KAB. - NUPTK

Document Sample
KAB. - NUPTK Powered By Docstoc
					KAB      KEC     INSTANSI_INDUK
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  PKBM MELATI
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  PKBM MELATI
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  PKBM MELATI
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  PKBM MELATI
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  PKBM MELATI
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  PKBM MELATI
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  PKBM MELATI
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 1 BEDULU
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 1 BEDULU
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 1 BEDULU
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 1 BEDULU
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 1 BEDULU
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 1 BEDULU
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 1 BEDULU
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 1 BEDULU
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 1 BEDULU
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 1 BEDULU
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 1 BELEGA
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 1 BELEGA
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 1 BELEGA
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 1 BELEGA
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 1 BELEGA
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 1 BELEGA
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 1 BELEGA
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 1 BELEGA
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 1 BELEGA
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 1 BELEGA
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 1 BELEGA
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 1 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 1 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 1 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 1 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 1 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 1 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 1 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 1 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 1 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 1 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 1 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 1 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 1 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 1 BONA
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 1 BONA
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 1 BONA
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 1 BONA
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 1 BONA
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 1 BONA
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 1 BONA
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 1 BONA
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 1 BONA
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 1 BONA
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 1 BONA
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 1 BURUAN
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 1 BURUAN
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 1 BURUAN
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 1 BURUAN
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 1 BURUAN
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 1 BURUAN
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 1 BURUAN
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 1 BURUAN
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 1 BURUAN
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 1 BURUAN
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 1 BURUAN
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 1 BURUAN
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 1 BURUAN
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 1 BURUAN
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 1 BURUAN
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 1 KERAMAS
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 1 KERAMAS
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 1 KERAMAS
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 1 KERAMAS
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 1 KERAMAS
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 1 KERAMAS
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 1 KERAMAS
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 1 KERAMAS
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 1 KERAMAS
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 1 KERAMAS
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 1 KERAMAS
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 1 KERAMAS
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 1 KERAMAS
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 1 KERAMAS
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 1 KERAMAS
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 1 KERAMAS
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 1 KERAMAS
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 1 KERAMAS
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 1 KERAMAS
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 1 KERAMAS
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 1 KERAMAS
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 1 KERAMAS
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 1 MEDAHAN
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 1 MEDAHAN
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 1 MEDAHAN
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 1 MEDAHAN
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 1 MEDAHAN
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 1 MEDAHAN
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 1 MEDAHAN
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 1 MEDAHAN
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 1 MEDAHAN
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 1 MEDAHAN
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 1 PERING
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 1 PERING
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 1 PERING
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 1 PERING
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 1 PERING
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 1 PERING
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 1 PERING
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 1 PERING
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 1 PERING
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 1 PERING
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 1 PERING
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 1 PERING
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 1 PERING
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 1 SABA
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 1 SABA
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 1 SABA
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 1 SABA
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 1 SABA
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 1 SABA
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 1 SABA
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 1 SABA
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 1 SABA
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 1 SABA
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 1 SABA
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 2 BEDULU
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 2 BEDULU
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 2 BEDULU
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 2 BEDULU
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 2 BEDULU
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 2 BEDULU
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 2 BEDULU
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 2 BEDULU
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 2 BEDULU
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 2 BELEGA
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 2 BELEGA
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 2 BELEGA
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 2 BELEGA
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 2 BELEGA
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 2 BELEGA
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 2 BELEGA
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 2 BELEGA
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 2 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 2 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 2 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 2 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 2 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 2 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 2 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 2 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 2 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 2 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 2 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 2 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 2 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 2 BONA
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 2 BONA
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 2 BONA
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 2 BONA
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 2 BONA
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 2 BONA
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 2 BONA
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 2 BONA
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 2 BONA
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 2 BONA
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 2 BONA
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 2 BONA
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 2 BURUAN
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 2 BURUAN
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 2 BURUAN
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 2 BURUAN
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 2 BURUAN
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 2 BURUAN
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 2 BURUAN
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 2 BURUAN
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 2 BURUAN
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 2 BURUAN
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 2 KERAMAS
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 2 KERAMAS
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 2 KERAMAS
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 2 KERAMAS
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 2 KERAMAS
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 2 KERAMAS
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 2 KERAMAS
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 2 KERAMAS
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 2 KERAMAS
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 2 KERAMAS
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 2 KERAMAS
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 2 MEDAHAN
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 2 MEDAHAN
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 2 MEDAHAN
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 2 MEDAHAN
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 2 MEDAHAN
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 2 MEDAHAN
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 2 MEDAHAN
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 2 MEDAHAN
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 2 MEDAHAN
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 2 MEDAHAN
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 2 MEDAHAN
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 2 MEDAHAN
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 2 MEDAHAN
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 2 PERING
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 2 PERING
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 2 PERING
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 2 PERING
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 2 PERING
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 2 PERING
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 2 PERING
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 2 PERING
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 2 PERING
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 2 PERING
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 2 PERING
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 2 PERING
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 2 PERING
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 2 PERING
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 2 SABA
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 2 SABA
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 2 SABA
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 2 SABA
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 2 SABA
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 2 SABA
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 2 SABA
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 2 SABA
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 2 SABA
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 2 SABA
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 2 SABA
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 2 SABA
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 2 SABA
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 2 SABA
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 2 SABA
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 2 SABA
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 2 SABA
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 3 BEDULU
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 3 BEDULU
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 3 BEDULU
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 3 BEDULU
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 3 BEDULU
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 3 BEDULU
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 3 BEDULU
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 3 BEDULU
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 3 BEDULU
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 3 BEDULU
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 3 BEDULU
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 3 BEDULU
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 3 BEDULU
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 3 BEDULU
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 3 BELEGA
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 3 BELEGA
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 3 BELEGA
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 3 BELEGA
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 3 BELEGA
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 3 BELEGA
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 3 BELEGA
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 3 BELEGA
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 3 BELEGA
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 3 BELEGA
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 3 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 3 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 3 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 3 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 3 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 3 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 3 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 3 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 3 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 3 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 3 BONA
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 3 BONA
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 3 BONA
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 3 BONA
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 3 BONA
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 3 BONA
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 3 BONA
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 3 BONA
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 3 BONA
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 3 BONA
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 3 BONA
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 3 BURUAN
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 3 BURUAN
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 3 BURUAN
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 3 BURUAN
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 3 BURUAN
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 3 BURUAN
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 3 BURUAN
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 3 BURUAN
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 3 BURUAN
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 3 BURUAN
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 3 BURUAN
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 3 BURUAN
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 3 BURUAN
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 3 BURUAN
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 3 BURUAN
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 3 BURUAN
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 3 BURUAN
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 3 KERAMAS
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 3 KERAMAS
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 3 KERAMAS
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 3 KERAMAS
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 3 KERAMAS
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 3 KERAMAS
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 3 KERAMAS
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 3 KERAMAS
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 3 KERAMAS
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 3 KERAMAS
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 3 KERAMAS
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 3 KERAMAS
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 3 KERAMAS
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 3 KERAMAS
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 3 MEDAHAN
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 3 MEDAHAN
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 3 MEDAHAN
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 3 MEDAHAN
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 3 MEDAHAN
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 3 MEDAHAN
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 3 MEDAHAN
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 3 MEDAHAN
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 3 MEDAHAN
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 3 MEDAHAN
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 3 PERING
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 3 PERING
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 3 PERING
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 3 PERING
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 3 PERING
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 3 PERING
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 3 PERING
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 3 PERING
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 3 PERING
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 3 PERING
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 3 PERING
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 3 SABA
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 3 SABA
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 3 SABA
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 3 SABA
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 3 SABA
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 3 SABA
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 3 SABA
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 3 SABA
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 3 SABA
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 3 SABA
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 3 SABA
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 3 SABA
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 4 BEDULU
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 4 BEDULU
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 4 BEDULU
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 4 BEDULU
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 4 BEDULU
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 4 BEDULU
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 4 BEDULU
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 4 BEDULU
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 4 BEDULU
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 4 BEDULU
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 4 BEDULU
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 4 BEDULU
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 4 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 4 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 4 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 4 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 4 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 4 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 4 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 4 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 4 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 4 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 4 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 4 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 4 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 4 KERAMAS
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 4 KERAMAS
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 4 KERAMAS
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 4 KERAMAS
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 4 KERAMAS
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 4 KERAMAS
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 4 KERAMAS
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 4 KERAMAS
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 4 KERAMAS
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 4 PERING
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 4 PERING
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 4 PERING
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 4 PERING
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 4 PERING
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 4 PERING
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 4 PERING
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 4 PERING
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 4 PERING
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 4 PERING
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 4 PERING
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 4 PERING
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 4 PERING
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 4 PERING
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 4 PERING
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 4 SABA
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 4 SABA
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 4 SABA
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 4 SABA
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 4 SABA
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 4 SABA
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 4 SABA
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 4 SABA
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 4 SABA
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 4 SABA
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 5 BEDULU
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 5 BEDULU
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 5 BEDULU
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 5 BEDULU
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 5 BEDULU
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 5 BEDULU
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 5 BEDULU
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 5 BEDULU
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 5 BEDULU
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 5 BEDULU
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 5 BEDULU
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 5 BEDULU
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 5 BEDULU
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 5 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 5 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 5 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 5 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 5 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 5 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 5 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 5 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 5 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 5 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 5 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 5 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 5 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 5 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 5 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 5 KERAMAS
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 5 KERAMAS
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 5 KERAMAS
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 5 KERAMAS
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 5 KERAMAS
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 5 KERAMAS
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 5 KERAMAS
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 5 KERAMAS
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 5 KERAMAS
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 5 KERAMAS
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 5 KERAMAS
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 5 KERAMAS
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 5 KERAMAS
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 5 KERAMAS
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 5 PERING
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 5 PERING
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 5 PERING
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 5 PERING
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 5 PERING
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 5 PERING
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 5 PERING
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 5 PERING
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 5 PERING
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 5 SABA
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 5 SABA
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 5 SABA
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 5 SABA
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 5 SABA
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 5 SABA
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 5 SABA
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 5 SABA
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 5 SABA
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 5 SABA
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 6 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 6 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 6 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 6 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 6 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 6 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 6 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 6 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 6 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 6 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 6 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 6 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 6 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 6 SABA
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 6 SABA
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 6 SABA
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 6 SABA
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 6 SABA
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 6 SABA
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 6 SABA
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 6 SABA
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 6 SABA
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SD N 6 SABA
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMA N 1 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMA N 1 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMA N 1 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMA N 1 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMA N 1 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMA N 1 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMA N 1 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMA N 1 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMA N 1 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMA N 1 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMA N 1 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMA N 1 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMA N 1 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMA N 1 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMA N 1 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMA N 1 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMA N 1 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMA N 1 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMA N 1 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMA N 1 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMA N 1 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMA N 1 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMA N 1 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMA N 1 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMA N 1 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMA N 1 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMA N 1 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMA N 1 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMA N 1 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMA N 1 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMA N 1 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMA N 1 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMA N 1 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMA N 1 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMA N 1 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMA N 1 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMA N 1 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMA N 1 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMA N 1 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMA N 1 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMA N 1 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMA N 1 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMA N 1 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMA N 1 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMA N 1 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMA N 1 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMA N 1 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMA N 1 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMA N 1 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMA N 1 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMA N 1 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMA N 1 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMA N 1 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMA N 1 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMA N 1 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMA N 1 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMA N 1 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMA N 1 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMA N 1 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMA N 1 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMA N 1 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMA N 1 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMA N 1 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMA N 1 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMA N 1 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMA N 1 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMA N 1 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMA N 1 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMA N 1 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMA N 1 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMA N 1 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMA N 1 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMA N 1 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMA N 1 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMA N 1 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMA N 1 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMA N 1 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMA N 1 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMA PGRI 2 GIANYAR DI BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMA PGRI 2 GIANYAR DI BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMA PGRI 2 GIANYAR DI BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMA PGRI 2 GIANYAR DI BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMA PGRI 2 GIANYAR DI BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMA PGRI 2 GIANYAR DI BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMA PGRI 2 GIANYAR DI BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMA PGRI 2 GIANYAR DI BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMA PGRI 2 GIANYAR DI BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMA PGRI 2 GIANYAR DI BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMA PGRI 2 GIANYAR DI BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMA PGRI 2 GIANYAR DI BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMA PGRI 2 GIANYAR DI BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMA PGRI 2 GIANYAR DI BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMA PGRI 2 GIANYAR DI BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMA PGRI 2 GIANYAR DI BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMA PGRI 2 GIANYAR DI BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMA PGRI 2 GIANYAR DI BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMA PGRI 2 GIANYAR DI BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMA PGRI 2 GIANYAR DI BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMA PGRI 2 GIANYAR DI BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMA PGRI 2 GIANYAR DI BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMA PGRI 2 GIANYAR DI BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMA PGRI 2 GIANYAR DI BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMA PGRI 2 GIANYAR DI BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMA PGRI 2 GIANYAR DI BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMA PGRI 2 GIANYAR DI BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMA PGRI 2 GIANYAR DI BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMA PGRI 2 GIANYAR DI BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMA PGRI 2 GIANYAR DI BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMK PARIWISATA BUDAYA BEDULU
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMK PARIWISATA BUDAYA BEDULU
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMK PARIWISATA BUDAYA BEDULU
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMK PARIWISATA BUDAYA BEDULU
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMK PARIWISATA BUDAYA BEDULU
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMK PARIWISATA BUDAYA BEDULU
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMK PARIWISATA BUDAYA BEDULU
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMK PARIWISATA BUDAYA BEDULU
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMK PARIWISATA BUDAYA BEDULU
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMK PARIWISATA BUDAYA BEDULU
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMK PARIWISATA BUDAYA BEDULU
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMK PARIWISATA BUDAYA BEDULU
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMK PARIWISATA BUDAYA BEDULU
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMK PARIWISATA BUDAYA BEDULU
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMK PARIWISATA BUDAYA BEDULU
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMK PARIWISATA BUDAYA BEDULU
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMK PARIWISATA BUDAYA BEDULU
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMK PARIWISATA BUDAYA BEDULU
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMK PARIWISATA BUDAYA BEDULU
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMK PARIWISATA BUDAYA BEDULU
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMK PARIWISATA BUDAYA BEDULU
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMK PGRI BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMK PGRI BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMK PGRI BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMK PGRI BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMK PGRI BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMK PGRI BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMK PGRI BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMK PGRI BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMK PGRI BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMK PGRI BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMP BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMP BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMP BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMP BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMP BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMP BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMP BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMP BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMP BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMP BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMP BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMP BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMP BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMP BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMP BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMP BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMP BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMP BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMP BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMP BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMP BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMP BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMP BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMP BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMP BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMP BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMP BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMP BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMP BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMP BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMP BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMP BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMP BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMP BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMP BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMP BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMP BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMP BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMP BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMP BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMP BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMP BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMP BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMP BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMP BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMP BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMP BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMP BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMP BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMP BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMP N 1 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMP N 1 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMP N 1 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMP N 1 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMP N 1 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMP N 1 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMP N 1 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMP N 1 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMP N 1 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMP N 1 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMP N 1 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMP N 1 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMP N 1 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMP N 1 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMP N 1 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMP N 1 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMP N 1 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMP N 1 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMP N 1 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMP N 1 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMP N 1 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMP N 1 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMP N 1 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMP N 1 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMP N 1 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMP N 1 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMP N 1 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMP N 1 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMP N 1 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMP N 1 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMP N 1 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMP N 1 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMP N 1 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMP N 1 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMP N 1 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMP N 1 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMP N 1 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMP N 1 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMP N 1 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMP N 1 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMP N 1 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMP N 1 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMP N 1 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMP N 1 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMP N 1 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMP N 1 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMP N 1 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMP N 1 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMP N 1 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMP N 1 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMP N 1 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMP N 1 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMP N 1 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMP N 1 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMP N 1 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMP N 1 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMP N 1 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMP N 1 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMP N 1 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMP N 1 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMP N 1 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMP N 1 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMP N 1 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMP N 1 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMP N 1 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMP N 1 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMP N 1 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMP N 1 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMP N 1 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMP N 1 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMP N 1 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMP N 1 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMP N 1 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMP N 1 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMP N 1 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMP N 1 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMP N 1 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMP N 1 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMP N 1 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMP N 2 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMP N 2 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMP N 2 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMP N 2 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMP N 2 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMP N 2 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMP N 2 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMP N 2 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMP N 2 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMP N 2 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMP N 2 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMP N 2 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMP N 2 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMP N 2 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMP N 2 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMP N 2 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMP N 2 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMP N 2 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMP N 2 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMP N 2 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMP N 2 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMP N 2 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMP N 2 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMP N 2 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMP N 2 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMP N 2 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMP N 2 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMP N 2 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMP N 2 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMP N 2 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMP N 2 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMP N 2 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMP N 2 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMP N 2 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMP N 2 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMP N 2 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMP N 2 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMP N 2 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMP N 2 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMP N 2 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMP N 2 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMP N 2 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMP N 2 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMP N 2 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMP N 2 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMP N 2 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMP N 2 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMP N 2 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMP N 2 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMP N 2 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMP N 2 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMP N 2 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMP N 2 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMP N 2 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMP N 2 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMP N 2 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMP N 2 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMP N 2 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMP N 2 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMP N 2 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMP N 2 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMP N 2 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMP N 2 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMP N 2 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMP N 2 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMP N 2 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMP N 2 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMP N 2 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMP N 2 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMP N 2 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMP N 2 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMP N 2 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMP N 2 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMP N 2 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMP N 2 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMP N 2 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMP N 2 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMP N 2 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  SMP N 2 BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  TK BINA KUMARA
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  TK BINA KUMARA
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  TK BINA KUMARA
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  TK BINA KUMARA
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  TK BINA KUMARA
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  TK BINA KUMARA
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  TK BINA KUMARA
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  TK BINA KUMARA
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  TK BINA KUMARA
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  TK BUDHI DHARMA PERING
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  TK BUDHI DHARMA PERING
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  TK BUDHI DHARMA PERING
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  TK BUDHI DHARMA PERING
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  TK BUDHI DHARMA PERING
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  TK BUDHI DHARMA PERING
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  TK HINDU TUNJUNG MAS
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  TK HINDU TUNJUNG MAS
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  TK HINDU TUNJUNG MAS
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  TK HINDU TUNJUNG MAS
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  TK HINDU TUNJUNG MAS
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  TK HINDU TUNJUNG MAS
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  TK HINDU TUNJUNG MAS
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  TK LILA KUMARA BURUAN
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  TK LILA KUMARA BURUAN
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  TK LILA KUMARA BURUAN
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  TK LILA KUMARA BURUAN
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  TK LILA KUMARA BURUAN
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  TK LILA KUMARA BURUAN
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  TK LILA KUMARA BURUAN
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  TK PURNA KUMARA
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  TK PURNA KUMARA
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  TK PURNA KUMARA
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  TK PURNA KUMARA
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  TK PURNA KUMARA
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  TK RATNA KUMARA MEDAHAN
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  TK RATNA KUMARA MEDAHAN
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  TK RATNA KUMARA MEDAHAN
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  TK RATNA KUMARA MEDAHAN
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  TK SABHA KUMARA
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  TK SABHA KUMARA
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  TK SABHA KUMARA
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  TK SABHA KUMARA
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  TK SABHA KUMARA
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  TK SABHA KUMARA
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  TK TUNAS WANGI BONA
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  TK TUNAS WANGI BONA
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  TK TUNAS WANGI BONA
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  TK WIDYA KUMARA BELEGA
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  TK WIDYA KUMARA BELEGA
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  TK WIDYA KUMARA BELEGA
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  TK WIDYA KUMARA BELEGA
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  TK WIDYA KUMARA BELEGA
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  TK WIDYA KUMARA BELEGA
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  TK WIDYA SASANA I BEDULU
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  TK WIDYA SASANA I BEDULU
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  TK WIDYA SASANA I BEDULU
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  TK WIDYA SASANA I BEDULU
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  TK WIDYA SASANA I BEDULU
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  TK WIDYA SASANA I BEDULU
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  TK WIDYA SASANA I BEDULU
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  TK WIDYA SASANA II BEDULU
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  TK WIDYA SASANA II BEDULU
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  TK WIDYA SASANA II BEDULU
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  TK WIDYA STANA KUMARA
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  TK WIDYA STANA KUMARA
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  TK WIDYA STANA KUMARA
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  TK WIDYA STANA KUMARA
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  TK WIDYA STANA KUMARA III KERAMAS
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  UPT PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  UPT PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  UPT PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  UPTD DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  UPTD DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  UPTD DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  UPTD DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  BLAHBATUH  UPTD DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN BLAHBATUH
KAB. GIANYAR  GIANYAR   DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR   DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR   DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR   DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR   DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR   DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR   DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR   DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR   DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR   DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR   DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR   DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR   DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR   GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR   GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR   GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR   KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KAB. GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR   KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KAB. GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR   KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KAB. GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR   KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KAB. GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR   KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KAB. GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR   KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KAB. GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR   KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KAB. GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR   KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KAB. GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR   KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KAB. GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR   KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KAB. GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR   KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KAB. GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KAB. GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KAB. GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KAB. GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KAB. GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KAB. GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KAB. GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KAB. GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KAB. GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KAB. GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KAB. GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KAB. GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  KURSUS KECANTIKAN NOVA
KAB. GIANYAR  GIANYAR  KURSUS KECANTIKAN NOVA
KAB. GIANYAR  GIANYAR  KURSUS KECANTIKAN NOVA
KAB. GIANYAR  GIANYAR  KURSUS KECANTIKAN NOVA
KAB. GIANYAR  GIANYAR  MAN 45 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  MAN 45 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  MAN 45 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  MAN"45"GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  MAN"45"GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  MAN"45"GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  MAN"45"GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  MAN"45"GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  MAN"45"GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  MAN"45"GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  MAN"45"GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  MAN"45"GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  MAN"45"GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  MAN"45"GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  MAN"45"GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  MAN"45"GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  MAN"45"GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  MAN"45"GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  MAN"45"GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  MAN"45"GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  MI AL ITTIHAD
KAB. GIANYAR  GIANYAR  MI AL ITTIHAD
KAB. GIANYAR  GIANYAR  MI AL ITTIHAD
KAB. GIANYAR  GIANYAR  MI AL ITTIHAD
KAB. GIANYAR  GIANYAR  MI AL ITTIHAD
KAB. GIANYAR  GIANYAR  MI AL ITTIHAD
KAB. GIANYAR  GIANYAR  MI AL ITTIHAD
KAB. GIANYAR  GIANYAR  MI AL ITTIHAD
KAB. GIANYAR  GIANYAR  MI AL ITTIHAD
KAB. GIANYAR  GIANYAR  MI AL ITTIHAD
KAB. GIANYAR  GIANYAR  MI AL ITTIHAD
KAB. GIANYAR  GIANYAR  MI AL ITTIHAD
KAB. GIANYAR  GIANYAR  MI AL ITTIHAD
KAB. GIANYAR  GIANYAR  MI AL ITTIHAD
KAB. GIANYAR  GIANYAR  MTS 45 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  MTS 45 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  MTS 45 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  MTS 45 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  MTS 45 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  MTS 45 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  MTS 45 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  MTS 45 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  MTS 45 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  MTS 45 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  MTS 45 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  MTS 45 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  MTS 45 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  MTS 45 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  MTS 45 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  PAUD DARMA KUMARA
KAB. GIANYAR  GIANYAR  PAUD DARMA KUMARA
KAB. GIANYAR  GIANYAR  PAUD KERTA WINANGUN SANTHI
KAB. GIANYAR  GIANYAR  PAUD KERTA WINANGUN SANTHI
KAB. GIANYAR  GIANYAR  PAUD KERTA WINANGUN SANTHI
KAB. GIANYAR  GIANYAR  PAUD SWADHARMA KUMARA
KAB. GIANYAR  GIANYAR  PAUD SWADHARMA KUMARA
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 1 ABIANBASE
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 1 ABIANBASE
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 1 ABIANBASE
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 1 ABIANBASE
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 1 ABIANBASE
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 1 ABIANBASE
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 1 ABIANBASE
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 1 ABIANBASE
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 1 ABIANBASE
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 1 ABIANBASE
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 1 ABIANBASE
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 1 ABIANBASE
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 1 ABIANBASE
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 1 BAKBAKAN
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 1 BAKBAKAN
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 1 BAKBAKAN
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 1 BAKBAKAN
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 1 BAKBAKAN
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 1 BAKBAKAN
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 1 BAKBAKAN
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 1 BAKBAKAN
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 1 BAKBAKAN
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 1 BAKBAKAN
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 1 BAKBAKAN
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 1 BAKBAKAN
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 1 BENG
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 1 BENG
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 1 BENG
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 1 BENG
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 1 BENG
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 1 BENG
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 1 BENG
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 1 BENG
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 1 BENG
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 1 BITERA
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 1 BITERA
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 1 BITERA
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 1 BITERA
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 1 BITERA
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 1 BITERA
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 1 BITERA
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 1 BITERA
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 1 BITERA
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 1 BITERA
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 1 BITERA
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 1 BITERA
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 1 LEBIH
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 1 LEBIH
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 1 LEBIH
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 1 LEBIH
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 1 LEBIH
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 1 LEBIH
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 1 LEBIH
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 1 LEBIH
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 1 LEBIH
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 1 LEBIH
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 1 LEBIH
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 1 LEBIH
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 1 LEBIH
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 1 LEBIH
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 1 LEBIH
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 1 LEBIH
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 1 PETAK
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 1 PETAK
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 1 PETAK
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 1 PETAK
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 1 PETAK
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 1 PETAK
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 1 PETAK
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 1 PETAK
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 1 PETAK
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 1 PETAK
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 1 PETAK
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 1 PETAK
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 1 PETAK KAJA
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 1 PETAK KAJA
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 1 PETAK KAJA
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 1 PETAK KAJA
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 1 PETAK KAJA
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 1 PETAK KAJA
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 1 PETAK KAJA
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 1 PETAK KAJA
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 1 PETAK KAJA
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 1 PETAK KAJA
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 1 PETAK KAJA
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 1 PETAK KAJA
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 1 PETAK KAJA
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 1 SAMPLANGAN
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 1 SAMPLANGAN
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 1 SAMPLANGAN
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 1 SAMPLANGAN
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 1 SAMPLANGAN
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 1 SAMPLANGAN
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 1 SAMPLANGAN
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 1 SAMPLANGAN
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 1 SAMPLANGAN
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 1 SAMPLANGAN
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 1 SAMPLANGAN
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 1 SERONGGA
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 1 SERONGGA
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 1 SERONGGA
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 1 SERONGGA
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 1 SERONGGA
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 1 SERONGGA
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 1 SERONGGA
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 1 SERONGGA
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 1 SERONGGA
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 1 SERONGGA
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 1 SERONGGA
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 1 SERONGGA
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 1 SIANGAN
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 1 SIANGAN
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 1 SIANGAN
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 1 SIANGAN
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 1 SIANGAN
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 1 SIANGAN
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 1 SIANGAN
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 1 SIANGAN
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 1 SIANGAN
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 1 SIANGAN
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 1 SIANGAN
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 1 SIANGAN
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 1 SIDAN
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 1 SIDAN
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 1 SIDAN
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 1 SIDAN
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 1 SIDAN
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 1 SIDAN
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 1 SIDAN
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 1 SIDAN
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 1 SIDAN
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 1 SIDAN
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 1 SIDAN
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 1 SIDAN
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 1 SIDAN
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 1 SUMITA
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 1 SUMITA
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 1 SUMITA
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 1 SUMITA
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 1 SUMITA
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 1 SUMITA
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 1 SUMITA
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 1 SUMITA
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 1 SUMITA
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 1 SUMITA
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 1 SUMITA
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 1 SUMITA
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 1 SUWAT
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 1 SUWAT
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 1 SUWAT
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 1 SUWAT
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 1 SUWAT
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 1 SUWAT
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 1 SUWAT
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 1 SUWAT
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 1 SUWAT
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 1 SUWAT
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 1 SUWAT
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 1 SUWAT
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 1 SUWAT
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 1 TEMESI
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 1 TEMESI
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 1 TEMESI
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 1 TEMESI
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 1 TEMESI
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 1 TEMESI
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 1 TEMESI
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 1 TEMESI
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 1 TEMESI
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 1 TEMESI
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 1 TEMESI
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 1 TULIKUP
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 1 TULIKUP
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 1 TULIKUP
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 1 TULIKUP
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 1 TULIKUP
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 1 TULIKUP
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 1 TULIKUP
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 1 TULIKUP
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 1 TULIKUP
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 1 TULIKUP
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 1 TULIKUP
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 1 TULIKUP
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 2 ABIANBASE
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 2 ABIANBASE
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 2 ABIANBASE
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 2 ABIANBASE
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 2 ABIANBASE
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 2 ABIANBASE
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 2 ABIANBASE
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 2 ABIANBASE
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 2 ABIANBASE
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 2 ABIANBASE
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 2 ABIANBASE
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 2 BAKBAKAN
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 2 BAKBAKAN
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 2 BAKBAKAN
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 2 BAKBAKAN
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 2 BAKBAKAN
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 2 BAKBAKAN
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 2 BAKBAKAN
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 2 BAKBAKAN
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 2 BAKBAKAN
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 2 BAKBAKAN
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 2 BAKBAKAN
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 2 BAKBAKAN
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 2 BAKBAKAN
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 2 BAKBAKAN
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 2 BENG
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 2 BENG
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 2 BENG
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 2 BENG
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 2 BENG
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 2 BENG
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 2 BENG
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 2 BENG
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 2 BENG
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 2 BENG
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 2 BENG
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 2 BENG
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 2 BITERA
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 2 BITERA
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 2 BITERA
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 2 BITERA
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 2 BITERA
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 2 BITERA
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 2 BITERA
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 2 BITERA
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 2 BITERA
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 2 BITERA
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 2 BITERA
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 2 BITERA
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 2 BITERA
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 2 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 2 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 2 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 2 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 2 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 2 LEBIH
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 2 LEBIH
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 2 LEBIH
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 2 LEBIH
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 2 LEBIH
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 2 LEBIH
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 2 LEBIH
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 2 LEBIH
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 2 LEBIH
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 2 LEBIH
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 2 LEBIH
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 2 LEBIH
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 2 LEBIH
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 2 LEBIH
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 2 LEBIH
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 2 LEBIH
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 2 LEBIH
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 2 LEBIH
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 2 LEBIH
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 2 LEBIH
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 2 LEBIH
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 2 LEBIH
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 2 LEBIH
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 2 PETAK
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 2 PETAK
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 2 PETAK
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 2 PETAK
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 2 PETAK
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 2 PETAK
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 2 PETAK
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 2 PETAK
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 2 PETAK
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 2 PETAK
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 2 PETAK
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 2 PETAK
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 2 PETAK KAJA
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 2 PETAK KAJA
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 2 PETAK KAJA
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 2 PETAK KAJA
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 2 PETAK KAJA
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 2 PETAK KAJA
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 2 PETAK KAJA
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 2 PETAK KAJA
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 2 PETAK KAJA
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 2 PETAK KAJA
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 2 PETAK KAJA
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 2 PETAK KAJA
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 2 PETAK KAJA
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 2 SAMPLANGAN
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 2 SAMPLANGAN
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 2 SAMPLANGAN
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 2 SAMPLANGAN
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 2 SAMPLANGAN
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 2 SAMPLANGAN
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 2 SAMPLANGAN
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 2 SAMPLANGAN
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 2 SAMPLANGAN
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 2 SAMPLANGAN
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 2 SAMPLANGAN
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 2 SAMPLANGAN
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 2 SAMPLANGAN
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 2 SAMPLANGAN
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 2 SAMPLANGAN
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 2 SAMPLANGAN
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 2 SAMPLANGAN
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 2 SAMPLANGAN
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 2 SAMPLANGAN
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 2 SERONGGA
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 2 SERONGGA
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 2 SERONGGA
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 2 SERONGGA
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 2 SERONGGA
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 2 SERONGGA
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 2 SERONGGA
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 2 SERONGGA
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 2 SERONGGA
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 2 SERONGGA
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 2 SERONGGA
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 2 SERONGGA
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 2 SERONGGA
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 2 SIANGAN
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 2 SIANGAN
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 2 SIANGAN
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 2 SIANGAN
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 2 SIANGAN
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 2 SIANGAN
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 2 SIANGAN
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 2 SIANGAN
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 2 SIANGAN
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 2 SIANGAN
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 2 SIANGAN
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 2 SIANGAN
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 2 SIDAN
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 2 SIDAN
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 2 SIDAN
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 2 SIDAN
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 2 SIDAN
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 2 SIDAN
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 2 SIDAN
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 2 SIDAN
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 2 SIDAN
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 2 SIDAN
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 2 SIDAN
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 2 SIDAN
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 2 SIDAN
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 2 SIDAN
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 2 SUMITA
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 2 SUMITA
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 2 SUMITA
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 2 SUMITA
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 2 SUMITA
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 2 SUMITA
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 2 SUMITA
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 2 SUMITA
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 2 SUMITA
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 2 SUMITA
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 2 TEMESI
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 2 TEMESI
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 2 TEMESI
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 2 TEMESI
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 2 TEMESI
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 2 TEMESI
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 2 TEMESI
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 2 TEMESI
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 2 TEMESI
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 2 TEMESI
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 2 TEMESI
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 2 TEMESI
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 2 TEMESI
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 2 TEMESI
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 2 TULIKUP
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 2 TULIKUP
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 2 TULIKUP
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 2 TULIKUP
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 2 TULIKUP
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 2 TULIKUP
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 2 TULIKUP
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 2 TULIKUP
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 2 TULIKUP
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 2 TULIKUP
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 3 ABIANBASE
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 3 ABIANBASE
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 3 ABIANBASE
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 3 ABIANBASE
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 3 ABIANBASE
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 3 ABIANBASE
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 3 ABIANBASE
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 3 ABIANBASE
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 3 ABIANBASE
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 3 ABIANBASE
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 3 ABIANBASE
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 3 ABIANBASE
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 3 ABIANBASE
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 3 ABIANBASE
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 3 BAKBAKAN
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 3 BAKBAKAN
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 3 BAKBAKAN
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 3 BAKBAKAN
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 3 BAKBAKAN
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 3 BAKBAKAN
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 3 BAKBAKAN
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 3 BAKBAKAN
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 3 BAKBAKAN
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 3 BAKBAKAN
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 3 BAKBAKAN
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 3 BENG
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 3 BENG
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 3 BENG
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 3 BENG
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 3 BENG
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 3 BENG
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 3 BENG
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 3 BENG
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 3 BENG
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 3 BENG
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 3 BENG
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 3 BITERA
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 3 BITERA
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 3 BITERA
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 3 BITERA
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 3 BITERA
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 3 BITERA
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 3 BITERA
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 3 BITERA
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 3 BITERA
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 3 BITERA
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 3 BITERA
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 3 BITERA
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 3 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 3 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 3 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 3 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 3 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 3 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 3 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 3 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 3 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 3 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 3 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 3 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 3 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 3 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 3 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 3 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 3 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 3 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 3 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 3 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 3 LEBIH
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 3 LEBIH
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 3 LEBIH
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 3 LEBIH
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 3 LEBIH
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 3 LEBIH
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 3 LEBIH
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 3 LEBIH
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 3 LEBIH
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 3 LEBIH
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 3 LEBIH
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 3 LEBIH
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 3 PETAK
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 3 PETAK
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 3 PETAK
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 3 PETAK
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 3 PETAK
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 3 PETAK
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 3 PETAK
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 3 PETAK
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 3 PETAK
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 3 PETAK
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 3 PETAK
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 3 PETAK KAJA
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 3 PETAK KAJA
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 3 PETAK KAJA
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 3 PETAK KAJA
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 3 PETAK KAJA
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 3 PETAK KAJA
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 3 PETAK KAJA
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 3 PETAK KAJA
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 3 PETAK KAJA
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 3 PETAK KAJA
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 3 SAMPLANGAN
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 3 SAMPLANGAN
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 3 SAMPLANGAN
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 3 SAMPLANGAN
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 3 SAMPLANGAN
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 3 SAMPLANGAN
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 3 SAMPLANGAN
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 3 SAMPLANGAN
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 3 SAMPLANGAN
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 3 SAMPLANGAN
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 3 SAMPLANGAN
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 3 SAMPLANGAN
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 3 SAMPLANGAN
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 3 SERONGGA
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 3 SERONGGA
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 3 SERONGGA
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 3 SERONGGA
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 3 SERONGGA
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 3 SERONGGA
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 3 SERONGGA
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 3 SERONGGA
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 3 SERONGGA
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 3 SERONGGA
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 3 SERONGGA
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 3 SERONGGA
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 3 SERONGGA
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 3 SERONGGA
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 3 SERONGGA
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 3 SERONGGA
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 3 SERONGGA
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 3 SIANGAN
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 3 SIANGAN
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 3 SIANGAN
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 3 SIANGAN
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 3 SIANGAN
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 3 SIANGAN
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 3 SIANGAN
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 3 SIANGAN
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 3 SIANGAN
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 3 SIANGAN
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 3 SIANGAN
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 3 SIANGAN
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 3 SIDAN
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 3 SIDAN
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 3 SIDAN
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 3 SIDAN
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 3 SIDAN
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 3 SIDAN
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 3 SIDAN
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 3 SIDAN
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 3 SIDAN
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 3 SIDAN
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 3 SIDAN
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 3 TULIKUP
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 3 TULIKUP
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 3 TULIKUP
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 3 TULIKUP
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 3 TULIKUP
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 3 TULIKUP
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 3 TULIKUP
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 3 TULIKUP
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 3 TULIKUP
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 3 TULIKUP
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 3 TULIKUP
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 3 TULIKUP
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 3 TULIKUP
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 3 TULIKUP
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 4 ABIANBASE
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 4 ABIANBASE
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 4 ABIANBASE
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 4 ABIANBASE
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 4 ABIANBASE
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 4 ABIANBASE
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 4 ABIANBASE
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 4 ABIANBASE
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 4 ABIANBASE
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 4 ABIANBASE
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 4 ABIANBASE
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 4 BITERA
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 4 BITERA
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 4 BITERA
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 4 BITERA
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 4 BITERA
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 4 BITERA
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 4 BITERA
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 4 BITERA
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 4 BITERA
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 4 BITERA
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 4 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 4 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 4 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 4 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 4 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 4 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 4 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 4 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 4 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 4 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 4 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 4 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 4 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 4 SIDAN
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 4 SIDAN
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 4 SIDAN
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 4 SIDAN
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 4 SIDAN
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 4 SIDAN
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 4 SIDAN
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 4 SIDAN
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 4 SIDAN
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 4 SIDAN
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 4 SIDAN
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 4 TULIKUP
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 4 TULIKUP
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 4 TULIKUP
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 4 TULIKUP
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 4 TULIKUP
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 4 TULIKUP
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 4 TULIKUP
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 4 TULIKUP
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 4 TULIKUP
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 4 TULIKUP
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 4 TULIKUP
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 4 TULIKUP
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 4 TULIKUP
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 5 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 5 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 5 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 5 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 5 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 5 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 5 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 5 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 5 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 5 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 5 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 5 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 5 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 5 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 5 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 5 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 5 TULIKUP
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 5 TULIKUP
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 5 TULIKUP
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 5 TULIKUP
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 5 TULIKUP
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 5 TULIKUP
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 5 TULIKUP
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 5 TULIKUP
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 5 TULIKUP
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 5 TULIKUP
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 5 TULIKUP
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 5 TULIKUP
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 5 TULIKUP
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 5 TULIKUP
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 5 TULIKUP
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 5 TULIKUP
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 6 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 6 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 6 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 6 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 6 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 6 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 6 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 6 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 6 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 6 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 6 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 6 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 6 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 6 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 6 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 6 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 6 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 6 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 6 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 7 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 7 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 7 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 7 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 7 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 7 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 7 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 7 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 7 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 7 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SD N 7 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SDLB N GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SDLB N GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SDLB N GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SDLB N GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SDLB N GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SDLB N GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SDLB N GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SDLB N GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SDLB N GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SDLB N GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SDLB N GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SDLB N GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SDLB N GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SDLB N GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SDLB N GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SDLB N GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SDLB N GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SDLB N GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SDLB N GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SDLB N GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SDLB N GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SDLB N GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMA DWIJENDRA GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMA DWIJENDRA GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMA DWIJENDRA GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMA DWIJENDRA GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMA DWIJENDRA GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMA DWIJENDRA GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMA DWIJENDRA GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMA DWIJENDRA GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMA DWIJENDRA GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMA DWIJENDRA GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMA DWIJENDRA GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMA DWIJENDRA GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMA DWIJENDRA GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMA DWIJENDRA GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMA DWIJENDRA GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMA DWIJENDRA GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMA DWIJENDRA GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMA DWIJENDRA GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMA DWIJENDRA GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMA DWIJENDRA GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMA DWIJENDRA GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMA DWIJENDRA GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMA DWIJENDRA GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMA DWIJENDRA GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMA DWIJENDRA GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMA DWIJENDRA GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMA DWIJENDRA GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMA DWIJENDRA GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMA DWIJENDRA GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMA DWIJENDRA GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMA DWIJENDRA GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMA DWIJENDRA GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMA DWIJENDRA GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMA DWIJENDRA GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMA DWIJENDRA GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMA DWIJENDRA GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMA DWIJENDRA GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMA DWIJENDRA GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMA DWIJENDRA GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMA DWIJENDRA GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMA DWIJENDRA GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMA DWIJENDRA GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMA DWIJENDRA GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMA DWIJENDRA GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMA DWIJENDRA GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMA N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMA N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMA N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMA N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMA N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMA N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMA N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMA N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMA N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMA N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMA N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMA N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMA N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMA N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMA N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMA N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMA N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMA N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMA N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMA N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMA N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMA N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMA N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMA N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMA N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMA N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMA N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMA N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMA N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMA N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMA N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMA N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMA N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMA N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMA N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMA N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMA N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMA N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMA N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMA N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMA N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMA N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMA N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMA N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMA N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMA N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMA N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMA N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMA N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMA N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMA N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMA N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMA N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMA N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMA N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMA N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMA N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMA N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMA N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMA N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMA N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMA N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMA N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMA N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMA N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMA N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMA N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMA N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMA N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMA N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMA N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMA N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMA N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMA N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMA N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMA N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMA N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMA N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMA N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMA N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMA N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMA N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMA N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMA N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMA SANTI YOGA PEJENG
