Zoznam_ZUS by liwenting

VIEWS: 21 PAGES: 1

									   Zoznam žiakov ZUŠ v Rožňave, prijatých na stredné resp. vysoké
    školy s umeleckým zameraním, v školskom roku 2007/2008


p. č.  Meno a priezvisko žiaka a hlavný  Škola            Vyučujúci
     predmet
1.    Ivan Hlaváč, akordeón       Stredná umelecká škola    I. Jamrichová
                      Košice
2.    Nikola Tešlárová, spev       Stredná umelecká škola    H. Pál Balážová
                      Košice
3.    Zuzana Lojková, priečna fl.    Stredná umelecká škola    Mgr. A. Kovtun
                      Košice
4.    Alena Temesiová, spev       Konzervatórium, Košice    H. Pál Balážová

5.    Michaela Kováčová, akordeón    Konzervatórium, Košice    M. Rusňák

6.    Nikola Tešlárová - učiteľstvo   Stredná ped. škola, Prešov  H. Pál Balážová
7.    Alena Temešiová - dizajn      Škola úžitkového       Mgr. J.
                      výtvarníctva , Košice    Kušnierová
8.    Jana Valková - grafika       Škola úžitkového       Mgr. J.
                      výtvarníctva , Košice    Kušnierová
9.    Ivana Ujházyová - dizajn      Škola úžitkového       Mgr. J.
                      výtvarníctva , Košice    Kušnierová
10.   Veronika Tomoriová         Umelecké gymn. Košice    Mgr. J.
                                     Kušnierová
11.   Dorota Sýkorová          Združená škola umelecká
                      Prešov
12.   Zita Pisárová - dizajn       Škola úžitkového       Mgr. J.
                      výtvarníctva ,Košice     Kušnierová
13.   Anna Hrachjarová - architektúra  Vysoká škola výtvarných   Mgr. J.
                      umení , Bratislava      Kušnierová
14.   Anna Hrachjarová - interiérový   Vysoká škola drevárska    Mgr. J.
     dizajn               Zvolen            Kušnierová
15.   Nikola Podolinská - vizážistka   Stredná združená škola    Mgr. J.
                      Košice            Kušnierová
16.   Peter Bálint, klavír – prípravná  Konzervatórium Košice    M. Kerpánová
     trieda pre mimoriadne talenty


    Spracovala: M. Senglerová

								
To top