Diagnostische toets 5 VWO natuurkunde 1 by toVV2OW

VIEWS: 23 PAGES: 2

									ANTWOORDEN

Diagnostische toets 5 VWO natuurkunde 1 hoofdstuk 6

1 Het (v,t)-diagram van een fietser zie je hiernaast.
 Bereken de verplaatsing van de fietser in de eerste 10 seconden.
antw: de verplaatsing is de oppervlakte onder de grafiek
0,5 * 5*2 + 8*5 = 45m

2 Een auto A staat op t = 0,0 s stil voor een verkeerslicht dat even daarvoor op groen is gesprongen.
 Op t = 0,0 s begint A een eenparig versnelde beweging met versnelling 3,0 m/s², terwijl op
 datzelfde moment 100 m verder een auto B rijdt met een constante snelheid van 72 km/h. A stopt
 met versnellen als de snelheid 108 km/h is, vanaf dat moment gaat A over op een eenparige
 beweging.
 a Hoelang duurt het versnellen van auto A?
  van 0 naar 108km/u = van 0 naar 30m/s . De versnelling is 3,0 m/s dus duurt het 10 seconden.
 b Hoeveel meter heeft A dan afgelegd?
    S = 0,5 at^2 = 0,5*3*100 = 150m
 c Waar is B dan?
    Van B is v= 20m/s. Hij begint op 100m en er komt 10*20 = 200 bij  300m
 d Bereken op welk tijdstip A B inhaalt.
  Op het inhaalmoment is de afstand gelijk.
  Ik kies t=10s als nieuwe 0-punt. De afstand tussen A en B is 150m.
  s(A) = 30t
  s(B) = 20t + 150
  Inhalen s(A)=s(B)  t = 15s later
  Dus na 25 seconden haalt A B in.


3 Scheepsbotsing
 Een schip, massa 1150 ton*, vaart met een snelheid van 16 km/h tegen de wand van een ander
 schip. Deze wand kan 5,0 cm ingedeukt worden voordat hij begint te scheuren.
 a Bereken de kracht die de wand op het botsende schip moet uitoefenen om deze binnen 5,0 cm
  te stoppen.
   F.s = 0,5mv^2 invullen F = 0,5*1150.000 * (16/3,6)^2 / ( 0,05) ( let op je eenheden!!! )
               F = 227* 10^6 N
 Men probeert de scheepswanden zo elastisch te maken dat ze pas na 50 cm indeuken gaan
 scheuren.
 b Bereken de kracht die de elastische wand bij deze botsing moet uitoefenen om niet te scheuren.
  Zelfde manier
  F = 0,5*1150.000 * (16/3,6)^2 / ( 0,5) ( let op je eenheden!!! )
               F = 22,7* 10^6 N
4 Rimob
 Een rimpelbuisobstakelbeveiliger (rimob) is een soort vangrail die wordt gebruikt om bepaalde
 opbjecten, zoals viaducten, te beveiligen tegen botsingen. Een rimob wordt vooraf getest. Men laat
 een auto met massa 1000 kg botsen met een steeds toenemende snelheid, het resultaat van deze
 botsingsproef staat in de volgende tabel.

   snelheid v (km/h)    60      80       100      120       150
   V (m/s)        16,67     22,22      27,78      33,33      150/3,6
    2
   V           277,8     494       772       1111,11
   indeuking s (m)    0,7      1,3       2,0      2,9       ?

  Vraagstelling: bepaal de ontbrekende waarde van de indeuking bij 150 km/h.
  a Teken een (s,v)-diagram. , kun je zelf
                                            2
  b Voer een coördinatentransformatie uit, zodanig dat een rechte lijn ontstaat. Naar v .
                                            2
  c Bepaal de indeuking bij 150 km/h. Bepaal uit de grafiek de waarde van c in s = c*v , vul 4,5 m in
   en dan krijg je 4,5 meter

								
To top