FAMILIA TRADIŢIONALĂ by LaviniaAmarandei

VIEWS: 11 PAGES: 8

									 FAMILIA TRADIŢIONALĂ:
1. Dimensiune mare
2. Număr mare de copii
3. Coabitări intergeneraţionale frecvente
5. Homogamie mai relativă
6. Patri sau matrilocalitate
7. Funcţie de producţie
 8. Femeile muncesc în cămin (muncă casnică,
agricultură, meşteşuguri)
 9 Ce mai mare parte a sarcinilor gospodăreţti
revine femeii
 10. Decalaj mare de nivel de şcolarizare între
bărbaţi şi femei
11. Copii participă la activitatea economică
 12 .Educaţia copiilor are loc predominant în
familie
 13. Protecţia instrumentală şi emoţională e
asigurată de familie
14. Stabilitate şi coeziune familială
    FAMILIA MODERNĂ
1.Dimensiune redusă
2.Număr redus de copii
3.Coabitări intergeneraţionale rare
4.Autonomia individului
5.Homogamie mai strictă
6.Neolocalitate
7.Limitarea funcţiei economice
8.Creşterea ratei de ocupare a femeilor (femeile
muncesc în afara căminului)
 9.Distribuţie mai echilibrată a rolurilor în
gospodărie
 10.Decalaj redus de şcolaritate între bărbaţi şi
femei
11.Copii sunt excluşi din forţa de muncă
 12.Educaţia se face predominant în instituţii
specializate
 13.Protecţia individului se face prin instituţii
exterioare familiei
     Familia Britanica
-Ca şi alte familii occidentale familia britanică
este monogama iar datorită ratei foarte mari de
divorţ unii observatori susţin numele de monogamie
serial pentru căsătoria britanică ceea ce le permite
indivizilor să aibă mai mulţi parteneri matrimoniali
consecutivi deşi nimeni nu poate avea mai mult de o
soţie sau un soţ
-Căsătoria britanică se bazează pe dragostea
romanica.Se presupune că perechile resimt o
afecţiune reciprocă bazată pe atracţia personală şi
compatibilitate
-Familia britanică este patriliniară şi neo-
locala.Moştenirea patrilineara priveşte copii care
poartă numele de familie al tatălui.Trăsătura neo-
locala se referă la cuplul căsătorit care se mută într-
o locuinţă separate de ambele lor familii.
-Familia britanică este nucleară constând în unul
sau doi părinţii ce stau împreunăcu copii lor
 Familiile sud-asiatice
Populaţia sud-asiatica din marea britanie
număra peste 1 milion de persoane.Migraţia
a început prin anii 1950 din mări zone ale
continentului indian.În Anglia aceşti
emigranţi au format comunităţi bazate pe
religie,zona de provenienţă,casta şi pe
legătura de rudenie.

Copii sud-asistici născuţi în Marea Britanică
de azi se confruntă cu două culturi foarte
diferite.Acasă părinţii lor pretind şi se
aşteaptă la conformism faţă de normele de
cooperare,respect şi loialitate faţade
familie.La şcoală li se cere succesul şcolar
într-un mediu social competitiv şi
individualizati.
   Familiile de negrii

Aceste familii au la rândul lor o structură
diferită;există mai puţine femei de rasă neagră
între 20-44 de ani care locuiesc cu un soţ decât
femei albe din aceleaşi grupe de vârstă.Acelaşi
lucru se întâmplă cu femeile afro-americane
din Statele Unite,unde acest fapt a dus la
dezbateri aprige.Studiile au arătat că în 1960
circa 20% dintre familiile afro-americane erau
conduse de către femei,printre familiile de
albi proporţia era de 8% iar în 1993 această
proporţie crescuse de peste 58% pentru
familiile negre iar cele albe ajunseseră la
26%.Familiile negre conduse de femei sunt în
general cele sărace.

								
To top