2011 - DOC by HeG7Ckl

VIEWS: 0 PAGES: 13

									                                    1
Bijbelleesrooster 2011
Nederlands Bijbelgenootschap


Januari 2011

za. 1    Matteüs 1:1-17     Drie keer veertien
zo. 2    Psalm 72        De beste wensen voor de koning
ma. 3    Matteüs 1:18-25     Blijde verwachting?
di. 4    Matteüs 2:1-12     Volg de ster van Betlehem
wo. 5    Matteüs 2:13-23     Rachel huilt
do. 6    Matteüs 3:1-12     Vuurdoop en waterdoop
vr. 7    Matteüs 3:13-4:11    Vader, Zoon en Geest
za. 8    Handelingen 10:1-23a  Visioenen
zo. 9    Handelingen 10:23b-33  Contact
ma. 10   Handelingen 10:34-48  Tweede Pinksterdag
di. 11   Handelingen 11:1-18   Verantwoording
wo. 12   Jesaja 60:1-14     Stralen van geluk
do.13    Jesaja 60:15-22     Eeuwig licht
vr. 14   Jesaja 61:1-11     Jubeljaar
za. 15   Jesaja 62:1-12     Naamsverandering
zo. 16   Romeinen 12:1-8     Gave gaven
ma. 17   Romeinen 12:9-21    Wees een medemens
di. 18   Romeinen 13:1-7     Goed burgerschap
                  God liefhebben laat je zien door
wo. 19   Romeinen 13:8-14    naastenliefde
do. 20   Romeinen 14:1-12    Plicht van de sterkste
vr. 21   Romeinen 14:13-23    Overtuigingskracht
za. 22   Romeinen 15:1-13    Bijbelstudie
zo. 23   Romeinen 15:14-33    Nieuwe wegen
ma. 24   Romeinen 16:1-16    Hartelijke groeten
di. 25   Romeinen 16:17-27    Eervolle vermeldingen
wo. 26   Sefanja 1:1-13     Grote schoonmaak
do. 27   Sefanja 1:14-2:3    Neem God serieus
vr. 28   Sefanja 2:4-15     Hoop voor Gods volk
za. 29   Sefanja 3:1-8      Recht
zo. 30   Sefanja 3:9-20     Bemoediging
ma. 31   Matteüs 4:12-25     Startpunt
                               2

Februari 2011

di. 1    Matteüs 5:1-16   Het echte geluk
wo. 2    Jesaja 54:1-10   Vruchtbaar
do. 3    Jesaja 54:11-17  Rechtsbescherming
vr. 4    Jesaja 55:1-13   Gratis, maar niet voor niets
za. 5    Jesaja 56:1-8   Gods belofte voor iedereen
zo. 6    Jesaja 56:9-57:6  Let op het einde
ma. 7    Jesaja 57:7-13   Afgodsprostitutie
di. 8    Jesaja 57:14-21  Een weg terug
wo. 9    Jakobus 1:1-18   Verankerd geloof
do. 10   Jakobus 1:19-27  Woorden en daden
vr. 11   Jakobus 2:1-13   Wet op gelijke behandeling
za. 12   Jakobus 2:14-26  Daadwerkelijk geloof
zo. 13   Matteüs 5:17-26  Wet met evangelie
ma. 14   Matteüs 5:27-37  Hard voor jezelf ...
di. 15   Matteüs 5:37-48  ... mild voor anderen
wo. 16   Matteüs 6:1-6   Niet voor de bühne
                Kinderen die vragen worden
do. 17   Matteüs 6:7-15   gadegeslagen
vr. 18   Matteüs 6:16-23  Vast vrolijk
za. 19   Jesaja 58:1-5   Geen vormen ...
zo. 20   Jesaja 58:6-14   ... maar normen
ma. 21   Jesaja 59:1-8   Aan God zal het niet liggen
di. 22   Jesaja 59:9-15a  Schuldbewust
wo. 23   Jesaja 59:15b-21  De HEER redt en bevrijdt
do. 24   Jakobus 3:1-12   Houd je tong in toom
vr. 25   Jakobus 3:13-18  Wijsheid
za. 26   Jakobus 4:1-10   Wie is jouw vriend?
zo. 27   Matteüs 6:24-34  Zorgplan
ma. 28   Matteüs 7:1-14   Inzicht
                                    3

