Reklamos_blic_monitoringo_TOPas_2011_10_12

Document Sample
Reklamos_blic_monitoringo_TOPas_2011_10_12 Powered By Docstoc
					2011 m. rugsėjis, rugpjūtis: 10 labiausiai
įsiminusių, 10 labiausiai patikusių reklamų

“Synopticom Ad Research” reklamos blic monitoringas:
krepšinio periodo reklamos

Projekto partneris: www.synopanel.lt
2011 10 12


10 LABIAUSIAI ĮSIMINUSIŲ REKLAMŲ
Apklausa atlikta 2011 m. rugsėjo 9-15 d., internetu. Apklausą atliko specializuota rinkos tyrimų ir
konsultacijų įmonė „Synopticom Ad Research“. Apklausai panaudota rinkos tyrimų kompanijos
„Synopticom“ respondentų duomenų bazė (angl. panel; žr. www.synopanel.lt). Blic apklausos metu
apklausta 335 respondentai (nuo 15 iki 55 metų amžiaus) Lietuvos miestuose ir miesteliuose. Reklamos
monitoringo blic apklausose nėra siekiama griežto reprezentatyvumo, jomis siekiama užfiksuoti
apytiksles, ryškiausias (angl. top of mind) tendencijas vartotojų atmintyje.
                             LABIAUSIAI ĮSIMINUSI REKLAMA
                             Praūžus didžiajam TV reginiui – krepšinio
                             čempionatui, - pats laikas susumuoti rezultatus.
                             Labiausiai TV žiūrovams įsiminusi su krepšiniu
                             susijusi reklama – „Samsung Galaxy SII“, su
                             krepšininkais Javtoku ir Songaila. Kai kurios
                             dailios krepšinio reklamos (pvz., „Iki“) galėjo
                             būti maišomos ir su bendra viso čempionato
                             reklama, tad tarp labiausiai įsiminusių nepateko.
                             O pateko kai kurios trumputės ir įkyriai kartotos:
                             „Elektromarkt“ televizoriaus reklama su
                             krepšininku Valančiūnu, „Beko“ asketiška
                             reklama be veikėjų, kt. Įkyrumas nepamaišė ir
„Tele2 Pildyk“ reklamai, kuri sugebėjo išlaikyti dėmesį net krepšinio karštligės fone. Reklama taikliai
pagauna moteriškąją audotorijos dalį ir iki kraujo įrėžia į smegenis nuolat kartojamą, nuotaikingą
„Pildyk“ serialo merginų šūksnį: „Išpardavimas!”.
Vieta Prekės ženklas             Trumpas aprašymas                 Indeksas
                     TV reklama (dažniau minėta moterų):
   1 Tele2, Tele2 Pildyk        bendrabučio apačioje – nerealus išpardavimas;       4,38
                     merginos prisiperka vienodų suknelių.
                     TV reklama (taip pat minėta lauko reklama):
                     reklama apie porelę, kurią Lietuvoje pratęsė ir
   2 Samsung Galaxy SII         krepšininkų Javtoko bei Songailos vyriškas        3,09
                     dialogas: „gražu...“, „tik neapsiverk“, „einam
                     laimėt“.
                     TV reklama: „luk, Santa Ana„s čurč, veri gotik“,
  3-4 Omnitel, Omnitel Extra                                    2,66
                     aiškina broliai japonų turistams.
                     TV reklama: „Tele2” siūlo patrauklų planą
                     studentams; serialo „Ir turtuoliai taupo“ šeimos
  3-4 Tele2               galva netruks pasinaudoti: sūnų išleidžia į        2,66
                     mokslus, pats taip pat keliasi į studentų
                     bendrabutį.
                     TV reklama: „vakar pasidalinau savo arbūzų
                     nuotraukomis internete“, praneša mergina;
   5 Ežys                kitoje tos pačios akcijos reklamoje porelė        2,15
                     dalinasi istorija, kaip žydrą Ferdinandą pavertė
                     žaliu.
                     TV reklama (dažniau minėta vyrų): krepšinio
   6 Švyturys              periodo „Švyturio“ nealkoholinio alaus reklama:      1,55
                     taurė, putos, „Mes laimėsim“, t.t.
    Elektromarkt (taip pat minėta kaip TV reklama: krepšininkas Valančiūnas kone
   7                                               1,46
    Topo centras arba be prekės    užsimerkęs taikliai metą į krepšį; trumputė, ~                                                      1
    ženklo)               11 sek. trukmės, televizoriaus reklama.
                      TV reklama: „mes su vyrais sūrį „Džiugą“
                      vadiname legaliu dopingu“, Lietuvos vyrų
    8 Džiugas                                         1,20
                      krepšinio rinktinė reklamuoja ir ragauja sūrį
                      „Džiugas“.
                      TV reklama: du keistuoliai-nelaimėliai, tai jiems
    9 Bitė               tenka valgyti be šakutės, tik su peiliu, tai čiuožti  1,12
                      tik su viena pačiūža, t.t.
                      TV reklama: „Beko“ skalbimo mašina, „Beko“
                      krepšinio aikštelė; trumputė čempionato
   10 Beko                                           1,03
                      „pagrindinio rėmėjo“ reklama per krepšinio
                      pertraukėles.
Šaltinis: „Synopticom Ad Research“ (www.ad-research.lt)
Respondentų klausiama: „Kokias atsimenate reklamas, matytas arba girdėtas per pastarąsias 4
savaites?“ Vienas respondentas gali paminėti ne daugiau 3 reklamų, kurios (pirmos) ateina į galvą.
Fiksuojamas reklamos kanalas, turinys ir reklamuojamas prekės ženklas. Į indekso skaičiavimą
įtraukiamos tik tos reklamos, kurias paminėjo ne mažiau nei 1 proc. respondentų. Indekso skaičiavimo
formulė: Reklamos paminėjimų skaičius / Vidutinis reklamų paminėjimo skaičius. Pvz., indeksas 2,15
reiškia, kad reklama minėta daugiau nei du kartus dažniau negu vidutiniškai kitos į indekso skaičiavimą
įtrauktos reklamos.


