SIRAH by u49y989

VIEWS: 150 PAGES: 10

									SIRAH DAN TAMADUN ISLAM
                                       TARIKH
                                       TING.

  TAJUK 1 : PENYEBARAN ISLAM PADA ZAMAN ABBASIYAH
     Latar Belakang Kerajaan Abbasiyah
      sempena nama bapa saudara rasulullah s.a.w iaitu al-abbas
      dgn anggapan tampok pemerintahan lebih layak disandang oleh bani hashim
      bermula pada tahun 132H/750M hingga 650H/1258M
      sistem khalifah sevara warisan dan dipimpin oleh 37 org khalifah
      mengadaptasi sistem pentadbiran kerajaan parsi berikutan ramai orang Parsi memeluk Islam &
      memegang jawatan penting
                                 ketua negara yg bertindak sbg pemimpin
                    KHALIFAH         tertinggi dlm wilayah 2 Islam
   Sistem                         ketua pentadbir yg dibantu oleh
  Pemerintahan            AL-WAZIR        menteri2 dan jabatan kerajaan
   Kerajaan
  Abbasiyah                         jabatan2 kerajaan yg berada di bawah
                   AD-DAWAWIN
                               pengawasan al-kuttab (sekuriti)


             FAKTOR PENYEBARAN ISLAM
   DALAMAN                                  LUARAN
  Keinginan penduduk setempat yg tertarik        Pembukaan wilayah2 baru
  dgn ajaran Islam & akhlak umatnya           Hubungan diplomatik antara
  Galakan khalifah                    kerajaan & negara luar
  Dasar kerajaan yg samakan kedudukan          Usaha dakwah para pedagang Islam
  bangsa Arab dan bukan Arab               Penggunaan bahasa Arab dgn meluas
  Kedudukan Baghdad yg menjadi tumpuan          mendorong kpd. Kefahaman Al-
  dlm bidang keilmuan dan perdagangan          Quran dan Hadis

  
  
    
    
      
      
          
          
          
          
          
          KHALIFAH KERAJAAN ABBASIYAH YANG TERKENAL
 Nama (Tahun Memerintah)          Sumbangan
            
                
              
                    
2 Abu Jaafar Al-Mansur           -membangunkan Baghdad & membangunkannya sbg ibu kota

                        1
  (136-158H/754-775M)      -memperbaiki sistem cukai
                  -membuat saliran, menyediakan pasar2 di tempat strategik
 3 Harun Ar-Rasyid         -mewujudkan jawatan ketua hakim (Qadhi al-Qudhaat)
  (170H-192H/ 786-809M)      -mewujudkan Baitul Hikmah- pusat pkembangan ilmu
                  -menjadikan Baghdad pusat pdagangan, kbudayaan & ilmu
                  -mbina byk prasarana spt. hospital, farmasi & pusat pgajian
 4 Al-Makmun (Abduulah Abu Al-Abbas Al- - mengiatkan usaha penterjemahan pelbagai ilmu
  Makmun) (198-218H/ 813-833M)      - menyediakan biasiswa kpd. Pelajar cemerlang
SIRAH DAN TAMADUN ISLAM/ SMKBM/PPI/TING.5
                                       TARIKH
                                        TING.
                        2
          TAJUK 2 : PERKEMBANGAN PENDIDIKAN
           PADA ZAMAN KERAJAAN ABBASIYAH

PENGENALAN

    Bermula sejak pemerintahan Kerajaan Bani Umaiyyah

    Diteruskan oleh khalifah Bani Abbasiyah seperti Al-Makmun dan Harun Ar-Rasyid.

    Pelbagai usaha dilakukan untuk meningkatkan taraf ilmu pengetahuan (pendidikan)
    seperti penterjemahan hasil karya bahasa asing ke Bahasa Arab.

    Maka lahirlah pelbagai ilmu seperti ilmu tafsir, kedoktoran, falsafah, mantik, sejarah
    dan ilmu falak.


