Sadr�aj by 27tqZL

VIEWS: 18 PAGES: 38

									         U ZAGREBU
FAKULTET ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA
  RAZRADA NORME ISO 9241

Kolegij: Ergonomija računalne i programske opreme
        Gospodnetić Luka
         0036375942
       ZAGREB, rujan 2003.
 Ergonomija računalne i programske opreme:                                     Gospodnetić Luka
 Razrada norme ISO 9241                                                 0036375942Sadrţaj


1) Predgovor ....................................................................................................................... 1
2) Uvod ............................................................................................................................... 2
3) Što je ISO? ..................................................................................................................... 4
4) Što je ISO 9241? ............................................................................................................ 6
  a) Generalni opis ....................................................................................................................... 8
  b) Upute o zahtjevima zadataka .............................................................................................. 9
  c) Zahtjevi prikazivačkih ekrana .......................................................................................... 10
  d) Zahtjevi tipkovnica ............................................................................................................ 11
  e) Izgled i poloţaj radne stanice............................................................................................. 12
  f) Upute o radnom okruţju .................................................................................................... 13
  g) Zahtjevi za prikazivačke ekrane sa refleksijom .............................................................. 14
  h) Zahtjevi za prikazane boje ................................................................................................ 15
  i) Zahtjevi za ulazne uređaje bez tipkovnice ........................................................................ 16
  j) Principi dijaloga .................................................................................................................. 17
  k) Upute o korisnosti .............................................................................................................. 18
  l) Prezentacija informacija ..................................................................................................... 19
  m) Upute korisniku ................................................................................................................. 20
  n) Dijalozi u izbornicima ........................................................................................................ 21
  o) Naredbe u komandnim linijama ....................................................................................... 22
  p) Dijalozi za direktnu manipulaciju .................................................................................... 23
  r) Dijalozi za ispunjavanje formulara ................................................................................... 24
5) Slični standardi ............................................................................................................ 25
6) Pojašnjavanje standarda ............................................................................................. 27
  a) Prikazivački ekran mora biti čitljiv .................................................................................. 27
  b) Tipkovnice moraju biti lagane za uporabu ...................................................................... 28
  c) Radni prostor, te radna podloga mora biti dovoljno velika............................................ 28
  d) Radna stolica mora biti ugodna ........................................................................................ 29
  e) Okoliš mora biti zadovoljavajuć i ugodan ........................................................................ 29
  f) Korisničko sučelje mora biti lagano za korištenje ........................................................... 30
7. Literatura ..................................................................................................................... 31
DODATAK A: Popis dijelova standarda 9241 ................................................................ 32
DODATAK B: Cjenik Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo ........................ 34
 Ergonomija računalne i programske opreme:               Gospodnetić Luka
 Razrada norme ISO 9241                           00363759421) Predgovor


    Doći u dohvat s nacionalnim ili internacionalnim standardom je više magija nego
znanost. Dokumenti su pohranjeni po cijelome svijetu, te su loše indeksirani i slabo
referencirani. Standardi često ovise o individualnosti osoba koji su uključeni u ta
tehnička pitanja. Eksperti koji su izvan toga područja standardizacije imaju vrlo jaka i
vrijedna gledišta, ali ne doprinose procesu standardizacije jer je taj proces vrlo spor,
zbunjujući te jako birokratski.


    Standardizirane dokumente prodaju odgovarajuća tijela (pogledati DODATAK
B), te se zbog toga nigdje na internetu neće moći naći besplatni potpuni tekstovi tih
standarda. Standardi su također podložni zakonu o umnožavanju, te zakonu o vlasništvu.
                       1/36
 Ergonomija računalne i programske opreme:                 Gospodnetić Luka
 Razrada norme ISO 9241                            00363759422) Uvod    Informacijska tehnologija ubrzano postaje srž svih industrijskih i komercijalnih
procesa. Isto kako je električni motor osnovna komponenta u svim mašinama, tako je i
kompjuter osnovna informacijska komponenta u vozilima, mašinama, potrošačkim
proizvodima i dr. Za većinu osoblja to znači odvikavanje od metoda baziranih na papiru,
te prelaženje na rad s opremom sa prikazivačkim ekranom (display screen).


    Rigorozne znanstvene istraživačke studije su identificirale golem broj
potencijalnih problema koji smanjuj komfor, zdravlje te efikasnost korisnika koji koriste
prikazivačke ekrane. Iako se većina tih problema može vrlo lako izbjeći, i dalje se jako
kritizira kompjuterski znanstvenike i poslodavaoce zbog sporih akcija vezanih po tom
pitanju.


    U zadnjih par godina izdali su se standardi, upute i regulacije s namjerom da
zaštite zdravlje, sigurnost, komfor i efikasnost korisnika opreme sa prikazivačkim
ekranom. Iako nisu uspjeli u potpunosti riješiti veće probleme vezane uz opremu s
prikazivačkim ekranom, pokazali su važnost dobre ergonomije opreme s prikazivačkim
ekranom, kako u dizajnu tako i u načinu uporabe.


    Briga o opremi s prikazivačkim ekranom ne bi se trebala promatrati u izolaciji od
generaliziranijeg problema o sigurnosti, zdravlja i dobrobiti osoblja. Tradicionalno, radu
u uredima se smatrao sigurnim, te u usporedbi s radom u tvornicama ili gradilištima i je
poprilično siguran. Ali s povećanjem količine posla u uredima, te s promijenjenim
stavovima prema stresu i zdravlju, sad stavljaju zdravlje i sigurnost u uredu čvrsto na
listu bitnih stvari kod poslodavaoca.


    Postoji velik broj korisnika opreme s prikazivačkim ekranom koji prijavljuju
neugodnosti te kratkoročne probleme. Iako je većina tih problema kratkoročna, te nestaju
nakon prestanka rada, oni su svejedno neugodni, te bi trebali biti izbjegnuti zbog interesa


                       2/36
 Ergonomija računalne i programske opreme:                Gospodnetić Luka
 Razrada norme ISO 9241                            0036375942


osoblja. Ukoliko se ignoriraju, takvi simptomi mogu eskalirati u dugoročne i kronične
zdravstvene probleme.


    Ali mora se imati osjećaj za proporcije. Treba razlikovati potrebe osoblja koja
intenzivno rade na opremi s prikazivačkim ekranom, koji obavljaju visoko kompleksne
poslove s malo varijacija, od osoblja (šefova) koji ponekad samo koriste osobno računalo
da bi pogledati budžet. Tehnologija bi mogla biti slična ili identična u oba slučaja, ali
narav posla i okolnosti su potpuno drugačije. Zbog toga su potrebni različiti nivoi
zabrinutosti i sigurnosti.


