PERSBERICHT WINTERTENTOONSTELLINGEN KUNSTHAL KADE by qha3fS

VIEWS: 8 PAGES: 4

									PERSBERICHT WINTERTENTOONSTELLINGEN
KUNSTHAL KADE
28 november 2009 – 14 februari 2010

Benedenverdieping

10 jaar The One Minutes

Met ‘The One Minutes’ heeft het Sandberg Instituut in Amsterdam in tien jaar tijd de hele wereld
veroverd. Het idee is even helder als compact: produceer een videofilm van precies 60 seconden.
De korte tijdspanne is een beperking, maar ook een bevrijding. Het roept op tot scherpe keuzes,
maar kan ook leiden tot informele momenten. Door de korte duur is het een heel democratisch
medium. Dure postproducties zijn niet meer noodzakelijk: de kracht van het idee overheerst.
Hierdoor zijn The One Minutes ook doorgedrongen tot artistieke gebieden waar de technische (of
financiële) mogelijkheden vrijwel geheel ontbreken of zeer beperkt zijn. Het resulteerde in de
afgelopen tien jaar tot talloze bijdragen uit de periferie van de (kunst)wereld. Door middel van
workshops en speciale cursussen wordt dit artistieke potentieel heel bewust verder ontgonnen.

Het wereldwijde karakter van The One Minutes werd duidelijk tijdens de expositie van The World
One Minutes in 2008 in Beijing, in de kantlijn van de Olympische Spelen. Ruim 800 videofilms uit
alle wereldregio’s werden hier vertoond. De expositie reisde verder naar onder meer São Paulo,
Paramaribo, Lissabon, Kaapstad en Caïro en vormt het vertrekpunt voor het overzicht van ‘Tien
Jaar The One Minutes’ in Kunsthal KAdE in Amersfoort. Door middel van een groot arsenaal aan
beamers wordt een totaalomgeving van videobeeld geschapen, waardoor je als bezoeker bijna
letterlijk de wereld in de éénminutenfilms binnenstapt, een soort Sixtijnse Kapel van videobeeld.

De ruim 800 films van The World One Minutes worden aangevuld met een aantal andere series
uit het project, zoals films van landschappen vanuit de trein en series met meer abstracte
onderwerpen. Bij de tentoonstelling verschijnt een catalogus in de vorm van een DVD met een
boekje waarin de geschiedenis van The One Minutes wordt verteld. Op de DVD komt een selectie
van 10 × 10 films die de afgelopen tien jaar in het archief zijn opgenomen.


Samenvatting:

The One Minutes zijn video’s van precies één minuut. Het zijn visuele bonbons, aanklachten en
ontmoetingen met culturen. Van Nederland tot Zuid Afrika, China en Amerika. Vanuit een klein
idee zijn The One Minutes in tien jaar uitgegroeid tot de Verenigde Naties van de videokunst. Te
zien tijdens 10 jaar The One Minutes: de beste video’s uit 90 landen / een reis over de wereld door
het raam van de trein / uit ieder jaar de 10 beste video’s, plus jubileum minuten. Ter gelegenheid
van de tentoonstelling en het tien-jarig bestaan zal een catalogus en een DVD met 10 x 10 OnePERSBERICHT WINTERTENTOONSTELLINGEN KUNSTHAL KADE
[ 28 november 2009 t/m 14 februari 2010 ]                        1 van 4
Minutes worden uitgebracht.

www.theoneminutes.org


Tijdens Lumineus Amersfoort worden op twee locaties in de binnenstad 'One Minutes' vertoond waarin het
leven in de stad centraal staat. De lichtkunst- en multimediaroute Lumineus Amersfoort vindt plaats van 11
november t/m 30 december 2009 in de binnenstad van Amersfoort. Dagelijks van 17.00-23.00 uur. Toegang
gratis. www.lumineusamersfoort.nl


++
Bovenverdieping

‘Happy Families’ | Studio Makkink & Bey

Studio Makkink & Bey wordt gevormd door architect Rianne Makkink (1964) en vormgever
Jurgen Bey (1965). Beiden wonen en werken in Rotterdam. Studio Makkink & Bey heeft het
interieur ontworpen van Kunsthal KAdE. Ter gelegenheid van de tentoonstelling zal een catalogus
worden uitgebracht gemaakt door grafisch ontwerpbureau Koehorst in ’t Veld, de grafisch
vormgevers van Kunsthal KAdE die zijn geselecteerd door Studio Makkink & Bey.