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMA SANTI YOGA PEJENG
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMA SANTI YOGA PEJENG
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMA SANTI YOGA PEJENG
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMA SANTI YOGA PEJENG
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMA SANTI YOGA PEJENG
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMA SANTI YOGA PEJENG
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMA SANTI YOGA PEJENG
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMA SANTI YOGA PEJENG
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMA SANTI YOGA PEJENG
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMA SARASWATI GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMA SARASWATI GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMA SARASWATI GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMA SARASWATI GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMA SARASWATI GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMA SARASWATI GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMA SARASWATI GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMA SARASWATI GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMA SARASWATI GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMA SARASWATI GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMA SARASWATI GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMA SARASWATI GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMA WIYATADHARMA GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMA WIYATADHARMA GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMA WIYATADHARMA GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMA WIYATADHARMA GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMA WIYATADHARMA GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMA WIYATADHARMA GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMA WIYATADHARMA GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMA WIYATADHARMA GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMA WIYATADHARMA GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMA WIYATADHARMA GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMA WIYATADHARMA GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMA WIYATADHARMA GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMA WIYATADHARMA GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMA WIYATADHARMA GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMA WIYATADHARMA GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMA WIYATADHARMA GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMA WIYATADHARMA GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMA WIYATADHARMA GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMA WIYATADHARMA GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMA WIYATADHARMA GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMA WIYATADHARMA GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMK SARASWATI 3 (SMIP) GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMK SARASWATI 3 (SMIP) GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMK SARASWATI 3 (SMIP) GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMK SARASWATI 3 (SMIP) GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMK SARASWATI 3 (SMIP) GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMK SARASWATI 3 (SMIP) GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMK SARASWATI 3 (SMIP) GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMK SARASWATI 3 (SMIP) GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMK SARASWATI 3 (SMIP) GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMK SARASWATI 3 (SMIP) GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMK SARASWATI 3 (SMIP) GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMK SARASWATI 3 (SMIP) GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMK N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMK N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMK N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMK N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMK N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMK N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMK N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMK N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMK N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMK N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMK N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMK N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMK N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMK N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMK N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMK N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMK N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMK N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMK N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMK N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMK N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMK N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMK N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMK N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMK N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMK N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMK N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMK N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMK N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMK N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMK N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMK N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMK N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMK N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMK N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMK N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMK N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMK N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMK N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMK N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMK N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMK N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMK N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMK N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMK N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMK N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMK N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMK N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMK N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMK N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMK N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMK N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMK N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMK N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMK N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMK N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMK N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMK N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMK N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMK N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMK N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMK N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMK N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMK N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMK N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMK N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMK N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMK N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMK N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMK N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMK N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMK N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMK N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMK N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMK N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMK N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMK N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMK N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMK N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMK N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMK N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMK N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMK N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMK N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMK N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMK N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMK N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMK N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMK N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMK N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMK N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMK N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMK N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMK PGRI GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMK PGRI GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMK PGRI GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMK PGRI GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMK PGRI GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMK PGRI GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMK PGRI GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMK PGRI GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMK SARASWATI 1 (STM) GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMK SARASWATI 1 (STM) GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMK SARASWATI 1 (STM) GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMK SARASWATI 1 (STM) GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMK SARASWATI 1 (STM) GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMK SARASWATI 1 (STM) GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMK SARASWATI 1 (STM) GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMK SARASWATI 1 (STM) GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMK SARASWATI 1 (STM) GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMK SARASWATI 1 (STM) GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMK SARASWATI 1 (STM) GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMK SARASWATI 1 (STM) GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMK SARASWATI 1 (STM) GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMK SARASWATI 1 (STM) GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMK SARASWATI 2 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMK SARASWATI 2 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMK SARASWATI 2 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMK SARASWATI 2 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMK SARASWATI 2 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMK SARASWATI 2 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMK SARASWATI 2 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMK SARASWATI 2 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMK SARASWATI 2 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMK SARASWATI 3 (SMIP) GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMK SARASWATI 3 (SMIP) GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP (SLUB) SARASWATI 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP (SLUB) SARASWATI 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP (SLUB) SARASWATI 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP (SLUB) SARASWATI 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP (SLUB) SARASWATI 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP (SLUB) SARASWATI 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP (SLUB) SARASWATI 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP (SLUB) SARASWATI 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP (SLUB) SARASWATI 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP (SLUB) SARASWATI 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP (SLUB) SARASWATI 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP (SLUB) SARASWATI 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP (SLUB) SARASWATI 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP (SLUB) SARASWATI 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP (SLUB) SARASWATI 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP (SLUB) SARASWATI 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP (SLUB) SARASWATI 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP DWIJENDRA GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP DWIJENDRA GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP DWIJENDRA GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP DWIJENDRA GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP DWIJENDRA GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP DWIJENDRA GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP DWIJENDRA GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP DWIJENDRA GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP DWIJENDRA GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP DWIJENDRA GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP DWIJENDRA GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP DWIJENDRA GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP DWIJENDRA GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP DWIJENDRA GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP DWIJENDRA GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP DWIJENDRA GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP DWIJENDRA GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP DWIJENDRA GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP DWIJENDRA GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP DWIJENDRA GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP DWIJENDRA GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP DWIJENDRA GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP DWIJENDRA GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP DWIJENDRA GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP DWIJENDRA GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP DWIJENDRA GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP DWIJENDRA GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP DWIJENDRA GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP DWIJENDRA GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP N 1 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP N 2 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP N 2 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP N 2 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP N 2 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP N 2 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP N 2 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP N 2 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP N 2 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP N 2 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP N 2 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP N 2 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP N 2 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP N 2 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP N 2 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP N 2 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP N 2 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP N 2 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP N 2 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP N 2 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP N 2 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP N 2 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP N 2 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP N 2 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP N 2 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP N 2 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP N 2 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP N 2 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP N 2 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP N 2 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP N 2 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP N 2 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP N 2 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP N 2 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP N 2 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP N 2 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP N 2 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP N 2 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP N 2 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP N 2 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP N 2 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP N 2 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP N 2 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP N 2 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP N 2 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP N 2 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP N 2 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP N 2 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP N 2 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP N 2 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP N 2 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP N 2 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP N 2 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP N 2 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP N 2 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP N 2 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP N 2 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP N 2 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP N 2 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP N 2 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP N 2 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP N 2 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP N 2 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP N 2 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP N 2 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP N 2 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP N 2 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP N 2 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP N 2 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP N 2 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP N 2 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP N 2 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP N 2 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP N 2 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP N 2 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP N 2 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP N 2 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP N 2 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP N 2 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP N 2 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP N 3 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP N 3 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP N 3 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP N 3 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP N 3 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP N 3 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP N 3 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP N 3 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP N 3 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP N 3 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP N 3 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP N 3 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP N 3 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP N 3 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP N 3 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP N 3 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP N 3 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP N 3 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP N 3 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP N 3 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP N 3 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP N 3 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP N 3 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP N 3 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP N 3 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP N 3 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP N 3 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP N 3 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP N 3 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP N 3 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP N 3 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP N 3 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP N 3 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP N 3 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP N 3 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP N 3 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP N 3 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP N 3 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP N 3 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP N 3 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP N 3 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP N 3 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP N 3 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP N 3 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP N 3 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP N 3 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP N 3 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP N 3 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP N 3 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP N 3 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP N 3 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP N 3 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP N 3 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP N 3 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP N 3 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP N 3 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP N 3 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP N 3 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP N 3 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP N 3 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP N 3 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP N 3 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP N 3 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP N 3 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP N 3 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP N 3 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP N 3 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP N 3 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP N 3 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP N 3 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP N 3 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP N 3 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP N 3 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP N 3 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP N 3 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP N 3 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP N 3 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP N 3 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP N 3 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP N 3 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP N 3 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP N 3 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP N 3 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP N 3 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP N 3 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP N 3 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP N 3 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP N 3 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP N 3 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP N 3 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP N 3 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP N 3 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP N 3 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP N 3 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP N 3 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP N 3 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP N 3 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP PGRI 4 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP PGRI 4 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP PGRI 4 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP PGRI 4 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP PGRI 4 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP PGRI 4 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP PGRI 4 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP PGRI 4 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP PGRI 4 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP PGRI 4 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP PGRI 4 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP PGRI 4 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP PGRI 4 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP SANTI YASA PETAK
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP SANTI YASA PETAK
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP SANTI YASA PETAK
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP SANTI YASA PETAK
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP SANTI YASA PETAK
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP SANTI YASA PETAK
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP SANTI YASA PETAK
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP SANTI YASA PETAK
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP SANTI YASA PETAK
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP SANTI YASA PETAK
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP SANTI YASA PETAK
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP SANTI YASA PETAK
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP SANTI YASA PETAK
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP SANTI YASA PETAK
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP SANTI YASA PETAK
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP SANTI YASA PETAK
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP SANTI YOGA
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP SANTI YOGA
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP SANTI YOGA
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP SANTI YOGA
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP SANTI YOGA
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP SANTI YOGA
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP SANTI YOGA
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP SANTI YOGA
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP SANTI YOGA
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP SANTI YOGA
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP SANTI YOGA
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP SANTI YOGA
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP SANTI YOGA
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP SANTI YOGA
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP SWADARMA SASTRA
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP SWADARMA SASTRA
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP SWADARMA SASTRA
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP SWADARMA SASTRA
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP SWADARMA SASTRA
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP SWADARMA SASTRA
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP SWADARMA SASTRA
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP SWADARMA SASTRA
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP SWADARMA SASTRA
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP SWADARMA SASTRA
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP SWADARMA SASTRA
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP SWADARMA SASTRA
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP SWADARMA SASTRA
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP SWADARMA SASTRA
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP SWADARMA SASTRA
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP WIYATA YADNYA
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP WIYATA YADNYA
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP WIYATA YADNYA
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP WIYATA YADNYA
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP WIYATA YADNYA
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP WIYATA YADNYA
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP WIYATA YADNYA
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP WIYATA YADNYA
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP WIYATA YADNYA
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP WIYATA YADNYA
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP WIYATA YADNYA
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP WIYATA YADNYA
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP WIYATA YADNYA
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP WIYATA YADNYA
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP WIYATA YADNYA
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP WIYATA YADNYA
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP WIYATA YADNYA
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP WIYATA YADNYA
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP WIYATA YADNYA
KAB. GIANYAR  GIANYAR  SMP WIYATA YADNYA
KAB. GIANYAR  GIANYAR  TK BAYU KUMARA
KAB. GIANYAR  GIANYAR  TK BAYU KUMARA
KAB. GIANYAR  GIANYAR  TK CATUR PARAMITA
KAB. GIANYAR  GIANYAR  TK CATUR PARAMITA
KAB. GIANYAR  GIANYAR  TK CATUR PARAMITA
KAB. GIANYAR  GIANYAR  TK CATUR PARAMITA
KAB. GIANYAR  GIANYAR  TK CATUR PARAMITA
KAB. GIANYAR  GIANYAR  TK CATUR PARAMITA
KAB. GIANYAR  GIANYAR  TK CATUR PARAMITA
KAB. GIANYAR  GIANYAR  TK CATUR PARAMITA
KAB. GIANYAR  GIANYAR  TK DARMA KUMARA TULIKUP
KAB. GIANYAR  GIANYAR  TK DARMA KUMARA TULIKUP
KAB. GIANYAR  GIANYAR  TK DARMA KUMARA TULIKUP
KAB. GIANYAR  GIANYAR  TK DARMA KUMARA TULIKUP
KAB. GIANYAR  GIANYAR  TK DARMA KUMARA TULIKUP
KAB. GIANYAR  GIANYAR  TK KARTIKA VII - 6 UDAYANA
KAB. GIANYAR  GIANYAR  TK KARTIKA VII - 6 UDAYANA
KAB. GIANYAR  GIANYAR  TK KARTIKA VII - 6 UDAYANA
KAB. GIANYAR  GIANYAR  TK KARTIKA VII - 6 UDAYANA
KAB. GIANYAR  GIANYAR  TK KARTIKA VII - 6 UDAYANA
KAB. GIANYAR  GIANYAR  TK KARTIKA VII - 6 UDAYANA
KAB. GIANYAR  GIANYAR  TK KARTIKA VII - 6 UDAYANA
KAB. GIANYAR  GIANYAR  TK KARTIKA VII - 6 UDAYANA
KAB. GIANYAR  GIANYAR  TK KARTIKA VII - 6 UDAYANA
KAB. GIANYAR  GIANYAR  TK KARTIKA VII - 6 UDAYANA
KAB. GIANYAR  GIANYAR  TK KARTIKA VII - 6 UDAYANA
KAB. GIANYAR  GIANYAR  TK KARTIKA VII - 6 UDAYANA
KAB. GIANYAR  GIANYAR  TK KARTIKA VII - 6 UDAYANA
KAB. GIANYAR  GIANYAR  TK KEMALA BAYANGKARI 4 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  TK KEMALA BAYANGKARI 4 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  TK KEMALA BAYANGKARI 4 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  TK KEMALA BAYANGKARI 4 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  TK KEMALA BAYANGKARI 4 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  TK KEMALA BAYANGKARI 4 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  TK KEMALA BAYANGKARI 4 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  TK KEMALA BAYANGKARI 4 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  TK KEMALA BAYANGKARI 4 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  TK KEMALA BAYANGKARI 4 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  TK KEMALA BAYANGKARI 4 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  TK KEMALA BAYANGKARI 4 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  TK KEMALA BAYANGKARI 4 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  TK KEMALA BAYANGKARI 4 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  TK KEMALA BAYANGKARI 4 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  TK KEMALA BAYANGKARI 4 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  TK KEMALA BAYANGKARI 4 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  TK KEMALA BAYANGKARI 4 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  TK KEMALA BAYANGKARI 4 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  TK KEMALA BAYANGKARI 4 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  TK KEMALA BAYANGKARI 4 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  TK KEMALA BAYANGKARI 4 GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  TK KERTA KUMARA GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  TK KERTA KUMARA GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  TK KERTA KUMARA GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  TK KERTA KUMARA GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  TK KUMARA KEPAKISAN
KAB. GIANYAR  GIANYAR  TK KUMARA KEPAKISAN
KAB. GIANYAR  GIANYAR  TK KUMARA KEPAKISAN
KAB. GIANYAR  GIANYAR  TK KUMARA KEPAKISAN
KAB. GIANYAR  GIANYAR  TK KUMARA KEPAKISAN
KAB. GIANYAR  GIANYAR  TK KUMARA RATIH
KAB. GIANYAR  GIANYAR  TK KUMARA RATIH
KAB. GIANYAR  GIANYAR  TK KUMARA RATIH
KAB. GIANYAR  GIANYAR  TK N GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  TK N GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  TK N GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  TK N GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  TK N GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  TK N GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  TK N GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  TK N GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  TK N GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  TK N GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  TK N GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  TK N GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  TK N GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  TK N GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  TK PUTRA MUTIARA BENG
KAB. GIANYAR  GIANYAR  TK PUTRA MUTIARA BENG
KAB. GIANYAR  GIANYAR  TK PUTRA MUTIARA BENG
KAB. GIANYAR  GIANYAR  TK PUTRA MUTIARA BENG
KAB. GIANYAR  GIANYAR  TK PUTRA SENTANA
KAB. GIANYAR  GIANYAR  TK PUTRA SENTANA
KAB. GIANYAR  GIANYAR  TK PUTRA SENTANA
KAB. GIANYAR  GIANYAR  TK PUTRA SENTANA
KAB. GIANYAR  GIANYAR  TK PUTRA SENTANA
KAB. GIANYAR  GIANYAR  TK PUTRA SENTANA
KAB. GIANYAR  GIANYAR  TK SANTA MARIA RATU ROSARI
KAB. GIANYAR  GIANYAR  TK SANTA MARIA RATU ROSARI
KAB. GIANYAR  GIANYAR  TK SANTA MARIA RATU ROSARI
KAB. GIANYAR  GIANYAR  TK SANTA MARIA RATU ROSARI
KAB. GIANYAR  GIANYAR  TK SANTA MARIA RATU ROSARI
KAB. GIANYAR  GIANYAR  TK SANTA MARIA RATU ROSARI
KAB. GIANYAR  GIANYAR  TK SANTA MARIA RATU ROSARI
KAB. GIANYAR  GIANYAR  TK SANTA MARIA RATU ROSARI
KAB. GIANYAR  GIANYAR  TK SANTA MARIA RATU ROSARI
KAB. GIANYAR  GIANYAR  TK SANTA MARIA RATU ROSARI
KAB. GIANYAR  GIANYAR  TK SANTI KUMARA
KAB. GIANYAR  GIANYAR  TK SANTI KUMARA
KAB. GIANYAR  GIANYAR  TK SANTI KUMARA
KAB. GIANYAR  GIANYAR  TK SANTI YASA
KAB. GIANYAR  GIANYAR  TK SANTI YASA
KAB. GIANYAR  GIANYAR  TK SANTI YASA
KAB. GIANYAR  GIANYAR  TK SETIA DHARMA KUMARA
KAB. GIANYAR  GIANYAR  TK SETIA DHARMA KUMARA
KAB. GIANYAR  GIANYAR  TK SETIA DHARMA KUMARA
KAB. GIANYAR  GIANYAR  TK SETIA DHARMA KUMARA
KAB. GIANYAR  GIANYAR  TK SILA GIRI
KAB. GIANYAR  GIANYAR  TK SILA GIRI
KAB. GIANYAR  GIANYAR  TK SILA GIRI
KAB. GIANYAR  GIANYAR  TK SILA GIRI
KAB. GIANYAR  GIANYAR  TK SWA DAHARMA SASTRA SERONGGA
KAB. GIANYAR  GIANYAR  TK SWA DAHARMA SASTRA SERONGGA
KAB. GIANYAR  GIANYAR  TK SWA DAHARMA SASTRA SERONGGA
KAB. GIANYAR  GIANYAR  TK SWA DAHARMA SASTRA SERONGGA
KAB. GIANYAR  GIANYAR  TK SWA DAHARMA SASTRA SERONGGA
KAB. GIANYAR  GIANYAR  TK SWA DHARMA SASTRA I LEBIH
KAB. GIANYAR  GIANYAR  TK SWA DHARMA SASTRA I LEBIH
KAB. GIANYAR  GIANYAR  TK SWA DHARMA SASTRA I LEBIH
KAB. GIANYAR  GIANYAR  TK SWA DHARMA SASTRA I LEBIH
KAB. GIANYAR  GIANYAR  TK TUNAS GAMA SCHOOL GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  TK TUNAS GAMA SCHOOL GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  TK TUNAS GAMA SCHOOL GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  TK TUNAS GAMA SCHOOL GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  TK TUNAS KASIH
KAB. GIANYAR  GIANYAR  TK TUNAS KASIH
KAB. GIANYAR  GIANYAR  TK TUNAS KASIH
KAB. GIANYAR  GIANYAR  TK TUNAS KASIH
KAB. GIANYAR  GIANYAR  TK TUNAS KASIH
KAB. GIANYAR  GIANYAR  TK TUNAS KASIH
KAB. GIANYAR  GIANYAR  TK TUNAS KASIH
KAB. GIANYAR  GIANYAR  TK TUNAS KASIH
KAB. GIANYAR  GIANYAR  TK TUNAS KASIH
KAB. GIANYAR  GIANYAR  TK TUNAS KASIH
KAB. GIANYAR  GIANYAR  TK TUNAS KASIH
KAB. GIANYAR  GIANYAR  TK TUNAS KASIH
KAB. GIANYAR  GIANYAR  TK TUNAS KASIH
KAB. GIANYAR  GIANYAR  TK TUNAS KASIH
KAB. GIANYAR  GIANYAR  TK WIDYA DHARMA SANTHI
KAB. GIANYAR  GIANYAR  TK WIDYA DHARMA SANTHI
KAB. GIANYAR  GIANYAR  TK WIDYA DHARMA SANTHI
KAB. GIANYAR  GIANYAR  TK YADNYA SANTHI KUMARA
KAB. GIANYAR  GIANYAR  TK YADNYA SANTHI KUMARA
KAB. GIANYAR  GIANYAR  TK YADNYA SANTHI KUMARA
KAB. GIANYAR  GIANYAR  TK YADNYA SANTHI KUMARA
KAB. GIANYAR  GIANYAR  TK YADNYA SANTHI KUMARA
KAB. GIANYAR  GIANYAR  UPT DINAS PENDIDIKAN KEC. GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  UPT DINAS PENDIDIKAN KEC. GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  UPTD DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  UPTD DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  UPTD PENDIDIKAN KEC. GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  UPTD PENDIDIKAN KEC. GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  UPTD PENDIDIKAN KEC. GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  UPTD PENDIDIKAN KEC. GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  UPTD PENDIDIKAN KEC. GIANYAR
KAB. GIANYAR  GIANYAR  UPTD PENDIDIKAN KEC. GIANYAR
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  PAUD CATUR WDYA KUMARA SHANTI
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  PAUD CILI MEKAR
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  PAUD CILI MEKAR
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  PAUD KOMARA INDRAKILA
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  PAUD KOMARA INDRAKILA
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  PAUD MADU KUMARA
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  PAUD MADU KUMARA
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  PAUD WIDYA KUMARA
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  PAUD WIDYA KUMARA
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  PAUD WIDYA KUMARA
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  PKBM MELATI
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  PKBM MELATI
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  PKBM MELATI
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  PKBM MELATI
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  PKBM MELATI
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  PKBM MELATI
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  PKBM MELATI
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  PKBM MELATI
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  PKBM MELATI
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  PKBM MELATI
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  PKBM MELATI
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  PKBM MELATI
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  PKBM MELATI
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  PKBM MELATI
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  PKBM MELATI
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  PKBM MELATI
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  PKBM MELATI
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  PKBM MELATI
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  PKBM MELATI
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  PKBM MELATI
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  PKBM MELATI
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  PKBM MELATI
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  PKBM MELATI
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  PKBM MELATI
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  PKBM MELATI
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  PKBM MELATI
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  PKBM MELATI
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  PKBM MELATI
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  PKBM MELATI
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  PKBM MELATI
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  PKBM MELATI KECAMATAN PAYANGAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  PKBM MELATI KECAMATAN PAYANGAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  PKBM MELATI KECAMATAN PAYANGAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  PKBM MELATI KECAMATAN PAYANGAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  PKBM MELATI KECAMATAN PAYANGAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  PKBM MELATI KECAMATAN PAYANGAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 1 BUAHAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 1 BUAHAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 1 BUAHAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 1 BUAHAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 1 BUAHAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 1 BUAHAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 1 BUAHAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 1 BUAHAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 1 BUAHAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 1 BUKIAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 1 BUKIAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 1 BUKIAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 1 BUKIAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 1 BUKIAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 1 BUKIAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 1 BUKIAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 1 BUKIAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 1 BUKIAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 1 BUKIAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 1 BUKIAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 1 BUKIAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 1 BUKIAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 1 KELUSA
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 1 KELUSA
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 1 KELUSA
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 1 KELUSA
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 1 KELUSA
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 1 KELUSA
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 1 KELUSA
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 1 KELUSA
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 1 KELUSA
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 1 KERTA
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 1 KERTA
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 1 KERTA
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 1 KERTA
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 1 KERTA
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 1 KERTA
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 1 KERTA
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 1 KERTA
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 1 KERTA
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 1 KERTA
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 1 KERTA
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 1 KERTA
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 1 MELINGGIH
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 1 MELINGGIH
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 1 MELINGGIH
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 1 MELINGGIH
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 1 MELINGGIH
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 1 MELINGGIH
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 1 MELINGGIH
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 1 MELINGGIH
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 1 MELINGGIH
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 1 MELINGGIH
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 1 MELINGGIH KELOD
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 1 MELINGGIH KELOD
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 1 MELINGGIH KELOD
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 1 MELINGGIH KELOD
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 1 MELINGGIH KELOD
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 1 MELINGGIH KELOD
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 1 MELINGGIH KELOD
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 1 MELINGGIH KELOD
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 1 MELINGGIH KELOD
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 1 PUHU
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 1 PUHU
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 1 PUHU
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 1 PUHU
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 1 PUHU
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 1 PUHU
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 1 PUHU
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 1 PUHU
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 1 PUHU
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 2 BUAHAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 2 BUAHAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 2 BUAHAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 2 BUAHAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 2 BUAHAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 2 BUAHAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 2 BUAHAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 2 BUAHAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 2 BUAHAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 2 BUAHAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 2 BUAHAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 2 BUKIAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 2 BUKIAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 2 BUKIAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 2 BUKIAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 2 BUKIAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 2 BUKIAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 2 BUKIAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 2 BUKIAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 2 BUKIAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 2 BUKIAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 2 BUKIAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 2 BUKIAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 2 KELUSA
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 2 KELUSA
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 2 KELUSA
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 2 KELUSA
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 2 KELUSA
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 2 KELUSA
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 2 KELUSA
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 2 KELUSA
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 2 KELUSA
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 2 KELUSA
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 2 KERTA
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 2 KERTA
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 2 KERTA
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 2 KERTA
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 2 KERTA
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 2 KERTA
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 2 KERTA
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 2 KERTA
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 2 KERTA
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 2 KERTA
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 2 KERTA
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 2 MELINGGIH
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 2 MELINGGIH
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 2 MELINGGIH
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 2 MELINGGIH
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 2 MELINGGIH
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 2 MELINGGIH
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 2 MELINGGIH
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 2 MELINGGIH
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 2 MELINGGIH
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 2 MELINGGIH
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 2 MELINGGIH
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 2 MELINGGIH
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 2 MELINGGIH KELOD
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 2 MELINGGIH KELOD
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 2 MELINGGIH KELOD
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 2 MELINGGIH KELOD
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 2 MELINGGIH KELOD
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 2 MELINGGIH KELOD
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 2 MELINGGIH KELOD
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 2 MELINGGIH KELOD
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 2 MELINGGIH KELOD
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 2 PUHU
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 2 PUHU
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 2 PUHU
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 2 PUHU
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 2 PUHU
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 2 PUHU
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 2 PUHU
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 2 PUHU
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 2 PUHU
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 2 PUHU
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 3 BUAHAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 3 BUAHAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 3 BUAHAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 3 BUAHAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 3 BUAHAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 3 BUAHAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 3 BUAHAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 3 BUAHAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 3 BUAHAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 3 BUKIAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 3 BUKIAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 3 BUKIAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 3 BUKIAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 3 BUKIAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 3 BUKIAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 3 BUKIAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 3 BUKIAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 3 BUKIAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 3 BUKIAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 3 KELUSA
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 3 KELUSA
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 3 KELUSA
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 3 KELUSA
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 3 KELUSA
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 3 KELUSA
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 3 KELUSA
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 3 KELUSA
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 3 KELUSA
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 3 KELUSA
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 3 KERTA
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 3 KERTA
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 3 KERTA
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 3 KERTA
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 3 KERTA
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 3 KERTA
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 3 KERTA
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 3 KERTA
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 3 KERTA
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 3 KERTA
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 3 KERTA
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 3 KERTA
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 3 KERTA
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 3 KERTA
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 3 MELINGGIH
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 3 MELINGGIH
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 3 MELINGGIH
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 3 MELINGGIH
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 3 MELINGGIH
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 3 MELINGGIH
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 3 MELINGGIH
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 3 MELINGGIH
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 3 MELINGGIH
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 3 MELINGGIH
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 3 MELINGGIH
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 3 MELINGGIH KELOD
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 3 MELINGGIH KELOD
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 3 MELINGGIH KELOD
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 3 MELINGGIH KELOD
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 3 MELINGGIH KELOD
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 3 MELINGGIH KELOD
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 3 MELINGGIH KELOD
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 3 MELINGGIH KELOD
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 3 MELINGGIH KELOD
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 3 MELINGGIH KELOD
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 3 MELINGGIH KELOD
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 3 MELINGGIH KELOD
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 3 PUHU
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 3 PUHU
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 3 PUHU
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 3 PUHU
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 3 PUHU
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 3 PUHU
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 3 PUHU
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 3 PUHU
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 3 PUHU
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 3 PUHU
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 3 PUHU
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 3 PUHU
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 3 PUHU
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 3 PUHU
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 4 BUAHAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 4 BUAHAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 4 BUAHAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 4 BUAHAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 4 BUAHAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 4 BUAHAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 4 BUAHAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 4 BUAHAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 4 BUAHAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 4 BUAHAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 4 BUKIAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 4 BUKIAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 4 BUKIAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 4 BUKIAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 4 BUKIAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 4 BUKIAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 4 BUKIAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 4 BUKIAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 4 BUKIAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 4 BUKIAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 4 BUKIAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 4 BUKIAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 4 KELUSA
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 4 KELUSA
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 4 KELUSA
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 4 KELUSA
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 4 KELUSA
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 4 KELUSA
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 4 KELUSA
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 4 KELUSA
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 4 KERTA
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 4 KERTA
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 4 KERTA
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 4 KERTA
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 4 KERTA
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 4 KERTA
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 4 KERTA
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 4 KERTA
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 4 KERTA
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 4 KERTA
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 4 KERTA
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 4 KERTA
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 4 MELINGGIH
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 4 MELINGGIH
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 4 MELINGGIH
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 4 MELINGGIH
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 4 MELINGGIH
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 4 MELINGGIH
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 4 MELINGGIH
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 4 MELINGGIH
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 4 MELINGGIH
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 4 MELINGGIH
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 4 MELINGGIH
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 4 MELINGGIH
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 4 MELINGGIH KELOD
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 4 MELINGGIH KELOD
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 4 MELINGGIH KELOD
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 4 MELINGGIH KELOD
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 4 MELINGGIH KELOD
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 4 MELINGGIH KELOD
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 4 MELINGGIH KELOD
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 4 MELINGGIH KELOD
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 4 PUHU
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 4 PUHU
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 4 PUHU
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 4 PUHU
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 4 PUHU
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 4 PUHU
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 4 PUHU
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 4 PUHU
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 4 PUHU
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 4 PUHU
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 5 BUAHAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 5 BUAHAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 5 BUAHAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 5 BUAHAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 5 BUAHAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 5 BUAHAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 5 BUAHAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 5 BUAHAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 5 BUAHAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 5 BUAHAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 5 KELUSA
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 5 KELUSA
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 5 KELUSA
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 5 KELUSA
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 5 KELUSA
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 5 KELUSA
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 5 KELUSA
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 5 KELUSA
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 5 KELUSA
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 5 KELUSA
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 5 KELUSA
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 5 KELUSA
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 5 KERTA
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 5 KERTA
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 5 KERTA
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 5 KERTA
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 5 KERTA
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 5 KERTA
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 5 KERTA
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 5 KERTA
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 5 KERTA
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 5 KERTA
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 5 KERTA
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 5 KERTA
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 5 MELINGGIH
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 5 MELINGGIH
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 5 MELINGGIH
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 5 MELINGGIH
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 5 MELINGGIH
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 5 MELINGGIH
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 5 MELINGGIH
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 5 MELINGGIH
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 5 MELINGGIH
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 5 MELINGGIH
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 5 MELINGGIH
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 5 PUHU
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 5 PUHU
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 5 PUHU
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 5 PUHU
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 5 PUHU
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 5 PUHU
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 5 PUHU
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 5 PUHU
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 5 PUHU
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SD N 5 PUHU
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SMA N 1 PAYANGAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SMA N 1 PAYANGAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SMA N 1 PAYANGAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SMA N 1 PAYANGAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SMA N 1 PAYANGAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SMA N 1 PAYANGAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SMA N 1 PAYANGAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SMA N 1 PAYANGAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SMA N 1 PAYANGAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SMA N 1 PAYANGAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SMA N 1 PAYANGAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SMA N 1 PAYANGAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SMA N 1 PAYANGAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SMA N 1 PAYANGAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SMA N 1 PAYANGAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SMA N 1 PAYANGAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SMA N 1 PAYANGAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SMA N 1 PAYANGAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SMA N 1 PAYANGAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SMA N 1 PAYANGAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SMA N 1 PAYANGAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SMA N 1 PAYANGAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SMA N 1 PAYANGAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SMA N 1 PAYANGAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SMA N 1 PAYANGAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SMA N 1 PAYANGAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SMA N 1 PAYANGAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SMA N 1 PAYANGAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SMA N 1 PAYANGAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SMA N 1 PAYANGAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SMA N 1 PAYANGAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SMA N 1 PAYANGAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SMA N 1 PAYANGAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SMA N 1 PAYANGAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SMA N 1 PAYANGAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SMA N 1 PAYANGAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SMA N 1 PAYANGAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SMA N 1 PAYANGAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SMA N 1 PAYANGAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SMA N 1 PAYANGAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SMA N 1 PAYANGAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SMA N 1 PAYANGAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SMA N 1 PAYANGAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SMA N 1 PAYANGAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SMA N 1 PAYANGAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SMA N 1 PAYANGAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SMA N 1 PAYANGAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SMA N 1 PAYANGAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SMA N 1 PAYANGAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SMA N 1 PAYANGAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SMA N 1 PAYANGAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SMA N 1 PAYANGAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SMA N 1 PAYANGAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SMA N 1 PAYANGAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SMA N 1 PAYANGAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SMA N 1 PAYANGAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SMA N 1 PAYANGAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SMA N 1 PAYANGAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SMK PGRI PAYANGAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SMK PGRI PAYANGAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SMK PGRI PAYANGAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SMK PGRI PAYANGAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SMK PGRI PAYANGAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SMK PGRI PAYANGAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SMK PGRI PAYANGAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SMK PGRI PAYANGAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SMK PGRI PAYANGAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SMK PGRI PAYANGAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SMK PGRI PAYANGAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SMK PGRI PAYANGAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SMK PGRI PAYANGAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SMK PGRI PAYANGAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SMK PGRI PAYANGAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SMK PGRI PAYANGAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SMK PGRI PAYANGAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SMK PGRI PAYANGAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SMK PGRI PAYANGAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SMK PGRI PAYANGAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SMK PGRI PAYANGAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SMK PGRI PAYANGAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SMK PGRI PAYANGAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SMK PGRI PAYANGAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SMK PGRI PAYANGAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SMK PGRI PAYANGAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SMK PGRI PAYANGAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SMK PGRI PAYANGAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SMP N 1 PAYANGAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SMP N 1 PAYANGAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SMP N 1 PAYANGAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SMP N 1 PAYANGAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SMP N 1 PAYANGAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SMP N 1 PAYANGAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SMP N 1 PAYANGAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SMP N 1 PAYANGAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SMP N 1 PAYANGAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SMP N 1 PAYANGAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SMP N 1 PAYANGAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SMP N 1 PAYANGAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SMP N 1 PAYANGAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SMP N 1 PAYANGAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SMP N 1 PAYANGAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SMP N 1 PAYANGAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SMP N 1 PAYANGAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SMP N 1 PAYANGAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SMP N 1 PAYANGAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SMP N 1 PAYANGAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SMP N 1 PAYANGAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SMP N 1 PAYANGAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SMP N 1 PAYANGAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SMP N 1 PAYANGAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SMP N 1 PAYANGAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SMP N 1 PAYANGAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SMP N 1 PAYANGAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SMP N 1 PAYANGAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SMP N 1 PAYANGAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SMP N 1 PAYANGAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SMP N 1 PAYANGAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SMP N 1 PAYANGAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SMP N 1 PAYANGAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SMP N 1 PAYANGAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SMP N 1 PAYANGAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SMP N 1 PAYANGAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SMP N 1 PAYANGAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SMP N 1 PAYANGAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SMP N 1 PAYANGAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SMP N 1 PAYANGAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SMP N 1 PAYANGAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SMP N 1 PAYANGAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SMP N 1 PAYANGAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SMP N 1 PAYANGAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SMP N 1 PAYANGAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SMP N 1 PAYANGAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SMP N 1 PAYANGAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SMP N 1 PAYANGAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SMP N 1 PAYANGAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SMP N 1 PAYANGAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SMP N 1 PAYANGAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SMP N 1 PAYANGAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SMP N 1 PAYANGAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SMP N 1 PAYANGAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SMP N 1 PAYANGAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SMP N 1 PAYANGAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SMP N 1 PAYANGAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SMP N 1 PAYANGAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SMP N 1 PAYANGAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SMP N 1 PAYANGAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SMP N 1 PAYANGAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SMP N 1 PAYANGAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SMP N 1 PAYANGAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SMP N 1 PAYANGAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SMP N 1 PAYANGAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SMP N 1 PAYANGAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SMP N 1 PAYANGAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SMP N 1 PAYANGAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SMP N 1 PAYANGAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SMP N 1 PAYANGAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SMP N 2 PAYANGAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SMP N 2 PAYANGAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SMP N 2 PAYANGAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SMP N 2 PAYANGAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SMP N 2 PAYANGAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SMP N 2 PAYANGAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SMP N 2 PAYANGAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SMP N 2 PAYANGAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SMP N 2 PAYANGAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SMP N 2 PAYANGAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SMP N 2 PAYANGAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SMP N 2 PAYANGAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SMP N 2 PAYANGAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SMP N 2 PAYANGAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SMP N 2 PAYANGAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SMP N 2 PAYANGAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SMP N 2 PAYANGAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SMP N 2 PAYANGAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SMP N 2 PAYANGAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SMP N 2 PAYANGAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SMP N 2 PAYANGAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SMP N 2 PAYANGAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SMP N 2 PAYANGAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SMP N 2 PAYANGAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SMP N 2 PAYANGAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SMP N 2 PAYANGAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SMP N 2 PAYANGAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SMP N 2 PAYANGAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SMP N 2 PAYANGAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SMP N 2 PAYANGAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SMP N 2 PAYANGAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SMP N 2 PAYANGAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SMP N 2 PAYANGAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SMP N 2 PAYANGAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SMP N 2 PAYANGAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SMP N 2 PAYANGAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SMP N 2 PAYANGAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SMP N 2 PAYANGAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SMP N 2 PAYANGAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SMP N 2 PAYANGAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SMP N 2 PAYANGAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SMP N 2 PAYANGAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SMP N 2 PAYANGAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SMP N 2 PAYANGAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SMP N 2 PAYANGAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SMP N 2 PAYANGAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SMP N 2 PAYANGAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SMP N 2 PAYANGAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SMP N 2 PAYANGAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SMP N 2 PAYANGAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SMP N 2 PAYANGAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SMP N 2 PAYANGAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SMP N 2 PAYANGAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SMP N 2 PAYANGAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SMP N 2 PAYANGAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SMP N 2 PAYANGAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SMP N 2 PAYANGAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SMP N 2 PAYANGAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SMP PGRI 2 PAYANGAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SMP PGRI 2 PAYANGAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SMP PGRI 2 PAYANGAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SMP PGRI 2 PAYANGAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SMP PGRI 2 PAYANGAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SMP PGRI 2 PAYANGAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SMP PGRI 2 PAYANGAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SMP PGRI 2 PAYANGAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SMP PGRI 2 PAYANGAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SMP PGRI 2 PAYANGAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SMP PGRI 8 PAYANGAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SMP PGRI 8 PAYANGAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SMP PGRI 8 PAYANGAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SMP PGRI 8 PAYANGAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SMP PGRI 8 PAYANGAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SMP PGRI 8 PAYANGAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SMP PGRI 8 PAYANGAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SMP PGRI 8 PAYANGAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SMP PGRI 8 PAYANGAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SMP PGRI 8 PAYANGAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SMP PGRI 8 PAYANGAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SMP PGRI 8 PAYANGAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SMP PGRI 8 PAYANGAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SMP PGRI 8 PAYANGAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SMP PGRI 8 PAYANGAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SMP PGRI 8 PAYANGAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  SMP PGRI 8 PAYANGAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  TK BHALANANDA KUMARA
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  TK CATUR WIDYA KUMARA SHANTI
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  TK CATUR WIDYA KUMARA SHANTI
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  TK CATUR WIDYA KUMARA SHANTI
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  TK CILI MEKAR
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  TK CILI MEKAR
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  TK KARTINI
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  TK KARTINI
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  TK KARTINI
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  TK KERTA KUMARA
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  TK KERTA KUMARA
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  TK KERTA KUMARA
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  TK MEKAR SARI
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  TK MEKAR SARI
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  TK MELATI
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  TK MELATI
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  TK MELATI
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  TK TIRTA KUMARA PAYANGAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  TK TIRTA KUMARA PAYANGAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  TK TIRTA KUMARA PAYANGAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  TK TIRTA KUMARA PAYANGAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  TK WIDYA KUMARA
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  TK WIDYA KUMARA
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  TK WIDYA KUMARA
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  TK WIDYA KUMARA
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  UPT PENDIDIKAN KECAMATAN PAYANGAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  UPT PENDIDIKAN KECAMATAN PAYANGAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  UPT PENDIDIKAN KECAMATAN PAYANGAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  UPT PENDIDIKAN KECAMATAN PAYANGAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  UPT PENDIDIKAN KECAMATAN PAYANGAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  UPT PENDIDIKAN KECAMATAN PAYANGAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  UPT PENDIDIKAN KECAMATAN PAYANGAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  UPTD DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN PAYANGAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  UPTD DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN PAYANGAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  UPTD DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN PAYANGAN
KAB. GIANYAR  PAYANGAN  UPTD DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN PAYANGAN
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  PAUD EKA KUMARA JAYA
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  PAUD EKA KUMARA JAYA
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  PAUD KUMARA SANTI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  PAUD KUMARA SANTI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  PAUD KUMARA SANTI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  PAUD KUMARA SANTIKA
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  PAUD KUMARA SANTIKA
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  PAUD KUMARA SANTIKA
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  PAUD SARI MEKAR
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  PAUD SARI MEKAR
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  PAUD SARI MEKAR
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  PAUD SARI MEKAR
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  PAUD TUNAS TARUNA LAKSANA
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  PAUD TUNAS TARUNA LAKSANA
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  PAUD TUNAS TARUNA LAKSANA
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  PAUD WIDYA KEMENUH
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  PAUD WIDYA KEMENUH
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  PAUD WIDYA KEMENUH
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  PAUD WIDYA SUARA SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  PAUD WIDYA SUARA SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  PKBM WAHYU PUTRA
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  PKBM WAHYU PUTRA
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  PKBM WAHYU PUTRA
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  PKBM WAHYU PUTRA
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  PKBM WAHYU PUTRA
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  PKBM WAHYU PUTRA
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  PKBM WAHYU PUTRA
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  PKBM WAHYU PUTRA
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  PKBM WAHYU PUTRA
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  PKBM WAHYU PUTRA
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  PKBM WAHYU PUTRA
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  PKBM WAHYU PUTRA
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  PKBM WAHYU PUTRA
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  PKBM WAHYU PUTRA
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  PKBM WAHYU PUTRA
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  PKBM WAHYU PUTRA
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  PKBM WAHYU PUTRA
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  PKBM WAHYU PUTRA
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  PKBM WAHYU PUTRA
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD ANA PUTRA
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD ANA PUTRA
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD ANA PUTRA
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD ANA PUTRA
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD ANA PUTRA
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD ANA PUTRA
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD ANA PUTRA
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD ANA PUTRA
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD BARUNA
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD JAMBE AGUNG
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD JAMBE AGUNG
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD JAMBE AGUNG
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD JAMBE AGUNG
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD JAMBE AGUNG
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD JAMBE AGUNG
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD JAMBE AGUNG
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD JAMBE AGUNG
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD JAMBE AGUNG
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD JAMBE AGUNG
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD JAMBE AGUNG
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD JAMBE AGUNG
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD JAMBE AGUNG
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD JAMBE AGUNG
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD JAMBE AGUNG
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 1 BATUAN
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 1 BATUAN
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 1 BATUAN
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 1 BATUAN
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 1 BATUAN
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 1 BATUAN
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 1 BATUAN
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 1 BATUAN
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 1 BATUAN
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 1 BATUAN
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 1 BATUAN
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 1 BATUAN
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 1 BATUAN
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 1 BATUAN KALER
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 1 BATUAN KALER
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 1 BATUAN KALER
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 1 BATUAN KALER
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 1 BATUAN KALER
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 1 BATUAN KALER
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 1 BATUAN KALER
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 1 BATUAN KALER
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 1 BATUAN KALER
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 1 BATUAN KALER
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 1 BATUAN KALER
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 1 BATUBULAN
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 1 BATUBULAN
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 1 BATUBULAN
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 1 BATUBULAN
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 1 BATUBULAN
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 1 BATUBULAN
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 1 BATUBULAN
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 1 BATUBULAN
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 1 BATUBULAN
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 1 BATUBULAN
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 1 BATUBULAN KANGIN
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 1 BATUBULAN KANGIN
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 1 BATUBULAN KANGIN
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 1 BATUBULAN KANGIN
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 1 BATUBULAN KANGIN
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 1 BATUBULAN KANGIN
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 1 BATUBULAN KANGIN
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 1 BATUBULAN KANGIN
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 1 BATUBULAN KANGIN
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 1 BATUBULAN KANGIN
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 1 CELUK
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 1 CELUK
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 1 CELUK
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 1 CELUK
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 1 CELUK
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 1 CELUK
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 1 CELUK
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 1 CELUK
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 1 CELUK
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 1 CELUK
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 1 GUWANG
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 1 GUWANG
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 1 GUWANG
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 1 GUWANG
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 1 GUWANG
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 1 GUWANG
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 1 GUWANG
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 1 GUWANG
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 1 KEMENUH
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 1 KEMENUH
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 1 KEMENUH
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 1 KEMENUH
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 1 KEMENUH
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 1 KEMENUH
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 1 KEMENUH
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 1 KEMENUH
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 1 KEMENUH
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 1 KEMENUH
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 1 KEMENUH
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 1 KETEWEL
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 1 KETEWEL
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 1 KETEWEL
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 1 KETEWEL
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 1 KETEWEL
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 1 KETEWEL
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 1 KETEWEL
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 1 KETEWEL
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 1 KETEWEL
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 1 KETEWEL
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 1 KETEWEL
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 1 KETEWEL
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 1 KETEWEL
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 1 SINGAPADU
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 1 SINGAPADU
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 1 SINGAPADU
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 1 SINGAPADU
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 1 SINGAPADU
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 1 SINGAPADU
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 1 SINGAPADU
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 1 SINGAPADU
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 1 SINGAPADU
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 1 SINGAPADU
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 1 SINGAPADU
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 1 SINGAPADU
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 1 SINGAPADU
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 1 SINGAPADU
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 1 SINGAPADU
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 1 SINGAPADU
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 1 SINGAPADU
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 1 SINGAPADU
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 1 SINGAPADU KALER
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 1 SINGAPADU KALER
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 1 SINGAPADU KALER
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 1 SINGAPADU KALER
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 1 SINGAPADU KALER
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 1 SINGAPADU KALER
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 1 SINGAPADU KALER
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 1 SINGAPADU KALER
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 1 SINGAPADU KALER
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 1 SINGAPADU TENGAH
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 1 SINGAPADU TENGAH
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 1 SINGAPADU TENGAH
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 1 SINGAPADU TENGAH
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 1 SINGAPADU TENGAH
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 1 SINGAPADU TENGAH
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 1 SINGAPADU TENGAH
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 1 SINGAPADU TENGAH
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 1 SINGAPADU TENGAH
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 1 SINGAPADU TENGAH
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 1 SINGAPADU TENGAH
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 1 SINGAPADU TENGAH
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 2 BATUAN
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 2 BATUAN
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 2 BATUAN
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 2 BATUAN
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 2 BATUAN
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 2 BATUAN
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 2 BATUAN
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 2 BATUAN
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 2 BATUAN KALER
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 2 BATUAN KALER
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 2 BATUAN KALER
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 2 BATUAN KALER
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 2 BATUAN KALER
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 2 BATUAN KALER
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 2 BATUAN KALER
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 2 BATUAN KALER
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 2 BATUAN KALER
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 2 BATUAN KALER
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 2 BATUAN KALER
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 2 BATUAN KALER
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 2 BATUAN KALER
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 2 BATUBULAN
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 2 BATUBULAN
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 2 BATUBULAN
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 2 BATUBULAN
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 2 BATUBULAN
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 2 BATUBULAN
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 2 BATUBULAN
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 2 BATUBULAN
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 2 BATUBULAN
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 2 BATUBULAN
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 2 BATUBULAN
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 2 BATUBULAN
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 2 BATUBULAN
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 2 BATUBULAN
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 2 BATUBULAN
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 2 BATUBULAN
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 2 BATUBULAN
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 2 BATUBULAN
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 2 BATUBULAN
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 2 BATUBULAN
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 2 BATUBULAN
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 2 BATUBULAN
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 2 BATUBULAN
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 2 BATUBULAN
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 2 BATUBULAN
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 2 BATUBULAN
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 2 BATUBULAN
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 2 BATUBULAN KANGIN
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 2 BATUBULAN KANGIN
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 2 BATUBULAN KANGIN
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 2 BATUBULAN KANGIN
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 2 BATUBULAN KANGIN
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 2 BATUBULAN KANGIN
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 2 BATUBULAN KANGIN
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 2 BATUBULAN KANGIN
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 2 BATUBULAN KANGIN
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 2 BATUBULAN KANGIN
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 2 BATUBULAN KANGIN
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 2 CELUK
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 2 CELUK
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 2 CELUK
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 2 CELUK
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 2 CELUK
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 2 CELUK
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 2 CELUK
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 2 CELUK
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 2 CELUK
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 2 CELUK
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 2 GUWANG
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 2 GUWANG
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 2 GUWANG
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 2 GUWANG
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 2 GUWANG
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 2 GUWANG
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 2 GUWANG
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 2 GUWANG
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 2 GUWANG
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 2 GUWANG
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 2 GUWANG
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 2 KEMENUH
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 2 KEMENUH
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 2 KEMENUH
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 2 KEMENUH
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 2 KEMENUH
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 2 KEMENUH
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 2 KEMENUH
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 2 KEMENUH
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 2 KEMENUH
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 2 KEMENUH
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 2 KEMENUH
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 2 KEMENUH
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 2 KEMENUH
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 2 KETEWEL
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 2 KETEWEL
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 2 KETEWEL
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 2 KETEWEL
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 2 KETEWEL
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 2 KETEWEL
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 2 KETEWEL
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 2 KETEWEL
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 2 KETEWEL
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 2 KETEWEL
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 2 KETEWEL
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 2 SINGAPADU
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 2 SINGAPADU
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 2 SINGAPADU
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 2 SINGAPADU
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 2 SINGAPADU
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 2 SINGAPADU
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 2 SINGAPADU
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 2 SINGAPADU
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 2 SINGAPADU
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 2 SINGAPADU
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 2 SINGAPADU
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 2 SINGAPADU
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 2 SINGAPADU KALER
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 2 SINGAPADU KALER
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 2 SINGAPADU KALER
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 2 SINGAPADU KALER
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 2 SINGAPADU KALER
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 2 SINGAPADU KALER
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 2 SINGAPADU KALER
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 2 SINGAPADU KALER
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 2 SINGAPADU KALER
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 2 SINGAPADU KALER
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 2 SINGAPADU TENGAH
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 2 SINGAPADU TENGAH
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 2 SINGAPADU TENGAH
