Sn�mek 1 - Get as PowerPoint by g2L1Ocxz

VIEWS: 44 PAGES: 63

									S kompletními známými informacemi o původech a
      procentech arabské krve
Jak vybrat plemeníka pro vaši klisnu?
V následujícím textu se pokusíme detailně vysvětlit, jak by se chovatel vybírající pro svou klisnu plemenného hřebce měl orientovat v původech.
V případě, ţe vybíráte pro svou klisnu zapsanou v PK plemenného hřebce s tím záměrem, ţe budete chtít jednou potomka uchovnit, je nutné si
v první řadě zjistit, jak je na tom s původem vaše klisna (ověřit lze v PK online, která je průběţně aktualizována a doplňována). Potomstvo „dědí“
původ po obou svých rodičích, takţe omezujícím faktorem je vţdy rodič s horším původem. Chovatel by měl ale samozřejmě vţdy pro svou
klisnu vybírat hřebce lepší kvality, neţ je samotná klisna.
Pro zařazení hřebce do PK je nutné splnit podmínku úplného čistokrevného původu do šesté generace předků a maximálního podílu arabské
krve 1,56%. To znamená, ţe budoucího plemenného hřebce mohou splodit pouze rodiče, kteří mají úplných pět generací původu a průměr jejich
podílů ar. krve dosahuje maximálně 1,56%.
Pokud bude potomkem klisna a majitel by ji chtěl zařadit do HPK (v případě, ţe splní ostatní podmínky) – musejí z hlediska původu oba její
rodiče mít úplné 4 generace čistokrevného původu. V rámci přechodného období – tedy do konce roku 2018 se u klisen nebude v úvahu brát
podíl arabské krve. Po tomto datu bude, co se týče % arabské krve, platit stejná podmínka, jako pro hřebce.
Pro zápis klisny do PK je nutno dodrţet 4 generace původu, takţe rodiče by měli mít úplné generace 3 – coţ by měla splňovat převáţná většina
klisen i hřebců, kteří jsou momentálně v PK zapsáni. Podíl arabské krve se opět nebere do konce přechodného období při zápisu v úvahu. Po
tomto datu bude, co se týče % arabské krve, platit stejná podmínka, jako pro hřebce.
Pokud vezmeme tutéž úvahu opačně, vyplývá z ní:
Hřebec (klisna) s doloženými 6 nebo 5 generacemi a 0% - 1, 56% arabské krve můţe splodit plemenného hřebce i klisnu, která můţe být (po
splnění ostatních podmínek) zapsána do HPK. Podmínkou je, aby druhý rodič měl max. takový podíl ar. krve, aby průměr byl max. 1,56% (tj.
v případě, ţe hřebec má 0%, klisna můţe mít max. 3, 125%)
Hřebec (klisna) s doloženými 6 nebo 5 generacemi a 1, 56% - 3, 125% arabské krve můţe splodit plemenného hřebce pouze za
předpokladu, ţe druhý rodič má doloţeno alespoň 5 generací a nemá ţádný podíl arabské krve, nebo max. takový podíl, aby průměr % ar. krve
byl maximálně 1,56% (tj. v případě, ţe hřebec má 1,56%, klisna smí mít max. 1,56%, pokud má hřebec 3, 125%, klisna musí mít 0%)
Hřebec (klisna) s doloženými 6 nebo 5 generacemi a podílem arabské krve vyšším než 3, 125% nemůţe mít potomka, který bude zařazen
do PK hřebců. Do konce přechodného období můţe potomek být zařazen do HPK a dalších podřazených oddílů PK klisen. Po skončení
přechodného období bude potomek takového koně moci být zařazen pouze do PPK klisen.
Hřebec (klisna) s doloženými 4 generacemi původu nemůţe splodit potomka, který bude zařazen jako plemenný hřebec, potomek můţe být
ale do konce přechodného období zařazen do HPK a dalších podřazených oddílů PK klisen.
Klisna s doloženými pouze 3 generacemi můţe splodit pouze takového potomka, který bude zařazen do PK nebo PPK klisen.
V případě, že budete v letošním roce vybírat pro svou haflingskou klisnu plemeníka, můžete vybrat z hřebců, kterří jsou seřazeni abecedně
v následujícím powerpointovém souboru, kde je u každého hřebce uveden počet doložených generací, % arabské krve, případná příslušnost
k akceleračnímu programu a další standardní údaje.
Údaje o původu hřebců v tomto „katalogu“ i v PK online se pokusíme v průběhu prvních měsíců roku 2011 ještě co nejvíce doplnit dotazem na
příslušné zahraniční plemenné knihy.
Pokud máte jakékoliv doplňující dotazy nebo potřebujete poradit s výběrem hřebce pro konkrétní klisnu, obraťte se na členy Rady PK (ideálně
mailem s připojením odkazu do PK online na stránku dané klisny). K dispozici je také e-mail schh@centrum.cz.
Rada PK
               NASS
                 HUSAR


               NIBELUNG            ADAM
       STONY
 AJAX-G                    NERO  ARTIST-L
           ST-MONTY
                            NICOLO
                                                ST-LARGOS
    MERLIN           MOZART                   NAMER
           AQUAVIT I

                                                 MERLIN SK


                                             MARCO
        NOREK
                                       STIVAL
                            NEFRIS
                                             NIMROD
                  ANDIAMO
                                       N-MATES
                                 N-BONIFÁC
           NAPOLEON    WULF                       NAGANO
                                       NAMÍR
                                  NOLAN                                MERLIN VON MILAGRO


inseminace        přirozená plemenitba
Narozen: 1. 4. 2007
Otec: Atlantic
Matka: Erle
Adresa stanice: Bolehošťská Lhota 6 (okr. Rychnov nad
Kněţnou)
Kontakt: Robin Krahulec, tel.: 604 983 794
Chovatel: Schrempf Johann, Ramsau, Rakousko
Majitel: Krahulec Robin, Bolehošťská Lhota
Zařazen: 23. 9. 2010
Míry: 142; 155; 185; 20,2 cm
Bodové hodnocení: 7,5 bodu
Zkoušky výkonnosti: povinnost vykonat v roce 2011
Počet kompletně doložených generací: 6
Podíl arabské krve ze známého původu: 0%
Akcelerační program: NE
Zařazení synové:
Zařazené dcery:
Poznámka:
 1G        2G         3G      4G      5G             6G
                                Afghan       o: Artist, m: Jeruse
                         Afghan II
                                Muschi    o: Norden, m: Mucky 9452/T
                  Amadeus
                                Wälder     o: Waldprinz, m: Bianca
                         Akelei
        Amethist                    Anselma     o: Nordwind liz., m: Almi
        IB; 1994                    Stürmer      o: Stecher, m: Astene
                          Star
                  Katinka v.          Alma       o: Afghan, m: Herrin
                  Hexenkessel         Admiral       o: Asbach, m: Stina
                         Myrtle
 Atlantic                            Meran      o: Milord, m: Maurizia
IB-, 2001                           Stürmer      o: Stecher, m: Astene
                         Strogoff
                                Caoru       o: Afghan, m: Clary
                  Sterndeuter
                               Nordwind    o: Norden, m: Alice-Assy/T
                         Saskia
        Daily PrSt.                   Sabina      o: Amor liz., m: Sanso
        IIA; 1996                   Wintersturm    o: Wildschütz, m: Doritte
                         Waldfürst
                                 Nicki      o: Magus, m: Nikosia
                  Dormröschen
                                Merold      o: Mobil, m: Lausnitz
                         Denka
                                Donau       o: Morgen, m: Dora
                               Nordwind liz.  o: Norden, m: Alice-Assy/T
                         Natan
                                 Margi    o: Amor liz., m: Maresi 10215
                  Nabucco
                               Wintersturm    o: Wildschütz, m: Doritte
                         Peggy
        Nordtirol                   Petra 10133      o: Artist, m: Palma
        IB; 1994                     Alpha        o: Afghan, Avera
                          Aras
                                Fischlein    o: Norden, m: Fischerin
                   Junella
                               Wildfang    o: Wintersturm, m: Pupperl
                          Julia
 Erle                              Julina      o: Artist, m: Jeruse
IB; 1999                            Afghan       o: Artist, m: Jeruse
                         Afghan II
                                Muschi    o: Norden, m: Mucky 9452/T
                  Amadeus
                                Wälder     o: Waldprinz, m: Bianca
                         Akelei
      Elita      IB;                Anselma     o: Nordwind liz., m: Almi
          1994                    Stecher         o: Stil, m: Culi
                         Stuart
                               Casta-Conny     o: Arlberg, m: Cosma
                   Elena
                                Marmor      o: Marschall, m: Betty
                          Elfi
                                 Edith    o: Argus-165, m: Elisa-Gretl
Narozen: 21. 4. 2003
Otec: Andrit II po Andrit
Matka: Zinne po Sindibad-S
Adresa stanice: Chebská 2, Libá
Kontakt: tel.: 777 595 212
Chovatel: Jud Hans Jörg, Valdaora, Itálie
Majitel: Krejčí Pavel, Libá
Zařazen: 24. 3. 2010
Míry: 150; 173; ???; 19,8 cm
Bodové hodnocení: 8,1 bodu
Zkoušky výkonnosti: povinnost vykonat v roce 2011
Počet kompletně doložených generací: 6
Podíl arabské krve ze známého původu: 0%
Akcelerační program: ANO
Zařazení synové:
Zařazené dcery:
Poznámka:
 1G       2G       3G       4G       5G            6G
                              Afghan liz.     o: Artist, m: Jeruse
                       Alpha
                               Avera     o: Welf, m: Adelburga
                Aras
                               Norden     o: Nenner, Hannelore
                       Fischlein
        Andrit                    Fischerin   o: Neckar, m: Fides-Ridi
       1986, IB                    Wotan       o: Wirbel, m: Doris
                       Wildling
                               Mutzi   o: Stüber, m: Mamma 5576
                Lollo
                               Stutz   o: Liz Star, m: Herlinde Mira
                        Loisi
Andrit II                           Lieris      o: Winzer, m: Liesl
1993, IA                           Nepal   o: Nerz, m: Matuella 8032/T
                       Niklas
                               Devet     o: Styx, m: Dagoberta
               Normer
                               Alarich      o: Anker, m: Talia
                        Cilli
      Marina Midras                  Cosma      o: Wardein, m: Celle
       1986, IB                   Afghan liz.     o: Artist, m: Jeruse
                       Alpha
                               Avera     o: Welf, m: Adelburga
               Melora
                              505 Stüber     o: Stromer, m: Rätin
                       Midras
                             Mamma 5576    o: Stürmer, m: Moidelle
                              Sandhofer    o: Santner, m: Hauserin
                       Sailer
                               Korina       o: Artist, m: Edle
               Samanto II
                               Nikko     o: Niger, m: Commedia
                      Franzi 8124
       Sindibad-S                   Hexele     o: Stroecker, m: Thora
       1992, IIA                  Sandhofer    o: Santner, m: Hauserin
                       Sahib
                              Herlinde    o: Nimbus, m: Neruda
              Isabella 8510
                               Nelson     o: Hafling, m: Gehilfin
                       Irmele
 Zinne                            Eiche      o: Zanzi, m: Illusion
1996, IB                          Nabob 158      o: Nazl, m: Baerbel
                       Nandu I
                               Ondra    o: National, Oswine 70764
                Napoli
                              Wieland     o: Wilfried-7, m: Olga
                       Polka
        Rica                      Pepi    o: Stuewer, m: Puppine
       1991, AB                    Nektar     o: Zanzi, m: Villanders
                       Naturns
                              Gloriose   o: Stroecker, m: Pandora
               Nora 9016
                               Oberst      o: Kastor, m: Inge
                        Iris
                                Olga     o: Nautilus, m: Purpur
Narozen: 30. 4. 1997
Otec: Amadeus po Afghan II
Matka: Novelle po Winterstein
Adresa stanice: ZH Písek, U Hřebčince 479, Písek
Kontakt: tel.: 737 274 803
Chovatel: Stadler Karl, Ziemethausen, Německo
Majitel: Stadler Maria, Ziemethausen, Německo
Zařazen: 29. 12. 2010
Míry: 147; 157; 182; 20,0 cm
Bodové hodnocení: 9,1 bodu
Zkoušky výkonnosti: ANO, v zahraničí
Počet kompletně doložených generací: 6
Podíl arabské krve ze známého původu: 0%
Akcelerační program: ANO
Zařazení synové:
Zařazené dcery:
Poznámka: čerstvé sperma
 1G      2G        3G       4G        5G             6G
                                Anker      o: Adler A, m: Primana/T
                       Artist
                               Doritte/t       o: Star, m: Diotima
               Afghan liz.