Maart 2011

di. 1    Matteüs 7:15-8:1     Hogere bouwkunde
wo. 2    2 Korintiërs 1:1-11   Met de moed der hoop
do. 3    2 Korintiërs 1:12-22   Ja en amen
vr. 4    2 Korintiërs 1:23-2:13  Vreugde en verdriet
za. 5    2 Korintiërs 2:14-3:6  Geen dode letter
zo. 6    2 Korintiërs 3:7-18   Open verhouding
ma. 7    2 Korintiërs 4:1-15   Helderheid
di. 8    2 Korintiërs 4:16-5:10  Zicht op de toekomst
wo. 9    2 Korintiërs 5:11-21   Gepaste trots
do. 10    2 Korintiërs 6:1-7:1   Liefdesverklaring
vr. 11    2 Korintiërs 7:2-16   Heilzaam verdriet
za. 12    Psalm 32         Biecht
zo. 13    Jakobus 4:11-17     Let op je woorden
ma. 14    Jakobus 5:1-6      Rijk-dom
di. 15    Jakobus 5:7-12      Geduld
wo. 16    Jakobus 5:13-20     Help bidden, want bidden helpt
do. 17    Ester 1:1-12       Dank je feestelijk
vr. 18    Ester 1:13-22      Mannentaal
za. 19    Ester 2:1-11       Missverkiezing
zo. 20    Ester 2:12-18      Schoonheidsprijs
ma. 21    Ester 2:19-23      Aanslag mislukt
di. 22    Ester 3:1-11       Haman gooit hoge ogen
wo. 23    Ester 3:12-4:3      Ongeluksgetal
do. 24    Ester 4:4-17       Help!
vr. 25    Ester 5:1-8       Uitnodiging
za. 26    Ester 5:9-14       Paal
zo. 27    Ester 6:1-11       Zelfoverschatting
ma. 28    Ester 6:12-7:6a     Het hoge woord komt eruit
di. 29    Ester 7:6b-8:2      De rollen worden omgekeerd
wo. 30    Ester 8:3-8       Onherroepelijk?
do. 31    Ester 8:9-17       Nieuwe wet
                                   4

April 2011

vr. 1    Ester 9:1-10      Zelfverdediging
za. 2    Ester 9:11-19      Verlenging
zo. 3    Ester 9:20-28      Feestvreugde
ma. 4    Ester 9:29-10:3     Volksvertegenwoordiger
di. 5    2 Korintiërs 8:1-15   Geven en ontvangen
wo. 6    2 Korintiërs 8:16-24  Toezicht
do. 7    2 Korintiërs 9:1-15   Giftvraag
vr. 8    2 Korintiërs 10:1-11  Mondeling of schriftelijk
za. 9    2 Korintiërs 10:12-18  Eer aan de Heer
zo. 10    2 Korintiërs 11:1-15  Ironie
ma. 11    2 Korintiërs 11:16-33  Voor het opscheppen
di. 12    2 Korintiërs 12:1-13  Sterkte gewenst?
wo. 13    2 Korintiërs 12:14-21  Voorbereiding
do. 14    2 Korintiërs 13:1-13  Zelfbeproeving
vr. 15    Filippenzen 1:1-11   Verlangen
za. 16    Filippenzen 1:12-26   Doelgericht
zo. 17    Filippenzen 1:27-2:11  Eenheidsstreven
ma. 18    Filippenzen 2:12-18   Inspanning
di. 19    Filippenzen 2:19-30   Meeleven
wo. 20    Matteüs 26:1-16     Tot elke prijs
do. 21    Matteüs 26:17-56    Gevangen om te bevrijden
vr. 22    Matteüs 26:57-27:61   Goede Vrijdag
za. 23    Matteüs 27:62-66    Veiligheidsmaatregel
       Eerste Paasdag     Zoek en je zult vinden
zo. 24    Matteüs 28:1-20
       Tweede Paasdag     Getuigenissen
ma. 25    Psalm 118:1-14
di. 26    Psalm 118:15-29     Juichstemming
wo. 27    Genesis 1:1-23     Dagwerk
       Genesis 1:24-2:4a    Onze geschiedenis: dat belooft
do. 28                wat!
vr. 29    Genesis 2:4b-25     Schaamteloos gelukkig
za. 30    Psalm 81        Liefdesverklaring
                                 5

