TBF_Fairplay_Formu by qingyunliuliu

VIEWS: 3 PAGES: 1

									             TÜRKĠYE BASKETBOL FEDERASYONU

                     FAIR PLAY FORMU
                                                      BekoBL
                                                      TBBL
   Türkiye Kupası  Cumhurbaşkanlığı Kupası

   EVSAHĠBĠ TK                       SKOR        MAÇ TARĠHĠ
   MĠSAFĠR TK                        SKOR         MAÇ NO


             HAKEM                  ĠLĠ      SALON

                                            TAHMĠNĠ SEYĠRCĠ SAYISI
                                         EV SAHĠBĠ TK
                                         MĠSAFĠR TK

                                    DEĞERLENDĠRME
                                 Ev sahibi Tk.   Misafir Tk.

 1 a)Teknik Faul                  SAYI
 1 b) Centilmenlik Dışı Faul            SAYI
 1 c) Diskalifiye                  SAYI

 2. Olumlu Oyun                 1 - 10 puan
 3. Rakibe Saygı                 1 - 10 puan
 4. Hakemlere Saygı               1 - 10 puan
 5. Yönetici Tutumu               1 - 10 puan
 6. Teknik Adamların Tutumu           1 - 10 puan
 7. Seyircinin Tutumu
                         1 - 10 puan
 (Önemli sayıda taraftar olduğu takdirde)
 8. Salon Görevlilerinin Tutumu         1 - 10 puan
 9. Tribün Organizasyonu             1 - 10 puan
 10. Genel Organizasyon             1 - 10 puan

Eğer değerlendirmelere 5’in altında puan verilmişse aşağıda açıklanmalıdır.
Açıklamalar :
Varsa Örnek Davranış :
FORMU DOLDURAN           LĠG KOMĠSERĠ        TEKNĠK KOMĠSER

ADI SOYADI :                    TARĠH :

ĠLĠ      :                   ĠMZA :

								
To top