telefon no by c1z1Y38

VIEWS: 111 PAGES: 9

									                        TELEFON NUMARASI           OKUL MD. ADI SOYADI
Sıra No          KURUM-OKUL ADI                                  OKUL MD.CEP TEL.
                                  (A. Kod. 0252)
                        1-8 SINIFLI ĠLKÖĞRETĠM OKULLARI
 1    Akıncı Ġlköğretim Okulu         6141742             AHMET ATMACA     0532 512 86 54
 2    Alaçat Ġlköğretim Okulu         6680044             A.SEMĠH AKÇAY     505372 02 13
 3    Arpacık Ġlköğretim Okulu         6756042         6756130 AYDIN ÜNLÜOĞLU    505 527 80 83
 4    Arsa Ġlköğretim Okulu          6584500             ĠSMET AKAR      0505 821 56 14
 5    Bağlıağaç Ġlköğretim Okulu        6510300             KADĠR SEZGĠN     0505 577 72 21
 6    Bayır ġ.Sabri Acar Ġ.Ö.O.        6540238             MEVLÜT YALÇINDAĞ   0505 242 39 75
 7    Bekçiler Ġlköğretim Okulu        6258059             MURAT GÜRBÜZ     0537 495 18 09
 8    Cumhuriyet Ġlköğretim Okulu       6142346             ZAHĠT ENGĠN      0533 742 94 80
 9    Çalıca Ġ.Ö.O.              6468123       6464243   AKĠF ALAġAN      0543 530 93 69
 10   Çaltıözü Çobanlar Ġlköğretim Okulu    6574075             KENAN ÇELĠK      0505 761 85 04
 11   Çamköy Ġlköğretim Okulu         6464293             TURCAN ÇAKAR     0532 294 27 29
 12   Çamurköy Ġ.Ö.O.             6265175             ALĠ KOYUNCU      0505 297 11 03
 13   Çatalarık Ġlköğretim Okulu        6131823             MUZAFFER DĠNÇ     0505 673 94 72
 14   Çaykenarı Ġlköğretim Okulu        6773013             CENGĠZ SARIOĞLU    0505 595 49 04
 15   Çiftlik A.Rıza Köse Ġ.Ö.O.        6239498         6239909 ALĠ ÇĠFTÇĠ      0542 544 78 07
 16   Esenköy Er Asım             6357166             MEHMET KAÇAR     0537 250 07 77
 17   EĢen Ġlköğretim Okulu          6371026             M.AKĠF DOĞAN     0536 665 32 16
 18   GeriĢburnu Ömer Aygün Ġ.O.        6563084             RAMAZAN MUSLUK    0505 596 41 41
 19   Göcek Deniz Temiz ĠlköğretimO      6451008         6452925 RAHĠM AYDEMĠR     0505 282 42 08
 20   Gölbent Ramazan Patat Ġ.O.        6392424             SÜLEYMAN PATAT    0543 820 28 35
 21   GüneĢli Ġlköğretim Okulu         6382364             HALĠL ZORBAġ     0537 681 89 28
 22   Ġncirköy Ġlköğretim Okulu        6642045             MURAT ÖNCÜ      0505 673 94 70
 23   K.Akbük Ġlköğretim Okulu         6562221             ZAFER KAPTI      0505 717 06 61
 24   Korubükü Değirmenüstü          6673103         6673232 R.BEKĠR.ÇATIKKAġ   0532 347 41 82
 25   Kadıköy Ġ.ö.o.              6368010             NĠYAZĠ ÖĞÜTVEREN   0505 761 85 78
 26   Karaçulha Ġlköğretim Okulu        6464179             MESUT KOÇ       0505 402 75 81
 27   Karadere Ġlköğretim Okulu        6777492         6777162 EMRAH ÜNLÜ      0 505 6769281
 28   Karagedik Ġlköğretim Okulu        6220214             NEġET GAVCAR     0505 768 59 60
 29   Kay.M.Karslıoğlu             6127900             KAFAR ÇĠT       0505 774 81 98
