KL by i552bp

VIEWS: 0 PAGES: 5

									                                   PROGRAM SEPARUH MASA
                                    PROGRAM DIPLOMA
                                    Semester I, Sesi 2011/2012

Kursus        :         Diploma Kejuruteraan Mekanikal                                 Bilik Kuliah :
Semester       :         Tahun 1
Pusat Pembelajaran :          Kuala Lumpur                                          Tarikh Kemaskini : 17 April 2011

                                      Sabtu                       Ahad
  Minggu        Tarikh    830-1030 1100-1300         1400-16001630-1830 2000-2200 0830-1030 1100-1300 1400-1600 1630-1830
  Minggu 1      11-12 Jun   Kur. Kemahiran Belajar        DDJ 1203 DDJ 1203       DDS 1413 DDS 1413 DDS 1413 DDS 1413
  Minggu 2      18-19 Jun                     DDS 1012 DDS 1012       DDJ 1203 DDJ 1203 DDJ 1203 DDJ 1203
  Minggu 3      25-26 Jun                     DDS 1413 DDS 1413 DDS 1413    Woksyop Welding (DDJ 1912) - Blok M
  Minggu 4       2-3 Julai                     DDJ 1203 DDJ 1203       DDS 1012 DDS 1012 DDS 1012
  Minggu 5      9-10 Julai                     DDS 1413 DDS 1413         Woksyop Automotif (DDJ 1912) - Blok M
  Minggu 6      16-17 Julai                    DDS 1012 DDS 1012       DDJ 1203 DDJ 1203 DDJ 1203 DDJ 1203
  Minggu 7      23-24 Julai                    DDS 1413 DDS 1413         Woksyop Air-cond (DDJ 1912) - Blok M
  Minggu 8      30-31 Julai                    DDJ 1203 DDJ 1203       DDS 1012 DDS 1012 DDS 1012
  Minggu 9       6-7 Ogos                     DDS 1413 DDS 1413          Woksyop Larik (DDJ 1912) - Blok M
  Minggu 10     13-14 Ogos                     DDS 1012 DDS 1012       DDS 1413 DDS 1413 DDS 1413
  Minggu 11     20-21 Ogos                     DDJ 1203 DDJ 1203          Woksyop Milling (DDJ 1912) - Blok M
  Minggu 12     27-28 Ogos                            HARI RAYA AIDILFITRI
  Minggu 13      3-4 Sept                     DDS 1413 DDS 1413 DDS 1413 DDS 1012 DDS 1012
  Minggu 14      10-11 Sept                     DDJ 1203 DDJ 1203       DDJ 1203 DDJ 1203 DDJ 1203
  Minggu 15      17-18 Sept                     DDS 1413 DDS 1413            Amali Kimia (DDS 1413)
           19 Sept - 2 Okt                           Minggu Ulangkaji
           3 Oct - 23 Okt                         Minggu Peperiksaan Akhir
Catatan :     - Kursus Kemahiran Belajar (untuk pelajar baru sahaja) akan diadakan secara berpusat untuk pusat pembelajaran Johor Bahru (01), Kuala Lumpur (04)
          dan Pulau Pinang (03).
          - Kursus Kemahiran Belajar untuk pusat pembelajaran selain di atas akan dijalankan mengikut kesesuaian jadual waktu yang disediakan sebelum
           kuliah bermula.
Nota Penting : Sila catatkan tarikh penggunaan makmal / bengkel pada jadual waktu yang disediakan (matapelajaran yang memerlukan penggunaan makmal/bengkel)
Nota : Rangka Kuliah Sabtu & Ahad


   KOD MP      KOD SETARA       NAMA MATA PELAJARAN              NAMA PENSYARAH                        NO. TELEFON / E-MAIL
  DDS 1012                 Geometri &Trigonometri
  DDS 1413                 Kimia
  DDJ 1203                 Statik
  DDJ 1912      DDJ 1902       Teknologi Woksyop I
PENYELARAS                  Samsol Faizal Anis

