Id - DOC by DNqylD

VIEWS: 12 PAGES: 10

									                 Boekenlijst
De boeken in deze lijst zijn ingedeeld naar de volgende categorieën

Categorie
A  Bijbel
B  Bijbeluitleg
C  Belijdenisgeschriften
D  Kerkgeschiedenis
E  Ethiek
F  Kerk en gemeente(opbouw)
G  Christelijk leven
H  Maatschappij en politiek
            Boekenlijst Bibliotheek Gereformeerde Kerk Pijnacker-NootdorpNummer Schrijver             Titel
A    Bijbel
A 001                   Statenbijbel Oude Testament Genesis – Esther
A 002                   Statenbijbel Oude Testament Job – Maleachi
A 003                   Statenbijbel Nieuwe Testament
A 004                   Bijbel met Kanttekeningen: Genesis t/m Numeri
A 005                   Bijbel met Kanttekeningen: Deuteronomium t/m Samuël
A 006                   Bijbel met Kanttekeningen: Koningen t/m Esther
A 007                   Bijbel met Kanttekeningen: Job t/m Hooglied
A 008                   Bijbel met Kanttekeningen: Jesaja t/m Klaagliederen
A 009                   Bijbel met Kanttekeningen: Ezechiël t/m Maleachi
A 010                   Bijbel met Kanttekeningen: Mattheüs t/m Johannes
A 011                   Bijbel met Kanttekeningen: Handelingen t/m Openbaringen
A 012-1 Dee, S.P. en Schoneveld, J.    Concordantie op het Oude en Nieuwe Testament in de nieuwe vertaling
                     van het Nederlandsch Bijbelgenootschap
A 012-2 Dee, S.P. en Schoneveld, J.    Concordantie op het Oude en Nieuwe Testament in de nieuwe vertaling
                     van het Nederlandsch Bijbelgenootschap
A 013    Deursen, A. van       Schoolatlas voor bijbelse geschiedenis
A 014    Vriezen, Th.C.        Het Nabije Oosten in de branding
A 015    Reitsma, A.O. e.a.      Woorden van waarde. Bijbelse kernbegrippen
B      Bijbeluitleg
B 001    Matthew Henry        Verklaring van het Oude Testament
                     deel 1 Genesis - Deuteronomium
B 002    Matthew Henry        Verklaring van het Oude Testament
                     deel 2 Jozua – 1 Koningen
B 003    Matthew Henry        Verklaring van het Oude Testament
                     deel 3 2 Koningen – Job
B 004    Matthew Henry        Verklaring van het Oude Testament
                     deel 4 Psalmen – Hooglied
B 005    Matthew Henry        Verklaring van het Oude Testament
                     deel 5 Jesaja - Klaagliederen
B 006    Matthew Henry        Verklaring van het Oude Testament
                     deel 6 Ezechiël – Maleachi
B 007    Matthew Henry        Verklaring van het Nieuwe Testament
                     deel 1 Mattheüs – Lukas
B 008    Matthew Henry        Verklaring van het Nieuwe Testament
                     deel 2 Johannes – Handelingen der Apostelen
B 009    Matthew Henry        Verklaring van het Nieuwe Testament
                     deel 3 Zendbrief aan de Romeinen – Openbaring van Johannes
B 010-1                  Korte Verklaring: Genesis, deel 1
B 010-2                  Korte Verklaring: Genesis, deel 1
B 010-3                  Korte Verklaring: Genesis, deel 1
B 011-1                  Korte Verklaring: Genesis, deel 2
B 011-2                  Korte Verklaring: Genesis, deel 2
B 011-3                  Korte Verklaring: Genesis, deel 2
B 011-4                  Korte Verklaring: Genesis, deel 2
B 012-1                  Korte Verklaring: Genesis, deel 3
B 012-2                  Korte Verklaring: Genesis, deel 3
B 012-3                  Korte Verklaring: Genesis, deel 3
B 013-1                  Korte Verklaring: Exodus, deel 1
B 013-2                  Korte Verklaring: Exodus, deel 1
B 013-3                  Korte Verklaring: Exodus, deel 1

25-11-2011                                                2 /10
          Boekenlijst Bibliotheek Gereformeerde Kerk Pijnacker-Nootdorp