Mei 2011

zo. 1   Genesis 3:1-19   Gevallen
ma. 2   Genesis 3:20-4:16  Het leven gaat (niet) verder
di. 3   Genesis 4:17-26   Wie is de sterkste?
wo. 4   Genesis 5:1-24   Leef-tijden
do. 5   Genesis 5:25-6:4  Gemengde gevoelens
vr. 6   1 Petrus 1:1-12   Kostbaar geloof
za. 7   1 Petrus 1:13-25  Onvergankelijk
zo. 8   Psalm 16      Veilig bij God
ma. 9   Daniël 1:1-21    Gezond gedrag
                Wie helpt de koning uit de
di. 10   Daniël 2:1-18    droom?
wo. 11   Daniël 2:19-35   Tekst ...
do. 12   Daniël 2:36-49   ... en uitleg
vr. 13   Daniël 3:1-18    Uitkomen voor je geloof
                God gaat voor zijn dienaren door
za. 14   Daniël 3:19-30   het vuur
zo. 15   Psalm 23      Herder en gastheer
ma. 16   1 Petrus 2:1-10   Heilig volk
di. 17   1 Petrus 2:11 -17  Vrijheid
wo. 18   1 Petrus 2:18-25  Christelijke assertiviteit
do. 19   Genesis 6:5-22   Scheepsbouw
vr. 20   Genesis 7:1-24   Bootvluchtelingen
za. 21   Psalm 98      Nieuw lied voor de HEER
zo. 22   Daniël 3:31-4:15  Nachtmerrie
ma. 23   Daniël 4:16-34   Bij de beesten af
di. 24   Daniël 5:1-16    Een teken aan de wand
wo. 25   Daniël 5:17-6:1   Afgeschreven
do. 26   Daniël 6:2-18    Voor de leeuwen gegooid
      Daniël 6:19-29   Wie een kuil graaft voor een
vr. 27             ander, valt er zelf in.
za. 28   1 Petrus 3:1-12   Gelijkwaardig
zo. 29   1 Petrus 3:13-22  Hoop doet leven
ma. 30   Genesis 8:1-14   Drooglegging
di. 31   Genesis 8:15-9:7  Buitenlucht!
                                  6

Juni 2011

wo. 1    Psalm 47       Hooggestemd
      Hemelvaartsdag
do. 2    Daniël 7:1-14     Een blik in de hemel
vr. 3    Daniël 7:15-28    Hogere dierkunde
za. 4    Psalm 27       Niet bang
zo. 5    1 Petrus 4:1-11    Anders zijn: gericht op anderen
ma. 6    1 Petrus 4:12-19   Vuurproef
di. 7    Handelingen 1:1-14  Verbondenheid
wo. 8    Handelingen 1:15-26  Lotgeval
do. 9    Genesis 9:8-29    Regenboogcoalitie
vr. 10   Genesis 10:1-32    Op de kaart gezet
za. 11   Genesis 11:1-9    Babylonische spraakverwarring
      Eerste Pinksterdag
zo. 12   Handelingen 2:1-13  Verstaanbaar voor iedereen
      Tweede Pinksterdag
ma. 13   Handelingen 2:14-28  Vervulde profetie
di. 14   Handelingen 2:29-42  Trefzeker
wo. 15   Psalm 104:1-15    Kennis der natuur
do. 16   Psalm 104:16-35    Kennis van God
vr. 17   Matteüs 8:2-13    Aangeraakt
za. 18   Matteüs 8:14-22    Gezond leven
zo. 19   Psalm 8        Verwondering
ma. 20   Matteüs 8:23-34    Beesten en geesten
di. 21   Matteüs 9:1-13    Wie kan vergeven?
wo. 22   Matteüs 9:14-26    Opleving
do. 23   Psalm 147       Lof zij de Heer
vr. 24   Matteüs 9:27-10:1   Geneeskracht
za. 25   Matteüs 10:2-15    Op weg zonder ballast
zo. 26   Matteüs 10:16-23   Bereid je maar (niet) voor!
ma. 27   Matteüs 10:24-33   Luid en duidelijk
di. 28   Matteüs 10:34-11:1  Wat is het je waard?
wo. 29   1 Petrus 5:1-7    De Heer is je herder
do. 30   1 Petrus 5:8-14    Wees alert
                                    7

