Definisi kaunseling by 1IFuS7a

VIEWS: 349 PAGES: 59

									HBEF 2203
Bimbingan dan Kaunseling

 BAB 1
PENGENALAN KAUNSELING
1.  Definisi Kaunseling
    Kaunseling bertujuan membantu seseorang belajar membuat pilihan
    Melaksanakan pilihan yang telah dibuat
    Temubual yang bersiri untuk meneylesaikan masalah.
    Proses dimana dua orang bertemu untuk meneroka masalah dan mengenalpasti
     penyelesaian.
    Kaedah mengenalpasti penyelesaian yang praktikal berkaitan masalah dalam
     kehidupan harian atau pekerjaan.

2.   Faktor Dalam Definisi Kaunseling
    Kehadiran dua orang.
    Proses mengarah kepada tindakan oleh klien.
    Kaunselor adalah orang mendengar.
    Klien dipercayai untuk mendapatkan cara penyelesaian tersendiri.
    Pertumbuhan perubahan diri klien lazimnya berlaku.
    Penyelesaian masalah adalah suatu yang diharapkan.


   Krumboltz (1965)
   Apa saja aktiviti beretika yang dilakukan oleh kaunselor dalam usaha membantu klien
   menunjukkan tingkah laku yang mendorong kepada penyelesaian masalah klien   Persatuan Bimbingan dan Personel Amerika (1980)
   Kaunseling ialah penggunaan Prosedur Kaunseling dan bidang lain yang berkaitan dengan
   tingkah laku untuk membantu mempelajari bagaimana menyelesaikan masalah   Burks dan Steffire (1979)
   Perhubungan profesional antara seorang kaunselor terlatih dan klien bersifat “person-to-
   person”. Kadang-kadang melibatkan dua orang bagi menyelesaikan masalah emosional
   dan interpersonal


   Zainal Abidin (2002)
   Kaunseling adalah perbincangan antara seorang kaunselor terlatih dengan seorang
   individu atau kelompok kecil yang mengalami kekeliruan dan memerlukan bantuan
   memikirkan alternatif untuk mengatasi kecelaruan dan laksanakan alternatif yang dipilih                    Rosli bin Hashim – OUM 1
                         1
HBEF 2203
Bimbingan dan Kaunseling
3.  Perbezaan antara Kaunseling dan Psikoterapi
   Kaunseling      - membantu individu mengatasi kebuntuan/kekusutan fikiran untuk
              meneruskan kehidupan dengan lebih tenteram.
              - jangka masa kurang dari 6 bulan dilakukan secara “outpatient”


   Psikoterapi     - pemulihan “penyakit mental”
              - jangka masa 6 bulan hingga 2 tahun dilakukan secara “outpatient”
              dan “inpatient”


    Objektif kaunseling ialah membantu individu mengatasi masalah pertumbuhan
     kendiri “personel growth” pada bila-bila masa ke arah mencapai perkembangan
     kekuatan optimum yang ada pada dirinya
    Objektif psikoterapi ialah menyelesaikan masalah perubahan “reconstructive”
     dalam seorang individu


4.  Lima Matlamat Kaunseling
    Memudahkan perubahan tingkah laku
    Meningkatkan keupayaan klien memula dan meneruskan perhubungan
    Membantu keberkesanan klien menguruskan diri (coping)
    Menggalakkan proses membuat keputusan
    Membantu perkembangan dan pencapaian potensi klien


5.  Peranan Kaunselor
    Memandu individu/kelompok dalam interaksi dan perkembangannya
    Menggalakkan pertumbuhan interaksi, pilihan, mengenal diri individu dan
     perpaduan di dalam kelompok
    Mengimbang kadar penglibatan dan interaksi ahli menurut keperluan diri dan
     kelompok,
     Dari segi:
     Akademik, kerjaya, psikososial, kesejahteraan mental dan keibubapaan
                       Rosli bin Hashim – OUM 1
                            2
HBEF 2203
Bimbingan dan Kaunseling
6.  Kaunseling di berlainan tempat                    Jadual 1.1Tempat            Sumbangan Kaunseling

Sekolah           Membantu pelajar membuat pemilihan kerjaya yang sesuai
               Membantu pemulihan ahli penjara dan proses mengintergrasi-
Penjara
               kan mereka semula ke dalam masyarakat
               Membantu keluarga yang kehilangan ahlinya menghadapi dan
Hospital
               menerima kehilangan ini

Pejabat Agama Islam     Membantu suami isteri yang mengalami masalah rumah tangga

Pejabat Kerajaan       Membantu pekerja yang stres atau “burn out”
               Membantu mereka yang mengalami masalah peribadi seperti
Gereja
               masalah dengan ibu bapa6.  Aspek yang meliputi keseluruhan individu
    Kesihatan fizikal
    Keperluan sosial
    Kesihatan mental
    Keperluan emosi
    Keperluan kerohanian


                    mental
       sosial          ASPEK            emosi
                   INDIVIDU
              fizikal          kerohanian
                     Rosli bin Hashim – OUM 1
                          3
HBEF 2203
Bimbingan dan Kaunseling
4.    Perkara-Perkara Penting Dalam Kaunseling


     Fiedler, 1950:


     Perhubungan yang empati.
     Perhubungan yang baik.
     Kaunselor mendengar masalah klien dengan baik.
     Klien bebas bercakap apa yang dia suka.
     Ada perasaan percaya mempercayai antara satu sama lain.
     Carl Rogers, 1957:


     Dua manusia yang mempunyai hubungan psikologikal.
     Peringkat awal klien berkeadaan serba salah, cemas.
     Kaunselor adalah kongruen dan memberi tindakbalas dalam hubungan.
     Kaunselor menerima tanpa syarat.
     Kaunselor empati terhadap klien.
5.    Contoh-Contoh Situasi Kehidupan Yang Memerlukan Kaunseling


     Perbualan mengenai kenaikan pangkat seorang pekerja.
     Masalah emosi seorang pelajar yang mengganggu pelajarannya.
     Kerisuan tentang pemakanan seorang gadis.
     Kerisauan seorang pemuda tentang perkauman.
     Pasangan yang mengadu tentang kegagalan rumahtangga.
     Kerisauan eksekutif muda tentang pembuangan tenaga pekerja.

                   Rosli bin Hashim – OUM 1
                        4
HBEF 2203
Bimbingan dan Kaunseling
6.    Kualiti Personal Kaunselor


     Carkuff,1969


     Iklim mempercayai


     Carl Rogers, 1967


     Empati.
     Mesra.
     Tulen.
     Penerimaan tanpa syarat.
     Tekal.
     Deria lucu
     Deria sedih
     Kesedaran kendiri


7.    Peringkat proses kaunseling


     i.    Prasesi
           Temujanji
           Profil klien
     ii.   Membina Hubungan Melayan
           Tingkahlaku tanpa lisan yang mesra
           Menunjukkan keinginan untuk menolong
           Mendengar isi percakapan klien
           Mendengar perasaan klien
           Mendengar erti yang tidak dinyatakan
           Tidak cepat membuat tanggapan dan penilaian                    Rosli bin Hashim – OUM 1
                         5
HBEF 2203
Bimbingan dan Kaunseling


             Mendengar dengan dengan telinga, mata dan tubuh badan apa yang
           ditunjukkan dan dikatakan oleh perkataan dan tingkahlaku klien.
          Tidak banyak bercakap tetapi lebih cuba banyak mendengar.
    iii.  Meneroka dan Menganalisis Masalah
          Apa masalahnya?
           -   Pemikiran tak rasional?
           -   Perasaannyakah? Pertentangan antara ideal dengan sebenar.
           -   Perlakuannyakah?
           -   Pengalaman yang pahit yang mengganggu.


    iv.   Mengenalpasti Punca Masalah
          Diri sendiri
          Orang lain
          Takhdir


        Mengumpul seberapa banyak maklumat, pilihan daripada klien dan
        kaunselor.


    v.   Mengambil Tindakan


          Menghurai alternatif
          Membincang langkah yang perlu diambil
          Menentu masa langkah akan diambil
          Meminta klien menyatakan semula keputusan yang telah dipersetujui
          Memberi peluang klien mendapat sokongan untuk rujukan dan
           pertemuan berikutnya.
    vi.   Penamatan Sesi


        Setelah    permasalahan   dapat    diuruskan  dan  tiada  „perkara  yang
        tergantung”.
                      Rosli bin Hashim – OUM 1
                           6
HBEF 2203
Bimbingan dan Kaunseling

 8.   Kemahiran Kaunseling


1.   Mendengar.


    3 aspek
    Iinguistik,
    Paralinguistik,
    Bahasa badan.


2.   Memberi maklumat.


    Isu konkrit,
    Isu personal.


3.   Membuat Cadangan.


    Masalah memberi nasihat:


    Individu jarang menerima nasihat sehingga mereka merasakan nasihat tersebut
    adalah tepat.
    Berlaku pergantungan.
    Ada individu tidak suka dinasihat.
    Memberi nasihat melemahkan pemikiran orang lain.


