MINIT MESYUARAT

Document Sample
MINIT MESYUARAT Powered By Docstoc
					             MINIT MESYUARAT
   MAJLIS KEBUDAYAAN UNIVERSITI-UNIVERSITI MALAYSIA (MAKUM)
            KALI KE-63 BIL 2/2009


           Tarikh     :   6 Mac 2009 (Jumaat)
           Masa      :   9.30 pagi
           Tempat     :   Bilik Mesyuarat, Anjung UniMAP,
                      Tingkat 26, Menara Tun Razak,
                      Kuala LumpurKehadiran :

Y. Bhg. Brig. Jen. Dato’ Prof. Dr. Kamarudin Hussin                 - Pengerusi
Naib Canselor
Universiti Malaysia Perlis (UniMAP)

Encik Razli Ahmad
Dekan Hal Ehwal Pelajar dan Alumni
Universiti Malaysia Perlis (UniMAP)

Prof. Madya Dr. Salmah Hj. Ayob
Universiti Malaysia Perlis (UniMAP)

Puan Mashitoh Abu
Universiti Malaysia Perlis (UniMAP)

Encik Mohd Izwan Izhar Haris
Universiti Malaysia Perlis (UniMAP)

Encik Noor Azrul Mohd Ariff
Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS)

Encik Mohd Rashid Abd Rahim
Universiti Malaya (UM)

Encik Zulkifli Che Hussin
Universiti Sains Malaysia (USM)

Puan Hazelina Ghazaly
Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)

Encik Mohd Isnain Ali
Universiti Putra Malaysia (UPM)

Prof. Madya Mohd Zahib Deraman
Universiti Teknologi Malaysia (UTM)

Encik Jasrihanizan Badol
Universiti Utara Malaysia (UUM)

                       1    Minit Mesyuarat MAKUM Kali Ke-62 Bil 2/2009
Cik Norliza Chek Hassan
Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM)

Encik Nurfaizal Fariz Sahdan
Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI)

Encik Mohd Ismail Mohd Zin
Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI)

Encik Muhammad Khairul Azman Abdul Aziz
Universiti Teknologi MARA (UiTM)

Encik Ismail Ahmed
Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)

Encik Badrul Hisham Darus
Universiti Malaysia Terengganu (UMT)

Cik Suriaty Khalid
Universiti Malaysia Terengganu (UMT)

Encik Ahmad Khirul Nizam Ali
Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM)

Encik Muhammad Shahrin Haron
Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM)

Encik Amir Ali
Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM)

Encik Sahar Sa’di Hashim
Universiti Darul Iman Malaysia (UDIM)

Encik Wan Ahmad Khairul Wan Ahmad Najib
Universiti Malaysia Kelantan (UMK)

Cik Shafinah Dzulkepli
Universiti Pertahanan Nasional Malaysia (UPNM)

Puan Wan Andrina Osman
Universiti Malaysia Perlis (UniMAP)

Cik Nurul Ashikin Abdul Halim                     - Setiausaha
Universiti Malaysia Perlis (UniMAP)

Encik Mohd Hakam Hassan                        - Setiausaha
Universiti Malaysia Perlis (UniMAP)
                       2  Minit Mesyuarat MAKUM Kali Ke-62 Bil 2/2009
Turut Hadir :

Encik Mohd Zein Md Sahid
Penolong Pengarah Kanan
Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara (JKKN),
Kementerian Perpaduan, Kebudayaan, Kesenian dan Warisan Malaysia (KPPKW)

Cik Jamaliah Azman
Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara (JKKN),
Kementerian Perpaduan, Kebudayaan, Kesenian dan Warisan Malaysia (KPPKW)


Tidak Hadir (Dengan Maaf) :

Wakil dari Universiti Malaysia Sabah (UMS)

Wakil dari Universiti Malaysia Pahang (UMP)AGENDA:


1.0.  ALUAN PENGERUSI.

    1.1   Y. Bhg. Pengerusi terdahulu merakamkan ucapan terima kasih dan tahniah
        kepada semua ahli MAKUM yang telah menghadiri Bengkel Perancangan
        Strategik MAKUM yang telah diadakan pada 4 dan 5 Mac 2009 di Anjung
        UniMAP, Menara Tun Razak, Kuala Lumpur.