    Debate o zdravlju opreme s prikazivačkim ekranom su bile neuspješne zbog
nesposobnosti od razlikovanja ugrožavanja zdravlja, npr. vizualna neugodnost, od
potencijalnih i uočenih ugroženosti zdravlja, npr. radijacija opreme s prikazivačkim
ekranom. Neosporivo je da je bilo mnogo brige kod korisnika opreme s prikazivačkim
ekranom, oko izvještaja o dugoročnim posljedicama opreme s prikazivačkim ekranima.
Neki od izvještaja koji su doveli do velikog publiciteta ovog problema, su kasnije
pokazani da su bili neosnovani.


    Unatoč tome što su neki izvještaji bili neosnovani, to ne smanjuje problem o
kojem pričamo ovdje. Postoje mnogi istraženi problemi i brige koje su osjetili korisnici
opreme s prikazivačkim ekranom, te se ti problemi ne bi smjeli zanemariti.
Neodgovornost da se ne shvati ozbiljno prigovor zaposlenika, pokazala se kao ekstremno
štetan problem kako moralu osoblja tako i pojedincu.


    Iako je osnova poanta ovog svega dobrobit korisnika, standardi nisu donošeni
samo radi njih. Oni su također donošeni radi komercijalnih razloga. Organizacije koje su
shvatile ergonomiju ozbiljno nisu to učinile zato jer je to zakonom propisano, već zato da
bi dobili maksimum od investicije u osoblju i tehnologiji. Također su izbjegli moguće
troškove plaćanja odšteta osoblju te mogućih medicinskih troškova, ukoliko se dokaže da
je problem postojao a oni su ga zanemarili.
                       3/36
 Ergonomija računalne i programske opreme:               Gospodnetić Luka
 Razrada norme ISO 9241                           00363759423) Što je ISO?


    ISO je internacionalna organizacija za standardizaciju. To je mreža nacionalnih
istraživačkih instituta iz 147 zemalja koja surađuje sa internacionalnim organizacijama,
vladama, industrijama te mnogim drugim. Zato što je tehnologija internacionalna stvar,
proizvođači obraćaju veliku pozornost internacionalnim standardima. Mnoge zemlje
(osobito one u Europi) također su usvojile ISO standarde kao nacionalne standarde.
                       4/36
 Ergonomija računalne i programske opreme:                 Gospodnetić Luka
 Razrada norme ISO 9241                             0036375942


Svaki standard prolazi kroz više faza prilikom stvaranja. Svaka faza ima svoj status:


    Status
      o Ovaj dio opisuje trenutno stanje (poziciju standarda). Svi standardi
         prolaze kroz više stanja. Ta stanja su:
            AWI (Approved Work Item) - ovo daje signal ISO-u da napravi
            standard
            WD (Working draft) - početna verzija standarda, samo za
            cirkuliranje među ekspertima koji rade na njemu
            CD (Commitee Draft) - prva cijela verzija, dostupna nacionalnim
            tijelima za komentiranje i glasanje
            DIS (Draft International Standard) - zadnja verzija za glasanje i
            komentiranje od strane nacionalnih tijela
            FDIS (Final Draft International Standard) – završni dokument,
            moguće još samo sitne izmjene tipa interpunkcijski znakovi
            ISO (International Standard)
                       5/36
 Ergonomija računalne i programske opreme:                Gospodnetić Luka
 Razrada norme ISO 9241                            00363759424) Što je ISO 9241?


  Njegovo pravo ime je «Ergonomski zahtjevi za rad u uredima koji koriste terminale s
prikazivačkim ekranima». Ovaj standard je više citiran nego što je čitan. Zašto? Zato što
su standardi poprilično skupi, ne mogu se kupiti u knjižari te nisu dostupni besplatno
putem interneta. Ovaj standard sadrži mnoštvo informacija koje pokrivaju svaki kut
korištenja, uključujući hardver, softver te proces korištenja. Korištenjem ovog standarda
moglo bi se dizajnirati radnu stanicu, evaluirati prikazivački ekran, postaviti korištenu
metriku, evaluirati grafičko korisničko sučelje, testirati novu tipkovnicu, izmjeriti
refleksiju te boje na prikazivačkom ekranu.


  Ovaj standard je poprilično velik, čak bi se usudili reći da je ogroman. Rijetko bi se
našla osoba koju bi interesirao svaki dio ovog standarda, te je zbog toga ovaj standard
izdan u 17 zasebnih dokumenata. Ali jako teško bi bilo iz samog naslova odrediti koji dio
nas zanima, te je samo to jedina informacija koja je dostupna javnosti.


  Da bi se olakšao odabir dijelova ovog standarda koji vas zanimaju, u slijedećem
nastavku opisani će biti svi dijelovi. Popis svih dijelova možete pogledati u DODATKU
A. U opisu će biti navedeni slijedeći dijelovi:


    Citat
      o Potpuna referenca koja se može koristiti ukoliko se želi citirati standard u
        dokumentu.
    Upute
      o Neki od dijelova imaju poseban uputstva.
    Prostor upotrebe
      o Neki od dijelova se odnose na hardver, neki na softver a neki se odnose
        na proces korištenja. Harvderske upute bitne su za evaluiranje ergonomije
        radne stanice. Softverske upute su bitne za pojašnjavanje kako bi
        korisničko sučelje trebalo izgledati.
    Opis

                       6/36
Ergonomija računalne i programske opreme:               Gospodnetić Luka
Razrada norme ISO 9241                           0036375942


      o U ovom dijelu se opisuje svaki dio standarda.
   Ciljne grupe
      o Svaki od dijelova je namijenjen određenom dijelu publike. U ovom dijelu
        će biti dane ideje o tehničkim sposobnostima potrebnima da bi se razumio
        taj dio standarda.
                      7/36
Ergonomija računalne i programske opreme:                 Gospodnetić Luka
Razrada norme ISO 9241                            0036375942
 a) Generalni opis


    CITAT:
        ISO 9241-1:1997 Ergonomski zahtjevi za rad u uredu gdje se koriste
        terminali s prikazivačkim ekranima – Dio 1: Generalni opis


    UPUTE:


             Specifikacija        Principi i opće preporuke


    PROSTOR UPOTREBE:


        Opća uputstva         Oprema            Okolina


        Softver            Korisničko testiranja     Proces


    OPIS:
        Ovaj dio ISO 9241 služi kao uvodu u sve ostale dijelove u ISO 9241
    seriji. Opisuje smisao 9241 standarda, te diskutira o filozofiji korisničkih
    performansi. Ta filozofija je temelj ISO 92141 serije. Stvaranje standarda je jako
    spor proces, djelomično zbog toga što je potreban konsenzus, a djelomično radi
    toga jer treba vremena da izroni stabilnost u bilo kojoj novoj tehnologiji. Drugim
    riječima, standardi neće podržavati nove uređaje kao npr. nova tipkovnica ili novi
    monitor.