                               Adler A  o: Anselmo A, m: Comparsin Liebe
                       Jeruse/t
      Afghan II                     Julia/t      o: Stromer It., m: Juno
       1980                      Nenner       o: Nerz T., m: Drolly T
                       Norden
                              Hannelore        o: Weit, m: Haide
               Muschi/T
                               Stueber      o: Stromer It., m: Raetin
                       Mucky/T
Amadeus                            Milli T.     o: Munter, m: Muckerl
 1989                           Wintersturm    o: Wildschuetz, m: Doritte/t
                      Waldprinz
                                Balli/t   o: Wirbel, m: Baldwina-Wissi
              Wälder 1317/T
                              Alarich T.       o: Anker, m: Talia
                       Bianca
     Akelei 11391/T                    Bevist      o: Steward, m: Bevina
        1984                     Norden       o: Nenner, Hannelore
                      Nordwind liz.
                              Alice-Assy       o: Alarich, m: Andy
               Anselma/t
                               Neckar       o: Notker, m: Laurana
                       Almi/t
                              Abenteuer        o: Merkur, m: Alibi
                               Wirbel    o: Wardein, m: Kalterer-Moid
                       Wotan
                                Doris       o: Notker, m: Donka
               Wildmoos
                              Steinadler    o: Stueber, m: Verona Nora
                       Panja/t
      Winterstein                   Pergola/t      o: Anker, m: Petra-Mira
       1982                      Norden      o: Nenner, m: Hannelore
                      Nordwind liz.
                              Alice-Assy       o: Alarich, m: Andy
                Alma
                               Amor liz.       o: Artist, m: Jelli/t
                       Angela
Novelle                             Almi      o: Neckar, m: Abenteuer
 1993                            Antrieb     o: Adler A, m: Marmolada
                       Apoll
                                Vira         o: Star, m: Vara
                Apikal
                               Weiser       o: Wieland, m: Akazie
                       Ealburga
       Nina                     Wildtraud      o: Winzer D, m: Winde
       1985                      Nastor     o: Naz Liz, m: Donau-Dora
                       Napal
                                Alge       o: Wieland, m: Alma
                Nelke
                                Staub        o: Stilfser, m: Leila
                       Nuck
                                Nola        o: Mentor, m: Nixe
Narozen: 1. 4. 2000
Otec: Aquarin po Afghan II
Matka: Nioba po Nastral
Adresa stanice: od 1. 4. umístěn v Endurance centru pí. Mariny
Novotné, v Mníšku pod Brdy 226
Kontakt: tel.:603 119 968
Chovatel: Barth Reiner, Waldbröl, Německo
Majitel: Kunstová Kateřina, Heřmanovice
Zařazen: 21. 5. 2009
Míry: 150; 159; 178; 19,5 cm
Bodové hodnocení: 8,6 bodu
Zkoušky výkonnosti: ANO, v zahraničí
Počet kompletně doložených generací: 6
Podíl arabské krve ze známého původu: 0%
Akcelerační program: ANO
Zařazení synové:
Zařazené dcery:
Poznámka:
   1G           2G       3G      4G       5G             6G
                                    Anker       o: Adler, m: Primana
                             Artist
                                    Doritte       o: Star, m: Diotima
                     Afghan liz.
                                    Adler   o: Anselmo, m: Comparsin-Liebe
                             Jeruse
            Afghan II                     Julia       o: Stromer, m: Juno
             1980                     Nenner        o: Nerz, m: Drolly
                             Norden
                                  Hannelore        o: Weit, m: Haide
                      Muschi
                                   Stueber       o: Stromer, m: Rätin
                             Mucky
Aquarin   1B                             Milli      o: Munter, m: Muckerl
DE 302022804196                              Stil      o: Stueber, m: Saulana
                             Stecher
                                     Culi       o: Max, m: Curia-Uria
                      Stürmer
                                    Absam        o: Adler, m: Dohle
                             Astene
                                    Alma        o: Strauss, m: Alpe
          Rialta    1985
                                   Afghan liz.      o: Artist, m: Jeruse
                             Astral
                                    Marita      o: Sterling, m: Miltura
                      Rikka
                                  Liz. Merkur       o: Max, m: Berti
                             Reseda
                                    Ricki        o: Storm, m: Rita
                                   Neptun       o: Norden, m: Molly
                             Nissan
                                   Limona        o: Alarich, m: Liane
                      Nassal
                                    Mandl      o: Maat, m: Dorne-Spez
                             Merry
            Nastral                    Ariane      o: Adlerschild, m: Nelli
             1990                     Stams       o: Strato, m: Rhodesia
                             Steinach
                                    Nora       o: Stolz, m: Nomadin
                      Quirly
                                   Windus       o: Wardein, m: Cera
                             Quendel
 St.Pr.St H Nioba                            Quirl       o: Stift-51, m: Qualle
DE 343430322494                           Mohammed       o: Mobil, m: Charmant
                             Midas
                                   Lemma         o: Stilfser, m: Lilia
                     Midas-Clarina
                                    Stock       o: Stueber, m: Fulda
                             Clarina
             Mara                     Camira       o: Strauss, m: Cusine
             1989                    Winnetou     o: Wardein, m: Klobenstein
                             Wimpel
                                    Ariane      o: Adlerschild, m: Nelli
                      Wilka
                                    Medlig       o: Huber, m: Drollig
                             Astrid
                                   Mexika       o: Marius, m: Martella
Narozen: 1. 4. 2005
Otec: Antinor-S po Afghan II
Matka: Cobra po Alpenstern liz.
Adresa stanice: ERC s.r.o., U Kapličky 14, Mnětice, Pardubice
Kontakt: tel.:466 670 861
Chovatel: Mur Herbert, Merano, Itálie
Majitel: Müller Zdeněk, Pardubice
Zařazen: 24. 11. 2007
Míry: 149; ???; 170; 20,0 cm
Bodové hodnocení: 8,6 bodu
Zkoušky výkonnosti: ANO; 9,14 bodu
Počet kompletně doložených generací: 6
Podíl arabské krve ze známého původu: 0%
Akcelerační program: ANO
Zařazení synové:
Zařazené dcery:
Poznámka: čerstvé sperma
  1G      2G      3G      4G      5G              6G
                            Anker      o: Adler A, m: Primana/T
                      Artist
                            Doritte/t       o: Star, m: Doitima
              Afghan liz.