NO. TELEFON / EMAIL             03-26154877 @ 0123009124 / samsol@ ic.utm.my

NO. BILIK                  F 306 R (UTM International Campus , KL)
                                   PROGRAM SEPARUH MASA
                                    PROGRAM DIPLOMA
                                    Semester I, Sesi 2011/2012

Kursus        :         Diploma Kejuruteraan Mekanikal                                 Bilik Kuliah :
Semester       :         Tahun 2
Pusat Pembelajaran :          Kuala Lumpur                                          Tarikh Kemaskini : 17 April 2011

                                 Sabtu                         Ahad
  Minggu        Tarikh      830-1030 1100-1300 1400-1600       1630-1830 2000-2200 0830-1030 1100-1300 1400-1600 1630-1830
  Minggu 1      11-12 Jun     Kur. Kemahiran Belajar DDJ 2003      DDJ 2003       DDJ 2403 DDJ 2403 DDJ 2403
  Minggu 2      18-19 Jun                DDS 1212      DDS 1212       DDJ 2003 DDJ 2003 DDJ 2003
  Minggu 3      25-26 Jun                DDJ 2403      DDJ 2403       DDJ 2512 DDJ 2512 DDJ 2512 DDJ 2512
  Minggu 4       2-3 Julai                DDJ 2003      DDJ 2003       DDS 1212 DDS 1212 DDS 1212
  Minggu 5      9-10 Julai                DDJ 2403      DDJ 2403       DDJ 2512 DDJ 2512 DDJ 2512 DDJ 2512
  Minggu 6      16-17 Julai               DDS 1212      DDS 1212       DDJ 2003 DDJ 2003 DDJ 2003
  Minggu 7      23-24 Julai               DDJ 2403      DDJ 2403       DDJ 2512 DDJ 2512 DDJ 2512
  Minggu 8      30-31 Julai               DDJ 2003      DDJ 2003       DDS 1212 DDS 1212 DDS 1212
  Minggu 9       6-7 Ogos                DDJ 2403      DDJ 2403       DDJ 2512 DDJ 2512 DDJ 2512
  Minggu 10     13-14 Ogos                DDS 1212      DDS 1212       DDJ 2403 DDJ 2403 DDJ 2403
  Minggu 11     20-21 Ogos                DDJ 2003      DDJ 2003       DDJ 2003 DDJ 2003
  Minggu 12     27-28 Ogos                            HARI RAYA AIDILFITRI
  Minggu 13      3-4 Sept                     DDJ 2403 DDJ 2403       DDJ 2403 DDJ 2403 DDJ 2403
  Minggu 14      10-11 Sept                     DDJ 2003 DDJ 2003       DDJ 2003 DDJ 2003 DDJ 2003
  Minggu 15      17-18 Sept                     DDS 1212 DDS 1212       DDJ 2403 DDJ 2403
           19 Sept - 2 Okt                           Minggu Ulangkaji
           3 Oct - 23 Okt                         Minggu Peperiksaan Akhir
Catatan :     - Kursus Kemahiran Belajar (untuk pelajar baru sahaja) akan diadakan secara berpusat untuk pusat pembelajaran Johor Bahru (01), Kuala Lumpur (04)
          dan Pulau Pinang (03).
          - Kursus Kemahiran Belajar untuk pusat pembelajaran selain di atas akan dijalankan mengikut kesesuaian jadual waktu yang disediakan sebelum
           kuliah bermula.
Nota Penting : Sila catatkan tarikh penggunaan makmal / bengkel pada jadual waktu yang disediakan (matapelajaran yang memerlukan penggunaan makmal/bengkel)
Nota : Rangka Kuliah Sabtu & Ahad


   KOD MP      KOD SETARA       NAMA MATA PELAJARAN              NAMA PENSYARAH                        NO. TELEFON / E-MAIL
  DDS 1212                 Kalkulus I
  DDJ 2003                 Teknologi Elektrik
  DDJ 2403      DDJ 2402       Termodinamik I
  DDJ 2512      DDJ 3513       Rekabentuk Industri
PENYELARAS                  Samsol Faizal Anis

