PENGUMUMAN KEDUA Pengenalan Sebaik sahaja Yang Amat Berhormat Dato Seri Mohd Najib Tun Abdul Razak selesai

Document Sample
PENGUMUMAN KEDUA Pengenalan Sebaik sahaja Yang Amat Berhormat Dato Seri Mohd Najib Tun Abdul Razak selesai Powered By Docstoc
					 PENGUMUMAN KEDUA        Pengenalan

                 Sebaik sahaja Yang Amat Berhormat Dato'
                 Seri Mohd. Najib Tun Abdul Razak selesai
 SEMINAR KEBANGSAAN        mengangkat sumpah jawatan sebagai
   "1 MALAYSIA"         Perdana Menteri keenam pada 3 April 2009,
                 beliau telah memulakan ucapan sulungnya
                 dengan melontarkan gagasan "1 Malaysia:
                 Rakyat    Didahulukan,    Pencapaian
                 Diutamakan." "1 Malaysia" kemudiannya
                 menjadi gagasan dinamik dan visi penting
                 dalam merangka polisi dan membangunkan
      TEMA         negara. Prospek utama yang mendasari
 1MALAYSIA, REALITI BERSAMA    objektif gagasan "1 Malaysia" ialah
                 memperkukuhkan tahap hubungan kaum di
                 negara ini, di samping membentuk
                 perpaduan yang utuh di kalangan rakyat
                 Malaysia yang terdiri daripada pelbagai etnik
                 dan agama. Walaupun ramai yang
      TARIKH        menyokong gagasan ini, tidak kurang juga
    1-3 NOVEMBER 2010     yang mengkritik, dan terdapat pula
                 segelintir yang masih keliru dan sangsi
                 dengan gagasan "1 Malaysia". Justeru itu,
                 Seminar Kebangsaan "1Malaysia" perlu
                 diadakan bagi meleraikan segala kemelut di
                 samping memantapkan lagi kefahaman
      TEMPAT        bersifat intelektual terhadap gagasan
  UNIVERSITI MALAYSIA SABAH   tersebut agar ia dapat diterima oleh semua
                 lapisan masyarakat Malaysia.

                 Objektif Seminar

                 1. Membuat penilaian terhadap konsep "1
                   Malaysia".
                 2. Mengatasi kemelut dan kesangsian
      ANJURAN          terhadap "1 Malaysia".
PUSAT PENATARAN ILMU DAN BAHASA  3. Mengenal pasti masalah dan cabaran
  UNIVERSITI MALAYSIA SABAH     dalam   pelaksanaan  gagasan  "1
                   Malaysia".
                 4. Memperkayakan isi kandungan serta
                   memantapkan kefahaman intelektual
                   gagasan "1 Malaysia".

                 Sub Tema

                 Seminar ini akan membincangkan gagasan
                 "1 Malaysia" berasaskan tema-tema berikut:
                   1. Agama
                   2. Bahasa
                   3. Sastera
                   4. Budaya
                   5. Ekonomi dan Perniagaan
                   6. Sains Politik                                       1
   7.  Sosiologi
   8.  Sejarah                Panduan Penghantaran/Penyerahan
   9.  Pendidikan              Abstrak dan Kertas Kerja
   10.  Perundangan
   11.  Komunikasi              1. Abstrak adalah sekitar 200 patah
   12.  Globalisas                perkataan   dengan   menggunakan
   13.  Sains dan Teknologi.           MSWord, Times New Roman font 12.
                         2. Panjang kertas kerja lengkap adalah
Kelompok Sasaran Seminar              antara 10-15 halaman (tidak termasuk
                          jadual, rajah dan rujukan). Langkauan
1.  Ahli Akademik                 1.5 (Times New Roman, font 12).
2.  Badan-Badan Berkanun            3. Butiran diri yang diperlukan semasa
3.  Agensi-Agensi Swasta              menyerahkan kertas kerja adalah
4.  Pertubuhan Bukan Kerajaan (NGO)        abstrak, judul, kertas kerja, nama
                          pembentang, universiti/ institusi dan
                          alamat, email, faks dan nombor telefon.
Yuran                      4. Rujukan   hendaklah   menggunakan
                          sistem Harvard
Yuran pendaftaran bagi seminar ini         i. Contoh: (Almond, 2004: 15)
merangkumi sesi pembentangan, beg          ii. Nota kaki boleh digunakan untuk
persidangan, tag nama, sijil penyertaaan,        penjelasan lanjut sesuatu perkara.
perkhidmatan bas, buku program dan         iii. Rujukan/Bibliografi: Nama. Tahun.
jamuan.                         Tajuk. Tempat Penerbitan: Penerbit.