 30   Kayadibi Ġlköğretim Okulu        6590311             MAHMUT ÖZKOCA     0505 567 85 25
 31   Kemer Ġlköğretim Okulu          6561477             H.ĠBRAHĠM TANIR    0505 596 41 10
 32   Kumluova Ġlköğretim Okulu        6777002             KUDRET ÇETĠN     0505 673 94 84
 33   MenteĢeoğlu Ġlköğretim Okulu       6465522             BEHZAT ÖZKARACA    0505 251 02 75
 34   Mrk. Atatürk Ġlköğretim Okulu      6141057             MEHMET UZUNOĞLU    0505 390 06 66
 35   Ortaköy ilköğretim Okulu         6280083             CELAL ĠLTER      0536 615 60 68
 36   Ovacık Ġlköğretim Okulu         6166042             BAYRAM DEĞER     0505 708 62 32
 37   Ören Vali A.Cemil Serhadlı Ġ.Ö.O.    6763045             DURMUġ KARAKUġ    0505 452 97 09
 38   Patlangıç P.Ġ.O.             6141795             TAMER KARACA     0505 254 19 70
 39   Seki Ġlköğretim Okulu          6854002             RAMAZAN KARACA    0536 474 65 09
 40   Silkar GünlükbaĢı Ġlköğ. Okulu      6131089         6131087 ALĠ YAVAġ       0505 312 34 17
 41   ġehit M.Gökdal Ġlköğretim Okulu     6469310             CĠHAN KIVRAK     0537 283 26 84
 42   Üzümlü Ġlköğretim Okulu         6655005         6655295 BERRĠN ÖZBAKIR    0533 422 91 10
 43   Vali Recai G. Ġlköğretim Okulu      6141373             YUNUS AKKUġ      0505 826 13 58
 44   Yunus Nadi Ġlköğretim Okulu       6141174             FERCAN AKÇĠN     0505 684 23 82
 45   Yusuf Ġzzet Gökçe Ġlköğretim Okulu    6126777             KADĠR AKKUġ      0505 759 94 66
 46   Zorlar H.Küçükçoban Ġ.Ö.O.        6562684             BAġOL ÇELĠK      0505 801 20 69
                         ÖZEL ĠLKÖĞRETĠM OKULLARI
 47   Özel Fethiye Ġlköğretim Okulu      6221395             SABRĠ ÖZGÜR      0505 684 23 93
 48   Özel ġehit Fethibey Ġlköğ. Okulu     6147773             ABDÜLMUNĠS HÜSMEN   0505 378 35 54
 49   Özel Ata Ġlköğretim Okulu        6126137             EMEL KARACA      0505 677 95 77
                         TELEFON NUMARASI
Sıra No         KURUM-OKUL ADI
                                   (A. Kod. 0252)
                          1-5 SINIFLI ĠLKÖĞRETĠM OKULLARI
 50   Döğer Ġlköğretim Okulu           6368880             AYHAN SEVĠNÇ    0505 477 26 41
 51   Eldirek Ġlköğretim Okulu          6464907             OSMAN ġERBETÇĠ   0532 688 19 35
 52   Girmeler Ġ.Ö.O.               6382152             AYHAN BARKLI    0535 583 59 31
 53   Kabaağaç Ġlköğretim Okulu          6476125             NALAN SOYLU     0505 387 75 62
 54   Karamersin A.Galip Met Ġ.O.O.        6357426             RAMAZAN KAVAL    0543 531 89 09
 55   Kargı Ġlköğretim Okulu           6239367             MEHMET EKĠZ
 56   Kaya Köyü Ġlköğretim Okulu         6180387             M.ALĠ KALAYCI    0533 364 13 24
 57   PaĢalı Ġlköğretim Okulu           6869042
 58   S.Ceylan Ġlköğretim Okulu          6763655             MEHMET ÇALIK    0535 592 34 55
 59   Söğütlüdere Ġlköğretim Okulu        6869494             RAMAZAN KILIÇ    0535 549 10 53
 60   Uğurlu H.Günay Ġ.Ö:O.            6562168             MUSTAFA KARAOĞLAN  0505 259 03 58