    1.2   Y. Bhg. Pengerusi melahirkan harapan agar dengan permurnian Visi dan Misi
        MAKUM yang telah dihasilkan dan keperluan penghasilan nilai penunjuk Hasil
        Pembelajaran dan Kemahiran Insaniah (LOKI) dalam penghasilan Kertas
        Cadangan Pelaksanaan Aktiviti MAKUM seperti yang telah dilaksanakan
        dalam bengkel tersebut akan dapat dijadikan sebagai usaha untuk
        memartabatkan hala tuju dan meningkatkan nilai dan mutu aktiviti-aktiviti
        MAKUM.

    1.3   Y. Bhg. Pengerusi seterusnya mengalu-alukan kehadiran dan mengucapkan
        ucapan terima kasih kepada semua ahli mesyuarat yang hadir pada
        mesyuarat kali ini.

                            Makluman    :        Semua


2.0.  PENGESAHAN MINIT MESYUARAT.

    Mesyuarat bersetuju meluluskan Minit Mesyuarat Majlis Kebudayaan Universiti-
    Universiti Malaysia (MAKUM) Kali Ke-62 Bil 1/2009 dengan pindaan berikut:

    ”Perkara 8.4 Hari Gamelan Sedunia” dipinda kepada ”Perkara 8.4 Festival Gamelan
    IPTA Malaysia”

                            Makluman    :        Semua

                       3  Minit Mesyuarat MAKUM Kali Ke-62 Bil 2/2009
3.0.  PERKARA-PERKARA BERBANGKIT.

    3.1  Slot Khas untuk MAKUM

       Mesyuarat dimaklumkan bahawa permohonan untuk mendapatkan Slot Khas
       bagi MAKUM dalam pertandingan-pertandingan berbentuk kebudayaan dan
       kesenian peringkat kebangsaan anjuran Kementerian (KPKKW) dan Jabatan
       Kebudayaan dan Kesenian Negara (JKKN) telah dimaklumkan oleh
       Sekretariat kepada pihak JKKN dan perkara tersebut akan dibawa untuk
       pengetahuan dan persetujuan Y. Bhg. Dato’ Ketua Pengarah JKKN dan
       Kementerian.

                           Makluman    :        Semua


    3.2  Konsert DiRaja 2008

       i).   Mesyuarat dimaklumkan oleh Encik Muhammad Khairul Azman Abdul
           Aziz dari Universiti Teknologi MARA (UiTM) selaku tuan rumah
           penganjuran konsert tersebut bahawa Y. Bhg. Dato’ Ketua Setiausaha,
           Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia (KPT) tidak bersetuju untuk
           meneruskan pelaksanaan Konsert DiRaja ini atas faktor kewangan.

                           Makluman    :        Semua

       ii).  Mesyuarat bersetuju untuk meneruskan usaha untuk melaksanakan
           Konsert DiRaja ini dan meminta pihak UiTM bagi meneruskan proses
           perancangan dan kerja-kerja melaksanakan konsert tersebut.

                          Tindakan    : UiTM dan Sekretariat


    3.3  Baju Batik MAKUM

       Mesyuarat meminta sekretariat untuk menempah dan mengedarkan baju batik
       tambahan kepada ahli-ahli MAKUM terutamanya ahli baru yang masih belum
       mendapat Baju Batik MAKUM

                          Tindakan    :      Sekretariat


    3.4  Peruntukan Kewangan Daripada Kementerian Perpaduan, Kebudayaan,
       Kesenian dan Warisan Malaysia (KPPKW)

       Mesyuarat dimaklumkan bahawa dalam satu perbincangan yang telah
       diadakan oleh Sekretariat dengan pihak Jabatan Kebudayaan dan Kesenian
       Negara (JKKN), Kementerian Perpaduan, Kebudayaan, Kesenian dan
       Warisan (KPKKW) telah bersetuju untuk memberikan peruntukan kepada
       empat buah program berikut :

              Nama Program                Anjuran
       i).   Pertandingan Kuda Kepang MAKUM.      -    USM
       ii).  Kursus Pengacara MAKUM          -    UUM
       iii).  Pertandingan Zapin            -    UPM
       iv).  Festival Nasyid MAKUM           -    UniMAP
                      4   Minit Mesyuarat MAKUM Kali Ke-62 Bil 2/2009
   dan masih lagi dalam proses mempertimbangkan tiga buah lagi program
   MAKUM untuk diberikan peruntukan. Program-program tersebut adalah:

           Nama Program                 Anjuran
   i).   Pertandingan Lagu Asli MAKUM        -    UNIMAS
   ii).  Pertandingan Teater MAKUM         -    UUM
   iii).  Pertandingan Lagu Keroncong MAKUM     -    UKM