    CILJNE GRUPE:
        Bilo tko, tko je zainteresiran u ISO 9241 standard.
                      8/36
Ergonomija računalne i programske opreme:                 Gospodnetić Luka
Razrada norme ISO 9241                            0036375942
 b) Upute o zahtjevima zadataka


    CITAT:
        ISO 9241-2:1992 Ergonomski zahtjevi za rad u uredu gdje se koriste
        terminali s prikazivačkim ekranima – Dio 2: Upute o zahtjevima zadataka


    UPUTE:


             Specifikacija        Principi i opće preporuke


    PROSTOR UPOTREBE:


        Opća uputstva         Oprema            Okolina


        Softver            Korisničko testiranja    Proces


    OPIS:
        Ovaj dio ISO 9241 pruža upute o dizajnu zahtjeva i poslova koji uključuju
    rad na opremi s prikazivačkim ekranom. Pruža upute o tome kako identificirati
    zahtjeve zadatka, te kako ih specificirati unutar organizacije. Također opisuje
    kako se zahtjevi zadataka mogu uključiti (povezati) u sistemski dizajn i
    implementacijski proces.


    CILJNE GRUPE:
        Menadžeri i dizajneri odgovorni za organiziranje vježbi na poslu.
                      9/36
Ergonomija računalne i programske opreme:                 Gospodnetić Luka
Razrada norme ISO 9241                            0036375942
 c) Zahtjevi prikazivačkih ekrana


    CITAT:
        ISO 9241-3:1992 Ergonomski zahtjevi za rad u uredu gdje se koriste
        terminali s prikazivačkim ekranima – Dio 3: Zahtjevi prikazivačkih ekrana


    UPUTE:


             Specifikacija        Principi i opće preporuke


    PROSTOR UPOTREBE:


        Opća uputstva         Oprema            Okolina


        Softver            Korisničko testiranja     Proces


    OPIS:
        Ovaj dio ISO 9241 postavlja zahtjeve o kvaliteti slike za dizajn, te
    zahtjeve za evaluaciju monokromskih i u boji prikazivačkih ekrana. U Velikoj
    Britaniji ovaj standard zahtjeva da prikazivački ekrani budu čisti, čitljivi te
    stabilni pri normalnim radnim uvjetima. Specifikacije unutar ovog dijela
    pokrivaju: udaljenost gledanja dizajna, kut gledanja, visinu znakova, širinu tipaka,
    format znakova, razmak između znakova, osvjetljenje prikazivačkog ekrana,
    kontrast prikazivačkog ekrana, polarnost slike, te mnoge druge stvari.


    CILJNE GRUPE:
        Proizvođači prikazivačkih ekrana, te ljudi koji trebaju evaluirati kvalitetu
    istih. Ovo je tehnički standard koji zahtjeva znanje o dizajnu prikazivačkih ekrana
    te znanja o ljudskom vidu.
                      10/36
Ergonomija računalne i programske opreme:                  Gospodnetić Luka
Razrada norme ISO 9241                             0036375942
 d) Zahtjevi tipkovnica


    CITAT:
        ISO 9241-3:1992 Ergonomski zahtjevi za rad u uredu gdje se koriste
        terminali s prikazivačkim ekranima – Dio 4: Zahtjevi tipkovnica


    UPUTE:


             Specifikacija        Principi i opće preporuke


    PROSTOR UPOTREBE:


        Opća uputstva         Oprema             Okolina


        Softver            Korisničko testiranja     Proces


    OPIS:
        Ovaj dio ISO 9241 pruža upute o dizajnu tipkovnica za tipične uredske
    zadatke. Specifikacija pokriva generalni dizajn tipkovnice, te dizajn tipaka.
    Pokriva slijedeće stvari: odmaranje palca, vidljivost tipaka, visina tipkovnice,
    podešavanje visine tipkovnice, izgled tipaka, razmještaj tipaka, snaga tipaka,
    strelice, numerički dio tipkovnice te mnogi drugi dijelovi.


    CILJNE GRUPE:
        Proizvođači tipkovnica te ljudi koji trebaju evaluirati kvalitetu tipkovnica.
                      11/36
Ergonomija računalne i programske opreme:                 Gospodnetić Luka
Razrada norme ISO 9241                            0036375942
 e) Izgled i poloţaj radne stanice


    CITAT:
        ISO 9241-3:1992 Ergonomski zahtjevi za rad u uredu gdje se koriste
        terminali s prikazivačkim ekranima – Dio 5: Izgled i položaj radne stanice


    UPUTE:


             Specifikacija        Principi i opće preporuke


    PROSTOR UPOTREBE:


        Opća uputstva         Oprema            Okolina


        Softver            Korisničko testiranja    Proces


    OPIS:
        Ovaj dio ISO 9241 specificira ergonomske upute koji se odnose na dizajn
    radne stanice koja se koristi za rad sa prikazivačkim ekranom. Standard naglašava
    da dizajn radne stanice mora prethoditi analiza radova koji će biti vršeni na toj
    stanici. Specifikacija pokriva: položaj, lakoću podešavanja, podrška za korisnike,
    ležište, dodatne komponente kao držač za papire te dr.


    CILJNE GRUPE:
        Proizvođači uredskih radnih stanica, te ljudi koji trebaju dizajnirati i
    implementirati radnu stanicu.
                      12/36
Ergonomija računalne i programske opreme:                  Gospodnetić Luka
Razrada norme ISO 9241                              0036375942
 f) Upute o radnom okruţju


    CITAT:
        ISO 9241-3:1992 Ergonomski zahtjevi za rad u uredu gdje se koriste
        terminali s prikazivačkim ekranima – Dio 6: Upute o radnom okružju


    UPUTE:


             Specifikacija        Principi i opće preporuke


    PROSTOR UPOTREBE:


        Opća uputstva         Oprema             Okolina


        Softver            Korisničko testiranja      Proces


    OPIS:
        Ovaj dio ISO 9241 pruža upute o osnovnim zahtjevima radnih okoliša da
    podržavaju rad na uređajima s prikazivačkim ekranom. Npr. prirodna i umjetna
    rasvjeta, zvuk i buka, mehaničke vibracije, elektromagnetska polja i statički
    elektricitet, temperatura, organizacija prostora.


