JAWATANKUASA KESELAMATAN & KESIHATAN

Document Sample
JAWATANKUASA KESELAMATAN & KESIHATAN Powered By Docstoc
					   JAWATANKUASA
KESELAMATAN & KESIHATAN
             1
PERATURAN KESELAMATAN & KESIHATAN
      PEKERJAAN 1996
  ( JAWATANKUASA KESELAMATAN &
      KESIHATAN )
                2
         JAWATANKUASA
      KESELAMATAN & KESIHATAN
                  KETUA PENGARAH/
                  PENGARAH URUSAN


                     PENGERUSI


                     SETIAUSAHA      WAKIL PENGURUSAN                      WAKIL.
                                   PEKERJA


WAKIL 1.    WAKIL 2.    WAKIL 3.        WAKIL 1.  WAKIL 2.   WAKIL 3.
                                         3
 Bilakah Jawatankuasa Keselamatan
      Diperlukan ?
       SEKSYEN 30 (AKKP 1994):

 MENEKANKAN BAHAWA SEMUA ORGANISASI YANG


MEMPUNYAI EMPAT PULUH ORANG ATAU LEBIH YANG

DIAMBIL KERJA DI TEMPAT KERJA HARUS MENUBUHKAN

  JAWATANKUASA KESELAMATAN & KESIHATAN
                         4
      Kandungan Peraturan

PERATURAN INI MERANGKUMI :-

  • KEPERLUAN PERMULAAN

  • KEANGGOTAAN JAWATANKUASA KESELAMATAN & KESIHATAN

  • FUNGSI JAWATANKUASA KESELAMATAN & KESIHATAN

  • MESYUARAT JAWATANKUASA KESELAMATAN & KESIHATAN

  • PERUNTUKAN MAKLUMAT & LATIHAN

  • PENALTI

                          5
    BAHAGIAN I - Permulaan

Seksyen ini mengandungi:


  • Tarikh penguatkuasaan [1 Januari 1997]

  • Definasi perkataan yang digunakan dalam peraturan ini

  • Menyatakan industri yang tertakluk kepada peraturan ini                               6
          Definasi Perkataan

PENGURUS YANG DIBERI KUASA  -    SESEORANG YANG DIBERI KUASA OLEH
                   MAJIKAN UNTUK MENGURUS HAL-HAL
                   KESELAMATAN DAN KESIHATAN

PENGERUSI          -    SESEORANG YANG DIPILIH & DILANTIK
                   UNTUK MEMPENGERUSI JWATANKUASA
                   KESELAMATAN

SETIAUSAHA          -    SETIAUSAHA SUATU JKK


ANGGOTA           -    SEMUA YANG DILANTIK ATAU DIPILIH
                   UNTUK MENJADI ANGGOTA
               KESELAMATAN & KESIHATAN OLEH
               MAJIKAN DAN PEKERJA


                                 7
   Bahagian II - Keanggotaan
      Jawatankuasa
JAWATANKUASA KESELAMATAN & KESIHATAN HARUS
TERDIRI DARIPADA :


   • SEORANG PENGERUSI

   • SEORANG SETIAUSAHA

   • WAKIL-WAKIL PEKERJA

   • WAKIL-WAKIL MAJIKAN


                       8
          Wakil-wakil

PERATURAN INI MENYATAKAN BAHAWA :

• KURANG DARIPADA 100 PEKERJA - 2orang Wakil Majikan
               - 2 orang Wakil Pekerja

• LEBIH DARIPADA 100 PEKERJA - 4 orang Wakil Majikan
               - 4 orang Wakil Pekerja


                            9
      Pengerusi & Setiausaha
• PENGERUSI AKAN DILANTIK OLEH MAJIKAN

• PENGURUS YANG DIBERI KUASA - PENGERUSI JAWATANKUASA
   KESELAMATAN

• SETIAUSAHA - PEGAWAI KESELAMATAN & KESIHATAN

• PENGERUSI BOLEH MELANTIK SEORANG SETIAUSAHA SEKIRANYA
   TIADA PEGAWAI KESELAMATAN DALAM ORGANISASI
   TERSEBUT

• SETIAUSAHA BOLEH DILANTIK ATAU DIPILIH DARIPADA
    ANGGOTA JAWATANKUASA SEKIRANYA TIADA PEGAWAI
    KESELAMATAN & KESIHATAN DALAM SYARIKAT
                           10
        Wakil-wakil Pekerja