4.   Meluah Perasaan dan Fikiran.


    Membantu luahan secara lisan.
    Soalan terbuka
    Soalan tertutup
    Refleksi
                   Rosli bin Hashim – OUM 1
                        7
HBEF 2203
Bimbingan dan Kaunseling

 5.    Mencabar.


       Kadang-kadang membantu.
       Apabila klien menyatakan sesuatu yang jelas tidak tepat.
       "Tidak ada seorang pun dalam organisasi ini yang saya boleh bercakap"
       Apabila klien terlalu merendahkan dirinya atau sebaliknya.
       Apabila klien cuba mengelak sesuatu isu.
       Mencabar perlu disertai dengan sokongan.
       Mencabar membantu klien membuat pemeriksaan masalahnya.
       Perlu digunakan dengan berjaga-jaga.
6.    Menyokong.


       Keseluruhan proses kaunseling adalah memberi sokongan kepada klien.
       Galakan dan mengambil berat.
       Klien mengenalpasti dan memilih jalannya sendiri untuk menghadapi masalah.
       Kaunselor berperanan sebagai teman kepada pengembara.
9.    Pendekatan Kaunseling


     Kemanusiaan


     Client-Centred
     Gestalt Therapy


     Psychodynamic


     Psychoanalytic
     Transactional Analysis                    Rosli bin Hashim – OUM 1
                         8
HBEF 2203
Bimbingan dan Kaunseling

      Tingkahlaku


     Kognatif
     Rational Emotive Therapy
10.    Jangan !


     Menyindir
     Membandingkan dengan pengalaman anda
     Menasihat isu emosi dan personal
     Menyatakan anda tidak sepatutnya merasakan begitu


11.    Cuba Tingkahlaku Mendengar Dengan Berkesan


     Duduk bertentang.
     Mengekalkan kedudukan terbuka.
     Tunduk sedikit ke depan.
     Kontak mata yang selesa.
     Kedudukan yang relak.


     Semuanya sesuai!


12.    Cuba Kedudukan dan Jarak Ini:
     Bertemu lutut
     5'
     Sebelah menyebelah
     Belakang ke belakang
     Depan belakang
     Berhadapan dengan jarak yang sesuai.


   Mana yang sesuai? Ambil kira faktor agama dan budaya.


                   Rosli bin Hashim – OUM 1
                        9
HBEF 2203
Bimbingan dan Kaunseling

 13.   Diam?


     Kontak mata sepenuhnya.
     Tiada langsung kontak mata.
     Tukar air muka.


   Bagaimana yang selesa?
14.    Mengangguk:


     Sentiasa
     Tiada
     Melebih-lebihkan
     Normal


   Mana yang sesuai?
15.    Cuba Lakukan Air Muka:


     Melebih-lebihkan semasa mendengar
     Lebihkan kelip mata
     Pusing ke satu arah
     Menukar-nukar kedudukan kepala
     Mengekalkan air muka yang normal


   Tanya klien, mana satu yang selesa?
                    Rosli bin Hashim – OUM 1
                         10
HBEF 2203
Bimbingan dan Kaunseling

 16.   Respon Yang Minima


     Anggukan yang sesuai
     Bunyi " mm….mmm.." "uhhh….uh…"
     "Ya….ya…."
     Air muka mendengar
     Bahasa badan yang mendengar
17.    Jika Sesuatu Tidak Kena!


     Jangan penik.
     Terus mendengar.
     Cadangkan orang lain bersama dalam hubungan tersebut.
     Pastikan anda tahu ke mana klien akan pergi selepas sesi.
     Jika anda terlalu bimbang, dapatkan bantuan segera.
     Selalu menyimpan satu senarai di mana anda boleh mendapat bantuan.
18.    Bila Perlu Dirujuk?


     Bila klien bercakap tentang membunuh diri.
     Klien yang sakit mental.
     isu praktikal yang tidak dikuasai.
     Tidak mampu menolong.


19.    Gangguan


     Persekitaran
     Jam
     Lalu lintas
     Orang lain


                     Rosli bin Hashim – OUM 1
                         11
HBEF 2203
Bimbingan dan Kaunseling
    Dalaman
    Pemikiran tiba-tiba
    Idea
    Perasaan


20.   Kualiti Pendengar Yang Berkesan


      Deria lucu
      Mesra
      Tidak menghukum
      Penyabar
      Keterbukaan
      Pemikir
      Berkeyakinan
      Spontan
      Tidak menyindir
      Tidak menjatuhkan semangat


21.   Matlamat Kaunseling


      Menngajar klien bertanggungjawab atas diri sendiri
      Membaiki imej diri yang negatif.
      Mengajar klien menyesuaikan diri dengan keadaan.
      Mempermudahkan atau menggerakkan tingkahlaku.
      Menjadi lebih produktif.
      Mencari dan memupuk sumber dalaman.
      Mempertingkatkan kemampuan klien membuat keputusan.
      Membantu menguruskan masalah yang belum selesai.
                    Rosli bin Hashim – OUM 1
                        12
HBEF 2203
Bimbingan dan Kaunseling

 Kemahiran-Kemahiran Menolong
1. KEMAHIRAN MENDENGAR


  MEMBERI PERHATIAN


    Kontak mata bersahaja untuk menyatakan mengambil berat, kefahaman, berminat
    dan mengekalkan perhatian.
    "Pandanglah saya, saya mendengar anda, saya faham".


    Jarak yang selesa untuk kedua-dua perlu didapati. Perhati tingkahlaku tanpa lisan
    klien untuk mendapat tanda-tanda keselesaan. Ambil kira budaya dan agama.


    Cara duduk yang terbuka dan relaks.


    Gerakgeri badan semulajadi yang menyampaikan mesej yang anda maksudkan.


    Tingkahlaku berbahasa tanpa gangguan, soalan ataupun topik-topik baru.
    Tindakbalas dengan kenyataan yang empati.


    KESANNYA
    Menggalakkan klien mencurahkan ide dan perasaan secara bebas.
    Klien meneroka dirinya cara tersendiri.
    Klien rasa bertanggungjawab terhadap proses kaunseling.
    Klien dapat dikawal melalui tingkahlaku memberi perhatian.
    Klien merasa selesa.
                   Rosli bin Hashim – OUM 1
                        13
HBEF 2203
Bimbingan dan Kaunseling

 2.    PARAFRASA


     Sebut mesej yang klien maksudkan. Nyatakan mesej asas dengan perkataan yang
     kurang sedikit. Tujuannya untuk mengujI kefahaman dan tingkahlaku memberi
     perhatian. Anda juga memberi tahu kepada klien bahawa anda sedang cuba
     memahaminya. Parafrasa yang membuat klien puashati          adalah definisi
     kefahaman yang objektif. Persepsi kasar apa yang dinyatakan oleh klien ditukar
     kepada pernyataan yang mudah, tepat dan releven. Tiada tambahan ide baru.
     Dapatkan tanda-tanda parafrasa adalah tepat.        Klien merasa difahami dan
     memahami arahnya. Klien merasa terdorong untuk meneruskan kenyataan.


         Dengar mesej klien.
         Nyatakan mesej klien.
         Perhatikan tanda.


     Klien


     "Saya benar-benar fikir yang diaadalah baik, dia begitu bertimbang rasa, sensitif
     dan baik hati. Dia selalu menghubungi saya. Seronok keluar dengannya".


     Kaunselor


     "Jadi, anda sangat menyukainya".


     Klien :


     "Ya, saya sangat menyukainya".


     Klien


     "Saya bingung sekali, pada satu ketika dia menyuruh saya membuat yang ini,
     pada ketika yang lain pula yang itu".


                     Rosli bin Hashim – OUM 1
                          14
HBEF 2203
Bimbingan dan Kaunseling

 Kaunselor


     "Dia benar-benar mengusutkan anda".


     Klien


     "Ya, dah tentu, dia juga………."
     3.    PENJELASAN


     Membuat agakan mesej asas klien dan menyatakan kepada klien. Menjelaskan
     yang kabur. Boleh juga meminta penjelasan:


         "Saya bingung, biarlah saya cuba nyatakan apa yang telah
         anda katakan…".
         "Saya tak berapa jelas tentang perkara itu."
         "Saya tak begitu jelas bagaimana anda merasai tentang
         pekerjaan anda."
         "Bolehkah anda mengulangi dengan ringkas serta memberika
         satu contoh?"
         "Saya tak begitu pasti yang saya telah faham."


     Kekeliruan mungkin kerana kaunselor tidak memberi perhatian.
     Cuba mengaku apa yang anda tidak jelas mengenai yang dimaksudkan oleh klien.
     Cuba menyatakan semuala atau meminta penjelesan.
  4.      PENGUJIAN PERSEPSI


     Kaunselor meminta klien mengesahkan persepsinya mengenai apa yang
     dinyatakan oleh klien. Minta maklumbalas mengenai ketepatan pendengaran
     kaunselor. Andaian kefahaman diuji:

                     Rosli bin Hashim – OUM 1
                         15
HBEF 2203
Bimbingan dan Kaunseling
    "Anda nampaknya begitu meradang dengan saya, benarkah?"
    "Saya sedang memikirkan apakah rancangan yang anda pilih itu
    benar-benar dikehendaki?"
    "Anda menyatakan kecurigaan, tetapi apakah saya mendengar dengan betul?'
    "Saya ingin menyemak dengan anda apa yang saya dengar.Anda menyatakan
    anda mengasihi isteri anda tetapi dalam beberapa minit yang terakhir anda
    menyatakan yang anda tak sabar dengannya".