                            Adler A   o: Anselmo A, m: Comparsin Liebe
                     Jeruse/t
       Afghan II                 Julia/t      o: Stromer It., m: Juno
        1980                  Nenner       o: Nerz T., m: Drolly T.
                     Norden
                           Hannelore        o: Weit, m: Haide
              Muschi/T
                            Stueber      o: Stromer It., m: Raetin
                     Mucky/T
Antinor - S                       Milli T.     o: Munter, m: Muckerl
 1992                         Wotan        o: Wirbel, m: Doris
                     Wildmoos
                             Panja      o: Steinadler, m: Pergola
              Winterstein
                           Norwind liz.    o: Norden, m: Alice-Assy
                      Alma
                            Angela       o: Amor liz., m: Almi
        Mexiko
                            Nepal     o: Nerz, m: Matuella 8032/T
                      Niklas
                            Devět       o: Styx, m: Dagoberta
              Mambo
                           Wildschütz     o: Wilten, m: Primana/T
                      Moidi
                            Mucki      o: Anker, m: Midrana 6724
                           Afghan liz.      o: Artist, m: Jeruse
                     Afghan II
                            Muschi       o: Norden, m: Mucky
              Amadeus
                            Wälder       o: Waldprinz, m: Bianca
                     Akelei/T
       Alpenstern                Anselma      o: Nordwind liz., m: Almi
         1993                 Stecher         o: Stil, m: Culi
                      Stuart
                           Casta-Conny      o: Arlberg, m: Cosma
               Caritas
                            Ahorn      o: Afghan liz., m: Lottchen
                     Carmen
 Cobra                        Candisa       o: Alarich, m: Corina
 2002                        Mohammed       o: Mobil, m: Charmant
                      Midas
                            Lemma         o: Stilfser, m: Lilia
              Mithras
                           Alexander       o: Artist, m: Ferrara
                     Mariechen
        Minerva                 Myriane        o: Nerz, m: Meliora
        1990                 Afghan liz.      o: Artist, m: Jeruse
                      Atif
                             Kapi     o: Admiral, m: Kalterer-Moid
               Annchi
                           Weit-127    o: Wardein, m: Normannin Freia
                      Anny
                            Adventa      o: Stahl, m: St.Adolfine
Narozen: 2. 6. 2001
Otec: Humbold po Harlecin
Matka: Lissy po Sigg
Adresa stanice: Tyršova 150, 411 56 Bohušovice nad Ohří
Kontakt: Josef Staněk, tel.: 607 209 108
Chovatel: Schneider Siegfried, Krummenhennersdorf, Německo
Majitel: Staněk Josef, Bohušovice nad Ohří
Míry: 143; 157; 202; 20,5 cm
Bodové hodnocení: 8,1 bodu
Zařazen: 5. 3. 2004
Zkoušky výkonnosti: NE
Počet kompletně doložených generací: 4
Podíl arabské krve ze známého původu: 1,56 %
Akcelerační program: NE
Zařazení synové:
Zařazené dcery: 1 x HPK, 1 x PK, 3 x ostatní
Poznámka:
    1G           2G        3G        4G        5G            6G
                                       Hofrichter-12   o: Hofmeister-101, m: Gretl
                               Hoferbe
                                        Bona H 115     o: Marinus, m: Bertha
                      Hofmarschall
                                        Adlerschild
                                Ariane
             Harlecin                        Nelli
              1986
                               Nasseur
                        Hella
                                Heidi
  Humbold
   1992
                               Stapel 51
                       Start 70
                                Felicia
            Mella    1984
                                        Arlberg      o: Absam, m: Minerva
                               Achilles 59
                                       Berry 9628/T
                        Melitta
                                Marga
                                        Stepper 38    o: 1917 Stark, m: Hondura
                                Stern
                                        Heide H 150     o: Stachus, m: Heidi H 30
                      Status  12,5%
                                       Gamet 49 50 %  o: Galib Ben Afas, m: Salome H 47
                              Dorina   25%
              Sigg                         Doris 160
            1988   6,25%                       Arlberg     o: Absam, m: Minerva
                               Achilles 59
                                        Berry 9628/T
                        Harca
                                        Wildfang 326    o: Wilko 23, m: Ulli H 39
                               Henriett
Lissy     1997,                              Holde 239
    3,1%                                  Stepper 38     o: Stark, m: Hondura
                                Stern
                                        Heide H 150    o: Stachus, m: Heide H 150
                      Stesator 125
                               Satire 747
              Lorett
              1993
                               Stachus 12
                        Laika
                               Laura 226
Narozen: 5. 5. 2002
Otec: Madit po Madrid
Matka: Donna-Dorina po Nessuno
Adresa stanice: 756 62 Hutisko-Solanec 40
Kontakt: Jaroslav Kuběna, tel.: 602 973 084
Chovatel: Kučera Bohuslav, Lupenice
Majitel: Kuběna Jaroslav, Hutisko-Solanec
Míry: 143; 157; 182; 20,0 cm
Bodové hodnocení: 8,3 bodu
Zařazen: 1. 5. 2005
Zkoušky výkonnosti: NE
Počet doložených generací: 5
Podíl arabské krve ze známého původu: 0 %
Akcelerační program: NE
Zařazení synové:
Zařazené dcery: 1 x PK
Poznámka:
    1G          2G       3G      4G       5G           6G
                                   Mobil   o: Monarch, m: Donau-Dora
                          Mohammed
                                  Charmant      o: Star, m: Carmela
                     Midas
                                   Stiflser    o: Stattlich, m: Varna
                           Lemma
            Madrid                     Lilia  o: Magnat, m: Lindelein-Elsa
            1983                      Naz     o: Bacco, m: Brauchbar
                            Nerz
                                 Donau-Dora    o: Stromer, m: Dohle
                     Canale
                                  Strauss    o: Stratege, m: Coppelia
                            Cilla
  589 Madit                            Canusia        o: Mangold
   8,3 b.                              Artist     o: Anker, m: Doritte
                           Afghan
                                   Jeruse      o: Adler, m: Julia
                     Ahorn
                                   Nerz     o: Naz, m: Donau-Dora
                           Lottchen
                                   Lotti      o: Matador, m: Ida
          Clia     1982
                                  Merkur     o: Marius, m: Ungarin
                           Malteser
                                  Pistoria     o: Stromer, m: Pisa
                     Carli
                                  Brenner       o: Bozen, Rätin
                           Carlina
                                   Centa         o: Admiral
                                   Nabob      o: Nazl, M: Baerbel
                           Nardus
                                  Prinzessin   o: Meister, m: Praxedis
                     Nestroy
                                  Westling  o: Westwind, m: Sprössling
                           Roxane
            Nessuno                    Rolle     o: Matrose, m: Rena
            1991                    Steinadler  o: Stüber, m: Verona-Nora
                           Sturm
                                  Romira      o: Alarich, m: Regine
                     Camelia
                                  Achensee      o: Amor, m: Nelli
 Donna-Dorina                    Cosmea
                                   Citta     o: Markgraf, m: Centa
040 017 22-00832-
                                   Basalt     o: Brenner, m: Toni
    96                      Bernhard
                                   Viola     o: Anker, m: Verliebte
                    Bergbaron
                                  Warrant   o: Wildschütz, m: Marlena
                            Lori
              Delila                   Lena      o: Archivar, m: Liesl
              1991                    Amor       o: Artist, m: Jelli
                           Achensee
                                   Nelli     o: Stift-51, m: Nekta
                     Denise
                                  Martan      o: Maat, m: Odalia
                          Donna-Doria
                                   Daisy    o: Mister-101, m: Dalli
Narozen: 2. 5. 2000
Otec: Michael po Malteser
Matka: Dona po Ararat
Adresa stanice: Svahy 1, 348 15 Planá u Mariánských Lázní
Kontakt: Jiří Veselý, tel.: 603 547 587
Chovatel: Makrlík Josef, Horaţďovice
Majitel: Jiří Veselý, Planá u Mariánských Lázní
Míry: 142; 152; 182; 20,5 cm
Bodové hodnocení: 7,4 bodu
Zařazen: 8. 11. 2005
Zkoušky výkonnosti: NE
Počet kompletně doložených generací: 5
Podíl arabské krve ze známého původu: 0 %
Akcelerační program: NE
Zařazení synové:
Zařazené dcery:
Poznámka:
   1G      2G     3G     4G      5G         6G
                           Moment    o: Monaco, m: Diotima
                    Marschall
                           Hannelore   o: Weit-127, m: Haide
               Mephisto
                            Strand    o: Strom, m: Bertrud
                     Lucia
                            Luna
         Malteser
                            Apoll     o: Antrieb, m: Vira
                     Alex
                           Lunalina  o: Marabu, m: Lilli 7515/T
               Anka
                           Monpetit
                     Nelli
 460 Michael                      Nora
 6,3 b., 1989                     Absam     o: Adler, m: Dohle
                    Adlerhorst
                            Odalia   o: Monaco, m: Odaliske
               Admirus
                            Hofnarr
                     Mirzl
                           Modistin
          Betty
                            Mahdi
                    Massimo
                           Dschnigis
               Beate
                            Merci
                     Baerbel
                            Baldina
                            Afghan    o: Artist, m: Jeruse
                     Ahorn
                           Lottchen  o: Nerz, m: Lotti 8412/T
               Aga Khan
                            Norden   o: Nenner, m: Hannelore
                     Wanda
          Ararat              Wundklee
          1989                Astor    o: Alarich, m: Nora
                     Achim
                            Berti    o: Magus, m: Britta
               Bianka
                            Wald   o: Wintersturm, m: Dreva
                     Betty
Dona    6,7                     Bella
  b., 1993                     Steinadler  o: Stüber, m: Verona-Nora
                     Steger
                           Mimose
               Stans
                            Merkur    o: Marius, m: Ungarin
                     Rekka
          Fauna                Rätin
          1983                Wipp
                    Wido-198
                           Charmant
               Flora
                           Motor-187
                     Fortuna
                             Fee
Narozen: 23. 4. 2006
Otec: Marlboro po Monson
Matka: Anabelle po Nabucco
Adresa stanice: 739 98 Mosty u Jablunkova 280
Kontakt: Krop Jaromír, tel.: 737 206 957
Chovatel: Kurciniková Natália, Zl. Moravce, Slovensko
Majitel: Krop Jaromír, Mosty u Jablunkova
Míry: 146; 158; 182; 20,5 cm
Bodové hodnocení: 7,5 bodu
Zařazen: 11. 3. 2011
Zkoušky výkonnosti: ANO, v zahraničí, 8,5 bodu
Počet doložených generací: 6
Podíl arabské krve ze známého původu: 0,2 %
Akcelerační program: NE
Zařazení synové:
Zařazené dcery:
Poznámka:
      1G        2G      3G       4G       5G             6G
                                 Mohammed      o: Mobil, m: Charmant
                            Midas
                                  Lemma        o: Stilfser, m: Lilia
                    Mithras
                                 Alexander      o: Artist, m: Ferrara
                           Mariechen
             Monson                  Myriane       o: Nerz, m: Melliora
              0,78%                 Status 6,25%  o: Stanislaus, m: Gemse 12,5 %
                         Stachus 3,125%
                                   Fringl      o: Ambos, m: Franzi
                   Sarina 1,56%
                                    Atif       o: Afghan, m: Kapi
                            Annchi
Marlboro     0,39%                       Anny      o: Weit-127, m: Adventa
      1996                           Artist      o: Anker, m: Doritte
                           Achmed
                                   Tosis    o: Mikado, m: Tresele-Zita
                    Achates
                                  Monaco     o: Monarch, m: Donau-Dora
                            Freiin
                                   Freya       o: Sto-52, m: Renate
              Carin
                                  Marius   o: Stürmer, m: Schlern-Weibele
                           Merkur
                                  Ungarin     o: Strau, m: Unke-Frieda
                     Cloggy
                                  Mikado      o: Magnat, m: Runkola
                            Clown
                                   Cletia    o: Stromer, m: Constanze
                                  Norden     o: Nenner, m: Hannelore
                           Nordwind
                                 Alice-Assy      o: Alarich, m: Andy
                     Natan
                                   Amor         o: Artist, m: Jelli
                            Margi
             Nabucco                  Maresi      o: Streiter, m: Mistress
              1987                  Wildschütz     o: Wilten, m: Primana
                          Wintersturm
                                  Doritte       o: Star, m: Diotima
                     Peggy
                                   Artist      o: Anker, m: Doritte
                            Petra
   Anabelle                            Parma        o: Atlas, m: Peri
    1998                             Alpha       o: Afghan, m: Avera
                            Aras
                                  Fischlein     o: Norden, m: Fischerin
                     Andrit
                                  Wildling      o: Wotan, m: Mutzi
                            Lollo
                                   Loisl       o: Stutz, m: Lieris
             Angelina
                                   Salurn       o: Ezio, m: Petunie
                            Silber
                                  Papillon       o: Monaco, m: Peri
                     Angela
                                  Stöber     o: Starost, m: Magdalena
                            Arrosa
                                   Anny       o: Weit, m: Adventa
Narozen: 5. 2. 1999
Otec: Milagro po Mithras
Matka: Finale po Arno
Adresa stanice: 2193 Wilfersdorf, Rakousko
Kontakt: Isabel Hanisch, tel.: 06500 759 09 95
Chovatel: Hinterholzer Friedrich, Hörsdorf, Rakousko
Majitel: Isabel Hanisch, Wilfersdorf, Rakousko
Míry: 144; 151; 169; 19,5 cm
Bodové hodnocení: 7,9 bodu
Zařazen: 7. 8. 2009
Zkoušky výkonnosti: ANO, 9,2 bodu
Počet kompletně doložených generací: 6
Podíl arabské krve ze známého původu: 0 %
Akcelerační program: NE
Zařazení synové:
Zařazené dcery:
Poznámka:
    1G          2G       3G     4G      5G           6G
                                   Mobil   o: Monarch, m: Donau-Dora
                           Mohammed
                                  Charmant      o: Star, m: Carmela
                      Midas
                                   Stiflser    o: Stattlich, m: Varna
                            Lemma
             Mithras                    Lilia  o: Magnat, m: Lindelein-Elsa
             1983                    Artist     o: Anker, m: Doritta
                           Alexander
                                   Ferrata   o: Stormer, m: Finnchein
                     Mariechen
                                    Nerz    o: Naz, m: Donau-Dora
   Milagro                     Myriane
                                  Melliora     o: Steiger, m: Mirzl
   2a, 77 b.
