Docstoc

Praia lores

Document Sample
Praia lores Powered By Docstoc
					 DE MOOISTE GOLFHUIZEN • UNIEKE REISBESTEMMINGEN • FINANCIEEL ADVIES

                                   NUMMER 1 - 2008  € 6,95
 Wonen&Reizen                           www.golfestate.nl
                3Topresorts
                  Praia D'El Rey het pure Portugal
                 Humber Valley Droomresort in Canada
                   Royal Mougins Ultieme luxe
Wonen
De Beckhams hun vakantievilla in Vale do Lobo
Jan des Bouvrie 'Voel je thuis in je tweede huis'               Reizen
                            Nederland 4 Luxe golfweekends
Financieel                     Alpes Maritimes verleidelijke hot spot
Huis kopen op een golfresort:                  Tsjechië Golf & Wellness
een investering in genieten

Uniek resortoverzicht
  toplocaties
25 32 GOLFESTATE over de hele wereld!
  Gouden toekomst voor de
         Silver Coast
      Portugal is het land van de spectaculaire waardestijgingen van onroerend
       goed op en rond golfresorts. Maar de gouden bergen van de Algarve
         hebben inmiddels plaatsgemaakt voor het edelmetaal van de
       Silver Coast, het verbijsterend mooie kustgebied vlak bij Lissabon.
        Golf Estate bezocht daar de parel onder de resorts, Praia D’El Rey.