    Kesannya klien merasa difahami dan dapat mengelakkan komunikasi yang kusut.
    Parafrasa dahulu, minta pengesahan, dan izinkan klien membetulkan persepsi
    anda jika tidak tepat.
    5.  MEMIMPIN


    Menjemput atau menggalakkan klien bergerakbalas kepada komunikasi terbuka.
    Merangsang perbualan ke arah haluan yang sama dengan kaunselor dan sesuai
    dengan arah yang ingin dituju oleh klien. Tujuannya menggalakkan klien meneroka
    perasaan   dan mengulas apa yang telah dibincang dan menggalakkan klien
    menjadi aktif dalam proses serta mengekalkan tanggungjawabnya.
    PIMPINAN TAK LANSUNG


    Tujuan untuk memulakan perbualan dan meletakkan tanggungjawab perbualan ke
    atas klien.


    "Apakah yang anda ingin bincangkan?"
    "Barangkali kita mulakan dengan anda menceritakan mengenai….".
    "Tolong ceritakan kenapa anda berada di sini?"
    "Cerita lagi mengenai perkara itu".
    "Awak berkata………."

                   Rosli bin Hashim – OUM 1
                        16
HBEF 2203
Bimbingan dan Kaunseling

 "Pada fikiran anda apakah maksudnya?.
    "Bagaimana anda rasai?.
    "Ada apa-apa perkara lagi yang anda ingin bincangkan".


    Klien dijemput terus bercerita atau menghuraikan. Langkahnya ialah 1. Tentukan
    tujuan. 2. Pimpinan secara umum. 3. Adakan perhentian yang agak panjang agar
    klien dapat menyambut nya.
    PIMPINAN LANGSUNG


    Fokus kepada topik khusus. Menggalakkan klien menghurai dengan panjang lebar.


    "Ceritakanlah lagi mengenai abang anda".
    "Andaikan kita meninjau sedikit lagi mengenai pengajaran anda".
    "Apa maksud anda dangdut?".
    "Bolehkah anda fikirkan satu contoh yang berlaku baru-baru ini".
    Kesannya menimbulkan kesedaran dan kefahaman melalui penerokaan perasaan
    yang lebih luas.
    Panduan pimpinan langsung:


  Tentukan tujuan.
  Nyatakan tujuan melalui bahasa yang boleh menimbulkan huraian.
  Berikan klien kebebasan mengikut pimpinan anda.
                   Rosli bin Hashim – OUM 1
                       17
HBEF 2203
Bimbingan dan Kaunseling

     6. MEMBERI FOKUS


   Menumpukan penerokaan kepada sesuatu hal yang difikirkan berfaedah. Digunakan
   bila klien bercakap tak tentu arah dan tiada tumpuan.


   "Tolong huraikan dengan lebih khusus perasan anda terhadap ibu anda".
   "Anda telah membincangkan beberapa topik dalam bebrapa minit yang lalu, bolehkan
   anda pilih suatu topik yang paling mustahak dan huraikan dengan lebih lanjut".
   "Kita telah bercakap tentang perkataan, perkataan,perkataan tetapi saya belum dapat
   mengesan sebarang perasaan, bolehkah anda menyatakan sesuatu perasaan yang
   anda sedang rasai sekarang".
   "Apakah perasaan anda semasa kita bercakap-cakap?"
   "Mari kita berdiam sejenak.Saya cadangkan anda tutup mata anda dan cuba
   berdamping dengan apa yang sedang anda rasai.."
   "Rumah?" (satu perkataan)
   "Dan…."
   "Lepas itu apa?….." (frasa pendek)
   "Tapi…"


   Panduan


   Guna perasaan kekusutan anda sendiri dan arah
   perasaan klien.
   Berwaspada terhadap maklumbalas klien tentang keutamaan topik-topik.
   Bantu klien memberi fokus kepada perasaan yang tersembunyi dalam
   perbincangan.
7.   MENYOAL


   Solan terbuka memberi peluang kepada klien meneroka dan berbincang apa yang
   diingini . Bukannya perkara yang hanya menarik minat kaunselor. Soalan-soalan
   adalah untuk membantu kefahaman klien dan bukannya untuk kaunselor.

                   Rosli bin Hashim – OUM 1
                        18
HBEF 2203
Bimbingan dan Kaunseling
   "Bolehkah anda jelaskan dengan lebih lanjut hubungan anda dengan ibu bapa anda?".
   "Apa yang dimaksudkan dengan kegagalan?"
   "Bagaimanakah mereka memperlihatkan perasaan-perasaan mereka?"


 Panduan:


 1. Kemukakan soalan terbuka.
 2. Kemukakan soalan yang memerlukan perasaan bukannya maklumat.
 3. Soalan-soalan yang membantu klien bertambah jelas, bukannya untuk kaunselor.
8.    REFLEKSI


Cara menyatakan kepada klien bahawa kaunselor berada dalam rujukan dalamannya
dan memberi perhatian berat atau kaunselor empati.
Refleksi Perasaan


Menyatakan semula perasaan penting klien dengan ayat sendiri. Tujuan untuk memberi
fokus kepada perasaan bukannya kandungan. Menolong klien memiliki perasaannya
yang kabur. Mula dengan "Anda merasa….." . Jika tepat, klien akan membalas " Ya
betul…" Perasaan selalunya berlindung di sebalik perkataan.


   "Dengan lain perkataan , anda benci akan keberaniannya".
   "Anda memang dari dulu lagi ingin menjadi seorang doktor".
   "Ia membuat anda rasa bersalah setiap ketika".
   "Sungguh menyakitkan hati jika anda tidak diterima oleh orang yang dikasihi".
   "Dia membuatkan anda rasa marah apabila mendenda anda, tetapi anda masih
   juga meresai senang mengenainya".
                    Rosli bin Hashim – OUM 1
                        19
HBEF 2203
Bimbingan dan Kaunseling

 Refleksi Pengalaman


Fokus kepada gerakgeri tubuh badan (cara sebutan, air muka, cara duduk dan gerak geri
tubuh) yang memberi maklumbalas kepada pengalaman yang menyeluruh klien.
Huraikan tingkahlaku dan tambah refleksi perasaan.


" Anda tersenyum (huraian tingkahlaku) tetapi saya merasa anda benar benar mengalami
perasaan yang menyedihkan".(refleksi perasaan)
"Setiap kali anda bercakap mengenainya anda menggenggam tangan, (huraian
tingkahlaku)Nampaknya anda betul-betul bencikannya".
Refleksi Isi


Penyataan semula ide penting klien dengan perkataan yang sedikit dan baru. Hampir
sama dengan parafrasa. Untuk menjelaskan ide yang kusut yang sukar dinyatakan oleh
klien.


Klien: "Kata-katanya benar-benar menyakitkan hati saya".
Kaunselor: "Ia benar-benar menyakitkan hati".
KESALAHAN BIASA DALAM REFLEKSI


  Cara yang sama atau stereotaip.
  Penentuan masa.
  Refleksi perasaan mendalam ketika klien belum sedia.
  Bahasa yang sesuai yang tidak menghina klien.
  Kadang-kadang klien tidaklah seteruk yang disangka.
                   Rosli bin Hashim – OUM 1
                        20
HBEF 2203
Bimbingan dan Kaunseling

 PANDUAN REFLEKSI


  Baca mesej menyeluruh-perasaan yang dinyatakan, perasaan yang dibayangkan
   melalui gerak geri.
  Pilih campuran isi dan perasaan yang terbaik.
  Refleksi pengalaman yang baru diamati.
  Tunggu gerak balas sebelum bertindak selanjutnya.
9.   MERUMUS


Merangkumkan beberapa ide dan perasaan di akhir perbincangan
Beri perhatian kepada:
Apa
Bagaimana menyatakan perasaan
Maksud
Masa
Kesan kenyataan tersebut


"Dari perbualan anda mengenai keluarga, sekolah dan kini pekerjaan baru anda sebagai
jurujual, anda kelihatan mengalami perasaan-perasaan kegagalan di dalam kesemua
bidang tersebut".


Tujuan untuk menonjolkan perkara penting, tema umum isi dan perasaan. Ini meliputi ke
arah mana hala tuju proses kaunseling dan di aman ia berada sekarang. Ia juga
bertujuan memberi perasaan bergerak dalam meneroka ide dan perasaan serta sedar
kemajuannya. Memberi fokus kepada ide yang bertaburan.Ia dapat memberi keyakinan
klien terhadap kaunselor.
                   Rosli bin Hashim – OUM 1
                       21
HBEF 2203
Bimbingan dan Kaunseling

 Panduan:


Perhatian kepada tema. Nada dan emosi.
Sususn ide dan perasaan yang penting
Jangan menambah
Tentukan adakah berfaedah jika dicatat atau meminta klien merumus.
Tentukan tujuan: Kemesraan, Fokus, Menutup perbincangan, Menguju kefahaman,
Penggalakan penerokaan, Menamatkan perhubungan.10.   MENGKONFRANTASI
Mengandungi:
Kenali perasaan sendiri.
Berkongsi perasaan sendiri dengan klien.
Tindakbalas terhadap maklumbalas dalam bentuk pandangan terhadap tingkahlaku.
Meditasi sebagai konfran kendiri.
Pengulangan untuk penegasan.
Perkaitan sebagai kaedah berdamping dengan perasaan.


Tujuan:


Mengenali secara ikhlas dan langsung apa yang sedang berlaku atau apa yang ada
simpulkan apa yang berlaku.
Menyatakan apa sebenarnya.


