2011 LISTE by 8KJuAD

VIEWS: 141 PAGES: 1

									                                ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ
           2011-2012 Eğitim Öğretim Güz ve Bahar Dönemi Farabi Değişim Programı Öğrenci Başvuru ön Değerlendirme Sonuçları
          * Bu liste bir önseçim mahiyetindedir. Değişimin gerçekleşmesi karşı üniversitenin onayından sonra kesinlik kazanacaktır.

No     Fakülte/ Bölüm                       Ad SOYAD      Kademe  A. Ort.      Tercih Edilen Üniversite       Kontenjan SINIF
                                             ÖL,L,YL,DR
    1 Çaycuma Meslek Yüksekokulu (Muh. V. Uyg.)        Merve Nur ÜTÜ        ÖL    3.91  Kırıkkale Üniversitesi              2    1
    2  Ereğli Eğitim  Fak./ Fen Bilg. Öğretmenliği     Esra KARAMAN         L    2.74  Balıkesir Üniver.                 2    1
    3  Ereğli Eğitim  Fak./ Fen Bilg. Öğretmenliği     ġerife BALCI         L    2.52  Gazi Üniversitesi                 2    1
    4  Ereğli Eğitim  Fak./ Fen Bilg. Öğretmenliği     Fatma ÇEKĠRGE         L    2.38  Gazi Üniversitesi                 2    1
    5  Ereğli Eğitim  Fak./ Fen Bilg. Öğretmenliği     Neslihan UZUN         L    2.14  A. Ġzzet Baysal Ün.                2    1
    6  Ereğli Eğitim  Fak./ Okul Öncesi Öğretmenliği    Zülfiye Berna AKARSU     L    3.23  Cumhuriyet Üni                  2    1
    7  Ereğli Eğitim  Fak./ Sosyal Bilg. Öğretmenliği    Mustafa DAĞLI         L    3.27  Kilis 7 Aralık Üni.                2    3
    8  Ereğli Eğitim  Fak./ Sosyal Bilg. Öğretmenliği    Demet ÇAYCI          L    3.06  Gazi Üniversitesi                 2    3
    9  Ereğli Eğitim  Fak./ Sosyal Bilg. Öğretmenliği    Harun DOĞAN          L    3.00  Gazi Üniversitesi                 2    3
   10  Ereğli Eğitim  Fak./ Sosyal Bilg. Öğretmenliği    Ceren ALTINTAġ        L    2.64  A. Ġzzet Baysal Ün.                2    1
   11  Ereğli Eğitim  Fak./ Sosyal Bilg. Öğretmenliği    Derya GÜNGÖR         L    2.58  Balıkesir Üniver.                 2    2
   12  Ereğli Eğitim  Fak./ Sosyal Bilg. Öğretmenliği    Ġsmail SALLIO         L    2.31  Muğla Üniversitesi                2    1
   13  Ereğli Eğitim  Fak./ Sosyal Bilg. Öğretmenliği    Civan ATABEY         L    2.24  Selçuk Üniversitesi                2    1
   14  Ereğli Eğitim  Fak./ Türkçe Öğretmenliği       Habip ARAS          L    3.39  Balıkesir Üniver.                 2    3
   15  Ereğli Eğitim  Fak./ Türkçe Öğretmenliği       Kübra KÜÇER          L    3.39  Balıkesir Üniver.                 2    3
   16  Ereğli Eğitim  Fak./ Türkçe Öğretmenliği       Hüsniye DERELĠ        L    3.18  Trakya Üniversitesi                2    2
   17  Ereğli Eğitim  Fak./ Türkçe Öğretmenliği       Osman KARATAY         L    2.93  Selçuk Üniversitesi                2    3
   18  Ereğli Eğitim  Fak./ Türkçe Öğretmenliği       Aysu AKAR           L    2.91  A. Ġzzet Baysal Ün.                2    2
   19  Ereğli Eğitim  Fak./ Türkçe Öğretmenliği       Sevgi BĠTĠRĠR         L    2.90  Erciyes Üniversitesi               2    2
   20  Ereğli Eğitim  Fak./ Türkçe Öğretmenliği       Ġbrahim TATLI         L    2.75  Kilis 7 Aralık Üni.                2    2
