chuong trinh chuyen de 10 thang 89 by L78XvU8P

VIEWS: 20 PAGES: 1

									                             TỔNG GIÁO PHẬN TP.HCM
                             Ban Mục Vụ Gia đình
                          Số 6Bis Tôn Đức Thắng, Q.1, Tp.HCM
                               : 39.105.692

         Chương Trình Chuyên Đề Cuối Tuần 10
               (Tháng 8 – 9.2010) 06 đề tài
       Thời gian: Bắt đầu ngày 21.08.2010 đến 25.09.2010
            từ 2g30 – 5g30, mỗi chiều thứ bảy
          ĐỀ TÀI và THUYẾT TRÌNH VIÊN
STT    NGÀY         TÊN ĐỀ TÀI          THUYẾT TRÌNH VIÊN CHÍNH
             Chìa khóa giải gỡ các        Lm. Giuse Lê Quang Uy,
01  21.08.2010
            vấn nạn của gia đình thời @            CSsR
                Tâm lý và           Ts. Nguyễn Thị Bích Hồng,
02  28.08.2010
            cách giáo dục trẻ 0–6 tuổi            ĐHSP
                                An Tôn Trần Đình Dũng,
03  04.09. 2010  Mùa tựu trường – nỗi lo lại đến        Ths, GV Phát Triển
                                   Nguồn Nhân Lực
04  11.09.2010     Trưởng thành tâm cảm        Lm. Giuse Trần Sĩ Nghị, SJ

              Giữ tâm bất biến giữa       Nt. Ts Thécla Trần Thị Giồng,
05  18.09. 2010
              dòng đời vạn biến               CND

          Những thách đố mới của thời đại     Lm. F X. Nguyễn Minh Thiệu,
06  25.09.2010
           trong việc giáo dục con cái             SDB


Địa điểm  Giảng Đường Phanxico X. Nguyễn Văn Thuận (B102) Lầu 1, Trung Tâm Mục Vụ Tổng
      Gp. Tp. HCM, 6 bis Tôn Đức Thắng, Q. 1, Tp. HCM
Đối tượng  Các bạn trẻ, các bậc phụ huynh và những ai quan tâm đến giáo dục và gia đình
Ghi danh   Mỗi tuần (thứ 7) tại Chương trình Chuyên đề, Giảng đường Phanxico X. Nguyễn
       Văn Thuận (B102) Lầu 1, Trung tâm Mục vụ.
       Hoặc phòng B.103 (lầu 1), TTMV, gặp Anh Nguyễn Văn Thức : 090307.5511
       (Vào các ngày thứ 5;7)
       Trường hợp không thể đến ghi danh trước ngày khai giảng, có thể điền vào tờ
       phiếu ghi danh đính kèm, để ban tổ chức chuẩn bị bảng tên và tài liệu.
       Xin liên lạc về địa chỉ email: bmvgiadinh@gmail.com
       Mời tham khảo các hoạt động, tài liệu, bài viết và thông báo của CTCD tại
       website: http://www.dunglac.org, trang mục “Mục Vụ Gia Đình”
 Lệ phí    Trọn khóa 100.000 đ/người; hoặc 20.000đ/buổi (có thể đăng ký tại lớp)
       Giảm phí đặc biệt cho sinh viên và miễn phí 100% cho người nghèo

								
To top