De tentoonstelling 'Happy Families' vertelt het complete verhaal van Studio Makkink & Bey. Meer
dan het louter exposeren van gemaakt werk, wordt de geschiedenis van het tot wasdom komen
van de ontwerppraktijk gepresenteerd. Deze geschiedenis begon bij Jurgen Bey en zijn narratieve
ontwerpmethodiek. Samen met Rianne Makkink verenigden zij zich daarna in Studio Makkink &
Bey. Studioleden en verwanten in de ontwerpwereld functioneren als een familie die samen
toekomstplannen bedenkt, kennis deelt en werkt aan de aanleg van cultureel erfgoed. De
wording van deze ontwerpstamboom wordt blootgelegd in Kunsthal KAdE in Amersfoort, zelf
onderdeel van de ‘familie’ sinds Studio Makkink & Bey de inrichting ervan ontwierp.
De begeleidende catalogus toont het familie-epos vanaf de kiem tot in de uiterste vertakkingen.

Vier werkgebieden delen het ontwerpnetwerk op in hoofdstukken:

Werkruimte
* De studio als kweekcentrum waar jonge ontwerpers zich kunnen ontplooien en van waaruit
Jurgen lesgeeft aan Londense studenten. Verse ontwerpers kunnen hun debuut maken en
worden geholpen met werkruimte, contacten en publiciteit. Door middel van reizen worden
indrukken uit andere werelddelen verwerkt in het ontwerpproces van de studio. Het is tegelijk
een bibliotheek en kenniscentrum.
Productiekamer
* Ambachtelijke producten, kleine oplagen van objecten voor galeriën en werk dat in de studio
zelf is geproduceerd staat in de productiekamer. Dit zijn de resultaten die uit de verzameling
indrukken en concepten aan het einde van een proces uitgedrukt worden in vorm.
Tuinhuis
* De studio verspreidt ideeën en creëert hiermee nieuwe visies op actuele vraagstukken.
Productlijnen zijn het resultaat van verbintenissen met experts en resulteren in nieuwe
verhaallijnen binnen het ‘familienetwerk’.
Modelwoning
* De productie wordt binnenshuis vervaardigd vanuit modelbouw en maquettes. Die modellen-
wereld is soms zelf een ontwerp, zoals het interieur van blauw modelschuim in de Droogstore in
New York. Een model is een schetsontwerp waar alle mogelijkheden nog open liggen. Het onthult
het denkproces en kan nog heel precies toegesneden worden op alle wensen en maten.
Tactieken, concepten en ervaringen versterken elkaar, doordat ze zijn verbonden met de mensenPERSBERICHT WINTERTENTOONSTELLINGEN KUNSTHAL KADE
[ 28 november 2009 t/m 14 februari 2010 ]                           2 van 4
die hun eigen plek hebben in de stamboom van Studio Makkink & Bey. De bezoeker vindt zich in
de tentoonstelling omringd door modelscenario’s waarin oplossingen te vinden zijn en nog
verborgen mogelijkheden zich kunnen aandienen. Voltooide producten en projecten laten hun
afkomst zien in kenmerkende karaktertrekken en gelieerde bedrijven of personen. De catalogus
beschrijft de familiegeschiedenis aan de hand van een stamboom van het netwerk van mensen
en het werk dat zij maken. Toon Koehorst en Jannetje In ’t Veld zijn als vormgevers van de
catalogus zelf een uitgesproken voorbeeld van de familie-filosofie in de ontwerppraktijk van
Studio Makkink & Bey. Bij de opening zal de nieuwe website van Studio Makkink & Bey –
ontworpen door Koehorst in’t Veld worden gelanceerd.

Samenvatting:

In de tentoonstelling ‘Happy Families’ wordt inzicht gegeven in de ontwerpfilosofie van Studio
Makkink & Bey, waarin onderlinge relaties, dwarsverbanden met verwante geesten en
samenwerkingstructuren een belangrijk vertrekpunt zijn. Studio Makkink & Bey heeft het interieur
ontworpen van Kunsthal KAdE. De expositie en begeleidende catalogus is vormgegeven door
Koehorst In ’t Veld, het bureau dat op voorspraak van Studio Makkink & Bey de huisstijl van
Kunsthal KAdE verzorgde.