                    TE KST: F R I S O LE U N G E
2  GOLFESTATE
                                                               RESORTNeem het vliegtuig naar Lissabon, pak     De Portugese regering heeft tijdig ingezien  uitzicht over de oceaan, de kustlijn en de
vervolgens de auto en na een rit van 50    dat dit gebied weliswaar beperkt ontsloten   beroemde golfcourse. Die unieke combi-
minuten over een brede snelweg staat u     mag worden voor toerisme, maar dat de     natie maakt dit resort tot de meest gewilde
met uw voeten in het warme duinzand      bouw van een resort en de aanleg van een    plek van de Portugese westkust.
van een van de mooiste kustgebieden van    golfbaan pas enkele honderden meters
Portugal, de Silver Coast. Prachtige natuur-  áchter de ongerepte stranden mogen       INTERNATIONAAL ONDERSCHEIDEN
lijke stranden, omzoomd door ruige kliffen,  beginnen. Zo blijft de magnifieke natuur-    Aan alles is te zien dat Praia D’El Rey met
een uiterst aangenaam klimaat en zoals ze   lijke setting van de kustlijn zoveel moge-   veel aandacht voor detail en respect voor
het hier zelf zeggen: ‘het echte Portugal’.  lijk behouden. Op één bijzondere plek na:   de natuurlijke omgeving is aangelegd. Dat
                        het Praia D’El Rey golfresort. De project-   vindt ook de overkoepelende organisatie
SPECTACULAIR UITZICHT             ontwikkelaars van deze unieke locatie     van Tour Operators, die het resort in 2007
En gelijk hebben ze, want de kustlijn is    hadden al in de jaren ’70 een vergunning    heeft uitgeroepen tot Europe’s Golf Resort
hier niet bedorven door schreeuwende      aangevraagd en dat maakt het resort de     of the Year. De spectaculaire 18-holes golf-
bebouwing en er is grote aandacht voor     enige plek in deze regio waar zowel de golf-  baan, een ontwerp van de Amerikaanse
behoud van de natuur. Extra bonus: de     baan als de huizen tot vlak aan het strand   architect Cabell B. Robinson, is bovendien
stadjes die in het nabijgelegen achterland   liggen. Praya D’El Rey staat synoniem     met stip genoteerd in de toplijsten van
liggen, horen tot de mooiste van Portugal.   voor luxe woningen met een spectaculair    diverse gerenommeerde golfbladen.
                                                             GOLFESTATE     3
    Zeldzame schoonheid                                       Populair bij internationale
                                                    topvoetbalteams
      Het is natuurlijk het meest ideaal als uw eigen                       Goede kans dat u in het resort een
                                                    beroemde voetballer tegen het afge-
    resortwoning niet alleen heerlijk is om in te vertoeven,                     trainde lijf loopt. Praia D’El Rey wordt
         maar óók een goede investering is.                           namelijk frequent aangedaan door
          Praia D’El Rey heeft beide.                             topteams uit heel Europa. De luxe
                                                    accomodatie, de privacy, de profes-
                                                    sionele voetbalmat en de grote ver-
                                                    scheidenheid aan fitnessapparatuur
  Zee, zandstrand, duinen en ongerepte      Veel belangstelling is er ook voor Vila da      maken het resort een populaire plek
  natuur heeft de Silver Coast in overvloed,   Praia, 300 prachtig in de heuvelachtige       voor een trainingskamp. De tientallen
  maar woningen die direct aan de zee lig-    omgeving ingebedde townhouses en           gesigneerde shirts in de sportschool
  gen, zijn zeldzaam in deze regio. Zoals u al  appartementen. Allemaal hebben ze een        zijn er een tastbaar bewijs van.
  las op de vorige pagina's: nieuwe Portugese  majestueus uitzicht over de zee, het strand,
  wetgeving maakt het niet meer mogelijk     de prachtige kustlijn en de golfbaan. De
  om hier direct aan de kust te bouwen.     speelse niveauverschillen op het heuvel-       Dit is Praia D’El Rey
  En dat maakt de aanschaf van een appar-    achtige gebied en de optimale afwerking,       - Totale oppervlakte resort: 230 ha.
  tement, villa of townhouse op Praia D’El    compleet met fraai geplaveide steegjes,       - 18 holes Championship Golfcourse