                                   Afghan      o: Artist, m: Jeruse
040 002 22-09165-94                   Alpha
                                   Avera     o: Welf, m: Adelburga
                      Aras
                                  Norden    o: Nenner, m: Hannelore
                            Fischlein
                                  Fischerin    o: Neckar, m: Fides-Ridi
           Blüte    1989
                                   Afghan      o: Artist, m: Jeruse
                             Atif
                                    Kapi   o: Admiral, m: Kalterer-Moid
                      Bonnie
                                   Amor       o: Artist, m: Jelli
                            Ballerina
                                   Begga     o: Neckar, m: Bärbel
                                   Afghan      o: Artist, m: Jeruse
                             Atif
                                    Kapi   o: Admiral, m: Kalterer-Moid
                      Ammon
             Arno                    Stainach     o: Stams, m: Nora
                            Quirly
                                  Quendel     o: Windus, m: Quirl
            1a, 83 b.
                                  Malteser     o: Merkur, m: Pistoria
             1984             Mythos
                                   Vroni     o: Moment, m: Vira
                      Pula
                                  Meteor     o: Moment, m: Trina
    Finale                     Puntilla
                                   Putte     o: Necker, m: Pussta
   2a-, 75 b.
                                  Norden    o: Nenner, m: Hannelore
040 002 12-00615-95                  Nordwind
                                  Alice-Assy     o: Alarich, m: Andy
                      Niko
             Fiona                    Amor       o: Artist, m: Jelli
                            Angela
                                    Almi   o: Neckarm, m: Abenteuer
            1b, 81 b.
                                  Marschall   o: Moment, m: Hannelore
             1988             Marathon
                                   Lucia      o: Strand, m: Luna
                      Fanja
                                   Strudel      o: Strom, m: Aja
                            Fiora
                                   Fidele   o: Neuling, m: Fiesta-Milla
Narozen: 13. 4. 1997
Otec: Moik po Modell
Matka: Bonalaise po Nestroy
Adresa stanice: Severýnova 47/14, 163 00 Praha 6 - Řepy
Kontakt: František Mikeš, tel.: 603 487 465
Chovatel: Haflinger Lengefeld J. Oeder, Německo
Majitel: František Mikeš, Praha 6
Míry: 142; 152; 178; 20,0 cm
Bodové hodnocení: 8,2 bodu
Zařazen: 2000
Zkoušky výkonnosti: NE
Počet kompletně doložených generací: 4
Podíl arabské krve ze známého původu: 9,375 %
Akcelerační program: NE
Zařazení synové:
Zařazené dcery: 10 x HPK, 5 x PK, 2 x ostatní
Poznámka:
    1G         2G       3G       4G          5G             6G
                           1055 Maltesar
                    Montanus 62
                            8890/T Cilli
             Modell
              1978
                             Staps 29
                   Marburg H 233
                            Mako H 74
Moik      1991,
    6,25%                              Galib ben Afas 100%  o: Abu Afas, m: Gauka 13447
                           Gamet 49 50%
                                       Salome H 47   o: Winchester 5, m: Sally H 18
                   Galant 67 25%
                                        Artus 3
                            Dunja H 83
            Babbet H 597                     7721/T Derby
            1979, 12,5%                      1917 Stark    o: Strauss, m: Preziosa Elvi
                            Stepper 38
                                       Hondurra     o: Star, m: Heiderle 5559/T
                     Blonde
                                      Winchester 5   o: Wardein, m: Kalterer Moid
                            Berry H 31
                                        Bella 15
                                       Nabob-158       o: Nazl, m: Baerbel
                             Nardus
                                       Prinzessin     o: Meister, m: Praxedis
                     Narziss
                                        Naxos       o: Nastrol, m: Wenka
                             Peggy
             Nestroy                        Prella     o: Wilfried liz., m: Paula
            1986   25%                        Lak
                           Naklon   100%
                     Bianka               Nastawnizza
                     50%                 Notturno 4
                             Brigitte
  Bonalaise                                   Okka
 1991, 12,5%
                             Wistrup
                     Wisto
                             Ruth
             Bärbl
             1977
                             Jonas
                     Barbe
                             Bakalore
Narozen: 16. 2. 2000
Otec: Norek po Nadin
Matka: Velda po Weltmeister
Adresa stanice: 763 24 Vlachovice 335
Kontakt: Miroslav Ševčík, tel.: 604 444 578
Chovatel: Ševčík Miroslav, Vlachovice
Majitel: Ševčík Miroslav, Vlachovice
Míry: 142; 152; 170; 19,3 cm
Bodové hodnocení: 7,4 bodu
Zařazen: 16. 5. 2003
Zkoušky výkonnosti: NE
Počet kompletně doložených generací: 4
Podíl arabské krve ze známého původu: 3,125 %
Akcelerační program: NE
Zařazení synové:
Zařazené dcery: 1 x HPK
Poznámka:
   1G        2G      3G      4G        5G            6G
                                 Nastor
                         Nastrol
                  Naxos             Marga
                   25%     Wenka    Widukind 100%
          Nadin  1982,         50%    Waldefee v. Borge
            12,5%                    Apoll        o: Antrieb, m: Vira
                         Apikal
                                Walburga      o: Wieser, m: Wildtraud
                  Odessa
                                  Nebel        o: Notker, m: Cella
   Norek                   Onascha
                                 Olben
 7,2 b., 1994
                                  Stil       o: Stüber, m: Salauna
   6,25%                    Stecher
                                  Culi      o: Max-53, m: Curia-Uria
                  Stichling
                                 Arlberg      o: Absam, m: Minerva
                        Casta-Conny
           Mariette                   Cosma        o: Wardein, m: Celle
           1983                    Nelson       o: Nastor, m: Lira H 83
                         Nelfried
                                 Libelle     o: Wieland, m: Liane H 83
                  Marli
                                Nastorius
                        Marlene
                                 Malve
                                Wildschütz      o: Wilten, m: Primana
                        Wintersturm
                                 Doritte       o: Star, m: Diotima
                  Wald
                                 Amor liz.        o: Artist, m: Jelli
                         Dreva
                                 Dresine       o: Mikado, m: Drena
          Weltmeister
                                Steinadler     o: Stüber, m: Verona Nora
                         Stereo
                                 Hannerl       o: Alex, m: Harmonie
                  Firsta
                                Marschall     o: Moment, m: Hannelore
                         Fidelia
Velda    7,4                         Fürstin
  b., 1990                           Neuling       o: Hafling, m: Aneliesa
                         Neuner
                                 Carmen
                  Nurmi
                        Elma-Hex
            Viva
                                 Stolz        o: Stromer, m: Fifi
                        Steig-134
                                 Defina
                  Vroni
                                 Marling     o: Marius, m: Augenweide-Lora
                         Valona
                                 Viola
Narozen: 7. 6. 2004
Otec: Nimrod po Nebelstein
Matka: Sára po Mario
Adresa stanice: Svatoňovice 103, 747 87 Budišov nad
Budišovkou
Kontakt: Taťána Valová, tel.: 603 549 673
Chovatel: Grim Karel, Vítkov-Podhradí
Majitel: Valová Taťána, Budišov nad Budišovkou
Míry: 142; 152; 174; 20,0 cm
Bodové hodnocení: 7,3 bodu
Zařazen: 21. 9. 2007
Zkoušky výkonnosti: ANO, 7,86 bodu
Počet kompletně doložených generací: 5
Podíl arabské krve ze známého původu: 1,56 %
Akcelerační program: NE
Zařazení synové:
Zařazené dcery:
Poznámka:
    1G          2G      3G        4G          5G             6G
                                       Nabob         o: Nazl, m: Baerbel
                            Nardus
                                      Prinzessin      o: Meister, m: Praxedis
                     Nestroy
                                       Westling     o: Westwind, m: Sproössling
                            Roxane
             Nebelstein                      Rolle        o: Matrose, m: Rena
              1990                       Hoferbe     o: Hofrichter 12, m: Bona H 115
                           Hofregent
                                        Mia    o: Mandler H 365, m: Mietze H 281
                    Djovanna
                                       Alarich        o: Anker, m: Talia
                            Drossel
   Nimrod                                  Diora       o: Marabu, m: Dionessa
1994, 8,1 b. 3,1%                               Nastrol       o: Nastor, m: Marga
                          Naxos     25%
                    Nachtflug             Wenka 50%    o: Widukind, m: Waldfee v. Borge
                     12,5%                Nelusko
                            Anke
             Cinderella                      Anne
            1987  6,25%                    Amor liz.       o: Artist, m: Jelli
                           Achensee
                                        Nelli       o: Stift, m: Nekta
                     Cosmea
                                       Markgraf     o: Mandarin, m: Clarossa
                             Citta
                                        Centa
                                       Marius    o: Stürmer, m: Schlern-Weibele
                            Merkur
                                       Ungarin      o: Strauss, m: Unke Frieda
                    Mangon
                                      Steinadler     o: Stüber, m: Vrona Nora
                            Rolanda
              Mario                       Robe
              1982                        Artist       o: Anker, m: Doritte
                            Amor liz.
                                        Jelli     o: Strudel, m: 7388/T Jagd
                     Fistia
                                       Stüber      o: Stromer 128, m: Rätin
                            Firste
Sára      1995,                             Fildena
    7,7 b.                                Wildschütz      o: Wilten, m: Primana
                           Wintersturm
                                       Doritte       o: Star, m: Diotima
                    Waldprinz
                                       Wirbel     o: Wardein, m: Kalterer-Moid
                              Bali
              Sissy                    Baldwina-Wiesel   o: Mammon, m: Baldegunde
              1989                       Steinach      o: Stams 689, m: Nora
                            Steiner
                                      Schwindel     o: Maat, m: Schmetterling
                      Zilli
                                        Agil        o: Adler, m: Afretta
                            Romy
                                        Paula       o: Magnat, m: Frieda
Narozen: 21. 2. 2005
Otec: Nugát po Nerz
Matka: Astra po Alex
Adresa stanice: 696 71 Blatnice pod sv. Antonínem 769
Kontakt: Miloš Křápek, tel.: 777 707 210
Chovatel: Drápela Jaroslav, Jaroměřice nad Rokytnou
Majitel: Křápek Miloš, Blatnice pod sv. Antonínem
Míry: 145; 152; 175; 19,5 cm
Bodové hodnocení: 7,2 bodu
Zařazen: 21. 9. 2007
Zkoušky výkonnosti: ANO, 6,87 bodu
Počet kompletně doložených generací: 5
Podíl arabské krve ze známého původu: 0 %
Akcelerační program: NE
Zařazení synové:
Zařazené dcery:
Poznámka:
     1G           2G        3G      4G      5G            6G
                                     Nepal     o: Nerz, m: Matuella 8032/T
                               Niklas
                                     Devet       o: Styx, m: Dagoberta
                        Normer
                                     Alarich       o: Anker, m: Talia
                                Cilli
                                     Cosma       o: Wardein, m: Celle
             Nerz      1988
                                       Ali       o: Afghan, m: Lira
                               Aron
                                      Lisa       o: Monaco, m: Lotte
                         Anja
                                     Malteser      o: Merkur, m: Pistoria
                               Angi
Nugát      1993,                          Agnes
    7,9 b.                              Wilten     o: Wardein, m: Kalterer-Moid
                               Walli
                                     Distel
                        Wächter
                                     Magus
                               Berti
                                      Britta
                Janni
                                    Meistelstein     o: Meister, m: Angela
                               Meissler
                                     Marei
                        Juschka
                                      Wall
                                Julia
                                      Jane
                                     Anker        o: Adler, m: Primana
                               Artist
                                     Doritte         o: Star, m: Diotima
                        Afghan liz.