    CILJNE GRUPE:
        Ljudi koji trebaju organizirati i dizajnirati izgled radnog prostora.
                      13/36
Ergonomija računalne i programske opreme:                 Gospodnetić Luka
Razrada norme ISO 9241                             0036375942
 g) Zahtjevi za prikazivačke ekrane sa refleksijom


    CITAT:
        ISO 9241-3:1992 Ergonomski zahtjevi za rad u uredu gdje se koriste
        terminali s prikazivačkim ekranima – Dio 7: Zahtjevi za prikazivačke
        ekrane sa refleksijom


    UPUTE:


             Specifikacija       Principi i opće preporuke


    PROSTOR UPOTREBE:


        Opća uputstva         Oprema              Okolina


        Softver            Korisničko testiranja      Proces


    OPIS:
        Ovaj dio ISO 9241 ima cilj pomaganja dizajnerima u mjerenju refleksije
    ekrana, koja bi mogla utjecati na komfor i radnu performansu kod korisnika.
    Standard također detaljno opisuje kako mjeriti i računati refleksiju.


    CILJNE GRUPE:
        Ovo je tehnički standard koji pretpostavlja da čitatelj ima dobro radno
    znanje o mjerama svijetlosti. Glavna grupa su inženjeri na prikazivačkim
    ekranima koji žele osigurati da antireflektivne metode ne degradiraju kvalitetu
    slike.
                      14/36
Ergonomija računalne i programske opreme:                 Gospodnetić Luka
Razrada norme ISO 9241                            0036375942
 h) Zahtjevi za prikazane boje


    CITAT:
        ISO 9241-3:1992 Ergonomski zahtjevi za rad u uredu gdje se koriste
        terminali s prikazivačkim ekranima – Dio 8: Zahtjevi za prikazane boje


    UPUTE:


             Specifikacija        Principi i opće preporuke


    PROSTOR UPOTREBE:


        Opća uputstva         Oprema            Okolina


        Softver            Korisničko testiranja    Proces


    OPIS:
        Ovaj dio ISO 9241 specificira kako bi se boje trebale koristiti na
    prikazivačkim ekranima. Ograničava se na tekst i grafičke aplikacije. Glavna
    uputa je ta da bi se boje trebale koristiti za poboljšavanje točnosti ljudske
    percepcije, prepoznavanja te informacije. Specifikacija pokriva: osnovni skup
    boja, uniformnost boja, razlike u bojama, kontrast simbola, pozadina, broj boja,
    okolni slikovni efekti.


    CILJNE GRUPE:
        Proizvođači prikazivačkih ekrana, te ljudi koji stvaraju korisnička sučelja
    koja koriste boje. Neki dijelovi ovog standarda su tehnički, te zahtijevaju znanje o
    mjerenju boja.
                      15/36
Ergonomija računalne i programske opreme:                  Gospodnetić Luka
Razrada norme ISO 9241                             0036375942
 i) Zahtjevi za ulazne uređaje bez tipkovnice


    CITAT:
        ISO 9241-3:1992 Ergonomski zahtjevi za rad u uredu gdje se koriste
        terminali s prikazivačkim ekranima – Dio 9: Zahtjevi za ulazne uređaje
        bez tipkovnice


    UPUTE:


             Specifikacija        Principi i opće preporuke


    PROSTOR UPOTREBE:


        Opća uputstva         Oprema             Okolina


        Softver            Korisničko testiranja     Proces


    OPIS:
        Ovaj dio ISO 9241 se odnosi na miša, igrače palice, kuglice koje se
    koriste kao miš na tipkovnicama, dodirno osjetilni ekrani, olovke te mnogo dr.
    stvari. Standard definira kvalitetu ulaznog uređaja u smislu kriterija performansi
    «smatra se upotrebljivim ako korisnik može postići zadovoljavajući nivo
    performanse na danom zadatku i održati prihvatljivi nivo truda i zadovoljstva».


    CILJNE GRUPE:
        Proizvođači ulaznih uređaja bez tipkovnica, te ljudi koji evaluiraju iste.
                      16/36
Ergonomija računalne i programske opreme:                  Gospodnetić Luka
Razrada norme ISO 9241                              0036375942
 j) Principi dijaloga


    CITAT:
         ISO 9241-1:1997 Ergonomski zahtjevi za rad u uredu gdje se koriste
         terminali s prikazivačkim ekranima – Dio 10: Principi dijaloga


    UPUTE:


              Specifikacija        Principi i opće preporuke


    PROSTOR UPOTREBE:


         Opća uputstva         Oprema            Okolina


         Softver            Korisničko testiranja     Proces


    OPIS:
         Ovaj dio ISO 9241 prezentira skup heuristika za korištenje koje se odnose
    na interakciju među ljudima i informacijskih sistemima. U standardu se govori o
    toj interakciji kao «dijalogu», te se opisuje sedam «principa dijaloga». Oni su:
    prikladnost zadatku, samoopisivost, nadgledivost, konzistentnost s željama
    korisnika, tolerancija na greške, pogodnost za individualnu osobu, pogodnost za
    učenje.


    CILJNE GRUPE:
         Dizajneri korisničkih sučelja, te evaluatori istih.
                       17/36
Ergonomija računalne i programske opreme:                  Gospodnetić Luka
Razrada norme ISO 9241                              0036375942
 k) Upute o korisnosti


    CITAT:
        ISO 9241-3:1992 Ergonomski zahtjevi za rad u uredu gdje se koriste
        terminali s prikazivačkim ekranima – Dio 11: Upute o korisnosti


    UPUTE:


             Specifikacija        Principi i opće preporuke


    PROSTOR UPOTREBE:


        Opća uputstva         Oprema             Okolina


        Softver            Korisničko testiranja      Proces


    OPIS:
        Ovaj dio ISO 9241 opisuje koncept korisnosti. Definira korisnost kao
    «granica do koje se produkt može koristiti od strane određenog korisnika da
    postigne određeni zadatak sa efikasnošću i zadovoljstvo». Standard opisuje kako
    se može podešavati i mjeriti korisnost produkta, specificirati i evaluirati korisnost.


