hatás
 A  Alagúthatás
    Erő
    Felületi aktivitás
    Gunn-hatás
    Hall-hatás
    Hőhatás
    Lökőhatás
    Mössbauer-hatás
    Nyomás
    Peremhatás
    Pinch-hatás
    Raman-hatás
    Vonzás
    Zener-hatás
  R  Fizikai állapot

FIZIKAI HŐ
  H&  Kiterjedési hő
  F  Hőenergia
  A  Átalakulási hő

FIZIKAI KÉMIA
  F Kémia
  A Elektrokémia
   Felületkémia
   Fotokémia
   Kolloidika
   Magkémia
   Molekuláris kémia
   Plazmakémia
   Reakciókinetika
   Sztereokémia
   Termokémia
   Ultrahangkémia
  P Fémfizika
   Molekuláris fizika
  E Fizika

Fizikai matematika
  L  Fizikai és kémiai matematika

FIZIKAI MUNKA
  F Munkavégzés
  X Szellemi munka
   Ülőmuka

FIZIKAI TARTALOM
  F Jellemző
  A Befogadóképesség
   Béltartalom
   Összetétel
  X Terjedelem
  = Tartalom

Fizikai-kémiai vizsgálat
  L  Analitikai kémia

FIZIKOTERÁPIA
  F Gyógyítás
  A Helioterápia

Fiziognómia
  L  Arc
Fiziológia
  L   Élettan

FIZIOLÓGIAI KÉMIA
  F Kémia
  A Neurokémia
  X Biokémia
   Gyógyszerkémia

Flexográfia
  L  Magasnyomtatás

Flexográfiai nyomógép
  L& Magasnyomtatás
    Nyomógép

Flokkuláció
  L  Koagulálás

Flokkulátor
  L  Koagulálás

FLÓRA
  H&  Szikes növényzet
  A  Erdő
    Fasor
    Gyep
    Liget
    Puszta
    Sivatag
    Sövény
    Szavanna
    Tundra
  P  Növény
  X  Növénytakaró

Flotációs feltárás
  L  Flotálás

FLOTÁLÁS
  H  Flotációs feltárás
    Flotálóberendezés
    Flotálószer
  F  Dúsítás
    Hidraulikus/pneumatikus szétválasztó berendezés
  R  Ásványelőkészítés
    Szennyvíztisztítás
  E  Adhézió
  X  Habosodás
    Iszap

Flotálóberendezés
  L  Flotálás

Flotálószer
  L  Flotálás

Flotta
  LV Hadihajózás
    Hajózás

FLUID
  H&  Fluiddinamika
  HV  Fluid állapot
  A  Folyadék
    Gáz

Fluid állapot
  LV Fluid
     Fluidizáció

Fluidágyas reaktor
  L& Fluidizáló berendezés
    Vegyipari reaktor

Fluidágyas tüzelés
  L& Fluidizáló berendezés
    Tüzelés

Fluiddinamika
  L& Dinamika
    Fluid

FLUIDIZÁCIÓ
  H  Lebegtetés
  H&  Fluidizációs szállítás
    Fluidizációs szárító
    Lebegő olvasztás
  HV  Fluid állapot
  F  Vegyipari eljárás
  R  Adszorpció
    Ásványelőkészítés
    Granulálás
    Pörkölés
    Szárítás
  E  Fluidizáló berendezés
  X  Por

Fluidizációs szállítás
  L& Fluidizáció
    Hosszútávú anyagmozgatás

Fluidizációs szárító
  L& Fluidizáció
    Szárítóberendezés

FLUIDIZÁLÓ BERENDEZÉS
  H&  Fluidágyas reaktor
    Fluidágyas tüzelés
  R  Fluidizáció

Fluktuáció
  L  Ingadozás

FLUOR
  H&  Fluorózis
  F  Halogén elem

FLUORESZCENCIA
  H  Fluoreszkálás
  H&  Fluoreszcenciás analízis
    Fluoreszcens spektroszkópia
    Röntgenfluoreszcenciás spektroszkópia
  F  Fényjelenség
  T  Fotoelektromosság
  X  Foszforeszcencia

Fluoreszcenciás analízis
  L& Fluoreszcencia
    Optikai analízis
Fluoreszcens spektroszkópia
  L& Fluoreszcencia
    Spektroszkópia

Fluoreszkálás
  L  Fluoreszcencia

FLUORID
  H&  Fluoridálószer
    Fluoridtalanítás
  F  Halogenid
  A  Freon
  R  Fluoridálás

FLUORIDÁLÁS
  H&  Fluoridálószer
  F  Vegyi bevonás
  E  Fluorid

Fluoridálószer
  L& Bevonószer
    Fluorid
    Fluoridálás

Fluoridtalanítás
  L& Bevonat
    Eltávolítás
    Fluorid

FLUORIT
 F Halogénásvány

Fluorózis
  L& Betegség
    Fluor

FLUORTARTALMÚ MŰANYAG
 F Polimerizátum
 A Teflon

Fóbia
  L  Kényszerneurózis

FODRÁSZAT
  HV  Hajápolás
    Hajvágás
  F  Szolgáltatóipar
  P  Haj
  R  Paróka
  E  Fodrászkellék
    Hajvvágógép
  X  Hajviselet
    Kozmetika
    Parfüméria
    Szépségverseny

FODRÁSZKELLÉK
  HV  Kellék
  R  Fodrászat
  E  Kozmetikum
  X  Parfüméria

FOG
  H  Fogsor
  R  Harapás
    Rágás
  E  Fogászat
    Fogtechnika

FOGADÁS
  =  Lóversenyfogadás
    Sportfogadás

Fogadó
  LV Panzió
    Szálloda

Fogadóállomás
  L& Szállítmányozás
    Szervezés

FOGALOM
  HV  Leírás
  T  Logika
  E  Képzet

Fogamzás
  L Megtermékenyülés

Fogamzásgátlás
  LV Fogamzásgátló
   Óvszer
   Születésszabályozás

FOGAMZÁSGÁTLÓ
  HV  Fogamzásgátlás
  F  Gátlószer
    Gyógyszer
  R  Megtermékenyülés
    Születésszabályozás
  X  Óvszer

Fogas
  LV Fogaskerekű vasút
   Süllő
   Talajsimító

FOGASKERÉK
  H  Fogaskerék-fogazat
    Fogazat
  H&  Fogaskerékvizsgáló készülék
  HV  Fogaskerekű
  F  Fogazott gépelem
  T  Fogaskerék-hajtómű

Fogaskerék-fogazat
  L  Fogaskerék

FOGASKERÉK-HAJTÓMŰ
  HV  Fogaskerekű
  F  Mechanikus hajtómű
  A  Differenciálmű
  P  Bolygómű
    Fogaskerék

FOGASKERÉKHENGERLŐ GÉP
 F Hengerlőgép
 R Foghengerlés
Fogaskerékszivattyú
  L  Forgódugattyús szivattyú

Fogaskerekű
  LV Fogaskerék
    Fogaskerék-hajtómű
    Fogaskerekű vasút

FOGASKEREKŰ VASÚT
  HV  Fogas
    Fogaskerekű
  F  Különleges vasút

Fogaskerékvizsgáló készülék
  L& Fogaskerék
    Profilmérés

FOGÁSZAT
  H  Fogfájás
    Fogorvostudomány
    Stomatológia
  F  Orvostudomány
  R  Fog
  E  Fogászati cikk
    Fogorvos
    Fogtechnika
  X  Szájsebészet

FOGÁSZATI CIKK
 T Fogtechnika
 R Fogászat
   Fogorvos

FOGAZÁS
  H&  Fogazó marógép
    Fogazószerszám
    Fogmarás
    Fogmaró
    Lefejtő marógép
    Lefejtőmarás
  F  Forgácsolás
  E  Fogazógép
    Profilmérés

Fogazat
  L  Fogaskerék

Fogazó marógép
  L& Fogazás
    Marógép

FOGAZÓGÉP
 F Forgácsoló szerszámgép
 R Fogazás

Fogazószerszám
  L& Fogazás
    Forgácsolószerszám

FOGAZOTT GÉPELEM
 F Hajtóelem
 A Csavarkerék
   Fogaskerék

FOGBETEGSÉG
 F Emésztőszervi betegség
FOGÉKONYSÁG
 F Élőlénytulajdonság

Fogfájás
  L  Fogászat

FOGHENGERLÉS
 F Alakhengerlés
 E Fogaskerékhengerlő gép

FOGÍNYBETEGSÉG
  H&  Ínygyulladás
  F  Szájbetegség

FOGLALAT
 F Alakos alkatrész
   Tartóelem
   Villamos szerelési anyag

FOGLALKOZÁS
  HV  Mesterség
    Pálya
    Szakember
    Szakképzettség
    Szakma
  A  Népi mesterség
  T  Munkaügy
  X  Munkaerő

FOGLALKOZÁSEGÉSZSÉGÜGYI ORVOS
  H  Üzemorvos
  F  Orvos
  R  Foglalkozási betegség
  X  Mentálhigiénia
    Munkavédelem

Foglalkozási ártalom
  L  Foglalkozási betegség

FOGLALKOZÁSI BETEGSÉG
  H  Foglalkozási ártalom
    Ipari ártalom
    Ipari betegség
  H&  Porártalom
  HV  Rokkantság
  F  Betegség
  A  Szilikózis
  T  Munkaegészségügy
  R  Rokkant
  E  Foglalkozásegészségügyi orvos

FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA
  HV  Munkaerőpiac
  A  Szociális foglalkoztatás
  P  Foglalkoztatottság
    Munkaerőgazdálkodás
  E  Munkaügy

FOGLALKOZTATOTTSÁG
 T Foglalkoztatáspolitika
 X Munkaközvetítés

Fogmarás
  L& Fogazás
   Marás
Fogmaró
  L& Fogazás
   Marógép
   Szabályos többélű forgácsolószerszám

Fogó
  L& Kézi szerszám
   Szerelés

Fogókar
  L  Robotkar

FOGORVOS
 F Orvos
 R Fogászat
 E Fogászati cikk
   Fogtechnika
 X Szájsebész

Fogorvostudomány
  L  Fogászat

Fogsor
  L  Fog

Fogszabályozás
  L  Fogtechnika

FOGTECHNIKA
  H  Fogszabályozás
    Műfogsor
  P  Fogászati cikk
  R  Fog
    Fogászat
    Fogorvos

FOGYÁS
 F Súlycsökkenés
 E Fogyasztószer
   Fogyókúra

FOGYASZTÁS
  H  Szükséglet
  H&  Élelmiszerfogyasztás
    Fogyasztásstatisztika
    Vízszükséglet
  HV  Felhasználás
    Használat
    Vízfogyasztás
  F  Gazdasági magatartás
  A  Egyéni fogyasztás
    Energiafogyasztás
  T  Gazdaságpolitika
  E  Árutermelés
    Ellátás
    Elosztás
  X  Életszínvonal
    Hasznosítás
    Hiány

FOGYASZTÁSI CIKK
  H  Közszükségleti cikk
  F  Áru
  A  Babaáru
    Élelmiszer
    Tartós fogyasztási cikk
  X  Tömegcikk

Fogyasztási szövetkezet
  L  Értékesítési szövetkezet

FOGYASZTÁSMÉRÉS
  H  Fogyasztásmérő
    Mennyiségmérés
  H&  Gázmérő
    Vízmérő
  HV  Átfolyásmérés
  F  Mérés
  A  Gázmérés
    Villamos fogyasztásmérés
  E  Fordulatszámmérés
    Számlálókészülék
  X  Áramlásmérés

Fogyasztásmérő
  L  Fogyasztásmérés

Fogyasztásstatisztika
  L& Fogyasztás
    Gazdaságstatisztika

Fogyasztói ár
  L  Ár

FOGYASZTÓSZER
 F Gyógyszer
 R Fogyás
   Fogyókúra

Fogyasztóvédelem
  L& Ellenőrzés
    Kereskedelem

Fogyatékosság
  LV Ártalom
    Betegség
    Értelmi fogyatékos
    Hátrányos helyzetű
    Hiba

FOGYÓESZKÖZ
 A Gyártóeszköz
 T Forgóeszköz-gazdálkodás

FOGYÓKÚRA
 R Elhízás
   Fogyás
 E Diéta
   Fogyasztószer
   Koplalás
 X Hízókúra

FOGZÁS
 F Élőlénynövekedés

FOJTÓTEKERCS
 T Erősáramú kapcsolóberendezés
   Transzformátor
 E Villamos tekercs
FOKOZATNÉLKÜLI HAJTÓMŰ
 F Hajtómű

Fokuszálás
  L  Optikai rendszer

Fólia
  LV Fémfólia
   Műanyagfólia

Fóliahegesztés
  LV Csomagolószer
    Műanyagfólia

FÓLIÁS TERMESZTÉS
 F  Fedett téri termesztés

FOLTOSSÁG
 F Színváltozás
 A Barnafoltosság
   Csíkosság
   Fenésedés
   Keserűfoltosság
   Levélfoltosság
   Sárgafoltosság
   Üszkösödés

Folttisztítás
  L   Vegytisztítás

FOLTVARRÁS
  H  Patchwork
  F  Textilművészet
    Varrás

FOLYADÉK
  H  Cseppfolyós állapot
    Cseppfolyós fázis
    Folyadékfázis
    Folyékony
    Folyékony állapot
  H&  Belső súrlódás
    Folyadékáramlás
    Folyadékfilm
    Folyadéksúrlódás
    Folyadékszállítás
    Folyadékszűrő
    Kvantumfolyadék
  F  Fluid
    Halmazállapot
  A  Folyékony tüzelőanyag
    Hűtőfolyadék
    Ital
    Olvadék
    Szuperfolyékonyság
    Víz
  E  Cseppfolyósítás
    Gáztalanítás
  X  Felületi feszültség
    Folyadékkristály
    Oldat
    Viszkozitás

Folyadékáramlás
  L& Áramlás
    Folyadék
Folyadékfázis
  L  Folyadék

Folyadékfilm
  L& Folyadék
    Hártya

FOLYADÉKHŰTÉS
  M: Hűtés folyadékkal
  F  Hűtés
  A  Vízhűtés
  E  Hűtőfolyadék

FOLYADÉKKRISTÁLY
  H  Folyékony kristály
  H&  Folyadékkristály elem
    Folyadékkristályos képernyő
    Folyadékkristályos kijelző
    Lcd
  F  Kristály
  X  Anizotrópia
    Folyadék

Folyadékkristály elem
  L& Folyadékkristály
    Kijelző

Folyadékkristályos képernyő
  L& Folyadékkristály
    Képernyő

Folyadékkristályos kijelző
  L& Folyadékkristály
    Kijelző

FOLYADÉKKROMATOGRÁFIA
 F Kromatográfia

FOLYADÉKOK FIZIKÁJA
  H  Hidrofizika
  F  Fizika
  A  Hidromechanika
  T  Hidrológia
  P  Fázisátalakulás
  R  Víztechnika
  E  Áramlástan
  X  Hidrokémia

Folyadékok mechanikája
  L  Hidromechanika

Folyadéksúrlódás
  L& Folyadék
    Reológia
    Súrlódás

Folyadékszállítás
  L& Folyadék
    Folyadékszállító berendezés

FOLYADÉKSZÁLLÍTÓ BERENDEZÉS
  H&  Folyadékszállítás
    Kőolajszállítás
    Vízszállítás
  F  Csővezetékes szállítóberendezés
    Hidraulikus berendezés
  A  Folyadékszivattyú
  X  Csővezeték

FOLYADÉKSZÁLLÍTÓ GÉPJÁRMŰ
 F Teherszállító gépjármű
 X Tartálykocsi

FOLYADÉKSZINT
  H&  Folyadékszintmérő
    Szintjelző
    Szintszabályozó
    Vízállásmérő
  HV  Szint
  A  Vízállás
  T  Hidrosztatika
  X  Nyomás

Folyadékszintmérő
  L& Folyadékszint
    Hidrometria

FOLYADÉKSZIVATTYÚ
  H  Vízszivattyú
  F  Folyadékszállító berendezés
    Szivattyú

Folyadékszórás
  L  Permetezés

Folyadékszűrő
  L& Anyagszűrő
    Folyadék

Folyadéktartály
  L  Tartály

FOLYAM-TENGERJÁRÓ HAJÓ
 F Hajó

FOLYAMAT
  HV  Folyás
  A  Élettani folyamat
    Elterjedés
    Gépműködés
    Irreverzibilis folyamat
    Képződés
    Körfolyamat
    Lelki folyamat
    Mozgás
    Önszerveződés
    Reverzibilis folyamat
    Természeti folyamat
    Tevékenység
    Változás
  R  Hatás
  X  Hiszterézis

FOLYAMATÁBRA
 F Műszaki dokumentum
   Szakgrafika

Folyamatellenőrzés
  L& Ellenőrzés
    Folyamatirányítás
    Számítógép
FOLYAMATIRÁNYÍTÁS
  H&  Folyamatellenőrzés
    Folyamatirányító számítógép
    Számítógépes folyamatirányítás
  F  Irányítástechnika
  A  Folyamatszabályozás
    Folyamatvezérlés
  E  Számítógépes irányítás

Folyamatirányító számítógép
  L& Folyamatirányítás
    Számítógép

FOLYAMATOS GYÁRTÁS
  H&  Folyamatos gyártósor
  HV  Futószalag
  F  Gyártás
  X  Sorozatgyártás

Folyamatos gyártósor
  L& Folyamatos gyártás
    Gyártósor

FOLYAMATOS MŰKÖDÉSŰ SZÁLLÍTÓBERENDEZÉS
  H  Surrantó
  F  Anyagmozgatási szállítóberendezés
  A  Billenőelemes szállítógép
    Elevátor
    Függőkonvejor
    Lengő- és rázó szállítógép
    Pneumatikus működésű szállítóberendezés
    Szállítócsiga
    Szállítócső
    Szállítópálya
    Szállítószalag
    Szállítóvályú
    Vonóelemes szállítógép
  X  Csővezetékes szállítóberendezés
    Gáz- és légszállító berendezés

FOLYAMATOS ÖNTÉS
 F Öntészeti öntés

FOLYAMATOS ÜZEM
  H&  Dobkemence
    Forgókemence
  F  Gépműködés

FOLYAMATSZABÁLYOZÁS
  H&  Folyamatszabályozó berendezés
  F  Folyamatirányítás
    Szabályozás

Folyamatszabályozó berendezés
  L& Folyamatszabályozás
    Szabályozó

FOLYAMATVEZÉRLÉS
 F Folyamatirányítás
   Vezérlés

FOLYAMI HAJÓZÁS
  H&  Folyami közlekedés
  F  Belvízi hajózás
Folyami közlekedés
  L& Folyami hajózás
    Vízi szállítás

Folyami vizierőmű
  L  Vízerőmű

FOLYAMŐRSÉG
 F Hadsereg

Folyás
  LV Áramlás
    Folyamat
    Folyási határ
    Hüvelyváladék

FOLYÁSI HATÁR
  HV  Folyás
    Tartós folyás
  F  Szilárdság
  E  Tartósfolyás-vizsgálat
  X  Képlékeny alakváltozás

FOLYATÁS
  H  Folyatósajtolás
  F  Képlékeny alakítás
  A  Csőfolyatás
    Rúdfolyatás
    Síkfolyatás
    Zömítőfolyatás
  E  Folyatósajtó
    Folyatószerszám
  =  Extrudálás

FOLYATÓSAJTÓ
  H  Fröccssajtoló gép
  H&  Csősajtó
    Zömítőfolyató sajtó
  F  Sajtológép
  A  Rúdsajtó
  R  Folyatás

Folyatósajtolás
  L  Folyatás

FOLYATÓSZERSZÁM
  H  Fröccssajtoló szerszám
  F  Alakítószerszám
  R  Folyatás

Folyékony
  L  Folyadék

Folyékony állapot
  L  Folyadék

FOLYÉKONY FÉM
 F Fémes anyag
 R Frissítés
 E Folyékonyfém-kezelés
 X Fémfürdő

Folyékony kristály
  L  Folyadékkristály
FOLYÉKONY TÜZELŐANYAG
  H&  Folyékonytüzelésű kemence
  F   Folyadék
     Tüzelőanyag
  A   Pakura
     Petróleum
     Tüzelőolaj
  X   Tüzelőanyag-elem

FOLYÉKONYANYAG-TÜZELÉS
 F Tüzelés

FOLYÉKONYFÉM-KEZELÉS
 F Anyagkezelés
 A Vákuumkezelés
 T Fémfinomítás
   Olvasztás
 P Dezoxidáció
   Gáztalanítás
   Keverés
 R Folyékony fém
 E Injektálás
 X Habosodás

Folyékonytrágyás kezelés
  L  Műtrágya

Folyékonytüzelésű kemence
  L& Folyékony tüzelőanyag
    Kemence

FOLYÓSÍTÓSZER
 F Vegyszer
 T Forrasztóanyag
 R Forrasztás
   Olvasztás
   Zománcozás
 X Olvadék

Folyószabályozás
  L& Árvízvédelem
    Vízrendezés

FOLYÓSZÁMLA
  HV  Számla
  F   Bankügylet
     Pénzügyi dokumentum
     Pénzügyi nyilvántartás

Folyótorkolat
  L  Folyóvíz

FOLYÓVÍZ
  M: Folyó, patak, ér, csatorna
  H  Folyótorkolat
    Vízfolyás
  F   Felszíni víz
  A   Holtág
     Magyarországi folyóvíz
     Patak
     Vízcsatorna
  T   Vízrajz
  E   Forrásvíz
  X   Ártér
    Árvíz
    Deltavidék
    Gát

Folyóvízduzzasztás
  L  Duzzasztómű

FONAL
  H  Fésűs fonal
  H&  Fonalfinomság
    Kártolt fonal
    Szálanalízis
    Szálfinomság
    Üvegfonal
  F  Textilanyag
  E  Fonalgyártás
    Fonalvezetés

FONALCSÉVÉLÉS
  HV  Csévélés
  T  Textiltechnológia
  E  Fonalcsévélő berendezés
  =  Tekercselés

FONALCSÉVÉLŐ BERENDEZÉS
 F Textilipari gép
 R Fonalcsévélés

FONÁLFÉREG
 R Fonálférgesség
   Hólyagférgesség
   Légcsőférgesség
   Orsóférgesség
   Tüdőférgesség

FONÁLFÉRGESSÉG
 F Bélférgesség
 E Fonálféreg

Fonalfinomság
  L& Fonal
    Tulajdonság

FONALGYÁRTÁS
 F Gyártás
 A Szálsodrás
 T Textiltechnológia
 P Fésülés
   Fonás
   Írezés
   Kártolás
 R Fonal
 E Fonóipari berendezés

FONALVEZETÉS
 R Fonal

FONÁS
  H&  Kártolt fonás
  T  Fonalgyártás
  P  Szálsodrás
  E  Fonógép

FONETIKA
  HV  Hangtan
FONNYADÁS
 F Növénybetegség tünet

FONÓFŰZTERMESZTÉS
 F Növénytermesztés
 X Kosárfonás

FONÓGÉP
 F Fonóipari berendezés
 R Fonás

FONÓIPARI BERENDEZÉS
 F Textilipari gép
 A Fésülőgép
   Fonógép
   Kártológép
 R Fonalgyártás

FONON
 F Kvantum

Fonottáru
  L  Kosárfonás

FORDÍTÁS
  H&  Gépi fordítás
  X  Gépírás
    Idegenvezetés

FORDÍTÓPROGRAM
  H  Compiler
    Transzlátor
  A  Assembler program
  T  Rendszerprogram
  X  Gépi nyelv
    Interpreter
    Programnyelv

Fordulat
  L  Forgás

FORDULATSZÁM
  H&  Fordulatszám-szabályozás
    Fordulatszám-szabályozó
  F  Mechanikai paraméter
  E  Fordulatszámmérés
  X  Erőátviteli berendezés
    Szögsebesség
    Teljesítmény

Fordulatszám-szabályozás
  L& Fordulatszám
    Mechanikai szabályozás
    Villamos működtetésű szabályozás

Fordulatszám-szabályozó
  L& Fordulatszám
    Mechanikai szabályozás
    Villamos működtetésű szabályozás

Fordulatszámláló
  L& Fordulatszámmérés
    Számlálókészülék
FORDULATSZÁMMÉRÉS
  H  Tachométer
  H&  Fordulatszámláló
  F  Mechanikai mérés
  R  Áramlásmérés
    Fogyasztásmérés
    Fordulatszám
    Sebességmérés
  E  Sztroboszkóp
  X  Számlálókészülék

Forgács
  L& Forgácsolás
    Ipari hulladék

FORGÁCSNÉLKÜLI ALAKÍTÁS
  H  Forgácsnélküli megmunkálás
  F  Alakítás
  A  Forgácsnélküli szétválasztás
    Képlékeny alakítás

Forgácsnélküli megmunkálás
  L  Forgácsnélküli alakítás

FORGÁCSNÉLKÜLI SZÉTVÁLASZTÁS
 F Forgácsnélküli alakítás
   Mechanikai szétválasztás
 A Aprítás
   Vágás
 E Forgácsnélküli szétválasztó berendezés

FORGÁCSNÉLKÜLI SZÉTVÁLASZTÓ BERENDEZÉS
 F Mechanikai szétválasztó berendezés
 A Aprítóberendezés
   Törőgép
   Vágóberendezés
 R Forgácsnélküli szétválasztás

FORGÁCSOLÁS
  H&  Forgács
    Menetvágás
  HV  Simítás
  F  Mechanikai szétválasztás
  A  Élezés
    Esztergálás
    Faforgácsolás
    Fogazás
    Fúrás
    Fűrészelés
    Gyalulás
    Hántolás
    Köszörülés
    Marás
    Vésés
  R  Hidegkeményítés
  E  Forgácsoló szerszámgép
    Forgácsolószerszám
  X  Koptatás

FORGÁCSOLÓ SZERSZÁMGÉP
  H&  Szélezőgép
  F  Mechanikai szétválasztó berendezés
    Szerszámgép
  A  Esztergagép
    Fogazógép
    Fúrógép
    Fűrészgép
    Gyalugép
    Köszörűgép
    Marógép
  R  Forgácsolás
  X  Finomfelületi megmunkálógép

Forgácsolókerámia
  L& Kerámiai anyag
    Szerszám

FORGÁCSOLÓSZERSZÁM
  H  Egyélű forgácsolószerszám
    Fémforgácsoló szerszám
  H&  Fogazószerszám
    Keményfémlapka
    Kerámiai lapka
  F  Alakítószerszám
  A  Balta
    Szabályos többélű forgácsolószerszám
    Szabálytalan többélű szerszám
  R  Forgácsolás
  E  Keményfém
    Kerámiai szerszámanyag
  =  Kés

FORGALMI ADÓ
 F Adó
 X Kereskedelmi forgalom

Forgalmi érték
  L& Értékelés
    Gazdasági mutató

FORGALMI TŐKE
  H&  Forgóalap
  HV  Forgóeszköz
    Tőkeforgalom
  F  Tőke
  R  Fizetési eszköz
  X  Forgótőke
    Megtérülés

Forgalom
  LV Anyagmozgatás
    Híradástechnika
    Kereskedelmi forgalom
    Közlekedés
    Szállítástechnika

FORGALOMIRÁNYITÁS
  H  Forgalomszabályozás
  H&  Járműkihasználás
  R  Közlekedés
  E  Forgalomirányító berendezés

FORGALOMIRÁNYÍTÓ BERENDEZÉS
  H  Fénysorompó
  F  Irányítástechnikai berendezés
  A  Jelzőtábla
  R  Forgalomirányitás

Forgalomsűrűség
  L& Közlekedés
    Teljesítmény

Forgalomszabályozás
  L  Forgalomirányitás

FORGALOMTECHNIKA
  H  Közlekedéstechnika
  P  Garázsipari berendezések
    Sorompó
    Üzemanyagtöltő állomás
  X  Közlekedés
    Navigáció

Forgalomtervezés
  L& Közlekedés
    Műszaki tervezés

FORGÁS
  H  Fordulat
    Rotáció
  F  Mozgás

FORGÁSTEST
 F Mértanilag határozott alakzat
 A Henger
   Karikagyűrű

FORGATTYÚ
  H&  Forgattyús tengely
  F  Hajtóelem
    Többtengelyű alkatrész
  T  Forgattyús mechanizmus

Forgattyús berendezés
  L& Forgattyús mechanizmus
    Mechanikus hajtómű

FORGATTYÚS MECHANIZMUS
  H&  Forgattyús berendezés
  F  Gépi mechanizmus
    Mechanikai erőátviteli berendezés
  P  Forgattyú
  X  Csuklós mechanizmus

Forgattyús tengely
  L& Forgattyú
    Tengely

Forgóablak
  L  Ablakszerkezet

Forgóajtó
  L  Ajtó

Forgóalap
  L& Forgalmi tőke
    Forgótőke

Forgódaru
  L  Daru

Forgódugattyús belsőégésű motor
  L& Belsőégésű motor
    Forgódugattyús motor
FORGÓDUGATTYÚS MOTOR
  H  Wankel-motor
  H&  Forgódugattyús belsőégésű motor
  F  Dugattyús motor
  A  Forgódugattyús szivattyú
  X  Bolygódugattyús motor

FORGÓDUGATTYÚS SZIVATTYÚ
  H  Fogaskerékszivattyú
    Forgótolattyús szivattyú
    Gördülődugattyús szivattyú
    Tömlős szivattyú
    Vízgyűrűs szivattyú
  F  Forgódugattyús motor
    Térfogatkiszorításos szivattyú
  X  Csavarszivattyú

Forgóeszköz
  LV Forgalmi tőke
    Forgóeszköz-gazdálkodás
    Forgótőke

FORGÓESZKÖZ-GAZDÁLKODÁS
  H  Forgótartalék
    Kintlevőség
  H&  Eszközlekötés
    Termékgazdálkodás
  HV  Forgóeszköz
  F  Gazdálkodás
  A  Készletgazdálkodás
  P  Eszköznyilvántartás
    Félkésztermék
    Fizetési eszköz
    Fogyóeszköz
    Késztermék
  E  Forgótőke

Forgófúrás
  L  Mélyfúrás

Forgógépes áramátalakító
  L& Áramátalakító
    Villamos forgógép

Forgókemence
  L& Folyamatos üzem
    Kemence

FORGÓRÉSZ
  H  Rotor
  HV  Armatúra
  F  Géprész
  A  Járókerék
  T  Turbina
    Villamos forgógép
  E  Kiegyensúlyozás
  X  Csapágy
    Tengely

FORGÓSZÁRNYAS REPÜLŐGÉP
 F Repülőgép
 A Helikopter

Forgótartalék
  L  Forgóeszköz-gazdálkodás
Forgótolattyús szivattyú
  L  Forgódugattyús szivattyú

FORGÓTŐKE
  H&  Forgóalap
  HV  Forgóeszköz
  F  Tőke
  R  Forgóeszköz-gazdálkodás
  X  Forgalmi tőke

FORGÓVÁZ
 F Alváz
 T Vasúti kocsi
 P Futómű
   Hordmű

Forma
  L Alakzat

Formáció
  L  Szerkezeti földtan

FORMAKÉSZÍTÉS
  H  Magkészítés
    Öntőminta-készítés
  HV  Modellezés
  F  Öntészeti formázás
  R  Öntőforma
  E  Formázóanyag

Formálás
  L  Alakítás

Formaldehid
  L& Aldehid
    Nyílt szénláncú vegyület

Formális logika
  L  Matematikai logika

FORMÁLIS NYELV
 F Mesterséges nyelv
 A Programnyelv

FORMAÖNTÉS
 F Szakaszos öntés
 A Alumínium formaöntészet
   Precíziós öntés

FORMATERVEZÉS
  H  Design
    Dizájn
    Ipari formatervezés
  HV  Imázs
  F  Tervezés
  A  Arculattervezés
    Divattervezés
    Látványtervezés
  T  Gyártmánytervezés
  P  Áramvonal
  R  Cégtábla
    Reklámcikk
  X  Bélyegzőgyártás
    Címfestő
    Dekoráció
    Iparművészet
    Kirakatrendezés
    Lakáskultúra
    Reklámgrafika

Formázás
  LV Alakadás
   Öntészeti formázás

FORMÁZÓANYAG
  H&  Formázóhomok
  F  Anyag felhasználás/rendeltetés szerint
  T  Öntészet
  P  Kötőanyag
  R  Formakészítés
    Öntészeti formázás
  E  Agyag
    Bentonit
    Olivin
  X  Tömörítés

FORMÁZÓBERENDEZÉS
  H&  Szóróformázógép
    Vákuumformázógép
  F  Építőanyagipari berendezés
    Gyártóberendezés
  R  Öntészeti formázás

Formázóhomok
  L& Formázóanyag
   Homok

Formázószerszám
  L& Öntészeti formázás
   Szerszám

FORRALÁS
 F Hőkezelés
 P Forrási folyamat

Forrás
  LV Dokumentum
    Energiaforrás
    Erőforrás
    Fényforrás
    Forrási folyamat
    Forrásvíz
    Jelforrás
    Lelet

FORRÁSI FOLYAMAT
  H&  Forráspont
  HV  Forrás
  F  Fázisátalakulás
  T  Forralás
  R  Csírátlanítás
    Párolgás
  X  Termikus átalakulás

Forráspont
  L& Átalakulási hőmérséklet
    Forrási folyamat
FORRÁSVÍZ
  HV  Forrás
  F  Felszíni víz
  R  Folyóvíz
  X  Vízhozam
    Vízkészlet

FORRASZTÁS
  H  Keményforrasztás
    Lágyforrasztás
  F  Kötőalakítás
  T  Finommechanika
  R  Híradástechnika
    Hőelem
    Nemoldható kötés
  E  Folyósítószer
    Forrasztóanyag
    Forrasztóberendezés
    Forrasztószerszám
  X  Hegesztés
    Műszerész

Forrasztási segédanyag
  L  Forrasztóanyag

FORRASZTÓANYAG
  H  Forrasztási segédanyag
  F  Kötőanyag
  P  Folyósítószer
  R  Forrasztás

FORRASZTÓBERENDEZÉS
 F Szerelőberendezés
 R Forrasztás
 X Forrasztószerszám

Forrasztópáka
  L  Forrasztószerszám

FORRASZTÓSZERSZÁM
  H  Forrasztópáka
  R  Forrasztás
  X  Forrasztóberendezés

FORRÓ
 F Termikus tulajdonság
 E Meleg
 X Forró égöv
   Hőenergia
   Hőmérséklet
   Időjárás

FORRÓ ÉGÖV
  H  Trópusi égöv
  H&  Esőerdő
  T  Éghajlattan
  X  Forró
    Őserdő

Forróvízfűtés
  L  Melegvízfűtés

FORRÓVÍZTÁROLÓ
 F Épületgépészeti berendezés
   Hőtároló
  X  Vízmelegítő berendezés

FORRTSZIRMÚ
  H  Metachlamydeae

FOSSZÍLIA
 T  Kőzettan
   Paleobiológia
   Paleontológia

FOSZFÁT
 F Szervetlen só
 R Szerves üledékes kőzet

FOSZFÁTÁSVÁNY
 F Ásvány
 A Apatit
   Foszforit

FOSZFÁTOZÁS
  H&  Foszfátozóberendezés
    Foszfátozószer
  F  Vegyi bevonás
    Vegyi felületkezelés

Foszfátozóberendezés
  L& Foszfátozás
    Vegyi bevonóberendezés

Foszfátozószer
  L& Bevonószer
    Foszfátozás

FOSZFID
 F  Vegyület (eredet/keletkezés szerint)

FOSZFOR
  H&  Foszforsav
  F  Nemfémes elem

FOSZFORESZCENCIA
 F Fényjelenség
 T Fotoelektromosság
 X Fluoreszcencia

FOSZFORIT
 F Foszfátásvány

Foszforsav
  L& Foszfor
    Szervetlen sav

FOSZFORTALANÍTÁS
 F Elvonás
 T Fémfinomítás

FOSZILIS TALAJ
 F  Talaj

FOSZLATÁS
 F Mechanikai szétválasztás
 T Papíripari technológia
 R Aprítás
 X Bontógép
    Rostosítás

Fotó
  L  Fénykép

Fotóberendezés
  LV Fényképészeti felszerelés
    Fényképezőgép

FOTOBIOKÉMIA
 F Biokémia
 T Fotokémia

FOTOCELLA
 F Mérőátalakító
 T Elektronika
 X Fényelem
   Fényérzékenység
   Fotoelektromosság

Fotodióda
  L& Félvezető dióda
    Fotoelektromosság

Fotodisszociáció
  L& Disszociáció
    Fotoszintézis

Fotoeffektus
  L  Fotoelektromosság

Fotoelektromos
  L  Fotoelektromosság

Fotoelektromos vezető
  LV Fotoelektromosság
    Villamos vezetés

FOTOELEKTROMOSSÁG
  H  Fényelektromos hatás
    Fényelektromos jelenség
    Fényvillamosság
    Fotoeffektus
    Fotoelektromos
    Fotovezetés
  H&  Fényemittáló dióda
    Fotodióda
    Fotokatód
    Fototirisztor
    Fototranzisztor
    Led
    Világítódióda
  HV  Fotoelektromos vezető
  F  Villamosság
  P  Fluoreszcencia
    Foszforeszcencia
    Lumineszcencia
  X  Fotocella
    Piezoelektromosság

FOTOELEKTRON SPEKTROSZKÓPIA
 F Spektroszkópia
 X Elektronspinrezonancia spektroszkópia

FOTOELLENÁLLÁS
 F Ellenállás alkatrész
Fotoemisszió
  L& Emisszió
    Fény

Fotográfiai kiértékelés
  L  Fotogrammetria

Fotogramméter
  L  Fotogrammetria

FOTOGRAMMETRIA
  H  Fotográfiai kiértékelés
    Fotogramméter
    Képháromszögelés
  F  Optikai mérés
  R  Kartográfia
    Topográfia
  E  Légi fényképezés
  X  Geodéziai műszer

Fotokatalízis
  L& Fotokémia
    Katalízis

Fotokatód
  L& Fotoelektromosság
    Katód

FOTOKÉMIA
  H&  Fotokatalízis
    Fotolízis
  F  Fizikai kémia
  A  Sugárhatás-kémia
  P  Fotobiokémia
    Fotoszintézis
  E  Fénytan

Fotokópia
  L  Fényképmásolat

FOTÓLABOR
  H  Előhívás
  T  Fototechnika
  E  Labortechnika

Fotolitográfia
  L& Fototechnika
    Rajz

Fotolízis
  L& Bomlás
     Fotokémia

Fotométer
  L  Fotometria

FOTOMETRIA
  H  Fotométer
  F  Optikai mérés
  A  Spektrofotometria
  P  Fénykép
  E  Fototechnika

FOTÓMODELL
  HV  Modell
  X  Manöken
    Ruhamodell

FOTÓMŰVÉSZET
  HV  Fényképészet
    Fényképezés
    Fotózás
  P  Fénykép
    Webkamera
  E  Fototechnika

FOTON
  H  Fotonsugár
  F  Elemi részecske
  X  Kvantum

Fotonsugár
  L  Foton

FOTOSZINTÉZIS
  H&  Fotodisszociáció
  F  Szintézis
  T  Fotokémia
  E  Növényi levél
  X  Kemoszintézis
    Klorofil

FOTOTECHNIKA
  H  Előhívó berendezés
  H&  Fényképészeti vegyszer
    Fotolitográfia
  HV  Expozíció
    Fényképészet
    Fényképezés
    Fotózás
    Képminőség
    Képvisszaadás
  F  Információs technika
  A  Elektrofotográfia
    Holográfia
    Légi fényképezés
    Mikrofotográfia
    Nyomdai fényképészet
    Reprodukciós fényképezés
    Űrfényképezés
  P  Fénykép
    Fényképészeti papír
    Fotólabor
  R  Fotometria
    Fotóművészet
  E  Fényképezőgép
  X  Filmtechnika
    Optikai cikk

Fototérkép
  L  Légifelvétel

Fototirisztor
  L& Fotoelektromosság
     Tirisztor

Fototranzisztor
  L& Fotoelektromosság
    Tranzisztor

FOTOTROPIZMUS
 F Tropizmus
Fotovezetés
  L  Fotoelektromosság

Fotózás
  LV Fotóművészet
    Fototechnika

FOURIER-ANALÍZIS
 F Matematikai analízis
 E Harmonikus analizátor
 X Matematikai transzformáció
   Trigonometrikus sor

Fourier-sor
  L  Trigonometrikus sor

FÖDÉM
  H  Álmennyezet
    Mennyezet
  H&  Födémpanel
  F  Teherhordó szerkezet
    Térelválasztó
  R  Zajvédelem
  X  Boltozat
    Építési szigetelőanyag
    Hangszigetelés

Födémpanel
  L& Födém
   Panel

FŐISKOLA
  HV  Intézet

FŐKÖNYV
 F Pénzügyi dokumentum
 T Számvitel
 P Főkönyvi számla
 X Mérlegkimutatás

FŐKÖNYVI SZÁMLA
  HV  Számla
  F  Pénzügyi dokumentum
    Pénzügyi nyilvántartás
  T  Főkönyv

FÖLD
 F Bolygó
 X Földgömb
   Nap
 = Földbirtok
   Földművelésügy
   Földügy
   Talaj

Föld belseje
  L  Geológia

Földadó
  L& Adó
    Földbirtok
FÖLDALATTI ÁRAMLEVÉTEL
 X Felsővezeték
   Villamos vontatás

FÖLDALATTI ELGÁZOSITÁS
 F Elgázosítás
   Mélyművelés

FÖLDALATTI LÉTESÍTMÉNY
 T Bánya
 X Külszíni létesítmémy
   Mélyművelés

Földalatti művelés
  L  Mélyművelés

Földalatti raktározás
  L  Raktározás

FÖLDALATTI VASÚT
  H  Földalatti villamosvasút
    Metró
  H&  Metróépítés
  F  Városi vasút
  R  Gyorsvasút
  E  Mélyépítés
  X  Mélyépítési szerkezet

Földalatti villamosvasút
  L  Földalatti vasút

Földár
  L& Ár
    Földbirtok

FÖLDBÉRLET
 F Bérbeadás
 X Földbirtok

FÖLDBIRTOK
  H&  Földadó
    Földár
    Földérték
    Földforgalom
    Földhitel
    Földjáradék
  F  Ingatlan
    Mezőgazdasági terület
  X  Földbérlet
  =  Föld

Földcsuszamlás
  L  Földrengés

FÖLDELÉS
  H  Földelő
  F  Villamos védelem
  X  Érintésvédelem
    Villámvédelem

Földelő
  L  Földelés

Földérték
  L& Ár
    Földbirtok
FÖLDFÉM
  H&  Földfém-vegyület
  F  Fémes elem
  A  Aktinoida
    Alkáliföldfém
    Alumínium
    Gallium
    Indium
    Ritkaföldfém
    Tallium

Földfém-vegyület
  L& Fémvegyület
    Földfém

Földforgalom
  L& Eladás
    Földbirtok

FÖLDGÁZ
  H&  Földgázszállítás
    Gázszállítás
    Szénhidrogénvagyon
  F  Ásványi energiahordozó
    Gáz
  T  Szerves üledékes kőzet
  P  Metán
  R  Légnemű tüzelőanyag

FÖLDGÁZBÁNYÁSZAT
 F Szénhidrogén-bányászat
 P Földgázkút
   Gáztechnika
 X Kőolajbányászat

Földgázégő
  L& Égőfej
    Gáztüzelés

Földgázkitörés
  L  Szénhidrogén kitörés

FÖLDGÁZKÚT
 F Kút
 T Földgázbányászat

Földgázszállítás
  L& Földgáz
    Gáz- és légszállító berendezés

Földgázvezeték
  L  Gázvezeték

FÖLDGÖMB
  H  Glóbusz
  T  Kartográfia
  X  Föld

FÖLDGYALU
  H  Bulldózer
    Dózer
    Talajgyalu
    Talajmaró
  F  Földmunkagép
Földhasználat
  L& Hasznosítás
    Mezőgazdasági terület

Földhitel
  L& Földbirtok
    Hitelügy

Földjáradék
  L& Földbirtok
    Jövedelem

Földkéreg
  L  Tektonika

FÖLDMÁGNESSÉG
  H&  Paleomágnesség
  T  Geofizika
    Magnetohidrodinamika

Földmérés
  L  Geodézia

Földmérési térkép
  L  Kataszteri térkép

Földméréstan
  L  Geodézia

Földmozgás
  LV Kéregmozgás
    Kőzetmozgás
    Talajmozgás

FÖLDMUNKA
  H  Kubikos
    Omlasztás
    Talajfejtés
  HV  Planirozás
  F  Építés
  A  Romtalanítás
    Tereprendezés
    Vízöblítéses földmunka
  T  Épületalapozás
  R  Földmű
    Kertépítés
    Mélyépítés
    Útépítés
  E  Földmunkagép
  X  Dúcolás
    Gát

FÖLDMUNKAGÉP
 F Építőipari berendezés
 A Földgyalu
   Kotrás
   Kotrógép
   Markoló
   Talajtömörítő gép
 R Földmunka
   Külszíni művelés
   Tereprendezés
   Útépítés
FÖLDMŰ
  H  Rézsű
  HV  Töltés
  F  Létesítmény
  E  Földmunka

Földművelés
  LV Növénytermesztés
   Paraszti gazdálkodás

FÖLDMŰVELÉSÜGY
  H  Mezőgazdasági igazgatás
  F  Gazdasági igazgatás
  P  Mezőgazdaság
  =  Föld

FÖLDÖN KÍVÜLI ÉLET
 X Élet eredete
   Élő szervezet
   Sci-fi
   Ufo

FÖLDÖN KÍVÜLI GEOLÓGIA
  H  Bolygók és holdjaik geológiája
  F  Geológia
  T  Planetológia

FÖLDPÁT
 F Szilikátásvány
 A Adulár
   Ortoklász
   Plagioklász
   Szanidin

FÖLDRAJZ
  H&  Csillagászati földrajz
  F  Földtudomány
  A  Állatföldrajz
    Emberföldrajz
    Fizikai földrajz
    Leíró földrajz
    Növényföldrajz
    Ősföldrajz
    Társadalomföldrajz
    Természeti földrajz
    Vízrajz
  X  Atmoszféra- és hidroszféra-tudomány
    Geológia

FÖLDRENGÉS
  H  Földcsuszamlás
  F  Természeti katasztrófa
  T  Szeizmológia
  E  Kéregmozgás
  X  Földrengésálló épitmény
    Vulkán

FÖLDRENGÉSÁLLÓ ÉPITMÉNY
 F Építmény
 X Földrengés

Földrengéstan
  L  Szeizmológia
FÖLDRÉSZ
 T Geomorfológia

FÖLDSUGÁRZÁS
 F Sugárzás
 X Egészségügyi szolgáltatás

Földtan
  L  Geológia

FÖLDTANI ATLASZ
 F Kartográfiai atlasz

Földtani érckészlet
  L& Ásványvagyon
    Érc

Földtani képződmény
  LV Geomorfológia
    Szerkezeti földtan

Földtani készlet
  L  Ásványvagyon

FÖLDTANI KUTATÁS
  H  Geológiai feltárás
  H&  Geotermikus kutatás
  HV  Fémek kutatása
    Nyersanyagkutatás
  F  Kutatás
  A  Szeizmikus nyersanyagkutatás
  R  Ásványvagyon
  E  Geofizikai kutatás
    Kutatófurás
  X  Ásványlelőhely
    Földtani térkép

Földtani teknő
  L  Szerkezeti földtan

FÖLDTANI TÉRKÉP
 F Térkép
 A Talajtérkép
 X Földtani kutatás

Földtörténeti harmadkor
  L  Harmadidőszak

FÖLDTÖRTÉNETI KOR
 F Idő
 A Alpi idő
   Archaikum
   Kainozoikum
   Kaledóniai idő
   Mezozoikum
   Paleozoikum
   Posztalpi idő
   Proterozoikum
   Varisztikus idő
 T Geológia
 E Paleontológia
FÖLDTUDOMÁNY
 F Alkalmazott természettudomány
 A Atmoszféra- és hidroszféra-tudomány
   Földrajz
   Geodézia
   Geofizika
   Geológia
   Paleontológia
 R Természetrajz

FÖLDÜGY
 P Mezőgazdasági terület
 X Településügy
   Urbanisztika
 = Föld

Fölözőgép
  L  Tejipari berendezés

Főtengelykapcsoló
  L& Járműhajtómű
    Tengelykapcsoló

Fővállalkozó
  L  Beruházás

FŐZÉS
 F  Termokémiai hőkezelés
 T  Konyhatechnika
   Táplálkozástudomány
 R Élelmiszer
   Étel
   Textilkikészítés
   Zsírtalanítás
 E  Főzőberendezés
 X Konyha
   Sütés

FŐZŐBERENDEZÉS
 F Konyhaberendezés
 A Villamos főzőberendezés
 R Főzés

Frakció
  LV Csoport
    Frakcionálás
    Képviselő
    Országgyűlés

FRAKCIONÁLÁS
  HV  Frakció
  F  Diffúziós művelet
  R  Kristályosítás

FRAKTÁL
  H  Törtdimenzió
  F  Anyagszerkezet
  X  Káosz

FRANCHISING
 F Kooperáció
 E Kereskedelmi ügynökség
 X Piackutatás
    Szervezési tanácsadás

FRANCIUM
 F Alkálifém
   Radioaktív elem

FREKVENCIA
  H&  Frekvenciaszabályozás
    Frekvenciaszabályozó
    Frekvenciaszámláló
    Hangfrekvencia
    Káros rezgés
    Kényszerfrekvencia
    Kényszerrezgés
    Önrezgés
    Sajátfrekvencia
    Sajátrezgés
    Videofrekvencia
    Vivőfrekvencia
    Vivőhullám
  X  Fázisérték
    Lengéscsillapítás
    Rezgés

FREKVENCIAÁTALAKITÓ
 F Áramátalakító
 E Kommutátor

Frekvenciaáttevés
  L& Frekvenciasáv
    Vivőfrekvenciás átvitel

FREKVENCIAMÉRÉS
  H  Frekvenciamérő
  F  Villamos mérés

Frekvenciamérő
  L  Frekvenciamérés

FREKVENCIAOSZTÁSOS ÜZEMMÓD
 F Üzemmód

FREKVENCIAOSZTÓ
 F Elektronikus áramkör
 R Analóg jelfeldolgozás
   Digitális jelfeldolgozás
 X Frekvenciasáv

FREKVENCIASÁV
  H&  Frekvenciaáttevés
  HV  Hullámhossz
  T  Átviteltechnika
  X  Elektromágneses rezgés
    Frekvenciaosztó

FREKVENCIASOKSZOROZÓ
 F Elektronikus áramkör
 R Analóg jelfeldolgozás
   Digitális jelfeldolgozás
   Vivőfrekvenciás átvitel
 X Frekvenciaszintézis

Frekvenciaszabályozás
  L& Frekvencia
    Villamos szabályozás

Frekvenciaszabályozó
  L& Frekvencia
    Villamos szabályozás

Frekvenciaszámláló
  L& Frekvencia
    Számlálókészülék

FREKVENCIASZINTÉZIS
  HV  Szintézer
  X  Frekvenciasokszorozó
    Műszaki stabilizálás

FREON
 F  Fluorid

Freudizmus
  L  Pszichoanalízis

FRIGIDITÁS
 F  Szexuális zavar
 X Impotencia

Frikcionálás
  L  Műanyagkalanderezés

FRISSÍTÉS
 F  Oxidáció
 T  Olvasztás
 E  Dekarbonizáció
   Folyékony fém
 X Szélfrissítéses acélgyártás

Frizura
  L  Hajviselet

Frontfejtés
  L  Fejtés

Fröccsanyag
  L& Fröccsöntés
    Szintetikus műanyag

FRÖCCSÖNTÉS
  H  Fröccsöntőgép
  H&  Fröccsanyag
  F  Műanyagtechnológia
    Öntészeti öntés
  R  Hőre lágyuló műanyag

Fröccsöntőgép
  L  Fröccsöntés

Fröccssajtoló gép
  L  Folyatósajtó

Fröccssajtoló szerszám
  L  Folyatószerszám

FRUKTÓZ
 F Monoszacharid

FULLADÁS
 F Élettani sérülés
 X Asztma
   Légzés
FUNKCIONÁLANALÍZIS
 T Matematikai analízis

FÚRÁS
 F  Forgácsolás
 A Hengerfúrás
 E  Fúrógép
   Fúrószerszám
 =  Kőzetfúrógép
   Mélyfúrás

FURAT
  H&  Furatesztergálás
    Furatköszörűgép
    Furatköszörülés
  F  Mértanilag határozott alakzat
  R  Feszültséggyűjtő hely

Furatesztergálás
  L& Esztergálás
    Furat

Furatköszörűgép
  L& Furat
    Köszörűgép

Furatköszörülés
  L& Furat
    Köszörülés

Furatos maró
  L  Marószerszám

FURFUROL
 F Heterociklusos vegyület

FURNÉR
  H&  Furnérgyártás
    Furnérgyártógép
  F  Faáru
  T  Fa alapanyaggyártó ipar
  R  Rétegelt falemez
  E  Gőzölés
    Hámozás
    Hasítás

Furnérgyártás
  L& Fa alapanyaggyártó ipar
    Furnér

Furnérgyártógép
  L& Fa alapanyaggyártó ipar
    Furnér

Furnérlemez
  L  Rétegelt falemez

Furó-maró gép
  L& Fúrógép
    Marógép

FÚRÓGÉP
  H&  Furó-maró gép
    Fúrókészülék
  F  Forgácsoló szerszámgép
  R  Fúrás
  X  Fúrószerszám
  =  Kőzetfúrógép

Fúrókészülék
  L& Fúrógép
    Gyártókészülék

FÚRÓLYUK
 T Kút
 P Kitörésgátló
 E Ferdeségmérő
 X Mélyfúrás
   Szénhidrogén kitörés

FÚRÓPAJZS
 R Alagút
   Fejtés
 X Tübbing
   Vágathajtógép

FÚRÓSZERSZÁM
 F Szabályos többélű forgácsolószerszám
 R Fúrás
 X Fúrógép
   Kőzetfúrógép

FÚRÓTORONY
 F Kőolaj- és földgázkitermelő berendezés
 R Mélyfúrás
 X Mélyfúróberendezés

FUTÁRSZOLGÁLAT
  H  Gyorsposta
    Gyorsszállítás
    Küldönc
  F  Üzleti szolgáltatás
  X  Házhozszállítás
    Üzenetközvetítés

Futódaru
  L  Daru

FUTÓHOMOK
  H  Homoktalaj
  F  Talaj

FUTÓMŰ
  H  Kerekes futómű
  H&  Légpárnás futómű
  F  Járműrészegység
  T  Forgóváz
    Karosszéria
    Repülőgép
  P  Autókerék
    Vasúti kerék
  X  Jármű-függesztőszerkezet

Futószalag
  LV Automatizált gyártás
    Folyamatos gyártás
    Gyártósor
    Sorozatgyártás
Fuvarlevél
  L  Szállítólevél

Fuvarozás
  L  Szállítmányozás

Fúvás
  LV Fuvatás
   Műanyagfúvás
   Szemcsesugaras felületkezelés
   Üvegfúvás

FUVATÁS
   HV  Fúvás
   F  Kijuttatás
   A  Oxigénfuvatás
   R  Fúvóberendezés

FUVATÓBERENDEZÉS
 T Nagyolvasztó
 P Fúvóka
 R Gázellátás

FÚVÓBERENDEZÉS
   H&  Levegőfúvó berendezés
   F  Kijuttató eszköz
     Légtechnikai berendezés
   A  Turbófúvó
   P  Fúvóka
   E  Fuvatás

FÚVÓKA
 T Fuvatóberendezés
   Fúvóberendezés
 X Befecskendezés
   Diffúzor

Fúvószerszám
  L  Üvegfúvás

FÚZIÓS REAKTOR
   H  Magreaktor
     Plazmareaktor
     Tokamak
   F  Atomreaktor
   X  Magfúzió

FÚZIÓS TECHNOLÓGIA
 F  Technológia
 P  Atommag
   Magfúzió
 X Atomtechnika

FUZZY
   H  Életlen halmaz
   F  Halmazelmélet

Fű
   LV Gyep
    Pázsitfű

Függesztékpálya
  L  Függőkonvejor
Függesztett létesítmény
  L& Függesztőszerkezet
    Létesítmény

Függesztett tető
  L& Függesztőszerkezet
    Tetőszerkezet

FÜGGESZTŐ- ÉS VONÓELEM
 F Gépelem
 A Kötél
   Lánc
   Szíj
 T Vonószerkezet

FÜGGESZTŐSZERKEZET
  M: Épületszerkezet
  H& Függesztett létesítmény
    Függesztett tető
    Függőállvány
  F  Tartószerkezet
  =  Jármű-függesztőszerkezet

Függőállvány
  L& Állvány
    Függesztőszerkezet

Függődaru
  L  Daru

FÜGGŐKONVEJOR
  H  Függesztékpálya
    Konvejor
  H&  Billenőserleges szállítógép
    Serleges szállítógép
  F  Folyamatos működésű szállítóberendezés