NO. TELEFON / EMAIL             03-26154877 @ 0123009124 / samsol@ ic.utm.my

NO. BILIK                  F 306 R (UTM International Campus , KL)
                                   PROGRAM SEPARUH MASA
                                    PROGRAM DIPLOMA
                                    Semester I, Sesi 2011/2012

Kursus        :         Diploma Kejuruteraan Mekanikal                                 Bilik Kuliah :
Semester       :         Tahun 3
Pusat Pembelajaran :          Kuala Lumpur                                          Tarikh Kemaskini : 17 April 2011

                                 Sabtu                           Ahad
  Minggu        Tarikh      830-1030 1100-1300 1400-1600       1630-1830 2000-2200 0830-1030 1100-1300 1400-1600 1630-1830
  Minggu 1      11-12 Jun     Kur. Kemahiran Belajar DDJ 2303      DDJ 2303       DDJ 3213 DDJ 3213 DDJ 3213 DDJ 3213
  Minggu 2      18-19 Jun                DDS 2212      DDS 2212       DDJ 2303 DDJ 2303 DDJ 2303 DDJ 2303
  Minggu 3      25-26 Jun                DDJ 3213      DDJ 3213 DDJ 3213    Woksyop Automotif (DDJ 2912) - Blok M
  Minggu 4       2-3 Julai                DDJ 2303      DDJ 2303       DDS 2212 DDS 2212 DDS 2212
  Minggu 5      9-10 Julai                DDJ 3213      DDJ 3213         Woksyop Air-cond (DDJ 2912) - Blok M
  Minggu 6      16-17 Julai               DDS 2212      DDS 2212       DDJ 2303 DDJ 2303 DDJ 2303 DDJ 2303
  Minggu 7      23-24 Julai               DDJ 3213      DDJ 3213          Woksyop CNC (DDJ 2912) - Blok M
  Minggu 8      30-31 Julai               DDJ 2303      DDJ 2303       DDS 2212 DDS 2212 DDS 2212
  Minggu 9       6-7 Ogos                DDJ 3213      DDJ 3213          Woksyop Gegas (DDJ 2912) - Blok M
  Minggu 10     13-14 Ogos                DDS 2212      DDS 2212       DDJ 3213 DDJ 3213 DDJ 3213
  Minggu 11     20-21 Ogos                DDJ 2303      DDJ 2303        Woksyop Sheet Metal (DDJ 2912) - Blok M
  Minggu 12     27-28 Ogos                            HARI RAYA AIDILFITRI
  Minggu 13      3-4 Sept                     DDJ 3213 DDJ 3213       DDJ 3213 DDJ 3213 DDJ 3213
  Minggu 14      10-11 Sept                     DDJ 2303 DDJ 2303       DDJ 2303 DDJ 2303 DDJ 2303
  Minggu 15      17-18 Sept                     DDS 2212 DDS 2212
           19 Sept - 2 Okt                           Minggu Ulangkaji
           3 Oct - 23 Okt                         Minggu Peperiksaan Akhir
Catatan :     - Kursus Kemahiran Belajar (untuk pelajar baru sahaja) akan diadakan secara berpusat untuk pusat pembelajaran Johor Bahru (01), Kuala Lumpur (04)
          dan Pulau Pinang (03).
          - Kursus Kemahiran Belajar untuk pusat pembelajaran selain di atas akan dijalankan mengikut kesesuaian jadual waktu yang disediakan sebelum
           kuliah bermula.
Nota Penting : Sila catatkan tarikh penggunaan makmal / bengkel pada jadual waktu yang disediakan (matapelajaran yang memerlukan penggunaan makmal/bengkel)
Nota : Rangka Kuliah Sabtu & Ahad


   KOD MP      KOD SETARA       NAMA MATA PELAJARAN              NAMA PENSYARAH                        NO. TELEFON / E-MAIL
  DDS 2212                 Kalkulus II
  DDJ 2303      DDJ 2302       Mekanik Bendalir I
  DDJ 2912                 Teknologi Woksyop II
  DDJ 3213                 Mekanik Mesin
PENYELARAS                  Samsol Faizal Anis

