Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

SCOALA cu CLASELE I � VIII RADOVANU by 4ouO90

VIEWS: 1,807 PAGES: 59

									Planificarea unitatilor clasa a III a – Marian Cirlig
             AN SCOLAR 2007 – 2008

                         VIZAT,
                   Director,______________________________
                   Responsabil Comisie metodica____________                      Institutor,
                    CIRLIG MARIAN
Planificarea unitatilor clasa a III a – Marian Cirlig

      STRUCTURA ANULUI SCOLAR
         2007 – 2008

                     CURSURI    17IX-26X
 SEMESTRUL I                     Vacanta    29X-4XI
         17 IX – 1 II 2008
         17 saptamani
                     CURSURI    5XI-21XII
           85 zile
                   Vacanta de iarna  22XII-6I

                     CURSURI     7I-1II
             Vacanta intersemestriala    4-10 II
                     CURSURI    11II-25IV
 SEMESTRUL II


         11 II – 13 VI 2008
                     Vacanta    28IV-4V
          17 saptamani
                     CURSURI     5V-13VI
            84 zile
                             14VI-14IX
              Vacanta de vara
Planificarea unitatilor clasa a III a – Marian Cirlig

       SCHEMA ORARA LA CLASA a III a
              SCOALA RADOVANU
Ariile curriculare        Disciplina       Trunchi   CDS
                            comun
  LIMBA si       -Limba romana             5  2(extindere)
 COMUNICARE       -Limba franceza            2        -
   7-9 ore      -Optional               -       -
 MATEMATICA       -Matematica              3  1(extindere)
  si STIINTE      -Stiinte ale naturii         1        -
   4-6 ore      -Optional
   OM si       -Educatie civica           1        -
 SOCIETATE       -Religie               1        -
   1-2 ore      -Optional               -       -
   ARTE        -Educatie plastica          1        -
   2-3 ore      -Educatie muzicala          1        -
             -Optional               -        -
 EDUCATIE        -Educatie fizica           2        -
  FIZICA si       -Optional               -       -
  SPORT
  2-3 ore
 TEHNOLOGII       -Educatie tehnologica         1        -
  1-2 ore       -Optional
              Informatica             1        -
 CONSILIERE si      -Consiliere si            -        -
 ORIENTARE       orientare
  0-1 ore


    NUMAR TOTAL DE ORE IN TRUNCHIUL COMUN              19 ORE
    NUMAR ORE CDS                          3 ORE
    NUMAR MAXIM DE ORE                       22 ORE
    NUMAR DE ORE LA CLASA                      22 ORE


                         Institutor,
                       CIRLIG MARIAN
Planificarea unitatilor clasa a III a – Marian Cirlig


     ORARUL CLASEI a III a
       LUNI            MARTI           MIERCURI
      Ed civica          Matematica         Lb si lit romana
      Matematica         Lb si lit romana       Lb si lit romana
    Lb si lit romana       Lb si lit romana        Matematica
      Ed fizica          Ed muzicala          Ed fizica
                    Lb franceza

              JOI             VINERI
            Matematica             Info
          Lb si lit romana          Ed plastica
          Lb si lit romana        Ed tehnologica
          Stiinte ale naturii          Religie
            Lb franceza                      Institutor,
                     Cirlig Marian
Planificarea unitatilor clasa a III a – Marian Cirlig


              Limba romana                 Curiculum extins
                                     7 ore / saptamana

   Semestrul I – saptamani – 119 ore
   Semestrul II – saptamani – 119 ore
   OBIECTIVE CADRU
1. Dezvoltarea capacitatii de receptare a mesajului oral
2. Dezvoltarea capacitatii de exprimare orala
3. Dezvoltarea capacitatii de receptare a mesajului scris (citire/lectura)
4. Dezvoltarea capacitatii de exprimare scrisa
   OBIECTIVE DE REFERINTA
1. Dezvoltarea capacitatii de receptare a mesajului oral
O1.1 sa sesizeze sensul global al unui mesaj, identificand aspectele principale si de
detaliu la care se refera un mesaj oral ;
O1.2 sa deduca sensul unui cuvant necunoscut prin raportare la mesajul audiat ;
O1.3 sa sesizeze sesizeze corectitudinea unui mesaj oral;
O1.4 sa sesizeze mijloacele nonverbale (gesturi, mimica) folosite in comunicare ;
O1.5 sa manifeste atentie fata de interlocutor in diferite situatii de comunicare

2. Dezvoltarea capacitatii de exprimare orala
O2.1 sa construiasca texte orale scurte pe baza unui support vizual dat / sau a unui
plan simplu de idei dat *sau a unui plan propriu ;
O2.2 sa pronunte clar si corect un mesaj ;
O2.3 sa redea prin cuvinte proprii continutul unui fragment dintr-un text citit sau dintr-
un mesaj audiat sau *din texte citite si mesaje audiate;
O2.4 sa-si adapteze vorbirea la diferite situatii de comunicare in functie de partenerul
de dialog ;
O2.5 sa utilizeze corect in exprimarea orala proprie elemntele de constructie a
comunicarii studiate ;
O2.6 sa manifeste cooperare in diferite situatii de comunicare.

3. Dezvoltarea capacitatii de receptare a mesajului scris (citire/lectura)
O3.1 sa identifice elemente de baza ale organizarii textului literar/nonliterar in pagina
O3.2 sa desprinda ideile principale dintr-un text citit ;
O3.3 sa citeasca in mod constient, corect, *fluent si expresiv un text cunoscut ;
O3.4 sa citeasca in mod corect un text necunoscut ;
O3.5 sa recunoasca secventele narative si dialogate dintr-un text ;
O3.6 sa recunoasca in texte diferite elemente de constructie a comunicarii studiate
O3.7 sa manifeste interes pentru lectura unor texte variate (literare sau nonliterare)

4. Dezvoltarea capacitatii de exprimare scrisa
O4.1 sa respecte regulile de despartie in silabe, ortografia si punctuatia intr-un text
propriu ;
O4.2 sa povesteasca in scris fragmente dintr-un text citit
O4.3 sa redacteze texte de mica intindere, tinand seama de partile unei compuneri ;
O4.4 sa realizeze acordurile gramaticale in enunturile redactate ;
O4.5 sa aseze corect in pagina textele scrise, respectand scrierea cu alineate si
spatiul liber intre cuvinte, scrierea caljgrafica/lizibila
O4.6 sa manifeste interes pentru redactarea corecta si ingrijita a compunerilor si a
textelor cu destinatie speciala.
Planificarea unitatilor clasa a III a – Marian Cirlig
Nr     UNITATEA de INVATARE            Nr  Perioada   Obs
crt                           ore
 1 Folosim “cheile” descoperite             7   17-20IX   rec.
 2 Scoala                        15   24IX-8X
 3 Toamna                        16    9-23X
 4 Tara (1)                       12  24X-12XI
 5 Tara (2)                       14   13-26XI
 6 Traditii si obiceiuri (1)              14  27XI-10XII
 7 Traditii si obiceiuri (2)              13   11-20XII
 8 Iarna (1)                      12    7-16I
 9 Iarna (2)                      12   17-29I
Ce stiu ? Cat stiu ? Cum stiu ?             4   30-31I
 1 Copilaria (1)                    14   11-21II
 2 Copilaria (2)                    17   25II-11III
 3 Primvara                       13   12-24III
 4 Sarbatoarea Pastelui                 14   25III-7IV
 5 Lecturile copilariei                 15   8IV-22IV
 6 Vara (1)                       14  23IV-13V
 7 Vara (2)                       16   14-28V
Ce stiu ? Cat stiu ? Cum stiu ?             16  29V-12VI
           Planificarea unitatilor clasa a III a – Marian Cirlig
Unitatea de            O.R.            Continuturi            Nr   Per.   Obs
 invatare                                           ore
                      Citire-lectura
                      -Texul literar-narativ
                  1.2   *titlul, autorul, recunoasterea personajelor
                  1.5   *povestirea orala a unui text narativ
                  2.1   *delimitarea textelor in fragmente logice
                      -Textul liric
                  2.2
Folosim « cheile » descoperite
                      *titlul, autorul, strofa, versul
                  2.3   Comunicare orala si scrisa
                  2.4   -Intonarea propozittilor (enuntiative,
                  3.1   interogative, exclamative)
    (Reactualizare)
                  3.3   -Initierea, mentinerea si incheierea unui dialog  7   17-20IX
                  3.4   -Povestirea unor fapte si intamplari din
                  4.1   vacanta sau a unor lecturi citite
                  4.5   -Asezarea corecta a textului in pagina (titlul,
                      autorul, alineatele, scrierea caligrafica)
                      -Folosirea corecta a semnelor de punctuatie
                      (punct, semnul intrebarii, semnul exclamarii,
                      virgula, linia de dialog, doua puncte
                      -Scriere corecta (mm, mp, mb, dintr-o, dintr-un
                      diftongii
                      -Realizarea unor texte despre vacanta
                      Elemente de constructie a comunicarii
                      -Cuvinte cu sens opus si asemanator
                      -Sunetul si litera; vocale si consoane
                      Texte suport – pe fisele de m.i date de c.d.
                      Evaluare initiala
                      Citire- lectura
                  1.1   -Cartea (actualizare) : coperte, tipuri de carti,
                  1.2   cuprinsul
                  1.4   -Tipuri de litere de tipar
                  1.5   -Textul narativ : intelegerea textului,
                  2.1   recunoasterea personajelor, delimitarea,pov.
                  2.2   orala a fragmentelor citite
                  2.3   Comunicare
                  2.4   -Comunicarea orala. Componentele
                  2.6   comunicarii orale
                  3.1   -Comunicarea nonverbala si prin imagini       15  24IX-8X
Scoala
                  3.3   -Dialogul : formule de prezentare, permisiune,
                  3.4   solicitare, salut
                  4.2   -Constrirea de dialoguri in situatii concrete sau
                  4.5   imaginare
                      Elemente de constructie a comunicarii
                      -Sunetul si litera. Vocale si consoane
                      Texte suport
                      -Scoala din Ponoare dupa Cezar Petrescu
                      -Povestea unei carti
                      -Domnu’ Trandafir dupa Mihail Sadoveanu
                      Recapitulare
                      Evaluare sumativa
      Planificarea unitatilor clasa a III a – Marian Cirlig

Unitatea de      O.R.            Continuturi            Nr   Per.   Obs
 invatare                                      ore
                Citire-lectura
            1.1   -Textul literar-narativ : intelegerea textului,
            1.2   recunoasterea personajelor, delimitarea si pov.
            1.5   orala a fragmentelor citite
            2.2   -Textul literar-liric : strofa, vers
                Comunicare
            2.3
                -Semnele de punctuatie. Intonarea propozitiilor
            2.5   -Formularea de intrebari si raspunsuri
            3.1   Elemnte de constructie a comunicarii
Toamna
            3.3   -Propozitia. Delimitarea cuvintelor in propozitie
            3.4   -Cuvantul.Silaba. Despartirea in silabe       16  9-23X
            3.5   -Sunetul si litera. Vocale si consoane
            4.1   -Cuvinte cu inteles asemanator. Cuvinte cu
            4.2   inteles opus
            4.5   Texte suport
            4.6   -Puisorii dupa Emil Girleanu
                -Ce te legeni… de Mihai Eminescu
                -Casa papusii dupa Titel Constantinescu
                Recapitulare – Proiect pag 30 manual
                Evaluare sumativa
            1.1   Citire-lectura
            1.2   -Textul literar-narativ : intelegerea textului,
            1.5   recunoasterea personajelor, delimitarea
            1.6   fragmentelor, stabilirea ideilor principale
            2.3   (planul simplu de idei)
            2.5   Comunicare                     12   24X-
            3.1   -Asezarea corecta in pagina caietului           12XI
Tara (1)
            3.2   -Formularea de intrebari si raspunsuri
            3.3   Elemente de constructie a comunicarii
            3.4   -Sunet si litera. Vocale si consoane
            3.5   Texte suport
            3.7   -Condeiele lui Voda dupa Boris Craciun
            4.1   -Stejarul din Borzesti dupa Eusebiu Camilar
            4.4   Recapitulare
            4.5   Evaluare sumativa
            4.6

            1.1   Citire-lectura
            1.2   -Textul literar-narativ : intelegerea textului,
            1.5   recunoasterea personajelor, delimitarea
            1.6   fragmentelor, stabilirea ideilor principale
            2.3   (planul simplu de idei) ;
            2.5   -Textul literar-liric : strofa, vers
            3.1   Comunicare
Tara (2)
            3.2   -Povestirea orala si in scris pe baza planului de  14  13-26XI
            3.3   idei
            3.4   -Asezarea corecta in pagina caietului de
            3.5   textului in versuri
            3.7   Elemente de constructie a comunicarii
            4.1   -Cuvinte cu acelasi sens si cu sens opus
            4.4   Texte suport
            4.5   -Ocaua lui Cuza dupa Dumitru Almas
            4.6   -Patria romana de George Cosbuc
                -Tara mea de Andrei Ciurunga
              Planificarea unitatilor clasa a III a – Marian Cirlig

Unitatea de               O.R.            Continuturi             Nr  Per.   Obs
 invatare                                                ore
                         -Dupa steag, baieti! Dupa Petru Demetru
                         Popescu
                         Recapitulare
                         Evaluare sumativa
                     1.1   Citire-lectura
                     1.2   -Textul literar-narativ: intelegerea textului,
                     1.5   delimitarea in fragmente logice, planul simplu
                     1.6   de idei, povestirea orala si scrisa dupa plan
Traditii si obiceiuri (1)
                     2.3   -Textul literar-liric: intelegerea textului, strofa,
                     2.5   vers
                     3.1   Comunicare
                     3.2   -Scriere corecta: s-a si sa; s-au si sau
                     3.3   -Partile unei compuneri                14  27XI-
                     3.4   -Compunere dupa un sir de ilustratii             10XII
                     3.5   Elemente de constuctie a comunicarii
                     3.7   -Cuvinte cu sens opus si cu acelasi sens
                     4.1   Texte suport
                     4.3   -Uite, vine Mos Craciun de Otilia Cazimir
                     4.4   -Pomul de Craciun dupa I.AL. Bratescu-
                     4.5   Voinesti
                     4.6   Recapitulare
                         Evaluare sumativa
                         Citire-lectura
                     1.1   -Textul literar-narativ: intelegerea textului,
                     1.2   delimitarea in fragmente logice, planul simplu
                     1.5   de idei, povestirea orala dupa plan;
                     1.6   -Textul literar-liric: intelegerea textului, strofa,
Traditii si obiceiuri (2)
                     2.3   vers
                     2.5   Comunicare
                     3.1   -Povestirea scrisa a unui fragment           13  11XII-
                     3.2   -Povestirea scrisa a unui text de mica intindere       20XII
                     3.3   -Ortograme: i-a si ia; i-au si iau; ne-a si nea
                     3.4   Elemente de constructie a comunicarii
                     3.5   -Exercitii de lexic
                     3.7   Texte suport
                     4.1   -Colinde, colinde de Mihai Eminescu
                     4.3   -Pace de Octavian Goga
                     4.4   -In ajunul Anului Nou dupa Fanus Neagu
                     4.5   -Amintiri din copilarie dupa Ion Creanga
                     4.6   Recapitulare
                         Evaluare sumativa
                     1.1   Citire-lectura
                     1.2   -Textul literar-narativ: intelegerea textului,
                     2.1   delimitarea in fragmente logice, planul simplu
                     2.3   de idei, povestirea orala dupa plan;
Iarna (1)
                     2.5   Comunicare
                     2.6   -Povestirea scrisa a unui fragment           12  7-16I
                    3.1,2  -Ortograme: ne-am si neam; l-a si la
                    3.3,4  Elemente de constructie a comunicarii
                     3.6   -Cuvantul – parte de vorbire
                    4.1,2  -Substantivul - recunoastere
                     4.3   Recapitulare
                     4.5   Evaluare sumativa
        Planificarea unitatilor clasa a III a – Marian Cirlig