 61   Yaka Ġlköğretim Okulu            6340313             MUHAMMET KAġLI   0505 274 37 39
 62   Yaka Akınlar Ġlköğretim Okulu                        SALĠH GASPAK
 63   Yanıklar Ġlköğretim Okulu          6336007             NEJAT YÜCEL     0542 564 69 76
                          1-3 SINIFLI ĠLKÖĞRETĠM OKULLARI
 64   Çatak Ġlköğretim Okulu                            RECEP DEMĠRCĠ    0535 549 18 43
 65   Çayan Ġlköğretim Okulu           6869122             GÖKHAN OCAK     0505 259 43 90
 66   Çukurincir Ġlköğretim Okulu         6392002             CEMĠL CAHĠT ĠNAN  0505 831 32 82
 67   Dere Kuz lköğretim Okulu          6530365             MÜNĠRE MÜNYAS    0533 482 43 63
 68   Gökben lköğretim Okulu           6310120
 69   Hacı Osmanlar lköğ. Okulu                          FETHĠ ALKAYA    0533 343 03 30
 70   Ġnlice Ġlköğretim Okulu           6438300             SERKAN KOYUNCU   0542 522 59 83
 71   Ġzzettin Uzunduvar lkög. Okulu                        YASEMĠN TANIR    0505 268 05 03
 72   Karabel Ġlköğretim Okulu          6870543             YAKUP TÜRKMEN    0505 527 83 80
 73   Karacaören Ġlköğretim Okulu                         MUHSĠN ORHAN    0505 560 88 05
 74   Karaköy Ġlköğretim Okulu          6777371             M.VURAL BALTACI   0505 707 15 12
 75   Kayacık Bozalan Ġlköğretim Okulu      6521019             MEHMET ÇETĠN    0505 581 99 59
 76   Kayacık Ġlköğretim Okulu                           EROL ÇAVDAR     0535 882 61 12
 77   Koru Ġ.Ö.O.
 78   Söğütlü Yürek lköğ. Okulu                          NURĠ EKĠNCĠ     0535 519 55 16
 79   Uzunyurt lköğretim Okulu          6421069             OSMAN SOY      0536 221 80 45
 80   Yakabağ lköğretim Okulu           6371078             DAVUT BOZKURT
 81   Yakacık lköğretim Okulu           6321028             M.EMĠN YEĞMAN
                                LĠSELER
  1   ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ           6126766       6149833   HĠDAĠ ÇATAR     0505 295 31 86
  2   EġEN LĠSESĠ                 6371002       6371617   HASAN BALABAN    0505 297 11 11
  3   FETHĠYE LĠSESĠ               6141183       6142101   ALĠM YÖRÜK     0532 552 38 64
  4   FETHĠYE ANADOLU LĠSESĠ           6129779             FARUK KAYA     0505 259 95 60
  5   G.BAġI ĠBRAHĠM GÜL LĠSESĠ          6133771             SEZAĠ ÇAVDAR    0532 274 79 25
  6   GÖCEK LĠSESĠ                6452920       6451012   OSMAN YELMER    0535 855 59 75
  7   ĠMAM-HATĠP LĠSESĠ              6141632       6120166   ARĠF ERĠZ      0505 772 08 91
  8   KADIKÖY ÇOK PROGRAMLI LĠSESĠ        6368011             NADĠS KISA     0505 349 73 76
  9   KARAÇULHA ÇOK PROG. LĠSESĠ         6469300             ÖNDER GENÇ     0505 259 97 95
 10   KEMER LĠSESĠ                6561004             TEYFĠK ENGĠN    0505 780 64 78
 11   M.ERDOĞAN ANADOLU LĠSESĠ          6467171       6468242   OSMAN KOFTU
 12   ġ.PEKĠN KIZ MESLEK LĠSESĠ          6141030             CENAP DERĠN     0533 254 93 07
     TĠCARET MES., AND. TĠCARET MES., AND.