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 2 SINGAPADU TENGAH
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 2 SINGAPADU TENGAH
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 2 SINGAPADU TENGAH
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 2 SINGAPADU TENGAH
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 2 SINGAPADU TENGAH
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 2 SINGAPADU TENGAH
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 2 SINGAPADU TENGAH
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 2 SINGAPADU TENGAH
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 2 SINGAPADU TENGAH
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 2 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 2 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 2 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 2 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 2 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 2 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 2 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 2 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 2 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 2 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 2 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 2 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 2 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 2 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 2 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 3 BATUAN
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 3 BATUAN
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 3 BATUAN
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 3 BATUAN
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 3 BATUAN
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 3 BATUAN
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 3 BATUAN
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 3 BATUAN
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 3 BATUAN
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 3 BATUAN
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 3 BATUAN
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 3 BATUAN
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 3 BATUAN
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 3 BATUAN
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 3 BATUAN
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 3 BATUAN
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 3 BATUAN
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 3 BATUAN
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 3 BATUAN
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 3 BATUAN
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 3 BATUBULAN
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 3 BATUBULAN
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 3 BATUBULAN
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 3 BATUBULAN
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 3 BATUBULAN
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 3 BATUBULAN
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 3 BATUBULAN
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 3 BATUBULAN
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 3 BATUBULAN
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 3 BATUBULAN
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 3 BATUBULAN
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 3 BATUBULAN
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 3 BATUBULAN
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 3 BATUBULAN
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 3 BATUBULAN KANGIN
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 3 BATUBULAN KANGIN
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 3 BATUBULAN KANGIN
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 3 BATUBULAN KANGIN
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 3 BATUBULAN KANGIN
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 3 BATUBULAN KANGIN
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 3 BATUBULAN KANGIN
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 3 BATUBULAN KANGIN
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 3 BATUBULAN KANGIN
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 3 BATUBULAN KANGIN
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 3 BATUBULAN KANGIN
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 3 BATUBULAN KANGIN
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 3 BATUBULAN KANGIN
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 3 CELUK
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 3 CELUK
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 3 CELUK
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 3 CELUK
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 3 CELUK
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 3 CELUK
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 3 CELUK
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 3 CELUK
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 3 CELUK
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 3 CELUK
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 3 CELUK
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 3 CELUK
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 3 CELUK
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 3 GUWANG
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 3 GUWANG
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 3 GUWANG
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 3 GUWANG
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 3 GUWANG
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 3 GUWANG
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 3 GUWANG
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 3 GUWANG
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 3 KEMENUH
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 3 KEMENUH
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 3 KEMENUH
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 3 KEMENUH
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 3 KEMENUH
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 3 KEMENUH
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 3 KEMENUH
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 3 KEMENUH
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 3 KEMENUH
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 3 KETEWEL
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 3 KETEWEL
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 3 KETEWEL
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 3 KETEWEL
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 3 KETEWEL
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 3 KETEWEL
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 3 KETEWEL
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 3 KETEWEL
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 3 KETEWEL
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 3 SINGAPADU
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 3 SINGAPADU
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 3 SINGAPADU
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 3 SINGAPADU
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 3 SINGAPADU
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 3 SINGAPADU
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 3 SINGAPADU
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 3 SINGAPADU
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 3 SINGAPADU
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 3 SINGAPADU
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 3 SINGAPADU
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 3 SINGAPADU
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 3 SINGAPADU
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 3 SINGAPADU
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 3 SINGAPADU KALER
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 3 SINGAPADU KALER
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 3 SINGAPADU KALER
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 3 SINGAPADU KALER
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 3 SINGAPADU KALER
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 3 SINGAPADU KALER
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 3 SINGAPADU KALER
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 3 SINGAPADU TENGAH
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 3 SINGAPADU TENGAH
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 3 SINGAPADU TENGAH
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 3 SINGAPADU TENGAH
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 3 SINGAPADU TENGAH
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 3 SINGAPADU TENGAH
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 3 SINGAPADU TENGAH
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 3 SINGAPADU TENGAH
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 3 SINGAPADU TENGAH
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 3 SINGAPADU TENGAH
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 3 SINGAPADU TENGAH
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 3 SINGAPADU TENGAH
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 3 SINGAPADU TENGAH
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 3 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 3 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 3 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 3 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 3 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 3 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 3 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 3 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 3 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 3 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 3 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 3 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 3 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 3 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 3 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 3 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 3 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 3 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 3 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 3 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 4 BATUAN
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 4 BATUAN
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 4 BATUAN
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 4 BATUAN
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 4 BATUAN
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 4 BATUAN
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 4 BATUAN
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 4 BATUAN
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 4 BATUAN
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 4 BATUAN
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 4 BATUAN
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 4 BATUAN
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 4 BATUAN
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 4 GUWANG
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 4 GUWANG
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 4 GUWANG
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 4 GUWANG
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 4 GUWANG
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 4 GUWANG
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 4 GUWANG
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 4 GUWANG
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 4 GUWANG
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 4 GUWANG
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 4 GUWANG
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 4 GUWANG
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 4 KEMENUH
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 4 KEMENUH
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 4 KEMENUH
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 4 KEMENUH
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 4 KEMENUH
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 4 KEMENUH
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 4 KEMENUH
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 4 KEMENUH
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 4 KEMENUH
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 4 KETEWEL
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 4 KETEWEL
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 4 KETEWEL
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 4 KETEWEL
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 4 KETEWEL
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 4 KETEWEL
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 4 KETEWEL
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 4 KETEWEL
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 4 KETEWEL
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 4 KETEWEL
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 4 KETEWEL
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 4 KETEWEL
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 4 SINGAPADU KALER
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 4 SINGAPADU KALER
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 4 SINGAPADU KALER
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 4 SINGAPADU KALER
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 4 SINGAPADU KALER
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 4 SINGAPADU KALER
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 4 SINGAPADU KALER
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 4 SINGAPADU KALER
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 4 SINGAPADU KALER
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 4 SINGAPADU KALER
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 4 SINGAPADU KALER
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 4 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 4 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 4 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 4 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 4 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 4 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 4 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 4 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 4 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 4 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 4 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 4 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 4 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 5 BATUAN
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 5 BATUAN
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 5 BATUAN
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 5 BATUAN
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 5 BATUAN
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 5 BATUAN
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 5 BATUAN
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 5 BATUAN
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 5 BATUAN
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 5 BATUBULAN
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 5 BATUBULAN
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 5 BATUBULAN
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 5 BATUBULAN
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 5 BATUBULAN
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 5 BATUBULAN
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 5 BATUBULAN
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 5 BATUBULAN
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 5 BATUBULAN
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 5 BATUBULAN
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 5 BATUBULAN
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 5 BATUBULAN
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 5 KEMENUH
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 5 KEMENUH
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 5 KEMENUH
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 5 KEMENUH
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 5 KEMENUH
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 5 KEMENUH
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 5 KEMENUH
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 5 KEMENUH
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 5 KEMENUH
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 5 KETEWEL
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 5 KETEWEL
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 5 KETEWEL
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 5 KETEWEL
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 5 KETEWEL
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 5 KETEWEL
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 5 KETEWEL
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 5 KETEWEL
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 5 KETEWEL
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 5 KETEWEL
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 5 SINGAPADU KALER
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 5 SINGAPADU KALER
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 5 SINGAPADU KALER
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 5 SINGAPADU KALER
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 5 SINGAPADU KALER
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 5 SINGAPADU KALER
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 5 SINGAPADU KALER
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 5 SINGAPADU KALER
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 5 SINGAPADU KALER
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 5 SINGAPADU KALER
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 5 SINGAPADU KALER
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 5 SINGAPADU KALER
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 5 SINGAPADU KALER
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 5 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 5 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 5 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 5 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 5 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 5 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 5 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 5 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 5 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 5 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 5 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 5 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 6 BATUBULAN
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 6 BATUBULAN
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 6 BATUBULAN
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 6 BATUBULAN
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 6 BATUBULAN
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 6 BATUBULAN
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 6 BATUBULAN
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 6 BATUBULAN
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 6 BATUBULAN
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 6 BATUBULAN
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 6 BATUBULAN
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 6 BATUBULAN
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 6 BATUBULAN
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 6 KEMENUH
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 6 KEMENUH
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 6 KEMENUH
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 6 KEMENUH
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 6 KEMENUH
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 6 KEMENUH
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 6 KEMENUH
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 6 KEMENUH
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 6 KEMENUH
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 6 KETEWEL
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 6 KETEWEL
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 6 KETEWEL
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 6 KETEWEL
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 6 KETEWEL
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 6 KETEWEL
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 6 KETEWEL
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 6 KETEWEL
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 6 KETEWEL
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 6 KETEWEL
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 6 KETEWEL
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 6 KETEWEL
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 6 KETEWEL
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 6 KETEWEL
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 6 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 6 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 6 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 6 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 6 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 6 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 6 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 6 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 6 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 6 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 7 BATUBULAN
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 7 BATUBULAN
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 7 BATUBULAN
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 7 BATUBULAN
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 7 BATUBULAN
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 7 BATUBULAN
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 7 BATUBULAN
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 7 BATUBULAN
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 7 BATUBULAN
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 7 BATUBULAN
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 7 BATUBULAN
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 7 BATUBULAN
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 7 BATUBULAN
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 7 BATUBULAN
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 7 KEMENUH
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 7 KEMENUH
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 7 KEMENUH
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 7 KEMENUH
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 7 KEMENUH
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 7 KEMENUH
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 7 KEMENUH
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 7 KEMENUH
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 7 KEMENUH
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 7 KEMENUH
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 7 KEMENUH
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 7 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 7 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 7 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 7 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 7 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 7 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 7 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 7 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 7 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SD N 7 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMA N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMA N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMA N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMA N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMA N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMA N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMA N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMA N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMA N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMA N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMA N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMA N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMA N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMA N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMA N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMA N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMA N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMA N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMA N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMA N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMA N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMA N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMA N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMA N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMA N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMA N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMA N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMA N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMA N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMA N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMA N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMA N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMA N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMA N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMA N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMA N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMA N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMA N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMA N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMA N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMA N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMA N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMA N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMA N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMA N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMA N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMA N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMA N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMA N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMA N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMA N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMA N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMA N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMA N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMA N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMA N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMA N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMA N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMA N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMA N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMA N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMA N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMA N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMA N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMA N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMA N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMA N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMA N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMA N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMA N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMA N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMA N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMA N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMA N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMA N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMA N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMA N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMA N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMA N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMA N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMA N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMA N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMA N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMA N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMA N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMA N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMA N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMA N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMA N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMA N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMA N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMA N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMA N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMA SARASWATI SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMA SARASWATI SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMA SARASWATI SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMA SARASWATI SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMA SARASWATI SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMA SARASWATI SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMA SARASWATI SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMA SARASWATI SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMA SARASWATI SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMA SARASWATI SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMA SARASWATI SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMA SILA CHANDRA BATUBULAN
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMA SILA CHANDRA BATUBULAN
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMA SILA CHANDRA BATUBULAN
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMA SILA CHANDRA BATUBULAN
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMA SILA CHANDRA BATUBULAN
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMA SILA CHANDRA BATUBULAN
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMA SILA CHANDRA BATUBULAN
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMA SILA CHANDRA BATUBULAN
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMA SILA CHANDRA BATUBULAN
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMA SILA CHANDRA BATUBULAN
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMA SILA CHANDRA BATUBULAN
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMA SILA CHANDRA BATUBULAN
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMA SILA CHANDRA BATUBULAN
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMA SILA CHANDRA BATUBULAN
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMA SILA CHANDRA BATUBULAN
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMA SILA CHANDRA BATUBULAN
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMA SILA CHANDRA BATUBULAN
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMA SILA CHANDRA BATUBULAN
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMA SILA CHANDRA BATUBULAN
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMA SILA CHANDRA BATUBULAN
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMA SILA CHANDRA BATUBULAN
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMA SILA CHANDRA BATUBULAN
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMA SILA CHANDRA BATUBULAN
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMA SILA CHANDRA BATUBULAN
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMA SILA CHANDRA BATUBULAN
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMA SILA CHANDRA BATUBULAN
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMA SILA CHANDRA BATUBULAN
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 2 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 2 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 2 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 2 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 2 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 2 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 2 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 2 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 2 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 2 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 2 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 2 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 2 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 2 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 2 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 2 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 2 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 2 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 2 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 2 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 2 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 2 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 2 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 2 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 2 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 2 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 2 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 2 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 2 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 2 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 2 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 2 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 2 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 2 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 2 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 2 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 2 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 2 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 2 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 2 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 2 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 2 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 2 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 2 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 2 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 2 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 2 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 2 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 2 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 2 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 2 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 2 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 2 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 2 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 2 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 2 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 2 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 2 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 2 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 2 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 2 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 2 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 2 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 2 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 2 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 2 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 2 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 2 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 2 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 2 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 2 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 2 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 2 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 2 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 2 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 2 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 2 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 2 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 2 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 2 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 2 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 2 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 2 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 2 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 2 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 2 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 2 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 2 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 2 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 2 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 2 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 2 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 2 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 2 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 2 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 2 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 2 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 2 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 2 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 2 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 2 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 2 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 2 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 2 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 3 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 3 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 3 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 3 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 3 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 3 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 3 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 3 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 3 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 3 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 3 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 3 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 3 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 3 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 3 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 3 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 3 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 3 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 3 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 3 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 3 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 3 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 3 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 3 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 3 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 3 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 3 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 3 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 3 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 3 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 3 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 3 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 3 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 3 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 3 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 3 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 3 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 3 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 3 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 3 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 3 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 3 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 3 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 3 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 3 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 3 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 3 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 3 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 3 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 3 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 3 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 3 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 3 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 3 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 3 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 3 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 3 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 3 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 3 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 3 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 3 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 3 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 3 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 3 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 3 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 3 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 3 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 3 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 3 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 3 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 3 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 3 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 3 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 3 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 3 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 3 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 3 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 3 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 3 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 3 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 3 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 3 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 3 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 3 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 3 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 3 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 3 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 3 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 3 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 3 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 3 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 3 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 3 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 3 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 3 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 3 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 3 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 3 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 3 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK N 3 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK SARASWATI SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK SARASWATI SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK SARASWATI SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK SARASWATI SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK SARASWATI SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK SARASWATI SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK SARASWATI SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK SARASWATI SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK SARASWATI SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK SARASWATI SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK SARASWATI SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK SARASWATI SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK SARASWATI SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK SINGAMANDAWA
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK SINGAMANDAWA
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK SINGAMANDAWA
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK SINGAMANDAWA
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK SINGAMANDAWA
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMK SINGAMANDAWA
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP DHARMA PUTRA
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP DHARMA PUTRA
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP DHARMA PUTRA
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP DHARMA PUTRA
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP DHARMA PUTRA
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP DHARMA PUTRA
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP DHARMA PUTRA
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP DHARMA SENTANA
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP DHARMA SENTANA
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP DHARMA SENTANA
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP DHARMA SENTANA
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP DHARMA SENTANA
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP DHARMA SENTANA
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP DHARMA SENTANA
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP DHARMA SENTANA
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP DHARMA SENTANA
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP DHARMA SENTANA
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP DHARMA SENTANA
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP DHARMA SENTANA
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP DHARMA SENTANA
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP DHARMA SENTANA
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP DHARMA SENTANA
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP DHARMA SENTANA
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP DHARMA SENTANA
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP DHARMA SENTANA
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP DHARMA SENTANA
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP DHARMA SENTANA
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP DHARMA SENTANA
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP DHARMA SENTANA
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP DHARMA SENTANA
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP N 1 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP N 2 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP N 2 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP N 2 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP N 2 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP N 2 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP N 2 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP N 2 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP N 2 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP N 2 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP N 2 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP N 2 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP N 2 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP N 2 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP N 2 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP N 2 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP N 2 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP N 2 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP N 2 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP N 2 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP N 2 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP N 2 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP N 2 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP N 2 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP N 2 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP N 2 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP N 2 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP N 2 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP N 2 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP N 2 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP N 2 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP N 2 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP N 2 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP N 2 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP N 2 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP N 2 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP N 2 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP N 2 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP N 2 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP N 2 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP N 2 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP N 2 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP N 2 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP N 2 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP N 2 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP N 2 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP N 2 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP N 2 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP N 2 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP N 2 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP N 2 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP N 2 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP N 2 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP N 2 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP N 2 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP N 2 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP N 2 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP N 2 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP N 2 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP N 2 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP N 2 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP N 2 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP N 2 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP N 2 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP N 2 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP N 2 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP N 2 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP N 2 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP N 2 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP N 2 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP N 2 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP N 2 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP N 2 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP N 2 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP N 2 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP N 2 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP N 2 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP N 2 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP N 2 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP N 2 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP N 2 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP N 2 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP N 2 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP N 2 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP N 2 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP N 2 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP N 2 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP N 2 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP N 2 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP N 3 SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP PGRI 7 GUWANG
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP PGRI 7 GUWANG
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP PGRI 7 GUWANG
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP PGRI 7 GUWANG
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP PGRI 7 GUWANG
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP PGRI 7 GUWANG
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP PGRI 7 GUWANG
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP PGRI 7 GUWANG
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP PGRI 7 GUWANG
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP PGRI 7 GUWANG
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP PGRI 7 GUWANG
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP PGRI 7 GUWANG
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP PGRI 7 GUWANG
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP PGRI 7 GUWANG
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP PGRI 7 GUWANG
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP PGRI 7 GUWANG
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP PGRI 7 GUWANG
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP PGRI 7 GUWANG
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP PGRI 7 GUWANG
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP PGRI 7 GUWANG
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP PGRI 7 GUWANG
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP PGRI 7 GUWANG
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP PGRI 7 GUWANG
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP PGRI 7 GUWANG
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP PGRI 7 GUWANG
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP PGRI 7 GUWANG
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP PGRI 7 GUWANG
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP PGRI 7 GUWANG
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP PGRI 7 GUWANG
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP PGRI 7 GUWANG
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP PGRI 7 GUWANG
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP PGRI 7 GUWANG
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP PGRI 7 GUWANG
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP PGRI 7 GUWANG
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP SARASWATI SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP SARASWATI SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP SARASWATI SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP SARASWATI SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP SARASWATI SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP SARASWATI SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP SARASWATI SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP SARASWATI SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP SARASWATI SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP SARASWATI SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP SARASWATI SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP SARASWATI SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP SARASWATI SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP SARASWATI SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP SARASWATI SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP SARASWATI SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP SARASWATI SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP SARASWATI SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP SARASWATI SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP SILA CHANDRA
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP SILA CHANDRA
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP SILA CHANDRA
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP SILA CHANDRA
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP SILA CHANDRA
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP SILA CHANDRA
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP SILA CHANDRA
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP SILA CHANDRA
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP SILA CHANDRA
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP SILA CHANDRA
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP SILA CHANDRA
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP SILA CHANDRA
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP SILA CHANDRA
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP SILA CHANDRA
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP SILA CHANDRA
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP SILA CHANDRA
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP SILA CHANDRA
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP SILA CHANDRA
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP SILA CHANDRA
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP SILA CHANDRA
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP SILA CHANDRA
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP SILA CHANDRA
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP SILA CHANDRA
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP SILA CHANDRA
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP SILA CHANDRA
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP SILA CHANDRA
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP SILA CHANDRA
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP SILA CHANDRA
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP SILA CHANDRA
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP SILA CHANDRA
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP SILA CHANDRA
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP SILA CHANDRA
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP SILA CHANDRA
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP SILA CHANDRA
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP SILA CHANDRA
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP SILA CHANDRA
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP SILA CHANDRA
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP SILA CHANDRA
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP SILA CHANDRA
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP SILA CHANDRA
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP SILA CHANDRA
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP SILA CHANDRA
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP SILA CHANDRA
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP SILA CHANDRA
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP SILA CHANDRA
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP SILA CHANDRA
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP SILA CHANDRA
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP SILA CHANDRA
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP SILA CHANDRA
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP WIDYA SUARA
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP WIDYA SUARA
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP WIDYA SUARA
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP WIDYA SUARA
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP WIDYA SUARA
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP WIDYA SUARA
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP WIDYA SUARA
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP WIDYA SUARA
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP WIDYA SUARA
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP WIDYA SUARA
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP WIDYA SUARA
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP WIDYA SUARA
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP WIDYA SUARA
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP WIDYA SUARA
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP WIDYA SUARA
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP WIDYA SUARA
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP WIDYA SUARA
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP WIDYA SUARA
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  SMP WIDYA SUARA
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  TK AMURWA WIDYA
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  TK AMURWA WIDYA
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  TK AMURWA WIDYA
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  TK AMURWA WIDYA
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  TK ANA KUMARA
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  TK ANA KUMARA
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  TK ANA KUMARA
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  TK ANA KUMARA
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  TK ANA KUMARA
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  TK ANA KUMARA
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  TK ANA KUMARA
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  TK ANA KUMARA
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  TK ANA KUMARA
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  TK ANA KUMARA
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  TK ANA KUMARA
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  TK ANA KUMARA
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  TK ANA KUMARA
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  TK BAKTI 1 CHANDRA ASRI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  TK BAKTI 1 CHANDRA ASRI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  TK BULAN
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  TK BULAN
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  TK BULAN
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  TK BULAN
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  TK CAMUSCAYA KUMARA WERDI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  TK CAMUSCAYA KUMARA WERDI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  TK CAMUSCAYA KUMARA WERDI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  TK CAMUSCAYA KUMARA WERDI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  TK CAMUSCAYA KUMARA WERDI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  TK CANDRA KUMARA
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  TK CANDRA KUMARA
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  TK CANDRA KUMARA
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  TK CANDRA KUMARA
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  TK CANDRA KUMARA
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  TK CANDRA KUMARA
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  TK CANDRA KUMARA
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  TK CANDRA KUMARA
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  TK CANDRA KUMARA
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  TK CANDRA KUMARA
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  TK CANDRA KUMARA
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  TK CANDRA KUMARA
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  TK CANDRA KUMARA
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  TK CANDRA KUMARA
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  TK CATUR KUMARA SANTI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  TK CATUR KUMARA SANTI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  TK CATUR KUMARA SANTI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  TK DARMA PUTRA
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  TK DARMA PUTRA
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  TK DARMA PUTRA
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  TK DARMA PUTRA
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  TK DARMA PUTRA
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  TK DARMA PUTRA
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  TK DHARMA SENTANA
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  TK DHARMA SENTANA
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  TK DHARMA SENTANA
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  TK DHARMA SENTANA
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  TK JAMBE KUMARA
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  TK JAMBE KUMARA
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  TK JAMBE KUMARA
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  TK JAMBE KUMARA
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  TK JAMBE KUMARA
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  TK JAMBE KUMARA
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  TK JAMBE KUMARA
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  TK JAMBE KUMARA
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  TK JAMBE KUMARA
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  TK JAMBE KUMARA
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  TK JAMBE KUMARA
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  TK KUMARA CHANRA ASRI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  TK KUMARA CHANRA ASRI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  TK KUMARA CHANRA ASRI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  TK KUMARA CHANRA ASRI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  TK KUMARA CHANRA ASRI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  TK KUMARA CHANRA ASRI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  TK KUMARA CHANRA ASRI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  TK KUMARA CHANRA ASRI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  TK KUMARA JAYA
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  TK KUMARA JAYA
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  TK KUMARA JAYA
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  TK KUMARA JAYA
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  TK KUMARA JAYA
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  TK KUMARA JAYA
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  TK KUMARA LILAWATI I
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  TK KUMARA LILAWATI I
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  TK KUMARA LILAWATI I
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  TK KUMARA LILAWATI I
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  TK KUMARA LILAWATI II SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  TK KUMARA LILAWATI II SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  TK KUMARA LILAWATI II SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  TK KUMARA LILAWATI II SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  TK KUMARA SANTHI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  TK KUMARA SANTHI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  TK KUMARA SANTHI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  TK KUMARA SANTHI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  TK KUMARA SANTHI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  TK KUMARA SANTHI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  TK MAHA WIDYA I BATUAN
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  TK MAHA WIDYA I BATUAN
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  TK MAHA WIDYA I BATUAN
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  TK MAHA WIDYA I BATUAN
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  TK MAHA WIDYA I BATUAN
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  TK MAHA WIDYA I BATUAN
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  TK MAHA WIDYA II BATUAN
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  TK MAHA WIDYA II BATUAN
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  TK MAHA WIDYA II BATUAN
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  TK MAHA WIDYA II BATUAN
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  TK MAHA WIDYA III BATUAN
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  TK MAHA WIDYA III BATUAN
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  TK MAHA WIDYA III BATUAN
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  TK MAHA WIDYA III BATUAN
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  TK SARASWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  TK SARASWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  TK SARASWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  TK SARASWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  TK SARASWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  TK SARASWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  TK SARASWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  TK SARASWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  TK SARI MEKAR
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  TK SARI MEKAR
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  TK SARI MEKAR
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  TK SARI MEKAR
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  TK SARI MEKAR
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  TK SEKAR KEMBANG
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  TK SEKAR KEMBANG
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  TK SEKAR KEMBANG
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  TK SEKAR KEMBANG
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  TK SILA CANDRA I BATUBULAN
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  TK SILA CANDRA I BATUBULAN
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  TK SILA CANDRA I BATUBULAN
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  TK SILA CANDRA I BATUBULAN
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  TK SILA CANDRA I BATUBULAN
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  TK SILA CANDRA I BATUBULAN
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  TK SILA CANDRA I BATUBULAN
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  TK SILA CANDRA I BATUBULAN
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  TK SILA CANDRA II BATUBULAN
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  TK SILA CANDRA II BATUBULAN
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  TK SILA CANDRA III BATUBULAN
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  TK SILA CANDRA III BATUBULAN
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  TK SILA CANDRA III BATUBULAN
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  TK SILA CANDRA III BATUBULAN
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  TK SILA CANDRA III BATUBULAN
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  TK SILA CANDRA III BATUBULAN
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  TK TUNAS SHANTIKA
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  TK TUNAS SHANTIKA
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  TK TUNAS SHANTIKA
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  TK TUNAS SHANTIKA
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  TK WERDI SILA KUMARA
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  TK WERDI SILA KUMARA
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  TK WERDI SILA KUMARA
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  TK WERDI SILA KUMARA
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  TK WERDI SILA KUMARA
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  TK WERDI SILA KUMARA
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  TK WERDI SILA KUMARA
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  TK WIDYA KUMARA
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  TK WIDYA KUMARA
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  TK WIDYA KUMARA
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  TK WIDYA KUMARA
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  TK WIDYA KUMARA
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  TK WIRYA KUMARA
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  TK WIRYA KUMARA
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  TK WIRYA KUMARA
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  TK WIRYA KUMARA
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  TK WIRYA KUMARA
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  TK WIRYA KUMARA
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  TK WIRYA KUMARA
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  TK WIRYA KUMARA
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  TK WIRYA KUMARA
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  TK WIRYA KUMARA
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  TK WIRYA KUMARA
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  TK WISNU KUMARA
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  TK WISNU KUMARA
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  TK WISNU KUMARA
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  TK WISNU KUMARA
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  TK WISNU KUMARA
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  TK WISNU KUMARA
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  TK WISNU KUMARA
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  TK-SD SATU ATAP NEGERI 2
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  TK-SD SATU ATAP NEGERI 2
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  TK-SD SATU ATAP NEGERI 2
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  UPT PENDIDIKAN KECAMATAN SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  UPT PENDIDIKAN KECAMATAN SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  UPT PENDIDIKAN KECAMATAN SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  UPT PENDIDIKAN KECAMATAN SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  UPT PENDIDIKAN KECAMATAN SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  UPT PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  UPT PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  UPT PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  UPT PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  UPT PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  UPT PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  UPT PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  UPT SKB SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  UPT SKB SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  UPT SKB SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI  UPT SKB SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI    UPT SKB SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI    UPT SKB SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI    UPT SKB SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI    UPT SKB SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI    UPT SKB SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI    UPT SKB SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI    UPT SKB SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI    UPT SKB SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI    UPT SKB SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI    UPT SKB SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI    UPT SKB SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI    UPT SKB SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI    UPT SKB SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI    UPT SKB SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI    UPT SKB SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI    UPT SKB SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI    UPT SKB SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI    UPT SKB SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI    UPT SKB SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI    UPT SKB SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI    UPT SKB SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI    UPT SKB SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI    UPTD DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI    UPTD DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI    UPTD DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI    UPTD DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI    UPTD DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI    UPTD SKB SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI    UPTD SKB SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI    UPTD SKB SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI    UPTD SKB SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI    UPTD SKB SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI    UPTD SKB SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI    UPTD SKB SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI    UPTD SKB SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI    UPTD SKB SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI    UPTD SKB SUKAWATI
KAB. GIANYAR  SUKAWATI    UPTD SKB SUKAWATI
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 1 MANUKAYA
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 1 MANUKAYA
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 1 MANUKAYA
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 1 MANUKAYA
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 1 MANUKAYA
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 1 MANUKAYA
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 1 MANUKAYA
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 1 MANUKAYA
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 1 MANUKAYA
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 1 MANUKAYA
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 1 MANUKAYA
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 1 PEJENG
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 1 PEJENG
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 1 PEJENG
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 1 PEJENG
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 1 PEJENG
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 1 PEJENG
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 1 PEJENG
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 1 PEJENG
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 1 PEJENG
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 1 PEJENG
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 1 PEJENG
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 1 PEJENG
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 1 PEJENG
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 1 PEJENG
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 1 PEJENG
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 1 PEJENG
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 1 PEJENG
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 1 PEJENG
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 1 PEJENG
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 1 PEJENG
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 1 PEJENG
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 1 PEJENG
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 1 PEJENG KAJA
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 1 PEJENG KAJA
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 1 PEJENG KAJA
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 1 PEJENG KAJA
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 1 PEJENG KAJA
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 1 PEJENG KAJA
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 1 PEJENG KAJA
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 1 PEJENG KAJA
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 1 PEJENG KAJA
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 1 PEJENG KAJA
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 1 PEJENG KAJA
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 1 PEJENG KAJA
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 1 PEJENG KAJA
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 1 PEJENG KAJA
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 1 PEJENG KAJA
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 1 PEJENG KANGIN
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 1 PEJENG KANGIN
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 1 PEJENG KANGIN
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 1 PEJENG KANGIN
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 1 PEJENG KANGIN
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 1 PEJENG KANGIN
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 1 PEJENG KANGIN
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 1 PEJENG KANGIN
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 1 PEJENG KANGIN
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 1 PEJENG KAWAN
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 1 PEJENG KAWAN
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 1 PEJENG KAWAN
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 1 PEJENG KAWAN
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 1 PEJENG KAWAN
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 1 PEJENG KAWAN
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 1 PEJENG KAWAN
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 1 PEJENG KAWAN
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 1 PEJENG KAWAN
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 1 PEJENG KELOD
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 1 PEJENG KELOD
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 1 PEJENG KELOD
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 1 PEJENG KELOD
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 1 PEJENG KELOD
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 1 PEJENG KELOD
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 1 PEJENG KELOD
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 1 PEJENG KELOD
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 1 PEJENG KELOD
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 1 PEJENG KELOD
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 1 PEJENG KELOD
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 1 PEJENG KELOD
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 1 PEJENG KELOD
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 1 SANDING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 1 SANDING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 1 SANDING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 1 SANDING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 1 SANDING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 1 SANDING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 1 SANDING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 1 SANDING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 1 SANDING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 1 SANDING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 1 SANDING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 1 SANDING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 1 SANDING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 1 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 1 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 1 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 1 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 1 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 1 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 1 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 1 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 1 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 1 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 1 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 1 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 1 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 2 MANUKAYA
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 2 MANUKAYA
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 2 MANUKAYA
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 2 MANUKAYA
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 2 MANUKAYA
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 2 MANUKAYA
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 2 MANUKAYA
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 2 MANUKAYA
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 2 MANUKAYA
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 2 MANUKAYA
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 2 MANUKAYA
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 2 MANUKAYA
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 2 PEJENG
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 2 PEJENG
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 2 PEJENG
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 2 PEJENG
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 2 PEJENG
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 2 PEJENG
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 2 PEJENG
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 2 PEJENG
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 2 PEJENG
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 2 PEJENG
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 2 PEJENG
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 2 PEJENG KAJA
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 2 PEJENG KAJA
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 2 PEJENG KAJA
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 2 PEJENG KAJA
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 2 PEJENG KAJA
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 2 PEJENG KAJA
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 2 PEJENG KAJA
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 2 PEJENG KAJA
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 2 PEJENG KAJA
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 2 PEJENG KAJA
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 2 PEJENG KANGIN
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 2 PEJENG KANGIN
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 2 PEJENG KANGIN
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 2 PEJENG KANGIN
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 2 PEJENG KANGIN
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 2 PEJENG KANGIN
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 2 PEJENG KANGIN
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 2 PEJENG KANGIN
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 2 PEJENG KANGIN
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 2 PEJENG KANGIN
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 2 PEJENG KANGIN
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 2 PEJENG KANGIN
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 2 PEJENG KAWAN
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 2 PEJENG KAWAN
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 2 PEJENG KAWAN
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 2 PEJENG KAWAN
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 2 PEJENG KAWAN
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 2 PEJENG KAWAN
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 2 PEJENG KAWAN
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 2 PEJENG KAWAN
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 2 PEJENG KAWAN
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 2 PEJENG KAWAN
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 2 PEJENG KAWAN
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 2 PEJENG KELOD
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 2 PEJENG KELOD
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 2 PEJENG KELOD
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 2 PEJENG KELOD
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 2 PEJENG KELOD
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 2 PEJENG KELOD
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 2 PEJENG KELOD
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 2 PEJENG KELOD
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 2 PEJENG KELOD
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 2 PEJENG KELOD
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 2 PEJENG KELOD
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 2 PEJENG KELOD
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 2 SANDING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 2 SANDING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 2 SANDING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 2 SANDING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 2 SANDING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 2 SANDING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 2 SANDING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 2 SANDING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 2 SANDING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 2 SANDING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 2 SANDING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 2 SANDING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 2 SANDING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 2 SANDING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 2 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 2 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 2 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 2 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 2 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 2 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 2 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 2 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 2 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 3 MANUKAYA
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 3 MANUKAYA
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 3 MANUKAYA
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 3 MANUKAYA
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 3 MANUKAYA
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 3 MANUKAYA
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 3 MANUKAYA
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 3 MANUKAYA
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 3 MANUKAYA
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 3 MANUKAYA
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 3 MANUKAYA
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 3 MANUKAYA
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 3 PEJENG
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 3 PEJENG
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 3 PEJENG
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 3 PEJENG
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 3 PEJENG
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 3 PEJENG
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 3 PEJENG
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 3 PEJENG
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 3 PEJENG
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 3 PEJENG
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 3 PEJENG
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 3 PEJENG
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 3 PEJENG
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 3 PEJENG KAJA
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 3 PEJENG KAJA
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 3 PEJENG KAJA
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 3 PEJENG KAJA
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 3 PEJENG KAJA
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 3 PEJENG KAJA
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 3 PEJENG KAJA
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 3 PEJENG KAJA
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 3 PEJENG KAJA
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 3 PEJENG KANGIN
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 3 PEJENG KANGIN
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 3 PEJENG KANGIN
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 3 PEJENG KANGIN
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 3 PEJENG KANGIN
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 3 PEJENG KANGIN
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 3 PEJENG KANGIN
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 3 PEJENG KANGIN
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 3 PEJENG KANGIN
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 3 PEJENG KANGIN
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 3 PEJENG KANGIN
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 3 PEJENG KANGIN
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 3 PEJENG KAWAN
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 3 PEJENG KAWAN
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 3 PEJENG KAWAN
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 3 PEJENG KAWAN
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 3 PEJENG KAWAN
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 3 PEJENG KAWAN
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 3 PEJENG KAWAN
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 3 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 3 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 3 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 3 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 3 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 3 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 3 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 3 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 3 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 3 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 3 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 3 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 3 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 3 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 4 MANUKAYA
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 4 MANUKAYA
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 4 MANUKAYA
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 4 MANUKAYA
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 4 MANUKAYA
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 4 MANUKAYA
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 4 MANUKAYA
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 4 MANUKAYA
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 4 MANUKAYA
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 4 MANUKAYA
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 4 MANUKAYA
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 4 MANUKAYA
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 4 MANUKAYA
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 4 MANUKAYA
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 4 MANUKAYA
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 4 MANUKAYA
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 4 MANUKAYA
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 4 MANUKAYA
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 4 MANUKAYA
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 4 MANUKAYA
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 4 MANUKAYA
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 4 MANUKAYA
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 4 MANUKAYA
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 4 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 4 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 4 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 4 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 4 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 4 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 4 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 4 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 4 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 4 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 4 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 5 MANUKAYA
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 5 MANUKAYA
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 5 MANUKAYA
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 5 MANUKAYA
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 5 MANUKAYA
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 5 MANUKAYA
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 5 MANUKAYA
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 5 MANUKAYA
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 5 MANUKAYA
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 5 MANUKAYA
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 5 MANUKAYA
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 5 MANUKAYA
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 5 MANUKAYA
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 5 MANUKAYA
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 5 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 5 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 5 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 5 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 5 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 5 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 5 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 5 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 5 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 5 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 6 MANUKAYA
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 6 MANUKAYA
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 6 MANUKAYA
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 6 MANUKAYA
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 6 MANUKAYA
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 6 MANUKAYA
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 6 MANUKAYA
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 6 MANUKAYA
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 6 MANUKAYA
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 6 MANUKAYA
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 6 MANUKAYA
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 6 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 6 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 6 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 6 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 6 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 6 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 6 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 6 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 6 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 6 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 6 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 6 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 6 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 6 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 6 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 6 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 7 MANUKAYA
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 7 MANUKAYA
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 7 MANUKAYA
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 7 MANUKAYA
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 7 MANUKAYA
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 7 MANUKAYA
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 7 MANUKAYA
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 7 MANUKAYA
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 7 MANUKAYA
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 7 MANUKAYA
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 7 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 7 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 7 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 7 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 7 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 7 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 7 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 7 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SD N 7 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMA AMARAWATI TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMA AMARAWATI TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMA AMARAWATI TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMA AMARAWATI TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMA AMARAWATI TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMA AMARAWATI TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMA AMARAWATI TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMA AMARAWATI TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMA AMARAWATI TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMA AMARAWATI TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMA AMARAWATI TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMA AMARAWATI TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMA AMARAWATI TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMA AMARAWATI TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMA AMARAWATI TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMA AMARAWATI TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMA N 1 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMA N 1 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMA N 1 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMA N 1 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMA N 1 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMA N 1 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMA N 1 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMA N 1 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMA N 1 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMA N 1 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMA N 1 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMA N 1 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMA N 1 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMA N 1 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMA N 1 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMA N 1 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMA N 1 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMA N 1 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMA N 1 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMA N 1 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMA N 1 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMA N 1 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMA N 1 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMA N 1 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMA N 1 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMA N 1 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMA N 1 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMA N 1 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMA N 1 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMA N 1 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMA N 1 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMA N 1 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMA N 1 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMA N 1 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMA N 1 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMA N 1 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMA N 1 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMA N 1 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMA N 1 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMA N 1 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMA N 1 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMA N 1 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMA N 1 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMA N 1 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMA N 1 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMA N 1 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMA N 1 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMA N 1 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMA N 1 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMA N 1 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMA N 1 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMA N 1 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMA N 1 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMA N 1 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMA N 1 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMA N 1 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMA N 1 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMA N 1 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMA N 1 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMA N 1 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMA N 1 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMA N 1 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMA N 1 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMA N 1 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMA N 1 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMA SANTI YOGA PEJENG
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMA SANTI YOGA PEJENG
