kkvlsocke2011b by liwenting

VIEWS: 30 PAGES: 17

									                        Výsledková listina
                         Krajské kolo 2010/2011
      CVČ - RCM Strojárska 3, Košice, 1.4.2011 na SPŠ dopravnej v Košiciach, Hlavná 113.

     01 - Problematika voľného času*
                       UMIESTNENIE PRVÝCH TROCH SÚŤAŽIACICH
        Meno a Priezvisko
Miesto    (autor a spoluautor)          Názov práce                 Škola, adresa školy
 1   Filip Farkaš        Porovnanie bezpečnosti lezca v minulosti a Gymnázium, Košice-Sever, Park mládeže 5
                   teraz
 2   Lenka Lukáčová       Priateľstvá cez internet          Stredná odborná škola, Trebišov, Komenského 12
 3   Jaroslav Paľa        Projekt obnovenia československej     Gymnázium, Košice-Sever, Park mládeže 5
                   futbalovej ligy
                       Výsledková listina
                       Krajské kolo 2010/2011
     CVČ - RCM Strojárska 3, Košice, 1.4.2011 na SPŠ dopravnej v Košiciach, Hlavná 113.

     02 - Matematika, fyzika
                     UMIESTNENIE PRVÝCH TROCH SÚŤAŽIACICH
       Meno a Priezvisko
Miesto   (autor a spoluautor)           Názov práce                 Škola, adresa školy
 1   Michal Štefančík     Pozorovanie meteorov - nástroj na spracovanie  Gymnázium Pavla Horova, Michalovce,
                                          Masarykova 1
 2   Viliam Fedorko,      Kryštalizácia v 2D systéme           Gymn. sv. T. Akvinského, Košice-Staré Mesto,
     Gabriela Sabolová                             Zbrojničná 3
     Eva Smolejová

 3   Matúš Lach,        Magnetické vlastnosti žlúčenín:         Gymnázium, Košice-Dargov. hrdinov, Exnárova
     Martina Marková      La1-xAgx(Co0,03Mn0,97)O3            10
                        Výsledková listina
                        Krajské kolo 2010/2011
     CVČ - RCM Strojárska 3, Košice, 1.4.2011 na SPŠ dopravnej v Košiciach, Hlavná 113.

     03 - Chémia, potravinárstvo
                       UMIESTNENIE PRVÝCH TROCH SÚŤAŽIACICH
       Meno a Priezvisko
Miesto   (autor a spoluautor)            Názov práce                Škola, adresa školy
 1   Dana Vaľová,       Vápnik v potravinách               Gymnázium Pavla Horova, Michalovce,
     Dominika Vasilčíková                            Masarykova 1

 2   Kamil Hamrák       Zeolity                     SPŠ strojnícka, Spišská Nová Ves, Hviezdoslavova
                                          6
 3   Ján Stavrovský      Živá a mrtva voda                Gymnázium, Trebišov, Komenského 32
                       Výsledková listina
                        Krajské kolo 2010/2011
     CVČ - RCM Strojárska 3, Košice, 1.4.2011 na SPŠ dopravnej v Košiciach, Hlavná 113.

     04 - Biológia
                      UMIESTNENIE PRVÝCH TROCH SÚŤAŽIACICH
       Meno a Priezvisko
Miesto    (autor a spoluautor)           Názov práce                   Škola, adresa školy
 1   Peter Treľo        Denné motýle (Rhopalocera) okolia obce Bajany     Gymnázium, Veľké Kapušany, Zoltána Fábryho 1

 2   Lucia Konšťáková      Odpudzujúce účinky rastlinných extraktov na kliešte  Gymnázium, Košice-Dargov. hrdinov, Exnárova
                                             10
 3   Katarína Marková      Fauna článkonožcov v Snežnej diere          Gymnázium, Košice-Dargov. hrdinov, Exnárova
                                             10
                        Výsledková listina
                        Krajské kolo 2010/2011
     CVČ - RCM Strojárska 3, Košice, 1.4.2011 na SPŠ dopravnej v Košiciach, Hlavná 113.