FAKTOR UTAMA PERKEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN PADA
ZAMAN ABBASIYAH    Kreativiti Para Ulama'


        Usaha Dan Galakan Para Khalifah


             Aktiviti penterjemahan pelbagai bidang ilmu


                 Kestabilan politik dan kewangan kerajaan Abbasiyah


                        Kewujudan prasarana pendidikan yang baik


                 Islam menggalakan umatnya supaya mengkaji alam sekitar


             Hubungan diplomatic antara kejaan Abbasiyah dengan Negara luar


        Kedudukan Baghdad sebagai pusat keilmuan dan perdagangan antarabangsa


    Dasar kerajaan Abbasiyyah yg memberi keutamaan keutamaan kpd ilmu pengetahuanSIRAH DAN TAMADUN ISLAM/ SMKBM/PPI/TING.5
                         3
                 INSTITUSI PENDIDIKAN

         Masjid                   Perpustakaan
      (Masjid Jamek Al-Mansur)             (Baitul Hikmah)

    Istana khalifah                   Pusat pengajian
( Khalifah Al-Mu'tadid Billah)            ( Al-Madrasatun Nazhomiah)
             BIDANG ILMU YANG DITEROKAI
      Ilmu berteraskan wahyu           Ilmu berteraskan akal

    a)  Ilmu Tafsir                   a) Ilmu Matematik
    b)  Ilmu Hadis                    b) Ilmu Falak
    c)  Ilmu Fekah                    c) Ilmu Kimia
    d)  Ilmu Tauhid                   d) Ilmu Fizik
                               e) Ilmu Geografi
                               f) Ilmu Perubatan


Tokoh-Tokoh Ulama' Yang Masyhur Hasil Perkembangan Ilmu Pengetahuan :

i.     Imam Malik
ii.     Imam Bukhari
iii.    Imam Abu Hanifah
iv.     Imam Ahmad


KESAN PERKEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN

      Lahirnya pelbagai ilmu
      Lahirnya tokoh-tokoh terkenal
      Bidang pendidikan mendapat tempat di hati masyarakat
      Mengalami zaman perubahan yang maju


SIRAH DAN TAMADUN ISLAM/ SMKBM/PPI/TING.5
                                     TARIKH
                                     TING.
         TAJUK 3 : PERKEMBANGAN SAINS DAN TEKNOLOGI
                   PADA ZAMAN ABBASIYAH                         4
   SEBAB PENGUASAAN UMAT ISLAM DALAM BIDANG SAINS DAN TEKNOLOGI

     Munculnya para cendikianwan dan saintis muslim yang terkemuka
     Andalus dan kota Sicily yang berada dalam kekuasaan umat Islam telah menjadi tumpuan
     para ilmuan terkemuka dari Eropah
     Umat Islam berjaya menguasai ilmu sains dan teknologi daripada orang Rom, Parsi dan
     Yunani
     Para ilmuan Islam telah berjaya membuat penemuan 2 baru dan membetulkan fakta2 sains
     terdahulu


              FAKTOR PERKEMBANGAN PESAT
                SAINS DAN TEKNOLOGIa) Aktiviti penterjemahan     b) Galakan para khalifah
giat dijalankan                         c) Globalisasi ilmu
                 # sikap ambil berat ttg
*Baitul mal sebagai pusat     perkembangan ilmu       % kesan aktiviti perdgangan yg
penterjemahan                          meluas
                 # melaksanakan pelbagai
*Pelbagai jenis karya dlm     program :           % pmbukaan tempat2 yg strategic spt.
bidang falsafah,         i. seminar yg dihadiri oleh  Sicily dan Andalus- mberi pe;uang
astronomi, kimia, fizik,       pakar2 perubatan.     kpd. Umat Islam mgembangkan ilmu
biologi dan perubatan       ii. Myediakan
diterjemahkan            peruntukkan yg banyak   % Di Sicily – menyimpan khazanah
                   dlm peyelidikan.      ilmu spt. Astronomi dan perubatan
                 iii. Membina pusat
                   penyelidikan sains.    % Andalus – t'dpt 700 masjid, 1
                                universiti, 70 perpustakaan( myimpan
                                hampir 500 000 manuskrip)


