REGULAMIN - Podhale Sport

Document Sample
REGULAMIN - Podhale Sport Powered By Docstoc
					XXXV SZKOLNA LIGA SPORTÓW ZIMOWYCH
     REGULAMIN ŁYŻWIARSTWA SZYBKIEGO
              ŁYŻWY KRÓTKIE

           ZAKOPANE        2011 / 2012


UCZESTNICTWO :

    UCZESTNIKAMU LIGI SĄ UCZNIOWIE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
Z POWIATU TATRZAŃSKIEGO.

KATEGORIE WIEKOWE :

    DZIECI GRUPA I   UR. 2003 - 2004
    DZIECI GRUPA II  UR. 2001 - 2002
    DZIECI GRUPA III  UR. 1999 - 2000

ZGŁOSZENIA :

    DOKONUJĄ SZKOŁY NA CAŁY SEZON STARTOWY.ZGŁOSZENIE WYMAGA
PODPISU DYREKTORA JEDNOSTKI I NAUCZYCIELA WF Z PODANIEM ROCZNIKA
STARTUJĄCEGO.
KOMPLETNE ZGŁOSZENIE ZAŚWIADCZA O ZDOLNOŚCI ZDROWOTNEJ UCZNIA DO STARTU
W ZAWODACH I JEGO UMIEJĘTNOŚCIACH JAZDY NA ŁYŻWACH.
PÓŹNIEJSZE DOGŁASZANIE JEST NA ODPOWIEDZIALNOŚĆ NAUCZYCIELA WF.

USTALA SIĘ LIMIT STARTUJĄCYCH - 30 ZAWODNIKÓW Z DOWOLNYM PODZIAŁEM
NA PŁEĆ I KATEGORIE WIEKOWE.

TERMIN ZGŁOSZEŃ UPŁYWA Z DNIEM 09.12.2011. R

WERYFIKACJA DO POSZCZEGÓLNYCH ZAWODÓW W DNIU IMPREZY
W GODZINACH 10,00 - 11,00.

KONKURENCJE :

    GRUPA I      100 M
    GRUPA II      100 M + 200 M     CZAS ŁĄCZNY
    GRUPA III     100 M + 300 M     CZAS ŁĄCZNY

TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW :

    13.12.2011     LODOWISKO    COS
    21.12.2011     LODOWISKO    COS
    18.01.2012     LODOWISKO    COS
    02.02.2012     LODOWISKO    COS
    08.02.2012     LODOWISKO    COS  SZTAFETY

POCZĄTEK WSZYSTKICH ZAWODÓW PRZEWIDZIANY JEST NA GODZ.11,30.
PUNKTACJA INDYWIDUALNA :

    WG SUMY PUNKTÓW UZYSKANYCH W TRZECH EDYCJACH.
W PRZYPADKU MNIEJSZEJ ILOŚCI PRZEPROWADZONYCH ZAWODÓW
ZALICZANE BĘDĄ WYNIKI Z DWÓCH EDYCJI.

PUNKTACJA DRUŻYNOWA :

    DO KLASYFIKACJI DRUŻYNOWEJ SZKÓŁ ZALICZANE SĄ WYNIKI UZYSKANE
PRZEZ 5 NAJLEPSZYCH ZAWODNICZEK I ZAWODNIKÓW Z KAŻDEJ KATEGORII
WIEKOWEJ ZE WSZYSTKICH EDYCJI.

PUNKTACJA :

     I MIEJSCE - 50 PKT,II - 45, III - 42, IV - 40,V - XIV 38 DO 20 PKT PO 2 PKT MNIEJ,
XV - XXX 19 DO 4 PKT PO 1 PUKCIE MNIEJ, XXXI - XL PO 3 PKT, XLI - L PO 2 PKT,
OD LI PO 1 PKT.

LOSOWANIE :

    START DO PIERWSZEJ EDYCJI SZKOŁAMI WG KOLEJNOŚCI ZGŁOSZEŃ.
DO POZOSTAŁYCH WG UZYSKANYCH PUNKTÓW.


SPRAWY ORGANIZACYJNE :

MAJĄC NA UWADZE BEZPIECZEŃSTWO STARTUJĄCYCH UCZNIÓW UDZIAŁ
W ZAWODACH WYŁĄCZNIE W KASKACH !

W PRZYPADKU ZŁYCH WARUNKÓW ATMOSFERYCZNYCH,ORGANIZATOR MA PRAWO
ODWOŁAĆ ZAWODY.

ZAWODNIKÓW OBOWIĄZUJE JEDEN KIERUNEK JAZDY.W PRZYPADKU ŁAMANIA
TEGO PRZEPISU PRZEZ UCZESTNIKA ZAWODÓW,ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE
WYKLUCZENIE STARTUJĄCEGO Z ZAWODÓW.

    PRAWO INTERPRETACJI NINIEJSZEGO REGULAMINU PRZYSŁUGUJE
WYŁĄCZNIE ORGANIZATOROWI !
                           ORGANIZATOR                       BURMISTRZ MIASTA ZAKOPANE

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:4
posted:11/24/2011
language:Polish
pages:2