Unitatea de         O.R.            Continuturi             Nr    Per.   Obs
 invatare                                          ore
               1.1   Citire-lectura
               1.2   -Textul literar-liric: intelegerea textului, strofa,
               1.5   vers
               1.6   Comunicare
               2.3   -Compunere dupa un sir de intrebari
               2.5   Elemente de constructie a comunicarii
               3.1   -Scrierea corecta a cuvintelor ce contin “ii”,
Iarna (2)
               3.2   “ee”
               3.3   -Substantivul: felul si numarul            12   17-29I
               3.4   Texte suport
               3.5   -Stupul lor de Tudor Arghezi
               3.7   Recapitulare
               4.1   Evaluare sumativa
               4.3
               4.4
               4.5
               4.6
Ce stiu? Cum stiu? Cat stiu?                                 4   30-31I
               1.1   Citire-lectura
               1.2   Citire-lectura
               1.5   -Textul literar-narativ: intelegerea textului,
               1.6   delimitarea in fragmente logice, planul simplu
               2.3   de idei, povestirea orala dupa plan;
               2.5   Comunicare
Copilaria (1)
               3.1   -Povestirea scrisa a unui fragment
               3.2   -Compunere pe baza unui plan de intrebari
               3.3   Elemenete de constructie a comunicarii         14   11-21II
               3.4   -Adjectivul: recunoastere, acordul adjectivului
               3.5   cu substantivul
               3.7   Texte suport
               4.1   -Vizita dupa I.L. Caragiale
               4.3   -Bunicul dupa Barbu Stefanescu Delavrancea
               4.4   Recapitulare
               4.5   Evaluare sumativa
               4.6
               1.1   Citire-lectura
               1.2   -Textul literar-narativ: intelegerea textului,
               1.5   delimitarea in fragmente logice, planul simplu
               1.6   de idei, povestirea orala dupa plan;
               2.3   Comunicare
               2.5   -Scriem corect: printr-o, printr-un
Copilaria (2)
               3.1   -Compunere dupa un plan de idei
               3.2   Elemente de constructie a comunicarii
               3.3   -Pronumele personal: recunoastere, persoana      17  25II-11III
               3.4   si numarul
               3.5   -Pronumele personal de politete
               3.7   Texte suport
               4.1   -La Medeleni dupa Ionel Teodoreanu
               4.3   Recapitulare
               4.4   Evaluare sumativa
               4.5
               4.6
            Planificarea unitatilor clasa a III a – Marian Cirlig

Unitatea de            O.R.            Continuturi             Nr   Per.   Obs
 invatare                                             ore
                  1.1   Citire-lectura
                  1.2   -Textul literar-narativ: intelegerea textului,
                  1.5   delimitarea in fragmente logice, planul simplu
                  2.1   de idei, povestirea orala dupa plan;
                  2.5   -Textul literar-liric: intelegerea textului, strofa,
                  3.2   vers
Primavara
                  3.3   Comunicare
                  3.4   -Compunere pe baza unor cuvinte de sprijin       13  12-24III
                  3.5   Elemente de constructie a comunicarii
                  3.7   -Numeralul – recunoastere
                  4.1   -Verbul – recunoastere
                  4.2   Texte suport
                  4.3   -Legenda Ghiocelului dupa Eugen Jianu
                  4.4   -Primavara de Vasile Alecsandri
                  4.5   Recapitulare
                  4.6   Evaluare sumativa
                  1.2   Citire-lectura
                  1.6   -Textul literar-liric: intelegerea textului, strofa,
Sarbatoarea Pastelui
                  2.3   vers
                  2.5   Comunicare
                  3.3   -Compunere cu inceput dat
                  3.4   -Felicitarea. Invitatia
                  3.7   Elemente de constructie a comunicarii         14  25III-7IV
                  4.1   -Perosna si numarul verbului
                  4.3   Texte suport
                  4.4   -In ziua de Pasti de Elena Farago
                  4.5   Recapitulare
                  4.6   Evaluare sumativa
                  1.1   Citire-lectura
                  1.2   -Textul literar-narativ: intelegerea textului,
                  1.5   delimitarea in fragmente logice, planul simplu
                  2.1   de idei, povestirea orala dupa plan;
                  2.3   -Textul nonliterar: reclama, articole din reviste   15   8-22IV
Lecturiel copilariei
                  2.5   pentru copii
                  3.2   Comunicare
                  3.3   -Povestirea scris a unor texte de mica intindere
                  3.4   Elemente de constructie a comunicarii
                  3.5   -Cuvantul – parte de propozitie
                  3.7   -Predicatul – identificarea in propozitie; analiza
                  4.1   Texte suport
                  4.2   -Heidi, fetita muntilor dupa Johanna Spyri
                  4.3   -Aventurile lui Tom Sawyer dupa Mark Twain
                  4.4   Recapitulare
                  4.5   Evaluare sumativa
                  4.6
                  1.1   Citire-lectura
                  1.2   -Textul literar-narativ: intelegerea textului,
Vara (1)
                  1.5   delimitarea in fragmente logice, planul simplu
                  2.1   de idei, povestirea orala dupa plan;          14   23IV-
                  2.3   Comunicare                           13V
                  2.5   -Povestirea scris a unui text de mica intindere
                  3.2
           Planificarea unitatilor clasa a III a – Marian Cirlig


Unitatea de            O.R.            Continuturi             Nr   Per.  Obs
 invatare                                             ore
                  3.3   Elemente de constructie a comunicarii
                  3.4   -Subiectul exprimat prin substantiv sau
                  3.5   pronume personal
                  3.7   -Acordul predicatului su subiectul
                  4.1   -Propozitia simpla. Aprtile principale de
                  4.2   propozitie
                  4.3   Texte suport
                  4.4   -La secere dupa Ion Agarbiceanu
                  4.5   Recapitulare
                  4.6   Evaluare sumativa
                  1.1   Citire-lectura
                  1.2   -Textul literar-narativ: intelegerea textului,
                  1.5   delimitarea in fragmente logice, planul simplu
                  2.1   de idei, povestirea orala dupa plan;
                  2.3   Comunicare
                  2.5   -Cartea postala
                  3.2   -Povestirea in scris a unui text de mica
Vara (2)
                  3.3   intindere                       16  14-28V
                  3.4   Elemente de constructie a comunicarii
                  3.5   -Propozitia dezvoltata. Parti secundare de
                  3.7   propozitie
                  4.1   Texte suport
                  4.2   -Morometii dupa Marin Preda
                  4.3   Recapitulare
                  4.4   Evaluare sumativa
                  4.5
                  4.6
                  1.1   Citire-lectura
                  1.2   -Textul literar-narativ: intelegerea textului,
                  1.5   delimitarea in fragmente logice, planul simplu
                  2.1   de idei, povestirea orala dupa plan;
                  2.3   -Textul literar-liric: intelegerea textului, strofa,
                  2.5   vers
                  3.2   -Textul nonliterar: reclama, articole din reviste
Recapitulare anuala
                  3.3   pentru copii
                  3.4   Comunicare
                  3.5   -Scriere corecta; semnele de punctuatie,        16   29V-
                  3.7   ortogramele                          12VI
                  4.1   -Redactarea de compuneri respectand partile
                  4.2   principale (pe baza planului de idei, cu
                  4.3   inceput/sfarsit dat, cu cuvinte de sprijin)
                  4.4   -Felicitarea, cartea postala, invitatia
                  4.5   Elemente de constructie a comunicarii
                  4.6   -Partile de vorbire
                      -Partile principale de propozitie (subiect si
                      predicat)
                      -Partile secundare de propozitie
                      -Propozitia simpla si propozitia dezvoltata
                      Recapitulare
                      Evaluare sumativa anuala
Planificarea unitatilor clasa a III a – Marian Cirlig


                Matematica                 Curiculum extins
                                     4 ore / saptamana

   Semestrul I – 17 săptămâni – 68 ore
   Semestrul II – 17 săptămâni – 68 ore
   OBIECTIVE CADRU
1. Cunoasterea si utilizarea conceptelor specifice matematicii
2. Dezvoltarea capacitatii de explorare/investigare si rezolvare de probleme
3. Formarea si dezvoltarea capacitatii de a comunica utilizand limbajul
  matematic
4. Dezvoltarea interesului si a motivatiei pentru stidiul si aplicarea matematicii
  in contexte variate
   OBIECTIVE DE REFERINTA
1. Cunoasterea si utilizarea conceptelor specifice matematicii
O1.1 sa inteleaga si sa utilizeze sistemul pozitional de formare a numerelor mai mici decat
1.000.000 ;
O1.2 sa scrie, sa citeasca, sa compare, sa ordoneze, sa faca estimari folosind numere
naturale mai mici decat 1 000 000 ;
O1.3 sa efectueze operatii de adunare si scadere cu numere mai mici decat 10 000 :
    -fara trecere peste ordin
    -cu trecere peste ordin
O1.4 sa efectueze operatii de inmultire si impartire cu numere naturale mai mici decat 100.
2. Dezvoltarea capacitatii de explorare/investigare si rezolvare de probleme
O2.1 sa recunoasca si sa descrie forme plane si spatiale, sa clasifice obiecte si desene dupa
criterii variate ;
O2.2 sa descopere, sa recunoasca si sa utilizeze corespondente simple si succesiuni de
obiecte sau numere asociate dupa reguli date ;
O2.3 sa exporeze modalitati de efectuare a inmultirii sau impartirii in 0-1000 folosind diferite
tipuri de grupari si reprezentari ;
O2.4 sa estimeze ordinul de marime al rezultatului unui exercitiu cu cel mult doua operatii
prin rotunjirea numerelor pentru alimita erorile de calcul ;
O2.5 sa exploreze modalitati variate de a compune si descompune numere naturale mai mici
decat 1000 ;
O2.6 sa rezolve si sa compuna probleme de tipul : ?+-a=b, ?+-a<b, a si b numere mai mici
ca 1000, sau de tipul ?xc=d, ?:c=d, unde c nu poate lua valoarea 0, d este multiplu al lui c, in
intervalul de numere naturale de la 0 la 100 ;
O2.7 sa foloseasca simboluri pentru a pune in evidenta numere necunoscute in rezolvarea
de probleme ;
O2.8 sa utilizeze instrumente si unitati de masura standard si nonstandard pentru lungiume,
capacitate, masa, timp si unitatile monetare in situatii variate ;
3. Formarea si dezvoltarea capacitatii de a comunica utilizand limbajul
  matematic
O3.1 sa exprime clar si concis semnificatia calculelor facute in rezolvarea unei probleme.
4. Dezvoltarea interesului si a motivatiei pentru stidiul si aplicarea matematicii
  in contexte variate
O4.1 să manifeste initiativa in a transpune diferite situatii in context matematic, propunand
modalitati diverse de abordare a unei probleme.
O4.2 sa depaseasca blocaje in rezolvarea de probleme, sa caute prin incercare-eroare noi
cai de rezolvare ;
4.3 sa manifeste un comportament adecvat in relatie cu colegii dintr-un grup de lucru in
cadrul activitatilor practice de rezolvare de probleme;
Planificarea unitatilor clasa a III a – Marian Cirlig
Nr        UNITATEA de INVATARE            Perioada
                            ore
                            Nr
crt
 1 Recapitulare                     5    17-24IX
 2 Numere naturale de la 0 la 100            8   25IX-8X
 3 Adunarea si scaderea in intervalul 0-100       10   9X-24X
 4 Operatia de inmultire in intervalul 0-50       13   25X-22XI
 5 Operatia de inmultire in intervalul 0-100 (1)    9   26XI-10XII
 6 Operatia de inmultire in intervalul 0-100 (2)    9    11XII-8I
 7 Rezolvarea de probleme                10    9-24I
Ce stim ? Cat stim ? Cum stim ?             4    28-31I
 1 Operatia de impartire in intervalul 0-50       11   11-27II
 2 Impartirea in intervalul 0-100 (1)          8   28II-12III
 3 Impartirea in intervalul 0-100 (2)          9    13-27III
 4 Elemente intuitive de geometrie           7   31III-9IV
 5 Numere naturale in intervalul 100-1 000 000     9    10-24IV
 6 Operatii cu numere naturale in intervalul 0-10 000  14    5-27V
 7 Masurare. Unitati de masura             6   28V-5VI
Ce stim ? Cat stim ? Cum stim ?             4    9-12VI
         Planificarea unitatilor clasa a III a – Marian Cirlig
Unitatea de         O.R.            Continuturi           Nr  Per.  Obs
 invatare                                        ore
               1.1,2   1. Numere de la 0 la 1 000 (citire, scriere,
              (partial)  comparare, ordonare, estimare)
                1.3   2. Operatii cu numere in concentrul 0-1 000 cu
              (partial)  si fara tercerea peste ordin (terminologie,
Recapitulare
                2.1   porba operatiilor, aflarea numarului
                2.2   necunoscut, colectarea de date, completarea    5   17-
                2.5   de tabele)                       24IX
                2.6   3. Rezolvarea si compunere de probleme cu
                2.8   doua operatii
                2.9   4. Elemente intuitive de geometrie
                3.1   5. Unitati de masura
                4.1   Recapitulare
                    Evaluare sumativa

               1.1    1. Numerele in viata noastra
Numere naturale de la 0
               1.2    2. Jocul schimbului
               2.2    3. Formarea, citirea si scrierea numerelor
               2.5    naturale de la 0 la 100
               2.9    4. Compararea si descompunerea numerelor
    la 100
               3.1    naturale de la 0 la 100              8  25IX-
               4.1    5. Compararea si ordonarea numerelor          8X
               4.2    naturale de la 0 la 100
               4.3    6. Estimarea numerelor. Rotunjirea la zeci
                    7. Proiect
                    8. Proba de evaluare sumativa

               1.3    1. Operatia de adunare cu numere naturale de
               2.2    la 0 la 100 (actualizare)
Adnunarea si scaderea in
               2.4    2. Scaderea numerelor naturale in intervalul
               2.5    0-100
  intervalul 0-100
               2.6    3. Legatura dintre adunare si scadere. Proba
               2.7    adunarii si scaderii               10   9-
               2.9    4. Aflarea unui numar necunoscut            24X
               3.1    5. Probleme care se rezolva prin adunare si
               4.1    scadere
               4.2    6. Recapitulare prin exercitii si probleme
               4.3    7. Proba de evaluare sumativa
        Planificarea unitatilor clasa a III a – Marian Cirlig


Unitatea de        O.R.            Continuturi            Nr  Per.  Obs
 invatare                                        ore
              1.3   1. Adunarea repetata cu termeni egali
              1.4   2. Operatia de inmultire (lectie in AEL)
intervalul 0-50              2.3   3. Inmultirea in care un factor este 2
 Operatia de
 inmultire in
              2.4   3. Inmultirea in care un factor este 3
              2.6   4. Ordinea factorilor in inmultire         13  25X-
              2.7   5. Inmultirea in care un factor este 4          22XI
              3.1   6. Inmultirea in care un factor este 5
              4.1   7. Inmultirea cu 0 si 1
              4.2   8. Recapitulare
              4.3   9. Proba de evaluare sumativa
              1.3   1. Inmultirea in care un factor este 6
intervalul 0-100
              1.4   2. Inmultirea cu 3 factori
 Operatia de
 inmultire in
              2.3   3. Exercitii cu doua operatii de ordine diferite.
              2.4   Ordinea efectuarii operatiilor
    (1)
              2.6   4. Inmultirea in care un factor este 7        9  26XI-
              2.7   5. Inmultirea in care un factor este 8          10XII
              3.1   6. Recapitulare
              4.1   7. Proba de evaluare sumativa
               4.2
              1.3   1. Inmultirea in care un factor este 9
intervalul 0-100 (2)
              1.4   2. Inmultirea in care un factor este 10
              2.3   3. Inmultirea unui numar de 2 cifre cu un
  Operatia de
  inmultire in
              2.4   numar de o cifra                   9  11XII
              2.6   4. Recapitlare prin exercitii si probleme         -8I
              2.7   5. Proba de evaluare sumativa
              3.1
              4.1
              4.2
              4.3
              1.3   1. Probleme care se rezolva prin operatii de
              1.4   inmultire cu trei factori
              2.3   2. Probleme care se rezolva prin operatii de
Probleme
              2.6   inmultire si adunare
              2.7   3. Probleme care se rezolva prin operatii de    11  9-24I
              3.1   innmultire si scadere
              4.1   4. Recapitulare prin exercitii si probleme
              4.2   5. Cu matematica in drumetie (invat. prin joc)
              4.3   6. Proba de evaluare sumativa
Ce stim ? Cat stim ? Cum stim ?                             4  28-
                                               31I
              1.3   1. Impartirea prin scadere repetata a aceluiasi
Operatia de impartire
              1.4   numar
 in intervalul 0-50
              2.3   2. Operatia de impartire. Terminologia
              2.4   specifica
              2.6   3. Exercitii pregatitoare de deducere a
              2.7   impartirii din inmultire              11  11-
              3.1   4. Legatura dintre inmultire si impartire         27II
              4.1   5. Impartirea la 2. Impartirea la 3
              4.2   6. Impartirea la 4. Impartirea la 5
              4.3   7. Recapitulare
                  8. Proba de evaluare sumativa
          Planificarea unitatilor clasa a III a – Marian CirligUnitatea de          O.R.            Continuturi           Nr  Per.   Obs
 invatare                                         ore
                1.3   1. Impartirea la 6. Impartirea la 7
                1.4   2. Impartirea la 8. Impartirea la 9
intervalul 0-100 (1)
                2.3   3. Cazurti speciale de impartire
  Impartirea in
                2.4   4. Diviziuni ale unui intreg: jumatate, sfert, a  8  28II-
                2.6   treia parte, a zecea parte                12III
                2.7   5. Recapitulare
                3.1   6. Proba de evaluare sumativa
                4.1
                4.2
                4.3
                1.3   1. Impartirea unui numar natural mai mic
Impartirea in intervalul
                1.4   decat 100 la un numar de o cifra.
                2.3   *Evidentierea restului
                2.4   2. Aflarea unui numar necunoscut          9  13-
    0-100 (2)
                2.6   3. Ordinea efectuarii operatiilor. Parantezele      27III
                2.7   4. Recapitulare prin exercitii si probleme
                3.1   5. Proba de evaluare sumativa
                4.1
                4.2
                4.3