NO. TELEFON / EMAIL             03-26154877 @ 0123009124 / samsol@ ic.utm.my

NO. BILIK                  F 306 R (UTM International Campus , KL)
                                   PROGRAM SEPARUH MASA
                                    PROGRAM DIPLOMA
                                    Semester I, Sesi 2011/2012

Kursus        :         Diploma Kejuruteraan Mekanikal                                 Bilik Kuliah :
Semester       :         Tahun 4
Pusat Pembelajaran :          Kuala Lumpur                                          Tarikh Kemaskini : 17 April 2011

                               Sabtu                    Ahad
  Minggu        Tarikh    830-1030 1100-1300 1400-1600 1630-1830 2000-2200 0830-1030 1100-1300 1400-1600 1630-1830
  Minggu 1      11-12 Jun   Kur. Kemahiran Belajar DDJ 3803 DDJ 3803       DDJ 3013 DDJ 3013 DDJ 3013
  Minggu 2      18-19 Jun                             DDJ 3803 DDJ 3803 DDJ 3803
  Minggu 3      25-26 Jun              DDJ 3013 DDJ 3013       DDJ 3312 DDJ 3312 DDJ 3312
  Minggu 4       2-3 Julai              DDJ 3803 DDJ 3803
  Minggu 5      9-10 Julai              DDJ 3013 DDJ 3013       DDJ 3312 DDJ 3312 DDJ 3312
  Minggu 6      16-17 Julai                            DDJ 3803 DDJ 3803 DDJ 3803
  Minggu 7      23-24 Julai             DDJ 3013 DDJ 3013       DDJ 3312 DDJ 3312 DDJ 3312
  Minggu 8      30-31 Julai             DDJ 3803 DDJ 3803
  Minggu 9       6-7 Ogos              DDJ 3013 DDJ 3013       DDJ 3312 DDJ 3312 DDJ 3312
  Minggu 10     13-14 Ogos                             DDJ 3013 DDJ 3013 DDJ 3013
  Minggu 11     20-21 Ogos              DDJ 3803 DDJ 3803       DDJ 3803 DDJ 3803
  Minggu 12     27-28 Ogos                    HARI RAYA AIDILFITRI
  Minggu 13      3-4 Sept              DDJ 3013 DDJ 3013       DDJ 3013 DDJ 3013 DDJ 3013
  Minggu 14      10-11 Sept              DDJ 3803 DDJ 3803       DDJ 3803 DDJ 3803 DDJ 3803
  Minggu 15      17-18 Sept              DDJ 3312 DDJ 3312       DDJ 3013 DDJ 3013
           19 Sept - 2 Okt                    Minggu Ulangkaji
           3 Oct - 23 Okt                  Minggu Peperiksaan Akhir
Catatan :     - Kursus Kemahiran Belajar (untuk pelajar baru sahaja) akan diadakan secara berpusat untuk pusat pembelajaran Johor Bahru (01), Kuala Lumpur (04)
          dan Pulau Pinang (03).
          - Kursus Kemahiran Belajar untuk pusat pembelajaran selain di atas akan dijalankan mengikut kesesuaian jadual waktu yang disediakan sebelum
           kuliah bermula.
Nota Penting : Sila catatkan tarikh penggunaan makmal / bengkel pada jadual waktu yang disediakan (matapelajaran yang memerlukan penggunaan makmal/bengkel)
Nota : Rangka Kuliah Sabtu & Ahad


   KOD MP      KOD SETARA       NAMA MATA PELAJARAN              NAMA PENSYARAH                        NO. TELEFON / E-MAIL
  DDJ 3013                 Elektronik
  DDJ 3312      DDJ 3313       Kuasa Bendalir
  DDJ 3803      DDJ 2803       Kejuruteraan Industri
PENYELARAS                  Samsol Faizal Anis