Kesannya:
Cabaran.
Pendedahan.
Ancaman.
Kerisauan.
Kegembiraan.
Penentangan.
Komunikasi yang diingini.

                  Rosli bin Hashim – OUM 1
                       22
HBEF 2203
Bimbingan dan Kaunseling

 11.   MENGENALI PERASAAN


Kenali perasaan sendiri secara dalam, lisan dan bukan lisan.
Fikir kesannya apa bila dinyatakan.
Adakah perasaan peribadi atau tindakbalas yang sepatutnya?
Adakah bersesuaian dengan teori?
Klien mungkin tahu melalui bukan lisan kaunselor.MENGHURAI DAN MENGONGSI PERASAAN
Untuk menjelaskan apa yang kaunselor rasiai.
Model untuk klien menyatakan perasaannya.


“Cara anda berterusan begini membosankan saya dan saya rasa mengantuk”.
“Saya merasa marah apabila anda bercakap banyak mengenai keinginan untuk menyakiti
orang lain dan tidak mempedulikan tentang mereka sama sekali”.
“Saya merasa senang apabila anda bercakap mengenai diri anda dengan cara begitu”.


Faedahnya, kaunselor merasa lega (katarsis emosi).
“Ventilasi”  klien merasa legi selepas melakukan konfrantasi dan rasa tidak perlu
meneruskan sesi menyelesaikan masalahnya.AWAS MENYATAKAN PERASAAN BILA:
  Klien menghadapi kekusutan emosi yang teruk.
  Krisis-krisis akan lebih dahsyat.
  Cara mengendalikan emosi masa lampau kurang baik.
  Menentang dengan kuat usaha untuk meneroka.
  Kebolehan kaunselor menolong klien yang kusut.
  Kehidupan emosi kaunselor sendiri kucar kacir.
  Masa tidak mencukupi.
  Dasar agensi tidak membenarkan penerokaan emosi yang dalam.
  Tidak meneroka sikap orang penting klien.


                    Rosli bin Hashim – OUM 1
                         23
HBEF 2203
Bimbingan dan Kaunseling

     Contoh Kenyataan perasaan


    “Saya takut hendak pergi ke kolej sekarang”.
    “Sekolah menengah begitu membosankan”.
    Tujuan utama konfrantasi ialah memasukkan perasaan-perasaan yang ikhlad
    dalam penyataan. Salah satu cara, Kaunselor memodelkan,.
    Minta klien konfran dengan cara “ Apakah yang sedang anda rasai sekarang?”
    “Bagaimana anda rasa mengenainya?” “Betapa kuatkah perasaan aanda
    mengenainya?”


    Panduan mengongsi perasaan:


    1.    Modelkan dengan berkongsi perasaan anda.
    2.    Minta klien berkongsi perasaan.
    3.    Berhati-hati tentang sejauh mana hendak dikongsikan.
    12.   MAKLUMBALAS DAN PANDANGAN


    Tindakbalas ikhlas kaunselor terhadap klien tentang bagaimana ia memberi kesan
    kepada kaunselor. Tujuan untuk membolehkan klien memahami dirinya dan
    mengubah tingkahlakunya. Kita hari ini adalah hasil maklumbalas persekitaran
    kita. Hasilnya klien mempunyai maklumat yang lebih tentang dirinya.
    Garis panduan memberi maklumbalas:


       Beri apabila klien bersedia. Jika perlu tanya klien terlebih dahulu.
       Huraikan tingkahlaku klien dan kemudian nyatakan perasaan anda.
       Buatkan maklumbalas sebagai huraian, bukannya penilaian.
       Saya tidak suka cara anda selalu mengganggu saya" berbeza dengan ""Saya
       tidak suka anda kerana selalu mengganggu saya".


                     Rosli bin Hashim – OUM 1
                         24
HBEF 2203
Bimbingan dan Kaunseling


       Beri maklumabalas perkara yang klien berupaya mengubahnya.
       Beri sedikit-sedikit.
       Segera.
       Minta tindakbalas klien terhadap maklubalas anda.
    13.   MEDITASI


    "Masa berhenti" berdamping dengan diri, kesedaran terhadap diri dan hubungan
    dengan dunia.Konfrantasi kendiri.


    Garis panduan:


    Biasakan diri dengan meditasi.
    Jelaskan nilai faedah meditasi kepada klien.
    Minta duduk dengan selesa sambil menutup mata.
    Minta klien berdiam diri dan biar fikiran pudar.
    Minta fokus kepada pernafasannya agar dapat berdamping dengan perasaan
    jasmaninya.
    Selepas beberapa minit minta buka mata dan huraikan pengalaman dan perasaan
    untuk menggalakkan penerokaan.
    Minta amalkan di rumah jika difikir berfaedah dan memuaskan.
  14. PENGULANGAN


  Konfrantasi kendiri yang dimulakan oleh kaunselor bertujuan menggalakkan
  pernyataan perasan yang kabur atau terselingdung dengan lebih banyak. Kemudian
  membincangkan perasaan yang diulang secara verbal dan non verbal.


  Klian:         “Saya tak mempunyai kawan, agaknya orang tak suka saya”.
  Kaunselor:       Katakan lagi “Orang tak suka saya”.


                     Rosli bin Hashim – OUM 1
                          25
HBEF 2203
Bimbingan dan Kaunseling

 Klien: “Orang tak suka saya, orang tak suka saya, (berhenti sekjap) Barangkali saya
              tidak ada sifat yang boleh menimbulkan rasa suka.”
   Kaunselor:      “Cuba ulang lagi saya tak mempunyai sifat yang orang suka.”
   Klien:        “Saya tak mempunyai sifat yang orang suka”.
   Kaunselor:      “Lagi.”
   Klien:        “Saya tak mempunyai sifat yang boleh menimbulkan rasa suka”.   Panduan:


1.    Perhatikan gerakgeri atau pernyataan yang mempunyai implikasi perasaan.
2.    Minta klien mengulangi kata-kata sehingga perasaan-perasaan dibangkitkan.
3.    Beri masa yang cukup agar kesan emosi dirasai atau dikumpul.
15.   PERKAITAN


Memintakan klien meluahkan sesuatu isu yang dirasakan penting secara bebas tanpa
mengira logik atau tidak.
Kaunselor:    “Nampaknya anda begitu terlekat kepada pengaruh ibu anda keatas anda.
Saya cadangkan anda kata perkataan “ibu” dan kemudian sebutkan apa juga perkataan
yang dapat anda fikirkan secara pantas.”


Klien:      “Ya ibu –kasih,lembut,seronok, cakap banyak, .....”


Kesannya klien dapat membebas perasaan dan dapat berbincang kemudiannya dengan
lebih berfokus.


Panduan:


1.    Minta sebut apa saja ayng disedari.

                     Rosli bin Hashim – OUM 1
                          26
HBEF 2203
Bimbingan dan Kaunseling

 2.   Jelaskan ide tak perlu logik atau tekal.
3.   Gunakan untuk meneroka lebih dalam perasaan klien       atau membincang hasil
    berkaitan.
16.   MENTAFSIR


Kaunselor menyatakan makna terhadap peristiwa agar klien dapat melihat dari perspektif
baru.   Tujuan utama mengajar klien mentafsir. Lebih banyak digunakan dalam
psikoterapi. Ambil kira non verbal     semasa mentafsir.    Cari data-data menyokong
pentafsiran.


Contoh soalan pentafsiran: “Apakah anda berpendapat bahawa anda tidak mempercayai
orang-orang perempuan kerana ibu anda memeliharan anda dengan yang amat buruk?”


Kaunselor    :”Bilakah anda akan mengambil berat tentang diri anda juga?”


Kaunselor    :” Itu adalah sikap yang terlalu memeningkan diri”.


Kaunselor    :”Jadi, apa salahnya”.


Klien : “Saya tak suka kepada orang yang mementingkan diri mereka".
     Kaunselor “Sebab...?


Klien :”Orang-orang yang mementingkan diri tidak begitu popular”.


Kaunselor    : “Jadi,kepopularan adalah penting bagi anda, dan jika anda terlalu
        memusatkan perhatian kepada diri anda, orang tak akan menyukai anda.
        Apakah ini merupakan perasaan yang anda rasai ketika ini?”
PENTAFSIRAN SECARA FANTASI DAN METAFOR                     Rosli bin Hashim – OUM 1
                         27
HBEF 2203
Bimbingan dan Kaunseling

 Contoh Fantasi:


“Saya mempunyai satu fantasi mengenai apa yang baru anda katakan. Saya dapat
gambarkan anda sedang berjalan di satu jalan yang kecil di dalam belukar, apabila
sampai di persimpangan jalan, anda kelihatan tidak pasti jalan yang mana nak dipilih.
Anda melambung sekeping duit syiling dan anda kelihatan berlari dengan girangnya di
jalan yang dipilih dengan duit syiling tadi. Bagaimana fantasi ini menepati perasaan
anda?” Diharapkan dapat memberi persepsi yang baru kepada klien terhadap dirinya
selepas perbincangan.