   21  Ereğli Eğitim  Fak./ Türkçe Öğretmenliği       Özge TAġDELEN         L    2.68  Trakya Üniversitesi                2    2
   22  Ereğli Eğitim  Fak./ Zihinsel Engelliler Öğr     Gülsüm KOÇ          L    3.38  Selçuk Üniversitesi                2    1
   23  Ereğli Eğitim  Fak./ Zihinsel Engelliler Öğr     Kamile KUTLU         L    2.40  Selçuk Üniversitesi                2    1
   24  Ereğli Eğitim  Fak./ Zihinsel Engelliler Öğr     ġule BULAT          L    2.20  A. Ġzzet Baysal Ün.                2    1
   25  Ereğli Eğitim  Fak./ Zihinsel Engelliler Öğr     AyĢe KALO           L    2.00  A. Ġzzet Baysal Ün.                2    1
   26  Ereğli Eğitim  Fakültesi / Ġlköğretim  Mat. Öğr.  Merve ÜNSAL          L    3.53  Gazi Üniversitesi                 2    1
   27  Ereğli Eğitim  Fakültesi / Ġlköğretim  Mat. Öğr.  Merve AYHAN          L    3.17  Selçuk Üniversitesi                2    1
   28  Ereğli Eğitim  Fakültesi / Ġlköğretim  Mat. Öğr.  Eda ġEVĠK           L    3.14  Balıkesir Üniver.                 2    1
   29  Ereğli Eğitim  Fakültesi / Ġlköğretim  Mat. Öğr.  Feyza ġAHĠN          L    3.06  Gazi Üniversitesi                 2    1
   30  Ereğli Eğitim  Fakültesi / Ġlköğretim  Mat. Öğr.  Merve OFLAZ          L    3.06  Selçuk Üniversitesi                2    1
   31  Ereğli Eğitim  Fakültesi / Ġlköğretim  Mat. Öğr.  Hilal Münevver YÜNKÜL     L    2.81  Balıkesir Üniver.                 2    1
   32  Ereğli Eğitim  Fakültesi / Ġlköğretim  Mat. Öğr.  Tansu KISAKOL         L    2.47  Kah.Sütçü Ġmam Ün.                2    1
   33  Ereğli Eğitim  Fakültesi / Ġlköğretim  Mat. Öğr.  Gülsüm YILMAZ         L    2.43  A. Ġzzet Baysal Ün.                2    1
   34  Ereğli Eğitim  Fakültesi /Sınıf Öğretmenliği     Yeter ÖZEL          L    3.29  Kilis 7 Aralık Üni.                2    3
   35  Ereğli Eğitim  Fakültesi /Sınıf Öğretmenliği     Mine GÜNARSLAN        L    3.20  A. Ġzzet Baysal Ün.                2    3
   36  Ereğli Eğitim  Fakültesi /Sınıf Öğretmenliği     Serap AKÇAN          L    3.20  Gazi Üniversitesi                 2    1
   37  Ereğli Eğitim  Fakültesi /Sınıf Öğretmenliği     Fadıl ASLAN          L    3.20  Muğla Üniversitesi                2    3
   38  Ereğli Eğitim  Fakültesi /Sınıf Öğretmenliği     Kübra KALE          L    3.17  Gazi Üniversitesi                 2    3
   39  Ereğli Eğitim  Fakültesi /Sınıf Öğretmenliği     Tuğba BAġ           L    3.08  Balıkesir Üniver.                 2    3
   40  Ereğli Eğitim  Fakültesi /Sınıf Öğretmenliği     ġeyma YILDIRIM        L    2.97  Erciyes Üniversitesi               2    3
   41  Ereğli Eğitim  Fakültesi /Sınıf Öğretmenliği     NurĢen BÜTÜN         L    2.93  Sakarya Üni.                   1    2
   42  Ereğli Eğitim  Fakültesi /Sınıf Öğretmenliği     SavaĢ KOÇ           L    2.89  A. Ġzzet Baysal Ün.                2    3
   43  Ereğli Eğitim  Fakültesi /Sınıf Öğretmenliği     Gamze ATALAY         L    2.80  Balıkesir Üniver.                 2    2
   44  Ereğli Eğitim  Fakültesi /Sınıf Öğretmenliği     Halil DOĞAN          L    2.79  Muğla Üniversitesi                2    3