   ANTARA BUKTI KECINTAAN PARA KHALIFAH TERHADAP ILMU IALAH

     a.) Mereka pernah menerima kitab 2 sebagai tebusan terhadap tentera Rom yang ditawan
     b.) Mereka juga menerima pembayaran Jizyah dalam bentuk kitab
     c.) Mereka memberi banyak hadiah kepada kerajaan Rom untuk mendapat karya dalam
       bidang perubatan dan falsafah

   KESAN PENEMUAN SAINS DAN TEKNOLOGI
          Mengubah cara hidup dan status umat Islam
          Menjadi lebih maju daripada umat lain
          Ramai orang bukan Islam tertarik untuk memeluk Islam
   SIRAH DAN TAMADUN ISLAM/ SMKBM/PPI/TING.5                              5
                                          TARIKH
                                          TING.

            TAJUK 4 : PERKEMBANGAN EKONOMI
              PADA ZAMAN ABBASIYAH
Ekonomi semakin pesat apabila Khalifah Abu Jaafar Al-Mansur memindahkan pusat pemerintahan dari
Damsyik ke Baghdad, kerana :

    Kedudukannya yg strategik sebagai laluan perdagangan timur dan barat
    Terdapat pasar yang dikenali dengan " SOUK BAGHDAD" yg menjadi tumpuan pedagang Parsi.
    Terdapt ladang2 pertanian dan ternakan serta pasar "SOUK AL-BAQR"

                SEKTOR 2 UTAMA EKONOMI
  PERTANIAN          PERINDUSTRIAN     PERDAGANGAN
    Usaha    para Jenis 2 industri :        Berkembang dengan pesat, antara sebab:
    khalifah untuk
    memulih   dan  Tenunan, hamparan & permaidani  Adanya pembukaan wilayah2 baru yg
    menambah      yg dikeluarkan oleh wilayah    memberi peluang pasaran
    prasarana     Iraq(Baghdad)  Syiraz  dan
    pertanian :    Asfahan(parsi)          Perkembangan industri perkapalan

  Membina saliran     Pinggan mangkuk dari wilayah     Adanya karya2 tentang hukum hakam
  Melebar sungai dan    Mesir dan Syam            perniagaan dan galakan dlm bidang ini
  terusan
  Membuat empangan     Barangan kaca, tembikar dan      Merupakan kemahiran bangsa Arab
  Membuka    tanah   mozek dari wilayah Baghdad,      sejak dahulu lagi
  pertanian baru      Mesir dan Syam
  Membuat                            Adanya langkah2 positif kerajaan :
  penyelidikan       Barangan kulit dan senjata dari
               wilayah Mesir, Andalus dan       Membina pusat2 perniagaan yg
* Antara wilayah yg     Maghribi                dilengkapi perigi di jalan2 utama
banyak keluarkan hasil :                       Membina rumah2 api utk panduan
 - Mesir, Syam,Yaman,    Perhiasan dan batu permata dari     kapal2
Iraq, Maghribi, Khurasan   wilayah  Yaman,  Khurasan,     Mengetatkan         kawalan
dan Andalus         Bahrain dan Lubnan           keselamatan utk mengelakkan
                                   ancaman lanun dan perompak
* Jenis2 hasil pertanian:  Kertas dari wilayah Iraq, Mesir,
 -  Bijirin, buah2an,   Maghribi dan Andalus         Adanya "laluan Sutera" ke Canton-,
sayur2an dan ternakan                       China

                      SUMBER KEWANGAN
                                              'Usyur
  Zakat
                                     Jizyah
          Kharaj
                  Ghanimah       Al-Fai'


           a) mengurus sumber-sumber pendapatan Negara menerusi DIWAN AL-KHARAJ
PERANAN
BAITUL -        (jabatan Hasil) yg menguruskan kutipan cukai.
MAL         b) Mengawal Belanjawan Negara:
            - melalui DIWAN AL-NAFAQAH(Jabatan Kewangan)
            - mengurus pendapatan dan perbelanjaan utk semua jabatan & kakitangan
            kerajaan
SIRAH DAN TAMADUN ISLAM/ SMKBM/PPI/TING.5                          6
                                            TING.