FÜGGÖNY
 F Elsötétítő szerkezet
   Lakástextília
 X Karnis

Függönyfal
  L  Fal

Függőpálya
  LV Függővasút
    Szállítópálya

FÜGGŐVASÚT
  HV  Függőpálya
  F  Különleges vasút

FÜGGVÉNY
  H  Függvényrendszer
  H&  Rekurzív függvény
  A  Harmonikus függvény
    Komplex függvény
    Periodikus függvény
    Valós függvény
  T  Függvénytan
    Matematikai analízis
  E  Leképezés
  X  Egyenlet
FÜGGVÉNYEGYENLET
 F Egyenlet
 A Differenciálegyenlet
   Integrálegyenlet

Függvényrendszer
  L  Függvény

FÜGGVÉNYSOR
 F Matematikai sor

FÜGGVÉNYTAN
 F Matematikai analízis
 P Függvény
   Matematikai sor

Fül
  L  Hallószerv

FÜL-, ORR-, TOROK- ÉS GÉGEGYÓGYÁSZAT
  HV  Halláskárosodás
    Süketség
  F  Orvostudomány
  A  Fülgyógyászat
    Gégészet
    Orrgyógyászat
  P  Gége
    Hallás
    Horkolás
  E  Fülorvos

FÜLBETEGSÉG
  HV  Süketség
  F  Légzőszervi betegség

FÜLCIMPALYUKASZTÁS
 X Kozmetika

Fülészet
  L   Fülgyógyászat

FÜLGYÓGYÁSZAT
  H  Fülészet
  F  Fül-, orr-, torok- és gégegyógyászat
  P  Orvosi hangtan

FÜLLESZTÉS
 F Gőzölés
 T Dohányipar
 R Takarmány

FÜLORVOS
  H  Gégész
  F  Orvos
  R  Fül-, orr-, torok- és gégegyógyászat

FŰNYÍRÓGÉP
 F  Növényápoló berendezés
   Nyírógép

FÜRDETÉS
 T Állatápolás
   Csecsemőgondozás
FÜRDŐ
  H  Strandfürdő
  HV  Fürdőberendezés
    Fürdőmedence
    Medence
  F  Egészségügyi és szociális intézmény
  A  Gyógyfürdő
    Szabadtéri fürdő
    Uszoda
  T  Uszodatechnika
  P  Kád
  X  Szauna
    Szolárium
  =  Fürdőhely
    Kezelőfürdő

Fürdőberendezés
  LV Fürdő
    Kezelőfürdő
    Uszodatechnika

FÜRDŐHELY
  H  Fürdőváros
  F  Település
  E  Turista idegenforgalom
  X  Üdülés
    Üdülő
  =  Fürdő

Fürdőkád
  L& Egészségügyi épületberendezés
    Kád

Fürdőmedence
  LV Fürdő
   Úszómedence

FÜRDŐSZOBA
  H  Zuhanyfülke
    Zuhanyozó
  F  Helyiség
  P  Egészségügyi épületberendezés
  X  Higiénia

FÜRDŐSZOBA-BERENDEZÉS
 F Egészségügyi épületberendezés
 X Épületgépészeti berendezés
   Épületszerelvény

Fürdőváros
  L  Fürdőhely

FŰRÉSZ
  H  Fűrészlap
    Fűrésztárcsa
    Körfűrész
  H&  Csontfűrész
    Fafűrész
  F  Szabályos többélű forgácsolószerszám
  R  Fűrészelés
  X  Fűrészgép

FŰRÉSZÁRU
  H  Deszka
  H&  Fűrészpor
  F  Faáru
  T  Fűrészipar
FŰRÉSZELÉS
 F Forgácsolás
 E Fűrész
   Fűrészgép

FŰRÉSZGÉP
  H  Körfűrészgép
  H&  Fafűrészelés
    Fafűrészgép
    Láncfűrészgép
    Szalagfűrészgép
  F  Forgácsoló szerszámgép
  T  Fűrészipar
  R  Fűrészelés
  X  Fűrész

FŰRÉSZIPAR
 F Fa alapanyaggyártó ipar
 P Fűrészáru
   Fűrészgép

Fűrészlap
  L  Fűrész

Fűrészmaró
  L  Marószerszám

Fűrészpor
  L& Fűrészáru
    Ipari hulladék

Fűrésztárcsa
  L  Fűrész

FÜST
  H&  Füstjelző
    Füstvédelem
  F  Aeroszol
    Égéstermék
  P  Füstgáz
  X  Kémény
    Korom
    Köd
    Pernye
    Por

FÜSTGÁZ
  H  Égésgáz
  H&  Füstgáz elleni védekezés
  F  Égéstermék
  T  Füst
  P  Szén-dioxid
  E  Füstgázelvezetés
    Huzat
    Kéntelenítés

Füstgáz elleni védekezés
  L& Füstgáz
    Védelem

FÜSTGÁZELVEZETÉS
 R Füstgáz
Füstgáztisztítás
  L  Gáztisztítás

Füstjelző
  L& Füst
    Jelzőeszköz

FÜSTÖLÉS
 T Növényvédelem
 X Fagy

Füstvédelem
  L& Füst
    Munkavédelem

FŰSZER
 F Élvezeti cikk
 R Ízesítőszer

FŰSZERNÖVÉNY
 X Ízérzés

FŰTÉS
  H  Felfűtés
    Fűtéstechnika
  H&  Gázfűtés
    Olajfűtés
  F  Hőtechnika
  A  Egyedi fűtés
    Gőzfűtés
    Központi fűtés
    Lakásfűtés
    Légfűtés
    Sugárzófűtés
    Távfűtés
    Villamos fűtés
    Vízfűtés
  P  Tüzelés
  E  Fűtőberendezés
    Hőszivattyú
    Kazán
  X  Fűtésszerelés
    Gázkészülék
    Hőszükséglet
    Klímatechnika
    Melegítés
    Napenergia hasznosítás

FŰTÉSSZERELÉS
  HV  Kályhaépítés
  F  Szakipar
    Szerelés
  R  Fűtőberendezés
  E  Gázszerelés
  X  Fűtés

Fűtéstechnika
  L  Fűtés

Fűtőanyag
  LV Nukleáris fűtőanyag
    Tüzelőanyag
    Üzemanyag
Fűtőanyagcella
  L  Tüzelőanyag-elem

Fűtőanyagciklus
  L& Nukleáris fűtőanyag
    Periódus

FŰTŐBERENDEZÉS
 F Energiaforrás
   Épületgépészeti berendezés
   Hőtechnikai berendezés
 A Központi fűtőberendezés
   Villamos fűtőberendezés
   Vízfűtőberendezés
 T Hőenergetika
 P Hőfejlesztő berendezés
   Hőleadó berendezés
 R Fűtés
 E Fűtésszerelés
 X Háztartási berendezés
   Hőközpont

Fűtőenergia
  L& Égés
    Energia

FŰTŐERŐMŰ
 F Hőerőmű
 R Távfűtés

FŰTŐÉRTÉK
  H&  Égési hő
  F  Égési paraméter
    Hőenergia
  X  Tüzelőanyag

FŰTŐFELÜLET
 T Hőleadó berendezés
   Léghevítő
   Túlhevítő

Fütőolaj
  L  Tüzelőolaj

FŰTŐTÉR
 T Kazánház
 X Távfűtés

FŰTŐTEST
  H  Konvektor
    Radiátor
  F  Hőleadó berendezés
    Villamos fűtőberendezés
  X  Hősugárzó berendezés

Fűtővezeték
  L& Csővezeték
    Hőszállító berendezés

Füvesítés
  L  Kertépítés
GABBRÓ
 F Mélységi magmás kőzet

GABONA
 R Korpa

Gabonafeldolgozás
 L  Malomipar

Gabonaipar
 L  Malomipar

GABONAIPARI BERENDEZÉS
  H&  Gabonaszárító
    Gabonatároló
    Magtár
    Magtárolás
  F  Élelmiszeripari berendezés
  A  Malomipari berendezés

Gabonaszárító
 L& Gabonaipari berendezés
   Szárítóberendezés

Gabonatároló
 L& Gabonaipari berendezés
   Tárolás

GABONATERMESZTÉS
 F Növénytermesztés
 A Búzatermesztés
   Rizistermesztés

GADOLINIUM
 F Ritkaföldfém

Galaktáz
  L  Laktáz

Galaktikus köd
  L  Intersztelláris anyag

Galaktikus rendszer
  L  Csillagrendszer

Galaktóz
  L  Laktóz

GALAMB
  H&  Galambtenyésztés
    Postagalambtenyésztés

GALAMBMENTESÍTÉS
 F Kártevőirtás

Galambtenyésztés
  L& Állattenyésztés
   Galamb

GALANDFÉREG
 R Galandférgesség

GALANDFÉRGESSÉG
  H  Borsókakór
    Coenurosis
    Cysticercosis
  F  Bélférgesség
  E  Galandféreg

Galaxis
  L  Csillagrendszer

GALENIT
 F Szulfidásvány

GALÉRIA
  HV  Kiállítóterem
  F  Üzlet
  R  Kulturális kiállítás
  X  Árverés
    Műkereskedelem
  =  Vásár

GALLIUM
 F Földfém
   Másodfajú fém

GALLYAZÁS
 F Növényápolás

Galvánautomata berendezés
  L  Galvanizálóberendezés

Galvánbevonat
  L& Bevonás fémmel
    Galvanizálás

GALVÁNELEM
  H  Primer elem
    Szárazelem
  F  Áramforrás
  T  Elektrokémia
  R  Akkumulátor
  E  Elektrolit
  X  Ion

GALVANIZÁLÁS
  H  Fémgalvanizálás
    Galvántechnika
  H&  Fémleválasztás galvanizálással
    Galvánbevonat
    Galvanográfia
    Kádgalvanizálás
    Mártó galvanizálás
  F  Elektrokémiai bevonás
  A  Galvanoplasztika
  R  Bevonás fémmel
    Fémfinomítás
    Plattirozás
  E  Elektrolízis
    Galvanizálóberendezés
    Mártó bevonás
  X  Cianid

GALVANIZÁLÓBERENDEZÉS
  H  Galvánautomata berendezés
  H&  Kádgalvanizáló berendezés
  F  Elektrokémiai bevonás
    Elektrokémiai bevonóberendezés
  R  Galvanizálás
Galvanográfia
  L& Galvanizálás
    Nyomdatechnika

GALVANOMÉTER
 F Villamos mérőműszer

GALVANOPLASZTIKA
 F Alakadás
   Galvanizálás

Galvántechnika
  L  Galvanizálás

GAMÉTA
 T Megtermékenyülés
   Osztódás
 X Meiózis

GAMMA-SUGÁRZÁS
 F Elektromágneses rezgés
  Sugárzás

GAMMAMAGREZONANCIA SPEKTROSZKÓPIA
 F Spektroszkópia
 X Elektronspinrezonancia spektroszkópia
  Mágneses magrezonancia-spektroszkópia

GAMMASUGARAS VIZSGÁLAT
 X Izotópos anyagvizsgálat
  Röntgensugaras anyagvizsgálat
  Röntgenvizsgálat

Garancia
 L& Kereskedelem
    Minőség

GARATBETEGSÉG
 F Emésztőszervi betegség
 A Garatgyulladás
 X Gégebetegség

GARATGYULLADÁS
  H  Pharyngitis
  F  Garatbetegség
    Szervi gyulladás

GARÁZS
 F Közlekedési létesítmény
 P Garázskapu
 E Garázsipari berendezések
 X Bevásárlóközpont
   Járműüzemeltetés
   Parkoló
   Üzemanyagtöltő állomás

GARÁZSIPARI BERENDEZÉSEK
 F Munkagép
 T Forgalomtechnika
 R Garázs
 X Garázskapu
GARÁZSKAPU
 F Kapu
 T Garázs
 X Garázsipari berendezések
   Kapunyitó berendezés

GASZTRITIS
 F Gyomorbetegség

GASZTROENTERITITIS
 F Bélbetegség
   Szervi gyulladás

GASZTROENTEROLÓGIA
  H  Gyomorbetegség gyógyászata
  F  Belgyógyászat
  P  Anyagcsere
    Emésztőrendszer
    Görcsoldó
    Gyomor
    Gyomorfekély
    Gyomorrák
    Hányáscsillapító
    Hánytató
    Hashajtó
    Székrekedés
  X  Táplálkozásgyógyászat
    Táplálkozástudomány
    Toxikológia

GASZTRONÓMIA
 F Alkalmazott élettudomány
 T Vendéglátóipar
 P Étel
   Étkészlet
   Ital
   Terítés
 R Táplálkozás
 X Cukrászat
   Étrend
   Étterem
   Konyhatechnika

GÁT
  H  Bukógát
    Védőgát
    Völgyzárógát
  HV  Gátszakadás
    Töltés
  F  Vízépítési műtárgy
  T  Duzzasztómű
  R  Árvíz
    Árvízvédelem
  X  Ártér
    Folyóvíz
    Földmunka

GATEWAY
 T Adatátviteli hálózat
 R Összeköttetés

GÁTLÁS
  H  Inaktiválás
  F  Változtatás
  A  Génelnyomás
  X  Csökkentés
  =  Elfojtás
    Komplexus

GÁTLÓSZER
 F Vegyszer
 A Alvadásgátló
   Csillapító- és érzéstelenítőszer
   Elválasztószer
   Fagyásgátló
   Fogamzásgátló
   Gyulladásgátló
   Inhibitor
   Izzadásgátló
   Öregedésgátlószer
   Passziválószer
   Sztatikum
 X Aktiválószer

Gátszakadás
 LV Árvíz
    Gát

GÁZ
  H  Gázfázis
  H&  Éghető gáz
    Gázáramlás
    Gázkisülés
    Gázmérő
    Gáznedvesség mérés
    Gáztartály
    Kohógáz
  F  Fluid
    Halmazállapot
  A  Biogáz
    Földgáz
    Gőz
    Hűtőgáz
    Ipari gáz
    Kőszéngáz
    Légnemű tüzelőanyag
    Levegő
    Nemesgáz
    Sűrített gáz
    Szintézisgáz
    Védőgáz
  E  Gázellátás
  X  Expanzió
    Szorpció

GÁZ- ÉS LÉGSZÁLLÍTÓ BERENDEZÉS
  H&  Földgázszállítás
    Gázszállítás
  F  Csővezetékes szállítóberendezés
    Gázberendezés
  A  Gázszivattyú
    Kompresszor
    Légszivattyú
    Vákuumszivattyú
    Ventillátor
  T  Gáztechnika
  X  Folyamatos működésű szállítóberendezés
    Gázvezeték
    Légtechnikai berendezés
GÁZ-VÍZMELEGÍTŐ
  H  Gázbojler
  HV  Átfolyó vízmelegítő
    Bojler
  F  Gázkészülék
    Vízmelegítő berendezés
  R  Háztartási vízmelegítő

Gázadagoló
 LV Adagolás
    Diesel-adagoló
    Porlasztó

Gázáramlás
 L& Áramlás
   Gáz

GÁZBERENDEZÉS
 F Áramlástechnikai berendezés
 A Gáz- és légszállító berendezés
   Gázbiztonsági berendezés
   Gázgenerátor
   Gázgép
   Gázkészülék
   Gázvezeték
 T Gáztechnika

Gázbeton
 L& Beton
    Salak

GÁZBIZTONSÁGI BERENDEZÉS
  HV  Gázvédelem
  F  Gázberendezés
    Védőberendezés
  R  Robbanásbiztos kivitel
  X  Gáztalanítás

Gázbojler
 L  Gáz-vízmelegítő

GAZDAÁLLAT
  HV  Bacillusgazda

Gazdabolt
 LV Mezőgazdasági szakbolt
   Vetőmagbolt

GAZDÁLKODÁS
  H&  Bérgazdálkodás
    Környezetkímélő gazdálkodás
  A  Állóeszközgazdálkodás
    Biogazdálkodás
    Energiagazdálkodás
    Forgóeszköz-gazdálkodás
    Hulladékgazdálkodás
    Időgazdálkodás
    Intenzív gazdálkodás
    Munkaerőgazdálkodás
    Tervgazdálkodás
    Vízgazdálkodás
  P  Gazdasági ellenőrzés
    Nyilvántartás
  E  Tőke
 X   Eladás
    Ellátás
    Gazdasági tervezés
    Gazdaságosság
 =   Mezőgazdaság

GAZDASÁG
 H   Közgazdaság
 H&  Élelmezésgazdaság
    Építésgazdaság
    Gazdasági bűnözés
    Gazdasági integráció
    Hadigazdaság
 A   Feketegazdaság
    Figyelemgazdaság
    Külgazdaság
    Népgazdaság
    Világgazdaság
 T   Gazdaságtan
    Társadalom
 P   Árutermelés
    Felhalmozás
    Gazdaságpolitika
    Háztartás
    Ipar
    Kereskedelem
    Piac
 R   Civilizáció
 E   Közgazdász
    Vagyonátmentés
 X   Üzleti élet

GAZDASÁGFÖLDRAJZ
 HV  Ország
 F   Társadalomföldrajz
 A   Közlekedési földrajz
 P   Állam
    Település

GAZDASÁGI ÁG
 H   Termelési ág
 A   Bányászat
    Háztartás
    Ipar
    Mezőgazdaság

Gazdasági bűnözés
 L& Bűnözés
    Gazdaság

GAZDASÁGI EGYENSÚLY
 H   Piaci egyensúly
 HV  Egyensúly
 F   Állapot
 X   Gazdasági fejlődés
    Gazdasági irányítás
    Gazdasági növekedés

GAZDASÁGI EGYESÜLÉS
 M: Gazdasági társaságok gazdálkodásának összehangolására létrehozott gazdasági társaság
 H  Kartell
   Konszern
   Szindikátus
   Tröszt
 HV Egyesülés
 F   Gazdasági társaság
 A   Céh
    Holding
  T  Pénzügyi jog

GAZDASÁGI ELEMZÉS
  H&  Gyártáselemzés
    Időelemzés
    Költségelemzés
    Mérlegelemzés
    Munkaelemzés
    Piacelemzés
  F  Elemzés
  R  Gazdasági tervezés
  X  Költség
    Mérlegkimutatás
    Számvitel

GAZDASÁGI ELLENŐRZÉS
  H  Rovancsolás
  H&  Árellenőrzés
    Árfelügyelet
    Könyvvizsgálat
    Pénzügyi ellenőrzés
  HV  Revízió
  F  Ellenőrzés
  T  Gazdálkodás
  X  Liberalizáció
    Műszaki ellenőrzés

GAZDASÁGI ELŐREJELZÉS
 F Prognosztika
 R Gazdasági irányítás

GAZDASÁGI ÉPÜLET
 F Épület
   Járulékos létesítmény
 A Ipari épület
 E Melléképület

GAZDASÁGI FEJLŐDÉS
 F Fejlődés
 A Gazdasági növekedés
 X Gazdasági egyensúly
   Gazdasági rendszer

Gazdasági hatékonyság
 L& Beruházás
    Gazdaságosság

GAZDASÁGI IGAZGATÁS
 F Közigazgatás
 A Építésügy
   Földművelésügy
   Iparügy
   Lakásügy
   Légügy
   Munkaügy
   Pénzügy
   Vízügy
 P Mérésügy
   Szabadalomügy
   Szabványügy
 R Közlekedés
   Postaügy

GAZDASÁGI INFORMÁCIÓK
  HV  Cégadat
    Cégalapítás
     Cégbejegyzés
     Céginformáció
  E   Információszolgáltatás
  X   Kereskedelmi ügynökség
     Közvéleménykutatás
     Piackutatás

Gazdasági információs rendszer
 L& Gazdasági irányítás
    Információs rendszer

Gazdasági integráció
 L& Gazdaság
    Integráció

GAZDASÁGI IRÁNYÍTÁS
  H   Gazdasági vezetés
  H&  Gazdasági információs rendszer
     Piacszabályozás
     Vir
  F   Vezetés
  T   Gazdaságpolitika
  P   Termelésszervezés
  E   Gazdasági előrejelzés
  X   Gazdasági egyensúly

GAZDASÁGI JELENTÉS
 F Jelentés
 A Éves beszámoló
   Költségvetési beszámoló
   Mérlegbeszámoló

GAZDASÁGI JOG
 A Pénzügyi jog
 P Gazdasági szervezet
   Vállalat

Gazdasági kapcsolat
 L  Külkereskedelem

Gazdasági kár
 L  Gazdasági veszteség

GAZDASÁGI MAGATARTÁS
 A Altruizmus
   Érdekeltség
   Fogyasztás
 X Gazdasági verseny

GAZDASÁGI MATEMATIKA
 F Alkalmazott matematika
 E Matematikai statisztika
 X Gazdaságstatisztika

Gazdasági mérleg
 L  Mérlegkimutatás

Gazdasági munkaközösség
  H: 1994 után megszűnő közkereseti társaság
  L   Közkereseti társaság

GAZDASÁGI MUTATÓ
  M: Jelzőszám (mutatószám), mely kifejezi, hogy a gazdasági élet valamely mennyiségileg mérhető folyamata egy összehasonlításul választott
   időponthoz viszonyítva százalékosan milyen mértékben változott meg [UJMAGYLEX]
  H& Forgalmi érték
    Használati érték
  HV  Index
     Indexelés
  F   Érték
     Paraméter
  A   Ár
     Árindex
     Tőzsdeindex
  R   Információkeresés
  X   Gazdaságosság
  =   Mutató

GAZDASÁGI NÖVEKEDÉS
  H   Termelésnövekedés
  HV  Növekedés
  F   Gazdasági fejlődés
  E   Konjunktúra
     Növelés
  X   Csökkenés
     Gazdasági egyensúly

GAZDASÁGI REFORM
  H&  Árreform
     Bérreform
  F   Reform
  T   Gazdaságpolitika

GAZDASÁGI RENDSZER
 F Rendszer
 A Kapitalista gazdaság
 T Társadalmi rendszer
 X Gazdasági fejlődés

GAZDASÁGI SZERVEZET
  M: Közvetlen üzletszerű gazdasági tevékenység céljából létrehozott szervezet
  F   Testület
  A   Társas vállalkozás
     Vállalat
  T   Gazdasági jog
  P   Intranet
     Rendészet
  X   Monopólium

Gazdasági szolgáltatás
 L  Üzleti szolgáltatás

Gazdasági szövetkezet
 L  Szövetkezet

GAZDASÁGI TANÁCSADÁS
 F Szakértő
   Üzleti szolgáltatás
 A Befektetési tanácsadás
   Értékpapír-ügynökség
   Pénzügyi tanácsadás
 X Árszakértő
   Energiatanácsadás
   Vállalkozói tanácsadás

GAZDASÁGI TÁRSASÁG
  M: Jogi vagy magánszemélyek által közös üzletszerű gazdasági tevékenység céljából létrehozott, cégnévvel rendelkező társaság
  H  Kereskedelmi társaság
  H& Társasági adó
  HV Társaság
  F   Társas vállalkozás
     Vállalat
  A   Gazdasági egyesülés
    Korlátolt felelősségű társaság
    Közhasznú társaság
    Közkereseti társaság
    Közös vállalat
    Részvénytársaság

GAZDASÁGI TERVEZÉS
  H&  Pénzügyi terv
  F  Tervezés
  T  Gazdaságirányítás
    Gazdaságtan
  R  Kihasználás
  E  Gazdasági elemzés
  X  Gazdálkodás
    Költség

GAZDASÁGI TULAJDONSÁG
 F Tulajdonság
 A Hiány
   Környezetbarát
   Környezettűrő
   Megbízhatóság
   Minőség

GAZDASÁGI VÁLSÁG
 F Válság
 E Válságmenedzselés

GAZDASÁGI VERSENY
  H  Konkurrencia
    Piaci verseny
  F  Verseny
  X  Érdekeltség
    Gazdasági magatartás
    Kereskedelempolitika
    Monopólium
    Pályázat
    Piac
    Termékverseny

GAZDASÁGI VESZTESÉG
  H  Gazdasági kár
    Kár
    Kártétel
  H&  Épületkár
    Fagykár
    Korróziós kár
    Tűzkár
  HV  Károsodás
  F  Veszteség
  A  Selejt
  T  Mérlegkimutatás
  R  Költség
    Termékváltás
  X  Csőd
    Felszámolás
    Nyereség

Gazdasági vezetés
 L  Gazdasági irányítás

Gazdasági visszaesés
 L  Recesszió

GAZDASÁGIRÁNYÍTÁS
 F Irányítási tevékenység
 T  Államigazgatás
    Gazdaságpolitika
 P  Gazdasági tervezés

GAZDASÁGOSSÁG
 H&  Gazdasági hatékonyság
    Hatékonyság
 E  Kihasználás
 X  Gazdálkodás
    Gazdasági mutató
    Megtérülés
    Termelékenység

GAZDASÁGPOLITIKA
 H&  Adópolitika
    Bérreform
    Bérrendszer
    Devizapolitika
    Hitelpolitika
    Piacpolitika
    Vámpolitika
 A  Árpolitika
    Kereskedelempolitika
 T  Gazdaság
 P  Életszínvonal
    Fogyasztás
    Gazdasági irányítás
    Gazdasági reform
    Gazdaságirányítás
    Pénzügyi támogatás
    Szerkezetátalakítás
    Vagyonkezelés
 E  Adó
    Vámügy
 X  Recesszió

GAZDASÁGSTATISZTIKA
 H&  Fogyasztásstatisztika
    Háztartásstatisztika
 R  Gazdaságtan
 X  Gazdasági matematika
    Matematikai gazdaságtan
    Ökonometria

GAZDASÁGTAN
 H  Közgazdaságtan
    Ökonómia
    Szociálökonómia
 H&  Építőipari gazdaságtan
 F  Társadalomtudomány
 A  Agroökonómia
    Értékelmélet
    Háztartásgazdaságtan
    Ipargazdaságtan
    Makroökonómia
    Matematikai gazdaságtan
    Mikroökonómia
    Politikai gazdaságtan
    Üzemgazdaságtan
 P  Gazdaság
    Gazdasági tervezés
    Pénzügy
 E  Gazdaságstatisztika
    Ökonometria
    Prognosztika
GÁZDISZPERZIÓ
 F Diszperzió
 A Hab

Gázégő
 L& Égőfej
    Gáztüzelés

GÁZELEMZÉS
  H&  Termogázvolumetria
  F  Analitikai kémia

GÁZELLÁTÁS
 F Ellátás
 T Gáztechnika
 R Gáz
 E Fuvatóberendezés
   Gázmű

Gázérzékelés
 L  Gázmérés

Gázfázis
 L   Gáz

GÁZFELVÉTEL
 E Abszorbeálás
   Adszorpció
   Diffúzió

Gázfűtés
 L& Fűtés
    Gáztüzelés

GÁZGENERÁTOR
  HV  Generátor
  F  Gázberendezés
  T  Gázmű
  R  Elgázosítás
    Kőszéngáz
    Szintézisgáz
  X  Hőfejlesztő berendezés

GÁZGÉP
 F Gázberendezés
   Hőerőgép
 A Belsőégésű motor
   Gázszivattyú
   Gázturbina
   Hőléggép
   Külsőégésű motor

GÁZGYÁRTÁS
 F Gyártás
 T Gáztechnika
 R Kőszéngáz
   Szintézisgáz
 E Elgázosítás
   Kőszénlepárlás
 X Gázmű

Gázhajtómű
 L  Sugárhajtómű
GÁZHŰTÉS
 F Hűtés
 E Hűtőgáz
 X Hűtés levegővel

GÁZIPAR
  HV  Gázszolgáltatás
  F  Vegyipar
  P  Gázszerelés
    Gáztechnika
    Gáztöltőállomás

Gázkazán
 L& Gáztüzelésű berendezés
    Kazán

GÁZKÉMIA
 F Kémia
 X Gázok fizikája

GÁZKÉSZÜLÉK
 F Gázberendezés
 A Gáz-vízmelegítő
 T Épületgépészet
   Gáztechnika
 X Fűtés
   Gázmérés

Gázkisülés
 L& Gáz
    Kisülés

GÁZKISÜLÉSES LÁMPA
  H  Fénycső
    Halogénlámpa
    Higanygőzlámpa
    Nátriumgőzlámpa
  F  Fényforrás
  X  Izzólámpa

GÁZKROMATOGRÁFIA
 F Kromatográfia

GÁZLÉZER
 F Lézer

Gázmentesítés
 L  Gáztalanítás

GÁZMÉRÉS
  H  Gázérzékelés
  F  Fogyasztásmérés
    Mérésügyi szolgáltatás
  E  Analitikai műszer
  X  Gázkészülék
    Légszennyezésmérés

Gázmérő
 L& Fogyasztásmérés
   Gáz

GÁZMOTOR
 F Belsőégésű motor
  R  Otto-motor
  X  Benzinmotor

GÁZMŰ
 F Közmű
 T Gáztechnika
 P Gázgenerátor
 R Gázellátás
 X Gázgyártás
   Kőszéngáz

Gáznedvesség mérés
 L& Gáz
    Higrometria

GÁZOK FIZIKÁJA
 F Fizika
 P Állapotváltozás
   Fázisátalakulás
 R Aerofizika
   Gáztechnika
   Légtechnika
 X Akusztika
   Gázkémia

GÁZOLÁS
 F Közlekedési baleset

Gázosító
 LV Diesel-adagoló
    Porlasztó

Gázritkítás
 L   Evakuálás

GÁZROBBANÁS
 F Robbanás
 R Lakástűz

Gázszállítás
 L& Földgáz
    Gáz- és légszállító berendezés

GÁZSZERELÉS
 F Szakipar
   Szerelés
 T Gázipar
 R Fűtésszerelés
   Gázvezeték
 X Gyorsszolgálat

Gázszerelvény
 L& Csőszerelvény
    Gázvezeték

GÁZSZIVATTYÚ
 F Gáz- és légszállító berendezés
   Gázgép
   Szivattyú
 X Kompresszor
   Légszivattyú
Gázszolgáltatás
 LV Gázipar
    Gáztöltőállomás

Gázszűrés
 L& Anyagszűrő
    Gáztisztítás

GÁZTALANÍTÁS
  H  Gázmentesítés
  F  Elvonás
  T  Folyékonyfém-kezelés
    Gáztechnika
    Vákuumkezelés
    Vákuumtechnika
  R  Folyadék
  X  Gázbiztonsági berendezés

Gáztartály
 L& Gáz
    Tartály

GÁZTECHNIKA
 F Áramlástechnika
 T Földgázbányászat
   Gázipar
 P Gáz- és légszállító berendezés
   Gázberendezés
   Gázellátás
   Gázgyártás
   Gázkészülék
   Gázmű
   Gáztalanítás
   Gáztisztítás
   Gázvezeték
   Légtisztítás
 R Rakétatechnika
 E Gázok fizikája
 X Biztonságtechnika

GÁZTISZTÍTÁS
  H  Füstgáztisztítás
  H&  Gázszűrés
  F  Tisztítás
  T  Gáztechnika
    Portechnika
  E  Adszorpció
  X  Légtisztítás

GÁZTÖLTÉSŰ CSŐ
 F Elektroncső

GÁZTÖLTŐÁLLOMÁS
  H  Autógáz
  HV  Gázszolgáltatás
  F  Üzemanyagtöltő állomás
  T  Gázipar
  R  Légnemű tüzelőanyag
  X  Gáztüzelés
    Tüzelőanyag

GÁZTURBINA
  H&  Gázturbinás sugárhajtómű
  F  Gázgép
    Turbina

Gázturbinás sugárhajtómű
 L& Gázturbina
    Sugárhajtómű

GÁZTÜZELÉS
  H&  Földgázégő
    Gázégő
    Gázfűtés
  F  Tüzelés
  E  Gáztüzelésű berendezés
    Légnemű tüzelőanyag
  X  Gáztöltőállomás

GÁZTÜZELÉSŰ BERENDEZÉS
  H&  Gázkazán
    Gáztüzelésű kazán
  F  Tüzelőberendezés
  R  Gáztüzelés

Gáztüzelésű kazán
 L& Gáztüzelésű berendezés
    Kazán

Gázvédelem
 LV Gázbiztonsági berendezés
    Sújtólégjelző berendezés

GÁZVEZETÉK
  H  Földgázvezeték
    Gázvezetéképítés
  H&  Gázszerelvény
  HV  Vezetékfektetés
  F  Csővezeték
    Gázberendezés
    Közművezeték
  T  Gáztechnika
  E  Gázszerelés
  X  Gáz- és légszállító berendezés

Gázvezetéképítés
 L  Gázvezeték

GÁZVISSZANYOMÁSOS TERMELÉS
 T Szénhidrogén-bányászat

GDP
  M: Gross Domestic Product
  H  Bruttó hazai termék
    Társadalmi össztermék
  T  Államháztartás

GÉGE
 F Testüreg
 T Fül-, orr-, torok- és gégegyógyászat

GÉGEBETEGSÉG
 F Légzőszervi betegség
 A Laryngotracheitis
 X Garatbetegség

Gégész
 L  Fülorvos

GÉGÉSZET
  H  Laryngológia
  F  Fül-, orr-, torok- és gégegyógyászat
  P  Rekedtség

Geiger-müller számlálócső
  L  Kiváltó számláló

GEJZÍR
 F  Hőforrás
   Kitörés
 X Szolfatára
   Vulkán

GÉL
  H  Zselé
  F  Kolloid
  A  Xerogél
  E  Koagulálás
    Peptizálás
  X  Pép
    Szol
    Tixotrópia

GÉLKROMATOGRÁFIA
 F Kromatográfia

GÉN
  H&  Géntérképezés
  T  Genetika
  P  Dezoxiribonukleinsav
    Kromoszóma
  X  Öröklődés
    Rekombináció

Génbank
 L  Génforrás

GENEALÓGIA
  HV  Eredet
    Nemesítés

GÉNELNYOMÁS
 F Gátlás
 X Géntechnika

Generációs intervallum
 L& Nemzedék
    Szaporodás

GENERÁLÓ PROGRAM
  H  Programgenerátor
  F  Felhasználói program

Generátor
 LV Áramfejlesztő
    Gázgenerátor
    Hőfejlesztő berendezés
    Oszcillátor

Generátorgáz
 L  Kőszéngáz

GENETIKA
  H  Biogenezis
    Örökléstan
  HV  Mutagenitás
  F  Biológia
  A  Biogenetika
    Molekuláris genetika
    Morfogenetika
  P  Fejlődési rendellenesség
    Gén
    Klón
    Mutáció
    Populációdinamika
    Populációsűrűség
  R  Eugenika
    Géntechnika

Genetikai immunológia
 L  Mikrobiológiai immunológia

Genetikailag módosított szervezet
  M: Transzgenetikus organizmus, GMO
  L  Klón

GÉNFORRÁS
  H  Génbank
  T  Állattenyésztés
    Növénytermesztés

Genitália
 LV Ivarszerv
    Nemi szerv

GENNY
 F Testnedv
 E Fertőzés
 X Élettani sérülés
   Gyulladás

Genotípus
 L  Öröklődés

Génsebészet
 L  Géntechnika

GÉNTARTALÉK
 F Faj

GÉNTECHNIKA
  H  Génsebészet
    Géntranszformáció
  E  Genetika
  X  Génelnyomás

Géntérképezés
 L& Gén
    Nyilvántartás

Géntranszformáció
 L  Géntechnika

GEOBOTANIKA
 F Növénytan

GEODÉZIA
  H  Földmérés
    Földméréstan
  F  Földtudomány
  A  Kartográfia
    Kozmikus geodézia
    Mérnök-geodézia
    Topográfia
  P  Geodéziai műszer

Geodéziai helymeghatározás
 L& Helyzetmeghatározás
    Kartográfia

GEODÉZIAI MÉRÉS
 T Kartográfia
 E Geodéziai műszer

GEODÉZIAI MŰSZER
 F Mérőműszer
 A Szintezőműszer
   Tachiméter
   Tájoló
   Távolságmérő
   Teodolit
 T Geodézia
   Kartográfia
 R Geodéziai mérés
 X Fotogrammetria

GEODINAMIKA
 F Geomechanika

GEOFIZIKA
 F Alkalmazott fizika
   Földtudomány
 A Felszíni geofizika
   Szeizmológia
   Vulkanológia
 P Földmágnesség
   Geofizikai műszer
   Geomechanika
   Geotermikus energia
   Gravimetria
   Tektonika
   Tömegvonzás
 X Asztrofizika

GEOFIZIKAI KUTATÁS
  HV  Nyersanyagkutatás
  A  Szeizmikus nyersanyagkutatás
  R  Földtani kutatás
  E  Radiometria

GEOFIZIKAI MŰSZER
  H  Geofizikai vizsgálat
  H&  Szeizmométer
  F  Mérőműszer
  A  Ferdeségmérő
    Szonda
  T  Geofizika

Geofizikai vizsgálat
 L   Geofizikai műszer

GEOKÉMIA
 F Kémia
  A  Biogeokémia
    Hidrogeokémia
    Petrokémia
  T  Geológia
  R  Kőzetfizika
    Kőzettan
  X  Ásványtan
    Kristálykémia
    Talajkémia

GEOLÓGIA
  H  Föld belseje
    Földtan
  F  Földtudomány
  A  Földön kívüli geológia
    Geomorfológia
    Glaciológia
    Hidrogeológia
    Kőzettan
    Mérnök-geológia
    Regionális földtan
    Sztratigráfia
    Talajtan
    Tektonika
  P  Ásványtan
    Barlangászat
    Földtörténeti kor
    Geokémia
  E  Paleontológia
  X  Földrajz
    Vulkanológia

Geológiai feltárás
 L   Földtani kutatás

GEOMECHANIKA
 F Mechanika
 A Geodinamika
   Kőzetmechanika
 T Geofizika
 P Kéregmozgás
 X Geotechnika

GEOMETRIA
  H&  Síkgeometria
    Térgeometria
  HV  Analitikus geometria
  F  Matematika
  A  Ábrázoló geometria
    Affin geometria
    Algebrai geometria
    Differenciálgeometria
    Euklideszi geometria
    Nem-euklideszi geometria
    Nemeuklideszi geometria
    Projektív geometria
    Topológia
    Trigonometria
  P  Koordinátarendszer
    Matematikai tér
    Mértani test
    Sík
    Síkidom
GEOMORFOLÓGIA
  H  Felszíni formáció
  HV  Földtani képződmény
  F  Geológia
  P  Domborzat
    Földrész
  E  Endogén folyamat
    Exogén folyamat
    Tektonika
  X  Litoszféra
    Topográfia

GEOTECHNIKA
 F Építészet
 T Bányászat
 P Épületalapozás
   Mélyépítés
   Tixotrópia
 E Kőzetfizika
   Talajfizika
 X Geomechanika
   Mérnök-geológia
   Talajvizsgálat
   Talajvízszint-süllyesztés

Geotektonika
 L  Tektonika

GEOTERMIKUS
  H&  Geotermikus kutatás
  T  Hidrogeokémia
  X  Hévíz

GEOTERMIKUS ENERGIA
 F Energia
 T Geofizika
 R Hévíz

Geotermikus kutatás
 L& Földtani kutatás
    Geotermikus

Gép
 L   Gép és berendezés

GÉP ÉS BERENDEZÉS
  H  Berendezés
    Gép
  H&  Kezelőelem
  HV  Eszköz
    Felszerelés
  F  Termelőeszköz
  A  Aggregát
    Ásványelőkészítő berendezés
    Átalakító
    Automata
    Bányagép
    Épületberendezés
    Erőgép
    Fényképészeti felszerelés
    Hardver
    Ipari berendezés
    Mezőgazdasági gép
    Munkagép
    Múzeumi berendezés
    Orvosi berendezés
    Postaforgalmi berendezés
    Segédberendezés
    Ügyviteltechnikai eszköz
    Üzletberendezés
    Védőberendezés
  T  Gépipar
    Központ
  P  Gépelem
    Gépi mechanizmus
    Géprész
  R  Ipari termék
  E  Gépjavítás
    Gépszerelés
  X  Gépalap

GÉP NÉLKÜLI HAJÓ
 F  Hajó
 A Uszály
   Vitorlás hajó

GÉPACÉL
 F Acél

GÉPALAP
  HV  Alap
    Alapozás
    Bázis
  F  Műszaki szerkezet
    Szerkezeti elem
  X  Gép és berendezés

Gépalkatrész
 L  Alkatrész

GÉPÁLLOMÁS
 F Mezőgazdasági üzem
 X Mezőgazdasági gépészet

GÉPELEM
  HV  Gépszerkezet
    Gépszerkezeti elem
  A  Alkatrész
    Függesztő- és vonóelem
    Hajtómű
    Kötőelem
  T  Gép és berendezés
  E  Méretezés
  X  Szerkezeti elem

Gépesítés
 L   Automatizálás

Gépészet
 LV Gépészmérnöki ismeretek
    Géptan
    Működtetés

GÉPÉSZMÉRNÖKI ISMERETEK
  HV  Gépészet
  F  Mérnöki tudomány
  A  Hőerőgépészet
    Textilgépészet
    Üzemmérnöki ismeretek
  T  Gépipar
  P  Erőgép
    Gépgyártástechnológia
    Géptervezés
    Motor
    Munkagép
    Űrtechnológia
  E  Géptan

Gépgyártás
 L& Gépipar
    Gyártás

GÉPGYÁRTÁSTECHNOLÓGIA
 F Gyártástechnológia
 T Gépészmérnöki ismeretek
 P Fémmegmunkálás
   Mechanikai technológia

GÉPHAJÓ
  H  Gépüzemű nagyhajó
  F  Hajó
  A  Atomhajtású hajó
    Gőzhajó
    Motoros hajó
    Turbinás hajó
    Uszonyos hajó

Gépi fejés
 LV Fejés
    Fejőgép
    Fejtőgép

Gépi fordítás
 L& Fordítás
    Számítógéppel segített eljárás

Gépi kód
 L  Gépi nyelv

GÉPI LÁTÁS
 X Robotika

GÉPI MECHANIZMUS
  HV  Mechanizmus
  F  Műszaki szerkezet
  A  Csuklós mechanizmus
    Forgattyús mechanizmus
    Mikromechanizmus
  T  Gép és berendezés
    Mechanizmusok elmélete

GÉPI MEGMUNKÁLÁS
 F  Megmunkálás
 A Csoportos megmunkálás
   Másoló megmunkálás
   Villamos megmunkálás

GÉPI NYELV
  H  Gépi kód
  F  Programnyelv
  X  Fordítóprogram
GÉPIPAR
  H&  Gépgyártás
  F  Ipar
  A  Finommechanikai ipar
    Járműipar
    Műszeripar
    Számítógépipar
    Szerszámgépipar
  P  Gép és berendezés
    Gépészmérnöki ismeretek
    Hántolás
    Öntészet
  E  Kohászat

GÉPÍRÁS
 F  Írás
 T  Ügyviteltechnika
 X Fénymásolás
   Fordítás
   Gyorsírás

GÉPJÁRMŰ
  H  Gépkocsi
  H&  Autóközlekedés
    Autómotor
    Autóvillamosság
    Gépjárműalváz
    Gépjárműfenntartás
    Gépjárműközlekedés
    Gépjárműmotor
    Gépkocsiszekrény
  HV  Autó
  F  Pályához nem kötött jármű
  A  Használt autó
    Különleges gépjármű
    Motorkerékpár
    Robogó
    Személyszállító gépjármű
    Teherszállító gépjármű
  T  Járműszerelvény
  P  Autóalkatrész
    Gumiabroncs
  R  Közúti jármű
  E  Autóbontó
    Autógyártás
    Autójavítás
    Autókereskedelem
    Autókölcsönzés
    Autómentő
    Lopásgátló
    Rablásvédelem

Gépjárműalkatrészek és -tartozékok
 L  Autóalkatrész

Gépjárműalváz
 L& Alváz
    Gépjármű

GÉPJÁRMŰBIZTOSÍTÁS
 F Kárbiztosítás
 R Autójavítás

GÉPJÁRMŰFELÉPÍTMÉNY
 F Autóalkatrész
 R Haszonjármű
Gépjárműfenntartás
 L& Gépjármű
    Járműüzemeltetés

Gépjárműgyártás
 L  Autógyártás

GÉPJÁRMŰIPAR
  H  Autóipar
  F  Járműipar
  P  Autógyártás
    Járműjavítás

Gépjárműkölcsönzés
 L  Autókölcsönzés

Gépjárműközlekedés
 L& Gépjármű
    Szárazföldi közlekedés

Gépjárműmotor
 L& Gépjármű
    Járműmotor

Gépjárműszerelés
 LV Autójavítás
    Járműjavítás

Gépjárműszervíz
 L  Autójavítás

GÉPJAVÍTÁS
  HV  Márkaszerviz
  F  Javítás
    Szerelés
  A  Háztartási gépek javítása
    Hűtőgépjavítás
    Irodagépjavítás
    Járműjavítás
    Számítógépszerviz
  R  Gép és berendezés
    Motor

Gépkarbantartás
 L  Karbantartás

Gépkezelés
 L  Működtetés

Gépkocsi
 L  Gépjármű

Gépkocsiipar
 L  Járműipar

Gépkocsiszekrény
 L& Gépjármű
    Karosszéria

GÉPKÖLCSÖNZÉS
 F Kölcsönzés
 A Építőipari gépkölcsönzés
    Háztartásigép-kölcsönzés
  X  Autókölcsönzés

Gépkönyv
 L  Kezelési utasítás

Géplakatosság
 L  Lakatosság

GÉPMŰKÖDÉS
  H  Üzemidő
  H&  Üzemzavar
    Veszélyes üzem
  HV  Menet
    Működés
    Rezsiüzem
    Üzem
    Üzemelés
  F  Folyamat
  A  Folyamatos üzem
    Szakaszos üzem
    Üzemmód
  E  Működtetés
    Üzemfenntartás
  X  Avulás
    Működési elv

Géppel olvasható adathordozó
 L  Mágneses adathordozó

GÉPPISZTOLY
 F  Kézi fegyver

GÉPRAJZ
  HV  Szakrajz
  F  Géptan
  R  Műszaki rajz
    Műszaki terv
    Műszaki tervezés
  E  Ábrázoló geometria

GÉPRÉSZ
  H&  Kenőberendezés
  A  Erőátviteli berendezés
    Forgórész
    Manipulátor
    Segédberendezés
    Zár
  T  Gép és berendezés

GÉPSZERELÉS
 F Szerelés
 R Gép és berendezés
   Motor
 E Lakatosság
 X Technológiai szerelés

Gépszerkesztés
 L  Géptervezés

Gépszerkezet
 LV Gépelem
    Géptan

Gépszerkezeti elem
 LV Gépelem
    Szerkezeti elem

GÉPTAN
  HV  Engineering
    Gépészet
    Gépszerkezet
  F  Műszaki tudomány
  A  Építőipari géptan
    Géprajz
    Hőerőgépészet
    Kenéstechnika
    Közlekedésgépészet
    Mezőgazdasági gépészet
    Textilgépészet
    Tűréstechnika
  P  Erőgép
    Finommechanika
    Mechanizmusok elmélete
    Motor
    Munkagép
  R  Gépészmérnöki ismeretek
    Géptervezés

GÉPTERVEZÉS
  H  Gépszerkesztés
  F  Gyártmánytervezés
  T  Gépészmérnöki ismeretek
  R  Prototípus
  E  Géptan

Gépüzemű nagyhajó
 L  Géphajó

Gerenda
 L  Kéttámaszú tartó

GEREZNA
 R Bőr
   Szőrme

GERIÁTRIA
  H  Gerontológia
  T  Orvostudomány

GERINC
  H  Gerincoszlop
  X  Gerincferdülés

GERINCFERDÜLÉS
  H  Gerincoszlop-elferdülés
    Lordózis
    Púposság
    Szkoliózis
  F  Csontbetegség
  X  Angolkór
    Gerinc

Gerincoszlop
 L  Gerinc

Gerincoszlop-elferdülés
 L  Gerincferdülés

GERINCVELŐ
 X Polioencephalomyelitis
GERJESZTÉS
  H  Gerjesztőerő
  H&  Kvantumoszcilláció
  R  Rezgés
  E  Áramfejlesztő
    Oszcillátor
  X  Atommag
    Rezonancia
    Villamos tekercs

Gerjesztőerő
 L   Gerjesztés

GERMÁNIUM
 F Félfém

Gerontológia
 L  Geriátria

Gesztenyebarna talaj
  L  Erdőtalaj

Ginekológia
  L  Nőgyógyászat

GIPSZ
 F  Építési kötőanyag
   Kémiai üledékes kőzet
   Szulfátásvány
 R Hidraulikus kötőanyag

GIROSZKÓP
  H  Pörgettyűs műszer
  R  Műszaki stabilizálás

GLACIÁLIS TALAJ
 F Talaj

GLACIOLÓGIA
 F Geológia
   Hidrológia
 P Exogén folyamat
 X Hidrogeológia

GLIKOGÉN
 F Szénhidrát
 X Izom

GLIKOL
 F Alkoholvegyület
   Aromás vegyület

Glimmkisülés
  L Parázsfénykisülés

GLIÓMA
 F Daganat
 X Központi idegrendszer

GLOBÁLIS FELMELEGEDÉS
 F Globális probléma
   Melegedés
GLOBÁLIS PROBLÉMA
 A Globális felmelegedés
   Környezetszennyezés
   Világélelmezés

GLOBULIN
 F Fehérje
 T Vér

Glóbusz
  L  Földgömb

GLOSSITIS
 F  Szájbetegség
 X Lingua

GLUKÓZ
  H  Dextróz
    Szőlőcukor
  F  Monoszacharid
  X  Laktáz

Gmk
  M: Gazdasági munkaközösség
  L  Közkereseti társaság

GNEISZ
 F  Átalakult kőzet

GOBELIN
 F Kárpit
 E Hímzés
   Kézimunka

GÓCOS ELHALÁS
 F Növénybetegség tünet

GOLFPÁLYA
 F Sportlétesítmény

Golyóscsapágy
  L& Csapágy
    Gördülőelem

GOLYVA
 F Dudorodás
 X Pajzsmirigy

Golyvásüszög
  L& Kukorica
    Üszöggomba

Gomb
 L Ruhakellék

GOMBA
  H&  Gombamérgezés
  T  Mikológia

Gombamérgezés
 L& Gomba
   Mérgezés
GOMBAÖLŐSZER
 F Növényvédőszer
 R Növényi gombabetegség

GOMBÁS MEGBETEGEDÉS
  H  Mikózis
  HV  Gombásodás
  F  Fertőző betegség

Gombásodás
 LV Gombás megbetegedés
   Növényi gombabetegség

Gombaszedő gép
 L  Gombatermesztés

GOMBATERMESZTÉS
  H  Gombaszedő gép
  T  Mezőgazdaság

GOMBOLYÍTÁS
  M: Csévélés
  F  Hajlítóalakítás
  X  Tekercselés

GONDOLKODÁS
 E Képzeletvilág
 X Agy
   Emlékezés

Gondozás
 L  Ápolás

Gondozó
 LV Ápolónő
   Rendelőintézet
   Szociális gondozás

GONORRHEA
  H  Kankó
    Tripper
  F  Nemibetegség

GÖMB
 F Mértani test

Göngyöleg
 L  Csomagolóeszköz

Göngyölítés
 LV Peremezés
    Tekercselés

Görbületmérés
 L  Alakvizsgálat

GÖRCS
 F  Betegségtünet
 A Szívgörcs
   Tetanusz
 R Bénulás
 E  Görcsoldó
 X Asztma
   Epilepszia
    Izom
    Rángás

GÖRCSOLDÓ
 F Csillapító- és érzéstelenítőszer
 A Papaverin
 T Gasztroenterológia
 R Görcs
 X Gyulladásgátló

GÖRDÜLÉS
 F Mozgás
 R Súrlódás

Gördülőcsapágy
 L& Csapágy
    Gördülőelem

Gördülődugattyús szivattyú
 L  Forgódugattyús szivattyú

GÖRDÜLŐELEM
  H  Gördülőtest
  H&  Golyóscsapágy
    Gördülőcsapágy
    Görgőscsapágy
  F  Hengerszerű alkatrész
  A  Autókerék
    Görgő
    Vasúti kerék

Gördülőtest
 L  Gördülőelem

GÖRGŐ
 F Gördülőelem
   Tengelyszerű alkatrész

Görgőscsapágy
 L& Csapágy
    Gördülőelem

GŐZ
  H  Pára
  H&  Fémgőz
    Gőzsugárszivattyú
    Gőzvezeték
    Vízgőz
  F  Gáz
  X  Expanzió
    Hőtároló

GŐZERŐMŰ
 F Hőerőmű

GŐZFÁZISÚ LEVÁLASZTÁS
  H  Cvd
    Pvd
  H&  Fémgőzölés
  F  Rétegelés
  A  Elektródporlasztás
    Vákuumgőzölés
  T  Vékonyréteg-technika
  R  Bevonás fémmel
  X  Ioncserélő fémezés
    Kondenzációs fémezés
  =  Gőzölés

GŐZFŰTÉS
 F Fűtés

Gőzgenerátor
 L  Gőzgép

GŐZGÉP
  H  Gőzgenerátor
    Gőzmotor
  F  Hőerőgép
  A  Gőzturbina
  X  Gőzkazán

GŐZHAJÓ
 F Géphajó

GŐZKAZÁN
 F Kazán
 P Léghevítő
   Túlhevítő
 X Gőzgép

GŐZKONDENZÁTOR
 F Hőcserélő
 T Bepárlóberendezés
 R Lecsapódás
 X Elpárologtató
 = Kondenzátor

Gőzmotor
 L  Gőzgép

GŐZMOZDONY
 F Mozdony

GŐZÖLÉS
 F Hőkezelés
   Kalorikus művelet
 A Füllesztés
 T Fatechnológia
 R Csírátlanítás
   Farostlemez
   Furnér
   Kikészítés
 X Higroszkóposság
   Nedvesités
   Színezés
   Vasalás
 = Gőzfázisú leválasztás

Gőzsugárszivattyú
 L& Gőz
    Sugárszivattyú

GŐZTURBINA
 F Gőzgép
   Turbina

Gőzvezeték
 L& Csővezeték
    Gőz
    Hőszállító berendezés

GRADIENS
 F Vektor
 X Potenciál

GRÁF
 F Diagram
 T Gráfelmélet

GRÁFELMÉLET
 F Matematika
 P Gráf
 R Topológia
 X Halmazelmélet

GRAFIKA
  HV  Grafikus ábrázolás
  A  Alkalmazott grafika
    Számitógépes grafika

Grafikai ipar
 L   Alkalmazott grafika

Grafikai tervezőprogram
 L   Számitógépes grafika

GRAFIKON
 F Diagram

Grafikus ábrázolás
 LV Grafika
    Szakgrafika

GRAFIKUS MÓDSZER
 F Számítás
 X Numerikus módszer

GRAFIKUS MŰSZAKI DOKUMENTUM
 F Műszaki dokumentum
   Szakgrafika

Grafikus program
 L& Felhasználói program
    Számitógépes grafika

Grafikus számítástechnika
 L  Számitógépes grafika

GRAFIT
 F Elemi szén
   Terméselem
 R Szilárd kenőanyag

Grafitelektród
 L& Villamos ív
    Villamos kemence

GRAFOLÓGIA
 X Lélektan

GRAMOFON-LEMEZ
 F Hanglemez
GRÁNIT
  H  Pegmatit
  F  Mélységi magmás kőzet
  A  Biotitgránit
  R  Telérkőzet

GRANODIORIT
 F Diorit

GRANULÁLÁS
  H&  Granulátum
  F  Agglomerálás
  T  Cementipar
    Zsugorítás
  R  Szemcsés anyag
  E  Fluidizáció

Granulátum
 L& Granulálás
    Szemcse

GRANULOMA
 F Gyulladás
 X Köszvény
   Reuma

GRANULOMETRIA
 R Szemcsés anyag
 E Optikai mérés
 X Pormérés

Graviméter
 L  Gravimetria

GRAVIMETRIA
  H  Graviméter
  T  Geofizika
  R  Szelvényezés
  E  Tömegvonzás
  =  Súlyszerinti elemzés

GRAVÍROZÁS
 X Betűvésés
   Cégtábla
   Címfestő
   Embléma
   Feliratozás

Gravitáció
 L  Tömegvonzás

Gravitációs erőtér
 L& Erőtér
    Tömegvonzás

GRAVITÁCIÓS ÖNTÉS
 F Szakaszos öntés

Gríz
  L& Búza
   Dara
Grupver
  M: Groupware; számítógéppel segített csoportmunka terméke
  L& Cmi
   Számítógéppel segített eljárás

GUBACS
 F Élettani alakváltozás
 E Parazita
 X Szimbiózis
   Tumor

Gulya
 L  Csorda

Gumboro-betegség
 L  Hurzitisz

GUMI
  H  Gumitermék
  F  Elasztomer
    Vegyipari termék
  A  Gumiabroncs
    Keménygumi
  T  Gumifeldolgozóipar
    Gumiipar
  P  Öregedésgátlószer
    Töltőanyag
  E  Kaucsuk
  X  Tömlő

GUMIABRONCS
  H  Autógumi
  HV  Abroncs
    Kerékabroncs
  F  Gumi
  T  Autókerék
    Gépjármű

Gumibaba
 L  Szexuális segédeszköz

GUMIFELDOLGOZÓIPAR
 F Feldolgozó ipar
   Gumiipar
 P Gumi
   Vulkanizálás
 X Cipőipar

GUMIIPAR
 F  Vegyipar
 A Gumifeldolgozóipar
 P  Gumi
   Gumiipari gép
   Kaucsuk
 X Műanyagipar