  Rey zo de moeite waard. De projecten die    maken Vila da Praia een parel binnen het       - Clubhuis, proshop, restaurants
  nu in aanbouw zijn, horen namelijk tot de   resort. De bouw ervan is inmiddels in volle     - 5-sterren hotel binnen resort
  laatste aan de Silver Coast die zó dicht aan  gang, eind 2009 is het gehele complex klaar,      (Marriott – 179 kamers)
  de kust gebouwd mogen worden. Gewild      compleet met ondergrondse parkeergarages       - Groot fitness en wellness centrum
  om te wonen en gewild om te huren, want    en een oergezellige Piazza, met de betere       met jacuzzi, spa etc.
  nergens in de verre omtrek liggen strand en  winkels en prima restaurants.            - Voetbalveld van wedstrijdafmetingen
  golfbaan bijna letterlijk aan uw voordeur.                             - 7 all weather tennisbanen
  En dat maakt de aanschaf van onroerend     NEDERLANDSE MAKELAAR                 - Speeltuin & Kids Club, babysitting
  goed op Praia D’El Rey niet alleen leuk,    Hebt u belangstelling voor de aanschaf van      - Zwembaden
  maar ook een interessante investering.     bovengenoemd onroerend goed op Praia         - 370 werknemers op het totale
                          D’El Rey, dan kunt u voor al deze nieuwe        complex
  KOPEN OP PRAIA D’EL REY            projecten terecht bij een Nederlandse
  Op de enorme oppervlakte van 230 hectare    makelaar (www.habita-properties.nl). Deze
  grond die Praia D’El Rey rijk is, worden in  makelaar staat in nauw contact met het        In de planning:
  aanvulling op de 800 villa’s en townhou-    resort en heeft inzicht in de laatste ontwik-    Falésia D’El Rey
  ses die er al staan, op dit moment diverse   kelingen. Vul de antwoordkaart op pagina       Nieuw project rond
  kleinschalige en grotere nieuwe projecten   18 in, voor gratis informatie over alle       spectaculaire 18-holes
  gerealiseerd.                 nieuweprojecten op Praia D'El Rey.          links course van Pete Dye
  Aldeia da Praia is één van de prestigieuze                             Op enkele minuten rijden van Praia
  projecten die op dit moment in aanbouw                               D’El Rey, verschijnt de komende jaren
  zijn op het resort. Tien luxueuze vrij-                               een nieuw prestigieus resort: Falésia
  staande villa’s in het hoge prijssegment,                              D’El Rey. Het gebied ligt als een
  van alle denkbare luxe voorzien. De villa’s  Gratis meer informatie?               enorm amfitheater in een halve cirkel
  die op een glooiing zijn gebouwd, hebben    Vul de Centrale Antwoordkaart            rond de kust en is daarmee de ideale
  allemaal een spectaculair uitzicht over de   in op pagina 18                   plek voor een bijzonder golfresort.
  golfbaan én de Atlantische Oceaan. Het     Wilt u gratis en vrijblijvend meer informatie over  De zeer luxueuze 500 villa’s, town-
  merendeel van de huizen van Aldeia da     de nieuwe projecten in en rond Praia D’El Rey?    houses, appartementen én een 5-
  Praia heeft inmiddels een nieuwe eige-     Kruis uw keuze aan op de centrale antwoord-     sterren hotelcomplex zullen vanuit
  naar gevonden, waaronder ook enkele      kaart op pagina 18 en u krijgt alle informatie    de heuvelflank uitkijken over een
  Nederlandse gezinnen!             thuisgestuurd, makkelijk en snel!          spectaculaire links course, ontworpen
                                                    door Pete Dye en bieden uitzicht op
                                                    de daarachter gelegen oceaan. De
                                                    bouw start in 2010 (te beginnen met
                                                    de golfbaan) en zal in totaal ongeveer
                                                    tien jaar duren. Aan het resort- en
                                                    baanontwerp zijn uitgebreide ecolo-
                                                    gische studies voorafgegaan en de
                                                    architecten hebben ervoor gezorgd
                                                    dat de ontwerpen straks optimaal
                                                    worden geïntegreerd in het omringen-
                                                    de landschap, dus géén hoogbouw.4  GOLFESTATE
                      RESORT