10 LABIAUSIAI PATIKUSIŲ REKLAMŲ
Apklausa atlikta 2011 m. rugsėjo 9-15 d., internetu. Apklausą atliko specializuota rinkos tyrimų ir
konsultacijų įmonė „Synopticom Ad Research“. Apklausai panaudota rinkos tyrimų kompanijos
„Synopticom“ respondentų duomenų bazė (angl. panel; žr. www.synopanel.lt).
                            LABIAUSIAI PATIKUSI REKLAMA
                            Labiausiai patikusi „Samsung Galaxy SII“ reklama
                            išsiskyrė tarp kitų krepšinio reklamų bendra
                            nuotaika: kai ~ visos kitos reklamos pulsavo
                            skanduočių, mušamų būgnų, žygio maršo ir švilpuko
                            ritmu, šioji reklama gaudė krepšinio žiūrovų ir
                            žiūrovių širdis svajinga žinomos dainos melodija ir
                            romantiškais dailios porelės santykiais. Maloni ir
                            miela pramoga, sukurta su empatija numanomiems
                            žiūrovams. Reklama kurta ne Lietuvoje ir ne tik
                            Lietuvai. Kitose šalyse transliuojama reklamos
                            versija Lietuvoje buvo išmoningai papildyta
                            krepšininkų Javtoko ir Songailios duetu. Šių
                            krepšininkų dialogas reklamos pabaigoje taip pat
                            išsiskyrė iš bendro krepšinio reklamų ritmo: lėtas,
keistokas, kone lyriškas. TV reklamą taip pat papildė, gausi lauko reklama.