GUMIIPARI GÉP
 F  Gyártóberendezés
 T  Gumiipar
 X Műanyagfeldolgozó berendezés

Gumitermék
 L  Gumi
Gunn-dióda
 L& Félvezető dióda
    Gunn-hatás

GUNN-HATÁS
  H&  Gunn-dióda
  F  Fizikai hatás
  T  Szilárdtestfizika
  X  Félvezető dióda

GUTAÜTÉS
 F Növénybetegség tünet
 R Elszáradás
 = Agyvérzés

GÜMŐ
 F Dudorodás

Gümőkór
 L  Tuberkulózis

Gyakoriság
 L  Véletlen esemény

GYALOGSÁG
 F Fegyvernem

GYALUGÉP
 F Forgácsoló szerszámgép
 R Gyalulás

GYALULÁS
 F Forgácsolás
 E Gyalugép
 X Vésés

GYANTA
  H  Sellak
  H&  Gyantacsapolás
  F  Növényi termék
  A  Borostyánkő
  X  Faanyag
    Terpentin

Gyantacsapolás
 L& Gyanta
    Gyűjtés

GYAPJÚ
 F Állati eredetű szálasanyag
 E Szőr

Gyapjúfeldolgozás
 L  Gyapjúipar

GYAPJÚIPAR
  H  Gyapjúfeldolgozás
    Gyapjútermelés
  F  Textilipar

Gyapjútermelés
 L  Gyapjúipar
GYAPOT
 H&  Gyapottermelés
 R  Növényi eredetű szálasanyag
    Pamut
 X  Salakgyapot
    Üveggyapot

Gyapottermelés
 L& Gyapot
    Növénytermesztés

Gyár
 LV Ipari épület
   Iparvállalat

GYÁRI JELZÉS
 X Gyári szám

GYÁRI SZÁM
 F  Azonosítás
 X Gyári jelzés

GYÁRTÁS
 H  Gyártási eljárás
    Készítés
 H&  Élelmiszer-termelés
    Gépgyártás
    Gyártáselemzés
    Gyártásközi ellenőrzés
    Gyártmányellenőrzés
    Hajógyár
    Hajógyártás
    Hústermelés
    Időelemzés
    Kiflisodró
    Műanyaggyártás
    Takarmányipar
 HV  Előállítás
    Gyártóművelet
    Ipari termelés
    Termelés
 F  Előállító tevékenység
 A  Acélgyártás
    Automatizált gyártás
    Cérnagyártás
    Előregyártás
    Folyamatos gyártás
    Fonalgyártás
    Gázgyártás
    Hanglemezgyártás
    Hulladékmentes gyártás
    Kinyerés
    Sorozatgyártás
    Szálgyártás
    Visszanyerés
 P  Anyagkezelés
    Megmunkálás
    Művelet
    Szerelés
 E  Automatizálás
    Gyártástervezés
    Termelésszervezés
 X  Feldolgozás
    Termelékenység

Gyártáselemzés
 L& Gazdasági elemzés
    Gyártás
Gyártáselőkészítés
 L& Előkészítés
    Termelésszervezés

Gyártásfejlesztés
 L& Gyártástervezés
    Műszaki fejlesztés

Gyártási csomópont
 L  Központ

Gyártási eljárás
 L  Gyártás

Gyártási program
 LV Gyártástervezés
    Termelésszervezés

GYÁRTÁSI RENDSZER
 F Ember-gép rendszer
 A Jit
   Számítógéppel segített gyártás

Gyártási sorozat
 L  Sorozatgyártás

Gyártásirányítás
 L  Termelésszervezés

Gyártásközi ellenőrzés
 L& Gyártás
    Műszaki ellenőrzés

Gyártásszervezés
 L  Termelésszervezés

GYÁRTÁSTECHNOLÓGIA
  H&  Hulladékszegény technológia
  HV  Eljárástechnika
  F  Technológia
  A  Elektronikai gyártástechnológia
    Építőanyagipari technológia
    Gépgyártástechnológia
    Kerámiai gyártástechnológia
    Mechanikai technológia
    Vegyipari technológia
  P  Anyagtulajdonság változtatás
    Egyesítés
    Szétválasztás

GYÁRTÁSTERVEZÉS
  H  Anyagterv
    Művelettervezés
    Technológiatervezés
  H&  Gyártásfejlesztés
  HV  Gyártási program
    Gyártóművelet
    Ütemterv
  F  Műszaki tervezés
  A  Cae
  R  Gyártás
  X  Gyártmánytervezés
    Munkaterv
    Termelésszervezés
Gyártmány
 L  Termék

Gyártmányellenőrzés
 L& Gyártás
   Műszaki ellenőrzés

Gyártmányfejlesztés
 L& Gyártmánytervezés
   Műszaki fejlesztés

Gyártmányismertető
 L  Áruismertető

GYÁRTMÁNYTERVEZÉS
  H&  Gyártmányfejlesztés
  HV  Szerkesztés
  F  Műszaki tervezés
  A  Géptervezés
    Készülékszerkesztés
    Méretezés
  P  Formatervezés
  E  Építőszekrény-elv
  X  Gyártástervezés
    Minőség

GYÁRTÓBERENDEZÉS
  HV  Kezelőberendezés
    Megmunkálógép
  F  Munkagép
    Termelőeszköz
  A  Bevonóberendezés
    Célgép
    Felületkezelő berendezés
    Formázóberendezés
    Gumiipari gép
    Hőkezelő berendezés
    Műanyagfeldolgozó berendezés
    Öntőberendezés
    Szerelőberendezés
    Szerszámgép
    Szétválasztó berendezés
    Villamos megmunkálóberendezés
  T  Gyártómű
    Gyártósor

GYÁRTÓCELLA
 F Termelőeszköz
 X Gyártósor

GYÁRTÓESZKÖZ
  HV  Eszköz
    Készülékezés
  F  Fogyóeszköz
    Termelőeszköz
  A  Egyszerű mérőeszköz
    Gyártókészülék
    Mérési segédberendezés
    Mérési segédeszköz
    Mérőműszer
    Szerszám

GYÁRTÓKÉSZÜLÉK
  H  Megmunkáló készülék
    Satu
    Szerszámtartó
  H&  Fúrókészülék
  HV  Készülék
    Készülékgyártás
    Kezelőeszköz
    Kezelőkészülék
    Rögzítés
    Szorító
  F  Gyártóeszköz
  X  Szerszámgép

GYÁRTÓMŰ
 F Létesítmény
   Termelőeszköz
 A Acélmű
 P Gyártóberendezés

Gyártóművelet
 LV Gyártás
    Gyártástervezés

GYÁRTÓSOR
  H&  Folyamatos gyártósor
    Szerelőszalag
  HV  Futószalag
  F  Termelőeszköz
  A  Rugalmas gyártósor
  P  Gyártóberendezés
  R  Automatizált gyártás
  X  Gyártócella

GYÁSZRUHA
 F Ruházat
 E Ruhakölcsönzés
 X Koszorúkészítés
   Temetkezés

GYÉMÁNT
 F Elemi szén
   Nagykeménységű anyag
   Terméselem
 A Ipari gyémánt

GYENGEÁRAM
 F Áram

GYENGEÁRAMÚ BERENDEZÉS
 F Villamos berendezés
 R Híradástechnikai berendezés

GYENGEÁRAMÚ ELEKTROTECHNIKA
 F Elektrotechnika
 A Digitális technika
 R Hangtechnika
   Híradástechnika

Gyengeelméjűség
 LV Elmebetegség
    Értelmi fogyatékos

GYENGÉNÖTVÖZÖTT ACÉL
 F Ötvözött acél

GYEP
  H  Gyepnövényzet
    Pázsit
    Rét
  HV  Fű
  F  Flóra
    Zöldfelület
  A  Ősgyep
  P  Pázsitfű
  X  Legelőgazdálkodás
    Szavanna

Gyepesítés
 LV Kertépítés
    Legelőgazdálkodás

Gyepgazdálkodás
 L  Legelőgazdálkodás

Gyepnövényzet
 L  Gyep

GYÉRÍTÉS
 F Növényápolás
 X Irtás

GYERMEK
  H  Gyermekkor
  E  Gyermeklélektan
  X  Nem

GYERMEKÁGYI LÁZ
 F Láz
   Nőgyógyászati betegség

GYERMEKBÉNULÁS
  H  Heine-medin kór
  HV  Paralízis
  F  Bénulás
    Vírusos betegség
  T  Gyermekgyógyászat

Gyermekbetegség
 L  Gyermekgyógyászat

Gyermekdivat
 L  Divatruházat

GYERMEKGONDOZÁS
 F Ápolás

GYERMEKGYÓGYÁSZAT
  H  Gyermekbetegség
    Pediátria
  F  Orvostudomány
  P  Gyermekbénulás
    Gyermekonkológia
    Gyermekpszichiátria
    Gyermeksebészet
  E  Gyermekorvos

Gyermekkor
 L  Gyermek

GYERMEKLÉLEKTAN
  HV  Pedológia
  F  Lélektan
  R  Gyermek
GYERMEKONKOLÓGIA
 F Onkológia
 T Gyermekgyógyászat

GYERMEKORVOS
 F Orvos
 R Gyermekgyógyászat

GYERMEKOTTHON
 X Csecsemőotthon
   Napközi otthon

GYERMEKPSZICHIÁTRIA
 F Elmegyógyászat
 T Gyermekgyógyászat

GYERMEKRUHÁZAT
 F Ruházat
 X Csecsemőruházat

GYERMEKSEBÉSZET
 F Sebészet
 T Gyermekgyógyászat

GYERMEKVÉDELEM
 F Szociális szolgáltatás
 P Kábítószer

GYERTYA
 F Fényforrás
   Vegyesiparcikk

Gyógyászat
 L  Orvostudomány

GYÓGYÁSZATI
  M:H: Lásd még az "orvosi..." szóösszetételeknél
  X   Higiénia
     Orvosi
     Orvostechnika

Gyógyászati berendezés
 L  Orvosi berendezés

GYÓGYÁSZATI ESZKÖZ
 A Kötszer
 X Egészségügyi szolgáltatás
   Gyógyszeripari berendezés
   Gyógytorna
   Hallókészülék
   Orvosi berendezés
   Vízágy

Gyógyászati technika
 L  Orvostechnika

Gyógycipő
 LV Cipőjavítás
    Egészségügyi szolgáltatás

GYÓGYFÜRDŐ
 F Fürdő
  E  Gyógyvíz
    Hévíz
  X  Masszázs

GYÓGYHATÁS
 F Hatás
 E Gyógykészítmény
   Gyógyszer
   Gyógytorna
   Gyógyvíz
 X Gyógyítás

Gyógyintézet
 L  Egészségügyi és szociális intézmény

GYÓGYÍTÁS
  H  Gyógykezelés
    Gyógymód
    Gyógyulás
    Orvosi ellátás
  H&  Betegellátás
    Izotópterápia
  HV  Kezelés
    Rehabilitáció
    Terapeutika
    Utókezelés
  F  Szociális szolgáltatás
  A  Akupunktúra
    Elektroterápia
    Fitoterápia
    Fizikoterápia
    Házi gyógymód
    Hemoterápia
    Homeopátia
    Homöopátia
    Hormonterápia
    Infúziós terápia
    Kemoterápia
    Klímaterápia
    Öngyógyítás
    Pszichoterápia
    Sebkezelés
  R  Betegség
  E  Orvosi berendezés
    Orvostechnika
    Orvostudomány
  X  Ápolás
    Betegségmegelőzés
    Gyógyhatás
    Ráolvasás

Gyógykenyér
 L& Gyógykészítmény
    Kenyér

GYÓGYKÉSZÍTMÉNY
  H&  Gyógykenyér
  A  Háziszer
  R  Gyógyhatás
  E  Gyógyszertár
  X  Egészségügyi szolgáltatás
    Gyógynövény
    Gyógyszer

Gyógykezelés
 L  Gyógyítás
Gyógykozmetika
 LV Egészségügyi szolgáltatás
   Kozmetika

Gyógymasszázs
 L  Masszázs

Gyógymód
 L  Gyógyítás

GYÓGYNÖVÉNY
 R Homöopátia
 E Gyógyszertár
   Természetgyógyászat
 X Egészségügyi szolgáltatás
   Gyógykészítmény
   Gyógyszer

GYÓGYPEDAGÓGIA
 P Logopédia

GYÓGYSZER
 F Élettani hatású anyag
   Vegyipari termék
 A Antibiotikum
   Bőrre ható szer
   Csillapító- és érzéstelenítőszer
   Értágító
   Fertőtlenítőszer
   Fogamzásgátló
   Fogyasztószer
   Gyulladásgátló
   Hánytató
   Hashajtó
   Hasmenés elleni szer
   Háziszer
   Rákellenes szer
   Szívgyógyszer
   Vizelethajtó
 T Gyógyszeripar
 R Gyógyhatás
   Gyógyszerfüggés
 E Alkaloida
   Engedélyezés
   Enzim
   Gyógyszerkönyv
   Gyógyszerrecept
   Gyógyszertár
   Hormon
   Vitamin
 X Gyógykészítmény
   Gyógynövény
   Gyógyszerhatás
   Oltóanyag

GYÓGYSZER-TÚLADAGOLÁS
 F Gyógyszeradagolás
   Túladagolás

GYÓGYSZERADAGOLÁS
 F Adagolás
  A  Gyógyszer-túladagolás
  T  Gyógyszerészet
  E  Gyógyszerhatás
  X  Gyógyszerfüggés
    Placébo

Gyógyszeres terápia
 L  Kemoterápia

GYÓGYSZERÉSZET
  H  Farmakológia
    Gyógyszertan
  F  Alkalmazott élettudomány
  A  Neurofarmakológia
    Pszichofarmakológia
  T  Egészségügy
  P  Gyógyszeradagolás
    Gyógyszerhatás
    Gyógyszerkémia
    Homeopátia
    Placébo
  R  Orvostudomány
  E  Toxikológia

GYÓGYSZERFÜGGÉS
 F Szenvedélybetegség
 E Gyógyszer
   Gyógyszerhatás
 X Gyógyszeradagolás

GYÓGYSZERHATÁS
 F Szerhatás
 T Gyógyszerészet
 R Gyógyszeradagolás
   Gyógyszerfüggés
 X Gyógyszer

GYÓGYSZERIPAR
 F Vegyipar
 P Gyógyszer
   Gyógyszeripari berendezés
   Gyógyszertechnológia

GYÓGYSZERIPARI BERENDEZÉS
 F Ipari berendezés
 T Gyógyszeripar
 X Gyógyászati eszköz
   Vegyipari berendezés

GYÓGYSZERKÉMIA
 F Kémia
 T Gyógyszerészet
 X Biokémia
   Fiziológiai kémia
   Klinikai kémia

GYÓGYSZERKÖNYV
 R Gyógyszer

GYÓGYSZERRECEPT
 R Gyógyszer
Gyógyszertan
 L  Gyógyszerészet

GYÓGYSZERTÁR
  H  Patika
  F  Üzlet
  R  Gyógykészítmény
    Gyógynövény
    Gyógyszer
  X  Drogéria

GYÓGYSZERTECHNOLÓGIA
 F Vegyipari technológia
 T Gyógyszeripar
 E Mikrobiológiai technológia

GYÓGYTEA
 F Tea

GYÓGYTORNA
 R Gyógyhatás
 X Gyógyászati eszköz
   Ortopéd szakorvos

Gyógyulás
 L  Gyógyítás

Gyógyüdülő
 L  Szanatórium

GYÓGYVÍZ
 F Víz
 R Gyógyfürdő
   Gyógyhatás
 X Ásványvíz
   Hévíz

GYOMIRTÁS
 F Irtás
 A Biológiai gyomirtás
   Vegyszeres gyomirtás
 R Gyomnövény
   Növényvédelem

GYOMIRTÓSZER
  H  Herbicid
  F  Növényvédőszer

Gyomlálás
 L& Gyomnövény
    Irtás

GYOMNÖVÉNY
  H  Gyomosodás
  H&  Gyomlálás
    Gyomtalanítás
  F  Növényi kártevő
  E  Gyomirtás

GYOMOR
 F Emésztőszerv
  Testüreg
 T Gasztroenterológia
 E Hashajtó
    Hasmenés elleni szer
  X  Acidózis
    Dizentéria
    Felfúvódás

GYOMORBETEGSÉG
 F Emésztőszervi betegség
 A Diarrhoea
  Gasztritis
  Gyomorrák
  Hányás
  Kólihasmenés

Gyomorbetegség gyógyászata
 L  Gasztroenterológia

GYOMORFEKÉLY
 F Fekély
 T Gasztroenterológia

GYOMORFÉRGESSÉG
 F Férgesség

GYOMORNEDV
  H  Gyomorsav
  F  Testnedv
  P  Pepszin
  R  Emésztés

GYOMORRÁK
 F Gyomorbetegség
  Rákbetegség
 T Gasztroenterológia

Gyomorsav
 L  Gyomornedv

GYOMORVÉSZ
 F Vész

Gyomosodás
 L  Gyomnövény

Gyomtalanítás
 L& Gyomnövény
   Irtás

GYORSACÉL
 F Acél

Gyorséttermek
 L  Étterem

GYORSÍRÁS
 X Gépírás

Gyorsítás
 L   Gyorsulás

GYORSÍTÓBERENDEZÉS
  H  Ciklotron
    Részecskegyorsító
  A  Protongyorsító
  T  Elektronika
    Nagyenergiájú fizika
  R  Hasadás
  X  Elemi részecske

Gyorsítószer
 L   Aktiválószer

Gyorsposta
 L  Futárszolgálat

GYORSREAKTOR
 F Atomreaktor

Gyorsszállítás
 L  Futárszolgálat

Gyorsszámolókönyv
 L  Eredménytáblázat

GYORSSZOLGÁLAT
  HV  Csőtörés
    Hibaelhárítás
    Márkaszerviz
    Segélyszolgálat
  F  Háztartási szolgáltatás
  A  Duguláselhárítás
  X  Gázszerelés
    Villanyszerelés
    Vízvezetékszerelés

GYORSULÁS
  H  Gyorsítás
    Lassulás
  F  Mechanikai paraméter
  E  Erő
    Tömegvonzás
  X  Mozgás

GYORSVASÚT
 F Helyközi vasút
 E Földalatti vasút

GYÖK
  H  Ligandum
  A  Ammónium
    Cián
    Szabad gyök
  T  Molekuláris kémia
    Vegyület

GYÖKBEVITEL
 F Vegyipari eljárás
 A Acilezés
   Benzilezés
   Szulfonálás

GYÖKÉR
  H  Gyökeresedés

Gyökeresedés
 L  Gyökér

GYÖNGYFŰZÉS
 F Kézimunka
  T  Ékszerészet

GYUFA
  H  Gyufagyártás
  F  Faáru
  T  Fafeldolgozó ipar

Gyufagyártás
 L  Gyufa

GYÚJTÁS
  H&  Szikragyújtás
  T  Robbantás
  R  Égés
  E  Gyújtószerkezet
  X  Kisülés
    Villamos kapcsolás

Gyújtóberendezés
 L  Gyújtószerkezet

Gyújtóelektród
 L& Elektród
    Gyújtószerkezet

Gyújtófej
 L& Gyújtószerkezet
    Robbantás

Gyújtógyertya
 L& Belsőégésű motor
    Gyújtószerkezet

GYÚJTÓSZERKEZET
  H  Gyújtóberendezés
  H&  Gyújtóelektród
    Gyújtófej
    Gyújtógyertya
    Gyújtótöltény
    Gyújtózsinór
    Gyutacs
  F  Járművillamos berendezés
  T  Belsőégésű motor
    Robbantás
  R  Gyújtás
  X  Iniciátor
    Keverékképzés
    Kisülés

Gyújtótöltény
 L& Gyújtószerkezet
    Robbantás

Gyújtózsinór
 L& Gyújtószerkezet
    Robbantás

GYÚLÉKONY ANYAG
 F Anyag tulajdonság szerint
 X Robbanóanyag
   Tüzelőanyag

Gyúlékonyság
 L  Éghetőség
GYULLADÁS
 F Betegségtünet
   Kóros folyamat
 A Granuloma
   Hurut
   Köszvény
   Reuma
   Szervi gyulladás
 R Fekély
 X Genny
 = Égés

GYULLADÁSGÁTLÓ
 F Gátlószer
   Gyógyszer
 A Reumaellenes szer
 X Fájdalomcsillapító
   Görcsoldó
   Lázcsillapító

Gyulladáshő
 L& Égés
    Kémiai hő

Gyulladási hőmérséklet
 L& Égés
    Hőmérséklet

Gyulladáspont
 L& Égés
    Hőmérséklet

Gyutacs
 L& Gyújtószerkezet
    Robbantás

GYŰJTÉS
  H&  Gyantacsapolás
  F  Konkrét tevékenység
  A  Adatgyűjtés

GYŰJTŐÉR
  H  Véna
    Viszér
  X  Viszérgyulladás

GYÜMÖLCS
  H&  Befőzés
    Gyümölcsprés
    Gyümölcstartósítás
  F  Termés
  T  Pomológia
  R  Befőtt
    Lekvár

GYÜMÖLCSLÉ
 F Üdítőital
 T Üdítőitalipar

Gyümölcsprés
 L& Élelmiszeripari berendezés
   Gyümölcs
   Sajtológép
GYÜMÖLCSSZEDÉS
  HV  Szüret
  F  Betakarítás
  T  Gyümölcstermesztés

Gyümölcstartósítás
 L& Gyümölcs
   Konzerválás

GYÜMÖLCSTERMESZTÉS
  H&  Almatermesztés
  F  Kertészet
  T  Pomológia
  P  Gyümölcsszedés

Gyűrődésálló kikészítés
 L  Textilkikészítés

Gyűrű
 LV Algebrai gyűrű
   Eljegyzés
   Gyűrűs vegyület
   Karikagyűrű
   Tornaszer

GYŰRŰS VEGYÜLET
  H  Ciklikus vegyület
  HV  Gyűrű
  F  Szerves vegyület
  A  Aromás vegyület
    Heterociklusos vegyület
    Homociklusos vegyület
    Kondenzált gyűrűs vegyület
    Policiklusos vegyület
  E  Ciklizálás

Gyűrűzárás
 L  Ciklizálás

GYŰRŰZÉS
 R Azonosítás
   Madár

HAB
 F   Gázdiszperzió
 X   Habanyag
    Habosodás

HABANYAG
  H  Habszivacs
  F  Műanyag
  R  Párnázóanyag
  E  Habosítás
    Polisztirol
    Poliuretán
  X  Hab
    Műbőr

HABARCS
 F Építési kötőanyag
 P Cement
   Homok
 X Mész
HABARCS- ÉS BETONIPAR
  H  Betonipar
  F  Építőanyagipar
  P  Beton

Habitus
 L   Alkat

Habképződés
 L  Habosodás

HÁBORÚ
  H&  Hadigazdaság
  HV  Hadviselés
  A  Légi háború
  R  Pusztulás
  X  Haditechnika

HABOSÍTÁS
  H  Habosítószer
  T  Műanyagtechnológia
  R  Habanyag
    Habosodás
    Térfogatváltozás
  X  Anyagduzzasztás

Habosítószer
 L  Habosítás

HABOSODÁS
  H  Habképződés
    Habzás
  F  Térfogatváltozás
  E  Habosítás
  X  Elárasztó művelet
    Flotálás
    Folyékonyfém-kezelés
    Hab
    Iszap

Habszivacs
 L  Habanyag

Habzás
 L  Habosodás

Hadászat
 LV Haditechnika
    Hadtudomány

Hadfelszerelés
 L   Katonai felszerelés

Hadiflotta
 L   Hadihajózás

Hadigazdaság
 L& Gazdaság
    Háború

HADIHAJÓ
 F Hajó
 R Hadihajózás
 E Tengeralattjáró
HADIHAJÓZÁS
 H  Hadiflotta
 HV  Flotta
 E  Hadihajó
 X  Vízi szállítás

HADIIPAR
 F  Ipar
 T  Honvédelem
 P  Haditechnika
 R Fegyverkezés

HADITECHNIKA
 H  Katonai kutatás
 HV  Engineering
    Hadászat
 F  Technika
 A  Nukleáris haditechnika
 T  Hadiipar
 P  Katonai felszerelés
    Lőszer
 R  Hadművelet
    Harcászat
    Honvédelem
 E  Hadtudomány
    Rakétatechnika
    Robbantás
 X  Háború

HADMŰVELET
 A Partraszállás
 T Harcászat
 E Haditechnika

Hadművészet
 L  Hadtudomány

HADRON
 F Elemi részecske
 A Barion
   Nehéz bozon

HADSEREG
 A Fegyvernem
   Folyamőrség
   Helyőrség
   Idegenlégió
   Légierő
 X Egyenruha
   Határőrség

HADTÁP
 F Fegyvernem

HADTUDOMÁNY
 H  Hadművészet
 HV  Hadászat
    Hadviselés
 F  Alkalmazott tudomány
 A  Harcászat
    Lövészet
 R  Haditechnika
Hadviselés
 LV Háború
    Hadtudomány

HAEMO
  M:H: Lásd még a hemo-" kezdetű kifejezéseket is
  X   Hemo

Haemorrhagia
 L  Vérömleny

HAFNIUM
 F Átmeneti fém

HAJ
  H   Hajzat
  F   Szaru
  T   Fodrászat
  X   Kopaszság
     Szőr

Hajápolás
 LV Fodrászat
    Hajviselet
    Kozmetika

Hajhullás
 L   Kopaszság

Hajlam
 LV Alkat
    Képességvizsgálat

Hajlásmérés
 L  Ferdeségmérő

Hajlásszög
 L   Ferdeségmérő

HAJLÉKONY MÁGNESLEMEZ
 F Mágneslemez

Hajlékony tengely
 L  Tengely

Hajlítás
 LV Hajlító igénybevétel
     Hajlítóalakítás

HAJLÍTÓ IGÉNYBEVÉTEL
  H&  Hajlítószilárdság
  HV  Hajlítás
  F   Igénybevétel
  E   Hajlítóvizsgálat

HAJLÍTÓALAKÍTÁS
  H&  Csőhajlitás
     Csőhajlító gép
     Lemezhajlítás
  HV  Hajlítás
  F   Lemezalakítás
     Rugalmas alakváltozás
  A   Egyengető alakítás
     Gombolyítás
     Hajtogatás
    Hullámosítás
    Huzalfonás
    Kábelsodrás
    Peremezés
    Tekercselés
  R  Csavarás
  E  Hajlítóberendezés

HAJLÍTÓBERENDEZÉS
  H&  Egyengetőgép
    Hajtogatógép
    Huzalfonó gép
    Lemezhajlító gép
    Peremezőgép
  F  Képlékenyalakító szerszámgép
  A  Hajlítószerszám
    Tekercselő berendezés
  R  Hajlítóalakítás
  X  Hajlítóvizsgálat

HAJLÍTÓSZERSZÁM
  H&  Csőhajlító szerszám
    Egyengetőszerszám
    Huzalhajlító szerszám
    Peremezőszerszám
  F  Alakítószerszám
    Hajlítóberendezés

Hajlítószilárdság
 L& Hajlító igénybevétel
    Szilárdság

HAJLÍTÓVIZSGÁLAT
 F  Szilárdsági vizsgálat
   Technológiai vizsgálat
 R Hajlító igénybevétel
 X Hajlítóberendezés

HAJNÖVESZTŐ SZER
 F Bőrre ható szer

HAJÓ
 F Vízijármű
 A Folyam-tengerjáró hajó
   Gép nélküli hajó
   Géphajó
   Hadihajó
   Kereskedelmi hajó
   Sporthajó
   Tengeri hajó
 P Fedélzeti berendezés
   Fedélzeti építmény
   Hajóberendezés
 X Kikötő

HAJÓÁLLOMÁS
 F Állomás
 R Hajózás

HAJÓBERENDEZÉS
 T Hajó
 P Jégtörő berendezés

HAJÓCSAVAR
  HV  Propeller
  F  Lapátkoszorú
  X  Propulzió

Hajógyár
 L& Gyártás
    Iparvállalat
    Vízijármű

Hajógyártás
 L& Gyártás
    Vízijármű

HAJÓMENETREND
 F Menetrend
 X Hajózás

Hajómotor
 L& Járműmotor
   Vízijármű

HAJÓZÁS
  HV  Flotta
  F  Vízi közlekedés
  A  Belvízi hajózás
    Tengerhajózás
  E  Hajóállomás
    Vízijármű
  X  Hajómenetrend
    Kikötő
    Navigáció

Hajszálcsövesség
 L   Kapillaritás

Hajszálrugó
 L   Rugó

HAJSZÁRÍTÓ
 F Háztartási berendezés
   Villamos szárítóberendezés

Hajtás
 LV Erőátviteli berendezés
    Hajtómű
    Járműhajtómű
    Növényi hajtás

Hajtásautomatika
 L& Villamos hajtás
    Villamos működtetésű szabályozás

Hajtásszabályozás
 L& Villamos hajtás
    Villamos működtetésű szabályozás

Hajtástechnika
 L   Hajtómű

Hajtatás
 L   Palánta

Hajtóanyag
 L  Üzemanyag
HAJTÓELEM
  H&  Hajtórúd
  F  Alkatrész
  A  Excenter
    Fogazott gépelem
    Forgattyú
  T  Hajtómű

HAJTOGATÁS
  H&  Hajtogatógép
  F  Hajlítóalakítás

Hajtogatógép
 L& Hajlítóberendezés
    Hajtogatás

HAJTÓMŰ
  H  Hajtástechnika
  H&  Csavarhajtás
    Hidraulikus hajtás
    Hidraulikus hajtómű
    Hidrodinamikus hajtómű
    Kardánhajtás
  HV  Hajtás
    Hajtószerkezet
    Meghajtás
    Meghajtó
  F  Erőátviteli berendezés
    Gépelem
  A  Fokozatnélküli hajtómű
    Járműhajtómű
    Lemezmeghajtó
    Mechanikus hajtómű
  P  Hajtóelem
    Sebességváltó

Hajtóműolaj
 L  Motorolaj

Hajtórúd
 L& Hajtóelem
    Rúd

Hajtószerkezet
 LV Erőátviteli berendezés
    Hajtómű
    Járműhajtómű

Hajvágás
 LV Fodrászat
    Hajviselet
    Nyírógép

HAJVISELET
  H  Frizura
  HV  Hajápolás
    Hajvágás
  X  Fodrászat

HAJVVÁGÓGÉP
 F Nyírógép
 R Fodrászat

Hajzat
 L  Haj

HAL
  H&  Halfeldolgozás
    Halfeldolgozó gép
    Halhús
    Halkészítmény
  A  Díszhal
  X  Ívás
    Úszómozgás

HALADÓHULLÁMÚ CSŐ
 F Elektroncső
 X Magnetron

HALÁL
 X Félelem

HALÁLOZÁS
  H  Morbiditás
  X  Életkor
    Elhullás
    Pusztulás

HALASTÓ
 F Tó
 T Halgazdaság
 R Halászat

HALÁSZAT
  H  Haltenyésztés
  HV  Tógazdaság
  F  Állattenyésztés
  A  Orvhalászat
  E  Halastó
    Halgazdaság
  X  Horgászat
    Vadászat

HALÁSZATI HAJÓ
  H  Halászhajó
  F  Kereskedelmi hajó

Halászcsárdák
 L   Étterem

Halászhajó
 L  Halászati hajó

Halértékesítés
 L   Halgazdaság

Halfeldolgozás
 L& Hal
    Húsfeldolgozás

Halfeldolgozó gép
 L& Hal
    Húsfeldolgozás

HALGAZDASÁG
  H  Halértékesítés
  HV  Tógazdaság
  F  Mezőgazdasági üzem
  P  Halastó
  R  Halászat

Halhús
 L& Hal
    Hús

Halkészítmény
 L& Hal
    Termék

HALL-HATÁS
 F Fizikai hatás
 X Mágneses tér

HALLÁS
 F Érzékelés
 A Zenei hallás
 T Fül-, orr-, torok- és gégegyógyászat
 E Hallószerv
 X Hangtechnika

Halláskárosodás
 LV Fül-, orr-, torok- és gégegyógyászat
    Süket

HALLÓKÉSZÜLÉK
 F Orvosi segédeszköz
 T Egészségügyi szolgáltatás
   Hangtechnika
 X Gyógyászati eszköz
   Hangerő

HALLÓSZERV
  H  Fül
  F  Érzékszerv
  R  Hallás
  X  Süket

HALLUCINÁCIÓ
 F Kóros lelkiállapot
   Lelki folyamat
 X Hang
   Parapszichológia

Halmaz
 L  Halmazelmélet

HALMAZÁLLAPOT
  H&  Üveges állapot
    Üvegfém
    Üvegszerkezet
  HV  Fázis
    Közeg
  F  Anyag tulajdonság szerint
  A  Folyadék
    Gáz
    Háromfázisú rendszer
    Kétfázisú rendszer
    Négyfázisú rendszer
    Plazma
    Szilárd anyag
    Szilárd-cseppfolyós fázis
  E  Vegyi szabályozás
  X  Átalakulási hőmérséklet
    Fázisátalakulás
    Szövetelem
Halmazállapot-változás
 LV Állapotváltozás
   Fázisátalakulás

HALMAZELMÉLET
  H  Halmaz
  H&  Halmazművelet
  F  Matematika
  A  Fuzzy
  X  Gráfelmélet
  =  Áramforrás

Halmazművelet
 L& Halmazelmélet
   Matematikai művelet

Háló
 LV Algebrai háló
   Hálóanyag

HÁLÓANYAG
  M: Csomózott termék
  HV Háló
  F  Textilanyag

HÁLÓELMÉLET
 T Algebra
 P Algebrai háló

HALOGÉN ELEM
 F Nemfémes elem
 A Bróm
   Fluor
   Jód
   Klór

HALOGÉNÁSVÁNY
 F Ásvány
 A Fluorit
   Kősó
   Kriolit

HALOGÉNEZÉS
 F Vegyipari eljárás
 A Klórozás
 T Szerves vegyipar

HALOGENID
 F Vegyület (eredet/keletkezés szerint)
 A Fluorid
   Klorid

Halogénlámpa
 L  Gázkisüléses lámpa

Hálószem
 L  Honlap

HÁLÓSZOBA
 F Lakóhelyiség

HÁLÓTERVEZÉS
  H  Kritikus út módszere
    Pert-módszer
  F   Tervezés

HÁLÓZAT
  M: Intézmények, műszaki létesítmények, vezetékek összefüggő rendszere, láncolata
  M:H: Csak teljesen általános értelemben használandó
  M:H: Speciális hálózatok esetén (pl. "számítógéphálózat", "internet") lásd az alárendelteket
  H& Könyvtári hálózat
    Közlekedési hálózat
    Úthálózat
  A   Hírközlési hálózat
     Villamos hálózat
  P   Csomópont
  X   Összeköttetés
     Struktúra

HÁLÓZATELMÉLET
 T Távközléstechnika
 R Hírközlési hálózat

Hálózati dokumentum
 L   Html-dokumentum

Hálózati modell
 L& Modelltárgy
    Villamos hálózat

HÁLÓZATI TÁPEGYSÉG
 F Energetikai berendezés

HÁLÓZATKEZELÉS
 R Számítógépes vírus
   Számítógéphálózat
 E Adatbiztonság

Hálózatkimaradás
 L& Energiaátviteli üzemzavar
    Villamos feszültség

Hálózatvédelem
 L& Energiaátviteli hálózat
    Villamos védelem

Haltenyésztés
 L  Halászat

Halványítás
 L  Fehérítés

HALVASZÜLETÉS
 F Szülés

Hályog
 LV Szürkehályog
    Zöldhályog

HAMISÍTÁS
 X Másolás

HÁMOZÁS
 F Mechanikai szétválasztás
 T Fatechnológia
  Konyhatechnika
 R Furnér
HAMU
  H&  Hamuhasznosítás
    Pernyehasznosítás
  F  Égéstermék

Hamuhasznosítás
 L& Hamu
   Hasznosítás

HANG
  H  Hangtényező
  H&  Detonáció
    Épületzaj
    Hangfrekvencia
    Hanghullám
    Hangirány
    Hangmérés
    Hangszedőfej
    Hangtávolság
    Testhang
    Visszhang
  HV  Zenei hang
  F  Hangsebesség
  A  Állathang
    Beszédhang
    Infrahang
    Ultrahang
    Zaj
  E  Jelrögzítés
  X  Hallucináció
    Hangforrás
    Hangterjedés

HANGÁTVITEL
 F Jelátvitel

Hangcsillapítás
 L  Hangtompítás

HANGDOKUMENTUM
  HV  Hangfelvétel

Hangelnyelés
 L& Hangszigetelés
    Hangtompítás

Hangenergia
 L  Hangerő

HANGERŐ
  H  Hangenergia
    Hangintenzitás
    Hangnyomás
  H&  Hangnyomásszint-mérés
    Zajszint
  X  Hallókészülék
    Zajmérés
    Zavarjel

Hangfal
 L   Hangszóró

Hangfelvétel
 LV Hangdokumentum
    Jelrögzítő és -lejátszó

Hangfelvétel és -visszaadás
 L  Jelrögzítő és -lejátszó
HANGFORRÁS
 X Hang
   Hangterjedés

Hangfrekvencia
 L& Frekvencia
    Hang

HANGFREKVENCIÁS ÁTVITEL
 T Átviteltechnika
 X Vivőfrekvenciás átvitel

HANGFREKVENCIÁS REZGÉS
 H&  Hanggenerátor
 F  Elektromágneses rezgés

Hanggenerátor
 L& Hangfrekvenciás rezgés
   Oszcillátor

Hanghullám
 L& Hang
   Terjedés

Hangintenzitás
 L  Hangerő

Hangirány
 L& Akusztikai mérés
    Hang
    Iránymérés

Hangkártya
 L& Periféria
   Vezérlés

HANGKAZETTA
 F Mágnesszalag
 X Hanglemez

HANGLEMEZ
 F Adathordozó
   Kultúrcikk
 A Cd audio
   Gramofon-lemez
 E Hanglemezgyártás
   Könyvesbolt
   Optikai lemez
 X Hangkazetta
   Lemezjátszó

HANGLEMEZGYÁRTÁS
 F Gyártás
 T Hangtechnika
 R Cd
   Hanglemez
 X Kultúrcikk
   Videofilm-készítés

Hangmérés
 L& Akusztikai mérés
   Hang
Hangnyomás
 L  Hangerő

Hangnyomásszint-mérés
 L& Hangerő
   Mérés

Hangosítás
 LV Erősítő
    Hangtechnika
    Rendezvényszervezés
    Stúdiótechnika

Hangrögzítés
 L  Jelrögzítő és -lejátszó

HANGSEBESSÉG
 A Hang

HANGSZALAG
 F Adathordozó
 A Magnetofon-szalag

Hangszedőfej
 L& Hang
    Jelrögzítő és -lejátszó

HANGSZER
 F Vegyesiparcikk
 E Hangszerbolt
   Hangszerkészítés

HANGSZERBOLT
 F Üzlet
 R Hangszer

HANGSZERKÉSZÍTÉS
 T Vegyesipar
 R Hangszer

HANGSZIGETELÉS
  H  Hangszigetelő anyag
    Zajszigetelés
    Zajtalan
  H&  Hangelnyelés
  HV  Szigetelő
    Szigetelőanyag
  F  Szigetelés
  R  Zajvédelem
  E  Építési szigetelőanyag
    Parafa
  X  Építőanyag
    Falszigetelés
    Födém

Hangszigetelő anyag
 L  Hangszigetelés

HANGSZÓRÓ
  H  Hangfal
  F  Elektroakusztikai átalakító

Hangtan
 LV Akusztika
    Fonetika
    Orvosi hangtan

Hangtávolság
 L& Akusztikai mérés
    Hang

HANGTECHNIKA
  H&  Audio-vizuális oktatás
    Audio-vizuális technika
  HV  Hangosítás
    Hifi
  F  Stúdiótechnika
  A  Hi-fi technika
  P  Elektroakusztikai átalakító
    Hallókészülék
    Hanglemezgyártás
    Jelrögzítő és -lejátszó
  E  Akusztika
    Elektroakusztika
    Gyengeáramú elektrotechnika
  X  Hallás
    Híradástechnika
    Rádiótechnika
    Szórakoztató elektronika
    Videotechnika

Hangtényező
 L  Hang

HANGTERÁPIA
 F Pszichoterápia
 E Zeneművészet

HANGTERJEDÉS
 F Terjedés
 X Hang
   Hangforrás

HANGTOMPÍTÁS
  H  Hangcsillapítás
    Hangtompító
  H&  Hangelnyelés
  X  Kipufogó

Hangtompító
 L  Hangtompítás

Hangvisszaadás
 L  Jelrögzítő és -lejátszó

HANGYABOLY
 F Fészek

Hangyairtás
 L  Kártevőirtás

HÁNTOLÁS
  H&  Rizshántolás
  F  Forgácsolás
  T  Gépipar
    Malomipar
  =  Bőrkikészítés

HÁNYÁS
 F Betegségtünet
    Gyomorbetegség
  E  Hánytató

HÁNYÁSCSILLAPÍTÓ
 F Csillapító- és érzéstelenítőszer
 T Gasztroenterológia
 X Hánytató

HÁNYÓ
  H&  Salakhányó
  E  Bányaművelés
  X  Rekultiváció

HÁNYTATÓ
 F Gyógyszer
 T Gasztroenterológia
 R Hányás
 X Hányáscsillapító

HARANGJÁTÉK
 F Játék
 X Zeneművészet

HARANGÖNTÉS
 F Öntészeti öntés

HARAPÁS
 E Fog

HARCÁSZAT
 F Hadtudomány
 P Hadművelet
 E Haditechnika
   Stratégia

HARCKOCSI
  HV  Tank
  F  Katonai jármű
    Lánctalpas jármű
    Páncélozott harci jármű
  T  Harckocsizó fegyvernem

HARCKOCSIZÓ FEGYVERNEM
 F Páncélos fegyvernem
 P Harckocsi

HARDVER
 F Gép és berendezés
 A Adatfeldolgozó gép
   Adatsín
   Konzol
   Lemezmeghajtó
   Periféria
   Periféria vezérlőegység
   Processzor
   Számítógép
 X Interfész
   Számítógép-architektúra
   Szoftver

HARISNYA
 F  Fehérnemű
 E  Műstoppolás
  X  Zokni

HARMADIDŐSZAK
  H  Földtörténeti harmadkor
  F  Kainozoikum
  A  Neogén
    Paleogén
  R  Negyedidőszak
  E  Mezozoikum

HARMAT
 F Csapadék
 X Dér

HARMONIKUS ANALIZÁTOR
 F Villamos mérőműszer
 R Fourier-analízis

HARMONIKUS FÜGGVÉNY
 F Függvény

Harmonikus oszcillátor
 L& Harmonikus rezgés
   Oszcillátor

HARMONIKUS REZGÉS
  H&  Harmonikus oszcillátor
  F  Rezgés

HÁROMDIMENZIÓS HASZNÁLATI DOKUMENTUM
 A Mintapéldány

HÁROMFÁZISÚ HÁLÓZAT
 F Elosztóhálózat

HÁROMFÁZISÚ RENDSZER
 F Halmazállapot

HÁROMSZÖG
 F Síkidom

HÁRTYA
  M: Kolloidika
  H& Filmbepárlás
    Folyadékfilm
    Kenőfilm
    Kenőréteg
  HV Film
  F  Anyagréteg
    Mikroheterogén anyag
  X  Bevonat
    Kenőanyag
    Micella
  =  Élettani hártya

Hártyaszerkezet
 L  Héjszerkezet

HASÁB
 F  Mértanilag határozott alakzat

HASADÁS
  M: Maghasadás
  H  Atommaghasadás
    Fisszió
    Maghasadás
  F  Magreakció
  E  Gyorsítóberendezés
  X  Atommag
    Magfúzió
  =  Anyagtörés

HASHAJTÓ
 F Gyógyszer
 T Gasztroenterológia
 R Gyomor
   Székrekedés

HASÍTÁS
 F  Vágás
 T  Fatechnológia
 R Farostlemez
   Furnér

Hasítószilárdság
 L& Nyíró-igénybevétel
    Szilárdság

Hasmenés
 L  Diarrhoea

HASMENÉS ELLENI SZER
 F Gyógyszer
 R Gyomor

HASNYÁLMIRIGY
 R Inzulin

HASONLÓSÁG
 F Összefüggés
 X Affinitás
   Analógia

Hastífusz
 L   Tífusz

Használat
 LV Alkalmazás
    Fogyasztás
    Hasznosítás
    Működtetés

HASZNÁLATI DOKUMENTUM
 A Műszaki dokumentum

Használati érték
 L& Értékelés
    Gazdasági mutató

HASZNÁLATI KÉPI DOKUMENTUM
 A Alkalmazott grafika
   Szakgrafika
 E Fénykép

HASZNÁLATI SZÖVEGES DOKUMENTUM
 A Javaslat
   Pénzügyi dokumentum
   Postai dokumentum
HASZNÁLATI UTASÍTÁS
 HV  Felhasználási útmutató
 X   Kezelési utasítás

HASZNÁLT AUTÓ
 F Gépjármű
   Használtcikk
 E Autókereskedelem

HASZNÁLTCIKK
 F Áru
 A Használt autó
   Használtruha
 E Bizományi bolt
 X Vegyeskereskedés

HASZNÁLTRUHA
 F Használtcikk

HASZNOSÍTÁS
 H&  Földhasználat
    Hamuhasznosítás
    Pernyehasznosítás
 HV  Felhasználás
    Használat
 A   Nyersanyaghasznosítás
 X   Alkalmazás
    Eladás
    Fogyasztás
    Kihasználás
    Működtetés
    Visszanyerés

Haszon
 L  Nyereség

HASZONÁLLAT
 M: Nem tenyésztési célból, hanem gazdasági hasznukért (hús-, tej-, gyapjútermelés, igavonás) tartott háziállat
 F   Háziállat

HASZONÁRU
 E Hulladék
 X Nyersanyaghasznosítás

HASZONJÁRMŰ
 F Jármű
 A Szállítókocsi
 E Gépjárműfelépítmény
 X Pótkocsi

HATALOM
 E Monopólium
 = Hatás
   Viselkedés

Határ
 LV Falu
   Határérték

HATÁRÁTKELŐHELY
 X Idegenforgalom

HATÁRÉRTÉK
 HV  Határ
  X  Közelítő módszer
    Matematikai sor
  =  Korlát

HATÁRFELÜLET
  H  Határréteg
  H&  Turbulens határréteg
  X  Határfelületi erő

HATÁRFELÜLETI ERŐ
 F Erő
   Határfelületi jelenség
 A Adhézió
   Kapillaritás
 R Kötési szilárdság
 E Molekuláris erő
 X Felületi feszültség
   Határfelület
   Peremhatás

HATÁRFELÜLETI JELENSÉG
  H  Felületi hatás
  A  Felületi aktivitás
    Felületi feszültség
    Határfelületi erő
  T  Felületfizika
    Felületkémia
  X  Diszperzió

Határfeszültség
 LV Mechanikai feszültség
    Méretezés
    Villamos feszültség

HATÁRIDŐ
 F Időpont

Határidős ügylet
 L  Tőzsdei üzletkötés

HATÁROZAT
  HV  Parancs
    Utasítás

HATÁROZATLANSÁGI RELÁCIÓ
 T Kvantummechanika
 X Helyzetmeghatározás

HATÁROZÓ
 A Állathatározó
   Növényhatározó

HATÁRŐRSÉG
  HV  Határsáv
  F  Fegyveres testület
    Rendészet
  T  Belügy
    Honvédelem
  R  Határőrvidék
  X  Hadsereg
    Idegenrendészet

HATÁRŐRVIDÉK
 E Határőrség
Határréteg
 L  Határfelület

Határsáv
 LV Államhatár
    Határőrség

Határteljesítmény
 L   Csúcsfogyasztás

HATÁS
  H&  Hatáskeresztmetszet
    Injektorhatás
    Villamos hatás
  A  Fizikai hatás
    Gyógyhatás
    Inger
    Kölcsönhatás
    Szerhatás
  E  Folyamat
  X  Hiszterézis
    Recesszivitás
  =  Hatalom
    Viselkedés

Hatás-ellenhatás elve
 L   Fizikai hatás

HATÁSFOK
 X Energiafogyasztás
   Teljesítmény
   Termelékenység

Hatáskeresztmetszet
 L& Hatás
    Keresztmetszet

HATÁSVIZSGÁLAT
 X Környezetvédelem

Hatékonyság
 L& Beruházás
    Gazdaságosság

HATÓANYAG
 F Anyag tulajdonság szerint
 A Növényi hatóanyag

HATÓSÁG
  H  Közhivatal
  HV  Hivatal
  F  Közintézmény

HÁTRÁLÓHULLÁMÚ CSŐ
 F Elektroncső

HÁTRÁNYOS HELYZETŰ
  HV  Fogyatékosság
  X  Szociális gondozás

HÁTSÓTENGELYHAJTÁS
 F Tengelyhajtás
HÁTTÉRIPAR
 F Ipar

HÁTTÉRTÁR
 F Periféria
   Tár

Havazás
 L  Hó

Ház
 L  Épület

Házadó
 L  Ingatlanadó

HÁZASSÁG
 E Családvédelem
 X Szülés

Házasságközvetítés
 L  Társkeresés

Házgyári technológia
 L& Előregyártás
    Magasépítés
    Panel

HÁZHOZSZÁLLÍTÁS
 F Háztartási szolgáltatás
   Szállítmányozás
 A Étel házhozszállítás
 X Futárszolgálat
   Party service
   Rendezvényszervezés

Házi alközpont
 L   Alközpont

HÁZI GONDOZÁS
  H  Othoni ápolás
  F  Ápolás

HÁZI GYÓGYMÓD
 F  Gyógyítás
 E  Homöopátia
 X Öngyógyítás

HÁZIÁLLAT
 F Állat
 A Haszonállat
 E Háziasítás

HÁZIASÍTÁS
  H  Domesztikáció
  R  Háziállat
  X  Állat-ember kapcsolat
    Elvadulás

Háziipar
 LV Háztartás
    Kézműipar
    Kisipar
HÁZIKERT
  H  Konyhakert
  H&  Konyhakerti növény
  F  Kert
  X  Zöldségféle

Háziorvos
 L  Általános orvos

HÁZIREND
 F Szabályzat

HÁZISZER
 F  Gyógykészítmény
   Gyógyszer

HÁZTARTÁS
  H&  Háztartásstatisztika
  HV  Háziipar
  F  Gazdasági ág
  T  Gazdaság
    Háztartásgazdaságtan
  P  Háztartási berendezés
    Szabás-varrás
    Takarítógép
  X  Család
    Kézműipar

HÁZTARTÁSGAZDASÁGTAN
  H  Családgazdaságtan
  F  Gazdaságtan
  P  Háztartás

HÁZTARTÁSI BERENDEZÉS
  H  Háztartási gép
  H&  Háztartási kismegszakító
  HV  Márkaszerviz
  F  Háztartási cikk
  A  Centrifuga
    Hajszárító
    Háztartási főző- és sütőberendezés
    Háztartási hűtőszekrény
    Háztartási mosógép
    Háztartási takarítóberendezés
    Háztartási vízmelegítő
  T  Háztartás
  E  Háztartási gépek javítása
    Háztartásigép-kölcsönzés
    Szórakoztató elektronika
  X  Fűtőberendezés
    Konyhaberendezés

HÁZTARTÁSI CIKK
 F Tömegcikk
 A Edény
   Háztartási berendezés
   Háztartási vegyiáru
   Kefe
 T Háztartásvegyipar
 X Drogéria

Háztartási elektronika
 L  Szórakoztató elektronika
Háztartási forróvíztároló
 L  Háztartási vízmelegítő

HÁZTARTÁSI FŐZŐ- ÉS SÜTŐBERENDEZÉS
 F Háztartási berendezés
 A Kávéfőző
   Merülőforraló
   Teafőző
   Tejforraló
 X Tűzhely
   Villamos főző-sütő berendezés

Háztartási gép
 L  Háztartási berendezés

HÁZTARTÁSI GÉPEK JAVÍTÁSA
  H  Mosógépjavítás
  F  Gépjavítás
  R  Háztartási berendezés
  X  Hűtőgépjavítás

HÁZTARTÁSI HŰTŐSZEKRÉNY
  H  Jégszekrény
  HV  Hűtőszekrény
  F  Háztartási berendezés
    Hűtőberendezés

Háztartási kismegszakító
 L& Háztartási berendezés
    Megszakító

HÁZTARTÁSI MOSÓGÉP
  HV  Mosóberendezés
  F  Háztartási berendezés
    Könnyűipari mosóberendezés

HÁZTARTÁSI SZOLGÁLTATÁS
 F Lakossági szolgáltatás
 A Ablaktisztítás
   Gyorsszolgálat
   Házhozszállítás
   Party service
   Szögbelövés
   Takarítás
 X Étkezési jegy

HÁZTARTÁSI TAKARÍTÓBERENDEZÉS
 F Háztartási berendezés
 A Padlókefélő gép
   Porszívógép

HÁZTARTÁSI VEGYIÁRU
 F Háztartási cikk
   Vegyiáru
 A Tisztítószer
 T Háztartásvegyipar
 X Kozmetikum

HÁZTARTÁSI VÍZMELEGÍTŐ
  H  Háztartási forróvíztároló
    Villanybojler
  HV  Bojler
  F  Háztartási berendezés
    Vízmelegítő berendezés
  E  Gáz-vízmelegítő
    Villamos vízmelegítő

HÁZTARTÁSIGÉP-KÖLCSÖNZÉS
 F Gépkölcsönzés
 R Háztartási berendezés
 X Építőipari gépkölcsönzés

Háztartásstatisztika
 L& Gazdaságstatisztika
    Háztartás

HÁZTARTÁSVEGYIPAR
 F Vegyipar
 P Háztartási cikk
   Háztartási vegyiáru
   Illóanyag
   Kozmetikum
 X Drogéria
   Egészségügyi szolgáltatás

Hdtv
 L   Nagyfelbontású televízió

Hegesedés
 L  Sebgyógyulás

HEGESZTÉS
 F Kötőalakítás
 R Hegesztett kötés
   Varrat
 E Hegesztő elektróda
   Hegesztőanyag
   Hegesztőgép
 X Forrasztás
   Kötési szilárdság
   Lángvágás
 = Műanyaghegesztés

HEGESZTETT KÖTÉS
 F Nemoldható kötés
 E Hegesztés
 X Varrat

HEGESZTŐ ELEKTRÓDA
  H  Ferrites elektróda
  HV  Elektróda
  F  Hegesztőanyag
  R  Hegesztés

HEGESZTŐANYAG
 F Kötőanyag
 A Hegesztő elektróda
   Hegesztőpálca
 R Hegesztés

Hegesztőautomata
 L  Hegesztőgép

HEGESZTŐGÉP
  H  Hegesztőautomata
  HV  Hegesztőszerszám
  F  Szerelőberendezés
  A  Hegesztőkészülék
  R  Hegesztés
HEGESZTŐKÉSZÜLÉK
  H  Hegesztőpisztoly
  HV  Hegesztőszerszám
  F  Hegesztőgép

HEGESZTŐPÁLCA
 F Hegesztőanyag

Hegesztőpisztoly
 L  Hegesztőkészülék

Hegesztőszerszám
 LV Hegesztőgép
    Hegesztőkészülék

Hegyimentés
 L& Hegység
    Mentés

HEGYKÖZSÉG
 F Falu

HEGYMÁSZÓTECHNIKA
  H  Alpintechnika
    Kötéltechnikai munkák
  R  Épületkarbantartás
    Homlokzatfelújítás
  X  Üvegezés

Hegymozgás
 L  Kéregmozgás

HEGYSÉG
  M: Hegy, hegység, hegyvidék
  H& Hegyimentés
  A  Magyarországi hegy
    Vulkán
  T  Domborzat
  P  Barlang
  X  Lavina
    Völgy

HEGYSÉGKÉPZŐDÉS
 E Kéregmozgás

HEGYVIDÉK
 F Táj

Heine-medin kór
  L  Gyermekbénulás

HÉJ
 A   Tojáshéj
 X   Termés

HÉJFIZIKA
  H  Elektronhéj
  F  Elektronfizika
  R  Atom
  E  Kvantumelmélet

Héjforma
  L& Héjformázás
    Tartós forma
HÉJFORMÁZÁS
  H  Héjformázógép
  H&  Héjforma
  F  Öntészeti formázás

Héjformázógép
  L  Héjformázás

HÉJSZERKEZET
  H  Hártyaszerkezet
  HV  Membránszerkezet
  F  Tartószerkezet
  X  Lemezszerkezet

HELIKOPTER
 F Forgószárnyas repülőgép

HELIOTECHNIKA
 F Hőtechnika
 T Energetika
 P Napenergia
   Napenergia hasznosítás
   Naperőmű

HELIOTERÁPIA
  HV  Rádiumterápia
    Sugárkezelés
    Sugárterápia
  F  Fizikoterápia
  X  Orvosi radiológia

HÉLIUM
 F Nemesgáz
 X Szuperfolyékonyság

HELY
  HV  Terep
  F  Jellemző
  A  Ásványlelőhely
    Férőhely
    Övezet
    Terület