    CILJNE GRUPE:
        Bilo tko tko treba podešavati ili mjeriti ciljeve korisnosti sistema.
                      18/36
Ergonomija računalne i programske opreme:                  Gospodnetić Luka
Razrada norme ISO 9241                             0036375942
 l) Prezentacija informacija


    CITAT:
        ISO 9241-3:1992 Ergonomski zahtjevi za rad u uredu gdje se koriste
        terminali s prikazivačkim ekranima – Dio 12: Prezentacija informacija


    UPUTE:


             Specifikacija        Principi i opće preporuke


    PROSTOR UPOTREBE:


        Opća uputstva         Oprema             Okolina


        Softver            Korisničko testiranja     Proces


    OPIS:
        Ovaj dio ISO 9241 sadrži preporuke o tome kako prezentirati vizualne
    informacije na prikazivačkom ekranu tako da korisnici mogu lagano obavljati
    perceptivne zadatke (traženje informacija na ekranu). Preporuke se temelje na
    sedam osnovnih principa: vidljivost, različitost (informacija), savjesnost,
    konzistentnost, sposobnost detektiranja, čitljivost, razumljivost.


    CILJNE GRUPE:
        Dizajneri korisničkih sučelja, te evaluatori istih.
                      19/36
Ergonomija računalne i programske opreme:                 Gospodnetić Luka
Razrada norme ISO 9241                             0036375942
 m) Upute korisniku


    CITAT:
        ISO 9241-3:1992 Ergonomski zahtjevi za rad u uredu gdje se koriste
        terminali s prikazivačkim ekranima – Dio 13: Upute korisniku


    UPUTE:


             Specifikacija        Principi i opće preporuke


    PROSTOR UPOTREBE:


        Opća uputstva         Oprema            Okolina


        Softver            Korisničko testiranja     Proces


    OPIS:
        Ovaj dio ISO 9241 sadrži preporuke o uputama korisniku. Preporuke
    pokrivaju generalne savjete, promptove, statusne informacije, menadžment
    grešaka, on-line pomoć. Ovaj standard ne pokriva dokumentiranje.


    CILJNE GRUPE:
        Dizajneri korisničkih sučelja, evaluatori istih te stručnjaci dokumentiranja.
                      20/36
Ergonomija računalne i programske opreme:                 Gospodnetić Luka
Razrada norme ISO 9241                             0036375942
 n) Dijalozi u izbornicima


    CITAT:
        ISO 9241-3:1992 Ergonomski zahtjevi za rad u uredu gdje se koriste
        terminali s prikazivačkim ekranima – Dio 14: Dijalozi u izbornicima


    UPUTE:


             Specifikacija        Principi i opće preporuke


    PROSTOR UPOTREBE:


        Opća uputstva         Oprema            Okolina


        Softver            Korisničko testiranja     Proces


    OPIS:
        Ovaj dio ISO 9241 pruža preporuke za dizajn sistema koji koriste
    izbornike. Standard počinje s opisivanjem aplikacijskih područja gdje su izbornici
    korisni. Standard pokriva: strukturu izbornika, navigaciju po izbornicima,
    selekcija opcija i dr.


    CILJNE GRUPE:
        Dizajneri korisničkih sučelja i evaluatori istih.
                      21/36
Ergonomija računalne i programske opreme:                 Gospodnetić Luka
Razrada norme ISO 9241                             0036375942
 o) Naredbe u komandnim linijama


    CITAT:
        ISO 9241-3:1992 Ergonomski zahtjevi za rad u uredu gdje se koriste
        terminali s prikazivačkim ekranima – Dio 15: Naredbe u komandnim
        linijama


    UPUTE:


             Specifikacija        Principi i opće preporuke


    PROSTOR UPOTREBE:


        Opća uputstva         Oprema            Okolina


        Softver            Korisničko testiranja     Proces


    OPIS:
        Ovaj dio ISO 9241 pruža preporuke za sisteme koji koriste sučelja s
    komandnom linijom (DOS, UNIX). Standard pokriva: strukturu i sintaksu
    naredbi, prezentacija komandne linije, pomoć i dr.


    CILJNE GRUPE:
        Dizajneri korisničkih sučelja i evaluatori istih.
                      22/36
Ergonomija računalne i programske opreme:                 Gospodnetić Luka
Razrada norme ISO 9241                             0036375942
 p) Dijalozi za direktnu manipulaciju


    CITAT:
        ISO 9241-3:1992 Ergonomski zahtjevi za rad u uredu gdje se koriste
        terminali s prikazivačkim ekranima – Dio 16: Dijalozi za direktnu
        manipulaciju


    UPUTE:


             Specifikacija        Principi i opće preporuke


    PROSTOR UPOTREBE:


        Opća uputstva         Oprema            Okolina


        Softver            Korisničko testiranja     Proces


    OPIS:
        Ovaj dio ISO 9241 pruža preporuke za sisteme koji koriste direktnu
    manipulaciju (Windows, Macintosh). Kod direktne manipulacije korisnik djeluje
    direktno na objekte koji su na ekranu (povlačenje dokumenta). Standard pokriva:
    generalne informacije, manipulacija nad objektima, direktna manipulacija nad
    tekst objektima, direktna manipulacija nad prozorima, direktna manipulacija nad
    kontrolnim ikonama.


    CILJNE GRUPE:
        Dizajneri korisničkih sučelja i evaluatori istih.
                      23/36
Ergonomija računalne i programske opreme:                 Gospodnetić Luka
Razrada norme ISO 9241                             0036375942
 r) Dijalozi za ispunjavanje formulara


    CITAT:
        ISO 9241-3:1992 Ergonomski zahtjevi za rad u uredu gdje se koriste
        terminali s prikazivačkim ekranima – Dio 17: Dijalozi za ispunjavanje
        formulara


    UPUTE:


             Specifikacija        Principi i opće preporuke


    PROSTOR UPOTREBE:


        Opća uputstva         Oprema            Okolina


        Softver            Korisničko testiranja     Proces


    OPIS:
        Ovaj dio ISO 9241 pruža preporuke za sisteme koji koriste sučelja sa
    formularima (ispunjavanje praznina). Kod ovakve forme sučelja, korisnik vidi
    prikazan niz povezanih polja, te unose podatke gdje treba.