     05 - Geovedy (geografia, geológia, geodézia)
                      UMIESTNENIE PRVÝCH TROCH SÚŤAŽIACICH
       Meno a Priezvisko
Miesto    (autor a spoluautor)            Názov práce                  Škola, adresa školy
 1   Peter Oeser        Slovinky - geografická charakteristika s prihliadnutím Gymnázium, Krompachy, Lorencova 46
                  na vplyv banskej činnosti

 2   Marek Rečlo, Dávid Franko  Cyklotrasy v okolí Košíc             Gymn. sv. T. Akvinského, Košice-Staré Mesto,
                                            Zbrojničná 3

 3   Jakub Šalagovič       Kréta - klenot Grécka               Gymnázium, Košice-Juh, Alejová 1
                       Výsledková listina
                        Krajské kolo 2010/2011
      CVČ - RCM Strojárska 3, Košice, 1.4.2011 na SPŠ dopravnej v Košiciach, Hlavná 113.

     06 - Zdravotníctvo
                      UMIESTNENIE PRVÝCH TROCH SÚŤAŽIACICH
        Meno a Priezvisko
Miesto    (autor a spoluautor)           Názov práce                Škola, adresa školy
 1   Patrik Moškurjak,     Móda versus mentálna anorexia         Stredná zdravot.škola, Michalovce, Masarykova
     Monika Marjová                              27
 2   Lucia Juhasová       Prevencia chrípky               Stredná zdravot.škola, Košice-Juh, Kukučínova
                                         40
 3   Božidara Lukáčová     POMÔCKY ÚSTNEJ HYGIENY            Spojená škola - SOŠ, Sečovce, Kollárova 17
                      Výsledková listina
                      Krajské kolo 2010/2011
     CVČ - RCM Strojárska 3, Košice, 1.4.2011 na SPŠ dopravnej v Košiciach, Hlavná 113.

     07 - Pôdohospodárstvo a životné prostredie
                     UMIESTNENIE PRVÝCH TROCH SÚŤAŽIACICH
        Meno a Priezvisko
Miesto    (autor a spoluautor)          Názov práce              Škola, adresa školy
 1   Patrícia Balážová,    Propagácia náučného chodníka "Vtáčím rajom"  Obchodná akadémia, Michalovce, Kapušianska
     Žaneta Želinská,                            2
     Marek Jakub
 2   Miroslava Horváthová,   Spracujme odpad z fast- foodov!        Gymnázium, Krompachy, Lorencova 46
     Kristína Uličná

 3   Jaroslav Merc      Svetelné znečistenie a jeho dôsledky      Gymnázium, Košice-Západ, Trebišovská 12
                        Výsledková listina
                        Krajské kolo 2010/2011
     CVČ - RCM Strojárska 3, Košice, 1.4.2011 na SPŠ dopravnej v Košiciach, Hlavná 113.

     08 - Hoteliérstvo a cestovný ruch
                       UMIESTNENIE PRVÝCH TROCH SÚŤAŽIACICH
       Meno a Priezvisko
Miesto    (autor a spoluautor)            Názov práce                Škola, adresa školy
 1   Ján Hoffmann        Postavenie technických pamiatok dopravy a     Gymnázium, Košice-Juh, Alejová 1
                  energetiky na Slovensku v cestovnom ruchu

 2   Dominika Tompošová     Kaštieľ a park v Betliari             Obchodná akadémia, Rožňava, Akademika
                                           Hronca 8
 3   Jana Midlíková       Ťažba nerastných surovín v Rudňanoch, využitie  Gymnázium, Spišská Nová Ves, Školská 7
                  starých banských diel na geopropagáciu a rozvoj
                  turizmu v obci
                       Výsledková listina
                        Krajské kolo 2010/2011
     CVČ - RCM Strojárska 3, Košice, 1.4.2011 na SPŠ dopravnej v Košiciach, Hlavná 113.