                                      Adler    o: Anselmo A, m: Comparsin-Liebe
                               Jeruse
                                      Julia       o: Stromer 128, m: Juno
             Alex      1978
                                     Absam         o: Adler, m: Dohle
                               Arlberg
                                     Minerva        o: Merkur, m: Morea
                         Herrin
                                     Stüber       o: Stromer 128, m: Rätin
                               Hoppla
Astra      1993,                          Hulda      o: Meteor, m: Huberin-Zitta
    7,2 b.                              Stecher          o: Stil, m: Culi
                               Streif
                                     Pistoria       o: Stromer 128, m: Pisa
                         Stern
                                     Marabu        o: Monarch, m: Flugs
                               Sissy
                                      Sidol         o: Maat, m: 5438
             Asta      1988
                                     Merkur        o: Marius, m: Ungarin
                               Malteser
                                     Pistoria       o: Stromer 128, m: Pisa
                        Amora
                                     Mobil      o: Monarch, m: Donau-Dora
                               Azalea
                                     Atlanta
Narozen: 5. 5. 1988
Otec: Nordstern po Norden
Matka: Feline po Waldprinz
Adresa stanice: Štětice 35, Raţice, 398 11 Protivín
Kontakt: Markéta Krejčová, 724 759 880
Chovatel: Höfler R., Rohrbach, Německo
Majitel: Krejčová Markéta, Písek
Míry: 145; 152; 175; 20,0 cm
Bodové hodnocení: 7,1 bodu
Zařazen: 1996
Zkoušky výkonnosti: NE
Počet kompletně doložených generací: 3
Podíl arabské krve ze známého původu: 0 %
Akcelerační program: NE
Zařazení synové:
Zařazené dcery: 8 x HPK, 3 x PK, 3 x ostatní
Poznámka: Podmínkou pro povolení k plemenitbě v roce 2011 je
doloţení 4 generací původu!
  1G     2G      3G       4G        5G            6G
                               Naz       o: Bacco, m: Brauchbar
                      Nerz
                             Donau-Dora     o: Stromer 128, m: Dohle
             Nenner
                              Strauss       o: 428 Stratege A
                     Drolly
       Norden                     Drama
       1966                     Wardein      o: Willi, m: Puppele-Lucy
                     Weit-127
                            Normannin Freia
             Hannelore
                              Nikolaus
Nordstern                 Haide
                             Hannerl-Hansi
 1979                           Strato       o: Star, m: Hilla 5565/T
                     Stams
                              Rhodesia     o: Magnat, m: Runkelsteine
             Steinach
                               Stolz       o: Stromer 128, m: Fifi
                      Nora
                              Nomadin
       Lorali

              Livia


                              Wilten     o: Wardein, m: Kalterer-Moid
                    Wildschütz
                              Primana    o: Stromer 128, m: Puppele-Lucy
            Wintersturm
                               Star     o: Stromer 128, m: Botholde
      Waldprinz           Doritte
                              Diotima       o: Strümer, m: Diemala
       1979
                              Wardein      o: Willi, m: Puppele-Lucy
                     Wirbel
                             Kaltere Moid   o: Stürmer, m: Kreuzwegerin-Fa
              Bali
                             Mammon        o: Midas, m: Barbina
 Feline                Baldwina-Wiesel
                             Baldegunde
 1982

            Achmed liz.

       Felonie

              Felka
Narozen: 27. 2. 2000
Otec: Nasan po Nabus
Matka: Flora po Scipper
Adresa stanice: Krásný Les 371, 403 37 Petrovice
Kontakt: Dagmar Hůlová, tal.: 736 763 235
Chovatel: Fridrich V., Bílina
Majitel: Hůlová Dagmar, Petrovice
Míry: 142; 155; 196; 20,5 cm
Bodové hodnocení: 7,3 bodu
Zařazen: 5. 4. 2005
Zkoušky výkonnosti: ANO, 7,58 bodu
Počet kompletně doložených generací: 4
Podíl arabské krve ze známého původu: 1,56 %
Akcelerační program: NE
Zařazení synové:
Zařazené dcery:
Poznámka:
  1G     2G     3G      4G              5G                 6G
                                  Nastor
                    Nazl
                                  Hertha
             Nabob
                                Herzbua D
                   Baerbel
                                 Barbara
        Nabus
                                  Nelson             o: Nastor, m: Lira
                  Nelfried-236
                                  Libelle            o: Wieland, m: Liane
             Donna
                                 Westling           o: Westwind, m: Sprössling
                    Dora
 Nasan                               Delia
1990, 7,6 b.                           Nastrol            o: Nastor, m: Marga
                   Nardus
                                 Amiranda
             Nassauer
                                 Medikus             o: Midas, m: Hesta
                    Olla
                             Olben (bez plem. přísl.)
        Fina
                                  Strolch           o: Stolz, m: Demetera
                   Stroller
                                 Christine
             Farah
                                  Milord
                   Fabiola
                                  Bianka
                                Stepper 38           o: 1917 Stark, m: Hondura
                    Stern
             Status                Heide H 150           o: Stachus, m: Heidi H 30
        Scipper  12,5%               Gamet 49 50%         o: Galib ben Afas, m: Salome H 47
                  Dorina 25%
                                 Doris 160
         1988
                                 Arlberg            o: Absam, m: Minerva
        6,25%        Achilles 59
                           Berry 9628/T (bez plem. přísl.)
             Hanica
                               Salamander 53
  Flora                Heista
                                 Heidi 30
1992, 7,3 b.
                                 Antrieb           o: Adler, m: Marmolada
 3,125%                Apoll
                                   Vira             o: Star, m: Vara
              Alex
                                 Marabu            o: Monarch, m: Flugs
                   Lunalina
        Affect                      Lilli 7515/T
        1986                  Wipp 151 (bez plem. přísl.)
                    Wiro
                          Pamperl 6762 (bez plem. přísl.)
             Grisette
                            996 Tizian (bez plem. přísl.)
                   Ggrisl 35
                          Grisette-Liels 276 (bez plem. přísl.)
Narozen: 14. 3. 2004
Otec: Navajo Lucky po Nasan
Matka: Svita po Antor
Adresa stanice: Zahradní 297, 664 08 Blaţovice
Kontakt: Pavel Kubínek, tel.: 544 243 346
Chovatel: Kadlec Pavel, Blaţovice
Majitel: Kubínek Pavel, Blaţovice
Míry: 142; 150; 172; 19,3 cm
Bodové hodnocení: 7,8 bodu
Zařazen: 21. 9. 2007
Zkoušky výkonnosti: ANO, 7,58 bodu
Počet doložených kompletních generací: 5
Podíl arabské krve ze známého původu: 0 %
Akcelerační program: NE
Zařazení synové:
Zařazené dcery:
Poznámka:
  1G         2G      3G      4G        5G             6G
                                  Nazl        o: Nastor, m: Hertha
                        Nabob-158
                                 Baerbel      o: Herzbua D, m: Barbara
                  Nabus
                                Nelfried-236       o: Nelson, m: Libelle
                         Donna
                                  Dora        o: Westling, m: Delia
        Nasan    1990
                                 Nardus       o: Nastrol, m: Amiranda
                        Nassauer
                                  Olla        o: Medikus, m: Olben
                   Fina
                                 Stroller      o: Strolch, m: Christine
                         Farah
Navajo Lucky                           Fabiola        o: Milord, m: Bianka
 1998, 7,4 b.                           Nenner         o: Nerz, m: Drolly
                         Norden
                                Hannelore       o: Weit-127, m: Haide
                  Norman
                                  Stadl         o: Strato, m: Elia
                         Manila
          Lucka                    Margita        o: Nerz, m: Mariana
          1992                    Steinadler     o: Stüber, m: Verona Nora
                       1215 Stollberg
                                 Pergola
                   Lusy
                                Manta liz.
                         Lani
                                  Lara
                                  Adler    o: Anselmo A 999, m: Comparsin-Liebe
                         Anker
                                 Primana      o: Stromer, m: Puppele-Lucy
                  Alarich
                                Mandarin liz.