   45  Ereğli Eğitim  Fakültesi /Sınıf Öğretmenliği     Ebru DÖNMEZ          L    2.76  Cumhuriyet Üni                  2    2
   46  Ereğli Eğitim  Fakültesi /Sınıf Öğretmenliği     Berna KOCAAĞA         L    2.75  Trakya Üniversitesi                2    2
   47  Ereğli Eğitim  Fakültesi /Sınıf Öğretmenliği     Mehtap DEMĠRTAġ        L    2.69  Erciyes Üniversitesi               2    2
   48  Ereğli Eğitim  Fakültesi /Sınıf Öğretmenliği     Betül AKSĠN          L    2.47  Kırıkkale Üniver.                 2    2
   49  Ereğli Eğitim  Fakültesi /Sınıf Öğretmenliği     Mükremin KARIġMAZ       L    2.40  Selçuk Üniversitesi                2    3
   50  Ereğli Eğitim  Fakültesi /Sınıf Öğretmenliği     Fatih HĠBE          L    2.30  Selçuk Üniversitesi                2    2
   51  Ereğli Eğitim  Fakültesi /Sınıf Öğretmenliği     ġafak ÇĠNAR          L    2.29  Cumhuriyet Üni                  2    2
   52  Fen Edebiyat Fakültesi/Biyoloji            Hatice ER           L    3.33  Ġstanbul Üniversitesi               2    2
   53  Fen Edebiyat Fakültesi/Biyoloji            Nurten TETĠK         L    2.94  Ġstanbul Üniversitesi               2    2
   54  Fen Edebiyat Fakültesi/Biyoloji            BüĢra Öztürk         L    2.89  Erciyes Üniversitesi               2    4
   55  Fen Edebiyat Fakültesi/Biyoloji            Emel KADĠM          L    2.69  Erciyes Üniversitesi               2    4
   56  Fen Edebiyat Fakültesi/Matematik           Cuma DEMĠR          L    2.54  Ġstanbul Üniversitesi               3    4
   57  Fen Edebiyat Fakültesi/Matematik           Abdullah AÇIKGÖZ       L    2.49  Kahraman MaraĢ Sütçü Ġmam Üniv.          2    4
   58  Fen Edebiyat Fakültesi/Matematik           Ömer ATALAY          L    2.45  Kafkas Üniversitesi                2    4
   59  Fen Edebiyat Fakültesi/Matematik           ġöhret ALĠġAN         L    2.28  Gazi Üniversitesi                 2    2
   60  Ġktisadi Ve Ġdari Bilimler Fak./Ġktisat        Nurcan TOPGÜL (ĠÖ)      L    3.21  Gazi Üniversitesi                 2    3
   61  Ġktisadi Ve Ġdari Bilimler Fak./Ġktisat        AyĢen TEK           L    3.16  Ġstanbul Üniversitesi               3    3
   62  Ġktisadi Ve Ġdari Bilimler Fak./Ġktisat        Ahmet ÜNSAL (ĠÖ)       L    3.08  Gazi Üniversitesi                 2    1
   63  Ġktisadi Ve Ġdari Bilimler Fak./Ġktisat        Merve TURAN          L    3.08  Ġstanbul Üniversitesi               3    3
   64  Ġktisadi Ve Ġdari Bilimler Fak./Ġktisat        Yağmur AYRILMAZ        L    3.07  Kocaeli Üniversitesi               2    2
   65  Ġktisadi Ve Ġdari Bilimler Fak./Ġktisat        Gözde ALPER          L    3.04  Ġstanbul Üniversitesi               3    3
   66  Ġktisadi Ve Ġdari Bilimler Fak./Ġktisat        Tülin GÜMÜġ          L    3.03  Kocaeli Üniversitesi               5    3
   67  Ġktisadi Ve Ġdari Bilimler Fak./Ġktisat        Ezgi YURTER (ĠÖ)       L    2.98  Kocaeli Üniversitesi               2    2
   68  Ġktisadi Ve Ġdari Bilimler Fak./Ġktisat        Ezel AR            L    2.96  Sakarya Üniversitesi               2    3
   69  Ġktisadi Ve Ġdari Bilimler Fak./Ġktisat        Kader ATABAY         L    2.93  Kocaeli Üniversitesi               2    3