Nummer Schrijver           Titel
B 014                Korte Verklaring: Exodus, deel 2
B 015                Korte Verklaring: Leviticus
B 016                Korte Verklaring: Numeri
B 017                Korte Verklaring: Deuteronomium, deel 1
B 018                Korte Verklaring: Deuteronomium, deel 2
B 019             Korte KKorte Verklaring: Jozua
B 020-1               Korte Verklaring: Richteren, deel 1
B 020-2               Korte Verklaring: Richteren, deel 1
B 021-1               Korte Verklaring: Richteren (2e deel) en Ruth
B 021-2               Korte Verklaring: Richteren (2e deel) en Ruth
B 022                Korte Verklaring: Samuël, deel 1
B 023                Korte Verklaring: Samuël, deel 2
B 024                Korte Verklaring: Koningen, deel 1
B 025                Korte Verklaring: Koningen, deel 2
B 026                Korte Verklaring: Koningen, deel 3
B 027                Korte Verklaring: Koningen, deel 4
B 028                Korte Verklaring: Kronieken, deel 1
B 029                Korte Verklaring: Kronieken, deel 2
B 030-1               Korte Verklaring: Ezra en Nehemia
B 030-2               Korte Verklaring: Ezra en Nehemia
B 031-1               Korte Verklaring: Esther
B 031-2               Korte Verklaring: Esther
B 032                Korte Verklaring: Job
B 033                Korte Verklaring: Psalmen, deel 1
B 034                Korte Verklaring: Psalmen, deel 2
B 035                Korte Verklaring: Psalmen, deel 3
B 036                Korte Verklaring: Spreuken, deel 1
B 037                Korte Verklaring: Spreuken, deel 2
B 038                Korte Verklaring: Prediker
B 039                Korte Verklaring: Hooglied
B 040                Korte Verklaring: Jesaja, deel 1
B 041                Korte Verklaring: Jesaja, deel 2
B 042                Korte Verklaring: Jeremia, deel 1
B 043                Korte Verklaring: Jeremia, deel 2
B 044                Korte Verklaring: Klaagliederen
B 045                Korte Verklaring: Ezechiël, deel 1
B 046                Korte Verklaring: Ezechiël, deel 2
B 047-1               Korte Verklaring: Daniël
B 047-2               Korte Verklaring: Daniël
B 047-3               Korte Verklaring: Daniël
B 048-1               Korte Verklaring: Kleine Profeten, deel 1
B 048-2               Korte Verklaring: Kleine Profeten, deel 1
B 049-1               Korte Verklaring: Kleine Profeten, deel 2
B 049-2               Korte Verklaring: Kleine Profeten, deel 2
B 050-1               Korte Verklaring: Kleine Profeten, deel 3
B 050-2               Korte Verklaring: Kleine Profeten, deel 3
B 050-3               Korte Verklaring: Kleine Profeten, deel 3
B 051                Korte Verklaring: Mattheüs, deel 1
B 052                Korte Verklaring: Mattheüs, deel 2
B 053-1               Korte Verklaring: Markus


25-11-2011                                      3 /10
          Boekenlijst Bibliotheek Gereformeerde Kerk Pijnacker-Nootdorp