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMK N 1 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMK N 1 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMK N 1 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMK N 1 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMK N 1 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMK N 1 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMK N 1 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMK N 1 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMK N 1 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMK N 1 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMK N 1 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMK N 1 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMK N 1 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMK N 1 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMK N 1 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMK N 1 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMK N 1 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMK N 1 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMK N 1 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMK N 1 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMK N 1 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMK N 1 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMK N 1 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMK N 1 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMK N 1 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMK N 1 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMK N 1 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMK N 1 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMK N 1 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMK N 1 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMK N 1 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMK N 1 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMK N 1 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMK N 1 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMK N 1 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMK N 1 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMK N 1 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMK N 1 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMK N 1 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMK N 1 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMK N 1 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMK N 1 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMK N 1 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMK N 1 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMK N 1 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMK N 1 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMK N 1 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMK N 1 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMK N 1 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMK N 1 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMK N 1 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMK N 1 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMK N 1 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMK N 1 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMK N 1 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMK N 1 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMK N 1 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMK TRI SAKTI TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMK TRI SAKTI TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMK TRI SAKTI TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMP AMARAWATI TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMP AMARAWATI TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMP AMARAWATI TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMP AMARAWATI TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMP AMARAWATI TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMP AMARAWATI TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMP AMARAWATI TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMP AMARAWATI TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMP AMARAWATI TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMP AMARAWATI TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMP AMARAWATI TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMP AMARAWATI TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMP AMARAWATI TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMP AMARAWATI TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMP AMARAWATI TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMP AMARAWATI TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMP AMARAWATI TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMP AMARAWATI TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMP AMARAWATI TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMP AMARAWATI TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMP AMARAWATI TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMP AMARAWATI TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMP AMARAWATI TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMP AMARAWATI TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMP N 1 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMP N 1 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMP N 1 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMP N 1 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMP N 1 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMP N 1 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMP N 1 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMP N 1 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMP N 1 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMP N 1 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMP N 1 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMP N 1 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMP N 1 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMP N 1 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMP N 1 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMP N 1 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMP N 1 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMP N 1 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMP N 1 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMP N 1 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMP N 1 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMP N 1 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMP N 1 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMP N 1 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMP N 1 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMP N 1 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMP N 1 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMP N 1 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMP N 1 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMP N 1 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMP N 1 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMP N 1 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMP N 1 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMP N 1 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMP N 1 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMP N 1 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMP N 1 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMP N 1 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMP N 1 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMP N 1 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMP N 1 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMP N 1 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMP N 1 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMP N 1 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMP N 1 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMP N 1 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMP N 1 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMP N 1 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMP N 1 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMP N 1 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMP N 1 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMP N 1 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMP N 1 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMP N 1 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMP N 1 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMP N 1 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMP N 1 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMP N 1 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMP N 1 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMP N 1 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMP N 1 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMP N 1 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMP N 1 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMP N 1 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMP N 1 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMP N 1 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMP N 2 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMP N 2 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMP N 2 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMP N 2 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMP N 2 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMP N 2 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMP N 2 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMP N 2 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMP N 2 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMP N 2 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMP N 2 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMP N 2 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMP N 2 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMP N 2 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMP N 2 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMP N 2 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMP N 2 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMP N 2 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMP N 2 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMP N 2 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMP N 2 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMP N 2 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMP N 2 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMP N 2 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMP N 2 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMP N 2 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMP N 2 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMP N 2 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMP N 2 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMP N 2 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMP N 2 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMP N 2 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMP N 2 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMP N 2 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMP N 2 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMP N 2 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMP N 2 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMP N 2 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMP N 2 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMP N 2 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMP N 2 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMP N 2 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMP N 2 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMP N 2 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMP N 2 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMP N 2 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMP N 2 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMP N 2 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMP N 2 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMP N 2 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMP N 2 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMP N 2 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMP N 2 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMP N 3 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMP N 3 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMP N 3 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMP N 3 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMP N 3 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMP N 3 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMP N 3 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMP N 3 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMP N 3 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMP N 3 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMP N 3 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMP N 3 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMP N 3 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMP N 3 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMP N 3 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMP N 3 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMP N 3 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMP N 3 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMP N 3 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMP N 3 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMP N 3 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMP N 3 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMP N 3 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMP N 3 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMP N 3 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMP N 3 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMP N 3 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMP N 3 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMP N 3 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMP N 3 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMP N 3 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMP N 3 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMP N 3 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMP N 3 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMP N 3 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMP N 3 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMP N 3 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMP N 3 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMP N 3 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMP N 3 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMP N 3 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMP N 3 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMP N 3 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMP N 3 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMP N 3 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMP N 3 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMP N 3 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMP N 3 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMP N 3 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMP N 3 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMP N 3 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMP N 3 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMP N SATU ATAP 1 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMP N SATU ATAP 1 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMP N SATU ATAP 1 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMP N SATU ATAP 1 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMP N SATU ATAP 1 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMP N SATU ATAP 1 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMP N SATU ATAP 1 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMP N SATU ATAP 1 TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMP PGRI GIANYAR 5
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMP PGRI GIANYAR 5
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMP PGRI GIANYAR 5
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMP PGRI GIANYAR 5
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMP PGRI GIANYAR 5
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMP PGRI GIANYAR 5
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMP PGRI GIANYAR 5
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMP SANTI YOGA
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMP SANTI YOGA
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMP SANTI YOGA
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMP SANTI YOGA
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMP SANTI YOGA
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMP SANTI YOGA
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  SMP SANTI YOGA
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  TK DHARMA KERTI
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  TK DHARMA KERTI
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  TK DHARMA KERTI
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  TK DHARMA KERTI
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  TK DHARMA KERTI
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  TK DHARMA KERTI
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  TK KUMARA WIYATA
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  TK KUMARA WIYATA
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  TK KUMARA WIYATA
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  TK KUMARA WIYATA
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  TK LILA KUMARA
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  TK LILA KUMARA
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  TK LILA KUMARA
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  TK LILA KUMARA
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  TK PRAMA KERTI
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  TK PRAMA KERTI
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  TK PRAMA KERTI
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  TK PRAMA KERTI
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  TK PUTRA KUSUMA
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  TK PUTRA KUSUMA
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  TK PUTRA KUSUMA
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  TK PUTRA KUSUMA
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  TK PUTRA KUSUMA
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  TK PUTRA KUSUMA
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  TK PUTRA KUSUMA
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  TK RATNA KUMARA
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  TK RATNA KUMARA
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  TK RATNA KUMARA
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  TK RATNA KUMARA
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  TK RATNA KUMARA
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  TK SANDIE KRESNA
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  TK SANDIE KRESNA
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  TK SANDIE KRESNA
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  TK SANDIE KRESNA
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  TK SANDIE KRESNA
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  TK SANDIE KRESNA
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  TK SOMA NEGARA
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  TK SOMA NEGARA
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  TK SOMA NEGARA
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  TK SOMA NEGARA
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  TK SOMA NEGARA
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  TK SOMA NEGARA
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  TK SOMA NEGARA
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  TK SOMA NEGARA
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  TK WIDYA ASRAMA
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  TK WIDYA ASRAMA
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  TK WIDYA ASRAMA
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  TK WIDYA ASRAMA
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  UPT DINAS PENDIDIKAN TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  UPT DINAS PENDIDIKAN TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  UPTD DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  UPTD DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  UPTD DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  UPTD DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TAMPAK SIRING  UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN TAMPAKSIRING
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG   DINAS PENDIDIKAN KEC. TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG   DINAS PENDIDIKAN KEC. TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG   DINAS PENDIDIKAN KEC. TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG   DINAS PENDIDIKAN KEC. TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG   DINAS PENDIDIKAN TEGALLALANG KAB. GIANYAR
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG   DINAS PENDIDIKAN TEGALLALANG KAB. GIANYAR
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG   DINAS PENDIDIKAN TEGALLALANG KAB. GIANYAR
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG   DINAS PENDIDIKAN TEGALLALANG KAB. GIANYAR
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG   DINAS PENDIDIKAN TEGALLALANG KAB. GIANYAR
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG   DINAS PENDIDIKAN TEGALLALANG KAB. GIANYAR
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG   DINAS PENDIDIKAN TEGALLALANG KAB. GIANYAR
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG   PAUD MERTA KUMARA
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG   PAUD MERTA KUMARA
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG   PAUD MERTA KUMARA
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG   PAUD MERTA KUMARA
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG   PAUD MERTA KUMARA
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG   PAUD PUSAKA BUJANGGA KUMARA
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG   PAUD PUSAKA BUJANGGA KUMARA
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG   PKBM WIDYA MERTA SANTHI
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG   PKBM WIDYA MERTA SANTHI
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG   PKBM WIDYA MERTA SANTHI
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG   PKBM WIDYA MERTA SANTHI
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG   PKBM WIDYA MERTA SANTHI
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG   PKBM WIDYA MERTA SANTHI
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG   PKBM WIDYA MERTA SANTHI
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG   PKBM WIDYA MERTA SANTHI
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG   PKBM WIDYA MERTA SANTHI
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG   PKBM WIDYA MERTA SANTHI
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG   PKBM WIDYA MERTA SANTHI
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG   PKBM WIDYA MERTA SANTHI
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG   PKBM WIDYA MERTA SANTHI
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG   SD N 1 KEDISAN
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 1 KEDISAN
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 1 KEDISAN
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 1 KEDISAN
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 1 KEDISAN
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 1 KEDISAN
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 1 KEDISAN
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 1 KEDISAN
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 1 KEDISAN
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 1 KEDISAN
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 1 KEDISAN
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 1 KELIKI
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 1 KELIKI
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 1 KELIKI
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 1 KELIKI
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 1 KELIKI
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 1 KELIKI
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 1 KELIKI
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 1 KELIKI
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 1 KELIKI
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 1 KELIKI
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 1 KELIKI
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 1 KELIKI
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 1 KELIKI
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 1 KENDERAN
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 1 KENDERAN
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 1 KENDERAN
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 1 KENDERAN
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 1 KENDERAN
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 1 KENDERAN
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 1 KENDERAN
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 1 KENDERAN
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 1 KENDERAN
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 1 KENDERAN
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 1 KENDERAN
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 1 KENDERAN
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 1 KENDERAN
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 1 KENDERAN
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 1 KENDERAN
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 1 PUPUAN
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 1 PUPUAN
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 1 PUPUAN
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 1 PUPUAN
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 1 PUPUAN
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 1 PUPUAN
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 1 PUPUAN
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 1 PUPUAN
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 1 PUPUAN
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 1 PUPUAN
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 1 PUPUAN
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 1 PUPUAN
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 1 PUPUAN
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 1 SEBATU
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 1 SEBATU
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 1 SEBATU
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 1 SEBATU
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 1 SEBATU
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 1 SEBATU
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 1 SEBATU
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 1 SEBATU
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 1 SEBATU
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 1 SEBATU
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 1 SEBATU
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 1 SEBATU
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 1 SEBATU
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 1 SEBATU
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 1 SEBATU
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 1 SEBATU
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 1 TARO
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 1 TARO
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 1 TARO
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 1 TARO
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 1 TARO
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 1 TARO
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 1 TARO
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 1 TARO
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 1 TARO
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 1 TARO
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 1 TARO
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 1 TARO
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 1 TARO
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 1 TARO
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 1 TARO
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 1 TARO
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 1 TARO
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 1 TARO
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 1 TARO
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 1 TARO
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 1 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 1 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 1 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 1 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 1 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 1 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 1 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 1 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 1 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 1 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 1 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 2 KEDISAN
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 2 KEDISAN
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 2 KEDISAN
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 2 KEDISAN
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 2 KEDISAN
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 2 KEDISAN
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 2 KEDISAN
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 2 KEDISAN
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 2 KEDISAN
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 2 KEDISAN
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 2 KEDISAN
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 2 KEDISAN
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 2 KEDISAN
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 2 KELIKI
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 2 KELIKI
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 2 KELIKI
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 2 KELIKI
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 2 KELIKI
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 2 KELIKI
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 2 KELIKI
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 2 KELIKI
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 2 KELIKI
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 2 KELIKI
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 2 KELIKI
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 2 KELIKI
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 2 KELIKI
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 2 KENDERAN
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 2 KENDERAN
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 2 KENDERAN
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 2 KENDERAN
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 2 KENDERAN
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 2 KENDERAN
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 2 KENDERAN
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 2 KENDERAN
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 2 KENDERAN
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 2 KENDERAN
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 2 KENDERAN
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 2 KENDERAN
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 2 PUPUAN
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 2 PUPUAN
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 2 PUPUAN
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 2 PUPUAN
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 2 PUPUAN
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 2 PUPUAN
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 2 PUPUAN
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 2 PUPUAN
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 2 PUPUAN
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 2 PUPUAN
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 2 PUPUAN
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 2 PUPUAN
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 2 SEBATU
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 2 SEBATU
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 2 SEBATU
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 2 SEBATU
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 2 SEBATU
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 2 SEBATU
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 2 SEBATU
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 2 SEBATU
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 2 SEBATU
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 2 SEBATU
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 2 SEBATU
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 2 SEBATU
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 2 SEBATU
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 2 SEBATU
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 2 SEBATU
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 2 SEBATU
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 2 SEBATU
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 2 TARO
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 2 TARO
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 2 TARO
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 2 TARO
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 2 TARO
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 2 TARO
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 2 TARO
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 2 TARO
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 2 TARO
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 2 TARO
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 2 TARO
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 2 TARO
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 2 TARO
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 2 TARO
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 2 TARO
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 2 TARO
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 2 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 2 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 2 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 2 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 2 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 2 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 2 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 2 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 2 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 2 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 2 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 3 KEDISAN
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 3 KEDISAN
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 3 KEDISAN
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 3 KEDISAN
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 3 KEDISAN
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 3 KEDISAN
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 3 KEDISAN
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 3 KEDISAN
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 3 KEDISAN
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 3 KEDISAN
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 3 KEDISAN
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 3 KELIKI
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 3 KELIKI
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 3 KELIKI
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 3 KELIKI
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 3 KELIKI
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 3 KELIKI
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 3 KELIKI
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 3 KELIKI
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 3 KELIKI
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 3 KELIKI
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 3 KELIKI
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 3 KELIKI
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 3 KELIKI
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 3 KELIKI
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 3 KENDERAN
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 3 KENDERAN
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 3 KENDERAN
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 3 KENDERAN
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 3 KENDERAN
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 3 KENDERAN
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 3 KENDERAN
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 3 KENDERAN
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 3 KENDERAN
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 3 KENDERAN
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 3 KENDERAN
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 3 KENDERAN
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 3 KENDERAN
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 3 KENDERAN
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 3 KENDERAN
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 3 KENDERAN
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 3 PUPUAN
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 3 PUPUAN
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 3 PUPUAN
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 3 PUPUAN
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 3 PUPUAN
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 3 PUPUAN
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 3 PUPUAN
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 3 PUPUAN
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 3 PUPUAN
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 3 PUPUAN
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 3 PUPUAN
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 3 PUPUAN
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 3 PUPUAN
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 3 PUPUAN
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 3 PUPUAN
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 3 PUPUAN
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 3 PUPUAN
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 3 SEBATU
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 3 SEBATU
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 3 SEBATU
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 3 SEBATU
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 3 SEBATU
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 3 SEBATU
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 3 SEBATU
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 3 SEBATU
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 3 SEBATU
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 3 SEBATU
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 3 SEBATU
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 3 TARO
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 3 TARO
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 3 TARO
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 3 TARO
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 3 TARO
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 3 TARO
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 3 TARO
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 3 TARO
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 3 TARO
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 3 TARO
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 3 TARO
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 3 TARO
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 3 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 3 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 3 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 3 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 3 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 3 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 3 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 3 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 3 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 3 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 3 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 3 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 3 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 3 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 3 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 3 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 3 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 4 PUPUAN
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 4 PUPUAN
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 4 PUPUAN
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 4 PUPUAN
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 4 PUPUAN
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 4 PUPUAN
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 4 PUPUAN
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 4 PUPUAN
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 4 PUPUAN
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 4 SEBATU
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 4 SEBATU
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 4 SEBATU
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 4 SEBATU
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 4 SEBATU
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 4 SEBATU
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 4 SEBATU
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 4 SEBATU
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 4 SEBATU
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 4 SEBATU
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 4 SEBATU
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 4 SEBATU
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 4 SEBATU
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 4 SEBATU
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 4 SEBATU
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 4 SEBATU
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 4 SEBATU
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 4 SEBATU
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 4 SEBATU
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 4 TARO
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 4 TARO
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 4 TARO
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 4 TARO
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 4 TARO
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 4 TARO
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 4 TARO
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 4 TARO
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 4 TARO
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 4 TARO
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 4 TARO
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 4 TARO
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 4 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 4 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 4 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 4 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 4 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 4 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 4 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 4 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 4 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 4 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 4 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 4 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 4 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 4 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 5 SEBATU
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 5 SEBATU
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 5 SEBATU
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 5 SEBATU
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 5 SEBATU
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 5 SEBATU
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 5 SEBATU
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 5 SEBATU
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 5 SEBATU
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 5 SEBATU
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 5 SEBATU
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 5 SEBATU
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 5 SEBATU
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 5 SEBATU
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 5 TARO
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 5 TARO
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 5 TARO
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 5 TARO
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 5 TARO
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 5 TARO
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 5 TARO
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 5 TARO
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 5 TARO
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 5 TARO
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 5 TARO
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 5 TARO
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 5 TARO
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 5 TARO
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 5 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 5 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 5 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 5 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 5 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 5 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 5 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 5 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 5 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 5 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 5 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 5 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 6 TARO
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 6 TARO
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 6 TARO
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 6 TARO
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 6 TARO
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 6 TARO
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 6 TARO
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 6 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 6 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 6 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 6 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 6 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 6 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 6 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 6 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 6 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 6 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 6 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SD N 6 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMA MARKANDYA TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMA N 1 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMA N 1 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMA N 1 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMA N 1 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMA N 1 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMA N 1 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMA N 1 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMA N 1 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMA N 1 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMA N 1 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMA N 1 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMA N 1 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMA N 1 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMA N 1 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMA N 1 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMA N 1 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMA N 1 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMA N 1 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMA N 1 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMA N 1 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMA N 1 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMA N 1 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMA N 1 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMA N 1 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMA N 1 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMA N 1 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMA N 1 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMA N 1 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMA N 1 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMA N 1 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMA N 1 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMA N 1 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMA N 1 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMA N 1 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMA N 1 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMA N 1 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMA N 1 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMA N 1 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMA N 1 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMA N 1 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMA N 1 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMA N 1 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMA N 1 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMA N 1 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMA N 1 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMA N 1 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMA N 1 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMA N 1 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMA N 1 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMA N 1 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMA N 1 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMA N 1 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMA N 1 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMA N 1 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMA N 1 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMA N 1 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMA N 1 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMK (SMEA) N 1 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMK (SMEA) N 1 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMK (SMEA) N 1 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMK (SMEA) N 1 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMK (SMEA) N 1 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMK (SMEA) N 1 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMP (SLUB) SARASWATI TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMP (SLUB) SARASWATI TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMP (SLUB) SARASWATI TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMP (SLUB) SARASWATI TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMP (SLUB) SARASWATI TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMP (SLUB) SARASWATI TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMP (SLUB) SARASWATI TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMP (SLUB) SARASWATI TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMP (SLUB) SARASWATI TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMP (SLUB) SARASWATI TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMP (SLUB) SARASWATI TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMP (SLUB) SARASWATI TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMP (SLUB) SARASWATI TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMP (SLUB) SARASWATI TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMP (SLUB) SARASWATI TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMP (SLUB) SARASWATI TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMP (SLUB) SARASWATI TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMP (SLUB) SARASWATI TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMP (SLUB) SARASWATI TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMP (SLUB) SARASWATI TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMP (SLUB) SARASWATI TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMP (SLUB) SARASWATI TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMP KERTHA WISATA TARO
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMP KERTHA WISATA TARO
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMP KERTHA WISATA TARO
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMP KERTHA WISATA TARO
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMP KERTHA WISATA TARO
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMP KERTHA WISATA TARO
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMP KERTHA WISATA TARO
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMP KERTHA WISATA TARO
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMP KERTHA WISATA TARO
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMP KERTHA WISATA TARO
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMP KERTHA WISATA TARO
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMP KERTHA WISATA TARO
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMP KERTHA WISATA TARO
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMP KERTHA WISATA TARO
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMP KERTHA WISATA TARO
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMP KERTHA WISATA TARO
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMP KERTHA WISATA TARO
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMP KERTHA WISATA TARO
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMP KERTHA WISATA TARO
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMP N 1 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMP N 1 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMP N 1 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMP N 1 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMP N 1 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMP N 1 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMP N 1 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMP N 1 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMP N 1 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMP N 1 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMP N 1 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMP N 1 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMP N 1 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMP N 1 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMP N 1 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMP N 1 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMP N 1 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMP N 1 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMP N 1 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMP N 1 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMP N 1 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMP N 1 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMP N 1 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMP N 1 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMP N 1 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMP N 1 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMP N 1 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMP N 1 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMP N 1 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMP N 1 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMP N 1 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMP N 1 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMP N 1 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMP N 1 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMP N 1 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMP N 1 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMP N 1 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMP N 1 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMP N 1 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMP N 1 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMP N 1 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMP N 1 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMP N 1 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMP N 1 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMP N 1 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMP N 1 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMP N 1 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMP N 1 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMP N 1 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMP N 1 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMP N 1 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMP N 1 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMP N 1 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMP N 1 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMP N 1 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMP N 1 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMP N 1 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMP N 1 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMP N 1 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMP N 1 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMP N 1 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMP N 1 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMP N 1 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMP N 1 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMP N 1 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMP N 1 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMP N 1 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMP N 1 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMP N 1 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMP N 1 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMP N 1 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMP N 1 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMP N 1 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMP N 1 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMP N 1 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMP N 1 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMP N 1 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMP N 1 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMP N 1 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMP N 1 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMP N 1 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMP N 2 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMP N 2 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMP N 2 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMP N 2 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMP N 2 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMP N 2 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMP N 2 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMP N 2 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMP N 2 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMP N 2 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMP N 2 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMP N 2 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMP N 2 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMP N 2 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMP N 2 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMP N 2 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMP N 2 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMP N 2 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMP N 2 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMP N 2 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMP N 2 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMP N 2 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMP N 2 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMP N 2 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMP N 2 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMP N 2 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMP N 2 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMP N 2 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMP N 2 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMP N 2 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMP N 2 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMP N 2 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMP N 2 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMP N 2 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMP N 2 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMP N 2 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMP N 2 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMP N 2 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMP N 2 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMP N 2 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMP N 2 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMP N 2 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMP N 2 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMP N 2 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMP N 2 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMP N 2 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMP N 2 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMP N 2 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMP N 2 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMP N 2 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMP N 2 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMP N 2 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMP N 2 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMP N 2 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMP N 2 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMP N 2 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMP N 2 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMP N 2 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMP N 2 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMP N 2 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMP N 2 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMP N 2 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMP N 3 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMP N 3 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMP N 3 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMP N 3 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMP N 3 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMP N 3 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMP N 3 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMP N 3 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMP N 3 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMP N 3 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMP N 3 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMP N 3 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMP N 3 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMP N 3 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMP N 3 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMP N 3 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMP N 3 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMP N 3 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMP N 3 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMP N 3 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMP N 3 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMP N 3 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMP N 3 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMP N 3 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMP N 3 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMP N 3 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMP N 3 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMP N 3 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMP N 3 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMP N 3 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMP N 3 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMP N 3 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMP N 3 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMP N 3 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMP N 3 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMP N 3 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMP N 3 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMP N 3 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMP N 3 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMP N 3 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMP N 3 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMP N 3 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMP N 3 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMP N 3 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMP N 3 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMP N 3 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMP N 3 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMP N 3 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMP N 3 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMP N 3 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMP N 3 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMP N 3 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMP N 3 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMP N 3 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMP N 3 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMP N 3 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMP N 3 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMP N 3 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMP N 3 TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  SMPN.1 TEGALALANG (SKLH INDUK)
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  TK SILA KUMARA SANTI III
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  TK SILA KUMARA SANTI III
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  TK SILA KUMARA SANTI III
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  TK INDRA KUMARA
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  TK INDRA KUMARA
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  TK KUMARA RAJAWALI
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  TK KUMARA RAJAWALI
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  TK KUMARA RAJAWALI
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  TK NEGERI PEMBINA SEBATU
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  TK NEGERI PEMBINA SEBATU
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  TK PAUD MERTA KUMARA
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  TK PAUD MERTA KUMARA
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  TK PAUD MERTA KUMARA
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  TK PAUD MERTA KUMARA
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  TK PAUD SANTI YASA KUMARA
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  TK PAUD SANTI YASA KUMARA
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  TK PRATAMA WIDYA DARMA TARO
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  TK PRATAMA WIDYA DARMA TARO
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  TK PRATAMA WIDYA DARMA TARO
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  TK PRATAMA WIDYA DARMA TARO
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  TK PUSAKA BUJANGGA KUMARA
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  TK PUSAKA BUJANGGA KUMARA
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  TK PUSAKA BUJANGGA KUMARA
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  TK PUSAKA BUJANGGA KUMARA
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  TK PUSAKA BUJANGGA KUMARA
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  TK PUSAKA BUJANGGA KUMARA
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  TK SANTHI KUMARA KELIKI
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  TK SANTHI KUMARA KELIKI
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  TK SANTHI KUMARA KELIKI
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  TK SANTHI KUMARA KELIKI
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  TK SASANA KUMARA TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  TK SASANA KUMARA TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  TK SASANA KUMARA TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  TK SASANA KUMARA TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  TK SASANA KUMARA TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  TK SILA KUMARA SANTI I
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  TK SILA KUMARA SANTI I
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  TK SILA KUMARA SANTI I
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  TK SILA KUMARA SANTI I
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  TK SILA KUMARA SANTI II SEBATU
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  TK SILA KUMARA SANTI II SEBATU
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  TK SILA KUMARA SANTI II SEBATU
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  TK SILA KUMARA SANTI III
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  TK SILA KUMARA SANTI III
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  UPTD DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  UPTD DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  UPTD DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  TEGALLALANG  UPTD DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN TEGALLALANG
KAB. GIANYAR  UBUD     UPT PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KECAMATAN UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD     UPT PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KECAMATAN UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD     UPT PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KECAMATAN UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD     PAUD LILAKANTI
KAB. GIANYAR  UBUD     PAUD LILAKANTI
KAB. GIANYAR  UBUD     PAUD LILAKANTI
KAB. GIANYAR  UBUD     PAUD WIDYA KUMARA JATI
KAB. GIANYAR  UBUD     PKBM CEMPAKA
KAB. GIANYAR  UBUD     PKBM CEMPAKA
KAB. GIANYAR  UBUD     PKBM CEMPAKA
KAB. GIANYAR  UBUD     PKBM CEMPAKA
KAB. GIANYAR  UBUD     PKBM CEMPAKA
KAB. GIANYAR  UBUD     PKBM CEMPAKA
KAB. GIANYAR  UBUD     PKBM CEMPAKA
KAB. GIANYAR  UBUD     PKBM CEMPAKA
KAB. GIANYAR  UBUD     PKBM CEMPAKA
KAB. GIANYAR  UBUD     SD BALI HATI
KAB. GIANYAR  UBUD     SD BALI HATI
KAB. GIANYAR  UBUD     SD BALI HATI
KAB. GIANYAR  UBUD     SD BALI HATI
KAB. GIANYAR  UBUD     SD BALI HATI
KAB. GIANYAR  UBUD  SD BALI HATI
KAB. GIANYAR  UBUD  SD BALI HATI
KAB. GIANYAR  UBUD  SD BALI HATI
KAB. GIANYAR  UBUD  SD BALI HATI
KAB. GIANYAR  UBUD  SD BALI HATI
KAB. GIANYAR  UBUD  SD BALI HATI
KAB. GIANYAR  UBUD  SD BALI HATI
KAB. GIANYAR  UBUD  SD BALI HATI
KAB. GIANYAR  UBUD  SD BALI HATI
KAB. GIANYAR  UBUD  SD BALI HATI
KAB. GIANYAR  UBUD  SD BALI HATI
KAB. GIANYAR  UBUD  SD BALI HATI
KAB. GIANYAR  UBUD  SD BALI HATI
KAB. GIANYAR  UBUD  SD BALI HATI
KAB. GIANYAR  UBUD  SD BALI HATI
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 1 KEDEWATAN
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 1 KEDEWATAN
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 1 KEDEWATAN
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 1 KEDEWATAN
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 1 KEDEWATAN
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 1 KEDEWATAN
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 1 KEDEWATAN
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 1 KEDEWATAN
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 1 KEDEWATAN
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 1 LODTUNDUH
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 1 LODTUNDUH
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 1 LODTUNDUH
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 1 LODTUNDUH
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 1 LODTUNDUH
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 1 LODTUNDUH
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 1 LODTUNDUH
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 1 LODTUNDUH
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 1 LODTUNDUH
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 1 LODTUNDUH
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 1 MAS
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 1 MAS
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 1 MAS
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 1 MAS
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 1 MAS
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 1 MAS
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 1 MAS
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 1 MAS
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 1 MAS
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 1 MAS
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 1 MAS
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 1 MAS
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 1 PELIATAN
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 1 PELIATAN
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 1 PELIATAN
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 1 PELIATAN
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 1 PELIATAN
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 1 PELIATAN
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 1 PELIATAN
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 1 PELIATAN
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 1 PELIATAN
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 1 PELIATAN
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 1 PELIATAN
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 1 PELIATAN
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 1 PELIATAN
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 1 PELIATAN
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 1 PELIATAN
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 1 PELIATAN
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 1 PETULU
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 1 PETULU
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 1 PETULU
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 1 PETULU
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 1 PETULU
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 1 PETULU
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 1 PETULU
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 1 PETULU
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 1 PETULU
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 1 PETULU
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 1 PETULU
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 1 PETULU
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 1 SAYAN
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 1 SAYAN
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 1 SAYAN
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 1 SAYAN
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 1 SAYAN
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 1 SAYAN
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 1 SAYAN
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 1 SAYAN
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 1 SAYAN
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 1 SAYAN
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 1 SAYAN
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 1 SAYAN
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 1 SINGAKERTA
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 1 SINGAKERTA
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 1 SINGAKERTA
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 1 SINGAKERTA
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 1 SINGAKERTA
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 1 SINGAKERTA
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 1 SINGAKERTA
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 1 SINGAKERTA
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 1 SINGAKERTA
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 1 SINGAKERTA
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 1 SINGAKERTA
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 1 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 1 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 1 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 1 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 1 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 1 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 1 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 1 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 1 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 1 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 1 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 1 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 1 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 1 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 1 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 1 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 1 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 1 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 1 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 1 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 1 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 1 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 1 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 1 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 1 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 1 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 1 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 1 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 1 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 1 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 1 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 2 KEDEWATAN
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 2 KEDEWATAN
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 2 KEDEWATAN
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 2 KEDEWATAN
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 2 KEDEWATAN
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 2 KEDEWATAN
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 2 KEDEWATAN
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 2 KEDEWATAN
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 2 KEDEWATAN
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 2 KEDEWATAN
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 2 KEDEWATAN
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 2 LODTUNDUH
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 2 LODTUNDUH
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 2 LODTUNDUH
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 2 LODTUNDUH
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 2 LODTUNDUH
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 2 LODTUNDUH
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 2 LODTUNDUH
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 2 LODTUNDUH
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 2 LODTUNDUH
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 2 LODTUNDUH
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 2 LODTUNDUH
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 2 LODTUNDUH
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 2 MAS
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 2 MAS
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 2 MAS
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 2 MAS
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 2 MAS
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 2 MAS
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 2 MAS
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 2 MAS
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 2 MAS
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 2 MAS
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 2 PELIATAN
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 2 PELIATAN
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 2 PELIATAN
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 2 PELIATAN
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 2 PELIATAN
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 2 PELIATAN
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 2 PELIATAN
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 2 PELIATAN
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 2 PELIATAN
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 2 PETULU
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 2 PETULU
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 2 PETULU
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 2 PETULU
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 2 PETULU
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 2 PETULU
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 2 PETULU
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 2 PETULU
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 2 PETULU
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 2 PETULU
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 2 PETULU
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 2 PETULU
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 2 PETULU
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 2 SAYAN
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 2 SAYAN
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 2 SAYAN
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 2 SAYAN
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 2 SAYAN
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 2 SAYAN
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 2 SAYAN
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 2 SAYAN
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 2 SAYAN
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 2 SAYAN
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 2 SINGAKERTA
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 2 SINGAKERTA
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 2 SINGAKERTA
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 2 SINGAKERTA
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 2 SINGAKERTA
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 2 SINGAKERTA
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 2 SINGAKERTA
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 2 SINGAKERTA
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 2 SINGAKERTA
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 2 SINGAKERTA
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 2 SINGAKERTA
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 2 SINGAKERTA
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 2 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 2 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 2 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 2 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 2 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 2 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 2 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 2 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 2 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 3 KEDEWATAN
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 3 KEDEWATAN
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 3 KEDEWATAN
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 3 KEDEWATAN
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 3 KEDEWATAN
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 3 KEDEWATAN
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 3 KEDEWATAN
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 3 KEDEWATAN
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 3 KEDEWATAN
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 3 KEDEWATAN
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 3 LODTUNDUH
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 3 LODTUNDUH
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 3 LODTUNDUH
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 3 LODTUNDUH
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 3 LODTUNDUH
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 3 LODTUNDUH
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 3 LODTUNDUH
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 3 LODTUNDUH
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 3 LODTUNDUH
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 3 LODTUNDUH
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 3 LODTUNDUH
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 3 MAS
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 3 MAS
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 3 MAS
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 3 MAS
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 3 MAS
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 3 MAS
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 3 MAS
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 3 MAS
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 3 MAS
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 3 MAS
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 3 MAS
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 3 MAS
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 3 PELIATAN
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 3 PELIATAN
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 3 PELIATAN
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 3 PELIATAN
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 3 PELIATAN
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 3 PELIATAN
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 3 PELIATAN
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 3 PELIATAN
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 3 PETULU
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 3 PETULU
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 3 PETULU
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 3 PETULU
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 3 PETULU
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 3 PETULU
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 3 PETULU
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 3 PETULU
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 3 PETULU
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 3 PETULU
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 3 PETULU
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 3 PETULU
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 3 SAYAN
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 3 SAYAN
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 3 SAYAN
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 3 SAYAN
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 3 SAYAN
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 3 SAYAN
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 3 SAYAN
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 3 SAYAN
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 3 SAYAN
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 3 SAYAN
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 3 SAYAN
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 3 SINGAKERTA
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 3 SINGAKERTA
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 3 SINGAKERTA
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 3 SINGAKERTA
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 3 SINGAKERTA
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 3 SINGAKERTA
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 3 SINGAKERTA
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 3 SINGAKERTA
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 3 SINGAKERTA
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 3 SINGAKERTA
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 3 SINGAKERTA
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 3 SINGAKERTA
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 3 SINGAKERTA
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 3 SINGAKERTA
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 3 SINGAKERTA
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 3 SINGAKERTA
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 3 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 3 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 3 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 3 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 3 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 3 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 3 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 3 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 3 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 3 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 3 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 3 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 3 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 3 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 3 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 3 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 3 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 3 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 3 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 3 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 3 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 3 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 4 KEDEWATAN
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 4 KEDEWATAN
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 4 KEDEWATAN
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 4 KEDEWATAN
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 4 KEDEWATAN
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 4 KEDEWATAN
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 4 KEDEWATAN
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 4 KEDEWATAN
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 4 KEDEWATAN
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 4 KEDEWATAN
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 4 KEDEWATAN
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 4 LODTUNDUH
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 4 LODTUNDUH
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 4 LODTUNDUH
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 4 LODTUNDUH
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 4 LODTUNDUH
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 4 LODTUNDUH
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 4 LODTUNDUH
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 4 LODTUNDUH
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 4 LODTUNDUH
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 4 LODTUNDUH
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 4 LODTUNDUH
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 4 LODTUNDUH
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 4 LODTUNDUH
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 4 MAS
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 4 MAS
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 4 MAS
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 4 MAS
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 4 MAS
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 4 MAS
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 4 MAS
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 4 MAS
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 4 MAS
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 4 MAS
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 4 MAS
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 4 PELIATAN
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 4 PELIATAN
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 4 PELIATAN
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 4 PELIATAN
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 4 PELIATAN
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 4 PELIATAN
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 4 PELIATAN
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 4 PELIATAN
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 4 PELIATAN
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 4 PELIATAN
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 4 PELIATAN
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 4 PELIATAN
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 4 SAYAN
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 4 SAYAN
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 4 SAYAN
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 4 SAYAN
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 4 SAYAN
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 4 SAYAN
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 4 SAYAN
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 4 SAYAN
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 4 SINGAKERTA
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 4 SINGAKERTA
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 4 SINGAKERTA
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 4 SINGAKERTA
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 4 SINGAKERTA
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 4 SINGAKERTA
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 4 SINGAKERTA
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 4 SINGAKERTA
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 4 SINGAKERTA
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 4 SINGAKERTA
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 4 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 4 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 4 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 4 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 4 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 4 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 4 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 4 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 4 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 4 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 4 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 5 KEDEWATAN
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 5 KEDEWATAN
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 5 KEDEWATAN
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 5 KEDEWATAN
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 5 KEDEWATAN
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 5 KEDEWATAN
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 5 KEDEWATAN
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 5 KEDEWATAN
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 5 LODTUNDUH
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 5 LODTUNDUH
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 5 LODTUNDUH
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 5 LODTUNDUH
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 5 LODTUNDUH
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 5 LODTUNDUH
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 5 LODTUNDUH
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 5 LODTUNDUH
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 5 LODTUNDUH
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 5 LODTUNDUH
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 5 LODTUNDUH
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 5 MAS
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 5 MAS
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 5 MAS
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 5 MAS
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 5 MAS
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 5 MAS
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 5 MAS
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 5 MAS
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 5 SAYAN
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 5 SAYAN
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 5 SAYAN
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 5 SAYAN
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 5 SAYAN
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 5 SAYAN
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 5 SAYAN
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 5 SAYAN
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 5 SAYAN
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 5 SAYAN
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 5 SINGAKERTA
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 5 SINGAKERTA
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 5 SINGAKERTA
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 5 SINGAKERTA
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 5 SINGAKERTA
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 5 SINGAKERTA
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 5 SINGAKERTA
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 5 SINGAKERTA
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 5 SINGAKERTA
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 5 SINGAKERTA
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 5 SINGAKERTA
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 5 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 5 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 5 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 5 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 5 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 5 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 5 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 5 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 5 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 6 LODTUNDUH
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 6 LODTUNDUH
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 6 LODTUNDUH
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 6 LODTUNDUH
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 6 LODTUNDUH
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 6 LODTUNDUH
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 6 LODTUNDUH
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 6 LODTUNDUH
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 6 LODTUNDUH
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 6 MAS
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 6 MAS
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 6 MAS
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 6 MAS
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 6 MAS
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 6 MAS
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 6 MAS
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 6 MAS
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 6 MAS
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 6 MAS
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 6 SINGAKERTA
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 6 SINGAKERTA
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 6 SINGAKERTA
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 6 SINGAKERTA
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 6 SINGAKERTA
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 6 SINGAKERTA
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 6 SINGAKERTA
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 6 SINGAKERTA
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 6 SINGAKERTA
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 7 MAS
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 7 MAS
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 7 MAS
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 7 MAS
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 7 MAS
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 7 MAS
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 7 MAS
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 7 MAS
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 7 MAS
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 7 MAS
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 8 MAS
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 8 MAS
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 8 MAS
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 8 MAS
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 8 MAS
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 8 MAS
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 8 MAS
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 8 MAS
KAB. GIANYAR  UBUD  SD N 8 MAS
KAB. GIANYAR  UBUD  SD SUTA DHARMA
KAB. GIANYAR  UBUD  SD SUTA DHARMA
KAB. GIANYAR  UBUD  SD SUTA DHARMA
KAB. GIANYAR  UBUD  SD SUTA DHARMA
KAB. GIANYAR  UBUD  SD SUTA DHARMA
KAB. GIANYAR  UBUD  SD SUTA DHARMA
KAB. GIANYAR  UBUD  SD SUTA DHARMA
KAB. GIANYAR  UBUD  SD SUTA DHARMA
KAB. GIANYAR  UBUD  SD SUTA DHARMA
KAB. GIANYAR  UBUD  SD SUTA DHARMA
KAB. GIANYAR  UBUD  SD SUTA DHARMA
KAB. GIANYAR  UBUD  SD SUTA DHARMA
KAB. GIANYAR  UBUD  SD SUTA DHARMA
KAB. GIANYAR  UBUD  SD SUTA DHARMA
KAB. GIANYAR  UBUD  SD SUTA DHARMA
KAB. GIANYAR  UBUD  SD SUTA DHARMA
KAB. GIANYAR  UBUD  SD SUTA DHARMA
KAB. GIANYAR  UBUD  SD SUTA DHARMA
KAB. GIANYAR  UBUD  SD SUTA DHARMA
KAB. GIANYAR  UBUD  SD SUTA DHARMA
KAB. GIANYAR  UBUD  SD SUTA DHARMA
KAB. GIANYAR  UBUD  SD SUTA DHARMA
KAB. GIANYAR  UBUD  SD SUTA DHARMA
KAB. GIANYAR  UBUD  SD SUTA DHARMA
KAB. GIANYAR  UBUD  SD SUTA DHARMA
KAB. GIANYAR  UBUD  SD SUTA DHARMA
KAB. GIANYAR  UBUD  SD SUTA DHARMA
KAB. GIANYAR  UBUD  SD SUTA DHARMA
KAB. GIANYAR  UBUD  SD SUTA DHARMA
KAB. GIANYAR  UBUD  SD SUTA DHARMA
KAB. GIANYAR  UBUD  SMA KERTHA WISATA
KAB. GIANYAR  UBUD  SMA KERTHA WISATA
KAB. GIANYAR  UBUD  SMA KERTHA WISATA
KAB. GIANYAR  UBUD  SMA KERTHA WISATA
KAB. GIANYAR  UBUD  SMA KERTHA WISATA
KAB. GIANYAR  UBUD  SMA KERTHA WISATA
KAB. GIANYAR  UBUD  SMA KERTHA WISATA
KAB. GIANYAR  UBUD  SMA KERTHA WISATA
KAB. GIANYAR  UBUD  SMA KERTHA WISATA
KAB. GIANYAR  UBUD  SMA KERTHA WISATA
KAB. GIANYAR  UBUD  SMA KERTHA WISATA
KAB. GIANYAR  UBUD  SMA KERTHA WISATA
KAB. GIANYAR  UBUD  SMA KERTHA WISATA
KAB. GIANYAR  UBUD  SMA KERTHA WISATA
KAB. GIANYAR  UBUD  SMA KERTHA WISATA
KAB. GIANYAR  UBUD  SMA KERTHA WISATA
KAB. GIANYAR  UBUD  SMA KERTHA WISATA
KAB. GIANYAR  UBUD  SMA KERTHA WISATA
KAB. GIANYAR  UBUD  SMA KERTHA WISATA
KAB. GIANYAR  UBUD  SMA KERTHA WISATA
KAB. GIANYAR  UBUD  SMA KERTHA WISATA
KAB. GIANYAR  UBUD  SMA KERTHA WISATA
KAB. GIANYAR  UBUD  SMA KERTHA WISATA
KAB. GIANYAR  UBUD  SMA KERTHA WISATA
KAB. GIANYAR  UBUD  SMA KERTHA WISATA
KAB. GIANYAR  UBUD  SMA KERTHA WISATA
KAB. GIANYAR  UBUD  SMA N 1 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMA N 1 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMA N 1 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMA N 1 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMA N 1 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMA N 1 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMA N 1 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMA N 1 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMA N 1 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMA N 1 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMA N 1 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMA N 1 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMA N 1 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMA N 1 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMA N 1 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMA N 1 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMA N 1 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMA N 1 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMA N 1 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMA N 1 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMA N 1 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMA N 1 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMA N 1 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMA N 1 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMA N 1 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMA N 1 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMA N 1 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMA N 1 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMA N 1 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMA N 1 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMA N 1 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMA N 1 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMA N 1 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMA N 1 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMA N 1 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMA N 1 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMA N 1 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMA N 1 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMA N 1 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMA N 1 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMA N 1 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMA N 1 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMA N 1 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMA N 1 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMA N 1 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMA N 1 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMA N 1 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMA N 1 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMA N 1 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMA N 1 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMA N 1 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMA N 1 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMA N 1 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMA N 1 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMA N 1 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMA N 1 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMA N 1 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMA N 1 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMA N 1 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMA N 1 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMA N 1 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMA N 1 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMA N 1 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMA N 1 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMA N 1 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMA N 1 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMA N 1 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMA N 1 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMA N 1 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMA N 1 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMA N 1 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMA N 1 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMA N 1 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMA N 1 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMA N 1 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMA N 1 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMA N 1 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMA N 1 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMA N 1 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMA N 1 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMA N 1 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMA N 1 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMA N 1 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMA N 1 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMA N 1 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMA N 1 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMA N 1 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMA N 1 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMA N 1 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMA N 1 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMA N 1 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMA N 1 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMA N 1 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMA N 1 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMA PGRI 3 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMA PGRI 3 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMA PGRI 3 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMA PGRI 3 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMA PGRI 3 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMA PGRI 3 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMA PGRI 3 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMA PGRI 3 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMA PGRI 3 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMA PGRI 3 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMA PGRI 3 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMA PGRI 3 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMA PGRI 3 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMA PGRI 3 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMA PGRI 3 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMA PGRI 3 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMA PGRI 3 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMA PGRI 3 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMA PGRI 3 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMA PGRI 3 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMA PGRI 3 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMA PGRI 3 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMA PGRI 3 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMA PGRI 3 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMA PGRI 3 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMA PGRI 3 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMA PGRI 3 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMA PGRI 3 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMA PGRI 3 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMA PGRI 3 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMA PGRI 3 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMA PGRI 3 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMA PGRI 3 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMA PGRI 3 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMA PGRI 3 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMA PGRI 3 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMA PGRI 3 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMA PGRI 3 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMA PGRI 3 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMA PGRI 3 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMA PGRI 3 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMA PGRI 3 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMA PGRI 3 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMA PGRI 3 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMA PGRI 3 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMA PGRI 3 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMA PGRI 3 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMA PGRI 3 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMA PGRI 3 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMA PGRI 3 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMK N MAS UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMK N MAS UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMK N MAS UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMK N MAS UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMK N MAS UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMK N MAS UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMK N MAS UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMK N MAS UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMK N MAS UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMK N MAS UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMK N MAS UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMK N MAS UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMK N MAS UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMK N MAS UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMK N MAS UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMK N MAS UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMK N MAS UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMK N MAS UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMK N MAS UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMK N MAS UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMK N MAS UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMK N MAS UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMK N MAS UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMK N MAS UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMK N MAS UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMK N MAS UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMK N MAS UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMK N MAS UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMK N MAS UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMK N MAS UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMK N MAS UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMK N MAS UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMK N MAS UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMK N MAS UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMK N MAS UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMK N MAS UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMK N MAS UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMK N MAS UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMK N MAS UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMK N MAS UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMK N MAS UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMK N MAS UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMK N MAS UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMK N MAS UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMK N MAS UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMK N MAS UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMK N MAS UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMK N MAS UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMK PARIWISATA KERTAYASA