                1.3   1. Triunghiul, patratul, dreptunghiul, cercul
                1.4   (actualizare)
Elemente intuitive de
                2.1   2. Interiorul si exteriorul figurilor geometrice
                2.6   3. Punctul, linia, poligonul            7  31III-
  geometrie
                3.1   4. Forme spatiale: cubul, cuboidul, sferca,        9IV
                4.1   cilindrul, conul
                4.2   5. Recapitulare prin exercitii si jocuri
                4.3   6. Proba de evaluare sumativa
                1.1   1. Numere naturale de la 100 la 1 000
                1.2   2. Numere naturale de la 1 000 la 1 000 000
Numere naturale in
                2.2   3. Compararea si ordonarea numerelor de la
 100 – 1 000 000
                2.4   0 la 1 000 000                   9   10-
  intervalul
                2.5   4. Estimari. Rotunjirea la sute a numerelor mai     24IV
                2.6   mari decat 1000
                2.7   5. Recapitulare
                3.1   6. Evaluare prin proiect
                4.1
                4.2
                4.3
                1.3   1. Adunarea si scaderea in intervalul
                1.4   1 000 – 10 000
Operatii cu
numere in
 intervalul
 0-10 000
                2.3   2. Inmultirea cu 10 sau 100. Impartirea la 10
                2.4   sau 100
                2.5   3. Inmultirea unui numar cu o suma
                2.6   4. Inmultirea unui numar cu o diferenta
                2.7
           Planificarea unitatilor clasa a III a – Marian CirligUnitatea de            O.R.           Continuturi            Nr  Per.  Obs
 invatare                                           ore
                  2.9   5. Impartirea unei sume sau a unei diferente la
                  3.1   un numar de o cifra
Operatii cu numere in
                  4.1   *Inmultirea unui numar natural de trei cifre cu
                  4.2   un numar natural de o cifra (prin adunare
   intervalul
   0-10 000
                  4.3   repetata)
                      *Impartirea unui numar natural de trei cifre la
                      un numar natural de o cifra            14   5-
                      *Impartirea cu rest diferit de zero           27V
                      6. Probleme de organizare a datelor. Diagrama
                      *Probleme care se rezolva prin mai mult de
                      doua operatii
                      7. Proba de evaluare sumativa
                  1.3   1. Unitati de masura pentru lungime
                  1.4   2. Unitati de masura pentru capacitate
Masurare. Unitati de
                  2.3   3. Unitati de masura pentru masa
                  2.6   4. Unitati de masura pentru timp (1): ziua, ora,
   masura
                  2.7   minutul                       6  28V-
                  2.8   5. Unitati de masura pentru timp (2):           5VI
                  3.1   saptamana, luna, anul
                  4.1   6. Monede si bancnote
                  4.2   7. Recapitulare
                  4.3   8. Evaluare prin proiect

                  1.3   1. Numere naturale de la 0 la 1 000 000
                  1.4   2. Operatii cu numere naturale in concentrul
                  2.1   0-10 000
Recapitulare anuala
                  2.3   -Terminologia specifica
                  2.6   -Adunarea fara si cu trecere peste ordin
                  2.7   -Scadrea fara si cu imprumut
                  2.8   -Tabla inmultirii                  6   9-
                  3.1   -Tabla impartirii                    12VI
                  4.1   -Rezolvarea si compunerea de probleme
                  4.2   3. Elemente intuitive de geometrie
                  4.3   4. Unitati de masura
                      5. Proba de evaluare sumativa anuala
Planificarea unitatilor clasa a III a – Marian Cirlig        Curiculum nucleu
                                   1 oră / saptamană

           Stiinte ale naturii
    Semestrul I – 17 saptamani – 17 ore
    Semestrul II – 17 saptamani – 17 ore
    OBIECTIVE CADRU
1. Intelegerea si utilizarea in comunicare a unor termeni si concepte specifice
stiintelor naturii
2. Formarea si dezvoltarea capacitatilor si abilitatilor de experimentare si
explorarea / investigare a realitatii, folosind instrumente si procedee specifice
3. Dezvoltarea interesului si a responsabilitatii pentru mentinerea unui mediu
natural echilibrat, propice vietii
   OBIECTIVE DE REFERINŢĂ
1. Intelegerea si utilizarea in comunicare a unor termeni si concepte specifice
stiintelor naturii
O1.1 sa indice asemanari si deosebiri dintre corpuri pe baza unor observatii proprii ;
O1.2 sa ordoneze obiecte, organisme, fenomene si evenimente pe baza unor citerii
date ;
O1.3 sa comunice in forme diverse observatii si comparatii asupra corpurilor studiate
si asupra experimentelor realizate
2. Formarea si dezvoltarea capacitatilor si abilitatilor de experimentare si
explorarea / investigare a realitatii, folosind instrumente si procedee specifice
O2.1 să inregistreze in forma grafica observatii ale unor fenomene si procese din
mediul inconjurator ;
O2.2 să masoare cu instrumente conventionale si neconventionale, comparand
rezultatele cu propriile estimari ;
O2.3 să deruleze experimente simple pe baza unui plan de lucru ;
O2.4 sa aplice observatia ca demers al cunoasterii de tip stiintific.
3. Dezvoltarea interesului si a responsabilitatii pentru mentinerea unui mediu
natural echilibrat, propice vietii
O3.1 să constientizeze efecte ale activitatii omului asupra mediului inconjurator.

Nr          UNITATEA de INVATARE                 Perioada
                                   ore
                                   Nr
crt
 1   Corpuri                            6   20IX-25X
 2   Caracteristici ale corpurilor cu viata – plante        5   8XI-6XII
 3   Caracteristici ale corpurilor cu viata – animale        6   13XII-31I
 1   Proprietati si transformari ale corpurilor fara viata (1)   5   14II-13III
 2   Proprietati si transformari ale corpurilor fara viata (2)   5   20III-17IV
 3   Influenta omului si a factorilor de mediu asupra corpurilor  7   24IV-12VI
     Planificarea unitatilor clasa a III a – Marian Cirlig

Unitatea de       O.R.           Continuturi            Nr  Per.     Obs
 invatare                                      ore
            1.1  1. Corpurile si caracteristicile acestora              -La fiecare lectie
                                                  se va aloca timp
            1.2  2. Solid, lichid, gazos                       pentru
            1.3  3. Corpuri cu viata si corpuri care nu au viata
Corpuri
                                                  experimentele
                                                  specifice
            2.1  4. Materiale naturale si materiale prelucrate     6  20IX-  -Completare cu
            2.3  5. Recapitulare                       25X   lectii AEL in
            2.4  Prezentarea rezultatelor experimentului cu             orele de info
            3.1  cresterea si dezvoltarea plantei
                Proba de evaluare sumativa
            1.1  1. Rolul radacinii si al tulpinii                  -La fiecare lectie
                                                  se va aloca timp
corpurilor cu viata –
            1.2  2. Rolul frunzei                          pentru
 Caracteristici ale
            1.3  Prezentarea fisei pentru experimentul cu              experimentele
                                                  specifice
            2.1  dezvoltarea unei plante in medii diferite         8XI-   -Completare cu
                3. Experiment – aplicatiile de la pagina 17
    plante
            2.3                             5  6XII   lectii AEL in
            2.4  manual                               orele de info
            3.1  Prezentarea rezultatelor activitatii experimentale
                prezentata in ora anterioara (dezvoltarea graului
                in doua medii diferite timp de o saptamana)
                4. Rolul florii, al fructului si al semintei
                Proba de evaluare sumativa
            1.1  1.Diversitatea animaleor                      -La fiecare lectie
                                                  se va aloca timp
ale corpurilor
Caracteristici
            1.2  2. Rolul partilor componente ale unor animale            pentru
 – animale
            1.3  3. Corpul omensc
  cu viata
                                                  experimentele
            2.1  4. Lectie in cabinetul AEL – despre corpul      6  13XII  specifice
                                                  -Completare cu
            2.2  omenesc si rolul organelor acestuia             -31I  lectii AEL in
            2.3  5. Mentinerea sanatatii                       orele de info
            2.4  6. Recapitulare
            3.1  Proba de evaluare sumativa
            1.1  1. Solul                              -La fiecare lectie
                                                  se va aloca timp
ale corpurilor
                2. Experimente – aplicatii de la pagina 35
Proprietati si
            1.2
fara viata (1)
transformari
                                                  pentru
            1.3  3. Apa si surse de apa                       experimentele
                                                  specifice
            2.1  4. Circuitul apei in natura              5  14II-  -Completare cu
            2.2  5, Recapitulare                      13III  lectii AEL in
            2.3  Proba de avaluare sumativa                     orele de info
            2.4
            3.1
            1.1  1. Aerul                              -La fiecare lectie
                                                  se va aloca timp
ale corpurilor
Proprietati si
            1.2  2. Ziua si noaptea. Anotimpurile
fara viata (2)
transformari
                                                  pentru
            1.3  3. Sursele de energie                 5  20III-  experimentele
                                                  specifice
            2.1  Realizarea unui proiect pe teme data            17IV   -Completare cu
            2.2  4.Recapitulare                           lectii AEL in
            2.3  Proba de evaluare                          orele de info
            2.4
            3.1
                1. Influenta factorilor de mediu asupra corpurilor         -La fiecare lectie
                                                  se va aloca timp
mediu asupra
                cu viata
factorilor de
 omului si a
                                                  pentru
 Influenza
                2.Lectie in AEL – Factorii de intretinere a vietii         experimentele
  omului
                                                  specifice
                3. Excursie la padurea din Lunca Argesului      7  24IV-  -Completare cu
                4. Protejarea plantelor si a vietuitoarelor        12VI   lectii AEL in
                5. Protejarea mediului                       orele de info
                6. Recapitulare
                Proba de evaluare sumativa anuala
Planificarea unitatilor clasa a III a – Marian Cirlig

                    Experimente
Nr         Tema lectiei             Tema experiment         Data
crt
 1  Corpuri si caracteristici ale      Schimbarea formei corpurilor        20IX
   acestora
 2  Solid, lichid, gazos           Schimbarea starii de agregare – pag 7   27IX
 3  Corpuri cu viata si fara viata      Cresterea si dezvoltarea plantelor    4-18X
 4  Materiale naturale si prelucrate     Transparenta materialelor         11X
 5  Rolul radacinii si al tulpinii      Rolul radacinii              8XI
                        Absortia prin tulpina
 6  Rolul frunzei              Influenta luminii asupra dezv. plantei  15-22XI
                        Transpiratia plantelor           22XI
 7  Rolul florii, fructului si semintei   Aspectul si nr semintelor unor plante   29XI
 8  Mentinerea sanatatii           Prepararea unei salate de fructe      24I
 9  Solul                  Prezenta aerului in sol           14II
                        Permeabilitatea a dif. tipuri de sol    21II
                        Fertilitatea solului
10  Apa si surse de apa           Importanta apei pentru plante       28II-6III
11  Circuitul apei in natura         Transformari ale apei in natura      13III
12  Aerul                  Prezenta aerului in mediu         20III
13  Ziua si noaptea. Anotimpurile      Formarea zilei si a noptii         27 III
14  Influenta facorilor de mediu asupra   Influenta temperaturii asupra plantelor  24 IV
   corpurilor cu viata                      Portofoliu
1. Desenarea pe o plansa a unor corpuri: de aceeasi culoare, forma, marime, folosite in
actrivitatea scolara
2. Realizarea unui tablou folosind deseuri ale unor corpuri solide: hartie creponata, colorata,
resturi textile, crengute si frunze uscate, seminte etc.
3. Colectioneaza in plicuri imaginile unor corpuricu viata si a unor corpuri fara viata
4. Colectie cu materiale prelucrate si materiale naturale cu etichete pe catre sa se noteze:
denumirea materialului, caracteristicile si intrebuintarea
5. Citeste lectura “Gandacelul” de Emil Garleanu. Scrie pe o fisa fragmentul din care reies
partiel componente ale plantei. Reda printr-un desen continutul fragmentului citit.
6. Alcatuieste o colectie de frunze presate de diferite culori, forme, marimi. Noteaza numele
plantei careia ii apartine fiecare frunza
7. Cauta in natura resturi de radacini sau parti de tulpini care sa sugereze elemente din viata
reala. Curata-le si lacuieste-le. Fotografiaza-le si pune imaginile la portofoliu.
8. Citeste lecturile “Puiul” de I.Al. Bratescu-Voinesi si “Caprioara” de Emil Garleanu si
transcrie pe o fisa fragmentele in care sunt prezentate cele doua animale.
9. Realizeaza o colectie de fotografii sau desene care sa redea schimbarile produse in viata
unui animal din mediul apropiat. Noteaza datele cele mai importante pentru fiecare etapa de
dezvoltare.
10. Completeaza fisa de observare a evolutiei tale dupa urmatorul model:

    Data       Varsta        Inaltimea     Greutatea  Alte observatii
    ...         ...          ...       ...       ...
11 Realizeaza un colaj cu imagini prin care sa prezinti modalitati de mentinere a sanatatii
tale (o plansa pe care poti lipi diferite imagini, poti desena etc)
12. Realizarea unei colectii cu esantioane de sol. Noteaza pe etichete locul de colectare,
tipul de sol.
13. Realizeaza o fisa cu proverbe despre apa
Planificarea unitatilor clasa a III a – Marian Cirlig
14. Colectioneaza si lipeste pe o plansa imagini cu diferite surse de apa
15. Colectioneaza si lipeste pe planse imagini despre: ghetari, mari si oceane, nori
16. Citeste povestirea “Vasile Porojan” de Vasile Alecsandri. Selecteaza si transcrie
fragmentul care descrie jocul cu zmeul. Realizeaza un desen potrivit cu fragmentul.
17. Selecteaza si scrie pe fisa din poeziile:
     -“Oaspetii primaverii” de Vasile Alecsandri
     -“Vara” de George Cosbuc
     -“Toamna” de Octavian Goga
     -“Iarna” de Nicolae Labis
versurile care descriu schimbarile din natura in anotimpul selectat.
18. Realizeaza o colectie a unor termocentrale si hidrocentrale de la noi din tara
19. Aduna informatii si imagini cu plante si animale din diverse zone ale lumii. Descrie modul
de viata al plantelor si al animalelor din imaginile colectionate.
20. Realizeaza un album de ilustratii cu plante si animale pe cale de disparitie de la noi din
tara si din alte tari. Noteaza cateva date despre fiecare.
21. Colectioneaza informatii (articole din ziare si reviste, de pe internet, informatii de la redio
si tv) despre efectele interventiei omului supra mediului inconjurator.
22. La portofoliu vor intra si fisele de la toate experimentele realizate in orele de curs sau
acasa.
23. Fisa de observatie din excursia la padure


                     Proiecte
1. Surse de energie – activitate in echipa – termen 2 saptamani
2. Amenajarea unui spatiu verde al clasei in curtea scolii (stabilirea echipelor, impartirea
suprafetei pe echipe, stabilirea programului cu activitati, notarea activitatilor realizate,
realizarea de fotografii etc)                     Excursii
1. Excurie la padurea din Lunca Argesului pentru colectarea de informatii despre un sistem            Lectii AEL ce pot fi folosite
1. Alcatuirea unui mamifer - la lectia “Rolul partilor componente ale unor animale”
2. Radacina – momente din pachet ce ilustreaza aspectul, tipologie si rol – “Rolul radacinii si
al tulpinii”
3. Tulpina - momente din pachet ce ilustreaza aspectul, tipologie si rol - “Rolul radacinii si al
tulpinii”
4. Frunza - momente din pachet ce ilustreaza aspectul, tipologie si rol – “Rolul frunzei”
5. Sensibilitaea si miscarea la plante – in continuarea experientelor de la unitatea de invatare
“Corpuri cu viata – plante”
6. Alcatuirea unei plante cu flori – Momentul “Greminatia’ – pentru lectia “Influenta factorilor
de mediu asupra corpurilor cu viata”
7. Sistemul osos. Sistemul muscular – numai momentele ce prezinta aspectul celor doua
sisteme precum si rolul acestora
Planificarea unitatilor clasa a III a – Marian Cirlig
                                     Curiculum nucleu

              Educatie civica               1 ora / saptamana


    Semestrul I – 17 saptamani – 17 ore
    Semestrul II – 17 saptamani – 17 ore
    OBIECTIVE CADRU
   1. Cunoasterea si utilizarea limbajului din sfera valorilor civica
   2. Cunoasterea si respectarea drepturilor copilului, a normelor de
     comportare in societate
   3. Dezvoltarea unor comportamente relationale privind constituirea
     grupurilor sociale
   4. Dezvoltarea si manifestarea unor atitudini favorabile luarii deciziilor si
     exprimarii opiniilor in ceea ce priveste activitatea grupurilor din care fac
     parte.