    CILJNE GRUPE:
        Dizajneri korisničkih sučelja i evaluatori istih.
                      24/36
Ergonomija računalne i programske opreme:                 Gospodnetić Luka
Razrada norme ISO 9241                            00363759425) Slični standardi


 1) ISO 6385:1981 Ergonomic principles in the design of work systems
 2) ISO 10075:1991 Ergonomic principles related to mental work-load -- General
    terms and definitions
 3) ISO 10075-2:1996 Ergonomic principles related to mental workload -- Part 2:
    Design principles
 4) ISO 11064-1:2000 Ergonomic design of control centres -- Part 1: Principles for
    the design of control centres
 5) ISO 11064-2:2000 Ergonomic design of control centres -- Part 2: Principles for
    the arrangement of control suites
 6) ISO 11064-3:1999 Ergonomic design of control centres -- Part 3: Control room
    layout
 7) ISO 13406-1:1999 Ergonomic requirements for work with visual displays based
    on flat panels -- Part 1: Introduction
 8) ISO 13406-2:2001 Ergonomic requirements for work with visual displays based
    on flat panels -- Part 2: Ergonomic requirements for flat panel displays
 9) ISO 13407:1999 Human-centred design processes for interactive systems
 10) ISO 14915-1:2002 Software ergonomics for multimedia user interfaces -- Part 1:
    Design principles and framework
 11) ISO 14915-3:2002 Software ergonomics for multimedia user interfaces -- Part 3:
    Media selection and combination
 12) ISO/TS 16071:2003 Ergonomics of human-system interaction -- Guidance on
    accessibility for human-computer interfaces
 13) ISO/TR 16982:2002 Ergonomics of human-system interaction -- Usability
    methods supporting human-centred design
 14) ISO/TR 18529:2000 Ergonomics -- Ergonomics of human-system interaction --
    Human-centred lifecycle process descriptions
 15) ISO/IEC TR 9126-3:2003 Software engineering -- Product quality -- Part 3:
    Internal metrics                      25/36
 Ergonomija računalne i programske opreme:                 Gospodnetić Luka
 Razrada norme ISO 9241                             0036375942


  16) ISO/IEC 11581-1:2000, Information technology -- User system interfaces and
    symbols -- Iconsymbols and functions -- Part 1: Icons -- General.
  17) ISO/IEC 11581-2:2000, Information technology -- User system interfaces and
    symbols -- Icon
  18) symbols and functions -- Part 2: Object icons.
  19) ISO/IEC 15910:1999 Information technology -- Software user documentation
    process


  Ova lista bi se mogla još nadopuniti, ali smatram da je ovo čisto dovoljno. Postoje
također važni nacionalni standardi kao npr. BS 7380: 1996 Guide
to the design and preparation of on-screen documentation for users of application
software te ANSI/NCITS 354-2001 Common Industry Format for Usability Test Reports.
                       26/36
 Ergonomija računalne i programske opreme:                 Gospodnetić Luka
 Razrada norme ISO 9241                            00363759426) Pojašnjavanje standarda


  U dosadašnjem dijelu smo objasnili što je ISO 9241, ali to možda je nekima bilo
malo previše stručno, pa će u ovom poglavlju biti malo slikovitije objašnjena svrha ovog
standarda na drugačiji način.


  Sad ćemo obraditi 6 dijelova u kojima će biti slikovito pojašnjena primjena nekih
dijelova standarda. Ti dijelovi su slijedeći:


  a) Prikazivački ekran mora biti čitljiv
  b) Tipkovnice moraju biti lagane za uporabu
  c) Radni prostor, te radna podloga mora biti dovoljno velika
  d) Radna stolica mora biti ugodna
  e) Okoliš mora biti zadovoljavajuć i ugodan
  f) Korisničko sučelje mora biti lagano za korištenje


Pa krenimo redom…
  a) Prikazivački ekran mora biti čitljiv


    Mnogi korisnici prikazivačkih ekrana smatraju da je rad na njima vizualno
zahtjevan. Zahtjevi standarda po ovom pitanju su da slika na ekranu mora biti čitka pod
normalnim radnim uvjetima, te da postoji dovoljno mogućnosti podešavanja ekrana da bi
se dozvolio ugodan i efikasan rad korisnika. Ukoliko je sama slika slabe kvalitete, onda
je korisnikov vizualni sistem taj koji mora obavljati dodatni i na kraju neefikasni posao u
pokušavanju «čišćenja» slike. To može biti jako zamarajuće, pogotovo nakon dužeg
perioda koncentriranog rada.
                       27/36
 Ergonomija računalne i programske opreme:                 Gospodnetić Luka
 Razrada norme ISO 9241                            0036375942


    Također znakovi na ekranu moraju biti dobro definirani, čiste forma ,adekvatne
veličine i udaljenosti između njih. Cilj je da se osigura da veličina i oblik znakova
dozvoli ima da se razlikuju i da se ugodni i efikasno čitaju.


    Još neke bitne stvari kod ekrana su te da moraju biti čisti da bi osigurali čitkost.
Slika bi trebala biti mirna a ne treperiti. Visina ekrana može znatno utjecati na zdravlje.
Ukoliko je ekran previsok ili prenizak nagib vrata će biti nepovoljan te može dovesti do
neugodnih bolova kralježnice.
  b) Tipkovnice moraju biti lagane za uporabu


    Dizajn i lokacija tipkovnice imaju značajan utjecaj na položaj korisnika.
Mogućnost da pozicionira tipkovnicu u poziciju neovisnu o ekranu je od velike važnosti,
pogotovo prilikom dužeg korištenja. Tanke tipkovnice omogućuju korisniku da odmara
ruke, ukoliko žele, na stolu te time izbjegavaju potrebu za nižom podlogom za
tipkovnice.


Glavna dva razloga zašto ekran i tipkovnica moraju biti odvojenu su:


    1) postoje široke varijacije u veličini i obliku ljudi, te ne postoji organizacija
       ekrana i tipkovnice koja bi odgovarala većini ljudi
    2) tipkovnica zapravo popravlja korisnikov stav, pa prema tome sposobnost
       micanja tipkovnice je od esencijalne vrijednosti da bi se dopustilo korisniku
       da mijenja pozu i lakše obavlja svoje zadatke
  c) Radni prostor, te radna podloga mora biti dovoljno velika


    Radni prostor ili radna podloga mora imati dovoljno veliku, nisko reflektivnu
podlogu, te dopuštati fleksibilan razmještaj ekrana, tipkovnice, dokumenata i sl. opreme.
Također mora biti dovoljno mjesta da bi korisnik mogao zauzeti ugodan položaj.

