MODUL GEOGRAFI TINGKATAN 1 by 9QfUG7oE

VIEWS: 1,490 PAGES: 18

									MODUL GEOGRAFI
 TINGKATAN 1
  MODUL GEOGRAFI TINGKATAN 1
 UNIT 10: PENGARUH CUACA DAN IKLIM
   TERHADAP KEGIATAN MANUSIAObjektif:
 Memahami keadaan iklim di kawasan-
 kawasan zon iklim tertentu
 Memahami cara hidup manusia di kawasan
 zon iklim tersebut
      Zon-zon Iklim Dunia

 Bumi boleh dibahagikan kepada 3 zon iklim iaitu zon panas,
 zon sederhana dan zon sejuk
 Zon panas, yang berhampiran dengan garisan khatulistiwa
 menerima pancaran matahari sepanjang tahun
 Kawasan-kawasan di zon sederhana mengalami kejadian 4
 musim
 Zon sejuk yang terletak jauh dari khatulistiwa mempunyai
 musim sejuk yang panjang dan amat sejuk, musim panasnya
 singkat dan sederhana sejuk.
   Pengaruh Cuaca dan Iklim Terhadap
      Kegiatan Ekonomi
   Malaysia       Gurun Thar      Kawasan Siberia Sejuk     Greenland
  Khatulistiwa      Gurun Panas        Sederhana        Tundra(Artik)
                          (Iklim Siberia)
  Panas dan       Panas dan kering     Musim panas pendek    Musim panas
  lembab         sepanjang tahun     dan sederhana panas    pendek dan
  sepanjang tahun    Min suhu tahunan     Musim sejuk panjang    sederhana sejuk
  Min suhu tahunan    26.3 ºC hingga      dan sejuk         Musim sejuk
  27 ºC         41 ºC          Min suhu tahunan -    panjang dan
  Julat suhu       Julat suhu harian    15.8 ºC          terlampau sejuk
  tahunan kecil 1    dan tahunan       Julat suhu tahunan    Min suhu tahunan -
  ºC hingga 3 ºC     tinggi iaitu 23 ºC    besar iaitu 65 ºC     8.3 ºC
  Hujan tahunan     Hujan tahunan      Hujan tahunan 130     Julat suhu tahunan
  2600 mm        kurang daripada     mm            besar iaitu 27 ºC
  Hujan turun      250 mm          Hujan maksimum      Hujan tahunan 225
  dalam bentuk      Tiada litupan      pada musim panas     mm
  perolakan       awan           dalam bentuk hujan    Hujan maksimum
  Kelembapan                   perolakan         pada musim panas
  udara tinggi                  Kerpasan dalam      Salji turun pada
  Litupan awan                  bentuk salji pada     musim sejuk
  tebal                      musim sejuk        Ribut salji dan
                                       angina kencang
                                       pada musim sejuk
  Kegiatan Ekonomi Utama (Cara Hidup)
   Malaysia         Gurun Thar     Kawasan Siberia Sejuk     Greenland
   Khatulistiwa       Gurun Panas        Sederhana        Tundra(Artik)
                            (Iklim Siberia)
  Kegiatan pertanian     Aktiviti pertanian    Kegiatan         Kegiatan
  dijalankan sepanjang    dilakukan        pembalakan        pertanian tidak
  tahunan          semasa musim       djalankan di hutan    dapat dijalankan
  Tiupan Angin        monsun, bulan      konifer          kerana
  Monsun Timur Laut     jun hingga        Kegiatan menjerat     permukaan bumi
  menyebabkan aktiviti    September        binatang pada       dilitupi ais
  penangkapan ikan di    Penduduk         musim sejuk        Kegiatan
  pantai timur        nomad          Pertanian campur     memburu
  Semenanjung        berpindah-        dijalankan di       binatang
  Malaysia terganggu     randah mencari      kawasan yang lebih    dijalankan pada
  Menggalakkan        rumput untuk       panas           musim sejuk
  pertumbuhan hutan     binatang         Perlombongan gas     Orang Eksimo
  hujan tropika dan     ternakannya.       asli, petroleum dan    hidup secara
  kegiatan                      batu permata       berpindah- randah
  pembalakan                                  mengikut
  Iklim khatulistiwa                              perubahan musim
  menggalakkan
  industri pelancongan
            Peta Minda
 PENGARUH CUACA DAN IKLIM TERHADAP KEGIATAN EKONOMI  Gurun Panas       Siberia       Tundra      Khatulistiwa
  *Gurun Thar       *Siberia     *Greenland     *Malaysia