• Langkah Pertama - PEKERJA HARUS MELANTIK WAKIL-WAKIL MEREKA


• Langkah Kedua - SATU SISTEM PENGUNDIAN HARUS DIADAKAN JIKA
    BILANGAN CALON MELEBIHI KEKOSONGAN


• MAJIKAN BOLEH MELANTIK JUMLAH AHLI YANG DIPERLU UNTUK
    BERADA DALAM JAWATANKUASA

• AHLI-AHLI JAWATANKUASA HARUS DIBENARKAN UNTUK
    MENJALANKAN TUGAS BERKAITAN DENGAN KESELAMATAN
    SEMASA WAKTU KERJA YANG BIASA
                             11
      Wakil-wakil Pekerja


• WAKIL-WAKIL HARUS TERDIRI DARIPADA SEMUA
   BAHAGIAN YANG TERDAPAT DI TEMPAT
   KERJA


• JAWATANKUASA KESELAMATAN & KESIHATAN
   HARUS MENANGANI KEPENTINGAN SEMUA
   BAHAGIAN DI TEMPAT KERJA


                       12
   Kekosongan Ahli Jawatankuasa

   SEKIRANYA TERDAPAT KEKOSONGAN DI KALANGAN AHLI


      JAWATANKUASA KESELAMATAN & KESIHATAN,


    KEKOSONGAN JAWATAN TERSEBUT HARUS DIPENUHI


   OLEH SEORANG YANG DILANTIK DENGAN CARA YANG SAMA


SEPERTI AHLI YANG SEBELUMNYA ( SEPERTI YANG DINYATA DALAM AKTA).


                              13
   Pemberhentian Ahli Jawatankuasa
AHLI JAWATANKUASA KESELAMATAN & KESIHATAN BOLEH DIBERHERTIKAN
SEKIRANYA AHLI TERSEBUT:


    • GAGAL MENGHADIRI MESYUARAT TIGA KALI BERTURUT-TURUT
    TANPA KEBENARAN DARIPADA PENGERUSI

    • DIDAPATI ATAU DIUMUMKAN SEBAGAI SEORANG YANG KURANG WARAS

    • MENJADI BANKRAP

    • TIDAK LAGI BEKERJA DI TEMPAT KERJA

    • TELAH DIDAKWA ATAU DIJATUHKAN HUKUMAN DI MAHKAMAH

    • TIDAK BERUPAYA MELAKSANAKAN KEWAJIPAN SEBAGAI SEORANG AHLI

                                 14
    Bahagian III - Fungsi Jawatankuasa
      Keselamatan & Kesihatan

JAWATANKUASA KESELAMATAN & KESIHATAN DI TEMPAT KERJA HARUS :

 • MENGEMBANGKAN PERATURAN & SISTEM KESELAMATAN &
 KESIHATAN

 • MENGKAJI SEMULA KECEKAPAN PROGRAM KESELAMATAN &
 KESIHATAN

 • MENJALANKAN PENYELIDIKAN ATAS CORAK KEMALANGAN, KEJADIAN
 BERBAHAYA & PENYAKIT PEKERJAAN

 • MELAPORKAN AMALAN YANG TIDAK SELAMAT & TIDAK SIHAT DI
 TEMPAT KERJA

 • MENGKAJI SEMULA DASAR KESELAMATAN & KESIHATAN

                              15
     Pemeriksaan Tempat Kerja

JAWATANKUASA KESELAMATAN & KESIHATAN SEHARUSNYA :


• MEMERIKSA TEMPAT KERJA SEKURANG-KURANGNYA SEKALI SETIAP
   TIGA BULAN

• MEMPUNYAI RANCANGAN TINDAKAN PEMBETULAN

• PERIKSA KECEKAPAN TINDAKAN PEMBETULAN

• MELAPOR & MEREKOD PERBUATAN DAN KEADAAN TIDAK SELAMAT

• MEMBERI CADANGAN KEPADA MAJIKAN MENGENAI PENDEKATAN
   PEMBETULAN YANG PATUT DIAMBIL


                            16
       Siasatan Kemalangan

• MEMERIKSA SEMUA KEMALANGAN SERTA-MERTA SELEPAS
KEJADIANNYA


• PEGAWAI KESELAMATAN HARUS MENULIS LAPORAN TENTANG
HASIL SIASATANNYA DAN MEMBERI SATU SALINAN KEPADA
PENGERUSI JAWATANKUASA


• SEMASA KETIADAAN PEGAWAI KESELAMATAN, MAJIKAN ATAU
PENGURUS YANG DIBERI KUASA HARUS MEMBERITAHU
JAWATANKUASA TENTANG SEBARANG KEMALANGAN YANG TELAH
BERLAKU.