1. Cunoasterea si utilizarea limbajului din sfera valorilor civica
O1.1 sa recunoasca si sa descrie intelesul unor termeni specifici limbajului civic;
O1.2 sa exprime oral si in scris enunturi simple cu referire la situatii diferite de viata
cu constinut civic.
2. Cunoasterea si respectarea drepturilor copilului, a normelor de comportare
in societate
O2.1 sa identifice drepturile universale ale copilului
O2.2 sa identifice reguli cu privire la rapoartele persoanei cu „lucrurile”, cu „plantele si
animalele” si cu „ceilalti oameni”.
3. Dezvoltarea unor comportamente relationale privind constituirea grupurilor
sociale
O3.1 sa identifice grupurile sociale din care face parte: familie, grup de prieteni,
colegi etc.
O3.3 sa descopere si sa descrie intr-o maniera clara si concisa diferite relatii sociale
de grup
O3.4 sa dovedeasca dorinta de participare la activitatea unor grupuri
4. Dezvoltarea si manifestarea unor atitudini favorabile luarii deciziilor si
exprimarii opiniilor in ceea ce priveste activitatea grupurilor din care fac parte
O4.1 sa formuleze enunturi simple pro si contra in solutionarea unor dileme
Nr           UNITATEA de INVATARE                  Perioada
                                  ore
                                  Nr
crt

 1   Ce inseamna sa fim persoane ?                 4     17IX-8X
 2   Trasaturi morale ale peroanei                 7     15X-3XII
 3   Raporturile noastre cu lucrurile               6     10XII-28I
 4   Raporturile noastre cu fiintele                5     11II-10III
 5   Grupuri din care facem parte                 5     17III-14IV
 6   Reguli si drepturi in cadrul grupului             7     21IV-9VI
               Planificarea unitatilor clasa a III a – Marian Cirlig

Unitatea de                O.R.             Continuturi              Nr  Per.    Obs
 invatare                                                  ore
                      1.1   1. Stabilirea regulilor pentru campania electorala            -in afara
Ce inseamna sa fim persoane                      1.2   de alegere a liderului clasei                      orelor de la
                                                              clasa –
                      2.1   Stabilirea calitatilor necesare unui lider – Turul     4  17IX-  actiiv.1
                      3.4   Galeriei                             8X
                      4.1   2. Constituirea echipelor pentru portofoliu
                          Prezentarea structurii portofoliului
                          (fiecare echipa va primi cate o fisa cu structura
                          acestuia)
                          3. Sa ne prezentam!
                          4. Alegeri pentru liderul clasei
                          5. Ce inseamna sa fim persoane
                          6. Persoane cu nevoi speciale
                          Proba de evaluare sumativa


                      1.1   1. Increderea in sine si in celalalt. Lipsa de
Trasaturi morale ale
                      1.2   incredere
                      2.1   2. Respectul. Lipsa de respect
   perosnaei
                      3.4   3. Bunatate. Rautate
                      4.1   4. Sinceritate. Minciuna                  7  15X-
                          5. Curaj. Frica. Lasitate                    3XII
                          6. Cunoaste-te !
                          Se vor folosi teste de autocunoastere (Daca as fi .
                          testele din manuale etc)
                          Proba de evaluare sumativa
                      1.1   1. Ce sunt lucrurile ?
Raporturile
noastre cu
                      1.2   2. Lumea copiilor
 lucrurile
                      2.1   3. Lucrurile din jurul nostru
                      3.4   4. Cum ne purtam cu lucrurile?               6  10XII
                      4.1   5. Nevoia de lucruri                       -28I
                          Proba de evaluare sumativa
                          Prezentarea portofoliilor
                      1.1   1. Animale si plante
Raporturile
noastre cu
                      1.2   2. Animale si plante – simbol
 fiintele
                      2.2   3. Cum ne purtam cu animalele si plantele?         5  11II-
                      3.4   4. Nevoia de animale si plante                 10III
                      4.1   Proba de evaluare sumativa

                      1.1   1. Grupuri din care facem parte
din care
                      1.2   2. Familia
Grupuri

 facem
 parte
                      2.2   3. Grupul de joaca                     5  17III-
                      2.2   4. Clasa                            14IV
                      3.4   5. Grupul religios
                      4.1   Proba de evaluare sumativa
                      1.1   1. Reguli ale grupului
                          2. Stabilirea regulilor clasei – activitate interactiva
drepturi in
                      1.2
 Reguli si


 grupului
                          “Turul Galeriei”
 cadrul
                      2.2
                      2.2   3. Drepturi si indatoriri in cadrul grupului        7  21IV-
                      3.4   4. Drepturile copilului                     9VI
                      4.1   Proba de evaluare sumativa
                          Prezentarea portofoliilor
Planificarea unitatilor clasa a III a – Marian Cirlig                    Portofoliu
    Portofoliul va fi realizat in echipa. Componenta echipelor va fi stabilita in prima ora de
educatie civica.
    Structura portofoliului va fi data pe fisa pentru fiecare echipa in parte la prima ora de
educatie civica.
1. Va imaginati ca aveti propria afacere. Stabiliti o lista cu persoanele angajate si cu ce se
ocupa fiecare (o lucrare pe echipa).
2. Realizati un afis ilustrat care sa cuprinda reguli de prevenirea a accidentelor de circulatie
3. Desenati sau lipiti pe o coala portretele a trei persoane de incredere. Scria in dreptul
fiecaruia in ce situatie ai apela la fiecare (pentru fiecare membru al achipei)
4. Realizeaza u puzzle cu un personaj indragit pictat de voi (o lucrare la fiecare echipa).
5. Intocmiti o fisa cu titlul “Eroii mei” in care sa prezinti cele mai curajoase personaje intalnite
in lecturi (o fisa pentru toata echipa).
6. Chestionarele despre increderea in sine, autocunoastere si Daca as fi...
7. Documenteaza-te si prezinta intr-o fisa cel mai vechi lucru cunoscut de tine.(individual)
8.Realizeaza o colectie de imagini cu lucrurile necesare elevului.
9. Descrie intr-o pagina “Scoala viitorului” (lucrare in echipa)
10. Intocmeste un regulament al pastrarii lucrurilor (un singur regulament pentru toata
echipa).
11. Realizeaza o mapa care sa cuprinda aspecte legate de familia ta (fotograrii, desene, date
de identificare etc) - individual
12.Reda in scris cel mai important eveniment din viata clasei tale (o singura compunere pe
echipa).
13.Documenteaza-te si reda in scris drepturile copilului. Reda printr-un desen unul dintrea
aceste drepturi. – (o singura lucrare pe echipa).
Planificarea unitatilor clasa a III a – Marian Cirlig
                                     Curiculum nucleu

             Educatie plastica                1 ora / saptamana


    Semestrul I – 17 saptamani – 17 ore
    Semestrul II – 17 saptamani – 17 ore
    OBIECTIVE CADRU
1. Cunoasterea si utilizarea materialelor, a instrumentelor de lucru si a unor
tehnici specifice artelor plastice
2. Analiza formelor, a culorilor si a amestecurilor acestora, in mediul
inconjurator si pe imagini
3. Cunoasterea si utilizarea elementelor de limbaj plastic
4. Exprimarea prin si despre compozitii plastice
 OBIECTIVE DE REFERINTA
1. Cunoasterea si utilizarea materialelor, a instrumentelor de lucru si a unor
tehnici specifice artelor plastice
O1.1 sa selecteze diverse materiale (culori de apa, tusuri, creioane, pensule,
plastelina etc.), in vedrea utilizarii acestora;
O1.2 sa asocieze tehnici adecvate materialelor selectate (tehnici ale culorilor de apa,
tehnici mixte, tehnici ale colajului etc.)
2. Analiza formelor, a culorilor si a amestecurilor acestora, in mediul
inconjurator si pe imagini
O2.1 sa compare culori sau grupe de culori, in functie de locul acestora in steaua
culorilor;
O2.2 sa compare tonurile de gri, in functie de distanta acestora fata de alb si fata de
negru.
3. Cunoasterea si utilizarea elementelor de limbaj plastic
O3.1 sa identifice in spatiul inconjurator linii in diferite ipostaze;
O3.2 sa valorifice ipostazele liniei in reprezentari grafice intentionate:
O3.3 sa sugereze forme familiare din natura cu ajutorul liniei;
O3.4 sa obtina pete picturale.
4. Exprimarea prin si despre compozitii plastice
O4.1 sa compuna spatiul plastic valorificand potentialul expresiv al dominantei
cromatice, conform propriilor intentii;
O4.2 sa valorifice potentialul construnctiv al liniei in compunerea spatiului plastic;
O4.3 sa sa realizeze compozitii intr-o dominanta cromatica intentionata, folosind linia
in diferite ipostaze si pata picturala;
O4.4 sa organizeze spaiul plastic liniar si cromatic (cu accent pe tratarea picturala);
O4.5 sa utilizeze criterii evaluative in analiza propriilor exprimari plastice si a
celorlalti.Nr           UNITATEA de INVATARE                  Perioada
                                  ore
                                  Nr
crt
 1   Materiale de lucru si folosirea lor (tehnici specifice)   3     21IX-5X
 2   Tipuri de culori                       5     12X-16XI
 3   Amestecuri (griuri, tonuri, nuante)             5     23XI-21XII
 4   Dominanta cromatica                     4      11I-1II
 5   Pata picturala (vibrata)                   5      15-14III
 6   Linia ca element activ de constructie a spatiului plastic  6     21III-25IV
 7   Forma elaborata                       6     9V-13VI
     Planificarea unitatilor clasa a III a – Marian Cirlig


Unitatea de      O.R.            Continuturi             Nr  Per.   Obs
 invatare                                       ore
            1.1   1.Cunoaşterea materialelor şi a instrumentelor
de lucru si
 Materiale
                specifice educaţiei plastice                  21IX
 folosirea


            1.2                               3
                                               -5X
            4.5   2.Cunoaşterea modului de utilizare a acestora
  lor                3.Tehnici folosite in artele plastice (culori de apa,
                desenarea cu ceara, cu pic, tehnica colajului)
                Analiza si autoanaliza lucrarilor
            1.1   1.Steaua culorilor
Tipuri de
            1.2   2.Culori primare. Culori binare
 culori
            2.1   3.Culori calde. Culori reci               5  12X-
            4.5   4.Nonculorile                         16XI
                Analiza si autoanaliza lucrarilor
            1.1   1.Obţinerea griurilor prin amestecul nonculorilor
Amestecuri
            2.1   2.Obţinerea nuanţelor
 nuante)
 (griuri,
 tonuri,
            2.2   3.Obţinerea tonurilor                  5  23XI-
            4.5   Analiza si autoanaliza lucrarilor               21XII            1.1   1.Dominanta de culoare
            1.2   2.Dominanta pe nuanţe şi tonuri calde
Dominanta
cromatica
            2.1   3.Dominanta pe tonuri şi nuanţe reci           4  11I-1II
            2.2   Analiza si autoanaliza lucrarilor
            4.1
            4.3
            4.5

            1.1   1.Pata plata.
Pata picturala
            2.1   2.Pata picturală
                3.Obţinerea petei picturale
 (vibrata)
            2.2                               5   15-
            3.4   Analiza si autoanaliza lucrarilor               14III
            4.1
            4.3
            4.4
            4.5
            1.1   1Rolul liniei în arta plastică
de constructie
element activ
            3.1   2.Linia –cu rol de construcţie
 a spatiului
            3.2   3.Rolul decorativ al liniei               6  21III-
  Linia ca  plastic
            3.3   Analiza si autoanaliza lucrarilor               25IV
            4.2
            4.3
            4.4
            4.5
            1.1   1.Forme naturale-observare în natură
            3.1   2.Forma elaborată (plastica)               6  9V-
elaborata
            3.2   Analiza si autoanaliza lucrarilor               13VI
 Forma
            3.3
            4.2
            4.3
            4.4
            4.5
   Planificarea unitatilor clasa a III a – Marian Cirlig         Curiculum nucleu
                                      1 ora / saptamana

                  Educatie muzicala
      Semestrul I – 17 saptamani – 17 ore
      Semestrul II – 17 saptamani – 17 ore
      OBIECTIVE CADRU
   1. Valorificarea în practica muzicală vocală şi instrumentală a elementelor de
     limbaj muzical receptate
   2. Exprimarea prin muzică
      OBIECTIVE DE REFERINTA
   1. Valorificarea în practica muzicală vocală şi instrumentală a elementelor de
     limbaj muzical receptate
   O1.1 să reproduca un repertoriu de cantece receptate dupa auz, respectand cerintele
   unei emisii, intonatii si dictii corecte;
   O1.3 să diferentieze auditiv si in cantare calitatile sunetului muzical (inaltime,
   intensitate, durata, timbru);
   O1.5 sa identifice prin auditie elemente de limbaj muzical (timbru, ritm, melodie);
   O1.4 să evidenţieze prin mişcare elementele de limbaj muzical intalnite in melodia
   cantecului;
   O1.6 sa recunoasca intuitiv muzica populara, respectiv, muzica culta, in cadrul
   auditiilor.
   2. Exprimarea prin muzică
   O2.1 să utilizeze nuanta si tempo-ul adecvate in interpretarea cantecelor din
   repertoriu, corelandu-le cu continutul de idei al cantecului;
   O2.2 să cânte la unison si in aranjamente armonico-polifonice;
   O2.3 să identifice in cantecele audiate specificul relatiei dintre continutul de idei si
   caracterul melodiei;
   O2.4 să cante vocal, cu acompaniament instrumental realizat de catre cadrul
   didactic;
   O2.5 sa acompanieze cantecele ritmic si metric;
   O2.6 sa isi exprime argumentat preferinta pentru anumite cantece, pentru un anumit
   gen de muzica;
   O2.7 sa redea prin onomatopee si/sau prin sunete muzicale, personaje literare,
   fenomene naturale etc.
Nr            UNITATEA de INVATARE                   Perioada
                                   ore
                                   Nr
crt

1   Cantarea vocala                         3     18IX-2X
2   Ritmul – duratele muzicale                    6     9X-20XI
3   Ritmul – durata de 2 timpi                    3     27XI-11XII
4   Melodia – sunetele La, Sol                    5     18XII-29I
5   Melodia – sunetele Mi, Do1                    4      12II-4III
6   Melodia – elemente de constructie                3      11-25III
7   Timbrul muzical                         4      1-22IV
8   Genuri muzicale                         3      6-20V
9   Interpretarea                          3     27V-10VI
       Planificarea unitatilor clasa a III a – Marian Cirlig

Unitatea de       O.R.             Continuturi             Nr  Per.   Obs
 invatare                                         ore
             1.1   1. Cantam corect
             1.3   2. Sunetul si nota muzicala
                                                 18IX
 Cantarea
             2.2   3. Auditie muzicala – Rapsoida I de George Enescu    3
 vocala                                                 -2X
                 Proba de evaluare sumativa
                 Cantece suport
                 -Melodie de W.A. Mozart
                 -Limba romaneasca de Ion Cartu
                 -Sus, ami sus, in varf de nuc – cantec popular
             1.1   1. Duratele sunetelor muzicale
             1.3   2. Durata de un timp – patrimea
             1.5   3. Pauza de un timp                   6  9X-
 Duratele muzicale
             2.1   4. Durata de 2 timpi – doimea                 20XI
             2.2   5. Durata de o jumatate de timp – optimea
   Ritmul-
             2.5   6. Auditie muzicala – Toamna (Anotimpurile)- Vivaldi
                 Proba de evaluare sumativa
                 Cantece suport
                 -Merge, fuge de Grigore Vieru
                 -Misca vantul frunzele de Dumitru Culin
                 -In perechi -***
                 -Glasul instrumentelor de Alexandru Hrisanide
                 -Drag mi-e jocul romanesc de George Breazul
             1.1   1.Masura de 2 timpi
Ritmu – Durata
             1.3   2.Combinatii ritmice de patrimi, doimi, optimi, pauze
             1.5   3. Auditie muzicala – Iarna (Anotimpurile) - Vivaldi   3  27XI-
  de 2/4
             2.1   Proba de evaluare sumativa                  11XII
             2.2   Cantece suport
             2.5   -Saniuta de Ion D. Vicol
                 -Ceasul de Alexandru Voevidca