                 Ciri-ciri Iklim


Panas dan kering   Sejuk dan kering   Sejuk dan kering   Panas dan lembap
sepanjang tahun    sepanjang tahun    sepanjang tahun    sepanjang tahun


          Kegiatan Ekonomi Utama (Cara hidup)


  *Penternakan    *Pembalakan     *Perikanan     *Pertanian
  *Pertanian     *Perikanan     *Penternakan    *Perikanan
  Terhad       *Pertanian     *Memburu      *Pelancongan
            *Perlombongan    Binatang      *Pembalakan
            *Memburu
            Binatang
UNIT 11 : PENGARUH MANUSIA TERHADAP
     CUACA DAN IKLIM
Objektif :
 Memahami kesan kegiatan manusia
 terhadap cuaca dan iklim
 Merumuskan kesan kegiatan manusia
 terhadap cuaca dan iklim
        11.1 Kesan Rumah Hijau

1. Antara faktor-faktor yang menyebabkan kesan rumah hijau ialah:
  (a) Penebangan Dan Pembakaran Hutan menyebabkan pertambahan
    karbon dioksida dan mengurangkan oksigen.
  (b) Pembakaran Bahan Api Fosil oleh kenderaan bermotor dan kilang.
  (c) Perlepasan Gas Metana akibat reputan bahan organik daripada
    aktiviti pertanian, penternakan dan pelupusan sampah.
  (d) Gas Klorofluorokarbon (CFC) dilepaskan melalui penggunaan
    bahan aerosol.
  (e) Pembakaran Sampah Sarap secara terbuka.
  (f) Ujian senjata nuklear melepaskan bahan radioaktif. (Rajah 11.1)
2. Kesan rumah hijau menyebabkan antaranya :
  (a) Pencairan ais dan glasier di kawasan kutub.
  (b) Kenaikan aras laut.
  (c) Pinggir laut yang rendah ditenggelami air.
  (d) Hasil tanaman musnah.
        11.2 Pulau Haba

