Docstoc

prezentacja demo 1

Document Sample
prezentacja demo 1 Powered By Docstoc
					Prezentacja demo 1
Quiz integracyjny Wiedza o Firmie FIRMA ********







 

Proponujemy przykład quizu, który można wykorzystać w trakcie wyjazdów integracyjnych ewentualnie jako przerywnik podczas szkolenia Najpierw może nastąpić podział uczestników na grupy np. ze względu na dział firmy, w którym dana osoba pracuje. Możliwa jest rywalizacja między grupami jak również między poszczególnymi członkami grup. System może naliczać punkty za prawidłową odpowiedź albo całemu zespołowi albo pojedyńczym jego członkom. Po zakończeniu quizu system automatycznie wyświetli wyniki Oczywiście podane pytania są przykładowe i ich treść zależy tylko od Państwa

Podział na grupy
1. 2. 3.

Marketing HR PR

7 6

4

1

2

3
Zagłosowało

Proszę głosować

15 0

Pytanie 1 Ilu pracowników zatrudnia Nasza 36% Firma?
30%

1.

2.
3. 4.

3000 3600 36000 40000
1 2

20% 14%

3
Zagłosowało

4

Proszę głosować

15 0

Pytanie 2 Kto dostał Naszą nagrodę managera roku w 2005?
30%

40%

1.

2.
3. 4.

Piotrek Bączkowski Kasia Michalik Marta Rechnio Tomek Zawadzki
1

17% 13%

2

3
Zagłosowało

4

Proszę głosować

15 0

Pytanie 3 Kto jest szefem działu HR?
45%

1. 2. 3. 4.

Piotrek Bączkowski Kasia Michalik Marta Rechnio Tomek Zawadzki

25%

23%

7%

1

2

3

4

Zagłosowało

Proszę głosować

15 0

Pytanie 4 Na którym piętrze znajduje się biuro Prezesa Zarządu?  36%
1. 2. 3. 4.

Na parterze Na trzecim Na siódmym Na trzynastym

30%

20% 14%

1

2

3

4

Proszę głosować

Zagłosowało

15 0

Punktacja grupowa
30 25 20

Marketing

HR

PR

Wyniki indywidualne
Miejsce 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Nr pilota P3 P7 P1 P5 P8 P6 P2 P9 P4 Nazwisko Imię Grupa Marketing HR Marketing PR HR PR Marketing HR PR


				
DOCUMENT INFO
Categories:
Stats:
views:43
posted:8/19/2008
language:Romanian
pages:9