PERMOHONAN BANTUAN DANA by AzharPst

VIEWS: 1,311 PAGES: 11

									Lampiran : Perihal


               PERMOHONAN BANTUAN DANA


Kepada :
Yth. Para Dermawan
Di –
Seluruh Indonesia

Assalaamu’alaikum wr.wb.

Bismillaahirrohmaanirrohiim
    Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang
selalu melimpahkan rahmat, hidayah, serta inayah-Nya kepada kaum Muslimin dan Muslimat
di dunia. Shalawat teriring salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta
keluarga dan para sahabatnya sebagai rahmatan lil ‘aalamiin.
    Ilmu merupakan komponen terpenting yang dapat membawa manusia kepada jalan
yang lurus, dengan ilmu dan pengamalan yang sesuai dengan Syari’at Islam manusia akan
terhindar dari hal-hal yang dapat merugikan dirinya dan saudaranya yang dapat membawa
manusia menuju kebahagiaan dunia dan akhirat.
    Sehubungan dengan pendidikan dan pembinaan dalam rangka membentuk akhlak
generasi-generasi muda yang sesuai dengan Syari’at Islam, kami segenap pengurus
Padepokan Spiritual Thoreqotul Hidayah Sobikhum Misbakhuddin demi kelancaran dan
kenyamanan santri dalam proses belajar mengajar dan pembinaan akhlak yang sesuai dengan
syari’at Islam, mohon bantuan dana kepada Bapak dan Ibu para dermawan, demi segera
terealisasinya hajat dan niat Padepokan Spiritual Thoreqotul Hidayah Sobikhum
Misbakhuddin     yang merupakan hajat dan niat masyarakat dalam mewujudkan tempat
penimbaan ilmu yang layak, sehingga kegiatan belajar mengajar dalam rangka membentuk
generasi-generasi yang memiliki kepribadian Qur’ani dan Pengobatan spiritual dapat berjalan
dengan lancar tanpa hambatan.
    Demikian surat permohonan ini kami buat, semoga Bapak/Ibu para Dermawan
berkenan mengindahkannya. Atas segala bantuannya kami haturkan terima kasih.


Wassalaamu’alaikum wr.wb.
Lampiran : Perihal


     PENGURUS PADEPOKAN SPIRITUAL THOREQOTUL HIDAYAH
           SOBIKHUM MISBAKHUDDIN
                 Ketua / Sekretaris             Iftakh Nur / R. Alif Sutamanggala
  Catatan :
  Dana dapat disumbangkan Langsung ke :
  a. Pengurus Padepokan Spiritual Thoreqotul Hidayah Sobikhum Misbakhuddin
  b. Rekening Pengurus/Pengasuh (Harap menghubungi Pengasuh Padepokan terlebih
    dahulu di +6287882100712 & +6283876416773 a.n. Iftakh Nur ).
Lampiran : Perihal


               PERMOHONAN BANTUAN DANA


Kepada :
Yth. PT. SAYAP MAS UTAMA
Di –
Jakarta

Assalaamu’alaikum wr.wb.

Bismillaahirrohmaanirrohiim
    Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang
selalu melimpahkan rahmat, hidayah, serta inayah-Nya kepada kaum Muslimin dan Muslimat
di dunia. Shalawat teriring salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta
keluarga dan para sahabatnya sebagai rahmatan lil ‘aalamiin.
    Ilmu merupakan komponen terpenting yang dapat membawa manusia kepada jalan
yang lurus, dengan ilmu dan pengamalan yang sesuai dengan Syari’at Islam manusia akan
terhindar dari hal-hal yang dapat merugikan dirinya dan saudaranya yang dapat membawa
manusia menuju kebahagiaan dunia dan akhirat.
    Sehubungan dengan pendidikan dan pembinaan dalam rangka membentuk akhlak
generasi-generasi muda yang sesuai dengan Syari’at Islam, kami segenap pengurus
Padepokan Spiritual Thoreqotul Hidayah Sobikhum Misbakhuddin demi kelancaran dan
kenyamanan santri dalam proses belajar mengajar dan pembinaan akhlak yang sesuai dengan
syari’at Islam, mohon bantuan dana kepada Bapak dan Ibu para dermawan, demi segera
terealisasinya hajat dan niat Padepokan Spiritual Thoreqotul Hidayah Sobikhum
Misbakhuddin     yang merupakan hajat dan niat masyarakat dalam mewujudkan tempat
penimbaan ilmu yang layak, sehingga kegiatan belajar mengajar dalam rangka membentuk
generasi-generasi yang memiliki kepribadian Qur’ani dan Pengobatan spiritual dapat berjalan
dengan lancar tanpa hambatan.
    Demikian surat permohonan ini kami buat, semoga Bapak/Ibu para Dermawan
berkenan mengindahkannya. Atas segala bantuannya kami haturkan terima kasih.