NO. TELEFON / EMAIL             03-26154877 @ 0123009124 / samsol@ ic.utm.my

NO. BILIK                  F 306 R (UTM International Campus , KL)
                                   PROGRAM SEPARUH MASA
                                    PROGRAM DIPLOMA
                                    Semester I, Sesi 2011/2012

Kursus        :         Diploma Kejuruteraan Mekanikal                                 Bilik Kuliah :
Semester       :         Tahun 5
Pusat Pembelajaran :          Kuala Lumpur                                          Tarikh Kemaskini : 17 April 2011

                               Sabtu                    Ahad
  Minggu        Tarikh    830-1030 1100-1300 1400-1600 1630-1830 2000-2200 0830-1030 1100-1300 1400-1600 1630-1830
  Minggu 1      11-12 Jun   Kur. Kemahiran Belajar DDJ 3103 DDJ 3103       DDJ 3303 DDJ 3303 DDJ 3303
  Minggu 2      18-19 Jun              DDJ 3523 DDJ 3523       DDJ 3103 DDJ 3103 DDJ 3103
  Minggu 3      25-26 Jun              DDJ 3303 DDJ 3303       DDJ 3523 DDJ 3523 DDJ 3523
  Minggu 4       2-3 Julai              DDJ 3103 DDJ 3103       DDJ 3523 DDJ 3523
  Minggu 5      9-10 Julai              DDJ 3303 DDJ 3303       DDJ 3523 DDJ 3523 DDJ 3523
  Minggu 6      16-17 Julai             DDJ 3523 DDJ 3523       DDJ 3103 DDJ 3103 DDJ 3103
  Minggu 7      23-24 Julai             DDJ 3303 DDJ 3303       DDJ 3523 DDJ 3523 DDJ 3523
  Minggu 8      30-31 Julai             DDJ 3103 DDJ 3103
  Minggu 9       6-7 Ogos              DDJ 3303 DDJ 3303       DDJ 3523 DDJ 3523
  Minggu 10     13-14 Ogos              DDJ 3523 DDJ 3523       DDJ 3303 DDJ 3303 DDJ 3303
  Minggu 11     20-21 Ogos              DDJ 3103 DDJ 3103       DDJ 3103 DDJ 3103
  Minggu 12     27-28 Ogos                    HARI RAYA AIDILFITRI
  Minggu 13      3-4 Sept              DDJ 3303 DDJ 3303       DDJ 3303 DDJ 3303 DDJ 3303
  Minggu 14      10-11 Sept              DDJ 3103 DDJ 3103       DDJ 3103 DDJ 3103 DDJ 3103
  Minggu 15      17-18 Sept              DDJ 3523 DDJ 3523       DDJ 3303 DDJ 3303
           19 Sept - 2 Okt                    Minggu Ulangkaji
           3 Oct - 23 Okt                  Minggu Peperiksaan Akhir
Catatan :     - Kursus Kemahiran Belajar (untuk pelajar baru sahaja) akan diadakan secara berpusat untuk pusat pembelajaran Johor Bahru (01), Kuala Lumpur (04)
          dan Pulau Pinang (03).
          - Kursus Kemahiran Belajar untuk pusat pembelajaran selain di atas akan dijalankan mengikut kesesuaian jadual waktu yang disediakan sebelum
           kuliah bermula.
Nota Penting : Sila catatkan tarikh penggunaan makmal / bengkel pada jadual waktu yang disediakan (matapelajaran yang memerlukan penggunaan makmal/bengkel)
Nota : Rangka Kuliah Sabtu & Ahad


   KOD MP      KOD SETARA       NAMA MATA PELAJARAN              NAMA PENSYARAH                        NO. TELEFON / E-MAIL
  DDJ 3303                 Mekanik Bendalir II
  DDJ 3523                 Rekabentuk Komponen
  DDJ 3103                 Mekanik Pepejal II
PENYELARAS                  Samsol Faizal Anis

NO. TELEFON / EMAIL             03-26154877 @ 0123009124 / samsol@ ic.utm.my

NO. BILIK                  F 306 R (UTM International Campus , KL)

								
To top