Juli 2011

vr. 1    Matteüs 11:2-15      Groot en klein
za. 2    Matteüs 11:16-30     Geef je gewonnen
zo. 3    Matteüs 12:1-15a     Sabbatsdebat
ma. 4    Matteüs 12:15b-37     Onvergeeflijk
di. 5    Matteüs 12:38-50     Betekenisvol
wo. 6    Psalm 48         Sterke stad
do. 7    Handelingen 18:23-19:7  Bijgepraat
vr. 8    Handelingen 19:8-22    Geestelijke strijd
za. 9    Psalm 25         Wegwijzer
zo. 10   Matteüs 13:1-15      Open je ogen en je oren
ma. 11   Matteüs 13:16-23     Laat het in goede aarde vallen
di. 12   Matteüs 13:24-35     Groei
wo. 13   Matteüs 13:36-46     De oogst komt
do. 14   Matteüs 13:47-58     Boven het maaiveld
vr. 15   Psalm 86         Roep om hulp
za. 16   Handelingen 19:23-40   Economische crisis
zo. 17   Handelingen 20:1-16    Opgewekt
ma. 18   Handelingen 20:17-38   Afscheid
di. 19   Handelingen 21:1-14    Wat wil de Heer?
wo. 20   Handelingen 21:15-26   Aanpassing?
do. 21   Handelingen 21:27-36   (Niet) op handen gedragen
vr. 22   Handelingen 21:37-22:16  Verdedigingsrede
za. 23   Handelingen 22:17-29   Recht en onrecht
zo. 24   Psalm 79         Smeekgebed
ma. 25   Handelingen 22:30-23:11  Verdeel en heers
di. 26   Handelingen 23:12-30   Dure eed
wo. 27   Handelingen 23:31-24:9  Aanklacht
do. 28   Handelingen 24:10-23   Voorarrest verlengd
vr. 29   Psalm 70         Spoedeisende hulp
za. 30   Matteüs 14:1-12      Luguber verjaardagsfeest
zo. 31   Matteüs 14:13-21     Levensonderhoud
                                    8

Augustus 2011

ma. 1   Matteüs 14:22-36     Oversteek
di. 2   Handelingen 24:24-25:12  In hoger beroep
wo. 3   Handelingen 25:13-27   Slepend proces
do. 4   Handelingen 26:1-18    Wat moeten we met Paulus?
vr. 5   Handelingen 26:19-32   Getuigen
                   Waarschuwing in de wind
za. 6   Handelingen 27:1-12    geslagen
zo. 7   Handelingen 27:13-26   Geen man overboord
ma. 8   Handelingen 27:27-44   Behouden vaart
di. 9   Handelingen 28:1-10    Gastverblijf
wo. 10   Handelingen 28:11-22   Paulus gaat in gesprek
do. 11   Handelingen 28:23-31   Vrijuit spreken
vr. 12   Matteüs 15:1-11      Lippendienst
za. 13   Matteüs 15:12-20     Reinheidswetten
zo. 14   Matteüs 15:21-28     Hondenbrood
ma. 15   Matteüs 15:29-39     Wonderbrood
      Sirach 34:9-20
di. 16   Psalm 34         Houvast
      Sirach 34:21-31
wo. 17   Psalm 51         Het echte offer
      Sirach 35:1-13
do. 18   Prediker 4:17-5:6     Belofte maakt schuld
vr. 19   Matteüs 16:1-12      Raak niet onder invloed
za. 20   Matteüs 16:13-20     Rotsvast geloof
zo. 21   Matteüs 16:21-28     Verlies en winst
      Sirach 35:14-26
ma. 22   Psalm 146         God zorgt
      Sirach 36:1-19
di. 23   Psalm 60         Bescherm uw volk
      Sirach 36:20-37:6
wo. 24   Prediker 4:7-12      Niet alleen
      Sirach 37:7-15
do. 25   Spreuken 27 : 1-6     Goede raad
      Sirach 37:16-31
vr. 26   Spreuken 13:1-16     Let niet alleen op de buitenkant
za. 27   Matteüs 17:1-13      Top-ervaring
                   Als je gelooft, kun je bergen
zo. 28   Matteüs 17:14-23     verzetten
ma. 29   Psalm 55:1-9       Dreiging
di. 30   Psalm 55:10-24      Wie is betrouwbaar?
wo. 31   Jeremia 23:9-18      Valse profeten
                                  9