Wassalaamu’alaikum wr.wb.
Lampiran : Perihal


               PERMOHONAN BANTUAN DANA


Kepada :
Yth. PT. SAYAP MAS UTAMA 3
Di –
Jakarta

Assalaamu’alaikum wr.wb.

Bismillaahirrohmaanirrohiim
    Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang
selalu melimpahkan rahmat, hidayah, serta inayah-Nya kepada kaum Muslimin dan Muslimat
di dunia. Shalawat teriring salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta
keluarga dan para sahabatnya sebagai rahmatan lil ‘aalamiin.
    Ilmu merupakan komponen terpenting yang dapat membawa manusia kepada jalan
yang lurus, dengan ilmu dan pengamalan yang sesuai dengan Syari’at Islam manusia akan
terhindar dari hal-hal yang dapat merugikan dirinya dan saudaranya yang dapat membawa
manusia menuju kebahagiaan dunia dan akhirat.
    Sehubungan dengan pendidikan dan pembinaan dalam rangka membentuk akhlak
generasi-generasi muda yang sesuai dengan Syari’at Islam, kami segenap pengurus
Padepokan Spiritual Thoreqotul Hidayah Sobikhum Misbakhuddin demi kelancaran dan
kenyamanan santri dalam proses belajar mengajar dan pembinaan akhlak yang sesuai dengan
syari’at Islam, mohon bantuan dana kepada Bapak dan Ibu para dermawan, demi segera
terealisasinya hajat dan niat Padepokan Spiritual Thoreqotul Hidayah Sobikhum
Misbakhuddin     yang merupakan hajat dan niat masyarakat dalam mewujudkan tempat
penimbaan ilmu yang layak, sehingga kegiatan belajar mengajar dalam rangka membentuk
generasi-generasi yang memiliki kepribadian Qur’ani dan Pengobatan spiritual dapat berjalan
dengan lancar tanpa hambatan.
    Demikian surat permohonan ini kami buat, semoga Bapak/Ibu para Dermawan
berkenan mengindahkannya. Atas segala bantuannya kami haturkan terima kasih.


Wassalaamu’alaikum wr.wb.
Lampiran : Perihal


               PERMOHONAN BANTUAN DANA


Kepada :
Yth. PT. LION WINGS
Di –
Jakarta

Assalaamu’alaikum wr.wb.

Bismillaahirrohmaanirrohiim
    Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang
selalu melimpahkan rahmat, hidayah, serta inayah-Nya kepada kaum Muslimin dan Muslimat
di dunia. Shalawat teriring salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta
keluarga dan para sahabatnya sebagai rahmatan lil ‘aalamiin.
    Ilmu merupakan komponen terpenting yang dapat membawa manusia kepada jalan
yang lurus, dengan ilmu dan pengamalan yang sesuai dengan Syari’at Islam manusia akan
terhindar dari hal-hal yang dapat merugikan dirinya dan saudaranya yang dapat membawa
manusia menuju kebahagiaan dunia dan akhirat.
    Sehubungan dengan pendidikan dan pembinaan dalam rangka membentuk akhlak
generasi-generasi muda yang sesuai dengan Syari’at Islam, kami segenap pengurus
Padepokan Spiritual Thoreqotul Hidayah Sobikhum Misbakhuddin demi kelancaran dan
kenyamanan santri dalam proses belajar mengajar dan pembinaan akhlak yang sesuai dengan
syari’at Islam, mohon bantuan dana kepada Bapak dan Ibu para dermawan, demi segera
terealisasinya hajat dan niat Padepokan Spiritual Thoreqotul Hidayah Sobikhum
Misbakhuddin     yang merupakan hajat dan niat masyarakat dalam mewujudkan tempat
penimbaan ilmu yang layak, sehingga kegiatan belajar mengajar dalam rangka membentuk
generasi-generasi yang memiliki kepribadian Qur’ani dan Pengobatan spiritual dapat berjalan
dengan lancar tanpa hambatan.
    Demikian surat permohonan ini kami buat, semoga Bapak/Ibu para Dermawan
berkenan mengindahkannya. Atas segala bantuannya kami haturkan terima kasih.


