teorija

Document Sample
teorija Powered By Docstoc
					             prezentacijaprojekat  OCENA  datum prezentacije
TEKSTIL I ODEVANJE

Babović Anastasija
Bleĉić Ana
Ćalić Boris
Cvejić Ljubica
Ilić Ana
Dišljenković Ana
Jevtović-Bugarin Sandra
Knežević Maja
Milošević Ivana
Pavlović Milica
Paunović Tamara
Savić Dragana
Zdravković Sanja

SCENOGRAFIJA

Đorić Milica
Knežević Marija
Milanović Milica
Radović Jelena
Strugarević Ivana
Vujić AnĊela

FILM

Jerinić Nebojša
Martinović Ana

GRAFIČKI DIZAJN I VIZUELNE KOMUNIKACIJE

Acović Ivan
Alašević Ana
Bašić Ivana
ĐurĊević Miloš
Milanović Sandra
Mihić Filip
Milenković Mina
Miljanović Ivana
Nušić Miloš
Petrović Ivana
Popović Vladimir
Simić Igor
Teofilović Marija
Unković Stefan
Vasiljević Andrej
Vasiljević Nevena
Vidović Ivan
Vujaklija Radoš
Zeljković Nina
Božidarević Marko (MA)
         prezentacijaprojekat OCENA  datum prezentacije
INDUSTRIJSKI DIZAJN

Ilić Miloš
Kokić Dalibor
Mitić Damnjan
Novaković Marko
Todorović Stevan

UNUTRAŠNJI DIZAJN

Antić Sonja
Božović Snežana
Erman Maja
Hinić Marina
Ilić Ana (vidi TEKSTIL)
Juraga Vanja
Lazović Jelena
Micković Bojan
Mitrović Aleksandar
Perić Marija
Petković Nikola
RaĊenović Andrej
Ranĉić Uroš
Simović Aleksandra
Tomić Marija
Vlahović Milica
Vukosav Dušan
Živković Anja

Pitulić Neda (MFA)
lectdatum prez1   prez2  prez3  prez4  prez5

 1  9.2
 2  23.3  text  text  sce   graf  graf
 3  30.3  graf  ind   enter  enter  enter
 4  6.4  text  text  text  text  text
 5  6.4  text  text  text  text  text
 6  13.4  text  sce   sce   sce   sce
 7  13.4  sce   film  film  graf  graf
 8  27.4  graf  graf  graf  graf  graf
 9  27.5  graf  graf  graf  graf  graf
10  4.5  graf  graf  graf  graf  graf
11  4.5  ind   ind   ind   ind   enter
12  11.5  enter  enter  enter  enter  enter
13  18.5  enter  enter  enter  enter  enter
14  18.5  enter  enter  enter  enter  enter
15  25.5  gost  gost  gost  gost  gost
             TEORIJA SAVREMENOG DIZAJNA

             email               prez projekat
                            učešće    OCENA
TEKSTIL I ODEVANJE

Babović Anastasija                     8-       9  9
Bleĉić Ana        blecic.ana@gmail.com          8     9  9
Ćalić Boris        borisclc@yahoo.com      P     8     9  9
Cvejić Ljubica      izvezdica@yahoo.com        8+    ok
Ilić Ana
Dišljenković Ana                      9+       10  10
Jevtović-Bugarin Sandra  sandra_jbugarin@yahoo.com Ĉ       9    10  10
Knežević Maja       majapunky@yahoo.com    P       8     9  9
Milošević Ivana
Pavlović Milica      miccallnow@hotmail.com  P    7+       8  8
Paunović Tamara      tamara.paunovic@yahoo.com        7    10  9
Savić Dragana       greencurl@hotmail.com       9-       8  8
Zdravković Sanja     zdravkovicsanja@yahoo.com P      10     9  9

SCENOGRAFIJA

Đorić Milica       micverycim@yahoo.com     P     8    10  9
Knežević Marija
Milanović Milica                         7     9  8
Radović Jelena      jelena-radovic@hotmail.com  P  9+       10  10
Strugarević Ivana                      9-       10  10
Vujić AnĊela                                8
                                      8


GRAFIČKI DIZAJN I VIZUELNE KOMUNIKACIJE

Acović Ivan                       P    8 8ili9
Alašević Ana       anaalasevic@yahoo.com         7   8    8
Bašić Ivana                          10 ?
ĐurĊević Miloš                         7 8+       8
Milanović Sandra     prolecnasandra@gmail.com     9-    10    10
Mihić Filip
Milenković Mina      minamilenkovic@gmail.com   Ĉ     9     8  9
Miljanović Ivana                         8     8  8
Nušić Miloš        mikethemrchak@gmail.com    P  9+  8+       9
Petrović Ivana      bibitronac@yahoo.com          810      9
Popović Vladimir                      7+   8      8
Simić Igor        sirdesigner@gmail.com       9+ ?
Teofilović Marija     teofilovic.marija@gmail.com     10  10      10
Unković Stefan                     P  ?  ?
Vasiljević Andrej                    P   8  9      9
Vasiljević Nevena                      ?  ?
Vidović Ivan
Vujaklija Radoš                        9+   8-       8
Zeljković Nina                           8 ?

učešće na času: ĉesti i vredni doprinosi diskusijama (Ĉ): +10%, povremeni (P): +5%
INDUSTRIJSKI DIZAJN                       prez projekat
                              učešće      OCENA

Ilić Miloš        il_mil_hz@yahoo.com      Ĉ   9-       10  10
Kokić Dalibor       dadokokic@yahoo.com         ?        9
Mitić Damnjan       mitic.damnjan@gmail.com          8     9   9
Novaković Marko
Todorović Stevan                    P      9     9   9

UNUTRAŠNJI DIZAJN

Antić Sonja        antic.sonja@gmail.com     P   9-       10  10
Božović Snežana      jukikob@gmail.com       P     10     9  9
Erman Maja        ermanmaya@yahoo.com      P      9     9  9
Hinić Marina       marinkadude@hotmail.com    P      8    10  9
Ilić Ana (II)                           10    10  10
Juraga Vanja       ivan@paytel.net
Lazović Jelena      jelenalazovic@gmail.com       ?        8
Micković Bojan      bojanmickovic@yahoo.com       9-    8-      8
Mitrović Aleksandar
Perić Marija       peric.marija86@gmail.com         8     8   8
Petković Nikola
RaĊenović Andrej     macilo@t-com.me        P   8-    9      9
Ranĉić Uroš        rancic_uros@yahoo.com     Ĉ     8  10     10
Simović Aleksandra    alexandrasimovic@yahoo.com  Ĉ    10 9+      10
Tomić Marija       marijatomic2@yahoo.com       9-  ?
Vlahović Milica      vmicana@gmail.com       Ĉ    10 9+      10
Vukosav Dušan       dusanvukosav@yahoo.com    P     9  10     10
Živković Anja                         ?    7

Pitulić Neda (MFA)                   Ĉ      9     8   9
Mumdzic Ismihana (MFA)                       8     8   8
učešće na času: ĉesti i vredni doprinosi diskusijama (Ĉ): +10%, povremeni (P): +5%

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:57
posted:11/24/2011
language:Serbian
pages:6