                         Talia
                                  Tabu
        Antor    1983
                                  Artist       o: Anker, m: Doritte
                        Alexander
                                 Ferrara      o: Stromer, m: Finnchen
                   Ulli
                                 Max-53
                         Utta
  Svita                            Ursula-Cora
1995, 7,6 b.                           Stecher         o: Stil, m: Culi
                         Streif
                                 Pistoria       o: Stromer, m: Pisa
                   Stern
                                 Marabu        o: Monarch, m: Flugs
                         Sissy
                                  Sidol            5438
        Sissy    1990
                                Steinadler     o: Stüber, m: Verona Nora
                         Stilist
                                 Danara        o: Wilten, m: Daniela
                   Sara
                                   Alf         o: Artist, m: Lora
                          Sofi
                                Flora 1030
Narozen: 19. 4. 2004
Otec: Nimrod po Nebelstein
Matka: Pegy po Nolan
Adresa stanice: Březské 73, 594 53 Osová Bitýška
Kontakt: Jiří Hruška, tel.: 731 716 536
Chovatel: Kopecká Elena, Valašské Meziříčí
Majitel: Hruška Jiří, Velká Bíteš
Míry: 145; 152; 170; 19,8 cm
Bodové hodnocení: 7,5 bodu
Zařazen: 21. 9. 2007
Zkoušky výkonnosti: ANO, 8,4 bodu
Počet doložených kompletních generací: 5
Podíl arabské krve ze známého původu: 1,56 %
Akcelerační program: NE
Zařazení synové:
Zařazené dcery:
Poznámka:
    1G        2G      3G      4G         5G              6G
                                   Nabob         o: Nazl, m: Baerbel
                         Nardus
                                  Prinzessin      o: Meister, m: Praxedis
                  Nestroy
                                  Westling     o: Westwind, m: Sprössling
                         Roxane
           Nebelstein                    Rolle        o: Matrose, m: Rena
            1990                     Hoferbe     o: Hofrichter 12, m: Bona H 115
                        Hofregent
                                    Mia    o: Mandler H 365, m: Mietze H 281
                  Djovanna
                                   Alarich        o: Anker, m: Talia
                         Drossel
   Nimrod                              Diora       o: Marabu, m: Dionessa
1994, 8,1 b. 3,1%                          Nastrol       o: Nastor, m: Marga
                        Naxos    25%
                  Nachtflug           Wenka 50%    o: Widukind, m: Waldfee v. Borge
                  12,5%              Nelusko
                         Anke
           Cinderella                    Anne
          1987, 6,25%                   Amor liz.       o: Artist, m: Jelli
                        Achensee
                                    Nelli       o: Stift, m: Nekta
                  Cosmea
                                  Markgraf      o: Mandarin, m: Clarossa
                          Citta
                                   Centa
                                   Nabob         o: Nazl, m: Baerbel
                         Nardus
                                  Prinzessin      o: Meister, m: Praxedis
                  Nestroy
                                  Westling     o: Westwind, m: Sprössling
                         Roxane
            Nolan                     Rolle        o: Matrose, m: Rena
           1992, 7,9b.                  Hoferbe     o: Hofrichter 12, m: Bona H 115
                        Hofregent
                                    Mia    o: Mandler H 365, m: Mietze H 281
                  Dominique
                                   Alarich        o: Anker, m: Talia
                         Drossel
   Pegy                              Diora       o: Marabu, m: Dionessa
  1998, 7,9 b.                           Brenner         o: Bozen, m: Rätin
                         Becket
                                  Kornfee      o: Admiral, m: Klobenstein
                  Brutus
                                  Steinadler     o: Stüber, m: Verona Nora
                         Raquel
          Papsi 1992,                 Repräsentantin     o: Stilfser, m: Rhodesia
            7,2 b.                     Atif        o: Afghan liz., m: Kapi
                         Ammon
                                   Quirli      o: Steinach, m: Quendel
                   Paola
                                   Strand        o: Strom, m: Bertrud
                         Palme
                                   Paloma
Narozen: 25. 5. 1998
Otec: Nolan po Nestroy
Matka: Sabina po Mühlau
Adresa stanice: Chudíř 20, 294 45 Jabkenice
Kontakt: Jiří Bartoň, tel.: 737 739 943
Chovatel: Gála L., Bučovice
Majitel: Bartoň Jiří, Jabkenice
Míry: 145; 157; 179; 19,5 cm
Bodové hodnocení: 7,5 bodu
Zařazen: 2000
Zkoušky výkonnosti: NE
Počet doložených kompletních generací: 5
Podíl arabské krve ze známého původu: 0 %
Akcelerační program: NE
Zařazení synové:
Zařazené dcery: 1 x HPK, 3 x PK, 3 x ostatní
Poznámka:
     1G           2G       3G      4G        5G           6G
                                       Nazl     o: Nastor, m: Hertha
                              Nabob
                                      Baerbel    o: Herzbua D, m: Barbara
                       Nardus
                                      Meister    o: Hafling, m: Analisa 3710
                             Prinzessin
                                      Praxedis
             Nestroy 1985
                                     Westwind     o: Wilten, m: Bacchus
                             Westling
                                     Sprössling    o: Amras HB, m: Spatzi
                       Roxane
                                      Matrose
                              Rolle
Nolan      1992,                            Rena
    7,2 b.                             Hofrichter-12  o: Hofmeister-101, m: Gretl
                             Hoferbe
                                     Bona H 155    o: Marinus, m: Bertha
                       Hofregent
                                    Mandler H 365    o: Mandl, m: Violina
                               Mia
             Dominique                   Mietze H 281   o: Mandl, m: 1953 (haf)
              1986                      Anker      o: Adler, m: Primana
                              Alarich
                                       Talia    o: Mandarin liz., m: Tabu
                       Drossel
                                      Marabu     o: Monarch, m: Flugs
                              Doira
                                     Dionessa
                                      Mobil    o: Monarch, m: Donau-Dora
                             Mohammed
                                     Charmant      o: Star, m: Carmela
                       Midas
                                      Stilfser  o: Stattlich 49, m: Varna 6628
                              Lemma
                                       Lilia   o: Magnat, m: Lindelein-Elsa
             Mühlau 1983
                                       Artist     o: Anker, m: Doritte
                             Afghan liz.
                                      Jeruse       o: Adler, m: Julia
                        Laica
                                      Strand   o: Strom, m: Bertrud 1645/T
                              Lydia
  Sabina                                 Libelle
 1993, 7,4 b.                               Stüber     o: Stromer 128, m: Rätin
                             Steinadler
                                    Verona Nora     o: Magnat, m: Vanda
                        Stilist
                                      Wilten   o: Wardein, m: Kalterer-Moid
                              Danara
                                      Daniela
             Gerda    1988
                                     Achmed liz.
                             Achates liz.
                                       Freiin
                        Gretl
                                     Afghan liz.     o: Artist, m: Jeruse
                             Gera 172
                                     Gerlinde
Narozen: 29. 4. 1995
Otec: Nastral po Nasall
Matka: Hella po Hofgast
Adresa stanice: Stráţnice 12, 277 24 Vysoká u Mělníka
Kontakt: M. Kašpar, tel.: 721 155 732
Chovatel: Knebel Walter + Michael, Itálie
Majitel: Krejčí Pavel, Cheb
Míry: 149; 159; 173; 19,5 cm
Bodové hodnocení: 9,1 bodu
Zařazen: 20. 2. 2009
Zkoušky výkonnosti: ANO, v zahraničí
Počet doložených kompletních generací: 5
Podíl arabské krve ze známého původu: 0 %
Akcelerační program: NE
Zařazení synové: Nautilus-L
Zařazené dcery:
Poznámka:
 1G        2G       3G        4G         5G            6G
                                  Norden     o: Nenner, m: Hannelore
                         Neptun
                                   Molly      o: Absam, m: Minerva
                 Nissan
                                  Alarich       o: Anker, m: Talia
                         Limona
                                   Liane      o: Stutz-126, m: Lidia
     Nasall    1986
                                   Maat     o: Mordskerl, m: Herlinde
                         Mandl-203
                                 Dorne Spez      o: Stromer, m: Dohle
                 Merry
                                Aderschild-192     o: Adler, m: Ekara
                          Ariane
Nastral                                Nelli     o: Nascher-156, m: Winni
 1990                                Strato     o: Star, m: Hilla 5565/T
                          Stams
                                 Rhodesia    o: Magnat, m: Runkelsteinerin
                 Stainach
                                  Lz Stolz      o: Stromer, m: Fifi
                          Nora
     Quirly  IB,                      Nomadin        o: Midas, m: Notiz
       1972                         Wardein     o: Willi, m: Puppele-Lucy
                         Windus
                                   Cera      o: Stürmer, m: Cosima
                 Quendel
                                   Stift       o: Stolz, m: Erlana
                          Quirl
                                   Quale          o: Strick
                                 Hofrat-96      o: Nautilus, m: Celsa
                        Hofmeister-101
                                   Catti      o: Anselmo, m: Fanny
                Hofrichter-12
                                  Jonas 32      o: Milk 43, m: Puppe
                          Gretl
       Hofgast                        Gerta     o: Winzer-18, m: Gertrud
        1965                       Liz Stürmer   o: Nilo (Niggl 5), m: Pingpong
                         Stüwer-56
                                  Quinta      o: Urban-1, m: Quaste
                 Grille
                                  Wieland      o: Wilfried-7, m: Gretl
                          Grelle
 Hella                                Greta       o: Urban-1, m: Gretl
 1979                                Strom     o: Stromer, m: Finnchen
                         Strolch
                                  Susine        o: Stern, m: Sissi
                 Siegfried
                                  Wieland      o: Wilfried-7, m: Olga
                          Wilma
        Sissi                        Margot
        1974                          Nerz     o: Naz, m: Donau Dora
                          Nobel
                                   Sauna
                  Anja
                                  Mikado     o: Liz Magnat, m: Runkola
                          Debra
                                   Dolly       o: Stromer, m: Dolli
Narozen: 21. 2. 2004
Otec: Nimrod po Nebelstein
Matka: Renate po Wälder
Adresa stanice: 538 23 Licibořice 58
Kontakt: Jiří Blaţek, tel.: 602 493 467
Chovatel: Kučera Bohuslav, Kostelec n. Orlicí
Majitel: Blaţek Jiří, Licibořice
Míry: 143; 154; 185; 19,0 cm
Bodové hodnocení: 7,1 bodu
Zařazen: 25. 11. 2006
Zkoušky výkonnosti: NE
Počet doložených kompletních generací: 5
Podíl arabské krve ze známého původu: 1,56 %
Akcelerační program: NE
Zařazení synové:
Zařazené dcery:
Poznámka:
    1G        2G      3G      4G          5G              6G
                                   Nabob         o: Nazl, m: Baerbel
                        Nardus
                                  Prinzessin      o: Meister, m: Praxedis
                  Nestroy
                                  Westling     o: Westwind, m: Sprössling
                        Roxane
          Nebelstein                    Rolle        o: Matrose, m: Rena
           1990                     Hoferbe     o: Hofrichter 12, m: Bona H 115
                        Hofregent
                                    Mia    o: Mandler H 365, m: Mietze H 281
                 Djovanna
                                   Alarich        o: Anker, m: Talia
                        Drossel
   Nimrod                              Diora       o: Marabu, m: Dionessa
1994, 8,1 b. 3,1%                          Nastrol       o: Nastor, m: Marga
                       Naxos    25%
                 Nachtflug           Wenka 50%    o: Widukind, m: Waldfee v. Borge
                  12,5%              Nelusko
                         Anke
           Cinderella                    Anne
          1987, 6,25%                   Amor liz.       o: Artist, m: Jelli
                        Achensee
                                   Nelli        o: Stift, m: Nekta
                  Cosmea
                                  Markgraf      o: Mandarin, m: Clarossa
                         Citta
                                   Centa
                                  Wildschütz     o: Wilten, m: Primana
                       Wintersturm
                                   Doritte       o: Star, m: Diotima
                 Waldprinz
                                   Wirbel    o: Wardein, m: Kalterer-Mooid
                         Bali
           Wälder                  Baldwina-Wiesel   o: Mammon, m: Baldegunde
            1979                     Anker       o: Adler, m: Primana
                         Alarich
                                   Talia      o: Mandarin liz., m: Tabu
                  Bianca
                                  Steward
                         Bevist
   Renate                             Bevina
  1996, 7,7 b.                          Steinadler     o: Stüber, m: Verona Nora
                         Steger
                                  Mimose
                  Stans
                                  Merkur       o: Marius, m: Ungarin
                         Rekka
            Roni                      Rätin
            1990                     Steinach      o: Stams 698, m: Nora
                         Steiner
                                  Schwindel     o: Maat, m: Schmetterling
                  Rita
                                    Agil        o: Adler, m: Afretta
                         Romy
                                   Paula       o: Magnat, m: Frieda
Narozen: 27. 2. 1994
Otec: Nebelstein po Nestroy
Matka: Cinderella po Nachtflug
Adresa stanice: 756 02 Huslenky 637
Kontakt: Ladislav Sucháček, tel.: 724 523 810
Chovatel: Sachslehner H., Rakousko
Majitel: Sucháček Ladislav, Huslenky
Míry: 147; 155; 180; 21,0 cm
Bodové hodnocení: 8,1 bodu
Zařazen: 25. 9. 2001
Zkoušky výkonnosti: ANO, v zahraničí
Počet doložených kompletních generací: 4
Podíl arabské krve ze známého původu: 3,125 %
Akcelerační program: NE
Zařazení synové: 1140 Nicolo, 2996 Nefris, 2994 Namer,
1319 Nathan
Zařazené dcery: 34 x HPK, 7 x PK, 12 x ostatní
Poznámka:
  1G      2G        3G       4G        5G           6G
                                 Nazl       o: Nastor, m: Hertha
                        Nabob
                                Baerbel     o: Herzbua D, m: Barbara
               Nardus
                                Meister      o: Hafling, m: Analisa
                       Prinzessin
       Nestroy                     Praxedis
        1985                      Westwing     o: Wilten, m: Bacchus
                       Westling
                               Sprössling    o: Amras HB, m: Spatzi GR
               Roxane
                               Matrose
                        Rolle
Nebelstein                           Rena
 1990                           Hofrichter-12   o: Hofmeister 101, m: Gretl
                       Hoferbe
                                Bona H       o: Marius, m: Bertha
              Hofregent
                               Mandler H      o: Mandl, m: Vidina
                         Mia
       Djovanna                    Mietze H      o: Mandl, m: ??? (haf)
        1985                      Anker       o: Adler, m: Primana
                        Alarich
                                 Talia      o: Mandarin, m: Tabu
               Drossel
                                Marabu      o: Monarch, m: Flugs
                        Diora
                               Dionessa
                                Nastor
                        Nastrol
                                Marga
             Naxos    25%
                               Widukind
                       Wenka 50%
       Nachtflug                  Waldfee v. Borge
        12,5%
                       Nelusko
               Anke
                        Anne
 Cinderella
1987, 6,25%                          Artist       o: Anker, m: Doritte
                       Amor liz.
