VAN B?N* by qha3fS

VIEWS: 13 PAGES: 9

									          TRUNG TÂM TIN HỌC TỈNH ĐIỆN BIÊN
          Informatics Centre of Dienbien province
         Tel: (023) 827726, (023) 827319. Fax: (023) 830489
      Website: http://icd.dienbien.gov.vn - Email: icd@dienbien.gov.vn
             TÀI LIỆU
       HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
TRANG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT TỈNH ĐIỆN BIÊN
       h tt p ://q p p l .d i e n b i e n .g o v .v n
               Ver. 22012007
HƯỚNG DẪN TRA CỨU VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT TỈNH ĐIỆN BIÊN
            Điện Biên Phủ, 01/2007
Trung tâm Tin học tỉnh Điện Biên                  Trang 2
Tel: 023. 827726 - 023.827319 - Fax: 023. 830489
Website: http://icd.dienbien.gov.vn - Email: icd@dienbien.gov.vn
    HƯỚNG DẪN TRA CỨU VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT TỈNH ĐIỆN BIÊN

                HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
       Trang văn bản Quy phạm pháp luật tỉnh Điện Biên
                 http://qppl.dienbien.gov.vn


    Trang quy phạm pháp luật tỉnh Điện Biên được Trung tâm Tin học triển
khai từ tháng 8/2006. Đã cập nhật được tất cả văn bản QPPL và một số văn bản
pháp quy của tỉnh, huyện, thị xã, thành phố ban hành từ năm 1995 đến nay.
Trang Quy phạm pháp luật có các tiện ích sau:
   - Tra cứu các văn bản mới nhất.
   - Tìm kiếm tất cả các văn bản ở bất cứ nơi đâu có máy tính kết nối
Internet.
   - Thao tác đơn giản trên giao diện Web.
   - Tra cứu nhanh chóng theo nhiều tiêu chí: Tìm kiếm toàn văn hay tìm
kiếm theo thuộc tính (trong đó có các mục tìm kiếm: Số, Ký hiệu, Thời gian,
Loại văn bản, Cụm từ ....)
    - Dễ dàng download nội dung văn bản từ trang web và tham chiếu văn
bản liên quan để xem thời điểm bắt đầu có hiệu lực.
   - Sử dụng font Unicode, phổ cập ở mọi nơi.
   I. Yêu cầu trước khi sử dụng.
   1. Máy tính phải được nối mạng Internet.
   2. Máy tính phải được hỗ trợ font và bộ gõ.
   Trên máy tính phải được cài bộ gõ Tiếng Việt và hỗ trợ font chữ Unicode:
Vietkey, Unikey ..
   II. Các chuyển đổi bộ gõ Unicode.
   1. Bộ gõ Vietkey.
   Nhấn nút phải chuột vào biểu tượng của Vietkey bên dưới khay
đồng hồ (phía dưới góc phải màn hình).
   - Chọn Unicode.
   2. Bộ gõ Unikey.
   Nhấn nút phải chuột vào biểu tượng của Unikey bên dưới khay
đồng hồ (phía dưới góc phải màn hình).
   - Chọn Unicode.
   - Chọn Gõ kiểu TELEX.     Trung tâm Tin học tỉnh Điện Biên                  Trang 3
     Tel: 023. 827726 - 023.827319 - Fax: 023. 830489
     Website: http://icd.dienbien.gov.vn - Email: icd@dienbien.gov.vn
    HƯỚNG DẪN TRA CỨU VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT TỈNH ĐIỆN BIÊN
   III. Sử dụng trang Quy phạm pháp luật.
   1. Mở trình duyệt Internet Explorer.
   2. Gõ địa chỉ của trang văn bản QPPL của tỉnh Điện Biên.
                http://qppl.dienbien.gov.vn
              TRANG WEB QUY PHẠM PHÁP LUẬT TỈNH ĐIỆN BIÊN   3. Các phím chức năng:
   - Các phím chức năng:        trong trang QPPL dùng để hiển thị
các năm và số tên văn bản ban hành các năm đó.
   - Phím: mũi tên       có chức năng tiến hay lùi tổng số trang văn bản.
                    Phím    dùng để tiến lùi
                    các sang trang của văn bản
                      PHÍM MŨI TÊN     Trung tâm Tin học tỉnh Điện Biên                   Trang 4
     Tel: 023. 827726 - 023.827319 - Fax: 023. 830489
     Website: http://icd.dienbien.gov.vn - Email: icd@dienbien.gov.vn
    HƯỚNG DẪN TRA CỨU VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT TỈNH ĐIỆN BIÊN

   - Phím: cộng trừ         có chức năng mở và đóng năm ban hành văn bản
theo dạng cây thư mục.
                    Phím có chức năng mở năm
                    văn bản và mở tháng văn bản


                     PHÍM CỘNG TRỪ


   VD: Như hình trên thì tất cả văn bản của thang 8 năm 2006 được mở khi
ta nhấn phím . Và sẽ được đóng lại khi ta nhấn phím .
   4. Tìm kiếm văn bản.
   Có 2 cách tìm kiếm văn bản đó là: tìm kiếm toàn văn và tìm kiếm theo
thuộc tính.
   a. Tìm kiếm toàn văn.
   Có chức năng tìm kiếm theo toàn văn của văn bản. Có thể tìm kiếm theo
từng phần từng đoạn của văn bản theo cụm từ.
   VD. Tìm kiếm một văn bản mà biết trích yếu nội dung văn bản có chứa
các cụm từ là: “đề án”, “Chính phủ” và “Điện Biên Đông”.
                   NHẤN NÚT TÌM ĐỂ ĐƯỢC KẾT QUẢ     Trung tâm Tin học tỉnh Điện Biên                  Trang 5
     Tel: 023. 827726 - 023.827319 - Fax: 023. 830489
     Website: http://icd.dienbien.gov.vn - Email: icd@dienbien.gov.vn
    HƯỚNG DẪN TRA CỨU VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT TỈNH ĐIỆN BIÊN
                    KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC


   Phần trích yếu thể hiện mầu của cụm từ đưa ra trong tìm kiếm.
   b. Tìm kiếm theo thuộc tính.
   Trong mục tra cứu văn bản có các mục: Số, Ký hiệu, Ngày ban hành, Loại
văn bản, Cơ quan ban hành, Người ký, Trích yếu, Giới hạn kết quả.
   VD: Tìm kiếm văn bản về đề án tin học 112 của chính phủ khi ta biết “số
1319” ký hiệu “QĐ-UBND” năm “12/12/2005 “ và trích yếu “gói thầu xây
dựng Trung tâm THDL Đề án 112”.
   Ta chỉ cần nhập một trong cách thông tin đó vào trong bảng và nhấn phím
tìm kiếm là có thể tìm ngay được văn bản cần tìm.
                  NHẤN NÚT TÌM ĐỂ ĐƯỢC KẾT QUẢ
     Trung tâm Tin học tỉnh Điện Biên                  Trang 6
     Tel: 023. 827726 - 023.827319 - Fax: 023. 830489
     Website: http://icd.dienbien.gov.vn - Email: icd@dienbien.gov.vn
     HƯỚNG DẪN TRA CỨU VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT TỈNH ĐIỆN BIÊN
                     KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
    Thể hiện văn bản mà ta cần tìm một cách đầy đủ về nội dung trích yếu, cơ
quan ban hành, người ký, số, ký hiệu, ngày tháng.
    Lưu ý: Ta nhập một trong các thông tin cần tìm mà không cần nhập đầy
đủ thì cũng đạt được kết quả cần tìm với cung một nội dung.
   c. Tìm kiếm nhanh.
   Chức năng tìm kiếm có sẵn trong màn hình giao diện của trang. Có chức
năng tìm kiếm văn bản theo phần trích yếu.
                         Tìm kiếm theo
                          trích yếu
                       TÌM KIẾM NHANH


   VD: Tìm kiếm một văn bản có nội dung phần trích yếu về “vốn thực hiện
đề án 112”. Đánh nội dung phần cần tìm kiếm vào phần trống của ô rồi nhấn
phím tìm kiếm.


     Trung tâm Tin học tỉnh Điện Biên                  Trang 7
     Tel: 023. 827726 - 023.827319 - Fax: 023. 830489
     Website: http://icd.dienbien.gov.vn - Email: icd@dienbien.gov.vn
    HƯỚNG DẪN TRA CỨU VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT TỈNH ĐIỆN BIÊN
                        vốn thực hiện
                         đề án 112
                 NHẤN NÚT TÌM KIẾM ĐỂ ĐƯỢC KẾT QUẢ
                     KẾT QUẢ TÌM ĐƯỢC

    5. Ghi lưu văn bản.
    Các văn bản khi được tìm thấy để hiện công việc ghi lưu văn bản thì bạn
phải làm các cách sau:
    Nhấn chuột vào văn bản đính kèm (vùng số 1) hiện ra một cửa sổ có tên
là File Download trong đó có các nút: Open (mở), Save (ghi lưu), Cancel (bỏ
qua), More Info (trợ giúp).
          VĂN BẢN TÌM ĐƯỢC                 PHẦN DOWNLOAD VĂN BẢN     Trung tâm Tin học tỉnh Điện Biên                        Trang 8
     Tel: 023. 827726 - 023.827319 - Fax: 023. 830489
     Website: http://icd.dienbien.gov.vn - Email: icd@dienbien.gov.vn
     HƯỚNG DẪN TRA CỨU VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT TỈNH ĐIỆN BIÊN

   Cách 1. Nhấn chuột vào nút Open (mở) để mở văn bản đính kèm, bôi đen
toàn bộ văn bản đó nhấn phải chuột chọn Copy (sao chép), mở chương trình
soạn thảo Word, chuột phải chọn Paste (dán) và thực hiện ghi lưu văn bản.
 BÔI ĐEN TOÀN BỘ VĂN BẢN CHỌN COPY                  CHUỘT PHẢI CHỌN PASE

   Cách 2 . Nhấn nút Save (ghi lưu, vùng số 1) và chọn đường dẫn cho ổ để
ghi lưu. Chọn nút Save để hoàn tất việc ghi lưu văn bản về máy tính. Có thể đặt
sửa tên trước khi nhấn Save ghi lưu về máy tính.

                COPY VĂN BẢN TÌM KIẾM ĐƯỢC VỀ MÁY TÍNH
                 PASTE VĂN BẢN VÀO TRONG WORD
      CHỌN SAVE ĐỂ TẢI VĂN BẢN VỀ         CHỌN SAVE ĐỂ HOÀN TẤT VIỆC GHI LƯU   Cách 3. Nhấn chuột phải vào mục văn bản đính kèm chọn mục ghi tên
Save Target As chọn đường dẫn đến ổ cần ghi lưu vào và chọn mục Save để ghi
lưu văn bản đã tìm được.
 CHỌN SAVE TARGET AS ĐỂ GHI VĂN BẢN VỀ MÁY         CHỌN SAVE ĐỂ HOÀN TẤT VIỆC GHI LƯU
     Trung tâm Tin học tỉnh Điện Biên                          Trang 9
     Tel: 023. 827726 - 023.827319 - Fax: 023. 830489
     Website: http://icd.dienbien.gov.vn - Email: icd@dienbien.gov.vn

								
To top