HELYETTESÍTÉS
 F Elvont tevékenység

Helyi hálózat
  L  Lan

Helyiérdekű vasút
  L  Helyközi vasút

HELYISÉG
  H  Terem
  A  Fürdőszoba
    Konyha
    Lakóhelyiség
    Műterem
    Stúdió
    Wc
  T  Lakás
  X  Befogadóképesség
Helyiségbérlet
  L  Bérbeadás

HELYKÖZI VASÚT
  H   Helyiérdekű vasút
  F   Vasút
  A   Gyorsvasút

HELYŐRSÉG
 F Hadsereg

HELYREÁLLÍTÁS
 F Előállító tevékenység
 A Felújítás
   Javítás
   Rekultiváció
 X Romtalanítás
 = Reprodukció

Helység
  L  Település

Helyváltoztatás
  L  Mozgás

HELYZETÁLLÍTÓ
 F Működtető szerv
 X Értékkövető szabályozás

Helyzetfelmérés
  L  Felmérés

HELYZETJELENTÉS
 X Felmérés

HELYZETMEGHATÁROZÁS
  H&  Geodéziai helymeghatározás
  X   Határozatlansági reláció
     Készülékszerkesztés

Helyzetszabályozás
  L& Értékkövető szabályozás
    Pályavezérlés

HEMATIT
 F Oxid-hidroxid-ásvány

HEMATOLÓGIA
  HV  Vérkeringés
  F   Belgyógyászat
  P   Vér
     Vérátömlesztés
  X   Szerológia

HEMO
  M:H: Lásd még a "haemo-" kezdetű kifejezéseket is
  X   Haemo

Hemofília
 L  Vérzékenység

HEMOGLOBIN
 F Fehérje
 T Vér
  X  Hemolízis

HEMOLÍZIS
 X Hemoglobin

HEMOTERÁPIA
 F Gyógyítás
 E Vérátömlesztés

HENGER
 F Alkatrész
   Forgástest
 A Hengerlőhenger
   Hengerszerű alkatrész
   Munkahenger

HENGERELT TERMÉK
  H&  Idomacél
  F  Kohászati termék
  A  Fémfólia
    Huzal
    Lemez
    Rúd
  E  Hengerlés

Hengerezés
 L  Talajtömörítés

Hengerfej
 L& Motorfeltöltés
    Porlasztó

HENGERFÚRÁS
 F Fúrás
 T Autójavítás

HENGERLÉS
 F Nyomóalakítás
 A Alakhengerlés
   Csőhengerlés
   Műanyagkalanderezés
   Ráhengerlés
 R Hengerelt termék
 E Hengerlőhenger
   Hengermű
   Hengersor
 X Nyújtóalakítás

HENGERLŐGÉP
 F Képlékenyalakító szerszámgép
 A Fogaskerékhengerlő gép

HENGERLŐHENGER
 F Alakítószerszám
   Henger
 T Hengersor
 R Hengerlés

HENGERMŰ
  H&  Csőhengermű
  F  Acélmű
  A  Acélhengermű
  P  Hengersor
  R  Hengerlés

HENGERSOR
 F Képlékenyalakító szerszámgép
 A Csőhengersor
 T Hengermű
 P Hengerlőhenger
 R Hengerlés

HENGERSZERŰ ALKATRÉSZ
 F Henger
 A Gördülőelem
   Karikagyűrű
   Tárcsa

Hentes
 LV Húsáru
    Húsipar

Hentesárú
 L  Húsáru

HEPATITISZ
 F Májbetegség

Hepatológia
 L  Májgyógyászat

HEPATOMA
 F Daganat
   Májbetegség

HERBÁRIUM
 X Növényhatározó

Herbicid
 L   Gyomirtószer

HERE
 X Orchitis

Herélés
 L   Meddővététel

HERMAFRODITIZMUS
  H  Hímnős
    Kétivarúság
  X  Szaporodás

Hernia
 L  Sérv

Herpesz
 L   Sömör

HERVADÁS
 F Növénybetegség tünet

HETEROCIKLUSOS VEGYÜLET
 F Gyűrűs vegyület
 A Dioxán
   Furfurol
   Piridin
    Pirimidin
 X   Aromás vegyület

HETEROTRÓFIA
 M: Ember, állat és néhány növény azon tulajdonsága, hogy a szerves anyagot táplálék formájában viszik be a szervezetükbe
 F   Élőlénytulajdonság
 X   Anyagcsere
    Autotrófia

HETERÓZIS
 X Keresztezés

HÉTVÉGI HÁZ
 H   Nyaraló
    Nyaralóépület
 HV  Villa (kertes lakóház)
 F   Lakóépület
 E   Faház
 X   Családi ház
    Üdülő

HEURISZTIKUS PROGRAMOZÁS
 F Programozás

HEVEDER
 H&  Hevederhajtás
    Szalaghajtás
 X   Ruhakellék
    Ruhaszíj
    Szíj

Hevederhajtás
 L& Heveder
    Mechanikus hajtómű

HEVENY BETEGSÉG
 H   Akut betegség
 F   Betegség
 X   Idült betegség

HEVÍTÉS
 F Hőkezelés
 A Túlhevítés
 T Kőszénlepárlás
 R Anyagduzzasztás
   Elpárologtatás
 E Hevítőberendezés
   Induktor
 X Izzítás
   Melegítés

HEVÍTŐBERENDEZÉS
 F Hőtechnikai berendezés
 A Léghevítő
   Túlhevítő
 R Hevítés

HÉVÍZ
 H   Termálvíz
 F   Felszín alatti víz
 T   Balneológia
    Vízgazdálkodás
 R   Gyógyfürdő
 E   Geotermikus energia
 X   Geotermikus
    Gyógyvíz
    Hidrogeokémia

Hézagmérő
 L  Idomszer

Hézagvágó gép
 L  Vágóberendezés

HI-FI TECHNIKA
  HV  Hifi
  F  Hangtechnika
  R  Jelrögzítő és -lejátszó
  X  Járműelektronika
    Szórakoztató elektronika
  =  Torony

HIÁNY
  H  Deficit
  F  Gazdasági tulajdonság
  X  Ellátás
    Elosztás
    Fogyasztás

HIÁNYBETEGSÉG
 F Emésztőszervi betegség
 A Beriberi
   Pellagra
   Skorbut
   Vitaminhiány

HIÁNYOS TÁPLÁLKOZÁS
 F Táplálkozás
 T Éhínség
 X Egészséges táplálkozás
   Éhezés

HIBA
  H  Meghibásodás
  H&  Minőségromlás
    Romlás
    Üzemzavar
  HV  Fogyatékosság
    Roncsolás
    Sérülés
    Zavar
  A  Anyaghiba
    Beilleszkedési zavar
    Zárlat
  R  Ártalom
    Karbantartás
    Selejt
  E  Hibakeresés
    Rongálódás
  X  Ellenőrzés
    Rendellenesség

Hibaelemzés
  L& Elemzés
    Hibakeresés

Hibaelhárítás
  LV Autómentő
    Gyorsszolgálat
    Javítás
HIBAÉRZÉKETLEN RENDSZER
 F Ellenőrzőrendszer

HIBAFELISMERÉS
  HV  Hibafelismerhetőség
  T  Műszaki diagnosztika
  E  Hibakeresés

Hibafelismerhetőség
  LV Hibafelismerés
    Hibakeresés

Hibafelismerő kód
  L& Hibakeresés
    Programellenőrzés

Hibajavító kód
  L& Hibakeresés
    Programellenőrzés

HIBAKERESÉS
  H  Hibakiszűrés
    Hibaüzenet
  H&  Debugfüggvény
    Debugging
    Hibaelemzés
    Hibafelismerő kód
    Hibajavító kód
    Hibakereső program
    Program-hibamentesítés
  HV  Hibafelismerhetőség
    Tesztelés
  R  Hiba
    Hibafelismerés
  E  Teszt

Hibakereső program
  L& Ellenőrzőprogram
    Hibakeresés

Hibakiszűrés
  L  Hibakeresés

HIBASZÁMÍTÁS
 F  Számítás
 E  Közelítő módszer

HIBATŰRÉS
 X Minőség

Hibaüzenet
  L  Hibakeresés

Hibernáció
  L  Altatás

Hibridizáció
  L  Keresztezés

HÍD
 F   Közlekedési létesítmény
 E   Hídépítés
 =   Hídalakú tartó

HÍDALAKÚ TARTÓ
 F Tartóelem
    Tartószerkezet
  X  Rácsostartó
  =  Híd

Híddaru
  L  Daru

Hideg égöv
  L  Sarkvidék

HIDEGALAKÍTÁS
  H  Hidegmegmunkálás
  F  Képlékeny alakítás
  R  Hidegkeményítés
  X  Mechanikai felületkezelés

HIDEGKEMÉNYÍTÉS
  H  Alakítási keményedés
    Felkeményedés
    Mechanikai felületszilárdítás
  F  Keményítés
    Mechanikai felületkezelés
  E  Forgácsolás
    Hidegalakítás
    Termomechanikai kezelés

HIDEGKONYHA
 F Konyha

Hidegmegmunkálás
  L Hidegalakítás

HIDEGSZÍVÓS ACÉL
 F Acél

HÍDÉPÍTÉS
 F  Közlekedésépítés
 R Híd
 X Útépítés
   Vasútépítés

HIDRÁT
 F Molekulavegyület

HIDRATÁCIÓ
 F Szolvatáció
 X Dehidratáció
   Oldhatóság

HIDRAULIKA
 F Víztechnika
 A Elektrohidraulika
 P Hidraulikai vezérlés
   Hidraulikus berendezés
   Hidraulikus működtetésű szabályozás
   Hidraulikus működtetésű vezérlés
   Nyomásátalakító
 R Áramlástechnika
 E Áramlástan
   Asztrofizika
   Hidromechanika
 X Pneumatika
HIDRAULIKAI SZABÁLYOZÁS
  M: Folyékony közegek változóinak szabályozása
  F   Szabályozás működtetés és jelek szerint

HIDRAULIKAI VEZÉRLÉS
  M: Folyékony közegek változóinak vezérlése
  F   Vezérlés
  T   Hidraulika

Hidraulikus bányászat
  L  Rétegrepesztés

HIDRAULIKUS BERENDEZÉS
  H   Hidraulikus szerkezet
  HV  Hidraulikus gép
  F   Áramlástechnikai berendezés
  A   Folyadékszállító berendezés
     Hidraulikus erőátviteli berendezés
     Hidromotor
     Nyomásátalakító
     Vízgép
  T   Hidraulika

HIDRAULIKUS ERŐÁTVITELI BERENDEZÉS
  H&  Hidraulikus fék
     Hidraulikus hajtás
     Hidraulikus hajtómű
     Hidromechanikus hajtómű
     Pneumohidraulikus hajtás
  F   Erőátviteli berendezés
     Hidraulikus berendezés
  A   Hidrodinamikus erőátviteli berendezés
     Hidrosztatikus erőátviteli berendezés

Hidraulikus fék
  L& Fék
    Hidraulikus erőátviteli berendezés

Hidraulikus gép
  LV Hidraulikus berendezés
    Vízgép

Hidraulikus hajtás
  L& Hajtómű
    Hidraulikus erőátviteli berendezés

Hidraulikus hajtómű
  L& Hajtómű
    Hidraulikus erőátviteli berendezés

HIDRAULIKUS KÖTŐANYAG
 F Kötőanyag
 R Építési kötőanyag
 E Cement
   Gipsz
   Mész

HIDRAULIKUS MŰKÖDTETÉSŰ SZABÁLYOZÁS
  H&  Nyomásszabályozás
  F   Szabályozás működtetés és jelek szerint
  T   Hidraulika
  X   Hidraulikus működtetésű vezérlés
     Pneumatikus működtetésű szabályozás

HIDRAULIKUS MŰKÖDTETÉSŰ VEZÉRLÉS
  H&  Elektrohidraulikus vezérlés
    Hidropneumatikus vezérlés
    Szelepvezérlés
  F  Vezérlés
  T  Hidraulika
  X  Hidraulikus működtetésű szabályozás
    Pneumatikus működtetésű vezérlés

HIDRAULIKUS SAJTÓ
 F Sajtológép

Hidraulikus szerkezet
  L  Hidraulikus berendezés

HIDRAULIKUS/PNEUMATIKUS SZÉTVÁLASZTÁS
 F Szétválasztás
   Vegyipari művelet
 A Diffúziós művelet
   Kicsapatás
   Porlasztás
   Ülepítés
 E Hidraulikus/pneumatikus szétválasztó berendezés

HIDRAULIKUS/PNEUMATIKUS SZÉTVÁLASZTÓ BERENDEZÉS
 F Szétválasztó berendezés
   Vegyipari berendezés
 A Anyagszűrő
   Áztató
   Centrifuga
   Ciklonberendezés
   Derítőberendezés
   Flotálás
   Léleválasztó
   Szeparátor
   Ülepítő
 R Hidraulikus/pneumatikus szétválasztás

HIDRID VEGYÜLET
  H&  Fémhidrid
    Kénhidrogén
  F  Vegyület (eredet/keletkezés szerint)
  A  Ammónia
  R  Redukálószer

Hidro-
  LV Hidrológia
    Víz
    Víztechnika

Hidroaromás vegyület
  L& Aromás vegyület
    Hidrogénezés

HIDROBIOLÓGIA
 F Alkalmazott biológia
 T Hidrológia
 R Balneológia

HIDRODINAMIKA
 F Dinamika
   Hidromechanika
 A Magnetohidrodinamika
 P Áramlás
   Közegellenállás
   Viszkozitás
  X  Hidrosztatika

HIDRODINAMIKUS ERŐÁTVITELI BERENDEZÉS
  H&  Hidrodinamikus hajtómű
    Hidrodinamikus nyomatékváltó
    Hidrodinamikus tengelykapcsoló
  F  Hidraulikus erőátviteli berendezés

Hidrodinamikus hajtómű
  L& Hajtómű
    Hidrodinamikus erőátviteli berendezés

Hidrodinamikus nyomatékváltó
  L& Hidrodinamikus erőátviteli berendezés
    Sebességváltó

Hidrodinamikus tengelykapcsoló
  L& Hidrodinamikus erőátviteli berendezés
    Tengelykapcsoló

HIDROENERGETIKA
 F Energetika
 P Vízenergia
   Vízerőmű
   Vízgép

Hidrofizika
  L  Folyadékok fizikája

Hidrofobizálás
  L  Impregnálás

Hidroformilezés
  L  Oxoszintézis

HIDROGÉN
  H&  Hidrogénvegyület
  F  Elem
  A  Deutérium
  X  Proton

Hidrogenerátor
  L& Áramfejlesztő
    Vízturbina

HIDROGÉNEZÉS
  H&  Hidroaromás vegyület
  F  Szintézis
    Vegyipari eljárás
  T  Kőolajfinomítás
    Szerves vegyipar
  X  Dehidrogénezés
    Katalízis

HIDROGÉNNYOMÁSÁLLÓ ACÉL
 F Acél

Hidrogénvegyület
  L& Hidrogén
    Vegyület

HIDROGEOKÉMIA
 F Geokémia
   Hidrokémia
  T  Hidrogeológia
  P  Geotermikus
  X  Hévíz

HIDROGEOLÓGIA
 F Geológia
 T Hidrológia
 P Hidrogeokémia
   Vízkészlet
 X Glaciológia
   Vízrajz

Hidroglóbusz
  L  Víztorony

HIDROKÉMIA
  H  Vízkémia
  F  Kémia
  A  Hidrogeokémia
  T  Hidrológia
  X  Folyadékok fizikája

HIDROLÍZIS
  H&  Elszappanosítás
  F  Cserebomlás
  X  Semlegesítés
    Szervetlen só
    Víz

HIDROLÓGIA
  H&  Felszín alatti víz hidrológiája
  HV  Hidro-
  F  Atmoszféra- és hidroszféra-tudomány
  A  Glaciológia
    Limnológia
    Potamológia
    Tengertan
  P  Folyadékok fizikája
    Hidrobiológia
    Hidrogeológia
    Hidrokémia
    Hidrometeorológia
    Hidrometria
  X  Vízrajz

HIDROLÓGIAI KÖRFOLYAMAT
  H  Vízkörforgás
  F  Körfolyamat
    Természeti folyamat

HIDROMECHANIKA
  H  Folyadékok mechanikája
  F  Folyadékok fizikája
    Mechanika
  A  Hidrodinamika
    Hidrosztatika
  R  Hidraulika

Hidromechanikus hajtómű
  L& Hidraulikus erőátviteli berendezés
   Mechanikai erőátviteli berendezés

HIDROMETALLURGIA
 F Kohászat
HIDROMETEOROLÓGIA
 F Meteorológia
 T Hidrológia

HIDROMETRIA
  H&  Folyadékszintmérő
    Szintjelző
    Vízállásmérő
  T  Hidrológia
  P  Áramlásmérés
  E  Áramlástan
  X  Vízállás

HIDROMOTOR
 F Hidraulikus berendezés
   Motor
   Térfogatkiszorításos gép
 T Hidrosztatikus erőátviteli berendezés

Hidropneumatikus vezérlés
  L& Hidraulikus működtetésű vezérlés
    Pneumatikus működtetésű vezérlés

HIDROSZFÉRA
 T Fizikai földrajz
 X Vízrajz

HIDROSZTATIKA
 F Hidromechanika
   Sztatika
 P Folyadékszint
 X Hidrodinamika

HIDROSZTATIKUS ERŐÁTVITELI BERENDEZÉS
  H  Hidrosztatikus hajtómű
  H&  Hidrosztatikus nyomatékváltó
  F  Hidraulikus erőátviteli berendezés
  P  Hidromotor

Hidrosztatikus hajtómű
  L  Hidrosztatikus erőátviteli berendezés

Hidrosztatikus nyomatékváltó
  L& Hidrosztatikus erőátviteli berendezés
    Sebességváltó

Hidrotechnika
  L  Víztechnika

HIDROXID
  H&  Kalcium-hidroxid
  X  Bázisvegyület

HIDROXIVEGYÜLET
 F Szerves oxigénvegyület
 A Alkoholvegyület
   Fenol

Hifi
  LV Hangtechnika
   Hi-fi technika
   Rádiótechnika
   Szórakoztató elektronika
HIGANY
 F Fémes elem
   Színesfém
   Terméselem

Higanygőzlámpa
  L  Gázkisüléses lámpa

HIGIÉNIA
  H  Egészségtudomány
    Tisztálkodás
  H&  Egészségvédelem
    Élelmiszerhigiénia
    Iskolai higiénia
  F  Alkalmazott élettudomány
  A  Mentálhigiénia
    Személyi higiénia
  T  Egészségügy
  P  Csírátlanítás
    Higiéniai termék
    Testápolás
  R  Betegségmegelőzés
  X  Fürdőszoba
    Gyógyászati
    Wc

HIGIÉNIAI TERMÉK
 T  Higiénia
 E  Drogéria
   Egészségügyi szolgáltatás
 X Kozmetikum

Hígítás
  L  Oldhatóság

Hígító
  L  Oldószer

HIGROMETRIA
  H  Nedvességmérés
    Nedvességmérő
  H&  Gáznedvesség mérés
    Légnedvesség-mérés
  F  Mechanikai mérés
  T  Klímatechnika
  R  Nedvesség
  X  Atmoszféra
    Levegő

HIGROSZKÓPOSSÁG
  H  Vízfelvevőképesség
  HV  Felszívóképesség
  F  Kémiai tulajdonság
  R  Duzzadás
    Zsugorodás
  X  Anyagduzzasztás
    Gőzölés
    Kapillaritás
    Nedvesités
    Nedvesíthetőség
    Nedvesség
    Porózus anyag

HÍGTRÁGYA
 F Trágya
HIMBA
 F  Emelőeszköz
   Többtengelyű alkatrész
 X Keresztcsukló

HIMLŐ
  H  Variola
  H&  Himlővírus
  F  Bakteriális fertőzés
  A  Bárányhimlő

Himlővírus
 L& Himlő
    Poxvírus

Hímnős
 L  Hermafroditizmus

HÍMVESSZŐ
  H  Fasz
    Pöcs
  H&  Műfasz
  F  Nemi szerv

HÍMZÉS
  H  Műhímző
  F  Kézimunka
  A  Richelieu-hímzés
  T  Kézműipar
    Népművészet
    Textilművészet
    Textiltechnológia
  P  Szemképzés
  R  Gobelin
    Rövidáru
  X  Horgolás
    Műstoppolás

HÍNÁR
 F  Növénytársulás
   Vízinövény

HIPERAKTIVITÁS
  HV  Aktivitás
  F  Viselkedészavar

Hipermédia
  LV Hipertext
   Multimédia

HIPERON
 F Barion

HIPERTEXT
  HV  Hipermédia
  P  Html-dokumentum
  R  Html-szerkesztés
  X  Multimédia

Hipnotizálás
  LV Hipnózis
    Szuggeszció
HIPNOTIZŐR
 T Lélektan
   Szórakoztatóipar
 X Hipnózis

HIPNÓZIS
  HV  Hipnotizálás
  F  Lelkiállapot
  E  Szuggeszció
  X  Alvás
    Hipnotizőr
    Lelki folyamat

HIPOCHONDRIA
  HV  Kényszerképzet
  F  Neurózis

HIPOFÍZIS
 R Élőlénynövekedés
 X Hormon

HIPOTÉZIS
  H  Feltevés
  F  Elmélet

HIPOTÉZISVIZSGÁLAT
 T Matematikai statisztika
 X Statisztikai ellenőrzés

HIPOTRÓFIA
 X Zsugorodás

HÍRADÁSTECHNIKA
  H  Híradástechnikai ipar
    Hírközlés
    Kommunikációs technika
  HV  Forgalom
    Híradásügy
  F  Elektrotechnika
    Információs technika
  A  Digitális híradástechnika
    Rádiótechnika
    Stúdiótechnika
    Távbeszélő-technika
    Távközléstechnika
    Televíziótechnika
    Vezeték nélküli híradástechnika
    Vezetékes híradástechnika
  T  Információs társadalom
    Postaügy
  P  Híradástechnikai műszerész
    Hírközlőrendszer
    Információelmélet
  E  Elektronika
    Forrasztás
    Gyengeáramú elektrotechnika
  X  Hangtechnika

HÍRADÁSTECHNIKAI ALKATRÉSZ
 F Alkatrész
   Híradástechnikai termék
 T Híradástechnikai berendezés
 X Elektronikai alkatrész
HÍRADÁSTECHNIKAI BERENDEZÉS
 F Híradástechnikai termék
   Villamos berendezés
 A Adóberendezés
   Antenna
   Fax
   Híradástechnikai kapcsolóberendezés
   Jelrögzítő és -lejátszó
   Személyhívó berendezés
   Távbeszélő-készülék
   Távközlési központ
   Telex
   Vevőberendezés
 T Hírközlőrendszer
   Szórakoztató elektronika
 P Híradástechnikai alkatrész
   Illesztés
 E Gyengeáramú berendezés
 X Postaforgalmi berendezés

Híradástechnikai ipar
  L  Híradástechnika

HÍRADÁSTECHNIKAI KAPCSOLÓBERENDEZÉS
  HV  Bekapcsolás
    Kapcsolás
    Kapcsolóberendezés
  F  Híradástechnikai berendezés
  T  Kapcsolástechnika
    Távközlési központ

HÍRADÁSTECHNIKAI MŰSZERÉSZ
 T Híradástechnika
 R Javítás
 X Elektronikai műszerész

HÍRADÁSTECHNIKAI TERMÉK
 F Műszaki cikk
 A Híradástechnikai alkatrész
   Híradástechnikai berendezés

Híradásügy
  LV Híradástechnika
    Sajtóügy
    Tömegkommunikáció

HÍRADÓS FEGYVERNEM
 F Műszaki fegyvernem

HIRDETÉS
 F Közlemény
 A Apróhírdetés
   Fényreklám
   Reklám
 R Értesítés
 E Hirdetési lap
 X Felhívás
   Látványtervezés
   Propaganda
   Szépségverseny

Hirdetésfelvétel
  LV Apróhírdetés
    Hirdetési lap

HIRDETÉSI LAP
  HV  Hirdetésfelvétel
  R  Hirdetés

Hírközlés
  L  Híradástechnika

Hírközléselmélet
  L  Információelmélet

HÍRKÖZLÉSI HÁLÓZAT
  H  Távközlőhálózat
  H&  Mikrohullámú hálózat
    Rádióhálózat
  F  Hálózat
    Közművezeték
  A  Adatátviteli hálózat
    Távbeszélő-hálózat
  T  Hírközlőrendszer
    Posta
    Távközléstechnika
  P  Csatorna
    Távközlési központ
  E  Hálózatelmélet

HÍRKÖZLŐRENDSZER
  H  Kommunikációs rendszer
  F  Működő rendszer
  T  Híradástechnika
  P  Híradástechnikai berendezés
    Hírközlési hálózat

HÍRLAP
 E Hírlapterjesztés

Hírlapelőfizetés
  L  Hírlapterjesztés

HÍRLAPTERJESZTÉS
  H  Hírlapelőfizetés
  F  Postai szolgáltatás
    Terjesztés
  R  Hírlap

HÍRSZERZÉS
  H  Felderítés

HÍRÜGYNÖKSÉG
  H  Sajtóügynökség
    Távirati ügynökség
  F  Ügynökség
  R  Információszolgáltatás
  X  Távközléstechnika

HISZTAMIN
 F  Hormon

HISZTERÉZIS
  H&  Mágneses hiszterézis
  X  Ferromágneses anyag
    Folyamat
    Hatás
Hisztéria
  L  Neurózis

Hisztológia
  L  Szövettan

Hitel
  LV Hitelügy
   Kölcsönzés

HITELBÍRÁLAT
 F  Kritika

HITELESÍTÉS
  =  Minőségtanúsítás
    Műszerhitelesítés

Hitelintézet
  LV Hitelügy
     Pénzintézet

HITELKÁRTYA
  M: Smart cards
  X  Pénzeszköz

Hitelpolitika
  L& Gazdaságpolitika
    Hitelügy

HITELÜGY
  H  Adósság
  H&  Bankhitel
    Bankkövetelés
    Földhitel
    Hitelpolitika
  HV  Hitel
    Hitelintézet
    Kölcsön
  F  Bankügy
  A  Államadósság
  P  Adósságtörlesztés
    Beruházási hitel
    Finanszírozás
    Kamat
  X  Kölcsönzés
    Pénzügyi támogatás

Hivatal
  LV Hatóság
    Közintézmény

Hízás
  LV Súlygyarapodás
   Túltápláltság

HÍZLALÁS
 F Takarmányozás
 X Túltápláltság

HÍZÓKÚRA
 X Fogyókúra

HÓ
  H  Havazás
  F  Csapadék
    Időjárás
  X  Lavina
    Tél

HOBBI
 F  Egészségügyi és jóléti tevékenység
 A Barkácsolás
   Modellhobbi
 E  Akvarisztika
   Horgászat
 X Játék

HOLD
  H&  Holdfogyatkozás
  F  Égitest

Holdfogyatkozás
 L& Égitestek fedése
    Hold

HOLDING
 F Gazdasági egyesülés
 R Ellenőrzés
   Vezetés

HOLOCÉN
 F Negyedidőszak
   Posztalpi idő
 E Pleisztocén

HOLOGRÁFIA
 F Fototechnika
 X Lézer

HOLOGRAFIKUS TÁR
 F Tár

HOLTÁG
 F Folyóvíz
 X Vízrendezés

HÓLYAG
  H&  Svd
  F  Testüreg
  X  Ciszta
    Hólyagférgesség

HÓLYAGBETEGSÉG
 F Urológiai betegség
 A Hólyagférgesség

HÓLYAGFÉRGESSÉG
 F Férgesség
   Hólyagbetegség
 E Fonálféreg
 X Hólyag

HOME SHOPPING
 F Eladás

HOMEOPÁTIA
 F Gyógyítás
 T Gyógyszerészet
HOMLOKZATFELÚJÍTÁS
 F Épületkarbantartás
  Felújítás
 E Hegymászótechnika

HOMOCIKLUSOS VEGYÜLET
  H&  Izo-bután
    Izo-butilén
    Izociklusos szénhidrogén
    Izopentán
  F  Gyűrűs vegyület
  A  Aliciklusos vegyület

HOMOGÁMIA
 X Virág

HOMOGENITÁS
  H  Egyneműség
  F  Anyagszerkezeti tulajdonság
  X  Izotrópia

HOMOGENIZÁLÁS
  H  Homogenizáló szer
  F  Vegyipari művelet
  T  Élelmiszertechnológia
  E  Diszpergálás
    Emulgeálás
    Keverés
  X  Csepp
    Pasztőrözés

Homogenizáló izzítás
 L& Hőkezelés
   Izzítás

Homogenizáló szer
 L  Homogenizálás

HOMOK
  H&  Formázóhomok
  F  Szemcsés anyag
    Törmelékes üledékes kőzet
  T  Habarcs
    Sóder
  P  Kvarc

Homokfúvás
 L  Szemcsesugaras felületkezelés

HOMOKKŐ
 F Törmelékes üledékes kőzet

Homoktalaj
 L  Futóhomok

HOMOLÍZIS
 F Bomlás

HOMOSZEXUALITÁS
 F Nemi élet
 = Meleg

HOMÖOPÁTIA
 F Gyógyítás
 R Házi gyógymód
  E  Gyógynövény
  X  Orvostudomány
    Öngyógyítás

HONLAP
  H  Hálószem
    Ottlap
  F  Html-dokumentum
  A  Portáloldal

Honlapszerkesztés
 LV Hozzáférés szolgáltatás
    Html-szerkesztés

Honlapszolgáltatás
 LV Hozzáférés szolgáltatás
    Html-szerkesztés

Hónolás
 L   Dörzsköszörűgép

HONVÉDELEM
  H&  Katonai kiadás
  F  Védelem
  A  Légvédelem
  P  Hadiipar
    Határőrség
  E  Haditechnika

HORDMŰ
  H&  Kerékfelfüggesztés
  T  Forgóváz

HORDÓ
 F Csomagolóeszköz

Hordófestés
 L& Bőrkikészítés
    Színezés

Hordókészítés
 L  Kádár

HORDOZHATÓ KIVITEL
  H&  Zsebszámológép
  F  Szerkezeti kivitel

HORDOZHATÓ SZÁMÍTÓGÉP
  H  Jegyzetgép
    Laptop
    Notebook
    Noteszgép
    Táskaszámítógép
    Zsebszámítógép
  F  Személyi számítógép

HORGANY
  H  Cink
  F  Könnyűfém
    Másodfajú fém
    Színesfém
  X  Horganyzás

HORGANYZÁS
 F Bevonás fémmel
 X Horgany
HORGÁSZAT
 F Vízisport
 R Hobbi
 E Horgászcikk
 X Halászat

Horgászbolt
 L  Horgászcikk

HORGÁSZCIKK
  H  Horgászbolt
  F  Sportszer
  R  Horgászat
  E  Sportbolt

HORGOLÁS
 F Kézimunka
 T Textiltechnológia
 P Szemképzés
 R Csipke
   Hurkolt kelme
 X Hímzés
   Hurkolás

HORKOLÁS
 T Fül-, orr-, torok- és gégegyógyászat

HORMON
  H&  Hormonszint
    Nemi hormon
  F  Élettani hatású anyag
    Természetes eredetű szerves vegyület
  A  Adrenalin
    Feromon
    Hisztamin
    Inzulin
    Melatonin
    Ösztrogén
  R  Gyógyszer
  X  Hipofízis

Hormonszint
 L& Hormon
   Szabályozás

HORMONTERÁPIA
 F Gyógyítás

HOSSZMÉRÉS
  H  Hosszmérő
  H&  Rétegvastagságmérés
  F  Mechanikai mérés
  A  Dilatometria
    Magasságmérés
    Mélységmérés
  R  Hosszúság
  E  Idomszer
    Interferencia
    Pedométer
    Távolságmérő

Hosszmérő
 L  Hosszmérés
HOSSZÚHULLÁM
 F Elektromágneses rezgés

Hosszúláncú molekula
 L  Nagymolekulájú vegyület

HOSSZÚSÁG
   HV  Méret
      Nagyság
   F   Mechanikai paraméter
   E   Hosszmérés

HOSSZÚTÁVÚ ANYAGMOZGATÁS
   H&  Fluidizációs szállítás
   F   Anyagmozgatás
   X   Üzemen kívüli anyagmozgatás

HOSSZÚTÁVÚ TERVEZÉS
   H&  Távlati terv
   F   Tervezés

HOSTESS
 R Idegenvezetés
 X Légi szállítás
   Rendezvényszervezés
   Szálloda

Hotel
 LV Panzió
   Szálloda

HOZAM
 X Mezőgazdasági terület
   Nyereség

HOZZÁFÉRÉS SZOLGÁLTATÁS
   H   Internet hozzáférés
   H&  Modemes kapcsolat
   HV  Honlapszerkesztés
      Honlapszolgáltatás
      Webszerkesztés
   F   Internetszolgáltatás
   R   Html-dokumentum
   E   Html-szerkesztés
   X   Portáloldal
      Tartalomszolgáltatás

Hozzáfolyás fokozás
   M: Szénhidrogén-tároló kőzet áteresztőképességének növelése
   L   Rétegkezelés

Hő
   M:H: A "hő-" kezdetű kifejezések hiányában lásd még a "termo-" és "termikus" kezdetű kifejezéseket
   LV Hőenergia
    Hőmérséklet

Hőálló acél
 L& Acél
    Hőállóság

HŐÁLLÓ ANYAG
   H&  Hőálló bevonat
      Hőálló festék
   F   Anyag tulajdonság szerint
   A   Hőálló fém
   X   Hőállóság
    Hőcserélő
    Hőtároló
    Tűzálló anyag

Hőálló bevonat
 L& Bevonat
    Hőálló anyag

HŐÁLLÓ FÉM
 F Fémes anyag
   Hőálló anyag

Hőálló festék
 L& Bevonat
    Festőszer
    Hőálló anyag

Hőálló ötvözet
 L& Hőállóság
    Ötvözet

HŐÁLLÓSÁG
  H&  Hőálló acél
    Hőálló ötvözet
  HV  Ellenállás
    Hőstabilitás
    Hőszilárdság
    Hőtehetetlenség
    Termoelaszticitás
  F  Állósági tulajdonság
    Termikus tulajdonság
  X  Hőálló anyag
    Hőszigetelés
    Tűzállóság
  =  Hőellenállás

HŐÁRAMLÁS
  H  Konvekció
  F  Hőterjedés
  T  Hőátbocsátás

HŐÁTADÁS
 F Hőközlés
 T Hőátbocsátás
 R Hőfejlesztés

HŐÁTBOCSÁTÁS
 F Hőközlés
 P Hőáramlás
   Hőátadás
   Hővezetés

HŐBONTÁS
  H  Pirolízis
  F  Bomlás
    Vegyipari eljárás
  A  Krakkolás
    Reformálás
  T  Kőszénlepárlás
    Termokémia
  R  Kőolajlepárlás
  E  Krakkolóberendezés

Hőcsere
 LV Hőcserélő
    Hőforgalom
    Hőközlés

HŐCSERÉLŐ
  HV  Hőcsere
  F  Hőtechnikai berendezés
    Kalorikus berendezés
  A  Elpárologtató
    Gőzkondenzátor
    Rekuperátor
  T  Vegyipari reaktor
  R  Kalorikus művelet
  X  Hőálló anyag
    Hőtároló
    Hűtőközeg
    Tűzálló anyag

HŐEGYENÉRTÉK
 F Termikus tulajdonság

Hőegyensúly
 L& Fizikai egyensúly
    Hőközlés

HŐELEM
  H  Termoelem
  R  Hőmérsékletmérés
    Hőtágulás
  E  Forrasztás
  X  Hővillamosság

HŐELLENÁLLÁS
 F Ellenállás alkatrész
 = Hőállóság
   Hőszigetelés
   Hőveszteség

Hőelnyelés
 L  Hősugárzás

HŐENERGETIKA
 F Energetika
 P Fűtőberendezés
   Hőenergia
   Hőerőgép
   Hőerőmű
   Hőtechnika
   Tüzelőanyag

HŐENERGIA
  H&  Brown-mozgás
    Felületi hő
    Hővisszanyerés
    Hulladékhő
  HV  Hő
  F  Energia
  A  Entalpia
    Fajhő
    Fizikai hő
    Fűtőérték
    Hőveszteség
    Kémiai hő
    Rejtett hő
  T  Hőenergetika
    Hőtan
  R  Hőhatás
  E  Hőerőmű
    Hőforgalom
  X  Entrópia
    Forró
    Tüzelőanyag

HŐERŐGÉP
 F Erőgép
   Hőtechnikai berendezés
 A Gázgép
   Gőzgép
 T Hőenergetika

HŐERŐGÉPÉSZET
 F Gépészmérnöki ismeretek
   Géptan
 T Hőtechnika

HŐERŐMŰ
 F Erőmű
 A Fűtőerőmű
   Gőzerőmű
   Hőszolgáltató erőmű
   Kondenzációs erőmű
 T Hőenergetika
 R Hőenergia
 X Hőfejlesztés

HŐFEJLESZTÉS
 F Előállító tevékenység
 E Égés
   Energiahordozó
   Hőátadás
   Hőfejlesztő berendezés
   Hőforrás
   Mechanikai munka
   Tüzelés
 X Hőerőmű

HŐFEJLESZTŐ BERENDEZÉS
  HV  Generátor
  F  Hőforrás
    Hőtechnikai berendezés
  A  Kazán
    Tüzelőberendezés
    Villamos hőfejlesztő berendezés
  T  Fűtőberendezés
  R  Hőfejlesztés
  X  Gázgenerátor
    Hőszivattyú
    Hőtároló

Hőfelvétel
 L   Hőközlés

HŐFORGALOM
  HV  Hőcsere
  R  Hőenergia
  E  Hőközlés
  X  Hőkezelés
HŐFORRÁS
 A Gejzír
   Hőfejlesztő berendezés
   Nap
   Tüzelőanyag
 R Hőfejlesztés

Hőhasznosítás
 L& Energiagazdálkodás
    Hőveszteség

HŐHATÁS
 H&  Hőterhelés
 F  Fizikai hatás
 E  Hőenergia

HŐKEZELÉS
 H&  Homogenizáló izzítás
    Hőkezelő kemence
    Hőszilárdítás
    Hűtőkemence
    Izzítókemence
 F  Anyagtulajdonság változtatás
    Termikus eljárás
 A  Edzőmegmunkálás
    Felületi nemesítés
    Forralás
    Gőzölés
    Hevítés
    Hűtés
    Izzítás
    Megeresztés
    Melegítés
    Termokémiai hőkezelés
    Termomechanikai kezelés
    Vákuumhőkezelés
 R  Fémlágyítás
    Keményítés
    Szövetmódosítás
 E  Hőkezelő berendezés
    Hőkezelőanyag
    Hőközlés
    Hőtan
    Védőgáz
 X  Dekarbonizáció
    Denitridálás
    Diffúziós átalakulás
    Hőforgalom
    Hőkezelési jellemző
    Kalorikus művelet
    Szegregáció
 =  Élelmiszer hőkezelés

HŐKEZELÉSI JELLEMZŐ
 H&  Nemesíthetőség
 F  Jellemző
 A  Felületi keménység
    Szemcsefinomság
 X  Hőkezelés

HŐKEZELŐ BERENDEZÉS
 HV  Edzőberendezés
 F  Gyártóberendezés
 R  Hőkezelés
Hőkezelő kemence
 L& Hőkezelés
    Kemence

HŐKEZELŐANYAG
 F Anyag felhasználás/rendeltetés szerint
 A Fémfürdő
   Hűtőközeg
 R Hőkezelés

HŐKÖZLÉS
  H  Hőfelvétel
  H&  Hőegyensúly
  HV  Hőcsere
  A  Hőátadás
    Hőátbocsátás
    Hőterjedés
  R  Hőforgalom
    Hőkezelés
    Melegedés
  X  Hőleadás

HŐKÖZPONT
  H  Távfűtőközpont
  R  Távfűtés
  X  Fűtőberendezés

HŐLEADÁS
 R Hűlés
 E Hőleadó berendezés
 X Hőközlés

HŐLEADÓ BERENDEZÉS
 F Hőtechnikai berendezés
 A Fűtőtest
   Kályha
 T Fűtőberendezés
 P Fűtőfelület
 R Hőleadás

Hőlégballon
 L  Légballon

HŐLÉGGÉP
 F Gázgép
   Léggép
 X Belsőégésű motor

Hőmérleg
 L& Energiagazdálkodás
    Hőveszteség

HŐMÉRŐ
 F Hőtechnikai berendezés
   Mérőműszer
 T Termosztát
 R Hőmérsékletmérés
 X Labortechnika
   Üvegfeldolgozás

HŐMÉRSÉKLET
  H&  Gyulladási hőmérséklet
    Gyulladáspont
    Lobbanáspont
  HV  Hő
  F   Mérési paraméter
     Termikus tulajdonság
  A   Átalakulási hőmérséklet
     Fagy
  E   Hőmérsékletmérés
  X   Forró

Hőmérséklet szabályozó
 L  Termosztát

HŐMÉRSÉKLETMÉRÉS
  H&  Kolorimetrikus hőmérsékletmérés
     Optikai hőmérsékletmérés
  F   Termikus mennyiség mérése
  A   Pirometria
  R   Hőmérséklet
  E   Hőelem
     Hőmérő
  X   Termikus analízis

Hőntartás
 L  Izzítás

HŐRE KEMÉNYEDŐ MŰANYAG
 F Műanyag
 A Aminoplaszt
   Epoxigyanta
   Fenoplaszt
   Poliészter
 E Műanyagsajtolás
 X Keményedés

HŐRE LÁGYULÓ MŰANYAG
  H   Termoplaszt
  F   Műanyag
  A   Poliamid
     Polietilén
  E   Extrudálás
     Fröccsöntés
     Hőrögzítés
     Műanyagkalanderezés

HÖRGŐ
  H&  Bronchitis

HÖRGŐBETEGSÉG
 F Légzőszervi betegség

HŐRÖGZÍTÉS
  H   Kreppelés
  R   Hőre lágyuló műanyag
     Textilkikészítés
     Vegyi szál
  X   Terjedelmesítés

HŐSÉG
  M: Időjárási jelenség
  H  Kánikula
  F   Időjárás
  X   Nyár

Hőstabilitás
 LV Hőállóság
    Hőszigetelés
    Tűzállóság
HŐSUGÁRZÁS
  H  Hőelnyelés
  F  Hőterjedés
  A  Infravörös sugárzás
  E  Égés

HŐSUGÁRZÓ BERENDEZÉS
 F Villamos fűtőberendezés
 A Infrasugárzó
 R Sugárzófűtés
 X Fűtőtest

Hőszállítás
 L& Energiaszállítás
    Hőszállító berendezés

HŐSZÁLLÍTÓ BERENDEZÉS
  H&  Fűtővezeték
    Gőzvezeték
    Hőszállítás
  F  Csővezetékes szállítóberendezés
    Hőtechnikai berendezés
  X  Hőveszteség

HŐSZIGETELÉS
  H  Hőszigetelő anyag
    Hőszigetelő képesség
  HV  Hőstabilitás
    Hőtehetetlenség
    Hővédelem
    Szigetelő
    Termoelaszticitás
  F  Szigetelés
  T  Hőtároló
    Tetőszigetelés
  X  Építőanyag
    Falszigetelés
    Hőállóság
    Hővezetés
    Tűzállóság
  =  Hőellenállás

Hőszigetelő anyag
 L   Hőszigetelés

Hőszigetelő képesség
 L   Hőszigetelés

Hőszilárdítás
 L& Beton
    Hőkezelés

Hőszilárdság
 LV Hőállóság
    Tűzállóság

HŐSZIVATTYÚ
 F  Hűtőberendezés
   Szivattyú
 R Energiatermelés
   Fűtés
 X Hőfejlesztő berendezés
   Körfolyamat
HŐSZOLGÁLTATÁS
  H  Távhőszolgáltatás
  F  Közszolgáltatás
  E  Hőtechnikai berendezés
  X  Melegvízszolgáltatás
    Távfűtés

HŐSZOLGÁLTATÓ ERŐMŰ
 F Hőerőmű

HŐSZÜKSÉGLET
  HV  Kalóriaszükséglet
  F  Energiafogyasztás
    Termikus tulajdonság
  E  Hőveszteség
  X  Fűtés
    Termikus átalakulás

HŐTÁGULÁS
  H&  Kiterjedési hő
  HV  Tágulás
  F  Mechanikai alakváltozás
  T  Dilatometria
  E  Hőelem
    Melegedés
  X  Épületszerkezet
    Expanzió
    Kompresszió

HŐTAN
 F Fizika
 A Elektrotermia
 P Fázisátalakulás
   Hőenergia
   Termikus tulajdonság
   Termoakusztika
   Termodinamika
 R Hőkezelés
   Hőtechnika
   Kalorikus művelet
   Termokémia
 X Plazmafizika

Hőtárolás
 L  Hőtároló

HŐTÁROLÓ
  H  Hőtárolás
    Hőtartály
  F  Hőtechnikai berendezés
  A  Forróvíztároló
  P  Hőszigetelés
  R  Energiatárolás
  X  Fal
    Gőz
    Hőálló anyag
    Hőcserélő
    Hőfejlesztő berendezés
    Víz

Hőtartály
 L   Hőtároló
HŐTECHNIKA
 F Technika
 A Fűtés
   Heliotechnika
   Klímatechnika
   Pirotechnika
 T Hőenergetika
 P Hőerőgépészet
 E Hőtan

HŐTECHNIKAI BERENDEZÉS
 F Ipari berendezés
 A Cseppfolyósító berendezés
   Fűtőberendezés
   Hevítőberendezés
   Hőcserélő
   Hőerőgép
   Hőfejlesztő berendezés
   Hőleadó berendezés
   Hőmérő
   Hőszállító berendezés
   Hőtároló
   Hűtőberendezés
   Hűtőgép
   Kemence
   Melegítő berendezés
   Termosztát
 R Energetikai berendezés
   Hőszolgáltatás
   Hőteljesítmény

Hőtehetetlenség
 LV Hőállóság
    Hőszigetelés

HŐTELJESÍTMÉNY
 E Hőtechnikai berendezés

Hőterhelés
 L& Hőhatás
    Igénybevétel

HŐTERJEDÉS
 F Hőközlés
   Terjedés
 A Hőáramlás
   Hősugárzás
   Hővezetés

Hőtermelés
 L  Energiatermelés

Hővédelem
 LV Hőszigetelés
    Munkavédelem

HŐVESZTESÉG
  H&  Hőhasznosítás
    Hőmérleg
  F  Hőenergia
    Veszteség
  R  Hőszükséglet
  X  Hőszállító berendezés
 =  Hőellenállás

HŐVEZETÉS
 HV  Kondukció
 F  Hőterjedés
    Transzportfolyamat
 T  Hőátbocsátás
 X  Hőszigetelés
 =  Vezetés

HŐVILLAMOSSÁG
 H  Termoelektromosság
 H&  Termisztor
 F  Villamosság
 X  Hőelem

Hővisszanyerés
 L& Energiavisszanyerés
    Hőenergia

HTML-DOKUMENTUM
 H  Hálózati dokumentum
 HV  Weblap
 F  Elektronikus dokumentum
 A  Csevegő
    Honlap
    Linkgyűjtemény
    Személyi honlap
    Webkalauz
 T  Hipertext
    Internet
    Virtuális könyvtár
 E  Hozzáférés szolgáltatás
 X  Multimédia

HTML-SZERKESZTÉS
 H  Webdizájn
 HV  Honlapszerkesztés
    Honlapszolgáltatás
    Weblap
    Webszerkesztés
 R  Hozzáférés szolgáltatás
 E  Hipertext

Húgy
 L  Vizelet

HÚGYCSŐBETEGSÉG
 F Urológiai betegség

HÚGYHAJTÓ
 R Vizelet

HÚGYHÓLYAG
 E Vizelethajtó
 X Vizelet

HÚGYKŐ
 H  Cisztoliziázis
    Lithiasis vesicae
    Urolithiasis
    Vesekő
 F  Urológiai betegség
 T  Urológia
 X  Epekő
HÚGYSZERV
 X Katéterezés

HÚGYVEZETÉK
  H  Uréter
  X  Vizelet

HULLADÉK
  H&  Hulladékszegény technológia
  F  Szennyezőanyag
  A  Ipari hulladék
    Szemét
  T  Hulladékgazdálkodás
  R  Haszonáru
    Hulladékfeldolgozás
  E  Recycling
    Veszélyes hulladékok kezelése
  X  Veszélyes anyag

Hulladékégetés
 L& Égetés
    Szemétgyűjtés

Hulladékelhelyezés
 L  Szemétgyűjtés

Hulladékeltakarítás
 L  Szemétgyűjtés

HULLADÉKENERGIA
  H&  Hulladékenergia-gazdálkodás
    Hulladékhő
  F  Energia
  T  Hulladékgazdálkodás
  X  Energiavisszanyerés

Hulladékenergia-gazdálkodás
 L& Energiagazdálkodás
    Hulladékenergia

HULLADÉKFELDOLGOZÁS
  HV  Anyagvisszanyerés
    Hulladékhasznosítás
    Hulladékkezelés
    Nyersanyag visszanyerés
    Újrafelhasználható anyag
    Újrahasznosítás
  F  Nyersanyaghasznosítás
  T  Anyaggazdálkodás
    Hulladékgazdálkodás
    Környezetvédelmi technológia
  E  Hulladék
  X  Hulladékképződés
    Kihasználás
    Recycling

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS
 F Gazdálkodás
 P Hulladék
   Hulladékenergia
   Hulladékfeldolgozás
   Hulladékképződés
   Hulladékmentes gyártás
   Recycling
   Szemétgyűjtés
 X Környezetszennyezés
    Nyersanyaghasznosítás
    Szemét
    Veszélyes hulladékok kezelése

Hulladékgyűjtés
 L  Szemétgyűjtés

Hulladékhasznosítás
 LV Hulladékfeldolgozás
    Nyersanyaghasznosítás

Hulladékhő
 L& Hőenergia
    Hulladékenergia

HULLADÉKKÉPZŐDÉS
 F Képződés
   Környezetszennyezés
 T Hulladékgazdálkodás
 X Ártalmatlanítás
   Hulladékfeldolgozás

Hulladékkezelés
 LV Hulladékfeldolgozás
    Szemétgyűjtés
    Veszélyes hulladékok kezelése

Hulladéklerakóhely
 L  Szemétgyűjtés

HULLADÉKMENTES GYÁRTÁS
 F Gyártás
 T Hulladékgazdálkodás

Hulladékszegény technológia
 L& Gyártástechnológia
    Hulladék

Hulladéktároló
 L  Szemétgyűjtés

Hullám
 L& Rezgés
    Terjedés

Hullámhossz
 LV Frekvenciasáv
    Rezgéstan

HULLÁMMECHANIKA
 F Mechanika
 X Rezgéstan

Hullámmozgás
 L& Rezgés
   Terjedés

HULLÁMOSÍTÁS
  H  Hullámosító gép
  F  Alakadás
    Hajlítóalakítás
Hullámosító gép
 L  Hullámosítás

Hullámterjedés
 L& Elektromágneses rezgés
    Terjedés

Hullámvadászat
 L  Rádióamatőr technika

HULLÁMVEZETŐ
  H&  Optikai hullámvezető
  R  Terjedés
  X  Tápvonal
    Vezetőanyag

HULLÁMZÁS
 X Felszíni víz
   Partvédelem

HUMÁN ERŐFORRÁS KEZELÉS
 T Munkaerőgazdálkodás
 R Munkaerő
 E Emberi tényező
 X Munkafeltétel
   Munkaügy
   Változás menedzsment

HUMÁNGENETIKA
  H  Embergenetika
  T  Embertan
  X  Eugenika

Humántoxikológia
 L& Embertan
   Toxikológia

Humusz
 L  Talaj

HURKOLÁS
 T Kötőipar
   Textiltechnológia
 P Szemképzés
 R Hurkolt kelme
 E Hurkológép
 X Horgolás

HURKOLÓGÉP
  H  Síkhurkológép
  F  Textilipari gép
  R  Hurkolás

HURKOLT KELME
 F Kelme
 E Horgolás
   Hurkolás

HURUT
  H&  Bronchitis
    Coryza gangraenosa
    Rhinopneumonitis infectiosa
  F  Gyulladás
HURZITISZ
  H  Gumboro-betegség
  X  Madár

HÚS
  H&  Halhús
    Hústermelés
    Nyershús
  R  Húsáru
  E  Konzerv

HÚSÁRU
  H  Hentesárú
    Kolbász
  HV  Hentes
    Mészáros
  F  Állati eredetű élelmiszer
  A  Szalonna
    Vadhús
    Vágottáru
  T  Húsipar
  E  Hús
    Húsfeldolgozás
    Húsfüstölő
  X  Baromfiipari termék

Húsbontó vonal
 L  Vágóvonal

HÚSFELDOLGOZÁS
  H  Csontozás
  H&  Halfeldolgozás
    Halfeldolgozó gép
    Húsfeldolgozó gép
  F  Feldolgozás
  T  Húsipar
  P  Csont-hús arány
  R  Húsáru
    Zsír

Húsfeldolgozó gép
 L& Húsfeldolgozás
    Húsipari berendezés

HÚSFÜSTÖLŐ
 F Húsipari berendezés
 R Húsáru

HÚSIPAR
  H&  Hústermelés
    Vágóhíd
  HV  Hentes
    Mészáros
    Zsírtermelés
  F  Élelmiszeripar
  P  Állatvágás
    Húsáru
    Húsfeldolgozás
    Húsipari berendezés
  E  Hűtőipar

HÚSIPARI BERENDEZÉS
  H  Húsipari gép
  H&  Húsfeldolgozó gép
  F  Élelmiszeripari berendezés
  A  Húsfüstölő
    Vágóhídi berendezés
    Vágóvonal
  T  Húsipar
Húsipari gép
 L  Húsipari berendezés

HÚSIPARI HASÍTÓGÉP
 F  Vágóhídi berendezés

Husolás
 L   Bőripari technológia

Hústermelés
 L& Gyártás
    Hús
    Húsipar

HUZAL
  H  Drót
  H&  Huzalhajlító szerszám
  F  Hengerelt termék
    Húzott termék
  E  Huzalfonás
    Huzalgyártógép
  X  Kábelsodrás

Huzalcsévélő berendezés
 L  Tekercselő berendezés

HUZALFONÁS
  M: Kábelsodrás
  H& Huzalfonó gép
  F  Hajlítóalakítás
  R  Drótszövet
    Huzal

Huzalfonó gép
 L& Hajlítóberendezés
    Huzalfonás

Huzalgyártás
 L  Huzalgyártógép

HUZALGYÁRTÓGÉP
  H  Huzalgyártás
  F  Képlékenyalakító szerszámgép
  A  Huzalhegyező gép
    Huzalhúzógép
  R  Huzal
    Húzóalakítás
  X  Műanyaghúzógép

Huzalhajlító szerszám
 L& Hajlítószerszám
    Huzal

HUZALHEGYEZŐ GÉP
 F Huzalgyártógép

HUZALHÚZÁS
  H  Dróthúzás
  H&  Huzalhúzó szerszám
  F  Húzóalakítás
  R  Húzott termék
  E  Huzalhúzógép
Huzalhúzó szerszám
 L& Alakítószerszám
    Huzalhúzás

HUZALHÚZÓGÉP
  HV  Húzógép
  F  Huzalgyártógép
  R  Huzalhúzás

Huzalozás
 L& Villamos szerelés
    Villamos vezeték

Húzás
  M: Húzóalakítás
  LV Húzó igénybevétel
   Húzóalakítás

HUZAT
  H&  Huzatszabályozás
  R  Égés
    Füstgáz
  X  Kémény
  =  Ágynemű

Huzatszabályozás
 L& Huzat
    Kémény
    Szabályozás

HÚZÓ IGÉNYBEVÉTEL
  H&  Húzószilárdság
    Szakítószilárdság
  HV  Húzás
    Húzóerő
  F  Igénybevétel
  E  Kohézió
    Szakítóvizsgálat
  X  Húzóalakítás

HÚZÓ-NYOMÓ ALAKÍTÁS
 F Képlékeny alakítás
 A Alaknyomás
   Mélyhúzás
   Mélynyomás
   Peremezés
 P Nyújtóalakítás

HÚZÓ-NYOMÓ IGÉNYBEVÉTEL
 F Igénybevétel

HÚZÓ-ZÖMÍTŐ IGÉNYBEVÉTEL
 F Igénybevétel

HÚZÓALAKÍTÁS
  H  Húzóformázás
  HV  Előhúzás
    Húzás
  F  Képlékeny alakítás
  A  Csőhúzás
    Huzalhúzás
    Rúdhúzás
  P  Nyújtóalakítás
  E  Huzalgyártógép
  X  Húzó igénybevétel
Húzóerő
 LV Erő
    Húzó igénybevétel

Húzóformázás
 L  Húzóalakítás

Húzógép
 LV Huzalhúzógép
    Mélyhúzógép
    Műanyaghúzógép
    Üvegipari berendezés

Húzószilárdság
 L& Húzó igénybevétel
    Szilárdság

Húzott előgyártmány
 L   Húzott termék

HÚZOTT TERMÉK
  H  Húzott előgyártmány
  F  Kohászati termék
  A  Huzal
  E  Huzalhúzás