Contoh Metafor :


“Kebanyakan waktu saya melihat anda seperti beruang mainan yang besar gagah tetapi
lembut yang sedia berada dalam apa jua kedudukan apabila dibuat begitu:
Panduan Fantasi dan Metafor


Perhati mesej asas.
Parafrasa.
Fahamkan mesej.
Bahasa mudah dan arasnya hampir kepada mesej.
Kemuka ide yang menunjukkan tentatif (berlapik).
Matlamat untuk mengajar klien membuat tafsiran sendiri.
17. NASIHAT


      Pakar dalam bidang khas atau profesional.
      Antara yang mengetahui dan yang mempercayai
      Tidak paksa.
      Fokus kepada isu-isu dan menjelaskan proses membuat keputusan.
      Rasa angkuh kaunselor yang rasa tahu semua.

                   Rosli bin Hashim – OUM 1
                       28
HBEF 2203
Bimbingan dan Kaunseling


       Memupuk pergantungan.
      Keputusan yang tidak berat,
      Tidak sesuai untuk keputusan pemilihan -"Patutkah saya bercerai?" "Apakah
       kerjaya yang patut saya ceburi".
      Tidak sesuai dengan seranan spontan dan disertai pujukan yang kuat.
      Tidak sesuai dalam bentuk "Bapa tahu apa yang paling baik".
      Biasanya orang yang menasihat mempunyai minat yang kuat agar yang
       dinasihat diikuti,
      Bezakan antara permintaan maklumat dengan saranan.
      Kendalikan perasaan-perasaan terlebih dahulu
      Kaunselor memprojekkan dirinya kepada klien dengan cara "Kalau saya
       menjadi anda…."
      Jika tidak berjaya, kaunselor akan disalahkan.
Panduan:
1. Sentiasa mengemaskini pengetahuan dalam bidang kepakaran anda.
2. Jangan menggunakan ujian-ujian psikologi tanpa latihan yang mencukupi.
3. Janganlah    menggunakan   nasihat   melainkan     dalam  bentuk  saranan  tentatif
  berdasarkan kepakaran tertentu.
                    Rosli bin Hashim – OUM 1
                        29
HBEF 2203
Bimbingan dan Kaunseling

  Rational Emotive Therapy


MATLAMAT MANUSIA


   Terus hidup.
   Hidup bahagia.


JENIS KOGNATIF

1.    BELIEFS SYSTEM (BS)


     1.   Rational Beliefs System (RBS).
     2.   Irrational beliafs System (IBS).


     Pemikiran, perasaan dan tingkahlaku (PPT) yang membantu manusia mencapai
     matlamat dan tujuan.


     PPT yang tidak rasional merosakkan diri.


     Rasional


     Keadaan yang membantu individu mencapai matlamat dan tujuan untuk hidup dan
     gembira.


     Kriteria rasional:


i.    Pragmatic
ii.    Logical (nonabsolutist)
iii.   Empirically consistent with reality.
     Flexible beliefs take the form of wishes, wants, desires and preferences.


.     Non-extreme evaluations of badness.                     Rosli bin Hashim – OUM 1
                          30
HBEF 2203
Bimbingan dan Kaunseling

  .  Show evidence of toleration.


.    Acceptance of fallibility.


.    Demonstrate flexible thinking towards the occurrence of events.


Tak Rasional (IBs)


Keadaan yang menghalang individu mencapai matlamat dan tujuan.
Tidak logik (especially, dogmatic, and „musturbator‟)
“is empirically inconsistent with reality”.


    IBs
    Absolutistic.
    Dogmatic musts, shoulds, ought tos.
    Awfulizing.
    I can‟t stand it.
    Damnation.
    Always and never thinking.


Tiga Kepercayaan Tak Rasional Yang Penting
1.   Saya SEMESTINYA mesti membuat habis baik dan atau memenangi kasih sayang
    atau mendapat pengesahan daripada orang penting, jika tidak saya adalah orang
    yang tidak lengkap dan tidak berguna.


2.   Awak dan orang lain SEMESTINYA dalam apa jua keadaan dan masa MESTI
    baik kepada saya dan melayani saya dengan adil, jika tidak awak tidak berguna
    dan orang yang tidak baik.


3.   Sebab saya lebih selesa mengalami keseronokan daripada kesakitan, keadaan di
    mana saya hidup SEMESTINYA mesti menjadi selesa, selamat dan memanafaat,

                    Rosli bin Hashim – OUM 1
                         31
HBEF 2203
Bimbingan dan Kaunseling

     jika tidak dunia ini adalah sesuatu yang tidak baik, saya tak tahan dengan ini dan
    hidup ini menakutkan dan tak guna hidup dalam dunia ini.


    IBs menjadikan klien:
    Merasa tidak selesa dan menyakitkan.
    Menggalakkan klien engage in self-defeating behaviour.
    Tidak mengambil tindakan yang penting untuk mencapai tujuan dan
    matlamatnya.GANGGUAN


    1.   Ego disturbance.


    Manusia membuat berbagai tuntutan terhadap diri, orang lain dan dunia.
    Tuntutan semasa dulu, kini dan akan datang.
    Kegagalan mendapat tuntutan ini akan menjadikan “self damnatioan”.
    Individu yang sihat mengamalkan “self acceptance” dan “high frustration
    tolarence”.


    2.   Discomfort disturbance.
2.   INFERENCES


    Kognatif yang mendahului maklumat.
    Klien selalu keliru antara inferen dengan fakta.
    Kaunselor perlu menguji inferen dengan mendapatkan fakta.
    “Saya berdiri mengadap tingkap, apa yang saya nampak?”
                   Rosli bin Hashim – OUM 1
                        32
HBEF 2203
Bimbingan dan Kaunseling
JENIS-JENIS INFEREN


    1.   Sebab.


          Luaran  -“Saya menangis sebab ibu bapa marahkan saya”.
          Dalaman -“Saya menangis sebab saya sensitif”.
          Gabungan     -“Saya menangis kerana ibu bapa permainkan sifat
          saya
                yang sensitif”.


        Peranan kaunselor: “Saya menangis sebab saya rasa tak berguna
        bukannya sebab saya sensitif”.


    2.   Jangkaan


        “Jika saya minta tentu dia tak bagi”.


    3.   Tujuan


        “Dia baik dengan saya kerana nak pinjam nota saya”.


        Inferen berantai antara satu sama lain.
                    Rosli bin Hashim – OUM 1
                         33
HBEF 2203
Bimbingan dan Kaunseling
MASALAH KLIEN


Anxiety    Inference  Beliefs  Action tendencies Ancaman          Concern
        s           and     response terhadap ego.
                   options           Ancaman
                                 keselesaan.
Shame     Inference  Beliefs  Action tendencies Regret
        s           and     response
                   options
Depressio   Inference  Beliefs  Action tendencies Pandangan         Sadness
n       s           and     response negatif
                   options           terhadap diri.
                                 Kehilangan
                                 orang
                                 penting.
Guilt     Inference  Beliefs  Action tendencies Remorse          Feeling gulit
        s           and     response
                   options
Anger     Inference  Beliefs  Action tendencies Kesan positif
        s           and     response jangka
                   options           pendek.
                                 Kesan negatif
                                 jangka
                                 panjang.
Hurt      Inference  Beliefs  Action tendencies Disappointme
        s           and     response nt
                   options
Irrational   Inference  Beliefs  Action tendencies Rational
Jealousy    s           and     response jealousy
                   options
Masalah


                   Rosli bin Hashim – OUM 1
                        34
HBEF 2203
Bimbingan dan Kaunseling


 Disiplin
 Diri
A Mixture
Of
Emotions
False
Emotions
Strenght
Versus
Rationality
Of
Negative
Emotions


Memulihkan Klien


1.   Anda yang membina dan membesarkan sendiri gangguan psikologi dan
    keadaan persekitaran boleh menyumbangkan kepada masalah tersebut.


2.   Anda perlu menyedari bahawa anda berkemampuan untuk mengubah gangguan
    tersebut.


3.   Gangguan emosi dan tingkahlaku adalah disebabkan oleh IBS.


4.   Kesan IBS dan asingkan daripada RBS.


5.   Pertikaikan IBS menggunakan kaedah saintifik, logik dan emperikal.


6.   Bertindak kearah menyerap RBS baru dangan menggunakan keadah kognatif,
    emotif dan tingkahlaku.


7.   Sambung proses mempertikaikan IBS dengan menggunakan pelbagai kaedah
    untuk perubahan sepanjang hayat.

                   Rosli bin Hashim – OUM 1
                       35
HBEF 2203
Bimbingan dan Kaunseling

 A    Activating Events    -     Peristiwa atau perkara yang
                          berlaku hanya sebelum gangguan emosi
                          atau tindakan merosakkan diri.
        1._________________________________________________


        2._________________________________________________


        3._________________________________________________


        4._________________________________________________


        5._________________________________________________


        6._________________________________________________
    C    Consequences or Condition            -   Emosi yang terganggu
                                atau tingkahlaku merosakkan diri
                                yang saya  hasilkan  dan  ingin
                                ditukar.
        1._________________________________________________


        2._________________________________________________


        3._________________________________________________


        4._________________________________________________


        5._________________________________________________


        6._________________________________________________
                   Rosli bin Hashim – OUM 1
                       36
HBEF 2203
Bimbingan dan Kaunseling
(B) Beliefs            (D)Disputes IBs           (E) Effective RBs.
IBs (Bulatkan)          Contoh:“Kenapa      saya “Saya     suka   membuat
                 mesti   buat    sehabis terbaik      tetapi  tak
                 baik?”               semestinya”?
                 “Mana    bukti   bertulis “Saya bertindak tak baik,
                 bahawa saya adalah tapi saya bukanlah orang
                 tak guna?”             yang tak baik?”
                 “Mana bukti saya mesti “Tidak ada bukti yang
                 dikhtiraf dan diterima?”      saya mesti diterima dan
                                   diikhtirah”
1
    Saya   mesti   buat
    yang terbaik.