Wassalaamu’alaikum wr.wb.
Lampiran : Perihal


               PERMOHONAN BANTUAN DANA


Kepada :
Yth. PT. SKF INDONESIA
Di –
Jakarta

Assalaamu’alaikum wr.wb.

Bismillaahirrohmaanirrohiim
    Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang
selalu melimpahkan rahmat, hidayah, serta inayah-Nya kepada kaum Muslimin dan Muslimat
di dunia. Shalawat teriring salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta
keluarga dan para sahabatnya sebagai rahmatan lil ‘aalamiin.
    Ilmu merupakan komponen terpenting yang dapat membawa manusia kepada jalan
yang lurus, dengan ilmu dan pengamalan yang sesuai dengan Syari’at Islam manusia akan
terhindar dari hal-hal yang dapat merugikan dirinya dan saudaranya yang dapat membawa
manusia menuju kebahagiaan dunia dan akhirat.
    Sehubungan dengan pendidikan dan pembinaan dalam rangka membentuk akhlak
generasi-generasi muda yang sesuai dengan Syari’at Islam, kami segenap pengurus
Padepokan Spiritual Thoreqotul Hidayah Sobikhum Misbakhuddin demi kelancaran dan
kenyamanan santri dalam proses belajar mengajar dan pembinaan akhlak yang sesuai dengan
syari’at Islam, mohon bantuan dana kepada Bapak dan Ibu para dermawan, demi segera
terealisasinya hajat dan niat Padepokan Spiritual Thoreqotul Hidayah Sobikhum
Misbakhuddin     yang merupakan hajat dan niat masyarakat dalam mewujudkan tempat
penimbaan ilmu yang layak, sehingga kegiatan belajar mengajar dalam rangka membentuk
generasi-generasi yang memiliki kepribadian Qur’ani dan Pengobatan spiritual dapat berjalan
dengan lancar tanpa hambatan.
    Demikian surat permohonan ini kami buat, semoga Bapak/Ibu para Dermawan
berkenan mengindahkannya. Atas segala bantuannya kami haturkan terima kasih.


Wassalaamu’alaikum wr.wb.
Lampiran : Perihal


               PERMOHONAN BANTUAN DANA


Kepada :
Yth. PT. ASTRA HONDA MOTOR
Di –
Jakarta

Assalaamu’alaikum wr.wb.

Bismillaahirrohmaanirrohiim
    Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang
selalu melimpahkan rahmat, hidayah, serta inayah-Nya kepada kaum Muslimin dan Muslimat
di dunia. Shalawat teriring salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta
keluarga dan para sahabatnya sebagai rahmatan lil ‘aalamiin.
    Ilmu merupakan komponen terpenting yang dapat membawa manusia kepada jalan
yang lurus, dengan ilmu dan pengamalan yang sesuai dengan Syari’at Islam manusia akan
terhindar dari hal-hal yang dapat merugikan dirinya dan saudaranya yang dapat membawa
manusia menuju kebahagiaan dunia dan akhirat.
    Sehubungan dengan pendidikan dan pembinaan dalam rangka membentuk akhlak
generasi-generasi muda yang sesuai dengan Syari’at Islam, kami segenap pengurus
Padepokan Spiritual Thoreqotul Hidayah Sobikhum Misbakhuddin demi kelancaran dan
kenyamanan santri dalam proses belajar mengajar dan pembinaan akhlak yang sesuai dengan
syari’at Islam, mohon bantuan dana kepada Bapak dan Ibu para dermawan, demi segera
terealisasinya hajat dan niat Padepokan Spiritual Thoreqotul Hidayah Sobikhum
Misbakhuddin     yang merupakan hajat dan niat masyarakat dalam mewujudkan tempat
penimbaan ilmu yang layak, sehingga kegiatan belajar mengajar dalam rangka membentuk
generasi-generasi yang memiliki kepribadian Qur’ani dan Pengobatan spiritual dapat berjalan
dengan lancar tanpa hambatan.
    Demikian surat permohonan ini kami buat, semoga Bapak/Ibu para Dermawan
berkenan mengindahkannya. Atas segala bantuannya kami haturkan terima kasih.