Nummer Schrijver           Titel
B 053-2               Korte Verklaring: Markus
B 054                Korte Verklaring: Lucas, deel 1
B 055                Korte Verklaring: Lucas, deel 2
B 056-1               Korte Verklaring: Johannes, deel 1
B 056-2               Korte Verklaring: Johannes, deel 1
B 057-1               Korte Verklaring: Johannes, deel 2
B 057-2               Korte Verklaring: Johannes, deel 2
B 058-1               Korte Verklaring: Handelingen der Apostelen, deel 1
B 058-2               Korte Verklaring: Handelingen der Apostelen, deel 1
B 059-1               Korte Verklaring: Handelingen der Apostelen, deel 2
B 059-2               Korte Verklaring: Handelingen der Apostelen, deel 2
B 060                Korte Verklaring: Romeinen
B 061-1               Korte Verklaring: I Korinthe
B 061-2               Korte verklaring. I Korinthe
B 062                Korte Verklaring: II Korinthe
B 063                Korte Verklaring: Galaten
B 064-1               Korte Verklaring: Efeze en Filippenzen
B 064-2               Korte Verklaring: Efeze en Filippenzen
B 064-3               Korte Verklaring: Efeze en Filippenzen
B 065                Korte Verklaring: Colossenzen en Thessalonicenzen
B 066-1               Korte Verklaring: Timoteüs, Titus en Filemon
B 066-2               Korte Verklaring: Timoteüs, Titus en Filemon
B 067-1               Korte Verklaring: Hebreeën
B 067-2               Korte Verklaring: Hebreeën
B 068-1               Korte Verklaring: Jacobus en Judas
B 068-2               Korte Verklaring: Jacobus en Judas
B 069-1               Korte Verklaring: I en II Petrus
B 069-2               Korte Verklaring: I en II Petrus
B 070                Korte Verklaring: I, II en III Johannes
B 071                Korte Verklaring: Openbaringen
B 072                Paraphrase Heilige Schrift: Genesis I
B 073                Paraphrase Heilige Schrift: Genesiis II
B 074                Paraphrase Heilige Schrift: Exodus
B 075                Paraphrase Heilige Schrift: Leviticus
B 076                Paraphrase Heilige Schrift: Numeri
B 077                Paraphrase Heilige Schrift: Deuteronomium
B 078                Paraphrase Heilige Schrift: Jozua
B 079                Paraphrase Heilige Schrift: Richteren Ruth
B 080                Paraphrase Heilige Schrift: I Samuël
B 081                Paraphrase Heilige Schrift: II Samuël
B 082                Paraphrase Heilige Schrift: I Koningen
B 083                Paraphrase Heilige Schrift: II Koningen
B 084                Paraphrase Heilige Schrift: I Kronieken
B 085                Paraphrase Heilige Schrift: II Kronieken
B 086-1               Paraphrase Heilige Schrift: Ezra Nehemia Ester
B 086-2               Paraphrase Heilige Schrift: Ezra Nehemia Esther
B 087                Paraphrase Heilige Schrift: Job
B 088                Paraphrase Heilige Schrift: Psalmen I
B 089                Paraphrase Heilige Schrift: Psalmen II
B 090                Paraphrase Heilige Schrift: Spreuken


25-11-2011                                         4 /10
            Boekenlijst Bibliotheek Gereformeerde Kerk Pijnacker-Nootdorp

Nummer Schrijver             Titel
B 091                   Paraphrase Heilige Schrift: Prediker
B 092                   Paraphrase Heilige Schrift: Hooglied
B 093                   Paraphrase Heilige Schrift: Jesaja I
B 094                   Paraphrase Heilige Schrift: Jesaja II
B 095                   Paraphrase Heilige Schrift: Jeremia I
B 096                   Paraphrase Heilige Schrift: Jeremia II
B 097                   Paraphrase Heilige Schrift: Jeremia III Klaagliederen
B 098                   Paraphrase Heilige Schrift: Ezechiël I
B 099                   Paraphrase Heilige Schrift: Ezechiël II
B 100                   Paraphrase Heilige Schrift: Daniël
B 101                   Paraphrase Heilige Schrift: Hosea Joël
B 102                   Paraphrase Heilige Schrift: Amos Obadjah
B 103                   Paraphrase Heilige Schrift: Jona Micha
B 104                   Paraphrase Heilige Schrift: Nahum Habakuk Zefanja
B 105                   Paraphrase Heilige Schrift: Haggai Zacharia Maleachi
B 106                   Paraphrase Heilige Schrift: Mattheüs
B 107                   Paraphrase Heilige Schrift: Marcus
B 108                   Paraphrase Heilige Schrift: Lucas
B 109                   Paraphrase Heilige Schrift: Johannes I
B 110                   Paraphrase Heilige Schrift: Johannes II
B 111                   Paraphrase Heilige Schrift: Handelingen
B 112-1                  Paraphrase Heilige Schrift: Romeinen
B 112-2                  Paraphrase Heilige Schrift: Romeinen
B 113                   Paraphrase Heilige Schrift: I Corinthiërs
B 114                   Paraphrase Heilige Schrift: II Corinthiërs
B 115                   Paraphrase Heilige Schrift: Galaten Thessalonocenzen
B 116                   Paraphrase Heilige Schrift: Efeziërs I en II Petrus
B 117                   Paraphrase Heilige Schrift: Philippenzen Colossenzen
                                   Jacobus
B 118                   Paraphrase Heilige Schrift: Timotheus Titus Philemon
B 119                   Paraphrase Heilige Schrift: Hebreeën
B 120                   Paraphrase Heilige Schrift: Brieven Johannes Judas
B 121                   Paraphrase Heilige Schrift: Openbaring I
B 122                   Paraphrase Heilige Schrift: Openbaring II
B 123-1   Waal, C. van der       Sola Scriptura, deel 1 Genesis – Kronieken
B 123-2   Waal, C. van der       Sola Scriptura, deel 1 Genesis – Kronieken
B 124-1   Waal, C. van der       Sola Scriptura, deel 2 Ezra – Maleachi
B 124-2   Waal, C. van der       Sola Scriptura, deel 2 Ezra – Maleachi
B 125    Waal, C. van der       Sola Scriptura, deel 3 Mattheüs – Openbaring
B 126    Bruggen, J. van       Commentaar op het NT: Christus op aarde.
                     Zijn levensbeschrijving door leerlingen en tijdgenoten
B 127    Bruggen, J. van       Commentaar op het NT: Het evangelie van Gods zoon.
                     Persoon en leer van Jezus volgens de vier evangelisten
B 128    Bruggen, J. van       Commentaar op het NT: Matteüs. Het evangelie voor Israël
B 129    Bruggen, J. van       Commentaar op het NT: Marcus. Het evangelie volgens Petrus
B 130    Floor, I.          Commentaar op het NT: Efeziërs. Eén in Christus
B 131    Houwelingen, P.H.R. van   Commentaar op het NT: I Petrus. Rondzendbrief uit Babylon
B 132    Houwelingen, P.H.R. van   Commentaar op het NT: II Petrus/Judas. Testament in tweevoud
B 133    Wolff, I. de         De geschiedenis der Godsopenbaring deel !
B 134    Wolff, I. de         De geschiedenis der Godsopenbaring deel II
B 135    Mackintosh, C.H.       Aantekeningen op Genesis