                       28/36
 Ergonomija računalne i programske opreme:                  Gospodnetić Luka
 Razrada norme ISO 9241                              0036375942
    Isto vrijedi i za radnu stanicu, ona mora biti tako pozicionirana i dizajnirana da ne
ometa korisnika u mijenjanju pozicija i sličnih manevara. Nigdje u standardu nisu
navedene mjere za ove udaljenosti, već je ostavljeno na procjeni korisnika tj. ovisit će o
veličini korisnika.


Najbitnije stvari su dakle:
    dovoljno veliki prostor za ekran, printer, tipkovnicu itd.
    dovoljno prostora za mijenjanje pozicije da bi se izbjegli bolovi
    dovoljno prostora za noge
  d) Radna stolica mora biti ugodna


    Radna stolica mora biti stabilna i dozvoljavati korisniku određen slobodu
kretanja, te ugodnu poziciju. Stolica mora biti adekvatne visine i imati mogućnost
podešavanja visine i nagiba. Ovi zahtjevi ne čine se jako zahtjevnim, te važnost lakog
korištenja podesivosti visine stolca odavna je poznato. Ali zahtjev da stolac bude podesiv
u visinu i da bude podesiv i nagib izazvalo je veliku brigu kod europskih proizvođača
namještaja.
  e) Okoliš mora biti zadovoljavajuć i ugodan


    Osvjetljenje u sobi mora prućiti zadovoljavajuće svjetlosne uvijete, te
odgovarajući kontrast između ekrana i pozadine, uzimajući u obzir tip zadatka i
korisnikove vizualne potrebe.


    Moguće ometajuće bljeskove i refleksije na ekranu ili drugoj opremi mora biti
spriječeno sa odgovarajućom organizacijom radnog prostora. Radna stanica mora biti
tako dizajnirana da izvori svijetlosti, kao npr. prozori i drugi otvori, prozirni zidovi, žarko
obojane konture, ne izazivaju direktno bljeskanje ili ometajuće refleksije na ekranu.

                       29/36
 Ergonomija računalne i programske opreme:                 Gospodnetić Luka
 Razrada norme ISO 9241                            0036375942
    Buka koja dolazi iz opreme koja pripada bilo kojoj radnoj stanici mora se uzeti u
obzir prilikom opremanja radne stanice, osiguravajući da se pažnja ne odvraća i razgovor
ne ometa.
  f) Korisničko sučelje mora biti lagano za korištenje


    Dizajn korisničkog sučelja ima veliki utjecaj na posao većine korisnika
prikazivačkih ekrana. Nekim korisnicima softver određuje koje poslove da obavljaju, kad
i kako da ih izvršavaju. Ali takvi softveri mogu biti napisani bez razumijevanja
korisničkog gledišta. Naravno da se korisnici mogu gledati kao komponente, nekad
neodgovorne i nepredvidive, koje moraju biti ugrađene u dizajn tehnologije.


    Bitne stvari kod korisničkih sučelja su: prezentacija informacija, konzistentnost te
zadatak i korisničko sučelje moraju odgovarati jedan drugome.
                       30/36
  Ergonomija računalne i programske opreme:                Gospodnetić Luka
  Razrada norme ISO 9241                            0036375942  7. Literatura


 I. Bluffers' Guide to ISO 9241 (pdf) -      David Travis 28.07.2003

II. ISO 9241    -    Ured za normatizaciju i mjeriteljstvo 15.07 – 23.07.2003


III. Internet   -    International Standard Organization
              http://www.iso.cz,         15-23.07.2003

IV. Internet    -    Koncepti standarda 9241
              http://www.system-concepts.com/,  25.09.2003

V. Internet    -    International standard usability  25.07.2003
              http://www.hostserver150.com/usabilit/tools/r_international.htm
                        31/36
Ergonomija računalne i programske opreme:                 Gospodnetić Luka
Razrada norme ISO 9241                             0036375942DODATAK A: Popis dijelova standarda 9241


Origin   Document      Publication        Title (English)       Price
 code    identifier      date
 IX    ISO 9241-1     1997-06-00    Ergonomic requirements for office   D
                        work with visual display terminals
                           (VDTs) – Part 1: General
                              introduction
 IX     ISO 9241-1     2001-03-00    Ergonomic requirements for office   XZ
       AMD 1               work with visual display terminals
                           (VDTs) – Part 1: General
                          introduction; Amendment 1
 IX     ISO 9241-2     1992-06-00    Ergonomic requirements for office   B
                        work with visual display terminals
                        (VDTs) – Part 2: Guidance on task
                              requirements
 IX     ISO 9241-3     1992-07-00    Ergonomic requirements for office   N
                        work with visual display terminals
                         (VDTs) – Part 3: Visual displaz
                              requirements
 IX     ISO 9241-3     2000-12-00    Ergonomic requirements for office   XC
       AMD 1               work with visual display terminals
                         (VDTs) – Part 3: Visual displaz
                        requirements; Amendment 1 / Note:
                        Corrected and reprinted in 2002-12
 IX     ISO 9241-4     1998-08-00    Ergonomic requirements for office   N
                        work with visual display terminals
                           (VDTs) – Part 4: Keybord
                              requirements
 IX     ISO 9241-4     2000-11-00    Ergonomic requirements for office
       Techincal             work with visual display terminals
      Corrigendum 1              (VDTs) – Part 4: Keyboard
                           requirements; Technical
                              Corrigendum
 IX     ISO 9241-5     1998-10-00    Ergonomic requirements for office   M
                        work with visual display terminals
                        (VDTs) – Part 5: Workstation layout
                           and postural requirements
 IX     ISO 9241-6     1999-12-00    Ergonomic requirements for office   P
                        work with visual display terminals
                         (VDTs) – Part 6: Guidance on the
                             work environment
 IX     ISO 9241-7     1998-04-00    Ergonomic requirements for office   P
                        work with visual display terminals
                        (VDTs) – Part 7: Requirements for
                            display with reflections