             1.1   1. Inaltimea sunetelor muzicale
             1.3   2. Portativul si cheia sol
             1.5   3. Sunetele si notele Sol, Mi
 Sunetele
 Melodia

 La, Sol
             2.1   4. Auditie muzicala – Mica serenada de W.A. Mozart    5  18XII-
             2.2   Proba de evaluare sumativa                   29I
             2.5   Cantece suport
                 -Cantecul gamei de Ion D. Vicol
                 -De-a soldatii ***
                 -Colinde de Craciun
             1.1   1. Sunetul si nota La
             1.3   2. Sunetul sinota Do1
             1.5   3. Auditie – Simfonia jucariilor de Leopold Mozart
             2.1   Proba de evaluare sumativa                4  12II-
             2.2   Cantece suport                         4III
 Sunetele
 Melodia

 Mi, Do1
             2.5   -Lantul – melodie populara
                 -Ploaia de Petre Tipordei
                 -Cu ciocan si nicovala de Ana Motora-Ionescu
          Planificarea unitatilor clasa a III a – Marian Cirlig

Unitatea de          O.R.             Continuturi            Nr  Per.  Obs
 invatare                                            ore
                1.1   1. Elemente de constructie a melodiei (strofa si
Melodia – elemente de                1.3   refrenul, vesrul)
                1.5   2. Legatura dintre text si melodie (inceput, sfarsit,
   constructie
                1.6   repetitii)
                2.1   3. Auditie muzicala – Divertisment rustic de Sabin    3  11-
                2.2   Dragoi                            25III
                2.3   Proba de evaluare sumativa
                2.5   Cantece suport
                2.7   -Primavara a sosit de Nicolae Oancea
                    -Plopul – cantec popular
                    -In padure
                1.1   1. Sunetele vocale
 Timbrul muzical
                1.3   2. Sunete instrumentale
                1.5   3. Solist si cor
                1.6   4. Auditie muzicala –Impresii din copilarie –George
                2.1   Enescu                          4   1-
                2.2   Proba de evaluare sumativa                  22IV
                2.4   Cantece suport
                2.6   -Cantec de leagan de C. Dragomir
                2.7   -Cucu-ncet se leagana – cantec popular
                1.1   1. Genuri ale folclorului: hora, sarba
 Genuri muzicale
                1.3   2. Genuri muzicale de factura culta: valsul si
                1.5   rapsodia
                1.6   3. Auditie muzicala: melodii din genurile urmarite
                2.1   Proba de evaluare                    3   6-
                2.2   Cantece suport                        20V
                2.4   -Melodii care vin sa exemplifice genurile respective
                2.6
                2.7
                1.1   1. Nuantele
                1.3   2. Tempoul
 Interpretarea
                1.5   3. Cantarea cu solist si in dialog            3  27V-
                1.6   4. Miscarea pe muzica                     10VI
                2.1   Proba de evaluare sumativa
                2.2
                2.4
                2.6
                2.7
   Planificarea unitatilor clasa a III a – Marian Cirlig         Curiculum nucleu
                                      1 ora / saptamana

             Educatie tehnologica
      Semestrul I – 17 saptamani – 17 ore
      Semestrul II – 17 saptamani – 17 ore
      OBIECTIVE CADRU
   1. Utilizarea unor tehnici de lucru cu diverse materiale si ustensile
   2. Proiectarea, confectionarea si evaluarea unor produse simple
   3. Dezvoltarea capacitatii de cooperare in scopul realizarii unui produs
   4. Dezvoltarea simtului practic, a celui estetic si a responsabilitatii pentru
     modificarea mediului natural, ca raspuns la nevoile si dorintele oamenilor
      OBIECTIVE DE REFERINTA
   1.Utilizarea unor tehnici de lucru cu diverse materiale si ustensile
   O1.1 sa stabileasca asemanari si deosebiri intre corpuri din mediul apropiat, pe baza
   unor observatii proprii;
   O1.2 să prelucreze materiale folosind ustensile adecvate si tehnici variate;
   O1.3 să utilizeze produse alimentare, in conditii adecvate de igiena.
   2. Proiectarea, confectionarea si evaluarea unor produse simple
   O2.1 să alcatuiasca un plan de lucru pentru realizarea unui produs;
   O2.2 să confectioneze produse utile, folosind materiale si tehnici variate;
   O2.3 sa aprecieze calitatea produsului finit, raportat la proiectul initial.
   3. Dezvoltarea capacitatii de cooperare in scopul realizarii unui produs
   O3.1 să realizeze produse colective;
   O3.2 sa-si asume responsabilitati in activitatea de grup.
   4. Dezvoltarea simtului practic
   O4.1 să valorifice experienta pozitiva locala in activitatile de prelucrare a mediului;
   O4.3 să descopere solutii de valorificare optima a materialelor refolosibile in
   combinatie cu alte materiale.
Nr          UNITATEA de INVATARE                    Perioada
                                   ore
                                   Nr
crt
1   Activitati cu materiale din natura                6     21IX-26X
2   Materiale sintetice – hartia                   7     9XI-21XII
3   Materiale plastice                        4      11I-1II
4   Fire si materiale textile                    6     15II-21III
5   Norme de protectie a consumatorului               3     28III-11IV
6   Igiena alimentelor si a alimentatiei               3     18IV-9V
7   Retete simple                          3     16-30V
8   Activitati gospodaresti                     2      6-13VI
              Planificarea unitatilor clasa a III a – Marian Cirlig

Unitatea de               O.R.              Continuturi            Nr  Per   Obs
 invatare                                                 ore
                     1.1   1. Planul de lucru pentru realizarea unui produs
Activitati cu materiale                     1.2   2. Tehnici combinate:
                     2.1        -decupare, rupere, lipire, vopsire
                     2.2        -impletire, innodare, snuruire
   din natura
                     2.3   Expozitie cu lucrarile realizate; analiza si
                     3.1   autoanaliza lucrarilor
                     4.2   Subiecte                         6  21IX
                         -Covor de frunze                        -26X
                         -Floarea curcubeu
                         -Papusa din lingura de lemn
                         -Figurine vesele
                         -Plante crescute in diferite forme
                     1.1   1. Tehnici combinate: trasarea dupa contur,
Materiale sintetice
                     1.2   decuparea, lipirea, ruperea, indoirea
                     2.1   Expozitie cu lucrarile realizate; analiza si
                     2.2   autoanaliza lucrarilor                     9XI-
   hartia
                     2.3   Subiecte                         7  21XII
                     3.1   -Rame de fotografii
                     3.2   -Clovnul
                     4.1   -Hota papusii
                     4.2   -Catelusul – tehnica Tangram
                         -Podoabe pentru Pomul de Craciun
                     1.1   1. Insusiri ale materialelor plastice
Materiale plastice
                     1.2   2. Constructii din material plastic:
                     2.1     - cu piese existente in comert
                     2.2     - cu materiale refolosibile              4  11I-
                     2.3   Expozitie cu lucrarile realizate; analiza si
                                                         1II
                     3.1   autoanaliza lucrarilor
                     3.2   Subiecte
                     4.1   -Tablou pnetru mama
                     4.2   -Cap de clovan
                         -Lego
                     1.1   1. Insusiri ale firelor si materialelor textile
Fire si materiale textile
                     1.2   2. Cusaturi utilitare (tiv, nasturi)
                     2.1   3. Tehnici combinate: innodare, snuruire, impletire
                     2.2   manuala
                     2.3   Expozitie cu lucrarile realizate; analiza si
                                                        15II-
                     3.1   autoanaliza lucrarilor                  6
                                                        21III
                     3.2   Subiecte
                     4.1   -Realizarea tivului
                     4.2   -Coaserea nasturilor
                         -Bratara din fire textile
                         -Snurul de martisor
                         -Papusa din fire textile
                     1.1   1. Citirea datei de fabricatie si a termenului de
consmator
                     1.3   valabilitate de pe ambalaj
 protectie
 Norme
                     3.1   2. Verificarea integritatii ambalajului si a calitatii  3  28III-
                     3.2   produsului                           11IV
                     4.1   3. Folosirea aparatelor electrocasnice
                     4.2   Proba de evaluare sumativa - test
        Planificarea unitatilor clasa a III a – Marian Cirlig

Unitatea de         O.R.             Continuturi         Nr  Per  Obs
 invatare                                       ore
alimentatiei         1.1   1. Alimentele si rolul lor
alimentelor


               1.3   2. Reguli de pastrare a alimentelor
                                              18IV
  Igiena
               3.1   3. Reguli pentru o alimentatie sanatoasa     3  -9V
   si a               4.1   Proba de evaluare sumativa – test
               1.2   1. Pregatirea unor aperitive           3  16-
Retete simple
               1.3   2. Pregatirea unei salate de fructe          30V
               2.1   3. Pregatirea sucului de lamaie sau portocala
               2.2   Degustarea produselor realizate si analiza si
               2.3   autoanaliza acestora
               3.1
               3.2
               4.2
Planificarea unitatilor clasa a III a – Marian Cirlig


     Prietenul meu, calculatorul
   Semestrul I – 17 saptamani – 17 ore                Optional
   Semestrul II – 17 saptamani – 17 ore              Aria curriculara -
                                    Tehnologii
                                  1 ora / saptamana
   OBIECTIVE CADRU
1. Cunoasterea, intelegerea si utilizarea conceptelor specifice tehnologiei
  informatiei
2. Dezvoltarea capacitatii de prelucrare a informatiei, folosind mijloace de
  procesare si metode specifice de prelucrare a acesteia
3. Dezvoltarea capacitatii de explorare/investigare pentru rezolvarea unor
  probleme, dezvoltarea spiritului inventiv si creator pentru realizarea unui
  produs cu ajutorul calculatorului
4. Dezvoltarea interesului si a motivatiei pentru utilizarea tehnologiei
  informatiei si comunicarii ca sursa de cunoastere a lumii inconjuratoare
   OBIECTIVE DE REFERINTA
1. Cunoasterea, intelegerea si utilizarea conceptelor specifice tehnologiei
  informatiei
O1.1 sa identifice informaţii transmise prin imagini, grafica, sunet;
O1.2 sa recunoasca mijloacele tehnice de preluare, prelucrare si transmitere a
informatiei;
O1.3 sa identifice si sa foloseasca componentele unui calculator, dispozitivele
periferice de intrare/iesire ;
2. Dezvoltarea capacitatii de prelucrare a informatiei, folosind mijloace de
  procesare si metode specifice de prelucrare a acesteia
O2.1 sa efectueze operatii cu fisiere si directoare in sistemul de operare Windows;
O2.2 sa identifice componentele ecranului si ale unei ferestre si sa le utilizeze ;
O2.3 sa prezinte informatia sub forma de text sau imagine ;
O2.4 sa foloseasca editorul Microsoft Word;
O2.5 sa foloseasca utilitarul Paint din Windows;
O2.6 folosind browsere specifice, sa se conecteze si sa navigheze pe Internet;
O2.7 sa foloseasca serviciul de e-mail;
3. Dezvoltarea capacitatii de explorare/investigare pentru rezolvarea unor
  probleme, dezvoltarea spiritului inventiv si creator pentru realizarea unui
  produs cu ajutorul calculatorului
O3.1 sa utilizeze calculatorul din Windows pentru a efectua operatii matematice;
O3.2 sa utilizeze softuri puse la dispozitie pentru a raspunde unei sarcini care se
integreaza in alt domeniu ;
O3.3 sa foloseasca PC-ul in procesul instructiv-educativ pentru predare –evaluare si
la alte obiecte din planul de invatamant.
O3.4 folosind diferite motoare de cautare, sa exploreze site-uri de internet in scopul
obtinerii unor informatii necesare
4. Dezvoltarea interesului si a motivatiei pentru utilizarea tehnologiei
  informatiei si comunicarii ca sursa de cunoastere a lumii inconjuratoare
O4.1 sa explice importanta si semnificatia informatiei in societate.
       Planificarea unitatilor clasa a III a – Marian Cirlig
Nr                 UNITATEA de INVATARE                       Perioada
                                            ore
                                            Nr
crt

  1         Informatia – prelucrarea date si informatii             3      21IX-5X
  2         Componenta hardware a pc-ului                    4      12X-9XI
  3         Windows XP – prezentare generala                   4     16XI-7XII
  4         Operatii cu fisiere si foldere                    6     14XII-1II
  5         Programe de aplicatii din Windows                  5     15II-14III
  6         Microsoft Word                            7      21III-9V
  7         Internet                               5     16V-13VI
Unitatea de           O.R.            Continuturi             Nr   Per.    Obs
 invatare                                            ore
                 1.1  1. Conceptul de informatie. Informatii complexe:
 prelucrare
 Informatia informatii
                 1.2  texte, imagini, grafice, sunete
  date si
                 2.3  2. Mijloace electronice de preluare, prelucrare,     3   21IX
   –
                 4.1  stocare si de transmitere a informatiei             -5X
                    Proba de evaluare sumativa

                 1.2  1. Elementele componente ale unui calculator.
 Componenta
 hardwarwe a
                 1.3  Dispozitive periferice de intrare/iesire – lectie in
  pc-ului
                 3.2  AEL                           4   12X-
                 4.1  2. Tipuri de memorii externe: hard-disk, floppy disk,      9XI
                    cd, dvd etc – lectie in AEL
                    Proba de evaluare sumativa – lucrare practica

                 1.2  1. Prezentarea generala a sistemului de operare
prezentare generala
                 1.3  Windows
                 2.2  2. Elementele ecranului
  Windows Xp –
                 3.2  3. Elementele unei ferestre               4   16XI-
                 3.3  4. Meniul Control Panel pentru personalizarea          7XII
                 4.1  pc-ului
                    Proba de evaluare sumativa – lucrare practica
         Planificarea unitatilor clasa a III a – Marian Cirlig

Unitatea de         O.R.             Continuturi             Nr  Per.    Obs
 invatare                                           ore
               1.2   1. Fisiere si foldere
Operatii cu               1.3   2. Prezentarea generala a programului Windows
 fisiere si
 foldere


               2.1   Explorer
               2.2   3. Vizualizarea structurilor arborsecente: salvare,   6  14XII
               3.2   copiere, mutare, cautare, stergere fisiere si foldere     -1II
               3.3   Folosirea memoriilor externe
               4.1   Proba de evaluare sumativa – lucrare practica
               1.3   1. Accesorii din Windows: calculator, games
Programe de
aplicatii din
               2.1   2. Editorul grafic Paint: desene decorative
 Windows
               2.2   3. Control Panel: date/time, mouse, desktop temes    5  15II-
               2.3   Proba de evaluare sumativa – lucrare practica         14III
               2.5
               3.1
               3.3
               1.3   1. Alegerea tipului, marimii si culorii fontului            -priectul va
                                                       fi realizat in
Microsoft Word
               2.1   2. Scrierea cu Bold, Italic si Subliniat
                                                       echipa
               2.2   3. Alinierea textului
               2.3   4. Introducerea de imagini din Clipa Art si File si   7  21III-
               2.4   formatearea acestora;                     9V
               3.1   5. Introducerea de forme si formatarea acestora
               3.2   6. Realizarea de tabele; formatarea acestora
               4.1   Proba de evaluare sumativa – proiect –
                   realizarea unei lucrari in Word
               1.3   1. Crearea unei casute de mail
               2.1   2. Accesarea casutei de mail, citirea
               2.2   corespondentei, trimiterea unui mail           5  16V-
               2.3   3. Navigarea pe internet pe site-uri cu continut       13VI
Internet
               2.4   educativ
               2.6   4. Realizarea de downlod de pe internet
               2.7   Proba de evaluare sumativa – lucrare practica
               3.1
               3.2
               3.4
               4.1
Planificarea unitatilor clasa a III a – Marian Cirlig
                                   Curiculum nucleu