25-11-2011                                                5 /10
            Boekenlijst Bibliotheek Gereformeerde Kerk Pijnacker-Nootdorp

Nummer Schrijver             Titel
B 136 Mackintosh, C.H.          Aantekeningen op Exodus
B 137 Raalte, J. van           Schetsenbundel over het boek Genesis, hfdst. 1 t/m 25:19
B 138 Raalte, J. van           Schetsenbundel over het boek Genesis deel 2
B 139 Wolf, Joh. de           Schaduwen van het Licht (bijbelstudie over het boek Leviticus)
                                                   e
B 140 Ohmann, H.M.            Tellingen in de woestijn. Schetsen over het boek Numeri 1 druk
                                                   e
B 141 Ohmann, H.M.            Tellingen in de woestijn. Schetsen over het boek Numeri 2 druk
B 142 Bijl, C.              Zo rijk als Job
B 143 Groot, Joh. de           De Psalmen. Verstaat gij wat gij leest?
B 144 Kwakkel, G. & Vuijk, B.      Gods liedboek voor zijn volk.
                     Schetsen over het lezen en zingen van de Psalmen
B 145    Ohmann, H.M.         Het Hooglied: de koning te rijk
B 146-1   Blok, M.J.C.         Het boek Prediker: de kerk onder het kruis
B 146-2   Blok, M.J.C.         Het boek Prediker: de kerk onder het kruis
B 147    Hoeven, J.H. van der     Verklaring van Het Hooglied (schets)
B 148-1   Dam, H.P.          Jesaja, de Redder komt. Bijbelstudie over Jesaja 40-66
B 148-2   Dam, H.P.          Jesaja, de Redder komt. Bijbelstudie over Jesaja 40-66
B 149    Lok, P.           De kleine profeten Schetsenbundel
B 150    Trimp, P.J.         Sprekende beelden. Bijbelstudie over de gelijkenissen van Jezus
B 151    Bruggen, J. van       De bergrede. Reisgids voor Christenen
B 152    Hagens, G.          Schetsen over het evangelie naar Lukas
B 153    Krijtenburg, A.I.      In het WOORD is het LEVEN
                     Schetsen over het Evangelie van Johannes
B 154–1   Berg, C. van den       Proces om de volken deel 1 Bijbelstudie over Handelingen 1 t/m 14
B 154-2   Berg, C. van den       Proces om de volken deel 1 Bijbelstudie over Handelingen 1 t/m 14
B 155–1   Berg, C. van den       Proces om de volken deel 2 Bijbelstudie over Handelingen 15 t/m 28
B 155-2   Berg, C. van den       Proces om de volken deel 2 Bijbelstudie over Handelingen 15 t/m 28
B 156–1   Veenhof, C.         Getuigend de wijde wereld in! Hulpboekje bij het lezen van de
                     “Handelingen der Apostelen’’ deel 1
B 156-2 Veenhof, C.            Getuigend de wijde wereld in! Hulpboekje bij het lezen van de
                     “Handelingen der Apostelen’’ deel 1
B 156-3 Veenhof, C.            Getuigend de wijde wereld in! Hulpboekje bij het lezen van de
                     “Handelingen der Apostelen’’ deel 1
B 157    Francke, Joh.        Gerechtigheid uit het geloof.
                     Schetsenbundel over de brief aan de christenen te Rome
B 158    Bruggen, J. van       Het huwelijk gewogen 1 Korinthe 7
B 159    Rongen, G. van        “Jaagt de liefde na” (schetsen over 1 Korintiërs)
B 160    Blok, M.J.C.         De brief aan de Galaten. 7 schetsen
B 161    Kats, W.           Wegwijs in Filippenzen
B 162    Berg, M.R. van den      De tweede brief aanTimoteüs.
                     Het testament van een ter dood veroordeelde
B 163    Rongen, G. van        De harten omhoog (schetsen over de brief aan de Hebreeën)
B 164    Blok, M.J.C.         De brief aan de Hebreeën
B 165    Herksen, H.D. van      De brief van Jacobus (schetsen schriftstudie)
B 166    Jager, H.J.         De brief van Jakobus dictaat – exegese
B 167-1   Smelik, J.          Staat vast in de waarachtige genade Gods.
                     Schetsen schriftstudie over de Brieven van Petrus
B 167-2 Smelik, J.            Staat vast in de waarachtige genade Gods.
                     Schetsen schriftstudie over de Brieven van Petrus
B 167–3 Smelik, J.            Staat vast in de waarachtige genade Gods.
                     Schetsen schriftstudie over de Brieven van Petrus
B 167–4 Smelik, J.            Staat vast in de waarachtige genade Gods.
                     Schetsen schriftstudie over de Brieven van Petrus