     09 - Strojárstvo, hutníctvo, doprava
                       UMIESTNENIE PRVÝCH TROCH SÚŤAŽIACICH
       Meno a Priezvisko
Miesto    (autor a spoluautor)            Názov práce                 Škola, adresa školy
 1   Eduard Jacko,        Model elektromobilu a model nabíjacej stanice   SOŠ automobilová, Košice-Juh, Moldavská cesta
     Pavol Cirner,                                 2
     Roman Balog                                  SPŠ elektrotechnická, Košice-Sever,
                                            Komenského 44
 2   Ján Lumnitzer       Alternatívne druhy paliva - auto na solárny pohon  SPŠ dopravná, Košice-Staré Mesto, Hlavná 113

 3   Ján Tarbaj, Ľubomír Nagy  Záchrana, obnova, modernizácia trenažéra rušňa 182 SPŠ dopravná, Košice-Staré Mesto, Hlavná 113
                       Výsledková listina
                        Krajské kolo 2010/2011
     CVČ - RCM Strojárska 3, Košice, 1.4.2011 na SPŠ dopravnej v Košiciach, Hlavná 113.

     10 - Stavebníctvo a interiérový dizajn
                       UMIESTNENIE PRVÝCH TROCH SÚŤAŽIACICH
        Meno a Priezvisko
Miesto    (autor a spoluautor)            Názov práce                 Škola, adresa školy
 1   Kristína Kláriková,     Rekoštrukcia základnej školy a materskej školy v  SPŠ stavebná, Rožňava, Hviezdoslavova 5
     Noemi Ulmanová       Krásnohorskej Dlhej Lúke
 2   Alexander Káger       Bytový dom pre mladých               SPŠ stavebná, Rožňava, Hviezdoslavova 5
 3   Vladimíra Pavúková     Energeticky Pasívny dom              SOŠ technická, Michalovce, Partizánska 1
                        Výsledková listina
                        Krajské kolo 2010/2011
     CVČ - RCM Strojárska 3, Košice, 1.4.2011 na SPŠ dopravnej v Košiciach, Hlavná 113.

     11 - Informatika
                      UMIESTNENIE PRVÝCH TROCH SÚŤAŽIACICH
       Meno a Priezvisko
Miesto   (autor a spoluautor)             Názov práce                 Škola, adresa školy
 1   Matúš Ondáš         Serverové riešenie pre domácnosti a menšie podniky SPŠ elektrotechnická, Košice-Sever,
                                            Komenského 44
 2   Lukáš Kasič         Web aplikácia - Voľba študijného plánu       Gymnázium Pavla Horova, Michalovce,
                                             Masarykova 1
 3   Peter Hogya, Jakub Horbaj  Aplikácie fuzzy algoritmov             SPŠ dopravná, Košice-Staré Mesto, Hlavná 113
                      Výsledková listina
                       Krajské kolo 2010/2011
     CVČ - RCM Strojárska 3, Košice, 1.4.2011 na SPŠ dopravnej v Košiciach, Hlavná 113.

     12 - Elektronika, elektrotechnika a telekomunikácie
                       UMIESTNENIE PRVÝCH TROCH SÚŤAŽIACICH
       Meno a Priezvisko
Miesto    (autor a spoluautor)            Názov práce                Škola, adresa školy
 1   Stanislav Gattinger     LED KOCKA 8x8x8                SPŠ strojnícka, Spišská Nová Ves,
                                          Hviezdoslavova 6
 2   Tomáš Bórik        Moving head                   SOŠ pôšt a telekomunik., Košice-Staré Mesto,
                                          Palackého 14
 3   Miroslav Sokol      NF.ZOSILŇOVAČ 2x600W               SOŠ technická, Michalovce, Partizánska 1
                       Výsledková listina
                        Krajské kolo 2010/2011
     CVČ - RCM Strojárska 3, Košice, 1.4.2011 na SPŠ dopravnej v Košiciach, Hlavná 113.

     13 - História, politológia, filozofia, právne vedy
                         UMIESTNENIE PRVÝCH TROCH SÚŤAŽIACICH
       Meno a Priezvisko
Miesto    (autor a spoluautor)              Názov práce                Škola, adresa školy
 1   Ján Koško,           Obranné postavenie Gisela Stellung       Spojená škola - SOŠ, Sečovce, Kollárova 17
     Jakub Koško
 2   Viliam Valent       Odev stredovekého mešťana              Gymnázium, Košice-Staré Mesto, Poštová 9

 3   Diana Šebestová      Politické procesy v ČSR v 50.rokoch (Biela Légia-  Gymnázium, Košice-Juh, Alejová 1
                  osudy prenasledovaných)
                      Výsledková listina
                       Krajské kolo 2010/2011
      CVČ - RCM Strojárska 3, Košice, 1.4.2011 na SPŠ dopravnej v Košiciach, Hlavná 113.