            TAJUK 5: PERKEMBANGAN KETENTERAAN
               PADA ZAMAN ABBASIYAH
                 Membuka keanggotaan tentera kepada bukan Arab


                     Mengemaskini sistem pentadbiran dan struktur
   PEMBAHARUAN             organisasi ketenteraan
     DLM
   KETENTERAAN


                        Gaji dan imbuhan lumayan kepada tentera cth:
                        Khalifah hadiahkan sebidang tanah utk hargai jasa tentera
                        Cara ini dikenali sebagai "Al-Iqtha'
        STRUKTUR ORGANISASI KETENTERAAAN ABBASIYAH
                        KHALIFAH


                AL-WAZIR(PERDANA MENTERI)


         DIWAN AL-JUNDI (KEMENTERIAN PERTAHANAN)
               Mengurus hal ehwal pertahanan Negara
            Merekodkan daftar lengkap ttg tentera Darat dan Laut,
                 Gaji, imbuhan, pangkat dsb
                TERBAHAGI KEPADA 8 BAHAGIAN :


1) MAJLIS AT-TAQRIR (bhg.kewangan)          2) MAJLIS AL-MUQABALAH (bhg. latihan)
Mengurus hal2 gaji dan imbuhan, belanjawan      mengurus pengambilan dan latihan utk tentera baru
khusus utk pebgurusan tentera, latihan & peralatan

                           4) DIWAN AT-TASNIF (bgh. Pengurusan sumber
3)AL-MASSAHUN (bhg peninjau)             manusia)
membuat panduan & menasihat panglima2 tentang     kenaikan pangkat & penyusunan tentera mgikutpasukan:
topografi suasana tempat                Pasukan pengawal khalifah
                            Pasukan Bergaji tetap(Al-Murtaziqah)
5) DIWAN AL-'ARDHI(depot simpanan)           Pasukan sukarelawan(Al-Mutathawwi')
mgurus stor & klengkapan psenjataan yg          7
dikendalikan oleh pengarah Depot.
                           7) DAERATUL MUHANDISIN( bhg. Kejuruteraan)
                           mgurus pbinaan kem2 & kubu2 ptahanan
SIRAH DAN TAMADUN ISLAM/ SMKBM/PPI/TING.5


FUNGSI TENTERA DALAM MENJAGA KEAMANAN NEGARA

TUGAS UTAMA                   TUGAS BANTUAN


  Mempertahankan sempadan           Membantu pihak polis & pihak
  negara drpd pencerobohan          berkuasa awam dlm
  luar.                    memelihara ketenteraman
  Menentang musuh negara           awam & operasi anti keganasan
  Menghadapi sebarang             Membantu pihak berkuasa
  keadaan darurat               awam dlm bantuan malapetaka
                        & pembangunan negara       STRUKTUR PASUKAN TENTERA ZAMAN ABBASIYAH    Al-'Arif         An-Naqib    Al-Qaaid       Al-Amir
    (kopral)         (Kapten)    (Panglima       (Laksamana)
                        Perang)          FAKTOR KEJAYAAN TENTERA ISLAMa)DASAR KETENTERAAN YG TERBUKA
     Membuka keanggotaan kpd. Org bukan Arab
     Penyertaan pelbagai bangsa memantapkan lagi pasukan tentera Islam

b) PEMIMPIN YG BERKALIBER
      Spt. Khalifah Abu Jaafar Al-Mansur dan Harun Ar-Rasyid – yg tlh memberi
      perhatian kpd kebajikan tentera & menlantik pemimpin tentera yg berkaliber
      tanpa mengira bangsa