Húzottüveg
 L& Építőanyag
    Üveg

Húzótüske
 L  Mélyhúzó szerszám

Húzózár
 L  Cipzár

HŰLÉS
 F  Termikus átalakulás
 A Túlhűlés
 R Dermedés
   Fagyás
   Zsugorodás
 E  Hőleadás

HŰTÉS
  H  Hűtéstechnika
    Hűtőkamra
  H&  Hűtőcsomagolás
    Hűtőszállítás
    Hűtőtárolás
  F  Hőkezelés
  A  Folyadékhűtés
    Gázhűtés
    Hűtés levegővel
    Mélyhűtés
    Szénsavas hűtés
  T  Hűtőipar
  R  Fagyasztott élelmiszer
    Lecsapódás
  E  Hűtőberendezés
    Hűtőközeg
    Jég
Hűtés édesvízzel
 L   Vízhűtés

HŰTÉS LEVEGŐVEL
  H  Hűtés mozgó levegővel
  H&  Léghűtéses motor
  HV  Léghűtés
    Levegőhűtés
  F  Hűtés
  E  Hűtőlevegő
    Légkondicionáló berendezés
  X  Gázhűtés

Hűtés mozgó levegővel
 L  Hűtés levegővel

Hűtés vízhullámmal
 L   Vízhűtés

Hűtés vízpermettel
 L   Vízhűtés

Hűtéstechnika
 L   Hűtés

Hűtő
 L   Hűtőberendezés

HŰTŐBERENDEZÉS
  H  Hűtő
    Hűtőrendszer
  H&  Mélyhűtő berendezés
    Mélyhűtőszekrény
  F  Hőtechnikai berendezés
  A  Fagyasztóberendezés
    Háztartási hűtőszekrény
    Hőszivattyú
    Hűtőtorony
    Jéggép
  T  Hűtőház
  P  Hűtőgép
  R  Hűtés
  E  Hűtőgépjavítás
  X  Cseppfolyósító berendezés
    Rozsdamentes termék

Hűtőcsomagolás
 L& Csomagolástechnika
    Hűtés

HŰTŐFOLYADÉK
  H&  Kenőfolyadék
  F  Folyadék
    Hűtőközeg
  R  Folyadékhűtés
  X  Fagyállóság
    Fémfürdő

HŰTŐGÁZ
 F Gáz
   Hűtőközeg
 R Gázhűtés

HŰTŐGÉP
 F Hőtechnikai berendezés
    Vendéglátóipari berendezés
  T  Hűtőberendezés
  X  Konyhaberendezés

HŰTŐGÉPJAVÍTÁS
 F Gépjavítás
 R Hűtőberendezés
 X Háztartási gépek javítása

HŰTŐGÉPKOCSI
 F Különleges gépjármű
 X Hűtőkocsi

HŰTŐHÁZ
 P Hűtőberendezés

HŰTŐIPAR
 F Élelmiszeripar
 P Fagyasztott élelmiszer
   Hűtés
   Jég
 R Húsipar
   Tartósítóipar
   Tejipar
 X Raktározás

Hűtőkamra
 L  Hűtés

Hűtőkemence
 L& Hőkezelés
   Kemence

HŰTŐKOCSI
  M: Vasúti jármű
  F  Vasúti teherkocsi
  X  Hűtőgépkocsi

HŰTŐKÖZEG
 F Hőkezelőanyag
 A Hűtőfolyadék
   Hűtőgáz
   Hűtőlevegő
   Jég
 R Hűtés
 X Hőcserélő

HŰTŐLEVEGŐ
 F Hűtőközeg
   Levegő
 R Hűtés levegővel

Hűtőrendszer
 L  Hűtőberendezés

Hűtőszállítás
 L& Hűtés
    Teherszállítás

Hűtőszekrény
 LV Háztartási hűtőszekrény
    Mélyhűtés
Hűtőtárolás
 L& Élelmiszertechnológia
    Hűtés
    Tárolás

HŰTŐTORONY
 F Hűtőberendezés

HÜVELYVÁLADÉK
   HV  Folyás
   F   Testnedv
   X   Vagina

Hypertonia
 L  Magas vérnyomás

Hypocalcaemia
 L  Bénulás

Hypoglykaemia
 L  Éhezés

Ibolyántúli sugárzás
  L  Ultraibolya sugárzás

Ibr
   M: Infectious Bovine Rhinotracheitis; szarvasmarha fertőző rhinotracheitisze
   L   Rhinotracheitisz

Ic
   M: Integrated Circuit
   L   Integrált áramkör

ICHTIOLÓGIA
 F  Állattan
 P  Akvarisztika

IDEGBETEGSÉG
 F Szervi betegség
 A Neurózis
   Polioencephalomyelitis
 X Agyi betegség
   Elmebetegség

IDEGBIOLÓGIA
   H   Pszichobiológia
   F   Biológia
   A   Molekuláris neurobiológia
   P   Idegsejttan
   R   Elmegyógyászat
      Ideggyógyászat

IDEGEN ANYAG
 F Anyag tulajdonság szerint
 X Infiltráció

IDEGENFORGALOM
   HV  Szállásbiztosítás
      Szobafoglalás
      Turisztika
   A   Turista idegenforgalom
   T   Szállodaügy
   P   Idegenvezetés
      Szállás
   E   Fizetővendéglátás
    Utazási iroda
 X   Határátkelőhely
    Szórakoztatóipar
    Üdülés
    Vendéglátóipar

IDEGENLÉGIÓ
 M: Külföldiekből toborzott zsoldos (francia) gyarmati katonaság
 F   Hadsereg

IDEGENRENDÉSZET
 X Határőrség

IDEGENVEZETÉS
 T Idegenforgalom
 E Hostess
 X Fordítás

IDEGES ZAVAR
 F  Kóros folyamat

Ideggyengeség
  L  Neurózis

IDEGGYÓGYÁSZ
 F Orvos
 R Ideggyógyászat
 X Idegsebész
   Lélektan
   Pszichiáter

IDEGGYÓGYÁSZAT
 H   Neurológia
 F   Orvostudomány
 A   Idegsebészet
 P   Altató
    Idegrendszer
    Mozgászavar
    Nyugtató
 E   Idegbiológia
    Ideggyógyász
    Neurofarmakológia
    Neuropatológia
    Neuroradiológia

IDEGRENDSZER
 F Szervrendszer
 T Ideggyógyászat
 P Neuron
 E Érzés
 X Agy
   Agykutatás

IDEGSEBÉSZ
 F  Sebész
 R Idegsebészet
 X Ideggyógyász

IDEGSEBÉSZET
 F  Ideggyógyászat
   Sebészet
 E  Idegsebész
IDEGSEJTTAN
 F  Sejttan
 T  Idegbiológia

Identifikáció
  LV Azonosítás
     Identitás

IDENTITÁS
  HV  Identifikáció
  T  Lélektan
  =  Azonosítás

IDIOTIZMUS
  F Elmebetegség
  X Elbutulás

Idomacél
  L& Acél
    Hengerelt termék

IDOMÁR
 R Állat
   Idomítás
 X Artista

Idomelem
  M: Építőanyag
  L  Falazóelem

IDOMÍTÁS
  H  Állatszelídítés
  HV  Bánásmód
  R  Állat
  E  Idomár
  X  Állat-ember kapcsolat
    Állatvédelem
    Viselkedés

Idomkő
  L  Útburkolat

IDOMSZER
  H  Hézagmérő
  T  Tűréstechnika
  R  Hosszmérés

Idomvágó
  L  Vágószerszám

IDOMVAS
 F Kohászati termék

IDŐ
  H  Időszak
  HV  Kor
  F  Jellemző
  A  Életkor
    Farsang
    Földtörténeti kor
    Időpont
    Periódus
    Tenyészidő
    Történelmi korszak
  T  Téridő
  R   Avulás
  =   Nap

Időelemzés
  L& Gazdasági elemzés
    Gyártás
    Norma

IDŐGAZDÁLKODÁS
 F Gazdálkodás

IDŐJÁRÁS
  H   Éghajlat
  A   Bioklima
     Eső
     Fagy
     Hó
     Hőség
     Napsugárzás
     Szárazság
     Szél
  T   Éghajlattan
     Meteorológia
  R   Klímaterápia
  E   Időjáráselőrejelzés
  X   Ciklon
     Évszak
     Forró
     Meleg
     Napfolt

IDŐJÁRÁSÁLLÓSÁG
 F  Állósági tulajdonság
 X Avulás
   Korrózióvédelem

IDŐJÁRÁSELŐREJELZÉS
  H   Időjóslás
  F   Jelentés
  R   Időjárás

Időjóslás
  L  Időjáráselőrejelzés

Időmeghatározás
  LV Időmérő műszer
    Kormeghatározás

Időmérés
  LV Időmérő műszer
    Óra

IDŐMÉRŐ MŰSZER
  M: Szabályozott precíziós időmérő eszköz
  HV Időmeghatározás
    Időmérés
  F   Mérőműszer
  A   Óra

IDŐOSZTÁSOS ÜZEMMÓD
  H   Osztott idejű
     Time sharing üzemmód
  F   Üzemmód
  X   Interaktív üzemmód
     On-line üzemmód
IDŐPONT
 F Idő
 A Határidő

Idősor analízis
  L& Matematikai statisztika
    Sztochasztikus folyamat

Időszak
  L  Idő

IDŐSZAKI KIADVÁNY
 A Menetrend
 E  Szerkesztőség

IDÜLT BETEGSÉG
 F  Betegség
 X Heveny betegség

IFJÚSÁGI SZÁLLÁS
  F Szállás
  E Diákotthon
  X Szálloda

IFJÚSÁGI SZERVEZET
  F Nonprofit szervezet

IFJÚSÁGVÉDELEM
  F Szociális szolgáltatás

Igazgatás
  LV Államigazgatás
    Közigazgatás
    Vezetés

IGAZGATÁSI LÉTESÍTMÉNY
  H  Államigazgatási létesítmény
  F  Közösségi létesítmény
  A  Irodaház
    Minisztérium
  X  Közigazgatás

IGAZGATÁSTAN
 R Vezetéstudomány
 E Szervezéstechnika
   Ügyviteltechnika

IGAZOLÁS
 E Minőségtanúsítás
   Műszerhitelesítés

IGAZSÁGTÉTEL
 E  Kártérítés

IGAZSÁGÜGYI ORVOSTAN
 F  Orvostudomány

IGAZSÁGÜGYI SZAKÉRTŐ
 F  Szakértő

IGÉNYBEVÉTEL
  H  Teherbírás
  H&  Átütési feszültség
     Felületi nyomás
     Hőterhelés
     Terhelésszámítás
     Villamos igénybevétel
     Villamos szilárdság
  HV  Csúcsterhelés
     Lökésszerű teljesítmény
     Terhelés
     Terheléseloszlás
  F   Erő
  A   Csavaró igénybevétel
     Hajlító igénybevétel
     Húzó igénybevétel
     Húzó-nyomó igénybevétel
     Húzó-zömítő igénybevétel
     Ismételt igénybevétel
     Nyíró-igénybevétel
     Nyomó igénybevétel
     Összetett igénybevétel
     Váltakozó igénybevétel
  T   Szilárdságtan
  E   Mechanikai alakváltozás
     Méretezés
     Statikai számítás
  X   Keresztmetszet
     Lökőhatás
     Szilárdság
     Túlterhelés

Igénykutatás
  L  Marketing

IKER
 F   Ember
 E   Ikerszülés

IKERSZÜLÉS
 F  Szülés
 R Iker

IKRA
 E Ívás

Illatosítás
  L   Illatosítóanyag

ILLATOSÍTÓANYAG
  H   Illatosítás
  HV  Illatszer
  F   Anyag felhasználás/rendeltetés szerint
  T   Parfüméria
  E   Illóolaj

Illatszer
  LV Illatosítóanyag
     Kozmetikum
     Parfüméria

Illatszerbolt
  L  Drogéria

ILLEMTAN
  P Viselkedés

ILLESZTÉS
  M: Adatok, jelek feldolgozásakor és átvitelekor
  HV Kötés
  T  Híradástechnikai berendezés
  X  Impedancia
    Interfész
    Visszaverődés
  =  Kötőalakítás
    Tűréstechnika

Illesztéstechnika
  L   Tűréstechnika

ILLETÉK
  F Díjszabás
   Pénzügy
  E Illetékbélyeg
  X Adó

ILLETÉKBÉLYEG
  H  Okmánybélyeg
  F  Bélyeg
  R  Illeték

ILLÓANYAG
  F Anyag tulajdonság szerint
   Vegyipari termék
  A Illóolaj
  T Háztartásvegyipar
  R Kozmetikum

ILLÓOLAJ
  F Illóanyag
   Olaj
  A Terpentin
  T Balzsam
  R Illatosítóanyag
  E Növényolaj

ILLÓSÍTÁS
  F Szublimáció
  R Kalcium
   Magnézium

ILMENIT
 F Oxid-hidroxid-ásvány

Imázs
 LV Formatervezés
   Public relations

Imitáció
  L   Utánzás

IMMISSZIÓ
  M: Anyagbefogadás
  T  Levegőszennyezés

IMMUNBETEGSÉG
 F Betegség
 A Autoimmun-betegség

Immunbiológia
 L  Mikrobiológiai immunológia
IMMUNITÁS
  M: Élettani ellenállóképesség
  H  Immunizáció
    Immunreakció
    Immunrendszer
  F   Ellenállóképesség
  E   Antitest
     Ellenanyag
     Oltóanyag

Immunizáció
 L  Immunitás

Immunogenetika
 L  Mikrobiológiai immunológia

IMMUNOLÓGIA
 F Élettan
 A Állatorvosi immunológia
   Mikrobiológiai immunológia
   Molekuláris immunológia
   Sejtimmunológia
 P Szervátültetés
 R Járványtan

Immunreakció
  M: Immunválasz
  L   Immunitás

Immunrendszer
 L  Immunitás

IMPEDANCIA
  H&  Impedanciaszabályozás
  F   Villamos ellenállás
  E   Váltakozóáram
  X   Illesztés

IMPEDANCIAMÉRÉS
 F Villamos mérés

Impedanciaszabályozás
 L& Impedancia
   Villamos szabályozás

IMPLANTÁCIÓ
  HV  Beültetés
  T   Sebészet
  E   Csontpótló anyag
  X   Transzplantáció
  =   Mikrotechnológiai beültetés

IMPORT
  H   Behozatal
  F   Külkereskedelem
  X   Export

IMPOTENCIA
 F Szexuális zavar
 X Frigiditás
   Nemi aktus
   Nemi szerv

IMPREGNÁLÁS
  H   Hidrofobizálás
     Impregnáló berendezés
  HV  Vízállóság
    Vízhatlanítás
  A  Betonimpregnálás
  R  Bőrkikészítés
    Fatelítés
    Kikészítés
    Lángmentesítés
    Nyersbőr
    Papír
  E  Impregnálószer
    Telítés
  X  Cserzés
    Kapillaritás
    Nedvesíthetőség
    Porózus anyag
    Pórusos anyag
    Vízhatlan

Impregnáló berendezés
 L  Impregnálás

IMPREGNÁLÓSZER
 F Appretálószer
 R Impregnálás
 X Itatószer
   Tartósítószer

IMPULZUS
 X Erő
   Lökőhatás
   Villamos feszültség

IMPULZUS-SZÁMLÁLÓCSŐ
  H  Ionizációs gázdetektor
  F  Számlálódetektor
  A  Kiváltó számláló

IMPULZUSTECHNIKA
 F Elektronika
   Távközléstechnika
 P Digitális jelfeldolgozás
   Kompandor
   Órajel
 X Elektronikus áramkör

IN SITU VIZSGÁLAT
  R Orvosi diagnosztika

Inaktiválás
  L  Gátlás

Index
  LV Cenzúra
   Gazdasági mutató

Indexelés
  LV Gazdasági mutató
    Információkeresés

INDEXELŐ SZOLGÁLTATÁS
  HV  Keresőgép
  F  Keresőszolgáltatás
  P  Keresőrobot
Indikátor
  LV Jelzőeszköz
    Mutatószerkezet

INDÍTÁS
  HV  Bekapcsolás
    Felszállás
    Kapcsolás
  F  Működtetés
  E  Indítóberendezés
    Indítómotor
  X  Üzembehelyezés

INDÍTÓBERENDEZÉS
 F  Működtető szerv
 R Indítás

INDÍTÓMOTOR
 F  Villamos motor
 R Indítás
 E  Szinkrongép
 X Villamos hajtás

Indítvány
  L  Javaslat

INDIUM
 F  Földfém
   Másodfajú fém

INDIVIDUÁLPSZICHOLÓGIA
  HV  Karakterológia
  F  Lélektan
  R  Alkat
    Személyiség

Indukált feszültség
  L& Indukció
    Villamos feszültség

INDUKCIÓ
  H  Induktivitás
  H&  Indukált feszültség
    Indukciós kemence
    Induktív jelátalakító
    Nagyfrekvenciás kemence
  X  Mágneses tér
    Villamos tér
  =  Következtetés

INDUKCIÓS GÉP
  H  Csúszógyűrűs motor
  F  Aszinkrongép

Indukciós kemence
  L& Indukció
    Villamos kemence

Induktív jelátalakító
  L& Indukció
    Mérőátalakító

Induktív következtetés
  L  Következtetés
Induktivitás
  L  Indukció

INDUKTOR
 F Villamos tekercs
 R Hevítés

Inercia
  L  Tehetetlenség

Infantilizmus
  L   Visszafejlődés

INFARKTUS
  A Szívinfarktus
  E Trombózis

INFILTRÁCIÓ
  X Idegen anyag

INFLÁCIÓ
  X Pénzrendszer
   Recesszió

INFLUENZA
  H&  Rhinopneumonitis infectiosa
  HV  Megfázás
  F  Vírusos betegség
  X  Nátha

INFORMÁCIÓ
  HV  Közlés
  F  Erőforrás
  A  Tartalom
  T  Dokumentum
    Információs rendszer
  R  Döntés
  X  Adat
    Jel
    Kommunikáció
    Tájékoztatás
    Zaj

INFORMÁCIÓ- ÉS RENDSZERTUDOMÁNY
  F Tudomány
  A Alaktan
   Információtudomány
   Kibernetika
   Kommunikációtudomány
   Logika
   Matematika
   Módszertan
   Nyelvészet
   Rendszerelmélet
   Rendszertan
   Stratégia
   Szemiotika

Információátvitel
  L  Jelátvitel

INFORMÁCIÓELMÉLET
  H  Hírközléselmélet
  HV  Kommunikációelmélet
  F   Alkalmazott matematika
  T   Híradástechnika
  X   Matematikai kibernetika

INFORMÁCIÓFELDOLGOZÁS
  F Feldolgozás
   Információtechnika
  A Adatfeldolgozás
   Jelfeldolgozás
   Könyvtári feldolgozás
  T Mesterséges intelligencia

Információforrás
  LV Dokumentalisztika
    Dokumentum
    Jelforrás
    Tájékoztatás
    Tömegkommunikáció

Információhordozó
  L  Adathordozó

INFORMÁCIÓKERESÉS
  H   Információkereső nyelv
     Információvisszakeresés
     Lekérdezés
     Visszakeresés
  H&  Könyvtári tájékoztatás
  HV  Indexelés
     Keresés
     Kereső
     Kukkolás
  F   Információs tevékenység
  T   Dokumentalisztika
     Könyvtártudomány
  R   Adatbázis
  E   Adatbáziskezelő rendszer
     Gazdasági mutató
     Információs bróker
     Osztályozási rendszer
     Tárgyszójegyzék
     Tezaurusz
  X   Dokumentáció
     Osztályozás

Információkereső nyelv
  L  Információkeresés

Információkereső rendszer
  L  Adatbáziskezelő rendszer

INFORMÁCIÓS BRÓKER
  M: Információkereséssel, -közvetítéssel hivatásszerűen foglalkozó személy, cég
  F   Ügynökség
  R   Információkeresés
     Információszolgáltatás

INFORMÁCIÓS RENDSZER
  H&  Gazdasági információs rendszer
     Könyvtári információs rendszer
     On-line információszolgáltatás
     Vezetői információs rendszer
     Vir
  F   Működő rendszer
  A   Bankinformatika
     Szakértői rendszer
     Tudásbázisú rendszer
  T   Dokumentalisztika
     Könyvtártudomány
  P   Adatbázis
     Információ
  R   Információszolgáltatás
     Tájékoztatás
     Vezetés

INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM
  HV  Számítástechnikai ipar
  P   Figyelemgazdaság
     Híradástechnika
     Számítástechnika
  X   Tömegkommunikáció

INFORMÁCIÓS TECHNIKA
  M: Általános értelemben az információt valamilyen formában közvetítő technikák gyűjtőfogalma
  F   Technika
  A   Filmtechnika
     Fototechnika
     Híradástechnika
     Nyomdatechnika
     Számítástechnika
     Ügyviteltechnika
  X   Információtudomány
  =   Információtechnika

INFORMÁCIÓS TEVÉKENYSÉG
  F Konkrét tevékenység
   Munkavégzés
  A Adatfeldolgozás
   Adatrögzítés
   Államigazgatás
   Ellenőrzés
   Információkeresés
   Kiadás
   Megjelenítés
   Műsorszórás
   Nyilvántartás
   Számítástechnikai szolgáltatás
   Személykeresés
   Szervezés
   Tájékoztatás
   Terjesztés
   Ügyvitel
   Vezetés
   Vizsgálat
  R Irányítási tevékenység

INFORMÁCIÓSZOLGÁLTATÁS
  H   Sajtófigyelés
  HV  Dokumentációs szolgáltatás
  F   Tájékoztatás
     Üzleti szolgáltatás
  A   Tartalomszolgáltatás
  R   Gazdasági információk
  E   Adatbázis
     Hírügynökség
     Információs bróker
     Információs rendszer
     Könyvtár
     Közvéleménykutatás
  X   Piackutatás
Információtartalom
  L  Tartalom

INFORMÁCIÓTECHNIKA
  H  Információtechnológia
  F  Számítástechnika
  A  Adatmentés
    Azonosítástechnika
    Információfeldolgozás
    Jelátvitel
    Jelrögzítés
    Szoftvertelepítés
  T  Informatika
    Szoftvermérnöki ismeretek
  P  Rendszerintegráció
  =  Információs technika

Információtechnológia
  L  Információtechnika

INFORMÁCIÓTUDOMÁNY
  F Információ- és rendszertudomány
  A Bankinformatika
   Informatika
  P Számítástechnika
   Tömegkommunikáció
  X Információs technika

Információvisszakeresés
  L  Információkeresés

INFORMATIKA
  F Információtudomány
  P Információtechnika
   Programozás
   Számítástechnika

INFRAFŰTÉS
  F Sugárzófűtés
  R Szárítás
  E Infrasugárzó

INFRAHANG
  F Hang

INFRASTRUKTÚRA
  T Építésügy
   Urbanisztika
  P Közlekedés
   Közmű
   Közművezeték
   Távközléstechnika
  R Közszolgáltatás
  E Útépítés
  X Energiaellátás
   Városagglomeráció

INFRASUGÁRZÓ
  F Hősugárzó berendezés
  T Infravörös technika
  R Infrafűtés
INFRAVÖRÖS SPEKTROSZKÓPIA
  F Spektroszkópia
  T Infravörös technika
  E Infravörös sugárzás

INFRAVÖRÖS SUGÁRZÁS
  F Elektromágneses rezgés
   Hősugárzás
   Sugárzás
  T Infravörös technika
   Napsugárzás
  R Infravörös spektroszkópia

Infravörös szűrő
  L& Fényszűrő
    Infravörös technika

INFRAVÖRÖS TECHNIKA
  H&  Infravörös szűrő
    Irézer
  F  Műszertechnika
  P  Infrasugárzó
    Infravörös spektroszkópia
    Infravörös sugárzás
  X  Optikai mérés

INFÚZIÓ
  X Befecskendezés
   Injekció

INFÚZIÓS TERÁPIA
  F Gyógyítás

INGADOZÁS
  H  Fluktuáció
  F  Változás

INGATLAN
  H&  Ingatlanfelmérés
  F  Tulajdon
  A  Építmény
    Földbirtok
    Telek
  T  Állóeszközgazdálkodás
    Ingatlanpiac
  E  Ingatlankezelés
  X  Létesítmény

INGATLANADÓ
  H  Házadó
  F  Adó

INGATLANFEJLESZTÉS
 F Üzleti szolgáltatás
 T Ingatlanpiac
 X Ingatlanközvetítés
   Irodaház

Ingatlanfelmérés
  L& Felmérés
    Ingatlan

Ingatlanforgalmazás
  L  Ingatlanközvetítés
Ingatlanforgalmi értékbecslés
  LV Ingatlanközvetítés
    Vagyonértékelés

INGATLANKEZELÉS
  HV  Lakásfenntartás
    Lakáskarbantartás
    Társasházkezelés
  F  Vagyonkezelés
  P  Irodaház
  R  Ingatlan
    Lakásszövetkezet
    Társasház

INGATLANKÖZVETÍTÉS
  H  Albérletközvetítő iroda
    Ingatlanforgalmazás
  HV  Ingatlanforgalmi értékbecslés
    Közvetítés
    Lakásbérlet
  F  Ügynökség
    Üzleti szolgáltatás
  T  Ingatlanpiac
  X  Ingatlanfejlesztés

INGATLANPIAC
 F Piac
 P Ingatlan
   Ingatlanfejlesztés
   Ingatlanközvetítés

INGÁZÁS
 F Társadalmi mobilitás

INGER
  H  Ingerlékenység
  F  Hatás
  R  Élettani reakció
    Receptor
    Reflex
    Taxis
  E  Érzékelés
  X  Érzés

Ingerlékenység
  L  Inger

Ingovány
  L  Mocsár

Inhibíció
  L  Inhibitor

INHIBITOR
  H  Inhibíció
  F  Gátlószer
  A  Antioxidáns
    Anyagstabilizátor
    Késleltetőszer
  X  Katalizátor
    Sztatikum

INICIÁTOR
  F Aktiválószer
  R Láncreakció
  X  Gyújtószerkezet
    Katalizátor

INJEKCIÓ
  F Befecskendezés
  A Oltóanyag bevitel
  X Infúzió

INJEKTÁLÁS
  H&  Injektorhatás
  F  Kijuttatás
  R  Folyékonyfém-kezelés
    Talajszilárdítás
  E  Injektáló berendezés
  X  Befecskendezés

INJEKTÁLÓ BERENDEZÉS
  F Kijuttató eszköz
  R Alagút
   Injektálás
  X Talajszilárdítás

Injektor
  L  Sugárszivattyú

Injektorhatás
  L& Hatás
    Injektálás

INKONTINENCIA
 T Urológia

Inkubáció
  L  Keltetés

Inkubátor
  L  Keltetőgép

INNOVÁCIÓ
 R Fejlesztés
   Műszaki fejlesztés
 E Szabadalom
   Találmány
 X Kutatás

Inokuláció
  LV Oltóanyag bevitel
    Szemzés

INPUT
  H  Bemenet
  R  Adatfeldolgozás
  E  Bemeneti egység
  X  Output

Input egység
  L  Bemeneti egység

INPUT-OUTPUT ANALÍZIS
  F Elemzés

Input-output berendezés
  L  Bemeneti-kimeneti egység
Input-output csatorna
  L  Bemeneti-kimeneti egység

Installálás
  LV Szoftvertelepítés
     Üzembehelyezés

Intarzia
  L   Bútorasztalosság

INTEGRÁCIÓ
  H&  Gazdasági integráció
  F  Szervezés
  A  Rendszerintegráció

Integrálás
  L  Integrálszámítás

INTEGRÁLEGYENLET
 F Függvényegyenlet

INTEGRÁLSZÁMÍTÁS
  H  Integrálás
  F  Matematikai analízis
  A  Rieman-integrál

INTEGRÁLT ÁRAMKÖR
  H  Chip
    Ic
  H&  Digitális áramkör
    Félvezetőalapú áramkör
    Vastagréteg-áramkör
    Vékonyréteg-áramkör
  F  Áramkör
  A  Biochip
    Lsi
    Mos
    Msi
    Ssi
    Ulsi
    Vhsic
    Vlsi
  T  Félvezető technika
  P  Félvezető

Integrált mágneses tár
  L  Tár

INTEGRÁLT PROGRAMCSOMAG
 F Felhasználói program

INTELLIGENCIA
  H  Iq
  H&  Érzelmi intelligencia
  A  Mesterséges intelligencia
  R  Felismerés
  E  Intelligenciavizsgálat

INTELLIGENCIAVIZSGÁLAT
  H  Iq teszt
  R  Intelligencia

Intelligens iroda
  L   Számítógépes ügyviteltechnika
INTELLINGENS TERMINÁL
 F  Terminál

INTENZIFIKÁLÁS
 T  Szervezés
 R Műszaki fejlesztés

INTENZÍV FEJLESZTÉS
 F  Fejlesztés
 X Extenzív fejlesztés

INTENZÍV GAZDÁLKODÁS
 F  Gazdálkodás

INTERAKTÍV ÜZEMMÓD
  H  Párbeszédes üzemmód
  F  Üzemmód
  X  Időosztásos üzemmód
    On-line üzemmód

INTERFERENCIA
  H&  Fényelhajlás
    Fényinterferencia
  R  Hosszmérés
    Interferometria
  X  Diffrakció
    Visszaverődés

Interferométer
  L  Interferometria

INTERFEROMETRIA
  H  Interferométer
  R  Távolságmérő
  E  Interferencia
  X  Lézer

INTERFÉSZ
 F  Csatorna
 T  Adatátviteli hálózat
 X Hardver
   Illesztés

INTERMETALLIKUS VEGYÜLET
  H  Félvezető vegyület
  HV  Fémes vegyület
  F  Atomrácsvegyület
    Szervetlen vegyület
  A  Szubsztitúciós vegyület
  T  Metallográfia
  R  Félvezető
  X  Elegykristály
    Fémvegyület
    Kristályrács

INTERNET
  H  Kibertér
    Világháló
  F  Adatátviteli hálózat
  A  Intranet
  P  Html-dokumentum
    Internetcím
    Web
    Webszerver
  E  Internetszolgáltatás
  X   Elektronikus posta
     Számítógéphálózat

Internet hozzáférés
  L  Hozzáférés szolgáltatás

INTERNET KATALÓGUS
  M: Html-dokumentumok elérhetőségét biztosító, szisztematikusan rendezett keresőszolgáltatás
  F   Keresőszolgáltatás

INTERNET KÁVÉZÓ
 T  Web

INTERNETCÍM
  H   Url
     Webcím
  HV  Webhely
     Weblap
  F   Címtár
  A   Domén-név
  T   Internet
     Linkgyűjtemény
  X   Internetszolgáltatás

Internetes kereskedelem
  L  Online vásárlás

INTERNETSZOLGÁLTATÁS
  M: Minden, az Interneten megvalósuló szolgáltatás
  H  Webszolgáltatás
  F   Számítástechnikai szolgáltatás
  A   Hozzáférés szolgáltatás
     Keresőszolgáltatás
     Tartalomszolgáltatás
  P   Böngésző
  R   Internet
  X   Internetcím
     Webkávéház
     Webszerver

INTERPLANETÁRIS ANYAG
 F  Csillagászati képződmény
 A Meteorit
   Üstökös
 X Intersztelláris anyag

Interpoláció
  L  Közelítő módszer

INTERPRETER
 T  Rendszerprogram
 X Fordítóprogram

INTERSZTELLÁRIS ANYAG
  H   Galaktikus köd
  F   Csillagászati képződmény
  X   Interplanetáris anyag

Intézet
  LV Balettintézet
    Előkészítő iskola/intézet
    Főiskola
    Kutatóintézet
    Nevelőintézet
    Nevelőotthon
Intézkedés
  LV Döntés
    Ügyvitel
    Vezetés

Intim shop
  L  Szexbolt

INTRANET
 F Internet
 T Gazdasági szervezet

INTUÍCIÓ
 F  Érzés
   Felismerés
 R Döntés
 E  Extázis
   Szublimálás
 X Ösztön

INVERTER
 F Elektronikus áramkör
 = Váltóirányító

Ínygyulladás
  L& Fogínybetegség
    Szervi gyulladás

INZULIN
 F  Hormon
 E  Hasnyálmirigy

ION
  H  Anion
  H&  Ionszivattyú
  A  Kation
  E  Atom
    Ionforrás
    Molekula
  X  Galvánelem
    Ionsugárzás
    Ionvegyület
    Kristály
    Villamos töltés

IONBOMBÁZÁS
 T Elektródporlasztás
 R Ionimplantáció
   Vékonyréteg-technika

IONCSERE
  H&  Ionszelektív elektród
  F  Cserebomlás
    Reverzibilis folyamat
    Vegyipari eljárás
  T  Ionfizika
  R  Vízlágyítás
  E  Ioncserélő anyag
    Ioncserélő berendezés
  X  Ionmentesítés

IONCSERÉLŐ ANYAG
  H  Kationcserélő
  H&  Ioncserélő kromatográfia
    Ioncserélő műgyanta
  R  Ioncsere
  E  Zeolit
  X  Ioncserélő berendezés
    Mátrixanyag

IONCSERÉLŐ BERENDEZÉS
 F  Diffúziós berendezés
 R Ioncsere
 X Ioncserélő anyag

IONCSERÉLŐ FÉMEZÉS
 F  Bevonás fémmel
 X Gőzfázisú leválasztás

Ioncserélő kromatográfia
  L& Ioncserélő anyag
    Kromatográfia

Ioncserélő műgyanta
  L& Ioncserélő anyag
    Szintetikus műanyag

IONFIZIKA
 F  Mikrofizika
 P  Ioncsere

IONFORRÁS
 T Ionoptika
   Tömegspektroszkópia
 R Ion
   Ionsugárzás

IONIMPLANTÁCIÓ
 F  Mikrotechnológiai beültetés
 R Vékonyréteg-technika
 E  Ionbombázás

IONIZÁCIÓ
  H  Ionizáló
    Ionozás
  T  Plazmatechnika
    Vákuumtechnika
  X  Villamosság

Ionizációs gázdetektor
  L  Impulzus-számlálócső

Ionizációs kamra
  L  Számlálódetektor

Ionizálás
  L  Vízkezelés

Ionizáló
  L   Ionizáció

IONIZÁLÓ SUGÁRZÁS
 F  Sugárzás
 R Radiolízis

Ionizáló sugárzás elleni védelem
  L  Sugárvédelem
IONMENTESÍTÉS
 F Elvonás
 X Ioncsere

IONOPTIKA
 F Optoelektronika
 P Ionforrás
   Ionsugárzás

IONOS KÖTÉS
 F  Kémiai kötés
 X Ionvegyület

Ionos vezetés
  L& Elektrolit
    Villamos vezetés

IONOSZFÉRA
 T Atmoszféra
 X Visszaverődés

Ionozás
  L  Ionizáció

Ionrács
  L  Kristályrács

IONSUGÁR
 X Ionsugárzás

IONSUGÁRHAJTÁS
 F Sugárhajtómű

IONSUGÁRZÁS
 F Sugárzás
 T Ionoptika
 E Ionforrás
 X Ion
   Ionsugár

Ionszelektív elektród
  L& Elektród
    Ioncsere

Ionszivattyú
  M: Ioncsapda, iongetter-szivattyú
  L& Ion
   Vákuumszivattyú

IONVEGYÜLET
 F Vegyület
 A Bázisvegyület
   Sav
   Sóvegyület
 T Elektrolit
 X Elegykristály
   Ion
   Ionos kötés
   Izomorfia

IPAR
  H   Iparág
  F  Gazdasági ág
  A  Építőanyagipar
    Építőipar
    Feldolgozó ipar
    Gépipar
    Hadiipar
    Háttéripar
    Könnyűipar
    Nehézipar
    Vegyipar
  T  Gazdaság
  P  Műszaki tudomány

Iparág
  L  Ipar

Iparcikk
  LV Ipari termék
    Műszaki cikk

Iparfejlesztés
  L& Fejlesztés
     Iparügy
     Műszaki fejlesztés

Iparfelügyelet
  L  Iparügy

IPARGAZDASÁGTAN
  H  Ágazati gazdaságtan
  F  Gazdaságtan
  T  Iparügy

Ipari ártalom
  L   Foglalkozási betegség

Ipari automatizálás
  L& Automatizálás
    Iparügy

IPARI BERENDEZÉS
  F  Gép és berendezés
  A Anyagmozgató berendezés
    Áramlástechnikai berendezés
    Csomagológép
    Energetikai berendezés
    Építőanyagipari berendezés
    Építőipari berendezés
    Gyógyszeripari berendezés
    Hőtechnikai berendezés
    Irányítástechnikai eszköz
    Jármű
    Könnyűipari gép
    Kőolaj- és földgázkitermelő berendezés
    Mérőműszer
    Raktári berendezés
    Tárolóeszköz
    Védőfelszerelés
    Vegyipari berendezés
    Vendéglátóipari berendezés
    Villamos berendezés
Ipari betegség
  L  Foglalkozási betegség

Ipari egészségügy
  L  Munkaegészségügy

Ipari elektronika
  L   Elektronika

IPARI ÉPÍTÉSZET
  F  Építészet

IPARI ÉPÜLET
  HV  Gyár
    Üzem
  F  Gazdasági épület
    Ipari létesítmény

Ipari formatervezés
  L   Formatervezés

IPARI GÁZ
  F  Gáz
  R Ipari hulladék
    Levegőszennyezés

IPARI GYÉMÁNT
  F  Gyémánt

IPARI HULLADÉK
  H&  Forgács
    Fűrészpor
    Radioaktív hulladék
    Radioaktív hulladék tárolása
  F  Hulladék
  A  Fémhulladék
  E  Ipari gáz
    Ipari szennyvíz
    Por

IPARI LÉTESÍTMÉNY
  F  Létesítmény
  A Ipari épület
    Iparvállalat
    Iparvasút
    Raktár
  X Járulékos létesítmény

IPARI OLAJ
  F  Kenőolaj

Ipari pszichológia
  LV Ergonómia
    Munkalélektan

Ipari robot
  L  Robot

IPARI SZENNYVÍZ
  F  Szennyvíz
  R Ipari hulladék

IPARI SZÖVETKEZET
  F  Termelőszövetkezet
  T  Kisipar

IPARI TELEVÍZIÓ
  T  Televíziótechnika

IPARI TERMÉK
  HV  Iparcikk
  F  Áru
    Termék
  A  Élelmiszer
    Építőanyag
    Faáru
    Kerámiai anyag
    Kohászati termék
    Könnyűipari termék
    Szerelvény
    Szerszám
    Tömegcikk
    Üvegáru
    Vegyesiparcikk
    Vegyipari termék
  E  Gép és berendezés

Ipari termelés
  LV Árutermelés
     Gyártás

Ipari vásár
  L  Vásár

Iparigazgatás
  L  Iparügy

Iparirányítás
  L  Iparügy

IPARJOG
  H&  Bányajog
    Építési jog
  P  Felszámolás

IPARMŰVÉSZET
  A Alkalmazott grafika
   Kerámiaművészet
   Ötvösség
  P Érem
  X Bőrdíszmű
   Formatervezés
   Kézműipar

Iparosítás
  L& Fejlesztés
    Iparügy

Iparpolitika
  L  Iparügy

IPARTESTÜLET
  F Köztestület
  X Egyesület
   Kamara

IPARÜGY
  H  Iparfelügyelet
     Iparigazgatás
     Iparirányítás
     Iparpolitika
   H&  Iparfejlesztés
     Ipari automatizálás
     Iparosítás
   F  Gazdasági igazgatás
   P  Ipargazdaságtan
   X  Ágazati gazdaságpolitika

IPARVÁLLALAT
   H  Középüzem
   H&  Hajógyár
     Szerelőcsarnok
     Szerelőműhely
   HV  Gyár
     Üzem
   F  Ipari létesítmény
     Vállalat
   A  Kohászati üzem
     Nyomda

IPARVASÚT
   H  Üzemi vasút
   F  Ipari létesítmény
     Vasút

Iq
   M: Intelligencia hányados
   L  Intelligencia

Iq teszt
  L  Intelligenciavizsgálat

IRÁNYELV
 A Műszaki irányelv

Irányítás
  LV Irányítási tevékenység
    Irányítástechnika
    Kibernetika
    Szabályozás
    Vezetés

Irányításelmélet
  L  Irányítástechnika

IRÁNYÍTÁSI RENDSZER
 F  Működő rendszer
 A Automatizált irányítási rendszer
 P  Alközpont
 R Irányítástechnika
 X Ellenőrzőrendszer

IRÁNYÍTÁSI TEVÉKENYSÉG
   HV  Irányítás
   F  Munkavégzés
   A  Gazdaságirányítás
   E  Információs tevékenység
   =  Irányítástechnika

IRÁNYÍTÁSTECHNIKA
   H  Irányításelmélet
     Önműködő irányítás
   HV  Automatika
     Irányítás
   F  Technika
   A  Folyamatirányítás
     Robotika
     Szabályozás
     Számítógépes irányítás
     Távirányítás
     Vezérlés
  T   Kibernetika
  P   Azonosítás
     Késleltetés
     Kompenzálás
     Moduláció
     Műszaki stabilizálás
     Szabályozástechnikai műszerész
     Szinkronizálás
     Visszacsatolás
  R   Automatizálás
  E   Irányítási rendszer
     Irányítástechnikai eszköz
     Számítástechnika
  X   Automata
     Működtetés
  =   Irányítási tevékenység

IRÁNYÍTÁSTECHNIKAI BERENDEZÉS
  H   Irányítóberendezés
  H&  Automatizált irányító berendezés
  F   Irányítástechnikai eszköz
  A   Forgalomirányító berendezés
     Kormányszerkezet
     Szabályozó
     Vezérlőberendezés
  P   Irányítóelem
  E   Segédenergia

IRÁNYÍTÁSTECHNIKAI ESZKÖZ
 F  Ipari berendezés
 A Irányítástechnikai berendezés
   Irányítóelem
   Jelzőeszköz
 R Irányítástechnika

Irányítóberendezés
  L  Irányítástechnikai berendezés

IRÁNYÍTÓELEM
 F  Irányítástechnikai eszköz
 A Dióda
   Működtető szerv
 T  Irányítástechnikai berendezés

IRÁNYMÉRÉS
  H&  Hangirány
  F   Mechanikai mérés
  X   Szögmérés

IRÁNYSZŰRŐ
  HV  Izolátor
  F   Villamos szűrő

IRÁNYVÁLTÓ
  M: Frekvenciát egyesítő/szétválasztó szűrőpár
  T   Vivőfrekvenciás átvitel

IRÁNYVÁLTÓMŰ
 F Erőátviteli berendezés
 X Sebességváltó
ÍRÁS
  HV  Leírás
  A   Feliratozás
     Gépírás
  E   Írószer
     Jelrögzítés

ÍRÁSTÖRTÉNET
  HV  Paleográfia

ÍRÁSVETÍTŐ
 F  Ügyviteltechnikai eszköz

Iratmásolás
  L  Fénymásolás

IRATTÁR
  HV  Irattározás

IRATTÁRCA
  HV  Tárca
  F   Tárolóeszköz
  T   Bőrdíszműipar
  X   Pénztárca

Irattározás
  LV Irattár
    Ügyvitel

Irézer
  M: IRASER; infravörös lézer
  L& Infravörös technika
   Lézer

ÍREZÉS
  H   Írtelenítés
  T   Fonalgyártás

IRÍDIUM
  F Átmeneti fém
   Nemesfém
   Terméselem

Irodaautomatizálás
  L  Számítógépes ügyviteltechnika

IRODABERENDEZÉS
 A Irodabútor
   Páncélszekrény
   Ügyviteltechnikai eszköz
 X Menedzserfelszerelés

IRODABÚTOR
 F Bútor
   Irodaberendezés
 A Számítógépbútor

Irodaépület
  L  Irodaház

Irodagép
  L  Ügyviteltechnikai eszköz
IRODAGÉPJAVÍTÁS
 F Gépjavítás
 R Ügyviteltechnikai eszköz
 X Elektronikai műszerész
   Mechanikai műszerész

IRODAHÁZ
  H   Irodaépület
  F   Igazgatási létesítmény
  T   Ingatlankezelés
  X   Ingatlanfejlesztés
     Mérnöki iroda

IRODASZER
 F Ügyviteltechnikai eszköz
   Vegyesiparcikk
 A Írószer
   Naptár
   Nyomtatvány
 T Ügyviteltechnika
 X Bélyegzőgyártás
   Menedzserfelszerelés
   Nyomtatványellátás

Irodaszervezés
  L  Ügyvitelszervezés

Irodatechnika
  L  Ügyviteltechnika

Irodatechnikai berendezés
  L  Ügyviteltechnikai eszköz

Írófej
  L   Mágnesfej

ÍRÓGÉP
 F Ügyviteltechnikai eszköz
 R Megjelenítés

ÍRÓMŰSZER
 F Mérési segédberendezés
 R Regisztrálás

ÍRÓSZER
 F  Irodaszer
   Iskolaszer
 A Papíráru
 T  Ügyviteltechnika
 R Írás
 E  Írószergyártás
 X Képes levelezőlap
 =  Toll

ÍRÓSZERGYÁRTÁS
 T  Vegyesipar
 R Írószer
 X Bélyegzőgyártás

Irracionális egyenlet
  L  Algebrai egyenlet
Irreverzibilis átalakulás
  L  Irreverzibilis folyamat

IRREVERZIBILIS FOLYAMAT
  H   Irreverzibilis átalakulás
  F   Folyamat
  A   Sztochasztikus folyamat
     Transzportfolyamat

IRTÁS
  H&  Gyomlálás
     Gyomtalanítás
  A   Gyomirtás
  X   Gyérítés
     Pusztulás

Írtelenítés
  L  Írezés

ISDN
  M: Integrated Services Digital Networt; integrált szolgáltatású digitális hálózat
  F   Adatátviteli hálózat
  T   Digitális híradástechnika

ISKOLA
  H&  Iskolaegészségügy
     Iskolaépület
     Iskolai higiénia
  P   Iskolabútor
     Iskolaszer
  X   Napközi otthon

ISKOLABÚTOR
  F Bútor
  T Iskola

Iskolaegészségügy
  L& Egészségügy
    Iskola

Iskolaépület
  L& Épület
    Iskola

Iskolai higiénia
  L& Higiénia
     Iskola

ISKOLASZER
  F Vegyesiparcikk
  A Írószer
  T Iskola

ISMERET
  X Adat
   Knoware

ISMERETTERJESZTŐ IRODALOM
  X Szakirodalmi dokumentum

ISMERETTERÜLET
  A Államigazgatás
   Szakterület
   Tudomány
ISMERTETŐ
  A Szolgáltatási kínálat
  R Reklám

ISMÉTELT IGÉNYBEVÉTEL
  F Igénybevétel

Istálló
  L  Állattartási épület

ISZAP
  H  Zagy
  H&  Iszaptömedékelés
  F  Mikroheterogén anyag
  A  Szennyvíziszap
  X  Flotálás
    Habosodás
    Tixotrópia

Iszapolás
  M: Ülepítés
  L  Iszapológép

ISZAPOLÓGÉP
  H  Iszapolás
  F  Ülepítő

Iszaptároló
  L  Ülepítő

Iszaptömedékelés
  L& Iszap
    Tömedékelés

Iszapvízkezelés
  L  Szennyvíziszap

ITAL
  H&  Narancslé
    Paradicsomlé
  F  Folyadék
  A  Ásványvíz
    Szeszesital
    Üdítőital
  T  Gasztronómia
    Táplálkozástudomány
  E  Italautomata
  X  Étel
    Ételautomata

ITALAUTOMATA
  F Automata
   Vendéglátóipari berendezés
  R Ital

ITALBOLT
  HV  Kocsma
  F  Vendéglátóipari létesítmény
  A  Borozó

ITATÁS
  X Állatápolás
   Takarmányozás
  = Telítés
ITATÓBERENDEZÉS
  F Állattenyésztési célú gép
  R Takarmányozás

ITATÓSZER
  F Appretálószer
  R Telítés
  X Impregnálószer

ITERÁCIÓ
  F Mikrotechnológiai beültetés

ITM
  M: Implantation Trough Metal
  F  Mikrotechnológiai beültetés

ITTRIUM
  F Átmeneti fém

Ivadékgondozás
  L& Állattenyésztés
    Utód

IVARÉRETTSÉG
  H  Szexuális érettség
  F  Biológiai tulajdonság
  R  Megtermékenyülés
    Nemi aktus
  X  Szaporodás

IVARSEJT
 T  Sperma

IVARSZERV
  HV  Genitália
  F  Szerv
  A  Nemi szerv
  R  Megtermékenyülés
    Párzás
  X  Szaporodás

IVARTALAN SZAPORODÁS
  H  Vegetatív szaporodás
  HV  Sarjadzás
  F  Szaporodás
  E  Spóra

Ivartalanítás
  L  Meddővététel

Ivarzás
  L  Párzás

ÍVÁS
 F   Párzás
 R   Ikra
 X   Hal

ÍVES TARTÓ
 F  Tartószerkezet
 X Boltozat

Ívfény
  L& Fény
    Villamos ív

Ívkemence
  L& Villamos ív
    Villamos kemence

ÍVLÁMPA
 F Fényforrás

Ívoltó berendezés
  L& Megszakító
     Villamos ív

IVÓVÍZ
  H  Édesvíz
  F  Víz

Ivóvízellátás
  L   Vízellátás

Ívstabilizáló berendezés
  L& Műszaki stabilizálás
     Villamos ív

Ívszórás
  L  Fémszórás

Ívszóróberendezés
  L  Fémszóró berendezés

ÍVVÁGÁS
  H&  Lézersugaras vágás
    Plazmaívvágás
  F  Termikus vágás
  E  Ívvágógép
  X  Lángvágás

ÍVVÁGÓGÉP
 F Vágóberendezés
 R Ívvágás
 X Lángvágógép

Ízanyag
  L  Ízesítőszer

ÍZÉRZÉS
  H  Ízlelés
  F  Érzés
  E  Lingua
  X  Fűszernövény

ÍZESÍTŐSZER
  H  Aroma
    Ízanyag
  F  Tartósítóipari termék
  A  Konyhasó
    Mártás
  E  Fűszer

IZGATÓSZER
  H  Ajzószer
    Dopping
    Serkentőszer
    Stimulálószer
  F  Méreg
  R  Sport
Ízlelés
  L  Ízérzés

Izo-bután
  L& Bután
    Homociklusos vegyület

Izo-butilén
  L& Butilén
     Homociklusos vegyület

Izociklusos szénhidrogén
  L& Homociklusos vegyület
    Szénhidrogén

Izolálás
  LV Elvonás
     Kicsapatás
     Kinyerés
     Szigetelés

Izolátor
  LV Irányszűrő
     Szigetelés
     Szigetelő alkatrész

IZOM
 F Sejtszövet
 X Bénulás
   Glikogén
   Görcs
   Izomsorvadás

IZOMBETEGSÉG
 F Mozgásszervi betegség

IZOMERIA
 F Kémiai tulajdonság
 T Sztereokémia
 X Kémiai szerkezet

IZOMERIZÁCIÓ
 F Kémiai reakció

IZOMORFIA
 F Kémiai tulajdonság
 T Kristálykémia
 X Ionvegyület

IZOMSORVADÁS
 F Visszafejlődés
 X Izom

Izopentán
  L& Homociklusos vegyület
    Pentán

IZOPRÉN
 F  Butadien
 T  Műkaucsuk
Izopropilbenzol
  L  Benzol

Izotermikus alakítás
  L  Melegalakítás

IZOTERMIKUS ÁTALAKULÁS
  M: Ötvözetek izotermás hőkezelési folyamata
  F   Termikus átalakulás
  X   Allotróp átalakulás
     Átalakulási diagram

IZOTÓP
  H&  Radioaktív izotóp
     Radiokarbon-kormeghatározás
  F   Atom
     Elem
  X   Allotrópia
     Nuklid

Izotópcsere
  L  Izotóptechnika

IZOTÓPOS ANYAGVIZSGÁLAT
  H   Izotópos anyagvizsgáló berendezés
  F   Műszaki radiográfia
     Roncsolásmentes anyagvizsgálat
  T   Izotóptechnika
  X   Gammasugaras vizsgálat

Izotópos anyagvizsgáló berendezés
  L  Izotópos anyagvizsgálat

Izotópos vizsgálat
  L  Izotóptechnika

IZOTÓPTECHNIKA
  H   Izotópcsere
     Izotópos vizsgálat
  H&  Izotópterápia
     Jelzett vegyület
     Radioaktív izotóp
     Radioizotópos vizsgálat
  F   Műszertechnika
  P   Izotópos anyagvizsgálat
  R   Besugárzás
  E   Atomfizika
  X   Atomtechnika
     Radiometria

Izotópterápia
  L& Besugárzás
    Gyógyítás
    Izotóptechnika

IZOTRÓPIA
 F Anyagszerkezeti tulajdonság
 X Elegykristály
   Homogenitás

ÍZÜLET
  X Arthritis
   Köszvény
   Reuma
IZÜLETI BETEGSÉG
  F Mozgásszervi betegség
  A Arthritis
   Köszvény
   Reuma

Izzadás
  L  Verejtékezés

IZZADÁSGÁTLÓ
  F Bőrre ható szer
   Gátlószer
  R Verejtékezés

IZZÁS
  X Izzítás

IZZASZTÁS
  F Desztilláció
  R Paraffin
  X Bőripari technológia
   Kőolajlepárlás

IZZÍTÁS
  H  Hőntartás
  H&  Feszültségcsökkentő izzítás
    Homogenizáló izzítás
    Izzítóberendezés
  F  Hőkezelés
  R  Fémlágyítás
    Mechanikai feszültségcsökkentés
    Nitridálás
  X  Hevítés
    Izzás

Izzítóberendezés
  L& Izzítás
    Kemence

Izzítókemence
  L& Hőkezelés
    Kemence

IZZÓLÁMPA
  HV  Égő
  F  Fényforrás
  P  Izzószál
  X  Gázkisüléses lámpa
  =  Égőfej
    Lámpa

IZZÓSZÁL
  T Izzólámpa

JÁRÁSMÓD
 F Testmozgás

JÁRMŰ
  H  Közlekedési eszköz
  HV  Járműszerkezet
    Járműtechnika
    Szállítóberendezés
    Szállítóeszköz
  F  Ipari berendezés
  A  Haszonjármű
    Légpárnás jármű
    Repülő szerkezet
    Szárazföldi jármű
    Személyszállító jármű
    Teherszállító jármű
    Villamos jármű
    Vízijármű
    Vontató
    Vontatott jármű
  T  Járműszerelvény
  P  Járműmotor
  R  Közlekedés
    Szállítmányozás
  E  Járműjavítás
    Járművezetés

JÁRMŰ-FÜGGESZTŐSZERKEZET
  H&  Kerékfelfüggesztés
    Szekrényfelfüggesztés
  F  Járműrészegység
  X  Alváz
    Felfüggesztés
    Futómű
    Karosszéria
  =  Függesztőszerkezet

Jármű-kocsiszekrény
  L  Karosszéria

Jármű-üzemfenntartás
  L  Járműüzemeltetés

JÁRMŰALKATRÉSZ
 F Alkatrész
 A Autóalkatrész
   Sebességváltó

Járműburkolat
  L Karosszéria

Járműdiagnosztika
  L& Járművizsgálat
    Műszaki diagnosztika

JÁRMŰEGYSÉG
  HV  Járműszerkezet
  A  Járműfőegység
    Járműrészegység
    Járművillamos berendezés
    Utaskényelmi berendezés
  P  Segédüzemi berendezés

JÁRMŰELEKTRONIKA
 F Elektronika
 X Hi-fi technika

Járműfenntartás
  L  Járműüzemeltetés

JÁRMŰFŐEGYSÉG
 F Járműegység
 A Alváz
   Karosszéria
Járműhajtás
  L Járműhajtómű

JÁRMŰHAJTÓMŰ
  H   Járműhajtás
  H&  Főtengelykapcsoló
  HV  Hajtás
     Hajtószerkezet
     Meghajtás
     Meghajtó
  F   Hajtómű
     Járműrészegység
  A   Kábelhajtás
     Légcsavaros hajtómű
     Rakétahajtómű
     Sugárhajtómű
     Tengelyhajtás

JÁRMŰIPAR
  H   Gépkocsiipar
  F   Gépipar
  A   Gépjárműipar

JÁRMŰJAVÍTÁS
  HV  Autószerelés
     Centrírozás
     Gépjárműszerelés
  F   Gépjavítás
  A   Autójavítás
  T   Gépjárműipar
     Járműüzemeltetés
  R   Jármű

Járműkarbantartás
  L& Járműüzemeltetés
   Karbantartás

Járműkihasználás
  L& Forgalomirányitás
    Szállítmányozás
    Szervezés

JÁRMŰMOTOR
  H&  Autómotor
     Gépjárműmotor
     Hajómotor
  F   Motor
  T   Jármű
  P   Porlasztó

JÁRMŰPÁLYA
  M: Járművek közlekedésére való felépítmény
  H  Pályafelépítmény
  HV Felépítmény
    Közlekedési útvonal
    Pálya
    Út
  F   Közlekedési létesítmény
     Útvonal
  A   Közút
     Vasúti pálya
  P   Útszelvény
  E   Közlekedésépítés
  X   Közlekedés