2
    Saya tidak berguna
    atau tak baik bila
    saya bertindak lemah
    atau bodoh.


3
    Saya mesti dikhtiraf
    oleh orang penting.


4
    Saya tak baik, tidak
    disayangi jika saya
    tak diterima..


5


                      Rosli bin Hashim – OUM 1
                          37
HBEF 2203
Bimbingan dan Kaunseling


    Saya mesti dilayan
    dengan    baik   dan
    memberikan      apa
    yang saya perlu.


6
    Orang        yang
    bertindak       tidak
    bermoral        tak
    diperlukan dan dia
    tak berguna.


7
    Orang    lain   mesti
    bertindak      seperti
    yang saya harapkan
    atau dahsyat.


8
    Hidup   saya    mesti
    ada      beberapa
    masalah besar.


9
    Saya tak boleh tahan
    dengan perkara yang
    tak baik atau orang
    yang sukar dihampiri.


10
    Adalah dahsyat bila
    perkara penting tidak


                   Rosli bin Hashim – OUM 1
                       38
HBEF 2203
Bimbingan dan Kaunseling


    berlaku seperti yang
    saya harap.


11
    Saya tak boleh tahan
    bila kehidupan betul-
    betul tak adil.


12
    Saya perlu disayangi
    oleh   orang   yang
    hampir dalam hidup
    saya.


13
    Saya perlu dihargai
    apa yang saya buat
    atau saya akan rasa
    kecewa.


14
15
16
17
                 Rosli bin Hashim – OUM 1
                      39
HBEF 2203
Bimbingan dan Kaunseling


 18
19
20
    ANALOGI KEPERLUAN KAUNSELOR


Kr.   Dulu uncle anda mengajar anda bermain golf, tapi diajarnya dengan cara yang
kurang baik. Bayangkan anda berlatih perkara yang salah. Kini baru anda sedar anda
silap. Jika anda nak baiki, siapa yang anda nak jumpa?


Kn.   Jurulatih golf.


Kr.   Apa jenis pertolongan yang anda harapkan?


Kn.   Analisa masalah saya dan tunjuk macamana nak baiki.


Kr.   Selepas dia menunjukkan kesilapan dan cara membaikinya, adakah ia membaiki
kemahiran anda?


Kn.   Tidak!


Kr.   Apa lagi yang diperlukan?


Kn.   Saya perlu berlatih.
                  Rosli bin Hashim – OUM 1
                       40
HBEF 2203
Bimbingan dan Kaunseling

 Kr.   “Anda perlu berlatih. Seperti juga anda berjumpa saya, kemahiran saya
membantu anda menganalisa kesilapan psikologi yang anda lakukan dan bagaimana nak
baikinya. Saya tidak boleh berlatih untuk anda. Tugas besar anda ialah berlatih dalam
kehidupan harian apa yang anda dapat dari sesi kaunseling. Saya akan membantu anda
berlatih. Untuk itu anda perlu mulakan dengan membuat analisa kesilapan psikologi yang
andda lakukan. Seperti dalam golf, anda tak boleh bermain dengan tepat. Anda tak boleh
100% bebas dari masalah kehidupan tetapi anda boleh menghadapinya dengan baik.”
KRITERIA PSIKOLOGI YANG SIHAT
    (ELLIS AND BERNARD, 1985)
1.   Kepentingan Diri.


    Melebihkan sedikit daripada kepentingan orang lain.
    Sanggup berkorban kepada orang yang disayangi secara munasabah.


2.   Berminat Sosial


    Boleh hidup bersosial dengan baik.


3.   Arahan Kendiri


    Tahu tanggungjawab dan boleh menguruskan diri sendiri.


4.   Tahap Toleransi Kekecewaan yang Tinggi


    Memberi hak kepada diri dan orang lain untuk membuat kesilapan.
    Walaupun benci tetapi tidak membuat kutukan atau penghinaan
    Bijaksana membezakan rasional dan tidak rasional.
    Tidak mudah terperangkap dengan perkara negatif.

                   Rosli bin Hashim – OUM 1
                       41
HBEF 2203
Bimbingan dan Kaunseling
5.   Fleksibel-Keluwesan.


    Terbuka kepada perubahan, berfikiran luas dan tidak rigid.


6.   Menerima Ketidakpastian


    Merancang dan berusaha bersungguh-sungguh dan hasilnya diserahkan kepada
    Tuhan.


7.   Bersungguh-sungguh Untuk Mencapai Sesuatu


    Keterlibatan untuk mencapai sesuatu bagi tujuan peribadi dan masa yang sama
    menyumbang kepada masyarakat.


8.   Berfikiran Saintifik


    Penggunaan pemikiran saintifik untuk merancang matlamat jangka pendek dan
    jangka panjang dan pada masa yang sama boleh menerima kemungkinan.
9.   Penerimaan Kendiri


    Bersyukur dan menerima diri.
    Tidak menilai diri kerana faktor luar dan bukan untuk menunjuk-nunjuk atau
    membuktikan sesuatu.


10.   Berkeupayaan Mengambil Resiko


    Suka mencuba, mengambil resiko yang munasabah, menerima kesilapan.


11.   Kepuasan Jangka Panjang

                    Rosli bin Hashim – OUM 1
                        42
HBEF 2203
Bimbingan dan Kaunseling
    Sanggup bersusah sekaran demi masa depan.
    Menenggelamkan kenikmatan untuk sementara.
    Terus mengukuhkan diri untuk mencapai visi.
    Manusia yang cekal dan berjaya.


12.   Sedar Batasan Utopia


    Sedar manusia tidak boleh dapat semua yang diingini dan tidak boleh mengelak
    semua yang tidak disukai.


13.   Bertanggungjawab Terhadap Gangguan Emosi
                  Rosli bin Hashim – OUM 1
                       43
HBEF 2203
Bimbingan dan Kaunseling
    MEMPERTIKAIKAN IBs


1.   Mempertikaikan Secara Berstruktur


    DIBS – Disputing Irrational Beliefs (Ellis 1979 c, pp.79-80)


    Soalan 1      -  Apakah kepercayaan tidak rasional yang nak dipertikaikan?


    Soalan 2      -  Bolehkah saya secara rasional menyokong kepercayaan ini?


    Soalan 3      -  Apakah bukti yang wujud tentang kebenaran kepercayaan
                ini?


    Soalan 4      -  Apakah bukti mengenai kesilapan kepercayaan ini?


    Soalan 5      -  Apakah yang terburuk akan berlaku kepada saya dengan
                kepercayaan ini?


    Soalan 6      -  Apakah yang terbaik akan berlaku kepada saya dengan
                kepercayaan ini?


2.   Pertikaikan “Saya mesti” “ Sepatutnya” jadikan “Saya mahu” “Saya ingin”.


3.    Pertikaikan      -   101% buruk (awful), dahsyat.
                -   “Saya tak dapat menerima” (I can‟t stand it)
                -   “Tak guna”
                -   “Saya adalah sama dengan apa yang saya buat”
                -   Bukti sebaliknya. Klien kata dirinya tidak disayangi,
                   minta senaraikan perkara yang menunjukkan dia
                   disayangi.
                -   Bayangan fikiran.                    Rosli bin Hashim – OUM 1
                         44
HBEF 2203
Bimbingan dan Kaunseling
    JENIS SOALAN REBT


    Soalan terbuka.
    Soalan berdasarkan teori.


    MATLAMAT D


    Memberi kesedaran IBs adalah tidak produktif.
    IBs tidak logik dalam realiti dan membawa kepada emosi dan tingkahlaku
    yang merosakkan diri.
    RBs adalah produktif dan logik dalam realiti yang membawa kepada emosi
    dan tingkahlaku yang sihat.


    DISPUTING


1.   Musts.
2.   Awfulizing.
3.   I can‟t stand it it is.
4.   Damnation.
5.   Always and never thinking.
    HOW TO DISPUTE


1. Fokus kepada „must‟ – sedarkan dalam dunia ini tidak semuanya
   atau mungkin tidak terdapat sesuatu yang mesti. Tunjukkan bahawa tidak
   bukti yang menyokong „must‟ yang dinyatakan oleh klien.


2. Fokus pula kepada 2-5.


STRATEGI MEMPERTIKAIKAN Ibs                   Rosli bin Hashim – OUM 1
                        45
HBEF 2203
Bimbingan dan Kaunseling

 Elok digunakan ketiga-tiga strategi:


1.   Fokus kepada yang tidak logik. Soalkan:
    “Adakah itu logik ?”
    “Di mana logiknya?”
    Tekankan bahawa klien mahu sesuatu itu “mesti” berlaku. Ini adalah sesuatu yang
    megik.


2.   Fokus kepada pengalaman klien yang tak selari dengan kenyataan.
    Minta bukti daripada klien “ Tunjukkan satu perjanjian bahawa dalam hidup mesti
    semua berjaya”.