25-11-2011                                                 6 /10
            Boekenlijst Bibliotheek Gereformeerde Kerk Pijnacker-Nootdorp

Nummer Schrijver                Titel
B 167–5 Smelik, J.               Staat vast in de waarachtige genade Gods.
                        Schetsen schriftstudie over de Brieven van Petrus
B 168    Dekker, T             Wie een oor heeft… Studies over brieven aan de zeven gemeenten
B 169    Bremmer, R.H.           Visioenen op Patmos.
                        Beknopte Bijbelstudie over de openbaring aan Johannes
B 170    Hartingsveld, L. van        Een praktische bijbelverklaring
B 171    Boersma, Tj.            Middenin de eindstrijd. Een praktische uitleg van Openbaring
B 172                      Terug naar het Woord. Schetsen (1951)
B 173                      Blijven bij het Woord. Schetsen (1953)
B 174    Lugt, A.S. van der         Gods wijsheid is veelkleurig.
                        10 preken gehouden in Rijswijk en Pijnacker-Nootdorp
C      Belijdenisgeschriften
C 001    Vijlbrief             Van Credo tot Amen.
                        Werkboek van de zes belijdenisgeschriften in hedendaags Nederlands
C 002    Vonk, C.              De Voorzeide Leer deel IIIa (NBG art. 1-21 en 25,26)
C 003    Vonk, C.              De voorzeide leer deel IIIb (NGB art 22-24 en 27-37)
C 004    Bijl, C.              Leren geloven. Een toelichting op de Nederlandse Geloofsbelijdenis
C 005    Feenstra, J.G.           Onze Geloofsbelijdenis
C 006    Bos, C.G.             Geloven en belijden 2. Toelichting op de Nederlandse Geloofsbelijdenis,
                        artikel 20 – 37
C 007    Vries, W.G. de e.a.        De Kerk. Kort commentaar op artikel 27 - 29 NGB
C 008    Bijl, C.              De bron van ons geloof . De werking van de Geest volgens de
                        Heidelbergse Catechismus. Zondag 25 – 33
C 009    Boersma, Tj., Francke, Joh. e.a.  De hoofdsom van het Evangelie
                        Catechismuspreken I Zondag 1 t/m 26
C 010    Boersma, Tj., Francke, Joh. e.a.  De hoofdsom van het Evangelie
                        Catechismuspreken II Zondag 27 t/m 52
C 011    Zuijlekom, A.J. van        De rijkdom van Gods vaderzorg (Heid.Cat. 1-10)
C 012    Zuijlekom, A.J. van        De rijkdom van Christus komst (Heid.Cat. 11-19)
C 013    Zuijlekom, A.J. van        De rijkdom van de Heilige Geest en het nieuwe leven
                        (Heid.Cat 20-24 en 32-33)
C 014    Zuijlekom, A.J. van        De rijkdom van preek, doop en avondmaal (Heid.Cat. 25-31)
C 015    Zuijlekom, A.J. van        De rijkdom van de wet (Heid.Cat. 33-44)
C 016    Zuijlekom, A.J. van        De rijkdom van het gebed (Heid.Cat. 45-52)
C 017    Feenstra, J.G.           De Dordtse Leerregelen
C 018    Faber, J. e.a.           Tot prijs zijner heerlijkheid. Schetsen over de Dordtse Leerregels
C 019    Sliggers, M.H.           Geloven en belijden 3 Toelichting op: Dordtse Leerregels, Apostolische
                        Geloofsbelijdenis, Geloofsbelijdenis van Nicea, Geloofsbelijdenis van
                        Athanasius
C 020    Sliggers, M.H.           Wat is hierop uw antwoord?
                        Schetsen over de eredienst, liturgische formulieren en gebeden
C 021    Venema, F.F.            Wat is een Christen nodig te geloven
C 022    Kamphuis, J.            Een eeuwig verbond
C 023    Kwakkel, G.            Uitgekozen! De bijbel over vragen rond de uitverkiezing
C 024    Westerink, H.           Een teken van trouw. Over onze doop
C 025    Westerink, H            Roep Mij aan. Over de praktijk van ons bidden
C 026    Groenenberg, P.          Gevouwen handen, open ogen
C 027    Vries, W.G. de           Kerk en confessie
C 028    Timmerman, R.           Eeuwig leven. Over het bijbelse toekomstbeeld
C 029    Kamphuis, J.            Met Calvijn in de impasse?
                        Betekent de gereformeerde leer van de uitverkiezing en
                        evangelieprediking een blokkade voor de prediking van het evangelie?
C 030    Vries, W.G. de           Het ene woord en de vele sekten