KAB. GIANYAR  UBUD  SMK PARIWISATA KERTAYASA
KAB. GIANYAR  UBUD  SMK PARIWISATA KERTAYASA
KAB. GIANYAR  UBUD  SMK PARIWISATA KERTAYASA
KAB. GIANYAR  UBUD  SMK PARIWISATA KERTAYASA
KAB. GIANYAR  UBUD  SMK PARIWISATA KERTAYASA
KAB. GIANYAR  UBUD  SMK PARIWISATA KERTAYASA
KAB. GIANYAR  UBUD  SMK PARIWISATA KERTAYASA
KAB. GIANYAR  UBUD  SMK PARIWISATA KERTAYASA
KAB. GIANYAR  UBUD  SMK PARIWISATA KERTAYASA
KAB. GIANYAR  UBUD  SMK PARIWISATA KERTAYASA
KAB. GIANYAR  UBUD  SMK PARIWISATA KERTAYASA
KAB. GIANYAR  UBUD  SMK PARIWISATA KERTAYASA
KAB. GIANYAR  UBUD  SMK PARIWISATA KERTAYASA
KAB. GIANYAR  UBUD  SMK PARIWISATA KERTAYASA
KAB. GIANYAR  UBUD  SMK PARIWISATA KERTAYASA
KAB. GIANYAR  UBUD  SMK PARIWISATA KERTAYASA
KAB. GIANYAR  UBUD  SMK PARIWISATA KERTAYASA
KAB. GIANYAR  UBUD  SMK PARIWISATA KERTAYASA
KAB. GIANYAR  UBUD  SMK PARIWISATA KERTAYASA
KAB. GIANYAR  UBUD  SMK PARIWISATA KERTAYASA
KAB. GIANYAR  UBUD  SMK PARIWISATA KERTAYASA
KAB. GIANYAR  UBUD  SMK PARIWISATA KERTAYASA
KAB. GIANYAR  UBUD  SMK PARIWISATA KERTAYASA
KAB. GIANYAR  UBUD  SMK PARIWISATA KERTAYASA
KAB. GIANYAR  UBUD  SMK PARIWISATA PUTRA BANGSA
KAB. GIANYAR  UBUD  SMK PARIWISATA PUTRA BANGSA
KAB. GIANYAR  UBUD  SMK PARIWISATA PUTRA BANGSA
KAB. GIANYAR  UBUD  SMK PARIWISATA PUTRA BANGSA
KAB. GIANYAR  UBUD  SMK PARIWISATA PUTRA BANGSA
KAB. GIANYAR  UBUD  SMK PARIWISATA PUTRA BANGSA
KAB. GIANYAR  UBUD  SMK PARIWISATA PUTRA BANGSA
KAB. GIANYAR  UBUD  SMK PARIWISATA PUTRA BANGSA
KAB. GIANYAR  UBUD  SMK PARIWISATA PUTRA BANGSA
KAB. GIANYAR  UBUD  SMK PARIWISATA PUTRA BANGSA
KAB. GIANYAR  UBUD  SMK PARIWISATA PUTRA BANGSA
KAB. GIANYAR  UBUD  SMK PARIWISATA PUTRA BANGSA
KAB. GIANYAR  UBUD  SMK PARIWISATA PUTRA BANGSA
KAB. GIANYAR  UBUD  SMK PARIWISATA PUTRA BANGSA
KAB. GIANYAR  UBUD  SMK PARIWISATA PUTRA BANGSA
KAB. GIANYAR  UBUD  SMK PARIWISATA PUTRA BANGSA
KAB. GIANYAR  UBUD  SMK PARIWISATA PUTRA BANGSA
KAB. GIANYAR  UBUD  SMK SILAKARANG
KAB. GIANYAR  UBUD  SMP KERTA YOGA UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMP KERTA YOGA UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMP KERTA YOGA UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMP KERTA YOGA UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMP KERTA YOGA UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMP KERTA YOGA UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMP KERTA YOGA UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMP KERTA YOGA UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMP KERTA YOGA UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMP KERTA YOGA UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMP KERTA YOGA UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMP KERTA YOGA UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMP KERTA YOGA UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMP KERTA YOGA UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMP KERTA YOGA UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMP KERTA YOGA UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMP KERTAYASA
KAB. GIANYAR  UBUD  SMP KERTAYASA
KAB. GIANYAR  UBUD  SMP KERTAYASA
KAB. GIANYAR  UBUD  SMP KERTAYASA
KAB. GIANYAR  UBUD  SMP KERTAYASA
KAB. GIANYAR  UBUD  SMP KERTAYASA
KAB. GIANYAR  UBUD  SMP KERTAYASA
KAB. GIANYAR  UBUD  SMP KERTAYASA
KAB. GIANYAR  UBUD  SMP KERTAYASA
KAB. GIANYAR  UBUD  SMP KERTAYASA
KAB. GIANYAR  UBUD  SMP KERTAYASA
KAB. GIANYAR  UBUD  SMP KERTAYASA
KAB. GIANYAR  UBUD  SMP KERTAYASA
KAB. GIANYAR  UBUD  SMP KERTHA BUDAYA MAS
KAB. GIANYAR  UBUD  SMP KERTHA BUDAYA MAS
KAB. GIANYAR  UBUD  SMP KERTHA BUDAYA MAS
KAB. GIANYAR  UBUD  SMP KERTHA BUDAYA MAS
KAB. GIANYAR  UBUD  SMP KERTHA BUDAYA MAS
KAB. GIANYAR  UBUD  SMP KERTHA BUDAYA MAS
KAB. GIANYAR  UBUD  SMP KERTHA BUDAYA MAS
KAB. GIANYAR  UBUD  SMP KERTHA BUDAYA MAS
KAB. GIANYAR  UBUD  SMP KERTHA BUDAYA MAS
KAB. GIANYAR  UBUD  SMP KERTHA BUDAYA MAS
KAB. GIANYAR  UBUD  SMP KERTHA BUDAYA MAS
KAB. GIANYAR  UBUD  SMP KERTHA BUDAYA MAS
KAB. GIANYAR  UBUD  SMP KERTHA BUDAYA MAS
KAB. GIANYAR  UBUD  SMP KERTHA BUDAYA MAS
KAB. GIANYAR  UBUD  SMP KERTHA BUDAYA MAS
KAB. GIANYAR  UBUD  SMP KERTHA BUDAYA MAS
KAB. GIANYAR  UBUD  SMP KERTHA BUDAYA MAS
KAB. GIANYAR  UBUD  SMP KERTHA BUDAYA MAS
KAB. GIANYAR  UBUD  SMP KERTHA BUDAYA MAS
KAB. GIANYAR  UBUD  SMP KERTHA BUDAYA MAS
KAB. GIANYAR  UBUD  SMP KERTHA BUDAYA MAS
KAB. GIANYAR  UBUD  SMP KERTHA BUDAYA MAS
KAB. GIANYAR  UBUD  SMP KERTHA BUDAYA MAS
KAB. GIANYAR  UBUD  SMP KERTHA BUDAYA MAS
KAB. GIANYAR  UBUD  SMP KERTHA BUDAYA MAS
KAB. GIANYAR  UBUD  SMP KERTHA BUDAYA MAS
KAB. GIANYAR  UBUD  SMP KERTHA BUDAYA MAS
KAB. GIANYAR  UBUD  SMP KERTHA BUDAYA MAS
KAB. GIANYAR  UBUD  SMP KERTHA BUDAYA MAS
KAB. GIANYAR  UBUD  SMP KERTHA BUDAYA MAS
KAB. GIANYAR  UBUD  SMP N 1 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMP N 1 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMP N 1 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMP N 1 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMP N 1 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMP N 1 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMP N 1 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMP N 1 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMP N 1 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMP N 1 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMP N 1 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMP N 1 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMP N 1 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMP N 1 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMP N 1 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMP N 1 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMP N 1 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMP N 1 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMP N 1 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMP N 1 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMP N 1 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMP N 1 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMP N 1 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMP N 1 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMP N 1 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMP N 1 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMP N 1 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMP N 1 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMP N 1 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMP N 1 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMP N 1 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMP N 1 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMP N 1 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMP N 1 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMP N 1 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMP N 1 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMP N 1 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMP N 1 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMP N 1 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMP N 1 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMP N 1 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMP N 1 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMP N 1 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMP N 1 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMP N 1 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMP N 1 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMP N 1 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMP N 1 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMP N 1 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMP N 1 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMP N 1 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMP N 1 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMP N 1 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMP N 1 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMP N 1 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMP N 1 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMP N 1 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMP N 1 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMP N 1 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMP N 1 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMP N 1 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMP N 1 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMP N 1 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMP N 1 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMP N 1 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMP N 1 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMP N 1 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMP N 1 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMP N 1 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMP N 1 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMP N 1 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMP N 1 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMP N 1 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMP N 1 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMP N 1 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMP N 1 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMP N 1 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMP N 1 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMP N 1 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMP N 1 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMP N 1 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMP N 1 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMP N 1 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMP N 1 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMP N 1 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMP N 2 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMP N 2 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMP N 2 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMP N 2 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMP N 2 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMP N 2 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMP N 2 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMP N 2 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMP N 2 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMP N 2 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMP N 2 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMP N 2 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMP N 2 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMP N 2 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMP N 2 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMP N 2 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMP N 2 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMP N 2 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMP N 2 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMP N 2 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMP N 2 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMP N 2 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMP N 2 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMP N 2 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMP N 2 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMP N 2 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMP N 2 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMP N 2 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMP N 2 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMP N 2 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMP N 2 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMP N 2 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMP N 2 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMP N 2 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMP N 2 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMP N 2 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMP N 2 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMP N 2 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMP N 2 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMP N 2 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMP N 2 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMP N 2 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMP N 2 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMP N 2 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMP N 2 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMP N 2 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMP N 2 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMP N 2 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMP N 2 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMP N 2 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMP N 2 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMP N 2 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMP N 2 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMP N 2 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMP N 2 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMP N 2 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMP N 2 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMP N 2 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMP N 2 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMP N 2 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMP N 2 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMP N 2 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMP N 2 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMP N 2 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMP N 2 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMP N 2 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMP N 2 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMP N 2 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMP N 2 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMP N 2 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMP N 2 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMP N 3 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMP N 3 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMP N 3 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMP N 3 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMP N 3 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMP N 3 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMP N 3 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMP N 3 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMP PGRI 3 GIANYAR UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMP PGRI 3 GIANYAR UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMP PGRI 3 GIANYAR UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMP PGRI 3 GIANYAR UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMP PGRI 3 GIANYAR UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMP PGRI 3 GIANYAR UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMP PGRI 3 GIANYAR UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMP PGRI 3 GIANYAR UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMP PGRI GIANYAR 3 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMP PGRI GIANYAR 3 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMP PGRI GIANYAR 3 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMP PGRI GIANYAR 3 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMP PGRI GIANYAR 3 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMP PGRI GIANYAR 3 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMP PGRI GIANYAR 3 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMP PGRI GIANYAR 3 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMP PGRI GIANYAR 3 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMP PGRI GIANYAR 3 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMP PGRI GIANYAR 3 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMP PGRI GIANYAR 3 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMP PGRI GIANYAR 3 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMP PGRI GIANYAR 3 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMP PGRI GIANYAR 3 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMP PGRI GIANYAR 3 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMP PGRI GIANYAR 3 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMP PGRI GIANYAR 3 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMP PGRI GIANYAR 3 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMP PGRI GIANYAR 3 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMP PGRI GIANYAR 3 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMP PGRI GIANYAR 3 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMP PGRI GIANYAR 3 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMP PGRI GIANYAR 3 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMP PGRI GIANYAR 3 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMP PGRI GIANYAR 3 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMP PGRI GIANYAR 3 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMP PGRI GIANYAR 3 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMP PGRI GIANYAR 3 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMP PGRI GIANYAR 3 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMP PGRI GIANYAR 3 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMP PGRI GIANYAR 3 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMP PGRI GIANYAR 3 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMP PGRI GIANYAR 3 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMP PGRI GIANYAR 3 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMP PGRI GIANYAR 3 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMP PGRI GIANYAR 3 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMP PGRI GIANYAR 3 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMP PGRI GIANYAR 3 UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMP UDYANA UKIR
KAB. GIANYAR  UBUD  SMP UDYANA UKIR
KAB. GIANYAR  UBUD  SMP UDYANA UKIR
KAB. GIANYAR  UBUD  SMP UDYANA UKIR
KAB. GIANYAR  UBUD  SMP UDYANA UKIR
KAB. GIANYAR  UBUD  SMP UDYANA UKIR
KAB. GIANYAR  UBUD  SMP UDYANA UKIR
KAB. GIANYAR  UBUD  SMP UDYANA UKIR
KAB. GIANYAR  UBUD  SMSR UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMSR UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMSR UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMSR UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMSR UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMSR UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMSR UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  SMSR UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  TIRTA MANDIRI
KAB. GIANYAR  UBUD  TIRTA MANDIRI
KAB. GIANYAR  UBUD  TK DEWATA KUMARA I SAYAN
KAB. GIANYAR  UBUD  TK DEWATA KUMARA I SAYAN
KAB. GIANYAR  UBUD  TK DEWATA KUMARA I SAYAN
KAB. GIANYAR  UBUD  TK DEWATA KUMARA II
KAB. GIANYAR  UBUD  TK DEWATA KUMARA II
KAB. GIANYAR  UBUD  TK DEWATA KUMARA II
KAB. GIANYAR  UBUD  TK DEWATA KUMARA II
KAB. GIANYAR  UBUD  TK DEWATA KUMARA II
KAB. GIANYAR  UBUD  TK HINDU WIDYA KUMARA
KAB. GIANYAR  UBUD  TK HINDU WIDYA KUMARA
KAB. GIANYAR  UBUD  TK KENCANA KUMARA MAS
KAB. GIANYAR  UBUD  TK KENCANA KUMARA MAS
KAB. GIANYAR  UBUD  TK KENCANA KUMARA MAS
KAB. GIANYAR  UBUD  TK KENCANA KUMARA MAS
KAB. GIANYAR  UBUD  TK KENCANA KUMARA MAS
KAB. GIANYAR  UBUD  TK KENCANA KUMARA MAS
KAB. GIANYAR  UBUD  TK KENCANA KUMARA MAS
KAB. GIANYAR  UBUD  TK KENCANA KUMARA MAS
KAB. GIANYAR  UBUD  TK KENCANA KUMARA MAS
KAB. GIANYAR  UBUD  TK KENCANA KUMARA MAS
KAB. GIANYAR  UBUD  TK KENCANA KUMARA MAS
KAB. GIANYAR  UBUD  TK KERTA SARI I SINGAKERTA
KAB. GIANYAR  UBUD  TK KERTA SARI I SINGAKERTA
KAB. GIANYAR  UBUD  TK KERTA SARI I SINGAKERTA
KAB. GIANYAR  UBUD  TK KERTA SARI I SINGAKERTA
KAB. GIANYAR  UBUD  TK KERTA SARI I SINGAKERTA
KAB. GIANYAR  UBUD  TK KERTA SARI II
KAB. GIANYAR  UBUD  TK KERTA SARI II
KAB. GIANYAR  UBUD  TK KERTA SARI II
KAB. GIANYAR  UBUD  TK KERTAYASA
KAB. GIANYAR  UBUD  TK KERTAYASA
KAB. GIANYAR  UBUD  TK KERTAYASA
KAB. GIANYAR  UBUD  TK KERTAYASA
KAB. GIANYAR  UBUD  TK KUMARA KANTI
KAB. GIANYAR  UBUD  TK KUMARA KANTI
KAB. GIANYAR  UBUD  TK KUMARA KANTI
KAB. GIANYAR  UBUD  TK KUMARA MADYA PETULU
KAB. GIANYAR  UBUD  TK KUMARA MADYA PETULU
KAB. GIANYAR  UBUD  TK KUMARA MADYA PETULU
KAB. GIANYAR  UBUD  TK KUMARA SARI UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  TK KUMARA SARI UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  TK KUMARA SARI UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  TK KUMARA SARI UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  TK KUMARA SARI UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  TK KUMARA SARI UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  TK KUMARA SARI UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  TK KUMARA SARI UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  TK KUMARA SARI UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  TK KUMARA SARI UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  TK KUMARA SARI UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  TK KUMARA SARI UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  TK PURWA KANTI I UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  TK PURWA KANTI I UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  TK PURWA KANTI II UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  TK PURWA KANTI II UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  TK PURWA KANTI II UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  TK SUTA DHARMA
KAB. GIANYAR  UBUD  TK SUTA DHARMA
KAB. GIANYAR  UBUD  TK SUTA DHARMA
KAB. GIANYAR  UBUD  TK SUTA DHARMA
KAB. GIANYAR  UBUD  TK SUTA DHARMA
KAB. GIANYAR  UBUD  TK SUTA DHARMA
KAB. GIANYAR  UBUD  TK SUTA DHARMA
KAB. GIANYAR  UBUD  TK SUTA DHARMA
KAB. GIANYAR  UBUD  TK SUTA DHARMA
KAB. GIANYAR  UBUD  TK SUTA DHARMA
KAB. GIANYAR  UBUD  TK SUTA DHARMA
KAB. GIANYAR  UBUD  TK SUTA DHARMA
KAB. GIANYAR  UBUD  TK SUTA DHARMA
KAB. GIANYAR  UBUD  TK SUTA DHARMA
KAB. GIANYAR  UBUD  TK SUTA DHARMA
KAB. GIANYAR  UBUD  TK SUTA DHARMA
KAB. GIANYAR  UBUD  TK SUTA DHARMA
KAB. GIANYAR  UBUD  TK SUTA DHARMA
KAB. GIANYAR  UBUD  TK TAMAN HATI
KAB. GIANYAR  UBUD  TK TAMAN HATI
KAB. GIANYAR  UBUD  TK TAMAN HATI
KAB. GIANYAR  UBUD  TK TAMAN HATI
KAB. GIANYAR  UBUD  TK TAMAN HATI
KAB. GIANYAR  UBUD  TK TAMAN HATI
KAB. GIANYAR  UBUD  TK TAMAN HATI
KAB. GIANYAR  UBUD  TK TAMAN HATI
KAB. GIANYAR  UBUD  TK TAMAN HATI
KAB. GIANYAR  UBUD  TK TAMAN HATI
KAB. GIANYAR  UBUD  TK WIDYA CRAYA
KAB. GIANYAR  UBUD  TK WIDYA CRAYA
KAB. GIANYAR  UBUD  TK WIDYA CRAYA
KAB. GIANYAR  UBUD  TK WIDYA CRAYA
KAB. GIANYAR  UBUD  TK WIDYA CRAYA
KAB. GIANYAR  UBUD  TK WIDYA CRAYA
KAB. GIANYAR  UBUD  TK WIDYA CRAYA
KAB. GIANYAR  UBUD  TK WIDYA CRAYA
KAB. GIANYAR  UBUD  TK WIDYA CRAYA
KAB. GIANYAR  UBUD  TK WIDYA CRAYA
KAB. GIANYAR  UBUD  TK WIDYA CRAYA
KAB. GIANYAR  UBUD  TK WIDYA CRAYA
KAB. GIANYAR  UBUD  TK WIDYA CRAYA
KAB. GIANYAR  UBUD  TK WIDYA CRAYA
KAB. GIANYAR  UBUD  TK WIDYA CRAYA
KAB. GIANYAR  UBUD  TK WIDYA CRAYA
KAB. GIANYAR  UBUD  TK WIDYA KUMARA UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  TK WIDYA KUMARA UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  TK WIDYA KUMARA UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  TK WIDYA KUMARA UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  TK WIDYA KUMARA UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  TK WIDYA KUMARA UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  TK WIDYA KUMARA UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  TK WIDYA KUMARA UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  TK WIDYA KUMARA UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  TK WIDYA KUMARA UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  UPT PENDIDIKAN KECAMATAN UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  UPT PENDIDIKAN KECAMATAN UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  UPT PENDIDIKAN KECAMATAN UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  UPT PENDIDIKAN KECAMATAN UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  UPTD DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  UPTD DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  UPTD DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  UPTD DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN UBUD
KAB. GIANYAR  UBUD  UPTD DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN UBUD
NAMA            ST_VERSION  PEG_NUPTK
I GUSTI MADE ARTIKA    5=DITOLAK
I KETUT RENSI GUNTAWAN   5=DITOLAK
NGAKAN KETUT SUTHAWAN   5=DITOLAK
FAUZIAH          2=DITERIMA  2360743646300083
GUSTI AYU PUTRI      2=DITERIMA  9563738640300903
I MADE WIDYASA       5=DITOLAK
I NYOMAN SUADA       2=DITERIMA  9563731633200663
I NYOMAN TOKO SURYAWAN   2=DITERIMA  5563725627200293
NENGAH SUDIANTARA     2=DITERIMA  4057757659200043
NI GUSTI PUTU NILAWATI   2=DITERIMA  5563747649300623
ANAK AGUNG RAKA YADNYANA  2=DITERIMA  0563742643200223
GUSTI AYU OKA WELI     2=DITERIMA  3563735638300053
I GUSTI AYU ELVI YULIANI  2=DITERIMA  3943740640300002
I GUSTI KETUT CANDRA    2=DITERIMA  6563730632200163
I MADE NURIDA       2=DITERIMA  9563728631200093
I NYOMAN ARDANA      2=DITERIMA  5555741642200003
I WAYAN DUAJA       2=DITERIMA  7563735637200203
I WAYAN MENDRA       2=DITERIMA  1563731635200043
NI WAYAN DARTI       2=DITERIMA  1241737639300033
NI WAYAN SEKAR       2=DITERIMA  3563739638300003
I GUSTI PT PUTRA KENCANA  2=DITERIMA  0563740640200053
I KT ENI SULASTRI     2=DITERIMA  9360761663300013
I MADE SUDARMA       2=DITERIMA  1562746648200013
NI MADE DANI        2=DITERIMA  8563741642300213
NI NYOMAN ASTUTI      2=DITERIMA  1358734649300003
NI NYOMAN PUJAWATI     2=DITERIMA  6735746649300092
NI NYOMAN PUJAWATI     5=DITOLAK
NI NYOMAN SITI       2=DITERIMA  3563746649300083
NI WAYAN RANGKUTI     2=DITERIMA  8053739641300013
NYOMAN KARNAYA       2=DITERIMA  5533726628200023
YANYI           2=DITERIMA  4452740642300013
AA GEDE RAI SUARDHANA   2=DITERIMA  5563731633200613
GUSTI MADE MURJAYA     2=DITERIMA  9563739642200093
I KETUT ARTHA IRAWAN    2=DITERIMA  2240749650200003
I NYOMAN JAWI       2=DITERIMA  8563739640200113
IDA BAGUS DARMAWAN     2=DITERIMA  1563747649200243
ISMUBINGAH         2=DITERIMA  4139725627300003
LUH MADE MERIAWATI     2=DITERIMA  9863745647300012
LUH NYOMAN TJANDRI DIANI  2=DITERIMA  3956727628300002
NI NYOMAN SRIMURTI     2=DITERIMA  7563730632300063
NI WAYAN DARMAWI      2=DITERIMA  8563730632300063
NI WAYAN MUSIK       2=DITERIMA  6042745647300043
NI WAYAN SUWARMINI     2=DITERIMA  7843759660300112
SANTI WIDYANINGSIH     2=DITERIMA  7450762663300092
DEWA PUTU ANOM       2=DITERIMA  4563730632200163
I GUSTI NYOMAN YASA    2=DITERIMA  4433739641200052
I KETUT TANTRA       2=DITERIMA  6563728630200123
I WAYAN KAYA        2=DITERIMA  3563739641200223
I WAYAN SARI BUDIASTAWA  2=DITERIMA  1855738640200012
I WAYAN WARKA       2=DITERIMA  7563730633200123
NI GUSTI AYU ALIT ASTUTI  2=DITERIMA  5553730631300003
NI KETUT KARTINI        2=DITERIMA  8655743644300012
NI MADE WARDANI        2=DITERIMA  1048737639300023
NI WAYAN MUSANTARI       2=DITERIMA  5652760661300012
NI WAYAN PADMIATI       2=DITERIMA  5335747649300023
GUSTI MADEM RAI SUTARI     2=DITERIMA  4247739640300013
I GUSTI PUTU GEDE ARTA     2=DITERIMA  6563738639200213
I MADE KADE          2=DITERIMA  4563729631200133
I MADE WARTAWAN        2=DITERIMA  0563728631200103
I MADE WISMA          2=DITERIMA  7563738639200213
I WAYAN BAWA          2=DITERIMA  8563741643200253
IDA AYU KT TRIERNAYANI     2=DITERIMA  9538749651300012
IDA AYU NGURAH GENITRI     2=DITERIMA  5563732634300073
NI GUSTI KETUT RENI      2=DITERIMA  1838735639300002
NI MADE MASIH         2=DITERIMA  2944760660300002
NI MADE YUDASMINI       2=DITERIMA  6157746648300023
NI WAYAN MURNI         2=DITERIMA  4351737639300013
NI LUH SUPIATI         2=DITERIMA  4949748650300102
NI NENGAH SRI WISMAWATI    2=DITERIMA  7436762664300042
NI NYOMAN LANDEP        2=DITERIMA  6838758660300092
ANAK AGUNG SRI MULYATI     2=DITERIMA  1563739641300153
I GST AGUNG NYM WIDIANA    2=DITERIMA  0333749651200013
I GUSTI AGUNG AMBARSARI    2=DITERIMA  9563728630300053
I GUSTI AYU PENATIH      2=DITERIMA  3042745648300023
I GUSTI NYOMAN KALER WIRAWAN  2=DITERIMA  7552728630200003
I KETUT MUDANA         2=DITERIMA  2563740643200163
I MADE KARTA SUYASA      2=DITERIMA  2563731632200073
I MADE MULIA          2=DITERIMA  8649742643200032
I WAYAN PARTHA         2=DITERIMA  1563732635200133
I WAYAN WARTA         2=DITERIMA  7563738641200133
NENGAH PAGEH YASA       2=DITERIMA  1563728630200133
NI GUSTI PUTU KASIH      2=DITERIMA  6156741642300013
NI KETUT TUNJUNG        2=DITERIMA  2756743646200022
NI NYM SRI           2=DITERIMA  6563743644300193
NI NYOMAN ERNINGSIH      2=DITERIMA  6457743647300003
NI PUTU MARIAWATI       2=DITERIMA  4652763664300092
NI WAYAN KASIH SETIANI     2=DITERIMA  6650738639300012
NI WAYAN LATRI AGUSTINI    2=DITERIMA  1149741642300033
NI WAYAN MEKAR         2=DITERIMA  2262727630300003
NI WAYAN SUKERTI        2=DITERIMA  0053751653300083
NI WAYAN TETEP         2=DITERIMA  5563739641300153
WAYAN PANDHU          2=DITERIMA  2949737639200012
ANAK AGUNG PUSPA        2=DITERIMA  1563738639300143
I GUSTI AGUNG NYOMAN PUTRA   2=DITERIMA  0563741642200243
I KADEK SUKANATA        2=DITERIMA  1434758660200012
I MADE JEPING         2=DITERIMA  9563733637200033
I WAYAN TEDUN WIDIANA     2=DITERIMA  7748742646200002
NI GUSTI PUTU PUJI       2=DITERIMA  7563732635300043
NI MADE SRI MURTI       2=DITERIMA  0563741642300223
NI MADE SURIATI        2=DITERIMA  8563736639300063
NI WAYAN NURATINI       2=DITERIMA  8563732634300073
NI MADE SUSILAWATI       2=DITERIMA  6261740642200043
ANAK AGUNG SRI JUNIATI     2=DITERIMA  5950742643300082
I DEWA KETUT TAMAN        2=DITERIMA  2563739641200223
I GUISTI AYU SAYANG       2=DITERIMA  6562732634300003
I GUSTI PUTU MUDATI       2=DITERIMA  8746730633300002
I KETUT JIRNA          2=DITERIMA  8563726629200093
I KETUT MIKA           2=DITERIMA  5563735638200143
I MADE KAMBAR          2=DITERIMA  2553728631200003
I MADE NAIK           2=DITERIMA  6563741643200253
I MADE UJA SUWANTARA       2=DITERIMA  7556736639200003
I NYOMAN ASMARA JAYA       2=DITERIMA  7563741643200253
I WAYAN DARMA          2=DITERIMA  5563733636200123
NI KADEK SUWARTINI        2=DITERIMA  8845764665300092
NI NYOMAN MENUH         2=DITERIMA  9053741642300013
GUSTI AYU PUJA ASTUTI      2=DITERIMA  5159746648300023
I GUSTI NGURAH DIASTAWA     2=DITERIMA  0563739642200103
I KETUT PATRA          2=DITERIMA  5563735637200203
I MADE TUBUANA          2=DITERIMA  3563731634200123
I NYOMAN SUDIARTA        2=DITERIMA  9447744647200013
I WAYAN SINARJA         2=DITERIMA  2563732635200133
I WAYAN WARKA          2=DITERIMA  4560742643200003
MADE RIAN            2=DITERIMA  7563742644200253
NI GUSTI AYU MADE DUWI ASTRINI  2=DITERIMA  1659759660300092
NI KADEK WINETRI         2=DITERIMA  5342750652300163
NI WAYAN SRI HERMAWATI      2=DITERIMA  8546752654300002
A A SRI PUSPAWATI        2=DITERIMA  7852736638300012
I GST NYOMAN WARSA        2=DITERIMA  5734734637200002
I KETUT WENTERA         2=DITERIMA  0062743644200013
I WAYAN MURKA          2=DITERIMA  3549746648200033
IDA BAGUS MADE SEMARA      2=DITERIMA  5563740642200273
IDA BAGUS MAHARDIKA       2=DITERIMA  9563742645200143
NI WAYAN PADMI          2=DITERIMA  8038740642300013
NI WAYAN SUMADRI         2=DITERIMA  3548731633300002
PARHAN              2=DITERIMA  6644754656200012
GUSTI AYU RUSMINI        2=DITERIMA  1563739640300133
I GUSTI AGUNG MADE WIANA     2=DITERIMA  3562734636200013
I GUSTI KETUT GEDE RENCANA    2=DITERIMA  3563741644200133
I KETUT MIASA ATMAJAYA      2=DITERIMA  5563736636200023
I WAYAN PATRA.S. A Ma Pd     2=DITERIMA  1563728631200103
NI MADE SUMERTI         2=DITERIMA  9346742643300003
NI NYOMAN SUKERTHI        2=DITERIMA  1552728634300002
NI WAYAN SUMARTINI        2=DITERIMA  4744733636300002
DESAK MD SUARDANI        2=DITERIMA  5563743643300043
I GUSTI NGURAH PATERA      2=DITERIMA  5563725627200073
I MD SURADHARMA         2=DITERIMA  5652746648300082
I MD WISNAWAN          2=DITERIMA  1553745648200013
I NYOMAN DARMA          2=DITERIMA  7563739640200113
I WAYAN EKASADI         2=DITERIMA  1551760663200002
I WAYAN GINAYA          2=DITERIMA  6563729631200133
NI GUSTI MADE SRIADI       2=DITERIMA  1644740641300032
NI GUSTI MD. HARI WAHYUNI    2=DITERIMA  3554764665300062
NI GUSTI PUTU ARNI        2=DITERIMA  2460741643300032
NI MADE CANDRI          2=DITERIMA  8560740642300013
NI MD WARDI           2=DITERIMA  6563740642300173
NI WAYAN PUNIASIH      2=DITERIMA   3352726629300003
COK RAKA SUMIASA      2=DITERIMA   7563740642201123
DSK.NYOMAN YUNIARI     2=DITERIMA   1953746649300012
GST. AYU WIJAYANTI     2=DITERIMA   7151728630300003
I GST. KOMPIANG PICA    2=DITERIMA   1563738640200283
I GST. MADE AGUS SUSANA   2=DITERIMA   1563742643200223
I GST. PUTU WINDIA     2=DITERIMA   4563735638200143
I WY SUDIANTARA       2=DITERIMA   1843742649200002
I.A. NYM TIRTA       2=DITERIMA   1563727629300063
NI MADE ARINI        2=DITERIMA   1045757658300013
NI MADE SADIARTI      2=DITERIMA   9251740642300013
NI WYN YULIANI       2=DITERIMA   8055741643300013
SANG AYU KOMPIANG DARMI   2=DITERIMA   4563741642300223
ANAK AGUNG AYU PUTRI    2=DITERIMA   9835740642300012
I KETUT MUDA        2=DITERIMA   6563731633200153
I MADE SUDIANA       2=DITERIMA   0563735639200033
IDA AYU KETUT MEKARIRNI   2=DITERIMA   9563740641300183
IDA BAGUS GEDE PURWAWISMA  2=DITERIMA   6552740643200003
NI GUSTI AYU ADRIANI    2=DITERIMA   2451735638300013
NI KETUT SUNETRI      2=DITERIMA   7437765666300052
NI MADE SRIATHI       2=DITERIMA   1563741642300223
NI MADE SUBRATI       2=DITERIMA   8153743646300013
NI WAYAN WARSINI      2=DITERIMA   2441745647300012
I GST AGUNG NARENDRA    2=DITERIMA   8934742644200012
I GST AGUNG TIRTAWATI    2=DITERIMA   0563742643300223
I GST PUTU PUTRA      2=DITERIMA   2435726630200002
I GUSTI AGUNG MAYUNIARI   2=DITERIMA   4563730632300063
I NYOMAN NUADJA       2=DITERIMA   0563728630200133
I NYOMAN PARWATA      2=DITERIMA   7542746647200003
I NYOMAN SUDHARMA      2=DITERIMA   9147730633200003
I WY SUNARTHA        2=DITERIMA   4563731634200123
IDA BGS MD SUARJANA     2=DITERIMA   1439743645200003
NI KETUT SUCITAHATI     2=DITERIMA   5563730632300063
NI MD KARTINIASIH      2=DITERIMA   5544736638300023
A.A AYU OKA         2=DITERIMA   8563728630300053
DESAK NYOMAN MASMIN     2=DITERIMA   8563740641300183
I GUSTI AGUNG SWEDI     2=DITERIMA   5563734638200043
I GUSTI MADE SUANDA     2=DITERIMA   8563728631200093
I KETUT JATA        2=DITERIMA   3659746650200002
I MADE NEPO         2=DITERIMA   8563743644200163
I MADE SUDANA        2=DITERIMA   6563739640200113
I.G.AGUNG AYU INDRADEWI   2=DITERIMA   7559745647300013
NI LUH TALMI        2=DITERIMA   4563743644300193
NI MADE SENIH PARIDA    2=DITERIMA   9563741642300213
NI MD SRI MURTI       4=DIBATALKAN  3563741642300223
NI NYOMAN SUTIASIH     2=DITERIMA   6744751652300012
NI WAYAN NITRIADI      2=DITERIMA   2361746647300003
I KETUT MURDANA       2=DITERIMA   6563730633200123
I KETUT SUDRA        2=DITERIMA   2548747649200013
I WAYAN KARIYASA      2=DITERIMA   4563740642200273
I WAYAN MUDRA        2=DITERIMA   3733735637200012
I WAYAN NARTA        2=DITERIMA   2563728632200033
I WAYAN SANDIYASA     2=DITERIMA  9563726629200343
IDA BAGUS KETUT MIARTA   2=DITERIMA  1744747650200072
IDA BAGUS SUMADHI     2=DITERIMA  0563728632200153
NI MADE SULASIH      2=DITERIMA  7563736638300123
NI NYOMAN CATRI      2=DITERIMA  7563733635300073
NI NYOMAN NINA       2=DITERIMA  4042761664300003
NI PUTU LOKA        2=DITERIMA  9563736638300123
NI WAYAN TIRTAWATI     2=DITERIMA  8563742644300193
NYOMAN SURIATHI      2=DITERIMA  5563729632300023
GST AYU AGUNG TIRTAWATI  2=DITERIMA  3563740642300173
GST AYU KUSUMAWATI     2=DITERIMA  6652742642300002
GUSTI NGURAH GOTRA     2=DITERIMA  2563729631200133
I GUSTI KT SINIA      2=DITERIMA  3563740642200273
I MADE SUARDANA      2=DITERIMA  8038761664200023
I MADE SUTRADI       2=DITERIMA  2044762666200003
I MADE WINARTA       2=DITERIMA  1250745657200003
I MD ARSANA        2=DITERIMA  9563731633200153
I NYM KARTA        2=DITERIMA  0563732632200013
I WAYAN SUDARTHA      2=DITERIMA  3563731633200513
I WAYAN WECA        2=DITERIMA  2563728631200103
I WYN SUGIANA       2=DITERIMA  9053746648200003
KETUT NATA KESUMA     2=DITERIMA  0550743648200013
NI KETUT SWASTINI     2=DITERIMA  8451728630300003
NI MADE RATNA       2=DITERIMA  4546740642300023
NI WAYAN EKA SRI WAHYUNI  2=DITERIMA  7948766667300022
NI WAYAN SUTINI      2=DITERIMA  7461758660300073
DEWA GEDE AGUNG      2=DITERIMA  2563741644200133
GST AYU MADE MASIH     2=DITERIMA  6563743643300043
I MADE DOGLAS ASMARA    2=DITERIMA  2563731634200123
I MADE SUPARSA       2=DITERIMA  9842751654200002
I NYOMAN ARKA       2=DITERIMA  3563740643200163
I WAYAN SUDANTHA KUSUMA  2=DITERIMA  9563735637200203
IDA BAGUS KETUT SUWETA   2=DITERIMA  0563727628200033
NI MADE KARYANI      2=DITERIMA  2646748650300022
NI MADE TAMPED       2=DITERIMA  8563737639300153
NI PUTU EKA PURNAMASIH   2=DITERIMA  1862761663300012
NI WAYAN SENI       2=DITERIMA  3563727631300013
SANG AYU KETUT SUMARGI   2=DITERIMA  8560742644300003
SRI ROMLAH         2=DITERIMA  5338726627300003
SUPRIYADI         2=DITERIMA  3136745648200023
ACHMAD HASAN MUKRI     2=DITERIMA  6545740640200003
DESAK NYOMAN RAIYUNI    2=DITERIMA  8948743644300012
I GUSTI NGURAH WIDANA   2=DITERIMA  1563739642200103
I KETUT WANGSA       2=DITERIMA  6563735638200143
I MADE WIDYASA       2=DITERIMA  2735762663200062
I NYOMAN JAYA       2=DITERIMA  8543741644200002
NI GUSTI PUTU RIATI    2=DITERIMA  9563738640300173
NI MADE SULASIH      2=DITERIMA  6256743646300013
NI MADE TIRTAWATI     2=DITERIMA  6563729631300063
NI NYOMAN SURATI      2=DITERIMA  2457741642300012
ANAK AGUNG AYU KARTIKA   2=DITERIMA  0539734635300012
GUSTI PUTU RAI       2=DITERIMA  8563738640300173
I DEWA KETUT ASTAWAN    2=DITERIMA   3563732634200163
I KETUT DAMPING       2=DITERIMA   5837733636200032
I MADE GITAR        2=DITERIMA   0563734636200183
I NYOMAN GEDE        2=DITERIMA   0537746648200022
I WAYAN AGUS SETYAWAN    2=DITERIMA   0151759660200023
I WAYAN MANDIYASA      2=DITERIMA   4563740641200223
IDA BAGUS MUDALARA     2=DITERIMA   6563740641200223
NI MADE SURYADI       2=DITERIMA   5563729631300063
GUSTI AYU PUTU ARINI    2=DITERIMA   4442743646300023
I DEWA GEDE PUTRA      2=DITERIMA   7945743646200012
I GST NYM SAYANG      2=DITERIMA   5563730632200163
I GUSTI KOMPIANG GERIA   4=DIBATALKAN  5563726628200063
I GUSTI NGURAH SUANDI    2=DITERIMA   5562744648200003
I GUSTI PUTU ARNAYA     2=DITERIMA   4563735637200203
I MADE SUKARJANA      2=DITERIMA   9633742646200042
I WAYAN MURJA        2=DITERIMA   3563738640200283
NI KETUT NADI        2=DITERIMA   4563739641200223
NI NYOMAN SULADRI      2=DITERIMA   5942742644300022
SUKARSIH          2=DITERIMA   6735741643300022
DESAK NYOMAN SUMERTI    2=DITERIMA   7857742643300022
GUSTI AYU OKA RUMIANI    2=DITERIMA   7552730632300003
I MADE DWI KARYADI     2=DITERIMA   4954749651200012
I MADE SUDARSANA      4=DIBATALKAN  9563726629200093
I NYOMAN EWET        2=DITERIMA   5563729631200133
I WAYAN GAPAN        2=DITERIMA   3563740641200223
I WAYAN SANTIKA       2=DITERIMA   6140734636200013
I WAYAN URIP        2=DITERIMA   6252741642200013
IDA BAGUS MADE WIDANA    2=DITERIMA   9563735638200143
NI GST. AYU SERINADI    2=DITERIMA   3349743646300023
NI NYOMAN KARMI       2=DITERIMA   9657738640300002
NI NYOMAN SARMI MARIYANI  2=DITERIMA   8563736638300123
NI NYOMAN TRIMINAWATI    2=DITERIMA   5563734637300033
NI WAYANB MURNI       2=DITERIMA   2563740643300103
SANG AYU PUTU WILAWATI   2=DITERIMA   9235740643300003
WAYAN GANDARAWAN      2=DITERIMA   8563730633200123
I WAYAN OKLAN        2=DITERIMA   8563740642201233
I KETUT SUMANTRA      2=DITERIMA   5540738641200013
I MADE SUTRADI       5=DITOLAK
I WAYAN DAGING WINARTA   2=DITERIMA   2563739642200103
I WAYAN MUDANA       2=DITERIMA   6563738641200133
I WAYAN MUSTIKA       2=DITERIMA   1556760671200002
I WAYAN RATEP        2=DITERIMA   1563730631200103
I WAYAN SUDIASTRA      2=DITERIMA   0563734637200103
I WAYAN TANTRA       2=DITERIMA   9563736638200253
NI GUSTI AGUNG KARNINGSIH  2=DITERIMA   1563737644300003
NI KOMANG MURDIANI     2=DITERIMA   0934744647300022
NI MADE KRISTIANI      2=DITERIMA   2337763664300013
NI WAYAN EKA SRI WAHYUNI  5=DITOLAK
NI WAYAN LATRI       2=DITERIMA   4563735638300053
RAMADLAN          2=DITERIMA   9037743644200013
I DEWE GD MURDA       2=DITERIMA   5563728630200123
I KETUT SARSANA       2=DITERIMA   9436745648200002
I NYOMAN MESIR         2=DITERIMA  6563738642200053
I NYOMAN WINARTA        2=DITERIMA  2563740641200223
I WAYAN DARPA          2=DITERIMA  8563735638200143
NI KETUR KERNI         2=DITERIMA  2450741643300013
NI KETUT SRI LAKSMINI      2=DITERIMA  3741762663300022
NI MADE KASIHATI        2=DITERIMA  6563732634300073
NI WAYAN SANTI         2=DITERIMA  0563741643300213
NI WAYAN SUDIATHI        2=DITERIMA  2051738640300003
DEWA PUTU OKA          2=DITERIMA  7857741642200012
I MADE KARMEN          2=DITERIMA  9563740641200213
I KETUT LANGSUNG WARDANA    2=DITERIMA  5563736638200253
I KETUT SETIAWAN        2=DITERIMA  5563737640200143
I KETUT SUNARTA         2=DITERIMA  4946746648200012
I MADE SUTEJA          2=DITERIMA  9563728630200123
I MADE TESA           2=DITERIMA  0563728632200033
I NYOMAN BUDIASA        2=DITERIMA  8461746648200003
I NYOMAN KARTU         2=DITERIMA  8563736638200253
NI KETUT AYU ERAWATI      2=DITERIMA  8455736638300002
NI WAYAN SRI WAHYUNI      2=DITERIMA  3961758660300012
A.A.ISTRI MANIK         2=DITERIMA  7657742646300002
GUSTI AGUNG KETUT SUTAMA    5=DITOLAK
I GST NGURAH PT.PUNIA      2=DITERIMA  1563727630200113
I KT LANUS           2=DITERIMA  1563740641200223
I KT WARDITA          2=DITERIMA  2563738640200283
I NYOMAN WARTA         2=DITERIMA  8563730629200003
I WY SUMANTRA          2=DITERIMA  1933745647200022
IDA AYU MD SUPADI        2=DITERIMA  1848746648300022
NI GST AYU ALIT         2=DITERIMA  6563732635300043
NI NYOMAN RAME         2=DITERIMA  3747747650300012
NYOMAN SUJANA          2=DITERIMA  2534740639200002
WAYAN MINGGU SUBRATHA      2=DITERIMA  5563737638200143
A.A. ISTRI KRISNA DEWI     2=DITERIMA  4445750652300042
ANAK AGUNG AYU PUTRI      2=DITERIMA  5533726628300003
ANAK AGUNG SRI MAS       2=DITERIMA  9148740643300003
GUSTI AGUNG ALIT ASTAWA     2=DITERIMA  2563736638200253
I GUSTI MADE PUJA        2=DITERIMA  9847740642200012
I KETUT UPAYA          2=DITERIMA  4563739643200043
I WAYAN GENEP SULIARSA     2=DITERIMA  4360735636200003
I WAYAN KANTARASA        2=DITERIMA  7455745649200003
NI GUSTI MADE TIRTHA      2=DITERIMA  0563735637300093
NI NYOMAN KERNIASIH       2=DITERIMA  5563730633300043
NI WAYAN LEMES         2=DITERIMA  1948729633300002
NI WAYAN SUKERTI        2=DITERIMA  7563729631300063
ANAK AGUNG ISTRI METRI ANTARI  2=DITERIMA  5243738640300013
DWI ELMI HARIANTI        2=DITERIMA  6245738640300013
I GUSTI NYOMAN GEDE       2=DITERIMA  4563732634200163
I MADE SENTER          2=DITERIMA  8563728630200123
I MADE SUJAYA          2=DITERIMA  4736764666200032
I NYOMAN SUWIRYA        2=DITERIMA  2644745647200012
I WAYAN NAJA          2=DITERIMA  7563725627200073
I WAYAN SUWITRA         2=DITERIMA  8563729635200013
IDA AYU NYOMAN JL. PUSPARENI  2=DITERIMA  0057748649300013
IDA AYU PUTU CANDRA WATI  2=DITERIMA   5049737639300023
MOH. HASAN         2=DITERIMA   2434755658200003
NI WAYAN MERTA       2=DITERIMA   9563738642300123
SANG AYU MADE TIRTA     2=DITERIMA   1563732634300083
I MADE BEBAS        2=DITERIMA   1533743644200012
I MADE GAMBAR        2=DITERIMA   7642737638200012
I MADE KOMANG MUSTIKA    2=DITERIMA   7563726630200063
I WAYAN SUKAYANA      2=DITERIMA   3563733635200743
NI KETUT KERTI       2=DITERIMA   3563739641300153
NI KETUT SARTINI NIRAYANI  4=DIBATALKAN  5738745647300032
NI MADE GERIA BAKTI     2=DITERIMA   0563738640300183
NI WAYAN DARMININGSIH    2=DITERIMA   6563730633300043
NI WAYAN SURATI       2=DITERIMA   9455736638300002
DEWA NGK PT BASULANGSA   2=DITERIMA   3563735637200203
FATIMAH           2=DITERIMA   1437745648300023
GUSTI AYU KUSUMAYANTI    2=DITERIMA   6462761663300013
I GUSTI NYOMAN PUNIA    2=DITERIMA   4944743647200022
I KETUT SURE        2=DITERIMA   6563733635200163
I MADE SUMBERJAYA      2=DITERIMA   9563731636200013
I MADE SUMPANG       2=DITERIMA   1561734637300013
I WAYAN KARGA YASA     2=DITERIMA   1563734636200183
IDA AYU MADE RATI      2=DITERIMA   9056736637300003
IDA BAGUS MD SUPARIYADI   2=DITERIMA   8947762664200062
LUH PUTU DARMINI      2=DITERIMA   1440739643300002
NI LUH KOMANG KARYADI    2=DITERIMA   6559763665300032
NI WAYAN DIARSI       2=DITERIMA   8563733637300043
NI WAYAN RASIHATI      2=DITERIMA   4563738640300183
NYOMAN MUDHA B.       2=DITERIMA   8563729631200133
GUSTI KETUT OKA       2=DITERIMA   5563731633200153
I GUSTI AYU ANOM      2=DITERIMA   7563726627300013
I MADE GEDE         2=DITERIMA   7563728630200123
I WAYAN ARIAWAN       2=DITERIMA   4234740642200023
I WAYAN WARSA        2=DITERIMA   9544740641200023
NI GUSTI PUTU AONI     2=DITERIMA   7563741643300203
NI MADE LOTRE        2=DITERIMA   6563730632300063
NI PUTU JULI SRIANI     2=DITERIMA   5048762663300143
NI WAYAN SUNARTI      2=DITERIMA   3533730630300003
NI YOMAN KAYUN WAHYUNI   2=DITERIMA   9563732634300073
A. A. RAKA IRIANI      2=DITERIMA   0544739641300033
A.AA MAYUN ANGGA DEWI    2=DITERIMA   6544739641300113
DESAK KETUT INDRAWATI    2=DITERIMA   4340753655300023
I GST PUTU TJANDRA     2=DITERIMA   4563733636200123
I MADE SUARNAYA       2=DITERIMA   6635747648200002
I MADE SUTAMA        2=DITERIMA   9341749650200003
I WAYAN LANUS        2=DITERIMA   8049737639200023
I WAYAN PAKSA        2=DITERIMA   7563729631200133
I WAYAN WETA        2=DITERIMA   6563733636200123
NI MADE MURTINI       2=DITERIMA   8147743645300003
NI MADE RASMI        2=DITERIMA   0563726629300043
NI MADE SUPATINI      2=DITERIMA   1652747648300012
NI WAYAN SUWENI       2=DITERIMA   3843740641300072
AA SETIAWATI        2=DITERIMA   1337740644300003
DESAK PUTU SRI OKA        2=DITERIMA   8935745649300002
I KETUT SUMA           2=DITERIMA   5563732634200163
I KETUT WIRAHADI         2=DITERIMA   9363764666200013
I MADE ARI YUNI WIJAYA      4=DIBATALKAN  7054765666200013
I MADE ARI YUNI WIJAYA      2=DITERIMA   1054765666300043
I MADE HANDRAYANA        2=DITERIMA   3144761660200003
I MADE RATEP           2=DITERIMA   8563731633200153
I NYOMAN HERY INDRAYASA     2=DITERIMA   6537763664200052
I PUTU WIJASTIYA         2=DITERIMA   2634741643200032
LUH KETUT UDHIYANI        2=DITERIMA   9144739641300013
NI MADE MURIANI         2=DITERIMA   5563743644300193
NI PUTU CANDRA WATI       2=DITERIMA   9758742645300002
NI WAYAN SUDARMI         2=DITERIMA   3549729631300002
SUSTI AYU RAI INDRAWATI     2=DITERIMA   6551742644300002
GUSTI PUTU ASTINI        2=DITERIMA   3246738640300013
I GST AYU MAS AMBARAWATI     2=DITERIMA   2446750652300022
I GST. AGUNG MAYUN        2=DITERIMA   4055731632200003
I KETUT MUDITA          2=DITERIMA   6563725627200073
I MADE WARDANA          2=DITERIMA   7049754656200063
I WAYAN MAWAR IRAWAN       2=DITERIMA   1439735637200012
KETUT WIRYA           2=DITERIMA   9744743647300002
NI LUH HAPPY PARIAMINI      2=DITERIMA   2949749653300002
NI MADE MURTINI         2=DITERIMA   7563732634300073
NI MADE RUTI PARWATI       2=DITERIMA   3533731632300023
NI MADE SUPARTINI        2=DITERIMA   4655759660300152
NI NYOMAN SRIATI         2=DITERIMA   1037748650300043
NI NYOMAN TUNJUNG        2=DITERIMA   0441742643300023
NI WAYAN LATRI          2=DITERIMA   7563727630300053
I GUSTI NGURAH AGUNG       2=DITERIMA   5563728629200243
I KETUT ARSANA          2=DITERIMA   4563736638200253
I MADE PEREKSI          2=DITERIMA   2442728630200013
I MD SUDIRI ADI KUSUMA      2=DITERIMA   5154735637200003
I NYM GEDE RAKA         2=DITERIMA   1563741642200243
IDA BGS. KETUT MANTRA      2=DITERIMA   9037741643200033
NI KETUT SENTI          2=DITERIMA   0563740641300193
NI KETUT SUDIASIH        2=DITERIMA   0857746648300032
NI NYM MURTINI          2=DITERIMA   3343738640300053
DESAK NYOMAN PUSPITA SARI    2=DITERIMA   8755759661300052
I GUSTI AYU AGUNG WINASTRI    2=DITERIMA   5655732634300002
I GUSTI NGURAH MADE BAWA     2=DITERIMA   7563730632200163
I KETUT RANGA          2=DITERIMA   0541741642200013
I KETUT SAKRU          2=DITERIMA   6563727627200003
IDA AYU SURYA EKATINI      2=DITERIMA   3059760662300013
IDA BAGUS KETUT ADIYANA     2=DITERIMA   4539741646200002
IDA BAGUS PUTU OKA SURYADI    2=DITERIMA   8563727631200053
PUTU ARI SETIA DEWI       2=DITERIMA   8061763665300033
PUTU GEDE SASTRAGUNA       2=DITERIMA   8549761663200003
ANAK AGUNG SUMIATI        2=DITERIMA   4563730633300043
COK ISTRI RK. TIRTAWATI     2=DITERIMA   9462741643300013
I GUSTI MADE YOGA        2=DITERIMA   3563736638200253
I GUSTI NGURAH SUAMBA ARIMBAWA  2=DITERIMA   4563736637200133
I KETUT JATA           2=DITERIMA   1563740643200163
I NYOMAN NENDRA       2=DITERIMA  1553741641200003
I WAYAN BALIK ASTAWA    2=DITERIMA  3655749651200022
IDA AYU MADE MANIK     2=DITERIMA  6563741643300203
NI KETUT SRINADI      2=DITERIMA  2644740641300032
NI LUH PUTU DARMIATI    2=DITERIMA  0542745647300022
NI MADE GEMINI       2=DITERIMA  9948754655300012
NI NYOMAN SOKA       2=DITERIMA  2563738640300183
NI PUTU SRINADI       2=DITERIMA  3563738640300183
ANAK AGUNG OKA ASTITI    2=DITERIMA  3563733636200123
GUSTI NGURAH DARMAWAN    2=DITERIMA  9563738640200273
I GUSTI NGURAH SEMARABAWA  2=DITERIMA  5554741643200013
I MADE KARSANA       2=DITERIMA  6563732634200163
I WAYAN LINDRA       2=DITERIMA  4563740643200163
NI KETUT ARIATHI      2=DITERIMA  7837740641300022
NI NYOMAN SANDAT      2=DITERIMA  8559740643300003
NI WAYAN MENDRI       2=DITERIMA  3149746649300043
NI WAYAN SETIANI      2=DITERIMA  1955751653300072
NYOMAN KABAR WIRAWAN    2=DITERIMA  1936727629200012
A.A GEDE ERA EKA PUTRA   2=DITERIMA  6034760661200003
ANAK AGUNG GEDE AGUNG    2=DITERIMA  7937747650200022
COKORDA GEDE        2=DITERIMA  3054737639200023
DESAK NYOMAN NURYATHI    2=DITERIMA  9249743646300063
DEWA PUTU YOGA       2=DITERIMA  6563735637200843
DSK NYM SRI LESTARI     2=DITERIMA  8261744646300073
GST NGR PUTRA TENAYA    2=DITERIMA  1563736638201083
GUSTI AYU WITARI ARIANI   2=DITERIMA  0535753656300013
GUSTI AYU WATRINI      2=DITERIMA  3948758659300092
I DEWA GD PUTRA       2=DITERIMA  8656738640200032
I DEWA MD GD ADI WIJANA   2=DITERIMA  2056747650200013
I DEWA NYOMAN JONI     2=DITERIMA  3563737638200143
I GST NGR WIRAJAYANTARA   2=DITERIMA  7157756658200003
I GST NGURAH TEKEN     2=DITERIMA  3350743646200013
I GST NYOMAN KODIM     2=DITERIMA  5448744647200013
I GUSTI MADE NGURAH     2=DITERIMA  4563740642300173
I GUSTI NGURAH ALIT AGUNG  2=DITERIMA  4563741643201023
I KETUT RIMAN        2=DITERIMA  0563736638200973
I KETUT SULASTRA      2=DITERIMA  5535748650200022
I KETUT SUPARTA       2=DITERIMA  0250747649200013
I KOMANG ADI PUTRA     2=DITERIMA  1037762663200013
I KOMANG PUSPA NEGARA    2=DITERIMA  1436745646200003
I MADE RIADIYASA      2=DITERIMA  8141740643200003
I MADE ARDANA        2=DITERIMA  7563740642201003
I MADE ARYAWAN       2=DITERIMA  9248744645200003
I MADE DANA         2=DITERIMA  6563736639200493
I MADE DHARMA SEMADI    2=DITERIMA  2850758659200012
I MADE KARSA        2=DITERIMA  5452744646200033
I MADE SUARJANA       2=DITERIMA  6251749652200003
I MADE SUDIANA       2=DITERIMA  3449749652200003
I MADE SUJANA        2=DITERIMA  6563736638200253
I MADE WEDANA        2=DITERIMA  2643740642200012
I NYOMAN ADI PARWATA    2=DITERIMA  4447750653200002
I NYOMAN ASTA        2=DITERIMA  4559745647200003
I NYOMAN MUSADA          2=DITERIMA  4738746648200062
I NYOMAN PUDJA ANTARA       2=DITERIMA  7543727629200012
I NYOMAN RAI PUTRA         2=DITERIMA  4344738640200083
I NYOMAN SUASTIKA         2=DITERIMA  5336755657200003
I NYOMAN SUMERTHA         2=DITERIMA  8749744647200032
I NYOMAN WANDRA          2=DITERIMA  8545758660200002
I PUTU RIJAYA           2=DITERIMA  4154737639200033
I WAYAN BAJERA           2=DITERIMA  6433746649200042
I WAYAN DODIANA          2=DITERIMA  1162757660200003
I WAYAN GINARSA          2=DITERIMA  6440745647200033
I WAYAN JANA            2=DITERIMA  1237744646200043
I WAYAN PURNA           2=DITERIMA  6051758660200003
I WAYAN SUARDHANA         2=DITERIMA  5053733635200023
I WAYAN SUARJA           2=DITERIMA  3563727630200443
I WAYAN SUTEJA           2=DITERIMA  7362734637200003
I WAYAN YUSA            2=DITERIMA  1563735636200453
I WYN SUTRISNA           2=DITERIMA  6242758660200013
IDA AYU MADE KARTIKA        2=DITERIMA  2037748649300053
IDA AYU NARTI           2=DITERIMA  2563739641300153
IDA BAGUS PUTU PUTRA        2=DITERIMA  0563736638200263
IDA BAGUS PUTU WISNU        2=DITERIMA  9952747650200052
LUH AYU JAGRA SENI         2=DITERIMA  3549741643300042
LUH PUTU WIDYANINGSIH       2=DITERIMA  3244748650300103
LUH PUTU YUNIARTHI         2=DITERIMA  5942756657300022
MADE AIRAWAN            2=DITERIMA  0144745647200063
NI GST RATNAWATI          2=DITERIMA  2541743644300013
NI KETUT SUTI           2=DITERIMA  3342748650300043
NI LEM MAWARINI          2=DITERIMA  8249747649300013
NI MADE MERTI           2=DITERIMA  0535745647300022
NI MADE SUKASANTI         2=DITERIMA  3257764665300013
NI MADE WESNAWATI         2=DITERIMA  5650743645300012
NI NYOMAN SUTRISNAWATI       2=DITERIMA  4650739641300032
NI PUTU EKA JUNIATI        2=DITERIMA  6933758659300012
NI WAYAN ASTARI RENA        2=DITERIMA  3149761662300103
NI WAYAN EKA PUTRI         2=DITERIMA  0553751653300023
NI WAYAN KURNIATI         2=DITERIMA  5448748650300012
NI WYN MURTINI           2=DITERIMA  0937753655300022
NYOMAN AGUNG            2=DITERIMA  8549742643200012
NYOMAN MURTIYASA          2=DITERIMA  5333738640200013
NYOMAN PASTHA ADI PUTRA      2=DITERIMA  7563732634200163
PANDE MADE SUDANA         2=DITERIMA  7563734636200813
PANDE WYN RAHARJA         2=DITERIMA  6757748651200002
PUTU AYU EKA FEBRINA        2=DITERIMA  9533761662300002
WAYAN SUMADHI           2=DITERIMA  5561740644200003
I DEWA PUTU MANDRA         2=DITERIMA  6841732634200002
I GUSTI AGUNG DIAH TRESNANINGSIH  2=DITERIMA  6558762663300023
I KETUT JUNEDI           2=DITERIMA  5953762664200002
I MADE PASEK WIJAYA        2=DITERIMA  8046755657200003
I NYOMAN SARWA           2=DITERIMA  3563724628200003
I NYOMAN SUDARMA          2=DITERIMA  7954764665200002
I PUTU GEDE SEMIADA        2=DITERIMA  0841745647200052
I WAYAN ARDITA           2=DITERIMA  5450761662200002
I WAYAN EKA BUANA       2=DITERIMA  3561765666200003
I WAYAN KOTA         2=DITERIMA  1061740640200003
I WAYAN SENIARTHA       2=DITERIMA  8455737639200003
I WAYAN SUDARSANA       2=DITERIMA  2759738640200012
IDA BAGUS MADE VIPRAJANA   2=DITERIMA  2637765667200012
IDA BAGUS MAHAWIJAYA     2=DITERIMA  6042737638200013
IDA BAGUS NYM. DWIJA     2=DITERIMA  3053745650200003
LUH GEDE LESTARIANI      2=DITERIMA  9055762663300063
NI KADEK DESI PRADNYANITI   2=DITERIMA  6539761663300093
NI KADEK DESSY PRADNYA NITI  5=DITOLAK
NI MADE SUCI         2=DITERIMA  9459742644300013
NI MADE SUMARIANI       2=DITERIMA  7643763664300092
NI MADE TRISNAWATI      2=DITERIMA  3753743645300002
NI NYOMAN SRI GUNTARI     2=DITERIMA  3342736638300033
NI NYOMAN SURIATI       2=DITERIMA  8845746649300012
NI PUTU SANTI SUARTINI    2=DITERIMA  3538766667300003
NI WAYAN SRI WAHYUNI     5=DITOLAK
NI WAYAN SUCI         2=DITERIMA  1037746647300013
NI WAYAN SULIARI       2=DITERIMA  4035757658300013
NI WAYAN SUTAMI W.      2=DITERIMA  2757744645300002
PANDE MADE BERATA       2=DITERIMA  7052760662200043
PANDE PUTU LOKA SUSILA    2=DITERIMA  5563738640200283
A A GEDE SHEMARA ADNYANA   2=DITERIMA  1144728627200003
ANAK AGUNG GEDE ALIT     2=DITERIMA  5563723627200003
DEWA AYU KARTIKA SARI     2=DITERIMA  9540752654300063
DRS I NYOMAN SUADA      2=DITERIMA  6447737641200003
I GUSTI AGUNG GEDE AGUNG   2=DITERIMA  4844758660200012
I GUSTI AYU OKAWATI      2=DITERIMA  1359753655300013
I KADEK ADIATMIKA       2=DITERIMA  2241758660200043
I NYOMAN ARIYANTHA      2=DITERIMA  9234749651200003
I WAYAN LUGERA        2=DITERIMA  0744746647200032
I WAYAN SARMA         2=DITERIMA  3653746648200012
I WAYAN SUKA         2=DITERIMA  0549746648200013
I WAYAN TAGEL         2=DITERIMA  3633748650200012
N KETUT MURNIATI       2=DITERIMA  1850748650300102
NI GUSTI AYU SUTARIATI    2=DITERIMA  8548740642300013
NI KM. TRI WAHYUNIATI     2=DITERIMA  9160763664300073
NI NYOMAN SRI ARTINI     2=DITERIMA  2343752653300013
NI NYOMAN SUASTI       2=DITERIMA  1640757655300002
NI WAYAN GANDA KURNIA     2=DITERIMA  1553751650300002
NI WAYAN MUDARTINI      2=DITERIMA  7150757658300063
NI WAYAN SUPARWATI      2=DITERIMA  3140755657300083
NYOMAN MARYANTI        2=DITERIMA  5439756658200032
DESAK AYU HONY HARSINI    2=DITERIMA  1961761662300012
GUSTI KETUT SUKARMINI     2=DITERIMA  3335747651200003
GUSTI NGURAH KAWIARTA     2=DITERIMA  0934753654200012
I MADE PAKWATA        2=DITERIMA  1441756659200003
NI MADE YUNARSIH       2=DITERIMA  2238754655300013
NI PUTU SULIASTYANINGRUM   2=DITERIMA  7849764665300002
NI WAYAN LENIATI       2=DITERIMA  5150756658300023
NI WAYAN PASTINI       5=DITOLAK
NI WAYAN PASTINI       2=DITERIMA  6555752653300012
NI KM A.S. WEDAYANTHI   2=DITERIMA  2937756658300102
A.A EKA PUTRI ASTUTI    2=DITERIMA  6447760662300013
AGUSTIN WINARNI      2=DITERIMA  2145736639300013
DEWA NYOMAN NURAJA     2=DITERIMA  1450743643200002
G.A PUTRI ARINI      2=DITERIMA  7563738640300173
I GEDE BASURA       2=DITERIMA  0941741643200012
I GUSTI KETUT SUJAYA    2=DITERIMA  3457742643200003
I GUSTI NGURAH SUTEJA   2=DITERIMA  5563736637200133
I GUSTI PUTU BASURA    2=DITERIMA  1159758660200013
I KETUT SUDA        2=DITERIMA  9563717618200003
I KETUT SUTIKA       2=DITERIMA  0041738639200013
I MADE ADNYANA       2=DITERIMA  7563737639200163
I MADE BUDHA        2=DITERIMA  7563733635200163
I MADE MANTARA       2=DITERIMA  5962747649200012
I NY.AYA BUDI ADNYANA   2=DITERIMA  0562738640200023
I PUTU EKA PUTRA      2=DITERIMA  2639762663200012
I WAYAN BAWA        2=DITERIMA  0563738638200023
I WAYAN GEDE SUDANA    2=DITERIMA  0544741642200023
I WAYAN SUDIN       2=DITERIMA  8540742643200002
I WAYAN SUMANTRA      2=DITERIMA  0553741643200013
I WAYAN TIMBAL       2=DITERIMA  4563741643201223
I.GST.PUTU SUASTINI    2=DITERIMA  2563741641300053
IDA AYU MURNIATHI     2=DITERIMA  2563737638300093
IDA BAGUS PUTU SUMADI   2=DITERIMA  8037736639200013
LUH PUTU MANIK       2=DITERIMA  1739732635300002
MADE PARWATI OKTARINA   2=DITERIMA  8334739640300003
NGAKAN KETUT ARIASA    2=DITERIMA  6638747651200002
NI KADEK DWIPAYANI     2=DITERIMA  0460759661300023
NI KETUT SARBINI      2=DITERIMA  1244733635300013
NI KETUT SILAWATI     2=DITERIMA  2537741642300023
NI KETUT SUMIATI      2=DITERIMA  9655742646300002
NI KOMANG DESTRIANI    2=DITERIMA  5541761663300013
NI MADE KASMIATI      2=DITERIMA  2339752654300023
NI MADE NILAWATI      2=DITERIMA  3757735636300002
NI MADE SUARI PRAJAWATI  2=DITERIMA  2563741642300223
NI MADE SUARTINI      2=DITERIMA  7055738639300033
NI MD CANDRA KESUMA D   2=DITERIMA  0656759661300012
NI NENGAH SUWENI      2=DITERIMA  4053753655300013
NI NYOMAN ARYANI      2=DITERIMA  2150744646300023
NI NYOMAN EDI MAHENI    2=DITERIMA  4962755657300012
NI NYOMAN MULIATI     2=DITERIMA  0563739643300023
NI NYOMAN PUSTITI     2=DITERIMA  2563738639300143
NI NYOMAN SUNARDI     2=DITERIMA  9939744647300022
NI PUTU EKAWATI      2=DITERIMA  4162737640300003
NI WAYAN ASTINI      2=DITERIMA  9563741643300203
NI WAYAN SUCI       2=DITERIMA  1563735637300093
NI WAYAN SUNIANI      2=DITERIMA  1039755657300033
NI WAYAN WIDYAWATI     2=DITERIMA  1759747649300022
SALEH SRI KERTAMPI     2=DITERIMA  4450738640300013
SANG AYU GUNASIH      2=DITERIMA  2440736636300002
SANG AYU SULATRI ARINI   2=DITERIMA  6253739641300013
COK ISTRI DEWI NURHAYUNI  2=DITERIMA  5933751652300042
DAMARIS YANDI        2=DITERIMA  1456745646300022
DEWA AYU OKA NABA      2=DITERIMA  0434744647300013
DHURIAT ANANTO       2=DITERIMA  3063749653200003
GST NGURAH ALIT ARDANA   2=DITERIMA  0452743646200012
GST PUTU MENDRA       2=DITERIMA  2563726628200303
GUSTI AYU PUTRA       2=DITERIMA  2563733631300003
GUSTI AYU RAWI       2=DITERIMA  5563732635300043
GUSTI AYU SUATI       2=DITERIMA  6563736638300563
GUSTI PUTU SIWAPATI     2=DITERIMA  0563738640200283
I G N INDRAYANA       2=DITERIMA  3557745646200002
I GUSTI AGUNG NILAWATI   2=DITERIMA  5549733635300003
I GUSTI NGURAH ATMAJA    2=DITERIMA  4563737638200143
I GUSTI NGURAH HARNAWA   2=DITERIMA  2563722626200003
I GUSTI NGURAH PUTU ALIT  2=DITERIMA  2563733635200733
I GUSTI NUGRAH ASKARA    2=DITERIMA  1935717620200002
I GUSTI PUTU BUNGSING    2=DITERIMA  3563729631200133
I KETUT NORMAL       2=DITERIMA  3636740642200022
I KETUT PUTERA       2=DITERIMA  8563730632200163
I KETUT R PUTRA WANDIRA   2=DITERIMA  5350730632200003
I KETUT SUWIKA       2=DITERIMA  1545743646200043
I KT. K. HASTIKA B.     2=DITERIMA  0563732635200133
I MADE ARKA         2=DITERIMA  3563745647200173
I MADE DHAWAN        2=DITERIMA  6563735637200203
I MADE KADE         2=DITERIMA  7563731633200153
I MADE MURTHA        2=DITERIMA  1563735636200103
I MADE SELAMET       2=DITERIMA  5461743644200003
I MADE SUNARYA       2=DITERIMA  8562738639200043
I MADE WIRAWAN       2=DITERIMA  7035755656200023
I NYOMAN DEKING ADIATMIKA  2=DITERIMA  1563728632200033
I NYOMAN MARNA       2=DITERIMA  0563732636200213
I NYOMAN SUDIBYA      2=DITERIMA  7563735638200143
I WAYAN ARTHANA       2=DITERIMA  8563733635200163
I WAYAN BERATA       2=DITERIMA  2563733635200653
I WAYAN DJAYA        2=DITERIMA  5760732634200002
I WAYAN EKASILA       2=DITERIMA  1233747653200003
I WAYAN KADER        2=DITERIMA  8563735637200203
I WAYAN RUKA        2=DITERIMA  5563729632200063
I WAYAN SADRA        2=DITERIMA  5563740643200163
I WAYAN SANTRA       2=DITERIMA  5563740641200223
I WAYAN SUDIARSA      2=DITERIMA  3536743646200042
I WAYAN SUDIO ARSANA    2=DITERIMA  5446746648200003
I WAYAN SUMANTARA      2=DITERIMA  7337756659200013
I WAYAN SUYASA       2=DITERIMA  0849737640200022
IDA AYU GIRI PUTRI     2=DITERIMA  7153738640300003
IDA AYU NYM CANDRAWATI   2=DITERIMA  3947734636300012
IDA AYU NYOMAN ASRI     2=DITERIMA  4238736638300013
IDA AYU PUTU SUARMINI    2=DITERIMA  8534742646300003
IDA BAGUS MADE BAWA     2=DITERIMA  4563741641200043
IDA BAGUS PUTU CAKRA    2=DITERIMA  6563729632200063
IDA BAGUS SUARNAYA     2=DITERIMA  8563737640200143
IDA BAGUS SUWETA      2=DITERIMA  2563734636200183
IMAS SUPRIYATI       2=DITERIMA  7452744647300013
KETUT SUDINA           2=DITERIMA  0563731633200163
LUH KETUT SWARMINI        2=DITERIMA  7145741642300013
LUH KETUT WIDIASTINI       2=DITERIMA  3538742643300013
LUH PUTU SRI NUADI        2=DITERIMA  4349740642300063
NI G AYU RAI SUPARTINI      2=DITERIMA  3958727630300002
NI KETUT SUDIASIH         2=DITERIMA  4563739641300153
NI KOMANG ERAWATI         2=DITERIMA  4453756658300002
NI MADE ARMINI          2=DITERIMA  9947736639300012
NI MADE KASIH           2=DITERIMA  7751738639300002
NI MADE LATRI           2=DITERIMA  1563740641300193
NI MADE PASTI           2=DITERIMA  1563738640300183
NI MADE REMI           2=DITERIMA  5246736639300003
NI MADE SUMARIANI         2=DITERIMA  5948760662300012
NI NYOMAN MODYSUGI HARTINI    2=DITERIMA  9352745648300013
NI PUTU KOMPYANG SRI KANDI    2=DITERIMA  1544740642300053
NI PUTU SRANI           2=DITERIMA  5447744646300013
NI PUTU SUKAJENG         2=DITERIMA  6455727629300003
NI WAYAN RASMINI         2=DITERIMA  5563743647300043
NI WAYAN SITI           2=DITERIMA  5563738640300183
NI WAYAN SUDIASIH         2=DITERIMA  5159741643300013
PANDE KETUT SINAH         2=DITERIMA  0563732634300083
PANDE WAYAN GAMA         2=DITERIMA  7563740641200223
PUTU BUDA AJI HARI S       2=DITERIMA  7537757659200003
SOLECHAH             2=DITERIMA  5441733636300003
SRI MULYATI DARMAYUNI       2=DITERIMA  2958746648300022
WAYAN BERATHA           2=DITERIMA  5563739641200223
ANAK AGUNG GD RAI         2=DITERIMA  7563742645200013
BADERIAH             2=DITERIMA  0151732634300023
DESAK MD SUDIANI         2=DITERIMA  2052741642300023
DESAK PUTU SUDARMIANI       2=DITERIMA  3141764666300063
DRS I MD DAPET          2=DITERIMA  3563736637200133
DSK KTUT DJAGI          2=DITERIMA  7562731634200003
GEK AYU INDRAYANTI        2=DITERIMA  9646765666200022
GUSTI AYU WARTINI         2=DITERIMA  8455743644300032
I GST AG KT PARTAMA        2=DITERIMA  0563740641200223
I GST NGAKAN NGURAH RK JELANTIK  2=DITERIMA  6233737638200003
I GST NGURAH ANOM         2=DITERIMA  3563739640200673
I GST NGURAH SUASTAWA       2=DITERIMA  5563739640200113
I GUSTI AGUNG PRADNYANA      2=DITERIMA  1744736637200012
I GUSTI MD PUJA          2=DITERIMA  5563733635200163
I GUSTI PT TARAN         2=DITERIMA  1957740643200012
I GUSTI PUTU NGURAH        2=DITERIMA  2534731635200002
I KETUT BIRAWAN          2=DITERIMA  7039737640200013
I KETUT PUJA SUGIARTA       2=DITERIMA  5743749651200012
I KETUT RATA           2=DITERIMA  3452741643200012
I KETUT SUARTANA         2=DITERIMA  6545757659200002
I KETUT SUNARTA          2=DITERIMA  0059738639200013
I KETUT WANA           2=DITERIMA  7563736639200113
I KT JINGGA            2=DITERIMA  7553740641200003
I MADE ARJANA           2=DITERIMA  6563737640200143
I MADE BUDIASA          2=DITERIMA  4857764665200042
I MADE DANA            2=DITERIMA  9563736638201023
I MADE JANDRA        2=DITERIMA  9850746648200002
I MADE JUNIAWAN       2=DITERIMA  2962754656200012
I MADE KARANG SUDARTA    2=DITERIMA  1563730632200513
I MADE MALEM         2=DITERIMA  2563735646200003
I MADE MARDANA        2=DITERIMA  9563730632200163
I MADE WISNA         2=DITERIMA  7563737640200143
I MD GELGEL PRADNYA     2=DITERIMA  6563736637200133
I MD JAWA          2=DITERIMA  8862739640200002
I MD SUYADNYA        2=DITERIMA  2533735638200013
I MD WITA          2=DITERIMA  1051745647200013
I NYM GAMA          2=DITERIMA  4533744647200022
I NYM SUARGA         2=DITERIMA  7563736638200253
I NYM YASA          2=DITERIMA  8563738639200213
I NYOMAN PASEK SUDARSANA   2=DITERIMA  5434743646200062
I NYOMAN RANTAI       2=DITERIMA  5452741646200002
I NYOMAN SOSIAWAN      2=DITERIMA  1241743646200023
I NYOMAN SUJANA       2=DITERIMA  9451751653200002
I NYOMAN SUTANTA       2=DITERIMA  8949742647200002
I PUTU KARSA         2=DITERIMA  4449764665200022
I WAYAN KINANG JANA     2=DITERIMA  9442739642200002
I WAYAN PURIYASA       2=DITERIMA  2753755657200042
I WAYAN PUTRA        2=DITERIMA  1563743646200793
I WAYAN RONENG        2=DITERIMA  2537738642200003
I WAYAN SELAMET       2=DITERIMA  8563737639200163
I WAYAN SUADI        2=DITERIMA  9452760661200032
I WAYAN SUDIRA        2=DITERIMA  7962731633200002
I WAYAN WARDIKA       2=DITERIMA  4563741644200133
I WAYAN WEDASTERA      2=DITERIMA  5562742646200013
I WYN PARNA         2=DITERIMA  5563729633200023
IDA AYU ASTITI        2=DITERIMA  7049740641300023
IDA AYU KETUT BUDAWATI    2=DITERIMA  6563745648300093
IDA BGS MD SUDIBYA      2=DITERIMA  4563738640200283
MADE WARTA          2=DITERIMA  3563734636200183
MG HARYATI          2=DITERIMA  4442737638300012
NI KADEK RENA ASTINI     2=DITERIMA  7257765668300003
NI KETUT NURIATI       2=DITERIMA  5653737639300012
NI LUH KARTIKA SARI     2=DITERIMA  2863746648300012
NI LUH KETUT NETRI      2=DITERIMA  2563738640300713
NI MADE SIDRI        2=DITERIMA  7544743644300022
NI MADE SRIANI        2=DITERIMA  7237744646300013
NI MADE SUARTINI       2=DITERIMA  6536741644300003
NI MD KARTI         2=DITERIMA  2053734635300013
NI MD NARTI         2=DITERIMA  9551729631300002
NI MD SUARTINI        2=DITERIMA  4137749651300033
NI NYOMAN AYU        2=DITERIMA  2563742645300013
NI NYOMAN SAWITRI      2=DITERIMA  2954747649300072
NI PUTU ENI SUWARDHITI    2=DITERIMA  5945763664300092
NI PUTU SUWANDEWI      2=DITERIMA  6141746650300003
NI WAYAN WARTI KARTINI    2=DITERIMA  3646739639300002
NI WYN SEKAR         2=DITERIMA  0533741642300023
O GST AGUNG ALIT SERI WATI  2=DITERIMA  9236746648300013
SUSILONINGLIN        2=DITERIMA  8552730632300003
WAYAN SUPARTA           2=DITERIMA  9563737639200163
GUSTI PUTU SUARTINI        2=DITERIMA  2261744646300023
I KETUT SASIH           2=DITERIMA  5060742642200003
IDA AYU PUTU NGURAH        2=DITERIMA  6143743644300013
MADE AYU CEONIA PURI       2=DITERIMA  0058762664300013
NI GUSTI AYU HERLINA       2=DITERIMA  3936745648300072
NI MADE GOTRI           2=DITERIMA  5954748650300012
NI NENGAH HARI BUDI        2=DITERIMA  3554746649300023
NI WAYAN KARI           2=DITERIMA  5852741642300022
NI WAYAN MULIASIH         2=DITERIMA  2039744644300003
IDA AYU GD. MIRAH YULIANI     2=DITERIMA  1058748651300013
NI KETUT ARTINI          2=DITERIMA  6839746649300012
NI MADE BUDI ARTINI        2=DITERIMA  2844764665300012
NI NYOMAN KARMINI         2=DITERIMA  1048742644300023
NI PUTU WAHYUNI          2=DITERIMA  2240763663300003
NI KADEK TIRTAYANI        2=DITERIMA  7552765666300032
AA ISTRI MAYUN NILAWATI      2=DITERIMA  4549755656300012
NI KETUT MARNI          2=DITERIMA  4738745647300032
NI KETUT SRI TRESNAWATI      2=DITERIMA  0945751653300022
NI NYOMAN SATRIAWATI       2=DITERIMA  1159763664300023
NI NYOMAN SEKAR          2=DITERIMA  3547753655300013
NI WAYAN ASTI YUDANI       2=DITERIMA  4433745647300052
PUTU EKA CHRISTIYANTI       2=DITERIMA  6434767668300012
NI EWAYAN SUPENI         2=DITERIMA  3563740639300003
NI KETUT MIDIANI         2=DITERIMA  1543749652300033
NI KETUT NENDRI          2=DITERIMA  9143742644300013
NI KETUT SURIANI         2=DITERIMA  8563741643300203
NI MADE LISTYAWATI        2=DITERIMA  0439763664300053
NI WAYAN JUNIWATI         2=DITERIMA  7937758659300112
NI WAYAN MENUH          2=DITERIMA  0545751654300012
I GST AGUNG NOVIANTI MARGA RINI  2=DITERIMA  3433765666300132
NENGAH SRIADA           2=DITERIMA  5335738641300003
NI KETUT EKAWATI         2=DITERIMA  4445752654300053
NI KETUT KERTIASIH        2=DITERIMA  4546743644300012
NI MADE SRI LESTARI        2=DITERIMA  0634759660300102
DSK NYOMAN KARTINI        2=DITERIMA  4653754655300042
I GST AGUNG MEGA PUTRI      2=DITERIMA  0835746650300022
NI NYOMAN MULIYAWATI       2=DITERIMA  3743754656300042
NI NYOMAN SRI KARMINI       2=DITERIMA  4862742643300042
I GST. AYU ERAWATI        2=DITERIMA  1563740643300103
I GUSTI AYU WARNITI        2=DITERIMA  1544751654300013
KADEK DEWI PAYANTHI        2=DITERIMA  6634765666300002
KADEK JUNIARI EKAWATI       2=DITERIMA  0936766667300032
NI GST. MADE SUARTINI       2=DITERIMA  5563740642300173
NI GUSTI AYU SRINADI       2=DITERIMA  1433739641300052
NI MADE CITA RIANI        2=DITERIMA  9536760662300002
NI PUTU EKA SANTIKAWANI      2=DITERIMA  6546761662300003
NI PUTU SARUBI          2=DITERIMA  0563738641300083
GUSTI AYU DEWI VIRDAYANI     2=DITERIMA  2846763664300082
IDA AYU MADE OKA YUNI       2=DITERIMA  7835748650300102
NI KOMANG AYU SRIANI       2=DITERIMA  7147766667300023
NI WAYAN ALIT ROJONTI       2=DITERIMA  2745753654300052
NI WYN EKA SRI WAHYUNI   5=DITOLAK
NI WYN PENI        2=DITERIMA   9834743646300022
GST AYU RATNI       2=DITERIMA   5563741643300203
IDA AYU MADE MAS      2=DITERIMA   2538765668300002
KETUT PADMA        2=DITERIMA   9039739641200023
NI KM SUARTINI       2=DITERIMA   0443766668300013
NI MADE SUSANDRIN     2=DITERIMA   5853744646300012
NI NYOMAN WERTI      2=DITERIMA   7560754655300012
NI WYN SUDANI       2=DITERIMA   1940765666300012
DESAK NYOMAN SEKAR     2=DITERIMA   7539740644300003
NI NYOMAN KARTINI     2=DITERIMA   7140748650300123
NI WAYAN SRI INDRAWATI   2=DITERIMA   5542765667300013
NI MADE KONCI       2=DITERIMA   0546741643300063
NI MADE SUGIARTINI     2=DITERIMA   2535766667300023
NI NYOMAN WIDYASARI    2=DITERIMA   9133763664300053
NI WAYAN EKA WAHYUNI    2=DITERIMA   9841757658300052
MUTIAH           2=DITERIMA   5643734637300002
I GUSTI MADE ARTIKA    2=DITERIMA   2450748650200033
I KT RENSI GUNTAWAN    2=DITERIMA   1948757659200042
NGAKAN KT SUTHAWAN     2=DITERIMA   2341731633200023
A.AG.ANOM ANANTASANA    4=DIBATALKAN  2563736638200973
I DEWA GEDE ANOM      2=DITERIMA   7563736637200543
I KETUT SUMANTRA      2=DITERIMA   5538738641200043
I MADE RATA        2=DITERIMA   8563727629200383
I NYOMAN BIJAYASA     2=DITERIMA   1563728631200393
DEWA GDE MUDITA AGUNG   2=DITERIMA   4234730631200013
I DEWA MADE MUDITA     2=DITERIMA   0563735637200833
I DEWA PUTU JAPA .W    2=DITERIMA   2563727630200433
I GUSTI NGURAH OKA     2=DITERIMA   5563740641201013
I GUSTI PUTU RAKA ASMARA  2=DITERIMA   3563726628200333
I MADE BUDIARTHA      2=DITERIMA   7654730631200002
I MADE SUDEWA       2=DITERIMA   1936727628200012
I MADE SUNIATHA      2=DITERIMA   9563729632200253
I WAYAN ARDANA       5=DITOLAK
I WAYAN GEDE SUWITRA    2=DITERIMA   0453734637200023
I WAYAN GEDE WIJAYA    2=DITERIMA   4448734636200012
I WAYAN SUBRATA      2=DITERIMA   6545730632200012
LUH GEDE BUDI UTAMI    2=DITERIMA   9448739640300023
AONI NURHAYATI       2=DITERIMA   8248761663300073
FARHAN MUTTAQIEM      2=DITERIMA   8442761663200032
I KETUT MULIANA      2=DITERIMA   9150751653200043
ANAK AGUNG RAKA RELAWATI  2=DITERIMA   8239742644300063
DW AG. PUTRI WIDIASIH   2=DITERIMA   7752741641300012
H. MUNADJAT        2=DITERIMA   7959736639200022
I NYOMAN MATRA       5=DITOLAK
I GUSTI MADE SURATMAJA   2=DITERIMA   3563741644200683
I KETUT MARGAYASA     2=DITERIMA   2452736638200033
I MADE ARKA        2=DITERIMA   3563740642201193
I MADE SUARDANA      2=DITERIMA   2737733635200062
I MADE SUTAMA       2=DITERIMA   3563742644201213
I WAYAN ARDANA       2=DITERIMA   9236734635200013
I WAYAN KURMA       2=DITERIMA   1563731634200543
I WAYAN PADET         2=DITERIMA  3563732635200563
I WAYAN SUDANTA        2=DITERIMA  6247742644200053
I WYN RATHA ADHI KESUMA    2=DITERIMA  1441737639200063
IDA BAGUS GEDE MAYUN     2=DITERIMA  6059733635200043
IDA BAGUS MADE WINDU     2=DITERIMA  5563741642201003
IDA BAGUS SUPARTA       2=DITERIMA  5563740643200743
IDA BGS NYM RAI WIYADNYANA  2=DITERIMA  6563740643200743
IDA BGS NYM RAI WIYADNYANA  5=DITOLAK
IMROATUS SHOLIKHAN      2=DITERIMA  0541740641300053
MADE ADNYANA         2=DITERIMA  1533742647200022
NI WAYAN SUANDINI       2=DITERIMA  3563739640300643
ANAK AGUNG SRI MULYANI    2=DITERIMA  8236747648300033
I GUSTI AYU AGUNG INDRAYUNI  2=DITERIMA  5944752653300082
I GUSTI AYU MILANA PUTRI   5=DITOLAK
I GUSTI AYU SRI WULANDEWI   5=DITOLAK
MASTURAH           2=DITERIMA  0633749651300122
MUTAMMIMAH          2=DITERIMA  3050758660300083
SITI HAJAR          2=DITERIMA  2042762665300023
ABDURRAHMMAN         2=DITERIMA  6337756658200013
AMIN ALIM           2=DITERIMA  2439759662200003
ARIFIN            2=DITERIMA  0154761663200013
BAGIYO GUSNAWAN        2=DITERIMA  5158753654200003
FIRMAN AYAMI         2=DITERIMA  2137759661200013
HARIRI            2=DITERIMA  1747755654200002
ISKANDAR IDRIS        2=DITERIMA  1646757664200002
MAD SYUIB           2=DITERIMA  2752761661200002
MUHAMMAD HERMAN        2=DITERIMA  7938764665200002
MUHAMMAD YUSUF        2=DITERIMA  1537759661200013
NI MADE YUNARSIH       2=DITERIMA  1238755655300003
NI WAYAN SWI EKAJAYANTHI   2=DITERIMA  0248756657300013
RAFIQA RAHMANIYAH       2=DITERIMA  8448759661300013
RUDI SUHARTONO        2=DITERIMA  3359752653200003
SOETJI RAHAJOE        2=DITERIMA  1338750650300003
VERA WINDURI         2=DITERIMA  5436755656300012
YULIANA            2=DITERIMA  5344758661300003
AGUS MUSLIM          2=DITERIMA  1438763665200002
BURHANUDIN          2=DITERIMA  5534764666200003
DARMADI            2=DITERIMA  3633759662200002
ERDYK YUS RODHY        2=DITERIMA  8947763665200002
JUMADIL            2=DITERIMA  5563764665200003
M SAIFUDDIN QOHARI      2=DITERIMA  6958742646200022
MIPTAHUL HIDAYATIL.J     2=DITERIMA  6141763665300003
RIRIN SUPRIANTI        2=DITERIMA  1751764666300032
SAIFUL HAMDI         2=DITERIMA  7858764665200002
SAUMAI            2=DITERIMA  6344764666200003
SHOLIHIN           2=DITERIMA  2336763665200003
SITI HUSNUL HATIMAH      2=DITERIMA  6862762664300002
SITI NUR ASIAH        2=DITERIMA  3358763665300013
YURAHMAN           2=DITERIMA  1557756660200003
ABDUL RAZAK          2=DITERIMA  7951755657200002
AHMAD TAUFIK         2=DITERIMA  7652765666200002
AHMAD ZAINAL NAARIF      2=DITERIMA  9933752653200002
AHYAR RASIDI        2=DITERIMA  5563761662200003
ALAI            2=DITERIMA  6563743649200003
AZIZAH AZIS         2=DITERIMA  1850746648300022
CONDRO LOKITO        2=DITERIMA  0243762665200013
DWI AMBARAWATI YUSWO U   2=DITERIMA  2840754655300022
FADLI            2=DITERIMA  2557761662200003
HARTINI           2=DITERIMA  2753744646300032
ILHAM HADI         2=DITERIMA  0457763664200032
JUMIARSIH          2=DITERIMA  5535762664300032
NURSYAM           2=DITERIMA  6563763664200103
RUDI            2=DITERIMA  4136752653200003
SINIMAN           2=DITERIMA  5833760662200002
EKA YULI ASMARA DEWI    2=DITERIMA  8048763664300083
NI LUH BUDI ARTHINI     2=DITERIMA  6850744647300042
I GUSTI AYU MAHAYANTI    2=DITERIMA  9840756657300092
I GUSTI AYU SUYASNING    2=DITERIMA  5445764665300072
NI WAYAN PURWANTINI     2=DITERIMA  3450744647300063
ANAK AGUNG RAI PATNI    2=DITERIMA  3563745647300793
NI WAYAN SUDANTRI      2=DITERIMA  8563742644301023
A.A MURTIARI        2=DITERIMA  0563728631300053
GUSTI AGUNG MADE SRI NADI  2=DITERIMA  3563741641300053
GUSTI KETUT MURTINI     2=DITERIMA  8563727630300053
GUSTI MADE MURDHI      2=DITERIMA  6563730632300333
GUSTI NYOMAN MUSTIKA    2=DITERIMA  0545732634300013
I DFEWA NYOMAN ARKA     2=DITERIMA  6836730633200002
I GUSTI AGUNG OKA WIDYANI  2=DITERIMA  5054749651300013
I GUSTI KETUT SURABRATA   2=DITERIMA  1862756660200002
KM. SRI YAYUK APRIYUNI   5=DITOLAK
MADE ADA          2=DITERIMA  5542743646200023
NI KETUT KASIHATI      2=DITERIMA  8563731633300063
NI MADE SARINI       2=DITERIMA  6563728632300013
NI NYOMAN WANGI       2=DITERIMA  1441742643300023
DESAK KETUT SRI WAHYUNI   2=DITERIMA  6052754656300013
DESAK NYOMAN SRIWATI    2=DITERIMA  3563738642300023
I KETUT WIRTA        2=DITERIMA  3237750652200013
I MADE BUDIARTA       2=DITERIMA  9563733634200073
I MADE SUPARTHA       2=DITERIMA  3563741642200243
I WAYAN MURDA        2=DITERIMA  4563738641200143
I WAYAN NUASA        2=DITERIMA  1750728651200002
IDA AYU RAI         2=DITERIMA  3553736638300023
IDA BAGUS KETUT GEDE    2=DITERIMA  5563733635200173
NI NYOMAN SATRI       2=DITERIMA  7563725626300013
NI WAYAN ARNI        2=DITERIMA  4053742644300013
PANDE NYOMAN GDE MUDITA   2=DITERIMA  0934743644200012
DESAK KETUT KARNIASIH    2=DITERIMA  6951734636300002
DESAK KETUT MAYADI     2=DITERIMA  6242745648300023
DESAK KTUT TURUN ARIASIH  2=DITERIMA  1563736638300133
DESAK MADE ONI       2=DITERIMA  8547743644300013
GST AYU MUDRIWATI      2=DITERIMA  9439734636300003
IDA AYU KETUT CITRAWATI   2=DITERIMA  2749744646300012
IDA BAGUS ASTAWA      2=DITERIMA  0035734636200013
IDA BGS. NGURAH ASTIKA   2=DITERIMA  7563732634200173
MUJIONO           2=DITERIMA   2463743644200012
AAG ANOM ANANTASANA     2=DITERIMA   0563736638300133
I DW PT ARTHANA       2=DITERIMA   4563724623200003
I MD WIRTA         2=DITERIMA   8447744646200012
NI MD SUDARMINI       2=DITERIMA   5563741644300083
NI NYM SUANDI        2=DITERIMA   4657733635200002
NI NYM WARTINI       2=DITERIMA   5563731632300033
NI PT SUDANI        5=DITOLAK
NI WY SARIWATI       2=DITERIMA   3954746650300002
NI WY SUKARTINI       2=DITERIMA   6554737638300003
NI WY SUKARYANI       2=DITERIMA   7344735638300003
NI WY SURIATHI       2=DITERIMA   6652730631300002
NI WY TIRTA         2=DITERIMA   3563739642300063
AA SRI CANDRA WATI     2=DITERIMA   8833739641300012
DESAK KT SARIANI      2=DITERIMA   8539744647300013
DESAK NYM ALIT PADMAWATI  5=DITOLAK
DESAK NYM ALIT PADMAWATI  4=DIBATALKAN  9563736639300263
DESAK NYM ALIT PADMAWATI  2=DITERIMA   9563736639300253
GUSTI NYM KANTOR      2=DITERIMA   6563732634200733
HELDA MAGDALENA       2=DITERIMA   0246740643300013
I DEWA PUTU KAMAR      2=DITERIMA   2433740643200032
I GUSTI AYU ARMINI WATI   4=DIBATALKAN  4146738641300003
I KETUT PUTRA JAYA     2=DITERIMA   4563739642200103
I KETUT RATNA        2=DITERIMA   4551736637300003
I KETUT SUGIYASA      2=DITERIMA   7345738641200003
I MD KITA ARSANA      2=DITERIMA   2563732630200003
I NYM SUJANA        2=DITERIMA   9563737641200043
IB MANUABA         2=DITERIMA   1563739641200233
IB NYM PURNAMA       2=DITERIMA   7936744645200002
IB PUTU SOMA        2=DITERIMA   1647743666200002
IDA AYU KARTIKA       2=DITERIMA   9563726627300013
KETUT MERTAMI        2=DITERIMA   0643764665300072
MADE ARTANA         2=DITERIMA   6645743646200012
NI LUH MADE SUKARI     2=DITERIMA   1846765665300002
NI LUH PUTU NYM PUSPADEWI  2=DITERIMA   3457740642300012
NI LUH SRI MARIANI     2=DITERIMA   4536754655300062
NI MADE RUMINI       2=DITERIMA   7060740642300043
NI WAYAN WIDIASTINI     2=DITERIMA   7052750651300003
NI WY SENDRIYANI      2=DITERIMA   7251736638300013
PANDE MADE PARINI      2=DITERIMA   0563740641300973
PANDE PUTU ARYANI      2=DITERIMA   3257747650300013
PUTU AGUS PAREMARTA     2=DITERIMA   9150763665200043
PUTU EKA SISTARI      2=DITERIMA   7239761662300073
SITI SAFAAH         5=DITOLAK
TUMIRAN           2=DITERIMA   3038738641200023
WYN SUKA AYU WATI      2=DITERIMA   2433737649300002
AA.GD.AGUNG SEMARA JAYA   2=DITERIMA   5563731634200123
DESAK PUTU SUTARIANI    2=DITERIMA   4248765666300043
GUSTI MADE SUPADMI     2=DITERIMA   0141751654300023
I KETUT GATRU        2=DITERIMA   9563737640200143
I MADE BUDA ARNATA     2=DITERIMA   6563731634200123
I NENGAH SUBAKTI      2=DITERIMA   1563728629200043
I NYOMAN RIYASA       2=DITERIMA   5433751653200172
I WY SEWALA         2=DITERIMA   4563745648200123
IDA BGS PT KUSNADI     2=DITERIMA   9563736639300063
NI GUSTI AYU SRIADI     2=DITERIMA   9563729631300063
NI KETUT KRANIS       2=DITERIMA   5563732634300083
NI KT PUTRI WAHYUNI     2=DITERIMA   5563740641300193
NI KT SUARTINI       2=DITERIMA   7563745648300093
NI MADE ARTINI       2=DITERIMA   3563733635300083
NI WAYAN SUKARMINI     2=DITERIMA   5563733635300083
NI WY SRI YENI       2=DITERIMA   0649750652300022
AA GD PUTU RAKA       2=DITERIMA   8563740642201123
AA OKA TIRTAWATI      2=DITERIMA   6563742643301103
DESAK NYOMAN SUJANI     2=DITERIMA   6563731632300203
DEWA GEDE NGURAH NURJANA  2=DITERIMA   0563728631200443
DEWA GEDE WIDASTRA     2=DITERIMA   4563730631200443
I DEWA PUTU SUKRAMA     2=DITERIMA   6563730632200623
I KADEK BUDIARTA      2=DITERIMA   3833755656200032
I KETUT SUDITA       2=DITERIMA   7563729632200263
IDA BAGUS MADE ARI SUJANA  2=DITERIMA   3446764665200032
NI GUSTI PUTU SUARTINI   2=DITERIMA   7553740644300003
NI WAYAN SUKARTINI     2=DITERIMA   3555731633300012
ROSA DA COSTA BELO     2=DITERIMA   2237740641300083
I KETUT DURGA META     2=DITERIMA   7037734635200003
I MADE BAWA         2=DITERIMA   1563727628200033
I MADE TIRTAYASA      2=DITERIMA   5563728631200103
I NYOMAN JENDRA       2=DITERIMA   0563739641200973
I WAYAN DENIA        2=DITERIMA   5563728632200033
I WAYAN MEKEN        2=DITERIMA   2563737639200173
I WAYAN NOMER        2=DITERIMA   0563741643200263
I WAYAN SUARSANA      2=DITERIMA   5563728630200133
IDA AYU MADE DURNAWATI   2=DITERIMA   6563734637300033
IDA AYU PUTU NANI      2=DITERIMA   0536741642300023
IDA BAGUS UDANA       2=DITERIMA   4563736637200623
MADE OKA RINJANI      2=DITERIMA   1746740641300032
NI NYOMAN MARIATI      2=DITERIMA   9640757658300012
DESAK MADE RAI       2=DITERIMA   0851740642300012
DESAK PUTU PURNI      2=DITERIMA   3644728630300002
DEWA KETUT ALIT       4=DIBATALKAN  3563724625200013
DEWA PUTU ARDANA      2=DITERIMA   4035747650200013
GEDE AGUS BUDI APRIADI   2=DITERIMA   1737756658200012
I NYOMAN ASTA ANTARA    2=DITERIMA   6563734636200183
NI MADE SRIASIH       2=DITERIMA   9049743646300013
NI NYOMAN ARDIASIH     2=DITERIMA   6847741643300022
NI NYOMAN RATI       2=DITERIMA   1563742642300053
NI WAYAN KERTHI       2=DITERIMA   8939732634300002
NI MADE GIRI MAYUNI     2=DITERIMA   7653764665200022
DESAK AYU MD RAI SRINADI  2=DITERIMA   6457737639300002
DSK NYM SEKAR        2=DITERIMA   7563731633300063
I NYM SUJANA        2=DITERIMA   5563730632200173
I WAYAN JIWA        2=DITERIMA   9563740642200283
IDA AYU PUTU KARTIKA    2=DITERIMA   1563739642300063
IDA BAGUS WEDA       2=DITERIMA   0542737640200053
LUH RAI ADI        2=DITERIMA  3556731634300003
NI LUH KETUT RUMITI    2=DITERIMA  2451747648300003
NI RAI ANOM        2=DITERIMA  6563731632300033
NI WAYAN SRI ANGGRENI   2=DITERIMA  5659751654300012
PANDE KETUT TERIMA    2=DITERIMA  5563737639200173
PUTU REDININGSIH     2=DITERIMA  3045764665300053
A A GDE BADJRA      2=DITERIMA  3563726627200043
A.A GEDE AGUNG      2=DITERIMA  8563725627200073
A.A ISTRI ARIWATI     2=DITERIMA  1563736637300073
I MADE KARTA       2=DITERIMA  7563729632200063
I NYOMAN SAJA WANDIRA   2=DITERIMA  3563732634200173
I NYOMAN SUBAGA      2=DITERIMA  6542740641200013
I WAYAN KARTIKA      2=DITERIMA  6536755656200003
NYOMAN NYAWI       2=DITERIMA  3563727628200033
PUTU GEDE AMBAWA     2=DITERIMA  2563741643200263
I GUSTI PUTU HARINI    2=DITERIMA  6558764665300033
NI MADE GIRI MAYUNI    2=DITERIMA  4653764665300092
NI MADE GIRI MAYUNI    5=DITOLAK
DEWA GEDE SURADNYA    2=DITERIMA  8342759662200003
I DEWA KETUT SEKAR    2=DITERIMA  2457742644200012
I GUSTI MADE ARDANA    2=DITERIMA  0560739642200013
I KETUT SUDARSANA     2=DITERIMA  3563733635200173
KETUT ARDANI       2=DITERIMA  1152759661300023
KETUT SUADNYANI      2=DITERIMA  8342739642300003
MARIA SIMOES       2=DITERIMA  5357746650300003
NI MADE RUSMINI      2=DITERIMA  0433736639300022
NI NYOMAN WIRATMINI    2=DITERIMA  6561741643300013
NI WAYAN PURI ARIATI   2=DITERIMA  1442731634300002
NI WAYAN YUSTINI     2=DITERIMA  8639749650300012
SANG AYU PUNIASIH     2=DITERIMA  9563731633300063
KADEK WIDYA NINGSIH    2=DITERIMA  6053763664300083
I MADE DANTHA       2=DITERIMA  7459733635200003
I MADE SUBUR       2=DITERIMA  4336754655200003
I MADE SURADNYA      2=DITERIMA  0563728629200043
I NYOMAN BERATHA KESUMA  2=DITERIMA  6563731631200013
I NYOMAN SUWITRA     2=DITERIMA  3563738639200223
I WAYAN DULEH       2=DITERIMA  8563729632200063
I WAYAN SURIJA      2=DITERIMA  1644743644200022
NGAKAN MADE GERIA     2=DITERIMA  9563730629200003
NI KADEK MURIATI     2=DITERIMA  0657748650300092
NI KETUT CANRI WATI    2=DITERIMA  3851739640300012
NI KETUT MUTASI      2=DITERIMA  2261740641300023
NI LUH MADE KASUMA WATI  2=DITERIMA  9943759661300012
DESAK PUTU PUTRI     2=DITERIMA  3563731632300033
I KETUT SUDIANA      2=DITERIMA  2563735637200213
I MADE PANCER       2=DITERIMA  9347731634200003
I MADE PATRA       2=DITERIMA  2563738639200223
I MADE WIDANA       2=DITERIMA  2038745648200023
I WAYAN MURAH       2=DITERIMA  8563742645200013
I WAYAN SUTEJA      2=DITERIMA  3563734635200083
I WAYAN TAMA       2=DITERIMA  4563738640200293
IDA BAGUS PUTU PUTRA   2=DITERIMA  7563735637200213
NI KETUT ASTITI       2=DITERIMA  9563730633300043
NI KETUT DARMINI       2=DITERIMA  7563739641300153
NI LUH SETIAHATI       2=DITERIMA  6850732634300002
NI WAYAN WARTINI       2=DITERIMA  6563733635300083
A.A SRI GANDAWATI      2=DITERIMA  0253755656300013
DESAK KETUT RAI       2=DITERIMA  2563732634300083
DESAK KETUT RAIANI      2=DITERIMA  0560736637300013
I MADE BERATHA        2=DITERIMA  3563732634200183
I MADE SUANA         2=DITERIMA  4563736640200033
I NYOMAN PUJA        2=DITERIMA  8563739641200223
I WAYAN SEDANA        2=DITERIMA  4952739640200012
NI KADEK PUSPADI       2=DITERIMA  6661736638300002
NI KETUT WIRTINI       2=DITERIMA  5563728632300013
NI WAYAN SUAMI        2=DITERIMA  6560750652300012
PUTU CIRI BAGIANI      5=DITOLAK
ALIT DWITA SUTA       2=DITERIMA  3848729632200002
DESAK NYOMAN SUARTINI    2=DITERIMA  1560745650300002
I DEWA MADE EMBA ASTAPA   2=DITERIMA  5446732634200003
I KADEK DWI ANTARA      2=DITERIMA  2851763665200022
I WAYAN ALSIANA       2=DITERIMA  4563730633200133
IDA AYU GDE SRI SOMAWATI   2=DITERIMA  2563737639300163
IDA AYU PUTU KERTI NARCANA  2=DITERIMA  4563737639300163
MADE SENTANA         2=DITERIMA  3563736638201083
NI KADEK SUSILAWATI     2=DITERIMA  8063747650300003
NI KOMANG EKAWATI      2=DITERIMA  1836763666300022
PUTU SUARDANA        2=DITERIMA  7563740642200273
i ketut rangki        5=DITOLAK
A. A. GERIA ARYA WATI    2=DITERIMA  4542731633300013
ANAK AGUNG PUTRA KARTIKA   2=DITERIMA  7563738640300183
DESAK KETUT RAI       2=DITERIMA  0563732634300093
GUSTI KETUT SITIARI     2=DITERIMA  1063741643300013
I MADE SUKARATA       2=DITERIMA  2563736638200263
I NYOMAN SUADNYANA      2=DITERIMA  2563727629200123
I NYOMAN WEDA        2=DITERIMA  0563727629300323
IDA AYU KETUT TIRTANADI   2=DITERIMA  8563730633300043
NI LUH PUTU ASTUTI      2=DITERIMA  2563741643300213
NI NYOMAN BAKTIARI      2=DITERIMA  2937750652300032
NI NYOMAN SEKAR       2=DITERIMA  7141743646300013
DESAK PUTU RAKA       2=DITERIMA  4946744647300012
I DEWA GD PUTRA       2=DITERIMA  9563725627200073
I NYOMAN SUDIARTANA     2=DITERIMA  0563738640200293
I NYOMAN URIP        2=DITERIMA  7563731633200163
I WAYAN SINARTHA       2=DITERIMA  8563730632200173
IDA AYU MADE SUMERTHI    2=DITERIMA  9563729630300023
IDA AYU TIRTA        2=DITERIMA  3563727629300063
NI MADE RENI         2=DITERIMA  1543742645300002
NI NYOMAN SURYANI      2=DITERIMA  5563727629300063
NI WAYAN RATNA ADI      2=DITERIMA  4450748650300012
NI WAYAN RUTINI       2=DITERIMA  9433739642300022
NI MADE ARYATI        2=DITERIMA  5059740641300093
NI MADE ASTI         2=DITERIMA  3260747650300053
NI WAYAN MERES        2=DITERIMA  0854745647300072
DESAK NYOMAN METRIANI   2=DITERIMA   0835740642300022
DESAK PUTU OKA WAHYUDI   2=DITERIMA   8648754656300002
DEWA PUTU GEDE       2=DITERIMA   3563728632200033
I GUSTI MADE SUKRAMI    2=DITERIMA   4944741643300022
I MADE TIKA        2=DITERIMA   7536739642200003
KADEK NEGARA        2=DITERIMA   7563730633200133
MARIA LUSIA YASINTHA    2=DITERIMA   9861740641300002
NI KADEK SRI KUSUMAWATI  2=DITERIMA   9855759660300072
NI LUH WIRATI       2=DITERIMA   8563743644300193
NI NYOMAN SUCI       2=DITERIMA   0856741643300012
NYOMAN GEDE SUASTHA    2=DITERIMA   9563731633200163
PANDE KETUT WARTINI    2=DITERIMA   7551738640300002
DESAK PUTU OKA PADMAWATI  2=DITERIMA   1154754652300003
I DW GD SUTA DHARMA    2=DITERIMA   2563730632200173
I KETUT SUJANA       2=DITERIMA   1563738639200223
I WAYAN SUDIARTA      2=DITERIMA   1563738640201263
IDA BAGUS JAPA       2=DITERIMA   6563730633200133
IDA BAGUS NYM MARIADI   2=DITERIMA   8949745649200002
KADEK MARISA ROSALIA    2=DITERIMA   5646765666300052
NI KETUT SLIM CINTYAWATI  2=DITERIMA   7554741643300013
NI NYM PRASTI       2=DITERIMA   2553732635300003
NI PUYU WIWN MAYUNI    2=DITERIMA   3334761662300013
NI WAYAN MURNIATI     2=DITERIMA   7746744647200012
NI WYN RIANINGSIH     2=DITERIMA   4552738639300013
SRI WULAN         2=DITERIMA   0655739641300022
DESAK NYOMAN SITIARI    2=DITERIMA   4336756658300083
I NYOMAN AGET       2=DITERIMA   4563727630200443
NI KETUT EKAWATI      2=DITERIMA   2563732634300363
NI WAYAN EKA JUNIYANTI   2=DITERIMA   0933765666300072
SANG AYU PUTU BAKTI    2=DITERIMA   1242746649300063
ANAK AGUNG GEDE RAKA    2=DITERIMA   4348728631200003
GUSTI AYU SEKIN      2=DITERIMA   1563728631300053
I KETUT GALING ARSANA   4=DIBATALKAN  2563725628200073
I KETUT MANGKIN      2=DITERIMA   7563737641200043
I KETUT SUARTA       2=DITERIMA   8563737641200043
I MADE ARDITA       2=DITERIMA   5844763664200042
I MADE DHARMA       2=DITERIMA   5563732635200133
I MADE SIARSA       2=DITERIMA   0563735638200153
I MADE WIDIYASA      2=DITERIMA   9563724627200013
I NYOMAN BRATA YASA    2=DITERIMA   6563730632200173
I WAYAN MADIA ADNYANA   2=DITERIMA   5563735637200213
I WAYAN SUDA ANDYASA    2=DITERIMA   4563737639200173
I WAYAN SUDIARTA      2=DITERIMA   4062742646200003
NI KETUT RAI SUMAYANI   2=DITERIMA   6950764665300072
NI KETUT SUARTI      2=DITERIMA   2563733635300083
NI KETUT SUKERNI      2=DITERIMA   1745748650300032
NI LUH LISTIYANI      2=DITERIMA   1359760661300063
NI MADE LUH AYUNI     2=DITERIMA   7549749652300003
NI MADE SASIH       2=DITERIMA   9938726628300002
NI WAYAN LASMINI      2=DITERIMA   2563733636300183
SANG AYU KETUT ENDANG   2=DITERIMA   4055746650300003
SANG AYU NYOMAN OKA    2=DITERIMA   9563729632300023
SANG AYU RAKA        2=DITERIMA  0563730632300073
A A GDE NGURAH ADI PUTRA  2=DITERIMA  5563728634200003
I KETUT KENYUNG       2=DITERIMA  8563738640200283
I MADE SUTIRKA       2=DITERIMA  4449746649200013
I NYOMAN SUKERTA      2=DITERIMA  4563732634200173
I WAYAN BUDA        2=DITERIMA  2563730631200103
I WAYAN LASTA        2=DITERIMA  1563734635200083
I WAYAN SABAR        2=DITERIMA  1845749651200012
I WAYAN SUBRATA       2=DITERIMA  6563728630200133
IDA AYU PUTU PUTRI     2=DITERIMA  9459738640300003
IDA BAGUS NYOMAN SANGKA   2=DITERIMA  5563736640200033
NI KETUT SARNITRI      2=DITERIMA  3563735637300093
NI NENGAH SUKANITI     2=DITERIMA  1744747649300042
A.A AYU PUTRA        2=DITERIMA  7563737640300053
A.A GEDE RAI ALIT      2=DITERIMA  8563730630200013
A.A. GEDE PADMANABA     2=DITERIMA  9436761663200023
COK SRIPRIASCI       2=DITERIMA  6441737639300013
COKERDA ISTRI TIRTAWATI   2=DITERIMA  1563742643300223
DEWA MADE BADRA       2=DITERIMA  9563730630200013
I GUSTI AGUNG SRI RAHAYU  2=DITERIMA  3136750652300113
I KETUT SUJANA       2=DITERIMA  2933749652200012
I MADE GENEP        2=DITERIMA  8635737639200072
I MADE SUDIRA        2=DITERIMA  7454747649200003
I WAYAN LANUS        2=DITERIMA  1563732633200093
NGAKAN PUTU MERTA      2=DITERIMA  2563739641200233
NI KETUT SURIANI      2=DITERIMA  7563729632300023
ANAK AGUNG SRI AGUNG    2=DITERIMA  1452735638200003
DESAK PUTU ANOM ETNAWATI  2=DITERIMA  1563737639300163
DESAK PUTU SRUNI      2=DITERIMA  7838741642300012
DEWA PUTU RAKA       2=DITERIMA  3563739642200103
GUSTI AYU MADE YUDIATI   2=DITERIMA  2644733635300012
I DEWA PUTU SUYASA     2=DITERIMA  2563731633200163
I GUSTI MADE TOGOG ASTAWA  2=DITERIMA  1563729631200143
I GUSTI PUTU ARJANA     2=DITERIMA  0563737637200033
I WAYAN KOMPIANG      2=DITERIMA  5563729631200143
I WAYAN LUWIH ADNYANA    2=DITERIMA  6563728632200033
I WAYAN NARDA        2=DITERIMA  5563738641200143
LUH MADE RAI SUARTINI    2=DITERIMA  7254736637300003
NI KETUT ARYAWATI      2=DITERIMA  3338761663300013
NI WAYAN JEPUN       2=DITERIMA  6548741642300012
NI WAYAN SUKERTI      2=DITERIMA  0851745648300012
NYOMAN SEMADI        2=DITERIMA  4241738641200013
RATNA HARYANTI       2=DITERIMA  5654736637300002
NI MADE PARMINI       2=DITERIMA  0541760662300042
NI WAYAN ARI ESTAYANI    2=DITERIMA  4745765666300062
I NYOMAN MANDRA YASA    2=DITERIMA  5563731633200163
I NYOMAN RIKA        2=DITERIMA  1563725626200033
I WAYAN SARJANA       2=DITERIMA  0563746648200133
KETUT DENDEM        2=DITERIMA  8563730633200133
LUH GEDE FIANA       2=DITERIMA  4358765667300003
NI KETUT SRIADI ASTITI   2=DITERIMA  0563736639300073
NI LUH NYOMAN PUTRIANI   2=DITERIMA  6563741642300223
NI MADE MERTA GATI      2=DITERIMA   5261740642300023
NI MADE SUMANARI       2=DITERIMA   7738734635300002
NI NYOMAN CANDRI       2=DITERIMA   9453738640300003
NI WAYAN SRI SETIAWATI    2=DITERIMA   9259748651300003
NI WAYAN SUASTINI       2=DITERIMA   7563736638300133
RUSWATI            2=DITERIMA   1938741643300032
AA.GD OKA           2=DITERIMA   0563730632200173
DEWA KETUT JATI ADNYANA    2=DITERIMA   4563724628200003
I DEWA KETUT PRADNYAN     2=DITERIMA   7563738640200283
I MADE BUDI          2=DITERIMA   1951747649200012
I MADE BUDIARTANA       2=DITERIMA   8651738640200002
I NYOMAN KERTAYASA      2=DITERIMA   5563741642200243
I NYOMAN SUDANA        2=DITERIMA   1559744647200013
I NYOMAN WINAYA        2=DITERIMA   8563732635200133
I WAYAN SUWETHA        2=DITERIMA   3563732634200723
NI MADE SIRAT         2=DITERIMA   4563727629300063
NI NYOMAN SUMERTI       2=DITERIMA   7563743645300023
NI WAYAN SUKENAMI       2=DITERIMA   3563742643300223
AA GEDE TAMAN         2=DITERIMA   9563729631200133
I GUSTI PUTU BAJU SUTA    2=DITERIMA   4563732635200133
I KT NURAGA          2=DITERIMA   9649742646200002
I MADE SUARTANA        2=DITERIMA   6563728634200003
I NYM JIWA ATMAJA       2=DITERIMA   4563735637200213
I WAYAN REGIG         2=DITERIMA   4563727630200113
I WYN DUNIA          2=DITERIMA   2337742644200023
IB MADE RAKA         2=DITERIMA   6563728628200003
NI KETUT WARTINI       2=DITERIMA   2043745648300013
NI WYN SRI ATNI        2=DITERIMA   7046743644300013
NI WYN SUMIATI        2=DITERIMA   2038751655300003
I WAYAN WIRTA         2=DITERIMA   5455730633200013
NI WAYAN SANTI RAHAYU     2=DITERIMA   2046759661300093
SANG AYU PUTU KARI      2=DITERIMA   7563743645300173
I KETUT DARTHA        2=DITERIMA   6563725629200033
I MADE JUWITA         2=DITERIMA   3563731635200043
I MADE RATA          2=DITERIMA   6333741642200013
I PUTU EKA SUMARTANA     2=DITERIMA   3643761661200002
I WAYAN SUSILA        2=DITERIMA   2563734635200083
IDA AYU PUTU TIRTHA      2=DITERIMA   4563732634300083
IDA BGS NGURAH PIADNYA    4=DIBATALKAN  0563726629200103
LUH SERINADI         2=DITERIMA   3050740643300023
NI WAYAN KARIASIH       2=DITERIMA   8756740642300022
NYOMAN SRIMASRAWI       2=DITERIMA   7258761663300073
ANAK AGUNG ISTRI RAI SRIADI  2=DITERIMA   5834745647300032
DESAK MADE PUTRI       2=DITERIMA   0563737639300163
I DEWA MADE TIRTAYASA     2=DITERIMA   0563737639200173
I KETUT RANGKI        2=DITERIMA   1242744646200053
I MADE DAWEG ANTARA      2=DITERIMA   4563730632200173
I NYOMAN RAKA         2=DITERIMA   6563739644200003
I WAYAN ANTAR SANA      2=DITERIMA   5158735637200003
I WYAN MARIANA        2=DITERIMA   1944732640200002
KADEK NINA YULIAWATI     2=DITERIMA   2557765666300043
LUH AYU SEDARWATI       2=DITERIMA   9661763664300082
NI GUSTI AYU PUTU MAS BUDIANI  2=DITERIMA  4241749651300033
NI MADE SURATNI         2=DITERIMA  0040737638300023
PANDE NYOMAN NETRI       2=DITERIMA  5340742643300013
SANG NYOMAN GEDE        2=DITERIMA  1563739649200003
DEWA AYU PUTRA RESWATI     2=DITERIMA  6563726628300043
GUSTI AYU PUTU ESTI       2=DITERIMA  3563732634300083
GUSTI MADE EKA PUTRA      2=DITERIMA  9659743646200002
GUSTI NGURAH SERAWAN      2=DITERIMA  8261746649200013
I MADE MUDITA          2=DITERIMA  9563738640200283
I WAYAN MUDANA         2=DITERIMA  0439739640200012
MARIA GORETI ISTIRAHATI     2=DITERIMA  5641733635300002
NI KETUT WENI          2=DITERIMA  0563738640300193
NI MADE MARIANA         2=DITERIMA  9644743643300002
NI MADE SADRI          2=DITERIMA  7563732634300083
A A PUTRI SRI WEDARI      2=DITERIMA  3260729631300003
DESAK PUTU BUDAYANI       2=DITERIMA  6546738640300013
DESAK PUTU SUARTINI       2=DITERIMA  8563738640300183
GUSTI AYU SUJANI        2=DITERIMA  8563729630300023
I DEWA GEDE B. ERAWAN      2=DITERIMA  1339740642200023
I GUSTI AYU NYOMAN MANIK    2=DITERIMA  6563738639300723
I GUSTI NYOMAN SUKANERAKA    2=DITERIMA  0563738641200143
I KETUT DARTA          2=DITERIMA  4563731633200163
I NYOMAN MURDA         2=DITERIMA  3563734637200103
I WAYAN DARMA          2=DITERIMA  6563741642200243
ISTRIYAH            2=DITERIMA  4246745648300013
NI KETUT RATNASIH        2=DITERIMA  5341730632300003
NI LUH SUARDANI         2=DITERIMA  0033741642300023
NI MADE SUARDANI        2=DITERIMA  4563733635300083
DESAK KETUT SRI ASTITI     2=DITERIMA  8563733635300073
DESAK MADE PADMITAWATI     2=DITERIMA  2741748650300022
GUSTI NGURAH ANOM SUDIRA    2=DITERIMA  9563730633200123
I GUSTI MADE ARINI       2=DITERIMA  5251734637300003
I WAYAN MUNA          2=DITERIMA  2240728629200003
I WAYAN MUTRA          2=DITERIMA  3758743647200002
I WAYAN SUASTIKA        2=DITERIMA  9563743647200083
IDA BAGUS PUTU MERTHA      2=DITERIMA  4563729630200053
NI KETUT SRIASIH        2=DITERIMA  3563736638300133
NI MADE DAYUH          2=DITERIMA  3246745648300013
SANG AYU MADE PURNAMI      2=DITERIMA  5747758659300102
DESAK PUTU OKA         2=DITERIMA  8535731633300003
GUSTI AYU NYOMAN WARTINI    2=DITERIMA  3555749652300002
I GUSTI NGURAH SWANDI      2=DITERIMA  4563734636200183
I NYOMAN DARMA         2=DITERIMA  4563741642200243
IDA AYU MADE KUSUMA DEWI    2=DITERIMA  0239756658300023
IDA BAGUS RAI GAGA       2=DITERIMA  7239727629200003
NI MADE NUSRI          2=DITERIMA  5341745648300023
NI NYOMAN SUARNI        2=DITERIMA  9863738639300002
NI WAYAN RATEP MURTINI     2=DITERIMA  8563729632300023
NI WAYAN SERUTI         2=DITERIMA  6255740641300013
NI WAYAN SRIATI         2=DITERIMA  0463737639300012
DESAK MADE PUTRA        2=DITERIMA  3244748649200003
GUSTI MADE SUTRIATI       2=DITERIMA  5563741642300223
I GST NYOMAN UDAYANA      2=DITERIMA  0563738639200223
I KETUT RUJA          2=DITERIMA  1954745648200012
I KETUT SUBUR          2=DITERIMA  1563738641200143
I MD PUJA            2=DITERIMA  3563739640300133
I NYM SUKARMA          2=DITERIMA  2563732634200173
IDA AYU PUTU KARTIKA      2=DITERIMA  2563736638300133
IDA BAGUS PUTU GEDE       2=DITERIMA  3563738640201253
LUH OKA WITARI         2=DITERIMA  7054732634300003
NI MADE INDRAWATI        2=DITERIMA  0140749651300033
NI NYM TIASTINI         2=DITERIMA  3563738639300143
ANAK AGUNG AYU PUTRIARI     2=DITERIMA  3442751652300062
DESAK KETUT FITRI DEVIYANTI   2=DITERIMA  5563765666300093
DESAK MADE PUSPA        2=DITERIMA  1544744644300012
DEWA AYU RAKA NADRI       2=DITERIMA  6352746650300003
DEWA PUTU GEDE ARBAWA      2=DITERIMA  8446738640200002
I GUSTI AGUNG MADE OKA     2=DITERIMA  2837730630200002
I GUSTI AYU ARIPIN KURNIAWATI  2=DITERIMA  3140745649300003
I GUSTI MADE SADRA       2=DITERIMA  2062730632200003
I KADEK AMBARA MADIA      2=DITERIMA  3239756658200033
I KETUT SENDRA ADNYANA     2=DITERIMA  9563732633200083
I MADE SENTER          2=DITERIMA  5563728631200443
NI GUSTI PUTU ARSI       2=DITERIMA  8956741643300012
NI KETUT RUPIARI        2=DITERIMA  6563729632300023
NI KOMANG ARIK KARYATI     2=DITERIMA  6360766667300023
NI NYOMAN SUMIATI        2=DITERIMA  2142744646300093
NI PUTU SUPARNITI        2=DITERIMA  6536763664300082
NI WAYAN MASNI         2=DITERIMA  9563741642300223
NI WAYAN PRIATINI        2=DITERIMA  9436759660300063
SANG AYU PUTU MURTIASIH     2=DITERIMA  1545727629300013
SULAIMAN            2=DITERIMA  2139736641200003
DESAK KETUT SANTHI       2=DITERIMA  8334732634300003
GUSTI NGURAH ALIT SUJANA    2=DITERIMA  3563732635200133
I DEWA PUTU NGURAH       2=DITERIMA  1563731633200163
I KETUT SUARJANA        2=DITERIMA  3241744649200003
I MADE RETAWAN         2=DITERIMA  6563741641200043
I MADE WAKEN          2=DITERIMA  6563739643200043
I MADE WIRATA WIYADNYANA    2=DITERIMA  5753744647200012
I NYOMAN WARTANA        2=DITERIMA  6753731634200002
I WAYAN SUDAMA         2=DITERIMA  0563739641200233
NI LUH ARMINI ASIH       2=DITERIMA  0939761663300012
NI WAYAN SARNI         2=DITERIMA  2059729632300003
NI WAYAN SUASTI         2=DITERIMA  9554727630300003
I DEWA KETUT ADA        2=DITERIMA  3563728631200103
I MADE LOKA           2=DITERIMA  8563735637200843
I MADE SANTOSA         2=DITERIMA  0737735637200022
I NYOMAN BERSIH         2=DITERIMA  6563740642200273
I WAYAN TONGOS PAGEH GIRI    2=DITERIMA  2852744647200022
IDA AYU PUTU SIRAT       2=DITERIMA  5563739640300133
IDA AYU PUTU WASTINI      2=DITERIMA  1563733635300083
IDA BAGUS BAWA         2=DITERIMA  0563730632200183
MADE ENNY DWI JAYANTI      2=DITERIMA  0642764665300082
NI KETUT MANIS         2=DITERIMA  9554742643300012
NI NYOMAN SAMI        2=DITERIMA   1561742642300003
AGUNG SUARJANA        2=DITERIMA   5560743646200043
I KETUT BUKTIKA       2=DITERIMA   3563729631200143
I NYOMAN SEGARA       2=DITERIMA   3563733635200733
I WAYAN KARSANA       2=DITERIMA   2039742644200013
I WAYAN PARBA        2=DITERIMA   8344738640200023
IDA AYU PUTU RAKA      2=DITERIMA   4036732635300003
IDA BAGUS PT KARTIKA PUTRA  2=DITERIMA   1563730632200183
IDA YU KETUT BUCIHATI    2=DITERIMA   3563730635300003
NGAKAN PUTU T MUDIARTHA   2=DITERIMA   0563744646200303
NI WAYAN SUARTI       2=DITERIMA   7563726628300043
DESAK PUTU SARI       2=DITERIMA   0534740642300022
DEWA PUTU ADNYANA      2=DITERIMA   5035738641200013
I MADE CEKEG         2=DITERIMA   6563726628200063
I MADE KARMA         2=DITERIMA   2563730633200133
I MADE MUDANA        4=DIBATALKAN  4563724625200013
I WAYAN SUDANA        2=DITERIMA   1048741646200003
LUH NYOMAN SUKRANITI     2=DITERIMA   9452740642300002
MADE TUNAS          2=DITERIMA   9563730633200133
NI KETUT SUSILAWATI     2=DITERIMA   3141739642300003
NI KETUT YATINI       2=DITERIMA   1563729633300013
NI MADE ASTIGIRI       2=DITERIMA   3563741643300213
NI NYOMAN ARIATI       2=DITERIMA   9563743644300193
KADEK YUDIARTHA SENTANA   2=DITERIMA   9937757658200042
AYU NYOMAN ASARINI      2=DITERIMA   9563736638300633
AYU NYOMAN ASARINI      5=DITOLAK
I MADE MADRA         2=DITERIMA   9563724626200013
I WAYAN LUWIH ARDANA     4=DIBATALKAN  4563729633200123
I WAYAN LUWIH ARDANA     5=DITOLAK
I WAYAN LUWIH ARDANA     2=DITERIMA   0563729633200123
I WAYAN MARHAEN       2=DITERIMA   4563728631200453
I WAYAN MARHAEN       5=DITOLAK
I WAYAN PASEK SUARTHA    2=DITERIMA   7563731634200123
IDA BAGUS OKA BELAWA     2=DITERIMA   0563742644200263
NGAKAN PUTU BUDIARSA     2=DITERIMA   0563732635200143
NI KETUT RAKA NINGSIH    2=DITERIMA   6756745648300012
NI MADE PARWATI       2=DITERIMA   6563740641300193
NI NYOMAN SUARTINI      2=DITERIMA   8563741642300223
NI NYOMAN SUATI MANIK    2=DITERIMA   8563732634300083
NI WAYAN KERTIANI      2=DITERIMA   8052749652300003
PUTU SINTHA DEWI       2=DITERIMA   9944763664300012
AA SRI DIAH ASTUTI      2=DITERIMA   9737749652300002
I DEWA PUTU BANJAR      2=DITERIMA   4563728631200103
I KETUT SUWEDEN       2=DITERIMA   6147743647200013
I MADE ARSAWAN        2=DITERIMA   1563732634200173
I NYOMAN JAMIN        2=DITERIMA   7563730632200173
I NYOMAN MASTI        2=DITERIMA   4563731634300023
I WAYAN SUKARTA       2=DITERIMA   1563739640200123
IDA AYU MADE GIRI PUTRI   2=DITERIMA   2563743646300133
IDA BAGUS PUTU TEGIG     2=DITERIMA   6563728631200103