                                Jelli     o: Strudel, m: 7388/T Jagd
              Achensee
                                Stift       o: Stolz, m: Erlana
                        Nelli
       Cosmea                      Nektar
        1979                      Mandarin
                       Markgraf
                               Clarossa
               Citta
                        Centa
Narozen: 24. 3. 2000
Otec: Nick po Neumann
Matka: Elvira po liz. Niki
Adresa stanice: Dolní 115, 763 62 Tlumačov
Kontakt: ZH Tlumačov, tel.: 775 224 728
Chovatel: Skřivanová M., Litomyšl
Majitel: ZH Tlumačov
Míry: 144; 152; 188; 20,0 cm
Bodové hodnocení: 7,3 bodu
Zařazen: 16. 5. 2003
Zkoušky výkonnosti: NE
Počet doložených kompletních generací: 4
Podíl arabské krve ze známého původu: 0 %
Akcelerační program: NE
Zařazení synové:
Zařazené dcery: 1 x PK, 1 x ostatní
Poznámka: čerstvé sperma
     1G            2G       3G      4G       5G            6G
                                      Nordwind liz.   o: Norden, m: Alice-Assy
                                Natan
                                       Margita    o: Amor liz., m: Maresi 10215
                         Narvis
                                       Astral     o: Afghan liz., m: Maritta
                               Rosalie
              Neumann                      Riffi    o: Wotan, m: Rühige 7073
               1995                     Wintersturm    o: Wildschütz, m: Doritte
                                Wald
                                       Dreva      o: Amor liz., m: Dresine
                         Fortuna
                                       Stans       o: Steger, m: Rekka
                                Fauna
   Nick                                   Flora     o: Wido-198, m: Fortuna
  1995, 7,8 b.                                Steger     o: Steinadler, m: Mimose
                                Stanz
                                        Poldi
                         Stergus
                                       Arlberg     o: Absam, m: Minerva
                               Montreaux
                                       Manier
             Rosalie    1985
                                       Moment      o: Monaco, m: Diotima
                               Marschall
                                      Hannelore     o: Weit-127, m: Haide
                         Ronka
                                       Wipp
                                Rixe
                                        Rätin
                                       Norden     o: Nenner, m: Hannelore
                               Norman
                                       Manila       o: Stadl, m: Margita
                        1264 Nobel
                                Sawa
                 liz. Niki
                  1981                    Strizzi     o: Strato, m: Ulfides
                               Steiner
                                       Ladina      o: Mareit, m: Laute
                         Cinatra
                                       Magnat
                                Cintra
Elvíra      1991,                            Cilli
     6,5 b.                               Moment      o: Monco, m: Diotima
                               Marschall
                                      Hannelore     o: Weit-127, m: Haide
                        Montafon
                                Gaby
             Elli     1984
                               liz. Nimrod
                          Elke
                                Erika
Narozen: 29. 2. 1992
Otec: Nestroy po Nerdus
Matka: Dominique po Hofregent
Adresa stanice: Rybářská 878, 691 03 Rakvice
Kontakt: Rudolf Nachtigal, tel.: 602 523 002
Chovatel: Leitner Alois, Weitra, Rakousko
Majitel: Nachtigal Rudolf, Rakvice
Míry: 142; 158; 178; 20,5 cm
Bodové hodnocení: 7,2 bodu
Zařazen: 1995
Zkoušky výkonnosti: NE
Počet doložených kompletních generací: 4
Podíl arabské krve ze známého původu: 0 %
Akcelerační program: NE
Zařazení synové: 804 Nero
Zařazené dcery: 10 x HPK, 3 x PK, 3 x ostatní
Poznámka:
  1G      2G       3G       4G       5G             6G
                               Nastor
                       Nazl
                               Hertha
               Nabob
                              Herzbua D
                       Baerbel
                               Barbara
      Nardus  1969
                               Hafling
                       Meister
                               Analisa
               Prinzessin
                      Praxedis
 Nestroy
 1985                            Wilten     o: Wardein, m: Kalterer-Moid
                      Westwind
                               Bacchus      o: Mikado HB, m: Bisam GR
               Westling
                              Amras HB        o: Adler, m: Aurora
                      Sprössling
                               Spatzi
      Roxane  1977
                      Matrose
                Rolle
                       Rena

                             Hofmeister 101
                     Hofrichter-12
                               Gretl
               Hoferbe
                               Marinus
                      Bona H 115
       Hofregent                   Bertha
        1981                     Mandl
                     Mandler H 365
                               Violina
                Mia
                               Mandl
                     Mietze H 281
                               1953
Dominique
                               Adler    o: Anselmo A, m: Comparsin-Liebe
 1986
                       Anker
                               Primana    o: Stromer 2765/T, m: Puppele-Lucy
               Alarich
                              Mandarin liz.
        Drossel            Talia
                               Tabu
        1976
                              Monarch      o: Mordskerl, m: Diema-Klara
                       Marabu
                               Flugs      o: Stromer 128, m: Finnchen
                Diora
                      Dionessa
Narozen: 25. 4. 1994
Otec: Nadin po Naxos
Matka: Mariette po Stichling
Adresa stanice: Zdeslav 10, 339 01 Klatovy
Kontakt: R. Janda, tel.: 607 502 445
Chovatel: Reichl Leonhard, Beyharting, Německo
Majitel: ZH Písek
Míry: 142; 154; 182; 20,0 cm
Bodové hodnocení: 7,2 bodu
Zařazen: 1997
Zkoušky výkonnosti: NE
Počet doložených kompletních generací: 3
Podíl arabské krve ze známého původu: 6,25 %
Akcelerační program: NE
Zařazení synové: 2847 Nagano
Zařazené dcery: 9 x HPK, 5 x ostatní
Poznámka: Podmínkou pro povolení k plemenitbě v roce 2011 je
doloţení 4 generací původu!
  1G       2G        3G       4G       5G          6G
                          Nastor
                  Nastrol
                          Marga
         Naxos
        1970, 25%
                        Widukind 100%
                  Wenka
                  50%
                        Waldfee v. Borge
  Nadin
                                  Antrieb   o: Aldler, m: Marmolada
1982, 12,5%                     Apoll
                                   Vira      o: Star, m: Vara
                  Apikal
                                  Wieser    o: Wieland, m: Akazie
                         Walburga
                                 Wildtraud   o: Winzer D, m: Winde
       Odessa   1978
                                  Notker   o: Nerz, m: 6185/T Gimperl
                          Nebel
                 Onascha              Cella
                        Olben (bez plem.
                          přísl.)
                                  Stüber   o: Stromer 128, m: Rätin
                           Stil
                                  Salauna
                  Stecher
                                  Max-53
                           Culi
        Stichling                     Curia-Uria
         1978                       Absam     o: Adler, m: Dohle
                          Arlberg
                                  Minerva    o: Merkur, m: Morea
                 Casta-Conny
                                  Wardein   o: Willi, m: Puppele-Lucy
                          Cosma
 Mariette                              Celle
 1983                               Nastor
                          Nelson
                                  Lira H 83
                 Nelfried
                                  Wieland
                          Libelle
         Marli                      Liane H 83
         1977
                         Nastorius
                 Marlene
                          Malve
Narozen: 8. 5. 2000
Otec: Statos po Statist
Matka: Quesi po Sailer
Adresa stanice: Stará Ves 24, 750 02 Přerov
Kontakt: Michal Svačina, tel.: 603 155 250
Chovatel: Grondţák Ján, Terchova, Slovensko
Majitel: Svačina Michal, Přerov
Míry: 144; 162; 188; 20,5 cm
Bodové hodnocení: 7,5 bodu
Zařazen: 13. 1. 2004
Zkoušky výkonnosti: ANO, v zahraničí, 7,64 bodu
Počet doložených kompletních generací: 5
Podíl arabské krve ze známého původu: 0 %
Akcelerační program: NE
Zařazení synové:
Zařazené dcery:
Poznámka:
 1G    2G      3G       4G        5G             6G
                           Steinadler    o: Stüber, m: Verona Nora
                    Stereo
                            Hannerl      o: Alex, m: Harmonie
           Strummer
                           Stepper 38      o: Stüber, m: Drolly
                    Wilmia
     Statist                    Wilma        o: Maat, m: Wellia
      1983                    Brenner        o: Bozen, m: Rätin
                    Basalt
                             Toni        o: Anker, m: Tilly
             Oliva
                            Alarich        o: Anker, m: Talia
                    Odessa
Statos                          Otti       o: Merkur, m: Oresta
 1992                         Merkur      o: Marius, m: Ungarina
                     Mai
                            Tobina        o: Stüber, m: Tresl
             Mars
                            Alarich        o: Anker, m: Talia
                    Monpti
     Girona                   Minerva       o: Merkur, m: Morea
     665/3351                    Maat      o: Mordskerl, m: Herlinde
                    Martan
                            Odalia     o: Monaco, m: Odaliske
           Gerlinda 2885
                            Muskat       o: Magnat, m: Xidro
                   Gerda-Liesel
                             Giesl     o: Nektar 1, m: Gretl Pinzg.