25-11-2011                                                    7 /10
          Boekenlijst Bibliotheek Gereformeerde Kerk Pijnacker-Nootdorp

Nummer Schrijver              Titel
D    Kerkgeschiedenis
D 001  Praamsma, L.            De Kerk van alle tijden 1
D 002  Praamsma, L.            De Kerk van alle tijden 2
D 003  Praamsma, L.            De Kerk van alle tijden 3
D 004  Praamsma, L.            De Kerk van alle tijden 4
D 005  Lagendijk, Joh.          Jeruzalem of Babylon. Schetsen (1951)
D 006  Bos, C.G. en Brink-Blijdorp, W.A.E.Nieuw Nederlandse kerkgeschiedenis deel 2
D 007  Kamphuis, J.            Signalen uit de kerkgeschiedenis
D 008  Raalte, J. van           Wat was de Gereformeerde Kerk in Nederland?
                      De geschiedenis van de “Kruisgezinden”
D 009  Bos, C.G.             De Doleantie als Kerkreformatie
D 010  Feenstra, H.J.J. e.a.       1892. Wat, wie, en wat nu?
D 011  Dam, R.J., Holwerda, B. en     Rondom "1905" Een historische schets
    Veenhof, C.
D 012  Munneke, H.R.           Vrijgemaakt en toch gebonden
D 013–1 Vries, W.G. de           Welke kerk ging stuk? Nogmaals de Vrijmaking in het vuur
D 013–2 Vries, W.G. de           Welke kerk ging stuk? Nogmaals de Vrijmaking in het vuur
D 014  Schilder, K.            Bezet bezit. Artikelen in de Reformatie juni – augustus 1940
D 015  Dee, J.J.C.            Een Schrift-geleerde aan het Woord.
                      Een keuze uit de preken van prof. dr. K. Schilder Deel 1
D 016  Bond van Mannenverenigingen op Er staat geschreven… Er is geschied
    Gereformeerde Grondslag      Jubileumboek van de Bond van Mannenverenigingen op Gereformeerde
                      Grondslag uitgegeven ter gelegenheid van het veertigjarig bestaan van
                      de Bond (1986)
E    Ethiek
E 001  Douma, J.             De Tien Geboden I (Ethische bezinning deel 2)
E 002  Douma, J.             De Tien Geboden II (Ethische bezinning deel 3)
E 003  Douma, J.             De Tien Geboden III (Ethische bezinning deel 4)
E 004  Douma, J.             Christelijke levensstijl (Ethische bezinning deel 5)
E 005  Douma, J.             Abortus (Ethische bezinning deel 8)
E 006  Douma, J.             Milieu en manipulatie (Ethische bezinning deel 11)
E 007-1 Douma, J.             Vrede in de maatschappij (Ethische bezinning deel 12)
E 007-2 Douma, J.             Vrede in de maatschappij (Ethische bezinning deel 12)
E 008  Douma, J.             Politieke verantwoordelijkheid (Ethische bezinning deel 13)
E 009  Douma, J.             Ethiek en recht (Ethische bezinning deel 15)
E 010  Douma, J.             Echtscheiding (Ethisch kommentaar deel 8)
E 011  Bruggen, J. van          Het huwelijk gewogen
E 012  Niemeijer, P.           Die twee, één vlees. Over het christelijk huwelijk
E 013  Niemeijer, P.           Tempeldienst. Over sexualiteit en verkering
E 014-1 Nierstichting – Pranger, D.    Kerken en orgaandonatie
E 014-2 Nierstichting – Pranger, D.    Kerken en orgaandonatie
E 015  Douma, J.             Medische ethiek (Christelijke ethiek deel 6)
25-11-2011                                                 8 /10
             Boekenlijst Bibliotheek Gereformeerde Kerk Pijnacker-NootdorpF      Kerk en gemeente(opbouw)
F 001    Velde, M. te          Gemeenteopbouw deel 1