KETUT SUWENDA        2=DITERIMA   7457746649200002
NI WAYAN RASMINIASIH     2=DITERIMA   5036749650300003
I MADE WIRATMAJA       2=DITERIMA  3554747648200012
ANAK AGUNG OKA TISMAWATI   2=DITERIMA  3453740643300002
GISTI NGURAH KUANJI NOVIANA  2=DITERIMA  4458763664200003
GUSTI AYU RESI ARTINI     2=DITERIMA  8563729631300063
I GUSTI NGURAH PT PARTA    2=DITERIMA  0942745648200022
I MADE CAKRA         2=DITERIMA  5940739643200002
I MADE TACEL ARTAWAN     2=DITERIMA  7563733636200123
I WAYAN SARI JAYA       2=DITERIMA  9563739641200223
I WAYAN SUARJANA       2=DITERIMA  9563730632200173
NI NYOMAN WARTI        2=DITERIMA  2240746650300013
PANDE PUTU WIJANA       2=DITERIMA  8939745648200012
WAYAN SUBA ASTAWA       2=DITERIMA  4563727628200033
ANAK AGUNG GERIA PUSPA    2=DITERIMA  8563726627300013
ANAK AGUNG RAI LAKSMI     2=DITERIMA  7563725628300093
DESAK PUTU JULIANI      2=DITERIMA  5040744648300003
GUSTI AYU SANTI DEWI     2=DITERIMA  5849759660300102
I GUSTI KETUT SUDIARSA    2=DITERIMA  5852738639200012
I KETUT NURSANA        2=DITERIMA  3563730632200173
I NYOMAN SARJANA       2=DITERIMA  2550737642200003
I WAYAN JUWITA        2=DITERIMA  5563732634200173
NI KADEK ASTITI        2=DITERIMA  0457750652300013
NI KETUT MULIANI       2=DITERIMA  2839749652300012
NI WAYAN ARMINI        2=DITERIMA  2762762663300112
NI WAYAN SRI HENDRAWATI    2=DITERIMA  5639764665300072
SANG AYU NYOMAN SUKANINGSIH  2=DITERIMA  6040735637300013
SANG AYU PADMAYONI      2=DITERIMA  7563740641300193
A.A ANOM SUKARTINI      2=DITERIMA  2563727629300063
DESAK MADE JONI        2=DITERIMA  5857743646300022
I GUSTI MADE RAI       2=DITERIMA  8563740641200223
I KETUT WIDANA        2=DITERIMA  8563742644200253
I MADE SUYASA         2=DITERIMA  7444740642200013
I NYOMAN SUADA AP       2=DITERIMA  6563731633200163
I WAYAN KARMA YASA      2=DITERIMA  4255741646200003
NI MADE RATI YANI       2=DITERIMA  7563741642300223
NI NENGAH SUMIATI       2=DITERIMA  7740739641300012
NI NYOMAN PUSPARINI      2=DITERIMA  3451741642300012
NI WAYAN SUARNI        2=DITERIMA  1563742644300203
GUSTI KETUT MANTRA      2=DITERIMA  0563735637200213
I GUSTI KETUTWIRTA      2=DITERIMA  0563725628200073
I KETUT SUREBERATA      2=DITERIMA  9563744647200133
I MADE RAJIANA        2=DITERIMA  1563737639200173
I WYAN SUPATERA        2=DITERIMA  1563737642200013
NI MADE MARYANI        5=DITOLAK
NI MADE MURKI         2=DITERIMA  7046738641300003
NI NYM KASIH         2=DITERIMA  9433749651300062
NI NYM KAWITMAWATI      2=DITERIMA  8756746649300012
NI NYM SUMBAWATHI       2=DITERIMA  6456730632300003
ANAK AGUNG ALIT        2=DITERIMA  5563741641200043
DESAK NYOMAN RAIANI      2=DITERIMA  9233750652300013
DESAK PUTU SURINING      2=DITERIMA  3543730632300013
DEWI MEIGAWATHI        2=DITERIMA  4850745647300012
I DEWA NYOMAN POLIH      2=DITERIMA  5563739643200173
I GUSTI NYOMAN CENIK    2=DITERIMA  1563725628200073
I NYOMAN RUPAWAN      2=DITERIMA  0563740641201043
IDA AYU NYOMAN ASTINI    2=DITERIMA  0759743644300012
LUH PUTU SUARTINI      2=DITERIMA  6563739641300153
NI NYOMAN SEKARINI     2=DITERIMA  8563745648300093
NI WAYAN RASMINI      2=DITERIMA  3455728631300003
NI WAYAN SRI EKAYANTI    2=DITERIMA  0455763665300013
NI WAYAN SUNARTI      2=DITERIMA  0540741643300023
A.A. ISTRI RAI RATNAWATI  2=DITERIMA  6563738640300183
DESAK KETUT SEKAR      2=DITERIMA  3563737638300093
DSK PT. SUKARTINI      2=DITERIMA  6559744646300012
I WY SUDIANTHA       2=DITERIMA  5563730633200133
IDA AYU KADE OKA      2=DITERIMA  3563737639300163
KT WIDIA          2=DITERIMA  7563733635200173
I NYOMAN SUKERTA      2=DITERIMA  2563732633200413
I PUTU DIDIK MARPIKA. A.  2=DITERIMA  3652764665200032
I WY KARI          2=DITERIMA  0563728630200503
IB. PT. PUTRA W.      2=DITERIMA  6443739641200053
NI KADEK SRI ASIH      2=DITERIMA  5358758660300093
ANAK AGUNG ANOM ASTIKA   2=DITERIMA  4734738641300002
DESAK PUTU ROHIKA      2=DITERIMA  0442744646300032
GUSTI AYU KETUT SARIAWI   2=DITERIMA  0563733635300083
GUSTI MADE SUBUDI      2=DITERIMA  8563732634200163
I GUSTI AYU MULIARTINI   2=DITERIMA  9336748650300093
I GUSTI AYU PUSPAWATI    2=DITERIMA  7563743644300193
I MADE TERIMA        2=DITERIMA  4258742643300013
I WAYAN TEJA        2=DITERIMA  2563732633200093
I WAYAN WEDA        2=DITERIMA  8563729629200003
IDA BAGUS NYOMAN RAI    2=DITERIMA  6563732634200173
NI KETUT MARYONI      2=DITERIMA  0550764666300053
NI KETUT SUCI        2=DITERIMA  2135744646300023
NI NYOMAN ARIANI      2=DITERIMA  4563736642300003
A A ANOM ARIANI       2=DITERIMA  5563738639300723
A A GEDE JUNIAWAN      2=DITERIMA  2939744645300022
A A GEDE RAKA SUJAYA    2=DITERIMA  6563739641200223
A.A GEDE OKA SUBAMIA    2=DITERIMA  2448732633200002
DESAK PUTU WATI       2=DITERIMA  4554744646300023
I MADE CATRI        2=DITERIMA  9563727630300053
I PUTU WIRA UDIYANA     2=DITERIMA  3247761664200003
KOMANG NOVIANI       2=DITERIMA  1456763665300013
NI MADE ASWINARTI      2=DITERIMA  1543730637300003
NI MADE RASTINI       2=DITERIMA  7757740643300002
NI MADE TANGKAS PARTINI   2=DITERIMA  1537748651300022
NI NYOMAN SIKI       2=DITERIMA  9735754656300002
NI WAYAN MURNI       2=DITERIMA  4455738639300013
NI WAYAN RASNAWATI     2=DITERIMA  9563730632300063
PANDE MADE NILAWATI     2=DITERIMA  1439742644300023
SITI ARBANGINAH       2=DITERIMA  9441737638300023
GUSTI AGUNG PUTRA DARMAJA  2=DITERIMA  9563741643200253
I GUSTI AYU KETUT MARNI   2=DITERIMA  7563731633300323
I GUSTI AYU LENDRI     2=DITERIMA  4756726628300002
I GUSTI NYOMAN LASYA    2=DITERIMA  9563732634200163
I KETUT PUTRAYASA       2=DITERIMA   2044763665200043
I NYOMAN DARTA         2=DITERIMA   1446746649200013
I NYOMAN LUNA         2=DITERIMA   2538740642200013
I PANDE MADE LODRA       2=DITERIMA   4563738639200223
I WAYAN SUASTRA SUSANTA    2=DITERIMA   3563737639200173
KADEK ARDANI          2=DITERIMA   3545764666300002
KADEK SUARMAWAN        2=DITERIMA   1152760661200043
LUH FARMITA          2=DITERIMA   3540766666300012
NI NENGAH SUDIASIH       2=DITERIMA   9563742644300193
NI PANDE KADEK DWI JAYANTI   2=DITERIMA   6536762663300112
SANG AYU PUTU ANOM SOMIADI   2=DITERIMA   3234735636300003
SANG AYU PUTU RAKA       2=DITERIMA   7459750652300013
A.A.ALIT PUSPAWATI       2=DITERIMA   2563740641300193
DESAK NYOMAN TAMAN EKA PUTRI  2=DITERIMA   8443732635300003
DESAK PUTU JUNIARI       2=DITERIMA   0958751652300012
DEWA GEDE BRATA TAPA      4=DIBATALKAN  8351751653200023
DEWA GEDE BRATA TAPA      2=DITERIMA   7351751653200023
DEWA GEDE BRATA TAPA      5=DITOLAK
GUSTI AYU NYOMAN RATNI     2=DITERIMA   4563730631300053
GUSTI NGURAH MD WIDANA     2=DITERIMA   0563733635200173
I MADE SUDIARTA        2=DITERIMA   2563740641201023
I MADE SUDIARTA        2=DITERIMA   2939756658200052
I WAYAN SUDARSANA       2=DITERIMA   9545744646200003
IDA AYU SURYAWATI       2=DITERIMA   9563738640300183
NI KADEK JUNIASIH       2=DITERIMA   0059765666300073
NI WAYAN KUSNIA DEWI      2=DITERIMA   2238767668300013
NI WAYAN SITA         2=DITERIMA   2563738640300193
PANDE MADE SRI ARDANI     2=DITERIMA   2563742644300203
PANDE NYOMAN KARTINI      2=DITERIMA   4563740643300103
PUDJI WINARNI         2=DITERIMA   8837743643300002
SRI UTAMI           2=DITERIMA   7161736639300003
DESAK PUTU SIRAT        2=DITERIMA   2563734636300083
I DEWA GEDE SUDARMIKA     2=DITERIMA   7563735638200653
I GUSTI AYU KARANGSURYADI   2=DITERIMA   0146738639300023
I KETUT SUJA          2=DITERIMA   1149736639200013
I MADE GEDE PUJANGGA      2=DITERIMA   0563733634200083
I NYOMAN KAMARNADI       2=DITERIMA   2563727628200033
IDA AYU PUTU YULIATI      2=DITERIMA   3033731634300003
IDA AYU MEGAWATI        2=DITERIMA   8339734636300003
IDA AYU PUTU WIJA       2=DITERIMA   4563731632300033
IDA BAGUS SURYADI       2=DITERIMA   8563736637200133
NI MADE MURDANI        2=DITERIMA   1762730628300002
DALIYAH            2=DITERIMA   1452738639300012
DEWA AYU MADE SURYAWATI    2=DITERIMA   7554755656300033
DSK.PT.SUKAWATI        2=DITERIMA   4563740641300193
I DEWA PUTU BERATHA      2=DITERIMA   0563729631200143
I GEDE SUKACA         2=DITERIMA   5548740642200012
I KT BAGIASA          2=DITERIMA   4158738641200003
I KT PARTA           2=DITERIMA   3261730633200003
I MADE SUMANTRA        2=DITERIMA   4750753655200002
I NYM ADHI SAPUTRA       2=DITERIMA   7436761662200002
I WY CIRTHA          2=DITERIMA   4142738639200013
I WY SUJANA         2=DITERIMA  4140738640200023
KATIJO            2=DITERIMA  3863734638200002
LELYN ERNAWATI        2=DITERIMA  3656751653300062
MUDI DWIKORA ESTI      2=DITERIMA  3359742643300013
NI KT SRI YULIANI      2=DITERIMA  8847749650300002
NI MADE HARYANTINI      2=DITERIMA  6663763664300052
NI NYOMAN ASTINI       2=DITERIMA  5453741643300063
NI WY ASTITI         2=DITERIMA  8563738641300393
NIK INDIASTUTI        2=DITERIMA  5336738639300003
SITI MUNAWAROH        2=DITERIMA  8042738640300013
SRI WAHYUNI         2=DITERIMA  7153743644300053
WARAH PRIYONOHANI      2=DITERIMA  9760736637300002
ANAK AGUNG MAS OKAWATI    2=DITERIMA  5561757659300023
ANAK AGUNG RAI        2=DITERIMA  8563738641200133
DESAK KETUT RAI       2=DITERIMA  5563740643300423
DESAK PUTU JULIANI      5=DITOLAK
DESAK PUTU SASIH       2=DITERIMA  1547742643300072
DEWA AYU SRI WIDARI     2=DITERIMA  9552761663300083
DEWA KETUT KARYA SUDA    2=DITERIMA  8142757660200023
DEWA KETUT MANTRA      2=DITERIMA  6049741643200023
DEWA MADE JATI        2=DITERIMA  7563735637200763
DEWA MADE OKA S       2=DITERIMA  3157748650200013
DEWA MADE SUDANA       2=DITERIMA  8054758660200003
DEWA PUTU SUARDANA      2=DITERIMA  8563753657200023
EKA SETYA LINI        2=DITERIMA  7457761661300002
I DEWA GEDE HEDI SAPUTRA   2=DITERIMA  2152762664200043
I GEDE MULYAWAN       2=DITERIMA  3562746649200023
I GUSTI AYU ALIT PUTRA    2=DITERIMA  0039733636200013
I GUSTI LANANG RAI      2=DITERIMA  2453731634200002
I GUSTI NGURAH RAI      2=DITERIMA  2440741641200003
I MADE GATRA         2=DITERIMA  0563737640200153
I MADE SUDIASA        5=DITOLAK
I NYOMAN SURANATA      2=DITERIMA  4733748650300032
I NYOMAN WIDAGDA       2=DITERIMA  8453758661200003
I NYOMAN WIDIA        2=DITERIMA  1563738640200293
I WAYAN PUGRAHA       2=DITERIMA  5563736638200263
I WAYAN SUARTA        2=DITERIMA  9563736639200113
IDA AYU AGUNG KENCANA DEWI  2=DITERIMA  2754760661300022
IDA BAGUS ADNYANA      2=DITERIMA  7560735637200002
IDA BAGUS MADE WEDA     5=DITOLAK
IDA BAGUS NYOMAN WIRAMA   2=DITERIMA  3837749651200102
IDA BAGUS PUTU RAKA     2=DITERIMA  2456745648200022
IDA BAGUS SURDIKA      2=DITERIMA  2563731633200553
NGAKAN KETUT SUNARTA     2=DITERIMA  0563739640200653
NI DESAK PUTU PURNAWI    2=DITERIMA  6959749651300022
NI GUSTI AGUNG AYU DALEM   2=DITERIMA  7257737638300003
NI LUH PUTU ROSTARI     2=DITERIMA  4040745646300023
NI MADE SULASTRI       2=DITERIMA  7260756657300013
NI NYOMAN MURTI ANI     2=DITERIMA  1559738639300013
NI NYOMAN SRI ARTINI     2=DITERIMA  9856758660300002
NI WAYAN KERTI ANI      2=DITERIMA  4563734636300083
NI WAYAN PUSPA        2=DITERIMA  1458734637300002
NI WAYAN SULASMI       2=DITERIMA  1150759660300023
PANDE SUNARTA         2=DITERIMA  8342744647300033
SANG AYU NISTRIANI      2=DITERIMA  3261734636300013
SARTI             2=DITERIMA  7847746648300022
WAYAN SURA          2=DITERIMA  3563729633200113
A. A. SRI DWI INDRAYANTHI   2=DITERIMA  4535754655300012
AA GD NGR ARDANA       2=DITERIMA  2041735637200013
ANAK AGUNG GD RAI KETU    2=DITERIMA  2563728630200133
ANAK AGUNG GDE JUNIAWAN    2=DITERIMA  2563744649200103
ANAK AGUNG GEDE PUTRA S    2=DITERIMA  7563738639200883
ANAK AGUNG SRI UTARI     2=DITERIMA  9834735637300002
BAGUS KETUT NURASA      2=DITERIMA  7563737638200613
COK ISTRI OKA NENDRI     2=DITERIMA  4634737641300002
DEWA AYU MADE SURYANI     2=DITERIMA  6239744646300063
DEWA GEDE SUDIBIA       2=DITERIMA  2852754656200042
DEWA MADE TANTRA       2=DITERIMA  2563727630200113
DEWA NYOMAN ALIT       2=DITERIMA  0935744646200022
DEWA NYOMAN BAWANA      2=DITERIMA  7563739641200873
DEWA PUTU OKA         2=DITERIMA  4536747651200022
DSK KT PUT ERAARIAWATI    2=DITERIMA  4563738639300663
DW AYU OKA DIATMIKA      2=DITERIMA  1363742643300023
GUSTI MADE MERTANADI     2=DITERIMA  5251745647200013
GUSTI PUTU INON        2=DITERIMA  9563730633200413
I DESAK NYOMAN SERI ADNYANI  2=DITERIMA  0449758659300072
I GUSTI MADE BUDIARI     2=DITERIMA  7462735637300003
I GUSTI NYOMAN SUDIRSA    2=DITERIMA  2548739641200012
I KETUT KARSA         2=DITERIMA  9563747654200003
I KETUT KONTEN        2=DITERIMA  7563736637200133
I KETUT MADRA         2=DITERIMA  0437748650200013
I KETUT RAI DARMAJA      2=DITERIMA  8148733636200003
I KETUT RETA         2=DITERIMA  2955746646200002
I KETUT SURATA        2=DITERIMA  0947748651200022
I KETUT SUSILA        2=DITERIMA  9553747649200002
I KETUT TAMA         2=DITERIMA  3235733635200003
I KETUT WIRTA         2=DITERIMA  3350725628200003
I KOMANG JULIASMARA      2=DITERIMA  9052759661200003
I KT SURATHA ARY       2=DITERIMA  2042729630200013
I MADE ARDANA         2=DITERIMA  3563735637200213
I MADE ERAWAN         2=DITERIMA  4146744647200023
I MADE PURWA         2=DITERIMA  4563729631200143
I MADE SUBALI         2=DITERIMA  5150735637200013
I MADE SUDIANA        2=DITERIMA  9752732633200002
I MADE SUMARTHA YASA     2=DITERIMA  1563736638200973
I NENGAH KARPU        2=DITERIMA  0563734636200753
I NENGAH WINADA        2=DITERIMA  4563731635200043
I NYOMAN LAGASUDHA      2=DITERIMA  8046736638200013
I NYOMAN MANDERA       2=DITERIMA  5563738643200083
I NYOMAN OKA         2=DITERIMA  1563739641200883
I NYOMAN PANTES        2=DITERIMA  4935751653200042
I NYOMAN SUARADANA      2=DITERIMA  5342750653200053
I NYOMAN SUDARMA       2=DITERIMA  1055757655200003
I NYOMAN SUDIRA        2=DITERIMA  4563733633200013
I NYOMAN SURANATA     4=DIBATALKAN  5733748650200062
I NYOMAN WARTANA      2=DITERIMA   8563725626200113
I PUTU MUDALARA      2=DITERIMA   1940744646200012
I WAYAN PUNIA       2=DITERIMA   1563737639200863
I WAYAN SUJIPTA      2=DITERIMA   7254726629200003
I WAYAN YOGA        4=DIBATALKAN  9563740642201003
IDA AYU MADE ARI      2=DITERIMA   4460730633300002
IDA AYU WIDIANI      2=DITERIMA   5339747653300003
IDA AYUB PUTU OKA MIRAH  2=DITERIMA   1944741643300102
IDA BAGUS MADE WEDHA    2=DITERIMA   8133725628200003
KETUT KARIASA       2=DITERIMA   6563740639200003
KETUT MUDIYASA       2=DITERIMA   3736729631200012
KETUT SUANDI        2=DITERIMA   9563736637200133
MADE GEDE ATMAJA      2=DITERIMA   3563731633200553
MADE PEREG WANANTARA    2=DITERIMA   8563735637200213
NGAKAN NYOMAN KAWIJAYA   2=DITERIMA   8246733635200003
NI GUSTI PUTU RESIANI   2=DITERIMA   0937730632300042
NI KETUT LASTARI      2=DITERIMA   0149749651300143
NI KETUT MILIANI      2=DITERIMA   7159740641300013
NI LUH SUTARMI       2=DITERIMA   1160764666300063
NI MADE AYU SERINI     2=DITERIMA   6649727629300012
NI MADE MULYATHI      2=DITERIMA   1843733635300032
NI MADE RUJIASIH      2=DITERIMA   9457726628300003
NI MADE SRI USADI     2=DITERIMA   7747742643300072
NI NENGAH ARDANI      2=DITERIMA   1039734636300053
NI NYOMAN MURNIATI     2=DITERIMA   0563729631300073
NI NYOMAN SUNARINI     2=DITERIMA   0563725626300093
NI WAYAN RINI       2=DITERIMA   7563740642300173
NI WAYAN SATYANTI     2=DITERIMA   4758757658300012
NI WAYAN SUHERNI      2=DITERIMA   7459739641300002
NI WAYAN SUKARNI      2=DITERIMA   2563739640300583
NI WAYAN SUTINI      2=DITERIMA   5944736638300012
PANDE KT BAGUS WIRSUTANA  2=DITERIMA   1133734636200053
SANG PUTU RATI       2=DITERIMA   0563736637200143
SUJADI HUDAWI ABROR    2=DITERIMA   0837727630200012
SULASMI          2=DITERIMA   7854732634300012
YULIATI          2=DITERIMA   4049733635300013
COK ISTRI ARI DARMAWATI  2=DITERIMA   0937750653300012
DW GEDE RAKA ADNYANA    2=DITERIMA   5745739640200012
I KETUT NUAJA       2=DITERIMA   6055737639200003
I MADE RUMA        2=DITERIMA   7563737638200143
I MADE SUKERTIA      2=DITERIMA   5143745648200013
I NYOMAN PARNATA      2=DITERIMA   3563745648200123
I NYOMAN PUJIANTARA    2=DITERIMA   3933745650200002
NI MADE RATNI       5=DITOLAK
NI WAYAN SUMINI      2=DITERIMA   8563736638300133
SRIANI           2=DITERIMA   9142745648300023
A A SRI MAS CITA DEWI   2=DITERIMA   4345738639300013
A. A. GDE OKA TRESNA    2=DITERIMA   7350736638200013
A. A. SRI A. TRISNA DEWI  2=DITERIMA   1558754653300003
DEWA AYU SWATIKAWATI    2=DITERIMA   4036746650300003
DEWA PUTU BUDIARTA     2=DITERIMA   3047742644200023
I DEWA GD PUTRA WIDNYANA  2=DITERIMA  8436760661200002
I GUSTI NGURAH SUDIANA   2=DITERIMA  3039741643200033
I MADE ADA         2=DITERIMA  1062715616200003
I NYOMAN REGAG       2=DITERIMA  3563738641200143
NI KETUT RAI        2=DITERIMA  1853721624300002
NI KOMPIANG SUWERTI     2=DITERIMA  3640734637300002
NI WAYAN TJIDRAWATI     2=DITERIMA  7547732634300002
ABU YAJID          2=DITERIMA  9943759661200032
DEWA KETUT SUASTIKA     2=DITERIMA  7461743644200002
DRS MADE KERTAYASA     2=DITERIMA  1556738640200013
I GEDE WANDERA       2=DITERIMA  1838718619200002
I GUSTI PUTU SRI AYUNI   2=DITERIMA  5261765666300003
I KETUT MULYAWAN      2=DITERIMA  4057755657200013
I MADE SUARTANA       2=DITERIMA  4446744646200012
I NYOMAN DAGING       2=DITERIMA  4563724625200043
I WAYAN BHUDA WIBAWA    2=DITERIMA  5563724625200043
I WAYAN BUDIASA       2=DITERIMA  4460759660200002
KADEK RAKA ASMARA      2=DITERIMA  7746761662200002
NGAKAN KETUT LAMI      2=DITERIMA  3563741640300003
NGAKAN NYOMAN OKA PARWATA  2=DITERIMA  2558752654200033
NI KETUT MURNIASIH     2=DITERIMA  5653737638300002
NI KETUT SUKARNI      2=DITERIMA  8563737640300053
NI KOMANG AYU UTAMI DEWI  2=DITERIMA  0340759661300093
NI MADE SUKANASIH      2=DITERIMA  3854731633200002
NI WAYAN SRI EKAWATI    2=DITERIMA  4744765666300042
RUJUK NASTITI        2=DITERIMA  8549760661300012
SANG AYU PUTU ALIT     2=DITERIMA  5550743644300012
SOETARTI          2=DITERIMA  7752743644300022
AA SRI MEWA LINDA WATI   2=DITERIMA  2839765667300002
ANAK AGUNG SRI UTAMI    2=DITERIMA  2861744648300002
DESAK KETUT TIRTA      2=DITERIMA  8541734636300002
DEWA PUTU ETAR       2=DITERIMA  6563738640200283
I GUSTI NGURAH JIWA     2=DITERIMA  2563729631200143
I WAYAN BEK         2=DITERIMA  3557741644200013
I WAYAN JATI SUWARJANA   2=DITERIMA  4250745648200013
IDA AYU PUTU WIDYA DEWI   2=DITERIMA  7358761662300003
NI GUSTI KETUT WIRATI    2=DITERIMA  8552744647300013
NI LUH PUTU EKA ARMYANI   2=DITERIMA  9434760661300003
NI WAYAN JULIATI      2=DITERIMA  3052758661300003
NI WAYAN WESSKI LAHARIANI  2=DITERIMA  2543741642300023
DEDE MARYATI        2=DITERIMA  2761744644200002
DESAK MADE JAMBE SUASTINI  2=DITERIMA  6941754657300002
DESAK MADE SEKARWATI    2=DITERIMA  6855744647300002
DEWA AYU PUTU SERUNI    2=DITERIMA  7563730633300043
DEWA GEDE YARDAKA      2=DITERIMA  8538736638200003
DEWA NYOMAN PARWATA     2=DITERIMA  9563733635200163
DEWA PUTU GURNITA      2=DITERIMA  0557743646200023
DW A KT PRAJNAPARAMITHA   2=DITERIMA  4335755657200003
ENI SUSIARNI P       2=DITERIMA  3944738640300022
GDE SUMARDANA        2=DITERIMA  2563741642200243
GEDE GATOT SAPUTRA     2=DITERIMA  2553754657200003
GUSTI NGURAH PRANA DEWA   2=DITERIMA  6555759661200023
GUSTI NYOMAN PARWITA     2=DITERIMA   0742754656200012
GUSTI PUTU LENDERA      2=DITERIMA   7563739639200033
I DEWA MADE NGURAH      2=DITERIMA   5563739643200043
I DEWA MADE RAI SUJAYA    2=DITERIMA   6752748650200052
I DEWA MADE SANDAT      2=DITERIMA   0563725626200033
I DEWA NYM PUTRA ARINATA   2=DITERIMA   0443760662200063
I DEWA NYOMAN SUBAAHI    2=DITERIMA   3255727630200003
I DEWA PUTU ALIT       2=DITERIMA   3941744647200022
I DEWA PUTU GDE SADIA    2=DITERIMA   3543741642200013
I DEWA PUTU MANTRA      2=DITERIMA   1563730632200173
I DEWA PUTU WIRANATHA    2=DITERIMA   9342759663200003
I GST AG GEDE MARUTIPUTRA  2=DITERIMA   4433726627200012
I GST NGURAH PUSPAKENGANA  2=DITERIMA   8140730631200003
I GUSTI MADE RATA      2=DITERIMA   4563728632200033
I GUSTI NGURAH WIRAHADI   2=DITERIMA   2456739641200013
I GUSTI NGURAH YOGA SERANA  2=DITERIMA   2544737639200113
I KETUT BUDIANA       2=DITERIMA   1039738640200023
I KETUT PATRA        2=DITERIMA   1140726627200013
I MADE AMBARWATA       2=DITERIMA   9561737639200013
I MADE BEBAS YADNYA     2=DITERIMA   4140727629200013
I MADE KETUT SUARDIKA    2=DITERIMA   5040731633200013
I MADE NIASA         2=DITERIMA   6143761662200003
I MADE SUDARSANA       2=DITERIMA   2435738639200012
I MADE SUTHAWA        5=DITOLAK
I MADE TJARMA        2=DITERIMA   2938736638200022
I MD SUKARYA         4=DIBATALKAN  2563734637200103
I NYOMAN BUDI BRATA     2=DITERIMA   8639762663200032
I NYOMAN BUDIANA ADIARDIKA  2=DITERIMA   1441757658200012
I PUTU ADI KRISNAWAN     2=DITERIMA   2734763664200042
I WAYAN SUTHANAYA      2=DITERIMA   7947750651200022
I WAYAN DWI JENDRA      2=DITERIMA   3563743643200053
I WAYAN EKA PUTRA      2=DITERIMA   4442747650200012
I WAYAN KARTAYASA      2=DITERIMA   8563731633200163
I WAYAN MIARTA        2=DITERIMA   1337758660200023
I WAYAN MUDAYASA       2=DITERIMA   1563725627200083
I WAYAN SARYA        2=DITERIMA   9563732635200133
I WAYAN SUARSA        2=DITERIMA   1562738640200023
I WAYAN SUTAMA        2=DITERIMA   5948737639200012
I WAYAN SUTHANAYA      5=DITOLAK
IDA AYU PUTU SIRATNITI    2=DITERIMA   9563725628300013
IDA BAGUS GEDE WIRAWAN    2=DITERIMA   9038756659200003
IDA BAGUS PT RAHMADI PUTRA  2=DITERIMA   2049747647200003
IDA BAGUS PUTU PUTERA    2=DITERIMA   0563743644200173
IDA BAGUS SUTHA TENAYA    2=DITERIMA   1743730631200002
KETUT BUNARTA        2=DITERIMA   2563730632200183
KETUT NASTRA ADNYANA     2=DITERIMA   4952734636200002
LUH DIAN KASUARINA      2=DITERIMA   0047763664300133
LUH KADEK SUASTINI      2=DITERIMA   5661745647300012
LUH PUTU AWAMI KARANG    2=DITERIMA   7239730632300003
LUH PUTU ERAWATI       2=DITERIMA   6235760661300013
NGAKAN KETUT SELAMET     2=DITERIMA   9934739640200002
NGAKAN MADE RAKA       2=DITERIMA   2562727628200003
NGAKAN NYOMAN ALIT ANTARA     2=DITERIMA   7046725626200003
NI GST AGUNG NYOMAN MEDEWATI   2=DITERIMA   4160738639300023
NI GUSTI AYU MANIK ADI      2=DITERIMA   1563741643300213
NI GUSTI AYU PUTRI WIRYANINGSIH  2=DITERIMA   9347755656300033
NI K ARI SWASTINI PUTRI      2=DITERIMA   7636746649300012
NI KADEK ERAWATI         2=DITERIMA   2446757657300012
NI KETUT KARNIASIH        5=DITOLAK
NI KETUT SUDARTI         2=DITERIMA   4563741644300083
NI KOMANG SRI ADNYAWATI      2=DITERIMA   2447759660300022
NI MADE MARIANI          2=DITERIMA   8857742643300022
NI MADE SUSIAWATI         2=DITERIMA   3447759660300022
NI NYOMAN ERAWATI         2=DITERIMA   0647753654300082
NI NYOMAN NGISEP         2=DITERIMA   8563733634300253
NI NYOMAN RAKA MUDIASIH      2=DITERIMA   1563738640300193
NI NYOMAN SINAH          2=DITERIMA   3563734636300083
NI NYOMAN SUMAWATI        2=DITERIMA   7563739640300133
NI NYOMAN SURATNI         2=DITERIMA   2555738642300003
NI PUTU DODIK WARDANI       2=DITERIMA   1938755656300022
NI PUTU WARDANI          2=DITERIMA   9451755656300002
NI WAYAN EKA SRI SEMERTI     2=DITERIMA   5037752654300123
NI WAYAN NANI SUDARMINI      2=DITERIMA   7953760661300012
NI WAYAN PUSPAWATI        2=DITERIMA   6563736638300133
NI WAYAN SULASIH         2=DITERIMA   4563738640300193
NOOR HANIFAH           2=DITERIMA   6062742643300003
PANDE NYOMAN CEMENG        2=DITERIMA   1563732635200143
SAODAH              2=DITERIMA   3543738640300023
SUZANA NUNIK PARMAYANTI      2=DITERIMA   5144752653300013
WAYAN MASTA            2=DITERIMA   8135740643200003
luh putu awani karang       4=DIBATALKAN  8239730632300023
DESAK PUTU RAI MAJIASIH      2=DITERIMA   3349743643300003
DEWA MADE RAI SUJAYA       2=DITERIMA   9752748650200042
I WAYAN SUDIASTA         2=DITERIMA   0553747650200013
IMADE SUDIARTA          2=DITERIMA   1346741641200003
NI KETUT SUGIARMINI        2=DITERIMA   9448755657300002
NI MADE ANGGRENI         2=DITERIMA   4147750652300033
NI MADE MARIANI          2=DITERIMA   1361766667300013
NYOMAN RUTA            2=DITERIMA   1563728633200013
I DEWA AYU OKA MARTINI      2=DITERIMA   0633760661300032
I DEWA MADE DANA         2=DITERIMA   3241741646200003
I GUSTI AGUNG WIYAT        2=DITERIMA   2535724625200002
I KETUT MURTHA          2=DITERIMA   2563733635200173
I MADE SAGA            2=DITERIMA   1938739648200002
I PUTU SUMAWA           2=DITERIMA   9563743644200163
I WAYAN NGENTEG          2=DITERIMA   3563733636200483
I WAYAN PUJA           2=DITERIMA   9563728631200433
I WAYAN SENA           2=DITERIMA   6562742644200013
IDA AYU KETUT ORDI        2=DITERIMA   7949741644300002
IGUSTI NGURAH JELANTIK      2=DITERIMA   1162741641200003
LUH DARMIKA            2=DITERIMA   7659743646300012
NI NYOMAN SULANDRI        2=DITERIMA   0563742644300203
WAYAN TARSA            2=DITERIMA   3545734636200013
AA SRI UNTARI           2=DITERIMA   6544748651300113
AA. ISTRI DYAH PRAMODA WARDANI  2=DITERIMA  8159753655300003
DEWA MADE TAMAN         2=DITERIMA  2637736638200012
GUSTI AYU RAI          2=DITERIMA  2563739640300133
I GUSTI NGRAH ANOM        2=DITERIMA  1563729638200003
I MADE BAWA           2=DITERIMA  2147738643200003
I MADE SUKEHARSA         2=DITERIMA  1855724626200002
I NYOMAN KARSANA         2=DITERIMA  3563736638200263
I WAYAN LETENG          2=DITERIMA  8563728632200153
I MADE SELAMET          2=DITERIMA  1562732653200003
I WAYAN KARTU          2=DITERIMA  9563748653200033
ANAK AGUNG RAI KARYANI      2=DITERIMA  9563737639300153
DESAK PUTU ASTITI        2=DITERIMA  3356724626300003
GUSTI NYOMAN WEDANA       2=DITERIMA  1849752653200002
I DEWA NYOMAN RAKA        2=DITERIMA  2563735636200103
I GST. AGUNG PT SUDIANA     2=DITERIMA  8563735637200763
I GUSTI KETUT ARGAPURA      2=DITERIMA  5744725628200002
I KETUT SUANDA          2=DITERIMA  3535741643200013
I MADE MURDANA          2=DITERIMA  2563738641200143
I MADE SUGITHA          2=DITERIMA  5342742643200023
I NYOMAN SUNTA          2=DITERIMA  2563731634200483
I WAYAN WARTA          2=DITERIMA  4563735638200583
IDA BAGUS SUAMBA         2=DITERIMA  2452730631200002
ISKANDAR IDRIS          5=DITOLAK
MADE DILIHASIH          2=DITERIMA  7952736637300022
NI KETUT SWANTARI        2=DITERIMA  3548741643300023
NYOMAN MULYANI          2=DITERIMA  1652737638300012
I GUSTI NYOMAN WEDA       2=DITERIMA  3563739641200983
DESAK MADE OKA WATI       2=DITERIMA  1852735637300012
DESAK MADE RAI SUKERTI      2=DITERIMA  9563733635300073
DESAK PUTU ASTUTI        2=DITERIMA  9044755656300073
DESAK PUTU SOKA         2=DITERIMA  7455734636300003
DEWA PUTU OKA PUTRA       2=DITERIMA  6563740643200163
GUSTI AGUNG YUDASTRA       2=DITERIMA  2561726629200002
I DEWA PUTU BAJERA        2=DITERIMA  1550724627200002
I GUSTI AYU CANDRA        2=DITERIMA  3059737638300013
I GUSTI PUTU DANA        2=DITERIMA  9544731632200003
I KETUT MUDITA          2=DITERIMA  7150744648200003
I MADE ASTIKA YASA        2=DITERIMA  6733742643200082
I MADE SUDIRA          2=DITERIMA  5544733634200003
I NYOMAN SUNARTHA        2=DITERIMA  9456756658200003
IDA AYU DWI INDIRAYANTI     2=DITERIMA  6036759661300013
IDA AYU PADMI MARIANI      2=DITERIMA  0447746650300033
IDA AYU PUTU AGUNG        2=DITERIMA  4563739640300133
IDA AYU PUTU SUASTIKA      2=DITERIMA  2949740641300022
IDA BAGUS KETUT JAPANA      2=DITERIMA  8648754656200002
NGAKAN KETUT KESUMAJAYA     2=DITERIMA  2641748650200012
NI KETUT SADRI          2=DITERIMA  1159743644300013
NI LUH MARYANI          2=DITERIMA  8652747649300022
NI MADE KERTI          2=DITERIMA  4160728629300003
NI MADE MURTINI         2=DITERIMA  1335732634300023
NI MADE SUKASTINI        2=DITERIMA  2738762663300122
NI NYOMAN SUSUN         2=DITERIMA  5338745648300023
NI WAYAN SRI DANI        2=DITERIMA   0345731633300013
NI WAYAN SUCI          2=DITERIMA   3063734635300003
NI WAYAN SUWITRI         2=DITERIMA   9652747650300002
NYOMAN ERGAYATNI         2=DITERIMA   9840739641300002
A.A.KARTIKA EKA SARI, S.PD    2=DITERIMA   2645750651300032
AA ISTRI SAYANGSARASWATI     2=DITERIMA   8047756658300013
AA OKA IRIANI          2=DITERIMA   3350740641300013
AA PUTRI RUSTINI         2=DITERIMA   9445745646300002
AA SRINADI            2=DITERIMA   2055734636300023
ANAK AGUNG GEDE AGUNG DARMAWAN  2=DITERIMA   1855764665200022
ANAK AGUNG KARTIKA EKA SARI   5=DITOLAK
BAGUS KETUT NURASA        5=DITOLAK
CAROLINA BELSERAN        2=DITERIMA   2563733641300003
DESAK PUTU ASTARI        2=DITERIMA   0443753654300022
DESAK PUTU KERTHI        2=DITERIMA   1563727625300003
DEWA PUTU OKA          2=DITERIMA   6563738640201163
DW NYM BAWA           2=DITERIMA   2342747649200033
ENDANG HARTATIK         2=DITERIMA   4041735639300003
GUSTI AYU ERSI          2=DITERIMA   5262743643300003
GUSTI AYU MERTI         2=DITERIMA   2563735637300093
GUSTI NGURAH SUGIARTHA      2=DITERIMA   5061755657200003
GUSTI NYOMAN DARTA        2=DITERIMA   1563735637200213
GUSTI PUTU SUDIARTA W      2=DITERIMA   9337758661200003
I DEWA MADE PASTHA        4=DIBATALKAN  4563725632200003
I DEWA MADE PUDJA        2=DITERIMA   5738729632200002
I DW GD ANOM           2=DITERIMA   6563736636200023
I DW PT BAJRA WINATA       2=DITERIMA   7563732634200663
I GST NGR PUTRA PARAMARTHA    2=DITERIMA   9457741642200003
I K WIDIA            2=DITERIMA   0553738640200012
I KADEK SUARNA PUTRA       2=DITERIMA   0551751653200012
I KADEK YUDA HARIAWAN      2=DITERIMA   0852765666200032
I KETUT DIANA          2=DITERIMA   2563731635200043
I KETUT RUMA           2=DITERIMA   4563728630200133
I KETUT SADIA          2=DITERIMA   0563739640200123
I MADE BUJANA          2=DITERIMA   8860731633200002
I MADE LUNGGUH          2=DITERIMA   2563725628200203
I MADE NJWA           2=DITERIMA   3562725626200003
I MADE SANA           2=DITERIMA   2563742643200223
I MADE SUARDANA         2=DITERIMA   0953756658200042
I MADE SUKARYA          2=DITERIMA   1563734637200103
I MADE SUMATRA          2=DITERIMA   6563732635200133
I MADE SUTHAWA          2=DITERIMA   6560727630200003
I MADE WANDIRA          2=DITERIMA   9563734636200743
I MADE WIBAWA          2=DITERIMA   5839741643200022
I MD BUDI ARTAWAN        2=DITERIMA   9553757658200002
I MD MANDRA PARWATA       2=DITERIMA   1563733634200083
I MD SILENDRA          2=DITERIMA   3563730633200133
I MD SUDIASA           2=DITERIMA   4457748651200002
I NYOMAN UTAMA          2=DITERIMA   1438765666200022
I PUTU BUDIARTA         2=DITERIMA   2563738640200293
I PUTU SUMERTA          2=DITERIMA   6447750653200003
I WAYAN ASTWA          2=DITERIMA   8563737638200143
I WAYAN BALIK       2=DITERIMA  2742746649200032
I WAYAN DIASTA       2=DITERIMA  9563737638200143
I WAYAN LANUS       2=DITERIMA  6453735636200002
I WAYAN MERTA       2=DITERIMA  5045733634200003
I WAYAN RUSNA       2=DITERIMA  3563738640200293
I WAYAN SUASTHA      2=DITERIMA  6563735637200213
I WAYAN SUKARDIAWAN    2=DITERIMA  7753741643200062
I WAYAN SUPARTHA      2=DITERIMA  4563733635200173
I WAYAN SUPUNA       2=DITERIMA  2235732636200003
I WAYAN SUWENA       2=DITERIMA  4534747649200012
I WAYAN SUWERTA      2=DITERIMA  4563726628200323
I WAYAN TARAH       2=DITERIMA  3557736637200003
I WY EKA SUTAPA      2=DITERIMA  4563734637200103
IDA AYU PUTU ARINI     2=DITERIMA  8838743643300002
IDA AYU SRI HANDAYANI   2=DITERIMA  1350757658300013
IDA AYU TIRTHA       2=DITERIMA  7356735636200003
IDA BAGUS IKA SENA     2=DITERIMA  7563726628200063
IDA BAGUS PT NGURAH    2=DITERIMA  8563729632200263
IDA BAGUS RAGITA A     2=DITERIMA  4563739640200673
IDA BGS.MD.HARI DWIJA   2=DITERIMA  0459747650200043
KETUT DENES        2=DITERIMA  5544720622200003
LUH NYOMAN WRASTITI    2=DITERIMA  6443746648300012
NI KETUT KARNASIH     2=DITERIMA  6642728630300002
NI KETUT SERA       2=DITERIMA  2655735637300012
NI LUH PUTU JULIANTINI   2=DITERIMA  1063762663300013
NI MD ARDANI        2=DITERIMA  0563733635300373
NI MD BALIK ARINI     2=DITERIMA  5744751653300092
NI MD ROSILAWATI      2=DITERIMA  5754743644300012
NI NYM SUARTINI      2=DITERIMA  9742737638300002
NI NYOMAN ARIANI      2=DITERIMA  0655742643200012
NI NYOMAN AYU LAKSMI    2=DITERIMA  2863745648300012
NI NYOMAN SUMINI      2=DITERIMA  5042742644300013
NI WAYAN PERING YASMIANI  2=DITERIMA  9850761663300052
NI WAYAN SUDANI      2=DITERIMA  1563738644200013
NYOMAN SUARTA       2=DITERIMA  2563733634200363
SANG AYU GITAWATI     2=DITERIMA  3834746648300032
SANG AYU KETUT TANTRI   2=DITERIMA  9049726628300013
SANG AYU MD        2=DITERIMA  9634732634200002
SANG AYU NORMA ANDARI   2=DITERIMA  3434737639300013
SRI WAHYUTI        2=DITERIMA  6045734636300003
SUAIBUN          2=DITERIMA  3837743644200032
SUDIHATI          2=DITERIMA  4243735636300003
i gusti putu nuraga    2=DITERIMA  1563728642200003
A A G AGUNG JAYENDRA    2=DITERIMA  2949733636200012
A A GEDE PUTRA RAMA    2=DITERIMA  3348737639200013
A A SRI AGUNG UDIANI    2=DITERIMA  9158740642300003
ANAK AGUNG GEDE RAI    2=DITERIMA  8563734634200013
DESAK MADE RAI ARDANI   2=DITERIMA  3563740641300193
DESAK NYOMAN OKA      2=DITERIMA  0652735636300022
DESAK NYOMAN SUMIARI    2=DITERIMA  2333738641300033
DEWA AYU RAKA WATI     2=DITERIMA  3139740641300023
DEWA GD NGR DARMAWAN    2=DITERIMA  8255743646200003
GUSTI AYU MADE PARTINI    2=DITERIMA  1753744646300032
I DEWA AYU RAKA ARTINI    2=DITERIMA  1563735636300053
I DEWA MADE RAKA       2=DITERIMA  9563738641200133
I GST AG MADE WEDANA PUTRA  2=DITERIMA  0561734637200013
I GST KT JAYA DARMADI    2=DITERIMA  0563730633200133
I GST NGR WIRAHADI JAYA   2=DITERIMA  9563738639200213
I GUSTI AGUNG MADE NURYATI  2=DITERIMA  9958732634300002
I GUSTI KETUT SUKARSA    2=DITERIMA  0563725627200083
I GUSTI NGURAH MADE JATA   2=DITERIMA  3563731633200163
I GUSTI PUTU PASTIKA     2=DITERIMA  1563730633200133
I KADEK ARIANA        2=DITERIMA  2146763666200003
I KETUT LANTARA       2=DITERIMA  0563732634200173
I KETUT SARAWAN       2=DITERIMA  6563737638200143
I KETUT SINDU        2=DITERIMA  5563734636200183
I KETUT WANDINA       2=DITERIMA  8445743644200002
I KOMANG PARWANA       2=DITERIMA  4859744646200012
I MADE DARSANA        2=DITERIMA  5038759660200003
I MADE DARSANA        2=DITERIMA  7756745647200012
I MADE NURATA        2=DITERIMA  0562732634200013
I MADE SUBAWA        2=DITERIMA  4339743646200013
I MADE SUDANA        2=DITERIMA  3563742643200223
I MADE SUKARTA        2=DITERIMA  2563750651200033
I MADE SURA ERAWAN      2=DITERIMA  7837738641200012
I MADE SUWITRA        2=DITERIMA  1149752658200003
I NYOMAN MURTANA       2=DITERIMA  6537747649200012
I NYOMAN PURNA        2=DITERIMA  3563727630200113
I NYOMAN SADRA        2=DITERIMA  4563736638200263
I NYOMAN SUKAMA       2=DITERIMA  0648743644200012
I NYOMAN SURADNYA      2=DITERIMA  9563742642200033
I PUTU WIADNYANA PUTRA    2=DITERIMA  8553760661200002
I WAYAN BERATA        2=DITERIMA  1562742644200063
I WAYAN BIATA        2=DITERIMA  0563732633200093
I WAYAN KALER        2=DITERIMA  3563726628200323
I WAYAN LANDUH        2=DITERIMA  8143743644200003
I WAYAN LEPANG        2=DITERIMA  5462743646200013
I WAYAN LUWIR        2=DITERIMA  6562733636200003
I WAYAN MURDA        2=DITERIMA  1557755656200012
I WAYAN PASEK SUDARSANA   2=DITERIMA  3952734636200002
I WAYAN SUDIANA       2=DITERIMA  9143743644200003
I WAYAN SUTEJA        2=DITERIMA  7362733635200003
I WAYAN TARKA        2=DITERIMA  9544730631200003
IDA AYU KETUT RATNA     2=DITERIMA  1261735637300043
IDA AYU SUASTINI       2=DITERIMA  4638748650300032
IDA BAGUS MADE MENUH     2=DITERIMA  6563740641200943
IDA BAGUS NYOMAN SUJAYA   2=DITERIMA  0563738640201223
IDA BAGUS PUTU SUPARTHA   2=DITERIMA  6563733635200173
KETUT WITARI         2=DITERIMA  0455761662300012
LUH SUKARSIH         2=DITERIMA  1433741644300022
MOH SALIM          2=DITERIMA  1563735635200023
MUH HAIRUM          2=DITERIMA  4746753655200012
NGAKAN KETUT BERATA     2=DITERIMA  3563730632200183
NI KADEK MEMIARTI      2=DITERIMA  3852759660300022
NI LUH SUANTI          2=DITERIMA  6755745646300002
NI MADE MULIAHATI        2=DITERIMA  4644745648300022
NI MADE MURTINI         2=DITERIMA  6946744646300012
NI MADE PUJI           2=DITERIMA  2563739642300063
NI MADE SARNI          2=DITERIMA  8750735637300002
NI MADE SIMAN          2=DITERIMA  1563738638300013
NI MADE SRI MURJANI       2=DITERIMA  5134741643300013
NI MADE SUASTITI         2=DITERIMA  0049745647300033
NI NYOMAN RIYANI         2=DITERIMA  1436738640300012
NI WAYAN ADIARI         2=DITERIMA  4554742644300012
NI WAYAN MURDIANI        2=DITERIMA  5555755657300002
NI WAYAN SINET          2=DITERIMA  5561740641300023
NI WAYAN SUARDANI        2=DITERIMA  3563738640300193
NI WAYAN SUASTINI        2=DITERIMA  0740735637300012
NI WAYAN SUKERTI         2=DITERIMA  5559742644300013
PANDE PUTU GEDE WIRATA      2=DITERIMA  3658748650200012
SRI SUTARI            2=DITERIMA  7239729631300003
SUMARIANI            2=DITERIMA  1953739644300002
ANAK AGUNG AYU MIRAH WIDAYANTI  2=DITERIMA  3447766667300012
ANAK AGUNG GEDE DHARMA PUTRA   2=DITERIMA  3843750654200002
ANAK AGUNG GEDE OKA       2=DITERIMA  7563730634200153
ANAK AGUNG SRI AGUNG UDIANI   5=DITOLAK
ANAK AGUNG UTISETIAWATI     2=DITERIMA  4355729632300003
BQ.SUPARTI            2=DITERIMA  1563731634300153
COKORDA ISTRI MAS INDRASENI   2=DITERIMA  0563742643301003
DESAK MADE SUCI         2=DITERIMA  9433741642300272
DESAK MADE SUCI         5=DITOLAK
DEWA NYOMAN KENCANA       2=DITERIMA  3563728630200133
DJOKO BASUKI           2=DITERIMA  4838733637200012
DRIYAH NINGSIH          2=DITERIMA  0454744648300012
Drs.I MADE MUSTAWAN       2=DITERIMA  4563738640201163
ENDANG NURANI          2=DITERIMA  1251739640300053
FRANSINA NEPARAS         2=DITERIMA  3437734637300003
GST MD LUWIH SUDARSANA      2=DITERIMA  3563732631200003
GUSTI AYU DESIARI SANTI     2=DITERIMA  8561763666300003
GUSTI NGURAH AGUNG G.      2=DITERIMA  6563739641200933
I DEWA GEDE RAKA         2=DITERIMA  1563732633200373
I DEWA MADE ARDANA        2=DITERIMA  7563739640200643
I DEWA MADE SUWITRA       2=DITERIMA  1563733635200173
I DEWA NYOMAN MUSTIKA      2=DITERIMA  8563739641200873
I DEWA NYOMAN RAKA        2=DITERIMA  3547736637200022
I GUSTI AGUNG MADE SWATIKA    2=DITERIMA  6644747649200062
I GUSTI AYU ARNASIH       2=DITERIMA  2247739641300063
I GUSTI AYU GUNADI        2=DITERIMA  3450740641300013
I GUSTI AYU SUASTENI       2=DITERIMA  9644739641300042
I GUSTI AYU WIDIADNYANI     2=DITERIMA  6537738639300013
I GUSTI NGURAH RAKA       2=DITERIMA  5563739643200183
I GUSTI NGURAH WIJANA      2=DITERIMA  3563736640200033
I GUSTI NGURAH YUDI DS      2=DITERIMA  5045751654200023
I KETUT SUYASA          2=DITERIMA  5057740641200023
I KOMANG GEDE ARDANA       2=DITERIMA  5563740643200633
I MADE AJI            2=DITERIMA  1563737639200963
I MADE ARTANA              2=DITERIMA  7940733636200002
I MADE ASTAWA              2=DITERIMA  8563734636200743
I MADE ATMAJA              2=DITERIMA  3643742643200052
I MADE SUARNAWAN            2=DITERIMA  2563743644200753
I MADE SUJANA              2=DITERIMA  5550732634200012
I MADE WIGUNA              2=DITERIMA  5533756659200013
I NYM ASTA               2=DITERIMA  4939742648200002
I NYOMAN BUDIARTHA           2=DITERIMA  9563739640200643
I NYOMAN GEDE SUARKA          2=DITERIMA  8544740643200083
I NYOMAN KONDRA             2=DITERIMA  2563727628200213
I NYOMAN SUJANA             2=DITERIMA  9133733634200003
I NYOMAN SUKAYA             2=DITERIMA  3563740641200943
I WAYAN ARIANA             2=DITERIMA  0355752653200023
I WAYAN CANDRA             2=DITERIMA  1563734637200493
I WAYAN GEMET HARIANA          2=DITERIMA  3563728627200003
I WAYAN NURATNA             2=DITERIMA  7344745648200053
I WAYAN RUPA              2=DITERIMA  9545737639200013
I WAYAN SUGIARTA            2=DITERIMA  5563738640201163
I WAYAN SULASTRA            2=DITERIMA  0652761663200032
I WAYAN SUYASA             2=DITERIMA  5563740641200943
I WAYAN TURUN              2=DITERIMA  1450745651200003
IDA AYU PUTU ADI            2=DITERIMA  1457738643300003
IDA AYU SRI ERAWATI           2=DITERIMA  6049732634300053
IGUSTI AYU YULIARI           2=DITERIMA  2563750652300423
IWY SUWENENG              2=DITERIMA  0563728634200023
KETUT SUASTA              2=DITERIMA  9554732636200003
LUH GEDE SRI ARIASIH          2=DITERIMA  0454739641300043
MADE ALIT MULIAWAN           2=DITERIMA  2254746646200003
MADE BRANDO FIJI            2=DITERIMA  0453761664300012
MADE SADIA               2=DITERIMA  9353749651200033
NI KETUT ANTRIANI            2=DITERIMA  6042755659300003
NI KETUT BUDI SRIASTARI         2=DITERIMA  8759761663300032
NI KETUT MURNIATI            2=DITERIMA  4556747649300062
NI LUH GEDE SRI INDAH ARI SUSANTHI,SE  2=DITERIMA  7434755656300052
NI LUH MERTA SARI            2=DITERIMA  3845750652300062
NI MADE MELI              2=DITERIMA  8137741643300083
NI MADE SUARNITI            2=DITERIMA  7842750652300132
NI MADE SUARTINI            2=DITERIMA  6447744645300012
NI MADE SULASTRI            2=DITERIMA  8563741642300903
NI MADE SUMARNI             5=DITOLAK
NI MADE SUMARNI             2=DITERIMA  4563736638300563
NI NENGAH SUTASINI           2=DITERIMA  7640741642300052
NI NYM TRISNA DEWI           2=DITERIMA  2444760661300073
NI NYOMAN ARTINI            2=DITERIMA  5563734635300063
NI NYOMAN CANDRAWATI          2=DITERIMA  1635739641300072
NI NYOMAN GATRINI            2=DITERIMA  0563734635300313
NI NYOMAN KELEPON            2=DITERIMA  7351742644300033
NI NYOMAN LADRI             2=DITERIMA  7837744646300122
NI NYOMAN MARIANI            2=DITERIMA  8346739641300043
NI WAYAN ADRI              2=DITERIMA  7434739640300033
NI WAYAN EKA PRASADA NINA PUTRI     2=DITERIMA  5747762663300132
NI WAYAN KARDI             2=DITERIMA  4652747648300042
NI WAYAN LECI WINTARI   2=DITERIMA  4854749653300002
NI WAYAN SURIASIH     2=DITERIMA  2954740642300042
NYOMAN MURTINI       2=DITERIMA  7859736638300022
NYOMAN SUWARASTUTI     2=DITERIMA  3433753654300172
P. KT. INTEN INDRAYANI   2=DITERIMA  7548751653300042
PANDE NYOMAN SUNARTA    2=DITERIMA  8140751655200003
PANDE WAYAN DUWITA     2=DITERIMA  8563731634200123
PUTU BAKTI KARUNI     2=DITERIMA  8742751653300082
SANG AYU PUTU WATI     2=DITERIMA  4563738640300773
SANG KETUT SUADNYANA    2=DITERIMA  6563733636200453
SANG PUTU ARDHANA     2=DITERIMA  8563732635200483
A. A RAKA PUSPAWATI    2=DITERIMA  8250741644300003
DESAK MADE INTARIANI    2=DITERIMA  5550753654300012
DESAK MADE SERI MARIANI  2=DITERIMA  7656765666300042
DEWA NYOMAN RAKA      2=DITERIMA  1563736638200263
I GEDE UTARA MAHARDIKA   2=DITERIMA  9551756657200032
I KETUT MURTA       2=DITERIMA  9563739640200113
I MADE WINAKA       2=DITERIMA  5550742646200023
I NYOMAN MATRA       2=DITERIMA  2560743645200003
NI KADEK PREDAYANI     2=DITERIMA  7038763665300003
NI KETUT SUDANI      2=DITERIMA  5355744647300013
NI LUH PUTU SRI ETARINI  2=DITERIMA  2849760661300152
NI NYOMAN SRI UTAMI    2=DITERIMA  1734755656300062
PANDE PUTU AGUS MULYAWAN  2=DITERIMA  6133757658200003
A.A GD RAI LABA      2=DITERIMA  0440732633200012
A.A GEDE MUSTIKA      2=DITERIMA  7843762663200002
A.A ISTRI DEWI MASRINI   2=DITERIMA  1836764664300002
AA. GD. DALEM PARTAYASA  2=DITERIMA  5347756658200043
DESAK PUTU NGURAH     2=DITERIMA  2563738640300773
DEWA GDE SUGIANYAR     2=DITERIMA  7563739641200223
I KETUT PARWATA      2=DITERIMA  7342763665200053
I KETUT SUBUDI       2=DITERIMA  9343766667200003
I MADE SUJI        2=DITERIMA  4736736639200012
I WAYAN MERTAJAYA     2=DITERIMA  9944758661200012
I WAYAN SARMA       2=DITERIMA  2537766668200012
NI KADEK DWI DARMAYANTI  2=DITERIMA  2533762663300132
NI KETUT SURIASIH     2=DITERIMA  8736744647300082
NI MADE MURDANI      2=DITERIMA  5836762663300022
NI NYOMAN MISI       2=DITERIMA  9563745647300743
NI PUTU WARNINGSIH     2=DITERIMA  0458743646300013
A. AGUNG GEDE SUWETHA   2=DITERIMA  1643736638200012
ANAK AGUNG GEDE ANOM    2=DITERIMA  1544734633300003
DESAK MADE OKA       2=DITERIMA  8563732635300043
DEWA AYU ADRIANI      2=DITERIMA  2646740644300002
DEWA AYU RAKA DIASIH    2=DITERIMA  0548735637300013
I MADE ARTAWAN       2=DITERIMA  9563742644200253
I NYOMAN MURJA       2=DITERIMA  7563732635200133
I NYOMAN WIRAWAN      2=DITERIMA  8561727630200003
I WAYAN PATERA       2=DITERIMA  8563733636200123
IDA AYU KOMANG WITARIANI  2=DITERIMA  8237749651300023
NGAKAN PUTU TAGEL     2=DITERIMA  3563726625200003
NI MADE ASTINI       2=DITERIMA  1833733637300002
NI WAYAN ARYA JIWASTINI    2=DITERIMA  2552739640300013
NI WAYAN SUASTI        2=DITERIMA  2563733636300033
DESAK MADE SRI WULANDARI   2=DITERIMA  0759764665300052
I DEWA NYOMAN GEDE SUJANA   2=DITERIMA  8563736639200113
I DW AYU PARIARTHI DEWI    2=DITERIMA  4251762663300093
I MADE PARKA         2=DITERIMA  0642742644200022
I WAYAN NIKAYANA       2=DITERIMA  0642757660200022
LUH GEDE ARIMA DEWI      2=DITERIMA  3554761663300083
NI KETUT ASTINI        2=DITERIMA  4343739640300013
NI LUH SRI NINGSIH      2=DITERIMA  9662748650300012
NI NENGAH REPOT ARMINI    2=DITERIMA  5563736638300133
NI NYOMAN PARMINI       2=DITERIMA  6444760662300013
NI NYOMAN REJEKI       2=DITERIMA  5046742645300003
NI PUTU MARWATI        2=DITERIMA  7844738639300022
NI WAYAN TAGEL RUSINI     2=DITERIMA  0433740642300272
PD.NYM SRI LIDYAYANTI     2=DITERIMA  2443763664300053
SANG AYU NYOMAN SOKOWATI   2=DITERIMA  1641745648300012
A.A.GEDE AGUNG DWI SEMAKA P  2=DITERIMA  0342763665200043
A.A.NGURAH          2=DITERIMA  2563715619200003
AA SRI AGUNG JUDWIKA     2=DITERIMA  4954746648300072
ANAK AGUNG MANIK TIRTAWATI  2=DITERIMA  8653738640300032
DEWA AYU JUNIATI       2=DITERIMA  2933741643300092
DEWA AYU MAYUNI        2=DITERIMA  2243748651300053
DEWA MADE OKA         2=DITERIMA  3756738639200052
DEWA PUTU KANDEL       2=DITERIMA  0560741642200023
DEWA PUTU PUJA ASTAWA     2=DITERIMA  2563754657200083
DEWA PUTU RAKA TISTA     2=DITERIMA  8563741642200923
GUSTI NGURAH PURNABA     2=DITERIMA  0563735636200453
I GUSTI AGUNG SUKRESTI    2=DITERIMA  1342749651300173
I MADE KARDA         2=DITERIMA  3045738640200013
I NYOMAN SUNARTHA       2=DITERIMA  4563723625200003
IDA AYU OKA          2=DITERIMA  2160736638300093
NI KETUT SUMIATI       2=DITERIMA  9638749651300072
NI MADE PUTRIASIH       2=DITERIMA  1549754653300003
NI WAYAN MULIATHI       2=DITERIMA  6142738640300023
NI WAYAN SARDI        2=DITERIMA  1453729640300002
NI WAYAN SRI WAHYUNI     5=DITOLAK
ANAK AGUNG PUTRI       2=DITERIMA  0241750653300033
NI WAYAN KICEN        2=DITERIMA  4546743644300042
IDA AYU DEWI ARISANTHI    2=DITERIMA  8954763665300002
IDA AYU OKA          2=DITERIMA  8160757658300063
JULIATI PRIHATINI       2=DITERIMA  3762748650300022
LUH GD SRI STYAWATI      2=DITERIMA  8241747651300003
NI KETUT WARSIKI       2=DITERIMA  5539737640300003
NI WAYAN ROSIANI       2=DITERIMA  4341747650300013
NYOMAN RUSWATI        2=DITERIMA  1437714617300002
SRI HARTINI          2=DITERIMA  8042757659300013
ANAK AGUNG SRI MIRAH     2=DITERIMA  9454743644300002
I GUSTI AYU MADE MEKAR    2=DITERIMA  2941753654300012
NI KOMANG DARMINI       2=DITERIMA  7362759661300103
NI WAYAN RUSMINI       2=DITERIMA  5539734635300003
NI WAYAN SRI MARTINI     2=DITERIMA  2649754655300052
A.A. AYU OKA ADNYANI      2=DITERIMA  2563753657300003
DESAK KETUT SEKAR       2=DITERIMA  4447739642300002
DESAK MADE OKA TELAGA     2=DITERIMA  3563740643300103
I. A. MIRAH CAHYANI      2=DITERIMA  6336749651300013
ITA MASTURA          2=DITERIMA  1560755659300003
NGAKAN ALIT SUMETRA      2=DITERIMA  1563741643200263
NI KETUT NURIANI        2=DITERIMA  2537752654300023
NI KOMANG SUMANTERI      2=DITERIMA  2957747650300012
NI NYOMAN NURPAWATI      2=DITERIMA  9459756658300013
NI WAYAN KARYA         2=DITERIMA  2563742643300223
NI WAYAN NONI         2=DITERIMA  2454745647300012
SITI SOLEHA          2=DITERIMA  4438755658300003
SRI SUSANTI RAHAYU       2=DITERIMA  1959756657300042
A A SRI AGUNG EKA RATNA DEWI  2=DITERIMA  7546745647300023
ANAK AGUNG OKA SUCI      2=DITERIMA  2544740642300053
ANAK AGUNG PUTRI JULIATI    2=DITERIMA  2057763664300063
ANGGRAINI           2=DITERIMA  8060745648300013
DSK MADE OKA          2=DITERIMA  1752746649200022
GST PUTU MUDIANA        2=DITERIMA  2952744647200012
I A JUWITHA PERMATA L     2=DITERIMA  7558761662300012
I KETUT SUTANGGI        2=DITERIMA  1651744645200012
I WYN RUPA           2=DITERIMA  3563732633200093
KADEK SURIASTI         2=DITERIMA  7961764665300052
NI KOMANG ENI SUWIRAWATI    2=DITERIMA  7347765666300033
NI KT KENASRI         2=DITERIMA  8937756658300012
NI KT SUKERTI         2=DITERIMA  6563739640300133
NI LUH MADE SUKARINI      2=DITERIMA  2846765666300052
NI MADE MURIANI        2=DITERIMA  5242743644300013
NI MADE SRI SUPADMI      2=DITERIMA  6148752654300063
NI MADE SUARIYANTI       2=DITERIMA  1044750652300123
NI NYOMAN SRI ERAWATI     2=DITERIMA  2949748650300032
NI NYOMAN SRI SUASTITI     2=DITERIMA  9562762664300053
NI WYN LUH YUDIANI       2=DITERIMA  0660747650300012
PANDE PTU SRI PURNAMI     2=DITERIMA  7751759660300012
RETNO SITI WURYANI       2=DITERIMA  6457742642300002
NI MADE RAWI          2=DITERIMA  4563736638300133
NI MADE SUMBANGSIH       2=DITERIMA  1563733636300033
NI NYOMAN WIDARI        2=DITERIMA  2559755656300012
NI WAYAN PARMINI        2=DITERIMA  2536744647300073
DESAK MADE TAGEL        2=DITERIMA  4663744646300012
KADEK ARDANA          2=DITERIMA  1441763666200002
NI MADE NILAWATI        2=DITERIMA  0563742642300053
NI KOMANG ASTRIANI       2=DITERIMA  0243763666300013
PUTU NORMA PRAMISTA      2=DITERIMA  6553766667200002
LUH MADE KUSUMAWATI      2=DITERIMA  8943759661300062
NI WAYAN KARDI         2=DITERIMA  4543746649300063
NI WAYAN MURTINI        2=DITERIMA  9563743644300843
A.A A TRSNAWATI        2=DITERIMA  0442756658300023
ANAK AGUNG ALIT        2=DITERIMA  2047736638200023
DESAK NYOMAN CANDRA      2=DITERIMA  1563749650300023
DEWA AYU SEKAR MURNI      2=DITERIMA  4441750651300012
I GUSTI NYOMAN ARDANA     2=DITERIMA  2060760663200003
I WAYAN SETIAWAN      2=DITERIMA  9152755657200003
NI KETUT WIRYANI      2=DITERIMA  5447750653300003
NI NYOMAN SRI MANIK     2=DITERIMA  7553746649300013
AA ISTRI MIRAH       2=DITERIMA  4563743644300953
LUH ADE MADYANIE      2=DITERIMA  8139761662300093
NGAKAN PT AGUS PUTRAWAN   2=DITERIMA  4649749652200022
NI KETUT SURIANI      2=DITERIMA  2140730632300063
NI PUTU EKA SANTIKAWATI   5=DITOLAK
NI WAYAN SUATI       2=DITERIMA  6563736638300513
ANAK AGUNG SRI OKA     2=DITERIMA  3561743644300013
IDA DEWA AYU SRI AGUNG   2=DITERIMA  8258750652300013
NI NYOMAN CUACI       2=DITERIMA  8449741641300002
DESAK MADE RAI KARNITI   2=DITERIMA  5834748650300142
NI KETUT WIDIASTUTI     2=DITERIMA  5959762663300082
NI KT WIDIASTUTI      5=DITOLAK
NI MADE MUDIATI AMa Pd   2=DITERIMA  2939745647300032
NI PUTU LUH SAPUTRI     2=DITERIMA  0560759660300022
NI WAYAN WIDANI       2=DITERIMA  2152753655300013
NINYOMAN CIRIANI      2=DITERIMA  2743745648300012
KRISENSIA KRISMONI     2=DITERIMA  0548748649300012
NI NYOMAN MURNI       2=DITERIMA  2135740641300023
NI PUTU RASMINI       2=DITERIMA  0662764665300012
NI WAYAN WINASIH      2=DITERIMA  9454763664300002
ROFINA FIANTI WUNDU     2=DITERIMA  4552746648300023
SR.NATALIA da COSTA NERI  2=DITERIMA  2446743645300002
YUVENIUS LILA        2=DITERIMA  1546758662200002
I GUSTI AYU DESI ARISANTI  2=DITERIMA  1561764666300033
LUH PUTU RIASTINGSIH    2=DITERIMA  9737764665300052
NI MADE ANITI        2=DITERIMA  4756748650300102
DESAK NYOMAN MURNI     2=DITERIMA  8642740643300002
GUSTI PUTU PUSPADI     2=DITERIMA  5259745648300013
NI KOMANG PERTIWI      2=DITERIMA  4163750652300073
NI KETUT BUDIASIH      2=DITERIMA  5552746650300003
NI KETUT NYENENG      2=DITERIMA  7833745647300022
NI WAYAN SUDIANI PARWATI  2=DITERIMA  2260758660300013
I DEWA GEDE SUBRANA     2=DITERIMA  3062744646200003
NI KETUT SULASTRI      2=DITERIMA  4653756659300002
NI WAYAN HARI YANTI     2=DITERIMA  4839764665300012
NI WAYAN NURATNI      2=DITERIMA  1441748651300023
I WAYAN ENTEG        2=DITERIMA  7140744646200013
NI KOMANG MAYONI      2=DITERIMA  2038758660300023
NI MADE GEMINIARI      2=DITERIMA  2951763664300062
NI MADE SRI WINTARI     2=DITERIMA  5839747649300022
LUH PUTU YONIHATI      2=DITERIMA  7563740641300883
MANIK ERAWATI        2=DITERIMA  7352742643300053
NI KETUT DARIANI      2=DITERIMA  8442759660300083
NI WAYAN SUTERI       2=DITERIMA  1552745649300012
RINA ERAWATI        2=DITERIMA  6838759659300012
NI KETUT CANDRA       2=DITERIMA  7733750652300012
NI KETUT KARNIASIH     2=DITERIMA  2563745658300003
NI KETUT SUARMI       2=DITERIMA  2149740644300003
NI WAYAN SRIANI,      2=DITERIMA  5260742646300003
A.A.SRI AGUNG EKAWATI     2=DITERIMA   7245760661300063
DESAK NYOMAN PARWATI      2=DITERIMA   3862766667300032
I KOMANG SUDARMAWAN      2=DITERIMA   4750760662200032
NI WAYAN LATRI         2=DITERIMA   1062759660300063
ANDAYANI            2=DITERIMA   8957751653300012
ESPRIYANTI L.         2=DITERIMA   6739753654300012
ESTERLINA SIMANJUNTAK     2=DITERIMA   9158744646300013
GUSTI AYU TRISNAWATI      2=DITERIMA   2440762663300013
HENDRO HINDARTO        2=DITERIMA   0346741644200023
I DEWA NYOMAN ARTIKA      2=DITERIMA   2746745647200072
I GUSTI KETUT SUGIARTA     2=DITERIMA   5350751654200013
I MADE KANTOR         2=DITERIMA   4847723626200002
NI KADEK RUSTIKAWATI      2=DITERIMA   6550763664300003
NI KETUT SURIATI        2=DITERIMA   4461747649300013
NI MADE SUSANTI        2=DITERIMA   3337749650300003
NYOMAN ASTINI         2=DITERIMA   1355749650300003
PD. MD. DEWI WIDI ASTARI    2=DITERIMA   8636758659300092
RODE ZAITUN LUDJI       2=DITERIMA   6553758659300003
NI KADEK YULIARTINI      2=DITERIMA   0060748650300023
NI MADE RAMI          2=DITERIMA   6563732634300083
NI WAYAN SUKERNI        2=DITERIMA   6450744647300002
DESAK MADE MAYUNI       2=DITERIMA   7059740643300003
NI KETUT NANI         2=DITERIMA   5554760661300102
NI MADE SURIATI        2=DITERIMA   6255744647300013
NI WAYAN SUKASIH        2=DITERIMA   7760747649300022
NYOMAN PERI NATALIA      2=DITERIMA   3558758660300013
I MADE SARJANA         2=DITERIMA   5343748650200043
NI MADE SUMARIASIH       2=DITERIMA   3754749651300082
ANAK AGUNG GEDE RAI SASTRA   4=DIBATALKAN  9563726630200203
ANAK AGUNG GEDE SUJANA     2=DITERIMA   6563728630200433
DRS. I WAYAN DANA       2=DITERIMA   9744740641200072
I GUSTI PUTU RIDA       5=DITOLAK
I KETUT GIRAS         2=DITERIMA   3563741642201033
I MADE SARJANA         2=DITERIMA   2442748650200073
I WAYAN TUNAS         5=DITOLAK
NI MADE SUMARI ASIH      2=DITERIMA   6754749651300082
DESAK NYMWARSIKAWATI      2=DITERIMA   0552745649300023
NI MADE MADRIWATI       5=DITOLAK
NI WAYAN SUDIARTINI      5=DITOLAK
NI MADE SURIASIH        2=DITERIMA   1340746649300083
NI NYOMAN DARMAWATI      2=DITERIMA   7936748650300142
NI MADE SURIANI        2=DITERIMA   2043758659300083
NI WAYAN KERNIATI       2=DITERIMA   1153748650300113
DWI PURWATI          5=DITOLAK
NI NYOMAN MULIATI       5=DITOLAK
NI WAYAN MARTUTI        5=DITOLAK
ANAK AGUNG GEDE RAKA WARDANA  5=DITOLAK
ANAK AGUNG RAKA MAYUN     2=DITERIMA   6041752653200023
DRS I WAYAN WIJANA       2=DITERIMA   3761746648200032
I DEWA KT.BERATHA.S.Pd.    2=DITERIMA   9563730633200483
I KETUT BAWA          5=DITOLAK
I KETUT KARDA         2=DITERIMA   5653744648200022
I KETUT PAKSA       2=DITERIMA  6835742643200062
I KETUT RATADANA     5=DITOLAK
I MADE BERATHA,S.Pd    2=DITERIMA  5563728629200273
I MADE GUNAWAN      2=DITERIMA  9151750652200043
I MADE LASMANA      5=DITOLAK
I MADE MULIA,SPD     5=DITOLAK
I MADE RINTIA       2=DITERIMA  3550745647200042
I NYOMAN BAWADANA     2=DITERIMA  5451745647200033
I NYOMAN DARMA      2=DITERIMA  8563737640200693
I NYOMAN DARSANA     2=DITERIMA  8645742643200052
I NYOMAN SUYADNYA     5=DITOLAK
I PUTU WARDHAMANANTRA   2=DITERIMA  5251760661200033
I WAYAN ASA,SPD      2=DITERIMA  3250751652200013
I WAYAN JIGERA      2=DITERIMA  8563742643201123
I WAYAN SUARTAMA,S.Pd   2=DITERIMA  3563738639201073
I WAYAN SUARTANA     5=DITOLAK
IDA AYU PTMURTINI     2=DITERIMA  4238752656300003
NGAKAN KETUT RAI     2=DITERIMA  0563741644200713
NI MADE SOKA       5=DITOLAK
NI MADE SURIASIH     5=DITOLAK
NI NYOMAN AYU INDAH    2=DITERIMA  8944755657300102
NI WAYAN SUTI       5=DITOLAK
NI WAYAN WIDIASIH     2=DITERIMA  3563746648300743
WAYAN SUPARTA       2=DITERIMA  3562762663200033
I GEDE PASEK MATARAM   2=DITERIMA  0258757659200043
I GUSTI AYU RAI TAMIARI  2=DITERIMA  3550735639300002
I KETUT BUDI       5=DITOLAK
I NYOMAN RESEP      2=DITERIMA  2037741641200013
I WAYAN PARDATA      5=DITOLAK
NGAKAN KETUT RAI     2=DITERIMA  4563740644200263
GUSTI NGURAH TUSTA    2=DITERIMA  5563729631200093
I KETUT WARDANA      2=DITERIMA  9563732634200133
I NYOMAN RUGEG      2=DITERIMA  7563728630200083
I NYOMAN SUPANCA     2=DITERIMA  8563735637200163
I WAYAN CETEG       2=DITERIMA  2563736638200203
NI MADE RUSTINI      2=DITERIMA  6563738640300153
NI WAYAN TERIMIN     2=DITERIMA  0563741642300203
I WAYAN NURYATHA     2=DITERIMA  8563732636200213
I WAYAN SINAH DARMAJA   2=DITERIMA  3563730631200443
I MADE ADI KENCANA    2=DITERIMA  7352763665200003
I MADE KARYANA      2=DITERIMA  4563730632200123
I MADE SUTAMA       2=DITERIMA  8563739640200643
I WAYAN BAWA       2=DITERIMA  3235746649200053
I WAYAN SADNYANA     2=DITERIMA  2563726630200053
I WAYAN SINOM SUKADANA  2=DITERIMA  8533736637200003
I WAYAN WERDIANA     2=DITERIMA  4547763664200032
IDA BAGUS RAKA      2=DITERIMA  9737746650200002
IDA BAGUS SUKADANA    2=DITERIMA  7647743646200022
IDA BAGUS SURYANA     2=DITERIMA  3563726630200053
KOMANG BUDIASIH      2=DITERIMA  3637764665300082
NI KETUT SUARI ADI    2=DITERIMA  1563739641300133
NI MADE K SURIANI     2=DITERIMA  4563738640300153
I MADE TANA          2=DITERIMA  4563741640200003
I NYOMAN SANGGERA       2=DITERIMA  1563724625200013
IDA BAGUS GEDE SEARSATANA   2=DITERIMA  4549733636200002
NGAKAN PUTU SUANDRA      2=DITERIMA  5759742642200002
I KOMANG WARDANA        2=DITERIMA  6443767667200002
I MADE SUTAWIJAYA       2=DITERIMA  9563728632200143
NGAKAN PUTU WAJA        2=DITERIMA  3563731632200333
NI NYOMAN SUKASIH       2=DITERIMA  9563747649300483
SANG PUTU SUMARTA       2=DITERIMA  2563743647200403
A A ISTRI RAKA TIRTAWATI    2=DITERIMA  3947745648300022
A.A. ISTRI AGUNG AMBARAWATI  2=DITERIMA  4256763665300063
ANAK AGUNG GEDE RAKA WARDANA  2=DITERIMA  9563726630200043
I KETUT SUDIANA        2=DITERIMA  8563736638200193
I KETUT TAPA          2=DITERIMA  5563735638200123
I MADE LASMANA         2=DITERIMA  3833743644200012
I MADE RENA          2=DITERIMA  3460754656200023
I NENGAH ARDIANTO       2=DITERIMA  4944766666200002
IDA AY OKA ARTINI       2=DITERIMA  5852736638300012
NGAKAN PUTU TAGEL       2=DITERIMA  0563730632200133
NI WAYAN MURNIATI       2=DITERIMA  6563742642300043
NI WAYAN SETIAWATI       2=DITERIMA  9044750652300023
A A GEDE RAI SUARTAWA     2=DITERIMA  1563730628200003
I KETUT SARTA         2=DITERIMA  1563729633200023
I MADE SELAMET         2=DITERIMA  4552727628200003
IDA AYU RAI PADMAWATI     2=DITERIMA  8563729632300013
IDA BAGUS SUTARJANA      2=DITERIMA  2956746648200012
NI NYOMAN SUKERNI       2=DITERIMA  4343728631300003
NI WAYAN ERNAWATININGSIH    2=DITERIMA  0247762664300073
NI WAYAN SURYAWATI       2=DITERIMA  2352764666300073
NI WAYAN WETI         2=DITERIMA  9563734636300063
YULIANA SRI SUPAENI      2=DITERIMA  6663730631300002
DEWA PUTU ASTAWA        2=DITERIMA  9563732634200303
I MADE DIRA          2=DITERIMA  9563736638200193
I MADE SUDIRA         2=DITERIMA  6639741646200002
IDA AYU MIRAH         2=DITERIMA  6563726630300013
IDA BAGUS SULASTRA       2=DITERIMA  7046736638200013
NI NENGAH KERTIASIH      2=DITERIMA  5563740641300963
NI NYOMAN WARNIATI       2=DITERIMA  4563730632300053
SANG AYU MARIANI        2=DITERIMA  2733745647300032
SANG NYM RESTU SANTIAGA    2=DITERIMA  7648764665200032
A.A. GEDE MAYUN ARSANA     2=DITERIMA  9841743644200042
I KADEK YOGA ANTARA      2=DITERIMA  6836760662200002
I KETUT TEPEK PURNAWA     2=DITERIMA  4443729631200002
I MADE JAGI SUTARJA      2=DITERIMA  9563726628200053
I MADE RUPA          2=DITERIMA  7563725628200053
I WAYAN PATRA JAYA       2=DITERIMA  9563736639200093
IDA BAGUS PUTU YADNYA     2=DITERIMA  8563730632200123
NI MAD LASTRI         2=DITERIMA  3563738640300153
NI NYOMAN SUTENI        2=DITERIMA  8563739643300013
I KETUT MARDAWA        2=DITERIMA  3947756658200012
I KETUT SUARDIA        2=DITERIMA  0563726629200083
I MADE ADNYANA         2=DITERIMA  4563727629200093
I WAYAN SARTANA       2=DITERIMA  1561740643200013
NI LUH ELIANI        2=DITERIMA  1562741643300023
I KETUT SUMERTHA      2=DITERIMA  9563734638200163
I MADE ARINATHA       2=DITERIMA  0563747649200633
I WAYAN MURYANA       2=DITERIMA  1563730631200413
NI MADE DARMINI       2=DITERIMA  3544737639300153
NI NYOMAN SUKADIATI     2=DITERIMA  4234738639300043
NI WAYAN SUKARMI      2=DITERIMA  0936740641300082
DESAK KETUT SITI WARTINI  2=DITERIMA  3563735636300043
I WAYAN SUJANA       2=DITERIMA  6563728630200083
I KETUT ARTHA WIJAYA    2=DITERIMA  7563736638200193
I KETUT PUJA        2=DITERIMA  4563735638200123
I NYOMAN PAGON       2=DITERIMA  7563729631200093
I WAYAN LUTANA       2=DITERIMA  5563739640200093
NGAKAN PUTU RAKA ATMAJA   2=DITERIMA  0563730633200103
NI WAYAN SUARNI       2=DITERIMA  0437737638300013
PUTU SRI HENDRAWATI     2=DITERIMA  5749759660300022
A A ISTRI PUTRA MULIANI   2=DITERIMA  4550743644300052
I KETUT DADIA        2=DITERIMA  2139757659200063
I MADE EDDY PUTRA      2=DITERIMA  1248741644200023
A. A. GEDE OKA SUDANA    2=DITERIMA  1563739641200183
A.A. MADE SWARTIKA     2=DITERIMA  7563737639200123
DEWA KETUT ASTAWA      2=DITERIMA  1937745648200092
DW. NGAKAN KETUT DARMAWAN  2=DITERIMA  4563729631200093
I DEWA MADE KANGA      2=DITERIMA  4544737640200023
I GUTI AYU GANDAWATI    2=DITERIMA  7563737638300083
I NYOMAN MANDA       2=DITERIMA  4143744648200003
I NYOMAN SEGEL       2=DITERIMA  8563729631200093
NGAKAN PUTU RAKA      2=DITERIMA  5563743652200003
NI GUSTI AYU KERTIANI    2=DITERIMA  2563726628300043
I GUSTI MADE SADSANA    2=DITERIMA  3563727630200083
I KETUT RATADANA      2=DITERIMA  9536742646200002
I KETUT SUDARMA       2=DITERIMA  4533743646200063
I NYOMAN MARDIKA      2=DITERIMA  0563738641200113
I WAYAN ARDANA       2=DITERIMA  4937753654200042
I WAYAN BADRA        2=DITERIMA  6252761663200033
I WAYAN RAKA        2=DITERIMA  2563738639200183
I WAYAN SUARTANA      2=DITERIMA  7852746650200002
NI MADE ASTUTI       2=DITERIMA  1634747650300082
NI MADE RATNIASIH      2=DITERIMA  1542750652300122
NI MADE SUWARSI       2=DITERIMA  7238745647300083
A. A. ISTRI SRI DARMAWATI  2=DITERIMA  1061745647300013
ANAK AGUNG GDE RUDIARSA   2=DITERIMA  3563728631200073
ANAK AGUNG ISTRI SRIATI   2=DITERIMA  2563742643300203
I DEWA GDE SUARGA PUTRA   2=DITERIMA  9563743646200783
I KETUT WIRAWAN       2=DITERIMA  5563728629200233
I MADE SUARJANA       2=DITERIMA  0563732634200143
I WAYAN MANTERA       2=DITERIMA  7563728630200433
I WAYAN SUDA        2=DITERIMA  8543731634200003
NGAKAN PUTU JAPA      2=DITERIMA  3563731633200113
NI NYOMAN SUMIASIH     2=DITERIMA  5538746650300003
NI NYOMAN SUTINI      2=DITERIMA  2235737641300003
PUTU SUPARINI       2=DITERIMA  0061763664300013
ANAK AGUNG GEDE ALIT    2=DITERIMA  4158736639200003
I KETUT BUDIARSA      2=DITERIMA  3563731634200103
I MADE SILIB        2=DITERIMA  5563731634200103
I NYOMAN MUDITA      2=DITERIMA  4563739642200093
I WAYAN SUTAMA       2=DITERIMA  3563738639200183
NI NYOMAN TIRTAWATI    2=DITERIMA  2054740644300003
NI WAYAN KUTERI      2=DITERIMA  8563739642300053
NI WAYAN NURI       2=DITERIMA  2563739641300133
NI WAYAN SENI YUTARI    2=DITERIMA  7739749651300022
I KETUT SUTERAMA      2=DITERIMA  7563727629200383
I MADE PARSUA       2=DITERIMA  6563735637200163
I NYOMAN SUARTAWAN     2=DITERIMA  1546746648200013
I NYOMAN SUPARTA      2=DITERIMA  7563730629200003
I WAYA KERTAWAN      2=DITERIMA  8563736639200093
I WAYAN SURYAARTA     2=DITERIMA  7342748649200023
IDA BAGUS PUTU SWENA    2=DITERIMA  0752741643200022
NI KETUT SUARTINI     2=DITERIMA  0563738641300073
NI KETUT SUNARTI      2=DITERIMA  8563740642300153
NI WAYAN RUSNADI      2=DITERIMA  9563735637300073
I GUSTI NGURAH RAI     2=DITERIMA  7563725627200053
I KETUT DIARSA       2=DITERIMA  0662745648200012
I KETUT MARDANA      2=DITERIMA  6563729631200093
I KETUT SURYANA      2=DITERIMA  5563730631200073
I MADE DANIASA       2=DITERIMA  3563734636200153
I NYOMAN WIRAWAN      2=DITERIMA  7563735639200023
I WAYAN PUGRA       2=DITERIMA  1563739639200033
NI WAYAN DARMINI      2=DITERIMA  9563741642300193
NI WAYAN SUWENDRI     2=DITERIMA  0156741643300023
A.A.I OKA ASTITI      2=DITERIMA  6158741643300013
DESAK PUTU PUSPA SARI   2=DITERIMA  3563742643300203
GUSTI AYU KETUT RATNA   2=DITERIMA  4449739642300003
I GUSTI NGURAH DARMAYASA  2=DITERIMA  4563746648200103
I GUSTI NGURAH SUDANA   2=DITERIMA  7635734636200002
I GUSTI PUTU TAGEL     2=DITERIMA  3563727629200093
I KETUT YADNYA       2=DITERIMA  8563738639200173
I MADE KUMBARA       2=DITERIMA  8563740641200183
I NYOMAN KARMI       2=DITERIMA  2563743644300183
SANG AYU OKA        2=DITERIMA  7563726630300013
I DEWA KETUT BERATHA    2=DITERIMA  6563730633200093
I DEWA PUTU MANGKU     2=DITERIMA  8563732634200133
I KETUT SUPARTA      2=DITERIMA  1563724626200063
I NYOMAN SINGID      2=DITERIMA  2562738642200023
I WAYAN SILUR KUDIARTA   2=DITERIMA  9534731633200013
I WAYAN SUYASA       2=DITERIMA  0563731634200463
MGAKAN PUTU MARADANA    2=DITERIMA  5563740643200143
NI KETUT ASTINI      2=DITERIMA  1563736639300063
NI MADE WIANDARI      2=DITERIMA  8262765666300033
SANG AYU NYOMAN SWATI   2=DITERIMA  1734744647300072
DEWA PUTU ARTIKA W. P.   2=DITERIMA  3563738639200893
I KETUT KARDA       2=DITERIMA  8563725627200253
I KETUT KUUG        2=DITERIMA  0139762663200033
I MADE SUENA             2=DITERIMA   2853746649200032
I NYOMAN JENDRA KUMARA        2=DITERIMA   8563737638200613
I NYOMAN SUDIASA           2=DITERIMA   8559742647200003
I NYOMAN SUDIASA           4=DIBATALKAN  6559742647200003
I WAYAN MURKA             2=DITERIMA   4563740641200943
I WAYAN SANTIKA            2=DITERIMA   7445750652200023
I WAYAN SUARTAWAN           2=DITERIMA   1836747649200092
I WAYAN WARDANA            2=DITERIMA   6563743647200373
NI MADE MERTA             2=DITERIMA   1135748651300053
NI MADE MIRNAWATI           2=DITERIMA   5241765666300043
SANG AYU PUTU YUSTIARI        2=DITERIMA   0943746649300062
ANAK AGUNG ISTRI MIRAH WIDIA ASTUTI  2=DITERIMA   8433748650300412
EKA SURYATI              2=DITERIMA   9639741642300012
I DEWA GEDE RAI MAYUN         2=DITERIMA   0563726630200053
I DEWA PUTU TAMAN           2=DITERIMA   1834748651200072
I NYOMAN SULADRA           2=DITERIMA   6054736638200003
I WAYAN RAWIG             2=DITERIMA   6562728631200003
I WAYAN RETA             2=DITERIMA   6563739641200183
I WAYAN SUDA             2=DITERIMA   7349741644300003
IDA AYU MADE ASTITI          2=DITERIMA   7554741644300003
NI WAYAN BUDAARI           2=DITERIMA   9633745647300022
SAMIAH                2=DITERIMA   8547749651300023
ANAK AGUNG RAI SUDIBIA        2=DITERIMA   0535728630200012
GUSTI AYU RAKA MERTI         2=DITERIMA   9563738642300013
I MADE MAS DWI SENTANA        5=DITOLAK
I NYOMAN ARTIKA            2=DITERIMA   5563730632200123
I NYOMAN KASIA            2=DITERIMA   3451747651300003
I NYOMAN LINGGA            2=DITERIMA   7563730631200073
I WAYAN SELAMET            2=DITERIMA   5563736635200003
I WAYAN TANTRA            2=DITERIMA   6563735638200123
IDA AYU RAKA MURNI          2=DITERIMA   3561742645300003
NI MADE ASWATI            2=DITERIMA   3342747650300033
NI NYOMAN SUKERNI           2=DITERIMA   3563740640300043
NIO NYOMAN SAMA WATI         2=DITERIMA   5563738640200233
A.A.ISTRI DALEM MARTINI        2=DITERIMA   4850737639300052
I MD KADER              2=DITERIMA   4563736635200003
I NYOMAN MAHARDIKA          2=DITERIMA   6563733634200063
I WAYAN ARNATA            2=DITERIMA   4450747649200022
I WAYAN KARIYA            2=DITERIMA   5634753656200012
I WAYAN SUARTANA           2=DITERIMA   6563730632200123
I WAYAN TUGIG             2=DITERIMA   4563736638200203
KARYAWAN               2=DITERIMA   6563733635200143
NI KADEK SRI BUDIASIH         2=DITERIMA   5652762663300012
NI KOMANG AYUNI            2=DITERIMA   7954763665300052
NI NYOMAN SRIASIH           2=DITERIMA   2748744645300002
NI PUTU SUMIATI            2=DITERIMA   0563741643300983
NI WAYAN SUKARMI           2=DITERIMA   2563747648300033
WAYAN BADOH              2=DITERIMA   6563724626200013
ANAK AGUNG SRI GUNAWATI        2=DITERIMA   5534742644300012
HERMIN RANNU BENGGO          2=DITERIMA   8833748650300022
I MADE ARJANA             2=DITERIMA   4563728629200033
I MADE SUARDANA            2=DITERIMA   9444743647200002
I NYOMAN SUANTARA        2=DITERIMA   8563728630200083
I NYOMAN SUPARTHA AS      2=DITERIMA   9563735637200163
I WAYAN SUARSANA        2=DITERIMA   8563731635200033
NI LUH SRITAMAN         2=DITERIMA   2459760661300012
I NYOMAN SUBAWA         2=DITERIMA   7563736639200493
NI WAYAN MERIYANI        2=DITERIMA   7836764665300092
DESAK ANOM SUJATI        2=DITERIMA   0563733635300073
I MADE GAMBAR          2=DITERIMA   0563736638200203
IDA AYU KETUT SUCIA ANTARI   2=DITERIMA   8563747649300483
IDA BAGUS GEDE WIRAWAN     2=DITERIMA   9563730633200093
IDA BAGUS NATA         4=DIBATALKAN  3563725629200143
IDA BAGUS NYOMAN SADIA     2=DITERIMA   5563737639201043
IDA BAGUS PUTU SUDANA      2=DITERIMA   4562741643200063
IDA BAGUS PUTU UPADANA     2=DITERIMA   9237758662200003
IDA BAGUS SURYANAMA       2=DITERIMA   9563730632200123
LUH ARIASIH           2=DITERIMA   3740764665300092
NGAKAN MADE SUBAGA WIRYA    2=DITERIMA   2563729630200043
NI KETUT ANA MARYATI      2=DITERIMA   4935763664300082
A.A.GDRAI SUPARTAWA       2=DITERIMA   5563728630200083
I MADE ARKA           2=DITERIMA   4563741642200203
I MADE MERTA          2=DITERIMA   4563731634200103
I NYOMAN GELEBES        2=DITERIMA   8556741642200003
I NYOMAN SUYADNYA        2=DITERIMA   0636756658200032
I WAYAN DANA          2=DITERIMA   5563739641200183
I WYN P.SUGANDA YASA      2=DITERIMA   7563730632200123
SANG AYU PUTU SITA       2=DITERIMA   2035743646300023
A. A. AGUNG RAKA WAHYU BRAHMA  2=DITERIMA   4461754656200002
A. A. GDE RAKA NATA       2=DITERIMA   7563741643200203
A.A. GEDE RAI YOGANAPURA    2=DITERIMA   5948734635200002
BUDI SUTRISNO          2=DITERIMA   7751755657200022
GUSTI KETUT DIASA        2=DITERIMA   6563736638200193
I GEDE SUTAMA          2=DITERIMA   4847757659200012
I MADE BIRAWAN         2=DITERIMA   3252764666200003
I MADE CANDRA          2=DITERIMA   7563729632200053
I MADE SUDIANA         2=DITERIMA   5933743644200012
I NYOMAN PANDE YASA       2=DITERIMA   8563737641200203
I WAYAN MURJANA         2=DITERIMA   3563743646200173
NI NYOMAN MASIH         2=DITERIMA   2547743646300023
A.A.KETUT SEMARABAWA      2=DITERIMA   2563728631200073
GUSTI AYU PUTRI         2=DITERIMA   0641747650300052
I KETU BUDIARSA         2=DITERIMA   4563739640200093
I MADE SELEMAN         2=DITERIMA   9563738639200173
I NYOMAN BELIK         2=DITERIMA   8947746650200032
I NYOMAN MARNA         2=DITERIMA   3563733635200143
I NYOMAN MUNDIL ARYASA     2=DITERIMA   8563730633200093
IDA AYU ASTITI         2=DITERIMA   7563739642300053
IDA BAGUS AGUNG ESASURYAWAN   2=DITERIMA   5956766668200002
NI KOMANG BUDAWATI       2=DITERIMA   7441763663300022
NI NYOMAN MERIANI        2=DITERIMA   6544742644300043
NI NYOMAN SUPADMI        2=DITERIMA   1762732638300002
ANAK AGUNG OKA PUTRI      2=DITERIMA   6653742643300012
I MADE ARTANA          2=DITERIMA   0563731632200063
I MADE DARMIKA       2=DITERIMA  4539729632200003
I MADE SUWITA       2=DITERIMA  6563725626200023
I NYOMAN SUDARTA      2=DITERIMA  2563727630200423
NI MADE NGIRING      2=DITERIMA  5563738640300153
NI NYOMAN SRINATA     2=DITERIMA  6136741642300013
NI WAYAN SIMAN       2=DITERIMA  3563739641300133
ANAK AGUNG RAKA SRI    2=DITERIMA  6543740641300012
GST.NGR.ALIT PARWADI    2=DITERIMA  9563730633300033
I KETUT WANA        2=DITERIMA  5158733635200003
I MADE WIDIANA       2=DITERIMA  1561762664200023
I NYIMAN MENTIK      2=DITERIMA  5563741642200203
I WAYAN JAHINARTA     2=DITERIMA  6563725629200023
I WAYAN SWASTAWAN     2=DITERIMA  5436742644200012
NI MADE SUARTINI      2=DITERIMA  8647730632300012
NI WAYAN MAWARTIARI    2=DITERIMA  8563741643300183
NI WAYAN SUARNI      2=DITERIMA  2255743647300003
I KETUT ADNYANA      2=DITERIMA  1563731633200113
I MADE DARSANA       2=DITERIMA  6563730631200073
I NYOMAN .G. GUNARSA    2=DITERIMA  5140741642200013
I NYOMAN DARMA       2=DITERIMA  1838737637200002
I NYOMAN SUARSANA     2=DITERIMA  3037747650200093
I WAYAN SUARNAYASA     2=DITERIMA  9563730631200073
NI KETUT SUKEN       2=DITERIMA  3337731633300013
NI MADE MARYANI      2=DITERIMA  4541762663300012
NI PUTU LISTYAWATI     5=DITOLAK
NI WAYAN SAMIASIH     2=DITERIMA  8857739639300002
ANAK AGUNG ANOM WISANA   2=DITERIMA  8563738641200103
ANAK AGUNG KETUT WIJAYA  2=DITERIMA  4563724627200013
DEASK MADE MULYAWATI    2=DITERIMA  5562740641300073
I NYOMAN SUDARMANA     2=DITERIMA  1563733635200653
I WAYAN KARIASA      2=DITERIMA  7563732635200483
I WAYAN KUPA        2=DITERIMA  7563725629200023
I WAYAN PARWITA      2=DITERIMA  0249764666200023
I WAYAN SPLAG       2=DITERIMA  2563748650200513
I WAYAN SUDARTHA      2=DITERIMA  5563733636200453
I WAYAN SUDIANTARA     2=DITERIMA  6442750651200023
I WAYAN SUDIASA      2=DITERIMA  3548763664200022
NI WAYAN NETRAWATI     2=DITERIMA  6563740641300883
DEWA PUTU PUTRA SUARTANA  2=DITERIMA  1040747650200053
I KETUT SENTANA DIATMAJA  5=DITOLAK
I KETUT SUDARSANA     2=DITERIMA  8855751654200002
I MADE SUDIARSA      2=DITERIMA  1563736638200203
I MADE SUMITA       2=DITERIMA  7563735637200163
I PANDE PUTU SUJANA    2=DITERIMA  8563737639200123
I WAYAN SUNETA       2=DITERIMA  3563742644200233
NI MADE PONIWATI      2=DITERIMA  5558748649300013
NI MADE SUDANAYASA     2=DITERIMA  2563738642200053
NI NENGAH YUDANI      2=DITERIMA  6836764665300102
NI WAYAN ARINI       2=DITERIMA  5345745649300003
SANG NYOMAN ABRA      2=DITERIMA  4563727630200083
ANAK AGUNG ISTRI MAS    2=DITERIMA  5563728631300043
ANAK AGUNG RAI SUTA    2=DITERIMA  4563728631200073
COK ISTRI RAKA KURNIAWATI    2=DITERIMA   8563730631300043
I MADE BUDIANA          2=DITERIMA   9563726629200073
I WAYAN CANDRA          2=DITERIMA   4563739641200183
I WAYAN SANTRI          2=DITERIMA   1563734636200793
I WAYAN SUPATRA         2=DITERIMA   8444764665200022
I WAYAN TERAGIA         4=DIBATALKAN  9563725629200023
IDA AYU AGUNG EKA YUDA PAYANTI  2=DITERIMA   2959764665300072
NI MADE MERNI          2=DITERIMA   7563742644300183
NI WAYAN SUDARMINI        2=DITERIMA   7140741642300013
I KETUT WIJANA          2=DITERIMA   7563740641200183
I MADE JODO MARDAWA       2=DITERIMA   2563731633200113
I MADE MANDIARTHA        2=DITERIMA   6563744643200003
I WAYAN K MUSTIKA        2=DITERIMA   8563730631200073
I WAYAN ROMBEN ARYANA      2=DITERIMA   8563725629200023
I WAYAN WIYASA          2=DITERIMA   1546742646200013
NGAKAN PUTU SUARTHA       2=DITERIMA   7563725626200023
NI KETUT RENTINAWATI       2=DITERIMA   5563746648200103
NI WAYAN RUSMINI         2=DITERIMA   7563746649300063
NI WAYAN SERIANI         2=DITERIMA   7456748651300002
A.A. AYU PUTERA         2=DITERIMA   6563737639200123
A.A. GEDE PUTRA         2=DITERIMA   3039736638200013
A.A.ISTRI RAI SIKIATI      2=DITERIMA   7563740642300153
AA.GEDE PUTRA WICAKSANA     2=DITERIMA   3563739641200883
ANAK AGUNG PT WATI        2=DITERIMA   7450742644300002
COK GEDE AGUNG WIRATMAJA     2=DITERIMA   4545747649200012
GUSTI AYU NYOMAN RUSMIATI    2=DITERIMA   8052747649300013
I GEDE SURYAWAN EKA PUTRA    2=DITERIMA   7543761662200022
I GUSTI PUTU SUGITA       2=DITERIMA   8544742643200013
I KADEK YUDI SUANTARA      2=DITERIMA   2956766668200002
I KEDEK BUDI ARSADANA      2=DITERIMA   7961763664300052
I KETUT KARINATA         2=DITERIMA   8540736638200003
I KETUT KARYAWAN         2=DITERIMA   7450743647200003
I MADE AJARANTO         2=DITERIMA   3834752653200012
I MADE KICEN SUARTHANA      2=DITERIMA   9563735637200763
I MADE MIARTA          2=DITERIMA   0853760663200012
I MADE SUADA           2=DITERIMA   2351744648200023
I MADE SUARBAWA         2=DITERIMA   5838746649200022
I MADE SUDAMA          2=DITERIMA   1445736637200003
I MADE SUDI           2=DITERIMA   8539747650200012
I MADE WEDANA          2=DITERIMA   5857749652200012
I NYOMAN ARTNA          2=DITERIMA   2461739640200022
I NYOMAN GUNARTA         2=DITERIMA   0563738639200183
I NYOMAN PARWATA         2=DITERIMA   1563742642200033
I NYOMAN PUNDUH         2=DITERIMA   9563741643200203
I NYOMAN PUTU OKA        2=DITERIMA   5942759660200012
I NYOMAN SWATIKA         2=DITERIMA   3563730632200563
I PUTU CANDI YASA        2=DITERIMA   1360754655200013
I WAYAN DHYANA          2=DITERIMA   7334746649200003
I WAYAN ENTEG          2=DITERIMA   9156735637200003
I WAYAN KOTA           2=DITERIMA   4563733635200143
I WAYAN MUDITA          2=DITERIMA   3563736638200203
I WAYAN MUJANGGA         2=DITERIMA   3041741645200003
I WAYAN NAMA        2=DITERIMA  6646754656200032
I WAYAN NARA        2=DITERIMA  6038747650200023
I WAYAN NAYA        2=DITERIMA  7560751653200002
I WAYAN PRAKTAYASA     2=DITERIMA  5563749652200043
I WAYAN PUNI .A.ATMAJA   2=DITERIMA  4563734636200153
I WAYAN RENES       2=DITERIMA  8746735636200002
I WAYAN SUNARTHA      2=DITERIMA  9563737639200123
I WAYAN SUTANTRA      2=DITERIMA  7442743646200012
I WAYAN SUTIKA       2=DITERIMA  5563745648200103
I WAYAN SUWENA       2=DITERIMA  1853740641200012
KADEK ENY SUGIHARTINI   2=DITERIMA  1654760661300072
LUH PUTU YULIASIH     2=DITERIMA  6034749650300003
MADE SUADRI        2=DITERIMA  0133743644300023
MADE SUDA         5=DITOLAK
MADE SUMIARTI       2=DITERIMA  3755741642300012
NGAKAN MADE LAMANTARA   2=DITERIMA  3154742644200003
NI LUH AYU RUSNIADI    2=DITERIMA  1448754656300013
NI LUH PUTU ANTARINI    2=DITERIMA  0639763663300022
NI WAYAN BUDIASIH     2=DITERIMA  4449751654300002
NI WAYAN MURNIATI     2=DITERIMA  9643743646300052
NYOMAN PARWANA       2=DITERIMA  4236747649200013
PUTU SRI HENDRAWATI    5=DITOLAK
SANG KETUT JAGRA      2=DITERIMA  4563733634200383
STEFANUS          2=DITERIMA  1558743641200003
WAKIDI           2=DITERIMA  5234748650200013
DEWA GEDE SAYANG      2=DITERIMA  9650744648200002
GST NGR ALIT SUPARTA    2=DITERIMA  3563739641200183
I MADE JUANA        2=DITERIMA  6563718620200013
I MADE PARIASA       2=DITERIMA  6052726627200003
I NYOMAN WARNA       2=DITERIMA  8561741644200003
I NYOMAN WIDIA       2=DITERIMA  6957748650200042
I PUTU GEDE WIDIADA    2=DITERIMA  4563745647200153
I WAYAN BUDIAWAN      2=DITERIMA  1563738639200183
I WAYAN KERPAWAN      2=DITERIMA  1563738641200113
I WAYAN MUDITA       2=DITERIMA  9445765666200012
I WAYAN MURGA       2=DITERIMA  4135762664200023
I WAYAN SUARKA       2=DITERIMA  3547743648200002
I WAYAN SUDADI       2=DITERIMA  0163755657200013
IDA AJU PUSPAWATI     2=DITERIMA  2454748649300003
IDA AYU PUTU ROHENI    2=DITERIMA  1439746649300012
IDA BAGUS NYOMAN KARSIKA  2=DITERIMA  7563733636200103
IDA BAGUS RAKA NINDIA   2=DITERIMA  1563730631200083
IDA BGS PT SURYADANA    2=DITERIMA  6563737639201043
KETUT TEDUN        2=DITERIMA  0563735637200173
NI MADE LATI        2=DITERIMA  1533740642300023
NI MADE MULYAWATI     2=DITERIMA  9563740642300153
NI MADE RUNCI       2=DITERIMA  1549743654300003
NI MADE RUSNIATHI     2=DITERIMA  3535746649300022
NI MADE SRI WIRYAWATI   2=DITERIMA  3552763665300002
NI WAYAN SUTARIANI     2=DITERIMA  3540747649300023
NI WAYAN WIKANTARI     2=DITERIMA  1248762664300063
NIKOLAUS I WAYAN SUYASA  2=DITERIMA  9942748651200012
SANG KOMPIANG ADNYANA   2=DITERIMA  1546720622200002
A. A. AYU OKAWATI     2=DITERIMA  6563740642300153
A. A. AYU PUTERI      2=DITERIMA  5943743644300052
A. A. GD OKA WIANTARA   2=DITERIMA  0533732634200013
A. A. GD. PUTRA SUARJAYA  2=DITERIMA  6560751653200002
A. A. GDE ARDIKA      2=DITERIMA  8563741644200113
A. A. GEDE ANOM S.     2=DITERIMA  4563728630200463
A. A. ISTRI RAI SUWITRI  2=DITERIMA  9037730632300013
A. A. ISTRI RAKA RATNADI  2=DITERIMA  6961734636300002
A.A.I MAS PUSPADEWI    2=DITERIMA  8150747649300113
ANAK AGUNG GDE SUDARMA   2=DITERIMA  7662749652200012
COK ISTRI RAKAUTARI    2=DITERIMA  3139727628300003
COK ISTRI SRI ARDHANI   2=DITERIMA  5553732633300003
COK. GEDE SAROTAMA     2=DITERIMA  2563739641200183
COK. ISTRI PUTRA MUSTARI  2=DITERIMA  0533738639300013
DESAK PUTU OKA SUNARYANI  2=DITERIMA  1162744651300003
DESAK PUTU WARINI     2=DITERIMA  3563729631300053
DEWA AYU ANOM YONI WATI  2=DITERIMA  0533744647300022
DEWA PUTU OKA       2=DITERIMA  0536743646200023
DEWA PUTU SUARGA      2=DITERIMA  1563727629200093
I DEWA GEDE NGURAH TIRTA  2=DITERIMA  2563727629200093
I DEWA GEDE PUTRA ASTAWA  2=DITERIMA  9563738641200103
I GST. NGURAH BAWA     2=DITERIMA  1563731631200013
I GST. NGURAH PACUNG S.  2=DITERIMA  1740750654200002
I GUSTI MADE ADIARTA    2=DITERIMA  5436753654200032
I KETUT SARWA       2=DITERIMA  9563741643201103
I MADE JAGA        2=DITERIMA  6563740642200233
I MADE JAGRAYANA      2=DITERIMA  5563733634200063
I MADE KAWI        2=DITERIMA  8563741643200203
I MADE MARDAWA       2=DITERIMA  7563730638200003
I MADE MENDRA       2=DITERIMA  1563722630200003
I MADE MURKA        2=DITERIMA  7563727631200043
I MADE PUTRA JAYA     2=DITERIMA  2563744648200063
I MADE SUDIARTA      2=DITERIMA  1038736638200023
I MADE TANJAWIJAYA     2=DITERIMA  5453728630200002
I NYOMAN SADU       2=DITERIMA  3563746647200053
I NYOMAN SUANDI      2=DITERIMA  0563741643200213
I NYOMAN SUBRATA      2=DITERIMA  9459741643200033
I NYOMAN SUGIANA      2=DITERIMA  3842741643200032
I NYOMAN SUKARMA      2=DITERIMA  8133745648200013
I NYOMAN SUYASA      2=DITERIMA  7754764666200012
I WAYAN A. WIRATA     2=DITERIMA  2056723625200003
I WAYAN ARDIKA       2=DITERIMA  4533747649200013
I WAYAN BUDIARTA      2=DITERIMA  5563727629200093
I WAYAN DIANA       2=DITERIMA  9051759661200023
I WAYAN KARTANA      2=DITERIMA  2743748650200012
I WAYAN MAWA        2=DITERIMA  2563746649200103
I WAYAN RINA        2=DITERIMA  3563738643200013
I WAYAN SUANDA       2=DITERIMA  2357736640200003
I WAYAN SUARDANA      2=DITERIMA  5563728631200073
I WAYAN SUBUR       2=DITERIMA  5563733635200143
I WAYAN SWANDRADANA    2=DITERIMA  0563730631200083
IDA AYU MADE SUADRI      2=DITERIMA  4536733636300003
IDA AYU PUTU NOVA WARMADEWI  5=DITOLAK
IDA BAGUS GEDE SURAGATANA   2=DITERIMA  5549733636200002
IDA BAGUS NYOMAN OKA     2=DITERIMA  4537734635200023
IDA BAGUS PARSIKA       2=DITERIMA  3458745649200002
KADEK PUTRA WIDYASRAMA    2=DITERIMA  3660761663200022
NGAKAN MADE SUBAWA      2=DITERIMA  5853742643200002
NGAKAN PT. SUDARSANA     2=DITERIMA  6535742644200033
NGAKAN PUTU KARDI       2=DITERIMA  2563739639200033
NGAKAN PUTU SUASTAMA     2=DITERIMA  1563741643200213
NI GST. AYU SEKARINI     2=DITERIMA  1848743644300012
NI MADE ARDANI        2=DITERIMA  2847743648300002
NI MADE ERAWATI        2=DITERIMA  3741743644300012
NI MADE UTAMI         2=DITERIMA  3563733634300053
NI NYOMAN SERIANI       2=DITERIMA  0941753655300052
NI NYOMAN SUGIASIH      2=DITERIMA  7563741643300183
NI WAYAN PENINA        2=DITERIMA  4249740642300013
SANG PUTU DWIJA ATMAJA    2=DITERIMA  1563723625200023
TRI SUSANTI          2=DITERIMA  6752760661300172
A. A. GDE PUTRA WIRANATA   2=DITERIMA  9861755656200002
ANAK AGUNG RAI RADITYA    2=DITERIMA  5563736638200193
ANAK AGUNG SRI WARDANI    2=DITERIMA  0257742644300013
DESAK NYOMAN HARUM      2=DITERIMA  8633750652300082
DEWA MADE OKA         2=DITERIMA  2563740641201083
GUSTI AYU MADE OKA      2=DITERIMA  1438752654300042
I DEWA MADE OKA        2=DITERIMA  4039742642200003
I GEDE SURATMAN        2=DITERIMA  1560744647200012
I GST. AGUNG RAKA SUARYA   2=DITERIMA  4563734636300423
I GUSTI NYOMAN TUNAS     2=DITERIMA  5563733636200523
I KETU SUDARMA        2=DITERIMA  3541739643200003
I KETUT BERATHA        2=DITERIMA  3533738640200083
I KETUT DANA         2=DITERIMA  8245742644200043
I KETUT DARMA         2=DITERIMA  9563737638200123
I KETUT LOMPEH        2=DITERIMA  8563726629200073
I KETUT MULIARTHA       2=DITERIMA  1563729630200043
I KETUT SUTAPA        2=DITERIMA  2563742644200233
I MADE ADNYANA        2=DITERIMA  2563734636200153
I MADE BUANA         2=DITERIMA  1843740642200012
I MADE DAWAN         2=DITERIMA  4542730633200002
I MADE DHARMA         2=DITERIMA  7563730633200093
I MADE KASUH         2=DITERIMA  0563744646200143
I MADE LUDRA         2=DITERIMA  9839740642200012
I MADE SETIASA        2=DITERIMA  1563726630200053
I MADE TEJA          2=DITERIMA  2563742643200183
I NYOMAN KEDEM        2=DITERIMA  1563738639200893
I NYOMAN SUDIARSA       5=DITOLAK
I NYOMAN SUSIARSA       2=DITERIMA  8563737638200643
I NYOMAN SUTIARSA       2=DITERIMA  0563726628200063
I WAYAN SUGITA        2=DITERIMA  7563731635200033
I WAYAN ARDIANA        2=DITERIMA  1835755657200042
I WAYAN BUANA         2=DITERIMA  6563733636200103
I WAYAN KADIYASA       2=DITERIMA  4233745646200013
I WAYAN KETEN        2=DITERIMA  9140742643200013
I WAYAN MARDIKA       2=DITERIMA  6563728630200463
I WAYAN MURTANA YASA    2=DITERIMA  3056749651200013
I WAYAN REDANA ARSANA    2=DITERIMA  3563736638201143
I WAYAN SUARJANA      2=DITERIMA  5562730631200003
I WAYAN WARSA        2=DITERIMA  6563741642200203
I WAYAN WIJENDRA      2=DITERIMA  4563742644201113
IDA BAGUS SUBRATAYASA    2=DITERIMA  8563733636200103
NI KETUT SEKARIANI     2=DITERIMA  0563741641300053
NI LUH RASMI        2=DITERIMA  7159749651300013
NI MADE NARDI        2=DITERIMA  2146738638300003
NI MADE YADNYAWATI     2=DITERIMA  1563738641300073
NI NYOMAN KARMI       2=DITERIMA  9563744646300133
NI PUTU NANDA NERI NANSI  2=DITERIMA  3046760661300023
NI PUTU YANTI PRATIWI    2=DITERIMA  8361763664300043
NI WAYAN MARDANI      2=DITERIMA  3563738639300693
NI WAYAN NURI        2=DITERIMA  7753742644300102
NI WAYAN PUSPA WATI     2=DITERIMA  2156743646300023
NI WAYAN SUASTINI      2=DITERIMA  9563741643300183
NI WAYAN SUSUN       2=DITERIMA  4563740641300923
NI WAYAN SUWARTINI     2=DITERIMA  4554762664300032
PANDE WAYAN MEITA      2=DITERIMA  7857760661300172
PANDE WAYAN SUARSA     2=DITERIMA  9260745648200003
RADEN NGB. PUTRA KUSUMA   2=DITERIMA  9938747649200012
TUTI WARNI YATI       2=DITERIMA  0261740643300013
A. A. IST AGUNG WAHYUNI   2=DITERIMA  4952742643300012
A. A. ISTRI PUTRI ERAWATI  2=DITERIMA  7543745647300013
A. A.GDE. RAKA BAWA     2=DITERIMA  6359733636200003
ANAK AGUNG RAKA ASRAMA   2=DITERIMA  3563715619200003
DEWA PUTU SUSILA      2=DITERIMA  4533741642200012
I KETUT KUMARANTHA     2=DITERIMA  9752742646200002
IDA AYU NYOMAN TARIANI   2=DITERIMA  8933743647300002
IDA BAGUS RAKA YANA     2=DITERIMA  7563725625200003
NGKAN. MADE ASTAWA     2=DITERIMA  2544740642200033
NI NENGAH ASTITI      2=DITERIMA  3349760663200003
I KETUT SUARDIA       5=DITOLAK
I MADE ARTANA        2=DITERIMA  1840745646200012
I MADE GUNARTA       2=DITERIMA  5538743647200003
I MADE JANA         2=DITERIMA  1455741639200002
I NYOMAN BUDARSA      2=DITERIMA  2563736637200123
I NYOMAN BUDAYA       5=DITOLAK
I NYOMAN NURAGA       2=DITERIMA  8863747649200002
I NYOMAN PARWATA      5=DITOLAK
I NYOMAN SUARMA       2=DITERIMA  7563736639200093
I WAYAN ARDANA       2=DITERIMA  6039758659200013
I WAYAN GIRI SUDIRTA    2=DITERIMA  7435745647200012
I WAYAN SUKARDA       2=DITERIMA  9435747649200003
KETUT MUDALARA       2=DITERIMA  6563727629200093
LUH PUTU WIRATMINI     2=DITERIMA  3634761662300022
NI WAYAN KARNI       2=DITERIMA  2551731633300002
NI WAYAN MEGA PARWATI    2=DITERIMA  8451752653300002
NI WAYAN RETIASIH      2=DITERIMA  7657741644300002
NI KETUT MASIANI      2=DITERIMA   3548746648300013
DSK NYM WARSIKAWATI    2=DITERIMA   9552745647300053
I KETUT SUWENA       2=DITERIMA   0846746648200042
S.A.MD. DWI KESUMAWATI   2=DITERIMA   9341767668300003
NI MADE MANDRIWATI     2=DITERIMA   1437743650300002
NI WAYAN SUDIARTINI    2=DITERIMA   9158747649300063
A.A KETUT YUGANTHA     2=DITERIMA   0563737639200963
NI MADE SURYANI      2=DITERIMA   3646745647300072
NI WAYAN SURIATI      2=DITERIMA   8334747650300043
DEWA AYU RAI GIRI PUTRI  2=DITERIMA   9945756658300012
NI MADE SURIASIH      2=DITERIMA   0351748650300053
NI WAYAN INDRAWATI     2=DITERIMA   4853749651300092
NI NYOMAN KARNIAWATI    2=DITERIMA   4547746648300013
NI NYOMAN YULIAWATI    2=DITERIMA   4945746648300082
DSK PUTU NGADJI      2=DITERIMA   4563719620300003
NI MADE SOKA        2=DITERIMA   4134748650300093
NI WAYAN WIDIASIH     2=DITERIMA   5645746648300082
ANAK AGUNG RAI ARIANI   2=DITERIMA   6534746648300022
NI NYOMAN LUSNI      2=DITERIMA   5561747647300003
NI NYOMAN WIRAWATI     2=DITERIMA   5734748650300072
NI WAYAN SUKIARTINI    2=DITERIMA   2754741646300002
DEWI DHYANA ATMANINGSIH  2=DITERIMA   8051765666300003
DWI PURWATI        2=DITERIMA   7537757659300023
NI NYOMAN MULIATI     2=DITERIMA   5662753655300032
NI WAYAN MARTUTI      2=DITERIMA   5634764665300012
I GEDE PASEK MATARAM    2=DITERIMA   7258757659200033
I GUSTI A R TAMIARI    2=DITERIMA   8550735637300012
I KETUT BUDI        2=DITERIMA   2433752653200132
I NYOMAN RESEP       2=DITERIMA   5839741642200052
I WAYAN PERDATA      2=DITERIMA   0563735637200913
I WAYAN TERIMA WIJAYA   2=DITERIMA   4563736638201163
NGAKAN KETUT RAI      2=DITERIMA   1563740644200263
COKORDA PUTRA DARMIKA   2=DITERIMA   1563726628200303
I DEWA KETUT BERATHA    4=DIBATALKAN  0563730633200423
I NYOMAN NESA ALKANA    2=DITERIMA   5563729631200403
I WAYAN OKA SURA ADNYANA  2=DITERIMA   6556728632200003
NI GUSTI AYU RAKA MURNI  5=DITOLAK
NI MADE ARIANI       5=DITOLAK
NI MADE DARMINI      5=DITOLAK
NI MADE SURYATINI     2=DITERIMA   6647751653300102
NI WAYAN MURNI       2=DITERIMA   2243746647300033
I NYOMAN SUDIRTA      2=DITERIMA   5242746649200063
NI KOMANG NOVIYANTI    2=DITERIMA   8441765668300003
NI WAYAN ELLAN WULANDARI  2=DITERIMA   5535767668300032
NI LUH KT. MANIK ARYANTI  5=DITOLAK
NI MADE ERIX NOVYANTI   2=DITERIMA   3438766668300013
NI MADE KEMBARA WATI    5=DITOLAK
NI NYOMAN DARMINI     5=DITOLAK
I WAYAN NADA ANTARA    2=DITERIMA   1447751653200062
NI KETUT KAMARYANI     2=DITERIMA   8439764665300072
PANDE MADE SUASTITI    2=DITERIMA   4250749650300023
ANAK AGUNG EKA JUNIARI   2=DITERIMA   8960765666300052
IDA BAGUS SUATEM      2=DITERIMA  5838741642200062
NI WAYAN WIMARIATI     2=DITERIMA  2645760661300132
NI MADE SRINADI       2=DITERIMA  1357757659300113
NI PUTU PUSPITA DEWI    2=DITERIMA  2558766667300032
ANAK AGUNG PUTRI YULIATHI  2=DITERIMA  1061728630300013
GUSTI AYU MULIATI      2=DITERIMA  0836747647300012
I KETUT ARKA        2=DITERIMA  9563739641201053
I PUTU EDI SUMANTRA     2=DITERIMA  2947760659200002
I WAYAN MARGA        5=DITOLAK
I WAYAN MUSTIKA       2=DITERIMA  5636746649200082
I WAYAN SUARNA       2=DITERIMA  2162746647200013
I WAYAN TEKHA        5=DITOLAK
IDA AYU SUMARGIKA      2=DITERIMA  2563733634300283
MADE CANDRAYUNI       2=DITERIMA  2937734637300032
NI GUSTI AYU RARA MURNI   5=DITOLAK
NI KETUT DARMINI      2=DITERIMA  7956747649300082
NI KETUT SUDIARTI      2=DITERIMA  6433746649300192
NI MADE ARIANI       2=DITERIMA  9435753655300063
NI MADE SUARN        5=DITOLAK
NI PUTU ASTRI HANDAYANI   2=DITERIMA  5062767668300023
NI WAYAN ARNI        5=DITOLAK
NI WAYAN SURI ARDHANI    2=DITERIMA  8161735637300023
WAYAN BADRA         2=DITERIMA  0433742644200342
EKA PUTRI SUKAWATI     2=DITERIMA  1661758659300022
I A PRADNYANA DEWI     2=DITERIMA  6745760661300012
I GEDE SADIA PUTRA     2=DITERIMA  4949745647200012
I NYOMAN EKANETRA      2=DITERIMA  6753744647200012
LUH PUTU SETIAWATI     2=DITERIMA  5933762663300012
NI KETUT SRI RATMINI    2=DITERIMA  5563754656300033
DSK AYU NYOMAN SUARI    2=DITERIMA  4534763664300102
NI PUTU INTEN SUTRADEWI   2=DITERIMA  0038761662300103
DESAK ANOM WIDIASIH     2=DITERIMA  1534748650300132
ADI SUPRAYITNO       2=DITERIMA  6756757658200052
DEWA AYU PUTU BUDIATI    2=DITERIMA  4639744648300022
I DEWA MADE UDIYANA     2=DITERIMA  3251757659200013
I KADEK WINAYA       2=DITERIMA  2563757659200213
I MADE JULIARTA       2=DITERIMA  5540757660200002
I WAYAN KEMBAR CRISTIADI  2=DITERIMA  5554767668200003
I WAYAN MIARTA       2=DITERIMA  5461758660200002
INDAH KUSUMA NUFIATI    2=DITERIMA  1442751653300023
KD.TINGGAL YASA       2=DITERIMA  7843764666200002
NI KADEK SILEWASIH     2=DITERIMA  2961765667300022
NI KOMANG INDRAWATI     2=DITERIMA  8860755656300012
NI KTUT MURTINI       2=DITERIMA  1247741645300003
NI LUH SUDANI        2=DITERIMA  5048744648300003
NI NYOMAN K ARIATHI     2=DITERIMA  4241758660300023
PUTU AYU RAHMADEWI     2=DITERIMA  9739764665300002
ANAK AGUNG GEDE ALIT    2=DITERIMA  0433745648200042
I KETUT KACA        2=DITERIMA  6563727630200113
I MADE ARI         2=DITERIMA  5563733633200013
I NYOMAN BADRA       2=DITERIMA  3536741646200002
I NYOMAN NUAJA       2=DITERIMA  4563731632200073
I WAYAN SUDARSA      2=DITERIMA   4563728630200143
IDA AYU MADE SUKERTI    2=DITERIMA   4456743647300003
NI MADE DARMI       2=DITERIMA   8563739641300153
NI NYOMAN RAI       2=DITERIMA   5563741642300233
NI WAYAN KOLIN       2=DITERIMA   4563740641300203
NI WAYAN RUSMINI      2=DITERIMA   2462745646300003
NI WAYAN SUDIASIH     2=DITERIMA   0847744647300032
SANG AYU PUTU RAMAWATI   2=DITERIMA   4640747649300082
A.A ANIK PARTINI      2=DITERIMA   0835754656300022
DESAK PUTU PARSINI     2=DITERIMA   1658728630300002
I NYOMAN SUMERTA      2=DITERIMA   9858748651200002
I WAYAN AGUS EKA PUTRA   2=DITERIMA   9152756657200003
I WAYAN RANJING      2=DITERIMA   5563728629200043
I WAYAN WASPA       2=DITERIMA   9563726628200063
IDA AYU MADE PUTRI     2=DITERIMA   4563741643300213
IDA BAGUS PUTU JOKOHADI  2=DITERIMA   3563729631200153
NI MADE SIMPIN       4=DIBATALKAN  1533741642300023
NI NYOMAN RIBEK RIASTINI  2=DITERIMA   6563734636300083
NI WAYAN MEKAR       2=DITERIMA   9652739640300002
DESAK MADE ROTI      2=DITERIMA   3844741642300032
DEWA AYU OKA SRI ASTUTI  2=DITERIMA   2433739641300052
DRS I WAYAN YOGA      2=DITERIMA   8563740642300173
I DEWA KETUT NGURAH    2=DITERIMA   9433727629200022
I KETUT SUTARTA      2=DITERIMA   4433729632200022
I NYOMAN PUJA       2=DITERIMA   7563726627200043
I WAYAN WETJA       2=DITERIMA   5756729632200012
LUH PUTU WEDAWATI     2=DITERIMA   6852741642300022
NI WAYAN KASIH       2=DITERIMA   8433740642300042
NI WAYAN SUJANI      2=DITERIMA   8563741642300233
ANAK AGUNG ISTRI SASIH   2=DITERIMA   2563728631300053
I KETUT PUTRU       2=DITERIMA   8563728631200103
I MADE BUDIASA       2=DITERIMA   4563733635200583
I MADE RODARTA       2=DITERIMA   4533729632200023
I NYOMAN SINUT WIDANA   2=DITERIMA   4562744649300003
I WAYAN GERINDA      2=DITERIMA   9563729632200063
I WAYAN SUPARTONO     2=DITERIMA   9542740642200013
LUH KETUT DEWI PUSPAWATI  2=DITERIMA   3854748650300012
NI LUH MADE ARI ARTINI   2=DITERIMA   1053756657300013
NI MADE MASNI       2=DITERIMA   5249740642300013
I Made Duna        2=DITERIMA   9563734636200813
I WAYAN SUJANA       2=DITERIMA   7563738642200053
IDA AYU ANTARAWATI     2=DITERIMA   5550740642300012
NI KETUT NURADI      2=DITERIMA   7563731632300033
NI KETUT RUMIKA      2=DITERIMA   0346746649300023
NI KETUT SUKARTINI     2=DITERIMA   9563741643301033
NI MADE REKIANI      2=DITERIMA   8563731632300033
NI MADE SUNARTI      2=DITERIMA   8563726628300043
NI NYOMAN LAHARINI     2=DITERIMA   4645740643300002
NI NYOMAN MARSIH      2=DITERIMA   2041742646300003
I NYM SWARSANA       2=DITERIMA   3563736639200123
I WAYAN WEJA        2=DITERIMA   0563740641300203
I WAYANKOBANG MARDASTRA  2=DITERIMA   3563726629200103
NI KADEK WIWIA        2=DITERIMA  5743761662300022
NI MADE SUKERTI        2=DITERIMA  9050742644300003
NI WAYAN PURNI        2=DITERIMA  8534739641300012
NI WAYAN SUJA         2=DITERIMA  7563740642200283
NI WAYAN WARTI        2=DITERIMA  1563729632300033
GUSTI MADE WIDYANA      2=DITERIMA  3563735636200103
I KETUT RATNATA        2=DITERIMA  7744741642200012
I NYOMAN SUMERTA       2=DITERIMA  8563726630200063
I WAYAN DEDET         2=DITERIMA  4563726630200213
I WAYAN NESTRA        2=DITERIMA  9561742644200003
IDA BAGUS KT ARTHA      2=DITERIMA  1635745652200002
IDA BAGUS PUTU ASTAWA     2=DITERIMA  1563738640201223
LUH KETUT WIRAHADI      2=DITERIMA  0542743647300013
NI GST A.KM.S.SUKRARAINI   2=DITERIMA  5334743644300013
NI NYOMAN MARNIATI      2=DITERIMA  4838740640300002
PANDE PUTU ARIANGGA      2=DITERIMA  2058753656200003
I KETUT DHARTA        2=DITERIMA  4563744648200073
I MADE RETU          2=DITERIMA  2760729632200002
I MADE WIJIANTARAWAN     2=DITERIMA  4563728629200043
I WAYAN RAJIN         2=DITERIMA  7563736637200613
I WAYAN SUPARTA        2=DITERIMA  2545752652200003
I WAYAN SUWENA        2=DITERIMA  4563740642200283
MADE ARMINI          2=DITERIMA  5448736637300003
NI LUH PUTU SUWANTARI     2=DITERIMA  4550763665300053
NI MADE SUTARSIH       2=DITERIMA  7059728629300003
NI NYOMAN ASRIANI       2=DITERIMA  7061758659300013
NI WAYAN DAMINI        2=DITERIMA  7461741644300003
NI WAYAN MANIK WIDARI     2=DITERIMA  7439760661300102
NI WAYAN SULASTRI       2=DITERIMA  2048737639300023
COKORDA ISTRI AGUNG      2=DITERIMA  5563733635300383
COKORDA ISTRI PUTRI RUKMINI  2=DITERIMA  6853749651300102
COKORDA RAI          2=DITERIMA  7050748652200003
I GUSTI AYU RAKA       2=DITERIMA  3844732634300012
I KADEK RUDIANA        2=DITERIMA  0538764665200042
I KETUT RUTA ARDINATA     2=DITERIMA  8563730632200183
I WAYAN SURA         2=DITERIMA  7563741643200263
IDA AYU KETUT NILAWATI    2=DITERIMA  6753744648300022
IDA BAGUS MADE PARTHA     2=DITERIMA  5563737640200153
IDA BAGUS SURAGANTRA     2=DITERIMA  1250738640200053
NI KETUT HARTINI       2=DITERIMA  2757748651300052
NI KETUT SUMIARTI       2=DITERIMA  9563727629300063
NI NYOMAN DANTI        2=DITERIMA  7563724626300003
NI NYOMAN SRI WIDARI     2=DITERIMA  1551748649300012
NI NYOMAN SUMARTI       2=DITERIMA  2563727630300063
NI WAYAN BUDAWATI       2=DITERIMA  7436743644300012
NI WAYAN NURITI        2=DITERIMA  7563738641300083
NI WAYAN PURNAMI       2=DITERIMA  3033756657300013
A.A NGURAH UTARA PUTRA    2=DITERIMA  6563738640200293
I KETUT WIJA         2=DITERIMA  5563729630200053
I NENGAH YUDANA        2=DITERIMA  0563730633200143
I PUTU KESUMAYUDA       2=DITERIMA  6837736638200022
I WAYAN KARBIN        2=DITERIMA  2563726629200103
I WAYAN WIRTHA       2=DITERIMA  2563734632200003
NI KETUT MUJIANI      2=DITERIMA  1436742643300082
NI WAYAN SOMBERTINI     2=DITERIMA  2563744648300033
NI WAYAN SUANI ASIH     2=DITERIMA  4253756657300043
GST A A DEWI SRI EKAWATI  2=DITERIMA  2540758659300053
I KETUT SUDANA       2=DITERIMA  6563734638200043
I KETUT WARDANA       2=DITERIMA  1563747647200053
I MADE SUWANA        2=DITERIMA  2743757657200002
I NYOMAN SUKARMA      2=DITERIMA  9042740642200013
I WAYAN SARWA        2=DITERIMA  7633743644200012
NI GUSTI AYU ADNYAWATI   2=DITERIMA  2757730631300012
NI GUSTI AYU MUSLIANI    2=DITERIMA  3563738641300083
NI KETUT RATNADI      2=DITERIMA  2351748651300013
NI MADE SERINING      2=DITERIMA  7054737639300013
NI NYOMAN SERIATI      2=DITERIMA  1542747649300033
NI WAYAN DARMI       2=DITERIMA  2233735638300003
I KETUT LANUS        2=DITERIMA  4563727629200123
I KETUT NARKA        2=DITERIMA  4557744647200013
I NYOMAN MANTRA       2=DITERIMA  2563740642200283
I WAYAN MAWI        2=DITERIMA  2463748652200002
I WAYAN WARSA        2=DITERIMA  2563732634200183
IDA AYU PUTU SUASTINI    2=DITERIMA  0563729630300033
NI KADEK ARDANI       2=DITERIMA  0459765666300082
NI KADEK ARDANI       5=DITOLAK
NI NYOMAN SENTI       2=DITERIMA  9563732635300043
NI WAYAN DARSINI      2=DITERIMA  3738728631300002
NI WAYAN MURNI       2=DITERIMA  0563727629300073
WIWIK WAHYUNINGSIH     2=DITERIMA  7756756657300022
AA PUTRI WAHYUNI      2=DITERIMA  7751731632300002
COKORDA ISTRI ADNYANI    2=DITERIMA  0842731632300012
I KETUT METRA        2=DITERIMA  8563738640200293
I MADE CUMAD        2=DITERIMA  0563740642200283
I MADE SUJANA        2=DITERIMA  0563733636200133
I NYOMAN PARCANA      2=DITERIMA  0433739641200272
I WAYAN IDJIN        2=DITERIMA  7563727629200123
NI WAYAN SUDI        2=DITERIMA  1059757658300083
A.A.PUTRI YULIATHI     2=DITERIMA  3061728629300013
A.A.SRI SUARNITI      2=DITERIMA  0358748650300013
DESAK NYOMAN A. SUKARTINI  2=DITERIMA  6343743646200053
DSK.KETUT BINTANG      2=DITERIMA  2234741643300063
I KETUT LANUS        2=DITERIMA  6563730632200183
I KETUT SAMAH        2=DITERIMA  3534738640200053
I KETUT SURIPTA       2=DITERIMA  6050746648200013
I KOMPIANG SUKERTA     2=DITERIMA  7563735637200843
I NYOMAN WARJIKA      2=DITERIMA  6563731635200043
I PUTU PUSPA        2=DITERIMA  5433738649200002
NI KETUT ARTINI       2=DITERIMA  5563731634300163
NI NYOMAN SUSUN       2=DITERIMA  3563739643300103
NI NYOMAN SUTJIATHI     2=DITERIMA  9533733635300033
AA GEDE PUJA ASTAWA     2=DITERIMA  1563746648200133
DESAK MADE PUSPANINGSIH   2=DITERIMA  3954734637300002
DESAK PUTU MEGAWATI     2=DITERIMA  1563738641300083
DEWA AYU ANOM ADI PERTIWI  2=DITERIMA   2444737639300012
I GUSTI NGURAH PUTRA    2=DITERIMA   5936730633200002
I KETUT MISTAYASA      2=DITERIMA   0053753655200013
I KETUT SUDARSA       2=DITERIMA   0563732634200183
I MADE KARYAWA       2=DITERIMA   0563731633300073
I MADE OKA SUBUDI      2=DITERIMA   5753739641200012
I MADE SUARDANA       2=DITERIMA   0944748651200022
I MADE SUARDANA       2=DITERIMA   0837743646200042
I WAYAN DAMAI        2=DITERIMA   4563740641200233
I WAYAN KARDI        2=DITERIMA   0562741642200013
I WAYAN WANTA        2=DITERIMA   6563742643200223
I WYAN MURJANA       2=DITERIMA   3647727630200002
IDA AYU KUSUMAWATI     2=DITERIMA   1445724627300003
IDA AYU PUTU OKA      2=DITERIMA   0251727629300013
IDA AYU YULIATI       2=DITERIMA   9060731633300003
NI GUSTI ANOM ASPIATAI   2=DITERIMA   1563726629300043
NI KOMANG SARI ADI     2=DITERIMA   0563740642300183
NI NENGAH SUARTINI     2=DITERIMA   5462731633300003
NI WAYAN ARIANI       2=DITERIMA   4563746649300083
NI WAYAN KANDRI       2=DITERIMA   5563741643300213
NI WAYAN KERTI       2=DITERIMA   7563737639300163
PUTU AGUS SUKERTIYA     2=DITERIMA   7153738640200013
SILUH KETUT SUMIATI     2=DITERIMA   1642729628300002
TOHRI            2=DITERIMA   0563751653200053
ANAK AGUNG RAI MURNIATI   2=DITERIMA   5053738641300003
I KETUT DARTAWAN      2=DITERIMA   7060750652200003
I KETUT SUENDA       2=DITERIMA   8563740643200163
I MADE SUWIH        2=DITERIMA   9563740642300173
I NYOMAN SUANDI       2=DITERIMA   6838751652200002
I WAYAN SUKANTRA      2=DITERIMA   0160739641200023
I WAYAN SUTAWAN       2=DITERIMA   9556760661200002
NI WAYAN LESTARI      2=DITERIMA   2542766667300002
NI WAYAN SUKERNI      2=DITERIMA   2360748650300023
NI WAYAN SURADNI      2=DITERIMA   6657736638300002
NI WAYAN SUTAMIN      2=DITERIMA   3541737639300013
I MADE DIARNA        2=DITERIMA   0647747649200032
I MADE MUDRA        2=DITERIMA   7844737640200002
I MADE TANA         2=DITERIMA   1563732634200183
I WAYAN RENAWAN       2=DITERIMA   3563733635200183
I WAYAN SUARTA       2=DITERIMA   6563727628200033
IDA AYU KETUT MAYUNI    2=DITERIMA   8563739640300133
NI KETUT SAMI        2=DITERIMA   6351756657300003
NI PUTU ANGGAWATI      2=DITERIMA   6759764665300062
NI WAYAN KASMARIANI     2=DITERIMA   7837744648300002
NI WAYAN SUARTINI      4=DIBATALKAN  6045747649300023
I NYOMAN REMAJA       2=DITERIMA   0563731634200133
I NYOMAN RUKIG       2=DITERIMA   5563734637200103
I NYOMAN TANGKAS      2=DITERIMA   7563739644200003
I WAYAN ASTINA       2=DITERIMA   4563738640200303
I WAYAN RANA        2=DITERIMA   3563728630200143
NI KETUT ASTITI       2=DITERIMA   5534727628300002
NI KETUT KATRI       2=DITERIMA   2454739639300003
NI LUH GEDE SULENDRI     2=DITERIMA  1442735638300002
NI MADE SUMARTINI      2=DITERIMA  2833753654300012
NI WAYAN DANTI        2=DITERIMA  0563726630300023
NI WAYAN MURIATHI      2=DITERIMA  1563729631300073
ANAK AGUNG GEDE EKAWANA   2=DITERIMA  4350742643200003
DESAK NYOMAN SUKERTI     2=DITERIMA  7252734637300003
I KETUT GANDRA        2=DITERIMA  1563736637200143
I KETUT SUWASIKA       5=DITOLAK
I KETUT SUWASIKA       2=DITERIMA  8141746647200013
I KETUT WIRKA        2=DITERIMA  8563736638200263
I MADE DARSA         2=DITERIMA  3563737640200153
I MADE SUKADANA       2=DITERIMA  4433739643200012
I MADE WIDARSANA       2=DITERIMA  1563736638200273
I WAYAN PUJA         2=DITERIMA  9935730632200002
I WAYAN SUJARTA       2=DITERIMA  3954742643200012
NI WAYAN PUSPA        2=DITERIMA  6634732635300002
PANDE MADE PARWATA      2=DITERIMA  7939756658200052
I KETUT MADIA        2=DITERIMA  2634731633200012
I MADE RENTUH ARDIKA     2=DITERIMA  9563727631200053
I NYOMAN CAKRA        2=DITERIMA  2563737639200183
I NYOMAN SUWIRTA       2=DITERIMA  1558743648200003
I WAYAN KANDA        2=DITERIMA  1563728630200143
I WAYAN MADRA        2=DITERIMA  2238735638200013
I WAYAN RINDA        2=DITERIMA  2563730632200193
IDA BAGUS KETUT SURYA    2=DITERIMA  8563741643200263
NI KETUT SUMARNI       2=DITERIMA  0540744647300023
NI MADE ULIASIH       2=DITERIMA  3563745647300123
NI WAYAN RASMINI       2=DITERIMA  5159735638300003
COKORDA GEDE AGUNG      2=DITERIMA  4738729631200022
GUSTI NGURAH KETUT SUWINIA  2=DITERIMA  5563727630200113
I KADEK MARTIN        2=DITERIMA  0034761662300123
I MADE KUASA ASTIKA     2=DITERIMA  3563725628200073
I MADE MARDIKA        2=DITERIMA  0433749651200292
I WAYAN BAWA         2=DITERIMA  3563740642200283
I WAYAN GITA         2=DITERIMA  4563742643200223
I WAYAN MUDERA        2=DITERIMA  7045739640200003
IDA AYU SUARA ASTUTI     2=DITERIMA  1563736638300143
NENGAH SUASIH        2=DITERIMA  5355735636300003
NI KETUT SARNIWATI      2=DITERIMA  0562730632300013
NI WAYAN AYU TRI WIDIANI   2=DITERIMA  6735741641300002
ANAK AGUNG PUTRI       2=DITERIMA  7563736638200263
I DEWA GEDE A ARRY WISNU   2=DITERIMA  2455766668200013
I KETUT ADNYANA       2=DITERIMA  7563728631200103
I KETUT JEDENG ARTANA    2=DITERIMA  3563727629200123
I MADE NURTA         2=DITERIMA  1563738640200303
I NYOMAN SUDIARTA      2=DITERIMA  0053746648200013
NI KETUT SUDASIH       2=DITERIMA  3563736638300143
NI MADE JANI ARIANI     2=DITERIMA  4562727630300003
NI MADE WASTINI       2=DITERIMA  6233741644300003
NI WAYAN SUKARTINI      2=DITERIMA  3961729631300002
AA AYU KETUT ARTATI     2=DITERIMA  3343730632300003
ANAK AGUNG GEDE RAKA     2=DITERIMA  7852742642200002
COKORDA GEDE SUSILA     2=DITERIMA   7556737641200003
I DEWA GEDE NGURAH SUNU   2=DITERIMA   3563729630200243
I GST NGURAH KT BERATA    2=DITERIMA   2563728635200003
I GST. NGR. NAMA       2=DITERIMA   1563735636200423
I NYOMAN DHIARCANA      2=DITERIMA   4438726627200003
I WAYAN ARDIKA        2=DITERIMA   4552740642200013
I WAYAN BUDIARTA       2=DITERIMA   6954750652200032
MADE SUDIARNI        2=DITERIMA   2162732636300003
NI KETUT SRI SUMARNI     2=DITERIMA   9459757658300012
PUTU EKA PUSPITA DEWI    2=DITERIMA   7435757659300093
I GUSTI KMP DARMAYANI    2=DITERIMA   7348749650300003
I MADE KERTA         2=DITERIMA   3563735638200153
I MADE NURTIANA       2=DITERIMA   9563730632200183
I MADE SUKAIDEP       2=DITERIMA   5563739641200233
I WAYAN BAGIASTRA      2=DITERIMA   1138743646200023
I WAYAN LASEM        2=DITERIMA   0563729632200073
I WAYAN MASNA        2=DITERIMA   2563728630200143
IDA BAGUS PUTU ADI      2=DITERIMA   0563733637200043
KOMPIANG GERIAWATI      2=DITERIMA   6060739641300013
NI MADE JUNI ARTI      2=DITERIMA   3857765667300002
NI MADE MANI POLI      2=DITERIMA   9563739641300153
NI MADE ONI ESWATI      2=DITERIMA   0854763664300112
NI NYOMAN SRI ARI SUSANTI  2=DITERIMA   7455761663200003
NI NYOMAN UMING RATNINGSIH  2=DITERIMA   4036759661300073
NI WAYAN RASNIWI       2=DITERIMA   2440731634300003
I KETUT JONTI        2=DITERIMA   5563726627200043
I KETUT RUTER        2=DITERIMA   3537740641200012
I KETUT SUARDANA       2=DITERIMA   7563730632200523
I MADE DIARTAMAWAN      2=DITERIMA   2238747648200003
I MADE SATRIANA       5=DITOLAK
I WAYAN ARBA         2=DITERIMA   4451739642200002
IDA AYU MADE MARTIANI    2=DITERIMA   5638733635300002
IDA AYU MADE RAI       2=DITERIMA   1563740641300203
IDA BAGUS PUTRA       2=DITERIMA   3563730633200143
MADE SUDASMI         2=DITERIMA   6550741644300003
NI KETUT SURI        2=DITERIMA   7149748650300043
NI WAYAN JUNIATHI      2=DITERIMA   0563728630300063
ADI HENDRA SAPUTRA      2=DITERIMA   4535759663200002
I MADE SATRIANA       2=DITERIMA   3563725627200283
I MADE SURNATHA       2=DITERIMA   4955727630200002
I WAYA MUSTIKA        2=DITERIMA   0941755657200042
I WAYAN MUSTIKA       5=DITOLAK
NI KETUT SUPARTI       2=DITERIMA   6563726628300183
NI NYOMAN SUMARIANI     2=DITERIMA   6142762663300123
NI RAI SARIADI        2=DITERIMA   7852752654300072
BOHARI            2=DITERIMA   4535747648200002
DEWA AYU NGURAH WIRATNI   2=DITERIMA   1458728631300002
I NYOMAN BADRA        2=DITERIMA   0563737639200183
I WAYAN BAGIADA       2=DITERIMA   0758742643200012
I WYN AGUS ARTA NEGARA    4=DIBATALKAN  6563761661200003
IDA AYU RAKA         2=DITERIMA   8563727629300063
IGST AYU SWASTININGSIH    2=DITERIMA   4438730632300002
NI MADE RESI        2=DITERIMA  9563745648300093
NI NYOMAN LENDRI      2=DITERIMA  5248742644300013
NI NYOMAN MASNI       2=DITERIMA  8451743646300013
NI WAYAN SUMBERAITI     2=DITERIMA  1536743647300013
COKORDA ISTRI RAI      2=DITERIMA  3643726629300002
I KETUT SUDANA       2=DITERIMA  3334750651200013
I WAYAN AGUSTANA      2=DITERIMA  5357766667200013
DESAK PUTU SRIYONI     2=DITERIMA  6261740642300023
I GST AYU SRI SUMARNIASIH  2=DITERIMA  0455749650300013
I KETUT LOJIARSANA     2=DITERIMA  7563737639200173
I KETUT NETRA        2=DITERIMA  1563735638200153
I MADE MESTIADI       2=DITERIMA  9563732633200403
I MADE SUANDA        2=DITERIMA  8533728630200003
I WAYAN MARTANA       2=DITERIMA  9563739641200963
I WAYAN SUKADANA      2=DITERIMA  5759728630200002