Wassalaamu’alaikum wr.wb.
Lampiran : Perihal


               PERMOHONAN BANTUAN DANA


Kepada :
Yth. PT. BEKASI POWER
Di –
Cikarang

Assalaamu’alaikum wr.wb.

Bismillaahirrohmaanirrohiim
    Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang
selalu melimpahkan rahmat, hidayah, serta inayah-Nya kepada kaum Muslimin dan Muslimat
di dunia. Shalawat teriring salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta
keluarga dan para sahabatnya sebagai rahmatan lil ‘aalamiin.
    Ilmu merupakan komponen terpenting yang dapat membawa manusia kepada jalan
yang lurus, dengan ilmu dan pengamalan yang sesuai dengan Syari’at Islam manusia akan
terhindar dari hal-hal yang dapat merugikan dirinya dan saudaranya yang dapat membawa
manusia menuju kebahagiaan dunia dan akhirat.
    Sehubungan dengan pendidikan dan pembinaan dalam rangka membentuk akhlak
generasi-generasi muda yang sesuai dengan Syari’at Islam, kami segenap pengurus
Padepokan Spiritual Thoreqotul Hidayah Sobikhum Misbakhuddin demi kelancaran dan
kenyamanan santri dalam proses belajar mengajar dan pembinaan akhlak yang sesuai dengan
syari’at Islam, mohon bantuan dana kepada Bapak dan Ibu para dermawan, demi segera
terealisasinya hajat dan niat Padepokan Spiritual Thoreqotul Hidayah Sobikhum
Misbakhuddin     yang merupakan hajat dan niat masyarakat dalam mewujudkan tempat
penimbaan ilmu yang layak, sehingga kegiatan belajar mengajar dalam rangka membentuk
generasi-generasi yang memiliki kepribadian Qur’ani dan Pengobatan spiritual dapat berjalan
dengan lancar tanpa hambatan.
    Demikian surat permohonan ini kami buat, semoga Bapak/Ibu para Dermawan
berkenan mengindahkannya. Atas segala bantuannya kami haturkan terima kasih.


Wassalaamu’alaikum wr.wb.
Lampiran : Perihal


               PERMOHONAN BANTUAN DANA


Kepada :
Yth. PT. MATTEL INDONESIA
Di –
Cikarang

Assalaamu’alaikum wr.wb.

Bismillaahirrohmaanirrohiim
    Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang
selalu melimpahkan rahmat, hidayah, serta inayah-Nya kepada kaum Muslimin dan Muslimat
di dunia. Shalawat teriring salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta
keluarga dan para sahabatnya sebagai rahmatan lil ‘aalamiin.
    Ilmu merupakan komponen terpenting yang dapat membawa manusia kepada jalan
yang lurus, dengan ilmu dan pengamalan yang sesuai dengan Syari’at Islam manusia akan
terhindar dari hal-hal yang dapat merugikan dirinya dan saudaranya yang dapat membawa
manusia menuju kebahagiaan dunia dan akhirat.
    Sehubungan dengan pendidikan dan pembinaan dalam rangka membentuk akhlak
generasi-generasi muda yang sesuai dengan Syari’at Islam, kami segenap pengurus
Padepokan Spiritual Thoreqotul Hidayah Sobikhum Misbakhuddin demi kelancaran dan
kenyamanan santri dalam proses belajar mengajar dan pembinaan akhlak yang sesuai dengan
syari’at Islam, mohon bantuan dana kepada Bapak dan Ibu para dermawan, demi segera
terealisasinya hajat dan niat Padepokan Spiritual Thoreqotul Hidayah Sobikhum
Misbakhuddin     yang merupakan hajat dan niat masyarakat dalam mewujudkan tempat
penimbaan ilmu yang layak, sehingga kegiatan belajar mengajar dalam rangka membentuk
generasi-generasi yang memiliki kepribadian Qur’ani dan Pengobatan spiritual dapat berjalan
dengan lancar tanpa hambatan.
    Demikian surat permohonan ini kami buat, semoga Bapak/Ibu para Dermawan
berkenan mengindahkannya. Atas segala bantuannya kami haturkan terima kasih.