De bestaande luxe villa's zijn
particulier eigendom en
worden vaak ook verhuurd
 Fraaie townhouses met
 gemeenschappelijk zwembad
Hoge kwaliteit en speelse niveau-
verschillen kenmerken Vila da Praia
3 golfholes lopen direct langs de kust.
Op de achtergrond Vila da Praia
                     GOLFESTATE  5
              Rust in luxe
   Met villa’s, townhouses & appartementen in alle soorten
    en maten én een prestigieus vijf-sterren hotel, is Praia
   D’El Rey ook de ideale plek voor een luxe vakantie op                      Het weer? Aangenamer
   maat. Want er is meer dan de uitgebreide faciliteiten op                    dan de Algarve!
                                                   Wat de Algarve nooit meer zal
   het resort, de golfbaan en het brede, rustige zandstrand.                    hebben, heeft de Silver Coast. Hier
   In de regio rond Praia D’El Rey kunt u ook kennismaken                      vindt u namelijk nog rust, ruimte en
            met het echte Portugal!                            oorspronkelijk Portugal in overvloed.
                                                   En naar onze mening met als extra
                                                   voordeel: het weer. De ligging aan de
                                                   westkust naast Lissabon is een stukje
                                                   noordelijker dan de Algarve en dat
  We beginnen met een tip: een korte vakan-    VILLA’S, APPARTEMENTEN EN            haalt vooral in de hete zomermaanden
  tie in Praya D’El Rey is niet alleen voor    TOWNHOUSES                    net even de scherpe kantjes van de
  vakantiegangers, maar óók voor aanstaande    Wilt u liever in een woonomgeving uw       temperatuur af.
  kopers een goede manier om de locatie      vakantie vieren, dan zijn de villa’s, apparte-  In de Algarve kan het in juli en augus-
  en de omgeving in alle rust te verkennen.    menten en townhouses in Praia D’El Rey      tus nog wel eens tegen de veertig
  Het is wel altijd slim daarover een afspraak   ideaal. U kunt als u wilt zelf koken, of de   graden worden. En dan is, kunnen we
  te maken met uw Nederlandse makelaar,      echte Portugese keuken proeven in één      uit ervaring vertellen, een rondje golf
  want vaak kunt u dan tegen een speciaal     van de gezellige stadjes in de omgeving.     bepaald geen aangenaam tijdverdrijf.
  tarief een aantal dagen in het resort verblij-  Veel eigenaren op het resort verhuren hun    Aan de Silver Coast komt de tempe-
  ven. U krijgt desgewenst bovendien een      huis en dat betekent dat u een uitgebreide    ratuur, geholpen door een heerlijke
  speciale tour langs de diverse projecten.    keuze hebt. Van een grote villa tot een     zeebries, in de zomermaanden zelden
  Maar zoals gezegd: ook als u geen huis wilt   gezellig appartement. De meeste villa’s     boven een zeer aangename 30 tot
  kopen, maar vanuit een luxe hotelkamer of    hebben bovendien een privé zwembad, de      32 graden. En ook in de winter hoeft
  appartement kennis wilt maken met al het     appartementen en townhouses zijn vaak      u hier geen dikke jas te kopen, want
  moois dat de Silver Coast te bieden heeft,    gegroepeerd rond een gezellig gemeen-      met een gemiddelde temperatuur
  is Praia D’El Rey een ideale plek. Er zijn    schappelijk luxe zwembad.            tussen de 15 en de 20 graden is het
  diverse touroperators in Nederland die                              ook dan zeer aangenaam in
  (golf)reizen boeken naar het resort.       VEEL EXTRA FACILITEITEN             Praia D’El Rey.
                           De prijswinnende golfcourse, de rust, het
  MARRIOTT HOTEL                  achterland en natuurlijk het fantastische    Via diverse reisorganisaties
  Wie houdt van 5-sterren luxe, kiest voor het   zilverachtige strand (waaraan de Silver     kunt u luxe golf-vakantie-
  Marriott hotel, dat binnen de muren van     Coast z’n naam ontleent) zijn de belangrijk-   reizen boeken naar het
  het resort ligt. Het majestueuze hotelcom-    ste redenen om hier te wonen of vakantie     resort Praia D’El Rey
  plex ligt direct aan de zee en heeft maar    te vieren. Maar ook wie houdt van tennis,
  liefst 170 kamers, die vrijwel allemaal uit-   uitgebreid z’n golfswing wil oefenen onder    Venturasol Vacances
  kijken over de oceaan of over de golfcourse.   begeleiding van een PGA-professional,      www.qvillas.com
  Ook herbergt het hotel 8 suites en zelfs     een partijtje wil voetballen of wil moun-    0541 532 798
  een extravagante Presidential suite, voor    tainbiken, kan op het resort terecht.      3D Reizen (www.3dgo)
  het meest ultieme comfort. Over comfort     Voor kinderen is er bovendien een intern     Tel: 0297 531 32
  gesproken: daar struikel je in het Marriott   animatieprogramma, zijn er junior golf- en    Vaya zonvakanties (www.vaya.nl)
  bijna over: van de diverse exclusieve bars    tennisacademies, diverse kinderzwem-       Tel: 0900 9998 777 (€ 0,15 pm)
  en restaurants, tot de mega-comfortabele     baden en een rustig gelegen speeltuin.      Dutchgolf (www.dutchgolf.nl)
  bedden, van de decadente health & spa      Alles onder toezicht van een uitgebreide     tel: 038 444 1888
  club tot het exotische ontbijt-buffet.      staf professionele begeleiders.         Pin High (www.pinhigh.nl)
                                                   023 5615 305
                                                   Progolf (www.progolf.nl)
                                                   Tel: 020 5709 066