              Educatie fizica              2 ore / saptamana


   Semestrul I – 17 saptamani – 34 ore
   Semestrul II – 17 saptamani – 34 ore
   OBIECTIVE CADRU
1. Menţinerea stării optime de sănătate a elevilor şi creşterea capacităţii de
  adaptare a acestora la factorii de mediu
2. Armonizarea propriei dezvoltări fizice şi prevenirea instalării abaterilor
  posibile de la aceasta
3. Extinderea fondului proporiu de deprinderi motrice de bază, aplicativ-utilitare
  şi sportive elementare şi dezvoltarea calităţilor motrice aferente
4. Practicarea independentă a exerciţiilor fizice, a jocurilor şi a diferitelor
  sporturi
5. Manifestarea spiritului de echipă şi de întrecere, în funcţie de un sistem de
  reguli acceptate
   OBIECTIVE DE REFERINTA
1. Menţinerea stării optime de sănătate a elevilor şi creşterea capacităţii de
  adaptare a acestora la factorii de mediu
O1.2 să aplice reguli de igiena inainte, in timpul si dupa desfasurarea activitatilor
motrice
O1.3 sa previna producerea unor accidente in procesul de exersare
2. Armonizarea propriei dezvoltări fizice şi prevenirea instalării abaterilor
  posibile de la aceasta
O2.1 să să adopte constant, în mod reflex, postura corectă a coloanei vertebrale în
situaţii statice şi dinamice
O2.2 să să aprecieze evoluţia principalilor indici de dezvoltare fizică proprie (talie,
greutate) determinaţi;
3. Extinderea fondului proporiu de deprinderi motrice de bază, aplicativ-utilitare
  şi sportive elementare şi dezvoltarea calităţilor motrice aferente
O3.1 să aplice adecvat deprinderile motrice de bază şi pe cele utilitar-aplicative în
diverse activităţi motrice;
O3.2 să aplice deprinderile sportive elementare specifice disciplinelor sportive
predate, în condiţii de întrecere
O3.3 să acţioneze în vederea creşterii indicilor de manifestare a calităţilor motrice
proprii
4. Practicarea independentă a exerciţiilor fizice, a jocurilor şi a diferitelor
  sporturi
O4.1 să să practice constant, în mod independent, exerciţiile fizice recomandate, în
funcţie de interesele şi posibilităţile proprii;
5. Manifestarea spiritului de echipă şi de întrecere, în funcţie de un sistem de
  reguli acceptate
O5.1 să aplice regulile cunoscute, în desfăşurarea întrecerilor individuale şi colective
O5.2 să-şi adapteze comportamentul, în relaţie cu partenerii şi cu adversarii, în
funcţie de regulile stabilite
Planificarea unitatilor clasa a III a – Marian Cirlig
Nr        Unitatea de invatare             Nr de lectii acordate
crt                           Ca unitate de invatare   Total
                            Principala  Secundara
                            S1   S2   S1   S2
 1  Capacitatea de organizare             4   -    2    -   6
 2  Dezvoltare fizica armonioasa            4   -    2    -   6
 3  Dezvoltarea vitezei si indemanarii         2   16    2    -  20
 4  Dezvoltarea fortei                 4   2    2    -   8
 5  Dezvoltarea rezistentei              6   2    2    -  10
 6  Mobilitate si stabilitate articulara        4   14    2    -  20
 7  Deprinderea motrica de baza – mers         4   -    -       4
 8  Deprinderea motrica de baza - alergare       4   -    -       4
 9  Deprinderea motrica de baza - saritura       4   4    -   2   10
10  Deprinderea de aruncare-prindere          2   12    -    -  14
11  Deprinderea de echilibru              4   -    -   2   6
12  Deprinderea de catarare-coborare          4   -    -   2   6
13  Deprinderea de escaladare             4   -    -   2   6
14  Deprinderea de tractiune              4   -    -   2   6
15  Deprinderi de impingere              4   -    -   2   6
16  Deprinderi de târâre                4   -    -   2   6
17  Deprinderea de transport              4   -    -   2   6
18  Alergarea de viteza                2   2    4    -   8
19  Alergarea de rezistenţă              2   2   10    -  14
20  Saritura in lungime cu elan            4       2       6
20  Aruncarea mingii de oina, de pe loc la dist    2   -    2    -   4
21  Gimnastica acrobatică               -   15    -    -  15
22  Gimnastică ritmico-sportivă            11   -    -    -   7
23  Gimnastică aerobică                5   -    -    -  11
24  Minijoc sportiv-mininandbal, minifotbal      -   15    -    -  15
26  Badminton                     8   -    -    -   8
27  Notiuni de regulament sportiv           2   2    -    -   4

    PROBE DE EVALUARE
     o SEMESTRUL 1           - Alergare de viteza 25 m si de rezistenta
                      - Aruncarea mingii de oină
                      - Complex de dezvoltare fizică
                      - Complex de exercitii pe fond muzical


      o SEMESTRUL 2          - Legaturi de elemente acrobatice
                      - Testari SNSE
                      - Structuri simple de joc sportiv
Planificarea unitatilor clasa a III a – Marian Cirlig
Unitati de         Ob            Continuturi            Nr   Sapt    Obs
invatare         de ref                            ore
                  *Formatia de adunare in linie pe doua randuri
Capacitati de
             O1.2   *Alinierea în linie si in coloana
 organizare
             O1.3   *Pozitiile de drepti si pe loc repaus
             O3.1                             6   S1 I-III
             O3.3
                  *Intoarceri la stanga si la dreapta de pe loc
             O4.1   *Pornire si oprire din mers
             O5.1   *Formarea si strangegrea coloanei de
             O5.2   gimnastica cate 4
                  *Pozitii de baza si derivate
                  *Exercitii de influentare analitica a
             O1.2
Dezvoltare fizica
             O1.3
                  aparatului locomotor
 armonioasa
             O2.1   *Exercitii compensatorii si preventive
             O3.1   instalarii abaterilor de la atitudinea corporala
             O3.3   corecta                          S1 I-III
                                            6
             O4.1   *Complexe de dezvoltare fizica libere, cu
             O5.1
             O5.2
                  obiecte portative, cu / fara fond muzical
                  *Exerciţii pentru reglarea ritmului respirator
                  in efort
                  *Exercitii de dezvoltare a vitezei:
             O1.2
Dezvoltarea vitezei si
                  -de reactie la stimuli vizuali, auditivi, tactili
             O1.3
             O2.2
                  -de executie in actiuni motrice variate       20
  indemanarii
             O3.1   -de deplasare pe distante si directii variate
                                            4  S1 III-IV
             O3.3   *Exercitii pentru dezvoltarea indemanarii
             O4.1   -coordonarea segmentelor corpului in actiuni
             O5.1   cu complexitate crescuta              16  S2 XVIII
             O5.2                                XXV-
                  -coordonarea actiunilor in relatie cu un          XXVI
                  partener                         ½XXVII-
                                                1/2
                  -manevrari de obiecte                   XXXIII
             O1.2   *Exercitii pentru dezvoltarea fortei dinamice
             O1.3
Dezvoltarea
                  segmentare, cu invingerea greutatii propriului    8
             O2.2
                  corp
  fortei
                                               S1IV-V
             O3.1                             6
                                               1/2XV-
             O3.3   -Genuflexiuni, flotari, exercitii pentru          1/2XVI
             O4.1   abdomen, pentru brate, pentru picioare,
             O5.1                             2   S2 XIX
                  tractiuni la franghie, transportul ranitului etc
             O5.2
                  *Dezvoltarea rezistentei la eforturi aerobe,
             O1.2   cu cresterea progresiva a duratei
Dezvoltarea rezistentei
             O1.3                             10
             O2.2
                  -alergari in tempo uniform moderat cu durate       S1 V-VI
                                               ½XV-
             O3.1   progresive de la o lectie la alta          8  1/2XVII
             O3.3   -alergari cu tempouri variabile
             O4.1                             2  S2 ½XXV-
                  -alergari repetate pe anumite durate sau          1/2XXVI
             O5.1   distante, alternate cu pauze de revenire
             O5.2
                  incompleta
                  -intreceri de alergare pe distante marite
                  progresiv
                  -jocuri dinamice (Navodul, Ulii si porumbeii)
Planificarea unitatilor clasa a III a – Marian Cirlig

Unitati de          Ob            Continuturi            Nr   Sapt    Obs
invatare           de ref                            ore
               O1.2   *Exercitii pentru mobilitatea articulatiilor
               O1.3                             20
                   coloanei verticale si a articulatiilor coxo-
Mobilitatea si stabilitate


               O2.2
               O3.1
                   femurale                       6  S1 VI-VII
                                                 1/2XVI-
               O3.3   -extensii ale trunchiului din culcat facial, cu      1/2XVII
    articulara
               O4.1   diferite pozitii ale bratelor
               O5.1   -indoiri si extensii ale trunchiului; rasuciri,   14   S2 XX
               O5.2   indoiri laterale ale trunchiului etc simplu si cu     1/2XXVII-
                                                1/2XXXIII
                   obiecte portative
                   *Exercitii pentru stabilitatea articulatiilor
                   umarului, cotului, genunchiului si gleznei
                   -exercitii analitice libere pentru brate si
                   picioare
               O1.2   *Mers cu pasul fandat
baza - mers
Deprinderi
motrice de
               O1.3   *Mers cu pas adugat
               O3.1                             4   S1 I-II
               O3.3
                   *Mersul ghemuit
               O4.1   *Mers cu diferite pozitii ale bratelor
               O5.1
               O5.2
               O1.2   *Alergare cu picioarele intinse inainte
baza alergare
               O1.3
 Deprinderi
 motrice de
                   *Alergare cu schimbare de directie          4   S1 I-II
               O3.1
               O3.3
                   *Alergare cu pasi incrucisati
               O4.1   *Combinatii cu diferite tipuri de mers si
               O5.1   alergare
               O5.2
               O1.2   *Saritura cu desprindere de pe unul si de pe
baza saritura
                                             10
 Deprinderi
               O1.3
 motrice de
                   ambele picioare
               O3.1
               O3.3
                   *Saritura cu trecere peste obstacole joase      4   S1 III
                   *Pasul strengarului                    XVIII
               O4.1                             6   XVIII-
               O5.1   *Saritura la coarda                     XX
               O5.2   *Stafete
               O1.2   *Aruncarea lansata la tinta fixa de pe loc
Dep motrice de
baza aruncare-
               O1.3   *Aruncarea cu o mana la tinta fixa de pe loc
               O3.1
  prindere
               O3.3
                   *Aruncarea la distanta cu o mana si cu doua     14
                   maini                        2   S1 IV
               O4.1
               O5.1   *Prinderea cu doua maini              12   S2 1/2
               O5.2   *Jocuri “Magarusul”                    XXVII-
                                                1/2XXXII
               O1.2   *Deplasari in echilibru in diferite variante pe
de echilibru
Deprinderi
               O1.3                             6
                   suprafete inguste si inaltate progresiv       4  SI VI-VII
               O2.1
               O3.1
                   *Deplasari in echilibru cu intorcerei de 900
                   *Stafete sub forma de intrecere           2   S2 XXI
               O3.3
               O4.1
               O5.1
               O1.2   *Catarare-coborare pe banca de gimnastica
Deprinderi de
               O1.3                             6
                   inclinata
 catarare-
 coborare
               O2.1                             4   SI VII-
               O3.1
                   *Catarare, deplasare laterala si coborare la        VIII
                   scara fixa                      2   S2 XXI
               O3.3
               O4.1   *Parcursuri aplicative in care sunt incluse si
               O5.1   catararea-coborarea
Planificarea unitatilor clasa a III a – Marian Cirlig

Unitati de       Ob            Continuturi           Nr   Sapt    Obs
invatare       de ref                           ore
           O1.2   *Escaladare cu apucare si sprijin pe sezuta    6
de escaladare
 Deprinderi


           O1.3                            4  SI VIII-
                *Stafete si parcursuri aplicative cu            IX
           O2.1
           O3.1
                deprinderile motrice invatate           2  S2 XXII
           O3.3
           O4.1
           O5.1
           O1.2   *Tractiune –impingere simultana si
           O1.3                            6
                alternativa cu bratele din culcat pe banca de
tractiune-impingere
           O2.1                            4  SI X-XII
 Deprinderea de
           O3.1
                gimnastica
                *Tractiuni, apucat reciproc de maini, din     2  S2 XXIV
           O3.3
           O4.1   spozitia stand departat
           O5.1   *Impngeri spate in spate, talpa in talpa,
                *Tractiunea partenerului culcat facial/dorsal
                pe banca de gimnastica
                *Roaba, skandenberg
                *Tractiuni la franghie, in echipe
           O1.2   *Tarare joasa cu brat si picior opus
Deprinderea
           O1.3                            6
                *Tarare pe o latura
 de tarare
           O2.1                            4  SI IV-V
           O3.1
                *Alcatuirea de circuite scurte cu 4-6 statii de
                lucru                       2  S2 XXIII
           O3.3
           O4.1   *Parcursuri aplicative
           O5.1
           O1.2   *Transport de obiecte si aparate usoare,
Deprinderea de
           O1.3                            6
                individual si in perechi              4  SI XI-XII
 transport
           O2.1
           O3.1
                -transportul ranitului in spate
                -transportul ranitului cu scaunelul format din   2  S2 1/2XV
           O3.3
           O4.1   grupe de cate 3-4 elevi
           O5.1   -transportul partenerului “in spate”
                -transportul aparatelor de gimnastica
           O1.3   *Pasul alergator de accelerare
Alergare de
           O2.1                            8
                *Pasul alergator lansat de viteza         6   SI VI-
           O3.2
  viteza
           O3.3
                *Startul din picioare                   VIII
           O4.1   *Startul de jos
                                         2  S2 XXVI
           O5.1   *Intreceri de viteza pe distante de 25 m
           O5.2
           O1.3   *Pasul alergator de semifond
           O2.1                            14
                *Startul din picioare
Alergare de
 rezistenta
           O3.2                            12   SI V-X
           O3.3
                *Alergare de rezistenta combinata cu reprize
                de accelerare                   2    S2
           O4.1                               1/2XXVI-
           O5.1   *Intreceri pe distante de 300-400 m           1/2XXVII
           O5.2

           O1.3   *Scoala sariturii
                                         6  S1 III-V
Saritura in
lungime cu
           O2.1   *Fazele sariturii
           O3.2
  elean
           O3.3
                *Concurs pentru stabilirea campionilor clasei
           O4.1
           O5.1
           O5.2
Planificarea unitatilor clasa a III a – Marian Cirlig

Unitati de         Ob            Continuturi           Nr   Sapt    Obs
invatare         de ref                           ore
             O1.3   *Priza si pozitia initiala
mingii de oina
             O2.1                            4  S1 IV-V
                  *Avantarea
 de pe loc la
 Aruncarea


 distanta        O3.2
             O3.3
                  *Aruncarea azvarlita
             O4.1   *Intreceri de aruncare la distanta
             O5.1
             O5.2

             O1.3   *Cumpana pe un picior
Gimnastica acrobatica
             O2.1                            15  S2 XVIII-
                  *Sfoara                          XXV
             O3.2
             O3.3
                  *Podul de jos
             O4.1   *Stand pe omoplati
             O5.1   *Rulare pe spate
             O5.2   *Rostogolire inainte din ghemuit in ghemuit
                  *Rostogolire inainte din departat in ghemuit
                  *Rostogolire inapoi din ghemuit in departat
                  *Legari de elemente acrobatice