     14 - Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie
                     UMIESTNENIE PRVÝCH TROCH SÚŤAŽIACICH
       Meno a Priezvisko
Miesto    (autor a spoluautor)           Názov práce               Škola, adresa školy
 1   René Sulyok,       Inteligentné parkovisko            SPŠ elektrotechnická, Košice-Sever,
     Tomáš Balta                               Komenského 44

 2   Boris Balint       Magnetická levitácia              SPŠ dopravná, Košice-Staré Mesto, Hlavná 113

 3   Marek Regenda      Tester viacžilových káblov           SOŠ technická, Michalovce, Partizánska 1

 3   Tomáš Križan       Demonštračný model na ukážku účinkov      SOŠ technická, Michalovce, Partizánska 1
                 elektrostatického poľa
                       Výsledková listina
                        Krajské kolo 2010/2011
     CVČ - RCM Strojárska 3, Košice, 1.4.2011 na SPŠ dopravnej v Košiciach, Hlavná 113.

     15 - Ekonomika a riadenie
                      UMIESTNENIE PRVÝCH TROCH SÚŤAŽIACICH
       Meno a Priezvisko
Miesto   (autor a spoluautor)           Názov práce               Škola, adresa školy
 1   Martin Puci         Značka SLOVAK GOLD - známa či neznáma?    Obchodná akadémia, Trebišov, Komenského
                                          3425/18
 2   Marko Procházka       Tvorba reklamy a marketingu k filmu      Gymnázium, Košice-Sever, Park mládeže 5
 3   Katarína Pačutová      Výpočet nákladov prepravy           Stredná odborná škola, Strážske, Mierová 727
                      Výsledková listina
                       Krajské kolo 2010/2011
     CVČ - RCM Strojárska 3, Košice, 1.4.2011 na SPŠ dopravnej v Košiciach, Hlavná 113.

     16 - Teória kultúry, umenie, umelelecká, odevná tvorba
                       UMIESTNENIE PRVÝCH TROCH SÚŤAŽIACICH
       Meno a Priezvisko
Miesto    (autor a spoluautor)            Názov práce               Škola, adresa školy
 1   Viktória Beličáková     F.X.Messerschmidt a Charakterové hlavy     Gymnázium, Košice-Sever, Park mládeže 5
 2   Slávka Štibraná       Folklór Abova                 Gymnázium, Košice-Sever, Park mládeže 5
 3   Mário Kačmarik       PLASTIKY DO EXTERIÉRU             SOŠ drevárska, Spišská Nová Ves, Filinského 7
                        Výsledková listina
                        Krajské kolo 2010/2011
       CVČ - RCM Strojárska 3, Košice, 1.4.2011 na SPŠ dopravnej v Košiciach, Hlavná 113.

      17 - Pedagogika, psychológia, sociológia
                       UMIESTNENIE PRVÝCH TROCH SÚŤAŽIACICH
         Meno a Priezvisko
 Miesto    (autor a spoluautor)            Názov práce                Škola, adresa školy
  1    Dominik Porvažník     Interrupcia je vražda               Evanjelické gymnázium, Košice-Staré Mesto,
                                            Škultétyho 10
   2   Lenka Kleinová      "Kto aké dvierka má"                Gymnázium, Košice-Sever, Park mládeže 5
   3   Jakub Fodor       Rómska problematika na Slovensku          Gymn. sv. T. Akvinského, Košice-Staré Mesto,
                                            Zbrojničná 3
   3   Viktória Kertészová   Riešenie rómskej otázky v meste Čierna nad Tisou  Gymnázium, Kráľovský Chlmec, Horešská 18
Ing. Tatiana Hoffmannová                              Ing. Erika Munková
predsedníčka KK SOČ                                riaditeľka CVČ-RCM

Organizátor :
CVČ - RCM, Strojárska 3, Košice

Výsledkovú listinu spracovala :
Eva Škripková
CVČ - RCM ,Košice

								
To top