     OTELCĠLĠK VE TUR. MES. LĠSESĠ
 13                         6143555       6124231   NEġET YAYLA     0505 259 03 33
 14   ÜZÜMLÜ ÇOK PROG. LĠSESĠ           6655082             RAMAZAN SAZAK
 15   SAĞLIK MESLEK LİSESİ            6121023             ĠZZET DEMĠRCĠ    0505 740 54 16
 16   SEKİ ÇOK PROGRAMLI LİSESİ          6854441             SÜLEYMAN GÜRHAN   0505 643 57 16
 17   ÖZEL YENİ FETHİYE LİSESİ          6128815       6128816
                           TELEFON NUMARASI
Sıra No         KURUM-OKUL ADI
                                      (A. Kod. 0252)
                                   ANA OKULU
  1   ZÜBEYDE HANIM ANAOKULU           6147402                  SEVAL KURNAZ   0533 641 64 82
                             YAYGIN EĞĠTĠM KURUMLARI
  1   HALK EĞĠTĠMĠ MERK. MÜDÜRLÜĞÜ        6141109                  İSMET HASGÜL
  2   MESLEKĠ EĞĠTĠM MERK. MÜDÜR.         6142479                  HÜZEYİN GÖKÇEN
                                SOSYAL TESĠSLER
  1   ÖĞRETMENEVĠ                 6142315
                                ÖZEL DERSHANELER
  1   Final Dershanesi              6122104
  2   Fethiye Dershanesi             6149093
  3   Fethiye Dershanesi ÇarĢı ġubesi       6149094
  4   AltınbaĢak Dershanesi            6148168
  5   Uğur Dershanesi               6123787
  6   Akdeniz Bilgi Dershanesi          6124755
  7   Artı OluĢum Dershanesi           6129644            6129646
  8   Özel Akdeniz Bilim Dershanesi        6562880
                                MUHTELĠF KURSLAR
  1   Akyalı Dil Kursu              6147187
  2   Nokta Dil Kursu               6126585
  3   Denizcilik Kursu              6123529
  4   Kervan Bilgisayar ve Dil Kursu       6121502
                              ÖZEL SÜRÜCÜ KURSLARI
  1   Yavuz Motorlu TaĢıt Sürücü Kursu      6129559             6125804
  2   Kemer Güven Motor TaĢıt Sürücü Kursu    6563400             6563402
  3   Kaptan Sürücü Kursu             6149647
  4   Fethiye Sürücü Kursu            6146072
  5   Akdeniz Sürücü Kursu            6141593
                         REHBERLĠK ARAġTIRMA MERKEZĠ
  1   RAM                     6140363 - 69               TİMUR ERGÜN   0505 387 75 90
                      TELEFON NUMARASI
Sıra No        KURUM-OKUL ADI                       FAX
                               (A. Kod. 0252)
 1    Çiftlik A.Rıza Köse Ġ.Ö.O.      6239498         6239909
 2    Esenköy Er Asım           6357166
 3    Kadıköy Ġ.ö.o.            6368010
 4    Karadere Ġlköğretim Okulu      6777492         6777162
 5    Kayadibi Ġlköğretim Okulu      6590311
 6    Kumluova Ġlköğretim Okulu      6777002
 7    Ovacık Ġlköğretim Okulu       6166042
 8    Seki Ġlköğretim Okulu        6854002
 9    Döğer Ġlköğretim Okulu        6368880
 10   Hacı Osmanlar Ġlköğretim Okulu
 11   Karamersin A.Galip Met Ġ.O.O.    6357426
 12   Kargı Ġlköğretim Okulu        6239367
 13   Kaya Köyü Ġlköğretim Okulu      6180387
 14   Karaköy Ġlköğretim Okulu       6777371
 15   KADIKÖY ÇOK PROGRAMLI LĠSESĠ     6368011
 16   SEKİ ÇOK PROGRAMLI LİSESİ      6854441
                                    TELEFON      ÖĞRENCĠ SAYISI
Sıra No      KURUM-OKUL ADI            Adres     NUMARASI     6. SINIF  7. SINIF