   70  Ġktisadi Ve Ġdari Bilimler Fak./Ġktisat        AyĢen GÖKGÖZ         L    2.87  Balıkesir Üniversitesi              2    3
   71  Ġktisadi Ve Ġdari Bilimler Fak./Ġktisat        Ömer Lütfi KURTEZ       L    2.74  Sakarya Üniversitesi               2    3
   72  Ġktisadi Ve Ġdari Bilimler Fak./Ġktisat        Melek TATLILIOĞLU       L    2.74  Selçuk Üniversitesi                4    3
   73  Ġktisadi Ve Ġdari Bilimler Fak./Ġktisat        Seda Değirmenci        L    2.68  Kocaeli Üniversitesi               5    4
   74  Ġktisadi Ve Ġdari Bilimler Fak./Ġktisat        Yasemin KURT         L    2.54  Atatürk Üniversitesi               2    1
   75  Ġktisadi Ve Ġdari Bilimler Fak./Ġktisat        Elif AY (ĠÖ)         L    2.49  Trakya Üniversitesi                2    4
   76  Ġktisadi Ve Ġdari Bilimler Fak./Ġktisat        Ceyda ÇĠÇEK (ĠÖ)       L    2.46  Muğla Üniversitesi                2    4
   77  Ġktisadi Ve Ġdari Bilimler Fak./Ġktisat        Yusuf ÖZKARA         L    2.29  Cumhuriyet Üniversitesi              2    2
   78  Ġktisadi Ve Ġdari Bilimler Fak./Ġktisat        Deniz KOTRACI         L    2.13  Balıkesir Üniversitesi              2    4
   79  Ġktisadi Ve Ġdari Bilimler Fak./Ġktisat        Okan KAYMAK          L    2.13  Karadeniz Teknik Üniversitesi           2    4
   80  Ġktisadi Ve Ġdari Bilimler Fak./ĠĢletme        Gözde GÜNAR (ĠÖ)       L    3.39  Ġstanbul Üniversitesi             12+8+7   3
   81  Ġktisadi Ve Ġdari Bilimler Fak./ĠĢletme        Mustafa EFEOĞLU (ĠÖ)     L    3.33  Gazi Üniversitesi                 2    3
   82  Ġktisadi Ve Ġdari Bilimler Fak./ĠĢletme        Nazlı Türkan ÖNGÜN      L    3.31  Gazi Üniversitesi                 2    3
   83  Ġktisadi Ve Ġdari Bilimler Fak./ĠĢletme        Pınar AL (ĠÖ)         L    3.13  Ġstanbul Üniversitesi             12+8+6   3
   84  Ġktisadi Ve Ġdari Bilimler Fak./ĠĢletme        Burcu KENAR (ĠÖ)       L    3.10  Ġstanbul Üniversitesi             12+8+4   3
   85  Ġktisadi Ve Ġdari Bilimler Fak./ĠĢletme        Merve ER (ĠÖ)         L    3.00  Ġstanbul Üniversitesi             12+8+2   3
   86  Ġktisadi Ve Ġdari Bilimler Fak./ĠĢletme        Kader SEZER (ĠÖ)       L    2.99  Kocaeli Üniversitesi               5    3
   87  Ġktisadi Ve Ġdari Bilimler Fak./ĠĢletme        Sibel SAĞIR          L    2.69  Ġstanbul Üniversitesi             12+8+3   3
   88  Ġktisadi Ve Ġdari Bilimler Fak./ĠĢletme        GülĢah GÜNDÜZ (ĠÖ)      L    2.65  Ġstanbul Üniversitesi             12+8+2   3
   89  Ġktisadi Ve Ġdari Bilimler Fak./ĠĢletme        Fatma ALTUN (ĠÖ)       L    2.61  Ġstanbul Üniversitesi             12+8+2   4
   90  Ġktisadi Ve Ġdari Bilimler Fak./ĠĢletme        Meltem ANLAMAM (ĠÖ)      L    2.46  Ġstanbul Üniversitesi             12+8+5   3
   91  Ġktisadi Ve Ġdari Bilimler Fak./ĠĢletme        Arif BAĞRIYANIK (ĠÖ)     L    2.30  KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi       2    4
   92  Ġktisadi Ve Ġdari Bilimler Fak./ĠĢletme        Emine AYAZ          L    2.15  Kocaeli Üniversitesi               5    1
   93 Ġktisadi Ve Ġdari Bilimler Fak./Maliye         ġenay DEMĠRCAN        L    2.88  Karadeniz Teknik Üniversitesi           2    3