F 002    Velde, M. te          Gemeenteopbouw deel 2
F 003    Velde, M. te          Gemeenteopbouw deel 3
F 004    Velde, M. te          Gemeenteopbouw deel 4
F 005    Knepper, J.A.         Een geestelijk huis van levende stenen.
                      Gemeenteopbouw in de praktijk rond het jaar 2000
F 006    Trimp. C.           Kerk in aanbouw. Haar presentie en pretentie
F 007    Bouma, H.           De kerkorde, regel voor vrede in de kerk
F 008    Hendriks, A.N.         Van God gezonden. Over de ambten in Christus’ kerk
F 009    Trimp, C.           Communicatie en ambtelijke dienst
F 010    Trimp, C.           Ministerium. Een introductie in de reformatorische leer van het ambt
F 011    Westerink, H.         Open voor elkaar. Over de omgang binnen de kerkelijke gemeenschap
F 012    Arnold, J.J.          Als de Kerk kerk is
F 013-1   Trimp, C.           Klank en weerklank. Door prediking tot geloofservaring
F 013-2   Trimp, C.           Klank en weerklank. Door prediking tot geloofservaring
F 014    Trimp, C.           Zorgen voor de gemeente. Het ambtelijke werk van ouderlingen en
                      diakenen toegelicht
F 015    Trimp, C.           Bevindingen. Verzamelde opstellen. Schriftverklaring, Kerkelijk leven,
                      Opleiding
F 016    Kamphuis, J.          Om de heiligheid van de gemeente. De kerkelijke tucht
F 017    Assink, M.           Diaconaat met perspectief. Beleid,
                      organisatie en praktijk van het diaconaat
F 018    Schaap, G. en Seldenrijk, R.  Tering naar de nering. Een Christelijke handreiking rond financiële
                      problemen
F 019    Trimp, C.           De gemeente en haar liturgie
F 020    Deputaten eredienst      Licht op liturgie (1996)
F 021    Vries, W.G. de         De kerk, pijler of puinhoop?
F 022    Horst, W.C. van der. e.a.   Wat geven wij de jongeren mee?
F 023    Mostert, D.          Eenzame fakkeldragers. Jeugdpastoraat en praktijk
F 024    Boer, E.A. de         Absalom, mijn zoon, mijn zoon!
F 025    Maris, J.W.          De charismatische beweging en wij
F 026    Kamphuis, J.          Godsvrucht, een kracht. Antwoord aan de secularisatie
F 027    Los, P.L            Onder anderen. Zes pastorale lezingen
F 028-1   Genderen, J. van        De verwachting van een duizendjarig vrederijk
F 028-2   Genderen, J. van        De verwachting van een duizendjarig vrederijk
F 029-1   Rendal, G.-F.         Talen, tongen
F 029-2   Rendal, G.-F.         Talen, tongen
F 030    Meijerink, H.J. e.a.      Allerhande I (1974)
F 031    Blok, M.J.C.          Allerhande II Het diakonaat in de bijbel (1975)
G      Christelijk leven
G 001    Bremmer-Lindeboom, e.a.    Vrouw en man – een plaatsbepaling
G 002    Jong, I. de          Als vrouwen kiezen
G 003    Hoek, J.            Man en vrouw naar Gods beeld Een bijbelse bezinning
G 004    Boer, E.A. de         Bekering
G 005    Geest, K. van den       De Heilige Geest
G 006    Horst, W.C. van der      Zelfstandig worden
G 007    Wesseling, J          Uitzien naar Jezus
G 008    Borgdorff, J.         Tellen of wegen. Gezinsvorming in verantwoordelijkheid
G 009    Bakker-Huizinga, W.      “t Mooiste voor je kind
                      Geloofsopvoeding van het jonge kind tot twaalf jaar