September 2011

do. 1   Jeremia 23:19-29   Dromen en bedrog
vr. 2   Jeremia 23:30-40   Belastende verklaring
      Sirach 38:1-15
za. 3   Marcus 2:13-17    Naar de dokter
      Sirach 38:16-23
zo. 4   Prediker 7:1-4    Rouwen
      Sirach 38:24-34a
ma. 5   Spreuken 31:10-31   Hoofd, hart en handen
      Sirach 38:34b-39:11
di. 6   Job 28        Wees wijs!
      Sirach 39:12-35
wo. 7   Psalm 65       Lofprijzing
do. 8   Matteüs 17:24-18:9  Groot en klein
vr. 9   Matteüs 18:10-20   Zoeken en redden
                 Vergeef van harte, niet uit
za. 10   Matteüs 18:21-35   berekening
zo. 11   Psalm 103       Prijs de HEER!
      Sirach 40:1-17    Verwissel het eeuwige niet voor
ma. 12   Psalm 73       het tijdelijke
      Sirach 40:18-30
di. 13   Spreuken 16:8-20   Goed, beter, best
wo. 14   Rechters 17:1-13   Godsdienstwaanbeeld
do. 15   Rechters 18:1-10   God wil het?
vr. 16   Rechters 18:11-20   Roof-overval
za. 17   Rechters 18:21-31   Beeld(on)recht
zo. 18   Matteüs 19:1-15    Trouw
ma. 19   Matteüs 19:16-30   Durf rijk te worden
di. 20   Matteüs 20:1-16    Goed betaald
wo. 21   Matteüs 20:17-34   Oog voor elkaar
      Sirach 41:1-13
do. 22   Psalm 88       Angst voor de dood
      Sirach 41:14-42:8
vr. 23   Spreuken 10      Goed gedrag
za. 24   Psalm 84       Thuis in Gods huis
zo. 25   Rechters 19:1-15   Waar gaat dat heen?
ma. 26   Rechters 19:16-30   Sodom in Israël
di. 27   Rechters 20:1-17   Mobilisatie
wo. 28   Rechters 20:18-35   Burgeroorlog
do. 29   Rechters 20:36-48   Geweldsspiraal
vr. 30   Rechters 21:1-14   Vrouwenhandel
                                     10

Oktober 2011

za. 1   Rechters 21:15-25      Schaakspel
zo. 2   Psalm 92          Geniet van deze rustdag
ma. 3   Matteüs 21:23-32      Bevoegd gezag
di. 4   Matteüs 21:33-44      Wie krijgt de erfenis?
wo. 5   Matteüs 21:45-22:14     Uitnodigingen
do. 6   Jesaja 24:1-13       Streng maar rechtvaardig
vr. 7   Jesaja 24:14-23       Afrekening
                    Eindelijk helder zicht op de
za. 8   Jesaja 25:1-12       werkelijkheid
zo. 9   Psalm 130          Psalm uit de diepte
ma. 10   Matteüs 22:15-22      Belastingregel
di. 11   Matteüs 22:23-40      Levensantwoord
wo. 12   Matteüs 22:41-23:12     Voorschriftgeleerden
do.13   Deuteronomium 31:9-18    Geef het door
                    Een gewaarschuwd volk telt voor
vr. 14   Deuteronomium 31:19-29   twee
za. 15   Deuteronomium 31:30-32:18  Afscheidslied
zo. 16   Deuteronomium 32:19-35   Gekrenkte liefde
ma. 17   Deuteronomium 32:36-52   Neem het ter harte!
di. 18   Johannes 7:1-13       PR-strategie
wo. 19   Johannes 7:14-24      Wijsheid van boven
do. 20   Johannes 7:25-36      Tijd en plaats
vr. 21   Johannes 7:37-53      Wie is Jezus?
za. 22   Deuteronomium 33:1-11    Zegen voor Ruben, Juda, Levi
                    Zegen voor Benjamin, Jozef,
zo. 23   Deuteronomium 33:12-21   Zebulon, Issachar, Gad
                    Zegen voor Dan, Naftali, Aser
ma. 24   Deuteronomium 33:22-29   Waar is Simeon?
di. 25   Deuteronomium 34:1-12    Land in zicht
wo. 26   1 Tessalonicenzen 1:1-10  Missionaire gemeente
do. 27   1 Tessalonicenzen 2:1-12  Vruchtbaar bezoek
vr. 28   1 Tessalonicenzen 2:13-20  Ondanks tegenwerking ...
za. 29   1 Tessalonicenzen 3:1-13  ... toch volgehouden
zo. 30   Maleachi 1:1-5       Ware Jakob
ma. 31   Maleachi 1:6-14       Tijd voor hervorming
                                11