                                                   Wilt u een aantal dagen naar het
                                                   resort om u te oriënteren op de
                                                   verkoopmarkt, dan is het een tip om
                                                   vooraf contact te zoeken met de
                                                   Nederlandse makelaar van
                                                   Praia D’El Rey: 053 4836 505
                                                   www.habita-properties.nl6  GOLFESTATE
                                         RESORT
Het zilverwitte zandstrand
waaraan de Silver Coast
z'n naam ontleent


De kamers en suites in het
Marriott bieden fraai uitzicht over
de kust of over de golfbaan
                   Een ideale vakantieplek voor
                   golfliefhebbers en gezinnen met kinderen


  Het sport- en wellnesscentrum
  van het Marriott hoort tot de
  beste uit de regio
                                        GOLFESTATE  7
    Het groene hart van Praia D’El Rey
   Golf-architect Cabell B. Robinson zal een uitgebreide rondedans hebben gemaakt toen
     hem 14 jaar geleden werd gevraagd de Praia D’El Rey golfcourse te ontwerpen.
   Hij mocht z’n gang gaan op de mooiste plek van de Silver Coast en kreeg een financiële
           carte blanche. Maar het moest wél een topbaan worden.


  En in dat laatste is de Amerikaanse top-    GLOOIENDE FAIRWAYS              en het meer dat overbrugd moet worden,
  architect glansrijk geslaagd. Tenminste: als  De eerste negen heb je niet direct de     maken de juiste clubkeuze erg belangrijk.
  we de vele onderscheidingen die de baan    indruk op een zeebaan beland te zijn. De   De tweede negen beginnen we met een par
  ten deel zijn gevallen, mogen geloven.     zeer afwisselende holes kronkelen zich    5 van 445 meter, die een majestueus uit-
  Praya D’El Rey staat al jaren met stip in de  voornamelijk door een prachtig aangelegd   zicht over het resort biedt. Vanaf de meters-
  toplijsten van Europa’s toonaangevende     parklandschap met brede, glooiende fair-   hoge tee zien we links en rechts diverse
  golfmagazines. Bovendien was de baan al    ways, omzoomd door bomen. Alleen hole     luxueuze villa’s, in de verte het Marriott
  diverse keren gastheer van internationale   3 geeft even een doorkijkje naar de kust,   hotel en daarachter, zover het oog reikt,
  PGA toernooien.                maar dan stuurt architect Robinson ons    glinstert de Atlantische oceaan.
  Natuurlijk moet je als onafhankelijk resort-  weer onverbiddelijk het bos in. We sluiten
  magazine die golf-Michelingidsen niet     de eerste helft van de ronde af met enkele  LINKS COURSE
  meteen geloven. Dus hebben we maar       genadeloze scorekillers: te beginnen met de  De holes van de back nine lopen vrijwel
  weer zelf de clubs ter hand genomen, om    monsterlijk lange zevende hole, een par 5   allemaal vlak langs de kust en zorgen voor
  de 18 holes (voor de zekerheid hebben we    die vanaf de backtee bijna 500 meter meet.  fantastische vergezichten over de oceaan
  er 36 gelopen) eens kritisch aan de tand te  De fraaie achtste hole is met 113 meter    en de omgeving. Wat opvalt is de uitzon-
  voelen.                    bedriegelijk kort, maar de verhoogde tee   derlijke kwaliteit waarin de baan verkeert:


8  GOLFESTATE
                                                         RESORT
                          Golfbanen in de buurt
                          In de buurt ook eens een andere
                          baan wil spelen? Op korte afstand
                          van Praia D’El Rey liggen 10 golf-
                          banen en nog eens drie in aanleg.
                          Twee aanraders in de directe omge-
6                         ving: de eerste is Quinta do Brincal  Fact sheet
                          (Golden Eagle), een fantastische    Par 72 Championship Course
                          par 72 Championshipcourse vlak bij   Slope (geel): 114
                          het stadje Rio Maior. Niet geschikt  Course rating (geel): 70,2
                          voor de hogere handicapper, met    Fairways: Ryegrass
                          smalle fairways, imposante bunkers   Greens: combinatie van Pencross,
                          en strategisch geplaatste meertjes.  PennA4 en Poa Annua
  het gras van de fairways is perfect gemaaid  Campo Real ligt in de omgeving van   Pro shop - Driving range
  en de superstrakke greens lijken zich niets  Oeste. Donals Steel is de architect  Minimale handicap:
  aan te trekken van het zilte zeezout. Knap   van deze prachtig in de omgeving    28 heren, 36 vrouwen
  in het design vinden we, dat de baan voor   ingebedde golfcourse. Fraai nieuw   Greenfee: vanaf 100 euro.
  een hogere handicapper goed te spelen is:   clubhuis met prima keuken. Ook     Gasten van het resort betalen
  bij een niet te verre drive wacht doorgaans  deze baan is niet eenvoudig.      aanmerkelijk minder
  een brede fairway. Maar aan een lagere han-
  dicapper laat deze vriendelijk ogende baan
  regelmatig z’n tanden zien. Bij verre drives
  worden de fairways vaak akelig smal en
  komen ook de bunkers nadrukkelijk in het
  spel. Voeg daaraan toe, de combinatie van
  park- en linksholes en de zeer afwisselende
  layout en de conclusie is dat deze Praia
  D’El Rey baan niet snel zal vervelen. De
  kenners hebben gelijk. Dit is een topbaan.


                                                       GOLFESTATE   9
                                        3
                 Puur Portugal
   Voor een gewone vakantie biedt een golfresort doorgaans wel voldoende vertier.
  Maar als u langere tijd in uw tweede huis wilt verblijven, is het prettig als er ook buíten
        de muren van het resort nog wat te beleven is. Aan de Silver Coast
                 zit u wat dat betreft eerste rang.