                       Makluman    :        Semua


3.5  Rancangan Realiti Akademi MAKUM

   i).   Mesyuarat dimaklumkan bahawa satu mesyuarat bagi perancangan
       dan pelaksanaan Rancangan Realiti MAKUM ini telah diadakan 3 Mac
       2009 bertempat di Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) selaku
       pengerusi pelaksana rancangan dan melibatkan wakil-wakil dari
       UniMAP, USIM, UUM dan UPM. Dalam mesyuarat MAKUM kali ini,
       draf awal kertas cadangan bagi rancangan tersebut telah dibawa untuk
       makluman awal ahli mesyuarat.

   ii).  Mesyuarat bersetuju untuk menggunakan cadangan konsep program -
       ”IPT TO COMMUNITY” dengan melibatkan gabungan ketiga-tiga
       konsep program yang telah dicadangkan oleh Jawatankuasa
       Pelaksanan.

                       Makluman    :        Semua

   iii).  Mesyuarat memohon kepada jawatankuasa pelaksana Rancangan
       Realiti Akademik MAKUM untuk memperkemaskan dan memurnikan
       lagi kertas cadangan program untuk dibentangkan dalam mesyuarat
       yang akan datang.

                       Tindakan     :         UKM

   iv).  Mesyuarat mencadangkan agar Kertas Cadangan bagi pelaksanaan
       Rancangan Realiti ini turut dikemukakan kepada Kementerian
       Pengajian Tinggi (KPT) bagi tujuan memohon peruntukan kewangan
       selepas dikemaskinikan dan dimurnikan.

                       Tindakan    : Sekretariat Dan UKM


3.6  Peruntukan Kewangan daripada Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia
   (KPT)

   Mesyuarat dimaklumkan bahawa Sekretariat kini dalam proses untuk
   mengemukakan permohonan peruntukan kewangan daripada KPT.

                       Makluman    :        Semua
                  5   Minit Mesyuarat MAKUM Kali Ke-62 Bil 2/2009
    3.7   Segmen Rancangan Spektrum U.

        Mesyuarat dimaklumkan bahawa pihak Kementerian Penerangan tidak
        bercadang untuk meneruskan lagi Rancangan Spektrum U.

                            Makluman     :       Semua


    3.8   Festival Gamelan IPTA Malaysia

        i).  Mesyuarat dimaklumkan mengenai pembetulan kepada nama program
           Hari Gamelan Sedunia yang dinyatakan dalam Minit Mesyuarat
           MAKUM Kali Ke-62 Bil 2/2009 sebenarnya adalah program Festival
           Gamelan IPTA Malaysia. Tarikh perlaksanaan bagi festival ini adalah
           pada 14 hingga 17 Ogos 2009.

                            Makluman     :       Semua

        ii).  Pengerusi meminta agar UDM selaku Pengerusi pelaksana festival
           tersebut untuk mengaturkan satu pertemuan dan perbincangan
           dengan Menteri Besar Terengganu dan Naib Canselor UDM
           berkenaan penganjuran dan peruntukan bagi festival tersebut.

                           Tindakan     :        UDM


    3.9   Wakil Tetap Universiti-Universiti ke Sekretariat MAKUM

        Mesyuarat dimaklumkan bahawa Sekretariat telah menghantar        surat
        berkenaan wakil tetap ke Mesyuarat MAKUM ke semua universiti.

                            Makluman     :       Semua


4.0.  LAPORAN KEWANGAN

    Mesyuarat dimaklumkan bahawa

    i).   Status Kewangan Semasa bagi Sekretariat MAKUM sehingga tarikh
        31 Disember 2008 dengan jumlah baki wang yang ada di dalam Akaun
        Amanah Sekretariat MAKUM adalah berjumlah RM 125, 228.87 (Ringgit
        Malaysia : Satu Ratus Dua Puluh Lima Ribu, Dua Ratus Dua Puluh Lapan dan
        Lapan Puluh Tujuh Sen Sahaja).

    ii).  Akaun Amanah Sekretariat MAKUM masih lagi dalam proses dikemaskini.

    iii).  Sekretariat telah menghantar surat makluman berkenaan pembayaran Yuran
        Tahunan MAKUM kepada semua universiti anggota MAKUM.