             O1.3   *Variatii cu pasi specifici
ritmico-sportiva
             O2.1   *Balansari de brate
             O3.2
  Gimnastica
             O3.3
                  *Elemente de echilibru-pasee
                  *Intoarcerea cu pasi succesivi          11   S1 IX-
             O4.1                               1/2XIV
             O5.1   *Sarituta dreapta
             O5.2   *Exercitii cu obiecte portative
                  *Pasi de dans clasic si modern
                  *Legaturi de elemente pe fond muzicale
             O1.3   *Pasi aerobici de baza si de legatura
Gimnastica
             O2.1                            11    S1
                  *Structuri de pasi aerobici in 8 timpi, pe fond
 aerobica
             O3.2                               1/2XV-
             O3.3
                  muzica;                          XVII
             O4.1
             O5.1
             O5.2
             O1.3   Minihandbal
             O2.1   *Pasarea cu o mana si prinderea cu doua
             O3.2
             O3.3
                  maini de pe loc si din delpasare
                  *Dribling simplu si multiplu pe loc si in
minihandbal, minifotbal
             O4.1
             O5.1   deplasare
  Minijoc sportiv
             O5.2   *Dribling multiplu printre jaloane
                  *Aruncarea la poarta de pe loc si ca finalizare
                  in urma unui dribling
                  *Asezarea in teren                15    S2
                                              1/2XXVII-
                  Minifotbal                       1/2XXXIV
                  *Lovirea mingii cu piciorul
                  *Conducrea mingii in line dreapta si printre
                  jaloane
                  *Pasa la partener de pe loc
                  *Preluarea pasei de la partener de pe loc
                  *Pasa si preluarea din miscare
Planificarea unitatilor clasa a III a – Marian CirligUnitati de   Ob            Continuturi          Nr   Sapt    Obs
invatare    de ref                          ore
            *Sut la poarta de pe loc
            *Sut la poarta in urma unei preluari
            *Sut la poarta in urma unui dribling printre
            jaloane
            *Joc bilateral
        O1.3  *Materiale necesare jocului de badminton
Badminton
        O2.1  *Lovirea fluturelui cu racheta pe rever si pe  8  S1 V-VIII
        O3.2
        O3.3
            forhend
        O4.1  *Joc bilateral fara fileu si limitari date de
        O5.1  teren
        O5.2
            *Reguli privind desfasurarea jocului de
regulament
Notiuni de
            minihandbal                   4  S1 1/2XIV-
 sportiv
            *Reguli privind desfasurarea jocului de         1/2XV
        O5.1                              S2 XXXII
        O5.2  minifotbal
            *Reguli privind desfasurarea jocului de
            badminton
Planificarea unitatilor clasa a III a – Marian Cirlig            PLANIFICAREA ACTIVITATILOR
               EDUCATIE FIZICA
Data                  ACTIVITATILE                    OBS
     1. Elemente de organizare a activitatii practice sportive
     -Formatia de adunare in linie pe doua randuri
     -Alinierea in linie si in coloana
     -Pozitiile de drepti si pe loc repaus
     2. Elemente ale dezvoltarii fizice armonioase
19 sept
     -Pozitii de baza si derivate
     -Exercitii de influentare analitica a
     aparatului locomotor
     3. Deprinderi motrice de baza
     -Variante de mesrs si alergare invatate
     -Mers cu pasul fandat
     -Alergare cu picioarele intinse inainte
     1. Elemente de organizare a activitatii practice sportive
     -Intoarceri la stanga si la dreapta de pe loc
     -Pornire si oprire din mers
     2. Elemente ale dezvoltarii fizice armonioase
24 sept
     -Exercitii compensatorii si preventive
     instalarii abaterilor de la atitudinea corporala corecta
     3. Deprinderi motrice de baza
     -Mers cu pas adugat
     -Alergare cu schimbare de directie

     1. Elemente de organizare a activitatii practice sportive
     -Formarea si strangerea coloanei de gimnastica cate 4
     2. Elemente ale dezvoltarii fizice armonioase
     -Complexe de dezvoltare fizica libere, cu
     obiecte portative, cu / fara fond muzical
26 sept
     -Exerciţii pentru reglarea ritmului respirator
     in efort
     3. Deprinderi motrice de baza
     -Mersul ghemuit
     -Mers cu diferite pozitii ale bratelor
     -Alergare cu pasi incrucisati
     -Combinatii cu diferite tipuri de mers si alergare
     1. Elemente de organizare a activitatii practice sportive
     -Sarcina secundara de invatare – Pornire si oprire din mers; formarea
     si strangerea coloanei de gimnastica cate 4
     2. Calitati motrice de baza
     -Viteza: reactia la stimuli vizuali, auditivi si tactili, executie in actiuni
     motrice variate
     -Indemanare: coordonarea segmentelor corpului in actiuni cu
1 oct
     complexitate crescuta
     3. Depinderi motrice de baza
     -Saritura
     *Saritura cu desprindere de pe unul si de pe ambele picioare
     *Pasul strengarului
     4. Deprinderi sportive elementare
     -Saritura in lungime cu elan
     *Scoala sariturii
Planificarea unitatilor clasa a III a – Marian Cirlig

Data                ACTIVITATILE                  OBS
     1. Elemente de organizare a activitatii practice sportive
     -Sarcina secundara de invatare – Pornire si oprire din mers; formarea
     si strangerea coloanei de gimnastica cate 4
     2. Calitati motrice de baza
     -Viteza: deplasare pe directii si distante variate
     -Indemanarea:-coordonarea actiunilor in relatie cu un partener
     manevrari de obiecte
3 oct
     3. Depinderi motrice de baza
     -Saritura
     *Saritura cu trecere peste obstacole joase
     *Saritura la coarda
     4. Deprinderi sportive elementare
     -Saritura in lungime cu elan
     *Fazele sariturii
     Evaluare – Complex de dezvoltare fizica
     1. Calitati motrice de baza
     -Sarcina secundara de invatare – viteza si indemanarea
     -Forta: genuflexiuni, flotari, exercitii pentru abdomen, pentru brate,
     pentru picioare
     2. Depinderi motrice de baza
     -Aruncare-prindere
8 oct
     *Aruncarea lansata la tinta fixa de pe loc
     *Aruncarea cu o mana la tinta fixa de pe loc
     3. Deprinderi motrice utilitar-aplicative
     -Tarare: tarare joasa cu brat si picior opus
     4. Deprinderi sportive elementare
     -Saritura in lungime cu elan
     *Fazele sariturii
     -Aruncarea mingii de oina
     1. Calitati motrice de baza
     -Sarcina secundara de invatare – viteza si indemanarea
     -Forta: tractiuni la franghie, transportul ranitului
     2. Depinderi motrice de baza
     -Aruncare-prindere
     *Aruncarea la distanta cu o mana si cu doua maini
10 oct
     *Prinderea cu doua maini
     *Jocuri “Magarusul”
     3. Deprinderi motrice utilitar-aplicative
     -Tarare: tarare pe o latura
     4. Deprinderi sportive elementare
     -Saritura in lungime cu elan*Stabilirea campionilor clasei
     -Aruncarea mingii de oina
     5. Joc spotiv: badminton
     1. Calitati motrice de baza
     -Sarcina secundara de invatare – forta
     -Rezistenta:
     *Dezvoltarea rezistentei la eforturi aerobe,
     cu cresterea progresiva a duratei
15 oct
     -alergari in tempo uniform moderat cu durate progresive de la o lectie
     la alta
     -alergari cu tempouri variabile
     2. Deprinderi motrice utilitar-aplicative
     -Tarare:
     *Alcatuirea de circuite scurte cu 4-6 statii de lucru
     *Parcursuri aplicative
Planificarea unitatilor clasa a III a – Marian Cirlig

Data                  ACTIVITATILE                     OBS
     3. Deprinderi sportive elementare
     -Sarcina secundara de invatare – saritura in lungime cu elan;
     aruncarea mingii de oina
     -Alergare de rezistenta
     *Pasul alergator de semifond
     *Startul din picioare
     4. Joc sportiv: badminton
     1. Calitati motrice de baza
     -Sarcina secundara de invatare – forta
     -Rezistenta:
     *alergari repetate pe anumite durate sau distante, alternate cu pauze
     de revenire incompleta
     *intreceri de alergare pe distante marite progresiv
     *jocuri dinamice (Navodul, Ulii si porumbeii)
17 oct
     2. Deprinderi motrice utilitar-aplicative
     -Tarare*Parcursuri aplicative
     3. Deprinderi sportive elementare
     -Sarcina secundara de invatare – saritura in lungime cu elan:
     aruncarea mingii de oina
     -Alergare de rezistenta
     *Alergare de rezistenta combinata cu reprize de accelerare
     *Intreceri pe distante de 300-400 m
     4. Joc sportiv: badminton
     1. Calitati motrice de baza
     -Sarcina secundara de invatare – rezistenta
     -Mobilitatea si stabilitate articulara
     *Exercitii pentru mobilitatea articulatiilor
     coloanei verticale si a articulatiilor coxo-femurale
     #extensii ale trunchiului din culcat facial, cu diferite pozitii ale bratelor
     #indoiri si extensii ale trunchiului; rasuciri, indoiri laterale ale trunchiului
     etc simplu si cu obiecte portative
22 oct
     2. Deprinderi motrice utilitar-aplicative
     -Echilibrul:
     *Deplasari in echilibru in diferite variante pe suprafete inguste si
     inaltate progresiv
     3. Deprinderi sportive elementare
     -Sarcina secundara de invatare – alergare de rezistenta
     -Alergare de viteza:
     *Pasul alergator de accelerare*Pasul alergator lansat de viteza
     4. Joc sportiv: badminton
     1. Calitati motrice de baza
     -Sarcina secundara de invatare – rezistenta
     -Mobilitatea si stabilitate articulara
     *Exercitii pentru stabilitatea articulatiilor umarului, cotului, genunchiului
     si gleznei
     #exercitii analitice libere pentru brate si picioare
     2. Deprinderi motrice utilitar-aplicative
24 oct
     -Echilibrul:
     *Deplasari in echilibru cu intorcerei de 900
     *Stafete sub forma de intrecere
     3. Deprinderi sportive elementare
     -Sarcina secundara de invatare – alergare de rezistenta
     -Alergare de viteza:
     *Startul: din picioare si de jos
     Evaluare – Aruncarea mingii de oina de pe loc
Planificarea unitatilor clasa a III a – Marian Cirlig

Data                 ACTIVITATILE                 OBS
     1. Calitati motrice de baza
     -Sarcina secundara de invatare – mobilitate si stabilitate articulara
     2. Deprinderi motrice utilitar-aplicative
     -Echilibru: parcursuri aplicative cu deprinderile motrice insusite
5 nov
     -Catarare-coborare:
     *Catarare-coborare pe banca de gimnastica inclinata
     3. Deprinderi sportive elementare
     -Sarcina secundara de invatare – alergare de rezistenta, de viteza
     4. Joc sportiv: badminton
     1. Calitati motrice de baza
     -Sarcina secundara de invatare – mobilitate si stabilitate articulara
     2. Deprinderi motrice utilitar-aplicative
     -Echilibru: parcursuri aplicative cu deprinderile motrice insusite
7 nov
     -Catarare-coborare: Catarare, deplasare laterala si coborare la scara
     fixa
     3. Deprinderi sportive elementare
     -Sarcina secundara de invatare – alergare de rezistenta, de viteza
     4. Joc sportiv: badminton
     1. Deprinderi motrice utilitar-aplicative
     -Catarare-coborare: Parcursuri aplicative in care sunt incluse si
     catararea-coborarea
12 nov
     -Escaladare
     *Escaladare cu apucare si sprijin pe sezuta
     3. Deprinderi sportive elementare
     -Sarcina secundara de invatare – alergare de rezistenta, de viteza
     4. Joc sportiv: badminton
     1. Deprinderi motrice utilitar-aplicative
     -Catarare-coborare. Escaladare
14 nov
     *Parcursuri aplicative in care sunt incluse si catararea-coborarea
     2. Deprinderi sportive elementare
     -Sarcina secundara de invatare – alergare de rezistenta, de viteza
     3. Joc sportiv: badminton
     1. Deprinderi motrice utilitar-aplicative
     -Tractiune –impingere simultana si alternativa cu bratele din culcat pe
     banca de gimnastica
     -Escaladare – parcursuri aplicative
19 nov
     2. Deprinderi sportive elementare
     -Sarcina secundara de invatare – alergare de rezistenta
     -Gimnastica ritmico-sportiva
     *Variatii cu pasi specifici
     Evaluare – Alergare de viteza 25 m
     1. Deprinderi motrice utilitar-aplicative
     -Tractiuni, apucat reciproc de maini, din spozitia stand departat
     2. Deprinderi sportive elementare
     -Sarcina secundara de invatare – alergare de rezistenta
21 nov
     -Gimnastica ritmico-sportiva
     *Balansari de brate
     *Elemente de echilibru-pasee
Planificarea unitatilor clasa a III a – Marian CirligData                   ACTIVITATILE                  OBS
       1. Deprinderi motrice utilitar-aplicative
       -Impngeri spate in spate, talpa in talpa
       -Tractiunea partenerului culcat facial/dorsal pe banca de gimnastica
26,28 nov
       2. Deprinderi sportive elementare
       -Sarcina secundara de invatare – alergare de rezistenta
       -Gimnastica ritmico-sportiva
       *Intoarcerea cu pasi succesivi
       *Sarituta dreapta

       1. Deprinderi motrice utilitar-aplicative
       -Tractiunea partenerului culcat facial/dorsal pe banca de gimnastica
3 dec
       -Transportul ranitului in spate
       2. Deprinderi sportive elementare
       -Gimnastica ritmico-sportiva
       *Exercitii cu obiecte portative
       1. Deprinderi motrice utilitar-aplicative
       -Tractiune-impingere
       *Roaba, skandenberg
       *Tractiuni la franghie, in echipe
5 dec
       -Transport
       *Transportul ranitului cu scaunelul in grupe formate din 3-4 elevi
       2. Deprinderi sportive elementare
       -Gimnastica ritmico-sportiva
       *Pasi de dans clasic
       1. Deprinderi motrice utilitar-aplicative
       -Tractiune-impingere
10 dec
       *transportul partenerului “in spate”
       2. Deprinderi sportive elementare
       -Gimnastica ritmico-sportiva
       *Pasi de dans clasic
       1. Deprinderi motrice utilitar-aplicative
       -Tractiune-impingere
12 dec
       *transportul aparatelor de gimnastica
       2. Deprinderi sportive elementare
       -Gimnastica ritmico-sportiva
       *Pasi de dans modern
       1. Deprinderi motrice utilitar-aplicative
17, 20 dec
       -Parcursuri aplicative ce contin deprinderile motrice utilitar-aplicative
       2. Deprinderi sportive elementare
       -Gimnastica ritmico-sportiva
       *Legari de elemente de gimnastica ritmico-sportiva

       1. Deprinderi motrice utilitar-aplicative
       -Parcursuri aplicative ce contin deprinderile motrice utilitar-aplicative
7 ian
       2. Deprinderi sportive elementare
       -Gimnastica ritmico-sportiva
       *Legari de elemente de gimnastica ritmico-sportiva
       1. Deprinderi motrice utilitar-aplicative
       -Parcursuri aplicative ce contin deprinderile motrice utilitar-aplicative
9 ian
       2. Notiuni de regulament sportiv
       Evaluare – Complex de exercitii pe fond muzical
Planificarea unitatilor clasa a III a – Marian Cirlig

Data                   ACTIVITATILE                    OBS
       1. Notiuni de regulament sportiv
       Evaluare – Complex de exercitii pe fond muzical
14 ian
       1. Calitati motice de baza
       -Forta
       *Genuflexiuni, flotari, exercitii pentru abdomen, pentru brate, pentru
16, 21 ian
       picioare, tractiuni la franghie, transportul ranitului etc
       -Rezistenta
       *alergari repetate pe anumite durate sau distante, alternate cu pauze
       de revenire incompleta
       2. Deprinderi sportive elementare
       -Gimnastica aerobica
       Pasi aerobici de baza si de legatura
       1. Calitati motice de baza
       -Rezistenta
       *alergari repetate pe anumite durate sau distante, alternate cu pauze
       de revenire incompleta
       -Mobilitate si stabilitate articulara
23 ian
       *Exercitii pentru stabilitatea articulatiilor umarului, cotului, genunchiului
       si gleznei
       -exercitii analitice libere pentru brate si picioare
       2. Deprinderi sportive elementare
       -Gimnastica aerobica
       *structuri de pasi aerobici in 8 timpi, pe fond muzical
       1. Calitati motice de baza
       -Rezistenta
       *alergari repetate pe anumite durate sau distante, alternate cu pauze
       de revenire incompleta
       -Mobilitate si stabilitate articulara
28, 30 ian
       *Exercitii pentru stabilitatea articulatiilor umarului, cotului, genunchiului
       si gleznei
       -exercitii analitice libere pentru brate si picioare
       -Saritura
       *Sarituri la coarda
       2. Deprinderi sportive elementare
       -Gimnastica aerobica
       *structuri de pasi aerobici in 8 timpi, pe fond muzical
                      S E M E S T R U L II
       1. Calitati motice de baza
       -Viteza: reactia la stimuli vizuali, auditivi si tactili, executie in actiuni
       motrice variate
       -Indemanare: coordonarea segmentelor corpului in actiuni cu
11 feb
       complexitate crescuta
       2. Deprinderi motrice de baza
       *Saritura la coarda
       3. Deprinderi sportive elementare
       -Gimnastica acrobatica
       *cumpana pe un picior
       1. Calitati motice de baza
       -Viteza: reactia la stimuli vizuali, auditivi si tactili, executie in actiuni
13 feb
       motrice variate
       -Indemanare: coordonarea segmentelor corpului in actiuni cu
       complexitate crescuta
Planificarea unitatilor clasa a III a – Marian Cirlig