                           Ströcker      o: Norbert, m: Gustige
                    Santner
                           Ridnaun       o: Ideal, m: Dorotea
           Sandhofer
                             Caio       o: Meteor, m: Banane
                   Hauserin
                          Dotterblume   o: Nibbo /Niggl 2/, m: Coa Ohast
     Sailer
                            Ambos         o: Amras, m: Inka
                    Artist
                            Tiziana         o: Ideal, m: Lia
            Korina
                          Zanzi /Nissl/    o: Hafling, m: Reschen
                    Edle
Quesi                         Klaudia       o: Caesar, m: Brisa
1990                         Sonny Boy      o: Sturm, m: Capriola
                    Stern
                            Mona      o: Michale, m: Leierlene
            Sterzl
                           Rithmus       o: Meister, m: Hexele
                    Carola
                             Mizzi       o: Odino, m: Franzi
     Marseille
                            Santner      o: Ströcker, m: Ridnaun
                    Salurn
                            Zwetti       o: Hafling, m: Imula
            Claudia
                            Nelson       o: Hafling, m: Gehilfin
                    Cirla
                           ??? (haf.)          m: Ilse
Narozen: 7. 6. 2001
Otec: Stony po Star
Matka: Luccy po Stegreif
Adresa stanice: Pohoř 49, 742 35 Odry
Kontakt: Pavel Trefil, tel.: 556 730 910
Chovatel: Pavelka Roman, Český Dub
Majitel: Trefil Pavel, Odry
Míry: 144; 154; 176; 20,5 cm
Bodové hodnocení: 7,6 bodu
Zařazen: 11. 11. 2004
Zkoušky výkonnosti: NE
Počet doložených kompletních generací: 4
Podíl arabské krve ze známého původu: 1,56 %
Akcelerační program: NE
Zařazení synové:
Zařazené dcery: 2 x PK
Poznámka:
  1G       2G       3G       4G            5G                   6G
                                    Stajo 57           o: Staps, m: Merry H 113
                       Stanjo 91
                                   Halla H 340         o: Stepper 38, m: Hedda H 43
                Standard
                                     Stolz 9            o: Stolz, m: 139/I Dame
                       Mausi H 122
         Star                        Marina H 17
         1987                          Stern 71         o: Stepper 38, m: Heide H 150
                       Steron 92
                                   Helga H 222
                 Java
                                    Stan 50
 Stony                   Jagd H 474
                                   Juwel H 283
1994, 7,8b.
                                   Stepper 38          o: 1917 Stark, m: Hondura
  3,1%                    Stern 71
                                   Heiede H 150          o: Stachus, m: Heidi H 30
               Status 12,5%
                                  Gamet 49 50%        o: Galib Ben Afas, m: Salome H 47
        Maika            Dorina 25%
                                    Doris 160
        1989
                                   Stattlich 49        o: Steiger 1483, m: Ruth 5448
        6,25%             Stachus
                              7067T Comprata (bez plem. přísl.)
               Marli H 148
                                     Martin
                       Marina H 17
                                    Marein H
                                   1917 Stark         o: 1115 Strauss, m: Preziosa-Elvi
                       Stepper 38
                                    Hondura             o: Star, m: Heiderle
               Stenek 104
                                   Winchester 5         o: Wardein, m: Kalterer-Moid
                       Salome H 47
                                    Sally H 18          o: Midas, m: Salerna h 2
       Stegreif 126
                                    Staps 29
                        Stajo 57
                                   Merry H 113
               Hummel H 469
                                    Steven 30
                       Hanka H 341
 Luccy                                Hedda H 43
1990, 7,8b.                               Nenner              o: Nerz, m: Drolly
                        Norden
                                   Hannelore             o: Weit, m: Haide
               Novales 61
                                   Steinadler          o: Stüber, m: Verona Nora
                       Esti 10059/T
                                   Esra 8745/T
       Jafra H 472
                                    Stachus         o: Stattlich 49, m: 7067/T Comprata
                       Staffel 28
                                   Betty H 17
               Juliane H 197
                                   Steppke 17           o: Sturm 1, m: Beta H 6
                       Jutta H 75
                                    Jawe H 21
Narozen: 9. 5. 2001
Otec: Stony po Star
Matka: Meggy po Steinadler
Adresa stanice: 273 54 Makotřasy 1
Kontakt: Vojtěch Bodnár, tel.: 603 544 413
Chovatel: Kolář Ivan, Velké Přílepy
Majitel: Bodnár Vojtěch, Makotřasy
Míry: 142; 158; 194; 20,5 cm
Bodové hodnocení: 7,3 bodu
Zařazen: 5. 3. 2004
Zkoušky výkonnosti: NE
Počet doložených kompletních generací: 4
Podíl arabské krve ze známého původu: 1,56 %
Akcelerační program: NE
Zařazení synové:
Zařazené dcery: 1 x PK
Poznámka:
  1G      2G      3G       4G            5G                  6G
                                  Stajo 57           o: Staps, m: Merry H 113
                     Stanjo 91
                                 Halla H 340         o: Stepper 38, m: Hedda H 43
              Standard
                                  Stolz 9           o: Stolz, m: 139/I Dame
                     Mausi H 122
        Star                      Marina H 17
        1987                       Stern 71         o: Stepper 38, m: Heide H 150
                     Steron 92
                                Helga H 222
               Java
                                  Stan 50
 Stony                 Jagd H 474
                                Juwel H 283
1994, 7,8b.
                                 Stepper 38          o: 1917 Stark, m: Hondura
  3,1%                  Stern 71
               Status               Heiede H 150          o: Stachus, m: Heidi H 30
               12,5%               Gamet 49 50%        o: Galib Ben Afas, m: Salome H 47
        Maika          Dorina 25%
                                 Doris 160
         1989
                                 Stattlich 49        o: Steiger 1483, m: Ruth 5448
        6,25%           Stachus
                            7067T Comprata (bez plem. přísl.)
              Marli H 148
                                  Martin
                     Marina H 17
                                 Marein H
                                   Stil            o: Stüber, m: Salauna
                      Stecher
                                   Culi           o: Max - 53, m: Curia-Uria
               Stuart
         2019                       Arlberg            o: Absam, m: Minerva
                     Casta-Conny
                                  Cosma             o: Wardein, m: Celle
       Steinadler
                                  Anker             o: Adler, m: Primana
         1990           Alarich
                                   Talia           o: Mandarin liz., m: Tabu
               Obea
                                  Stüber           o: Stromer 128, m: Rätin
                      Ollilein
 Meggy                                Olli          o: Dorfer, m: Osmana-Lora
1996, 6,8b.                            Stecher              o: Stil, m: Culi
                     Stürmer
                                  Astene             o: Absam, m: Alma
               Steiger
                                  Niklas             o: Nepal, m: Devet
                      Liria
                                  Lemma              o: Stilfser, m: Lilia
        Mandy
                                  Becket           o: Brenner, m: Kornfee
                      Brutus
                                  Raquel          o: Steinadler, m: Repräsentatin
               Mimmi
                                  Mentor             o: Merkur, m: Devet
                      Minote
                                  Mingo
Narozen: 31. 5. 1994
Otec: Star po Standard
Matka: Maika po Status
Adresa stanice: Ţalmanov, 364 71 Struţná
Kontakt: Alena Králová, tel.: 603 201 350
Chovatel: Oeder J., Lengfeld, Německo
Majitel: Králová alena, Bochov
Míry: 146; 161; 200; 20,0 cm
Bodové hodnocení: 7,8 bodu
Zařazen: 1998
Zkoušky výkonnosti: NE
Počet doložených kompletních generací: 3
Podíl arabské krve ze známého původu: 3,125 %
Akcelerační program: NE
Zařazení synové: 2892 St-Largos, 972 St-Monty
Zařazené dcery: 9 x HPK, 5 x PK, 6 x ostatní
Poznámka: Podmínkou pro povolení k plemenitbě v roce 2011 je
doloţení 4 generací původu!
    1G       2G         3G        4G        5G             6G
                                       Staps
                             Stajo 57
                                      Merry H 113
                   Stanjo 91
                                      Stepper 38      o: 1917 Stark, m: Hondura
                             Halla H 340
                                      Hedda H 43
           Standard
                                       Stolz         o: Stromer, m: Fifi
                              Stolz 9
                                      139/I Dame
                  Mausi H 122
                            Marina H 17
Star    1987
                                      Stepper 38     o: 1917 Stark, m: Hondura
                             Stern 71
                                      Heide H 150     o: Stachus, m: Heidi H 30
                   Steron 92
                            Helga H 222
            Java
                              Stan 50
                  Jagd H 474
                            Juwel H 283

                                       1917 Stark     o: Strauss, m: Preziosa-Elvi
                             Stepper 38
                                       Hondura         o: Star, m: Heiderle
                    Stern
                                       Stachus    o: Stattlich 49, m: 7067/T Comprata
                            Heide H 150
          Status 1982                        Heidi H 30    o: Winchester 5, m: Helga H 9
            12,5%                        Galib ben Afas     o: Abu Afas, m: Gauka
                            Gamet 49 50%
                                      Salome H 47    o: Winchester 5, m: Sally H 18
                 Dorina    25%
                             Doris 160
   Maika
1989   6,25%                                Steiger      o: Stromer, m: Anna-Bella
                             Stattlich 49
                                        Ruth       o: Magnat, m: Runkola
                   Stachus
                           7367/T Comprata
                           (bez plem. přísl.)
          Marli H 148
                             Martin 2
                  Marina H 17
                             Marein H 5
Narozen: 8. 3. 2004
Otec: Weltwind po Winterstein
Matka: Frieda po Nadin
Adresa stanice: U Hřebčince 479, 397 01 Písek
Kontakt: ZH Písek, tel.: 737 274 803
Chovatel: Winter Winfried, Neuhaus, Německo
Majitel: ZH Písek
Míry: 142; 153; 181; 20,0 cm
Bodové hodnocení: 7,3 bodu
Zařazen: 21. 12. 2006
Zkoušky výkonnosti: ANO, 7,69 bodu
Počet doložených kompletních generací: 4
Podíl arabské krve ze známého původu: 3,125 %
Akcelerační program: NE
Zařazení synové:
Zařazené dcery:
Poznámka:
     1G         2G     3G      4G         5G             6G
                                    Wirbel    o: Wardein, m: Kalterer-Moid
                           Wotan
                                     Doris       o: Notker, m: Donka
                    Wildmoos
                                   Steinadler    o: Stüber, m: Verona Nora
                           Panja
             Winterstein                  Pergola      o: Anker, m: Petra Mira
              1982                    Norden      o: Nenner, m: Hannelore
                          Nordwind liz.
                                   Alice-Assy     o: Alarich, m: Andy 8435
                     Alma
                                    Amor liz.       o: Artist, m: Jelli
                           Angela
                                     Almi    o: Neckar 806, m: Abenteuer
  Weltwind
                                     Artist       o: Anker, m: Doritte
                          Afghan liz.
                                    Jeruse        o: Adler, m: Julia
                    Afghan II
                                    Norden      o: Nenner, m: Hannelore
                           Muschi
                                    Mucky      o: Stüber, m: Milli 7984/T
             Rimalda
                                    Stecher         o: Stil, m: Culi
                           Stürmer
                                    Astene        o: Absam, m: Alma
                    Rialta
                                     Astral     o: Afghan liz., m: Maritta
                           Rikka/T
                                    Reseda
                                    Nastor
                           Nastrol
                    Naxos              Marga
                     25%     Wenka    Widukind 100%
              Nadin           50%     Waldfee v. Borge
             1982, 12,5%                   Apoll       o: Antrieb, m: Vira
                           Apikal
                                   Walburga     o: Wieser, m: Wildtraud
                    Odessa
                                    Nebel      o: Notker, m: Cella 7666
                           Onascha
Frieda      1997,                         Olben
     6,25%                              Alpha      o: Afghan liz., m: Avera
                           Artist
                                    Pinkerl     o: Start, m: Paulinchen
                    Artus
                            Atali
              Famra
                           Merci
                     Flora
                            Fea

								
To top