   94 Ġktisadi Ve Ġdari Bilimler Fak./Maliye         Murat FIRAT YILDIRIM     L    2.69  Gazi Üniversitesi                 2    1
   95 M. M. Çanakcı M. Yük. /ĠĢletme             Dursun Biran CANDAN     ÖL    2.48  Ordu Üniversitesi                 2    1
   96 Mühendislik/ĠnĢaat Mühendisliği             Atalay METĠN         L    2.49  Erciyes Üniversitesi               2    4
   97 Mühendislik/ĠnĢaat Mühendisliği             Ömer Semih YURT        L    2.45  Kocaeli Üniversitesi               7    4
   98 Mühendislik/Jeodezi Ve Fotogrametri           Mehmet GENÇ          L    3.24  Kocaeli Üniversitesi               7    3
   99 Mühendislik/Jeodezi Ve Fotogrametri           Semih GÜRSES         L    2.65  Kocaeli Üniversitesi               7    3
   100 Mühendislik/Maden Mühendisliği             Melis BULUT          L    2.90  Ġstanbul Üniversitesi               4    1
   101  Mühendislik/Makine Mühendisliği            Fırat SERHAT ALPARSLAN    L    2.89  Kırıkkale Üniversitesi              2    3
   102  Mühendislik/Makine Mühendisliği            Evren ÖZGÜR          L    2.88  Gazi Üniversitesi                 2    3
   103  Mühendislik/Makine Mühendisliği            Onur ÇAYAN          L    2.68  Gazi Üniversitesi                 2    1
   104  Mühendislik/Makine Mühendisliği            Mert CAN ÖZKARA        L    2.29  Kocaeli Üniversitesi               7    1
   105  Mühendislik/Makine Mühendisliği            Cüneyt BODUR         L    2.21  Kocaeli Üniversitesi               7    3
   106  Mühendislik/Makine Mühendisliği            Mustafa ERSĠN KELSOY     L    2.14  Kocaeli Üniversitesi               7    3
   107  Mühendislik/Makine Mühendisliği            Ġbrahim AKBULUT        L    2.13  Kocaeli Üniversitesi               7    2
   108 Tıp Fakültesi                      Burak Güney          L    3.00  Istanbul Üniversitesi (CerrahpaĢa Tıp Fak.)   37+9   4
   109 Tıp Fakültesi                      NeĢe ASLAN          L    3.00  Kocaeli Üniversitesi               6    5
   110 Tıp Fakültesi                      Mehmet YILMAZ         L    2.75  Gazi Üniversitesi                 2    6
   111 Z. Meslek Yüksekokulu (Muh. V. Uyg.)          Hatice DEMĠRCĠ        ÖL    2.60  Gazi Üniversitesi                 5    1
   112 Z. Meslek Yüksekokulu (Muh. V. Uyg.)          Ömer MENGÜLOĞLU (ĠÖ)     ÖL    2.02  Kocaeli Üniversitesi               3    1
   113 Z. Sağlık Yüksekokulu (HemĢirelik)           Ülkü KARAOĞLU         L    3.00  Ġstanbul Üniversitesi               2    3
   114 Z. Sağlık Yüksekokulu (HemĢirelik)           ġeyda BĠLGĠN         L    2.77  Cumhuriyet Üniversitesi              2    3                                  Adayların Yapması Gerekenler
      *Ön değerlendirme listesindeki öğrenciler http://farabi.karaelmas.edu.tr/ internet adresinde yer alan öğrenci başvuru
      formunu ve öğrenci bilgi formunu eksiksiz doldurup Farabi Kurum Koordinatörlüğüne teslim edeceklerdir.
      Son gönderme tarihi: 8 Nisan 2011                                                              Not:
      İlgili Formlardaki Bilgileri Üniversitemiz ve Gideceğiniz Üniversitenin İnternet Adreslerinden Bulabilirsiniz.

								
To top