                                             Vertinimas
Vieta Prekės ženklas       Trumpas aprašymas                  Balas
                                               Indeksas
                                           (1-10)
                 TV reklama (taip pat minėta lauko reklama):
                 reklama apie porelę, kurią Lietuvoje pratęsė ir
   1 Samsung Galaxy SII     krepšininkų Javtoko bei Songailos vyriškas      7,86      1,16
                 dialogas: „gražu...“, „tik neapsiverk“, „einam
                 laimėt“.
                 TV reklama: „vakar pasidalinau savo arbūzų
                 nuotraukomis internete“, praneša mergina;
   2 Ežys            kitoje tos pačios akcijos reklamoje porelė      7,64      1,13
                 dalinasi istorija, kaip žydrą Ferdinandą pavertė
                 žaliu.
                 TV reklama (dažniau minėta moterų):
   3 Tele2, Tele2 Pildyk    bendrabučio apačioje – nerealus išpardavimas;    7,25      1,07
                 merginos prisiperka vienodų suknelių.
                 TV reklama: „mes su vyrais sūrį „Džiugą“
                 vadiname legaliu dopingu“, Lietuvos vyrų
   4 Džiugas                                     7,14      1,06
                 krepšinio rinktinė reklamuoja ir ragauja sūrį
                 „Džiugas“.
   5 Tele2           TV reklama: „Tele2” siūlo patrauklų planą      7,13      1,05
                                                     2
                  studentams; serialo „Ir turtuoliai taupo“ šeimos
                  galva netruks pasinaudoti: sūnų išleidžia į
                  mokslus, pats taip pat keliasi į studentų
                  bendrabutį.
                  TV reklama: du keistuoliai-nelaimėliai, tai jiems
   6 Bitė            tenka valgyti be šakutės, tik su peiliu, tai     7,08     1,05
                  čiuožti tik su viena pačiūža, t.t.
    Elektromarkt (taip pat   TV reklama: krepšininkas Valančiūnas kone
   7 minėta kaip Topo centras užsimerkęs taikliai metą į krepšį; trumputė, ~     6,82     1,01
    arba be prekės ženklo)   11 sek. trukmės, televizoriaus reklama.
                  TV reklama: „luk, Santa Ana„s čurč, veri gotik“,
   8 Omnitel, Omnitel Extra                              6,74     1,00
                  aiškina broliai japonų turistams.
                  TV reklama (dažniau minėta vyrų): krepšinio
   9 Švyturys          periodo „Švyturio“ nealkoholinio alaus reklama:    6,06     0,90
                  taurė, putos, „Mes laimėsim“, t.t.
                  TV reklama: „Beko“ skalbimo mašina, „Beko“
                  krepšinio aikštelė; trumputė čempionato
   10 Beko                                       5,92     0,87
                  „pagrindinio rėmėjo“ reklama per krepšinio
                  pertraukėles.
         Visų reklamų vertinimo vidurkis (2011 m. rugsėjo 9-15 d.):       6,76     1,00
Šaltinis: „Synopticom Ad Research“ (www.ad-research.lt)
Respondento klausiama apie kiekvieną jo paminėtą reklamą: „Ar Jums ši reklama patiko? (Įvertinkite
kiekvieną reklamą 10 balų skalėje, kai 1 reiškia „visiškai nepatiko“, o 10 – „labai patiko“.)“ Indekso
skaičiavimo formulė: Reklamos vidutinis vertinimo balas / Vidutinis visų reklamų vertinimo balas. Pvz.,
indeksas 1,16 reiškia, kad reklama buvo vertinta 1,16 karto palankiau nei vidutiniškai visos apklausoje
minėtos reklamos. Į patikusių reklamų reitingą įtraukiamos tik tos reklamos, kurios patenka į labiausiai
pastebėtų reklamų dešimtuką.

Periodiškai vykdomos vartotojų reakcijos į reklamą monitoringo apklausos pradėtos
2006 m. rudenį, siekiant plėtoti Lietuvos reklamos rinkos infrastruktūrą. Projektą
kuruojanti rinkos tyrimų ir konsultacijų įmonė „Synopticom Ad Research“ specializuojasi
komunikacijos efektyvumo tyrimuose, kurie padeda įmonėms vystyti ir pasirinkti
geriausius komunikacijos sprendimus bei įvertinti komunikacijos poveikį.

Projekto partneris nuo 2008 m. rudens - rinkos tyrimų kompanija „Synopticom“.
Kompanija didžiausią dėmesį skiria paslaugų plėtrai šiose srityse: kiekybiniai ir
kokybiniai rinkos tyrimai, duomenų rinkimui panaudojant internetinius sprendimus;
klientų patirties tyrimai, padedantys organizacijoms tobulinti ryšius su klientais. Norintys
dalyvauti „Synopticom“ vykdomose apklausose gali registruotis specialiame kompanijos
apklausų portale: www.synopanel.lt.

Kontaktinis asmuo monitoringo klausimais:

Mindaugas Liaudenskis
„Synopticom Ad Research“ vadovas, konsultantas
Mob. tel.: 8 652 12170
El. p.: mindaugas@ad-research.lt
www.ad-research.lt


Kontaktinis asmuo synopanel.lt apklausų klausimais:

Liutauras Daugirdas
UAB „Synopticom“ projektų vadovas
Mob. tel.: 8 655 69098
El. p.: liutauras.daugirdas@synopticom.com
www.synopticom.lt
                                                     3

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:2
posted:11/25/2011
language:Lithuanian
pages:3