formular

Document Sample
formular Powered By Docstoc
					    Opis web dizajn projekta
Molimo vas da što potpunije popunite formular kako bi smo što bolje
razumjeli vaš projekat i da bi smo vam dali što precizniju ponudu.

Da li već posjedujete stranicu?

X   Ne
X   Da

Adresa sajta: __________________________

Željene osobine sajta?

X   Da  li  želite da ažurirate sadržaj samostalno?
X   Da  li  vam je potreban katalog proizvoda?
X   Da  li  planirate galeriju slika?
X   Da  li  želite da omogućite kontakt putem stranice (formularom)?
X   Da  li  vam je potrebna izrada ili redizajn logotipa?


O vašem biznisu

Koja je vaša delatnost?
Opis kompanije, industrija, čime se bavite.
      Opis web dizajn projekta poslati na fax +387 36 573 307

             ili na email : info@bhmba.info
Ciljna grupa posjetilaca?
Ciljna grupa, godine, socijalni status, nivo obrazovanja.
Šta želite da postignete vašom web stranicom?
Koja su vaša očekivanja i ciljevi (bolja obavještenost klijenata, katalog
proizvoda / usluga, ...).
     Opis web dizajn projekta poslati na fax +387 36 573 307

           ili na email : info@bhmba.info
Stranice koje su slicne onom što vama treba, bavezno navedite detalje
za svaku stranicu (npr: ima dobru funkcionalnost ali dizajn je loš)
Website 1:____________________________

Detalji:
Website 2:____________________________

Detalji:
Website 3:____________________________

Detalji:
      Opis web dizajn projekta poslati na fax +387 36 573 307

            ili na email : info@bhmba.info
Rok izrade

X   1-2 SEDMICE
X   2-3 SEDMICE
X   3-4 SEDMICE
X   NIJE BITNO

Načini komunikacije
X   E-mail
X   Telefon
X   Sastanci uživo

Približan broj strana
X   1 - 10
X   10 - 20
X   20 - 50
X   50+

Kvalitet dizajna
X   Najviši
X   Srednji
X   Jednostavan i ne pretjerano skup

Budžet
X  do 1000 KM
X  1000 - 2000 KM
X  2000 - 3000 KM
X  3000 - 6000 KM
X  preko 6.000 KM

Kontakt informacije

Ime i prezime:   _________________

Kompanija:     _________________

Ostavite polje prazno ako je licna stranica u pitanju.

Email:       ________________

Telefon:      ________________

Mjesto:      ________________

      Opis web dizajn projekta poslati na fax +387 36 573 307

            ili na email : info@bhmba.info

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:23
posted:11/24/2011
language:Serbian
pages:4