Data                  ACTIVITATILE                    OBS
      2. Deprinderi motrice de baza
      *Saritura la coarda
      3. Deprinderi sportive elementare
      -Gimnastica acrobatica
      *sfoara
      1. Calitati motrice de baza
      -Forta: skandenberg, genuflexiuni, flotari, tractiuni la funie
      2. Deprinderi motrice de baza
18 feb
      *Saritura la coarda
      3. Deprinderi sportive elementare
      -Gimnastica acrobatica
      *podul de jos
      1. Calitati motrice de baza
      -Forta: skandenberg, genuflexiuni, flotari, tractiuni la funie
      2. Deprinderi motrice de baza
20 feb
      *Saritura la coarda
      3. Deprinderi sportive elementare
      -Gimnastica acrobatica
      *Stand pe omoplati
      1. Calitati motrice de baza
      -Mobilitate si stabilitate articulara
      *Exercitii pentru stabilitatea articulatiilor umarului, cotului, genunchiului
      si gleznei
25 feb
      -exercitii analitice libere pentru brate si picioare
      2. Deprinderi motrice de baza
      *sarcina secundara de invatare – saritura la coarda
      3. Deprinderi sportive elementare
      -Gimnastica acrobatica
      *Rulare pe sapate
      1. Calitati motrice de baza
      -Mobilitate si stabilitate articulara
      *Exercitii pentru stabilitatea articulatiilor umarului, cotului, genunchiului
      si gleznei
27 feb
      -exercitii analitice libere pentru brate si picioare
      2. Deprinderi motrice de baza
      *sarcina secundara de invatare – saritura la coarda
      3. Deprinderi sportive elementare
      -Gimnastica acrobatica
      *rostogolire inainte din ghemuit in ghemuit
      1. Deprinderi utilitar-aplicative
      -Sarcina secundara de invatare - Echilibru:
      *Deplasari in echilibru in diferite variante pe suprafete inguste si
      inaltate progresiv
3 martie
      -Sarcina secundara de invatare – Catarare / coborare
      *Parcursuri aplicative in care sunt incluse si catararea-coborarea
      2. Deprinderi sportive elementare
      -Gimnastica acrobatica
      *rostogolire inainte din departat in ghemuit
Planificarea unitatilor clasa a III a – Marian CirligData                     ACTIVITATILE                OBS
         1. Deprinderi utilitar-aplicative
         -Sarcina secundara de invatare - Echilibru:
         *Deplasari in echilibru in diferite variante pe suprafete inguste si
         inaltate progresiv
5 martie
         -Sarcina secundara de invatare – Catarare / coborare
         *Parcursuri aplicative in care sunt incluse si catararea-coborarea
         2. Deprinderi sportive elementare
         -Gimnastica acrobatica
         *rostogolire inapoi din ghemuit in departat

         1. Deprinderi utilitar-aplicative
         -Sarcina secundara de invatare – Escaladare
10 , 12 amrtie
         *Stafete si parcursuri aplicative cu deprinderile motrice invatate
         2. Deprinderi sportive elementare
         -Gimnastica acrobatica
         *legari de elemente acrobatice


         1. Deprinderi utilitar-aplicative
17, 19 martie
         -Sarcina secundara de invatare – Tarare
         *Stafete si parcursuri aplicative cu deprinderile motrice invatate
         2. Deprinderi sportive elementare
         -Gimnastica acrobatica
         *legari de elemente acrobatice
         1. Deprinderi utilitar-aplicative
24, 26 martie
         -Sarcina secundara de invatare – tractiune / impingere
         *Stafete si parcursuri aplicative cu deprinderile motrice invatate
         2. Deprinderi sportive elementare
         -Gimnastica acrobatica
         *legari de elemente acrobatice
         1. Deprinderi utilitar-aplicative
         -Sarcina secundara de invatare – transport
martie
 31
         *Stafete si parcursuri aplicative cu deprinderile motrice invatate
         Evaluare – Legari de elemente acrobatice
         1. Calitati motrice de baza
         -Viteza si indemanare:
         *Exercitii pentru dezvoltarea indemanarii
2 aprilie
         -coordonarea segmentelor corpului in actiuni cu complexitate crescuta
         -coordonarea actiunilor in relatie cu un partener
         -manevrari de obiecte
         2. Deprinderi sportive elementare
         -Alergare de viteza
         1. Calitati motrice de baza
         -Viteza si indemanare:
         *Exercitii pentru dezvoltarea indemanarii
7 aprilie
         -coordonarea segmentelor corpului in actiuni cu complexitate crescuta
         -coordonarea actiunilor in relatie cu un partener
         -manevrari de obiecte
         2. Deprinderi sportive elementare
         -Alergare de viteza
         Evaluare – Sustinerea probelor din SNSE – alergare de viteza
Planificarea unitatilor clasa a III a – Marian Cirlig

Data                       ACTIVITATILE                    OBS
           1. Calitati motrice de baza
           -Rezistenta
           *Exercitii pentru dezvoltarea rezistentei
9 aprilie           -intreceri de alergare pe distante marite progresiv
           -jocuri dinamice (Navodul, Ulii si porumbeii)
           2. Deprinderi sportive elementare
           -Alergare de rezistenta
           Evaluare – Sustinerea probelor din SNSE – extensii ale trunchiului
           din culcat facial
           1. Calitati motrice de baza
           -Rezistenta
           *Exercitii pentru dezvoltarea rezistentei
           -intreceri de alergare pe distante marite progresiv
14 aprilie
           -jocuri dinamice (Navodul, Ulii si porumbeii)
           2. Deprinderi sportive elementare
           -Alergare de rezistenta
           Evaluare – Sustinerea probelor din SNSE
           *extensii ale trunchiului din asezat
           *alergare de durata
           1. Calitati motrice de baza
           -Viteza si indemanare
           *Exercitii pentru dezvoltarea indemanarii
           -coordonarea segmentelor corpului in actiuni cu complexitate crescuta
           -coordonarea actiunilor in relatie cu un partener
           -manevrari de obiecte
           -Mobilitate si stabilitate articulara
           *Exercitii pentru stabilitatea articulatiilor umarului, cotului, genunchiului
16, 21, 23 aprilie
           si gleznei
           -exercitii analitice libere pentru brate si picioare
           2. Deprinderi motrice de baza
           -Aruncare-prindere
           *Aruncarea la distanta cu o mana si cu doua maini
           *Prinderea cu doua maini
           *Jocuri “Magarusul”
           3. Deprinderi sportive- elementare
           -Minihandbal
           *Pasarea cu o mana si prinderea cu doua maini de pe loc si din
           delpasare
           -Minifotbal
           *Lovirea mingii cu piciorul
           *Conducrea mingii in linie dreapta si printre jaloane
           1. Calitati motrice de baza
           -Viteza si indemanare
           *Exercitii pentru dezvoltarea indemanarii
           -coordonarea segmentelor corpului in actiuni cu complexitate crescuta
5, 7 mai
           -coordonarea actiunilor in relatie cu un partener
           -manevrari de obiecte
           *Exercitii pentru stabilitatea articulatiilor umarului, cotului, genunchiului
           si gleznei
           -exercitii analitice libere pentru brate si picioare
Planificarea unitatilor clasa a III a – Marian CirligData                   ACTIVITATILE                    OBS
       2. Deprinderi motrice de baza
       -Aruncare-prindere
       *Aruncarea la distanta cu o mana si cu doua maini
       *Prinderea cu doua maini
       *Jocuri “Magarusul”
       3. Deprinderi sportive- elementare
       -Minihandbal
       *Dribling simplu si multiplu pe loc si in deplasare
       -Minifotbal
       *Pasa la partener de pe loc
       Evaluare – Sustinerea probelor din SNSE
       *ridicari ale picioarelor din culcat dorsal
       *sarituri la coarda, succesive, pe un picior pe loc
       1. Calitati motrice de baza
       -Viteza si indemanare
       *Exercitii pentru dezvoltarea indemanarii
       -coordonarea segmentelor corpului in actiuni cu complexitate crescuta
       -coordonarea actiunilor in relatie cu un partener
       -manevrari de obiecte
       *Exercitii pentru stabilitatea articulatiilor umarului, cotului, genunchiului
       si gleznei
       -exercitii analitice libere pentru brate si picioare
       2. Deprinderi motrice de baza
12, 14 mai
       -Aruncare-prindere
       *Aruncarea la distanta cu o mana si cu doua maini
       *Prinderea cu doua maini
       *Jocuri “Magarusul”
       3. Deprinderi sportive- elementare
       -Minihandbal
       *Dribling multiplu printre jaloane
       *Aruncarea la poarta de pe loc si ca finalizare in urma unui dribling
       -Minifotbal
       *Preluarea pasei de la partener de pe loc
       *Pasa si preluarea din miscare
       Evaluare – Sustinerea probelor din SNSE
       *ridicari de trunchi din culcat dorsal
       *sarituri la coarda, alternativ, cu deplasare
       1. Calitati motrice de baza
       -Viteza si indemanare
       *Exercitii pentru dezvoltarea indemanarii
       -coordonarea segmentelor corpului in actiuni cu complexitate crescuta
       -coordonarea actiunilor in relatie cu un partener
       -manevrari de obiecte
19, 21 mai
       *Exercitii pentru stabilitatea articulatiilor umarului, cotului, genunchiului
       si gleznei
       -exercitii analitice libere pentru brate si picioare
       2. Deprinderi motrice de baza
       -Aruncare-prindere
       *Aruncarea la distanta cu o mana si cu doua maini
       *Prinderea cu doua maini
       *Jocuri “Magarusul”
Planificarea unitatilor clasa a III a – Marian Cirlig


Data                 ACTIVITATILE           OBS
      3. Deprinderi sportive- elementare
      -Minihandbal
      *Dribling multiplu printre jaloane
      *Asezarea in teren; joc bilateral
      -Minifotbal
      *Sut la poarta de pe loc
      *Sut la poarta in urma unei preluari
      Evaluare – Sustinerea probelor din SNSE
      *saritura in lungime de pe loc
      *structuri complexe de forta
      1. Deprinderi motrice de baza
      -Aruncare-prindere
      *Aruncarea la distanta cu o mana si cu doua maini
      *Prinderea cu doua maini
      *Jocuri “Magarusul” etc.
      2. Deprinderi sportive- elementare
26,28 mai
      -Minihandbal
      *Dribling multiplu printre jaloane
      *joc bilateral
      -Minifotbal
      *Sut la poarta in urma unui dribling printre jaloane
      *Joc bilateral
      Evaluare – Sustinerea probelor din SNSE
      *saritura la coarda, alternativ, cu deplsare
      *aruncari la tinta verticala
      1. Deprinderi sportive- elementare
2 iunie
      Evaluare – legari de elemente tehnice din jocul sportiv
      Evaluare – Sustinerea probelor din SNSE
      *tractiuni la banca de gimnastica
      1. Deprinderi sportive- elementare
4, 9, 11
      -Minihandbal, minifotbal
 iunie
      *Joc bilateral
Planificarea unitatilor clasa a III a – Marian Cirlig

                    Anexe                EDUCATIE FIZICA


                Dragul meu prieten,   In cadrul orelor de educatie fizica, vei afla si vei actiona
sub indrumarea mea, pentru a-ti forma deprinderi si obisnuinte
si acumula cunostinte referitoare la:
   Semne obiective si subiective ale starii de sanatate
- limitele normale ale functiilor vitale in repaus si in efort
(frecventa cardiaca si respiratorie, capacitatea vitala)
- robustetea si vigoarea fizica
- vioiciune si dorinta de miscare (joaca)
- rezistenta la solicitarile programului scolar
- somn odihnitor
- pofta de mancare
- daca ai sau nu probleme de sanatate
   Factori care pot influenta starea de sanatate
- programul zilnic de activitate, destindere si odihna
- regimul alimentar
- igiena mediului ambiant (locuinta, clasa, loc de joaca)
- igiena corporala si a vestimantatiei
- agentii naturali (temperatura, curenti de aer etc)
- accidentarile
   Reguli de igiena personala in practicarea exercitiilor fizice
- folosirea unui echipament specific, adaptat corect conditiilor in
care se desfasoara activitatea si utilizat numai la aceasta
- dezechiparea dupa fiecare activitate practica si spalarea
echipamentului la domiciliu
- depozitarea si transportul echipamentului sportiv in saculeti,
sacose sau pungi de plastic special destinate acestuia
- spalarea cel putin a mainilor, a fetei si a gatului dupa fiecare
activitate utilizand sapunul si prosopelul existente in trusa
personala
- sacosa trebuie sa contina: echipamentul sportiv (tenisi, pantofi
sport, terning- daca este cazul, tricou – in functi e de anotimp,
sort sau pantalon trening)
Planificarea unitatilor clasa a III a – Marian Cirlig
   Cauzele care pot genera accidente in orele de educatie
    fizica

1. Daca simti ca starea ta de sanatate se inrautateste
(tempetatura, ameteli, greturi, senzatii de voma, sufocare,
durerii ale unor parti ale corpului etc) pe parcursul desfasurarii
orei de educatie fizica, nu fi timid si anunta-ma !
2. Trebuie sa ai incaltaminte cu aderenta la suprafta pe care se
lucreaza pentru ca altfel se pot produce dezechilibrari, caderi
etc) !
3. Refuza sa folosesti suprafete de lucru denivelate sau alunecoase
4. Inlatura (daca este posibil) obstacolele din suprafata de lucru
sau de pe marginile acesteia !
5. Verifica stabilitatea aparatelor de gimnastica pe care lucrezi !
6. Verifica daca pe aparatele cu care lucrezi sunt asperitati,
aschii sau elemente ce te pot taia sau intepa !
7. Nu realiza exercitii mai dificile daca nu ai pregatit suficient
organismul pentru efort (in special elasticitatea musculaturii si
mobilitatea articulatiilor); aminteste-ti ce lucram la fiecare ora
primele 10 minute !
8. Fii atent cand apuci un obiect, deoarece il poti scapa si te poti
rani sau poti rani pe altii !
9. Respecta numai directiile de alergare date de mine !
10.Respecta distana fata de colegii ati pentru a nu-i lovi !
11.Respecta regulile de sesfasurare a intrecerilor sportive !
12.Nu folosi materialul didactic decat atunci cand ti se da
comanda si in scopurile spuse de mine !
13.Nu te urca pe aparatele de gimnastica decat sub
supravegherea mea !
14. Daca, din motive obiective, voi intarzia de la ora, asteapa in
formatie, in pozitia „pe loc repaus”:
15. La orele de educatie fizica se lucreaza numai in echipament
sportiv. Lipsa echipamentului sportiv duce la absenta de la
respectiva ora de curs.
16. Inainte si dupa ora de curs se realizeaza echiparea si
dezechipare; dupa ora de curs (daca exista conditii meteo ce fac
posibil acest lucru), ia prosopul si sapunul si mergi de spala fata,
gatul, urechile si mainile – la bidonul cu robinet !
Planificarea unitatilor clasa a III a – Marian Cirlig
                 PROCES VERBAL      Incheiat azi 18 sept 2005 in cadrul orei de
             educatie fizica
     a elevilor clasei a III a la Scoala Radovanu
  Sunt prezenti _____elevi din ____inscrisi conform
tabelului anexat.
  In cadrul primei ore de educatie fizica se prezinta
de catre catre cadrul didactic urmatoarele aspecte:
    Semne obiective si subiective ale starii de sanatate
    Factori care pot influenta starea de sanatate
    Reguli de igiena personala in practicarea exercitiilor fizice
    Cauzele care pot genera accidente in orele de educatie
    fizica
   Dupa citirea materialelor se discuta pe marginea
acestora, insistandu-se in special pe cauzele care pot
genera accidente in orele de educatie fizica.
   Pentru a verifica daca elevii au inteles, se poarta
discutii cu elevii si se aplica un chestionar.
   In finalul activitatii elevii semneaza tabelul
alaturat ca au luat cunoastinta de regulile ce trebuie
respectate in aceste ore.
                          Institutor,
Planificarea unitatilor clasa a III a – Marian Cirlig
              Tabel Nominal
       cu elevii clasei a III a ce au participat la
    instructajul privind desfasurarea orelor de educatie
               fizicaNr       Nume si prenume             Semnatura  Obs
crt                            parinte
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Planificarea unitatilor clasa a III a – Marian Cirlig
                 Materiale necesare
               in orele de educatie fizica

   1. Sfoara        - 10 m
   2. Sfoara scurta    - 2-3 m
   3. Sticle din plastic umplute cu nisip
   4. Dopuri gaurite (de sticle de plastic) in care s-a
introdus si innodat un capa de sfoara (in grupe de
doua)
   5. Tub de plastic reunit la capete printr-un stift
introdus in cele doua orificii, devine cerc
   6. Obstacole din fier beton, de inaltimi si
dimensiuni diferite
   7. Bidoane de uleiuri auto de 1, 3, 4 litri umplute
cu apa sau nisip _ obiecte de transport, repere etc
   8. Fluier
   9. Ruleta
   10. Cronometru
   11. Mingi fotbal
   12. Mingi handbal
   13. Mingi baschet

								
To top