• PENGERUSI HARUS MENGADAKAN MESYUARAT SECEPAT YANG
                            17
MUNGKIN UNTUK MEMBINCANGKAN LAPORAN
     Siasatan Kemalangan

DALAM MESYUARAT YANG DIPANGGIL OLEH PENGERUSI,
 JAWATANKUASA HARUS MEMBINCANGKAN :-

   • SEBAB KEMALANGAN

   • MEMBERI CADANGAN KEPADA MAJIKAN

   • MENGAMBIL LANGKAH UNTUK MENCEGAH KEJADIAN
      SEMULA

   • TINDAKAN SUSULAN ATAS LANGKAH PEMBETULAN


                         18
       Tindakan Atas Cadangan

• PEGAWAI KESELAMATAN ATAU PENGERUSI JAWATANKUASA
 HARUS MEMBERI SATU SALINAN SENARAI CADANGAN
 KEPADA MAJIKAN / PENGURUS YANG DIBERI KUASA

• MAJIKAN HARUS MEMBINCANGKAN LAPORAN YANG DITERIMA
 BERSAMA DENGAN PENGERUSI / PEGAWAI KESELAMATAN.

• PEGAWAI KESELAMATAN / PENGERUSI JAWATANKUASA HARUS
 MEREKOD KEPUTUSAN YANG DIBUAT

• TINDAKAN YANG BERPATUTAN BAGI SETIAP KEPUTUSAN YANG
 DIBUAT OLEH MAJIKAN HARUS DIAMBIL UNTUK MEMASTIKAN
 KESELAMATAN DI TEMPAT KERJA

• LAPORAN TERSEBUT HARUS DISIMPAN OLEH MAJIKAN BAGI
 TEMPOH 7 TAHUN DI TEMPAT KERJA
                            19
   Perkara untuk Dipertimbangkan

JAWATANKUASA KESELAMATAN & KESIHATAN HARUS
PERTIMBANGKAN PERKARA-PERKARA BERIKUT SEMASA
MELAKSANAKAN FUNGSINYA :-

   • LAPORAN YANG DISERAH OLEH PEGAWAI KESELAMATAN

   • LAPORAN AUDIT KESELAMATAN OLEH JURU AUDIT

   • MAKLUMAT / FAKTA YANG DIBERI OLEH PEGAWAI
      KESELAMATAN

   • LAPORAN OLEH AGENSI KERAJAAN

   • PERKARA-PERKARA BERKAITAN DENGAN KESELAMATAN &
       KESIHATAN DI TEMPAT KERJA

                             20
         Siasatan Aduan

• MAJIKAN HARUS KEKALKAN SATU SISTEM KOMUNIKASI
 UNTUK MELAPORKAN SEMUA ISU KESELAMATAN &
KESIHATAN DI TEMPAT KERJA

• MAJIKAN HARUS MENGAMBIL TINDAKAN SERTA-MERTA
SELEPAS MENERIMA ADUAN

• PEKERJA BOLEH MERUJUK ADUAN KEPADA
JAWATANKUASA KESELAMATAN SEKIRANYA MAJIKAN TIDAK
BERUPAYA MENGAMBIL TINDAKAN                          21
     Aduan & Jawatankuasa

APABILA ADUAN DIRUJUK KEPADA JAWATANKUASA ,
JAWATANKUASA HARUS :-


   • SIASAT PERKARA TERSEBUT


   • SEDIAKAN SATU LAPORAN


   • MEMBUAT CADANGAN UNTUK MENGHAPUSKAN ATAU
    MENGURANGKAN RISIKO


                       22
         Aduan & Majikan

• SEBAIK SAHAJA MENERIMA LAPORAN, MAJIKAN MESTI
    MENGIMPLEMENTASI SETIAP CADANGAN


• SEKIRANYA MAJIKAN TIDAK BERUPAYA MENGIMPLEMENTASIKAN
    MANA-MANA CADANGAN, MAJIKAN HARUS MEMBERI SEBAB-
    SEBABNYA KEPADA JAWATANKUASA KESELAMATAN &
    KESIHATAN


• SEKIRANYA JAWATANKUASA KESELAMATAN & KESIHATAN TIDAK
    SETUJU DENGAN SEBAB-SEBAB YANG DIBERI OLEH MAJIKAN,
    JAWATANKUASA BOLEH MEMINTA KETUA PENGARAH
    UNTUK MENJALANKAN SIASATAN.