JÁRMŰRÉSZEGYSÉG
 F Járműegység
 A Fék
    Futómű
    Jármű-függesztőszerkezet
    Járműhajtómű
    Kormányszerkezet
    Ütközőszerkezet
    Vonószerkezet

Járműszekrény
  L  Karosszéria

JÁRMŰSZERELVÉNY
 P Gépjármű
   Jármű
   Pótkocsi

Járműszerkezet
  LV Jármű
    Járműegység

JÁRMŰSZOLGÁLAT
  H&  Kocsiszolgálat
  F  Üzemfenntartás
  P  Tolatás
    Vontatás
  R  Járműüzemeltetés
  X  Munkaszervezés
    Rendezőpályaudvar

Járműtechnika
  LV Jármű
    Szállítástechnika

JÁRMŰÜZEMELTETÉS
  H  Jármű-üzemfenntartás
    Járműfenntartás
  H&  Gépjárműfenntartás
    Járműkarbantartás
    Vasútfenntartás
    Vasúti főműhely
    Vasútijármű-javítás
  HV  Üzem
  F  Üzemfenntartás
  P  Járműjavítás
  E  Járműszolgálat
    Üzemanyagtöltő állomás
  X  Garázs
    Járművezetés
    Járművizsgálat

JÁRMŰVEZETÉS
  H  Autóvezetés
  H&  Fedélzeti számítógép
  F  Vezetés
  P  Működtetés
    Navigáció
  R  Jármű
  X  Járműüzemeltetés
    Jogosítvány
    Képességvizsgálat
    Közlekedés
    Közlekedésbiztonság

JÁRMŰVILLAMOS BERENDEZÉS
  H&  Autóvillamosság
  F  Járműegység
  A  Fényszóró
    Gyújtószerkezet
  X  Felsővezeték

JÁRMŰVIZSGÁLAT
  H  Műszaki vizsgáztatás
  H&  Fékvizsgáló próbapad
    Járműdiagnosztika
    Műszeres járművizsgálat
  F  Műszaki diagnosztika
  X  Járműüzemeltetés

JÁRÓJÁTÉK
  H  Játékautomobil
    Játékvasút
  F  Játék

JÁRÓKERÉK
  H  Vezetőkerék
  F  Forgórész
    Lapátkoszorú
  T  Örvénygép
  P  Lapát

JAROZIT
 F Szulfátásvány

Járulékos beruházás
  L& Beruházás
    Járulékos létesítmény

JÁRULÉKOS LÉTESÍTMÉNY
  H&  Járulékos beruházás
  F  Létesítmény
  A  Gazdasági épület
    Kereskedelmi létesítmény
    Közlekedési létesítmény
    Közösségi létesítmény
    Kutatóintézet
    Mezőgazdasági létesítmény
    Pénzintézet
    Vendéglátóipari létesítmény
  X  Ipari létesítmény

Járvány
  L& Fertőző betegség
    Járványügy

JÁRVÁNYOS AGYVELŐGYULLADÁS
  H  Encephalitis lethargica
  F  Agyvelőgyulladás
    Vírusos betegség
  R  Szivacsos agyvelősorvadás
  E  Encephalitis vírus

Járványos betegség
  L& Fertőző betegség
    Járványügy

JÁRVÁNYTAN
  H  Epidemológia
  HV  Bacillusgazda
    Betegségátvitel
  T  Járványügy
    Orvostudomány
  P  Fertőző betegség
    Kórokozó
  E  Immunológia
  X  Környezetegészségügy

JÁRVÁNYÜGY
  H&  Behurcolás
    Endemia
    Járvány
    Járványos betegség
  F  Egészségügy
  P  Járványtan
    Vesztegzár

Járvarakodó
  L  Rakodóberendezés

JÁTÉK
  H&  Játékpszichológia
    Játszótér
  F  Kulturális tevékenység
    Szórakozás
    Vegyesiparcikk
  A  Elektronikus játék
    Harangjáték
    Járójáték
    Játékbaba
    Léggömb
    Logikai játék
    Sakk
    Szerencsejáték
    Társasjáték
  T  Kultúra
  E  Játékipar
  X  Hobbi
    Sport
    Szórakoztatóipar
    Tekepálya

JÁTÉKAUTOMATA
  H  Nyerőgép
  F  Automata
    Vendéglátóipari berendezés
  T  Játékterem
  R  Szerencsejáték

Játékautomobil
  L  Járójáték

JÁTÉKBABA
  H  Babajavítás
  HV  Baba
  F  Játék

JÁTÉKELMÉLET
 F Alkalmazott matematika
 R Matematikai statisztika
   Operációkutatás
 E Valószínűségszámítás
 X Stratégia

JÁTÉKIPAR
  H  Játékkészítés
  F  Vegyesipar
  R  Játék

JÁTÉKKÁRTYA
 F Kártyalap
    Kisgrafika
  T  Kártyajáték

Játékkaszinó
  L  Kaszinó

Játékkészítés
  L  Játékipar

JÁTÉKPROGRAM
 F Felhasználói program

Játékpszichológia
  L& Játék
    Lélektan

JÁTÉKTEREM
  H&  Biliárdszalon
    Billiárdszalon
  F  Szórakozóhely
  P  Játékautomata
  R  Vendéglátás
  X  Kaszinó
    Szerencsejáték

Játékvasút
  L  Járójáték

Játszótér
  L& Játék
    Közterület

JAVASLAT
  H  Indítvány
  HV  Tervezet
  F  Használati szöveges dokumentum
    Terv
  A  Törvénytervezet

JAVÍTÁS
  HV  Hibaelhárítás
  F  Helyreállítás
  A  Cipőjavítás
    Gépjavítás
    Műstoppolás
    Rádiójavítás
    Sportszerjavítás
    Televíziójavítás
  T  Szolgáltatóipar
  R  Üzemfenntartás
  E  Híradástechnikai műszerész
    Kisipar
    Mechanikai műszerész
    Műszerész
    Szakipar
  X  Szerelés

JÉG
 F   Hűtőközeg
    Szilárd anyag
  A  Szárazjég
  T  Hűtőipar
  R  Élelmiszeripar
    Hűtés
  X  Víz

JEGESEDÉS
 X Csapadék

JEGESEDÉS ELLENI VÉDELEM
  H  Jegesedésgátlás
  F  Védelem

Jegesedésgátlás
  L  Jegesedés elleni védelem

JÉGESŐ
 F Eső

JÉGGÉP
 F Hűtőberendezés
 R Jéggyártás

Jéggyár
  L  Jéggyártás

JÉGGYÁRTÁS
  H  Jéggyár
  E  Jéggép

Jégkrém
  L  Fagylalt

Jégszekrény
  L  Háztartási hűtőszekrény

JÉGTÖRŐ BERENDEZÉS
 T Hajóberendezés

JÉGTÖRŐ SZERKEZET
 T Szabadvezeték hálózat

JEGY
 A Közlekedési jegy
 X Kedvezmény

Jegybank
  L  Nemzeti bank

Jegyelőállítás
  L  Nyomdaipar

Jegygyűrű
  L  Karikagyűrű

JEGYIRODA
 F  Üzlet
 R Kultúrcikk
 X Színház
   Utazási iroda

JEGYRENDSZER
 F Működő rendszer
 T Tervgazdálkodás

JEGYZÉK
 A Nyomtatványjegyzék
Jegyzetgép
  L  Hordozható számítógép

JEGYZŐKÖNYV
  HV  Protokoll

JEL
  HV  Jelzés
  A  Embléma
    Jelkép
    Villamos jel
  T  Szemiotika
  R  Jelölés
  E  Jelfeldolgozás
    Jelforrás
  X  Információ
    Kijelzés

Jel/zaj viszony
  LV Zaj
     Zavarjel

Jeladás
  LV Jelforrás
    Kijelzés
    Mérőátalakító

Jeladó
  LV Jelforrás
    Mérőátalakító

Jelátalakító
  LV Jelfeldolgozás
    Kódátalakító
    Mérőátalakító

JELÁTVITEL
  H  Információátvitel
  F  Információtechnika
  A  Adatátvitel
    Hangátvitel
    Képátvitel
  T  Átviteltechnika
  X  Csatorna
    Kód
    Kompenzálás
    Szinkronizálás

Jelelmélet
  LV Jelfeldolgozás
    Szemiotika

JELENSÉG
  HV  Előfordulás
  A  Csillagászati jelenség
    Elvont jelenség
  X  Betegségtünet

JELENTÉS
 A Gazdasági jelentés
   Időjáráselőrejelzés
JELFELDOLGOZÁS
  H  Optikai jelfelismerés
  H&  Jelfelismerés
    Karakterfelismerés
  HV  Jelátalakító
    Jelelmélet
    Jelváltó
  F  Információfeldolgozás
  A  Analóg jelfeldolgozás
    Beszédfeldolgozás
    Digitális jelfeldolgozás
    Képfeldolgozás
  P  Felismerés
    Jelrögzítés
    Torzítás
  R  Jel
  E  Mérőátalakító
  X  Elektronikus áramkör

Jelfelismerés
  L& Felismerés
     Jelfeldolgozás

Jelfogó
  L  Relé

JELFORRÁS
  HV  Forrás
    Információforrás
    Jeladás
    Jeladó
  A  Adóberendezés
  R  Jel
  E  Oszcillátor

Jelgenerátor
  L& Oszcillátor
    Villamos mérőműszer

JELKÉP
  H  Piktogram
  F  Jel
  T  Jelrendszer
    Jelzőtábla
  E  Embléma
    Jelölés

Jelleggörbe
  L  Diagram

JELLEMZŐ
 A Állapot
   Fizikai tartalom
   Hely
   Hőkezelési jellemző
   Idő
   Paraméter
   Terjedelem
   Tulajdonság

JELMEZ
 F Ruházat
 A Álarc
 E Ruhakölcsönzés
JELÖLÉS
  H&  Szerkezeti képlet
  HV  Jelzés
  T  Csomagolástechnika
    Jelrendszer
  R  Jelkép
  E  Csomagológép
    Embléma
    Jel

JELRENDSZER
 F Rendszer
 A Kód
   Nyelvi rendszer
   Számrendszer
 T Szemiotika
 P Jelkép
   Jelölés

JELRÖGZÍTÉS
  H&  Képernyőolvasás
  F  Információtechnika
  T  Jelfeldolgozás
  R  Beszéd
    Hang
    Írás
  E  Jelrögzítő és -lejátszó
  X  Adatrögzítés
    Kijelzés
    Olvasás
    Regisztrálás

JELRÖGZÍTŐ ÉS -LEJÁTSZÓ
  H  Hangfelvétel és -visszaadás
    Hangrögzítés
    Hangvisszaadás
    Képrögzítés
  H&  Hangszedőfej
    Üzenetrögzítő
  HV  Hangfelvétel
  F  Híradástechnikai berendezés
  A  Lemezjátszó
    Magnetofon
    Televíziókamera
    Videokamera
    Videokészülék
  T  Hangtechnika
  P  Mágnesfej
  R  Jelrögzítés
  E  Hi-fi technika
  X  Elektroakusztikai átalakító

Jelváltó
  LV Jelfeldolgozás
     Mérőátalakító

Jelvény
  L  Embléma

Jelzés
  LV Jel
    Jelölés
    Kijelzés
    Megjelenítés
Jelzésadás
  L  Kijelzés

Jelzett vegyület
  L& Izotóptechnika
     Radiometria
     Vegyület

Jelzőberendezés
  L  Jelzőeszköz

JELZŐESZKÖZ
  H   Jelzőberendezés
     Jelzőszerkezet
  H&  Füstjelző
  HV  Indikátor
  F   Irányítástechnikai eszköz
  A   Fényjelző
     Riasztóberendezés
     Vasúti jelzőberendezés
  R   Kijelzés
  X   Kijelző

Jelzőszerkezet
  L  Jelzőeszköz

JELZŐTÁBLA
  H   Útjelző tábla
  F   Forgalomirányító berendezés
  P   Jelkép

Jendrassik-motor
  L  Diesel-motor

JIT
  M: Just In Time manufacturing: "éppen időre" gyártási/szállítási rendszer
  F   Gyártási rendszer
  T   Termelésszervezés

JÓD
 F   Halogén elem

JOGHURT
 F Tejtermék
 X Kefír
   Tejföl

JOGI REHABILITÁCIÓ
  HV  Mentesítés

JOGOSÍTVÁNY
 R Feladat
 X Járművezetés

JÓINDULATÚ DAGANAT
 F  Daganat

Jólét
  LV Életszínvonal
   Népjólét

JÓS
 T   Szórakoztatóipar
Josephson-hatás
  L  Alagúthatás

Jótállás
  L& Kereskedelem
     Minőség

Jóvátétel
  L  Kártérítés

JÖVEDELEM
  H&  Családi pótlék
    Földjáradék
    Kereseti arány
  F  Érték
  A  Bér
    Egyéni jövedelem
    Láthatatlan jövedelem
    Nemzeti jövedelem
    Nyereség
  P  Jövedelmezőség
  R  Életszínvonal
  E  Jövedelemadó

JÖVEDELEMADÓ
  H  Jövedelemelvonás
    Személyi jövedelemadó
  F  Adó
  R  Jövedelem

Jövedelemelvonás
  L  Jövedelemadó

JÖVEDELMEZŐSÉG
  H  Rentabilitás
  H&  Anyagi érdekeltség
  T  Jövedelem
  X  Érdekeltség
    Megtérülés
    Nyereség

JÖVESZTÉS
  H  Jöveszthetőség
  A  Vízsugaras jövesztés
  T  Fejtés
  E  Fejtőgép
    Kőzetfúrógép
    Réselés
  X  Keszon

Jöveszthetőség
  L  Jövesztés

Jövesztőgép
  L  Fejtőgép

JUH
  H&  Álkergeség
    Surlókor
  E  Nyírás

Juhakol
  L& Állattartási épület
    Juhtenyésztés
Juhászat
  L  Juhtenyésztés

JUHTENYÉSZTÉS
  H  Juhászat
  H&  Juhakol
  F  Állattenyésztés
  X  Kecske

JURA
 F Alpi idő
   Mezozoikum
 R Kréta
 E Triász

JUTA
 R Növényi eredetű szálasanyag

K-MEZON
 F Mezon
   Nehéz bozon

K+f
 L& Kutatás
   Műszaki fejlesztés

KÁBEL
  H  Fémkábel
    Kábelköpeny
    Kábelszerű vezeték
  H&  Kábelárok
    Kábelkorrózió
    Kábelméretezés
    Optikai kábel
    Sodrott kábel
    Villamosvezeték fektetés
  F  Villamos vezeték
  T  Kábelhálózat
  E  Kábelfektetés
  X  Kábelszerelvény
    Sodronykötél

Kábelakna
 L& Csatornázás
    Kábelhálózat

Kábelalagút
 L& Csatornázás
    Kábelhálózat

Kábelárok
 L& Csatornázás
    Kábel

Kábelcsatorna
 L& Csatornázás
    Kábelhálózat

Kábeldob
 L  Emelőeszköz

Kábelezés
 L& Villamos szerelés
    Villamos vezeték
KÁBELFEKTETÉS
  H  Kábelfektető berendezés
    Kábellerakó berendezés
    Kábelnyomvonal
  HV  Kábelszerelés
    Kábelszerelő berendezés
    Vezetékfektetés
  T  Villamos szerelés
  R  Kábel

Kábelfektető berendezés
 L  Kábelfektetés

Kábelfonás
 L  Kábelsodrás

KÁBELHAJTÁS
 F Járműhajtómű

KÁBELHÁLÓZAT
  H&  Kábelakna
    Kábelalagút
    Kábelcsatorna
  F  Villamos hálózat
  P  Kábel
    Kábelszerelvény
  X  Elosztóhálózat
    Szabadvezeték hálózat

KÁBELKERESŐ KÉSZÜLÉK
 F Villamos mérőműszer

Kábelkorrózió
 L& Kábel
    Korrózió

Kábelköpeny
 L  Kábel

Kábellerakó berendezés
 L   Kábelfektetés

Kábelméretezés
 L& Kábel
   Villamosipari tervezés

Kábelnyomvonal
 L  Kábelfektetés

KÁBELSODRÁS
  H  Kábelfonás
    Kábelsodrógép
  H&  Sodrott kábel
  F  Hajlítóalakítás
  R  Sodronykötél
  X  Huzal

Kábelsodrógép
 L  Kábelsodrás

Kábelszállító felépítmény
 L& Karosszéria
    Különleges gépjármű

Kábelszerelés
 LV Kábelfektetés
    Szabadvezeték

Kábelszerelő berendezés
 LV Kábelfektetés
    Szabadvezeték

KÁBELSZERELVÉNY
  HV  Bilincs
    Kapocs
    Sín
  F  Szerelvény
    Villamos szerelési anyag
  T  Kábelhálózat
  X  Kábel

Kábelszerű vezeték
 L  Kábel

KÁBELTELEVÍZIÓ
 T Televíziótechnika

KÁBÍTÁS
 X Altatás

KÁBÍTÓBERENDEZÉS
 F Vágóhídi berendezés

KÁBÍTÓSZER
  H  Drog
    Kábítószercsempészet
    Narkotikum
  HV  Drogfogyasztás
  F  Méreg
  T  Gyermekvédelem
  R  Bűnözés
    Extázis
    Kábítószerfüggés
  E  Deviancia
    Drogközpont
  X  Dohányzás

Kábítószercsempészet
 L  Kábítószer

KÁBÍTÓSZERFÜGGÉS
  H  Narkománia
  F  Szenvedélybetegség
  E  Kábítószer

Kábítószertanácsadás
 LV Drogközpont
    Lelkisegély

KÁD
  H&  Fürdőkád
    Kádgalvanizálás
    Kádgalvanizáló berendezés
  F  Egészségügyi épületberendezés
  T  Fürdő
    Kezelőfürdő
  X  Mártó bevonás

KÁDÁR
  H  Bodnár
    Hordókészítés
  F  Fafeldolgozó ipar
  T  Faipar
  R  Borászat

Kádgalvanizálás
 L& Galvanizálás
    Kád

Kádgalvanizáló berendezés
 L& Galvanizálóberendezés
    Kád

KADMIUM
 F Másodfajú fém

KAGYLÓ
 F Puhatestű

KAINOZOIKUM
 F Földtörténeti kor
 A Harmadidőszak
   Negyedidőszak
 E Mezozoikum

Kalanderezés
 LV Műanyagkalanderezés
    Papírsimítógép
    Textilkalanderezés

KALANDJÁTÉK
 F Elektronikus játék

KALAP
 F  Ruházat
 X Sapka

Kalapácsdaru
 L  Daru

Kalapácsmalom
 L  Őrlőberendezés

Kalapácsos őrlőgép
 L  Őrlőberendezés

Kalapácsos törő
 L  Törőgép

Kalapácssajtó
 L  Mechanikus sajtó

KALCEDON
 F Kvarc

Kalcinálás
 L   Égetés

Kalcináló kemence
 L& Égetés
    Kemence

Kalcinálódás
 L   Égetés
KALCIT
 F Borát-karbonát-nitrát ásvány

KALCIUM
  H&  Kalcium-cianid
     Kalcium-hexa-aluminát
     Kalcium-hidroxid
     Kalcium-karbid
     Kalcium-karbonát
  F   Alkáliföldfém
  E   Illósítás

Kalcium-cianid
 L& Cianid
    Kalcium

Kalcium-hexa-aluminát
 L& Aluminát
    Kalcium

Kalcium-hidroxid
 L& Hidroxid
    Kalcium

Kalcium-karbid
 L& Kalcium
    Karbid

Kalcium-karbonát
 L& Kalcium
    Karbonát

KALEDÓNIAI IDŐ
 F Földtörténeti kor
 A Kambrium
   Ordovicium
   Szilur

Kalibrálás
  M: Mérőeszköz-hitelesítés
  L& Ellenőrzés
   Mérőműszer

KALIFORNIUM
 F Transzurán elem

KALITKAVEGYÜLETEK
 F Vegyület

KÁLIUM
 F Alkálifém

KALKOPIRIT
 F Szulfidásvány

KALKULÁCIÓ
  HV  Költségszámítás
  F   Számítás
  X   Ráfordítás

Kalkulátor
 L  Számológép

KALKULUS
  H   Logikai kalkulus
  F  Bizonyítás
  T  Logika
  R  Matematikai logika
  X  Algoritmus

KALLOGÉN ELEM
 F Nemfémes elem
 A Kén
   Oxigén
   Szelén
   Tellúr
 R Ásványképződés

KALLÓZÁS
 R Textilkikészítés

Kalóriaszükséglet
 LV Hőszükséglet
    Tápérték

Kalorifer
 L   Léghevítő

KALORIKUS BERENDEZÉS
 F Vegyipari berendezés
 A Bepárlóberendezés
   Desztillációs berendezés
   Hőcserélő
   Kristályosító
   Szárítóberendezés
 R Kalorikus művelet

KALORIKUS MŰVELET
 F Termikus eljárás
   Vegyipari művelet
 A Elpárologtatás
   Gőzölés
   Kristályosítás
   Lecsapódás
   Nedvesités
   Szárítás
 E Hőcserélő
   Hőtan
   Kalorikus berendezés
 X Hőkezelés
   Nagyhőmérsékletű technika

Kaloriméter
 L  Kalorimetria

KALORIMETRIA
  H  Kaloriméter
  F  Termikus analízis
    Termikus mennyiség mérése

KÁLYHA
  H  Kandalló
  H&  Kályhafűtés
  HV  Kályhaépítés
  F  Hőleadó berendezés
  R  Egyedi fűtés

Kályhaépítés
 LV Fűtésszerelés
     Kályha

Kályhafűtés
 L& Egyedi fűtés
    Kályha

KAMARA
  M: Foglalkozási ág érdekvédelmi testülete
  F   Köztestület
  X   Ipartestület

KAMAT
 T Hitelügy
 X Kölcsönzés

KAMBRIUM
 F Kaledóniai idő
   Paleozoikum
 R Ordovicium
 E Prekambrium

Kamera
 LV Fényképezőgép
    Filmfelvevő
    Televíziókamera
    Videokamera

KAMION
  H&  Kamionos árufuvarozás
  F   Tehergépkocsi

Kamionos árufuvarozás
 L& Kamion
   Nemzetközi szállítmányozás

Kandalló
 L  Kályha

Kandó-fázisváltó
 L  Fázisváltó

Kánikula
 L  Hőség

Kankó
 L  Gonorrhea

KANNA
 F Csomagolóeszköz

KANNIBALIZMUS
 F Táplálkozás

KANYARÓ
  H   Morbilli
  F   Bakteriális fertőzés
  A   Rózsahimlő

KAOLIN
 F Törmelékes üledékes kőzet

KÁOSZ
  H   Katasztrófa elmélet
  P   Bifurkáció
  X  Dinamikai rendszer
    Fraktál
    Nemlineáris rendszer
    Struktúra

Kapacitás
 LV Energiafogyasztás
    Teljesítmény
    Villamos kapacitás

Kapacitáskihasználás
 L& Kihasználás
    Teljesítmény

KAPACITÁSMÉRÉS
  H  Kapacitásmérő
  F  Villamos mérés

Kapacitásmérő
 L  Kapacitásmérés

Kapacitív jelátalakító
 L& Mérőátalakító
    Villamos kapacitás

Kapálás
 LV Talajlazítás
    Talajlazító

Kapálógép
 L  Talajlazító

KAPARÓ SZÁLLÍTÓGÉP
  H  Kaparószalag
    Láncos kaparó
  F  Vonóelemes szállítógép

Kaparóeszköz
 L& Felületkezelő szerszám
    Mechanikai felületkezelés

Kaparószalag
 L  Kaparó szállítógép

KAPÁSNÖVÉNY
  H&  Egyelés

Kapcsolás
 LV Erősáramú kapcsolóberendezés
    Híradástechnikai kapcsolóberendezés
    Indítás
    Kapcsolástechnika
    Működtetés
    Villamos kapcsolókészülék

Kapcsolásautomatika
 L  Kapcsolástechnika

KAPCSOLÁSI RAJZ
 F Villamosipari terv

KAPCSOLÁSTECHNIKA
  H  Kapcsolásautomatika
    Kapcsolóautomatika
  HV  Bekapcsolás
    Kapcsolás
    Kapcsolat
    Kapcsolódás
    Összekapcsolás
    Villamos irányító berendezés
  F  Távközléstechnika
  P  Híradástechnikai kapcsolóberendezés
    Koncentrátor
    Összeköttetés
    Relé

Kapcsolat
 LV Kapcsolástechnika
    Mechanikai kötés
    Működtetés
    Összefüggés
    Összeköttetés
    Szerelés
    Társadalmi kapcsolat

KAPCSOLÓÁLLOMÁS
 T Energiaátviteli hálózat
 P Erősáramú kapcsolóberendezés
   Vezénylőberendezés

KAPCSOLÓÁRAMKÖR
 F Áramkör
 R Villamos kapcsolás
 = Regiszter

Kapcsolóautomatika
 L  Kapcsolástechnika

Kapcsolóberendezés
 LV Erősáramú kapcsolóberendezés
    Híradástechnikai kapcsolóberendezés
    Mechanikai kapcsolóberendezés

Kapcsolódás
 LV Kapcsolástechnika
    Mechanikai kötés
    Működtetés
    Összefüggés
    Összeköttetés
    Rekombináció
    Szerelés

Kapcsolóerősítő
 L& Erősítő
    Villamos kapcsolás

Kapcsolóhenger
 L  Kontroller

Kapcsolókészülék
 LV Erősáramú kapcsolóberendezés
    Mechanikai kapcsolóberendezés
    Villamos kapcsolókészülék

Kapcsolómű
 L  Mechanikai kapcsolóberendezés
Kapcsolópult
  M: Kapcsolóasztal
  L  Erősáramú kapcsolóberendezés

Kapcsolószekrény
 L  Erősáramú kapcsolóberendezés

Kapcsolószerkezet
 L  Mechanikai kapcsolóberendezés

KAPCSOLÓTÁBLA
  HV  Vezénylőtábla
  F  Erősáramú kapcsolóberendezés
  X  Vezénylőberendezés
    Villamos szerelési anyag

Kapcsolóüzemű tápegység
 L& Erősáramú kapcsolóberendezés
    Tápegység

Kapilláranalízis
 L& Kapillaritás
    Térfogatos analízis

Kapilláris
 L   Kapillaritás

KAPILLARITÁS
  H  Hajszálcsövesség
    Kapilláris
  H&  Kapilláranalízis
  F  Határfelületi erő
  X  Felületi feszültség
    Higroszkóposság
    Impregnálás

KAPITALISTA GAZDASÁG
  H  Piacgazdaság
  F  Gazdasági rendszer
    Szociális piacgazdaság

Kapocs
 LV Kábelszerelvény
    Kötőelem
    Ruhakapocs
    Társadalmi kapcsolat

KAPTÁR
 T Méhészet
 X Méz

KAPU
 F Bejárat
   Nyílászáró szerkezet
 A Garázskapu
 X Ajtó
   Kapunyitó berendezés
   Kaputelefon

Kapuáramkör
 L  Logikai áramkör

KAPUNYITÓ BERENDEZÉS
 T Biztonságtechnika
  X  Garázskapu
    Kapu
    Nyílászáró szerkezet
    Távbeszélő-készülék

KAPUTELEFON
 F Távbeszélő-készülék
 X Kapu

KAR

Kár
 L   Gazdasági veszteség

Karakterfelismerés
 L& Felismerés
    Jelfeldolgozás

Karakterisztika
  M: Jelleggörbe
  L  Diagram

Karakterisztikus egyenlet
 L& Algebrai egyenlet
    Mátrix

Karakterológia
 LV Alkat
    Individuálpszichológia

KARÁM
 F Állattartási épület

Karambol
 L  Közlekedési baleset

Karambolvizsgálat
 L  Közlekedési baleset

Karantén
 L  Vesztegzár

KARBAMID
 F Amid
   Nyílt szénláncú vegyület
 R Műtrágya

KARBANTARTÁS
  H  Gépkarbantartás
    Tmk
  H&  Járműkarbantartás
    Olajcsere
    Pótalkatrész
  HV  Fenntartás
    Szerviz
  F  Kisegítő tevékenység
  A  Épületkarbantartás
    Rendszerfelügyelet
  T  Üzemfenntartás
  E  Avulás
    Hiba
    Kenés
  X  Felújítás
    Műszaki diagnosztika
KARBÉN
 F Szerves vegyület

KARBID
  H  Fémkarbid
    Szénvegyület
  H&  Kalcium-karbid
  F  Vegyület (eredet/keletkezés szerint)

Karbidizálás
 L& Bevonás fémmel
    Keményfém

KÁRBIZTOSÍTÁS
  H  Felelősségbiztosítás
    Kárrendezés
  H&  Épületbiztosítás
    Kármegelőzés
  F  Biztosításügy
  A  Gépjárműbiztosítás
  X  Baleset
    Természeti katasztrófa
    Vagyonbiztosítás

Karbon
 LV Elemi szén
    Karbonkor

KARBONÁT
  H&  Kalcium-karbonát
    Szóda
  F  Szervetlen só
  R  Polikarbonát
  X  Karbonátos kőzet
    Mész

KARBONÁTOS KŐZET
 F Kémiai üledékes kőzet
 A Dolomit
   Magnezit
   Mészkő
 X Karbonát

Karbonitridálás
 L  Nitridálás

KARBONIZÁCIÓ
  M: Szenítés
  H  Elszenesítés
    Karbonizálószer
  F  Vegyipari eljárás
  T  Betétedzés
    Olvasztás
  X  Dekarbonizáció
  =  Textilkikészítés

Karbonizálószer
 L  Karbonizáció

KARBONKOR
  HV  Karbon
  F  Paleozoikum
    Varisztikus idő
  R  Perm
  E  Devon
KARBONSAV
 F Szerves oxigénvegyület
   Szerves sav
 A Ecetsav
   Zsírsav
 R Szalicilsav

Karburátor
 L  Porlasztó

Karcinogén
 L  Rákkeltő anyag

Karckeménység
 L  Felületi keménység

KARDÁNCSUKLÓ
  H&  Kardánhajtás
    Kardántengely
  F  Keresztcsukló

Kardánhajtás
 L& Hajtómű
   Kardáncsukló

Kardántengely
 L& Kardáncsukló
    Tengely

Kardiológia
 L  Szívgyógyászat

KARIKAGYŰRŰ
  H  Jegygyűrű
    Pecsétgyűrű
  HV  Gyűrű
  F  Ékszer
    Forgástest
    Hengerszerű alkatrész

Karimázás
  M: Áthajlítás
  L  Peremezés

KARITATÍV SZERVEZET
 R Támogatás

KARIZMA
  =  Erő

Karmantyú
 L& Csőtartozék
   Tömítés

Kármegelőzés
 L& Kárbiztosítás
   Megelőzés

KARNIS
 F Lakberendezés
 X Függöny

KAROM
 F Szaru
Káros rezgés
 L& Frekvencia
    Rezonancia

KÁROS SZENVEDÉLY
 F Szenvedély

Károsanyag
 LV Méreg
    Szennyezőanyag

Károsanyag kibocsátás
 L& Anyagkibocsátás
    Szennyezőanyag

Károsító
 L   Kártevő

Károsodás
 LV Anyaghiba
    Betegség
    Gazdasági veszteség
    Kártevő

KAROSSZÉRIA
  H  Jármű-kocsiszekrény
    Járműburkolat
    Járműszekrény
    Kocsiszekrény
  H&  Gépkocsiszekrény
    Kábelszállító felépítmény
    Karosszéria lakatos
    Szekrényfelfüggesztés
    Vasúti kocsiszekrény
  F  Járműfőegység
  P  Futómű
  X  Jármű-függesztőszerkezet

Karosszéria lakatos
 L& Karosszéria
    Lakatosság

Karostartó
 L  Konzoltartó

KAROTIN
 F Lipid
 A Lutein

KÁRPIT
 A Gobelin
 P Textilanyag

KÁRPITOSIPAR
  H  Kárpitozás
  F  Vegyesipar
  A  Autókárpitozás
  E  Kárpitosipari termék
  X  Bútor
    Bútorasztalosság
    Bútoripar
    Textilipar

KÁRPITOSIPARI TERMÉK
 F Könnyűipari termék
 R Kárpitosipar
  E  Textiláru
  X  Bútor

Kárpitozás
 L  Kárpitosipar

Kárpótlás
 L  Kártérítés

Kárrendezés
 L  Kárbiztosítás

Karszt
 L  Karsztosodás

KARSZTOSODÁS
  H  Karszt
  F  Exogén folyamat
  R  Karsztvíz
  X  Mészkő

KARSZTVÍZ
 F Felszín alatti víz
 E Karsztosodás
 X Bányavíz
   Talajvíz

Kartell
 L   Gazdasági egyesülés

Kartergáz kibocsátás
 L& Anyagkibocsátás
    Kipufogó

KÁRTÉRÍTÉS
  H  Anyagi jóvátétel
    Jóvátétel
    Kárpótlás
    Visszaszolgáltatás
  T  Kötelmi jog
  R  Igazságtétel
  X  Privatizáció

Kártétel
 L   Gazdasági veszteség

KÁRTEVŐ
  H  Károsító
  HV  Károsodás
  F  Élő szervezet
  A  Állati kártevő
    Kórokozó
    Növényi kártevő
  E  Kártevőírtás

KÁRTEVŐÍRTÁS
 R Kártevő

KÁRTEVŐIRTÁS
  H  Bogárírtás
    Csótányírtás
    Egérírtás
    Hangyairtás
    Légyirtás
    Rágcsálóirtás
    Rovarirtás
  HV  Féregírtás
  A  Galambmentesítés
  T  Egészségügy
    Növényvédelem
  R  Egér
  E  Növényvédőszer
  X  Favédelem

KARTOGRÁFIA
  H  Térképészet
  H&  Geodéziai helymeghatározás
  F  Geodézia
  P  Földgömb
    Geodéziai mérés
    Geodéziai műszer
    Térkép
  R  Bányaméréstan
  E  Fotogrammetria
    Térinformatika
    Topográfia

KARTOGRÁFIAI ATLASZ
 A Földtani atlasz

KARTOGRÁFIAI DOKUMENTUM
 F Szakgrafika

KÁRTOLÁS
  H&  Kártolt fonal
    Kártolt fonás
  T  Fonalgyártás
  E  Kártológép

KÁRTOLÓGÉP
 F Fonóipari berendezés
 R Kártolás

Kártolt fonal
 L& Fonal
    Kártolás

Kártolt fonás
 L& Fonás
    Kártolás

KARTON
  H  Kartonlemez
  F  Papíráru
  X  Kartongyártó gép

KARTONGYÁRTÓ GÉP
 F Papíripari gép
 X Karton
   Papírgép
   Papírlemez

Kartonlemez
 L  Karton

Kártya
 LV Adathordozó kártya
    Kártyajáték
    Kártyalap
    Névjegy
    Periféria vezérlőegység
KÁRTYAJÁTÉK
 HV  Kártya
 F  Szerencsejáték
 P  Játékkártya

KÁRTYALAP
 HV  Kártya
 F  Aprónyomtatvány
 A  Játékkártya
    Névjegy

KÁRTYAOLVASÓ
 F Adatbeviteli eszköz
 X Periféria vezérlőegység

Karusszelkemence
 L  Olvasztókemence

KARZAT
 F Épületrész

KASTÉLY
 H&  Várkastély
 F  Lakóépület
 R  Szálloda
 X  Műemlék
    Palota
    Vár

KASZÁLÁS
 F Betakarítás

KASZÁLÓGÉP
 F Takarmánybetakarító gép

KASZÁRNYA
 F Katonai létesítmény

KASZINÓ
 H  Játékkaszinó
 F  Szórakozóhely
 X  Játékterem
    Szerencsejáték

Kasztráció
 L  Meddővététel

KATALIZÁTOR
 H  Vázkatalizátor
 F  Aktiválószer
 A  Biokatalizátor
    Enzim
 P  Katalizátor hordozó
 R  Katalízis
 X  Inhibitor
    Iniciátor

KATALIZÁTOR HORDOZÓ
 T Katalizátor

KATALÍZIS
 H&  Biokatalízis
    Fotokatalízis
    Kontakt katalitikus reaktor
  HV  Aktiválás
  A  Autokatalízis
  R  Oxoszintézis
    Reakcióképesség
  E  Katalizátor
  X  Hidrogénezés
    Kémiai reakció

KATALÓGUS
 A Csillagászati katalógus

KATASZTERI TÉRKÉP
  H  Földmérési térkép

KATASZTRÓFA
 A Bányaszerencsétlenség
   Éhínség
   Robbanás
   Természeti katasztrófa
   Tűzeset
 R Veszély
 E Polgári védelem
 X Atomtechnika
   Baleset
   Elsősegélynyújtás

Katasztrófa elmélet
 L   Káosz

Katedrál üveg
 L& Építőanyag
    Üveg

KATEGÓRIA-ELMÉLET
 X Absztrakt algebra

KATÉTEREZÉS
 T Urológia
 X Húgyszerv

KATION
 F Ion

Kationcserélő
 L  Ioncserélő anyag

KATÓD
  H&  Fotokatód
  F  Elektród

Katódos felületvédelem
 L  Aktív felületvédelem

Katódos korróziógátlás
 L  Aktív felületvédelem

Katódporlasztás
 L  Elektródporlasztás

KATÓDSUGÁRCSŐ
  H  Elektronsugárcső
  F  Elektroncső
  A  Képcső
  T  Oszcilloszkóp
  X  Katódsugárzás

KATÓDSUGÁRZÁS
 F Elektronsugárzás
 X Katódsugárcső

KATONA
 A Katonaorvos
 E Egyenruha
 X Katonai felszerelés

Katonai alakulat
 LV Fegyvernem
    Katonai szervezet

Katonai díszfelvonulás/parádé
 L& Felvonulás
    Katonai szervezet

KATONAI FELSZERELÉS
  H  Hadfelszerelés
  HV  Felszerelés
  T  Haditechnika
  P  Fegyver
  E  Militária
  X  Katona

KATONAI JÁRMŰ
 F Különleges gépjármű
 A Harckocsi

Katonai kiadás
 L& Honvédelem
    Költségvetés

KATONAI KÓRHÁZ
  H  Tábori kórház
  F  Katonai létesítmény
    Kórház

Katonai kutatás
 L  Haditechnika

KATONAI LÉTESÍTMÉNY
 F Létesítmény
 A Kaszárnya
   Katonai kórház
   Katonai tábor

KATONAI REPÜLŐGÉP
 F Repülőgép
 A Felderítő repülő
 R Légi háború

KATONAI SZERVEZET
  H&  Díszszemle
    Katonai díszfelvonulás/parádé
  HV  Katonai alakulat
  X  Fegyveres testület

KATONAI TÁBOR
 F Katonai létesítmény
KATONAORVOS
 F Katona
   Orvos

KÁTRÁNY
  H&  Kátrányozás
  F   Kőszéntermék
  R   Vízszigetelés
  X   Szurok

KÁTRÁNYALAPÚ MŰANYAG
 F Műanyag
   Származék

Kátrányozás
 L& Kátrány
    Vízszigetelés

KAUCSUK
 F Elasztomer
   Növényi termék
 A Latex
   Műkaucsuk
 T Gumiipar
 R Gumi

Kaucsukszármazék
 L  Műkaucsuk

Kavarás
 L  Keverés

KÁVÉ
  M: Kávécserje terméséből (kávébabból) készült termék és ital
  H& Kávéőrlő
  F   Édesipari termék
     Élvezeti cikk
  P   Koffein

KÁVÉFŐZŐ
  H   Eszpresszógép
  F   Háztartási főző- és sütőberendezés
     Vendéglátóipari berendezés
     Villamos főzőberendezés

Kávéház
 L  Étterem

Kávéőrlő
 L& Kávé
    Őrlőberendezés

KAVICS
 F Törmelékes üledékes kőzet
 T Sóder
 E Kavicsbányászat

KAVICSBÁNYÁSZAT
 F Bányászat
 R Kavics

KAVITÁCIÓ
 F Áramlás
 R Erózió
  E   Turbulens áramlás

KAZALRAKÁS
 X Betakarítás

KAZÁN
  H&   Gázkazán
     Gáztüzelésű kazán
     Olajtüzelésű kazán
     Széntüzelésű kazán
  F   Hőfejlesztő berendezés
  A   Gőzkazán
  T   Kazánház
  P   Égőfej
     Tüzelőberendezés
  R   Fűtés
  X   Tápvíz

KAZÁNHÁZ
 P Fűtőtér
   Kazán

KAZEIN
 F Fehérje
 T Tej
 R Enyv

Kazein-műanyag
 L  Fehérjeszármazék

Kazetta
  M: Mágnesszalag kazetta
  LV Filmanyag
   Mágnesszalag

Kazettás magnetofon
 L   Magnetofon

KECSKE
 E Kecsketenyésztés
 X Juhtenyésztés

KECSKETENYÉSZTÉS
 F Állattenyésztés
 R Kecske

KEDVEZMÉNY
 A Adókedvezmény
   Koncesszió
 X Ár
   Jegy

KEFE
 F Felületkezelő szerszám
   Háztartási cikk
   Vegyesiparcikk
 T Kefeipar
   Kézműipar
 P Szőr
 R Mechanikai felületkezelés
   Ruhatisztítás

KEFE- ÉS SEPRŐIPARI GÉP
 F  Könnyűipari gép
KEFEIPAR
 F  Vegyesipar
 P  Kefe

Kefélés
  L  Közösülés

KEFÍR
 F  Tejtermék
 X Joghurt
   Tejföl

KEGYTÁRGY
 F Vegyesiparcikk
 X Egyházi épület
   Egyházi hivatal
   Templom

Kéjelgés
  LV Nemi aktus
    Tiltott kéjelgés

Kékítés
 L   Fémszínezés

KELÁT
 F  Komplex vegyület

Kelés
  LV Csírázás
   Fekély

KELESZTÉS
 T Tésztaipar

KELESZTŐBERENDEZÉS
 F Tésztaipari gép

KELET-NYUGATI KERESKEDELEM
 F Külkereskedelem

Keletkezés
  L  Képződés

Kellék
  LV Cipőipari kellék
    Fodrászkellék
    Művészeti kellék
    Ruhakellék

KELLÉKTERV
  M: Díszlethez, jelmezhez nem sorolható, a színészi játékhoz szükséges tárgy terve
  F   Szcenikai dokumentum

KELME
 F Méteráru
   Textilanyag
 A Hurkolt kelme
   Kötött kelme
 E Szemképzés
Kelmefestés
  L  Textilfestés

KELTETÉS
  H  Inkubáció
    Tojáskeltetés
  HV  Kotlás
  X  Baromfi

KELTETŐGÉP
  H  Inkubátor
  F  Baromfitenyésztő gép

KEMENCE
  H&  Dobkemence
    Égetőkemence
    Folyékonytüzelésű kemence
    Forgókemence
    Hőkezelő kemence
    Hűtőkemence
    Izzítóberendezés
    Izzítókemence
    Kalcináló kemence
    Pörkölőberendezés
    Pörkölőkemence
    Sütőkemence
    Szárítókemence
  F  Hőtechnikai berendezés
  A  Aknás kemence
    Olvasztókemence
    Pizzakemence
    Villamos kemence
  P  Kemencetartozék
    Tűztér
  R  Cementipari berendezés
    Durvakerámiaipari berendezés
  X  Tűzálló anyag

Kemencekiszolgáló berendezés
 L  Kemencetartozék

KEMENCETARTOZÉK
  H  Kemencekiszolgáló berendezés
  T  Kemence

KÉMÉNY
  H&  Huzatszabályozás
  X  Épületszerkezet
    Füst
    Huzat
    Tetőszerkezet
    Tüzelőberendezés

KEMÉNYEDÉS
 E Anyagöregedés
   Keményítés
 X Bevonat
   Hőre keményedő műanyag
   Térhálósodás

KEMÉNYFA
 F Faanyag

KEMÉNYFÉM
  H  Keményfém ötvözet
  H&  Karbidizálás
    Keményfémezés
    Keményfémlapka
    Keményfémszerszám
  F  Fémes anyag
    Nagykeménységű anyag
 R  Forgácsolószerszám

Keményfém ötvözet
 L  Keményfém

Keményfémezés
 L& Bevonás fémmel
   Keményfém

Keményfémlapka
 L& Forgácsolószerszám
   Keményfém

Keményfémszerszám
 L& Keményfém
   Szerszám

Keményforrasztás
 L  Forrasztás

KEMÉNYGUMI
 F Gumi
 R Villamos szigetelés
 E Vulkanizálás

KEMÉNYÍTÉS
 HV  Felületszilárdítás
    Szilárdítás
 F  Anyagtulajdonság változtatás
    Felületkezelés
 A  Hidegkeményítés
 R  Felületi keménység
    Keményedés
 E  Hőkezelés
    Kérgesítés

KEMÉNYÍTŐ
 F Cukoripari termék
   Poliszacharid
   Szeszipari termék

KEMÉNYSÉG
 F Mechanikai tulajdonság
 A Felületi keménység
 E Keménységmérés
 X Kopásállóság
   Nagykeménységű anyag

KEMÉNYSÉGMÉRÉS
 H  Keménységmérő gép
 F  Szilárdsági vizsgálat
 R  Keménység
    Roncsolásos anyagvizsgálat
 E  Keménységskála

Keménységmérő gép
 L  Keménységmérés

KEMÉNYSÉGSKÁLA
 R Keménységmérés

KÉMÉNYSEPRÉS
 H  Kéményseprő
  F  Közszolgáltatás
  X  Tüzelés
    Tűzvédelem

Kéményseprő
 L  Kéményseprés

KÉMHATÁSVIZSGÁLAT
  H  Ph-érték
  H&  Alkalikus
    Lúgosság
    Savasság
  F  Minőségi analízis

KÉMIA
  H&  Kemolumineszcencia
    Komplexkémia
  HV  Kémiai
    Vegyészet
    Vegyi
  F  Fizikai és kémiai tudományok
  A  Agrokémia
    Alkímia
    Analitikai kémia
    Biokémia
    Elemek kémiája
    Elméleti kémia
    Fizikai kémia
    Fiziológiai kémia
    Gázkémia
    Geokémia
    Gyógyszerkémia
    Hidrokémia
    Klinikai kémia
    Kokszkémia
    Kőolajkémia
    Kristálykémia
    Kvantumkémia
    Műszaki kémia
    Preparatív kémia
    Szerves kémia
    Szervetlen kémia
  T  Vegyipar
  R  Toxikológia
    Vegyészmérnöki ismeretek

Kémiai
 LV Kémia
    Vegyipar

Kémiai analízis
 L  Analitikai kémia

Kémiai bevonás
 L  Vegyi bevonás

KÉMIAI EGYENSÚLY
 F Fizikai egyensúly
 X Kémiai reakció
   Kémiai tulajdonság

Kémiai elem
 L  Elem
Kémiai energia
 L  Kémiai hő

Kémiai felületkezelés
 L   Vegyi felületkezelés

KÉMIAI HŐ
  H  Kémiai energia
  H&  Égési hő
    Gyulladáshő
  F  Hőenergia
  T  Termokémia
  E  Égés

KÉMIAI KONDENZÁCIÓ
  HV  Kondenzáció
  F  Kémiai reakció
  A  Polikondenzáció
  X  Cserebomlás
  =  Csapadék

Kémiai korrózió
 L& Elektrokémia
    Korrózió

KÉMIAI KÖTÉS
  H&  Aktivátor
    Keramikus kötés
  HV  Kötés
  A  Fém-kerámiai kötés
    Fémes kötés
    Ionos kötés
    Kovalens kötés
    Mellékvegyérték kötés
  T  Kémiai szerkezet
  E  Aktiválószer
    Késleltetőszer
    Kötőanyag
    Ragasztás
  X  Koordinációs vegyület
    Színezék
    Vegyület

KÉMIAI NÖVÉNYVÉDELEM
 F Növényvédelem
 E Kemizálás

KÉMIAI ÖSSZETÉTEL
 F Összetétel

KÉMIAI REAKCIÓ
  H&  Exoterm reakció
    Salakreakció
  HV  Reakció
  F  Átalakulás
  A  Addíciós reakció
    Bomlás
    Cserebomlás
    Izomerizáció
    Kémiai kondenzáció
    Láncreakció
    Magreakció
    Oxidációs-redukciós reakció
    Polimerizáció
    Szintézis
    Termikus reakció
  X  Affinitás
    Katalízis
    Kémiai egyensúly

KÉMIAI SZERKEZET
  H&  Szerkezeti képlet
  T  Sztereokémia
  P  Kémiai kötés
  X  Izomeria
    Vegyi összetétel
    Vegyület

Kémiai technológia
 L   Vegyipari technológia

KÉMIAI TULAJDONSÁG
 F Fizikai és kémiai tulajdonság
   Mérési paraméter
 A Affinitás
   Antibakteriális hatás
   Higroszkóposság
   Izomeria
   Izomorfia
   Nedvesíthetőség
   Oldhatóság
   Reakcióképesség
   Vegyi összetétel
   Vegyszerállóság
 X Kémiai egyensúly
   Zavarosság

KÉMIAI ÜLEDÉKES KŐZET
 F Üledékes kőzet
 A Anhidrit
   Gipsz
   Karbonátos kőzet
   Kősó
   Salétrom

Kemigráfia
 L& Magasnyomtatás
    Nyomóforma

Kemikália
 LV Vegyiáru
    Vegyipar
    Vegyipari termék

KEMIZÁLÁS
  H&  Mezőgazdasági kemizálás
  R  Kémiai növényvédelem
    Műszaki fejlesztés
  E  Műtrágya
    Vegyipar

Kemolumineszcencia
 L& Kémia
   Lumineszcencia

KEMOSZINTÉZIS
 F Szintézis
 X Fotoszintézis
KEMOSZORBCIÓ
 F Szorpció

KEMOTERÁPIA
  H  Gyógyszeres terápia
  F  Gyógyítás
  R  Onkológia

KEMOTRONIKA
 F Elektronika
 X Elektrokémia

KEMPING
  H  Camping
  HV  Kempingezés
  F  Szállás
  R  Vendéglátás
  E  Kempingfelszerelés
  X  Motel
    Táborozás

Kempingcikk
 L  Kempingfelszerelés

Kempingezés
 LV Kemping
   Kempingfelszerelés
   Turista idegenforgalom

KEMPINGFELSZERELÉS
  H  Kempingcikk
  HV  Kempingezés
  F  Sportszer
  R  Kemping
    Turista idegenforgalom

KÉN
  H&  Kénessav
  F  Kallogén elem
    Terméselem
  X  Szulfid

KÉN-DIOXID
 F  Oxid
 R Kénsav

Kence
 L& Festőszer
   Kötőanyag
   Növényolaj

KENDER
 R Növényi eredetű szálasanyag

KENÉS
  H  Kenési rendszer
    Súrlódáscsökkentés
    Súrlódásmentes
    Súrlódásmentesítés
  H&  Kenőberendezés
    Olajcsere
  T  Kenéstechnika
  R  Karbantartás
  E  Bezsírozás
    Kenőanyag
  X  Avulás
    Kopás
    Súrlódás

Kenési rendszer
 L   Kenés

Kénessav
 L& Kén
    Szervetlen sav

KENÉSTECHNIKA
 F Géptan
 P Csapágy
   Kenés
   Tengely
 E Tribokémia
 X Tribológia
   Tűréstechnika

KÉNFELVÉTEL
 T Olvasztás

Kénhidrogén
 L& Hidrid vegyület
    Szulfid

KENŐANYAG
  H  Kenőanyag-keverék
  H&  Kenőfilm
    Kenőréteg
  F  Anyag felhasználás/rendeltetés szerint
  A  Kenőolaj
    Kenőzsír
    Szilárd kenőanyag
  P  Kenőanyagadalék
  R  Kenés
  E  Kőolaj
    Regeneráció
  X  Autóápolás
    Csapágy
    Csapágyház
    Hártya
    Üzemanyagtöltő állomás
    Viszkozitás

Kenőanyag-keverék
 L  Kenőanyag

KENŐANYAGADALÉK
  H  Olajadalék
  H&  Súrlódáscsökkentő anyag
  F  Adalékanyag
  T  Kenőanyag

Kenőberendezés
 L& Géprész
    Kenés

KENŐCS
  H  Paszta
  HV  Krém
  F  Pép
  A  Vazelin
Kenőfilm
 L& Hártya
    Kenőanyag

Kenőfolyadék
  M: Hűtő-kenő folyadék
  L& Emulzió
   Hűtőfolyadék
   Kenőolaj

KENŐOLAJ
  H&  Fáradt olaj
    Kenőfolyadék
    Olajcsere
  F  Kenőanyag
    Kőolajtermék
    Olaj
  A  Ipari olaj
    Motorolaj
  X  Emulzió

Kenőréteg
 L& Hártya
    Kenőanyag

KENŐZSÍR
  H  Ásványi zsír
  F  Kenőanyag
    Kőolajtermék
  R  Bezsírozás
  =  Zsír

KÉNSAV
 F Szervetlen sav
 E Kén-dioxid

KÉNTELENÍTÉS
  H  Kéntelenítőszer
  F  Elvonás
  T  Fémfinomítás
    Kőolajfinomítás
  R  Füstgáz

Kéntelenítőszer
 L  Kéntelenítés

KENYÉR
  H&  Gyógykenyér
  F  Pékáru

Kenyérgyár
 L  Sütőipari üzem

Kenyérgyártás
 L  Sütőipar

Kényszerfeltétel
 L& Mozgás
    Szabadsági fok

Kényszerfrekvencia
 L& Frekvencia
    Rezonancia
Kényszerképzet
 LV Hipochondria
    Kényszerneurózis

KÉNYSZERNEURÓZIS
  H  Félelemneurózis
    Fóbia
    Rögeszme
  HV  Kényszerképzet
    Szorongás
    Üldözési mánia
  F  Neurózis
  X  Félelem
    Mánia

Kényszerrezgés
 L& Frekvencia
    Rezonancia

Kép
 LV Alakzat
   Felismerés
   Képernyő
   Képfeldolgozás

KÉPÁTVITEL
 F Jelátvitel
 T Átviteltechnika
   Televíziótechnika

KÉPBONTÓ
 T Televíziókamera

KÉPCSŐ
  M: TV-képcső
  F  Katódsugárcső
  T  Televíziótechnika
    Videotechnika
  R  Képernyő

KÉPERNYŐ
  H&  Folyadékkristályos képernyő
    Képernyőolvasás
    Képernyős kijelző
    Lcd
  HV  Kép
    Megjelenítő
    Monitor
  A  Érintős képernyő
  T  Televíziótechnika
  R  Kijelzés
    Megjelenítés
  E  Képcső

Képernyőolvasás
  M: Screen read
  L& Jelrögzítés
   Képernyő

Képernyős kijelző
 L& Képernyő
    Kijelzés

Képernyőújság
 L  Teletex
KÉPES LEVELEZŐLAP
 X Írószer
   Trafik

KÉPESSÉGVIZSGÁLAT
  HV  Alkalmassági vizsgálat
    Hajlam
  X  Alkat
    Járművezetés
    Vezetőképzés

KÉPFELBONTÁS
  H  Felbontóképesség
  X  Képfeldolgozás

KÉPFELDOLGOZÁS
  H&  Képfelismerés
  HV  Kép
    Képminőség
    Képvisszaadás
  F  Jelfeldolgozás
  X  Képfelbontás

Képfelismerés
 L& Felismerés
    Képfeldolgozás

KÉPFELVEVŐCSŐ
 F Elektroncső

Képgenerátor
 L& Videojel
    Villamos mérőműszer

Képháromszögelés
 L  Fotogrammetria

KÉPI DOKUMENTUM
 A Fénykép

KÉPKERETEZÉS
 T Vegyesipar
 X Üvegezés

KÉPLÉKENY ALAKÍTÁS
  H  Képlékenyalakítás
  H&  Képlékeny menetalakítás
    Menetalakítás
  F  Forgácsnélküli alakítás
  A  Csavarás
    Csőgyártás
    Folyatás
    Hidegalakítás
    Húzó-nyomó alakítás
    Húzóalakítás
    Lemezalakítás
    Melegalakítás
    Nagysebességű alakítás
    Nyomóalakítás
    Nyújtóalakítás
    Szuperképlékenyalakítás
  P  Képlékeny alakváltozás
  E  Alakítószerszám
    Képlékenyalakító szerszámgép
    Képlékenységtan
  X  Kohászat
KÉPLÉKENY ALAKVÁLTOZÁS
  HV  Képlékeny anyag
    Viszkoelaszticitás
  F  Mechanikai alakváltozás
  A  Nyúlás
  T  Képlékeny alakítás
  X  Folyási határ

Képlékeny anyag
 LV Képlékeny alakváltozás
    Képlékenységtan

Képlékeny menetalakítás
 L& Képlékeny alakítás
    Menetkészítés

Képlékenyalakítás
 L  Képlékeny alakítás

KÉPLÉKENYALAKÍTÓ SAJTOLÁS
  HV  Besajtolás
    Préselés
    Sajtolás
  F  Nyomóalakítás
  A  Csősajtolás
    Dombornyomás
    Rúdsajtolás
    Zömítés
  R  Sajtolt termék
  E  Sajtológép
    Sajtolószerszám
  X  Tömörítő sajtolás