Wassalaamu’alaikum wr.wb.
Lampiran : Perihal


               PERMOHONAN BANTUAN DANA


Kepada :
Yth. PT. INDO BHARAT RAYON
Di –
Purwakarta

Assalaamu’alaikum wr.wb.

Bismillaahirrohmaanirrohiim
    Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang
selalu melimpahkan rahmat, hidayah, serta inayah-Nya kepada kaum Muslimin dan Muslimat
di dunia. Shalawat teriring salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta
keluarga dan para sahabatnya sebagai rahmatan lil ‘aalamiin.
    Ilmu merupakan komponen terpenting yang dapat membawa manusia kepada jalan
yang lurus, dengan ilmu dan pengamalan yang sesuai dengan Syari’at Islam manusia akan
terhindar dari hal-hal yang dapat merugikan dirinya dan saudaranya yang dapat membawa
manusia menuju kebahagiaan dunia dan akhirat.
    Sehubungan dengan pendidikan dan pembinaan dalam rangka membentuk akhlak
generasi-generasi muda yang sesuai dengan Syari’at Islam, kami segenap pengurus
Padepokan Spiritual Thoreqotul Hidayah Sobikhum Misbakhuddin demi kelancaran dan
kenyamanan santri dalam proses belajar mengajar dan pembinaan akhlak yang sesuai dengan
syari’at Islam, mohon bantuan dana kepada Bapak dan Ibu para dermawan, demi segera
terealisasinya hajat dan niat Padepokan Spiritual Thoreqotul Hidayah Sobikhum
Misbakhuddin     yang merupakan hajat dan niat masyarakat dalam mewujudkan tempat
penimbaan ilmu yang layak, sehingga kegiatan belajar mengajar dalam rangka membentuk
generasi-generasi yang memiliki kepribadian Qur’ani dan Pengobatan spiritual dapat berjalan
dengan lancar tanpa hambatan.
    Demikian surat permohonan ini kami buat, semoga Bapak/Ibu para Dermawan
berkenan mengindahkannya. Atas segala bantuannya kami haturkan terima kasih.


Wassalaamu’alaikum wr.wb.
Lampiran : Perihal


               PERMOHONAN BANTUAN DANA


Kepada :
Yth. PT. TAROKO
Di –
Purwakarta

Assalaamu’alaikum wr.wb.

Bismillaahirrohmaanirrohiim
    Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang
selalu melimpahkan rahmat, hidayah, serta inayah-Nya kepada kaum Muslimin dan Muslimat
di dunia. Shalawat teriring salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta
keluarga dan para sahabatnya sebagai rahmatan lil ‘aalamiin.
    Ilmu merupakan komponen terpenting yang dapat membawa manusia kepada jalan
yang lurus, dengan ilmu dan pengamalan yang sesuai dengan Syari’at Islam manusia akan
terhindar dari hal-hal yang dapat merugikan dirinya dan saudaranya yang dapat membawa
manusia menuju kebahagiaan dunia dan akhirat.
    Sehubungan dengan pendidikan dan pembinaan dalam rangka membentuk akhlak
generasi-generasi muda yang sesuai dengan Syari’at Islam, kami segenap pengurus
Padepokan Spiritual Thoreqotul Hidayah Sobikhum Misbakhuddin demi kelancaran dan
kenyamanan santri dalam proses belajar mengajar dan pembinaan akhlak yang sesuai dengan
syari’at Islam, mohon bantuan dana kepada Bapak dan Ibu para dermawan, demi segera
terealisasinya hajat dan niat Padepokan Spiritual Thoreqotul Hidayah Sobikhum
Misbakhuddin     yang merupakan hajat dan niat masyarakat dalam mewujudkan tempat
penimbaan ilmu yang layak, sehingga kegiatan belajar mengajar dalam rangka membentuk
generasi-generasi yang memiliki kepribadian Qur’ani dan Pengobatan spiritual dapat berjalan
dengan lancar tanpa hambatan.
    Demikian surat permohonan ini kami buat, semoga Bapak/Ibu para Dermawan
berkenan mengindahkannya. Atas segala bantuannya kami haturkan terima kasih.


Wassalaamu’alaikum wr.wb.

								
To top