25-11-2011                                                  9 /10
            Boekenlijst Bibliotheek Gereformeerde Kerk Pijnacker-Nootdorp

G 010    Baas, J.              Je groeit in liefde. Liefde en seksualiteit
G 011    Baas, J.              Je groeit samen op
G 012    Houtman, R.A. e.a.         Zo nemen wij de kinderen mee
G 013    Messelink, H.J.          Thuis in de kerk
G 014    Blok, M.J.C.            Maar één keer jong
G 015    Drost, H. en Roosenbrand, J.W.   Occultisme
G 016    Stouw, E.G. van der        New Age
G 017    Drost, H.             Gods huis – open huis Van harte gereformeerd en missionair
G 018    Leeuwen, H. van          Een kostbaar bezit Over de waarde en het belang van meer dan 50 jaar
                        gereformeerd onderwijs
G 019    Lewis, C.S.            De beeldhouwer en zijn beeld
G 020    Lewis, C.S.            De sleutel tot het geheim (2 series radiovoordrachten)
G 021    Lewis, C.S.            De sleutel tot het geheim (3 series radiovoordrachten)
G 022    Bond tegen het vloeken       Wie vloekt
G 023    Werkman, J.            Vloeken in de moderne literatuur
G 024    Bakker, N.             You bloody fool. Hoe vertaal je dat?
H      Maatschappij en politiek
H 001    Blok, M.J.C.            De schepping in ademnood
H 002-1   Groen van Prinsterer Stichting   Gedwongen gelijk te zijn? Emancipatie en overheidsbeleid
H 002-2   Groen van Prinsterer Stichting   Gedwongen gelijk te zijn? Emancipatie en overheidsbeleid
H 003    GrPSt van Prinsterer Stichting   Een vrije kerk / een vrije staat
H 004    GrPSt - Berg, D.J. van den e.a.  Ouderdom verplicht.
                        Overheid en burgers in een vergrijzende samenleving
H 005    Blokland, J.            Bewoonbaar en betaalbaar. Volkshuisvesting en overheidsbeleid
H 006    GrPSt - Dijksterhuis, W.H.K. e.a. Onderwijs gelokaliseerd. Gemeentelijk en provinciaal onderwijsbeleid
H 007    GrPSt - Bezemer, J. e.a.      Verkeer in beweging. Overheid en mobiliteit
H 008    GrPSt - Haasdijk, Th.       Zondagrust. De overheid en het vierde gebod
H 009    GrPSt - Verbrugh, A.J.       Nederlandse levensstijl en taal in het verenigd Europa
H 010    GrPSt - Hirsch Ballin, Klop en   Christelijke politiek in een geseculariseerd Nederland
       Van Middelkoop
H 011    SGP, GPV, RPF     Waal, L van De Economische en Monetaire Unie.
       der                Economische baten en politieke kosten
H 012    GrPSt - Bos, E. en Slump, D.A.C. Rechtspraak binnen bereik.
                        Kanttekeningen bij een nieuwe structuur van de rechterlijke organisatie
H 013    GrPSt - Dijkstra, P. e.a.     Een zelfstandige overheid in een sterke samenleving
H 014    GrPSt - Haasdijk, Th. e.a.     Zo zijn we niet getrouwd.
                        Over de registratie van niet-huwelijkse samenlevingsvormen
H 015    GrPSt - Poelman, A.H. e.a.     Ontwikkelingssamenwerking: een burgerzaak
H 016    GrPSt - Dijk, E.P. van e.a.    Zorg verzekerd? Over keuzen in de gezondheidszorg
H 017    GrPSt - Boer, R. de e.a.      Perspectief voor jongeren. Overheid en jeugdbeleid
H 018    GrPSt - Vries, J.P. de, Veling, K. Burgers van twee koninkrijken
       en Leeuw, G.H. de
H 019    GrPSt - Bos, E. e.a.        Samenwonen verplicht.
                        Aanzet voor een regeling van niet-huwelijkse samenlevingsvormen
H 020    GrPSt               Hoeksteen of sluitpost?
                        Over de positie van het gezin in het overheidsbeleid
H 021    GSEV - Huygen, J. e.a.       Laat niet als dank… Van natuurmandaat tot milieubeheer
25-11-2011                                                    10 /10

								
To top