 Pulau Haba merujuk kepada suhu di pusat bandar
 yang tinggi berbandingkan dengan suhu di pinggir
 bandar.
 Antara faktor yang menyebabkan pulau haba ialah :
 (a) Bangunan konkrit dibina rapat-rapat
   menyukarkan pergerakan udara.
 (b) Bangunan bercermin memantulkan haba.
 (c) Permukaan berturap
 (d) Kekurangan tumbuh-tumbuhan hujau
 (e) Pembakaran bahan api fosil oleh kenderaan dan
   kilang.
            11.3 Jerebu
 Jerebu ialah zarah-zarah halus, debu, asap dan unsur-unsur gas dan
 pepejal yang terapung di atmosfera.
 Jerebu berlaku disebabkan oleh :
 (a) Pembakaran bahan api fosil oleh kenderaan bermotor dan kilang
 (b) Pembakaran hutan oleh petani pindah
 (c) Pembakaran jerami padi selepas musim menuai
 (d) Pembakaran sampah sarap secara terbuka
 (e) Penggunaan barangan klorofluorokarbon (CFC) seperti peti
   sejuk dan aerosol
 (f) Letusan gunung berapi mengeluarkan gas berasid, habuk dan
   debu.
 Kejadian jerebu menyebabkan jarak penglihatan menjadi terhad serta
 memberi kesan kepada kesihatan manusia seperti sakit mata, radang
 paru-paru dan masalah pernafasan
      11.4 Penipisan Lapisan Ozon
  Lapisan ozon adalah suatu lapisan gas yang terbentuk di sekeliling bumi.
  Lapisan ini terbentuk di atmosfera kira-kira 20 hingga 26 km dari permukaan
  bumi
  Lapisan ini bertindak sebagai penapis sinar ultraungu cahaya matahari
  sebelum sampai ke bumi
  Antara faktor yang menyebabkan penipisan lapisan ozon ialah :
  (a) Pembakaran bahan api fosil oleh kenderaan bermotor dan kilang
  (b) Ujian senjata nuklear menghasil bahan radio aktif
  (c) Kapal terbang supersonic yang mengeluarkan wap air dan nitrogen yang
    banyak
  (d) Penggunaan klorofluorokarbon (CFC) dalam penyemburan racun
    serangga, peti sejuk dan alat pendingin udara.
  (e) Baja nitrogen yang digunakan secara meluas dalam aktiviti pertanian
  Sinar ultraungu yang berlebihan akan menyebabkan kejadian antaranya :
  (a) Meningkatkan suhu dunia
  (b) Penyakit barah kulit dan kerosakan urat saraf
  (c) Kerosakan sel dan mikrorganisma pada binatang dan tumbuhan
  (d) Merosakkan tanaman dan hasil tanaman
            11.5 Hujan Asid
  Hujan asid terjadi akibat udara yang tercemar berpunca daripada gas sulfur
  dioksida, karbon dioksida dan nitrogen dioksida bergabung dengan wap air
  di udara. (Rajah 11.2)
  Kejadian hujan asid berpunca daripada udara yang tercemar antaranya :
  (a) Pembakaran bahan api fosil oleh kenderaan bermotor dan kilang
  (b) Pembakaran sampah sarap secara terbuka
  (c) Pembakaran hutan oleh petani pindah
  (d) Pembebasan gas klorofluorokarbon (CFC) di dalam peti sejuk
    dan aerosol
  (e) Letusan gunung berapi mengeluarkan gas berasid, habuk dan
    debu
  (f) Ujian senjata nuklear menambah bahan radioaktif
  Hujan asid memberi kesan kepada manusia dan alam sekitar antaranya :
  (a) Manusia mudah mendapat penyakit seperti sakit kulit dan sakit dada
  (b) Tanih tidak subur, kandungan asid dalam tanih meningkat
  (c) Hasil tanaman dan tumbuhan musnah
  (d) Kandungan asid dalam tasik dan kolam terjejas
  (f) Cat bangunan cepat luntur dan besi mudah berkarat
         11.6 Kemarau
 Kemarau merujuk kepada kadar sejatan melebihi kadar
 kerpasan untuk satu jangka masa yang panjang atau
 tempoh cuaca kering yang berpanjangan dengan terdapat
 sedikit hujan atau tiada langsung hujan
 Kemarau biasanya menyebabkan suhu yang lebih tinggi
 daripada suhu biasa
 Perubahan iklim semula jadi seperti fenomena El Nino
 menyebabkan kemarau
 Kejadian kemarau juga disebabkan oleh penebangan
 hutan tanpa kawalan secara tidak langsung akan
 menjejaskan kawasan tadahan air
 Kemarau panjang akan menjejaskan bekalan sumber air,
 berlakunya kebuluran, tumbuhan-tumbuhan dan hidupan
 liar juga mungkin akan mati
              KEGIATAN MANUSIA


Pembalakan           Pertanian       Perindustrian
*Pembalakan          *Pembukaan ladang   *Pembakaran bahan api
*Pembakaran hutan       *Pertanian pindah   fosil
                *Pembakaran hutan   *Pelepasan gas Oksida,
                           asap, debu dan habuk       Pengangkutan          Pembandaran
       *Penebangan hutan untuk     *Penebangan hutan untuk
        pembinaan lebuh raya      pembinaan bandar baru
       *Pembakaran bahan api fosil   *Penyerapan haba oleh
       *Pelepasan gas karbon      bangunan konkrit
        monoksida, debu dan habuk   *Pencemaran udara, pelepasan
                        gas oksida, habuk dan debu
             Kesan Terhadap Cuaca dan Iklim
    Pulau haba    Hujan Asid     Kesan rumah    Penipisan
                      hijau       lapisan ozon       Jerebu      Peningkatan suhu      Kemarau
TAMAT

								
To top