November 2011

di. 1   Maleachi 2:1-9    Schijn-heiligheid
wo. 2   Matteüs 23:13-26   Schijnheiligheid
do. 3   Matteüs 23:27-39   Onwil
vr. 4   Matteüs 24:1-14   Zware tijden
za. 5   Maleachi 2:10-16   Verbondsbreuk
zo. 6   Maleachi 2:17-3:5  Voorbode
ma. 7   Maleachi 3:6-12   Waag het met de HEER
di. 8   Maleachi 3:13-18   Boekhouding
      Maleachi 3:19-24   Elia komt
wo. 9   (Maleachi 4:1-6)
      Matteüs 24:15-28   Iedereen zal de Mensenzoon
do. 10             (h)erkennen.
vr. 11   Matteüs 24:29-35   Let op de vijgenboom
      Matteüs 24:36-51   Laat je niet overvallen, maar
za. 12             verrassen
zo. 13   Matteüs 25:1-13   Controleer je oliepeil
ma. 14   Matteüs 25:14-30   De volle honderd procent
di. 15   Matteüs 25:31-46   Christelijk sociaal
wo. 16   Rechters 1:1-15   Veroveringen
do. 17   Rechters 1:16-26   Strijd
vr. 18   Rechters 1:27-2:5  Winnen en verliezen
za. 19   Rechters 2:6-23   De geschiedenis herhaalt zich
zo. 20   Rechters 3:1-11   Wie zijn je vijanden?
ma. 21   Rechters 3:12-31   Verlos-kunst
di. 22   Rechters 4:1-16   Sterke vrouw
wo. 23   Rechters: 4:17-5:8  Vastgepind
do. 24   Rechters 5:9-22   Heldinnendicht
vr. 25   Rechters 5:23-31   De vijand geveld
za. 26   Rechters 6:1-18   Bange held
zo. 27   Rechters 6:19-32   Offer
ma. 28   Rechters 6:33-7:8  Tekens
di. 29   Rechters 7:9-22   Gideonsbende
wo. 30   Rechters 7:23-8:9  Wie krijgt de eer?
                                     12

December 2011

do. 1   Rechters 8:10-27      Geweld-daden
vr. 2   Rechters 8:28-9:6      Onbeheerst
za. 3   Rechters 9:7-21       Fabel met moraal
zo. 4   Rechters 9:22-41      Geweldsspiraal
ma. 5   Rechters 9:42-57      In het heetst van de strijd
di. 6   1 Tessalonicenzen 4:1-12  Liefde in praktijk
wo. 7   1 Tessalonicenzen 4:13-18  Troost
do. 8   1 Tessalonicenzen 5:1-11  Laat u (niet) verrassen
vr. 9   1 Tessalonicenzen 5:12-28  Trouw
za. 10   Rechters 10:1-18      Redding is niet vanzelfsprekend
zo. 11   Rechters 11:1-11      (Over)gehaald
ma. 12   Rechters 11:12-27      Met open vizier
                    Aan de HEER de keuze van het
di. 13   Rechters 11:28-40      offer
wo. 14   Rechters 12:1-15      Sjibbolet
do. 15   Filippenzen 3:1-11     Wat is waardevol?
vr. 16   Filippenzen 3:12-21     Op weg naar de finish
za. 17   Filippenzen 4:1-9      Vreugde
zo. 18   Filippenzen 4:10-23     Voldaan
ma. 19   Numeri 22:2-14       Wie bepaalt?
di. 20   Numeri 22:15-35       Ezelsogen
wo. 21   Numeri 22:36-23:12     Er wordt niet gevloekt
do. 22   Numeri 23:13-26       Poging twee
vr. 23   Numeri 23:27-24:9      Profeet tegen wil en dank
za. 24   Numeri 24:10-25       Rijzende ster
      Eerste Kerstdag
zo. 25   Jesaja 8:23b-9:6      Licht in de duisternis
      Tweede Kerstdag
ma. 26   Johannes 1:1-18       Mens geworden
di. 27   Jesaja 50:4-11       God is nabij
wo. 28   Jesaja 51:1-11       Vastigheid
do. 29   Jesaja 51:12-23       Bescherming
vr. 30   Jesaja 52:1-12       Goed nieuws
za. 31   Numeri 6:22-27       Veel heil en zegen
                                                13