NI KADEK WIDIARI      2=DITERIMA  9840762663300012
NI MADE YUNI RAHAYU     2=DITERIMA  9948763665300002
NI WAYAN KARI        2=DITERIMA  0645741643300102
NI WAYAN KARI        5=DITOLAK
NI WAYAN SUDARTI      2=DITERIMA  6563746649300083
A.A. ISTRI R TRISNAYATI   2=DITERIMA  2563742643301053
I MADE MUARTA        2=DITERIMA  0563742643201003
I MADE SANDHI        2=DITERIMA  4563730633200433
I NYOMAN SUANDA       2=DITERIMA  9562737639200063
I NYOMAN SUJA        2=DITERIMA  8563741644200623
I NYOMAN WIRAWAN      2=DITERIMA  9647740641200062
I WAYAN RATIM        2=DITERIMA  8533727628200012
IDA BAGUS SARI       2=DITERIMA  6250741642200003
NI MADE DWI APRIANI     2=DITERIMA  0749760662300072
NI MDE SUDIATI       2=DITERIMA  7845751652300052
NI NYOMAN EKAYNI      2=DITERIMA  8445740642300033
NI WAYAN SUTARIANI     2=DITERIMA  8534765666200003
PUTU JULIANTI        2=DITERIMA  4139757659300073
I WAYAN MUDI ARA      2=DITERIMA  7043737638200003
I WYN PARSANA        2=DITERIMA  2433731634200102
I WYN WIJAYA        2=DITERIMA  1563728631200113
NI KETUT RAPI HARTINI    2=DITERIMA  2261729632300003
NI KT SUKEMI        2=DITERIMA  0563730633300183
NI NYOMAN LATRI       2=DITERIMA  3563742644300203
NI WYN SARIATHI       2=DITERIMA  7458736639300003
NYOMAN REKA         2=DITERIMA  7563739642200103
DEWA AYU HERAWATI      2=DITERIMA  9563734639300013
I MADE SUBRATHA       2=DITERIMA  4563742644201153
I NYMAN SIDRA        2=DITERIMA  6563730631200103
I WAYAN BADUNG       2=DITERIMA  9554743646200003
I WAYAN DEGENG SIMAN    2=DITERIMA  9251730633200013
IDA AYU PUTU SULASTRI    2=DITERIMA  7563741642300993
NI MADE PARTIWI       2=DITERIMA  0563740640300053
NI MADE WASIH        2=DITERIMA  0563734637300203
NI WAYAN RATNASIH      2=DITERIMA  4563725627300153
ANAK AGUNG PUTRI ASTITI   2=DITERIMA  9063740641300003
I KETUT JUNIARTA      2=DITERIMA  1563763665200163
I KETUT RUDEG       2=DITERIMA  5563730635200013
I MADE WITA        2=DITERIMA  0563729631200153
I NYOMAN JANA       2=DITERIMA  9563728631200103
I WAYAN MUDANA       2=DITERIMA  0533726630200013
I WAYAN WIJA        2=DITERIMA  3562730635200003
IDA AYU EKA MAHADEWI    2=DITERIMA  2953764665300072
NI WAYAN TANTRI      2=DITERIMA  4249736638300013
A.A.ISTRI SUARI PANJI   2=DITERIMA  7859739641300002
A.A.RAKA SERI DANI     2=DITERIMA  3658738641300002
I KETUT CATRA       2=DITERIMA  8544731634200013
I MADE SUKADE       2=DITERIMA  3744743645200002
I NYOMAN MERTAYASA     2=DITERIMA  3563726626200003
I WAYAN LINGGIH      2=DITERIMA  5563740641200233
I WY SUPARMAN       2=DITERIMA  0833761662200052
IDA BAGUS DIRGA      2=DITERIMA  7142738640200033
NI KADEK SANTIKA ROHITA  2=DITERIMA  9141759661300063
NI KM ARTATI        2=DITERIMA  3735754655300022
NI MADE MURTINI      2=DITERIMA  3661739641300032
NI WAYAN PASTINI      2=DITERIMA  2563730632300073
NI WAYAN SUTRI       2=DITERIMA  3563730632300073
NI WAYAN WIRATNI      2=DITERIMA  3557740643300013
I DEWA PUTU RAKA WARDITA  2=DITERIMA  4563726627200043
I KETUT DENA        2=DITERIMA  1563740644200043
I MADE RUSNA        2=DITERIMA  5563735638200153
I MADE YASA        2=DITERIMA  4563735636200103
NI MADE KERNI       2=DITERIMA  0563729632300033
NI WAYAN KARTINIATI    2=DITERIMA  2853738641300002
NI WAYAN SUMI       2=DITERIMA  5563742643301103
I KETUT BOLANG       2=DITERIMA  1159738653200003
I KETUT LEDANG SUASTIKA  2=DITERIMA  7563730632200183
I KETUT SUKADA       2=DITERIMA  9563740642200273
I KETUT SUNARYA      2=DITERIMA  6544737639200033
I MADE MERTA        2=DITERIMA  3563739642200503
I WAYAN KOTA        2=DITERIMA  7462732634200003
IDA AYU MADE RASMIN    2=DITERIMA  0563743644300203
IDA AYU NGURAH       2=DITERIMA  5563729629300003
IDA AYU PUSPAWATI     2=DITERIMA  9459735638300003
NI GUSTI AYU KARNIATI   2=DITERIMA  3337758660300033
NI GUSTI AYU RAKA MURNI  2=DITERIMA  8133746649300013
NI WAYAN SUPINI      2=DITERIMA  5563735637300093
TJOK ISTRI MURTHI     2=DITERIMA  2563729631300073
I DEWA NYOMAN SUPARTA   2=DITERIMA  5563727628200033
I KETUT ARDITA       2=DITERIMA  8563734636200813
I MADE INDRA BAYU     2=DITERIMA  4933761662200062
I MD WEDAJADNJA      2=DITERIMA  6563726627200043
I MD WINASTRA       2=DITERIMA  6563729635200003
I WAYAN HARTAWAN      2=DITERIMA  3759744646200012
I WAYAN LILIR       2=DITERIMA  7563730631200103
I WAYAN MUSTIKA      2=DITERIMA  1533728640200003
IDA AYU MERTI       2=DITERIMA  6638733635300002
IDA AYU PT ALIT      2=DITERIMA  6951741641300002
NI KETUT SUMARIATI     2=DITERIMA  5563740643300103
NI KT SULARINI      2=DITERIMA  5543740642300023
NI NYOMAN DARMANTI    2=DITERIMA  5043764666300043
NI NYOMAN NURSINI    2=DITERIMA  2563731633300073
NI WAYAN MURANI     2=DITERIMA  8563737639300163
NI WAYAN SUASTINI    2=DITERIMA  5150731634300003
NI WAYAN SUDIATHI    2=DITERIMA  4563732639300003
NI WAYAN SUSASWATI    2=DITERIMA  5563730632300333
TAFSIRUL ANAM      2=DITERIMA  0649760661200022
WAYAN SUBUR       2=DITERIMA  8563740642200283
ANAK AGUNG ISTRI ALIT  2=DITERIMA  6360728631300003
ANAK AGUNG RAKA GEDONG  2=DITERIMA  4563743643200053
COKORDA GEDE SUTAPA   2=DITERIMA  6563729631200143
I DEWA MADE RAKA     2=DITERIMA  0563731636200023
I KETUT M. BABIADHA   2=DITERIMA  3546728631200003
I MADE PARWATA      2=DITERIMA  2352737640200013
I NYOMAN CITRA      2=DITERIMA  7733744647200022
IDA AYU MADE PUSPANI   2=DITERIMA  0433742646300013
NI KETUT SUMERTI     2=DITERIMA  4342740641300043
NI WAYAN KONTI      2=DITERIMA  3943728631300002
NI WAYAN SUNARTHI    2=DITERIMA  5562743646300013
I NYOMAN SADA      2=DITERIMA  3547743645200023
NI MADE K WARDANI    2=DITERIMA  0952728630300022
A A ANOM CATURYANI    2=DITERIMA  0563741642300233
I KETUT SUPARSA     2=DITERIMA  7035737640200003
I MADE SUDIRA      2=DITERIMA  7562743647200013
I WAYAN SUJANA      2=DITERIMA  8837731633200012
I WAYAN SUWIRYA     2=DITERIMA  2563729631200153
NI KETUT WANGI      2=DITERIMA  6563737639300163
NI MADE KERTI      2=DITERIMA  3563741642300233
NI MADE SUARNI      2=DITERIMA  7852731632300002
NI MADE WARDANI     2=DITERIMA  1563730632300073
NI NYOMAN MARJATI    2=DITERIMA  7953744646300022
NI NYOMAN MUDIARTI    2=DITERIMA  9563732636300003
PANDE PUTU MASTI     2=DITERIMA  7563734637300033
I MADE MANDRA      2=DITERIMA  9563728630200133
I NYOMAN MURDA      2=DITERIMA  0153736639200013
I WAYAN SIPU       2=DITERIMA  8563730631200103
I WAYAN YASA       2=DITERIMA  5563740642200283
IDA AYU KEUT SARI    2=DITERIMA  4563739642300063
IDA AYU NYOMAN PUTRI   2=DITERIMA  8656740642300012
IDA AYU SITINI      2=DITERIMA  4742727628300002
NI NYOMAN SUARTINI    2=DITERIMA  4563737638300093
NIW WAYAN ASTITI     2=DITERIMA  6563740641300203
DEWA MADE OKA      2=DITERIMA  9563736638201093
I KETUT WINASTHA     2=DITERIMA  8563728630200133
I MADE ANDIKA      2=DITERIMA  5734760662200042
I MADE ARTHANA      2=DITERIMA  9563736638200263
I MADE BUDIASTRA     2=DITERIMA  0033745648200023
I MADE JATA       2=DITERIMA  0563740643200173
I NYOMAN SUMITRA     2=DITERIMA  1563732633200413
I WAYN SUSILA      2=DITERIMA  2563731634200133
NI KETUT PARWATI     2=DITERIMA  5563731634300023
NI MADE SUPARIATI    2=DITERIMA   0155754655300043
NI WAYAN SULENDRI    2=DITERIMA   1544741643300033
NI WY LUH SUPADMI    2=DITERIMA   1734761667300002
DW.AYU MAS AGUSTINI   2=DITERIMA   9133752653300053
I GUSTI NYOMAN GENED  2=DITERIMA   8563729631200143
I KETUT SUARJANA    2=DITERIMA   1563737640200153
I MADE SUDARTA     2=DITERIMA   3044741641200003
I NYOMAN SUKAYASA    2=DITERIMA   6562727629200023
IDA BAGUS SUENA     2=DITERIMA   4563731634200133
NI KADEK SUKERTHI    2=DITERIMA   1563731633300073
NI KETUT SERI ARIANI  2=DITERIMA   5563745648300543
NI WAYAN ARMINI     2=DITERIMA   0563726627300023
NI WAYAN LENDRI     2=DITERIMA   2849741644300022
NI WAYAN SEJI      2=DITERIMA   8544741644300013
I MADE SUATRA      2=DITERIMA   1563727630200423
I NYOMAN WIJANA     2=DITERIMA   2562733635200013
I WAYAN SUTEJA     2=DITERIMA   9563726630200063
NI NYOMAN MURTHI    2=DITERIMA   4533732634300023
NI PUTU ERAWATI     2=DITERIMA   7552733636300003
NI WAYAN KAMARWATI   2=DITERIMA   5641752653300052
NI WAYAN MARTINI    2=DITERIMA   4641754655300072
PANDE KETUT SUARNITI  5=DITOLAK
PANDE KETUT SUARNITI  4=DIBATALKAN  7346751653300063
PANDE KETUT SUARNITI  2=DITERIMA   5346751653300063
RUSMININGSIH      2=DITERIMA   6443744646300023
SUEB          2=DITERIMA   7537740643200043
WAYAN SUKARJA      2=DITERIMA   6563742644201003
A. A. RAKA MINGGUWATI  2=DITERIMA   7441737639300013
DESAK PUTU RUSTINI   2=DITERIMA   0533743647300013
I NYOMAN MARTA     2=DITERIMA   4139746648200013
I WAYAN RAJIN      2=DITERIMA   1563731634200133
I WAYAN SUDITA     2=DITERIMA   3563725627200083
NI WAYAN SUPADMI    2=DITERIMA   2533740644300003
I KETUT SUDAMA     2=DITERIMA   1563726630200223
I NYOMAN SUBAWA     2=DITERIMA   6563746647200353
NI LUH EKA WARSINI   2=DITERIMA   7450765666300042
DESAK KETUT KERTAS   2=DITERIMA   3252740642300013
I DEWA KETUT ALIT    2=DITERIMA   7563740643200163
I GUSTI PUTU MEGA    2=DITERIMA   4563730631200103
I MADE T. MUDARTA    2=DITERIMA   0563728630200143
I NYOMAN DANA      2=DITERIMA   4563736639200123
I NYOMAN KERTHA     2=DITERIMA   0563730632200193
I NYOMAN RUDIASTRA   2=DITERIMA   8563729632200223
I WAYAN WARSA      5=DITOLAK
I WAYAN WARSA      2=DITERIMA   0563728632200163
NI KETUT SUATI     2=DITERIMA   5563737639300163
NI WAYAN JENIK     2=DITERIMA   1151747650300013
NI WAYAN SUKENI     2=DITERIMA   2862753655300042
I KETUT MAJA      2=DITERIMA   0563743646200193
I KETUT SUANDA     2=DITERIMA   0563736639200123
I NYOMAN OKA      2=DITERIMA   1563729631200153
I WAYAN MURTA      2=DITERIMA   9563727630200113
IDA AYU RAKA ASTINI    2=DITERIMA   9536740640300002
IDA AYU RESI YULI     2=DITERIMA   6059739642300003
NI LUH SRI WAHYUNI    2=DITERIMA   2336738640300013
NI NYOMAN MARIATHI    2=DITERIMA   7563733635300083
NI WAYAN WIRATINI     2=DITERIMA   2036752653300013
ANAK AGUNG DIKA CANDRI  2=DITERIMA   9563732634300083
DEDE PUTRA DANA      2=DITERIMA   9861763664200012
I MADE DARTHAWAN     2=DITERIMA   4563739640200123
I MADE KOMOD       2=DITERIMA   3563724631200003
I MADE RUKEG ARJANA    2=DITERIMA   9563729631200143
I MADE SUKAJAYA      2=DITERIMA   8563728632200033
I WAYAN SASTRAPUJA    2=DITERIMA   1563731633200173
I WAYAN SUDIASA      4=DIBATALKAN  7563725629200033
LUH GEDE AYU CITRA DEWI  2=DITERIMA   4243765666300033
NI LUH MADE SUTININGRAT  2=DITERIMA   5563734636300083
I KETUT ARNAWA      2=DITERIMA   2433747649200062
I MADE ARJITA       2=DITERIMA   7563725627200273
I MADE SUTIRTHA      2=DITERIMA   3563728629200043
I WAYAN GEDE SUCITA    2=DITERIMA   2550742646200022
I WAYAN SUTAPA      2=DITERIMA   2563736638201083
IDA BAGUS MADE PUTRA   2=DITERIMA   3563730632200193
NI MADE MARIANI      2=DITERIMA   6563738640300193
NI MADE SUPARTINI     2=DITERIMA   9838743644300022
NI NYOMAN SUKAHATI    2=DITERIMA   4563736638300143
NI WAYAN EKA PURNAWATI  2=DITERIMA   0449764665300043
NI WAYAN EKA PURNAWATI  5=DITOLAK
NI WAYAN PARIANTINI    2=DITERIMA   1563739643300023
NI WAYAN RANJI      2=DITERIMA   3563728631300053
ANAK AGUNG ANOM SASIH   2=DITERIMA   2447738640300012
ANAK AGUNG ISTRI MUTER  2=DITERIMA   6563727629300063
I MADE RINA        2=DITERIMA   0563733635200183
I MADE WARTAWAN      2=DITERIMA   7563734636200183
I MADE WIDIARSA      2=DITERIMA   1333752654200013
I MADE WIRYAWAN      2=DITERIMA   5563744648200073
I WAYAN RUJA       2=DITERIMA   3563732635200143
I WAYAN WARJA       2=DITERIMA   0563726630200073
IDA AYU OKA SUHITA    2=DITERIMA   1534738643300002
NI KETUT SUDARSI     2=DITERIMA   9563737640300053
NI MADE SUKARNI      2=DITERIMA   1563727630300063
NI NYOMAN MURTINI     2=DITERIMA   6047746648300023
A A SRI PURNAWATI     2=DITERIMA   3433741642300072
GUSTI AYU BUDIATI     2=DITERIMA   0433739642300032
I MADE RENA        2=DITERIMA   2563740641200233
I WAYAN PUSTIKA      2=DITERIMA   9563728631200343
I WAYAN SUPARTA      2=DITERIMA   5563745648200123
IDA AYU KETUT OKA     2=DITERIMA   3544741641300003
IDA AYU MADE OKA     2=DITERIMA   7563727629300063
NI KETUT SUKARMIASIH   2=DITERIMA   8455742646300003
NI LUH GEDE SERIDANTI   2=DITERIMA   0842741642300022
NI NYOMAN RATNI      2=DITERIMA   2453748650300013
NI WAYAN KARIANI     2=DITERIMA   6563741643300213
NI WAYAN PURIASIH     2=DITERIMA   5563740641300203
SITI HOTIJAH        2=DITERIMA  6858753654300012
I GST AGUNG MEGAHARWATI   2=DITERIMA  0563747648300283
I NYOMAN DANA        2=DITERIMA  9563741642200243
I NYOMAN RANA        2=DITERIMA  8563734636200183
I NYOMAN SUKARTA      2=DITERIMA  6563739641200233
I WAYAN JAGERA       2=DITERIMA  0563728631200113
I WAYAN SANDI        2=DITERIMA  1563740643200173
IDA AYU RAKA ASTINI     2=DITERIMA  3562741643300023
IDA BAGUS SUPARTIKA     2=DITERIMA  0563741642200253
NI NENGAH WINARTI      2=DITERIMA  7447740641300012
A.A.NGURAH PUJA       2=DITERIMA  9563733636200123
I DW AYU KT KERTIYASA    2=DITERIMA  2544742643300123
I MADE DHANA        2=DITERIMA  7563737640200633
I MADE MARYANA       2=DITERIMA  5563731635200043
I MADE MUDIWANA       2=DITERIMA  0563737638200153
I MADE OKA PUTRA      2=DITERIMA  4563739641200233
I WAYAN BRATA        2=DITERIMA  3149747651200013
I WAYAN SUWARA       2=DITERIMA  4146740642200013
I WAYN MATERA        2=DITERIMA  6563740641200233
I WY ARJANA         2=DITERIMA  1563743653200003
NI KETUT TARIYANI      2=DITERIMA  8755741644300002
NI NYOMAN ARIANI      2=DITERIMA  3563743644300203
NI NYOMAN MURNI       2=DITERIMA  3034743646300013
NI NYOMAN WARDANI      2=DITERIMA  3563740641300203
DSK KETUT RAI SUARTINI   2=DITERIMA  7555730632300003
I DEWA AYU ANOM       2=DITERIMA  6559735637300013
I KETUT RITUG WIRAWAN    2=DITERIMA  9563730634200023
I MADE RUJA         2=DITERIMA  0563732633200413
IDA BAGUS PUTRA       2=DITERIMA  1563726628200073
NI KETUT MANIS       2=DITERIMA  4734749650300002
NI MADE SUNADIANI      2=DITERIMA  5563738641300083
NI WAYAN KARMI       2=DITERIMA  0563725628300023
NI WAYAN LARIS       2=DITERIMA  2749742649300002
NI WAYAN RAMI        2=DITERIMA  6563741642300233
AYU MADE CAKRANINGSIH    2=DITERIMA  5539741644300003
DEWA AYU TIRTA       2=DITERIMA  9563740641300193
I GEDE SUSRAMA       2=DITERIMA  9635727630200012
I GUSTI NGURAH LASIA    2=DITERIMA  2142741644200013
I KETUT ATMAJAYA      2=DITERIMA  0563744647200143
I KETUT SUWANDI       2=DITERIMA  2443747649200063
I MADE JAGRA        2=DITERIMA  4563736641200063
I WAYAN RUSNAWAN      2=DITERIMA  8563739641200233
IDA AYU KETUT PUTRI ARI   2=DITERIMA  1039740639300003
NI GUSTI AYU WINTARI    2=DITERIMA  1633765665300012
NI MADE DARMAWATI      2=DITERIMA  1563743644300203
NI MADE SUANA        2=DITERIMA  1563723631200003
NI NYOMAN SUDRI       2=DITERIMA  2563726628200073
NI WAYAN NURIATI      2=DITERIMA  5660743644300012
GUSTI AYU RAI SITI     2=DITERIMA  1563741642300233
GUSTI AYU SUTRISNAWATI   2=DITERIMA  4843760661300032
I GUSTINYOMAN ARJA ARJAWA  2=DITERIMA  4547727629200002
I MADE KUTA         2=DITERIMA  4563734635200083
I MADE WETASUYASA     2=DITERIMA  5563730631200103
I WAYAN WIRAHAYU     2=DITERIMA  0045762665300013
IDA AYU NYOMAN DHARMIKA  2=DITERIMA  8742745649300012
LUH MADE PADMAWATI    2=DITERIMA  8735730632300002
NI PUTU NOVIYANTI     2=DITERIMA  9958764665300092
NI WAYAN JELIH      2=DITERIMA  4563735637300093
NI WAYAN KARMI      2=DITERIMA  6045747651200003
I MADE DEGENG       2=DITERIMA  7563727630200113
I MADE NARSA       2=DITERIMA  1753729631200012
I WAYAN ASTAWA      2=DITERIMA  0556746650200012
I WAYAN GONJA SUDIARSA  2=DITERIMA  3563729632200273
IDA AYU MADE SUWITHI   2=DITERIMA  1935738640300012
NI KADEK ARIANI      2=DITERIMA  3560739642300003
NI KETUT PUSPA NUARTINI  2=DITERIMA  7250748650300023
NI LUH SUCIATI      2=DITERIMA  6563727634300003
NI MADE SUKARTHI     2=DITERIMA  6563731634300023
NI NYOMAN SANTERI     2=DITERIMA  2945746649300012
ANAK AGUNG NYOMAN DARMA  2=DITERIMA  6563737639200173
ANAK AGUNG RAKA SUSATI  2=DITERIMA  8563733635200173
ANAK AGUNG RAWASIWI    2=DITERIMA  1533742642300003
COKORDA DALEM       2=DITERIMA  8563726628200063
DESAK NYOMAN PUSPAYANI  2=DITERIMA  0643744646300082
DEWA KETUT SUDIANA    2=DITERIMA  6233757658200003
DRA NI KETUT SUKARINI   2=DITERIMA  0555741641300022
DW. AYU NYOMAN SRINASIH  2=DITERIMA  2563738641300083
GST. AYU KT. PUSPAWATI  2=DITERIMA  6846743646300012
GUSTI AYU SRIATI     2=DITERIMA  0033732635300013
GUSTI KETUT OKA RATNADI  2=DITERIMA  8052740641200003
I WAYAN WIDA       2=DITERIMA  3563730631200103
I DEWA MADE PUSPITA    2=DITERIMA  7148732635200003
I DEWA MADE SUDIARKA   2=DITERIMA  1563742644200263
I GUSTI AYU YUNIATI    2=DITERIMA  2962744646300022
I GUSTI MADE KARI     2=DITERIMA  3433740643200032
I KETUT ASTAWA      2=DITERIMA  5544745649200013
I KETUT KAPTIKA      2=DITERIMA  8350745647200003
I KETUT MUDIANA      2=DITERIMA  6659733635200002
I KETUT PATRA       2=DITERIMA  7563738639200223
I KETUT REMA       2=DITERIMA  8563738639200223
I KETUT SUDIANA      2=DITERIMA  1563736639200123
I KETUT SUPIR       2=DITERIMA  3563742644201033
I KOMANG SUPARTA     2=DITERIMA  3834763665200022
I MADE DARMA       2=DITERIMA  5837744647200022
I MADE GUNASTRA      2=DITERIMA  9954740641200002
I MADE MADRA       2=DITERIMA  8562730632200003
I MADE RANGUN       2=DITERIMA  7756730632200002
I MADE SUASTIKA      2=DITERIMA  4533738639200022
I MADE WIDANA       2=DITERIMA  2433750656200002
I MADE WIRTA       2=DITERIMA  0440743644200013
I NENGAH NURAT      2=DITERIMA  9533738640200023
I NYOMAN JULIARTA     2=DITERIMA  4563752654200263
I NYOMAN KARSA      2=DITERIMA  4747748650200012
I NYOMAN MURDANA     2=DITERIMA  9433737640200022
I NYOMAN PUTRA      2=DITERIMA  4037742643200023
I NYOMAN SUDANA      2=DITERIMA  0252744647200013
I NYOMAN SUDARTA     2=DITERIMA  1563732640200003
I NYOMAN TEMAJA      2=DITERIMA  5039743645200003
I PANDE WAYAN RIJANA   2=DITERIMA  1562733635200033
I PUTU DE TAMPYARTHA   2=DITERIMA  7344758660200043
I WAYAN MIASA       2=DITERIMA  3562745649200023
I WAYAN ARKA       2=DITERIMA  7734735637200012
I WAYAN ARTHA UTAMA    2=DITERIMA  8037746649200033
I WAYAN BAJERA      2=DITERIMA  6560740642200013
I WAYAN GODSUHERMAN    2=DITERIMA  6563739642200103
I WAYAN KARYA       2=DITERIMA  8450745648200002
I WAYAN MERTHA      2=DITERIMA  0563737641200053
I WAYAN RUDIARTA     2=DITERIMA  7133763665200023
I WAYAN SARWANA      2=DITERIMA  4563735638200553
I WAYAN SIDHARTA WIRA   2=DITERIMA  3537735637200013
I WAYAN SUDARSANA     2=DITERIMA  5563739640200123
I WAYAN SUGIARTA     2=DITERIMA  3559740642200012
I WAYAN SUJANA      2=DITERIMA  4544735638200013
I WAYAN SULENDRA     2=DITERIMA  6559742643200002
I WAYAN SUWEDA      2=DITERIMA  1563736636200093
I WAYAN SUWINDRA     2=DITERIMA  3563734639200013
I WAYAN TUNAS       2=DITERIMA  5563734635200083
I WAYAN WINA       2=DITERIMA  6563742644200263
IDA AYU PUTU PUSPA ADI  2=DITERIMA  8259745649300003
IDA BAGUS PUTU SOETEDJA  2=DITERIMA  5554732635200002
KETUT NARTINI       2=DITERIMA  2150734636300013
MADE TUNGGU        2=DITERIMA  6563740643200633
NENGAH UDIANA       2=DITERIMA  5563736638200273
NI KADEK ARI WIDYASTUTI  2=DITERIMA  1462763664300033
NI KETUT DARMINI     2=DITERIMA  6856743643300002
NI KETUT RUSNI      2=DITERIMA  5149740642300033
NI KETUT SUDRI      2=DITERIMA  6144741643300023
NI KETUT SUMARNI     2=DITERIMA  8438744647300013
NI KETUT YAMIN      2=DITERIMA  4562741642300023
NI KOMANG SATIARI     2=DITERIMA  5563738640300193
NI L PT SRI ANDAYANI   2=DITERIMA  4735743644300092
NI MADE MUTER       2=DITERIMA  4563738642300023
NI MADE SURYANI      2=DITERIMA  8143736638300003
NI NYM ARSINI       2=DITERIMA  1657737639300012
NI NYM DIAH PURNAMAWATI  2=DITERIMA  3650743647300002
NI NYOMAN TIRTA      2=DITERIMA  3433739641300052
NI PUTU WIDYANDARI    2=DITERIMA  4036759660300083
NI WAYAN ARMINI      2=DITERIMA  2949745646300002
NI WAYAN JEPUN      2=DITERIMA  9433742643300072
NI WAYAN KASIANI     2=DITERIMA  3261738642300003
NI WAYAN MUSIM      2=DITERIMA  3563740641300923
NI WAYAN NETRI      2=DITERIMA  5560744646300012
NI WAYAN SAMIATI     2=DITERIMA  0149739640300023
NI WAYAN SUARTINI     2=DITERIMA  6337746648300033
NI WAYAN YUDHANI MUNTUR  2=DITERIMA  3061757658300053
NYM LANUS WIDNYANA    2=DITERIMA  1337738639200023
NYOMAN MURNIASIH       2=DITERIMA  7563736638300513
PANDE NYOMAN INDRAYANI    2=DITERIMA  9336748651200043
PUTU INDRA PRASETYA     2=DITERIMA  5448755656200003
PUTU SUHARTAMA        2=DITERIMA  6543757657200002
WAYAN BUDIHARTA       2=DITERIMA  8038744646200013
WAYAN JAMAN         2=DITERIMA  4954743646200012
DEWA PUTU DANA ASTAWA    2=DITERIMA  0563740641200233
DEWA PUTU TEGAL       2=DITERIMA  5563733635200653
GUSTI PUTU GUNAWAN      2=DITERIMA  9462741642200012
I MADE LATERA        2=DITERIMA  5563741644200133
I NYOMAN MERTA        2=DITERIMA  6563733638200003
I WY. RIJA SUANTARA     2=DITERIMA  6563734637200103
IDA BAGUS MANUABA      2=DITERIMA  3436735637200013
KETUT WIRATNINGSIH      2=DITERIMA  7344736637300003
MADE ARDANA         2=DITERIMA  1563738639200233
NI KETUT METRI ANDAYANI   2=DITERIMA  2340739639300003
NI MADE SUDIASIH       2=DITERIMA  1946743644300022
DEWA AYU RUSMINI       2=DITERIMA  4563727631300013
DEWA GEDE SUYADNYA      2=DITERIMA  1958761666200002
I DEWA AYU PUTRI PANCAWATI  2=DITERIMA  7554736638300053
I DEWA MADE AGR BADRA    2=DITERIMA  1833737639200062
I DEWA PUTU BERATHA     2=DITERIMA  0447729632200013
I GEDE WINAYA        2=DITERIMA  8433731634200012
I KETUT GEDE SUDIARTA    2=DITERIMA  7149760661200013
I KETUT NARTA        2=DITERIMA  5834749653200002
I MADE SUKANTA        2=DITERIMA  3836745648200082
I MADE SURA         2=DITERIMA  1853738641200012
I NYOMAN ALIT        2=DITERIMA  3852743644200022
I NYOMAN TISTAYASA      2=DITERIMA  7563739641200233
I WAYAN BALIK DARMADI    2=DITERIMA  8042756658200013
I WAYAN GEDE DIARSA     2=DITERIMA  5558740643200023
I WAYAN WINAYA        2=DITERIMA  1453745655200002
I WAYAN WITRA        2=DITERIMA  2362738640200013
IDA AYU PUTU SEMADI     2=DITERIMA  3148739643300003
NGAKAN MADE SARJANA     2=DITERIMA  6563740642200283
NI KETUT RASNI        2=DITERIMA  2563741642300233
NI KETUT SUWITI       2=DITERIMA  8139747651300013
NI MADE ASTITI        2=DITERIMA  1544733636300002
NI PUTU SRIANI        2=DITERIMA  9343750652300023
NI PUTU SUASTARIANI     5=DITOLAK
NI WAYAN HASTITI       2=DITERIMA  3140753654300013
NI WAYAN KICEN        2=DITERIMA  1563740642300183
NI WAYAN SIKI PARWATI    2=DITERIMA  5563746649300083
NI WAYAN SUDIARTI      2=DITERIMA  3547741645300003
AA PUTRA UTAMA        2=DITERIMA  2535737635200002
AA PUTRA WIDNYANA      2=DITERIMA  3758734637200012
BUDIANTO           2=DITERIMA  4739744644200002
DEWA AYU GUNAWATI      2=DITERIMA  9447745647300012
EVI YULIANTI         2=DITERIMA  2251764664300003
GUSTI KETUT SUTAMIATI    2=DITERIMA  7040735637300013
I DEWA GD RAI SUMERTA    2=DITERIMA  9563731634200123
I DEWA KETUT SARTIKA     2=DITERIMA  5563738639200223
I DEWA KETUT SURYANA      2=DITERIMA  7351740641200003
I GEDE BUDIARTHA        2=DITERIMA  2438743644200012
I GEDE JAYA PRANATA       2=DITERIMA  3563741643200263
I GST AYU RAKA PUSPAWATI    2=DITERIMA  7455739641300013
I GST NYM BERATA        2=DITERIMA  8563736637200543
I GUSTI AGUNG OKA ARNAWA    2=DITERIMA  5563739642200103
I GUSTI NGURAH PUTRA WIDNYANA  2=DITERIMA  9445762662200002
I GUSTI NYOMAN SUDARMA     2=DITERIMA  3563745648200623
I GUSTI PUTU GEDE ASDITA    2=DITERIMA  7948730632200002
I GUSTI PUTU SUTERIASA     2=DITERIMA  5563730632200183
I KETUT ARKA          2=DITERIMA  0756742644200022
I KETUT ARNAYA         2=DITERIMA  8154752654200003
I KETUT BAWA          2=DITERIMA  7563732636200213
I KETUT BUDIANA         2=DITERIMA  1552738638200003
I KETUT BUDIANA         2=DITERIMA  7563728632200033
I KETUT DENDA          2=DITERIMA  9563732634200173
I KETUT MARRA          2=DITERIMA  3563739640200123
I KETUT RUDIANA         2=DITERIMA  4059737638200003
I KETUT SARMA          2=DITERIMA  7563741642200243
I KETUT SENA          2=DITERIMA  8248733635200003
I KETUT SUAMBI         2=DITERIMA  3563742644200263
I KETUT SUWASTA         2=DITERIMA  0563737636200013
I KETUT WEDHANA         2=DITERIMA  9563738639200223
I KOMANG MULIARTA        2=DITERIMA  4151748651200033
I MADE ARIPTA          2=DITERIMA  7150733634200003
I MADE ARSANA          2=DITERIMA  5351742646200003
I MADE BUDIARTA         2=DITERIMA  3563744646200153
I MADE JANA           2=DITERIMA  5563742644200263
I MADE JAYA JEMENA       2=DITERIMA  6140757660200003
I MADE MANDA          2=DITERIMA  2563736639200123
I MADE MASTRA          2=DITERIMA  2843736636200002
I MADE RETI           2=DITERIMA  4563735638200153
I MADE SUBRATA         3=DITUNDA
I MADE SUKA           2=DITERIMA  0563735637200223
I MADE SUNADA          2=DITERIMA  1563735641200023
I MADE WIJANA          2=DITERIMA  1563726629200103
I MD SEMADI           2=DITERIMA  5538745650200002
I MD WIDYA           2=DITERIMA  8548747651200013
I NENGAH ARTA          2=DITERIMA  2563736638200273
I NENGAH KECAPI         2=DITERIMA  3837737639200042
I NENGAH SUKERTA        2=DITERIMA  9456743644200003
I NENGAH SUTAMA         2=DITERIMA  8337733634200003
I NYM SUANDI          2=DITERIMA  1044748647200003
I NYOMAN BAWA          2=DITERIMA  1563737639200183
I NYOMAN JOKO PARIASA      2=DITERIMA  9360738641200003
I NYOMAN KARYANA        2=DITERIMA  9546740642200012
I NYOMAN MATRA         2=DITERIMA  3563737639200183
I NYOMAN RIANA         2=DITERIMA  6650752654200002
I NYOMAN SUDARWA        2=DITERIMA  2456741643200013
I NYOMAN SUDIBIA        2=DITERIMA  3560741647200003
I NYOMAN SUKARTHA        2=DITERIMA  1563730632200193
I NYOMAN WARDANA        2=DITERIMA  9562740643200003
I NYOMAN WIRAMA         2=DITERIMA  0540734636200013
I PUTU SUDIRMAN         2=DITERIMA  0241742643200013
I PUTU WIDI           2=DITERIMA  2563743645200023
I PUTU WIJAYA ARNAYA      2=DITERIMA  1559735638200023
I WAYAN ARI SURYATI       2=DITERIMA  1546739641200013
I WAYAN DANA ATMAJA       2=DITERIMA  1238755658200013
I WAYAN DARMA          2=DITERIMA  2563730633200143
I WAYAN DARTA          2=DITERIMA  8842734637200002
I WAYAN LAGIARTAMA       2=DITERIMA  1450726625200003
I WAYAN MARTAWAN        2=DITERIMA  4935742645200002
I WAYAN MIANA          2=DITERIMA  8853736638200002
I WAYAN SANTRAYANA       2=DITERIMA  4261743644200033
I WAYAN SIKA          2=DITERIMA  3258728630200003
I WAYAN SUBHAWA         2=DITERIMA  8563738641200143
I WAYAN SUDIANA         2=DITERIMA  1837740642200022
I WAYAN SUDIARTA        2=DITERIMA  5761745648200002
I WAYAN SUHARTA         2=DITERIMA  1536741642200013
I WAYAN SUPARTA         2=DITERIMA  4551743647200003
I WAYAN TIASA          2=DITERIMA  3563738646200003
I WAYAN WINTEN         2=DITERIMA  2444740641200013
IDA AYU PUTU WIDIARI      2=DITERIMA  8257739640300013
IDA BAGUS JEMBAWAN       2=DITERIMA  0163738639200013
IDA BAGUS NYOMAN SUTANAYA    2=DITERIMA  8559737640200003
NI KETUT ANGGRENI        2=DITERIMA  5534753656300003
NI LUH PUTU SUPRIYATINI     2=DITERIMA  1457746648300022
NI MADE WAHYUNI DEWI      2=DITERIMA  3843756657300022
NI NYM LASTRI          2=DITERIMA  1836740644300002
NI PUTU ARYA SETITI       2=DITERIMA  1046739641300023
NI PUTU AYU ARINI        2=DITERIMA  3540745649300002
NI WAYAN SRI SUNANTRI      2=DITERIMA  7658762663300082
NI WAYAN TEBEGUNASTRA      2=DITERIMA  5563738640200303
NYOMAN PARWATA         2=DITERIMA  5447728630200003
NYOMAN SUDUT          2=DITERIMA  2453743646200012
PANDE GEDE SUPADA        2=DITERIMA  5650727629200002
PUTU AGUS SUWASTIKA       2=DITERIMA  3146755658200003
PUTU NGURAH ALIT PUTRA     2=DITERIMA  4034740641200013
RUSTINI YUNIA          2=DITERIMA  9955746648300012
TJOKORDE GDE ARDANA       2=DITERIMA  2050727629200003
A. A. GDE RAI PALGUNA      2=DITERIMA  6748735637200002
A. A. NGURAH KARMAWAN      2=DITERIMA  0934740642200062
COK RAI NETRI          2=DITERIMA  8563738641300413
DW. PT. TAMAN Z.        2=DITERIMA  5949732636200002
GST. AYU MD. SULANG       2=DITERIMA  1936732634300012
I DW MD KAMAJAYA        2=DITERIMA  0835731634200012
I DW. PT MERTHA         2=DITERIMA  4360744646200013
I GST AYU PT PUSPAWATI     2=DITERIMA  7544743646300123
I GST NGR MADE UMBARA      2=DITERIMA  3563744648200073
I GST NGR PUTERA        2=DITERIMA  9359745648200003
I GST. MD. SUJANA        2=DITERIMA  8563732634200173
I GST. MD. WARDANA       2=DITERIMA  8033737638200003
I GST. NGURAH NANA       2=DITERIMA  7563738640200293
I GST. NGURAH NATIH SUARTHIKA  5=DITOLAK
I GST. NYM ALIT         2=DITERIMA  6563738639200223
I GST. PT. SUKA ARSANA      2=DITERIMA  9563738639200883
I GSTI NGURAH WIJA        2=DITERIMA  6262741642200003
I GUSTI NGURAH NATIH SUARTHIKA  2=DITERIMA  6563738641200143
I GUSTI NGRH WIDIA        2=DITERIMA  4633743646200072
I KETUT RIBEN          2=DITERIMA  5563736639200493
I KETUT SANDIARSA        2=DITERIMA  0563731634200483
I KETUT SUDIANA         2=DITERIMA  2042738640200023
I KM. GD. WIDANA DUSAK      2=DITERIMA  9433740643200003
I KOMANG SUBRATA         2=DITERIMA  2049743646200013
I KT. ARDITA           2=DITERIMA  9563735637200213
I KT. MUDRA           2=DITERIMA  2563728629200043
I KT. SABAR           2=DITERIMA  9563740643200163
I KT. SUARDIKA          2=DITERIMA  4563742644200263
I KT. SUARNAWA          2=DITERIMA  1562737639200023
I KT. SUDARSANA         2=DITERIMA  1854734638200002
I KT.SUNANTARA          2=DITERIMA  0563738639200233
I MADE KERTA WIDYA        2=DITERIMA  0440752654200032
I MADE MASNA           2=DITERIMA  1563742644201063
I MADE RUPA           2=DITERIMA  9563737639200173
I MADE SUMADANA         2=DITERIMA  4844747648200002
I MADE TAMAN           2=DITERIMA  0538734636200013
I MADESUARKA           2=DITERIMA  1563740642200283
I MD MARJAYA           2=DITERIMA  5563727629200123
I MD SURUWANA          2=DITERIMA  4563732633200093
I MD. NARTANA          2=DITERIMA  0554731634200023
I MD. SUBRATHA          2=DITERIMA  1563733635200183
I MD. SUPARTHA          2=DITERIMA  2563738640200303
I MD. WARDANA          2=DITERIMA  0134743646200023
I NYM KHEMAPUTRA         2=DITERIMA  9735744646200022
I NYM NYULADA          2=DITERIMA  1563744647200143
I NYM. CANDRA          2=DITERIMA  6563741644200133
I NYM. GAMIA           2=DITERIMA  3542738639200013
I NYM. LUGRA           2=DITERIMA  6563735638200153
I NYM. PASEK WIDANA       2=DITERIMA  3563736638200273
I NYM. PUJI           2=DITERIMA  3757741643200022
I NYM. SUJANA          2=DITERIMA  1563743644200173
I NYM. YUDHANA          2=DITERIMA  1563735637200223
I NYOMAN SUKERTI         2=DITERIMA  0563742642200043
I PT. BUDIARTA          2=DITERIMA  3133749651200013
I PT. LANDRA           2=DITERIMA  0563731633200173
I PT. WILAYA KUSUMA       2=DITERIMA  3857736638200042
I WAYAN DARSA          2=DITERIMA  4544741642200073
I WAYAN NURATA          5=DITOLAK
I WAYAN NURATA          2=DITERIMA  2563725627200083
I WAYAN PARWANA         2=DITERIMA  3860741642200012
I WAYAN SUDRA          2=DITERIMA  0553736638200013
I WYN DURA            2=DITERIMA  5539741641200002
I WYN GUNAWAN          2=DITERIMA  7236755657200003
I WYN JAGARANATA         2=DITERIMA  3563731634200133
I WYN SUAJA           2=DITERIMA  2563740643200173
I WYN SUDANA D.         2=DITERIMA  1563737636200013
I WYN WIDANA         2=DITERIMA  4546741648200002
I WYN WIRDANA         2=DITERIMA  3563740643200173
I WYN. DARSANA        2=DITERIMA  0563726628200073
I WYN. GELIS SUANADA     2=DITERIMA  2753732634200012
I WYN. LINGGA         2=DITERIMA  6563740642200473
I WYN. PARSASUSILA      2=DITERIMA  6852735637200012
I WYN. PARTAMA        2=DITERIMA  0657744646200012
I WYN. PATERA         2=DITERIMA  6563739640200123
I WYN. RUPAWAN        2=DITERIMA  7446745648200013
I WYN. SUKAWIJAYA       2=DITERIMA  4061742643200003
I WYN. SUPARTAMA       2=DITERIMA  5535735638200003
I WYN. WARSA         2=DITERIMA  5145727629200003
IDA AYU MD. SARI       2=DITERIMA  8942740641300012
IDA AYU PT. TIRTHAWATI    2=DITERIMA  4563738639300143
JASMAWATI           2=DITERIMA  3846736638300012
MADE SUARNITA         2=DITERIMA  4259747651200003
MD. PURNA           2=DITERIMA  7563742644200263
NGAKAN GD. WIDYANTARA     2=DITERIMA  6562736638200013
NI KETUT SURYANA       2=DITERIMA  5563742643300223
NI KT. MUSNI         2=DITERIMA  1546736638300013
NI LUH PT. SUJARNI      2=DITERIMA  3034739641300013
NI MADE SENTI         2=DITERIMA  0349735637300013
NI MADE SUCIANI        2=DITERIMA  2362746649300053
NI MD WANGI ASTIASIH     2=DITERIMA  0352733635300013
NI MD. CANDRI         2=DITERIMA  2563740641300203
NI MD. RATNAWATI       2=DITERIMA  3758742644300012
NI MD. RUMI          2=DITERIMA  5655738640300012
NI NYM. METRI         2=DITERIMA  2563738640300843
NI NYM. SUPARWATI       2=DITERIMA  2439748650300022
NI WAYAN ARINI        2=DITERIMA  0833737638300012
NI WAYAN REGREG        2=DITERIMA  0563732636300013
NI WYN JUNITARI        2=DITERIMA  5942759660300012
NI WYN. ADI SUJATI      2=DITERIMA  6250753654300003
NI WYN. RUSMINI        2=DITERIMA  4845735637300002
NI WYN. SULASTRI       2=DITERIMA  3938737638300012
PT. WIRANATA         2=DITERIMA  1154746648200013
SANG PUTU LASIA        2=DITERIMA  7563743649200003
SUDIYONO           2=DITERIMA  6235737639200013
AA GEDE DALEM         2=DITERIMA  6563736638200263
AA GEDE WARDANA        2=DITERIMA  5734733636200002
AA GST SUKANAMI        2=DITERIMA  1563734636300163
AA PUTRA SUSILAWATI      2=DITERIMA  8338730632300013
COK ISTRI KENDRAN       2=DITERIMA  2338726629300003
COKORDA GEDE DALEM ARTHANA  2=DITERIMA  2059731632200003
DEWA KETUT RAI ARDIKA     2=DITERIMA  7563729631200143
DEWA NYOMAN NGURAH SWASTIKA  2=DITERIMA  1134738640200013
I DEWA GEDE DHARMA YASA    2=DITERIMA  9563743646200183
I GST AGUNG AYU WARSIKI    2=DITERIMA  5236733635300003
I GST SUSILAWATI       2=DITERIMA  5340726628300003
I GUSTI AYU WARTINI      2=DITERIMA  9950732634300012
I GUSTI NGURAH HIRATNATA   2=DITERIMA  1435740642200012
I GUSTI NGURAH NPADANG    2=DITERIMA  8563732636200043
I GUSTI NGURAH SERAMA SEMADI  2=DITERIMA  3039739641200073
I GUSTI OKA ARTINI       2=DITERIMA  3661737637300002
I KETUT BUDIYANA        5=DITOLAK
I KETUT DARYA         2=DITERIMA  7563744645200003
I KETUT KARTINA YASA      2=DITERIMA  2753762663200042
I KETUT MANDIASA        2=DITERIMA  0533728630200032
I KETUT RUA HARNAYA      2=DITERIMA  0563734637200493
I KETUT SIKA          2=DITERIMA  9563751653200043
I KETUT SUANDI GUNASTRA    2=DITERIMA  9563737636200003
I KETUT SUARTA         2=DITERIMA  6260735638200003
I KETUT SUARTHA        2=DITERIMA  6941731634200002
I KETUT SUDARSANA       2=DITERIMA  1859746649200012
I KETUT SUKANANTRA       2=DITERIMA  4933734635200002
I KETUT WARDANA        2=DITERIMA  3942736640200012
I MADE KENDRAWAN        2=DITERIMA  9141746649200043
I MADE MUNDRA         2=DITERIMA  4947737638200032
I MADE PERSIB         2=DITERIMA  3954735636200002
I MADE RASMAN         2=DITERIMA  6563729632200263
I MADE SADA          2=DITERIMA  1563748651200423
I MADE SUADNYA         2=DITERIMA  2563742645200133
I MADE SUARJANA        2=DITERIMA  7440744646200012
I MADE SUDIARTA IRAWAN     2=DITERIMA  9740731633200002
I MADE SUKADA         2=DITERIMA  5563749652200253
I MADE SUKADANA        2=DITERIMA  5341751652200013
I MADE WIDIARTA        2=DITERIMA  6460745647200003
I NYM LASIA          2=DITERIMA  6562732634200033
I NYOMAN DASTRA        2=DITERIMA  7544735636200013
I NYOMAN EKA PARWATA      2=DITERIMA  2563733635200183
I NYOMAN KARTA         2=DITERIMA  2563744647200143
I NYOMAN LANUS         2=DITERIMA  3563738640200303
I NYOMAN SUDIRA        2=DITERIMA  9544739641200023
I NYOMAN SUDRA         2=DITERIMA  9444729631200013
I NYOMAN SUJENA        2=DITERIMA  2563727638200003
I NYOMAN SUMERTA        2=DITERIMA  8248744647200013
I NYOMAN TAMAYASA       2=DITERIMA  4047750653200033
I WAYA SURADNYA        2=DITERIMA  6560756658200003
I WAYAN DIRA          2=DITERIMA  4562740642200073
I WAYAN BUDANA         2=DITERIMA  1545737644200003
I WAYAN DHARMA         2=DITERIMA  3335730633200003
I WAYAN GEDE ARSANA      2=DITERIMA  8344752655200013
I WAYAN KAWI          2=DITERIMA  7563735638200153
I WAYAN SUJANA         2=DITERIMA  6563738640200303
I WAYAN SUMADA ADI YASA    2=DITERIMA  5760731634200002
I WAYAN SURA          2=DITERIMA  4563733635200183
I WAYAN SUTARTHA        2=DITERIMA  2837747649200032
IDA BAGUS OKA         2=DITERIMA  0057725628200013
IDA BGS KARANG ARNAWA     2=DITERIMA  4563733635200653
IDA BGS PUTU PURNAYA      2=DITERIMA  9051744647200003
IMADE GEDE ASTINA       2=DITERIMA  2563728631200393
IMADE SUE           2=DITERIMA  3643742644200052
INDRA KARYANTO         2=DITERIMA  1433738640200023
KETUT HUMANI SIWIONI      2=DITERIMA  8953748650300012
MADE MAWATI           2=DITERIMA   7447726629200003
MADE SUBANDI          2=DITERIMA   6563745649200273
MD SIKIWARDANI         2=DITERIMA   2563736638300143
MUCH KOZIM           2=DITERIMA   8942745648200062
MUGI ASTUTI           2=DITERIMA   7536736638300042
NAHAZAY NIM ZADRAK MEOK     2=DITERIMA   1450743643200003
NI KADEK SUASTINI        2=DITERIMA   8845758660300062
NI KADEK SUCIARY        2=DITERIMA   3556758660300023
NI KETUT RAI ASTITI       2=DITERIMA   9362733635300003
NI KETUT SUTIANI        2=DITERIMA   4946735637300042
NI KETUT WIRANI         2=DITERIMA   0752734636300032
NI LUH GD LASTINI        2=DITERIMA   7537739640300012
NI MADE MAYU          2=DITERIMA   3563742645300013
NI MD SEKARINI         2=DITERIMA   2548741645300003
NI NENGAHELING SUKERTI     2=DITERIMA   7756737638300012
NI NYOMAN SURATMI        2=DITERIMA   3563738640300773
NI NYOMAN WARSI         2=DITERIMA   6563738639300143
NI WAYAN RASIANI        2=DITERIMA   1151741641300013
NI WAYAN RASMINI        2=DITERIMA   7563741642300233
NI WAYAN SUARNITI        2=DITERIMA   4035758659300063
NI WAYAN SUKARDI        2=DITERIMA   3548744644200002
NI WAYAN SURYANI        2=DITERIMA   7653739642300002
NI WAYN SRINASIH        2=DITERIMA   2043744648300003
NYM SUPANDEWI          2=DITERIMA   7833740641300032
NYOMAN ANOM BUDIARTHA      4=DIBATALKAN  5140741642200053
NYOMAN WISURA KUSUMA      2=DITERIMA   3859735637200032
POLA PIYUMA RAWANTI TELESCOVA  2=DITERIMA   5451742644300033
PUTU NOVI SRI WARDANI      2=DITERIMA   5452764666300053
SANG AYU PUTU MULIATI      2=DITERIMA   9563738641300083
SITI SUNDARI          2=DITERIMA   1839733632300002
SURIP BUDIONO          2=DITERIMA   3444742644200012
WAYAN KARYAWATI         2=DITERIMA   6358746649300033
WAYAN KERENET          2=DITERIMA   0951741643200012
WILDANI             2=DITERIMA   3163743644200023
DEWA MADE MERANGGI       2=DITERIMA   9563740641200223
I GDE PUJA ERASTHANA      2=DITERIMA   0638766667200012
I GEDE PUJA ERASTHANA      5=DITOLAK
I MADE NANTRA          2=DITERIMA   3563739641200233
I MADE SUDIARTHA WIJAYA     2=DITERIMA   2546736639200012
I NYOMAN ARDIKA         4=DIBATALKAN  2947739641200082
I NYOMAN ARDIKA         2=DITERIMA   0947739641200082
I NYOMAN MURSA WINATA      2=DITERIMA   4563736637200143
I NYOMAN SWASTIKA        2=DITERIMA   1563735639200033
I WAYAN SUNDRA         2=DITERIMA   5563737639200183
M. I PUTU BAYU EKA PRATAMA   2=DITERIMA   5350756658200033
MADE SUDHARMA          2=DITERIMA   1445728632200003
NI WAYAN PASRIANTI       2=DITERIMA   2533741642300023
I GUSTI MADE MURIASTRA     2=DITERIMA   2546746648200013
I PUTU YAHDI KARNAWAN      2=DITERIMA   6343756658200003
I WAYAN PERASTA ANTARA     2=DITERIMA   8949749651200012
I WAYAN WIONO          2=DITERIMA   1942755657200012
NI NYOMAN KISID         2=DITERIMA   9940750652300092
PANDE PUTU MERTAYASA    2=DITERIMA   2457764665200003
I KADEK RISMAWAN      2=DITERIMA   7163763664200023
I KETUT ADI PUTRA     2=DITERIMA   9133760662200003
I MADE SUPENA       2=DITERIMA   6444748651200042
I WAYAN DIRGA       2=DITERIMA   1642721624200002
I WAYAN WIRYAWAN      2=DITERIMA   7037747650200023
NI WAYAN ASTARI      2=DITERIMA   5540760661300102
NI WAYAN REBOWATI     2=DITERIMA   7440746649300013
I KETUT SUARDIKA      2=DITERIMA   3563738640201323
I KETUT SUKANDI      2=DITERIMA   3757754657200002
I MADE CIKERE       2=DITERIMA   9563743643200173
I MADE SUDANA       2=DITERIMA   8551750652200032
I MADE SUGAMIA       2=DITERIMA   1052761664200013
I NENGAH WIRA SETIASA   2=DITERIMA   9548759660200013
I NYOMAN DUARSA      2=DITERIMA   0563739641200883
I NYOMAN KAWIT       2=DITERIMA   9843755656200022
I PUTU EKA SUANTARA    2=DITERIMA   7343763664200033
I W. AGUS GUNA PRADNYANA  2=DITERIMA   9159758659200023
I WAYAN GEDE ANTARA    2=DITERIMA   5444756657200022
I WAYAN SUKADA       2=DITERIMA   8563740642201003
I WAYAN SUMA        2=DITERIMA   8563743649200033
I WAYAN SUMARATA      2=DITERIMA   1845744646200042
I WAYAN TRANGGANA     2=DITERIMA   7461759660200022
I WAYAN WARTA       2=DITERIMA   3740742648200002
I WAYAN WITRA       2=DITERIMA   2563741642201003
I WYN AGUS EKA PUTRA    4=DIBATALKAN  9149756660200003
NI KETUT SUGIHANTARI    2=DITERIMA   0047757658300083
NI KETUT SUNARTI      2=DITERIMA   4058748650300063
NI NYOMAN RUNGI ARIANI   2=DITERIMA   9447744646300062
NI PUTU JENI ERVINAWATI  2=DITERIMA   1448761661300022
NI WAYAN WANRINI      2=DITERIMA   5447760662300063
A A GEDE ANOM SEPARSA   2=DITERIMA   7543746649200013
A A GEDE RAKA       2=DITERIMA   2563739640200123
A A ISTRI RAI SUKERTI   2=DITERIMA   2358734637300003
A A ISTRI SARI TERSINI   2=DITERIMA   8563740641300193
A A KETUT SUARSA      2=DITERIMA   5563738640200293
ANAK AGUNG OKA YASNA    2=DITERIMA   7452735637200033
COK ISTRI MUTER SUKAWATI  2=DITERIMA   1655729639300002
COKORDA ISTRI SRI INTEN  2=DITERIMA   0547730632300012
DEWA AYU PUJAASTUTI    2=DITERIMA   9448759661300013
GUSTI PUTU PUTRA      2=DITERIMA   2438746647200012
I DEWA KETUT ERSUDARMA   2=DITERIMA   3759745648200012
I DEWA PUTU SUKAWATI    2=DITERIMA   7736729632200002
I GEDE ARY OKA       2=DITERIMA   4746738639200012
I GUSTI MADE OKAYASA    2=DITERIMA   4563730632200183
I KETUT MATRAM       2=DITERIMA   3563738640201063
I KETUT NETRA       2=DITERIMA   9563738640200293
I KETUT RUGEG       2=DITERIMA   5563733637200153
I KETUT SUWETA       2=DITERIMA   4563741643200263
I KETUT WIJADI       2=DITERIMA   4545736638200003
I KOMANG JATI       2=DITERIMA   2563737640200153
I MADE JAYA KESUMA     2=DITERIMA   4163731633200003
I MADE KONCI        2=DITERIMA  9563733635200173
I MADE OLAS SUYASA     2=DITERIMA  3563731632200073
I MADE PAGIYANA      2=DITERIMA  9563735639200163
I MADE RUNA        2=DITERIMA  3563736637200143
I MADE SUDIARTA      2=DITERIMA  9541749651200003
I MADE YASA        2=DITERIMA  4656743647200002
I NYOAMAN WIRAMA      2=DITERIMA  0352741642200013
I NYOMAN ARJANA      2=DITERIMA  3563740641200233
I NYOMAN ASTANA      2=DITERIMA  6563727629200123
I NYOMAN DARMA       2=DITERIMA  1563731634200483
I NYOMAN GEDE PARWATA   2=DITERIMA  8458736638200002
I NYOMAN LATRA       2=DITERIMA  1563730633200143
I NYOMAN MERTADIANA    2=DITERIMA  7658759661200002
I NYOMAN RASNAWA      2=DITERIMA  6344742647200003
I NYOMAN SUARJA      2=DITERIMA  6351730632200003
I NYOMAN SUKARJA      2=DITERIMA  9749740641200002
I NYOMAN SUKERTHA     2=DITERIMA  6563736640200033
I WAYAN BALIK       2=DITERIMA  7563714615200003
I WAYAN KENIS       2=DITERIMA  8563735638200153
I WAYAN SANA        2=DITERIMA  0563730629200013
I WAYAN SUDIARTA      2=DITERIMA  8547747650200013
I WAYAN SUJANA       2=DITERIMA  8755751653200002
I WAYAN SUKERTHA      2=DITERIMA  4039735639200013
I WAYAN SULATERA      2=DITERIMA  5241738641200013
I WAYAN SUPARSA      2=DITERIMA  5563742643200223
I WAYAN SURANA       2=DITERIMA  9538746649200003
IDA AYU ARIK ANJANI    2=DITERIMA  6640760661300012
IDA AYU KETUT MARNARI   2=DITERIMA  0563736638300143
KETUT WIRATNI       2=DITERIMA  7937735637300012
LUH MAYANINGSIH      2=DITERIMA  8041745647300023
N NYOMAN ELY KRISTIYANTI  2=DITERIMA  3754752654300012
NGAKAN KETUT ARIANA    2=DITERIMA  1563737638200153
NI GUST MADE BAKTI     2=DITERIMA  4563742643300223
NI KETUT ASNIWI      2=DITERIMA  2343731634300003
NI KETUT BAKTI       2=DITERIMA  1563731643300003
NI KETUT MENDERI      2=DITERIMA  7533739640300063
NI KETUT SUARNI      2=DITERIMA  3547757659300012
NI LUH GEDE ASTINI     2=DITERIMA  7855747650300002
NI MADE MUNDRI       2=DITERIMA  6638744648300002
NI MADE SUMARTINI     2=DITERIMA  3540737639300042
NI MADE WATHI       2=DITERIMA  5563735637300433
NI MADE WIDIANI      2=DITERIMA  2563743644300203
NI NYOMAN MADRI      2=DITERIMA  5336741643300013
NI NYOMAN SUARTI      2=DITERIMA  9563738642300113
NI NYOMAN SUASTHI     2=DITERIMA  9259736638300033
NI NYOMAN SUDIANI     2=DITERIMA  6563738641300083
NI WAYAN AYU KASMINI    2=DITERIMA  5461765666300003
NI WAYAN MULIANI      2=DITERIMA  1560734637300002
NI WAYAN MULIANTI     2=DITERIMA  5560730632300022
NI WAYAN NARTHI      2=DITERIMA  1536741642300023
NI WAYAN RUSMANI      2=DITERIMA  8563738640300193
NI WAYAN SUASIH      2=DITERIMA  9243755657300013
NI WAYAN SUJANI      2=DITERIMA  8837740641300022
NI WAYAN TRIYADI     2=DITERIMA  8563738641300083
NI WAYAN YANI       2=DITERIMA  5563737638300093
NURHIDAYAH        2=DITERIMA  9743754656300002
NYOMAN SUMARDA      2=DITERIMA  7054735638200003
PANDE KETUT YENI     2=DITERIMA  1554740642300012
PENDE KETUT MIARA     2=DITERIMA  9049737639200023
PUTU KARTINI       2=DITERIMA  1047732636300003
SRI WAHYUNI        2=DITERIMA  4562740642300023
WAYAN KASIHANTO      2=DITERIMA  1745734635200002
WAYAN SANTRA       2=DITERIMA  9863742643200002
WIJONO          2=DITERIMA  7957730632200002
A.A. GEDE RAKA      2=DITERIMA  0837746648200032
A.A. I P INDAHSUARI    2=DITERIMA  3252740642300053
COK ISTRI ARINI      2=DITERIMA  0938731632300012
COKORDA ISTRI DARMAWATI  2=DITERIMA  4756742645300002
DSK KM SRI ASTUTI     2=DITERIMA  1940743644300022
I .A. PUSPAWATI      2=DITERIMA  1563739641300673
I DEWA MADE SUTEJA    2=DITERIMA  8544739641200023
I GEDE RUDITA       2=DITERIMA  8563740642200273
I KETUT BUDIYANA     2=DITERIMA  2463749652200002
I KETUT GINASTA      2=DITERIMA  2563732635200143
I KETUT MARJANA      2=DITERIMA  3559741646200003
I KETUT MENTEG      2=DITERIMA  7563728630200133
I KETUT RUJA       2=DITERIMA  9647734636200002
I KETUT SANTA       2=DITERIMA  0755742644200012
I KETUT SUGIARTHA     2=DITERIMA  8563737639200173
I KETUT SUJANA      2=DITERIMA  9835751653200002
I KETUT SUWENDRA     2=DITERIMA  8047747649200013
I KOMANG KARTI      2=DITERIMA  1233749653200003
I MADE BIRA        2=DITERIMA  0563738640200303
I MADE NAMA        2=DITERIMA  6563736638200273
I MADE POSTER       2=DITERIMA  0633729632200012
I MADE SUARDITA      2=DITERIMA  1352743650200003
I MADE SUJANA       2=DITERIMA  7563738641200143
I MADE SUKAJA       2=DITERIMA  5563743643200053
I MADE WIADNYANA     2=DITERIMA  1563743646200193
I NYOMAN ASA       2=DITERIMA  4563737640200153
I NYOMAN KANTRA      2=DITERIMA  4563736638200273
I NYOMAN SANGGRIARTHA   2=DITERIMA  6563729633200023
I NYOMAN SUKADANA     2=DITERIMA  0563730634200033
I NYOMAN SUNARTHA     2=DITERIMA  3753736639200012
I NYOMAN SUWENDRA     2=DITERIMA  3151732636200003
I NYOMAN WIDIA      2=DITERIMA  9652731633200022
I PUTU GEDE ARNAWA    2=DITERIMA  3853728631200002
I WAYAN CAMI MARDANA   2=DITERIMA  8563727630200113
I WAYAN JIWA       2=DITERIMA  4563737639200183
I WAYAN NABA ANTARA    2=DITERIMA  5563735636200103
I WAYAN NURJANA      2=DITERIMA  3039750653200013
I WAYAN SANTA       2=DITERIMA  6563741643200263
I WAYAN SINARIA      2=DITERIMA  2563740644200043
I WAYAN SUANDA PULASARI  2=DITERIMA  5533734637200003
I WAYAN SUARTHA        2=DITERIMA   7563739643200043
I WAYAN SUBRTA        2=DITERIMA   7563729633200023
I WAYAN SUGITHA        2=DITERIMA   3737738641200012
I WAYAN SUWENA        2=DITERIMA   2563736642200023
I WAYAN YASA         2=DITERIMA   0563740642200293
I.A CANDRAWATI        2=DITERIMA   9563736638300133
IDA AYU NYOMAN MARIANI    2=DITERIMA   4053736638300013
IKA PURNAMA WATI       2=DITERIMA   9645757658300022
KETUT RATNI          2=DITERIMA   1147736640300003
MADE BUDI ARTINI       2=DITERIMA   1538743646300023
MADE WASTHA          2=DITERIMA   9244742644200013
NANIK SRI UTAMI        2=DITERIMA   9037739641300023
NI GST. AYU WARDANI      2=DITERIMA   7444748650300022
NI KETUT ARMINI        2=DITERIMA   9148734636300003
NI KETUT MASKARDENAWANGI   2=DITERIMA   5448756658300013
NI KETUT MERTI        2=DITERIMA   9443737638300003
NI KETUT SARINAH       2=DITERIMA   1549735639300002
NI KETUT SUARTINI       2=DITERIMA   0563731635300013
NI KETUT SUARTINI       2=DITERIMA   5556750651300012
NI KETUT SUMIATI       2=DITERIMA   7563746648300103
NI KETUT SURIATI       2=DITERIMA   1046740642300023
NI KETUT TJAKRI        2=DITERIMA   0563727630300063
NI MADE ARTINI        2=DITERIMA   6736751654300002
NI MADE BUDIARTHI       2=DITERIMA   3563734638300013
NI MADE SUASTHI        2=DITERIMA   5563735638300053
NI MADE SUMIARTI       2=DITERIMA   4563741642300233
NI MADE WIDIATI        2=DITERIMA   7459735636300002
NI NYOMAN PUTRI        2=DITERIMA   4563745647300123
NI NYOMAN RASMIN       2=DITERIMA   6563735638300053
NI PUTU ASTUTI        2=DITERIMA   1661754655300062
NI PUTU RAKA ARINI      2=DITERIMA   1255753655300023
NI PUTU WERDI         2=DITERIMA   4433747649300042
NI WAYAN ARSADI        2=DITERIMA   5560728630300002
NI WAYAN AYU SASIH      2=DITERIMA   1860743645300002
NI WAYAN LONDRI        2=DITERIMA   7533741644200013
NI WAYAN MERIANI       2=DITERIMA   5743742642300002
NI WAYAN MUDARTINI      2=DITERIMA   0356742644300023
NI WAYAN NILA WATI      2=DITERIMA   4648733636300002
NI WAYAN SUAPTINI       2=DITERIMA   0734757658300022
NI WAYAN SUKANADI       2=DITERIMA   0955741642300022
NI WAYAN WETI         2=DITERIMA   7563734636300083
NYOMAN KARSA         2=DITERIMA   7563740641200233
NYOMAN SURYATI        2=DITERIMA   8062745647300013
PUJI RAHAYU          2=DITERIMA   1346741643300013
TJOK ISTRI PUTRA TRESNAWATI  2=DITERIMA   6543728630300002
WAYAN RETHA          2=DITERIMA   8563742644200263
WAYAN RUMIASIH        2=DITERIMA   3254757659300013
WAYAN RUSMIASIH        4=DIBATALKAN  4254757659300013
Ni Putu Setiti        2=DITERIMA   4833753655300092
AA NGURAH WIPKASTA      2=DITERIMA   1345744653200003
COK PUTRI YULIANTHI      2=DITERIMA   8061728630300003
DESAK PUTU OKA        2=DITERIMA   1551742643300053
I KETUT KALPADIANA     2=DITERIMA   0547748650200053
I KOMANG BUDI ARSANA    2=DITERIMA   1148762664200013
I KOMANG DARMAYUDA     2=DITERIMA   3760748650200032
I KOMANG GIARTA       2=DITERIMA   9334765667200003
I MADE DIARTWAN       5=DITOLAK
I MADE REGEP        2=DITERIMA   2563736637200143
I MADE ROMAN        2=DITERIMA   6443740642200012
I NYOMAN SUDIANA      2=DITERIMA   1339745649200013
I NYOMAN SUDIRA       2=DITERIMA   7139750654200013
I NYOMAN SUMERTHA      2=DITERIMA   6544720624200003
I NYOMAN WIRAMA       5=DITOLAK
I WAYAN GUPUH SUDHIARTA   2=DITERIMA   7563718621200003
I WAYAN JONI ATMAJA     2=DITERIMA   9951760662200002
I WAYAN MINA        2=DITERIMA   3457757658200002
I WAYAN NABDA ARMADA    2=DITERIMA   2563731634200503
I WAYAN SARWANABA      2=DITERIMA   0563735637200773
I WAYAN SELAMET       2=DITERIMA   0563735639200173
I WAYAN SUTEJA       5=DITOLAK
KADEK AGUS SENTANA WIJAYA  2=DITERIMA   0156759661200043
KOMANG AYU TRISNAYANTI   2=DITERIMA   8746759660300022
NGAKAN KETUT ARIANA     2=DITERIMA   5563737640200583
NI KADEK WILIA       5=DITOLAK
NI KETUT AYU NATIH     2=DITERIMA   6651747649300072
NI KETUT NANTINI      5=DITOLAK
NI KETUT SUKERTI      2=DITERIMA   4160749652300003
NI MADE PARNAWATHI     2=DITERIMA   3835738641300032
NI MADE RINI        2=DITERIMA   6457758659300003
NI NYOMAN AGUSTINI     2=DITERIMA   9149764664300003
NI WAYAN HENI SUKMAWATI   2=DITERIMA   0343763664300073
NI WAYAN MARIANI      2=DITERIMA   3153737639300013
SRI WAHYUNI         5=DITOLAK
COK ISTRI RAKA DARMAWATI  2=DITERIMA   0552731632300012
DEWA PUTU PATRA       2=DITERIMA   0933736638200052
I GST NGURAH ARJAWA     2=DITERIMA   2833732635200022
I KETUT DANA        2=DITERIMA   0563738639200893
I MADE ADNYANA       2=DITERIMA   2563735638200153
I MADE SUATRA        2=DITERIMA   1563736637200583
I MADE SUJENDRA       2=DITERIMA   2563742644201063
I NY. DARMA PUTRA ASMARA  2=DITERIMA   2542740641200053
I WAYAN RIJA SUANTARA    4=DIBATALKAN  4563735637200853
IDA BAGUS PT. MENDRA    2=DITERIMA   9563732636200043
MADE SABDE         2=DITERIMA   7651741643200042
NI MADE MASRINAH      2=DITERIMA   5650739639300002
NI NYOMAN PUSPAWATI     2=DITERIMA   2442763666200003
NI WAYAN SURANTI      2=DITERIMA   8559746649300022
SILUH MADE SRINADI     2=DITERIMA   0057737638300013
SRI SUPRATIWI        2=DITERIMA   1158737638300023
TRI RAHAYU         2=DITERIMA   2862745646300012
WAYAN BARATHA        2=DITERIMA   7563742643200223
WAYAN RUSTIKA        2=DITERIMA   8558740642200002
A.A. AYU MURYANI      2=DITERIMA   9948737640300002
I DEWA GEDE RAKA WIRATMA  2=DITERIMA   1244735637200013
I DEWA KT NASTERA       2=DITERIMA  9440728630200002
I DEWA MADE OKA        2=DITERIMA  3562740642200023
I DWWA GDE MERTAKOTA     2=DITERIMA  3160738641200013
I KETUT ASTIKA        2=DITERIMA  1948740642200022
I KETUT NEPO SUARDANA     2=DITERIMA  0445743644200012
I KETUT SANTRA        2=DITERIMA  2563742644200263
I KETUT SUCIADNYANA      2=DITERIMA  4335736638200003
I KETUT SUNETRA        2=DITERIMA  8442750652200012
I MADE GETIM         2=DITERIMA  0563736638200273
I MADE JAYANEGARA       2=DITERIMA  1563740641200233
I MADE LAGAS         2=DITERIMA  2156737639200013
I NYOMAN REDITHA       2=DITERIMA  0039741644200013
I WAYAN HADI SUBAWA      2=DITERIMA  5649744646200012
I WAYAN KARIASA        2=DITERIMA  5563741643200263
I WAYAN LATRA         2=DITERIMA  1046740647200003
I WAYAN MUSTIKA        2=DITERIMA  1563745649200063
I WAYAN PURNA         2=DITERIMA  2635758656200002
I WAYAN SUKAJA        2=DITERIMA  4433736638200052
NI KETUT SEKARINI       2=DITERIMA  3861742645300002
NI KOMANG ARNITAWATI     2=DITERIMA  9543763665300003
NI MADE RATNADI        2=DITERIMA  7752742643300022
NI MADE SERINTIANI      2=DITERIMA  5563738639300143
NI MADE SRI MULIANI      2=DITERIMA  1542759660300032
NI NYOMAN KARIYANI      2=DITERIMA  2563735636300053
NI NYOMAN PRAMAWATI      2=DITERIMA  6557754657300003
NI NYOMAN WIWIK ARTITI    2=DITERIMA  2151754656300013
NI WAYAN SUTINI        2=DITERIMA  7140761662300023
PUTU WIJA NATHA        2=DITERIMA  8047753655200013
COK ISTRI MAS ARMINI     2=DITERIMA  7533739641300052
DEWA PUTU ROY EKA PUTRA    2=DITERIMA  7637757658200032
ERIKA SURYA ADI WETAN     2=DITERIMA  5262756658300053
I DEWA MADE OKA MERTHA    2=DITERIMA  9759731633200012
I MADE SUDIARTHA       2=DITERIMA  1043761662200033
I NYOMAN ARMAWAN       2=DITERIMA  2033757659200043
I NYOMAN PUGIR        2=DITERIMA  6636740644200012
I NYOMAN SUASTIKA       2=DITERIMA  6139741642200053
I NYOMAN TIRKA        2=DITERIMA  9563742645200133
I WAYAN AGUS EKA PUTRA    2=DITERIMA  6149756657200043
I WAYAN ARTAYASA       2=DITERIMA  1144756657200033
I WAYAN SUENA         2=DITERIMA  1440751657200002
IDA AYU MADE INTEN      2=DITERIMA  9643752653300042
NI DIAH RATNAWATI       2=DITERIMA  5660735636300012
NI KADEK SRI WAHYUNI     2=DITERIMA  9959759660300072
NI KOMPIANG PUSPADHINI    2=DITERIMA  0640753655300042
NI MADE RESI         2=DITERIMA  5563745646300273
NI WAYAN SRI WAHYUNI     5=DITOLAK
NI WAYAN SUKERTI       2=DITERIMA  7039743644300083
I KETUT ALIT TANGKAS SUYASA  2=DITERIMA  8058763664200013
I MADE AGUSMAN        2=DITERIMA  8138760661200033
I MADE SUMADI         2=DITERIMA  6149737639200033
I MADE SUPIARTA        2=DITERIMA  3159755657200033
I MADE SUPIARTHA WIJAYA    5=DITOLAK
I MADE TEKEK         2=DITERIMA  8563741642200243
I NYOMAN ANOM YASA      2=DITERIMA  3353750652200033
I WAYAN AGUS ARTA NEGARA   2=DITERIMA  5563761661200003
I WAYAN AGUS EKA PUTRA    2=DITERIMA  5156756657200023
I WAYAN BALIK SURATA     2=DITERIMA  1351759663200003
NI KADE SUPARTINI       2=DITERIMA  1563758659300023
NI KETUT SULASTRI       2=DITERIMA  2533746648300023
NI KOMANG PUSPANDINI     2=DITERIMA  0640753654300062
NI KOMANG RISMINAWATI     2=DITERIMA  4752766667300002
NI PUTU SUPAMARTINI      2=DITERIMA  6654763664300062
NI WAYAN LASTIANI       2=DITERIMA  2357747652300003
NI WAYAN LASTRI        2=DITERIMA  1051722624300003
NI WAYAN MARTIN        2=DITERIMA  1662758659300012
PUTU AGUSTINI ARI W.     2=DITERIMA  2148759661300023
NI KADEK ANI         2=DITERIMA  6359754656300013
NI KMG. MARIATI        2=DITERIMA  9562756657300023
NI WAYAN MURTINI       2=DITERIMA  2946757660300002
NI WAYAN PURNAMI       2=DITERIMA  5539754657300003
IDA AYU PT. PUTRI ADNYANI   2=DITERIMA  7735750652300102
M. NI MADE KHRISNA SURYANI  2=DITERIMA  3542757659300023
NI KADE ASTINI        2=DITERIMA  4246764665300003
NI KADE DEDI ASTARI      2=DITERIMA  3736761663300012
NI KETUT AYU NITA       2=DITERIMA  4454758659300012
NI KETUT SURAT DENI      2=DITERIMA  1037757659300023
NI KOMANG CIPTAYANI      2=DITERIMA  6553760662300063
NI KOMANG TRIYANTI      2=DITERIMA  5563761664300003
NI KRTUT SROKIASMARIATI    2=DITERIMA  4343747651300003
NI NYOMAN SUARNI       2=DITERIMA  2860756655300002
NI PUTU SILVIA DEWI      2=DITERIMA  0854767668300012
NI WAYAN SRIATI        2=DITERIMA  7149750652300143
NI WAYAN SURIYATI       2=DITERIMA  3450764666300003
EKA TRISMIATI         2=DITERIMA  3434760662300012
MARIYA QONITA         2=DITERIMA  4433751654300042
NI KADEK SARMINI       2=DITERIMA  3847755655300012
NI KOMANG ENDRIAWATI     2=DITERIMA  9545765667300002
NI MADE IRMA WULANDARI    2=DITERIMA  7045757658300073
NI PUTU EKA WULANDARI     2=DITERIMA  0549763664300092
KADEK DIAH KHRISNA AGUSTINI  2=DITERIMA  3147765666300063
NI KETUT MUNDRIYANI      2=DITERIMA  9841747649300012
NI WAYAN SETRIANI       2=DITERIMA  7555764665300003
NI WAYAN SUWATI        2=DITERIMA  2859731634300002
NI WAYANARIASIH        2=DITERIMA  9562746649300013
KETUT S. BUDIANTARA      2=DITERIMA  7245748650200013
KOMANG PRIMA SARI       2=DITERIMA  8550764665300002
NI KETUT PURWATI       2=DITERIMA  0435750653300013
NI KETUT TAMAN SETIAWATI   2=DITERIMA  2647736638300012
NI KOMANG SEPTUAPTIARYANI   2=DITERIMA  5251742643300013
NI MADE DARMINI        2=DITERIMA  9833754656300002
NI MADE INDAWATI       2=DITERIMA  2942758661300022
NI NYOMAN SARIYANI      2=DITERIMA  5435755657300013
NI NYOMAN SUMARIYATI     2=DITERIMA  9453746647300042
NI NYOMAN WULAN TIRTA SARI  2=DITERIMA  1034761664300013
NI WAYAN RATNI         2=DITERIMA  4557748651300073
NI WAYAN SUMARNI        2=DITERIMA  4536745649300003
PUTU MANDA SETYAWAN      2=DITERIMA  3450756658200003
PUTU SRI WIJAYANTY       2=DITERIMA  4146749651300023
NI NYOMAN JONIARI       2=DITERIMA  8955751654300012
NI WAYAN ARMINI        2=DITERIMA  5957748650300022
NI WAYAN SURATI        2=DITERIMA  3457743645300003
COK ISTRI DALEM        2=DITERIMA  7563742647300003
I NYOMAN PUJANA        2=DITERIMA  3556749650200012
NI PUTU SRI WAHYUNI      2=DITERIMA  8660766667300012
NI PUTU SUKASANTI       2=DITERIMA  7539761662300043
NI WAYAN NENGAH SASIH     2=DITERIMA  6953747648300032
PANDE MADE SUASTITI      2=DITERIMA  3250748650300083
IDA AYU MADE SUCITRI      2=DITERIMA  5563745650300023
NI KETUT RINCIM        2=DITERIMA  9563742644300843
NI MADE MULIYAWATI       2=DITERIMA  2563756658300193
NI MADE SURENI         2=DITERIMA  0563747650300363
DESAK PUTU WAHYUNI       5=DITOLAK
DEWA AYU MAYUN ASTITI     2=DITERIMA  4853746649300012
DEWA AYU WIDIANTARI      2=DITERIMA  5555766667300002
LUH KOMANG YUNIARI       2=DITERIMA  7950754656300002
NI KADEK AYU DWIJAYANTI    2=DITERIMA  8540758660300002
NI KETUT SARMINI        2=DITERIMA  1248758660300023
NI MADE WARNIASIH       2=DITERIMA  7554744647300013
NI NENGAH MURIANI       2=DITERIMA  1450749650300012
NI PUTU SANTHI MULIANI     2=DITERIMA  5535765666300002
NI WAYAN AYUNI         2=DITERIMA  6158760662300073
NI WAYAN DANI         2=DITERIMA  3245750653300023
A A AYU SRI INDRAWATI     2=DITERIMA  9056758659300013
DW AYU MADE LAKSMI PUTRI    2=DITERIMA  1041760662300023
EVA VIOLETTA SUSANTI      2=DITERIMA  2137747648300013
I GUSTI AYU AGUNG KRISNAWATI  2=DITERIMA  6560758659300112
IDA AYU KOMALA WATI      2=DITERIMA  8137760661300013
MARTA MADE DEWI ROSANTI    2=DITERIMA  8451761662200002
NI KETUT SAMAN         2=DITERIMA  8746752654300012
NI WAYAN D RATNAWATI      2=DITERIMA  9463744646300012
IDA AYU MADE ARI        2=DITERIMA  3441747649300012
NI MADE MARIANI        2=DITERIMA  7946748651300012
NI MADE NANTI         2=DITERIMA  1563727637300003
NI NYOMAN MELI         2=DITERIMA  1563742654300003
NI WAYAN EKA SULASTINI     2=DITERIMA  3647764665300012
SUPIYATI            2=DITERIMA  7538741642300013
NI KETUT NANTINI        2=DITERIMA  7339751653300013
NI MADE SUSANTI        2=DITERIMA  3533754655300043
NI WAYAN GANTINI        2=DITERIMA  9347756658300013
NI WAYAN MURIANI        2=DITERIMA  2652741645300002
NI KETUT ARI SUMARTINI     2=DITERIMA  5433750652300052
NI KETUT NOVIA ARIANI     2=DITERIMA  5461764665300003
NI WAYAN SRIANI        2=DITERIMA  4334749650300013
SRI NURUL JUMAIYAH       2=DITERIMA  6462748650300012
NI MADE SUKERNI        2=DITERIMA  0533741644300013
NI MADE WISMANTARI       2=DITERIMA  3641763664300022
NI WAYAN CATRI        2=DITERIMA  8149748650300043
NI WAYAN KEMIASIH       2=DITERIMA  7733741644300002
NI WAYAN MARTINI       2=DITERIMA  1262746649300013
V. SUKARTI          2=DITERIMA  2742746649300022
IDA AYU NYOMAN RAI SAWITRI  2=DITERIMA  6563746648300103
NI MADE DENI         2=DITERIMA  1460746649300043
NI MADE MAYUNI        2=DITERIMA  2951741646300002
NI MADE SULASTRI       2=DITERIMA  2539751654300003
NI NYOMAN SUCIRIANI      2=DITERIMA  0440755657300053
NI NYOMAN SUCIRIANI      5=DITOLAK
NI KETUT MANIK JULIANTINI   2=DITERIMA  3036764665300013
NI WAYAN ARNI         2=DITERIMA  6847746649300022
NI WAYAN GELOH        2=DITERIMA  3148741643300083
NI WAYAN KOESDELI       2=DITERIMA  1152749651300033
NI KETUT SANGLAH       2=DITERIMA  4563738641300083
NI MADE RINI         5=DITOLAK
NI PUTU NANDA NOPIYANTI    2=DITERIMA  5458765666300003
NI WAYAN ERAWATI       2=DITERIMA  5943742644300012
COKORDA ISTRI MUTER YULIANI  2=DITERIMA  9438766667300012
NI KETUT ERNAWATI       2=DITERIMA  6659748650300062
NI KETUT PADMI        2=DITERIMA  9233759660300063
NI KETUT SUWENTHI       2=DITERIMA  7538739641300032
NI MADE WARNITI        2=DITERIMA  1939741650300002
NI MADE WIDIANTARI      2=DITERIMA  2039754656300083
NI NYOMAN KEMBARA DEWI    2=DITERIMA  0336762663300073
PUTU MARIATHI         2=DITERIMA  7040741644300023
LUH AYU KETUT RAI PUTRI ARY  2=DITERIMA  4942767668300012
NI LUH KETUT MANIK ARYANTI  2=DITERIMA  9833751653300052
NI MADE KEMBARAWATI      2=DITERIMA  8346762663300073
NI NYOMAN DARMINI       2=DITERIMA  4834753656300022
NI WAYAN SUMI         2=DITERIMA  8541753654300052
ARMINI            2=DITERIMA  2735763664300012
GUSI AYU YADNYA DEWI     2=DITERIMA  1436766666300002
NI NYOMAN MARIATI       2=DITERIMA  0737750652300122
NI NYOMAN TAMAN SAGITA SARI  2=DITERIMA  6535752655300013
DESAK PUTU SUKERTI      2=DITERIMA  6533733636300003
DESAK RAKA ARISAMIATI     2=DITERIMA  7762736638300002
NI GUSTI AYU MIRAH      2=DITERIMA  2253745648300023
NI MADE ADI WIDIANI      2=DITERIMA  0160743646300093
NI MADE MURTINI        2=DITERIMA  1039748650300033
NI NYOMAN HARSINI       2=DITERIMA  3344748651300013
NI NYOMAN PURNAMI       2=DITERIMA  7563738640300193
NI WAYAN ARY RUSITAYANTI   2=DITERIMA  9554765666300002
NI MADE PUNIAWATI       2=DITERIMA  4253746648300013
NI NYOMAN SINARTI       2=DITERIMA  7563729632300093
NI MADE MASIH         2=DITERIMA  7752742644300012
NI MADE SANTRI        2=DITERIMA  1734751653300082
NI MADE SATRIYANI       2=DITERIMA  2342745647300133
NI NYOMAN SUARDAYANI     2=DITERIMA  5360747650300013
NI NYOMAN SUWITRI       2=DITERIMA  3151748650300023
NI WAYAN SUASTINI       2=DITERIMA  8645748650300022
ANAK AGUNG PUTU MURNI     2=DITERIMA  9536748650300082
NI LUH SUDARMIKA       2=DITERIMA  8563748650300063
NI WAYAN SRI WAHYUNI     2=DITERIMA  5741757658300012
NI WAYAN YUDIARI       2=DITERIMA  8534755656300012
NI KADEK DARNAYANTI      2=DITERIMA  5546764665300062
NI KETUT MARSI        2=DITERIMA  6534746647300052
NI MADE SUNIARI        2=DITERIMA  4561746648300013
NI NYOMAN SUKARNI       2=DITERIMA  6453746649300013
NI PUTU ROSIANI        2=DITERIMA  3151762664300013
NI WAYAN LILIK CITRA DEWI   2=DITERIMA  2438763664300012
NI WAYAN MAHADEWI ASTARI   2=DITERIMA  0037745649300013
ARINI NI WAYAN        2=DITERIMA  8444741644300023
NI KETUT RATNA WIDINTARI   2=DITERIMA  0044756658300023
NI LUH DWI PARTIWI      2=DITERIMA  2555733634300002
NI MADE YUNIARTINI      2=DITERIMA  2941754655300012
NI WAYAN NANDINI       2=DITERIMA  8650744647300002
I KOMANG MARIANA       2=DITERIMA  8840759662200002
IDA AYU ANOM DENI       2=DITERIMA  9647747650300072
KADEK MAS AYU RATIH      2=DITERIMA  8733765667300012
NI LUH PUTU SWARDANI     2=DITERIMA  6151746649300043
NI MADE MERTI         2=DITERIMA  0841745647300072
NI MD NOVIANI         2=DITERIMA  8563766668300013
NI MD SETIARI         2=DITERIMA  4954759660300082
NI MD SUARTINI        2=DITERIMA  6563745646300243
NI PUTU INGGIT AYU MULYANTI  5=DITOLAK
NI WAYAN KARINI        2=DITERIMA  7435760663300013
SANG NYOMAN ARDANA      2=DITERIMA  0359758660200043
GST AYU PUTRI MAHARDINI    2=DITERIMA  3137763664300023
I WAYAN SUTINI        2=DITERIMA  9647761662300012
IDA AYU ARI MANI KASTINI   2=DITERIMA  0944750651300012
NI PUTU BUDI RINIATI     2=DITERIMA  3034751652300013
NI PUTU PUNIA ASIH      2=DITERIMA  3547764666300013
NI WAYAN SERIANI       2=DITERIMA  2545756655300003
NI WAYAN SERINIH       2=DITERIMA  5041730632300003
IA MADE PADMI MARIANI     2=DITERIMA  5447746650300023
NI PUTU EKA AGUSTINI     2=DITERIMA  1146747650300083
NI PUTU PARTINI        2=DITERIMA  4433757659300083
I MADE SUDANA         5=DITOLAK
I NYOMAN KANTOR        2=DITERIMA  5563736638201163
I WAYAN NABDA ARMADA     5=DITOLAK
I WAYAN RUSNA         2=DITERIMA  1563735638200653
NI MADE SRI IRIANINGSIH    2=DITERIMA  1856740640300012
I MADE SARJANA        2=DITERIMA  4563734636200883
I MADE SUDANA         2=DITERIMA  4551750652200042
I NYOMAN KANTOR        5=DITOLAK
I WAYAN NABDA ARMADA     2=DITERIMA  1563731632200363
I WAYAN RUSNA         5=DITOLAK
NI MADE ERIX NOVYANTI     5=DITOLAK
NI MADE SRI IRIANINGSIH    5=DITOLAK
DEWA PUTU TIRTA        2=DITERIMA  5563747647200063
EKO SUGIYANTONO        2=DITERIMA  3948736637200032
GUSTI AYU PUTRI MAHARDINI   2=DITERIMA  1137763664300103
I GUSTI MADE MAWA       2=DITERIMA  0563723626200023
I MADE MURTAWA        2=DITERIMA   6563733636200543
I MADE OKASANA        2=DITERIMA   1443747649200052
I MADE SUARTIKA       5=DITOLAK
I NENGAH SADIKA       5=DITOLAK
I NYOMAN DANA        5=DITOLAK
I NYOMAN SUDIANA       2=DITERIMA   9339745649200023
I WAYAN MUSTIKA       2=DITERIMA   1735746645200002
I WAYAN SUARDIANA      2=DITERIMA   6033768669200003
I WAYAN SUMI         2=DITERIMA   1541753654200022
I WAYAN TEKHA        2=DITERIMA   9033740641200053
I WAYAN WIRANATA       2=DITERIMA   9856761663200022
NI KETUT RUMIKA       2=DITERIMA   4346746646200003
NI LUH KETUT MANIK ARYANTI  5=DITOLAK
NI LUH MARTINI        5=DITOLAK
NI MADE ERIX NOVYANTI    4=DIBATALKAN  4438766668300013
NI MADE KEMBARA WATI     2=DITERIMA   2346762663300103
NI MADE SRI IRIANINGSIH   5=DITOLAK
NI MADE SUKERNI       2=DITERIMA   1563741644300473
NI NYOMAN AYU PARMINI    5=DITOLAK
NI WAYAN LECI        5=DITOLAK
NI WAYAN SUTINI       2=DITERIMA   3647761662300152
SRIGATHI           5=DITOLAK
I GUSTI NYOMAN SUDIRA    2=DITERIMA   1535733636200023
I MADE WIRATA        2=DITERIMA   7434733636200012
I NENGAH PAING        2=DITERIMA   5635742644200062
I WAYAN SARU SARMAJA     2=DITERIMA   1563726629200313
IDA BAGUS MADE PUTRA     4=DIBATALKAN  4563730632200563
DEWA PUTU TIRTA       2=DITERIMA   4533745647200102
EKO SUGIYANTONO       2=DITERIMA   2948736637200032
I MADE SUARTIKA       2=DITERIMA   2563749650200163
I NYOMAN DANA        2=DITERIMA   5240743645200013
MADE MURTAWA         2=DITERIMA   6563733636200533
NI LUH KETUT MANIK ARYANTI  2=DITERIMA   9437751653300052
NI LUH MARTINI        2=DITERIMA   3563741642301053
NI MADE KEMBARA WATI     5=DITOLAK
NI MADE SUKERNI       2=DITERIMA   8563741644300463
NI NYOMAN AYU PARMINI    2=DITERIMA   5438735636300012
SRI GATI           2=DITERIMA   3155731634300013
DEWA NYOMAN ARTA       2=DITERIMA   0333764666200033
I GUSTI KETUT WIRAJAYA    2=DITERIMA   0737730631200012
I MADE SUMERTAYASA      2=DITERIMA   2337753655200063
I WAYAN MEGEG        2=DITERIMA   0556747650200033
I WAYAN SUKADANA       2=DITERIMA   6563737641200043
NASTINI SUANGSIH       2=DITERIMA   7740744646300022
NI MADE KASIHTRI       2=DITERIMA   0563729633300013
NI MADE LIMIS        2=DITERIMA   5563735637300083
NI NENGAH ARTAMI       2=DITERIMA   6563727630300053
NI WAYAN WARDANI       2=DITERIMA   0547741642300022
SANG AYU PUTU NOGATI     2=DITERIMA   4638739641300012
AYU KETUT WIASMIKA      2=DITERIMA   1563738640300843
DESAK PUTU SENIATI      2=DITERIMA   0550739640300013
DEWA AYU LILIK PUSPA     2=DITERIMA   5563742644300193
DEWA NYOMAN PARTA        2=DITERIMA   8563749651200033
I KETUT BUDIARTAWAN       2=DITERIMA   5563738639200203
I MADE BADRA          2=DITERIMA   0563746647200363
I MADE KENAK          2=DITERIMA   5563727630200443
I NYOMAN ASTIKA         2=DITERIMA   8539739642200003
I WAYAN NESA SUMADITHA     2=DITERIMA   8563738639200203
I WAYAN SENEN          2=DITERIMA   0563739640200113
IDA AYU MADE KARTIKA      2=DITERIMA   1563731633300063
IDA AYU MADE SRIYONI      2=DITERIMA   2563736638300123
IDA BAGUS MADE SEDANA PUTRA   2=DITERIMA   5041760662200033
IDA BAGUS NYOMAN SURYA DINATA  2=DITERIMA   7554763665200033
IDA BAGUS SUARSA        2=DITERIMA   5563743649200043
NI LUH SUDANI ASIH       2=DITERIMA   3542736638300012
NI MADE SENI SEPTIANI      5=DITOLAK
NI MADE SEPTIANI        2=DITERIMA   3236765666300053
PANDE NYOMAN MURTHA       2=DITERIMA   9563738641200123
SUPARTIYANI           2=DITERIMA   9858743646300002
TJOK RAI AGUSTINI        2=DITERIMA   9150736639300003
WAHIDAH             2=DITERIMA   2636750652300022
DESAK MADE SERIATI       2=DITERIMA   5053743647300003
DESAK NYOMAN SUASTI       2=DITERIMA   0758738639300042
DW. GD. ALIT WIDYA SANTIKA   2=DITERIMA   1250765666200013
DW. GD. SURYA PARAMA ARTHA   2=DITERIMA   0244761662200033
I DEWA KETUT ALIT        2=DITERIMA   7533744646200063
I DEWA KETUT OKA MERTA     2=DITERIMA   8150728630200023
I DEWA MADE RAI         2=DITERIMA   0563728631200093
I G AYU PUSPA S ARYANI     2=DITERIMA   2446761663300093
I GUSTI NGURAH RAI       2=DITERIMA   6563732633200083
I WAYAN MANDI          2=DITERIMA   0563744648200073
I WAYAN PAKSA          2=DITERIMA   7563730632200153
NGAKAN PUTU SUJANA       2=DITERIMA   0563738639200213
NI KETUT MURNIASIH       2=DITERIMA   7563739641300143
NI NYOMAN ARI          2=DITERIMA   4056742646300003
NI WAYAN APRIYANTI       2=DITERIMA   7750764665300042
A. A. GEDE ANOMSUETA      2=DITERIMA   0563737642200013
DESAK PUTU SRI ASTUTI      2=DITERIMA   8534742646300002
I MADE ATMANA          2=DITERIMA   7563732633200083
I MADE GUNARSANA        2=DITERIMA   0563733636200123
I NYOMAN CAKRA         2=DITERIMA   5563726630200063
I NYOMAN SANGGERA        4=DIBATALKAN  6563724627200013
I NYOMAN WARDHA         2=DITERIMA   8563727630200103
I WAYAN KORJA          2=DITERIMA   3933734635200002
NI MADE RINA DIANI       2=DITERIMA   7453764665300052
DESAK MADE SERIATI       2=DITERIMA   3549741642300013
DESAK PUTU TIRTA        2=DITERIMA   9563724629300003
DEWA AYU PARMINI        2=DITERIMA   1238735637300013
I KETUT GAMA          2=DITERIMA   2563729631200123
I PUTU BAGIA          2=DITERIMA   7056736638200003
I WAYAN SUDIANA         2=DITERIMA   8563730632200153
NGAKAN MADE REDANTA       2=DITERIMA   0563735635200023
NI MADE MURNIATI        2=DITERIMA   8634740642300012
SANG AYU NYOMAN RUPINI     2=DITERIMA   4563732634300073
ANAK AGUNG RAKA      2=DITERIMA  5539727629200013
DEWA GEDE PUTRA YASA    2=DITERIMA  1563726628200343
GUSTI AYU JULIANTI     2=DITERIMA  4245754655300043
I KETUT KAMAR       2=DITERIMA  9337741642200043
I MADE WIRTAMA       2=DITERIMA  2563727630200443
I NENGAH PATRA       2=DITERIMA  5557743646200063
I NYOMAN PURNATA      2=DITERIMA  4551741642200023
I WAYAN DARTHA       2=DITERIMA  4563728630200493
I WAYAN KISID       2=DITERIMA  6544738639200083
I WAYAN RESA        2=DITERIMA  7563727628200223
NI KETUTSUKERTI      2=DITERIMA  8563736638300603
NI MADE NARDI       2=DITERIMA  8852743644300092
PASEK NYOMAN DEWI     2=DITERIMA  5563739641300693
DESAK PUTU RAKA      2=DITERIMA  5442743646300012
DESAK PUTU SOKA ASTINI   2=DITERIMA  9563736639300273
I KT SUKADANA       2=DITERIMA  7563727631200053
I KT TIRTA         2=DITERIMA  9563730634200163
I NYOMAN RUNING      2=DITERIMA  6563730631200093
I WAYAN TOKOP       2=DITERIMA  8563743647200083
I WYN MEDER        2=DITERIMA  6433740642200052
IDA AYU NYM        2=DITERIMA  3833746648300032
MULFAENI          2=DITERIMA  2951742642300002
NI KT PUSPA WATI      2=DITERIMA  1862752654300012
NI MD SUKAETI       2=DITERIMA  0563738640300173
NI NYM KONDRIANI      2=DITERIMA  4563731630300003
NI NYM WELI        2=DITERIMA  4862734637300002
COK ISTRI SRIANI      2=DITERIMA  6557741642300013
I GUSTI IMADEJAPA     2=DITERIMA  8563729630200043
I KETUT SUWINDA      2=DITERIMA  9563724627200063
I KETUT WARSANA      2=DITERIMA  0144737640200013
I WAYAN ARTHA       2=DITERIMA  8563731633200143
I WAYAN EKA SUMARTANA   2=DITERIMA  4154751654200003
I WAYAN SUASTIKA      2=DITERIMA  8557748650200003
IDA AYU KETUT MASIH    2=DITERIMA  3858745647300052
IDA AYU KETUT PUTRIYANI  2=DITERIMA  1563743644300193
IDA AYU SISWATI      2=DITERIMA  6563741643300193
NI KETUT SUJENI      2=DITERIMA  1533742647300002
NI KOMANG SRI UDAYANI   2=DITERIMA  7251762664300083
NI MADE JENDRI       2=DITERIMA  3651729632300002
ANAK AGUNG EKA WAHYUNI   2=DITERIMA  0646766667300042
ANAK AGUNG SRI PURNAWATI  2=DITERIMA  1348760661300053
I DEWA KETUT OKA      2=DITERIMA  7563731630200003
I KADEK SANTIKA      2=DITERIMA  3255762664200023
I KETUT SARJANA      2=DITERIMA  2442749649200003
I KETUT WINATA       2=DITERIMA  4563728631200093
I WAYAN GARIS       2=DITERIMA  0563739639200123
I WAYAN KUPLIR ARIAWAN   2=DITERIMA  5544741641200003
I WAYAN SUKADA       2=DITERIMA  0557745647200013
I WAYAN SULANDERA     2=DITERIMA  8563742642200033
KOMANG SURYANI       2=DITERIMA  3862763664300082
NI NYOMAN LATRI      2=DITERIMA  9563740640300043
ANAK AGUNG RAKA      2=DITERIMA  5563727630300053
DESAK KETUT PARMAWATI      2=DITERIMA   4563745648300553
I KETUT NUAJA          2=DITERIMA   8433738640200082
I MADE WETHA          2=DITERIMA   7563727630200103
I NYOMAN RAWA YASA       2=DITERIMA   5563730632200153
I WAYAN DARMAJA         2=DITERIMA   8563737639200153
NGAKAN KETUT RAI        2=DITERIMA   8563731632200323
NI KETUT SUMIARTHI       2=DITERIMA   4563745648300093
NI NYOMAN SUMARNI        2=DITERIMA   7563735637300083
NI WAYAN MARSI         2=DITERIMA   3563728630300053
NI WAYAN MURNIASIH       2=DITERIMA   5554749651300013
ANAK AGUNG RAI ASMARIANI    2=DITERIMA   7563724627300003
DESAK MADE PUTRI        2=DITERIMA   8536746648300012
DEWA KETUT PUTRAWAN       2=DITERIMA   3563726628200063
I DEWA GD ASTAWA        2=DITERIMA   4443739640200013
I DEWA MADE KACA        2=DITERIMA   4563727630200103
I KETUT SUDASTRA        2=DITERIMA   6563737639200153
IDA AYU NYOMAN SUKARINI     2=DITERIMA   3439743646300013
IDA BAGUS MANTRA        2=DITERIMA   4545737641200013
NGAKAN MD BUDA ARTHANA     2=DITERIMA   6563728629200243
NI GUSTI AGUNG MD ASTITI    2=DITERIMA   5563738641300073
ANAK AGUNG GEDE AGUNG KARTIKA  2=DITERIMA   5753745649200002
ANAK AGUNG GEDE OKA       4=DIBATALKAN  2563724625200013
DEWA AYU SRI EKA WATI      2=DITERIMA   8941750652300012
I MADE RENA           2=DITERIMA   4563726630200063
I NYOMAN DIANA         2=DITERIMA   9563740641200203
I WAYAN CANDRA         2=DITERIMA   3563736639200553
I WAYAN PUJA          2=DITERIMA   8563733635200153
IDA AYU MADE SURYATI      2=DITERIMA   2563731633300063
NGAKAN PUTU NAMA        2=DITERIMA   9563725626200023
NI MADE KRISTIN AGUSTINI    2=DITERIMA   0145762663300093
NI WAYAN TRI NADI        2=DITERIMA   4563728632300013
NI WAYAN WARDANI        2=DITERIMA   5537749650300012
GUSTI AYA SUATI         2=DITERIMA   9563727629300053
GUSTI UTU AYU CERME ARISANTI  2=DITERIMA   9563739640300123
I DW PUTU KAYUN         2=DITERIMA   2563739643200043
I MADE SUDUL          2=DITERIMA   4563740642200263
I NYM LENDRA          2=DITERIMA   5563738640200263
I NYOMAN BAKTA         2=DITERIMA   4563727629200113
I WAYAN DARMA          2=DITERIMA   5563726629200093
I WAYAN PITJA          2=DITERIMA   5563728631200093
NI MADE ARTINI         2=DITERIMA   1563735640300003
ANAK AGUNG AYU SEPTIARI     2=DITERIMA   3243759660300063
I WAYAN KENTEL         2=DITERIMA   8434727631200002
A.A AYU RAKA          2=DITERIMA   1563729631200123
A.A AYU SUCI          2=DITERIMA   1634743646300022
AA KETUT OKA          2=DITERIMA   6563727631200053
I DEWA GEDE WIADNYANA      2=DITERIMA   2744747649200042
I KADEK SUARDI         2=DITERIMA   3962763664200022
I KETUT PATUT          2=DITERIMA   2644744647200022
I MD WETA            2=DITERIMA   8563732633200083
I NYOMAN PASEK         2=DITERIMA   5563724627200013
I WAYAN WIRANATA        2=DITERIMA   3563739641200213
LUH WAYAN MARHENI       2=DITERIMA  6663744647300002
NI MADE KSAMAWATI       2=DITERIMA  0563764665300143
NI MD KENARI         2=DITERIMA  7563728629300013
DESAK MADE OKA        2=DITERIMA  1563730632300063
DEWA PUTU RAI         2=DITERIMA  1563740641200213
GST NGURAH SUADNYA PUTRA   2=DITERIMA  6836748650200022
I DEWA KETUT WARSA      2=DITERIMA  3563738639200203
I KETUT KANDUNG WIDYANA    2=DITERIMA  1563727632200013
I KETUT SUDHANA        2=DITERIMA  5563735637200193
I WAYAN MARWANTA       2=DITERIMA  6563730632200153
IDA AYU NYOMAN TIRTA     2=DITERIMA  2563730632300063
LUH PUTU SUARTINI       2=DITERIMA  0437746650300023
NI WAYAN DWI SUPRIANI     2=DITERIMA  7934765666300072
NI WAYAN SERINI        2=DITERIMA  8037746649300023
NI WAYAN SUDARTI       2=DITERIMA  5234741643300013
NI WAYAN SUKERTI       2=DITERIMA  4563736638300123
NI WAYAN SUMARTINI      2=DITERIMA  9563728631300043
GUSTI NYOMAN LANUS MAHENDRA  2=DITERIMA  8563738641200123
I DEWA GEDE MELAYA GIRI    2=DITERIMA  9756742644200012
I MADE SUJANA         2=DITERIMA  6950743644200022
I WAYAN KECEG         2=DITERIMA  8563730631200093
I WAYAN SADRA         2=DITERIMA  8563728629200033
IDA BAGUS NYOMAN WERDIEM   2=DITERIMA  1563736638200243
IDA BAGUS PUTU PUNIEM     2=DITERIMA  1563731632200073
NI MADE SUARNI        2=DITERIMA  4563741642300213
NI NYOMAN SUGIARTI      2=DITERIMA  2557740642300023
I GST NGURAH GEDE       2=DITERIMA  2563726630200063
I KETUT SURA         2=DITERIMA  5563743644200163
I MADE ASTAWA         2=DITERIMA  5944762664200052
I MADE MURDA         2=DITERIMA  8563736638200233
I MADE SANDIRA        2=DITERIMA  3654766667200012
I MADE SUKARIAWAN       2=DITERIMA  3344764666200033
I MADE SURYA         2=DITERIMA  4563730631200093
I NYOMAN SANA         2=DITERIMA  7563730631200093
I NYOMAN SUMARDHA       2=DITERIMA  7563731633200143
I WAYAN DAME         2=DITERIMA  8563725627200063
I WAYAN SUADNYANA       2=DITERIMA  1253732631200003
LUH TIKA WIMUHYATI      2=DITERIMA  4341766667300043
A.A ISTRI RAI ASTINI     2=DITERIMA  1563731633300313
ANAK AGUNG AYU NURWENI    2=DITERIMA  3563735637300083
ANAK AGUNG NYOMAN OKA     2=DITERIMA  5841738641300002
COK ISTRI PUTRI JUNIATI    2=DITERIMA  5954741643300052
I DEWA NYOMAN ADA       2=DITERIMA  2533738641200023
I KETUT WIDIA         2=DITERIMA  7563736638200233
I MADE PASEK SUJANA      2=DITERIMA  3563729636300003
I MADE WARTANA        2=DITERIMA  4434764665200032
IDA AYU KETUT OKA       2=DITERIMA  2241734637300003
NI KETUT MULIANI       2=DITERIMA  2548760661300102
NI KETUT RUPINI        2=DITERIMA  5447746648300052
SANG AYU MABE SUWITI     2=DITERIMA  8563730632300333
SANG AYU PUTU KASIH      2=DITERIMA  6563728632300053
ANAK AGUNG GEDE WIRATMAJA   2=DITERIMA  0251740641200013
DESAK PUTU NARTI EKAYANTI    2=DITERIMA  9746741643300022
I MADE KAMPIH          2=DITERIMA  6563727630200103
I MADE ROTI           2=DITERIMA  5563726626300003
I NYOMAN JAYA ASMARA       2=DITERIMA  6563728630200113
I WAYAN GEDE SUDANA       2=DITERIMA  7563734634200013
I WAYAN GUTA           2=DITERIMA  0846741643200012
I WAYAN KARDANA         2=DITERIMA  4848749651200022
NI GUSTI AYU ASTITI       2=DITERIMA  9436735637300003
ANAK AGUNG GEDE SUARTHA     2=DITERIMA  9563735638200133
ANAK AGUNG SUKRANINGSIH     2=DITERIMA  8554738640300002
DESAK KETUT SRI WATI       2=DITERIMA  6563739641300143
DEWA NGAKAN PUTU JUITA      2=DITERIMA  1563738639200203
I KETUT MENDRA          2=DITERIMA  9563729630200043
I MADE DARMAJA          2=DITERIMA  8563727628200023
I NYOMAN RETA          2=DITERIMA  3563729631200123
I WAYAN TARAMIARTHA       2=DITERIMA  0563736638200243
NGAKAN PUTU RAKA         2=DITERIMA  9563738639200203
NI KETUT MAS ASTINI       2=DITERIMA  2062755655300003
NI WAYAN SRI SUMBAWATI      2=DITERIMA  0547744648300013
NI WAYAN SRINADI         2=DITERIMA  0537750652300032
DESAK KETUT PUSPAWATI      2=DITERIMA  1442754655300013
I GST MADE ALIT ADNYANA     2=DITERIMA  3335735638200003
I GST MADE MANTRA        2=DITERIMA  6563736638200233
I GUSTI MADE TEMAJA       2=DITERIMA  1563728631200093
I WAYAN BADRA          2=DITERIMA  7563728630200113
I WAYAN MURTIKA         2=DITERIMA  9443729631200003
I WAYAN SINI           2=DITERIMA  5563740642200263
ANAK AGUNG OKA METRI       2=DITERIMA  4041730632300003
DESAK AYU RATNI         2=DITERIMA  5542745648300062
DEWA AYU ALIT SUANDRI      2=DITERIMA  8563738640300163
I KETUT WIRA           2=DITERIMA  5533731633200013
I MADE PARNA           2=DITERIMA  0563726627200043
I WAYAN SELAMAT AR        2=DITERIMA  4563727629200443
IDA AYU PUTU PUTRI        2=DITERIMA  3563729631300063
LUH PANDE WARTINI        2=DITERIMA  6758743643300002
LUH SEKARIASIH          2=DITERIMA  9563738640300163
NI LUH ARDIAMI          2=DITERIMA  2652750652300022
NI MADE SERINING         2=DITERIMA  7539736637300003
NI NY.SRI ARYA SUPRAPTI     2=DITERIMA  2256761662300013
NI WAYAN RANCI          2=DITERIMA  9158745647300003
SITI SAFAIAH           2=DITERIMA  6251751652300003
DESAK PUTU PUTRI         2=DITERIMA  6454746649300002
DEWA GEDE NGR SUKARDIKA     2=DITERIMA  1552764666200033
GUSTI NYOMAN SUJANA       2=DITERIMA  7740745646200002
I DEWA A NYOMAN SRI SUSILAWATI  2=DITERIMA  1356760662300023
I KETUT SUDIADNYANA       2=DITERIMA  7862749651200002
I KETUT TAMA           2=DITERIMA  3537740642200032
I MADE NUASA UTAMA        2=DITERIMA  0563731632200073
I MADE PILIH           2=DITERIMA  8563739640200103
I MADE PISAN           2=DITERIMA  3563726630200063
I MADE RIBUTARMA         2=DITERIMA  3563730631200093
I WAYAN MULIARTHA        2=DITERIMA  8155759660200033
I WAYAN RENTEB        2=DITERIMA  6563732635200123
I WAYAN SUARDANA YASA     2=DITERIMA  7462764665200012
I WAYAN SUKANDRA       2=DITERIMA  0546745647200013
IDA BAGUS PUTU SUPARTA    2=DITERIMA  7563730630200013
IDA BAGUS PUTU WINAKA     2=DITERIMA  4563738649200003
MADE WARNIKI         2=DITERIMA  6451735636300002
NI KOMANG AYU SRI ARMAYANTI  2=DITERIMA  7254748651300043
NI MADE JAGRAWATI       2=DITERIMA  9544753655300012
NI MADE ROBIANI        2=DITERIMA  9563740643300093
NI NYOMAN WINANTI       2=DITERIMA  6850764665300062
SANG MADE BAKTI        2=DITERIMA  5563741642200233
TJOK ISTRI MAS ARDANI     2=DITERIMA  3563731634300023
A. A. NGURAH MAYUN      2=DITERIMA  4563738640200263
DEWA AYU KT. N DIANTINI    2=DITERIMA  5652748651300012
I DEWA KETUT SANDAT      2=DITERIMA  9557738639200003
I KETUT DARTA         2=DITERIMA  4563726629200093
I KETUT MADA         2=DITERIMA  2643736640200002
I NYOMAN SUKRA        2=DITERIMA  6563726630200063
I WAWYAN CANDRA        2=DITERIMA  5563740641201033
I WAYAN SUDARMA        2=DITERIMA  0146759661200063
I WAYAN SUPARTHA       2=DITERIMA  8260748650200003
NI GST PUTU RATMINI      2=DITERIMA  8638743646300012
NI NYOMAN TENI        2=DITERIMA  2563732633300033
DESAK MADE KESI        2=DITERIMA  4435739642300003
DUL AZIS           2=DITERIMA  4841751653200012
I KETUT SUARDIANA       2=DITERIMA  2746760662200012
I MD SUASPADA         2=DITERIMA  6563731633200143
I MD TARSA          2=DITERIMA  0563735638200143
I NYM TAMA          2=DITERIMA  6563738640200263
I NYOMAN RUBA         2=DITERIMA  2563741642200233
I WAYAN MARDANA        2=DITERIMA  9163754656200003
I WAYAN SURAJI        2=DITERIMA  2052740642200013
I WAYAN TIRTAYASA       2=DITERIMA  4563741642200233
IDA BGS KTUT TISTA      2=DITERIMA  1636749649200002
KADEK ASTITI SARI       2=DITERIMA  1959747649300032
NI MD SERIMIN         2=DITERIMA  5563737639300153
RADEN WAHYUNI         2=DITERIMA  8256738640300003
I KETUT GONJONG        2=DITERIMA  5563728630200113
I KETUT MAWA         2=DITERIMA  2563728631200093
I KETUT SUBUR         2=DITERIMA  1347740643200013
I MADE AGEN          2=DITERIMA  7563728629200033
I MADE DAGING         2=DITERIMA  4563730632200153
I MADE SURUNG G PUTRA     2=DITERIMA  9563730633200113
I NYOMAN NURJA        2=DITERIMA  0563734635200083
I WAYAN SUAR         2=DITERIMA  3158741646200003
IDA BAGUS KETUT PANCA     2=DITERIMA  2157741643200013
NI WAYAN SUTIANINGSIH     2=DITERIMA  1061750652300023
I KEUT JAWI          2=DITERIMA  0563740643200163
I MD DWITA          2=DITERIMA  7563731634200113
I NYM SEDEN          2=DITERIMA  4241744646200013
I WAYAN NAKSA         2=DITERIMA  7563734637200093
I WAYAN RAKA ARIWIBAWA    2=DITERIMA  1533765667200013
I WAYAN REPOT      2=DITERIMA  4544746649200023
I WAYAN RUGEG SUNAMA  2=DITERIMA  9563727630200103
I WAYAN TUNAS      2=DITERIMA  3562741643200023
I WAYAN WIDIARTHA    2=DITERIMA  7254763665200013
INYM SUGIANA      2=DITERIMA  5842746650200012
KETUT MARIANI      2=DITERIMA  5563728629300143
DESAK KETUT SOKA    2=DITERIMA  5563738639300133
DESAK PUTU PUSPAWATI  2=DITERIMA  3748743646300012
DESAK PUTU PUSPAWATI  5=DITOLAK
I KETUT REDANA     2=DITERIMA  9559745646200003
I KETUT REDANA     5=DITOLAK
I MADE SUPARTHA     2=DITERIMA  3835746650200012
I WAYAN DARSANA     2=DITERIMA  7563724627200013
I WAYAN WIDHANA     2=DITERIMA  5059745648200023
IDA BAGUS ALIT     2=DITERIMA  8563724627200013
IDA BAGUS MADE ARTYA  2=DITERIMA  6563740641201033
IDA BAGUS MADE RAI   2=DITERIMA  6563732636200043
NI KETUT PRABA WATI   2=DITERIMA  5446764665300042
NI MADE RAWIT      2=DITERIMA  6563735637300083
NI MADE SARI      2=DITERIMA  3563736638300123
NI WAYAN DARMI     2=DITERIMA  7563741643300193
PANDE PUTU ACIANI    2=DITERIMA  3533729631300033
DESAK PUTU PUJA     2=DITERIMA  2563727628300133
DEWA KETUT MAWA     2=DITERIMA  8563730633200113
GUSTI NGURAH MIDEH   2=DITERIMA  9563740640200043
I KETUT SUARBAWA    2=DITERIMA  3563728631200093
I MADE MUDANA      2=DITERIMA  4236740644200003
I NYOMAN BUDAYASA    2=DITERIMA  6261764666200023
I NYOMAN MURJANA    2=DITERIMA  6243743646200013
I NYOMAN RAUH      2=DITERIMA  8563746649200643
I WAYAN LADERA     2=DITERIMA  3563741642200233
NI WAYAN EKAWATI    2=DITERIMA  9233764666300033
A. AGUNG GEDE PUTRA   2=DITERIMA  9243744647200013
DEWA AYU RAKA      2=DITERIMA  9753741642300022
I GUSTI NGURAH NATIH  2=DITERIMA  6752742643300022
I KETUT SUDANA     2=DITERIMA  4848746649200062
I MADE MERTA      2=DITERIMA  6960745647200002
IDA BAGUS KETUT MAYUN  2=DITERIMA  0563729630200053
IDA BAGUS WIRSANA    2=DITERIMA  6740739641200012
NI NYOMAN SUMARIANI   2=DITERIMA  9533741642300013
NI NYOMAN TRI SANTUN  2=DITERIMA  5461739641300013
DESAK PUTU PUSPAWATI  2=DITERIMA  7534754656300053
I DA BAGUS WIDNYANA   2=DITERIMA  1557743646200063
I KETUT PUJA      2=DITERIMA  9458746649200023
I KETUT SUGIANTA    2=DITERIMA  8059765666200023
I KETUT SUJA      2=DITERIMA  0563743646200793
I NYOMAN MANDRA     2=DITERIMA  1353746646200003
I NYOMAN SIDA      2=DITERIMA  0333736638200053
I WAYAN WEDA      2=DITERIMA  6563719621200003
LUH PANDE WARTINI    5=DITOLAK
NI NYOMAN JULIANTINI  2=DITERIMA  3041763664300063
NI NYOMAN SRIANTI    2=DITERIMA  0255744646300053
NI PUTU WIDRAYATI       2=DITERIMA   6339762664300043
NI WAYAN SUKERTI        2=DITERIMA   5948752654300072
NYOMAN AGUS UDAYANA      2=DITERIMA   3459758659200023
SANG AYU PUTU SUKARMINI    2=DITERIMA   6838748650300112
SANG MADE KERTA        2=DITERIMA   4562731635200013
ANAK AGUNG GEDE ARSANA     2=DITERIMA   5562733636200003
DESAK PUTU SUKARINI      2=DITERIMA   3455751655300002
DEWA AYU SRI SINARYANI     2=DITERIMA   2454760661200003
DEWA GEDE AGUNG        2=DITERIMA   5237744646200013
DEWA KETUT OKA         2=DITERIMA   7563738641200123
DEWA MADE NARSA        2=DITERIMA   4746733635200012
DEWA NGAKAN KETUT TRESNABUDI  5=DITOLAK
DEWA NGAKAN KT DARMA YASA   2=DITERIMA   2048744647200053
DEWA NGAKAN TRESNABUDI     2=DITERIMA   2854746647200002
DEWA PUTU RAI         2=DITERIMA   6563750653200033
DEWA PUTU TAGEL ADNYANA    2=DITERIMA   7258750651200003
DSK. PT PUTRI WIDIASTUTI    2=DITERIMA   4458763664300042
GUSTI MADE OKA SUTAWIJAYA   2=DITERIMA   0447745647200023
I DEWA GEDE SEMARABAWA     2=DITERIMA   5562743646200023
I DEWA GEDE MONORATA      2=DITERIMA   0563737638200143
I DEWA MADE ANDAKUSUMA     4=DIBATALKAN  9638742644200012
I GST AYU EKA SATYA DEWI    2=DITERIMA   5748761662300072
I GUSTI AGUNG GEDE AGUNG    2=DITERIMA   1347735635200003
I GUSTI MADE PUJA ARMAYA    2=DITERIMA   5537737638200003
I GUSTI NGURAH DAMASTRA    2=DITERIMA   2336736637200003
I GUSTI NYOMAN REKEN      2=DITERIMA   2050761663200043
I GUSTI PUTU NGURAH SUYADNYA  2=DITERIMA   1533746648200013
I KETUT ARDIKA         2=DITERIMA   0548749651200033
I KETUT HOLVANDIJAYA      2=DITERIMA   1459745647200012
I KETUT NGARA         2=DITERIMA   1562743644200013
I MADE ADNYANA         2=DITERIMA   0435737641200013
I MADE ARGA          2=DITERIMA   0563741643201113
I MADE DIRGA          2=DITERIMA   2252751653200033
I MADE EKA DINATA       2=DITERIMA   0453761663200032
I MADE KARSA          2=DITERIMA   6755742646200002
I MADE LINGGIH         2=DITERIMA   6563738639200203
I MADE LUGRA          2=DITERIMA   7142739640200013
I MADE RUDA          2=DITERIMA   2562741643200023
I MADE SUKI          2=DITERIMA   8563740641200203
I MADE SUWENDA         2=DITERIMA   8042749652200023
I NENGAH ARIAWAN        2=DITERIMA   1237746647200013
I NYOMAN PADAYASA       2=DITERIMA   7563737639200153
I NYOMAN PARNATA        2=DITERIMA   9442744646200023
I NYOMAN SUPARTA        2=DITERIMA   6053758662200003
I PUTU GEDE SUBAGA       2=DITERIMA   6938740643200012
I WAYAN ASA          2=DITERIMA   4146741643200073
I WAYAN BARISANTA       2=DITERIMA   7236763664200023
I WAYAN HARTA         2=DITERIMA   0554741644200013
I WAYAN JHON KUSWITA      2=DITERIMA   1738758666200002
I WAYAN RUTA          2=DITERIMA   9563739640200103
I WAYAN SUARDINATA       2=DITERIMA   1436751653200033
I WAYAN SUCIPTA        2=DITERIMA   7563738640200263
I WAYAN SUDRA ASTRA       2=DITERIMA  9747749651200012
I WAYAN SUHARI YUDIKA      2=DITERIMA  4547763662200003
I WAYAN TAGEL WIADNYANA     2=DITERIMA  1163764666200013
I WAYAN WIDIA          2=DITERIMA  6737750652200012
MADE YUDIASTIKA         2=DITERIMA  0541741643200013
NENGAH RENI           2=DITERIMA  0752735636300032
NGAKAN KETUT KEMBAR       2=DITERIMA  6563740642200263
NI KADEK SUARNI         2=DITERIMA  6552762664300113
NI MADE PURI          2=DITERIMA  3053746647300003
NI MADE WARDWI         2=DITERIMA  2962747649300022
NI NYOMAN SIDHI ASIH      2=DITERIMA  6560760662300013
NI WAYAN ASMARIATHI       2=DITERIMA  4551739641300013
NI WAYAN SUMARTINI       2=DITERIMA  1141760661300073
NI WAYAN SUNARTI        2=DITERIMA  9543737639300022
NYOMAN KERTIASIH        2=DITERIMA  6944759660300112
NYOMAN NITI WIDIANTI      2=DITERIMA  0741761662300082
NYOMAN WIDIANI         5=DITOLAK
SANG AYU PURWANINGSIH      2=DITERIMA  9443759661300103
I MADE KEMET          2=DITERIMA  5563735637200693
I MADE SUTAMA          2=DITERIMA  0453735637200033
ANAK AGUNG GEDE RAKA SUARDIKA  2=DITERIMA  6837739641200022
DEWA AYU SRI YANTI       2=DITERIMA  4454761663300013
DEWA GEDE WIDNYANA       2=DITERIMA  8542754655200002
DEWA MADE SUDARSANA       2=DITERIMA  6563743647200083
DEWA PUTU BRATA         2=DITERIMA  8955738641200002
GUSTI PUTU NGURAH        2=DITERIMA  2760745647200012
I KADEK SUNARTA         2=DITERIMA  4447758659200003
I MADE JASA           2=DITERIMA  5563739639200033
I MADE SUPARMITA        2=DITERIMA  0747761662200012
I NYOMAN SUARDA PUTRA      2=DITERIMA  3535761662200003
I WAYAN AGUNG ANANDA PUTRA   2=DITERIMA  3451761661200002
I WAYAN DIANA PUTRA       2=DITERIMA  1158758662200003
I WAYAN DIRKA          2=DITERIMA  2563742643200213
I WAYAN MAWA ARIANA ADI     2=DITERIMA  2548765666200003
I WAYAN NOURMANTI        2=DITERIMA  9563760661300023
I WAYAN RATA          2=DITERIMA  0642734636200012
IDA AYU SEGENING        2=DITERIMA  5151742644300013
KETUT WARDANA          5=DITOLAK
LUH PUTU HERLIANI        2=DITERIMA  3043759661300013
MADE MERTA K. DINATA      2=DITERIMA  3651755655200002
NI KETUT SUWARTI        2=DITERIMA  7563738639300133
NI MADE RATNI          2=DITERIMA  8733737639300012
NI MADE SUDARPINI        2=DITERIMA  4547757660300003
NI NYOMAN ARTINI        2=DITERIMA  2937757658300022
NI NYOMAN MASTRI        5=DITOLAK
NI NYOMAN YETI         2=DITERIMA  2563743642300003
NI WAYAN EKA SUSILAWATI     2=DITERIMA  0655762663300022
NI WAYAN NGIYOR ARTINI     2=DITERIMA  0563740641300183
NI WAYAN SULASIH        2=DITERIMA  1838755660300002
NI WAYAN TRISNAYANTI      2=DITERIMA  2356760662300023
WAYAN EKA YULIANA        2=DITERIMA  3139760661300023
A.A. MAYUN EKA RATNA W.     2=DITERIMA  0643762663300102
A.A.MAYUN EKA RATNA W    5=DITOLAK
AYUK RAHAYU TRI UTAMI    2=DITERIMA   8454766667300013
GUSTI NGURAH ADIANA PUTRA  5=DITOLAK
I GEDE SUDIARTA       2=DITERIMA   6050763665200023
I KETUT KERTAYASA      5=DITOLAK
I KETUT SUDHI YASA     2=DITERIMA   1460750653200012
I KETUT WIRA        2=DITERIMA   6754748651200022
I MADE PARIANA       5=DITOLAK
I NYOMAN DARMA       2=DITERIMA   7455738639200022
I NYOMAN RIKA        2=DITERIMA   9842746649200082
I NYOMAN SUADA       2=DITERIMA   7447737641200003
I WAYAN AGUS PERDANA    2=DITERIMA   7148762663200043
I WAYAN DARMA        5=DITOLAK
I WAYAN DIRA        2=DITERIMA   6563736639200543
I WAYAN HARTA        2=DITERIMA   3563742644201063
I WAYAN SAMBUTAWAN     4=DIBATALKAN  2563739641200883
I WAYAN SUARSA DHARMANA   2=DITERIMA   2337763664200053
I WAYAN SUDANTA       5=DITOLAK
I WAYAN SUDANTA       2=DITERIMA   8857759660200052
I WAYAN SUPARNADA      2=DITERIMA   0948753655200052
NI MADE ASIH        2=DITERIMA   1563742643301003
NI PUTU SUDARWATI      2=DITERIMA   9258760661300053
NYOMAN PARWATA       2=DITERIMA   1446760662200033
PUTU ARI WIDIASTUTI     2=DITERIMA   3752764665300122
WAYAN ADNYANA        2=DITERIMA   4360744645200003
DEWA MADE WIJA       2=DITERIMA   0360744648200013
I WAYAN SAMBUTAWAN     2=DITERIMA   2563739641200213
NI WAYAN MULIANI      2=DITERIMA   0938746649300032
A.A GEDE OKA        4=DIBATALKAN  5563734635200433
A.A JEROANTHA        2=DITERIMA   3355739640200013
ANAK AGUNG RAI SULENDRI   2=DITERIMA   3563738639300733
DESAK PUTU SUMERTI     2=DITERIMA   9563735637300393
DEWA AYU NILAWATI      2=DITERIMA   2953762663300072
I GUSTI NGURAH BIMA     2=DITERIMA   6563737638200663
I MADE SURA         2=DITERIMA   0563733635200653
I Made Jati Ika       4=DIBATALKAN  6461746647200012
I Nyoman Teradi       2=DITERIMA   6143752653200023
I WAYAN NAMA        2=DITERIMA   5846754656200042
I WAYAN SUDARTHA      4=DIBATALKAN  5563731633200623
I WAYAN TAGEL        2=DITERIMA   7563736640200203
I WAYAN TEHER        2=DITERIMA   4544725628200023
I WAYAN WALI        4=DIBATALKAN  5563741642200983
IDA AYU KETUT MARDEWI    2=DITERIMA   7140746648300143
IDA AYU PT ADNYANI     2=DITERIMA   2435739640300062
IDA AYU PUTU SUNIATI    2=DITERIMA   2953757659300042
IDA BAGUS RAI        2=DITERIMA   5563716619200003
MADE NURJILID        2=DITERIMA   1557741642200043
MADE SUDANES        2=DITERIMA   8337735636200033
NI KETUT SRI BUDI S     2=DITERIMA   0953750651300022
Ni Ketut Morthi       4=DIBATALKAN  2756736638300062
YENI DWI ANTARI NI KADEK  2=DITERIMA   9039761664300023
YUL WIDIYANTI KADEK     2=DITERIMA   1435759662300012
AA GEDE SYRYATMAJA      2=DITERIMA  3933738639200012
COK ISTRI DWI MANIK     2=DITERIMA  4333742643300063
COK SRININGSIH        2=DITERIMA  4046733634300003
DESAK NYOMAN RESTU SUKASIH  2=DITERIMA  7362752654300053
DEWA GEDE MAWA        2=DITERIMA  6645744646200062
DEWA KT JONO         2=DITERIMA  2563738639200203
DEWA NYOMAN DJUATA      2=DITERIMA  5563728630200463
DEWA PUTU GEDE        2=DITERIMA  2563738639200893
DW NGK PT NYENENG      2=DITERIMA  3956750652200042
DW PUTU ARSANA        2=DITERIMA  1563731634200463
GST AYU MD SUDIARTINI    2=DITERIMA  8462748649300002
I DEWA AYU PARWATI      2=DITERIMA  7563744646200683
I DEWA NGAKAN NYM INDRA   2=DITERIMA  0563732634200163
I DEWA NYOMAN ANOM      2=DITERIMA  5544751653200063
I DW PUTU SARI WIJAYA    2=DITERIMA  0854735637200022
I EAYAN ADYANA        2=DITERIMA  3563740642200263
I GUSTI PUTU SUWITRA     2=DITERIMA  9556739641200033
I KADK SUKARYASA       2=DITERIMA  1536754656200043
I KT DARYA          2=DITERIMA  6633738641200032
I KT MURTIKA         2=DITERIMA  9045750652200013
I KT NURAGA         2=DITERIMA  0753759661200042
I KT PASTIKA         2=DITERIMA  2533733636200043
I KT PAYU          2=DITERIMA  6563726631200063
I KT SERAYA ADYANA      2=DITERIMA  7559748651200023
I MADE ARISHUNDANA      2=DITERIMA  0955761662200012
I MADE NURJILID       2=DITERIMA  9563739641200873
I MADE SUADI         2=DITERIMA  3561743646200013
I MD ARIP          2=DITERIMA  9563731634200453
I MD NURJA          2=DITERIMA  4563732635200513
I NTM SULIARTO        2=DITERIMA  4563737640200583
I NYM JAPE          2=DITERIMA  3851743645200002
I NYOMAN KANTEN       2=DITERIMA  7450742646200003
I NYOMAN SUTEJA TANGKAS   2=DITERIMA  0442738640200022
I WAYA SUKARSIH       2=DITERIMA  4534749652300013
I WAYAN BENEH        2=DITERIMA  5433740642200052
I WAYAN BERATA        2=DITERIMA  8563728630200113
I WAYAN GANDRU        2=DITERIMA  2459748652200013
I WAYAN JAYA SUSANTA     2=DITERIMA  6563735637200193
I WAYAN REBU         2=DITERIMA  8952744647200052
I WAYAN SUARDANA       2=DITERIMA  3563742643200213
I WYN WANENG         2=DITERIMA  1563733634200363
IDEWA SUJATMIKA       2=DITERIMA  3443762663200023
MADE SUARA          2=DITERIMA  5563734636200173
NGAKAN KETUT RAPI      2=DITERIMA  6563728631200093
NGAKAN MADE BUDI ARTA    2=DITERIMA  9462738640200003
NI KETUT RATNAWATI      2=DITERIMA  1748740642300062
NI KT KAPRIANI        2=DITERIMA  0563739640300133
NI KT KARNI         2=DITERIMA  9563739641300143
NI MADE BUDIANI       2=DITERIMA  5737745649300002
NI MADE SUWATI        2=DITERIMA  0150758660300093
NI MD DEWI ANGRENI      2=DITERIMA  9852758659300082
NI MD GUSTI SUKERTI     2=DITERIMA  1533737636300002
NI MD RINA DWI KA,YATARI     2=DITERIMA  4656761662300082
NI NYM NARDI           2=DITERIMA  4237735637300043
NI NYOMAN LOKAWATI        2=DITERIMA  4433740641300292
NI NYOMAN ROSI ARINI       2=DITERIMA  9563733633300013
NI NYOMAN SOKA          2=DITERIMA  6440740641300012
NI WAYAN JAMIN          2=DITERIMA  7859742644300042
NI WAYAN JUNIASIH TANTRA PUTRI  2=DITERIMA  8957757658300042
NI WAYAN KASNING         2=DITERIMA  9563740641300173
NI WAYAN PUTRI          2=DITERIMA  6563737639300153
NI WAYAN SUARTINI         2=DITERIMA  3063762663300053
NI WAYAN SUKASIH         2=DITERIMA  1563733635300373
NI WAYAN TEGEH HARYANI      2=DITERIMA  6037730630300003
NYOMAN SUJANI           2=DITERIMA  6162740642300043
SANG MADE NURGA          2=DITERIMA  0563740641200213
AA ISTRI SRI PARTAMI       2=DITERIMA  2248748650300023
AA MAYUN ERAWATI         2=DITERIMA  9655758660200002
ALNI               2=DITERIMA  6563738641200123
ANAK AGUNG ALIT          2=DITERIMA  0563742643200213
ANAK AGUNG GEDE OKA        2=DITERIMA  9563737638200133
DEWA PUTU PUTRA          2=DITERIMA  8563740643200153
DWIJAYANTA            2=DITERIMA  7859738639200002
I DEWA MADE JAPA PUTRA      2=DITERIMA  0563745647200173
I DEWA NYOMAN BAWA        2=DITERIMA  5563727630200103
I DEWA NYOMAN RAKA        2=DITERIMA  2563740642200263
I DEWA NYOMAN SUBRATA       2=DITERIMA  1563741642200233
I GUSTI AYU MADE SRI PURWANTARI  2=DITERIMA  9445762664300073
I GUSTI NGURAH SUTEJA       2=DITERIMA  3233735637200013
I KETUT BUDI           2=DITERIMA  7837731633200012
I KETUT GINA           2=DITERIMA  8563731636200013
I KETUT LUGRA           2=DITERIMA  3563736636200023
I KETUT MARDIKA          2=DITERIMA  4252746649200013
I KETUT SUDIARTA         2=DITERIMA  8563738640200263
I KETUT SUTEJA          2=DITERIMA  9563740643200153
I KETUT WARDANA          2=DITERIMA  1833738639200012
I MADE ARIANA           2=DITERIMA  4863763665200012
I MADE MULIANA          2=DITERIMA  4348764665200013
I MADE NETRA           2=DITERIMA  4550745647200012
I MADE REDA            2=DITERIMA  7563738639200203
I MADE SUARTHA          2=DITERIMA  3563745647200333
I MADE SUJANA           2=DITERIMA  4839753655200012
I MADE WINDU           2=DITERIMA  3563736639200113
I NYOMAN BUDIASA         2=DITERIMA  8438742643200003
I NYOMAN BUDIASA         2=DITERIMA  3563742644200253
I NYOMAN SUBRATA         2=DITERIMA  1563739641200213
I NYOMAN SUWITA          2=DITERIMA  2461749652200012
I NYOMAN TOKO           2=DITERIMA  7563725628200063
I WAYAN DEKON           2=DITERIMA  1563742643200213
I WAYAN GAWE           2=DITERIMA  3236748651200013
I WAYAN GEDE KARTAWAN       2=DITERIMA  3463736637200002
I WAYAN JAYA           2=DITERIMA  4556735637200002
I WAYAN KARMA           2=DITERIMA  0563730633200123
I WAYAN KARTA WIJAYA       2=DITERIMA  4547742646200013
I WAYAN KUAT        2=DITERIMA  6563734637200093
I WAYAN SUAMBA       2=DITERIMA  0456748651200013
I WAYAN SUKANADI      2=DITERIMA  4239755657200013
NGAKAN PUTU ARSANA     2=DITERIMA  9439742646200003
NI KETUT ARTINI      2=DITERIMA  5745742644200012
NI NYOMAN MARTINI     2=DITERIMA  7556750652200002
NI NYOMAN SUANDRI     2=DITERIMA  4049753655300013
NI PUTU SUDANI       2=DITERIMA  8842757658300012
NI WAYAN BUDIARHI     2=DITERIMA  6057755658300003
NI WAYAN EKAYANTI     2=DITERIMA  2450763663300003
NI WAYAN KARI ARNITI    2=DITERIMA  9555743644300002
NI WAYAN SUKERTI      2=DITERIMA  1563737638300093
NI WAYAN YUNIARI      2=DITERIMA  6936761662300012
SANG PUTU MERTA      2=DITERIMA  8563741644200123
SUKERTI          2=DITERIMA  9235740643200003
A.A.GD BGS PERIAWAN    2=DITERIMA  5538764665200002
A.A.GD.RAI SURATMAJA    2=DITERIMA  6735762663200042
A.A.GEDE ALIT       2=DITERIMA  9562732634200003
ANAK AGUNG AYU OKA     2=DITERIMA  1844734649300002
COK ISTRI ARDESWARI    2=DITERIMA  8563740643300093
DESAK NYOMAN SRIMIADI   2=DITERIMA  4563735637300083
DW GDE PUTRA        2=DITERIMA  1453748659200003
GEDE PUTRA LEGAWA     2=DITERIMA  8443749651200012
GST NYOMAN GEDE WEDEANA  2=DITERIMA  2149744648200013
GUSTI NGURAH DIANA PUTRA  2=DITERIMA  9445762664200023
I DW GEDE WIJANA      2=DITERIMA  7448764665200002
I GST MADE TOYA      2=DITERIMA  1555736639200023
I GST NGURAH ALIT PUNIA  2=DITERIMA  3552746648200012
I GUSTI MADE PUTRAWAN   2=DITERIMA  4563738639200203
I KETUT SUDARSANA     2=DITERIMA  3563735637200853
I KETUT SUENA       2=DITERIMA  0537742644200063
I MADE DEKER        2=DITERIMA  3563741643201223
I MADE KARANG       2=DITERIMA  8250756658200003
I MADE KUNING       2=DITERIMA  0646741643200022
I MADE NUARSA       2=DITERIMA  5563732635200123
I MADE WARTA        2=DITERIMA  4649741643200022
I NYOMAN ARSA       2=DITERIMA  1452744647200013
I NYOMAN AYUDA       2=DITERIMA  2740753654200012
I NYOMAN BUDILAKSANA    2=DITERIMA  2147748650200073
I NYOMAN CAKRA       2=DITERIMA  9563736638200233
I NYOMAN MARINA      2=DITERIMA  6563734635200143
I NYOMAN MUJANA      2=DITERIMA  5563730631200093
I NYOMAN PUTRASANDI    2=DITERIMA  4457734636200013
I NYOMAN RINCUG      2=DITERIMA  4556746648200003
I NYOMAN SENA       2=DITERIMA  5563730632200623
I WAYAN APRIANA      2=DITERIMA  2744763664200032
I WAYAN DHARMAYASA     2=DITERIMA  5955756657200002
I WAYAN GEDE PUNARBHAWA  2=DITERIMA  0563747649200103
I WAYAN RETHA ADNYANA   2=DITERIMA  0563732635200533
I WAYAN SUADA       2=DITERIMA  7041760663200013
I WAYAN SUGANDYA      2=DITERIMA  6856764665200012
I WAYAN SUTENA       2=DITERIMA  3961751653200002
I WAYN SUJANA         2=DITERIMA   7437758660200002
IDA AYU PUTU PUTRI       2=DITERIMA   1450736638300043
IDA AYU TRI NOVIARI      2=DITERIMA   6455755656300003
IDA BGS KT PURWANANTA     2=DITERIMA   0352747650200023
KETUT ARIADI          2=DITERIMA   1055741648200003
MADE RATA YASA         2=DITERIMA   7563741644200123
NI KETUT KERINING       2=DITERIMA   0563737637300023
NI KETUT SUKERTI        2=DITERIMA   8563739641300143
NI MADE DETI          2=DITERIMA   6547732634300022
NI PUTU SRI ADNYANI      2=DITERIMA   1152764665300063
NI WAYAN GIRI WAHYUNI     2=DITERIMA   2057761662300023
NI WAYAN JANDRI        2=DITERIMA   3342746649300033
NI WAYAN SRI SULANTARI     2=DITERIMA   1555740641300012
ROSLIANA PEKA MILLA      2=DITERIMA   6046738640300013
SANG AYU INDRAWATI       2=DITERIMA   0041756658300023
DESAK NYOMAN SRI SUMANTRI   2=DITERIMA   8447759661300093
DEWA MADE MUSTIKA       2=DITERIMA   0042760661200043
GUSTI AYU PUTU EKA PARWATI   2=DITERIMA   3348764665300043
I MADE RAKA ARIANA       2=DITERIMA   7662760661200022
I PUTU ARYA          2=DITERIMA   5337761663200053
NGAKAN KETUT PARWEKA      2=DITERIMA   4438754656200032
NI KETUT UTARI LAKSMI     2=DITERIMA   1142767670300003
NI PUTU SRI WIDYASTUTI     2=DITERIMA   6938758660300092
I KETUT KERTAYASA       2=DITERIMA   7563743647200083
I MADE SUPATHA         2=DITERIMA   0544748650200073
I NYOMAN MANDRA        2=DITERIMA   2958746649200012
NI KETUT SUARTI        4=DIBATALKAN  6563738639300133
NI MADE KARTINI        2=DITERIMA   6563742644300193
NI NYOMAN MASTRI        2=DITERIMA   0563739642300063
NI NYOMAN SRINADI       2=DITERIMA   5034736638300013
A. AGUNG GEDE MERTA      2=DITERIMA   6563717618200003
ANAK AGUNG GEDE DHARMA PUTRA  2=DITERIMA   7843750653300012
ANAK AGUNG GEDE MAYUN     2=DITERIMA   9561743644200013
DESAK MADE SITI        5=DITOLAK
IDA AYU NYOMAN SUMIATI     2=DITERIMA   3852740641300082
IDA AYU PUTU CANDRA      2=DITERIMA   1637741642300092
NI WAYAN PARINI        2=DITERIMA   0536746649300062
I GUSTI KETUT SRIADI      2=DITERIMA   7756747649300022
NI MADE RUSMINI        2=DITERIMA   1450745649300002
NI NYOMAN PUSPADIANI      2=DITERIMA   7550763665300003
NI WAYAN SETIAWATI       2=DITERIMA   9950750651300002
DEWA AYU SRI WIDIARI      2=DITERIMA   7960760661300072
NI MD TASANI          2=DITERIMA   8039743648300003
DEWA AYU SARI         2=DITERIMA   1551765667300002
NI KETUT JUNIARI        2=DITERIMA   3947766667300002
NI MADE NARYULI WIDNYANI    2=DITERIMA   5043748650300023
NI NYOMAN PURI         2=DITERIMA   6137747649300023
NI NYOMAN SUKERNI       2=DITERIMA   7959749652300002
NI WAYAN KELEPON        2=DITERIMA   7563738641300073
NI WAYAN SUJENI        2=DITERIMA   0743752654300012
SANG AYU MADE WATI       2=DITERIMA   7262744647300013
ANAK AGUNG OKA ERAWATI     2=DITERIMA   7563742646300043
DESAK PT JAMBE SWASMIN      2=DITERIMA   6863753655300002
NI KOMANG ARIANI         2=DITERIMA   8544748649300003
NI NOMAN ARTI          2=DITERIMA   6563738641300073
DESAK PUTU SUTARI        2=DITERIMA   6638741644300002
IDA AYU PUTU DARMAYATRI     2=DITERIMA   3341747650300013
NI KETUT YUNIATI         2=DITERIMA   2947756658300102
NI NYOMAN JUNIATI        2=DITERIMA   5935761663300012
NI NYOMAN SUDIARTI        2=DITERIMA   9043755657300013
NI NYOMAN SUDIASIH        2=DITERIMA   5859738641300002
NI WAYAN LISTRI         2=DITERIMA   6854746649300002
A.A AYU PUTRI EKAWATI      2=DITERIMA   6847745649300032
AA SRI EKA PLAWATI        2=DITERIMA   9439758660300002
DSK KT METRIWATI         2=DITERIMA   8535747650300013
GST AYU DIAWATI         2=DITERIMA   3259750653300003
NI MADE LODRI          2=DITERIMA   2548740644300003
DESAK NYOMAN AYU MANIS      2=DITERIMA   3658759660300092
DEWA NYOMAN TRIYASA       2=DITERIMA   0246747649200043
HAMID              2=DITERIMA   5233749652200023
JRO MADE ARTINI         2=DITERIMA   8947749652300052
NI PUTU ANIS HAYANI       2=DITERIMA   6460767667300002
NI WAYAN YUTIARI         2=DITERIMA   6939765666300052
A A RAI KRISTINI         2=DITERIMA   2456762664300002
COK ISTRI OKA PEMAYUN      2=DITERIMA   1153744646300023
COK ISTRI UTARI DEWI       2=DITERIMA   6561758660300002
DESAK MD SETITI         2=DITERIMA   5437743645300003
DESAK PT PARSIANI        2=DITERIMA   3252757659300083
I KETUT SUMADI          2=DITERIMA   9444743647200003
NI WAYAN MANIK          2=DITERIMA   9948742644300012
TJO KORDA ISTRI EWINTARI     2=DITERIMA   9261745649300003
I DEWA GEDE ANSUARSANA S     2=DITERIMA   5741763665200022
I WAYAN PATRA          2=DITERIMA   1546744645200003
KETUT WIRIADI          2=DITERIMA   9563740642300163
NI WAYAN METRI          2=DITERIMA   5563745648300093
NI LUH PUTU ARDINI        2=DITERIMA   0746746648300122
NI NYOMAN SUWESTRI        2=DITERIMA   6452741643300063
I DEWA KETUT OKA         4=DIBATALKAN  9563731630200013
I KETUT PADA           2=DITERIMA   1563731636200073
I NENGAH KARANG         2=DITERIMA   2563730632200563
TJOKORDA GEDE BAGUS TRIMURTHI  2=DITERIMA   4957727629200012
ANAK AGUNG GEDE NGURAH PURNAMA  2=DITERIMA   3544740643200103
DEWA KETUT DIKSA         2=DITERIMA   5563734636200883
DEWA MADE WIJA          5=DITOLAK
GUSTI AYU ERNAWATI        2=DITERIMA   9551759661300083
I AWAYAN KARDANA         5=DITOLAK
I KADEK SANTIKA         2=DITERIMA   1562744664200003
I KETUT MARTA          2=DITERIMA   4839754656200052
I KETUT MELIAWAN         2=DITERIMA   5847756658200082