                                    (A. Kod. 0252)  KIZ ERKEK  KIZ ERKEK TOPLAM
        1-8 SINIFLI ĠLKÖĞRETĠM OKULLARI
 1    Akıncı İlköğretim Okulu    Merkez              6141742     16  33  15   17  81
 2    Alaçat İlköğretim Okulu    Alaçat Köyü/Fethiye       6680044     22  14  20   19  75
 3    Arpacık İlköğretim Okulu   Arpacık Köyü/Fethiye       6756042     10   8  12   9  39
 4    Arsa İlköğretim Okulu     Arsa Köyü/Fethiye        6584500     17  27  14   19  77
 5    Bağlıağaç İlköğretim Okulu  Bağlıağaç Köyü/Fethiye      6510300     19   8  27   27  81
 6    Bayır Ş.Sabri Acar İ.Ö.O.   Bayır Köyü/Fethiye        6540238     13  12   9   5  39
 7    Bekçiler İlköğretim Okulu   Bekçiler Köyü/Fethiye      6258059     13  18  17   25  73
 8    Cumhuriyet İlköğretim Okulu  Merkez              6142346     17  14  11   19  61
 9    Çalıca İ.Ö.O.         Çalıca Beldesi/Fethiye      6464243     30  43  44   45  162
 10   Çaltıözü İlköğretim Okulu   Çaltıözü Köyü/Fethiye      6574075     13  14  17   12  56
 11   Çamköy İlköğretim Okulu    Çamköy Köyü/Fethiye       6464293     24  35  16   33  108
 12   Çamurköy İ.Ö.O.        Çamurköy Köyü/Fethiye      6562175     6   4   7   7  24
 13   Çatalarık İlköğretim Okulu  Çatalarık Mah./Fethiye      6131823     30  35  33   32  130
 14   Çaykenarı İlköğretim Okulu  Çaykenarı Köyü/Fethiye      6773013     14   9  13   12  48
 15   Çiftlik A.Rıza Köse İ.Ö.O.  Çiftlik Köyü/Fethiye       6239498     30  30  33   34  127
 16   Esenköy Er Asım        Esenköy Köyü/Fethiye       6357166     42  48  38   40  168
 17   Eşen İlköğretim Okulu     Eşen Beldesi/Fethiye       6371026     41  42  30   56  169
 18   Gerişburnu Ömer Aygün İ.O.  Gerişburnu Köyü/Fethiye     6563084     17  15  13   16  61
 19   Göcek Deniz Temiz İlköğretimO Göcek/Fethiye          6451008     38  43  30   31  142
 20   Gölbent Ramazan Patat İ.O.  Gölbent Köyü/Eşen Beldesi    6392424     16  16  13   17  62
 21   Güneşli İlköğretim Okulu   Güneşli Köyü/Fethiye       6382364     25  22  21   30  98
 22   İncirköy İlköğretim Okulu   İncirköy Köyü/Fethiye      6642045     11  14  15   9  49
 23   K.Akbük İlköğretim Okulu   Kıncılar Köyü/Fethiye      6562221     14  23  18   20  75
 24   Korubükü Değirmenüstü     K. Değirmenüstü Köyü/Fethiye   6673103     21  20  17   23  81
 25   Kadıköy İ.ö.o.        Kadıköy Beldesi/Fethiye     6368010     23  36  27   25  111
                                     TELEFON      ÖĞRENCĠ SAYISI
Sıra No      KURUM-OKUL ADI             Adres    NUMARASI     6. SINIF  7. SINIF
                                    (A. Kod. 0252)  KIZ ERKEK  KIZ ERKEK TOPLAM
 26   Karaçulha İlköğretim Okulu    Karaçulha Beldesi/Fethiye   6464179     19  21  21   24   85
 27   Karadere İlköğretim Okulu     Karadere Köyü/Fethiye     6777492     17   6  10    9   42
 28   Karagedik İlköğretim Okulu    Karagedik Mah. / Fethiye   6220214     49  50  39   52  190
 29   Kay.M.Karslıoğlu         Merkez            6127900     50  46  44   46  186
 30   Kayadibi İlköğretim Okulu     Kayadibi köyü/Fethiye     6590311     27  21  20   23   91
 31   Kemer İlköğretim Okulu      Kemer Beldesi/Fethiye     6561477     12  14   4    6   36
