Docstoc

inform.za medije 11

Document Sample
inform.za medije 11 Powered By Docstoc
					ULUPUDS                                       učlanjeni u:
                  Arhitektura, grafika i
Udruženje likovnih umetnika
                  slikarstvo, dizajn,
primenjenih umetnosti i dizajnera
                  istorija umetnosti,               ICSID
Srbije
                  keramika,                    ICOGRADA
11103 Beograd 4           kostimografija i                 WCC
Terazije 26/II           scenografija,                  AIC
Pošt. fah 87            skulptura, tekstil i
Tel.     2688-721        savremeno
Tel.     2685-780        odevanje, fotografija
Tel/fax.   2686-548
http://www.ulupuds.org.rs
e-mail: ulupuds@beotel.net
PIB broj    100035387
Matični broj 07002572                                    Br. 86/4
                                    28.3.2011.

              INFORMACIJA ZA MEDIJE


U Kolarĉevoj zaduţbini u nedelju, 27.marta 2011.godine odrţana je SKUPŠTINA
ULUPUDS-a. Skupštinu je uspešno vodio predsednik Udruženja Aleksandar Denić, scenograf.
Izmedju ostalih tačaka dnevnog reda, usvojeni su: novi Statut Udruženja usaglašen sa novim
Zakonom o udruženjima, izveštaji o radu Upravnog odbora i Umetničkog saveta u prethodnih
godinu dana, završni račun za 2010. i finansijski plan za 2011.godinu. Svečano su uručene članske
karte novoprimljenim članovima Udruženja .
Predsednik Umetničkog saveta Slobodan Ivkov i kustos Udruženja Dijana Milašinović Marić,
uručili su nagrade Udruţenja za 2010.godinu.

             NAGRADE ULUPUDS-a ZA ŢIVOTNO DELO

Zvonko Grmek, Slikarsko-grafiĉka sekcija
Aleksandar Blatnik, Slikarsko-grafiĉka sekcija
Jasna Dragović, Sekcija scenografije i kostimografije
Dora Dušanović, Sekcija scenografije i kostimografije
Dragoslava Bojić Nikolić, Sekcija za tekstil i savremeno odevanje
Evica Milovanov Penezić, Sekcija za tekstil i savremeno odevanje
Ljiljana Leţimirac, Sekcija za tekstil i savremeno odevanje
Stanimir Pavlović, Vajarska sekcija
Goran Malić, Sekcija umetniĉke fotografije
Dragoslav Mirković, Sekcija umetniĉke fotografije
Milica Maširević, Sekcija za teoriju, kritiku i istoriju likovne i primenjene umetnosti
Marko Nedeljković, Sekcija za teoriju, kritiku i istoriju likovne i primenjene umetnosti
Ivana Simeonović Ćelić, Sekcija za teoriju, kritiku i istoriju likovne i primenjene umetnosti
Spasoje Krunić, Arhitektonska sekcija
Marin Rajković, Arhitektonska sekcija

 VELIKA NAGRADA SRBIJE ZA PRIMENJENU UMETNOST I DIZAJN ZA
2010.GODINU

Vladimir Lovrić ispred Uredjivaĉkog odbora multimedijalnog projekta PORTRETI
ARHITEKATA, retrospektiva Arhitektonske sekcije 1953-2010.
      GODIŠNJE NAGRADE ZA STVARALAĈKE REZULTATE U 2010.

Sekcija za umetnost i dizajn keramike i stakla: Ana Stipsić, Larisa Ackov i Jelena Miletić
Sekcija za tekstil i savremeno odevanje: Vesna Milunović i Marina Kocareva Ranisavljev
Slikarsko-grafiĉka sekcija: Sladjana Dinić Djordjević, Sneţana Bekrić i Nebojša Djuranović
Vajarska sekcija: Tamara Nedeljković Vukša, Ţeljka Momirov i Ljubiša Manĉić
Sekcija za teoriju, kritiku i istoriju likovne i primenjene umetnosti: Svetlana Joviĉić, Jelena
Todorović i Tamara Ognjević
Arhitektonska sekcija: Kosana Rošulj, Dragana Stevanović - Oliver Stanković i Slobodan
Maldini
Dizajn sekcija: Grupa ŠKART (Dragan Protić, Djordje Balmazović i Goran Petrović),
Ksenija Jakić Marković i Ivana Djurić
Sekcija umetniĉke fotografije: Vukica Mikaĉa, Dragoljub Zamurović i Aleksandar Kujuĉev
Sekcija scenografije i kostimografije: Marija Kalabić, Dragica Laušević i Milica Bajić Djurov


 GODIŠNJE PRIZNANJE ZA IZVANREDNO ANGAŢOVANJE U DRUŠTVENOM
RADU NA ZADACIMA ULUPUDS-a
BRAART odnosno Mirjana Bajić, kustos projekta istoriĉara umetnosti koji je u okviru
BELEF-a odrţan na 7 lokacija u najuţem centru Beograda


Na sajtu Udruženja www.ulupuds.org.rs može se pogledati materijal za Skupštinu sa izveštajima,
obrazloženjima nagrada i ostalim podacima.


                    KOORDINATOR ULUPUDS-a,
                     Konstantin Petrović

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:14
posted:11/24/2011
language:Serbian
pages:2