c) PERALATAN KETENTERAAN YG CANGGIH
      Spt. Pedang, lembing, panah, manjanik, dabbabah (kayu pelontar) & pelbagai
      jenis kapal perang

d) STRATEGI PEPERANGAN YG BERKESAN                      8
            Diwarisi drpd generasi sebelumnya & yg diubah mengikut perkembangan
            semasa
            Spt. Al-Karaadis, strategi peperangan yg membahagikan tentera kpd. 5 pasukan
            besar yg mpunyai peranan masing2. Strategi ini diwarisi dr zaman Saidina
            Umar Al-Khattab & diubah suai mgikut kperluan semasa

   e) KEIMANAN DAN SEMANGAT JIHAD
        Iman yg mantap serta kecintaan terhadap Islam yg tidak berbelah bahagi


   SIRAH DAN TAMADUN ISLAM/ SMKBM/PPI/TING.5

                                           TARIKH
                                           TING.


   TAJUK 6 : KEGEMILANGAN DAN KEJATUHAN KERAJAAN ABBASIYAH

   Penggal pertama pemerintahan kerajaan Abbasiyah (132-232 H/ 750-847M) terkenal sebagai zaman
   kegemilangannya, kerana :

       Diperintah oleh khalifah yg terkenal, spt. Abu Jaafar Al Mansur, Al-Mahdi, Al-Hadi, Harun Ar-
       Rasyid dan Al-Makmun yg telah memainkan peranan untuk memajukan negara.

       Adanya dasar2 yg diperkenalkan oleh khalifah2 tersebut telah memajukan kerajaan Abbasiyah
       dlm pelbagai aspek iaitu penyadbiran, ekonomi dan pertahanan negara.


              FAKTOR KEGEMILANGAN KERAJAAN ABBASIYAH


   Kestabilan        = dgn memberi perhatian serius dlm mebasmi pemberontakkan
   politik           dan perbalahan antara kaum
                = telah memberi peluang kpd. Kerajaan utk membangunkan negara

    Dasar Politik      = memberi layanan adil kpd. Semua rakyat
    Kerajaan        = mengadakan hubungan diplomatik dgn negara luar
                = ini memberi kesan kpd ekonomi yg berkembang pesat

    Perpaduan antara       = layanan baik kerajaan terhadap pelbagai bangsa
                  = memberi peluamg menjawat jawatan penting dlm kerajaan
      kaum          = memberi layanan baik kpd orang bukan Islam selagi tidak khianati
                  kerajaan & beri kebebasan utk melaksanakan ajaran agama masing2
   Kedudukan Baghdad         = berada ditengah2 laluan timur dan barat
     yg Strategik          = sebagai pusat pertemuan para saujana

                     = mendorong para sarjana mengkaji tentang muamalat menurut
    Penghayatan kerja          pandangan Islam & menjelaskan hukum hakam mengenainya
    sebagai Ibadah          = Ini mendorong umat Islam menceburi aktiviti ekonomi
                      secara aktif

             FAKTOR KEMEROSOTAN KERAJAAN ABBASIYAHKelemahan pemerintahan                        Perselisihan aliran fahaman
                   Jawatan khalifah         agama- pemberontakkan
krjan Abbasiyah yg          menjadi rebutan
bermula semasa                            puak Syiah dan Khawarij yg
pemerintahan Al-Wathiq                  9      menuntut jawatan khalifah
(227-232H/842-847M)
                Perpecahan wilayah2 di
Kegawatan ekonomi –       bawah kekuasaan
                Abbasiyah yg menuntut  Serangan musuh dari luar-
akibat pberontakkan                   dr orang Georgia dan
dan rusuhan           kemerdekaan
                             Armenia – tentera salib –
                             tentera Moghul

 SIRAH DAN TAMADUN ISLAM/ SMKBM/PPI/TING.5
                          10

								
To top