                            Makluman     :       Semua
                       6   Minit Mesyuarat MAKUM Kali Ke-62 Bil 2/2009
5.0  PEMBENTANGAN KERTAS KERJA AKTIVITI MAKUM

   5.1  Festival Seni Budaya MAKUM (FESKUM) 2009

      i).   Mesyuarat mengambil maklum mengenai pembentangan Kertas
          Cadangan perlaksanaan festival tersebut. Pelaksanaan festival ini
          dicadangkan adalah bertujuan sebagai satu pendekatan alternatif
          kepada aktiviti-aktiviti dan program-program MAKUM yang telah
          dirancangkan sepanjang tahun 2009. Aktiviti-aktiviti dan program-
          program utama anjuran MAKUM yang telah dikenalpasti akan
          digabungkan dan dilaksanakan secara serentak pada tarikh yang akan
          diputuskan nanti.

      ii).  Mesyuarat juga dimaklumkan bahawa sekiranya festival ini
          dilaksanakan kelak, program-program lain yang berbentuk bengkel
          dan lain masih boleh dilaksanakan di peringkat zon-zon oleh universiti-
          universiti yang terbabit.

      iii).  Wakil daripada JKKN, KPKKW memaklumkan bahawa pelaksanaan
          festival ini dilihat sebagai satu langkah yang baik dalam melaksanakan
          aktiviti seni dan budaya di universiti dan akan mendapat sokongan
          penuh daripada JKKN, KPPKW. Sebagai langkah awal, pihak JKKN,
          KPKKW amat menggalakan dan menyokong MAKUM untuk
          mengadakan satu bengkel khas mengenai festival ini.

                           Makluman    :        Semua

      iv).  Mesyuarat mencadangkan agar diadakan satu bengkel khas bagi
          membuat perbincangan, perancangan dan memperkemaskan lagi
          kaedah pelaksanaan Festival Seni Budaya MAKUM (FESKUM) 2009
          pada 10 hingga 12 April 2009 bertempat di Langkawi. Untuk bengkel
          ini, sekretariat juga dicadangkan untuk menjemput wakil dari JKKN,
          KPKKW dan KPT untuk hadir bersama dalam bengkel tersebut.

                          Tindakan     :Sekretariat dan USIM


   5.2  Kursus Kepimpinan Budaya dan Seni MAKUM 2009

      i).   Mesyuarat mengambil maklum mengenai pembentangan Kertas
          Cadangan perlaksanaan kursus tersebut yang dijadualkan akan
          diadakan pada 10 hingga 13 Mei 2009 bertempat di Kem Bina Negara,
          Balik Pulau, Pulau Pinang oleh Universiti Utara Malaysia (UUM).

                           Makluman    :        Semua

      ii).  Mesyuarat memohon kepada pengajur untuk memasukan sedikit slot
          yang berkaitan dengan kesenian dan kebudayaan dalam tentatif
          kursus tersebut.

                           Tindakan    :         UUM
                      7   Minit Mesyuarat MAKUM Kali Ke-62 Bil 2/2009
       iii).  Mesyuarat mencadangkan agar yuran penyertaan bagi kursus ini
           diselaraskan kepada RM 600.00

       iii).  Mesyuarat bersetuju untuk memberikan sumbangan dari Sekretariat
           MAKUM sebanyak RM 1,000.00 bagi penganjuran program kursus ini.

                           Makluman    :        Semua


    5.3  Bengkel Tarian RampaianAsli

       i).   Mesyuarat mengambil maklum mengenai pembentangan Kertas
           Cadangan perlaksanaan Bengkel Tarian Rampaian Asli pada 9 hingga
           11 Mei 2009 bertempat di Universiti Putra Malaysia (UPM).

       ii).  Mesyuarat bersetuju untuk memberikan sumbangan daripada
           Sekretariat MAKUM sebanyak RM 1,000.00 bagi penganjuran program
           bengkel ini.

                           Makluman    :        Semua

    5.4  Pertandingan Kuda Kepang

       i).   Mesyuarat   mengambil   maklum    mengenai   pembentangan
           perlaksanaan Pertandingan Kuda Kepang yang akan diadakan pada
           20 hingga 22 Mac 2009 di Universiti Sains Malaysia (USM).

       ii).  Mesyuarat dimaklumkan bahawa 13 buah universiti akan mengambil
           bahagian dalam pertandingan ini.

                           Makluman    :        Semua


6.0.  Penangguhan Mesyuarat

    Mesyuarat ditangguhkan pada jam 12.30 tengahari.Disediakan oleh:

Setiausaha
Majlis Kebudayaan Universiti-Universiti Malaysia (MAKUM)

Tarikh : 9 Mac 2009
                      8   Minit Mesyuarat MAKUM Kali Ke-62 Bil 2/2009

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:357
posted:11/23/2011
language:Malay
pages:8