Pembentang/Peserta : RM300.00
                         Tarikh-Tarikh Penting
Para   peserta   seminar   dinasihatkan
membayar yuran sebelum atau pada 15       1. Abstrak sebelum : 31 Ogos 2010
September 2010. Bayaran secara cek        2. Kertas kerja penuh : 30 September 2010
berpalang/draf    bank/kiriman    wang  3. Jadual tentatif sesi pembentangan
hendaklah dibuat atas nama BENDAHARI        kertas kerja akan dipaparkan dalam
UNIVERSITI MALAYSIA SABAH (Acc. No.         website pada 1 Oktober 2010.
510013024241) dan dihantar kepada Urus
Setia Seminar Kebangsaan 1Malaysia, Pusat
Penataran Ilmu dan Bahasa, Universiti      Catatan: Abstrak dan kertas kerja lengkap
Malaysia Sabah (UMS), Beg Berkunci No.      hendaklah   dihantar  melalui  e-mel:
2073, 88999 Kota Kinabalu, Sabah. Surat     secretariat.seminar.1malaysia@gmail.com
aku janji (letter of undertaking) dan surat   berdasarkan tarikh-tarikh penting yang
pesanan (LPO) yang sah juga diterima bagi    dinyatakan di atas. Kertas kerja yang
urusan pembayaran. Urusan pembayaran       disahkan pembayaran yuran, menggunakan
secara surat aku janji (letter of undertaking)  sistem Harvard sepenuhnya, dan bebas
atau LPO hendaklah diselesaikan sebelum     daripada kesalahan tatabahasa dan ejaan
atau pada 15 September 2010. Kegagalan      (sekurang-kurangnya tidak melebihi 10 %
membuat bayaran pada tarikh ini akan       kesalahan) sahaja akan diterbitkan dalam
menyebabkan nama pembentang tidak        prosiding. Maklumat terperinci tentang
dimasukkan ke dalam buku program dan       seminar ini akan diperkemaskan dan
atur cara pembentangan.             dipaparkan    dalam   laman   web
                         http://www.ums.edu.my/.

Bahasa Pembentangan

Bahasa Melayu atau Inggeris.
                                             2
Maklumat lanjut tentang seminar ini boleh      BORANG PENDAFTARAN
diperolehi dengan cara berhubung terus di
talian-talian berikut:
                       Nama  : ___________________________
Pejabat Am Pusat Penataran Ilmu dan
Bahasa                    Jawatan: ____________________________

Clarice Jim atau Intan Raiman (088-320120)  Institut :_____________________________

Dr. Lai Yew Meng    (088-320000 samb.   Alamat : ____________________________
5047)
Mohd Sohaimi Esa    (088-320000 samb.       _____________________________
5074)
                           _____________________________
E-mel:
secretariat.seminar.1malaysia@gmail.com   No. Telefon: _________________________

Penginapan                  No. Tel. Bimbit: ______________________
Para pembentang dan peserta dicadangkan
menginap di hotel-hotel di sekitar Kota   No. Faks : __________________________
Kinabalu. Perkhidmatan bas akan disediakan
bagi peserta yang menginap di hotel-hotel  E-mail : ____________________________
seperti yang berikut:

1.  Promenade Hotel (088-265555)      Penyertaan: (    ) Pembentang Kertas Kerja
2.  Beverly Hotel (088-258998)             (    ) Peserta
3.  Novotel 1Borneo (088-529888)
4.  Courtyard Hotel 1Borneo (088-528228)
5.  The Magellan Sutera Resort and SPA   Tajuk Kertas Kerja :
   (088-312222)
                       ____________________________________

                       ____________________________________

                       ____________________________________

                       Pembayaran:   (   ) Cek Berpalang
                               (   ) Kiriman Wang
                               (   ) Draf Bank


                       Tandatangan           Tarikh


                       ________________      _______________
                                            3

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:14
posted:11/25/2011
language:Malay
pages:3