 32   Kumluova İlköğretim Okulu     Kumluova Beldesi/Fethiye   6777002     40  31  30   37  138
 33   Menteşeoğlu İlköğretim Okulu   Patlangıç Mah./Fethiye    6465522     23  43  22   23  111
 34   Mrk. Atatürk İlköğretim Okulu   Merkez            6141057    255  272  244   313  1084
 35   Ortaköy ilköğretim Okulu     Ortaköy Köyü/Fethiye     6280083     6  16  15   12   49
 36   Ören Vali A.Cemil Serhadlı İ.Ö.O. Ören Köyü/fethiye       6763045     27  33  38   33  131
 37   Patlangıç P.İ.O.         Patlangıç Mah./Fethiye    6141795     37  48  52   74  211
 38   Seki İlköğretim Okulu       Seki Beldesi/Fethiye     6854002     22  24  12   21   79
 39   Silkar-G.başı İlköğretim Okulu  Merkez            6131089     70  62  61   68  261
 40   Şehit M.Gökdal İlköğretim Okulu Çalıca Beldesi/Fethiye     6469310     7   8  10    5   30
 41   Üzümlü İlköğretim Okulu      Üzümlü Beldesi/Fethiye    6655005     14  11  10   17   52
 42   Vali Recai G. İlköğretim Okulu  Merkez            6141373     36  43  21   32  132
 43   Yunus Nadi İlköğretim Okulu    Merkez            6141174     39  34  20   20  113
 44   Yusuf İzzet Gökçe İlköğretim OkuluMerkez            6126777     45  31  31   41  148
 45   Zorlar H.Küçükçoban İ.Ö.O.    Zorlar Köyü / Fethiye     6562684     12  19  18   11   60
         ÖZEL ĠLKÖĞRETĠM OKULLARI                                      0
 46   Özel Fethiye İlköğretim Okulu   Merkez            6221395     15  11  15   12   53
 47   Özel Şehit Fethibey İlköğ. Okulu Merkez             6147773     22  12  13   17   64
 48   Özel Ata İlköğretim Okulu     Merkez            6126137     10   8   6   12   36
                                   TELEFON      ÖĞRENCĠ SAYISI
Sıra No      KURUM-OKUL ADI            Adres     NUMARASI     6. SINIF  7. SINIF
                                   (A. Kod. 0252)  KIZ ERKEK  KIZ ERKEK TOPLAM
        1-5 SINIFLI ĠLKÖĞRETĠM OKULLARI                                  0
 49   Döğer İlköğretim Okulu    Döğer Köyü/Fethiye       6368880                  0
 50   Eldirek İlköğretim Okulu   Eldirek Köyü/Fethiye      6464907                  0
 51   Girmeler İ.Ö.O.        Girmeler Köyü/Fethiye     6382152                  0
 52   Kabaağaç İlköğretim Okulu   Kabaağaç Köyü/Fethiye     6476175                  0
 53   Karamersin A.Galip Met İ.O.O. Karamersin Köyü/Fethiye    6357426                  0
 54   Kargı İlköğretim Okulu    Kargı Köyü/Fethiye       6239367                  0
 55   Kaya Köyü İlköğretim Okulu  Kaya Köyü/Fethiye       6180387                  0
 56   Ovacık İlköğretim Okulu    Ovacık Beldesi/Fethiye     6166042                  0
 57   Paşalı İlköğretim Okulu    Paşalı köyü/Fethiye      6869042                  0
 58   S.Ceylan İlköğretim Okulu   Sahil Ceylan köyü/Fethiye   6763655                  0
 59   Söğütlüdere İlköğretim Okulu Söğütlüdere Köyü/Fethiye    6869494                  0
 60   Uğurlu H.Günay İ.Ö:O.     Uğurlu Köyü/Fethiye      6562168                  0
 61   Yaka İlköğretim Okulu     Yaka Köyü/Fethiye       6340313                  0
 62   Yaka Akınlar İlköğretim Okulu Yaka Köyü/Fethiye                            0
