Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

nature Cevher 1

VIEWS: 5 PAGES: 3

									Cevher 1. Balinaların karada yaşayan ataları
FOSİL KAYDININ CEVHERLERİ
1. Balinaların karada yaşayan ataları

Fosiller evrim için kritik ipuçları sunar, çünkü Dünya'dan uzun süredir yok olmuş
olan çoğu olağandışı görünümlü canlı türlerini ortaya koyarlar. Hatta bu fosillerin
bazıları, bir ortamdan diğerine geçen canlıları kaydederek, evrimi hareket halinde
belgelerler.

Örneğin balinalar, sudaki yaşama milyonlarca yıldır harika bir biçimde uyum
sağlamışlardır. Ancak tıpkı bizler gibi memelidirler. Havayı solurlar, doğururlar ve
bebeklerini emzirirler. Oysa ki balinaların aslen karada evrimleştiğine dair kuvvetli
veriler vardır. Eğer bu doğruysa, balinaların atalarının belli bir noktada suya geçmiş
olması gerekiyor.

Nitekim, balina evriminin aşağı yukarı ilk on milyon yılından kalma çok sayıda
fosile sahibiz. Bunların içinde Ambulocetus ve Pakicetus gibi suda yaşayan ve
sadece balinalara has -özellikle kulak anatomisi- özellikleri olan, ama bunun
yanısıra türedikleri apaçık olan kara hayvanlarına has bacakları olan canlılara ait
pek çok fosil vardır. Teknik olarak, bu hibrit canlılar aslında balina idiler. Kayıp
olan, öykünün başlangıcı idi: yani balinaların evrimleştiği karada yaşayan canlılar.

2007'de yayınlanan bir çalışma bu grubun tam olarak yerini belirlemiş olabilir.
Raoelidler (raoellids) diye adlandırılan ve bugün soyu tükenmiş olan bu canlılar
yaşasalardı küçük köpeklere benziyor olurlardı ama çift toynaklılara daha
yakındılar - bu çift toynaklılar grubu günümüzde yaşayan inekleri, koyunları,
geyikleri, domuzları ve suaygırlarını içeriyor. Moleküler veriler balinaların ve çift
toynaklıların derin bir evrimsel bağlantıyı paylaştıklarını önermektedir.
Kafatasları RR 208 (a) eğri yatay görünüm ve (b)RR 207 alttan görünüm

Rootstown'daki "Northeastern Ohio Universities Colleges of Medicine and
Pharmacy"den Hans Thewissen ve ekibinin yaptığı detaylı çalışma, Indohyus diye
adlandırılan balinalara benzeyen bir raoelidin kulak ve diş yapısının, kemik
kalınlığının ve dişlerinin kimyasal yapısının diğer çift toynaklılardan farklı
olduğunu göstermiştir. Bu veriler rakun büyüklüğündeki bu canlının zamanının
çoğunu suda geçirdigini önermektedir. Oysa ki tipik raoelidlerin, balinalarla ilgisi
olmayan bir diyeti vardır, bu da Indohyus'u suya yönlendiren güdünün bir diyet
değişikliğinden kaynaklandığını önermektedir.
Indohyus - Doldurulmuş birimler ilgili taxa'ya göre oluşturulmuştur.

Bu çalışma fosil kaydındaki potansiyel ara formların varlığını işaret etmektedir.
Başka bir çok buna benzer örnek gösterilmiş olabilirdi, ve özellikle fosil
bulgularındaki pek çok diğer grubun keşfedilmeyi beklediğini düşünmek için her
türlü neden vardır.

Referanslar
Thewissen, J. G. M., Cooper, L. N., Clementz, M. T., Bajpai, S. & Tiwari, B. N.
Nature 450, 1190–1194 (2007).

Ek Kaynaklar
Thewissen, J. G. M., Williams, E. M., Roe, L. J. & Hussain, S. T. Nature 413, 277–281
(2001).
de Muizon, C. Nature 413, 259–260 (2001).
Novacek, M. J. Nature 368, 807 (1994).
Zimmer, C. At The Water’s Edge (Touchstone, 1999).
Thewissen’s        araştırması       üzerine  video:
www.nature.com/nature/videoarchive/ancientwhale
Pharyngula: Indohyus

Yazarın web sitesi
Hans Thewissen: www.neoucom.edu/DEPTS/ANAT/Thewissen

								
To top