3.   Fokus kepada praktik (Pragmatism). Tunjukkan kepada klien praktikalnya Ibs yang
    diamalkan menjurus kepada kemusnahan dan RBs menjurus kepada positif.
    “Kepercayaan anda tentang “mesti” bejaya hanya menujudkan anxiety dan
    depress.”


    USE A VARIETY OF DISPUTING STYLES


1.   SOCRATIC STYLE


    Direct questions kepada Ibs.
    Tujuannya agar klien berfikir tentang dirinya daripada mendengar
    pandangan kaunselor yang diandaikan olehnya lebih berkuasa.
    Soalan cara ini elok juga diikuti oleh penerangan ringkas agar klien
    lebih faham.
2.   DIDACTIC STYLE


    Menyemak persepsi kefahaman klien dengan berpandukan lisan dan bukan lisan
    klien.                    Rosli bin Hashim – OUM 1
                         46
HBEF 2203
Bimbingan dan Kaunseling

 3.   HUMOROUS STYLE


    Syarat:
    1.   Telah terbina hubungan yang baik.
    2.   Klien menunjukkan bukti dia mempunyai deria lucu.
    3.   Intervensi ini dituju epada Ibs dan bukannya klien sebagai individu.


    4.   SELF-DISCLOSING STYLE


    1.   Nyatakan pengalaman anda yang hampir sama.
    2.   Nyatakan Ibs anda yang hampir sama.
    3.   Anda telah tukar Ibs dan masalah telah hilang.


    BE CREATIVE


    Gunalah apa-apa cara yang kreatif dan sesuai dengan diri anda yang boleh
    mempertikaikan Ibs klien.dengan berkesan.


    Keadaan TERAPUTIK


1.   Penerimaan tanpa syarat. – Boleh menilai pemikiran dan tindakan tetapi tidak
    rating. Kaunselor dan klien boleh menerima kesilapan diri dan orang lain.
2.   Ketulenan dan keterbukaan. – Boleh membuat pendedahan kendiri yang
    menasabah secara jujur.
3.   Empati. – Kaunselor dapat merasa apa yang klien fikir, rasa dan faham falsafah
    diri klien.


    Resiko kemesraan yang berlebihan:


1.    Klien rasa selesa, ditlong,tetapi tidak tahu bagaimana nak menolong diri sendiri.
2.    Membina LFT. ( Low frustration tolerance) dan percaya orang lain mesti membei
     bantuan.                    Rosli bin Hashim – OUM 1
                        47
HBEF 2203
Bimbingan dan Kaunseling
Mempertingkatkan Celik Akal Intelektual Yang Rasional


1.Mempertikaikan IBs.
    Perbahasan
    Pengasingan
    Pertikaikan “MESTI”
    Pertikaikan “DAHSYAT”
    Pertikaikan “AKU TAK BOLEH TAHAN”
    Pertikaikan “TINGKAHLAKU MENYALAHKAN DIRI, ORANG LAIN DAN
            DUNIA”.
            Diri adalah komplek
            Satu bukan bermakna semua
             Manusia ada emas dan sampah


TEORI Rational Emotive Therapy
(R.E.T.)
Albert Ellis.
Individu berkeupayaan bertindak dalam bentuk rasional dan tidak rasional.
Rasional adalah bebentu positif dan tidak rasional negatif.
Gangguan emosi dan psikologi menyebabkan bertingkahlaku tidak rasional.
Kaunseling membantu menilai kembalik kepercayaan agar perubahan tak rasional
kepada rasional.
Kaunselor sabar, aktif, kreatif, berani, mampu menggunakan berbagai teknik kaunseling.


                    Rosli bin Hashim – OUM 1
                        48
HBEF 2203
Bimbingan dan Kaunseling

 MANUSIA


Individu sihat dianggap rasional dan tak sihat dianggap tak rasional.
Fokus kognatif.
Manusia bertanggungjawab diatas gangguan emosi yang dirasai.
Manusia kreatif, mampu bekomunikasi, boleh belajar dari kesilapan, darjah penerimaan
kendiri yang tinggi, berani mengambil resiko dan mempunyai matlamat yang jelas.
Manusia berkecenderungan memusnahkan diri mereka, mengelak berfikir sesuatu,
mengulangi kesilapan, menyalahkan diri, tiada toleransi, percaya kuasa ghaib, merasa
terlalu sempurna, mengelak dari penyempurnaan kendiri.


Rasional bermaksud membantu individu mencapai matlamat asas dan tujuan. Matlamay
asas ialah untuk terus hidup dan gembira. Tidak rasional bermaksud menghalang individu
mencapai matlamat asas dan tujuan.


Untuk terus hidup, manusia memerlukan 4 proses utama yang saling berkaitan:
1.   Berprihatin.
2.   Berperasaan.
3.   Bergerak.
4.   Berfikir atau bertaakul.


Fikiran, perasaan dan tingkahlaku berkait rapat. Salah satu dirawat, ketiga-tiga sembuh.
Manusia bermasalah kerana faktor fikiran tak rasional, bukan kerana faktor luaran.
Ide tidak logik lebih pada peringkat kanak-kanak dan remaja. Dikukuhkan melalui
SARANAN KENDIRI DAN PENGULANGAN KENDIRI.
Manusia cenderung mereka-reka kepercayaan yang mengganggu dirinya. Gangguan
emosi kerana diri sendiri bukannya apa yang berlaku.


TINGKAHLAKU BERMASALAH


Bermasalah bukan kerana peristiwa tetapi kerana anggapan mereka terhadap peristiwa
tersebut..
Dua jenis perasaan yang tidak sesuai:

                   Rosli bin Hashim – OUM 1
                       49
HBEF 2203
Bimbingan dan Kaunseling

 Negatif (murung, bimbang,hilang harapan, rasa kurang, tiada penghargaan kendiri).
Positif(rasa hebat, paranoid, perseteruan) dalam jangka pendek rasa baik tetapi akhirnya
menuju   kekecewaan   yang  lebih  besar    seperti  pergaduhan,peperangan  dan
pembunuhan).


Ciri Kepercayaan Tidak Rasional
1.   Rasa malu yang amat sangat.
2.   Terlalu menuntut. (mesti, patut, pasti).
3.   Mengherdik diri.
4.   Toleransi rendah.
5.   Tiada harapan.
6.   Mengalah dan menyalah.
7.   Merajuk
KEPERCAYAAN TIDAK RASIONAL


1. Diterima dan dikasihi orang penting.


2. Cekap,serba boleh, berjaya semua lapangan.


3. Setengah orang jahat,busuk hati,kejam dan patut disalahkan dan dihukum.


4. Mudah mengelak daripada menghadapi setengah kesulitan.


5. Urusan sepatutnya berlaku seperti diinginkan.


6. Kemelaratan sebab faktor luar, dukacita sikit saja boleh dikawal.


7. Masa lampau menentukan tingkahlaku masa kini dan          pengaruhnya tidak boleh
   dihapuskan.


8. Sentiasa berwaspada terhadap perkara merbahaya dan menakutkan.

                    Rosli bin Hashim – OUM 1
                        50
HBEF 2203
Bimbingan dan Kaunseling
9. Harus bergantung kepada seseorang yang lebih kuat.


10.Harus terganggu dengan masalah dan
  gangguan yang menimpa orang lain.


11.Setiap masalah selalunya ada
 penyelesaian yang tepat dan mesti
 diperolehi.


Matlamat Kaunseling


1. Minimakan menyalahkan diri sendiri.
2. Tidak rasional kepada rasional - „INGIN‟.
3. Tidak realistik kepada realistik.


 minat diri sederhana


 minat hidup bermasyarakat


 mengarah hidup sendiri tanpa mengenepikan orang lain
 toleransi kesilapan diri dan orang lain tanpa cemuhan


 fikiran terbuka dan fleksibel


 menerima ketidakpastian


 komited


 rasional menilai sesuatu yang dilakukan


 menerima diri tanpa bergantung kepada orang lain

                    Rosli bin Hashim – OUM 1
                        51
HBEF 2203
Bimbingan dan Kaunseling
 sedia mengambil resiko yang berpatutan


 apa yang mahu belum tentu dapat dan yang tidak suka belum tentu boleh dielak.PROSES DAN TEKNIK RET


Perhubungan yang mesra tidak perlu.
Wessler (1980) Syarat teraputik PCC memudahkan perubahan klien.
hap proses:


A.   Diagnosis Psiko atau Mengenalpasti Masalah.


1. Mengkategori masalah.
   a.Luaran (kerjaya, kehidupan, unterpersonal). Activating events.
   b.Dalaman (gangguan emosi dan tingkahlaku). Belief systems dan
   Consequences.
   Pastikan masalah dalaman bebas dari masalah luaran.


2. Mengenalpasti kepercayaan tidak rasional.
   Setelah mengalpasti C, kenalpasti pula B. 4 tema B ialah:


    Demandingness-Terlalu menuntut (mesti, sepatut, seharusnya. Kesannya sangat
    kecewa, sangat marah dan benci diri).
    Awfulizing (malu yang amat dalam) Membesarkan asalahnya dan melihat secara
    sedih. Kesannya perasaan takut dan bimbang yang bukan-bukan.
    I Can’t stand it.
    Self rating.