                               23
    Aduan & Ketua Pengarah

DATA-DATA BERIKUT MESTI DISERAHKAN KEPADA KETUA
PENGARAH SEKIRANYA ADUAN TELAH DIRUJUK KEPADA
BELIAU:


   • LAPORAN SIASATAN / PEMERIKSAAN


   • CADANGAN JAWATANKUASA KEPADA MAJIKAN


   • DOKUMEN ATAU BUKTI YANG LAIN BERKAITAN
      DENGAN ADUAN


                        24
      Bantuan Jawatankuasa

JAWATANKUASA KESELAMATAN & KESIHATAN HARUS
MEMBANTU MAJIKAN DALAM SEBARANG PERTANDINGAN
BERKAITAN DENGAN KESELAMATAN & KESIHATAN SEPERTI:


 • KEMPEN KESELAMATAN

 • PERTANDINGAN POSTER

 • ANUGERAH KESELAMATAN & KESIHATAN

 • PAMERAN PERINGKAT NEGERI, DSBG.

                          25
  Peraturan Keselamatan & Kesihatan

• MAJIKAN HARUS BERUNDING DENGAN JAWATANKUASA
    KESELAMATAN & KESELAMATAN UNTUK MENYEDIA &
    MEMPROMOSI PERATURAN KESELAMATAN

• PERATURAN BOLEH DIUBAH OLEH JAWATANKUASA SEKIRANYA
   MENDAPAT KEBENARAN MAJIKAN

• MAJIKAN HARUS MEMBERI SATU SALINAN PERATURAN KEPADA
    SETIAP PEKERJA

• PEGAWAI KESELAMATAN HARUS DIBERI SALINAN PERATURAN
   SEKIRANYA DIPERLUKAN


                            26
       Jawatankuasa Kecil


JAWATANKUASA KESELAMATAN & KESIHATAN BOLEH MENUBUHKAN

 SATU JAWATANKUASA KECIL UNTUK MEMBANTU JAWATANKUASA

        MENJALANKAN FUNGSINYA.
                         27
  Bahagian IV - Mesyuarat Jawatankuasa
    Keselamatan & Kesihatan

         Kekerapan Mesyuarat

• JAWATANKUASA KESELAMATAN & KESIHATAN HARUS MENGADAKAN
    MESYUARAT SEKERAP YANG PERLU, BERGANTUNG KEPADA
    RISIKONYA

• MESTI MENGADAKAN TIDAK KURANG DARIPADA SATU MESYUARAT
    DALAM TEMPOH MASA 3 BULAN

• AHLI JAWATANKUASA HARUS DIBERI MASA YANG MENCUKUPI / NOTIS
    MESYUARAT YANG TERDAHULU BERSAMA DENGAN AGENDA - 1
    MINGGU                      28
       Kekerapan Mesyuarat

MESYUARAT SERTA-MERTA BOLEH DIPANGGIL SEKIRANYA
BERLAKU:

   • KEMALANGAN MELIBATKAN KEHILANGAN NYAWA


   • KECEDERAAN BADAN YANG SERIUS


   • KEMALANGAN HAMPIR KENA (NEAR MISS)


   • KEJADIAN BERBAHAYA

                         29
      Kemudahan Mesyuarat


SEORANG MAJIKAN DI TEMPAT KERJA HARUS :-

• MENYEDIAKAN TEMPAT YANG BERSESUAIAN UNTUK
   MENGADAKAN MESYUARAT KESELAMATAN &
   KESIHATAN

•MEMBENARKAN SETIAP AHLI JAWATANKUASA
   MENGHADIRI MESYUARAT SEMASA WAKTU
   BEKERJA                       30
       Mesyuarat Permulaan
• MESYUARAT PERMULAAN JAWATANKUASA KESELAMATAN HARUS DIATUR
 OLEH MAJIKAN


• SEORANG MAJIKAN BOLEH MELANTIK PENGURUS YANG DIBERI KUASA
OLEHNYA UNTUK MEMPENGERUSI MESYUARAT SEMASA KETIADAANNYA


• PERKARA BERIKUT BOLEH DIBERITAHU DALAM MESYUARAT :-

    • DASAR KESELAMATAN & KESIHATAN

    • RANCANGAN & CADANGAN YANG HENDAK DILAKSANAKAN

    • PERSEKITARAN KERJA YANG SELAMAT

                             31
          Kehadiran

• KUORUM - TIDAK KURANG DARIPADA 50% AHLI SELAIN
   DARIPADA PENGERUSI & SETIAUSAHA

• JAWATANKUASA KESELAMATAN BOLEH MENJEMPUT SESIAPA
    YANG TERLIBAT ATAU MEMPUNYAI PENGETAHUAN
    TENTANG KEMALANGAN UNTUK HADIR DALAM
    MESYUARAT