 63   Yanıklar İlköğretim Okulu   Yanıklar Köyü/Fethiye     6336007                  0
        1-3 SINIFLI ĠLKÖĞRETĠM OKULLARI                                  0
 64   Çatak İlköğretim Okulu    Çatak Köyü/Fethiye                            0
 65   Çayan İlköğretim Okulu    Çayan Köyü/Fethiye       6869122                  0
 66   Çukurincir İlköğretim Okulu  Çukurincir Köyü/Fethiye    6392003                  0
 67   Dere Dikmendibi İlk. Ok.   Dere Köyü/Fethiye                            0
 68   Dere Kuz lköğretim Okulu   Dere Köyü/Fethiye       6530365                  0
 69   Doğanlar İlköğretim Okulu   Doğanlar Köyü/Fethiye                          0
 70   Gökben lköğretim Okulu    Gökben Köyü/Fethiye      6357473                  0
 71   Hacı Osmanlar lköğ. Okulu   Hacı Osmanlar Köyü/Fethiye                        0
 72   İnlice İlköğretim Okulu    İnlice Köyü/Fethiye      6438300                  0
                                        TELEFON      ÖĞRENCĠ SAYISI
Sıra No      KURUM-OKUL ADI              Adres       NUMARASI     6. SINIF  7. SINIF
                                       (A. Kod. 0252)  KIZ ERKEK  KIZ ERKEK TOPLAM
 73   İzzettin Uzunduvar lkög. Okulu   İzzettin Köyü/Fethiye                            0
 74   Karabel İlköğretim Okulu      Karabel köyü/Fethiye        6870543                  0
 75   Karacaören İlköğretim Okulu    Karacaören Köyü/fethiye                           0
 76   Karaköy İlköğretim Okulu      Karaköy Köyü/Fethiye        6777371                  0
 77   Kayacık Bozalan İlköğretim Okulu  Kayacık Köyü/Fethiye        6521019                  0
 78   Kayacık İlköğretim Okulu      Kayacık Köyü/Fethiye                             0
 79   Koru İ.Ö.O.            Koru Köyü/ Fethiye                              0
 80   Sarıyer İ.Ö.O.           Sarıyer Köyü/Fethiye                             0
 81   Söğütlü Yürek lköğ. Okulu     Söğütlü Köyü/Fethiye                             0
 82   Uzunyurt lköğretim Okulu      Uzunyurt Köyü/fethiye       6421069                  0
 83   Yakabağ lköğretim Okulu      Yakabağ Köyü/Fethiye        6371078                  0
 84   Yakacık lköğretim Okulu      Yakacık Köyü/Fethiye        6321109                  0
 85   Yayla Ceylan İncealiler İ.O.
                                   TOPLAM          1376 1447 1266 1490   5579
 1-5 sınıflı okullar      Teslim Alan  Tarih  İmza
Döğer Ġlköğretim Okulu
Eldirek Ġlköğretim Okulu
Girmeler Ġ.Ö.O.
Kabaağaç Ġlköğretim Okulu
Karamersin A.Galip Met Ġ.O.O.
Kargı Ġlköğretim Okulu
Kaya Köyü Ġlköğretim Okulu
PaĢalı Ġlköğretim Okulu
S.Ceylan Ġlköğretim Okulu
Söğütlüdere Ġlköğretim Okulu
Uğurlu H.Günay Ġ.Ö:O.
Yaka Ġlköğretim Okulu
Yaka Akınlar Ġlköğretim Okulu
Yanıklar Ġlköğretim Okulu
1-3 sınıflı okullar
Çatak Ġlköğretim Okulu
Çayan Ġlköğretim Okulu
Çukurincir Ġlköğretim Okulu
Dere Kuz lköğretim Okulu
Gökben lköğretim Okulu
Hacı Osmanlar lköğ. Okulu
Ġnlice Ġlköğretim Okulu
Ġzzettin Uzunduvar lkög. Okulu
Karabel Ġlköğretim Okulu
Karacaören Ġlköğretim Okulu
Karaköy Ġlköğretim Okulu
Kayacık Bozalan Ġlköğretim Okulu
Kayacık Ġlköğretim Okulu
Koru Ġ.Ö.O.
Söğütlü Yürek lköğ. Okulu
Uzunyurt lköğretim Okulu
Yakabağ lköğretim Okulu
Yakacık lköğretim Okulu

								
To top