www.jurgenbey.nl
www.koehorstintveld.nl


 ++
Level #2

Sammlung Boryna | Marcel van Eeden

Het oeuvre van Marcel van Eeden (Den Haag, 1965) ontwikkelt zich sinds 1993 gestaag langs
dezelfde lijn: het natekenen van beeldmateriaal dat dateert van voor zijn geboorte in een stijl vol
zachte grijzen en sterke zwartwit-contrasten. Tot een jaar of vijf geleden ging het om individuele
onderwerpen (veel jaren 50-straatgezichten, interieurs, branden en abstracte patronen of
teksten) met soms een groep van gerelateerde tekening. De laatste jaren werkt Van Eeden aan
een complex (misdaad)verhaal van onderling verbonden series tekeningen, waarin drie fictieve
figuren een centrale rol spelen: de botanist Karl McKay Wiegand, de archeoloog Oswald Sollmann
en de psychiater Matheus Boryna. Alledrie zijn ze kunstkenner/liefhebber en maken ze zelf ook
kunst. In de serie die Marcel van Eeden in Kunsthal KAdE toont staat Boryna centraal.

De figuur van Matheus Boryna is gebaseerd op de Duitse psychiater Hans Prinzhorn, die in de
jaren twintig van de vorige eeuw een verzameling aanlegde met kunstwerken van zijn patiënten.
Prinzhorn was de eerste die zich bezig hield met dit soort ‘outsider art’. Zijn collectie – ongeveer
5000 werken – inspireerde onder meer Jean Dubuffet in zijn fascinatie voor outsider art. Binnen
het complexe verhaal dat Van Eeden met de drie karakters vertelt, lopen feit en fictie continu
door elkaar. Onderdelen van de karakters of het verhaal zijn gestoeld op waargebeurde
gebeurtenissen of feitelijke biografische gegevens van personages waarop de ‘literaire’ figuren
zijn gebaseerd, terwijl er ook talloze verzinsels of gefantaseerde verhalen tussen zitten. De
oorspronkelijke beeldbronnen voor de tekeningen binnen de series zijn soms direct gerelateerd
aan het verhaalelement dat Van Eeden wil illustreren, maar soms ook totaal niet. Dat geldt
bijvoorbeeld voor de serie ‘Sammlung Boryna’ die in Kunsthal KAdE te zien is. De reeks van 60
tekeningen verwijst naar de verzameling van Hans Prinzhorn (als basis voor het karakter Boryna),
maar de individuele beelden zijn door Van Eeden uit uiteenlopende beeldbronnen bij elkaar
gebracht.
PERSBERICHT WINTERTENTOONSTELLINGEN KUNSTHAL KADE
[ 28 november 2009 t/m 14 februari 2010 ]                         3 van 4
Marcel van Eeden brak internationaal door met zijn presentatie op de Biënnale van Berlijn in
2006, waarin hij het karakter K.M. Wiegand introduceerde. Sindsdien exposeert hij over de hele
wereld zijn series tekeningen. Jarenlang publiceerde Van Eeden iedere dag een nieuwe tekening
op een tekenlog. Na een tussenpose van een paar jaar heeft hij dit tekenlog weer opgestart. Van
Eeden is recent ook begonnen met het maken van objecten die elementen in het fictieve verhaal
(een trein, een schip, een museum) verbeelden.


Samenvatting:

Marcel van Eeden’s geboortejaar 1965 is cruciaal in zijn oeuvre. Alle voorstellingen die hij tekent
zijn afkomstig uit de tijd vóór zijn geboorte. Hij werkt naar bestaand beeldmateriaal, dat hij vindt
in oude tijdschriften, boeken of kranten. Deze tekent hij na in een persoonlijk handschrift vol
sterke zwartwit-contrasten. Kunsthal KAdE toont de serie ‘Sammlung Boryna’. De groep maakt
onderdeel uit van een grotere verhaalconstructie waarin de fictieve figuren Mateus Boryna,
Oswald Sollman en Karl McKay Wiegand een centrale rol spelen.

www.marcelvaneeden.nl
Kunsthal KAdE
28 november t/m 14 februari 2010
Smallepad 3
3811 MG Amersfoort
Di t/m vr 11-17 uur, za-zo 12-17 uur
www.kunsthalkade.nl
NOOT VOOR DE REDACTIE:

Beeldmateriaal beschikbaar op aanvraag
Noteer vast in uw agenda: opening op vrijdag 27 november 16:00 uur

Voor meer informatie:
Lilian Bense 06 24627831 | L.Bense@kunsthalkade.nl
Judith van Meeuwen 033-4225037 | 06-10134403 | J.vanMeeuwen@kunsthalkade.nl
PERSBERICHT WINTERTENTOONSTELLINGEN KUNSTHAL KADE
[ 28 november 2009 t/m 14 februari 2010 ]                         4 van 4

								
To top