KÉPLÉKENYALAKÍTÓ SZERSZÁMGÉP
  H&  Domborítógép
    Mélynyomó berendezés
    Menetalakító gép
  F  Szerszámgép
  A  Csőgyártó berendezés
    Hajlítóberendezés
    Hengerlőgép
    Hengersor
    Huzalgyártógép
    Kovácsberendezés
    Mélyhúzógép
    Sajtológép
    Szegecselőgép
  P  Alakítószerszám
  R  Képlékeny alakítás

KÉPLÉKENYÍTÉS
 F Anyagtulajdonság változtatás
 R Anyaglágyulás

Képlékenység elmélete
 L  Képlékenységtan

KÉPLÉKENYSÉGTAN
  H  Képlékenység elmélete
  HV  Képlékeny anyag
  F  Fizika
  A  Reológia
  R  Képlékeny alakítás
  X  Szilárdságtan
KÉPLEMEZ
  H   Videolemez
  F   Adathordozó
  E   Optikai lemez

Képminőség
 LV Filmtechnika
   Fototechnika
   Képfeldolgozás

Képrögzítés
 L  Jelrögzítő és -lejátszó

KÉPSZALAG
 F Adathordozó
 A Videoszalag

KÉPSZERŰ ÁBRÁZOLÁSÚ TÉRKÉP
 A Légifelvétel
   Űrfelvétel

KÉPTÁR
  HV  Kiállítóterem
  R   Kulturális kiállítás
  =   Vásár

KÉPTELEFON
 F Távbeszélő-készülék
 T Videotechnika

Képviselet
 LV Érdekképviselet
    Kereskedelmi képviselet
    Külképviselet

KÉPVISELŐ
  HV  Frakció

Képvisszaadás
 LV Filmtechnika
    Fototechnika
    Képfeldolgozás

Képzelet
 LV Képzeletvilág
    Képzet

KÉPZELETVILÁG
  HV  Képzelet
  R   Gondolkodás
  E   Képzet
  X   Képzettársítás

Képzés
 LV Alakítás
    Szakképzés

KÉPZET
  M: Jelenségnek a tudatban megjelenő és felidézhető szemléleti képe
  HV Képzelet
  R   Fogalom
     Képzeletvilág
  X   Képzettársítás
KÉPZETTÁRSÍTÁS
  HV  Asszociáció
  F  Lelki folyamat
  R  Felismerés
  X  Képzeletvilág
    Képzet

KÉPZŐDÉS
  H  Keletkezés
  H&  Cseppképzés
  F  Folyamat
  A  Csontképződés
    Élet eredete
    Fejlődés
    Hulladékképződés
    Talajképződés
    Tollképződés
    Virágképződés
    Zsírképződés

KÉPZŐDMÉNY
 F Anyag előállítás/keletkezés szerint
 A Ásvány
   Csillagászati képződmény
   Elem
   Talaj

KÉPZŐMŰVÉSZET
 P Műemlék
 E Műkereskedelem
   Restaurálás

Kerámia
 LV Kerámiai anyag
    Kerámiaművészet

KERÁMIAI ANYAG
  H&  Forgácsolókerámia
    Keramikus kötés
  HV  Kerámia
  F  Ipari termék
    Szervetlen anyag
  A  Durvakerámiaipari termék
    Fémkerámia
    Finomkerámiaipari termék
    Kerámiai szál
    Kerámiai szerszámanyag
  T  Kerámiai ipar
  E  Kerámiai gyártástechnológia
    Kerámiai nyersanyag
  X  Porózus anyag
    Vegyszerállóság

KERÁMIAI FÉLVEZETŐ
 F Félvezető
 A Ferrimágneses anyag

KERÁMIAI GYÁRTÁSTECHNOLÓGIA
 F Gyártástechnológia
 T Kerámiai ipar
 R Kerámiai anyag
 X Építőanyagipari technológia
KERÁMIAI IPAR
 F Szilikátipar
 A Tégla- és cserépipar
 P Égetés
   Kerámiai anyag
   Kerámiai gyártástechnológia
 X Cementipar

Kerámiai lapka
 L& Forgácsolószerszám
    Kerámiai szerszámanyag

KERÁMIAI NYERSANYAG
  H&  Kerámiaöntés
  F  Nyersanyag
  R  Kerámiai anyag
  E  Agyag
    Kvarcit
    Timföld

KERÁMIAI SZÁL
 F Kerámiai anyag
   Szervetlen szálasanyag

Kerámiai szerszám
 L& Kerámiai szerszámanyag
    Szerszám

KERÁMIAI SZERSZÁMANYAG
  H&  Kerámiai lapka
    Kerámiai szerszám
  F  Kerámiai anyag
    Nagykeménységű anyag
  R  Forgácsolószerszám

KERÁMIAMŰVÉSZET
  HV  Kerámia
  F  Iparművészet

Kerámiaöntés
 L& Kerámiai nyersanyag
    Öntészeti öntés

Kerámiátalanítás
 L& Bevonat
    Eltávolítás

KERAMIKUS
 R Porcelán

KERAMIKUS FORMÁZÁS
 F Öntészeti formázás

Keramikus kötés
 L& Kémiai kötés
   Kerámiai anyag

KERAMIZÁLÁS
  H&  Keramizáló berendezés
    Keramizálószer
  F  Bevonás idegenanyag felhordással
  E  Plazmaszórás
  X  Cermetálás
Keramizáló berendezés
 L& Bevonóberendezés
    Keramizálás

Keramizálószer
 L& Bevonószer
    Keramizálás

Keratin
 L   Szaru

KÉRDŐÍV
 R Felmérés

Kéregedzés
 L& Edzőmegmunkálás
    Kérgesítés

Kéreghántás
 L  Talajművelés

Kéregképződés
 L  Kérgesítés

KÉREGMOZGÁS
  H  Hegymozgás
  HV  Földmozgás
  F  Endogén folyamat
  T  Geomechanika
  R  Földrengés
    Hegységképződés
  X  Kőzetmozgás

KÉREGÖNTÉS
 F Öntészeti öntés
 R Kérgesítés

Kéregötvözés
 L& Kérgesítés
    Ötvözés

Kerék
 LV Autókerék
   Vasúti kerék

Kerékabroncs
 LV Gumiabroncs
    Vasúti kerék

Kerékágyazás
 L  Csapágy

Kerekes futómű
 L  Futómű

Kerékfelfüggesztés
 L& Hordmű
    Jármű-függesztőszerkezet

Kerékgyártás
 L  Bognáripar
Kerékhajtás
 L  Tengelyhajtás

KERÉKPÁR
 F Közúti jármű
 X Motorkerékpár

Keresés
 LV Böngésző
    Információkeresés

Kereseti arány
 L& Jövedelem
    Politika

KERESKEDELEM
  H  Kereskedelemügyi igazgatás
  H&  Áruterítés
    Élelmiszerkereskedelem
    Fegyverkereskedelem
    Fogyasztóvédelem
    Garancia
    Jótállás
    Kereskedelmi levelezés
    Szavatosság
  HV  Kereskedő
  A  Belkereskedelem
    Filmforgalmazás
    Kiskereskedelem
    Külkereskedelem
    Műkereskedelem
  T  Gazdaság
    Üzleti élet
  P  Adásvétel
    Áruszerkezet
    Ellátás
    Elosztás
  E  Kereskedelemszervezés
    Kereskedelmi technika
    Liberalizáció
  X  Piac

KERESKEDELEMPOLITIKA
  HV  Árucsere
  F  Gazdaságpolitika
  P  Piackutatás
  E  Embargó
  X  Gazdasági verseny
    Marketing

KERESKEDELEMSZERVEZÉS
 F Szervezés
   Üzleti szolgáltatás
 R Kereskedelem
 X Kereskedelmi ügynökség
   Kiállításszervezés
   Szervezési tanácsadás
   Vásár

Kereskedelemügyi igazgatás
 L  Kereskedelem

KERESKEDELMI ÁRU
 F Áru
KERESKEDELMI DOKUMENTUM
 A Mintapéldány

KERESKEDELMI FORGALOM
  H&  Pénzforgalom
  HV  Áruforgalom
    Forgalom
  X  Adásvétel
    Beszerzés
    Eladás
    Forgalmi adó

KERESKEDELMI HAJÓ
 F Hajó
 A Áruszállító hajó
   Halászati hajó
   Személyhajó

KERESKEDELMI HÁLÓZAT
  H&  Üzlethálózat
  P  Kereskedelmi létesítmény
    Üzlet
  R  Ellátás
    Elosztás

KERESKEDELMI KATALÓGUS
 A Szoftverkatalógus
   Terménykatalógus
   Vásári katalógus

KERESKEDELMI KÉPVISELET
  H  Kereskedelmi kirendeltség
    Külföldi cégek kereskedelmi képviselete
  HV  Képviselet
  X  Kereskedelmi ügynökség
    Külképviselet

Kereskedelmi kirendeltség
 L  Kereskedelmi képviselet

KERESKEDELMI LÉTESÍTMÉNY
  H&  Kereskedelmi vállalat
  F  Járulékos létesítmény
  A  Áruház
    Bevásárlóközpont
    Piaci létesítmény
    Üzlet
    Üzletház
    Vásár
  T  Kereskedelmi hálózat
    Kereskedelmi technika

Kereskedelmi levelezés
 L& Kereskedelem
    Levelezés

Kereskedelmi szolgáltatás
 L  Üzleti szolgáltatás

KERESKEDELMI SZÖVEGES DOKUMENTUM
 A Díjszabás

Kereskedelmi társaság
 L  Gazdasági társaság
KERESKEDELMI TECHNIKA
 F Technika
 A Árazástechnika
   Raktártechnika
 P Csomagolástechnika
   Kereskedelmi létesítmény
   Pénztárgép
   Raktározás
   Szállítástechnika
   Tárolás
   Üzletberendezés
   Vitrin
 R Kereskedelem
 X Áruismeret

KERESKEDELMI ÜGYNÖKSÉG
  HV  Üzletkötő
  F  Ügynökség
  A  Üzleti partnerközvetítés
  R  Adásvétel
    Franchising
    Üzleti szolgáltatás
  X  Gazdasági információk
    Kereskedelemszervezés
    Kereskedelmi képviselet
    Piackutatás

Kereskedelmi vállalat
 L& Kereskedelmi létesítmény
    Vállalat

Kereskedelmi vámtarifa
 L  Vámjegyzék

Kereskedő
 LV Kereskedelem
    Üzlet

Keresletkutatás
 L   Piackutatás

Kereső
 LV Adatbáziskezelő rendszer
    Böngésző
    Információkeresés
    Keresőszolgáltatás

Keresőgép
 LV Indexelő szolgáltatás
    Keresőrobot

Keresőprogram
 LV Böngésző
    Keresőszolgáltatás

KERESŐROBOT
  HV  Keresőgép
  F  Felhasználói program
  T  Indexelő szolgáltatás

KERESŐSZOLGÁLTATÁS
  HV  Kereső
    Keresőprogram
  F  Internetszolgáltatás
  A   Indexelő szolgáltatás
     Internet katalógus

KERESZTCSUKLÓ
 F Többtengelyű alkatrész
 A Kardáncsukló
 T Csuklós mechanizmus
 X Himba
   Szabadsági fok
 = Csukló

KERESZTEZÉS
  H   Hibridizáció
  F   Állattenyésztés
  R   Fajtaátalakítás
     Keverékfajta
     Növénynemesítés
  X   Fajtaidegen
     Heterózis

KERESZTMETSZET
  H   Keresztszelvény
  H&  Hatáskeresztmetszet
  X   Igénybevétel

Keresztszelvény
 L   Keresztmetszet

KÉRETLEN LEVÉL
  M: Kéretlen reklámlevél az interneten; junk mail, spam
  H  Antispam törvény
    Elektronikus levélbomba
    Spam
  F   Webreklám
  E   Adatbiztonság
  X   Online vásárlás
     Személyiségi jog

Keretszerkezet
 L   Rácsostartó

Kergemarhakór
 L& Szarvasmarha
   Szivacsos agyvelősorvadás

Kérgesedés
 L  Kérgesítés

KÉRGESÍTÉS
  H   Kéregképződés
     Kérgesedés
  H&  Kéregedzés
     Kéregötvözés
  HV  Felületszilárdítás
  R   Keményítés
  E   Betétedzés
     Kéregöntés
     Nitridálás
     Ötvözés

KERINGÉSI RENDSZER
  HV  Vérkeringés
  F   Szervrendszer
  P   Szív
  E   Szívgyógyászat
  X   Érbetegség
     Szívműködés
    Trombózis
    Vér
    Vérnyomás

KERINGÉSI ZAVAR
 F Kóros folyamat

KERÍTÉS
 T Telek
 E Drótszövet
 X Családi ház
   Kertépítés
   Korlát

KÉRŐDZÉS
 F Emésztés

KÉRŐDZŐ
 A Szarvasféle
 X Faggyú
   Száj- és körömfájás

KERT
 H  Lugas
 F  Zöldfelület
 A  Biokert
    Díszkert
    Házikert
 E  Kertépítés
    Kertészet
 X  Park
    Üzlet

KERTÉPÍTÉS
 H  Füvesítés
    Parkosítás
 HV  Gyepesítés
    Parkápolás
 F  Építés
 T  Kertészet
 R  Kert
    Park
    Szökőkút
 E  Földmunka
 X  Kerítés
    Markoló

KERTÉSZET
 H&  Tájkertészet
 HV  Parkápolás
 F  Növénytermesztés
 A  Gyümölcstermesztés
    Virágkertészet
    Zöldségtermesztés
 P  Dísznövény
    Kertépítés
    Kertészeti növény
    Szaporítóanyag
    Virág
 R  Kert
 X  Park

KERTÉSZETI GÉP
 F Mezőgazdasági gép
 A Cseréptöltő gép
KERTÉSZETI NÖVÉNY
 T Kertészet

Kertváros
 L  Előváros

KÉS
 F   Vágószerszám
 E   Köszörülés
 X   Olló
 =   Forgácsolószerszám

KESERŰFOLTOSSÁG
 F Foltosság

KESERŰROTHADÁS
 F Rothadás
 E Fedett kondíniumos gomba

KESKENYNYOMKÖZŰ VASÚT
  H  Keskenyvágányú vasút
  F  Különleges vasút
  A  Kisvasút

Keskenyvágányú vasút
 L  Keskenynyomközű vasút

KÉSLELTETÉS
  H  Késleltető berendezés
    Késleltető vonal
  H&  Kötés-késleltetés
  T  Irányítástechnika

Késleltető berendezés
  L  Késleltetés

Késleltető vonal
  L  Késleltetés

KÉSLELTETŐSZER
  H  Retardáló anyag
  H&  Dermedésgátló szer
  F  Inhibitor
  T  Kötőanyag
  R  Kémiai kötés

KÉSŐI ÉRÉS
 F  Érés

Készáru
  L  Késztermék

KÉSZÉTEL
 F Étel

Készgyártmány
  L  Késztermék

Készítés
  L   Gyártás

Készítmény
  L  Termék
Készlet
  LV Ásványvagyon
    Készletgazdálkodás
    Készletgyűjtemény

Készletezés
  L  Készletgazdálkodás

KÉSZLETGAZDÁLKODÁS
  H  Készletezés
    Termelési készlet
  H&  Készletnorma
    Raktárkészlet
  HV  Állomány
    Készlet
    Raktárgazdálkodás
  F  Forgóeszköz-gazdálkodás
  A  Anyaggazdálkodás
  P  Felhalmozás
  X  Raktározás

KÉSZLETGYŰJTEMÉNY
  HV  Készlet

KÉSZLETJEGYZÉK
 X Készletnyilvántartás

Készletnorma
  L& Készletgazdálkodás
    Norma

KÉSZLETNYILVÁNTARTÁS
  HV  Leltár
  F  Nyilvántartás
  A  Eszköznyilvántartás
  E  Leltározás
  X  Készletjegyzék

KESZON
 R Alagút
 X Aknamélyítés
   Jövesztés

KÉSZTERMÉK
  H  Készáru
    Készgyártmány
  F  Termék
  A  Tömegcikk
  T  Forgóeszköz-gazdálkodás

KESZTYŰ
 F Kötöttáru
   Ruházat
 T Konfekcióipar

Készülék
  LV Gyártókészülék
    Mérőműszer
    Villamos készülék

Készülékezés
  LV Gyártóeszköz
    Készülékszerkesztés

Készülékgyártás
  LV Gyártókészülék
    Készülékszerkesztés
    Mérőműszer
    Villamos készülék

KÉSZÜLÉKSZERKESZTÉS
  HV  Készülékezés
    Készülékgyártás
  F  Gyártmánytervezés
  X  Helyzetmeghatározás

KETCHUP
 F Mártás

KÉTÉLTŰ
  M: Állat
  =  Kétéltű gépjármű

KÉTÉLTŰ GÉPJÁRMŰ
 F Különleges gépjármű
   Pályához nem kötött jármű
 = Kétéltű

KÉTFÁZISÚ RENDSZER
 F Halmazállapot

Kétivarúság
  L  Hermafroditizmus

Kétkarú emelő
  L  Emelőeszköz

KETON
  H  Aceton
  F  Oxovegyület

KETREC
 X Állattartási épület

Kétségbeesés
  L  Pánik

Kétszersült
  L  Sütőipari termék

KÉTTÁMASZÚ TARTÓ
  H  Gerenda
  F  Tartószerkezet

KETTŐS KÖNYVVITEL
 F Számvitel

KÉTÜTEMŰ MOTOR
 F Belsőégésű motor

Keveredő áramlás
  M: Turbulens áramlás
  L  Turbulens áramlás

Keverék
 LV Elegy
    Keverékfajta

KEVERÉKFAJTA
  HV  Keverék
  E  Keresztezés
KEVERÉKKÉPZÉS
  HV  Keverékképző
  E  Befecskendezés
    Diesel-adagoló
    Porlasztó
  X  Gyújtószerkezet
    Keverőtér

Keverékképző
 LV Diesel-adagoló
    Keverékképzés
    Porlasztó

KEVERÉKTAKARMÁNY
 F Takarmány

KEVERÉS
  H  Elegyítés
    Kavarás
    Keverési arány
  F  Anyagkezelés
  T  Folyékonyfém-kezelés
    Konyhatechnika
  R  Elegy
    Homogenizálás
  E  Keverőgép
  X  Porlasztás

Keverési arány
 L  Keverés

Keverő
 L  Keverőgép

KEVERŐGÉP
  H  Keverő
  F  Konyhagép
    Vegyipari berendezés
  T  Vegyipari reaktor
  R  Betonozás
    Keverés
  X  Rázóberendezés

KEVERŐKAPCSOLÁS
 F Villamos kapcsolás

KEVERŐTÉR
 T Munkahenger
   Szivattyú
 X Keverékképzés
   Motorfeltöltés

KEVERTFÉM
 F Fémes anyag

KÉZ
 F   Mozgásszerv
 X   Balkezesség

Kezdeti érték feladat
 L   Parciális differenciálegyenlet
Kezelés
 LV Anyagkezelés
    Ápolás
    Gyógyítás
    Működtetés
    Ügyvitel

KEZELÉSI UTASÍTÁS
  H  Gépkönyv
    Üzemeltetési leírás
  HV  Felhasználási útmutató
  F  Előírás
    Szöveges műszaki dokumentum
  X  Használati utasítás
  =  Kézikönyv

Kezelőberendezés
 LV Erősáramú kapcsolóberendezés
    Gyártóberendezés
    Működtető szerv
    Orvosi berendezés
    Vezérlőberendezés

Kezelőelem
 L& Gép és berendezés
    Működtetés

Kezelőeszköz
 LV Gyártókészülék
    Orvosi berendezés

KEZELŐFÜRDŐ
  HV  Fürdőberendezés
  P  Kád
  R  Vegyi felületkezelés
  X  Elektrolit
    Fémfürdő
  =  Fürdő

Kezelőkészülék
 LV Gyártókészülék
    Orvosi berendezés

KEZELŐPROGRAM
  H  Konvertáló program
    Programkonvertálás
  T  Rendszerprogram

KÉZI FEGYVER
 F  Lőfegyver
 A Géppisztoly
   Pisztoly
   Szálfegyver

KÉZI SZERSZÁM
  H&  Fogó
    Szerelőszerszám
  F  Fémtömegcikk
    Szerszám
  A  Vágószerszám

KÉZIKÖNYV
  =  Kezelési utasítás
Kézikötés
 L& Kézimunka
    Textilkötés

KÉZIMUNKA
  H&  Kézikötés
  F  Textilművészet
  A  Gyöngyfűzés
    Hímzés
    Horgolás
    Műstoppolás
  R  Gobelin
    Kötöttáru
  X  Népművészet

KÉZMŰIPAR
  H  Kézművesség
  HV  Háziipar
  F  Népi mesterség
    Vegyesipar
  A  Bőrdíszműipar
    Bronzművesség
    Fazekasság
    Könyvkötészet
    Ötvösség
    Szűcsipar
    Vésnök
  P  Fafaragás
    Hímzés
    Kefe
    Kosárfonás
    Koszorúkészítés
    Nád
    Paróka
    Szövés
    Toll
  E  Kisipar
  X  Háztartás
    Iparművészet
    Népművészet

Kézművesség
 L  Kézműipar

KÉZSEBÉSZET
 F Sebészet

KIADÁS
  M: Kiadói tevékenység
  H  Kiadó
  HV Lapkiadás
  F  Információs tevékenység
  A  Könyvkiadás
  T  Sajtóügy
  P  Kiadványszerkesztés
  R  Kiadvány
  E  Nyomdatechnika
  X  Cenzúra
    Szerkesztőség
    Terjesztés
  =  Beszerzés

Kiadó
  L Kiadás
KIADÓI TERV
 F Munkaterv

KIADVÁNY
 A Elektronikus dokumentum
 E Kiadás
   Kiadványszerkesztés

KIADVÁNYSZERKESZTÉS
  H&  Elektronikus kézirat
    Kiadványszerkesztő program
  HV  Műszaki kézirat
    Szedéselőkészítés
    Szerkesztés
  T  Kiadás
  R  Kiadvány
    Nyomdai előkészítés

Kiadványszerkesztő program
  L& Felhasználói program
    Kiadványszerkesztés

Kiállítás
  LV Kulturális kiállítás
     Piac
     Piaci létesítmény
     Vásár

KIÁLLÍTÁSI KATALÓGUS
 X Vásári katalógus

KIÁLLÍTÁSSZERVEZÉS
  H  Vásárszervezés
  F  Szervezés
  R  Vásár
  X  Kereskedelemszervezés

Kiállítóterem
  LV Galéria
     Képtár
     Mintabolt

KIBERNETIKA
  HV  Irányítás
  F  Információ- és rendszertudomány
  A  Biokibernetika
    Matematikai kibernetika
    Műszaki kibernetika
  P  Irányítástechnika
  X  Rendszerelmélet

Kibertér
  L  Internet

Kibocsátás
  LV Anyagkibocsátás
    Emisszió

Kicsapás
  M: Vegyipari művelet
  L  Kicsapatás

KICSAPATÁS
  H  Aggregátum
    Kicsapás
  HV  Izolálás
    Kicsapódás
  F  Hidraulikus/pneumatikus szétválasztás
  R  Kinyerés
  E  Kisózás
    Kristályosítás
    Lecsapódás
  X  Koagulálás
    Peptizálás

Kicsapódás
  LV Kicsapatás
    Lecsapódás

Kidolgozás
  L  Megmunkálás

Kiégetés
  L  Égetés

Kiegyenlítés
  L  Kompenzálás

KIEGYENLÍTŐDÉS
 E Ozmózis
 X Fizikai egyensúly

Kiegyenlítőmű
  L  Differenciálmű

KIEGYENSÚLYOZÁS
 R Forgórész

Kifáradás
  LV Fáradtság
    Kifáradási határ

KIFÁRADÁSI HATÁR
  H  Anyagkifáradás
    Kifáradási szilárdság
    Tartamszilárdság
  H&  Korróziós kifáradás
  HV  Fáradás
    Kifáradás
    Tartós folyás
  F  Szilárdság
  E  Fárasztóvizsgálat

Kifáradási szilárdság
  L  Kifáradási határ

Kifáradásvizsgálat
  L  Fárasztóvizsgálat

Kiflisodró
  L& Gyártás
    Péksütemény

KIFŐZDE
 F Vendéglátóipari létesítmény
 X Büfé
   Étterem

KIFUTÓ
 X Állattartási épület
Kigázosítás
  L  Kőszénlepárlás

Kihajlási szilárdság
  L& Nyomó igénybevétel
    Szilárdság

KIHAJTÁS
  M: Bányatérség létesítése
  H  Nagyszelvényű kihajtás
    Vágathajtás
  T    Fejtés
  R    Vágat
  E    Vágathajtógép

KIHALÁS
  H    Kipusztulás
  F    Pusztulás
  X    Elhalás

KIHASZNÁLÁS
  H    Kihasználtság
  H&   Anyagkihasználás
      Anyagveszteség
      Kapacitáskihasználás
  HV   Felhasználás
  R    Gazdaságosság
      Teljesítmény
  E    Gazdasági tervezés
  X    Avulás
      Hasznosítás
      Hulladékfeldolgozás
      Regeneráció
      Veszteség
      Visszanyerés

Kihasználtság
  L  Kihasználás

Kiíratás
  M: Adatkihozatal
  L    Megjelenítés

KIJELZÉS
  H    Jelzésadás
  H&   Képernyős kijelző
  HV   Jeladás
      Jelzés
  E    Detektor
      Jelzőeszköz
      Képernyő
      Kijelző
  X    Jel
      Jelrögzítés
      Mutatószerkezet
      Regisztrálás

KIJELZŐ
  H&   Folyadékkristály elem
      Folyadékkristályos kijelző
  HV   Megjelenítő
      Monitor
  R    Kijelzés
  X    Jelzőeszköz
KIJUTTATÁS
  M: Gáznemű, folyékony és szilárd-ömlesztett közeg kijuttatása
  A   Fuvatás
     Injektálás
     Öntészeti öntés
     Permetezés
     Szórómegmunkálás
  R   Műtrágya
     Növényvédelem
     Növényvédőszer
  E   Kijuttató eszköz
  X   Porlasztás

Kijuttató berendezés
  L  Kijuttató eszköz

KIJUTTATÓ ESZKÖZ
  H   Kijuttató berendezés
  F   Áramlástechnikai berendezés
  A   Fúvóberendezés
     Injektáló berendezés
     Permetező berendezés
     Szóróberendezés
     Szórópisztoly
  R   Kijuttatás

KIKÉSZÍTÉS
  H   Appretálás
  F   Anyagtulajdonság változtatás
  A   Bőrkikészítés
     Textilkikészítés
  E   Appretálószer
     Fehérítés
     Gőzölés
     Impregnálás
     Kilúgozás
     Maratás
     Perzselés
     Szárítás
     Színezés
  X   Felületkezelés

KIKÖTŐ
 F Közlekedési létesítmény
 P Kikötői létesítmény
 X Hajó
   Hajózás
   Vízijármű

KIKÖTŐI LÉTESÍTMÉNY
  H&  Rakpart
  F   Közlekedési létesítmény
  T   Kikötő
  X   Ponton

KILINCSMŰ
 F  Mechanikus hajtómű
 X Szabadonfutó

KILÚGOZÁS
  H   Lúgozás
  H&  Kilúgozott talaj
  HV  Kimosás
  F   Extrahálás
    Vegyipari eljárás
  T  Mosás
  R  Kikészítés
    Talaj
  E  Diffúzör
    Oldószer
  X  Perkoláció

Kilúgozó
  L  Diffúzör

Kilúgozott talaj
  L& Kilúgozás
    Talaj

Kimenet
 L  Output

KIMENETI EGYSÉG
  H  Output egység
  F  Periféria
  A  Nyomtató
  T  Bemeneti-kimeneti egység
  R  Output

Kimosás
 LV Kilúgozás
    Mosás

KIMUTATÁS
 T Ügyvitel

Kínálat
  L  Eladás

Kincstári vagyon
  L  Nemzeti vagyon

KINCSTÁRJEGY
 F  Értékpapír

KINEMATIKA
 F Mechanika
 A Elektrokinematika
 X Kinetika

KINETIKA
 F  Mechanika
 A Elektrokinetika
   Reakciókinetika
 R Ballisztika
 X Dinamika
   Kinematika

Kintlevőség
  L  Forgóeszköz-gazdálkodás

KINYERÉS
  HV  Elkülönítés
    Izolálás
    Kivonás
  F  Gyártás
  T  Élelmiszertechnológia
  E  Abszorbeálás
     Adszorpció
     Centrifuga
     Elpárologtatás
     Extrahálás
     Feltárás
     Kicsapatás
     Kristályosítás
     Lecsapódás
     Léleválasztó
     Pépesítés
     Rostosítás
     Szeparátor
  X   Eltávolítás
     Elvonás

Kinyomás
  L Eltávolítás

Kioldás
  L  Extrahálás

Kioldásos frakcionálás
  L& Extrahálás
    Oldószer

KIÖMLÉSI MAGMÁS KŐZET
 F Magmás kőzet
 A Andezit
   Bazalt
   Diabáz
   Porfirit
   Riolit
   Trachit

KIÖNTÉS
  M: Köztes terek feltöltése öntéssel
  F   Kötőalakítás
  R   Nemoldható kötés
  E   Műanyagöntés
     Öntészeti öntés
  =   Árvízvédelem

Kipréselés
  L  Eltávolítás

KIPUFOGÓ
  H&  Kartergáz kibocsátás
     Kipufogógáz
  T   Belsőégésű motor
  X   Hangtompítás

Kipufogógáz
  L& Égéstermék
    Kipufogó

Kipusztulás
  L  Kihalás

KIRAKATRENDEZÉS
 F Üzleti szolgáltatás
 R Üzlet
 X Dekoráció
   Formatervezés
     Reklám
     Reklámügynökség
     Vásár

Kirendeltség
  L  Telephely

KIS OLVADÁSPONTÚ FÉM
 F  Fémes anyag

Kisajtolás
  M: Anyag eltávolítása sajtolással, kinyomással, kipréseléssel
  L   Eltávolítás

KISÁLLATELEDEL
  H   Kutyaeledel
     Macskaeledel
  F   Takarmány
  R   Kisállattenyésztés
     Kutyakiképzés
  X   Madáreledel

KISÁLLATTEMETŐ
 F  Temető

KISÁLLATTENYÉSZTÉS
 F  Állattenyésztés
 A Kutyatenyésztés
   Macskatenyésztés
   Nyúltenyésztés
   Prémesállattenyésztés
 E  Kisállateledel

KISEGÍTŐ TEVÉKENYSÉG
 F  Konkrét tevékenység
   Munkavégzés
 A Karbantartás
   Üzemfenntartás
 T  Árutermelés

KÍSÉRLET
  H   Próba
  H&  Reaktorkísérlet
  F   Konkrét tevékenység
  A   Modellkísérlet
     Statisztikai mintavétel
  R   Kutatás
  E   Modelltárgy
  X   Prototípus

Kísérleti kémia
  L   Preparatív kémia

KÍSÉRŐELEM
 F  Elem

KÍSÉRŐFÉM
 F  Fémes anyag

KISFESZÜLTSÉG
 F  Villamos feszültség

KISFREKVENCIÁS REZGÉS
 F  Elektromágneses rezgés
KISGAZDASÁG
  H  Kistermelő
  HV  Családi gazdálkodás
    Kisüzem
    Parasztgazdaság
  F  Mezőgazdasági üzem
  R  Paraszti gazdálkodás
  X  Farmergazdaság
    Tanya

KISGÉP
 F  Munkagép
 R Mezőgazdasági gép

Kisgépesítés
  L  Automatizálás

KISGRAFIKA
 A Játékkártya

KISIPAR
  HV  Háziipar
  F  Könnyűipar
  P  Ipari szövetkezet
    Szabóság
    Zongorahangolás
  R  Javítás
    Kézműipar
    Szakipar
    Szolgáltatóipar
    Vegyipar

KISKERESKEDELEM
  HV  Kiskereskedő
  F  Kereskedelem
  P  Mintabolt
    Műszaki cikk
    Önkiszolgáló rendszer
    Piaci létesítmény
    Üzlet
    Vegyesiparcikk
    Vevőszolgálat
    Zálogház

Kiskereskedő
  LV Kiskereskedelem
    Üzlet

Kismintakísérlet
  L& Áramlástechnika
    Mérés
    Modelltárgy

KISMOTOR
 F Motor

KISÓZÁS
 R Kicsapatás
 X Sózás

KISPLASZTIKA
 A Embléma
   Érem
  E  Vésnök

KISSZÁMÍTÓGÉP
 F  Számítógép

Kistermelő
  L  Kisgazdaság

KISÜLÉS
  H  Villamos kisülés
  H&  Felületi kisülés
    Gázkisülés
    Szikragyújtás
  HV  Kúszás
  F  Fényjelenség
  A  Parázsfénykisülés
    Szikra
    Villám
    Villamos ív
  T  Plazmatechnika
    Vákuumtechnika
  E  Elektród
  X  Gyújtás
    Gyújtószerkezet
    Plazma

Kisüzem
  LV Kisgazdaság
    Vállalat

KISVÁLLALKOZÁS
  H  Betéti társaság
    Polgári jogi társaság
  F  Vállalat
  A  Egyéni vállalkozás
    Közkereseti társaság
  X  Vállalkozás

KISVASÚT
 F  Keskenynyomközű vasút

KISZÁLLÍTÁS
  HV  Expedíció
  F  Teherszállítás
  E  Raktár

Kiszáradás
  LV Elszáradás
    Szárazság

KISZEDŐGÉP
 F  Betakarító gép

Kiszerelés
  L  Csomagolástechnika

KISZORÍTÁSOS KROMATOGRÁFIA
 F  Kromatográfia

KISZORÍTÁSOS ÖNTÉS
 F  Szakaszos öntés

Kiterjedési hő
  L& Fizikai hő
    Hőtágulás
Kitermelés
  L  Bányászat

KITIN
 X Rovar

KITÖRÉS
 A Gejzír
   Szénhidrogén kitörés
   Szolfatára
   Vulkánkitörés

KITÖRÉSGÁTLÓ
 T Fúrólyuk
   Mélyfúróberendezés
 R Szénhidrogén kitörés

KITÜNTETÉS
  HV  Díj
  X  Érem

KIÜTÉS
 F  Betegségtünet
   Bőrbetegség
 A Csalánkiütés

Kivágás
  L  Vágás

Kivágószerszám
  L  Vágókészülék

Kiválás
  L  Szegregáció

KIVÁLTÓ SZÁMLÁLÓ
  H  Geiger-müller számlálócső
  F  Impulzus-számlálócső

Kivitel
  LV Építés
    Export
    Output
    Szerkezeti kivitel

Kivitelezés
  LV Beruházás
    Építés

Kivonás
  LV Elvonás
    Kinyerés
    Matematikai művelet

KIZÁRÓDÁS
 X Bél
   Elzáródás
   Sérv

KLASZTER
  HV  Cluster
  F  Anyagszerkezet
  E  Klaszter-elemzés
  X  Klaszter-vegyület
    Molekulaszerkezet
    Zárvány
  =  Csoport

KLASZTER-ELEMZÉS
  HV  Cluster
  T  Matematikai statisztika
  R  Klaszter
    Numerikus osztályozás

KLASZTER-VEGYÜLET
  HV  Cluster
  F  Atomrácsvegyület
  X  Fémvegyület
    Klaszter
    Komplex vegyület

Kleisztogámia
  L  Önbeporzás

KLEPTOMÁNIA
 F Kóros lelkiállapot

Kliens
  LV Kliensszoftver
    Szerver
    Ügyfélszolgálat

Kliens-szerver rendszer
  L  Szerver

KLIENSSZOFTVER
  HV  Kliens
  F  Szoftver
  A  Böngésző
  X  Szerver

Klímaberendezés
  L  Légkondicionáló berendezés

Klimaktérium
  L  Menopauza

KLÍMATECHNIKA
  H  Klimatizálás
    Légkondicionálás
  HV  Léghűtés
    Levegőhűtés
    Párásítás
  F  Hőtechnika
  P  Higrometria
    Légellátás
    Légkondicionáló berendezés
    Párásodás
  X  Épületgépészet
    Fűtés
    Légtechnika
    Portechnika
    Szellőzéstechnika

KLÍMATERÁPIA
  HV  Barlangterápia
  F  Gyógyítás
  E  Időjárás

Klimatizálás
  L  Klímatechnika

Klimatológia
  L  Éghajlattan

Klinika
  L  Kórház

KLINIKAI KÉMIA
 F  Kémia
 T  Orvostudomány
 X Gyógyszerkémia

KLISZTRON
 F  Elektroncső

KLOÁKA
 X Ürülék

KLÓN
  H  Genetikailag módosított szervezet
    Klónozás
  F  Biotípus
  T  Genetika
    Mikrobiológiai technológia

Klónozás
  L  Klón

KLÓR
 F Halogén elem

KLORID
 F Halogenid
 A Vinilklorid

KLORIT
 F Szilikátásvány

KLÓRKAUCSUK
 F Műkaucsuk

KLOROFIL
 X Fotoszintézis

KLÓROZÁS
 F Halogénezés
 R Csírátlanítás
   Víztisztítás

KNOW-HOW
 R Műszaki fejlesztés
 X Szabadalomügy
   Technológiaátvitel

KNOWARE
 F Szoftver
 X Adat
  Ismeret
Koaguláció
 L  Koagulálás

KOAGULÁLÁS
  H  Flokkuláció
    Flokkulátor
    Koaguláció
    Pelyhesítőanyag
  T  Kolloidika
  R  Gél
    Szol
  X  Agglutináció
    Diszpergálás
    Kicsapatás
    Peptizálás

KOALÍCIÓS IDŐSZAK
 X Újjáépítés

KOBALT
 F Átmeneti fém
   Savképzőfém

KÓBORÁRAM
 F Áram
 R Korrózió
 X Csővezeték
   Vágány
   Villamos vontatás

KOCKÁZAT
 T Kockázat menedzsment
 X Befektetési tanácsadás
   Tőkebefektetés
   Vállalatalapítás
   Vállalkozás

KOCKÁZAT MENEDZSMENT
 F Szervezés
 T Bankinformatika
 P Kockázat
 X Változás menedzsment

Kockázati életbiztosítás
 L  Életbiztosítás

KOCSI
  M: Élő erővel mozgatott jármű
  H  Szekér
  F  Pályához nem kötött jármű

Kocsiszekrény
 L   Karosszéria

Kocsiszolgálat
 L& Járműszolgálat
    Vasúti kocsi

Kocsma
 LV Étterem
    Italbolt

KÓD
  H  Kódolás
  F  Jelrendszer
  A  Vonalkód
  X  Jelátvitel
    Kriptográfia

KÓDÁTALAKÍTÓ
  H  Átkódoló
    Dekódoló
    Kódoló
  HV  Jelátalakító
    Konverter
  F  Átalakító
  R  Digitális jelfeldolgozás

Kódolás
 L   Kód

Kódoló
 L  Kódátalakító

Koenzim
 L  Enzim

KOFFEIN
 T Kávé

KOGNITÍV PSZICHOLÓGIA
 F Lélektan

KOHÁSZAT
  H  Kohómérnöki ismeretek
    Metallurgia
  H&  Ércszállító berendezés
    Kohászati anyagmozgató berendezés
  F  Nehézipar
    Technika
  A  Elektrokohászat
    Fémkohászat
    Hidrometallurgia
    Pirometallurgia
    Porkohászat
    Vákuumkohászat
    Vaskohászat
  P  Metallográfia
    Olvasztás
  R  Gépipar
  X  Képlékeny alakítás
    Öntészet

Kohászati anyagmozgató berendezés
 L& Anyagmozgató berendezés
    Kohászat

KOHÁSZATI TERMÉK
 F Ipari termék
 A Cső
   Fémes anyag
   Hengerelt termék
   Húzott termék
   Idomvas
   Kovácsolt termék
   Nyersvas
   Öntött termék
   Sajtolt termék
   Színesfém
 R Szerkezeti anyag
KOHÁSZATI ÜZEM
 F Iparvállalat

KOHÉZIÓ
 F Molekuláris erő
 R Húzó igénybevétel
 E Tixotrópia
 X Adhézió

Kohó
 L   Nagyolvasztó

KOHÓELEGY
 P Érc
   Mészkő
 X Nagyolvasztó

Kohógáz
 L& Gáz
   Nagyolvasztó

Kohómérnöki ismeretek
 L  Kohászat

KOKCIDIÓZIS
 E Spórás

KOKILLA
 F Tartós forma
 X Kristályosító

KOKSZ
  H&  Kokszolás
    Koksztüzelés
  F  Kőszéntermék
    Szilárd tüzelőanyag
  X  Nagyolvasztó

Kokszgyártás
 L  Kőszénlepárlás

KOKSZKÉMIA
 F Kémia
 P Kőszénlepárlás
 E Szerves kémia
 X Kőolajkémia

Kokszolás
 L& Koksz
    Kőszénlepárlás

Koksztüzelés
 L& Koksz
    Széntüzelés

KOKTÉL
  M: Bárital
  F  Égetett szeszesital

Kolbász
 L   Húsáru
KOLERA
 F Bakteriális fertőzés

KOLESZTERIN
 F Élettani hatású anyag

KÓLIBAKTÉRIUM
 R Kólihasmenés

KÓLIHASMENÉS
 F Gyomorbetegség
 E Kólibaktérium

KOLLEKTIVIZÁLÁS
 X Mezőgazdasági termelőszövetkezet

KOLLOID
  H  Kolloid állapot
    Kolloid rendszer
  F  Diszperzió
  A  Asszociációs kolloid
    Gél
    Kolloid oldat
    Szol

Kolloid állapot
 L   Kolloid

KOLLOID OLDAT
  H  Liofil kolloid
  F  Kolloid
    Oldat
  X  Valódi oldat

Kolloid rendszer
 L   Kolloid

Kolloidálás
 L   Diszpergálás

KOLLOIDIKA
  H  Kolloidkémia
  F  Fizikai kémia
  P  Dialízis
    Diszpergálás
    Diszperzió
    Duzzadás
    Koagulálás
    Tixotrópia
    Zsugorodás
  X  Felületfizika
    Felületkémia
    Molekuláris kémia

Kolloidkémia
 L   Kolloidika

KOLONNA
  H&  Desztillálóoszlop
  HV  Oszlop
  F  Vegyipari reaktor
  R  Desztillációs berendezés
  X  Elárasztó művelet
  =  Tányér
    Torony

KOLORIMETRIA
  H&  Kolorimetrikus hőmérsékletmérés
  F  Optikai analízis

Kolorimetrikus hőmérsékletmérés
 L& Hőmérsékletmérés
    Kolorimetria

KOMBÁJN
  H  Arató-cséplőgép
  F  Betakarító gép
  P  Aratógép
    Cséplőgép

Kombinált gép
 L  Többcélú gép

KOMBINATORIKA
 F Matematika
 R Valószínűségszámítás

KOMMANDÓSOK
 F Fegyveres testület
 X Deszant-alakulat

Kommunális ellátás
 L Közszolgáltatás

KOMMUNÁLIS JÁRMŰ
 F Különleges gépjármű
 A Köztisztasági gépkocsi
  Szemétgyűjtő gépkocsi
  Útkarbantartó gépkocsi

Kommunális létesítmény
 L Közösségi létesítmény

Kommunális szolgáltatás
 L Közszolgáltatás

KOMMUNIKÁCIÓ
  HV  Közlés
  A  Tömegkommunikáció
  X  Információ

Kommunikációelmélet
 LV Információelmélet
   Kommunikációtudomány

Kommunikációipar
 L Tömegkommunikáció

Kommunikációs rendszer
 L Hírközlőrendszer

Kommunikációs technika
 L Híradástechnika

KOMMUNIKÁCIÓTUDOMÁNY
  HV  Kommunikációelmélet
  F  Információ- és rendszertudomány
KOMMUTATÍV ALGEBRA
 F Számelmélet

KOMMUTÁTOR
 F Egyenirányító
 T Egyenáramú gép
 R Frekvenciaátalakitó

KOMMUTÁTOROS GÉP
 F Aszinkrongép

Kompakt lemez
 L  Cd

KOMPAKT TALAJ
 F Talaj

KOMPANDOR
 T Impulzustechnika

KOMPENZÁLÁS
  H  Kiegyenlítés
  H&  Kompenzált gép
  T  Átviteltechnika
    Irányítástechnika
  X  Jelátvitel

Kompenzált gép
 L& Kompenzálás
   Villamos forgógép

KOMPLEX FÜGGVÉNY
 F Függvény

KOMPLEX VEGYÜLET
  H  Koronavegyület
  H&  Komplexkémia
  F  Koordinációs vegyület
  A  Kelát
  X  Klaszter-vegyület
    Molekulavegyület

Komplexkémia
 L& Kémia
   Komplex vegyület

KOMPLEXOMETRIA
 F Térfogatos analízis

KOMPLEXUS
 T Mélylélektan
 P Elfojtás
 = Gátlás

KOMPONENS
 F Anyag szerkezet szerint
 T Elegy
   Oldat

Komposzt
 L  Szerves trágya

KOMPOSZTÁLÁS
 R Szerves trágya
KOMPÓT
 F Étel
 X Befőtt
   Köret

KOMPOZIT ANYAG
  H  Erősített műanyag
    Kompozit-polimer
  HV  Szénszállal erősített műanyag
    Textil-gumi rendszer
    Textilerősítésű műanyag
    Üvegszállal erősített műanyag
    Üvegvázas műanyag
  F  Anyag szerkezet szerint
    Műanyag
  A  Fémvázas műanyag
  R  Szerkezeti anyag
  X  Szálerősítésű műanyag
    Szendvics anyag

Kompozit-polimer
 L  Kompozit anyag

Kompresszibilitás
 L  Összenyomhatóság

KOMPRESSZIÓ
  H  Komprimálás
    Összenyomás
  HV  Sűrítés
  F  Állapotváltozás
  T  Légtechnika
  E  Kompresszor
  X  Dekompresszió
    Diesel-motor
    Hőtágulás
    Összenyomhatóság

Kompressziógyújtású gép
 L  Diesel-motor

KOMPRESSZOR
 F Gáz- és légszállító berendezés
   Léggép
 A Turbókompresszor
 T Pneumatika
 R Kompresszió
 X Gázszivattyú
   Légnyomásos motor
   Légszivattyú
   Szívás

Komprimálás
 L  Kompresszió

KONCENTRÁCIÓ
  H&  Porkoncentráció
    Pormentesség
    Porterhelés
  F  Paraméter
  A  Oldhatóság
  X  Elegy

KONCENTRÁTOR
  H  Adattömörítő
  T  Kapcsolástechnika
KONCESSZIÓ
 F Bérbeadás
   Engedély
   Kedvezmény

Konda
 L  Csorda

Kondenzáció
 LV Besűrítés
   Kémiai kondenzáció
   Lecsapódás

KONDENZÁCIÓS ERŐMŰ
 F Hőerőmű

KONDENZÁCIÓS FÉMEZÉS
 F Bevonás fémmel
 T Vákuumtechnika
 X Gőzfázisú leválasztás

Kondenzációs termék
 L  Lecsapódás

Kondenzált anyag
 L  Lecsapódás

KONDENZÁLT ANYAGOK FIZIKÁJA
 F Fizika
 R Félvezető technika
 X Epitaxia
   Szilárdtestfizika

KONDENZÁLT GYŰRŰS VEGYÜLET
 F Gyűrűs vegyület

KONDENZÁTOR
  M: Villamos töltés tárolására alkalmas eszköz, készülék
  H& Lc-szűrő
  F   Villamos szerelési anyag
  X   Villamos kapacitás
  =   Gőzkondenzátor

Kondícionáló terem
 L  Body building

Kondukció
 LV Hővezetés
   Villamos vezeték

Konduktivitás
 L  Konduktometria

KONDUKTOMETRIA
  H   Dielektrometria
     Konduktivitás
  H&  Konduktometriás titrálás
  F   Elektroanalízis
  E   Villamos vezetés
  X   Elektrolit

Konduktometriás titrálás
 L& Konduktometria
    Térfogatos analízis

KONFEKCIÓIPAR
  H  Ruhagyár
    Ruházati ipar
    Textilruházati ipar
  HV  Varroda
  F  Könnyűipar
  P  Kesztyű
    Konfekcióipari technológia
    Konfekcióipari termék
    Próbababa
    Ruházat
    Szabóság
  E  Bőripar
    Szőrmeipar
    Textilipar

KONFEKCIÓIPARI GÉP
 F Könnyűipari gép
 A Cipőipari gép
   Szabászgép
   Varrógép
   Vasalógép
 T Konfekcióipari technológia
 X Textilipari gép

KONFEKCIÓIPARI TECHNOLÓGIA
 F Könnyűipari technológia
 T Konfekcióipar
 P Konfekcióipari gép
   Szabás
   Varrás
   Vasalás
 X Divattervezés
   Textiltechnológia

KONFEKCIÓIPARI TERMÉK
 F Könnyűipari termék
 A Ponyva
   Ruházat
   Sátor
   Zsák
 T Konfekcióipar
 R Divatáru

KONFERENCIA
  H  Kongresszus
    Távkonferencia
  F  Rendezvény
  X  Egyetem
    Tanácskozás

Konferenciaszervezés
 L  Rendezvényszervezés

KONFLIKTUS
 R Stressz
 E Konfliktuskezelés
 X Szervezés

KONFLIKTUSKEZELÉS
  HV  Bánásmód
  F  Válságmenedzselés
  R  Konfliktus
    Szervezés
  E  Szervezési tanácsadás
    Változás menedzsment
  X  Emberi tényező

KONFORMÁCIÓ
 T Sztereokémia

KONGLOMERÁTUM
 F Törmelékes üledékes kőzet

Kongresszus
 L  Konferencia

KONJUNKTÚRA
 F Változás
 R Gazdasági növekedés
 X Recesszió

KONKRÉT TEVÉKENYSÉG
 F Tevékenység
 A Alkalmazás
   Csere
   Egészségügyi és jóléti tevékenység
   Előállító tevékenység
   Gyűjtés
   Információs tevékenység
   Kisegítő tevékenység
   Kísérlet
   Kulturális tevékenység
   Mozgatás
   Működtetés
   Szolgáltatás
   Tároló és továbbító tevékenység
   Változtatás

Konkurrencia
 L  Gazdasági verseny

KONKURRENS PROGRAMOZÁS
 F Programozás

Konstrukció
 LV Műszaki szerkezet
    Struktúra

Konszern
 L  Gazdasági egyesülés

Kontakt katalitikus reaktor
 L& Katalízis
    Vegyipari reaktor

KONTAKTLENCSE
 F Optikai cikk
 E Látszerészet
 X Szem
   Szemüveg
 = Lencse

KONTAKTOR
 F Villamos kapcsolókészülék
KONTAKTPALA
 F Pala

KONTÉNER
  H  Billenős szállítótartály
    Szállítótartály
  H&  Konténeres szállítás
  F  Tartály

Konténeres szállítás
 L& Konténer
    Teherszállítás

KONTINUUMMECHANIKA
 F Mechanika

KONTRAKCIÓ
 F Mechanikai alakváltozás
 X Nyúlás

Kontroll vizsgálat
 LV Ellenőrzés
    Mérés
    Orvosi diagnosztika

KONTROLLER
  H  Kapcsolóhenger
  F  Villamos kapcsolókészülék
  A  Mikrokontroller

Konvejor
 L  Függőkonvejor

Konvekció
 L  Hőáramlás

Konvektor
 L  Fűtőtest

Konvergencia
 L& Matematikai analízis
    Matematikai sor

Konvertáló program
 L  Kezelőprogram

Konverter
 LV Acélkonverter
    Átalakító
    Kódátalakító
    Mérőátalakító
    Villamos átalakító

Konverteres acélmű
 L& Acélmű
    Szélfrissítéses acélgyártás

Konvertibilitás
 L  Deviza

KONYHA
 F Helyiség
 A Hidegkonyha
 T  Konyhatechnika
 P  Konyhaberendezés
    Konyhagép
 X  Főzés
    Sütés

KONYHABERENDEZÉS
 H  Konyhafelszerelés
    Konyhaüzemi berendezés
 F  Vendéglátóipari berendezés
 A  Főzőberendezés
    Konyhagép
    Sütőberendezés
    Tűzhely
 T  Konyha
 X  Háztartási berendezés
    Hűtőgép

Konyhafelszerelés
 L  Konyhaberendezés

KONYHAGÉP
 H  Konyhai robotgép
    Konyhaüzemi gép
 F  Konyhaberendezés
 A  Keverőgép
 T  Konyha

Konyhai robotgép
 L  Konyhagép

Konyhakert
 L  Házikert

Konyhakerti növény
 L& Házikert
   Növény

KONYHASÓ
 HV  Só
 F  Ízesítőszer
    Szervetlen só
 T  Kősó
 R  Sózás
 X  Sótűrés

KONYHATECHNIKA
 F Élelmiszertechnológia
 P Főzés
   Hámozás
   Keverés
   Konyha
   Sütés
   Szeletelés
 R Élelmiszeripar
 X Étterem
   Gasztronómia

Konyhaüzemi berendezés
 L  Konyhaberendezés

Konyhaüzemi gép
 L  Konyhagép
KONZERV
  H&  Konzervdoboz
  F   Étel
     Tartósítóipari termék
  A   Befőtt
     Lekvár
  R   Hús
     Zöldségféle
  X   Eltarthatóság

KONZERVÁLÁS
  H   Élelmiszertartósítás
     Tartósítás
  H&  Befőzés
     Gyümölcstartósítás
     Tartóstej
  F   Anyagkezelés
  A   Aszalás
     Savanyítás
  T   Bőripari technológia
     Élelmiszertechnológia
     Tartósítóipar
  R   Bőrkikészítés
     Tartósítóipari termék
  E   Élelmiszer hőkezelés
     Konzervipari berendezés
     Pácolás
     Pasztőrözés
     Sózás
     Tartósítószer

Konzerválószer
 L  Tartósítószer

Konzervdoboz
 L& Doboz
    Konzerv

Konzervipar
 L  Tartósítóipar

KONZERVIPARI BERENDEZÉS
 F Élelmiszeripari berendezés
 T Tartósítóipar
 R Konzerválás

KONZOL
  M: Számítógép elsődleges kezelőszerve
  F   Hardver
  X   Adatsín
  =   Konzoltartó

KONZOLTARTÓ
  H   Karostartó
  F   Tartószerkezet
  =   Konzol

Konzvervgyár
 L  Tartósítóipar

KOOPERÁCIÓ
  H   Együttműködés
     Regionális együttműködés
  H&  Vámunió
  F   Szervezés
  A   Franchising
    Nemzetközi együttműködés

Koordináció
 L  Szervezés

KOORDINÁCIÓS VEGYÜLET
 F Vegyület
 A Komplex vegyület
   Molekulavegyület
   Szendvics vegyület
 X Kémiai kötés

KOORDINÁTARENDSZER
  H&  Koordinátatranszformáció
  F  Rendszer
  T  Geometria
  X  Matematikai transzformáció

Koordinátatranszformáció
 L& Koordinátarendszer
    Matematikai transzformáció

KOPÁS
  H&  Erkölcsi kopás
    Kopásvizsgálat
  HV  Elhasználódás
  R  Értékcsökkenés
  E  Súrlódás
  X  Abrázió
    Avulás
    Kenés
    Kopásállóság

Kopásálló acél
 L& Acél
    Kopásálló ötvözet

Kopásálló bevonat
 L& Bevonat
    Kopásállóság

KOPÁSÁLLÓ ÖTVÖZET
  H&  Kopásálló acél
  F  Ötvözet

KOPÁSÁLLÓSÁG
  H  Dörzsállóság
    Kopási érték
  H&  Kopásálló bevonat
    Súrlódáscsökkentő anyag
  X  Keménység
    Kopás
    Súrlódás

Kopási érték
 L   Kopásállóság

Kopásvizsgálat
 L& Kopás
    Roncsolásos anyagvizsgálat

KOPASZSÁG
  H  Hajhullás
  T  Bőrgyógyászat
  X  Haj
KOPASZTÁS
 F Eltávolítás
 T Bőripari technológia
 R Toll

KOPLALÁS
 F Éhezés
 A Böjt
 R Fogyókúra
   Soványság
 E Diéta
 X Étrend
   Étvágy
   Táplálkozás

KOPOLIMER
 F Polimerizátum

KOPTATÁS
 F Mechanikai felületkezelés
 E Szemcsesugaras felületkezelés
 X Forgácsolás

Kor
 LV Betegség
   Idő

Koraellés
 L   Vetélés

KORAÉRÉS
 F Érés

Koraszülés
 L  Vetélés

KÓRBONCTAN
 F Anatómia
 T Kórtan

KÓRÉLETTAN
 F Élettan
 T Kórtan

KORHADÁS
 F Növénybetegség tünet

KÓRHÁZ
  H   Klinika
  F   Egészségügyi és szociális intézmény
  A   Katonai kórház
  P   Műtő
  X   Ápolónő
     Betegségbiztosítás
     Biztosításügy
     Orvosi berendezés
     Rendelőintézet
     Tüdőbeteg-gondozó intézet

Kórházi
  M:H: Lásd még az "orvos..." szóösszetételeknél
  L   Orvostechnika
Kórházi ápolás
 L  Ápolás

Kórházi berendezés
 L  Orvosi berendezés

KÓRHÁZI ZÁRÓJELENTÉS
 X Ápolás

Kórháztechnika
 L  Orvostechnika

KORLÁT
 R Közlekedés
 X Kerítés
 = Határérték

KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
  M: A tagok törzsbetéteiből álló alaptőkével működő, kifelé a vagyonával felelő társaság
  F   Gazdasági társaság