 We kunnen het niet genoeg benadrukken:    Wie bijvoorbeeld het begrip ‘cultuur’ graag  gemeenschap, ingeklemd tussen meters-
 als u op zoek gaat naar een tweede woning  mag vertalen in een goed glas port of wijn,  dikke stadsmuren. Die muren boden
 op of bij een golfresort, neem dan ook    zit hier meer dan prima. Portugezen maken   bescherming tegen de vijand én tegen het
 altijd de tijd om de regio rond het resort  prima wijn en zo mogelijk nog betere      water van de lagune, die honderden jaren
 uitgebreid te verkennen. Want hoe leuker   port en u vindt diverse wijnproeverijen    geleden het stadje omringde en op nog
 en afwisselender die regio is en hoe pret-  en wijnkelders op kruipafstand van het     steeds onverklaarbare wijze destijds abrupt
 tiger de mensen, des te meer zal uw tweede  resort. Overigens is ‘een glaasje’ port hier  is opgedroogd.
 woning na verloop van tijd ook een thuis   een soort doodzonde: na het eten trekt
 voor u worden.                men thuis of in één van de vele gezellige   HET ECHTE PORTUGAL
 De Silver Coast heeft wat dat betreft veel  restaurants graag een lekkere fles open, die  Obidos staat met dikke letters op de cultu-
 te bieden. Zee, strand en fraaie natuur is  vervolgens geheel wordt leeggedronken.     rele erfgoedlijst van de UNESCO en dat
 er in overvloed, goed voor urenlange wan-                          betekent dat renovaties aan zeer strikte
 delingen en fietstochten. Maar ook voor    ONBEDORVEN OBIDOS               eisen gebonden zijn. Een stap binnen de
 liefhebbers van cultuur in de breedste zin  Op slechts 15 autominuten van Praia      muren van Obidos, is bijna letterlijk een
 van het woord, heeft het achterland veel   D’El Rey ligt het kleine middeleeuwse     stap terug in de tijd. Wilt u nóg verder terug
 te bieden.                  stadje Obidos. Een op het oog onbedorven    in de tijd, dan is het dinosaurusmuseum in


10 GOLFESTATE
                                                           RESORT
                        Mooiste kustlijn van
                        Portugal
                        De kustlijn van de Silver Coast
                        wordt gezien als de mooiste van    Foto's van links naar rechts:
                        Portugal. Neem de auto langs de    In de regio rond Praia D'El Rey kunt
                        kustweg en de zandstranden die    u nog genieten van het onbedorven
                        Praia D’El Rey omringen, maken al   Portugese leven
                        snel plaats voor een veel ruiger en  De lokale likeur is Gínginha, een
                        ontoegankelijker profiel. Hier heeft  gevaarlijk lekker mengsel op basis
                        de zee het zachte kalkzandsteen    van kersen
                        van de kust in miljoenen jaren op   Obidos: knus, mooi en onbedorven
                        spectaculaire wijze ingekerfd.    De regio heeft een echte paarden-
Lourinha een aanrader. Lourinha is één van   Het is een proces dat nog steeds   cultuur met maneges, internationale
’s werelds rijkste archeologische locaties.  doorgaat en soms tot vlak bij de   paardenshows en beurzen
Maar wat deze regio vooral zo mooi maakt    kustweg doorloopt. Daartussen     Het prachtige Obidos is admenbene-
is dat u nog kennis kunt maken met het     prachtige vissersdorpjes, zoals    mend mooi en absoluut authentiek
echte Portugal. Restaurants zijn hier nog   Peniche, waar je de beste vis-
Portugees en niet verwesterd zoals in de    restaurants van de omgeving
Algarve. Er zijn hier nog gezellige, authen-  vindt. Een als u er toch bent,
tieke dagmarkten zoals in Caldas de Rainha   maak beslist een boottocht naar
op 15 minuten rijden van het resort.      Berlenga eiland (foto), een prach-
                        tig natuurgebied. Voor tussen de
En hebt u zin in een dag en een nacht     15 en de 20 euro per persoon
bruisend stadsleven, dan is het over de    kunt u de overtocht maken en op
snelweg (files kennen ze hier niet) een     het eiland rondlopen en een hapje
kleine 50 minuten rijden naar wereldstad    eten. Men laat slechts beperkt
Lissabon, met z’n theaters, musea, winkels,  mensen toe, dus tijdig reserveren,
restaurants en drukke uitgaansleven.      vooral in het hoogseizoen!                                                         GOLFESTATE 11

				
DOCUMENT INFO
Categories:
Stats:
views:20
posted:8/19/2008
language:Dutch
pages:11