                       32/36
Ergonomija računalne i programske opreme:                Gospodnetić Luka
Razrada norme ISO 9241                            0036375942
 IX     ISO 9241-8     1997-10-00   Ergonomic requirements for office   N
                       work with visual display terminals
                       (VDTs) – Part 8: Requirements for
                           displayed colours
 IX     ISO 9241-9     2000-02-00   Ergonomic requirements for office   T
                       work with visual display terminals
                       (VDTs) – Part 9: Requirements for
                         non-keyboard input devices
 IX     ISO 9241-10    1996-05-00   Ergonomic requirements for office   F
                       work with visual display terminals
                         (VDTs) – Part 10: Dialogue
                             principles
 IX     ISO 9241-11    1998-03-00   Ergonomic requirements for office   L
                       work with visual display terminals
                        (VDTs) – Part 11: Guidance on
                              usability
 IX     ISO 9241-12    1998-12-00   Ergonomic requirements for office   T
                       work with visual display terminals
                       (VDTs) – Part 12: Presentation on
                             information
 IX     ISO 9241-13    1998-07-00   Ergonomic requirements for office   P
                       work with visual display terminals
                        (VDTs) – Part 13: User guidance
 IX     ISO 9241-14    1997-06-00   Ergonomic requirements for office   U
                       work with visual display terminals
                       (VDTs) – Part 14: Menu dialogues
 IX     ISO 9241-15    1997-12-00   Ergonomic requirements for office   N
                       work with visual display terminals
                         (VDTs) – Part 15: Command
                             dialogues
 IX     ISO 9241-16    1999-09-00   Ergonomic requirements for office   P
                       work with visual display terminals
                          (VDTs) – Part 16: Direct-
                          manipulation dialogues
 IX     ISO 9241-17    1998-08-00   Ergonomic requirements for office   Q
                       work with visual display terminals
                        (VDTs) – Part 17: Form-filling
                             dialogues
                      33/36
Ergonomija računalne i programske opreme:            Gospodnetić Luka
Razrada norme ISO 9241                        0036375942DODATAK B: Cjenik Drţavnog zavoda za
      normizaciju i mjeriteljstvo                      ISO

                     CJENIK
                    25.03.2003
    ISO      100%     100%      90%     90%   ISO
  CJENOVNI     CHF     PUNA      CHF   CIJENA kn CJENOVNI
  RAZRED           CIJENA kn         s popustom RAZRED
A / 1-2        34,00    178,00     30,60   160,00   A
B / 3-4        40,00    209,00     36,00   188,00   B
C / 5-6        46,00    241,00     41,40   217,00   C
D / 7-8        52,00    272,00     46,80   245,00   D
E / 9-10       59,00    309,00     53,10   278,00   E
F / 11-12       65,00    340,00     58,50   306,00   F
G / 13-14       71,00    371,00     63,90   334,00   G
H / 15-16       77,00    403,00     69,30   362,00   H
J / 17-18       83,00    434,00     74,70   391,00   J
K / 19-20       85,00    466,00     80,10   419,00   K
L / 21-23       95,00    497,00     85,50   447,00   L
M / 24-26      102,00    534,00     91,80   480,00   M
N / 27-29      108,00    565,00     97,20   508,00   N
P / 30-32      114,00    596,00    102,60   537,00   P
Q / 33-35      120,00    628,00    108,00   565,00   Q
R / 36-40      126,00    659,00    113,40   593,00   R
S / 41-45      132,00    690,00    118,80   621,00   S
T / 46-50      140,00    732,00    126,00   659,00   T
U / 51-60      148,00    774,00    133,20   697,00   U
V / 61-70      156,00    816,00    140,40   734,00   V
W / 71-80      170,00    889,00    153,00   800,00   W
X / 81-100      182,00    952,00    163,80   857,00   X
XA / 101-120     194,00    1015,00    174,60   913,00  XA
XB / 121-150     206,00    1077,00    185,40   970,00  XB
XC / 151-180     218,00    1140,00    196,20   1026,00  XC
XD / 181-210     230,00    1203,00    207,00   1083,00  XD
XE / 211-240     242,00    1266,00    217,80   1139,00   XE
XF / 241-280     258,00    1349,00    232,20   1214,00   XF
XG / 281-320     276,00    1444,00    248,40   1299,00  XG
XH / 321-360     294,00    1538,00    264,60   1384,00  XH
XJ / 361-400     312,00    1632,00    280,80   1469,00   XJ
XK / 401-475     326,00    1705,00    293,40   1535,00  XK
XL / 476-580     340,00    1778,00    306,00   1600,00   XL

                      34/36
Ergonomija računalne i programske opreme:                Gospodnetić Luka
Razrada norme ISO 9241                           0036375942


XM / 581-690     352,00    1841,00      316,80  1657,00     XM
XN / 691-800     364,00    1904,00      327,60  1713,00     XN
XP / 801-920     377,00    1972,00      339,30  1775,00     XP
XQ / 921-1050    391,00    2045,00      351,90  1840,00     XQ
XR / 1051-1180    405,00    2118,00      364,50  1906,00     XR
XS / 1181-1290    423,00    2212,00      380,70  1991,00     XS
XT / 1291-1400    441,00    2306,00      396,90  2076,00     XT
XU / 1401-1580    461,00    2411,00      414,90  2170,00     XU
XV / 1581-1790    481,00    2516,00      432,90  2264,00     XV
XW / 1791-2000    498,00    2605,00      448,20  2344,00     XW
XZ          15,00     78,00       13,50  71,00      XZ
                                ,00
                       35/36
Ergonomija računalne i programske opreme:                Gospodnetić Luka
Razrada norme ISO 9241                            0036375942


     DRŢAVNI ZAVOD ZA NORMIZACIJU I MJERITELJSTVO
             Ulica grada Vukovara 78, 10 000 Zagreb
              Telefonski brojevi i brojevi fax-a:


      NORMOTEKA (prizemlje – istočna strana zgrade, vlastiti ulaz)
                Tel:   01/610 60 51
                    01/610 60 59


                 radno vrijeme za stranke:
     ponedjeljak – petak od 9.00 – 14.30 h uz prethodnu telefonsku najavu
       URUDŢBENI ZAPISNIK (Pisarnica) – soba : 224 (drugi kat)
                   Tel:  01/610 60 35
        Fax:   01/610 93 24 (na ovaj fax slati narudţbe za norme i druge
                    publikacije DZNM-a)
              PRODAJA – soba : 040 (prizemlje)
                   Tel:  01/610 60 52
      Fax:  01/610 93 25 (ovdje slati potvrdu o uplati kod predračuna)
   KOPIRAONA – soba: 023 (prizemlje) – ovdje podizati kopirane materijale
                   Tel:  01/610 60 45
                       36/36

								
To top