• JAWATANKUASA BOLEH MENJEMPUT ORANG LAIN
    MENGHADIRI MESYUARAT UNTUK MEMBINCANG
    SEBARANG HAL YANG BERKAITAN DENGAN
    KESELAMATAN & KESIHATAN PEKERJAAN

                           32
   Perkara Untuk Dibincangkan


   HANYA PERKARA YANG BERKAITAN DENGAN

  KESELAMATAN & KESIHATAN DI TEMPAT KERJA

     HARUS DIBINCANGKAN SEMASA

MESYUARAT JAWATANKUASA KESELAMATAN & KESIHATAN.
                         33
        Minit Mesyuarat

• MINIT MESYUARAT HARUS DIHANTAR KEPADA SEMUA AHLI &
    MAJIKAN DALAM TEMPOH MASA 2 MINGGU SELEPAS
    MESYUARAT DIADAKAN

• MAJIKAN HARUS MENYIMPAN MINIT MESYUARAT UNTUK TEMPOH
    MINIMUM 7 TAHUN BAGI TUJUAN PEMERIKSAAN OLEH
    PEGAWAI KESELAMATAN DAN KESIHATAN

• SATU SALINAN MINIT MESYUARAT MESTI TERSEDIA PADA SETIAP
    MASA APABILA DIPERLUKAN OLEH PEGAWAI KESELAMATAN &
    KESIHATAN PEKERJAAN
                            34
  Bahagian V - Peruntukan Maklumat &
          Latihan

• MAJIKAN MESTI MEMASTIKAN AHLI JAWATANKUASA
    KESELAMATAN MEMPUNYAI PEMAHAMAN &
    PENGETAHUAN ASAS MENGENAI AKTA


• ADALAH TANGGUNGJAWAB MAJKAN UNTUK MENYEDIAKAN
   LATIHAN YANG BERSESUAIAN DENGAN AHLI
   JAWATANKUASA UNTUK MEMBOLEHKAN MEREKA
   MENJALANKAN KEWAJIPAN DENGAN CEKAP


                         35
             Maklumat
MAJIKAN HARUS MENYEDIAKAN DOKUMEN & MAKLUMAT BERIKUT
KEPADA AHLI JAWATANKUASA :

   • AKTA & PERATURAN SUBSIDIARI YANG LAIN

   • TATAAMALAN INDUSTRI & GARIS PANDUAN UNTUK
       MENGHAPUSKAN RISIKO

   • MAKLUMAT MENGENAI RANCANGAN KESELAMATAN DAN
      IMPLEMENTASINYA

   • MAKLUMAT TEKNIKAL MENGENAI KESELAMATAN & BAHAYA
      KESIHATAN

   • PROSEDUR PENGOPERASIAN & SISTEM KERJA YANG SELAMAT

   • MAKLUMAT LAIN YANG DIARAHKAN OLEH KETUA PENGARAH
      DARI SEMASA KE SEMASA
                               36
            Maklumat
MAJIKAN TIDAK HARUS MENYEDIAKAN MAKLUMAT YANG BERIKUT
KEPADA AHLI JAWATANKUASA:-

   • MAKLUMAT BERKAITAN DENGAN KESELAMATAN/SEKURITI
      NASIONAL

   • MAKLUMAT YANG TIDAK BOLEH DIDEDAHKAN TANPA
      MELANGGAR PERATURAN

   • MAKLUMAT BERKAITAN INDIVIDU TERTENTU

   • MAKLUMAT YANG MELIBATKAN PERKARA SELAIN DARIPADA
      KESIHATAN, KESELAMATAN DAN KEBAJIKAN DI TEMPAT
      KERJA

   • MAKLUMAT BERKAITAN DENGAN PROSIDING UNDANG-UNDANG

                               37
     Bahagian VI - Penalti

SESEORANG YANG MELANGGAR & DIDAPATI BERSALAH
KERANA TIDAK MEMATUHI MANA-MANA PERATURAN
AKAN:


   • DIDENDA RM 5,000.00, ATAU

   • DIPENJARA BAGI TEMPOH TIDAK MELEBIHI 6 BULAN,
      ATAU

   • KEDUA-DUANYA SEKALI                          38

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:131
posted:11/24/2011
language:Malay
pages:39