KORMÁNYSZERKEZET
 F Irányítástechnikai berendezés
  Járműrészegység

KORMEGHATÁROZÁS
  H&  Radiokarbon-kormeghatározás
  HV  Időmeghatározás
  R   Kronológia
  E   Pollenanalízis
     Racemizáció

KÓROKOZÓ
 F Kártevő
 T Járványtan
   Kóroktan
 R Fertőző betegség
 X Ellenállóképesség

KÓROKOZÓMENTESSÉG
 F Biológiai tulajdonság

KÓROKTAN
 F Kórtan
 P Betegség
   Kórokozó
 X Toxikológia

KOROM
 F Égéstermék
   Elemi szén
 X Füst

Koronavegyület
  M: Crown compounds
  L   Komplex vegyület

KORONÁZÁS
 F Beiktatás

KÓROS FOLYAMAT
 F Élettani folyamat
 A Daganat
   Élettani sérülés
    Fejlődési rendellenesség
    Gyulladás
    Ideges zavar
    Keringési zavar
    Regresszív folyamat
    Szervi működési zavar

Kóros lágyulás
 L   Csontlágyulás

KÓROS LELKIÁLLAPOT
  H  Lelki betegség
    Pszichopátia
  HV  Lelki rendellenesség
    Lelki zavar
    Pszichés zavar
  F  Betegség
    Lelkiállapot
  A  Ágybavizelés
    Alvászavar
    Autizmus
    Felejtés
    Hallucináció
    Kleptománia
    Nemi eltévelyedés
    Neurózis
    Pánik
    Szexuális zavar
    Tudatzavar
    Viselkedészavar
  T  Patopszichológia
  E  Lelki károsodás
    Pszichodiagnosztika

KORPA
 F Takarmány
 E Gabona

KORPÁSODÁS
  H  Seborrhoea
  F  Bőrbetegség

KORRELÁCIÓSZÁMÍTÁS
 T Matematikai statisztika
 X Regressziószámítás

KORRÓZIÓ
  H  Lyukkorrózió
  H&  Biológiai korrózió
    Elektrokémiai korrózió
    Kábelkorrózió
    Kémiai korrózió
    Korróziós kár
    Korróziós kifáradás
    Kristályközi korrózió
    Légköri korrózió
    Reve
    Rozsda
  HV  Oxidképződés
  F  Oxidáció
  E  Kóboráram
    Korróziós közeg
    Korróziós vizsgálat
    Korrózióvédelem
  X  Oxid

Korrózióálló acél
 L& Acél
    Korrózióálló ötvözet

KORRÓZIÓÁLLÓ ÖTVÖZET
  H&  Korrózióálló acél
    Rozsdamentes acél
  F  Ötvözet
  A  Lúgálló ötvözet
    Saválló ötvözet
  R  Korrózióvédelem
    Rozsdamentes termék
  X  Korrózióállóság

KORRÓZIÓÁLLÓSÁG
  H  Rozsdaállóság
  F  Állósági tulajdonság
  E  Korrózióvédelem
  X  Korrózióálló ötvözet

Korróziós kár
 L& Gazdasági veszteség
    Korrózió

Korróziós kifáradás
 L& Kifáradási határ
    Korrózió

KORRÓZIÓS KÖZEG
 F Anyag tulajdonság szerint
 R Korrózió
 X Agresszív anyag

KORRÓZIÓS VIZSGÁLAT
 F Anyagvizsgálat
 R Korrózió

KORRÓZIÓVÉDELEM
  H  Rozsdamentesítés
    Rozsdavédelem
  HV  Oxidációgátlás
  F  Felületvédelem
  P  Rozsdamentes termék
  R  Korrózió
    Korrózióállóság
  E  Alvázvédelem
    Felületkezelés
    Korrózióálló ötvözet
    Passziválószer
  X  Időjárásállóság

KORRUPCIÓ
 X Privatizáció

Korszerűsítés
 L  Fejlesztés

Kórszövettan
 L  Sejtkórtan

KÓRTAN
  H  Patológia
  F  Orvostudomány
  A  Állatkórtan
    Elmekórtan
    Kóroktan
    Meteoropatológia
    Neuropatológia
    Növénykórtan
    Sejtkórtan
    Szociálpatológia
    Tünettan
  T  Biológia
  P  Kórbonctan
    Kórélettan

Kórtünettan
 L  Tünettan

KORUND
 F Nagykeménységű anyag
   Oxid-hidroxid-ásvány
 R Csiszolóanyag
   Tűzálló anyag

KOSÁRFONÁS
  H  Fonottáru
  T  Kézműipar
  X  Fonófűztermesztés

KOSZORÚKÉSZÍTÉS
 T Kézműipar
 R Koszorúzás
   Temetkezés
   Ünnep
 X Gyászruha
   Sírkő

KOSZORÚZÁS
 E Koszorúkészítés

Kotlás
 LV Keltetés
    Költés

Kotló
 LV Költés
   Tyúkalakú

KOTRÁS
 F Földmunkagép
 E Kotrógép

KOTRÓGÉP
  H  Exkavátor
  F  Földmunkagép
  R  Kotrás

KOVÁCSBERENDEZÉS
  H  Kovácsológép
  F  Képlékenyalakító szerszámgép
  R  Kovácsolás
  X  Sajtológép

KOVÁCSOLÁS
  H&  Kovácsolószerszám
  F  Nyomóalakítás
  R  Kovácsolt termék
  E  Kovácsberendezés
Kovácsológép
 L  Kovácsberendezés

Kovácsolószerszám
 L& Kovácsolás
    Szerszám

KOVÁCSOLT TERMÉK
 F Kohászati termék
 E Kovácsolás

KOVALENS KÖTÉS
 H  Molekuláris kötés
 F  Kémiai kötés
 E  Molekuláris erő
 X  Atomrácsvegyület
    Molekulaszerkezet

KOVAPALA
 F Pala

Kovasav
 L& Szervetlen sav
    Szilícium

KOZMETIKA
 H  Lábápolás
    Manikűr
    Műköröm
    Pedikűr
 HV  Gyógykozmetika
    Hajápolás
    Szépségápolás
 F  Szolgáltatóipar
 A  Kutyakozmetika
 T  Kozmetikai ipar
 R  Testápolás
 E  Kozmetikum
 X  Body building
    Fodrászat
    Fülcimpalyukasztás
    Parfüméria
    Szépségszalon
    Szépségverseny
    Tetoválás

Kozmetikai cikk
 LV Kozmetikai ipar
    Kozmetikum

KOZMETIKAI IPAR
 HV  Kozmetikai cikk
 F  Vegyipar
 A  Parfüméria
 P  Drogéria
    Kozmetika

KOZMETIKUM
 HV  Illatszer
    Kozmetikai cikk
 F  Vegyiáru
 T  Háztartásvegyipar
 R  Fodrászkellék
    Kozmetika
 E  Drogéria
    Illóanyag
   X  Háztartási vegyiáru
     Higiéniai termék

KOZMIKUS BIOLÓGIA
 F Biológia
 T Csillagászat

KOZMIKUS GEODÉZIA
 F Geodézia
 T Csillagászat

KOZMIKUS SUGÁRZÁS
 F Csillagászati jelenség
   Sugárzás
 X Világűr

KOZMOLÓGIA
   H&  Világmodell
   F  Természettudomány
   P  Világűr
   E  Csillagászat

Kő
   LV Műkő
    Terméskő

KŐAGYAG TERMÉK
 F Finomkerámiaipari termék
 T Fazekasság

Kőbánya
 L& Bánya
   Kőbányászat

KŐBÁNYÁSZAT
   H  Kőfejtés
   H&  Kőbánya
   F  Bányászat
   R  Márvány

KÖD
 F    Aeroszol
 X    Felhő
     Füst
     Nedvesség

KÖDKAMRA
 F Nyomjelző detektor

Kőfaragás
 L  Kőfaragóipar

KŐFARAGÓIPAR
   H  Kőfaragás
   F  Építőipar
   P  Terméskő
   R  Márvány
   X  Épületszobrászat
     Műkő
     Sírkő

Kőfejtés
 L   Kőbányászat
KÖHÖGÉS
 F Betegségtünet

KÖHÖGÉSCSILLAPÍTÓ
 F Csillapító- és érzéstelenítőszer
 X Torok
   Tüdő

Kölcsön
 LV Hitelügy
    Kölcsönzés

KÖLCSÖNHATÁS
  H  Egymásrahatás
    Ellenhatás
  HV  Reakció
  F  Hatás
  A  Növény-állat kölcsönhatás
  X  Affinitás
    Élettani reakció

KÖLCSÖNKÖTVÉNY
 F Államkötvény

KÖLCSÖNZÉS
  HV  Hitel
    Kölcsön
  F  Lakossági szolgáltatás
  A  Autókölcsönzés
    Gépkölcsönzés
    Könyvtári kölcsönzés
    Lakáshitel
    Lízing
    Műszerkölcsönzés
    Ruhakölcsönzés
    Videokölcsönzés
  T  Kötelmi jog
    Pénzügy
  E  Könyvtár
  X  Hitelügy
    Kamat

KÖLTÉS
  HV  Kotlás
    Kotló
  E  Tojóház
  X  Fészek

Költésrothadás
 L& Állatbetegség
    Méh

KÖLTÖZTETÉS
 F Lakossági szolgáltatás
 X Szállítmányozás

KÖLTSÉG
  H&  Anyagköltség
    Energiaköltség
    Energiaráfordítás
    Költségelemzés
    Mérlegelemzés
  F  Ráfordítás
  A  Önköltség
  E  Értékcsökkenés
    Gazdasági veszteség
    Költségelszámolás
    Költségvetés
  X  Gazdasági elemzés
    Gazdasági tervezés

Költségelemzés
 L& Gazdasági elemzés
    Költség

KÖLTSÉGELSZÁMOLÁS
 R Költség

Költségszámítás
 LV Árajánlat
    Kalkuláció

KÖLTSÉGVETÉS
  H&  Állami költségvetés
    Katonai kiadás
  P  Államadósság
  R  Költség
  X  Mérlegkimutatás
    Privatizáció
    Vagyonkezelés

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ
  H  Költségvetési terv
  F  Gazdasági jelentés
    Terv

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV
 F Testület

Költségvetési terv
 L   Költségvetési beszámoló

KŐMENTESSÉG
 X Talaj

KŐMŰVESMUNKA
  H  Falazás
  H&  Vakolás
    Vakológép
  A  Betonozás
  T  Építőipar
  R  Lakásépítés
  X  Építész
    Épületburkolat

KÖNNY
 F Testnedv
 X Szem

Könnyen alakítható acél
 L& Acél
   Könnyen alakítható ötvözet

KÖNNYEN ALAKÍTHATÓ ÖTVÖZET
  H&  Könnyen alakítható acél
  F  Ötvözet

KÖNNYŰ KIVITEL
  H&  Könnyűbeton
  F  Szerkezeti kivitel
Könnyűbeton
 L& Beton
   Könnyű kivitel

KÖNNYŰFÉM
 F Nemvasfém
 A Alumínium
   Horgany
   Magnézium
   Titán

KÖNNYŰIPAR
 F Ipar
 A Agráripar
   Bőripar
   Cellulózipar
   Cipőipar
   Élelmiszeripar
   Faipar
   Kisipar
   Konfekcióipar
   Műanyagfeldolgozó ipar
   Nyomdaipar
   Papíripar
   Szolgáltatóipar
   Szőrmeipar
   Textilipar
   Vegyesipar
 P Könnyűipari technológia
 X Feldolgozó ipar

KÖNNYŰIPARI GÉP
 F Ipari berendezés
 A Bőripari gép
   Élelmiszeripari berendezés
   Faipari berendezés
   Kefe- és seprőipari gép
   Konfekcióipari gép
   Könnyűipari mosóberendezés
   Nyomdatechnikai berendezés
   Papíripari gép
   Textilipari gép

KÖNNYŰIPARI MOSÓBERENDEZÉS
 H&  Élelmiszeripari mosóberendezés
    Répamosó gép
    Terménymosó berendezés
    Textilipari mosóberendezés
 HV  Mosóberendezés
 F  Könnyűipari gép
 A  Háztartási mosógép
 R  Mosás
 X  Centrifuga

KÖNNYŰIPARI TECHNOLÓGIA
 F Technológia
 A Bőripari technológia
   Élelmiszertechnológia
   Fatechnológia
   Konfekcióipari technológia
   Papíripari technológia
   Textiltechnológia
 T Könnyűipar
KÖNNYŰIPARI TERMÉK
 F Ipari termék
 A Csomagolószer
   Kárpitosipari termék
   Konfekcióipari termék
   Nyersbőr
   Papíráru
   Textiláru

KÖNNYŰSZERKEZET
  H  Alumíniumszerkezet
  H&  Könnyűszerkezetes építésmód
    Könnyűszerkezetes épület
  HV  Építésszerelés
  F  Teherhordó szerkezet
  A  Pavilon
  T  Magasépítés
  E  Faszerkezet
    Fémszerkezet
    Technológiai szerelés
  X  Acélszerkezet

Könnyűszerkezetes építésmód
 L& Könnyűszerkezet
   Magasépítés

Könnyűszerkezetes épület
 L& Épület
   Könnyűszerkezet

KÖNYV
  H&  Könyvrestaurálás
    Könyvterjesztés
    Papírrestaurálás
  F  Kultúrcikk
  E  Könyvesbolt
    Könyvkiadás
    Könyvkötészet
    Restaurálás

Könyvelés
 L  Számvitel

KÖNYVELŐGÉP
 F Adatfeldolgozó gép

KÖNYVESBOLT
 F Üzlet
 A Antikvárium
 R Hanglemez
   Könyv

KÖNYVKIADÁS
 F Kiadás
 R Könyv

KÖNYVKÖTÉSZET
  H  Spirálozás
  HV  Kötés
  F  Kézműipar
  T  Nyomdaipar
  R  Könyv
  E  Restaurálás
Könyvrestaurálás
 L& Könyv
    Restaurálás

KÖNYVTÁR
  H&  Könyvtári hálózat
    Könyvtári információs rendszer
  A  Magánkönyvtár
  R  Információszolgáltatás
    Kölcsönzés
  E  Könyvtári raktározás
  X  Videotéka

KÖNYVTÁRGÉPESÍTÉS
 R Könyvtári feldolgozás
   Könyvtári raktározás
 X Levéltártechnika

KÖNYVTÁRI FELDOLGOZÁS
  H&  Könyvtári tájékoztatás
  F  Információfeldolgozás
  E  Könyvtárgépesítés

Könyvtári hálózat
 L& Hálózat
    Könyvtár

Könyvtári információs rendszer
 L& Információs rendszer
    Könyvtár

KÖNYVTÁRI KÖLCSÖNZÉS
 F Kölcsönzés
 A Könyvtárközi kölcsönzés

KÖNYVTÁRI RAKTÁROZÁS
 F Raktározás
 R Könyvtár
 E Könyvtárgépesítés

Könyvtári tájékoztatás
 L& Információkeresés
    Könyvtári feldolgozás
    Tájékoztatás

KÖNYVTÁRKÖZI KÖLCSÖNZÉS
 F Könyvtári kölcsönzés

KÖNYVTÁRTUDOMÁNY
 P Információkeresés
   Információs rendszer

Könyvterjesztés
 L& Könyv
    Terjesztés

KÖNYVVÁSÁR
 F Vásár

Könyvvitel
 L  Számvitel
Könyvviteli könyv
 L  Üzleti könyv

KÖNYVVITELI SZOLGÁLTATÁS
 F Üzleti szolgáltatás
 A Controlling
 R Számvitel
 E Könyvvizsgáló
 X Adótanácsadás
   Vagyonértékelés

Könyvvizsgálat
 L& Gazdasági ellenőrzés
    Mérlegkimutatás

KÖNYVVIZSGÁLÓ
 F Szakértő
 R Könyvviteli szolgáltatás
 X Controlling
   Vagyonértékelés

KŐOLAJ
  H  Ásványolaj
    Nyersolaj
  H&  Kőolajszállítás
    Szénhidrogénvagyon
  F  Ásványi energiahordozó
    Olaj
    Szerves üledékes kőzet
  P  Szénhidrogén
  R  Kenőanyag
    Kőolajtermék
  E  Kőolajbányászat
    Kőolajfeldolgozás
  X  Tüzelőanyag
    Üzemanyagtöltő állomás

KŐOLAJ- ÉS FÖLDGÁZKITERMELŐ BERENDEZÉS
 F Ipari berendezés
 A Fúrótorony
   Mélyfúróberendezés
 T Szénhidrogén-bányászat
 R Rezervoártechnika

KŐOLAJBÁNYÁSZAT
  H  Olajbányászat
  HV  Kőolajipar
  F  Szénhidrogén-bányászat
  P  Kőolajvezeték
    Mélyfúrás
    Olajkút
  R  Kőolaj
  X  Földgázbányászat

KŐOLAJFELDOLGOZÁS
  HV  Kőolajipar
    Olajfeldolgozás
  F  Feldolgozás
  P  Kőolajfinomítás
    Kőolajlepárlás
  R  Kőolaj
  E  Kőolajfeldolgozó berendezés

KŐOLAJFELDOLGOZÓ BERENDEZÉS
 F Vegyipari berendezés
  A  Krakkolóberendezés
    Olajfinomító
  R  Kőolajfeldolgozás

KŐOLAJFINOMÍTÁS
 F Finomítás
 T Kőolajfeldolgozás
 P Dehidrogénezés
   Dekarbonizáció
   Fémtelenítés
   Hidrogénezés
   Kéntelenítés
   Paraffinmentesítés
 E Olajfinomító

Kőolajipar
 LV Kőolajbányászat
    Kőolajfeldolgozás

KŐOLAJKÉMIA
  H  Petrolkémia
  F  Kémia
  E  Szerves kémia
  X  Kokszkémia

KŐOLAJLEPÁRLÁS
 F Desztilláció
   Termikus eljárás
 T Kőolajfeldolgozás
 E Hőbontás
   Rektifikálás
 X Izzasztás

Kőolajszállítás
 L& Folyadékszállító berendezés
    Kőolaj

KŐOLAJTERMÉK
  H  Petrolkémiai termék
  F  Vegyipari termék
  A  Benzin
    Bitumen
    Kenőolaj
    Kenőzsír
    Pakura
    Petróleum
    Tüzelőolaj
  E  Kőolaj

KŐOLAJVEZETÉK
  H  Olajvezeték
  F  Csővezeték
  T  Kőolajbányászat
    Szénhidrogénipar

KÖPÜLÉS
 T Élelmiszertechnológia
 R Vaj

KÖRET
 F Étel
 A Savanyúság
 X Kompót
KÖRFOLYAMAT
 F Folyamat
 A Hidrológiai körfolyamat
 X Állapotváltozás
   Entrópia
   Hőszivattyú
   Periódus

Körfűrész
 L  Fűrész

Körfűrészgép
 L  Fűrészgép

Körköszörű
 L  Köszörűgép

Körkötőgép
 L  Kötőgép

Környezetalakítás
 LV Környezetvédelem
    Környezetvédelmi technológia

KÖRNYEZETBARÁT
  H&  Környezetkímélő gazdálkodás
  F  Gazdasági tulajdonság
  X  Környezetvédelmi technológia

KÖRNYEZETEGÉSZSÉGÜGY
 F Egészségügy
 R Környezetszennyezés
   Környezetvédelem
 X Járványtan
   Városökológia

KÖRNYEZETISMERET
  HV  Környezettan

Környezetkárosítás
 L  Környezetszennyezés

Környezetkímélő gazdálkodás
 L& Gazdálkodás
    Környezetbarát

KÖRNYEZETSZENNYEZÉS
  H  Környezetkárosítás
  H&  Sugárszennyeződés
  HV  Szennyeződés
  F  Globális probléma
  A  Hulladékképződés
    Levegőszennyezés
    Talajszennyeződés
  T  Környezetvédelem
  E  Környezetegészségügy
    Sózás
    Szennyezőanyag
  X  Ártalmatlanítás
    Hulladékgazdálkodás

Környezettan
 LV Környezetismeret
    Ökológia

KÖRNYEZETTŰRŐ
 F Gazdasági tulajdonság

KÖRNYEZETVÉDELEM
 HV  Energiakrízis
    Energiaprobléma
    Környezetalakítás
    Tájgondozás
 F  Védelem
 A  Vízvédelem
    Zajvédelem
 P  Környezetszennyezés
    Rekultiváció
 R  Atomerőművi berendezés
 E  Környezetegészségügy
    Környezetvédelmi technológia
    Ökológia
    Zöldek
 X  Hatásvizsgálat
    Légszennyezésmérés
    Növényvédelem
    Politikai mozgalom
    Szemét
    Tájalakítás
    Településügy
    Természetvédelem
    Veszélyes hulladékok kezelése
    Vízvizsgálat

KÖRNYEZETVÉDELMI TECHNOLÓGIA
 HV  Környezetalakítás
 F  Technológia
 P  Ártalmatlanítás
    Hulladékfeldolgozás
    Szemétgyűjtés
    Szennyvíztisztítás
 R  Környezetvédelem
    Rekultiváció
    Vízvédelem
 X  Környezetbarát
    Ökológia

KÖRÖM
 F Szaru

Körülvágás
 L  Vágás

Körülvágószerszám
 L  Vágókészülék

KŐSÓ
 F Halogénásvány
   Kémiai üledékes kőzet
 P Konyhasó

KŐSZÉN
 H&  Kőszénvagyon
    Széndúsítás
    Szénelőkészítés
    Szénmosás
    Széntartalmú kőzet
 HV  Szén
 F  Ásványi energiahordozó
    Szerves üledékes kőzet
    Szilárd tüzelőanyag
 A  Antracit
    Barnaszén
    Feketeszén
 R  Széntüzelés
 X  Széntelep

KŐSZÉNGÁZ
 H  Barnaszéngáz
    Generátorgáz
    Széngáz
 F  Gáz
    Kőszéntermék
 E  Elgázosítás
    Gázgenerátor
    Gázgyártás
    Kőszénlepárlás
 X  Gázmű

KŐSZÉNLEPÁRLÁS
 H  Kigázosítás
    Kokszgyártás
    Széncseppfolyósítás
    Szénlepárló
 H&  Kokszolás
 HV  Lepárlás
    Lepárlóberendezés
    Szénelgázosítás
 F  Desztilláció
    Termikus eljárás
 T  Kokszkémia
 P  Hevítés
    Hőbontás
 R  Gázgyártás
    Kőszéngáz
    Kőszéntermék

KŐSZÉNTERMÉK
 F Vegyipari termék
 A Kátrány
   Koksz
   Kőszéngáz
 E Kőszénlepárlás

Kőszénvagyon
 L& Ásványvagyon
    Kőszén

KÖSZÖRŰGÉP
 H  Körköszörű
    Sarokköszörűgép
 H&  Furatköszörűgép
 F  Forgácsoló szerszámgép
 A  Dörzsköszörűgép
    Szalagcsiszológép

KÖSZÖRÜLÉS
 H  Csiszolás
    Fémcsiszolás
 H&  Furatköszörülés
 F  Forgácsolás
 R  Kés
 X  Autófényezés

KÖSZÖRŰSZERSZÁM
 H  Csiszolókorong
    Csiszolószerszám
 HV  Csiszolóeszköz
  F  Szabálytalan többélű szerszám
  X  Csiszolóanyag

KÖSZVÉNY
  H  Podagra
    Uricosis
  F  Gyulladás
    Izületi betegség
  X  Granuloma
    Ízület

KÖTÉL
  H&  Kötélhajtás
  F  Függesztő- és vonóelem
    Kötözőanyag
    Rövidáru
    Vegyesiparcikk
  A  Sodronykötél
  X  Textiláru

KÖTELEZETTSÉG
  HV  Biztosíték
    Szabály
  A  Feladat
  =  Norma

KÖTELEZVÉNY
 A Értékpapír
 R Pénzügyi dokumentum

Kötélhajtás
  M: Kötélhajtómű
  L& Kötél
   Mechanikus hajtómű

KÖTELMI JOG
 P Bérbeadás
   Kártérítés
   Kölcsönzés

Kötélpálya
 L& Sodronykötél
    Szállítópálya
    Vonóelemes szállítógép

Kötéltechnikai munkák
 L   Hegymászótechnika

Kötés
 LV Illesztés
   Kémiai kötés
   Könyvkötészet
   Kötőalakítás
   Kötőanyag
   Kötszer
   Mechanikai kötés
   Összeköttetés
   Sebkezelés
   Síkötés
   Textilkötés
   Tőzsdei üzletkötés

Kötés-késleltetés
 L& Késleltetés
    Ragasztás

Kötésgyorsító
 L& Aktiválószer
    Kötőanyag

KÖTÉSI SZILÁRDSÁG
 F Szilárdság
 E Határfelületi erő
 X Cement
   Hegesztés

Kötésminta
 L  Textilkötés

KÖTŐALAKÍTÁS
  HV  Kötés
    Összekapcsolás
    Összekötés
  F  Egyesítés
  A  Forrasztás
    Hegesztés
    Kiöntés
    Ragasztás
    Szegecselés
  T  Szerelés
  R  Mechanikai kötés
  =  Illesztés

KÖTŐANYAG
  H&  Kence
    Kötésgyorsító
  HV  Kötés
  F  Vegyszer
  A  Építési kötőanyag
    Forrasztóanyag
    Hegesztőanyag
    Hidraulikus kötőanyag
    Ragasztó
  T  Csiszolóanyag
    Festőszer
    Formázóanyag
    Rétegelt anyag
  P  Késleltetőszer
  R  Kémiai kötés

KÖTŐELEM
  H  Alátét
    Csapszeg
  H&  Biztosítóelem
    Pánt
  HV  Kapocs
    Retesz
    Rögzítés
  F  Fémtömegcikk
    Gépelem
  A  Nem oldható kötőelem
    Oldható kötőelem
  R  Mechanikai kötés
  E  Menetkészítés

KÖTŐGÉP
  H  Körkötőgép
    Síkkötőgép
  F  Textilipari gép
  R  Textilkötés
KÖTŐHÁRTYGYULLADÁS
 F Szemgyulladás

KÖTŐIPAR
 F Textilipar
 P Hurkolás
   Kötöttáru
   Textilkötés

KÖTŐSZÖVET
 F Sejtszövet
 X Fibroma
   Szarkóma

KÖTÖTT KELME
 F Kelme
 R Kötöttáru
 E Textilkötés

KÖTÖTTÁRU
 F Textiláru
 A Kesztyű
   Sapka
 T Kötőipar
 E Kézimunka
   Kötött kelme
 X Butik
   Divatáru

KÖTÖZÉS
 T Csomagolástechnika

KÖTÖZŐANYAG
 F Csomagolási segédanyag
 A Kötél
   Zsineg

KÖTSZER
 HV  Kötés
 F  Egészségügyi textília
    Gyógyászati eszköz
    Vegyesiparcikk
 R  Sebkezelés

KÖTVÉNY
 F Értékpapír
 A Államkötvény
   Biztosítási kötvény
   Nyereménykötvény

KÖVÉRSÉG
 E Súlygyarapodás
 X Elhízás

KÖVES TALAJ
 F Talaj

KÖVETKEZTETÉS
 H  Induktív következtetés
 T  Logika
 X  Döntés
 =  Indukció
Követő szabályozás
 L   Értékkövető szabályozás

KÖZADAKOZÁS
  HV  Adakozás
  F  Támogatás

KÖZBESZERZÉS
  H  Közületi munka
  F  Beszerzés
  X  Közintézmény

Közeg
 LV Anyag
   Halmazállapot
   Közegellenállás

KÖZEGELLENÁLLÁS
  HV  Közeg
  F  Mechanikai ellenállás
  T  Hidrodinamika
  X  Aerodinamika

KÖZEGÉSZSÉGÜGY
  H  Népegészségügy
  F  Egészségügy

KÖZEGMOSÁS
  H&  Ércmosás
    Ércmosó
    Szénmosás
  HV  Mosóberendezés
  F  Mosás
  R  Dúsítás

Közelítés
 L   Közelítő módszer

KÖZELÍTŐ MÓDSZER
  H  Approximáció
    Extrapoláció
    Interpoláció
    Közelítés
    Legkisebb négyzetek módszere
    Linearizálás
  F  Számítás
  A  Monte-carlo módszer
  R  Hibaszámítás
  X  Határérték
    Numerikus módszer
    Peremelem módszer
    Véges elemek módszere

KÖZELLÁTÁS
 F Ellátás
 P Élelmezésügy
 E Begyűjtés
   Felvásárlás
 X Közszolgáltatás

KÖZÉPHULLÁM
 F Elektromágneses rezgés

KÖZÉPÜLET
 F Épület
   Közösségi létesítmény
 A Egyházi épület
    Mauzóleum
    Országház
    Posta
  X  Lakóépület

Középüzem
 L  Iparvállalat

KÖZÉPVÁLLALAT
 F Vállalat

KÖZÉRDEK
 F Érdekeltség

KŐZET
  H&  Tárolókőzet
  F  Ásvány
  A  Átalakult kőzet
    Érctartalmú kőzet
    Kvarcit
    Üledékes kőzet
    Vulkáni kőzet

KŐZETFIZIKA
 F Alkalmazott fizika
 A Kőzetmechanika
 T Kőzettan
   Mérnök-geológia
 R Geotechnika
 E Geokémia
 X Petrokémia

KŐZETFÚRÓGÉP
  H  Ütvefúrás
  F  Fejtőgép
  R  Jövesztés
  X  Fúrószerszám
  =  Fúrás
    Fúrógép

KŐZETMECHANIKA
 F Geomechanika
   Kőzetfizika

KŐZETMOZGÁS
  H  Omlás
    Rétegmozgás
  H&  Bányaomlás
  HV  Csuszamlás
    Földmozgás
  F  Endogén folyamat
  T  Sztratigráfia
  R  Talajsüllyedés
  X  Kéregmozgás
    Kőzetréteg
    Talajmozgás

KŐZETRÉTEG
  HV  Réteg
  T  Sztratigráfia
  X  Kőzetmozgás
    Üledék

KŐZETTAN
  H  Diagenezis
    Petrográfia
     Petrológia
  F   Geológia
  P   Ásványtan
     Fosszília
     Kőzetfizika
     Petrokémia
  E   Geokémia
  X   Litoszféra

Közgazdaság
 L  Gazdaság

Közgazdaságtan
 L  Gazdaságtan

KÖZGAZDÁSZ
 F Értelmiség
 R Gazdaság

KÖZGYŰLÉS
 X Társasház

KÖZHASZNÚ SZERVEZET
  M: Állam, állami, önkormányzati szervek, jogi vagy magánszemélyek által létrehozott, a társadalom közös szükségleteinek kielégítésére vagy
   tartós közérdekű célokból létrehozott, nyereség- és vagyonszerzési cél nélkül szolgáló szervezet
  F   Nonprofit szervezet
  A   Alapítvány
     Egyesület
     Közhasznú társaság
     Köztestület
  E   Társadalmi szervezet

KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG
  M: Jogi- és magánszemélyek által létrehozott, a társadalom közös szükségleteinek kielégítését nyereség- és vagyonszerzési cél nélkül szolgáló
   társaság
  F   Gazdasági társaság
     Közhasznú szervezet

Közhivatal
  M: Állami vagy törvényhatósági hivatal
  L   Hatóság

KÖZIGAZGATÁS
  H&  Szolgáltatásügy
     Szövetkezetügy
  HV  Igazgatás
  A   Egészségügy
     Élelmezésügy
     Gazdasági igazgatás
     Közlekedés
     Településügy
  X   Centralizáció
     Decentralizáció
     Igazgatási létesítmény

KÖZINTÉZMÉNY
  HV  Hivatal
  A   Egészségügyi és szociális intézmény
     Hatóság
  X   Közbeszerzés
     Köztestület

KÖZKERESETI TÁRSASÁG
  M: A tagok egyetemleges felelőssége alapján működő, jogi személyiség nélküli társaság
  H   Gazdasági munkaközösség
     Gmk
  F  Gazdasági társaság
    Kisvállalkozás

KÖZLEKEDÉS
  H&  Forgalomsűrűség
    Forgalomtervezés
    Közlekedési hálózat
    Közlekedésszervezés
    Távolsági közlekedés
    Utasáramlás
  HV  Forgalom
    Utazás
  F  Közigazgatás
    Tároló és továbbító tevékenység
  A  Légi közlekedés
    Szárazföldi közlekedés
    Tömegközlekedés
    Városi közlekedés
    Vízi közlekedés
  T  Infrastruktúra
  P  Szállítmányozás
  E  Forgalomirányitás
    Gazdasági igazgatás
    Jármű
    Korlát
    Közlekedési vállalat
  X  Forgalomtechnika
    Járműpálya
    Járművezetés
    Légszennyezésmérés
    Menetrend
    Urbanisztika

KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁG
 F Biztonságtechnika
 X Járművezetés
   Közlekedési baleset

KÖZLEKEDÉSÉPÍTÉS
 F Építés
 A Hídépítés
   Útépítés
   Vasútépítés
 T Közlekedésmérnöki ismeretek
 R Járműpálya

KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZET
  H  Autógépészet
  F  Géptan
  T  Közlekedésmérnöki ismeretek

KÖZLEKEDÉSI BALESET
  H  Karambol
    Karambolvizsgálat
    Közúti baleset
  HV  Összeütközés
  F  Baleset
  A  Gázolás
  X  Közlekedésbiztonság

Közlekedési célú repülés
 L& Légi szállítás
    Repüléstechnika

Közlekedési csomópont
 L& Csomópont
    Közúti közlekedés

Közlekedési eszköz
 L  Jármű

KÖZLEKEDÉSI FÖLDRAJZ
 F Gazdaságföldrajz

Közlekedési hálózat
 L& Hálózat
    Közlekedés

KÖZLEKEDÉSI JEGY
  H&  Repülőjegy
  F  Jegy

KÖZLEKEDÉSI LÉTESÍTMÉNY
 F Járulékos létesítmény
 A Alagút
   Garázs
   Híd
   Járműpálya
   Kikötő
   Kikötői létesítmény
   Parkoló
   Repülőtér
   Úszó létesítmény
   Vasút

Közlekedési útvonal
 LV Járműpálya
    Útvonal

KÖZLEKEDÉSI VÁLLALAT
 F Vállalat
 A Légitársaság
 R Közlekedés
 X Állomás

KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI ISMERETEK
 F Mérnöki tudomány
 P Közlekedésépítés
   Közlekedésgépészet
   Szállítástechnika
 X Kultúrmérnöki ismeretek
   Urbanisztika

KÖZLEKEDÉSRENDÉSZET
 F Közrendészet
 T Közlekedésügy

Közlekedésszervezés
 L& Közlekedés
    Szervezés

Közlekedéstechnika
 L  Forgalomtechnika

KÖZLEKEDÉSÜGY
 P Közlekedésrendészet

KÖZLEMÉNY
 A Hirdetés
     Távirat

Közlés
 LV Információ
    Kommunikáció

Közlőmű
 L  Erőátviteli berendezés

KÖZMŰ
  H   Közműellátás
     Közművesítés
     Közüzem
  F   Közösségi létesítmény
  A   Erőmű
     Gázmű
     Szennyvíztisztítómű
     Vízmű
  T   Infrastruktúra
  R   Közszolgáltatás
  X   Térinformatika

Közműalagút
 L& Csatornázás
   Közművezeték

Közműellátás
 L  Közmű

KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNY
 F Közösségi létesítmény
 A Állatkert
   Arborétum
   Filmszínház
   Planetárium

Közművesítés
 L  Közmű

KÖZMŰVEZETÉK
  H   Vezetékhálózat
  H&  Közműalagút
  F   Közösségi létesítmény
  A   Gázvezeték
     Hírközlési hálózat
     Szennyvízcsatorna
     Villamos vezeték
     Vízvezeték
  T   Infrastruktúra
  R   Közszolgáltatás
  X   Csatornázás
     Közterület

Közönségkapcsolat
 L  Public relations

Közönségszolgálat
 L  Vevőszolgálat

KÖZÖS VÁLLALAT
  M: Osztatlan alaptőkével működő, kifelé a vagyonával felelő társaság
  F   Gazdasági társaság
     Vállalat
Közösképviselő
 L  Társasház

KÖZÖSSÉGI LÉTESÍTMÉNY
  H  Kommunális létesítmény
  F  Járulékos létesítmény
  A  Egészségügyi és szociális intézmény
    Igazgatási létesítmény
    Középület
    Közmű
    Közművelődési intézmény
    Közművezeték
    Lakóépület
    Lakótelep
    Sportlétesítmény
    Temető

KÖZÖSÜLÉS
  M: Emberi nemi aktus
  H  Baszás
    Kefélés
    Kúrás
  F  Nemi aktus
  A  Anális szex
    Orális szex
    Vérfertőzés
  X  Bordély

KÖZPONT
  H  Gyártási csomópont
  F  Létesítmény
  A  Belváros
    Távközlési központ
  P  Gép és berendezés

Központi feldolgozóegység
 L  Processzor

KÖZPONTI FŰTÉS
  H&  Központi melegvízellátás
  F  Fűtés
  E  Központi fűtőberendezés

KÖZPONTI FŰTŐBERENDEZÉS
 F Fűtőberendezés
 R Központi fűtés

KÖZPONTI IDEGRENDSZER
 X Glióma

Központi melegvízellátás
 L& Központi fűtés
    Vízmelegítő berendezés

Központi vezérlőegység
 L  Processzor

Központosítás
 L  Centralizáció

KÖZRENDÉSZET
 A Közlekedésrendészet

Község
 L  Falu
KÖZSZOLGÁLTATÁS
  H   Kommunális ellátás
     Kommunális szolgáltatás
     Közüzemi szolgáltatás
  H&  Eektromos szolgáltatás
     Elektromos szolgáltatás
     Közvilágítás
  F   Szolgáltatás
  A   Csatornázás
     Hőszolgáltatás
     Kéményseprés
     Melegvízszolgáltatás
     Postai szolgáltatás
     Szennyvízszippantás
  T   Településügy
  P   Energiaellátás
     Mentőszolgálat
     Szemétgyűjtés
     Szennyvíztisztítás
     Temetkezés
     Vízellátás
  E   Díjbeszedés
     Infrastruktúra
     Közmű
     Közművezeték
  X   Közellátás
     Lakossági szolgáltatás

Közszükségleti cikk
 L  Fogyasztási cikk

Köztakaró
 L  Bőr

KÖZTERÜLET
  H&  Játszótér
  HV  Tér
  F   Terület
  A   Közút
     Park
  X   Közművezeték
     Zöldfelület

KÖZTESTERMESZTÉS
 F Növénytermesztés

KÖZTESTÜLET
  M: Az állam vagy állami, önkormányzati szervek által létrehozott, a társadalom közös szükségleteinek kielégítésére vagy tartós közérdekű
   célokból létrehozott, nyereség- és vagyonszerzési cél nélkül szolgáló szervezet
  F   Közhasznú szervezet
  A   Ipartestület
     Kamara
     Tűzoltóság
  X   Közintézmény

Köztisztaság
 L   Szemétgyűjtés

KÖZTISZTASÁGI GÉPKOCSI
 F Kommunális jármű

Köztisztasági szolgáltatás
 L   Szemétgyűjtés
KÖZTISZTVISELŐ
 X Beiktatás

KÖZÚT
  H&  Úthálózat
  F  Járműpálya
    Közterület
  A  Autópálya
  P  Útpálya
  E  Útépítés
    Útfenntartás

Közúti áruszállítás
 L& Közúti szállítás
    Teherszállítás

Közúti baleset
 L   Közlekedési baleset

KÖZÚTI JÁRMŰ
 F Szárazföldi jármű
 A Kerékpár
   Trolibusz
 E Gépjármű
 X Közúti villamosvasút

KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS
  H&  Közlekedési csomópont
    Útsózás
  F  Szárazföldi közlekedés
  A  Közúti szállítás

KÖZÚTI SZÁLLÍTÁS
  H&  Közúti áruszállítás
  F  Közúti közlekedés
    Szállítmányozás
  T  Szárazföldi közlekedés
  X  Légszennyezésmérés
    Sózás

KÖZÚTI VILLAMOSVASÚT
  H  Közúti villamosvasútüzem
  HV  Villamos
  F  Városi vasút
    Villamos vasút
  P  Villamos kocsi
  X  Közúti jármű
    Sínhez kötött jármű

Közúti villamosvasútüzem
 L   Közúti villamosvasút

KÖZÚTI VONTATÓ
  H  Nyerges vontató
  F  Tehergépkocsi
    Vontató

Közületi munka
 L   Közbeszerzés

Közüzem
 L  Közmű

Közüzemi szolgáltatás
 L  Közszolgáltatás
Közvélemény
 LV Közvéleményalakítás
    Közvéleménykutatás
    Nyilvánosság
    Public relations

KÖZVÉLEMÉNYALAKÍTÁS
  HV  Közvélemény
  E  Reklám
  X  Közvéleménykutatás
    Marketing

KÖZVÉLEMÉNYKUTATÁS
  HV  Közvélemény
    Társadalomkutatás
  F  Kutatás
    Üzleti szolgáltatás
  R  Információszolgáltatás
    Marketing
    Prognosztika
    Szociológia
  E  Statisztika
  X  Gazdasági információk
    Közvéleményalakítás

Közvetítés
 LV Aktuális műsor
    Előadás
    Ingatlanközvetítés
    Munkaközvetítés
    Művészközvetítés
    Örökbefogadás
    Sportközvetítés
    Színjáték
    Társkeresés
    Ügynökség
    Üzenetközvetítés
    Üzleti partnerközvetítés

KÖZVETLEN ACÉLGYÁRTÁS
 F Acélgyártás

Közvilágítás
 L& Közszolgáltatás
    Világítástechnika

KRAKKOLÁS
 F Hőbontás

KRAKKOLÓBERENDEZÉS
 F Kőolajfeldolgozó berendezés
 R Hőbontás

Krém
 LV Édesipari termék
   Kenőcs

Kreppelés
 L  Hőrögzítés

KRÉTA
  M: Geológiai kor
  F  Alpi idő
    Mezozoikum
  A  Szenon
  R  Paleogén
  E  Jura

Krezolgyanta
 L  Fenoplaszt

KRIMINALISZTIKA
 P Daktiloszkópia

KRIOGÉN TÁR
 F Tár

KRIOGÉNIA
 F Fizikai és kémiai tudományok
 P Kriokémia

KRIOKÉMIA
 F Termokémia
 T Kriogénia

KRIOLIT
 F  Halogénásvány

Krioszkópia
  L& Molekula
    Térfogatos analízis

KRIOTRON
 X Szupravezetés

KRIPTOGRÁFIA
  H  Rejtjelezés
  X  Kód

KRIPTON
 F Nemesgáz

KRISTÁLY
 A Egykristály
   Elegykristály
   Folyadékkristály
   Kvarckristály
   Polikristály
 X Fagyasztás
   Ion
   Kristályosodás
   Molekula

Kristálycsíra
  L  Kristálynövesztés

KRISTÁLYFIZIKA
 F  Fizika
 T  Kristálytan
 X Kristálykémia
   Molekuláris fizika

Kristályhiba
  L  Rácshiba
KRISTÁLYKÉMIA
 F  Kémia
 T  Kristálytan
 P  Allotróp átalakulás
   Izomorfia
   Kristályrács
   Polimorfia
   Rácshiba
 X Geokémia
   Kristályfizika

Kristályközi korrózió
  L& Korrózió
    Kristályrács

Kristálynövekedés
  LV Kristálynövesztés
    Kristályosodás

KRISTÁLYNÖVESZTÉS
  H  Kristálycsíra
  HV  Beoltás
    Kristálynövekedés
  T  Elektronikai gyártástechnológia
  P  Kristályosodás
  R  Egykristály
    Kvarckristály
  E  Epitaxia

KRISTÁLYOSÍTÁS
 F  Anyagtulajdonság változtatás
   Kalorikus művelet
 P  Kristályosodás
 R Kicsapatás
   Kinyerés
 E  Bepárlás
   Frakcionálás
   Kristályosító
   Lecsapódás
   Oldat
   Olvadék

KRISTÁLYOSÍTÓ
 F  Kalorikus berendezés
 R Egykristály
   Kristályosítás
 X Kokilla

KRISTÁLYOSODÁS
  HV  Kristálynövekedés
  F  Dermedés
  A  Epitaxia
  T  Kristálynövesztés
    Kristályosítás
  R  Szövetszerkezet
  X  Ásványképződés
    Dúsulás
    Kristály
    Üvegesedés

Kristályoszcillátor
  L& Kvarckristály
    Oszcillátor
Kristálypor-módszer
  L& Diffrakció
    Röntgensugaras anyagvizsgálat

KRISTÁLYRÁCS
  H  Fémrács
    Ionrács
    Molekularács
    Térrács
  H&  Kristályközi korrózió
  HV  Kristályszerkezet
    Rács
    Rácsszerkezet
  F  Anyagszerkezet
  A  Kvázikristályos szerkezet
    Szuperrács
  T  Kristálykémia
  X  Intermetallikus vegyület
    Molekulaszerkezet
    Rácshiba
    Szövetszerkezet

Kristályrács-átalakulás
  L  Allotróp átalakulás

Kristályrezonátor
  L& Kvarckristály
    Oszcillátor
    Rezonancia

Kristályszerkezet
  LV Kristályrács
    Kristálytan
    Szövetszerkezet

KRISTÁLYTAN
  H  Transzláció
  HV  Kristályszerkezet
    Molekularendszer
  F  Anyagtudomány
  T  Ásványtan
  P  Kristályfizika
    Kristálykémia
    Kristálytani rendszer

KRISTÁLYTANI RENDSZER
  H  Triklinrendszer
  F  Rendszer
  T  Kristálytan

KRITIKA
  HV  Bírálat
  A  Hitelbírálat

Kritikus út módszere
  L  Hálótervezés

KRITIKUS VISELKEDÉS
 F  Viselkedés
 X Nemlineáris rendszer

KRÓM
  H&  Króm-vanádium acél
    Krómnikkel acél
  F  Átmeneti fém
    Savképzőfém
    Színesfém
Króm-vanádium acél
 L& Króm
   Ötvözött acél
   Vanádium

KROMÁT
 F Szervetlen só

KROMATOGRÁF
 F Diffúziós berendezés
 R Kromatográfia

KROMATOGRÁFIA
  H&  Ioncserélő kromatográfia
    Radiokromatográfia
  F  Diffúziós művelet
    Műszeres analízis
  A  Folyadékkromatográfia
    Gázkromatográfia
    Gélkromatográfia
    Kiszorításos kromatográfia
    Oszlopkromatográfia
    Papírkromatográfia
    Preparatív kromatográfia
    Vékonyréteg-kromatográfia
  T  Analitikai kémia
  E  Kromatográf
    Szorbens

KROMÁTOZÁS
 F Vegyi bevonás

Krómnikkel acél
 L& Króm
   Nikkel
   Ötvözött acél

KROMOSZÓMA
 T Gén
 X Dezoxiribonukleinsav
  Meiózis

KRONOLÓGIA
 E Kormeghatározás

KRUPP
 X Légzőszerv

Kubikos
 L  Földmunka

Kukkolás
 LV Böngésző
    Információkeresés
    Peep show

KUKORICA
  H  Popcorn
  H&  Golyvásüszög

KULCS
  H  Ajtómentés
    Kulcsmásolás
  E   Lakatosság
  X   Ajtózár
     Lakossági szolgáltatás
     Vasalat

Kulcsmásolás
 L  Kulcs

KULLANCS
  H&  Kullancsfertőzés

Kullancsfertőzés
 L& Fertőzés
    Kullancs

KULTÚRA
 P Játék
 = Növénytermesztés
   Tenyészet

KULTURÁLIS CSERE
 F Csere

KULTURÁLIS FÖLDRAJZ
 F Társadalomföldrajz

KULTURÁLIS KAPCSOLAT
 X Külkereskedelem

KULTURÁLIS KIÁLLÍTÁS
  M: Művészeti, tudományos alkotások állandó vagy időszaki bemutatása
  HV Kiállítás
  F   Rendezvény
  A   Világkiállítás
  E   Galéria
     Képtár
     Múzeum
  X   Vásár

KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁS
 F Szolgáltatás
 A Családkutatás
 R Kultúrcikk
 E Művelődési ház
 X Rendezvényszervezés

KULTURÁLIS TEVÉKENYSÉG
 F Konkrét tevékenység
   Munkavégzés
 A Játék

KULTÚRCIKK
 A Hanglemez
   Könyv
   Multimédia
 E Jegyiroda
   Kulturális szolgáltatás
 X Hanglemezgyártás

KULTÚRMÉRNÖKI ISMERETEK
 F Mérnöki tudomány
 P Vízépítés
 X Közlekedésmérnöki ismeretek
    Urbanisztika

KULTÚROLÓGIA
 X Embertan

Kuplung
 L  Tengelykapcsoló

Kupolókemence
 L& Aknás kemence
    Olvasztókemence

Kupolóüzem
 L& Aknás kemence
    Olvasztókemence

Kúrás
 L  Közösülés

KURUZSLÁS
 X Távgyógyítás
   Természetgyógyászat

Kúszás
 LV Kisülés
    Kúszómozgás
    Tartósfolyás-vizsgálat

Kúszásvizsgálat
 L  Tartósfolyás-vizsgálat

KÚSZÓMOZGÁS
  HV  Kúszás
  F  Testmozgás

KÚT
 A   Csőkút
    Földgázkút
    Olajkút
    Szökőkút
    Vízkút
  P  Béléscső
    Fúrólyuk
  E  Kútfúrás

KUTATÁS
  H&  K+f
    Kutatás-fejlesztés
    Tájkutatás
  A  Földtani kutatás
    Közvéleménykutatás
    Piackutatás
    Űrkutatás
  R  Találmány
  E  Kísérlet
    Kutatóintézet
  X  Fejlesztés
    Innováció

Kutatás-fejlesztés
 L& Kutatás
    Műszaki fejlesztés
KUTATÓCSOPORT
  HV  Expedíció
    Team
  R  Feladat

KUTATÓFURÁS
 F Mélyfúrás
 R Földtani kutatás

KUTATÓINTÉZET
  H  Tudományos intézet
  HV  Intézet
  F  Járulékos létesítmény
    Testület
  A  Csillagvizsgáló
  R  Kutatás
  X  Egyetem
    Tudományos testület

KÚTFÚRÁS
 F Mélyfúrás
 R Kút
   Vízkút
 X Talajmintavétel
   Vízépítés

KUTYA
 F Kutyaféle
 E Kutyafelszerelés
   Kutyatartás

Kutyaeledel
 L  Kisállateledel

KUTYAFÉLE
  H&  Ugatás
  A  Kutya

KUTYAFELSZERELÉS
 R Kutya
   Kutyakiképzés

KUTYAKIKÉPZÉS
 E Kisállateledel
   Kutyafelszerelés
 X Kutyakozmetika

KUTYAKOZMETIKA
 F Kozmetika
 X Kutyakiképzés

Kutyapanziók
 L  Állatpanzió

KUTYATARTÁS
  H  Ebtartás
  F  Kutyatenyésztés
  R  Kutya

KUTYATENYÉSZTÉS
  H  Ebtenyésztés
  F  Kisállattenyésztés
  A  Kutyatartás
  X  Macskatenyésztés
Küldönc
 L  Futárszolgálat

Külfejtési termelőgép
 L& Fejtőgép
    Külszíni művelés

KÜLFÖLDI
 X Külkereskedelem

Külföldi cégek kereskedelmi képviselete
 L   Kereskedelmi képviselet

KÜLGAZDASÁG
  H  Külpiac
  F  Gazdaság
  P  Nemzetközi pénzügy
    Nemzetközi szállítmányozás
  E  Külkereskedelem

KÜLKÉPVISELET
  HV  Képviselet
  X  Kereskedelmi képviselet

KÜLKERESKEDELEM
  H  Gazdasági kapcsolat
    Nemzetközi kereskedelem
  H&  Külkereskedelmi termékjegyzék
    Szabadkereskedelem
    Világkereskedelem
    Világpiaci ár
  F  Kereskedelem
  A  Export
    Import
    Kelet-nyugati kereskedelem
  P  Nemzetközi egyezmény
    Nemzetközi együttműködés
  R  Külgazdaság
  X  Csempészet
    Kulturális kapcsolat
    Külföldi
    Nemzetközi pénzügy
    Vámügy
    Világgazdaság

Külkereskedelmi termékjegyzék
 L& Külkereskedelem
    Termékkatalógus

Küllemi bírálat
 L& Értékelés
    Küllemtan

KÜLLEMTAN
  H&  Küllemi bírálat
  F  Alaktan
  X  Értékelés

KÜLÖNLEGES ALAKULAT
 F Fegyvernem
 A Deszant-alakulat
   Elit-alakulat

KÜLÖNLEGES GÉPJÁRMŰ
  H&  Kábelszállító felépítmény
    Önjáró munkagép
  F  Gépjármű
  A  Autómentő
    Billenőjármű
    Hűtőgépkocsi
    Katonai jármű
    Kétéltű gépjármű
    Kommunális jármű
    Lakókocsi
    Légpárnás jármű
    Mentőautó
    Szerelőkocsi
    Terepjáró
    Traktor

KÜLÖNLEGES PAPÍR
 F Papíráru
 A Fényképészeti papír
   Fénymásoló papír

KÜLÖNLEGES VASÚT
 F Városi vasút
 A Egysínű vasút
   Fogaskerekű vasút
   Függővasút
   Keskenynyomközű vasút
   Sikló

Külpiac
 L   Külgazdaság

KÜLPOLITIKA
 P Alapszerződés
   Nemzetközi együttműködés

Külső államadósság
 L   Államadósság

Külső fal
 L   Fal

KÜLSŐÉGÉSŰ MOTOR
 F Gázgép
   Motor

Külszíni bányászat
 L   Külszíni művelés

Külszíni fejtés
 L   Külszíni művelés

KÜLSZÍNI LÉTESÍTMÉMY
 T Bánya
 X Földalatti létesítmény

KÜLSZÍNI MŰVELÉS
  H  Felszíni fejtés
    Külszíni bányászat
    Külszíni fejtés
  H&  Külfejtési termelőgép
  F  Bányaművelés
  E  Földmunkagép
    Vízöblítéses földmunka
  X  Rekultiváció
Külváros
 L  Előváros

KÜZDŐSPORT
 A Body building
   Súlyemelés

Kvalitatív analízis
 L   Minőségi analízis

Kvantitatív analízis
 L   Mennyiségi analízis

KVANTUM
  H&  Kvantumoszcilláció
  A  Fonon
  X  Energia
    Foton

KVANTUMBIOKÉMIA
 F Biokémia
 T Kvantumkémia

KVANTUMBIOLÓGIA
 F Biológia
 E Kvantumelmélet
 X Biofizika
   Kvantumfizika

KVANTUMELEKTRODINAMIKA
 F Elektrokinematika
   Kvantummechanika
 X Térelmélet

KVANTUMELEKTRONIKA
 F Elektronika
 E Kvantumelmélet
   Kvantumfizika

KVANTUMELMÉLET
  H&  Kvantumfolyadék
  P  Szuperszimmetria
  R  Héjfizika
    Kvantumbiológia
    Kvantumelektronika
    Kvantumfizika
    Kvantumkémia
    Kvantumstatisztika

KVANTUMFIZIKA
 F Fizika
 A Kvantummechanika
 P Kvantumoptika
 R Kvantumelektronika
 E Kvantumelmélet
   Kvantumstatisztika
 X Kvantumbiológia
   Kvantumkémia
   Mikrofizika
   Plazmafizika

Kvantumfolyadék
 L& Folyadék
    Kvantumelmélet

KVANTUMKÉMIA
 F Kémia
 P Kvantumbiokémia
 E Kvantumelmélet
 X Kvantumfizika

KVANTUMKROMODINAMIKA
  H  Qcd
  F  Elektrodinamika
    Kvantummechanika

KVANTUMMECHANIKA
  H&  Statisztikai mechanika
  F  Kvantumfizika
    Mechanika
  A  Kvantumelektrodinamika
    Kvantumkromodinamika
  P  Határozatlansági reláció

KVANTUMOPTIKA
 F Fénytan
 T Kvantumfizika

Kvantumoszcilláció
 L& Gerjesztés
   Kvantum
   Rezgés

KVANTUMSTATISZTIKA
  H&  Statisztikai mechanika
    Statisztikai termodinamika
  F  Statisztika
  T  Statisztikai fizika
  R  Kvantumfizika
  E  Kvantumelmélet

KVARC
 F Nagykeménységű anyag
   Oxid-hidroxid-ásvány
 A Kalcedon
   Opál
 T Homok
   Kvarcit
 R Tűzálló anyag

KVARCIT
 F Kőzet
 P Kvarc
 R Kerámiai nyersanyag

KVARCKRISTÁLY
  H  Rezgőkristály
    Rezgőkvarc
  H&  Kristályoszcillátor
    Kristályrezonátor
  F  Kristály
  E  Kristálynövesztés
  X  Egykristály

KVARK
 T Elemi részecske
KVAZÁR
 F Égitest

KVÁZIKRISTÁLYOS SZERKEZET
 F Kristályrács

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:457
posted:11/25/2011
language:Hungarian
pages:638