3. Mengenalpasti masalah utama.
   Kebanyakan klien mengemukan bukan masalah sebenar atau
   masalah dalaman ( primier). Ini merupakan masalah luaran iaitu

                   Rosli bin Hashim – OUM 1
                        52
HBEF 2203
Bimbingan dan Kaunseling

   masalah sekunder.


4. Membentuk matlamat.
   Kaunselor sering disamakan dengan „master‟ atau pengajar.
   Membina ABCDE.Mengemukakan beberapa alternatif atau matlamat yang
   perlu dicapai.


B. Celikakal RET.


   Menghuraikan ABCD hingga mendapat celikakal dan mengajar cara-
   cara positif menangani perubahan.
5 jenis celikakal:
    1.   Ide dan kepercayaan bahawa manusia selalunya memainkan peranan
        menyebabkan masalah emosi dan tingkahlaku.
    2.   Bertanggungjawab ke atas masalah emosinya kerana indoktrinasi lepas.
    3.   Kesedaran, pengetahuan terhadap ide atau kepercayaan tidak rasional.
    4.   Menerima dirinya walaupun tahu masalah emosi disebabkan oleh
        kepercayaannya.
    5.   Untuk mencapai matlamat atau perubahan, klien perlu
        mengatasi kepercayaan tak rasionalnya.
C.      Bekerjasama 1. Mengajar perkara rasional.


        Membuang pemikiran tak rasional dengan pemikiran rasional.


              i.   Bantu klien faham ide palsu.
              ii.  Faham kesan negatif dari ide palsu.
              iii.  Mengajar klien ide dan alternatif baru.
              iv.  Faham kebaikan ide baru


D.      Bekerjasama bahagian 2. Mewujud pemikiran baru.


                      Rosli bin Hashim – OUM 1
                          53
HBEF 2203
Bimbingan dan Kaunseling

     Membina pemikiran dan falsafah hidup baru menggantikan
        falsafah yang tidak rasional.


        i.     Aktiviti mencabar.
        Menggunakan strategi kognatif, tingkahlaku dan emotif.
        Peringkat awal mengajukan berbagai soalan.
        Membezakan antara ide tak rasional, kehendak dan keperluan dan kesan
        yang tidak diingini.Ini membantu klien memikirkan perkara yang baik dan
        rasional.
        Mendefinisikan ide logik dan rasional dengan jelas dan tepat dengan
        menggunakan pelbagai teknik.
        Aktiviti peneguhan.
        Mempertingkatkan keazaman.
        Menyatakan ide rasional kepada kawan, memberi ganjaran, membaca
        bahan rasional, mencabar pemikiran dll.    TEKNIK DAN PROSES RET
    Gabungan/ eklektik. Strategi kognaif, emotif dan tingkahlaku.
1.   Evokatif Emotif.


    Menghilangkan rasa malu.
    Keluar dikhalayak ramai buat tingkahlaku „leceh‟, „bodoh‟ dan memalukan. Merasai
    secara kognatif dan emotif terhadap perkara yang boleh dimaafkan dan bukannya
    malu apabila tingkahlaku tersebut tidak diterima.


2.   Imageri Rasional.
    Bayangkan perkara yang buruk, rasai kekecewaan, kesedihan dan kehampaan
    secara tepat.

                     Rosli bin Hashim – OUM 1
                          54
HBEF 2203
Bimbingan dan Kaunseling
3.   Membina Kenyataan bersungguh.
    Membina kenyataan diri yang realistik dan rasional. Menanamkan keyakinan dan
    kepercayaan dengan bersungguh-sungguh.


4.   Dialog Diri Bertenaga.
    Rakam kepercayaan irasional dan berhujah dengan bertenaga. Kemudian klien
    dengar dan beri orang lain dengar.


5.   Jenaka
    Lirik lagu berbentuk humor dan rasional.


6.   Latihan Dalam Kelompok.
    Berhujah mengenai kepercayaan tak rasional.


7.   Hubungan Interpersonal.
    Mengajar kemahiran interpersonal.


8.   Main Peranan
    Tunjuk semula tingkahlaku bimbang, murung, marah. Kaunselor menerangkan
    bagaimana ianya terjadi. Kemudian kaunselor pula memainkan peranan klien
    sehingga klien boleh menerangkan bagaimana pemikiran salah itu boleh berlaku.
TEKNIK TERAPI TINGKAHLAKU


1. Relaxation Training.


2. Systematic Desensitization.


3. Implosive Theraphy/ Flooding.                   Rosli bin Hashim – OUM 1
                       55
HBEF 2203
Bimbingan dan Kaunseling

 4. Aversive Techniques.
  -Chemical aversion
  -Electric shock
  -Covert sensitization-  BAYANGAN MENAKUTKAN
  -Time out -        TARIK BALIK KEISTIMEWAAN
  -Overcorrection-        BAIKI BALIK APA YANG SILAP
  -Response cost-        GANTI RUGI


5. Token Economies.


6. Modeling.


7. Cognitive Behavior Modification
  -  Cognitive restructuring
  -  Thought stopping
8. Assertion Training And Social Skills Training
9. Self Management Programs
TEKNIK KOGNATIF


1. Pertikaikan
2. Kerja rumah
3. Biblioterapi
4. Self talk yang positif
5. Klien pertikaikan sendiri


TEKNIK EMOTIF


1. IMEGERY
2. ROLE PLAY
3. MODELING                   Rosli bin Hashim – OUM 1
                       56
HBEF 2203
Bimbingan dan Kaunseling
TEORI PEMUSATAN PERORANGAN


Carl R.Rogers.
Perubahan boleh berlaku.
Desakan semulajadi untuk majukan diri dan bergerak ke arah kesejahteraan.
Mempunyai nilai positif dan negatif terhadap pengalaman.
Anggapan penghargaan terhadap diri         mempengaruhi tingkahlaku.Konsep kendiri
terbentuk hasil persepsi individu berhubung dengan pengalaman positif atau negatif.
Individu boleh mengasingkan pengalaman positif dan negatif.
Ia boleh menolak, menerima dan memberi erti yang bermakna terhadap pengalaman
dalam pembentukan konsep kendiri.
Jika kehendak desakan tidak tercapai ia akan memendam pengalaman. Ia menganggap
orang lain tidak dapat menerima secara positif desakan tadi dan menghasilkan konsep
kendiri yang negatif. Ini menimbulkan konflik antara ideal self dengan real self.
Individu menerima syarat-syarat penilaian yang telah dipelajari agar diterima oleh orang
lain. Syarat-syarat ini lebih menguasai desakan.
Konflik berlaku kerana tidak kongruen antara kendiri dengan pengalaman.Konflik adalah
ancaman kepada pertumbuhan individu dan menimbulkan helah bela diri.

Tujuan kaunseling untuk menyepadukan/ kongruen semula rasa hati yang ideal dengan
konsep kendiri klien.

Penerimaan Tanpa Syarat akan menimbulkan kesedaran tentang pengalaman rasa hati
terpendam. Menerima klien tanpa penghakiman. menerima sebagai dirinya         yang
mempunyai kekuatan dan kelemahan emosi, pemikiran dan tingkahlaku. Klien dapat
meluahkan segala desakan rasa hatinya iaitu konsep kendirinya.

Kongruen


Usaha persepaduan secara sedar pengalaman yang wujud kini dengan kendiri. Jurjur
atau tidak berpura-pura.

                   Rosli bin Hashim – OUM 1
                        57
HBEF 2203
Bimbingan dan Kaunseling
Empati


Faham dan peka keadaan dalaman dari segi pemikiran dan emosi yang sedang dirasai
klien. Membawa kepada hubungan yang akrab.
Tingkahlaku individu berpunca dari desakan dalaman individu yang menggerakkan ke
arah kesejahteraan diri. Ini menyebabkan berlaku konflik antara kehendak kesempurnaan
yang idel dengan alam situasi sebenar. Ini akan menghasilkan suasana kecelaruan
dalam diri individu.


Proses Kaunseling


Interaksi akrab antara kaunselor dengan klien menjadi pemangkin perubahan dalaman
klien.


Konsep kendiri individu merupakan tunjang pembentukan personaliti individu.


Pengurangan jurang antara ideal self dengan real self adalah permulaan perubahan
tingkahlaku klien.


Proses tanpa arahan.


Keredaan, kongruen dan empati adalah kunci utama proses.


Jika kaunselor dapat mewujudkan suasana yang teraputik, maka dengan sendirinya
kesan terapi akan dapat dinikmati oleh klien.


Matlamat kaunseling adalah klien dapat mencapai kesejahteraan diri melalui rasa lega
dan pembaharuan syarat-syarat penilaian kendiri serta dapat membuat perubahan
tingkahlaku.


Terbina wawasan baru terhadap alam sebenar.                   Rosli bin Hashim – OUM 1
                       58
HBEF 2203
Bimbingan dan Kaunseling

 MATLAMAT


Bebas dan bersepadu.
  Menghadapi dan mengatasi masalah.
  Membuka apa yang membalutnya dan menghadapi realiti.
  Menerima dirI
  Menerima, merasai, dan mengalami realiti
  Yakin diri
  Mengarah kendiri tanpa mengenepikan norma
  “inner directed”
  Kesediaan untuk berkembang
PRASA CONSULTANT
5400 Taman Seroja
Jalan Tun Abdul Razak
05200 Alor Setar
04-7323620
019-5613269
Fax-04-7323620
                  Rosli bin Hashim – OUM 1
                      59

								
To top