Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

5- POZICIONIRANJE PROIZVODA

VIEWS: 56 PAGES: 16

									POZICIONIRANJE
     Pozicioniranje
= postizanje dojma u svijesti
 potrošača o obilježjima proizvoda u
 usporedbi s njihovim dojmom o
 proizvodima konkurenata.
(Povezati naučeno iz “Osnova
 marketinga” i/ili “Ponašanja
 potrošača” i/ili “Marketinga
 neprofitnih organizacija” !)
• Poduzeće to čini postupkom
 oblikovanja proizvoda i
 marketinškog miksa, te
 provedbom aktivnosti koje će stvoriti
 i održati koncept o proizvodu u
 svijesti potrošača.

• Osnova za postupak pozicioniranja
 je dobra segmentacija tržišta i
 targetiranje ciljnih skupina.
 Učinkovito pozicioniranje
    uključuje…..
• (1) razumijevanje vlastite (sadašnje)
 pozicije,
• (2) razumijevanje (sadašnje) pozicije
 glavnih konkurenata,
• (3) odlučivanje o tome hoće(mo) li
 se diferencirati u odnosu na
 konkurenciju,
• (4) “obznanjivanje” pozicije
Na raspolaganju su nam tri
  osnovna pristupa…..
• Potenciranje postojećih snaga (“We
 try harder” - AVIS)
• Potraga za nišom (slobodnim
 tržišnim prostorom – Montana
 sendviči; Subway ili ?)
• Repozicioniranje konkurencije
 (politički marketing)
Potencijal na temelju
“pozicije”
 •Rast segmenata tržišta
 •Razvoj idealnih odlika
 segmenata
 •Promjene u intenzitetu
 pozicioniranja
 •Razvoj postojećih
 pozicija marki
 •Atributi u nastajanju
 •Razvoj novih segmenata
 •UvoĎenje novih marki
Strategije pozicioniranja “na tržištu”:
1. Monosegmentno pozicioniranje (razvoj
proizvoda i njegove uloge na tržištu prema
preferencijama jednog tržišnog segmenta)
2. Multisegmentno pozicioniranje (pozicioniranje
proizvoda kako bi se privukli potrošači iz drugih
segmenata)
3. Standby pozicioniranje (čekanje)
4. Imitacijsko pozicioniranje (ciljanje na poziciju
sličnu onoj koju ima već postojeća uspješna
marka)
5. Anticipatorno pozicioniranje (anticipirati u
kojem će se smjeru razvijati potrebe tržišnog
segmenta)
6. Adaptivno pozicioniranje (periodično
repozicioniranje marke u skladu sa razvojem
potreba tržišnog segmenta)
7. Obrambeno pozicioniranje (obrana ranjive
pozicije od konkurentskog imitacijskog
pozicioniranja)
     STRATEGIJE
    POZICIONIRANJA:
1. LIDERI
 • Zauzimaju oko 40% tržišta
 • Vodeća tržišna pozicija već na početku
  ŽCP-a
 • Uspješno brani svoju poziciju

 •  Pr.) HRT je u usporedbi sa Novom TV lider na
   RH tržištu
2. IZAZIVAČI
 • Zauzimaju oko 30% tržišta
 • Nastoje zamijeniti lidera na čelnoj
  poziciji
 • Imaju bržu i bolju inovaciju, snažnu
  promociju i cjenovnu prednost

 •  Pr.) Nova TV u odnosu na HRT- pri uvoĎenju
   prva je imala novije filmske hitove, više
   oglasa za TV program i nema pretplatu.
3. SLJEDBENICI
 • Zauzimaju oko 20% tržišta
 • Svjesno i/ili nesvjesno kopiraju
  strategije tržišnog lidera
 • Takva strategija je održiva samo ako
  lider to dopušta
 • Česta je u kapitalno- intenzivnim
  djelatnostima

 •  Pr.) na BiH tržištu OBN je sljedbenik Nove
   TV- sličan vizualni identitet, slična ponuda i
   struktura TV programa
4. TAMPONERI
 • Zauzimaju oko 10% tržišta
 • Manja poduzeća pozicioniraju
  proizvode za tržišne segmente koje su
  veća poduzeža previdjela ili odbacila

 •  Pr.) lokalne televizije s programom
   prilagoĎenim za lokalno stanovništvo.
DOBRO JE ZNATI…..pojmove  !

-Al Ries & Jack Trout: Positioning: The Battle for your Mind
-STP proces
-SWOT
-Repozicioniranje
-Depozicioniranje
-Udio u svijesti (share of mind)
-Percepcijske mape (perceptual maps)
-Održiva konkurentska prednost (OKP-SCA)
-Diferencijacija
-…..
PRIMJERI:
 Pozicioniranje 24sata
• Nova generacija novina (novi dizajn i
 format, stvaranje emotivne veze s
 čitateljima)
• Istina → ˝ravno u glavu˝
• Više vrijednosti za manje novca
• Brže, kraće, jasnije !
Prvi rebranding VIP-a


 “Izabrali smo crvenu boju zato što ona
 utjelovljuje snagu, energiju i pokretljivost,
 brzinu… sve ono što VIPnet predstavlja i
 želi predstavljati.”
     Arhiva objava za medije , VIPnetov novi vizualni identitet, Zagreb, 16.
                    10. 2003.
Drugi rebranding VIP-a

“12 milijuna kuna VIPnet je uložio u promjenu svojeg
vizualnog identiteta, učinivši radikalan odmak od
donedavnog prevladavajuće crvenog brandinga,
dajući u svojem novom izričaju naglasak na
individualnost i inovativnost te inspiriranost
novim motom - "budi svoj". Novi vizualni identitet
"stupit će na snagu" u ponedjeljak... “
        http://www.bug.hr/vijesti/index.asp?id=69843, petak, 13. siječnja
                       2006.

								
To top