Toelichting bij het bijbelleesrooster 2011
Dit leesrooster wijst voor elke dag een korte Bijbellezing aan. De tekstkeuze is ingegeven
door velerlei lectionaria. Dus door het kerkelijk jaar zoals dat in de verschillende kerken
gevierd wordt. Te midden van die diversiteit aan leeswijzen neemt het Oecumenisch
Leesrooster van de Raad van Kerken een bijzondere plaats in. Daarin zijn meerdere
katholieke en protestantse roosters verwerkt, met als extra soms de doorgaande lezing uit
een minder bekend bijbelboek, bijvoorbeeld de weerbarstige laatste hoofdstukken van het
boek Rechters. Een andere ‘correctie’ die het Oecumenisch Leesrooster op de gangbare
kerkelijke praktijk aanbrengt, is dat het explicieter aandacht vraagt voor de apostellezingen,
bijvoorbeeld 1 Tessalonicenzen in het najaar.
De zondagse lezingen zijn als uitgangspunt gekozen voor de samenstelling van dit dagelijks
leesrooster. Het houdt door de week dus min of meer gelijke tred met wat in een brede
variëteit aan kerkelijke tradities op zon- en feestdagen aan de orde komt. Bijvoorbeeld: in de
kerk klinkt op de zondag van de Doop des Heren (9 januari) een fragment uit een toespraak
van Petrus (Handelingen 10:34-38). Rondom die zondag geeft dit dagelijks leesrooster het
brede verband aan: Handelingen 10 en 11. Op Aswoensdag (9 maart) leest de kerk
2 Korintiërs 5:11-21. In dit dagelijks leesrooster komt heel die brief aan de orde.

Het jaar 2011 is een A-jaar. Dat wil zeggen: dit jaar geeft het evangelie naar Matteüs de toon
aan. In de Paastijd slaan we het boek Genesis op, zodat tegen Pinksteren de
spraakverwarring rond de toren van Babel (Genesis 9) als remedie krijgt dat de heilige Geest
ons allen in onze eigen taal aanspreekt (Handelingen 2:11).
Tijdens het joodse najaarsfeest Sukkot (Loofhutten) lezen we van het Loofhuttenfeest
(13 oktober). In de laatste dagen van Advent worden de profetieën van Bileam aangegeven,
zodat daags voor Kerst zijn visioen te lezen staat: ‘Wat ik zie is niet in het heden, wat ik
waarneem is niet nabij. Een ster komt op uit Jakob, een scepter uit Israël’ (Numeri 24:17).

De Nederlandse Geloofsbelijdenis (uit 1561) vermeldt de apocriefe boeken bij name en
stemt ermee in dat ze gelezen worden. Vandaar dat ze ook in de Statenvertaling werden
opgenomen. Pas in de negentiende eeuw zijn ze in het calvinisme tijdelijk uit zicht geraakt.
Met de totstandkoming van de Protestantse Kerk in Nederland is deze oorspronkelijke
reformatorische waardering van de apocriefe boeken hersteld. Vandaar dat dit leesrooster
ook apocriefe boeken opneemt; in deze jaargang enkele hoofdstukken uit de Wijsheid van
Jezus Sirach.

Het dagelijks leesrooster wordt jaarlijks samengesteld door Ds. Klaas Touwen, Evangelisch-
Luthers predikant te Arnhem.

								
To top