I KETUT SUSILA          2=DITERIMA   2238751653200043
I NYOMAN KANTEN         2=DITERIMA   7450742646200013
I NYOMAN LUGRA          2=DITERIMA   2152759661200053
I NYOMAN SUARDA PUTRA      2=DITERIMA   3535761662200023
I NYOMAN SUBRATA         5=DITOLAK
I NYOMAN SUGIANA      2=DITERIMA  9842746650200042
I WAYAN ASRAMA       2=DITERIMA  5563756658200243
I WAYAN BENEH        5=DITOLAK
I WAYAN REDIKA       2=DITERIMA  2342755657200103
I WAYAN TAGEL        5=DITOLAK
IDA BAGUS NYOMAN WIRAMA   2=DITERIMA  6837749651200102
MADE NURJILID        5=DITOLAK
NI KETUT SUWITI       2=DITERIMA  8534748652300012
NI KETUT YAMIN       2=DITERIMA  2033752654300083
NI LUH ARDINI        2=DITERIMA  4746746648300122
NI LUH PUTU ARDINI     5=DITOLAK
NI LUH PUTU ARDINI     2=DITERIMA  4746746647300052
NI LUH WIDIARI       2=DITERIMA  2545769671300003
NI MADE SOMANASIH      5=DITOLAK
NI NYOMAN RONIATI      2=DITERIMA  9233745647300073
NI NYOMAN SUWESTRI     2=DITERIMA  8452741643300063
NI NYOMAN TUTI MARHENI   2=DITERIMA  6652742644300042
NI WAYAN SANTIARI      2=DITERIMA  5938746645300002
NI WAYAN SUKERTI      5=DITOLAK
NI WAYAN WIRATNI      2=DITERIMA  6563748647300013
I GUSTI PUTU RIDA      2=DITERIMA  1563735637200913
I KETUT SURATA       2=DITERIMA  1563732631200023
IDA AYU AGUNG        2=DITERIMA  7533758661300012
NI PUTU ARIANI       2=DITERIMA  1560742643300053
I KETUT MERES        2=DITERIMA  1558741644200013
I KETUT SURATA       2=DITERIMA  2563732631200023
IDA AYU AGUNG        2=DITERIMA  9434758660300052
NI MADE MURNI ASIH     2=DITERIMA  4560746646300003
NI PUTU ARIANI       5=DITOLAK
NI PUTU ARIANI       5=DITOLAK
PUTU MENA FRIDAYANTI    2=DITERIMA  5749763664300092
GUSTI AYU WAHYUNI      5=DITOLAK
NI MADE MATAL SUDARYANI   2=DITERIMA  4359763667300003
NI MADE SERI PRAMITA DEWI  5=DITOLAK
NI WAYAN SUKERNI      2=DITERIMA  4246760661200033
PANDE WAYAN PADMI      2=DITERIMA  3955765668300002
NI KETUT PASEK ARIANI    5=DITOLAK
NI WAYAN KARMIATI      5=DITOLAK
I KETUT SAYOGA       2=DITERIMA  1335756656200003
I MADE LAYAR        2=DITERIMA  5442746648200062
I MADE POLOS        5=DITOLAK
I MADE RUPA         2=DITERIMA  8241760662200073
I NYOMAN LANA        5=DITOLAK
I WAYAN MUSTIKA       2=DITERIMA  1563758660200253
I WAYAN PANDE DWIPA     2=DITERIMA  6563739640200753
I WAYAN SUDINASUTION    2=DITERIMA  1643755657200042
I WAYAN SUMADIAWAN     5=DITOLAK
IDA AYU DWI ADNYANI     5=DITOLAK
LUH KUSUMA WARDANI     2=DITERIMA  4335755657300073
NI MADE SRI WIADNYANI    5=DITOLAK
NI WAYAN WARNI       2=DITERIMA  8636762665300002
I GUSTI NGURAH ADNYANA   2=DITERIMA  9563731632200063
I KADEK ARDYAWAN PUTRA      2=DITERIMA  1761766667200012
I KETUT D SUPARTHIKA       2=DITERIMA  9563730631200083
I KETUT SUPARTHA         2=DITERIMA  9563735639200023
I MADE CAKEP           2=DITERIMA  4563728629300143
I MADE WIDARNA          2=DITERIMA  0249762664200043
I WAYAN SUWECA WIJAYA       2=DITERIMA  4447747650200052
I WAYAN WIVA           2=DITERIMA  5563727631200053
NI KEYUT WARTINI         2=DITERIMA  4563738639300133
NI MADE RASMIN          2=DITERIMA  0563731633300063
NI MADE SUNDARI          2=DITERIMA  8938748651300072
AH AG PUTRA NILAWATI       2=DITERIMA  4563739641300143
AN AG SRI MAS DARMAWATI      2=DITERIMA  1345747650300013
I KETUT RAJIN           2=DITERIMA  3656741641200002
I MADE KARTIKA          2=DITERIMA  2845763668200002
I MADE KARTIKA          2=DITERIMA  4844763668200002
I NYOMAN MONING          2=DITERIMA  7563744645200013
I NYOMAN RUDIANA         2=DITERIMA  3563727631200053
I WAYAN MUSTIKA          2=DITERIMA  0563739641200213
I WAYAN SUKANA YASA        2=DITERIMA  2846748650200062
NI MADE RAMIANI          2=DITERIMA  1453762665300023
NI WAYAN MERES          2=DITERIMA  3563741642300213
NI WAYAN PAD MASARI        2=DITERIMA  8562740641300013
NI WAYAN WARSI          2=DITERIMA  8563750652300073
AA GEDE ALIT DADIUTAMA      2=DITERIMA  2755743645200002
DSK PUTU OKA SURYATI       2=DITERIMA  5443733635300013
I DEWA NYM OKA          2=DITERIMA  8563735637200183
I WYN PUGERA           2=DITERIMA  7563737638200133
I WYN SUANDI           2=DITERIMA  4563732635200123
NI KT YASMINUATI         2=DITERIMA  5647741642300032
NI MD SUARTANA          2=DITERIMA  4649747649200012
NI WAYAN SUKARINI         2=DITERIMA  8563725628300013
DEWA PUTU KAMAJAYA        2=DITERIMA  0236744646200033
DEWA PUTU KAMAJAYA        5=DITOLAK
I WAYAN MUSTIKA          2=DITERIMA  7858751653200022
I WAYAN NAMADUNAEDI        2=DITERIMA  8242748651200053
KT SULASTRI            2=DITERIMA  5040730632300033
NI KADEK TERI ANI         2=DITERIMA  7559757659300042
NI WAYAN AYU PERTIWI       2=DITERIMA  0459764665300072
I GST KT JINGGA          2=DITERIMA  2563736638200233
I MADE RAMPUNG          2=DITERIMA  5563725628200063
I MADE RIUH            2=DITERIMA  1563726630200063
I WYN KENENG           2=DITERIMA  2563730631200093
I WYN MUSTIKA           2=DITERIMA  3552750651200003
I WYN NADA            2=DITERIMA  6356744646200003
I WYN SUPARKA           2=DITERIMA  3442747650200012
NI LUH SUWERNI          2=DITERIMA  9563743644300183
NI WAYAN SUMARNI         2=DITERIMA  4563744647300113
NI WYN ARNASIH          2=DITERIMA  9455741642300013
DESAK KETUT MURNIAWATI      2=DITERIMA  0962748651300032
I WAYAN GEDE EKA DHARMIKA PUTRA  2=DITERIMA  7750765666200022
NI WAYAN SURYANI         2=DITERIMA  3854759661300032
DESAK MADE DEWANTARI       5=DITOLAK
DESAK MADE KUSUMAWATI    2=DITERIMA  2749741642300022
DESAK PUTU RAKA SUARTINI  2=DITERIMA  0246731633300013
I KETUT BADRA        2=DITERIMA  3445747650200043
I MADE JAYA MEGA      5=DITOLAK
I MADE JAYA MEGA      2=DITERIMA  3743764667200002
I MADE SUETA        2=DITERIMA  0563736638201103
I MADE TAMI         2=DITERIMA  5563731633200143
I WAYAN KOTA        2=DITERIMA  4563727631200053
LUH SRI EKA PURDANI     2=DITERIMA  7453765666300052
LUH SRI EKA PURDANI     5=DITOLAK
NI NYOMAN SUKAMARINI    2=DITERIMA  5737738639300012
NI WAYAN DRIANTI      2=DITERIMA  8053748650300013
NI WAYAN SUARTI       2=DITERIMA  2563747647300013
NI WAYAN SUKENI       2=DITERIMA  2237761663300073
PANDE NYOMAN SUKADANA    2=DITERIMA  4563734638200043
I KETUT SUDIARTA      2=DITERIMA  3563728630200113
I KETUT SUPARDIKA      2=DITERIMA  8649737639200002
I MADE WARSA        5=DITOLAK
I MADE WARSA        2=DITERIMA  8541756659200002
I MADE WISERSA       2=DITERIMA  5563730649200003
I NENGAH KARTIKA      2=DITERIMA  5563738641200123
I NOYMAN SURA        2=DITERIMA  3455741643200013
I WAYAN KERTA        2=DITERIMA  2563743644200163
I WAYAN SARAT        2=DITERIMA  2940747650200062
I WAYAN SUDANA       2=DITERIMA  9560742644200003
I WAYAN SUMERTA       2=DITERIMA  6844747650200012
I WAYAN SUTAMA       2=DITERIMA  9845757660200002
KOMANG ERA SUSANTI     2=DITERIMA  6440762664300013
NI KETUT RIPARWATI     2=DITERIMA  7661763664300082
NI KOMANG ARI        5=DITOLAK
NI LUH KOMANG RAI      5=DITOLAK
NI LUH KOMANG RAI      2=DITERIMA  6958760662300082
NI MADE EMA HARTINI     2=DITERIMA  1461759660300013
NI MADE SANTRI       2=DITERIMA  7563740642300163
NI WAYAN SUDIARTINI     2=DITERIMA  2139751653300033
DESAK NYOMAN SUDERTI    2=DITERIMA  4533725628300003
I GUSTI AYU PUTU WIDIARNI  2=DITERIMA  6460736638300023
I MADE PUJA         2=DITERIMA  8563732634200153
LUH GIRI SWATI       2=DITERIMA  5559735638300003
SANG AYU PT ARIANI     2=DITERIMA  6959741643300012
SANG NYOMAN RAKA KUSUMA   2=DITERIMA  8563735636200093
ANA AGUNG ISTRI SERI    2=DITERIMA  8860742644300032
I NYOMAN SUGINAMA      2=DITERIMA  1342764666200043
I WAYAN KARTA        2=DITERIMA  2563737640200543
I WAYAN WIGUNA       2=DITERIMA  8544747651200033
NI WAYAN KONING       2=DITERIMA  0658742646300012
DSK KT K SUCITRAWATI    2=DITERIMA  3962743644300012
I DEWA MADE OKA       2=DITERIMA  0563743643200053
I DEWA PUTU KAWAN      2=DITERIMA  7563729630200043
I KETUT SUKARTHA      2=DITERIMA  3563731633200143
I MADE KARDIASA       2=DITERIMA  4563742643201053
I MADE KICEN ARTHA     2=DITERIMA  4563731633200143
I MADE SUKERTA       2=DITERIMA  1462726629200003
I WAYAN ARTINA MAHENDRA  2=DITERIMA  6751765666200012
I WAYAN WIARSA       2=DITERIMA  2440754656200032
NI KETUT SIMAN       2=DITERIMA  5433745646300022
NI KETUT SUWANDENI     2=DITERIMA  9248763665300043
PASEK DEK AGUS SUDIANTA  2=DITERIMA  9347761663200003
PUTU SRI SULISTHIA     2=DITERIMA  9941766667300022
DEWA AYU ANOM       2=DITERIMA  6563738640300163
I KETUT SUDIANA      2=DITERIMA  8950746649200012
I MADE ADIARSA       2=DITERIMA  8948729631200002
I MADE SUGITA       2=DITERIMA  7450747649200033
I NYOMAN ADIARSA      2=DITERIMA  6452751654200013
I NYOMAN SARNA       2=DITERIMA  9562738640200013
I WAYAN JIWA        2=DITERIMA  6563742642200033
I WAYAN KENAK       2=DITERIMA  0563738639200203
NGAKAN KETUT SUDIRGA    2=DITERIMA  3563734636200173
NI KETUT BINIARTHI     2=DITERIMA  0563737638300093
NI NYOMAN SUPARTINI    2=DITERIMA  5550749651300012
NI WAYAN SOKA ASIH     2=DITERIMA  6848765666300062
NI WAYAN SOKA ASIH     5=DITOLAK
I DEWA NOMAN OKA      2=DITERIMA  9563726627200033
I KETUT SUASTIKA      2=DITERIMA  0563730631200093
I MADE BUDAYASA      2=DITERIMA  3855746649200012
I MADE METRO        2=DITERIMA  9563738639200193
I MADE RAJENDRA      2=DITERIMA  1562758660200013
I NYOMAN K. SUADNYANA   2=DITERIMA  4559732635200002
I NYOMAN WIBAWA      2=DITERIMA  6563725628200063
NI NYOMAN PARWATI     2=DITERIMA  1563730633300043
NI WAYAN SERIJA      2=DITERIMA  8563726630300013
I MADE SUTAMA       2=DITERIMA  1545761663200033
I WAYAN ARTANA       2=DITERIMA  2654750652200032
I WAYAN EKA SUPARTHA    2=DITERIMA  5839762663200052
A.A. GDE OKA PUTRA     2=DITERIMA  4563731634200113
GUSTI AYU GARDANI     2=DITERIMA  1563729627300003
I GST NGURAH PATRA     2=DITERIMA  5563733634200073
I KETUT SULATA       2=DITERIMA  3550751652200002
I NYOMAN LAMPIAS ASTHA   2=DITERIMA  6563731634200113
I WAYAN JANA        2=DITERIMA  5563742642200033
NGAKAN MADE WARDANA    2=DITERIMA  3457750651200002
I MADE POLOS        2=DITERIMA  2647746648200082
I MADE SUSILA       2=DITERIMA  5241748650200043
I NYOMAN LANA       2=DITERIMA  1549744647200043
IDA AYU DWI ADNYANI    2=DITERIMA  4052746649300053
NI NYOMAN SRI ASTINI    2=DITERIMA  5536763665300053
DEWA PUTU KARANG ASTAWA  5=DITOLAK
DEWA PUTU KARANG ASTAWA  2=DITERIMA  6563729632200283
GUSTI PUTU NGURAH     2=DITERIMA  2563729633200123
I DEWA MADE SANDAT PUTRA  2=DITERIMA  6359742646200003
I GUSTI AYU PRAMITADEWI  2=DITERIMA  0561757659300113
I MADE SUPARTIKA      5=DITOLAK
I MADE SUPARTIKA      2=DITERIMA  1444757659200042
I MADE SURANADI      2=DITERIMA  7435767668200002
I MADE SURANADI       5=DITOLAK
I NENGAH PATRA        2=DITERIMA  9563737638200643
I NYOMAN KASMAN       2=DITERIMA  3536744647200013
IDA AYU NYOMAN OKA ARINI   2=DITERIMA  4048736639300003
KOMANG SARI RAHENI      2=DITERIMA  3348753654300003
NGAKAN AGUNG DWI KAMANTARA  2=DITERIMA  2934755657200052
NI NENGAH KICEN       2=DITERIMA  3563729631300233
NI WAYAN BERATHI       2=DITERIMA  4563727630300053
NI WAYAN RASNIN       2=DITERIMA  2461730631300002
I KETUT BAGUS WIRYA ARIASA  2=DITERIMA  8563728631200433
I MADE SUKA ARTAWA      2=DITERIMA  9046747649200063
I MADE SUKA ARTAWA      5=DITOLAK
I MADE WAYA ARSANA      2=DITERIMA  9756746649200022
I NYOMAN MUDITA       2=DITERIMA  5562731635200003
I WAYAN ADI GUNAWAN     2=DITERIMA  9753747650200002
I WAYAN MUDAYASA       2=DITERIMA  1563741643200253
I WAYAN REDANA        5=DITOLAK
I WAYAN REDANA        2=DITERIMA  1648758660200042
I WAYAN SIMAN        2=DITERIMA  5563742644201153
I WAYAN SUBAGA WIRYA S.   2=DITERIMA  9035731632200023
I WAYAN WARTAWA       2=DITERIMA  6563741644200123
NI WAYAN JANI ARINI     2=DITERIMA  3462747650300043
NI WAYAN JANI ARINI     5=DITOLAK
NI WAYAN KARIANI       2=DITERIMA  5461764666300012
SANG MADE KARSA       2=DITERIMA  6563734636200813
A A RAI YONI         2=DITERIMA  3941737638300012
COK ISTRI SRI MURNIATI    2=DITERIMA  6563725626300013
I DEWA PUTU SANDAT      2=DITERIMA  2342742646200013
I MADE PASEK RUDITA     2=DITERIMA  1563744646200153
I WAYAN SUKADANA       2=DITERIMA  2563735637200193
LUH REMPIANI         2=DITERIMA  5348739641300053
NI KETUT PARWATI       2=DITERIMA  9563737637300013
NI NYOMAN MASNI       2=DITERIMA  6563738643300003
NI NYOMAN SULANTRI      2=DITERIMA  0562736639300013
NI WAYAN SUSIARI       2=DITERIMA  5936765666300072
NI WAYAN SUSIARI       5=DITOLAK
A A GEDE PUTRA        2=DITERIMA  4563737638200133
I GUSTI NGURAH ADNYANA    5=DITOLAK
I MADE ARGA         2=DITERIMA  8856734636200002
I MADE POLOS         2=DITERIMA  7563729631200113
I MADE WEDA         2=DITERIMA  3563732635200123
I NYOMAN DANA        2=DITERIMA  5563737641200043
I WAYAN PUJA         2=DITERIMA  0737746648200022
I WAYAN TAGEL        2=DITERIMA  7563742642200033
NI MADE METRI        2=DITERIMA  9545738640300003
I PT. GD. DARMA SUSILA    2=DITERIMA  1851763664200022
I WAYAN SURATA        2=DITERIMA  1359756657200023
A A GD ALIT TRISNA      2=DITERIMA  0563730632200153
I KETUT SUTEJA        2=DITERIMA  6544749651200013
I NYOMAN ARTANA       2=DITERIMA  1453746652200003
I NYOMAN KENTEL YUDIANA   2=DITERIMA  9563728631200083
I NYOMAN SWIDYA       2=DITERIMA  6954748650200012
I WAYAN PEGUG        2=DITERIMA   6563744649200013
I WAYAN SUKATYAWAN     2=DITERIMA   1563730631200093
JUMIARSIH          5=DITOLAK
JUMIASIH          2=DITERIMA   1535762664300042
NGAKAN PT NGURAH TAMAN   2=DITERIMA   8254728630200003
NI NYOMAN METRI       2=DITERIMA   3563744647300113
NI NYOMAN SUHARTINI M    2=DITERIMA   4260746650300003
NI WAYAN PARWATI      2=DITERIMA   8857762664300112
YULIA RETNO SUKASIH     2=DITERIMA   0748742643300022
AA. DALEM SUKAWATI     2=DITERIMA   5558749651300013
I MADE SATRA        2=DITERIMA   0563727632200013
I MD BUDAYASA        4=DIBATALKAN  4855746649200012
I NYOMAN SIBANG       2=DITERIMA   1563732637200023
I WAYAN SUWITA       2=DITERIMA   6956746649200002
IDA BAGUS BAJERA      2=DITERIMA   1563742644200253
IDA BAGUS NYM PARYANA    2=DITERIMA   2145746649200023
NI KETUT DELIANI      2=DITERIMA   0544744646200023
PANDE NYOMAN ARKA      2=DITERIMA   5563737639200153
DEWA AYU ARI PURWATI    5=DITOLAK
DEWA AYU ARI PURWATI    2=DITERIMA   3254751653300063
DEWA PUTU SURABRATA     5=DITOLAK
I DEWA AYU RAKANILAWATI   2=DITERIMA   2563745647300713
I KETUT ARDANA       2=DITERIMA   3563729633200133
I KETUT ARDANA       5=DITOLAK
I KETUT SUTAMA       2=DITERIMA   2839761663200052
DEWA AYU OKA SASIH     4=DIBATALKAN  4845752653300042
DEWA AYU OKA SASIH     2=DITERIMA   1845752653300042
I KETUT KASIH        2=DITERIMA   9563735637200183
I MADE DANA         2=DITERIMA   1563733645200003
I MADE SUARNITA       2=DITERIMA   3462747649200012
I MADE SUMARNATA      2=DITERIMA   7857752653200022
I NYOMAN BOLA WIBAWA    2=DITERIMA   1461733634200003
I PUTU GEDE PUTRA      2=DITERIMA   3038750652200093
I WAYAN BUDIARSANA     5=DITOLAK
I WAYAN KAYUN        2=DITERIMA   1550745648200012
I WAYAN LUNGA        2=DITERIMA   5563742645200013
I WAYAN SUDIANA       2=DITERIMA   4036758660200043
I WAYAN WIRJANATA      2=DITERIMA   0358766667200013
I WAYAN WIRJANATA      2=DITERIMA   2358766667200013
NI GST AYU N SUANDEWI    2=DITERIMA   5251750651300003
NI LUH PUTU SUWASTI     2=DITERIMA   3533748650300112
NI LUH PUTU SUWASTI     5=DITOLAK
I KETUT ARJAYA       2=DITERIMA   9544738642200003
I MADE ADI KARTAMA     2=DITERIMA   1850768669200002
I NYOMAN SUKAYA       2=DITERIMA   3563727630200103
I WAYAN KASUB        2=DITERIMA   1938741642200022
I WAYAN PARTA        2=DITERIMA   9563732634200153
I WAYAN WANA SARI ADNYANA  5=DITOLAK
I WAYAN WANASARI ADNYANA  2=DITERIMA   0756766667200032
NI MADE SURIATI       2=DITERIMA   2446742645300003
NI PUTU EKA SAWITRI     2=DITERIMA   1440764666300063
NI PUTU EKA SAWITRI     5=DITOLAK
NI WAYAN SUKARMIATI       2=DITERIMA  9256741642300043
DW AYU RATIH PURNAMA SARI    2=DITERIMA  2848762664300062
I KETUT RUMIA          2=DITERIMA  7563732639200013
I KT JULIANTIK          2=DITERIMA  0563730631300223
I MADE RATAYASA         2=DITERIMA  8259746650200013
I WAYAN MULIYANA         5=DITOLAK
I WAYAN MULIYANA         2=DITERIMA  7943763665200032
I WAYAN SUBAGA          2=DITERIMA  8534744648200023
I WAYAN SUKAHANA         2=DITERIMA  9634738639200052
I WAYAN WECA           2=DITERIMA  7563741642200923
NI KOMANG ARI          2=DITERIMA  0746762664300072
NI NYOMAN PURNI         2=DITERIMA  2562727631300013
NYM SAMPUN            2=DITERIMA  6563730632200593
ANAK AGUNG RAKA SUARTINI     2=DITERIMA  0563730633300043
I GUSTI KETUT MANDI       2=DITERIMA  6563729631200113
I MADE BAGIADA          2=DITERIMA  5142746649200023
I NYOMAN NESA ALKANA       2=DITERIMA  8563729631200113
NI KETUT KARNITI         2=DITERIMA  6659744646300022
NI NYOMAN TUNAS         2=DITERIMA  1563729631300063
NI PUTU NURYENI         2=DITERIMA  8463738639300012
PANDE MADE SUASTI        2=DITERIMA  3753750652300032
A.A.DWI DIRGANTARI        2=DITERIMA  7563760661300173
AN.AG.GEDE AGUNG DIVA ADHITYAM  2=DITERIMA  1660765666200022
ANAK AGUNG SRI WIDHIASIH     2=DITERIMA  7246757659300073
I WAYAN KONDRA          2=DITERIMA  3563732655200003
I WAYAN SUCI ASTAWA       2=DITERIMA  1663765666200022
NI MADE DRESTI          2=DITERIMA  3563738640300823
NI MADE SUMARIANI        2=DITERIMA  6435758660300063
PUTU AYU DARMAYANTI       5=DITOLAK
PUTU AYU DARMAYANTI       2=DITERIMA  0652766667300032
DESAK MADE PUTRI SUARTINI    2=DITERIMA  9563742642300043
I DEWA MADE SUMERTE       2=DITERIMA  7563728631200083
I KETUT BAWA           2=DITERIMA  8563741642200223
I KETUT PADA           2=DITERIMA  8563728631200083
I MADE SASTRAWAN         2=DITERIMA  3552742646200002
I MADE SUMERTE          2=DITERIMA  1563743643200053
I MADE WEJI           2=DITERIMA  5563736639200473
I WAYAN RENA           2=DITERIMA  3544746649200023
NI MADE SUPARTINI        2=DITERIMA  6155761663300053
ANAK AGUNG GDE ARTAWA      2=DITERIMA  9563740642201203
DEWA PUTU SARABRATA       2=DITERIMA  5563737638200133
I DEWA GEDE RAI         2=DITERIMA  0857732634200012
I KETUT MULIYASA         2=DITERIMA  4563742642200033
I KETUT SUPARTA         2=DITERIMA  5560763664200032
I MADE JATI           2=DITERIMA  8563737640200133
I WAYAN RUDI ARSANA       2=DITERIMA  1752751651200002
I WAYAN SUKADI          5=DITOLAK
I WAYAN SUKADI          2=DITERIMA  5935754658200002
I WAYAN SUKADI          5=DITOLAK
I WAYAN SUKARDA         2=DITERIMA  6563728631200443
NI MADE RASMINI         5=DITOLAK
NI MADE RASMINI         2=DITERIMA  4637766667300042
NI MADE SUDARMI            2=DITERIMA  3558730632300002
NI MADE SULASTRI NINGSIH        2=DITERIMA  1145764665300083
NI NENGAH WADRI            2=DITERIMA  4133754658300003
NI NYOMAN ASTITI            2=DITERIMA  7557748651300073
NI NYOMAN MULIANI           2=DITERIMA  4448760663300013
NI NYOMAN SUNANTI           2=DITERIMA  6563747649300083
I GUSTI NGURAH SUARSA         2=DITERIMA  7563732634200153
I KETUT ASTAWAN            2=DITERIMA  8452748651200033
I KETUT SUARNATA            2=DITERIMA  5955747649200042
I NYOMAN BAGIA             2=DITERIMA  8847749651200082
I NYOMAN PARWATA            2=DITERIMA  5848747649200012
I NYOMAN SARNA             2=DITERIMA  1148739641200023
I NYOMAN SELEM             2=DITERIMA  8563742643200203
I WAYAN NYENENG            2=DITERIMA  5563742649200003
I WAYAN PASEK             2=DITERIMA  9544744646200013
I WAYAN SUDIASTIKA           2=DITERIMA  4563728630200113
NI MADE SUKERTI            2=DITERIMA  4563742644300193
NI WAYAN SUARNI            2=DITERIMA  7850741642300012
ANAK AGUNG GEDE RAI SUDIRA       2=DITERIMA  1544728631200043
GUSTI AYU SUARTINI           2=DITERIMA  2753750652300032
I GUSTI MADE REMU           2=DITERIMA  4563725628200063
I NYOMAN DANU             2=DITERIMA  6163766668200003
I WAYAN NATA              2=DITERIMA  1837756657200062
I WAYAN SUDIADNYANA          2=DITERIMA  4855739642200002
LUH AYU NYOMAN WULANDARI        2=DITERIMA  1947765666300082
NI LUH ARIYANTI            2=DITERIMA  6358764666300033
NI MADE SUPARNI            2=DITERIMA  7337747648300003
NI NYOMAN MERTI            2=DITERIMA  4563737639300153
NI NYOMAN NATRI            2=DITERIMA  3341730633300003
NI WAYAN MURNIATI           2=DITERIMA  6563742646300043
NI WAYAN SUCI             2=DITERIMA  7563738640300163
NI WAYAN SUKRANINGSIH         2=DITERIMA  0958748650300032
DESAK MADE DEWANTARI          5=DITOLAK
DESAK MADE DEWANTARI          2=DITERIMA  5933755657300072
DEWA NYOMAN PADANG           2=DITERIMA  5563739640200103
DEWA PUTU EKAM BAWANTU PUTRAH, A.Md.  2=DITERIMA  8533763665200043
I KADEK YUDIANA            2=DITERIMA  4759765666200012
I MADE RAJENDRA            5=DITOLAK
I MADE TAMIANA             2=DITERIMA  3563726629200093
I MADE WIYASA             2=DITERIMA  4533741646200003
I WAYAN SUKERTA            2=DITERIMA  6655746649200042
KADEK SANTIKA             2=DITERIMA  8255762664200023
NI NYOMAN SUDARNI           2=DITERIMA  5651748650300022
NI WAYAN KASNI NOPIYANTI        2=DITERIMA  9456763665300053
NI WAYAN SRI ERNAWATI         2=DITERIMA  3251763665300043
PANDE PUTU KARTINI           2=DITERIMA  2563729631300063
I KETUT SUANDRI ARIMBAWA        2=DITERIMA  5563731634200113
I KETUT SUPATIA            2=DITERIMA  5150744647200013
I KETUT WARDANA            2=DITERIMA  1563741643200373
I KETUT WIARTA             2=DITERIMA  4250763665200033
I MADE SAMI ADNYANA          5=DITOLAK
I MADE SAMI ADNYANA          2=DITERIMA  4451746649200022
I MADE SUDANA            2=DITERIMA  5136762666200003
I NYOMAN MENA            2=DITERIMA  9563725627200273
I NYOMAN REKEN ASTANA        2=DITERIMA  5559743646200013
I WAYAN SUKAWANTA          2=DITERIMA  0563745647200913
NI KETUT ADRIANI           2=DITERIMA  8563736639300253
NI KETUT SARINI           2=DITERIMA  6563742643300213
NI WAYAN KARMA            2=DITERIMA  4660745649200002
NYOMAN WAHYUNI APRILIANI       5=DITOLAK
I GUSTI AYU NYOMAN ARINI       2=DITERIMA  0634733634300012
I NYOMAN SUSADA           2=DITERIMA  6563728629200033
ANAK AGUNG PUTRI ASMARI       2=DITERIMA  1563732634300323
ANAK AGUNG RAI SANJIWANI       2=DITERIMA  6444737639300073
I WAYA JAYA ASTAWA          2=DITERIMA  9760748650200022
I WAYAN DARMA            2=DITERIMA  9546755658200003
I WAYAN SUDANA            2=DITERIMA  0563728631200353
MUNIR                2=DITERIMA  8444755657200022
NI MADE MURNI            2=DITERIMA  1563740642300763
NI WAYAN BAKTI            2=DITERIMA  6563735635300033
NI WAYAN WARDANI           2=DITERIMA  5563729637300003
PANDE MADE WEDANTARA         2=DITERIMA  6052764665200023
I KETUT RATA             2=DITERIMA  5563737640200643
I KETUT SUANTARA           2=DITERIMA  0563734638300053
I NYOMAN SUWITA           2=DITERIMA  9054749650200003
I WAYAN ANTARA            2=DITERIMA  0035747649200073
I WAYAN LUNGA            2=DITERIMA  0563738640201263
I WAYAN PAGEH DARTA         2=DITERIMA  1433743644200272
I WAYAN SUBRATA           2=DITERIMA  8563727632200053
DEWA NYOMAN ARKA           2=DITERIMA  4563725624200003
I DEWA PUTU OKA SUSILA        2=DITERIMA  4563731631200013
I WAYAN GANDRA            2=DITERIMA  8542739642200003
I WAYAN KARTA            2=DITERIMA  6563743646200183
I WAYAN LISIN SUGIARTA        2=DITERIMA  2643758659200012
I WAYAN SANTRA            2=DITERIMA  2563745646200073
I WAYAN TURUN            2=DITERIMA  9563729631200113
NI MADE BUDAWATI           2=DITERIMA  1563741642300213
NI WAYAN SUMARTINI          2=DITERIMA  0563743644300193
I MADE RETA             2=DITERIMA  6563732634200703
I WAYAN SUJARMA           2=DITERIMA  9563735639200173
IDA BAGUS G. MANDRA PUTRA      2=DITERIMA  8152750652200053
IDA BAGUS PUTRA ASTAWA        2=DITERIMA  3140733635200013
A.A.AYU OKA             2=DITERIMA  8636744647300012
A.A.GD.OKA SURYANA          2=DITERIMA  7344738642200003
A.A.GEDE PUTRA            2=DITERIMA  4734743642200002
COK.RATIH JULI ARISTA        2=DITERIMA  6033754656300013
DESAK NYOMAN SUARDANI        2=DITERIMA  2557758660300012
DW KADEK SUDANA           2=DITERIMA  8453749651200012
DW PT BUDIYASA            2=DITERIMA  5147745648200013
I DW A.A.SUASTINI          2=DITERIMA  1337743641300003
I DW AYU ANOM SURYATI        2=DITERIMA  5449749651300012
I DW MADE JEBEG           2=DITERIMA  2937740643200022
I GUSTI AYU AGUNG MAS SUNYA ANTARI  2=DITERIMA  4236762663300073
I GUSTI KETUT BUDIARSA        2=DITERIMA  2433758659200032
I KETUT BUDIASA      2=DITERIMA  3942746649200032
I KETUT MAWA, SH      2=DITERIMA  7442745647200073
I KETUT NGINTE       2=DITERIMA  7853749652200002
I KETUT PARSA       2=DITERIMA  5538755656200002
I KETUT SUECA       2=DITERIMA  5446745649200002
I MADE ARDANA       2=DITERIMA  6563741642200883
I MADE KARMAWAN      2=DITERIMA  0248755656200023
I MADE LANA        2=DITERIMA  3563738640200263
I MADE POLIS        2=DITERIMA  2238744649200003
I MADE PUNIA        2=DITERIMA  5136746649200013
I MADE SEDANA       2=DITERIMA  9039742646200003
I MADE WIDNYANA      2=DITERIMA  5556764665200012
I MADE WINARTA       2=DITERIMA  0563740642200263
I MDE WEDA         2=DITERIMA  1841736638200012
I NYOMAN ADNYANA      2=DITERIMA  3653732634200012
I NYOMAN BUDAYA      2=DITERIMA  3046739640200013
I NYOMAN BUDIASTAWA    2=DITERIMA  2563738640201323
I NYOMAN GEDE ARTAWAN   2=DITERIMA  2563738646200003
I NYOMAN SUDANA      2=DITERIMA  3039742643200023
I NYOMAN SUDIATMIKA    2=DITERIMA  9256747648200003
I NYOMAN SUKARTA      2=DITERIMA  5453755656200022
I NYOMAN SUSANTA      2=DITERIMA  4037740643200023
I NYOMAN WARSA       2=DITERIMA  1563740642200263
I WAYAN GABRA       2=DITERIMA  0563741642200233
I WAYAN GDE SUTEJA     2=DITERIMA  3639746649200022
I WAYAN REDANA       2=DITERIMA  0342747650200103
I WAYAN SUNARTA      2=DITERIMA  8333737640200003
I WY ASA          2=DITERIMA  4550751652200002
IDA BAGUS KARYAWAN     2=DITERIMA  2546741641200002
LUH PUTU ANTARI      2=DITERIMA  8354758659300003
MADE OBUT DIANA      2=DITERIMA  7153760661200003
NI MADE KD SARTINI     2=DITERIMA  8046742643300023
NI NENGAH BUDIASIH     2=DITERIMA  2637754656300022
NI NYOMAN ASTINI      2=DITERIMA  2833747650300022
NI NYOMAN MARIANI     2=DITERIMA  0635761661300012
NI NYOMAN MURATNI     2=DITERIMA  3563745649300163
NI NYOMAN SERIGATI     2=DITERIMA  7950750652300032
NI PT ARTAMI        2=DITERIMA  4241741642300073
NI WAYAN ASTITI      2=DITERIMA  2139753654300013
NI WAYAN SUNARIASIH    2=DITERIMA  9746754656300012
NI WAYAN SUPIASIH     2=DITERIMA  6344740641300013
NI WAYAN SUWENI      2=DITERIMA  2757747649300072
NI WY EKAYANTI       2=DITERIMA  6450763663300003
NOR ASIYAH         2=DITERIMA  3640743644300022
PANDE MADE SUMARTINI    2=DITERIMA  0139764665300093
ASMI DAMAYANTI       2=DITERIMA  9340763664300073
I NYOMAN DOPLONG ARTHANA  2=DITERIMA  2563738641200813
I NYOMAN SELAMET SUTISNA  2=DITERIMA  2563744647200783
I WAYAN SIMAN       5=DITOLAK
NI LUH WAYAN MURNIASIH   2=DITERIMA  1542743644300093
NI WAYAN SANTHI UDIASIH  2=DITERIMA  1745765666300072
COK ISTRI PUTRA      2=DITERIMA  1544735638300043
DEWA MADE ANGGGAJAYA    2=DITERIMA  2248747652200003
GUSTI AG. INTAN ARMIKA. D  2=DITERIMA  0742757658300092
HELDA UNI WINDARI      2=DITERIMA  1563754655300023
I KETUT SUDANA       2=DITERIMA  4336739643200003
I MADE PUGRI        2=DITERIMA  0735740641200082
I MADE SUMADI        2=DITERIMA  6949736639200002
I NENGAH SAIKA       2=DITERIMA  7554740643200003
I NYOMAN JEDUGYASA     2=DITERIMA  1563728626200003
I NYOMAN SUARTHA      2=DITERIMA  5151748651200033
I NYOMAN SUMERTA      2=DITERIMA  9563737640200133
I NYOMAN SUYADNYA      2=DITERIMA  7735756658200052
I NYOMAN URIP        2=DITERIMA  7563738640201293
I WAYAN MARJANA       2=DITERIMA  0248761663200023
I WAYAN SUARDIKA      2=DITERIMA  7736752653200062
NGAKAN PUTU SUWENDRA    2=DITERIMA  8555754656200003
NI NYM ARI SUTRISNA DEWI  2=DITERIMA  6342761662300093
NI PANDE MADE SEKARINI   2=DITERIMA  4353746650300003
NI WAYA ARIASIH       2=DITERIMA  0846761662300022
NI WAYAN EKA SRIJAYANTI   2=DITERIMA  6563751654300013
PANDE MADE SUPANDI     2=DITERIMA  1655741643200022
PUTU SUWANTRA SAPUTRA    2=DITERIMA  6361755656200003
I KETUT BAWA        2=DITERIMA  2563737639200153
I KETUT SARIANA       2=DITERIMA  8933760662300012
I MADE MADRIANA       2=DITERIMA  7160744646200013
I MADE SUCITRA       2=DITERIMA  8242746649200053
I MADE SUTAWIJAYA      2=DITERIMA  4563743647200083
I MADE WIRA DARSANA     2=DITERIMA  1762748654200002
I NYOMAN SIRAM       2=DITERIMA  1562746647200023
I NYOMAN SUDARMIKA     2=DITERIMA  3351752653200013
I WAYAN PAGI YASA      2=DITERIMA  3261748650200013
I WAYAN PARTAYASA      2=DITERIMA  0953746649200042
I WAYAN SUDIARTA      2=DITERIMA  2637746648200012
NGAKAN MADE SUCIPTA     2=DITERIMA  3563742653200003
NI AYAN KARIYANTI      2=DITERIMA  2651752656300002
NI KOMANG ARYANTI      2=DITERIMA  3863747649300012
NI MADE MEKARIASIH     5=DITOLAK
NI NYOMAN ERAWATI      2=DITERIMA  6135752654300013
NI NYOMAN SUKA ASTINI    2=DITERIMA  5337743646300033
NI NYOMAN SUPARMI      2=DITERIMA  3235751653300013
NI WAYAN SUTI        2=DITERIMA  0536752654300012
ANAK AGU GEDE OKA PARTA   2=DITERIMA  4342746647200003
ANAK AGUNG RAKA MAS     2=DITERIMA  1039729630300013
DEWA MADE SUPARSA      2=DITERIMA  3541728631200013
DEWA NYOMAN MERTAJAYA    2=DITERIMA  6563741643200243
DEWA PUTU ARSANA PUTRA   2=DITERIMA  2563728630200113
DWA PUTU A PARTA JAYA    2=DITERIMA  7058744647200013
I DEWA AYU ARI WAHYUNI   2=DITERIMA  4563743648300053
I DEWA GEDE ANDRANA     2=DITERIMA  1451746648200032
I GUSTI AYU SETIAWATI    2=DITERIMA  7563728630300253
I KETUT BAWA        2=DITERIMA  7563741643200243
I KETUT DINA        2=DITERIMA  7563733635200153
I KETUT KANCA ASRAMA    2=DITERIMA  5563732634200703
I KETUT MERES         2=DITERIMA  3558741644200003
I KETUT PITJA         2=DITERIMA  2563731633200143
I KETUT SUDIARTA        2=DITERIMA  2035747649200063
I KETUT SURAMYA        2=DITERIMA  2755742644200032
I MADE BANTU          2=DITERIMA  0563743644200163
I MADE BRATHA         2=DITERIMA  3562728629200003
I MADE KERMAWAN        5=DITOLAK
I MADE MERTA          2=DITERIMA  5563732633200083
I MADE MERTA WIGUNA      2=DITERIMA  5563742643200203
I MADE NARDJA         2=DITERIMA  5563731631200013
I MADE RUJI          2=DITERIMA  6563737638200133
I MADE SILA          2=DITERIMA  4647748650200022
I MADE SUKANATA        2=DITERIMA  8563739641200203
I MADE WETA          2=DITERIMA  9563739641200203
I MADE WIJANA         2=DITERIMA  4546759660200032
I MADE YOGA SUMADI       2=DITERIMA  0434754656200052
I NENGAH WIDNYANA       2=DITERIMA  3138733634200003
I NYOMAN ARTANA        2=DITERIMA  5563765665200003
I NYOMAN KALPIN BYANTARA    2=DITERIMA  2563736636200023
I NYOMAN SUARDANA       2=DITERIMA  9441754655200012
I WAYAN AMAN          2=DITERIMA  5442756657200023
I WAYAN BERATA         2=DITERIMA  6563733634200073
I WAYAN BRATA         2=DITERIMA  9563741643200243
I WAYAN CAMENG ADI PRADNYANA  2=DITERIMA  1250752654200033
I WAYAN DUGDUG         2=DITERIMA  6656735637200002
I WAYAN GAMPIL SUARDANA    2=DITERIMA  3563729630200223
I WAYAN KARDANA        2=DITERIMA  6563727629200413
I WAYAN KETEN         2=DITERIMA  2544728630200063
I WAYAN MERANGGI SUBAGA    2=DITERIMA  1847729648200002
I WAYAN MUPU          2=DITERIMA  6563729631200423
I WAYAN NENGAH         2=DITERIMA  0563735637200193
I WAYAN SAMA          2=DITERIMA  3563733635200653
I WAYAN SUARDANA        2=DITERIMA  4946744646200012
I WAYAN SUMERTHA        2=DITERIMA  2563734636200173
I WAYAN SUPARSA        2=DITERIMA  6337741644200013
I WAYAN SURATNA        2=DITERIMA  6563739640200103
I WAYAN SUWETA         2=DITERIMA  3563730632200153
IDA AYU MADE SUKREWI      2=DITERIMA  8937730631300002
IDA BAGUS SUARDHANADIPA    2=DITERIMA  8557733636200003
KETUT ARKA           2=DITERIMA  7563739640200103
LUH PUTU AYU          2=DITERIMA  7563740643300093
NGAKAN PUTU WEDA ARSANA    2=DITERIMA  2156730631200003
NI GUSTI AYU KADE LISTYAWATI  2=DITERIMA  2542750653300033
NI GUSTI MADE KARYAWATI    2=DITERIMA  4636760662300062
NI KADEK SURIANI        2=DITERIMA  0844765666300062
NI KATUT PUSPA         2=DITERIMA  6956748651300032
NI KETUT BUDANINGSIH      2=DITERIMA  3563727630300053
NI KETUT DARMI         2=DITERIMA  2563750652200563
NI KETUT MARINI        2=DITERIMA  1647741643300022
NI KETUT SUARTINI       2=DITERIMA  7940756657300072
NI MADE ANI          2=DITERIMA  2747754656300062
NI MADE DERDI         2=DITERIMA  9556745649300002
NI MADE PEGLOK      2=DITERIMA  3563741642300953
NI MADE PUSPAWATI     2=DITERIMA  0743739640300022
NI MADE SANGGERI     2=DITERIMA  0933728630300012
NI NYOMAN REPOT      2=DITERIMA  5563736638300563
NI NYOMAN SRIANI     2=DITERIMA  2935750649300002
NI WAYAN KANTI      2=DITERIMA  2563741644300083
NI WAYAN LECI       2=DITERIMA  5545742644300013
NI WAYAN SASIH      2=DITERIMA  2563745647300123
NI WAYAN SUKERTINI    2=DITERIMA  5563739641300143
NYOMAN SENENG ARTINI   2=DITERIMA  0347738639200023
PANDE KETUT BAWA     2=DITERIMA  4563734636200173
PANDE WAYAN ARIASIH    2=DITERIMA  5441767668300012
PUTU AGUS SUDIAS     2=DITERIMA  2649761661200002
SAGUNG PUTRI       2=DITERIMA  9140741643300023
SANG AYU NYOMAN SURYANI  2=DITERIMA  5147732634300043
SANG PUTU B MERTAYASA   2=DITERIMA  8563726632200023
SUMINI          2=DITERIMA  6735740642300022
ABDULLAH SABIRI      2=DITERIMA  1837743644200032
COK ISTRI NILAWATI    2=DITERIMA  6563737639300663
DESAK NYOMAN ASTINI    2=DITERIMA  1443741643300033
DEWA AYU OKA WIRATI    2=DITERIMA  1563741641300053
DEWA MADE GERIA      2=DITERIMA  5756741642200012
DEWA PUTU NESA      2=DITERIMA  3563734649200003
GUSTI AYU MERTAWATI    2=DITERIMA  8147759661300013
I GDE ASTAWA       2=DITERIMA  9435747648200003
I KETUT ALIT SUJAYA    2=DITERIMA  5551743646200033
I KETUT ARTHA       2=DITERIMA  9747741642200022
I KETUT P SUARDIYANA   2=DITERIMA  8563741643201103
I KETUT PUKEL       2=DITERIMA  7257753655200003
I KETUT PURNAWIASA    2=DITERIMA  8334751653200003
I KETUT RINU       2=DITERIMA  6046735639200003
I KETUT SUJATI      2=DITERIMA  4563739639200033
I KETUT TEJA       2=DITERIMA  3563730633200433
I MADE BEBAS       2=DITERIMA  6563744647200133
I MADE DWIJA SUTHA    2=DITERIMA  6462745647200022
I MADE KARMAWAN      5=DITOLAK
I MADE KOTA        2=DITERIMA  6458745648200002
I MADE MUDITHA      2=DITERIMA  1556741643200053
I MADE PARNA       2=DITERIMA  7943733636200002
I MADE RETA        2=DITERIMA  2234747648200003
I MADE SARTA WIJAYA    2=DITERIMA  6563744647200683
I MADE SATIA       2=DITERIMA  8563741643200243
I MADE SUCITA       2=DITERIMA  5934762664200002
I MADE SUTAMA       2=DITERIMA  3661748650200032
I MADE TIRTA       2=DITERIMA  9563745647200753
I MADE WECA        2=DITERIMA  7563742643200203
I NYOMAN BEJUG      2=DITERIMA  8563746648200123
I NYOMAN GUNARSA     2=DITERIMA  8633745647200022
I NYOMAN MAKER      2=DITERIMA  5254741644200003
I NYOMAN MURDA      2=DITERIMA  5562742644200013
I NYOMAN SUNADRA     2=DITERIMA  1563734636200753
I NYOMAN SUNADRA     2=DITERIMA  1563736636200113
I NYOMAN WIARGA         2=DITERIMA  2563730632200153
I WAYAN ARTHA SUTHA       2=DITERIMA  3363755657200003
I WAYAN BERATAN         2=DITERIMA  4563737639200153
I WAYAN EKA WIDASTRA      2=DITERIMA  3544743645200003
I WAYAN GUNAWAN         2=DITERIMA  0563741643200253
I WAYAN JIWA ARIANA       2=DITERIMA  6563740641200203
I WAYAN KARTAMA         2=DITERIMA  9563733636200113
I WAYAN LASTRA         2=DITERIMA  2648742642200002
I WAYAN MUDIARA         2=DITERIMA  6342759661200013
I WAYAN NEKA          2=DITERIMA  7047746648200023
I WAYAN REMBUN         2=DITERIMA  9563742643200203
I WAYAN RISA          2=DITERIMA  4633743645200002
I WAYAN SUARA          2=DITERIMA  9449744646200002
I WAYAN SUATRA         2=DITERIMA  8540747649200012
I WAYAN SUETHA         2=DITERIMA  0563742644200253
I WAYAN SUNARMA         2=DITERIMA  2563741643200253
I WAYAN SUPARTA         2=DITERIMA  3753742644200022
I WAYAN SUWARSA         2=DITERIMA  8261744646200003
I WAYAN SUWETA         2=DITERIMA  7563740641200203
I WYAN SUNARTA         2=DITERIMA  2563740641200993
KETUT LEMBOD ARTHANA      2=DITERIMA  9635742646200002
NGAKAN NYOMAN SUADA       2=DITERIMA  8949743646200012
NI DEWA AYU RAI SUGIARTI    2=DITERIMA  5437744646300022
NI MADE ARTINI         2=DITERIMA  9461750652300013
NI MADE LECI          2=DITERIMA  4563738641300073
NI NYOMAN ARTINI        2=DITERIMA  0547744647300023
NI NYOMAN SUWARTHI       2=DITERIMA  8545748650300012
ANAK AGUNG GDE RAI       2=DITERIMA  1737743646200032
DEWA AYU SRI ARIANI       2=DITERIMA  7841751652300002
DEWA MADE PURNATA        2=DITERIMA  6634745647200022
GUSTI NGURAH PRADNYANA     2=DITERIMA  9563747648200023
GUSTI NGURAH RAI SUPARTHA    2=DITERIMA  3935746649200022
I DEWA AYU SUARTINI       2=DITERIMA  4563754657300013
I DEWA GEDE RAKA SUDIARTA    2=DITERIMA  9563743644200153
I DEWA NYOMAN TANGI       2=DITERIMA  2563732635200123
I GUSTI NGURAH ADNYANA     2=DITERIMA  7246737638200003
I GUSTI NGURAH BAGUS EKA    2=DITERIMA  2441765667200012
I GUSTI NGURAH BGS WIDI PUTRA  2=DITERIMA  6362763665200003
I GUSTI NGURAH GD AGUNG     2=DITERIMA  6443761662200032
I KETUT BAWA          2=DITERIMA  5563746649200123
I KETUT SUDIANA         2=DITERIMA  8563744647200133
I KETUT SUDIARSA        2=DITERIMA  8563733636200113
I MADE AGUS SUARDINA      2=DITERIMA  3140756659200003
I MADE ARTIKA          2=DITERIMA  8937757658200002
I MADE MATARAM         2=DITERIMA  9563741642200223
I MADE MICA           2=DITERIMA  2359743643200003
I MADE PARSA ARSADA       2=DITERIMA  1563730632200153
I MADE RIBEK          2=DITERIMA  3563737639200153
I MADE RINDA          2=DITERIMA  6563742643200203
I MADE SUKARSA         2=DITERIMA  1563743644200163
I MADE SUNARTA         2=DITERIMA  7563744647200133
I NYOMAN ARDANA         2=DITERIMA  3058761663200043
I NYOMAN ARNAWA        2=DITERIMA  0256749651200013
I NYOMAN BADENG MARJANA    2=DITERIMA  0449743646200012
I NYOMAN SADA SUANTARA    2=DITERIMA  7240743646200013
I NYOMAN SUARJANA       2=DITERIMA  8759746648200002
I NYOMAN SUDANA        2=DITERIMA  2433745646200022
I NYOMAN YASA         2=DITERIMA  3563736638200233
I PANDE MADE MULIAWAN     2=DITERIMA  3447758659200003
I PUTU DEDDY PUSPANTARA    2=DITERIMA  2039758660200073
I WAYAN KURNIAWAN       2=DITERIMA  5563743647200083
I WAYAN MANDRA        2=DITERIMA  9563742644200243
I WAYAN MENYAN        2=DITERIMA  3563743644200163
I WAYAN MUNJUK        2=DITERIMA  4563736638200233
I WAYAN PENDER        2=DITERIMA  7563733634200073
I WAYAN SANTER        2=DITERIMA  1563744648200313
I WAYAN SOROG WIYASA     2=DITERIMA  1563735637200193
IDA BAGUS ALIT DARSANA    2=DITERIMA  2859762663200042
KETUT KASRIANI        2=DITERIMA  7842751652300012
KETUT SUDIARTAWA       2=DITERIMA  5459744647200013
MADE SUASTI RAHMAWATI     2=DITERIMA  9647765665300012
NI GUSTI AYU PUTRI      2=DITERIMA  9648751653300012
NI KETUT ARMINI        2=DITERIMA  1536758657300002
NI KETUT NURJANI       2=DITERIMA  7554753655300013
NI KETUT SIKI         2=DITERIMA  0453745648300012
NI KOMANG SUGIANI       2=DITERIMA  8657755656300062
NI KOMANG WIDI SRI ADNYANI  2=DITERIMA  6738757658300082
NI MADE MURNIASIH       2=DITERIMA  5560746649300013
NI MADE SOMA NASIH      2=DITERIMA  2744741643300022
NI MADE SUDIARTI       2=DITERIMA  5541740642300013
NI NYOMAN SUARTINI      2=DITERIMA  6637746648300022
NI PUTU RAKA ARINI      2=DITERIMA  8252753655300063
NI WAYAN ASRI PURNAMI     2=DITERIMA  4559761662300022
PANDE PUTU MUNGGAH      2=DITERIMA  4563733631200003
PANDE WAYAN MUSTIKA      2=DITERIMA  9435745648200003
SANG PUTU UMBARA       2=DITERIMA  4563743644200163
NI WAYAN NILAWATI       2=DITERIMA  5538745648300013
NI MADE MULYANI        2=DITERIMA  2563741642300213
NI MADE RUSMINI        2=DITERIMA  8563735636300043
NI WAYAN SUCI ARTINI     2=DITERIMA  7463765666300022
NI KADEK KASTURI JAYANTI   2=DITERIMA  9442764666300033
NI WAYAN LABA         2=DITERIMA  6560745649200003
I GUSTI AYU ARDINI      2=DITERIMA  6863756658300002
I GUSTI AYU MEGAWATI     2=DITERIMA  7555755657300013
NI GUSTI AYU PUTRANINGSIH   2=DITERIMA  8049750652300123
DEWA AYU SRI SATTWIKA, A.Ma  2=DITERIMA  4756759660300172
I GST.AYU SOPHIE ITA DEWI   2=DITERIMA  8246759661300083
GUSTI AYU WAHYUNI       2=DITERIMA  3136745646300023
NI KADEK MATAL SUDARYANI   2=DITERIMA  7359763664300033
NI MADE SRI PRAMITA DEWI   2=DITERIMA  5135762664300043
NI WAYAN SUKERNI       2=DITERIMA  6246760661300063
NI KETUT SARI         2=DITERIMA  5563747648300273
NI WAYAN WARNI        2=DITERIMA  3563762664300213
I KETUT SAYOGA        2=DITERIMA  0435756659200012
I WAYAN SUMADI AWAN    2=DITERIMA  3647753654200032
NI LUH SURIATI ASTARI   2=DITERIMA  0956743643300012
NI MD WENI         2=DITERIMA  3345754657300013
NI KETUT PASEK ARIANI   2=DITERIMA  7656745647300062
NI MADE ASTRINI      2=DITERIMA  8359763664300033
NI MADE SEKAR       2=DITERIMA  8563744646300683
NI MADE SIRATNI      2=DITERIMA  4752750652300092
NI WAYAN KARMIATI     2=DITERIMA  4563745647300653
NI WAYAN KLEPON      2=DITERIMA  2237747650300093
I MADE SUKARPAYASA     2=DITERIMA  7747746648200012
NI GUSTI PT. SUCIUN    2=DITERIMA  5646741644300022
NI KETUT KARMINI      2=DITERIMA  8936748650300122
NI MADE AYU PURI      2=DITERIMA  8848756658300042
I DW AYU RAKA WARTATI   2=DITERIMA  6153738640300003
NI KOMANG ARSINI      2=DITERIMA  3655764666300022
NI MADE LIPET SRIYANTI   2=DITERIMA  0347744647300023
NI PUTU RUSMAYANI     2=DITERIMA  6450763665300033
NI WAYAN DESI ARISANDI   2=DITERIMA  4456752654300053
GUSTI AYU SRI JUNIARI   2=DITERIMA  4936762664300052
NI LUH KUSUMA WARDANI   2=DITERIMA  4335755657300013
NI MD SRINI WIADNYANI   2=DITERIMA  1649756658300012
NI WAYAN SUTI       2=DITERIMA  7044742643300023
NI KETUT CANDRI      2=DITERIMA  1453738642300002
NI KETUT MAWIANI      2=DITERIMA  2335750652300083
NI WAYAN TIRTA ADRIANI   2=DITERIMA  5537749651300032
I GST A. SOPHIE ITA DEWI  5=DITOLAK
I GST.A.SOPHIE ITA DEWI  2=DITERIMA  7246759661300083
I DEWA PUTU TOYA YANA   2=DITERIMA  2563729630200223
I MADE SUWECA       2=DITERIMA  9056729632200003
I WAYAN NUKA        2=DITERIMA  2563732633200373
I WAYAN WENTEN       2=DITERIMA  8545740642200033
DEWA AYU BASMIATI     2=DITERIMA  4238747650300073
I MADE ARDITA       2=DITERIMA  6434754658200003
IDA BAGUS DWI PRAMANA   2=DITERIMA  8455738639200013
MADE YUNI ASRINI      2=DITERIMA  3951746649300032
NI KADEK SAJI WATI     2=DITERIMA  7252756658300083
NI KETUT WARDI       2=DITERIMA  0740751653300082
NI MADE SARIANI      2=DITERIMA  3352747649300083
ANAK AGUNG ANOM TIRTA   2=DITERIMA  9445741644300012
ANAK AGUNG NGR SETIARI   2=DITERIMA  0038744646300113
I KETUT GENEP       2=DITERIMA  9563745648200663
I KETUT WIRA        5=DITOLAK
I NYM.SUKARMA       2=DITERIMA  9357736638200023
MADE YUNI ASRINI      5=DITOLAK
NI KETUT WARDI       5=DITOLAK
NI WAYAN LECI       5=DITOLAK
NI WAYAN MURNI       2=DITERIMA  7238744646300073
DEWA AYU MANIK LAKSMI   2=DITERIMA  1554751656300003
I MADE CANDRA       2=DITERIMA  5557755658200023
I MADE MURDANA       2=DITERIMA  5255752653200003
I NYOMAN MUDANA      2=DITERIMA  0851757660200022
I NYOMAN SUKERTA YASA   2=DITERIMA  3040756657200033
KETTY DESIANA       2=DITERIMA  0548750652300023
NI KETUT DARMIANTINI   2=DITERIMA  3840750652300032
NI KETUT SOKA       2=DITERIMA  1549747649300023
NI LUH MADE SRI PURWANI  2=DITERIMA  2741749654300002
NI LUH PUTU DARMINI    2=DITERIMA  3455760662300013
NI MADE SUARTINI     2=DITERIMA  1039763664300023
NI NYOMAN SEKARINI    2=DITERIMA  4460756658300013
NI PUTU PUSPAYANTI    2=DITERIMA  7348763664300003
NI PUTUI HINDIRALAXMI   2=DITERIMA  2360756658300023
NI WAYAN LIPET      2=DITERIMA  2742752653300022
NI WAYAN MULIARTINI    2=DITERIMA  1753762663300022
NI WAYAN PANDE YANTI   2=DITERIMA  8445751652300052
NI WAYAN SULIANI     2=DITERIMA  3741750652300082
SRI UNTARI        2=DITERIMA  2041751652300013
THERESIA CHRISTANTI    2=DITERIMA  8860753654300052
I KETUT MARKA       2=DITERIMA  9244742646200003
I KETUT RENA       2=DITERIMA  3563738639200213
I MADE DARSA       2=DITERIMA  2563731633200153
I MADE MARA        2=DITERIMA  9563727629200113
I WAYAN SUARJANA     2=DITERIMA  8563740641200213
I WY RECA         2=DITERIMA  4563731633200153
NI KETUT MIHARTI WIJAYA  2=DITERIMA  2452739641200013
NI KETUT SERIDI      2=DITERIMA  8563734636300373
NI WAYAN PINDAH      2=DITERIMA  5563741643200253
I KETUT LAMA       2=DITERIMA  0563733635200163
I MADE MAJA        2=DITERIMA  8563730634200023
I MADE SANGKREB      2=DITERIMA  8563739642200093
I MADE WIDASTRA      2=DITERIMA  0438740642200022
I NYOMAN SARINU      2=DITERIMA  3563728630200123
I WAYAN GONDRA      2=DITERIMA  3563737640200143
I WAYAN PATRA       2=DITERIMA  7563726627200213
I WAYAN SUWIJA      2=DITERIMA  4134744647200013
NI NYOMAN LOTRI      2=DITERIMA  6563730632300323
NI WAYAN SERIASIH     2=DITERIMA  7563736639300063
ANAK RAKA TIRTAWATI    2=DITERIMA  0638741643300032
I GUSTI NGURAH WARDANA  2=DITERIMA  2563730633200123
I KETUT PUJA ANTARA    2=DITERIMA  1563737640200143
I KETUT SUPARTA      2=DITERIMA  3254750653200013
I MADE DANA        2=DITERIMA  8447744648200002
I MADE SUKAJA       2=DITERIMA  0563731635200043
I WAYAN KEMBAR SUYASA   2=DITERIMA  5533730632200013
IDA BAGUS KETUT KENAKA  2=DITERIMA  3563724630200003
NI KETUT SUASTI      2=DITERIMA  7555747650300043
NI KOMANG SUKARMINI    2=DITERIMA  4349764665300063
NI NYOMAN ROTI ASTITI   2=DITERIMA  2563746649300083
SANG AYU MADE ARIATI   2=DITERIMA  6250764666300043
ANAK AGUNG ANOM TERNI   2=DITERIMA  5563726628300043
ANAK AGUNG SRI MADIASIH  2=DITERIMA  6649733635300002
COK ISTRI PUTRA      2=DITERIMA  0533745646300042
I DEWA AYU ALIT SEKAR   2=DITERIMA  5563741642300213
I DEWA NYOMAN SUPRAPTA  5=DITOLAK
I GUSTI NYOMAN ARYA    2=DITERIMA  0563737640200143
I NYOMAN RATA          2=DITERIMA  7655741643200082
I NYOMAN TINGGAL         2=DITERIMA  4563741642200963
IDA AYU NYOMAN KARNIASIH     2=DITERIMA  8563744649300033
IDA AYU NYOMAN KARNIASIH     5=DITOLAK
IDA AYU NYOMAN KARNIASIH     2=DITERIMA  5545744649200003
LUH SITI             2=DITERIMA  8563736637300063
NI NYOMAN CANDRI         2=DITERIMA  6563731633300063
NI NYOMAN LASTRI         2=DITERIMA  5563745646300033
NI PUTU ARIANI          2=DITERIMA  0563756657300153
NI WAYAN MOHYUNI         2=DITERIMA  2255744646200013
ANAK AGUNG GDE DELA ARIBUANA   2=DITERIMA  5563727629200113
DESAK MADE RAI          2=DITERIMA  9563725627300033
I GUSTI MADE INDRA WAJA     2=DITERIMA  9563730632200153
I GUSTI NYOMAN PARWATI      2=DITERIMA  5649742643300062
I MADE KAWAN           2=DITERIMA  2563738641200133
I WAYAN ARISTANA         2=DITERIMA  3359762664200033
I WAYAN SUDIARTHA        2=DITERIMA  9157764667200003
NI KETUT KASNI          2=DITERIMA  5563728630300053
NI KOMANG WIDIASIH        2=DITERIMA  9563736637300063
NI LUH SUKARINI         2=DITERIMA  2563740642300173
NI MADE AYU SURYANINGSIH     2=DITERIMA  2735764665300102
NI WAYAN NADI          2=DITERIMA  7563741642300213
A.A.GEDE PUTRA          2=DITERIMA  9543742645200003
I MADE GENAH           2=DITERIMA  3563730633200123
I MADE PAREK ARIADI       2=DITERIMA  9563725628200063
I PUTU ARIYANTO         2=DITERIMA  9437759660200002
I WAYAN PATNA          2=DITERIMA  9563728629200033
I WAYAN T. ARYANTO        2=DITERIMA  9563731634200113
I WAYAN WARSA          2=DITERIMA  9563736638200243
IDA AYU SASTRANINGSIH      2=DITERIMA  9949748651300052
NI KETUT MURATNI         2=DITERIMA  4563729632300023
NI LUH WAYAN RATNA        2=DITERIMA  8563736641300023
NI NYOMAN RATNINGSIH       2=DITERIMA  4563738640300173
NI PUTU NOVI EKAWATI       2=DITERIMA  1448763665300083
GUSTI NYOMAN SUKERTI       2=DITERIMA  1563729631300233
GUSTI PUTU SULASTRI       2=DITERIMA  6563733634300053
I MADE RIA            2=DITERIMA  5563728630200493
I NYOMAN SURAWAN         2=DITERIMA  2442761663200053
I NYOMAN SUWENDI         2=DITERIMA  6563742644200253
NI KETUT RANTI          2=DITERIMA  4563731633300063
NI MADE NURIATI         2=DITERIMA  7563731634300163
NI NYOMAN SIMPEN         2=DITERIMA  2458744647300013
NI WAYAN SRIANI         2=DITERIMA  3563743644300193
PANDE KOMANG JUNI ARSANA     2=DITERIMA  9950762663300082
PANDE PUTU PRANAMA        2=DITERIMA  7855763664200002
ANAK AGUNG AYU MADE SURYANI   2=DITERIMA  8550741643300002
ANAK AGUNG GEDE RAI PUJAWAN   2=DITERIMA  7563740642200263
ANAK AGUNG ISTRI AGUNG      2=DITERIMA  7258743646300003
ANAK AGUNG PUTRA         2=DITERIMA  2144732635200013
COKORDA ISTRI SRI AGUNG ASTITI  2=DITERIMA  8459741642300013
COKORDA PUTRA DHARMAYUDA     2=DITERIMA  0563738640200273
DESAK PUTU SAMARINI       2=DITERIMA  9636736638300002
DEWA MADE OKA         2=DITERIMA  2563721624200003
I DEWA PUTU OKA        2=DITERIMA  4143741643200053
I GUSTI AYU ANDRIANI     2=DITERIMA  5947749651300032
I GUSTI NGURAH MADE JATI   2=DITERIMA  9657754656200002
I GUSTI NYOMAN ARYA      2=DITERIMA  8562742644200063
I GUSTI PUTU DIRGA      2=DITERIMA  3636739642200032
I GUSTI PUTU OKA       2=DITERIMA  3563722624200003
I GUSTI RAI MARDINA      2=DITERIMA  7563746647200353
I KETUT SUDIARSANA      2=DITERIMA  0140739642200023
I MADE BALIK YUDIANA     2=DITERIMA  6057745649200003
I MADE SUDIRSA        2=DITERIMA  5563727629200443
I WAYAN SUDIRA        2=DITERIMA  9563741642200233
IDA BAGUS OKA         2=DITERIMA  6842730633200002
NI KETUT KARSINI       2=DITERIMA  8656741642300062
NI KETUT SRI ERAWATI     2=DITERIMA  9563743646300123
NI KETUT SUDIANI       2=DITERIMA  0335749652300043
NI LUH MADE ENY SUWARNITI   2=DITERIMA  1253757658300023
NI LUH MADE KARSI       2=DITERIMA  2448731631300002
NI LUH PUTU PARWATI      2=DITERIMA  4540754656300013
NI LUH WAYAN WARJANI     2=DITERIMA  1850729633300002
NI NYOMAN MURNIATI      2=DITERIMA  5343734636300013
NI PUTU SUNARWATI       2=DITERIMA  5034733634300003
NUR AGUNG CAHYONO       2=DITERIMA  0456752654200013
YCP ESTI RAHAYU        2=DITERIMA  3461739640300012
DEWA A. YASA EKAPURI     2=DITERIMA  1437742643300022
DEWA KETUT GIRI PUTRA     2=DITERIMA  9563740642200943
I MADE SUESTA         2=DITERIMA  9563740642200263
I NYOMAN SUARJANA       2=DITERIMA  4563729633200023
I WAYAN RAUH SUARJA      2=DITERIMA  8563729631200123
I WAYAN SUTAMA        2=DITERIMA  7563740641201033
I WAYAN TAMBUN        2=DITERIMA  0563726630200203
NI KADEK SRIANTI       2=DITERIMA  0040764665300013
NI KADEK SUARDANI       2=DITERIMA  7143763665300003
NI KETUT KARTI        2=DITERIMA  1563741643300203
SANG AYU NYOMAN SARININGSIH  2=DITERIMA  7137740643300033
I DEWA MADE OKA        2=DITERIMA  4563725630200023
I KETUT SUJA         2=DITERIMA  0563738641200133
I WAYAN ADE YANTIKA      2=DITERIMA  0533763666200013
I WAYAN POKAL         2=DITERIMA  1563727629200123
I WAYAN SUTA         2=DITERIMA  2563743644200843
IDA AYU KETUT INDRAYANI    2=DITERIMA  8246762664300003
IDA AYU MADE PUTRI      2=DITERIMA  1144738641300013
IDA AYU PUTU RESI       2=DITERIMA  9233746649300013
MADE SUARTINI         2=DITERIMA  9554748651300063
NI KETUT RATNA        2=DITERIMA  8037739641300023
NI KETUT SUMIARTI       2=DITERIMA  9447739641300013
NI NYOMAN SUARTINI      2=DITERIMA  4563732635300043
DESAK MADE PUTERI       2=DITERIMA  8563728629300013
I KETUT LAKIK SUBRATA     2=DITERIMA  9563728630200113
I KETUT SULIANA        2=DITERIMA  7557741643200002
I NYOMAN DARMA        2=DITERIMA  1563733635200163
I WAYAN CERANA        2=DITERIMA  7563729631200123
I WAYAN DANGIN        2=DITERIMA  3951743644200012
I WAYAN MASTRA        2=DITERIMA  2360737642200003
I WAYAN SUNARTA       2=DITERIMA  9738757658200002
NI MADE DWI ARI APRINI    2=DITERIMA  9748761662300012
NI NYOMAN MURNI       2=DITERIMA  4948741642300022
DESAK PUTU WIDIASARI     2=DITERIMA  0563741643300203
I KETUT MARJIKA       2=DITERIMA  0563728630200123
I KETUT MARTANA       2=DITERIMA  6563741642200233
I KETUT WIRA         2=DITERIMA  4563740641200213
I MADE MURDHANA       2=DITERIMA  1563729630200053
I MADE TAMANBALI       2=DITERIMA  6563740641200213
I WAYAN SAMA         2=DITERIMA  2563730632200163
NI KETUT MARIANI       2=DITERIMA  3563729632300023
NI PUTU ARIATI        2=DITERIMA  7563737639300153
AA RAKA SASIH        2=DITERIMA  3563730632300063
I NYOMAN BANDEM       2=DITERIMA  0663741644200012
KADEK LILIK SURYANTI     2=DITERIMA  5142766668300013
NBI WY ROJI         2=DITERIMA  0563744644300033
NI KETUT SRI AGUSTINI    2=DITERIMA  4135763666300013
NI LUH PUTU YULIANTINI    2=DITERIMA  0063766667300023
NI MD MURDI         2=DITERIMA  8563730638200003
NI MD SURIATHI        2=DITERIMA  0563738639300143
NI WYN SANEK         2=DITERIMA  3751748650300022
NI WYN SONI         2=DITERIMA  3440744645300002
NJI KT SINAR WATI      2=DITERIMA  0561741644300023
NYM BATALYON         2=DITERIMA  4251743643200003
PANDE MADE SUDIANA      2=DITERIMA  1557735638200013
ANAK AGUNG ALIT MURTI    2=DITERIMA  0540736638200013
ANAK AGUNG GDE OKA ADNYANA  2=DITERIMA  7158740641200003
I KETUT S BUDIARSANA     2=DITERIMA  4563736636200023
I MADE NURA         2=DITERIMA  9640743646200002
I WAYAN SANDIYASA      2=DITERIMA  6457744647200013
I WAYAN WECA         2=DITERIMA  5563725629200033
NI MADE KARMINI       2=DITERIMA  8841746650300002
NI MADE KARTINI       2=DITERIMA  0348743646300023
NI MADE SUDASIH       2=DITERIMA  1456744650300003
NI WAYAN RUDANI       2=DITERIMA  4756763663300002
COKORDE RAI SUKARTINI    2=DITERIMA  2563738639200213
DESAK KT SUTI        2=DITERIMA  2563738642300023
DEWA MADE GRIYA       2=DITERIMA  9563734636300073
I KETUT DANA         2=DITERIMA  5447740642200023
I KETUT PURNA        2=DITERIMA  7857743645200002
I KETUT TIRTA        2=DITERIMA  1563738641200133
I NYOMAN GELIBEG       2=DITERIMA  0563735637200203
I WAYAN SEPEG        2=DITERIMA  1563740642200273
I WYN GD SURYA TESTA     2=DITERIMA  8233762664200033
NI KETUT SURIATI       2=DITERIMA  8133737639300013
NI KOMANG TRISNA DEWI    2=DITERIMA  4758764664300002
NI WAYAN SUWESNI       2=DITERIMA  0563727629300063
I NYOMAN SUARTA       2=DITERIMA  4149740642200033
I WAYAN LISIN SUGIARTA    5=DITOLAK
LUH DEWI SUPRAPTINI     2=DITERIMA  4046752654300013
NI KETUT RAGA SARTINI   2=DITERIMA  1444731633300013
NI MADE ADNYANI      2=DITERIMA  6563741642300213
NI MADE BUDI SUARTINI   2=DITERIMA  7559764665300092
NI MADE SANI        2=DITERIMA  5563731633300063
NI MADE SUTI        2=DITERIMA  0563734636300083
NI WAYAN SUWENING     2=DITERIMA  3563730633300043
I KETUT GANDERA      2=DITERIMA  6563739641200213
I MADE DIARTA       2=DITERIMA  2563726627200043
I MADE SUMADA       2=DITERIMA  4351737638200003
I NYOMAN SUTAWINAYA    2=DITERIMA  2563725627200073
I WAYAN NARDA       2=DITERIMA  4563728630200123
NI NYM SUASTINI      2=DITERIMA  9956747649300012
NI WAYAN ARDANI      2=DITERIMA  1544738639300022
PANDE MADE SUDIASTI    2=DITERIMA  2563727631300013
PT AYU WERDIANI PASEK   2=DITERIMA  4939747650300012
I WAYAN KASTAWA      2=DITERIMA  1563728630200483
ANAK AGUNG GDE SUANTARA  2=DITERIMA  8563734637200093
DESAK MADE KARTINI     2=DITERIMA  3563731633300063
I MADE ARTAWAN       2=DITERIMA  6458753656200003
I NYOMAN RIANA       2=DITERIMA  5547742646200013
I NYOMAN SUASTA      2=DITERIMA  1563725627200073
I WAYAN KARDI       2=DITERIMA  5563730631200443
I WAYAN RESA ASTRA     2=DITERIMA  3563731634200503
I WAYAN SUWENDRA      2=DITERIMA  3563730632200163
NI WAYAN PERTI       2=DITERIMA  9147740642300023
NI WAYAN SUKANITI     2=DITERIMA  0754742643300012
NI WAYAN SUKARAYANI    2=DITERIMA  6058736638300003
ANAK AGUNG RAKA SUHENI   2=DITERIMA  8457745648300013
I KETUT NASTRA       2=DITERIMA  3563738640200273
I MADE SUDHA        2=DITERIMA  2563728630200123
I WAYAN NUADA       2=DITERIMA  8563738640200273
I WAYAN PARSA       5=DITOLAK
IDA BAGUS MADE GERIA    2=DITERIMA  6440741644200013
NI KETUT SUDIARTI     2=DITERIMA  3534738642300003
NI MADE CEMENG       2=DITERIMA  9353738640200003
NI NYOMAN MARNI      2=DITERIMA  6563728630300053
NI WAYAN ROTI ANA Pd.   2=DITERIMA  7563728630300053
DRS. I WAYAN SUDARMA    2=DITERIMA  0846738639200042
NI KADEK SUMENARI     2=DITERIMA  4948764665300102
I KADEK NUSA WIJAYA P.   2=DITERIMA  5442763664200042
I NYM ARTA         2=DITERIMA  5563736638300123
I WYN NARDA        2=DITERIMA  2346738642200003
NI KT RAI BUDIAI      2=DITERIMA  5545733634300003
NI LUH SILAWATI      2=DITERIMA  8841743646300012
NI NYM SUGIANI       2=DITERIMA  3563729631300223
NI WYN NONI        2=DITERIMA  0563738641300383
PANDE KT RUDIASA      2=DITERIMA  9563737638200613
ANAK AGUNG GEDE DALEM   2=DITERIMA  1563739640200113
DESAK PUTU EKA EVIN DEWI  2=DITERIMA  0747762663300162
I MADE LASTA        2=DITERIMA  1563728630200123
I MADE MIDEP ARYANA    2=DITERIMA  1563728631200443
I MADE PARWATA       2=DITERIMA  2563737640200143
I NYOMAN KARTANA     2=DITERIMA   9462747649200003
I NYOMAN TAMAN      2=DITERIMA   5646740643200032
I WAYAN DIKSA       2=DITERIMA   6563737639200163
NI KETUT RESI       2=DITERIMA   6539746648300013
NI KETUT SUNARSIH     2=DITERIMA   7038741642300023
NI LUH PUTU SUMARTINI   2=DITERIMA   5555763664200002
PANDE WAYAN DARMA     2=DITERIMA   0563730631200103
I DEWA AYU NURDEWI    2=DITERIMA   4262744646300013
I KETUT ASTA       2=DITERIMA   1563726627200043
I KETUT RAJIN       2=DITERIMA   1563744648200073
I MADE SULATRA      2=DITERIMA   3563739643200043
I NYOMAN MERTA      2=DITERIMA   5563745651200003
I NYOMAN SANGGRIARTHA   4=DIBATALKAN  9563729632200263
I WAYAN SUDIARSANA    2=DITERIMA   4563739640200113
I WAYAN SUTAMA      2=DITERIMA   7563736635200003
NI MADE JANI       2=DITERIMA   0563736638300633
NI NYOMAN SASTRANINGSIH  2=DITERIMA   3948764665300112
NI WAYAN PUJI       2=DITERIMA   0436743646300012
DESAK MADE RAI      2=DITERIMA   6563736639300063
I DW PUTU GEDE SUARDIKA  2=DITERIMA   0342736639200033
I KETUT NADA       2=DITERIMA   2563737638200143
I MADE SULASTRA      2=DITERIMA   9563735637200193
I MADE WILA ASTAWA    2=DITERIMA   1648744650200002
I NYOMAN BAWA       2=DITERIMA   4060743646200013
I WAYAN CANDRA      2=DITERIMA   2563736640200033
IDA AYU SRI DWIJAYANTI  2=DITERIMA   5663766667300032
NI KADEK SUMADIANI    2=DITERIMA   6447742644300013
NI KADEK SUMARYANTI    2=DITERIMA   9447762664300013
NI KOMANG SRI OKA     2=DITERIMA   4449764665300033
NI MADE ERNI PARIYANTHI  2=DITERIMA   5149765666300063
NI MADE PARMI       2=DITERIMA   3539744646300022
NI MADE SUKARINI     2=DITERIMA   9563726630300013
NI WAYAN SUMARIATI    2=DITERIMA   6253765666300033
SANG MADE RAI WIADNYA   2=DITERIMA   3563729630200053
A.A ISTRI TRISNAWATI   2=DITERIMA   5538744646300012
A.A NETRI         2=DITERIMA   5563729630300023
DEWA PUTU RAKA      2=DITERIMA   8563725628200063
DSK MO AGUNG DWIYANTI   2=DITERIMA   1457759660300092
I DEWA NYOMAN ARMAWA   2=DITERIMA   9043745648200013
I GUSTI MADE SUJANA    2=DITERIMA   0254743646200013
I KETUT SUARDANA     2=DITERIMA   5354758660200033
I KOMANG HENDRA WIRAWAN  2=DITERIMA   1545764667200003
I MADE WIADNYANA     2=DITERIMA   0047748650200023
I NYOMAN BUDIARSA     2=DITERIMA   8736741642200012
I WAYAN LUSTRA      2=DITERIMA   2537735637200013
I WAYAN MURDIKA      2=DITERIMA   8645759660200042
I WAYAN SUKARDA      2=DITERIMA   3640755659200002
I WAYAN SUMARTA      2=DITERIMA   0937731634200012
NI GUSTI NYOMAN SARI   2=DITERIMA   1053740641300013
NI KETUT RINI       5=DITOLAK
NI KETUT RINI       4=DIBATALKAN  6552733635300033
NI KETUT RINI       2=DITERIMA   3552733635300033
NI MADE ASTITI        2=DITERIMA  0743744646300022
NI MADE SUARTINI       2=DITERIMA  5563736638300513
NI PUTU SUDIARTINI      2=DITERIMA  0851758659300022
WINARNI           2=DITERIMA  4949745647300022
GUSTI AYU NYM. TIRTAWATI   2=DITERIMA  9563748651300343
I MADE SADRU         2=DITERIMA  4051746647200003
I NYOMAN BADRA        2=DITERIMA  7563739641200213
I WYN BADOH         2=DITERIMA  8457741642200003
I WYN METRO         2=DITERIMA  2563734639200013
I WYN SUMANA         2=DITERIMA  9563727628200023
NI MADE SUKANDRI       2=DITERIMA  0834742646300012
NI NENGAH SERINTEN      2=DITERIMA  6563736638300123
NI PUTU PARWATI       2=DITERIMA  2149758660300033
NI WYN PARTI         2=DITERIMA  0563736637300073
SANG NYOMAN ARSANA      2=DITERIMA  1563739641200223
ANAK AGUNG RAKA ASTRI    2=DITERIMA  6137732634300023
DEWA MADE OKA        2=DITERIMA  6563727629200113
I DEWA KETUT OKA       2=DITERIMA  2752741641200002
I GUSTI PUTU PUJI      2=DITERIMA  8563732635200123
I KETUT ASTAWA        2=DITERIMA  8563740642200263
I MADE KHARDANA       2=DITERIMA  6841739640200002
I MADE RADIASA        2=DITERIMA  6563736634200003
I NYOMAN DANI        2=DITERIMA  0563725627200073
I NYOMAN PARSI        2=DITERIMA  6544734636200073
IDA BGS PUTU WIRAGA SANDI  2=DITERIMA  4749737639200002
NI WAYAN ANIEK FERDIANTINI  2=DITERIMA  9558766667300022
NI WAYAN WENTEN       2=DITERIMA  3453744649300002
SAGUNG MAS CANDERAWATI    2=DITERIMA  5838745647300022
DESAK MADE ARI RASMI     2=DITERIMA  3235740641300023
DEWA AYU ANOM        2=DITERIMA  3954738641300002
I DEWA KETUT SUKADANA    2=DITERIMA  3162755658200003
I GUSTI NGURAH ARTANA    2=DITERIMA  6563726629200093
I KETUT PINTERYASA      2=DITERIMA  1563745647200173
I MADE MENDRA        2=DITERIMA  0563741644200133
I PANDE PUTU SIDAKARYA    2=DITERIMA  6947744646200022
I WAYAN KADRA        2=DITERIMA  8946750652200002
NI GUSTI AYU ALIT SWITRI   2=DITERIMA  6748744646300022
NI KETUT SVASTI       2=DITERIMA  6045737639300013
NI LUH RAI WATI       2=DITERIMA  4563729631300063
DESAK PUTU SUKARMINI     2=DITERIMA  4350736639300003
DEWANYOMAN OKA ARIAWAN    2=DITERIMA  0563737639200163
I DEWA PUTU ARKA SUSILA   2=DITERIMA  0563731633200153
I GUSTI AYU SRI WAHYUNI   2=DITERIMA  3959732635300002
I KADEK SEKARYASA      2=DITERIMA  2536754656200053
I WAYAN KARTA        2=DITERIMA  2563745648200123
I WAYAN PARSA        2=DITERIMA  1563733636200133
I WAYAN WARA         2=DITERIMA  4563733635200163
NI MADE RASMIN        2=DITERIMA  7452738640300002
NI MADE SUESTI        2=DITERIMA  3148750652300023
NI WAYAN MELI        2=DITERIMA  9563742643300213
ROHANI            2=DITERIMA  3850753654300012
DESAK MADE SRI PADMINI    2=DITERIMA  2152740641300013
I GUSTI NGURAH N. KARTA   2=DITERIMA  7563727629200113
I KETUT MELI         2=DITERIMA  3952743646200012
I MADE DARMAYASA       2=DITERIMA  8563727629200113
I WAYAN SELIG        2=DITERIMA  7563740641200213
I WAYAN SUDANA        2=DITERIMA  6938741643200022
NI NYOMAN PURNIWATI     2=DITERIMA  0563725627300043
NI WAYAN WATI        2=DITERIMA  0237744647300023
DESAK NYOMAN MURTIKA     2=DITERIMA  8563735637300083
I DEWA MADE RAI       2=DITERIMA  9563731633200143
I KETUT BUDIYANA       2=DITERIMA  4563730635200013
I MADE GITA         2=DITERIMA  2563736637200133
I NYOMAN LADA        2=DITERIMA  8563741642200233
I NYOMAN SUMADI       2=DITERIMA  7563736638200243
I NYOMAN SUYASA       2=DITERIMA  3563725627200073
NI KETUT KASMINI       2=DITERIMA  6563737640300053
NI KETUT METARI       2=DITERIMA  6563731634300163
NI NYOMAN SURI        2=DITERIMA  3563741643300203
ANAK AGUNG ARTINI      2=DITERIMA  6563740641300963
DEWA MADE ARSANA       2=DITERIMA  4563732634200723
GUSTI MADE RATNADI      2=DITERIMA  9443741644300033
I DEWA NYOMAN BUKIAN     2=DITERIMA  1637733635200052
I GUSTI NGURAH OKA      2=DITERIMA  3563732633200413
I GUSTI PUTU DANA      2=DITERIMA  5333726627200013
I KETUT SENTER        2=DITERIMA  0563725628200213
I NYOMAN WARTA        2=DITERIMA  7955750653200012
I WAYAN SUPARSA       2=DITERIMA  7563741644200643
I WAYAN WIJANA        2=DITERIMA  4563732633200413
IDA AYU GEDE ARYSANDI DEWI  2=DITERIMA  1250764666300053
A.A ISTRI RAKA SRINADI    2=DITERIMA  0745745648300012
ANAK AGUNG GEDE RAKA     2=DITERIMA  1563730633200123
COKORDA AGUNG SURYAJAYA   2=DITERIMA  0545745648200013
I GST. AYU RAKA       2=DITERIMA  2563730631300053
I MADE SUARJANA       2=DITERIMA  0563727629200123
NI DESAK GEDE SUASTINI    2=DITERIMA  7636742642300002
NI GST PUTU RAKA WIDNYANI  2=DITERIMA  2554734633300003
NI WAYAN DARMI        2=DITERIMA  9563741642300983
DESAK PUTU MURNIATI     2=DITERIMA  4563728630300053
DEWA KETUT NATHA       2=DITERIMA  2563740641200213
I DEWA PUTU NGURAH SUSILA  2=DITERIMA  1444736638200012
I KETUT SUBISTA       2=DITERIMA  8563735637200193
I WAYAN SARNA        2=DITERIMA  0462740642200012
IDA AYU PUTU SATYANI     2=DITERIMA  6449749651300012
NI KETUT KERTI        2=DITERIMA  4554732634300013
NI KETUT LESTRA       2=DITERIMA  4563743647300043
NI MADE SUDI ARI       2=DITERIMA  3563738640300843
NI MADE WETI         2=DITERIMA  8157742644300013
PUTU SRI PURNAMA DEWI    2=DITERIMA  6947765667300032
A.A. GEDE SUDIRA       2=DITERIMA  5563739641200213
DESAK KETUT ALIT       2=DITERIMA  6561735638300003
I WAYAN NADI         2=DITERIMA  0563746648200703
IDA AYU TIRTA        2=DITERIMA  2563729632300023
IDA BAGUS ARI        2=DITERIMA  4857729632200002
NI NYOMAN KERTI      2=DITERIMA  7063747650200003
NI WAYAN SUDIASIH     2=DITERIMA  7563729630300023
WAYAN SANGLAH       2=DITERIMA  0562737641200013
I KETUT DELA       2=DITERIMA  7444742644200052
I KETUT NURYANAYADNYA   2=DITERIMA  9563725627200063
I MADE BUDIYASA      5=DITOLAK
I NYOMAN SUTARKA     2=DITERIMA  8563736638200243
I WAYAN ARTAWA      2=DITERIMA  4563725627200073
I WAYAN KARYA       2=DITERIMA  9563741643200263
I WAYAN SUDIARSA     2=DITERIMA  0563729631200133
NI NYOMAN SUTRESNI    2=DITERIMA  3453740641300013
NI WAYAN ADNYANI     2=DITERIMA  9563733636300023
NI WAYAN SARI       2=DITERIMA  1563731634200123
I KT MUJANA        2=DITERIMA  9563728632200023
I MADE SUDIARTA      2=DITERIMA  3439746648200012
I NYM NAWA        2=DITERIMA  5563742643200213
I NYOMAN ARKA       2=DITERIMA  9635741642200022
I WYN DJAGEREM      2=DITERIMA  0563731634200123
I WYN KELESA       2=DITERIMA  4563726628200063
NI KADEK MIRAYANTI    2=DITERIMA  5852761663300072
NI KETUT MURNI      2=DITERIMA  6563729630300023
NI MADE SUTI       2=DITERIMA  9247741643300013
NI WAYAN SOMAWATI     2=DITERIMA  3943754655300042
NI WAYAN SUMELING     2=DITERIMA  3440726630300002
I GUSTI NGURAH DELI    2=DITERIMA  5047758659200033
I GUSTI PUTU ARYASA    2=DITERIMA  2563739640200113
I KETUT LOMBOT      2=DITERIMA  3342734634200003
I NYOMAN SURATA      2=DITERIMA  8563742643200213
I WAYAN WARSA       2=DITERIMA  5563728628200003
NI MADE SERIMBUN     2=DITERIMA  3563728629300143
NI NYOMAN JIWI      2=DITERIMA  3441741641300003
NI WAYAN ARI SETYA WATI  2=DITERIMA  1563764667300003
NI WAYAN RASMINI     2=DITERIMA  4563741643300203
I KETUT GARIM       2=DITERIMA  1837741643200022
I KETUT NUADA       2=DITERIMA  3563740641200213
I MADE KARANG       2=DITERIMA  5563738640200273
I NYOMAN NARTA      2=DITERIMA  9543744647200013
I NYOMAN SURATHA     2=DITERIMA  2563729630200053
I WAYAN SUDIYASA     2=DITERIMA  1561741646200003
I WAYAN WARDA       2=DITERIMA  1563729631200133
NI LUH ARTINI       2=DITERIMA  4563747648300033
NI WAYAN ARSI       2=DITERIMA  8563742643300213
DESAK KETUT PUSPAWATI   2=DITERIMA  0846737640300022
I GUSTI AYU NGURAH    2=DITERIMA  6553728629300003
I NYOMAN NARJA      2=DITERIMA  4852754656200052
I NYOMAN PUTRA      2=DITERIMA  8440741644200022
I NYOMAN SUANDA      2=DITERIMA  2662750652200032
I NYOMAN SUPARSA     2=DITERIMA  6563733634200403
I NYOMAN SWETA      2=DITERIMA  9563729631200443
I WAYAN GEDE       2=DITERIMA  0563727630200113
NI MADE KONDRI      2=DITERIMA  3563738640300173
NI WAYAN SULADRI     2=DITERIMA  5556739640300032
I DEWA PUTU SUWASTIKA   2=DITERIMA  7563728631200093
I GUSTI PUTU ADNYANA    2=DITERIMA  4563742644200253
I GUSTI PUTU BUDILARA   2=DITERIMA  5563736638200243
I MADE NETRA        2=DITERIMA  5563740641200213
I MADE SUJANA       2=DITERIMA  5049741643200023
I NYOMAN RAKA       2=DITERIMA  6563729631200123
I WAYAN GEDE MANDRA    2=DITERIMA  9563742643200213
I WAYAN GERIA       2=DITERIMA  8563739641200213
NI WAYAN WANGI       2=DITERIMA  0563740643300103
ANAK AGUNG GEDE ALIT    2=DITERIMA  9333739642200003
DESAK NYOMAN ANOM MARNI  2=DITERIMA  1350733637300003
DEWA MADE MUKTIKA     2=DITERIMA  5563730634200173
I KETUT ARJANA       2=DITERIMA  2938741642200022
I KETUT BUDIARTA      2=DITERIMA  8550747650200002
I MADE DEGENG       2=DITERIMA  4563738640200273
I WAYAN SUBAWA       2=DITERIMA  9563729631200123
IDA BAGUS PUTRA PUDHARTA  2=DITERIMA  0563736638200253
NI NYOMAN RATIH      2=DITERIMA  4151759661300013
NI WAYAN MASIH       2=DITERIMA  7437742644300013
I KT MARI YASA       2=DITERIMA  8552743646200013
I KT SURATA        2=DITERIMA  7563741642200233
I MD SENTER        2=DITERIMA  4563737639200163
I WYN SULATRA       2=DITERIMA  8563743646200183
I WYN WIRE         2=DITERIMA  5563738641200133
ID PENDOK         2=DITERIMA  4563740641300183
NI MADE SUWARTINI     2=DITERIMA  9753759660300112
NI NYM SUASTI       2=DITERIMA  2563741643300203
WAYA KALER         2=DITERIMA  3557740644200003
COK PUTRI DARMAYUNI    2=DITERIMA  9538760661300012
DESAK PT. NGURAH YUNIKA  2=DITERIMA  6540761663300083
DEWA NYOMAN CANDRA     2=DITERIMA  8062748651200003
I KADEK ARTAWAN      2=DITERIMA  8355761663200003
I KADEK SUWARTIKA     2=DITERIMA  6555756658200002
I KETUT ARIASA       2=DITERIMA  1142759665200003
I KETUT JATI ARDANA    2=DITERIMA  2563748652200023
I MD MANDRA        2=DITERIMA  3563744648200323
I NYM INTARAN       2=DITERIMA  2250744649200003
I NYM PUTRADNYA      2=DITERIMA  5356752655200003
I NYM SUKANA        2=DITERIMA  6435745648200033
I NYM TIRTA        2=DITERIMA  2147753658200003
I WAYAN BUDIARSANA     2=DITERIMA  3846762663200022
IDA AYU PUTU SRIANI    2=DITERIMA  8652746648300012
LILIS LESTARI       2=DITERIMA  5347743645300003
LUH PT MURTATI DEWI    2=DITERIMA  8561762663300012
NI KT PANDE SUKASIH    2=DITERIMA  7152747648300003
NI LUH RIRIN SUASTINI   2=DITERIMA  4342745648300143
NI LUH SANTINI       2=DITERIMA  5556747650300032
NI MD ARI SUWITRI     2=DITERIMA  1656750650300002
NI MD MUNGRENI       2=DITERIMA  9260744646300013
NI MD SUARNITI       2=DITERIMA  7357756658300023
NI NYM SULASTRI      2=DITERIMA  5744747650300022
NI NYOMAN SUNARTI     2=DITERIMA  7953760662300052
NI WAYAN LAKSMI        2=DITERIMA  9441762663300003
NI WAYAN WAHYUNI ARSI     2=DITERIMA  0059765666300013
NI WAYAN WATI         2=DITERIMA  0563745649300033
NYM SUMANTRA         2=DITERIMA  4462757657200002
PUTU SURIANI         2=DITERIMA  4456756657300012
TJOK ISTRI MAHAYANTI     2=DITERIMA  0842764665300102
ANAK AGUNG PUTU MURNI     2=DITERIMA  0738744644300012
I KETUT SUDIYASA       2=DITERIMA  6462747650200003
I MADE LASIA         2=DITERIMA  8563736644200003
I MADE PUTRA WIJAYA      2=DITERIMA  2957737639200012
I MADE SUDIRSA        2=DITERIMA  4556749650200012
I MADE SUPARTA        2=DITERIMA  9841748652200012
I MADE WEJA          2=DITERIMA  0563740642200273
I NYOMAN PANTES        2=DITERIMA  7433740642200052
I NYOMAN SIJA         2=DITERIMA  3563733635200163
I NYOMAN SUTA         2=DITERIMA  8358742644200003
I PUTU PUTRA         2=DITERIMA  7137740642200023
I WAYAN NARKA         2=DITERIMA  1562743648200013
I WAYAN NYAMPUH        2=DITERIMA  3563732633200373
I WAYAN SANGLAH        2=DITERIMA  0548742643200013
I WAYAN SINARTHA       2=DITERIMA  4337735639200003
I WAYAN SUDARSANA       2=DITERIMA  5146757658200003
IDA AYU MADE YASMIN      2=DITERIMA  3850744648300002
IDA BAGUS NYOMAN SUTARA    2=DITERIMA  5563741640200003
IDA BAGUS SUMANATA      2=DITERIMA  2563740642200273
NI KETUT SOKA         5=DITOLAK
NI LUH NYOMAN SOKA      2=DITERIMA  5150750652300023
NI LUH PUTU PARWATI      5=DITOLAK
NI LUH PUTU SRI MAHENI    2=DITERIMA  5236756658300013
NI NYOMAN WARNINGSIH     2=DITERIMA  2852738639300062
NI NYOMAN WARNINGSIH     5=DITOLAK
NI WAYAN TETEP        2=DITERIMA  4237742645300003
ANAK AGUNG ALIT SRI      2=DITERIMA  3541740641300012
ANAK AGUNG ANOM KERTI     2=DITERIMA  1563740641300183
ANAK AGUNG GEDE ALIT     2=DITERIMA  5053742644200013
ANAK AGUNG GEDE ANOM     2=DITERIMA  2563736638200243
ANAK AGUNG GEDE RAKA     2=DITERIMA  2563733636200123
ANAK AGUNG GEDE RAKA     2=DITERIMA  2563733634200083
ANAK AGUNG GEDE RAKA     5=DITOLAK
ANAK AGUNG KETUT RAKA     2=DITERIMA  9563735636200093
ANAK AGUNG NGURAH SUTEJA   2=DITERIMA  8563731634200113
ANAK AGUNG RAKAYASA      2=DITERIMA  6563734636200173
ANAK AGUNG SG. DIAH RATHARI  2=DITERIMA  8539738641300002
ANAK AGUNG YUDANA       2=DITERIMA  1337733640300003
COKORDA ISTRI ANGGRENI    2=DITERIMA  9842744646300032
DESAK KETUT SERINADI     2=DITERIMA  2563740641300183
DESAK MADE SUCI        2=DITERIMA  3344734637300003
DESAK NYOMAN SUKANETRI    2=DITERIMA  4236749650300003
DW PUTU SUTA ARDANA      2=DITERIMA  8537741642200012
GUSTI AGUNG P.RAKA KARTIKA  2=DITERIMA  2157743645300003
GUSTI AGUNG SRI KERTI     2=DITERIMA  1547744647300023
GUSTI NGIRAH TUANA      2=DITERIMA  9539725628200003
I B. KT.SUARDIANA      2=DITERIMA  6941744646200012
I B. N. SEMARA PUTERA    2=DITERIMA  1563737639200163
I DEWA GEDE PUTRAWAN    2=DITERIMA  0563736637200133
I DEWA NYOMAN GERIA     2=DITERIMA  4756736638200012
I DEWA NYOMAN PUTRA     2=DITERIMA  9456744646200002
I G. A. AGUNG PURNAMAWATI  2=DITERIMA  8537746648300013
I GUSTI AYU MERTANEGARI   2=DITERIMA  7138736639300003
I GUSTI NGURAH ERAWAN    2=DITERIMA  6563746648200263
I GUSTI PUTU KARYASA    2=DITERIMA  0563730632200163
I KETUT ARNAYA       2=DITERIMA  7563744649200013
I KETUT SUMARSA       2=DITERIMA  9563732635200123
I KETUT SUPARNATA      2=DITERIMA  3641749653200002
I KETUT WARSANA       2=DITERIMA  1563731633200153
I KOMANG PRAMA ASTAWA    2=DITERIMA  8946756657200002
I MADE BUDANA        2=DITERIMA  4935765666200002
I MADE GEJERANA       2=DITERIMA  1054754658200003
I MADE KICEN ARTHA     2=DITERIMA  3457737639200013
I MADE MERTA        2=DITERIMA  1152739639200003
I MADE MURTHA        2=DITERIMA  6563736638200243
I MADE NENGAH        2=DITERIMA  3563737639200163
I MADE REGEG        2=DITERIMA  5563729631200123
I MADE SEMA         2=DITERIMA  5233745647200013
I MADE WIDANAYASA      2=DITERIMA  1563723634200003
I NTOMAN TINGGALYASA    2=DITERIMA  9535744646200012
I NYOMAN SUJAYA       2=DITERIMA  0539742644200022
I NYOMAN GERIA       2=DITERIMA  4563738639200213
I NYOMAN LANUS WIDANA    5=DITOLAK
I NYOMAN NIRMALA      2=DITERIMA  5563737639200163
I NYOMAN NOMER SEDANA    2=DITERIMA  2563733635200163
I NYOMAN PAYU        2=DITERIMA  1563741644200133
I NYOMAN RAPI        2=DITERIMA  4562742645200003
I NYOMAN SUDIARTHS     2=DITERIMA  8434746648200003
I NYOMAN SUDIMANA      2=DITERIMA  7250742643200003
I NYOMAN SUKARNA      2=DITERIMA  0357736638200013
I WAYAN ASTAWA       2=DITERIMA  1661740639200002
I WAYAN BERATHA       2=DITERIMA  3563735638200143
I WAYAN DANA        2=DITERIMA  2563732634200163
I WAYAN GDE KARDANA     2=DITERIMA  6563743644200163
I WAYAN ROJA        2=DITERIMA  2958731632200012
I WAYAN SANDI        2=DITERIMA  5444733636200003
I WAYAN SUDARSANA      2=DITERIMA  2254745648200013
I WAYAN SUMERTA YASA    2=DITERIMA  0261743644200013
I WAYAN UBUD        2=DITERIMA  4541742643200013
I WAYAN WIRANATHA      2=DITERIMA  8563733634200073
I.B. GEDE PUTRA NURJAYA   2=DITERIMA  2440741643200012
IDA AYU KARTIKAWATI     2=DITERIMA  1962736638300012
IDA AYU KETUT SRINADI    2=DITERIMA  2563738640300173
IDA BAGUS AGUNG MANUABA   2=DITERIMA  5454750653200003
IDA BAGUS MADE WINARTA   2=DITERIMA  4638741643200022
IDA BAGUS SUTEJA      2=DITERIMA  7563734636200173
LUH MADE ARI        2=DITERIMA  1259736634300003
MADE KARYAWAN        2=DITERIMA  3553734637200002
MADE LABHA SUWIPRA      2=DITERIMA   4761741641200002
NGAKAN PUTU DUAJA      2=DITERIMA   4563737640200143
NGAKAN PUTU SUSILA      2=DITERIMA   2535740644200003
NI KADEK BUDARSINI      2=DITERIMA   4542760661200012
NI KETUT KARSI        2=DITERIMA   1261740643300013
NI KETUT RAI CITRARINI    2=DITERIMA   4337752653300043
NI KETUT SITERI       2=DITERIMA   3563744646300143
NI MADE SURIATHI       2=DITERIMA   3533738639300073
NI NENGAH BUDIASIH      5=DITOLAK
NI NYOMAN KAWIWATI      2=DITERIMA   9647749651300022
NI NYOMAN SULENDRI ARINI   2=DITERIMA   4552746649300012
NI NYOMAN SURYATI      4=DIBATALKAN  7563726627300113
NI PUTU WIRASMI       2=DITERIMA   6749740642300012
NI WAYAN MOLEH        2=DITERIMA   3938739641300022
NI WAYAN RATNI        2=DITERIMA   0563736639300233
NI WAYAN RONI        2=DITERIMA   1563743646300133
NI WAYAN SARTINI       2=DITERIMA   2752731632300012
NI WAYAN SURYATI       2=DITERIMA   5563726627300103
NI WAYAN YONI        2=DITERIMA   1654752653300012
PANDE MADE WIJAYA      2=DITERIMA   9563734636200173
PUTU UDIANA         2=DITERIMA   6841742643200012
WAYAN LANUS         2=DITERIMA   9563740648200003
AA RAKA PANCAWATI      2=DITERIMA   0433742644300282
ANAK AGUNG GEDE AGUNG    2=DITERIMA   8940760662200002
ANAK AGUNG RAKA       2=DITERIMA   4037751653300103
DESAK MADE SRIADHI      2=DITERIMA   9563741643300193
DESAK MADE SURASMINI     5=DITOLAK
GUSTI AYU SUARSANI      2=DITERIMA   9743744646300012
GUSTI PUTU ASTITI      2=DITERIMA   9563738639300133
I DEWA AYU ANOM SURYATI   2=DITERIMA   1563747651300013
I DEWA GEDE BUDI UTAMA    5=DITOLAK
I DW GD RAI MARJANA     2=DITERIMA   2563740641200943
I GUSTI AYU SRI ASTUTI    2=DITERIMA   2553759660300082
I GUSTI LANANG        2=DITERIMA   5141743644200033
I GUSTI NGURAH ALIT SUDANA  2=DITERIMA   2250735636200003
I GUSTI NGURAH SUYASA    2=DITERIMA   8563736638201023
I GUSTI PUTU KARYASA     2=DITERIMA   2563729632200273
I KETUT SANGLAH SUCIPTA   2=DITERIMA   7043755658200013
I KETUT SUDIARSA       2=DITERIMA   7445738640200003
I KOMANG MULIARTA      2=DITERIMA   8656758659200032
I KT SUJIARTA        2=DITERIMA   4462750652200033
I MADE BALIK YUDIANA     2=DITERIMA   6057745649200013
I MADE MUJANA        2=DITERIMA   8254737639200003
I MADE PARIANA        5=DITOLAK
I MADE RAKA         5=DITOLAK
I MADE SANTARA        2=DITERIMA   4544723624200003
I MADE TAMAN GIANYAR     5=DITOLAK
I MD KARTA          2=DITERIMA   6563738640200273
I MD RAKA          5=DITOLAK
I NYOMAN RAPI        2=DITERIMA   8562742645200013
I NYOMAN SUKARNA       5=DITOLAK
I NYOMAN TEKA        2=DITERIMA   1054744645200003
I NYOMAN YOGA         2=DITERIMA  7947739641200022
I WAYAN GFANTRA        2=DITERIMA  6457744646200022
I WAYAN MAHENDRA       2=DITERIMA  5449734638200002
I WAYAN WARNATA        2=DITERIMA  6442741644200022
I.GST.AG.AYU.SUMERTI     2=DITERIMA  1337744646300023
IDA AYU KT SRI NADI      2=DITERIMA  9563738641300373
KETUT SANDI          2=DITERIMA  3563720623200003
KOMANG ADHI WIDYARTHANA    2=DITERIMA  0344761663200013
NI KETUT NGAYON        2=DITERIMA  6549737639300002
NI MADE PURNAMAI SRIATI    2=DITERIMA  1844746648200062
NI MADE SRI RASMINI      2=DITERIMA  9638747649300022
NI NYM KARIANI        2=DITERIMA  0160745648300053
NI NYM YUDIANI        2=DITERIMA  5251758659300043
NI NYOMAN MULYANI       2=DITERIMA  6563747648300273
NI NYOMAN SURIATI       5=DITOLAK
NI WAYAN ASTUTI        2=DITERIMA  7548748650300022
NI WAYAN MARIANI       2=DITERIMA  1956763664300012
NYOMAN WIDIANI        2=DITERIMA  4046742643300083
SANG AYU MURNI        2=DITERIMA  7437733635300002
SANG AYU WARDANI       2=DITERIMA  5137743643300003
A.A SG SRI DAMAYANTI     2=DITERIMA  9757746648300012
A.A. ISTRI DYAH D.W.     2=DITERIMA  9241758659300053
A.A.ISTRI MIRAH KRESNA DEWI  2=DITERIMA  5348761665300003
DEWA NYOMAN LATIH       2=DITERIMA  4563736639200113
I DEWA MADE PUTRA       2=DITERIMA  7563732635200123
I G.N. HENDRIX DARMAWAN    2=DITERIMA  9744764665200022
I GEDE ARYA PUTRA ERAWAN   2=DITERIMA  4942763664200042
I GST NGURAH MADE SUDANA   2=DITERIMA  1563738640200273
I KADEK ARI WIDWAMTARA    2=DITERIMA  4533763664200003
I KETUT GEDE         2=DITERIMA  1563743644200753
I KETUT JIWA         2=DITERIMA  3756741647200002
I KETUT MANDIYASA       2=DITERIMA  8553742643200003
I KETUT PANDITA        2=DITERIMA  7642735637200002
I KOMANG PURWATA       2=DITERIMA  1548764665200023
I MADE ALUS DHERMA M.     2=DITERIMA  6534752655200003
I MADE ASTAWA         2=DITERIMA  3954746649200012
I MADE DANA          2=DITERIMA  2861747649200012
I MADE RUNA          2=DITERIMA  2563743643200053
I MADE SUBANDI        2=DITERIMA  8555757659200033
I MADE SUJANA         2=DITERIMA  9536753656200013
I MADE WIDANA         2=DITERIMA  9444745648200002
I NYOMAN DARSA        2=DITERIMA  2942753655200012
I NYOMAN KENCANA       2=DITERIMA  6533751654200023
I NYOMAN SUKERTI       2=DITERIMA  5563745644200003
I NYOMAN SUMADA        2=DITERIMA  3563738641200133
I NYOMAN WINUNG        2=DITERIMA  1563732659200003
I PUTU ENNY ERLINAWATI    2=DITERIMA  6653756657200002
I WAYAN MERTA         2=DITERIMA  1234760663200013
I WAYAN SUNITA        2=DITERIMA  9640741643200012
KADEK HARY CAHYADI      2=DITERIMA  6646758660200042
LUH KADEK ETTY NOVIYANTNTI  2=DITERIMA  4563763664300133
NI KADEK ERAWATI       5=DITOLAK
NI KT WIDI SAGITRI        2=DITERIMA  2539765666300023
NI LUH AYU PT KARTINI      2=DITERIMA  0753745647300042
NI MADE PADMI          2=DITERIMA  1141745648300013
NI MADE TIRTAWATI        2=DITERIMA  5440749649300002
NI PUTU ERNA SURIM VIRNAYANTHI  2=DITERIMA  7163760661300073
NI PUTU NOPA UTAMI        2=DITERIMA  4456763664300033
NI WAYAN ARNI          2=DITERIMA  7041754656300013
NI WAYAN DARMINI         2=DITERIMA  7156744647300013
NI WAYAN MARTINI         2=DITERIMA  2759759660300022
NI WAYAN WARTINI         5=DITOLAK
NI WAYAN YULI KUSUMAWATI     2=DITERIMA  4563754655300133
PANDE MADE RAHAJENG       2=DITERIMA  1433754656200122
PANDE PUTU RIWAN SUPUTRA     2=DITERIMA  6644761662200012
PANDE PUTU YUDIRKA        2=DITERIMA  8456743644200003
PUTU IRMA YANTI         2=DITERIMA  9139758660300113
PUTU OKA DEWI          2=DITERIMA  6845762662300012
A.A GD BGS ADNYANA P       2=DITERIMA  2234741642200043
A.A.G SUGIANTHARA        2=DITERIMA  9351735637200013
AA GD NGURAH SUARBAWA      2=DITERIMA  9443744647200053
AA RAKA             2=DITERIMA  9544740642200113
DEWA AYU MADE APSARIYANTI    2=DITERIMA  1741764664300012
I KETUT GUNARTA         2=DITERIMA  8743733636200012
I KETUT TIRTAYASA        2=DITERIMA  4544735638200053
I NYOMAN SUENDA         5=DITOLAK
I WAYAN SANTIKA         2=DITERIMA  8440760662200022
I WAYAN SINAR          2=DITERIMA  7563741642200883
I WAYAN SUARTA          2=DITERIMA  2937754658200012
I WAYAN SURA           2=DITERIMA  7563739643200183
I WAYAN TERSANA         2=DITERIMA  1549724624200003
IDA BAGUS OKA          2=DITERIMA  6563723626200013
NI GUSTI PUTU ARFIANI S     2=DITERIMA  6546746647300042
NI KADEK ASTITI         2=DITERIMA  5756760661300122
NI KADEK SEPIANTI        2=DITERIMA  6248761663300063
NI KADEK SUARJANI        2=DITERIMA  6662754654300002
NI KETUT ASTINIASIH       2=DITERIMA  6451744647300032
NI LUH PUTU SUMARYANI      2=DITERIMA  6146751653300083
NI MD HARYANAWTI         2=DITERIMA  2659746651300002
NI MD UTYARI           2=DITERIMA  5050746648300073
NI NYOMAN SURIATI        2=DITERIMA  3845746649300052
NI WAYAN MEGAYANTI        2=DITERIMA  7438763664300062
NI WAYAN SURATI         5=DITOLAK
ANAK AGUNG AYU NGURAH DALEM   2=DITERIMA  8453745648300013
ANAK AGUNG GEDE OKA       2=DITERIMA  6563738639200883
ANAK AGUNG KAKA ASTUTI      2=DITERIMA  5853735637300002
DESAK NYOMAN PUSPA        2=DITERIMA  8843736638300032
I KETUT KANCANA         2=DITERIMA  6563738638200093
I WAYAN PASEK ADI PUTRA     2=DITERIMA  8540755656200002
I WAYAN SUDADI          5=DITOLAK
I WAYAN SUTA ADNYANA       2=DITERIMA  5854759660200022
I WAYAN WIRNA          2=DITERIMA  8236745647200043
I WAYAN WIRTA          2=DITERIMA  3036741643200023
KADEK AYU HENI ARIANI      2=DITERIMA  4448760662300073
NI GUSTI MADE RENI       2=DITERIMA   3551738641300002
NI MADE SRI GUNASIH      2=DITERIMA   5051765666300033
NI PUTU STYARI         2=DITERIMA   1560764666300043
NI WAYAN RAWI         2=DITERIMA   0942738639300072
NI WAYAN SEKARINI       2=DITERIMA   0560736637300032
NI WAYAN SUARTINI       2=DITERIMA   7152740642300023
NI LUH PUTU SRIYASA      2=DITERIMA   5941748650300082
DESAK MADE SURASMINI      2=DITERIMA   3948741642300022
DEWA MADE SUPARKA       2=DITERIMA   9563749651200033
I KETUT DARMANATA       2=DITERIMA   4641747651200022
I KETUT PARSWA         2=DITERIMA   8554746649200003
I KETUT SUDARSANA       2=DITERIMA   1563735638200143
I KETUT YASA          2=DITERIMA   1563736637200133
I MADE RUNTA          2=DITERIMA   3140732634200013
I NYOMAN ARTHANA        2=DITERIMA   4340738640200013
I NYOMAN SUJANA        2=DITERIMA   9563740645200003
I NYOMAN TERENA JENGGALA    2=DITERIMA   7935743646200022
I WAYAN SUDIRSA        2=DITERIMA   1258733636200003
NI KETUT SUDARTI        2=DITERIMA   1434738637300003
NI MADE DASNING        2=DITERIMA   4841750653300002
NI NYOMAN SAPTINI       2=DITERIMA   2949742643300012
NI PUTU SHANTI ARDANI     2=DITERIMA   0241758659300063
NI WAYAN RINI         2=DITERIMA   0563733636300033
DESAK PUTU SWESNI       2=DITERIMA   2563743644300193
I GUSTI KETUT USANGKA     2=DITERIMA   0342732635200053
I GUSTI PUTU AYU OKA RIAWATI  2=DITERIMA   6551734636300002
I GUSTI PUTU MURTIANA     2=DITERIMA   6563746649200123
I MADE RAKA          2=DITERIMA   8341747649200003
I WAYAN GIRINDRA        2=DITERIMA   1563735637200203
IDA AYU KETUT SAWITRI     2=DITERIMA   8333738641300003
IDA BAGUS PUTRA SUDARSANA   2=DITERIMA   8437738640200012
NI GUSTI AYU TRESNA WATI    2=DITERIMA   1944760662300112
NI MADE MERTI         2=DITERIMA   5148744646300103
NI MADE PAMIT         2=DITERIMA   9746745648300002
NI MADE WETRI         2=DITERIMA   9563738641300073
NI WAYAN LECI         2=DITERIMA   6563733635300073
ANAK AGUNG ANOM RATNADI    2=DITERIMA   8563743646300123
ANAK AGUNG MIRAH KRESNA DEWI  2=DITERIMA   2348758659300043
DRA NI LUH PT SUPARTINI    2=DITERIMA   2555744647300013
I KETUT GEDE          4=DIBATALKAN  6563742645200013
I KETUT GEDE ARTA       2=DITERIMA   5563742644200253
I KETUT PASEK         2=DITERIMA   6433746648200042
I KETUT SUANDRA        2=DITERIMA   5433742643200062
I KETUT SURA          2=DITERIMA   8557742644200002
I MADE KOMPIANG        2=DITERIMA   1636736637200012
I MADE WIDIA          2=DITERIMA   7544750654200003
I NYOMAN KALER         2=DITERIMA   1433731633200052
I NYOMAN RAPI         2=DITERIMA   7563742643200213
I WAYAN BALIK         2=DITERIMA   3563733633200013
I WAYAN PARSA         2=DITERIMA   2563735637200203
I WAYAN RINCIG         2=DITERIMA   3240749652200013
I WAYAN SAMA          2=DITERIMA   8443745648200002
I WAYAN TIRTAYASA       2=DITERIMA  4252742643200003
I WAYAN WIDARMA        2=DITERIMA  8754763664200002
KOMANG SUDHARTA        2=DITERIMA  3652755657200002
NI KADEK DWI ANGGRAENI     2=DITERIMA  1358760661300013
NI KETUT ARJANI        2=DITERIMA  9433748652300042
NI KETUT RUMIATI        2=DITERIMA  3933746647300012
NI KETUT SUMARGI        2=DITERIMA  2548758660300023
NI KOMANG SUGIANI       2=DITERIMA  9563765666300013
NI LUH RUSTINI         2=DITERIMA  5456761663300022
NI MADE SUMIATI        2=DITERIMA  2242746649300063
NI NYOMAN SUPARMI       2=DITERIMA  5254731633300003
NI NYOMAN WENDRI        2=DITERIMA  7746754655300012
NI WAYAN SULANDRI       2=DITERIMA  1437736638300012
PANDE PUTU BUDIARTINI     2=DITERIMA  8550759660300012
A A AYU NGURAH DALEM      5=DITOLAK
A A GDE RAI JEMBAWA      2=DITERIMA  1563737638200143
A.A.GEDE JUN PERWIRA      2=DITERIMA  3939753654200032
AA PUTRA SUTA WIBAWA      2=DITERIMA  9147739640200043
ANAK AGUNG GDE PUTRA      2=DITERIMA  7743745649200002
ANAK AGUNG NGURAH ARINI    2=DITERIMA  8563738639300133
ANAK AGUNG RAI JONI      2=DITERIMA  9563738640200263
ANAK AGUNG RAKA PUJA      2=DITERIMA  8540752654200003
DEWA NYOMAN RAKA        2=DITERIMA  9563737639200153
DRA ANAK AGUNG AYU ANOM    2=DITERIMA  4535741642200013
DSK PT ARIS PRIMAWATI     2=DITERIMA  7662744646300012
DW MADE ADNYANA        2=DITERIMA  1563747649200633
DWA MADE SURYA DHARMA     2=DITERIMA  7563735637200193
I DEWA GEDE ANOM        2=DITERIMA  5855747648200012
I DEWA PTU ARKA ADNYANA    2=DITERIMA  1537744644200003
I DW KT ASTIKA         2=DITERIMA  5563736639200113
I DWA NYOMAN SUPRAPTA     2=DITERIMA  7563743646200183
I GST MADE TIRTHA       2=DITERIMA  4563729631200123
I GUSTI AGUNG AYU MAWIK    2=DITERIMA  4145732634300003
I GUSTI AYU SUDHARMI      2=DITERIMA  0838738639300022
I GUSTI MADE OKA ADNYANA    2=DITERIMA  9563737637200023
I GUSTI NGURAH PUTU WEDAGAMA  2=DITERIMA  2836736639200042
I KETUT ADI CATUR PUTRA    2=DITERIMA  4349763664200023
I KETUT ADI CATUR PUTRA    5=DITOLAK
I KETUT SUARTA         2=DITERIMA  3246736640200003
I KT GELEBUG          2=DITERIMA  9563735639200183
I KT JELAS           2=DITERIMA  3953730631200002
I KT LUNGA           2=DITERIMA  9844747649200012
I KT MARSA           2=DITERIMA  2562726628200013
I KT PURNAJAYA         2=DITERIMA  7361756658200003
I KT SUTA           2=DITERIMA  9563730631200093
I KT WIJA           2=DITERIMA  0342733635200023
I MADE GEDUT          2=DITERIMA  0563735636200103
I MADE LATRA          2=DITERIMA  7938746647200002
I MADE RAJIN          2=DITERIMA  9563746648200123
I MADE SUADA          2=DITERIMA  9563734637200093
I MADE WINDRA         2=DITERIMA  2563745647200173
I NYOMAN BAGIA         2=DITERIMA  6562745648200013
I NYOMAN MERKI         2=DITERIMA   3563739640200113
I NYOMAN NARAYANA       4=DIBATALKAN  2563736638201123
I NYOMAN NARAYANA       5=DITOLAK
I NYOMAN NARAYANA       2=DITERIMA   4563736638201083
I NYOMAN PARKA         2=DITERIMA   1563730632200163
I NYOMAN SUASTIKA       2=DITERIMA   5563738642200053
I NYOMAN SUMA         2=DITERIMA   7563738640200273
I NYOMAN WIDASTRA       2=DITERIMA   3036755656200013
I WAYAN SUDIARSA        2=DITERIMA   5758750652200032
I WY KUNIA           2=DITERIMA   6957750652200012
I WYM WARSA          2=DITERIMA   6563729631200403
I WYN SENTER          2=DITERIMA   4857740641200012
I WYN ADNYANA         2=DITERIMA   3351734636200003
I WYN KARTA          2=DITERIMA   2848739641200012
I WYN MURTIKA         2=DITERIMA   0561736638200013
I WYN OKA SWA BUDANTA     2=DITERIMA   1346742644200013
I WYN PURNA          2=DITERIMA   9563739641200213
I WYN SUARKA          2=DITERIMA   9544738642200023
I WYN SUKADANA         2=DITERIMA   0536741644200012
I WYN SUKARAGA         2=DITERIMA   7033741642200013
I WYN SUWETRA         2=DITERIMA   2254736637200003
IDA BAGUS OKA         2=DITERIMA   7563743644200163
IDA BGUS MANIK         2=DITERIMA   0563739641200223
LUH GEDE RUSMINI        2=DITERIMA   9347747649300023
MARITIM BUDI HASTUTI      2=DITERIMA   3140740642300023
NGAKAN MADE POLIH       2=DITERIMA   5563738639200213
NGAKAN MADE SUDI RSA      2=DITERIMA   1563736638200253
NGAKAN PUTU DARSANA      2=DITERIMA   6457736637200003
NI KT MURNI WIDIANI      2=DITERIMA   6563740641300183
NI KT PASIKIATI        2=DITERIMA   8046737640300003
NI KT SARI           2=DITERIMA   8955742644300002
NI KT SUMIATI         2=DITERIMA   2537746647300023
NI KT SURIYANI         2=DITERIMA   7563742643300213
NI LUH MADE SULASTRI      2=DITERIMA   3948734636300022
NI MADE KARMI         2=DITERIMA   3563730631300053
NI MADE RITA          2=DITERIMA   8437741642300013
NI MADE SUSILAWATI       2=DITERIMA   2856748650300072
NI MADE WIDHI ASTUTI      2=DITERIMA   9844747649300032
NI NYOMAN SENTI        2=DITERIMA   5563738640300173
NI NYOMAN UNING        2=DITERIMA   8533741642200013
NI WYN ASRINI         2=DITERIMA   9563743644300923
NI WYN SRIADI         2=DITERIMA   5262727629300003
PANDE KT WINDIA        2=DITERIMA   2563744648200073
PANDE MADE LINGGIH       2=DITERIMA   7563726629200093
SANG PUTU KOMPIANG       2=DITERIMA   0563739641300153
SUMARDI            2=DITERIMA   3043733636200003
WYN GEMBLONG          2=DITERIMA   7563724627200063
A.A. GEDE ANOM BUDHI JASA   2=DITERIMA   3563729633200023
ANAK AGUNG GEDE PUJANGGA    2=DITERIMA   8541736639200002
ANAK AGUNG GEDE SUKADANA    2=DITERIMA   1537739642200013
COKORDA ISTRI RAI DARMA WATI  2=DITERIMA   7445742644300003
DWI SULITYANI         2=DITERIMA   5539747648300002
GUSTI AYU PUTU SRI ATI    2=DITERIMA   3540743645300003
GUSTI NGURAH DARMAWAN    2=DITERIMA   3939738640200012
I DEWA AYU RAI PUSPAWATI   2=DITERIMA   6054748649300003
I DEWA GEDE ADI PUTRA    2=DITERIMA   6734744646200012
I DEWA GEDE ANOM PARWATA   2=DITERIMA   8556749651200002
I DEWA KETUT RAI BAWANTARA  2=DITERIMA   3563736638200243
I DEWA MADE OKA       2=DITERIMA   4562735641200003
I DEWA PUTU SUJANA      2=DITERIMA   8563738639200883
I DEWA PUTU SUYASTRA     2=DITERIMA   6563732634200593
I GUSTI AYU NYOMAN RATNADI  2=DITERIMA   9553738640300003
I GUSTI AYU SUDEWI      2=DITERIMA   5460743644300013
I GUSTI MADE DARMAWAN    2=DITERIMA   8563732634200663
I GUSTI MADE GERIA      2=DITERIMA   6053742644200013
I GUSTI NGURAH ARDANA    2=DITERIMA   8563732631200013
I GUSTI NYOMAN KARTHA    2=DITERIMA   9563733635200153
I KETUT DARMA        2=DITERIMA   2563738640200273
I KETUT DELU         2=DITERIMA   4563742643200213
I KETUT KARIANA       2=DITERIMA   2563744646200153
I MADE ARTAWAN        2=DITERIMA   5156741643200043
I MADE ASIH         2=DITERIMA   2563737639200163
I MADE GUNAWAN        2=DITERIMA   3057739643200013
I MADE NAMI         2=DITERIMA   2563741644200583
I MADE NYANA         5=DITOLAK
I MADE NYANA         2=DITERIMA   6563737640200643
I MADE NYANA         4=DIBATALKAN  7563737636200033
I MADE REGUG         2=DITERIMA   4255743644200003
I MADE SUARNAYA       2=DITERIMA   8753743644200012
I MADE SUDANA        2=DITERIMA   1563741645200013
I MADE WIDIA         2=DITERIMA   1563740642300173
I NYOMAN ARDANA       2=DITERIMA   6563736639200113
I NYOMAN ARTI        2=DITERIMA   3563740641300183
I NYOMAN JAYA        2=DITERIMA   6563742643200213
I NYOMAN KASNATAWA      2=DITERIMA   5140734636200013
I NYOMAN MADRA ELYAWAN    2=DITERIMA   7338733635200003
I NYOMAN SELAMET       2=DITERIMA   9552733636200003
I NYOMAN SUARKA       2=DITERIMA   3557742644200022
I NYOMAN TOPLO ARI ADI    2=DITERIMA   2563735638200143
I PUTU JINIARTA       2=DITERIMA   9953749651200012
I WAYAN BAWA         2=DITERIMA   6649746649200012
I WAYAN GUNARTA       2=DITERIMA   6942754656200012
I WAYAN LETER        2=DITERIMA   4563729632200063
I WAYAN MUKA         2=DITERIMA   3563731633200153
I WAYAN NUASA        2=DITERIMA   5459740641200002
I WAYAN SUDILAH       2=DITERIMA   5342747648200023
I WAYAN SUKANEGARA      2=DITERIMA   3935739641200022
I WAYAN SUMARKA       2=DITERIMA   4563730633200123
I WAYAN WARDANA       2=DITERIMA   1848743644200042
KETUT MERTA UTAMI      2=DITERIMA   4850743646300052
LIH NYOMAN SUWITRISAG    2=DITERIMA   5738737640300002
LUH KOMPYANG SUPADMI     2=DITERIMA   7257739640300013
NI GUSTI MADE ARMINI     2=DITERIMA   9563736639300223
NI GUSTI NYOMAN RAKA     2=DITERIMA   7037742643300023
NI KETUT PASTINI        2=DITERIMA  0734758660300012
NI KETUT SUSILAWATI      2=DITERIMA  7054746648300063
NI LUH PUTU LAKSMI DEWI    2=DITERIMA  5744743646300022
NI MADE EKA SWARI       2=DITERIMA  4445747648300003
NI MADE PAMITRI        2=DITERIMA  8563738641300073
NI MADE RAI          2=DITERIMA  1537738640300023
NI NYOMAN ARI         2=DITERIMA  7563740641300183
NI NYOMAN SURATNI       2=DITERIMA  3556739638300003
NI WAYAN CANDRI        2=DITERIMA  3355739641300013
NI WAYAN EKARDI        2=DITERIMA  2556742644300012
NI WAYAN KILIK         2=DITERIMA  8857757658300022
NI WAYAN REMBUN ARMINI     2=DITERIMA  5639743646300012
NI WAYAN SADI         2=DITERIMA  8255741643300013
NI WAYAN SUMI ATI       2=DITERIMA  1563734636300083
DESAK MADE WIDIA SARI     5=DITOLAK
GUSTI AYU KETUT SETIA WATI   2=DITERIMA  6844757658300092
NI GUSTI AYU KASTARIANI    2=DITERIMA  6661762663300112
NI LUH GDE PUSPA CHAYANI    2=DITERIMA  1859761663300072
NI MADE SUKARANTI AGUNG    2=DITERIMA  2061756655300003
NI WAYAN SUKARTINI       2=DITERIMA  7742754655300062
SANG AYU PUTU ARI PURNIAWATI  2=DITERIMA  6049754656300083
TJOKORDA DALEM SUJENDRA    2=DITERIMA  7352734635200013
A.A. DWI DIRGANTINI      2=DITERIMA  3561759661300083
I MADE SUWETA         2=DITERIMA  7563724626200063
I WAYAN SUTOYA         2=DITERIMA  1534717620200003
I WAYAN SUWETA         2=DITERIMA  9563726629200283
I WAYAN TIMBAL         2=DITERIMA  1563739641200803
IDA AYU KIRANA SARI      2=DITERIMA  4539758659300072
NI PUTU ASTINI         2=DITERIMA  0640761662300102
NI WAYAN NYERI         2=DITERIMA  7149749649300003
A.A RAKA ASTITIARI       2=DITERIMA  3544731636300003
AA GD PUTRAWAN         2=DITERIMA  4335734636200003
ANAK AGUNG GEDE RAKA      2=DITERIMA  8635741642200022
DSK NYM NADI KUSUMANYANTI   2=DITERIMA  0853748650300022
GUSTI AYU SUKARINI       2=DITERIMA  7241746650300003
I GEDE WIRA          2=DITERIMA  4563736638200243
I GUSTI NYOMAN SURYANTI    2=DITERIMA  5563733635300073
I KETUT SUTEJA         5=DITOLAK
I KETUT WARTA         2=DITERIMA  0563740644200043
I MADE DARMIS         2=DITERIMA  8544739640200013
I MADE NARSA          2=DITERIMA  7563732636200043
I MADE PARIANA         2=DITERIMA  7045753654200003
I MADE RAKA          2=DITERIMA  0958753654200012
I NYOMAN BING SUNAWAR     2=DITERIMA  8261756658200003
I NYOMAN DWI ARTA       2=DITERIMA  9563742647200013
I NYOMAN GARTA         2=DITERIMA  6563739639200033
I NYOMAN WIJA         2=DITERIMA  2633748651200012
I NYOMAN YASA         2=DITERIMA  4563738641200133
I WAYAN JAPA GUNAWAN      2=DITERIMA  8235762663200003
I WAYAN SADIA         2=DITERIMA  2337745647200033
I WAYAN SUASTIKA        2=DITERIMA  3163765666200003
I WAYAN SUKAYASA        2=DITERIMA  4563741643200253
I WAYAN SULASTRA        2=DITERIMA  2447748650200022
I WAYAN SUWECA         2=DITERIMA  5563730633200123
IDA AYU PARWATI SARI      2=DITERIMA  6439741642300012
NI GUSTI AYU NYOMAN ANITA   2=DITERIMA  5542754656300012
NI KETUT SARI         2=DITERIMA  9563735637300083
NI KETUT SWASTIKAWATI     2=DITERIMA  5436742643300022
NI KETUT WIDAYANTI       2=DITERIMA  5958756658300022
NI KRTUT SUDIANI        2=DITERIMA  8335749652300003
NI LUH WARDANI         2=DITERIMA  9553751653300002
NI NYOMAN KARDI        2=DITERIMA  1563744644300033
NI NYOMAN MURIANI       2=DITERIMA  2047742642300003
NI NYOMAN SUMARIANI      2=DITERIMA  3157757658300013
NI NYOMAN SURYATHI       2=DITERIMA  7549739642300003
NI NYOMAN WARSI        2=DITERIMA  7243747649300023
NI WAYAN EKA SUKTINI      2=DITERIMA  7545762663300003
NYOMAN KARTA          2=DITERIMA  8534746650200002
PANDE KETUT SUDARTA      2=DITERIMA  4653747650200002
I MADE MUDANA ANTARA      2=DITERIMA  4835751653200042
I MADE MUKA          2=DITERIMA  5563723627200013
I MADE SUKADA         2=DITERIMA  6561735637200003
I NYOMAN SUJANA        2=DITERIMA  0563745649200063
I WAYAN BUDIARTHA       2=DITERIMA  4563722624200003
I WAYAN WEDA          2=DITERIMA  3136729633200003
IDA AYU NYOMAN SUCIPTA     2=DITERIMA  1446765665300002
NI MADE MURTHI         2=DITERIMA  2352741644300033
DESAK MADE SURASMINI      5=DITOLAK
GUSTI AYU AGUNG SRI UTARI   2=DITERIMA  0658749650300012
I MADE MERTA JAYA       2=DITERIMA  2560737638200003
I NYOMAN SUDARSANA       2=DITERIMA  1055744646200013
I PUTU ARYASA PURNADI     2=DITERIMA  2663759660200042
I WAYAN WEDIA         2=DITERIMA  2540754656200013
NYOMAN KASTA          2=DITERIMA  8563734636200173
TJOKORDA OKA          2=DITERIMA  1533713615200002
ANAK AGUNG ANOM TIRTA     2=DITERIMA  9563741642301083
ANAK AGUNG GEDE NGURAH MAYUN  2=DITERIMA  8244744646200043
NI LUH MADE RAI ARINI     2=DITERIMA  1253746650300013
NI MADE WERNI         2=DITERIMA  5647747651300002
NI WAYAN SASIH         2=DITERIMA  5563744646300143
A.A. GALUH SUPARMI       2=DITERIMA  9539732634300003
GST. NYOMAN TIRTAWATI     2=DITERIMA  2344748651300013
NI MADE SITIANI        2=DITERIMA  6149746648300043
NI NYOMAN ARIYATI       2=DITERIMA  1835762664300012
NI NYOMAN TAMAN        2=DITERIMA  4563736640300083
NI LUH PUTU TIRTA       2=DITERIMA  9563746647300313
NI WAYAN ROSTINI        2=DITERIMA  5449747647300002
I GUSTI NGURAH SUBAWA     2=DITERIMA  9342733635200013
I KETUT SUANDRA        2=DITERIMA  5853748651200002
I WAYAN SUTAJA         2=DITERIMA  0563733634200363
NI GUSTI PUTU RAI       2=DITERIMA  5563740641300183
NI KETUT ARJANI        2=DITERIMA  5856750652300012
NI MADE PARMI         2=DITERIMA  3437745647300022
NI MADE RUKMINI        2=DITERIMA  4563744646300143
NI NYOMAN NARIANIS     2=DITERIMA  8543750652300013
NI WAYAN MELATI       2=DITERIMA  2948741644300012
NI WAYAN PURI        2=DITERIMA  7563742644300193
NI WAYAN SUKERTI      2=DITERIMA  9563745649300023
DESAK KETUT OKA       2=DITERIMA  0534745647300032
NI GUSTI AYU SUKARSI    2=DITERIMA  4158758660300013
NI MADE SANTI        2=DITERIMA  8148748650300023
NI NYOMAN RANTIN      2=DITERIMA  1558745648300013
NI WAYAN SUNARTI      2=DITERIMA  3634740643300012
DESAK PUTU SASIH      2=DITERIMA  7939745650300002
NI GUSTI MADE KERTI     2=DITERIMA  2942747649300132
NI KETUT INDRA WATI     2=DITERIMA  4346765667300013
I GUSTI AGUNG CANDRAWATI  2=DITERIMA  1163740645300003
I MADE BUDIASA       2=DITERIMA  7039757659200013
IDA AYU KETUT RATIH     2=DITERIMA  7335749652300003
NI KETUT MERTI       2=DITERIMA  0543749651300012
NI KETUT CIRI        2=DITERIMA  5552744646300012
NI KETUT MASKAR DENAWANGI  5=DITOLAK
NI KETUT SURATNING     2=DITERIMA  4453750651300042
A.A RAKA          2=DITERIMA  9563746647200363
NI KOMANG SRIANI      2=DITERIMA  7850755657300052
NI MD SUNIRIYATI      2=DITERIMA  9433748650300412
I MADE BUDIANA       2=DITERIMA  3563741643200253
I WAYAN BARU        2=DITERIMA  3563725630200083
I WAYAN SUARDANA      2=DITERIMA  1337755658200033
NI GUSTI KETUT SUKENI    2=DITERIMA  7037755658300003
NI GUSTI PUTU KESUMAWATI  2=DITERIMA  3536745648300013
NI KOMANG TARINI      2=DITERIMA  7563747649300083
NI MADE RAI ASTITI     2=DITERIMA  9135743646300013
NI MADE RUMITI       2=DITERIMA  0563746649300083
NI MADE SADRI        2=DITERIMA  1563746649300083
NI MADE SUDI        2=DITERIMA  0563743646300133
NI NYOMAN AYU SURYASIH   2=DITERIMA  7540764666300003
NI WAYAN SUWENI       2=DITERIMA  4854750652300022
NI KETUT RASNIATI      2=DITERIMA  3740743646300012
NI WAYAN RENCANI      2=DITERIMA  6256741643300013
I GUSTI AYU ARIATI     2=DITERIMA  6435765665300002
NI KETUT KORMI       2=DITERIMA  3563741644300083
NI WAYAN SENI        2=DITERIMA  0434745648300012
DESAK NYOMAN SRI UTARI   2=DITERIMA  3544747649300043
DYAH HASTUTI SRI REJEKI   2=DITERIMA  4244759660300013
ERA VIVA FITA        2=DITERIMA  8644749650300002
GUSTI AYU ANDINIKASIH    2=DITERIMA  7644750653300002
I DEWA KOMPIANG SETIAWAN  2=DITERIMA  2238748651200023
I KETUT NURITA       2=DITERIMA  9563747649200623
I KETUT SUKHA ARYA     2=DITERIMA  9051757659200033
I MADE SUDIARSA       2=DITERIMA  4563748649200213
I PUTU ARYA SASTRA WIGUNA  2=DITERIMA  5835762663200032
NI KADEK MASTRI       2=DITERIMA  3651763664300012
NI MADE ARDANI       2=DITERIMA  3135746647300003
NI MADE DWI ARWATI     2=DITERIMA  9250748651300013
NI MADE SUDIATI       2=DITERIMA  1041753654300013
NI PUTU AYU MERTANINGSIH   2=DITERIMA   5544751652300052
NI WAYAN AYU SUDARTI     2=DITERIMA   0535763664300012
NI WAYAN RUSNIADI       2=DITERIMA   1834752654300012
NI WAYAN SUARNI        2=DITERIMA   4447746649300013
NI WAYAN WARSITI       2=DITERIMA   7657750652300062
DADI JOHANDI         2=DITERIMA   9956744647200012
I NYOMAN WARTAWAN       2=DITERIMA   7953754656200022
LUH PUTU HARDINA DEWANTARI  2=DITERIMA   0834763664300022
NANIK SUNDARI         2=DITERIMA   7734756657300012
NI LUH PUTU EKA NOVITA SARI  2=DITERIMA   8344760662300013
NI LUH PUTU INDRAYANI     2=DITERIMA   8453767667300002
NI NYOMAN AYU         2=DITERIMA   4333763665300013
NI PUTU EKAWATI        2=DITERIMA   6943765666300042
NI WAYAN KARDI        2=DITERIMA   7737739640300072
NI WAYAN RATNA SUWERNI    2=DITERIMA   6261755657300013
A A RAKA MAYUNI        2=DITERIMA   1251743645300003
DESAK KETUT ARTINI      2=DITERIMA   9133758660300013
GUSTI AYU ARTATIK       5=DITOLAK
GUSTI AYU ARTATIK       2=DITERIMA   3436758659300072
I KETUT MAJA         2=DITERIMA   3563748652200023
I MD GARA           2=DITERIMA   3563728632200153
I NYOMAN JONI         2=DITERIMA   8534747651200002
NI KETUT SRI MARTINI     2=DITERIMA   0658760661300022
NI KOMANG SUGIANI       2=DITERIMA   5261758660300023
NI MD GARI          2=DITERIMA   0851750652300022
NI MD MUSTARI         2=DITERIMA   3951757658300012
NI MD SUKERTI         2=DITERIMA   2934743646300022
NI MD YASTINI         2=DITERIMA   1049748652300003
NI WAYAN ARTIASIH       2=DITERIMA   9949737638300002
NI WAYAN SUCI         2=DITERIMA   7040753655300013
NYOMAN SUCI ARIANI      2=DITERIMA   0437757659300012
ANAK AGUNG GEDE AGUNG, S.PD  5=DITOLAK
DESAK NYOMAN ALIT ARINI    2=DITERIMA   0563740642300173
DESAK NYOMAN ARIASIH     2=DITERIMA   1752744649300002
DEWA GEDE RAKA        2=DITERIMA   9847747651200022
I NYOMAN WIJANA        2=DITERIMA   9543747651200023
LUH GEDE ASRI         2=DITERIMA   9642744648300002
NI KOMANG MIRAH SUARJANJI   2=DITERIMA   4849759660300102
NI LUH PUTU WAHYU PERMANI   2=DITERIMA   6858762663300072
NI LUH TENI JUNIASIH     2=DITERIMA   6942759659300002
NI WAYAN BALIK SUASTI     2=DITERIMA   3655748652300002
DEWA AYU BASNIATI       2=DITERIMA   2941747653300002
I MADE ARDITA         2=DITERIMA   6543754657200012
I WAYAN SUARDHANA       2=DITERIMA   5563736638201173
IDA BAGUS DWI PRAMANA     5=DITOLAK
ANAK AGUNG GEDE OKA PARMADI  2=DITERIMA   5563728630200433
I GUSTI PUTU DIRGA      5=DITOLAK
I MADE SULATRA        4=DIBATALKAN  6563739643200183
I WAYAN RINTA         2=DITERIMA   8563728630200433
WINARTHI SAMURIH       2=DITERIMA   5152731632300013
PEG_NUPTK_KETERANGAN
Double Counting - Sudah ada NUPTK : 2450748650200033 di UPT PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA BLAHBATUH
Double Counting - Sudah ada NUPTK : 1948757659200042 di UPT PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA BLAHBATUH
Double Counting - Sudah ada NUPTK : 2341731633200023 di UPT PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA BLAHBATUH


Double Counting - Sudah ada NUPTK : 2735762663200062 di SD N 3 BELEGA
Double Counting - Sudah ada NUPTK : 6735746649300092 di SD N 1 BELEGA
sdh dpt 0563-7416-4230-0223 di kec BLAHBATUH
individu sudah ada NUPTK : 7563-7266-2730-0013 di SD N 4 SABA KAB. GIANYAR
individu sudah ada NUPTK : 7563-7266-3020-0063 di SD N 4 KERAMAS KAB.GIANYAR
Double Counting - Sudah ada NUPTK : 2044762666200003 di SD N 2 SABA
Double Counting - Sudah ada NUPTK : 7948766667300022 di SD N 2 SABA
Double Counting - Sudah ada NUPTK : 5563740642200983 di SD N 1 PETANG
individu sudah ada NUPTK : 4738-7456-4730-0032 di TK HINDU TUNJUNG MAS KAB.GIANYAR
sudah dapat NUPTK : 1054-7656-6630-0043 di sek.SD N 5 BLAHBATUH KAB. GIANYAR
Double Counting - Sudah ada NUPTK : 6539761663300093 di SMA PGRI 2 GIANYAR DI BLAHBATUH
Double Counting - Sudah Dapat NUPTK : 6561762664300013 di 6561762664300013
Double Counting - sdh menerima nuptk: 6555752653300012 kec BLAHBATUH di SMK PGRI BLAHBATUH
Double Counting -
SDH DPT NUPTK: 0563-7366-3830-0133 DISEK. SD N 1 BITERA
Double Counting - Sudah ada NUPTK : 2058733635200013 di DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI
Double Counting - Sudah ada NUPTK : 2560743645200003 di SMP PGRI 4 GIANYAR
Double Counting - Sudah ada NUPTK : 6563740643200743 di KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KAB. GIANYAR
Double Counting -
Double Counting -
Double Counting - Sudah ada NUPTK : 4760763664300062 di SMPN 3 BANJARANGKAN
Double Counting - Sudah Dapat NUPTK : 8842757658300012 di SMP N 2 TAMPAKSIRING
Double Counting - Nama ibu tidak jelas
sdh dpt nuptk: 9563-7366-3930-0253 disek. SD N 1 GIANYAR
individu sudah ada NUPTK : 0146-7386-3930-0023 di SD N 7 GIANYAR KAB.GIANYAR
Double Counting - Sudah ada NUPTK : 6251751652300003 di SD N 3 TAMPAKSIRING
individu sudah ada NUPTK : 4563-7246-2820-0003 di SD N 2 SIANGAN KAB.GIANYAR
Double Counting -
Double Counting - Sudah ada NUPTK : 2951753654300042 di SD N 3 Taman bali
Double Counting - Sudah ada NUPTK : 1242744646200053 di SD N 2 TEMESI
individu sudah ada NUPTK :6563-7256-2920-0033 di SD N 2 SUMITA KAB.GIANYAR
individu sudah ada NUPTK : 7563-7266-2820-0063 di SMP N 1 GIANYAR KAB. GIANYAR
individu sudah ada NUPTK :9563-7246-2620-0013 di SD N 3 SERONGGA KAB.GIANYAR
Double Counting - Nama ibu tidak jelas

sdh dpt nuptk: 0563-7296-3320-0123 disek. SD N 3 SERONGGA
Double Counting - Nama ibu tidak jelas


Double Counting - Nama ibu tidak jelas
Double Counting - Sudah ada NUPTK : 4541762663300012 di SD N 5 BUAHAN
sdh dpt nuptk: 7351-7516-5320-0023 disek. SD N 6 GIANYAR

Double Counting - Nama ibu tidak jelas
Double Counting - Sudah ada NUPTK : 9033757659300013 di SMK (SMEA) N 1 BANGLI
Double Counting - Sudah Dapat NUPTK : 4457748651200002 di SMP N 1 GIANYAR
Double Counting - Sudah Dapat NUPTK : 8133725628200003 di SMA N 1 GIANYAR
individu sudah ada NUPTK : 4733-7486-5030-0032 di SMA DWIJENDRA GIANYAR KAB.GIANYAR
SDH DPT NUPTK: 8563-7406-4230-0173 DISEK. SD N 1 BATUBULAN
Double Counting - Sudah Dapat NUPTK : 8733737639300012 di SMK N 1 TAMPAKSIRING
Double Counting - Sudah Dapat NUPTK : 6560727630200003 di SMP N 1 GIANYAR

Sudah ada Nuptk 1563-7346-3720-0103 Di Kec. Gianyar
Double Counting -
Double Counting - Sudah Dapat NUPTK : 6642728630300002 di SMP N 1 GIANYAR
sdh dpt nuptk: 7239-7306-3230-0003 disek. SMK N 1 GIANYAR
Double Counting - Sudah Dapat NUPTK : 1646757664200002 di MAN\"45\"GIANYAR
Double Counting - Sudah ada NUPTK : 2645750651300032 di SMP N 1 GIANYAR
Double Counting - Sudah ada NUPTK : 7563737638200613 di SMA N 1 GIANYAR
individu sudah ada NUPTK :0563-7256-2620-0033 di SMK N 1 GIANYAR KAB.GIANYAR
Double Counting - Sudah ada NUPTK : 9158740642300003 di SMP N 2 GIANYAR
Double Counting - Sudah ada NUPTK : 9433741642300272 di SMP N 3 GIANYAR
Double Counting - Sudah ada NUPTK : 4563736638300563 di SMP N 3 GIANYAR
Double Counting - Sudah ada NUPTK : 3961758660300012 di SD N 3 PERING
Double Counting - Sudah ada NUPTK : 6546761662300003 di TK TUNAS WANGI BONA
Double Counting - **Sudah Ada NUPTK = 5959762663300082 di TK PUTRA SENTANA - KAB. GIANYAR
individu sudah ada NUPTK : 8563-7266-2730-0013 di SD N 3 TULIKUP KAB.GIANYAR


Double Counting - Sudah ada NUPTK : 1563735637200913 di DINAS PENDIDIKAN KEC. TEGALLALANG


Double Counting - Sudah ada NUPTK : 5563734635200083 di SMA N 1 SUKAWATI


Double Counting - Sudah ada NUPTK : 1437743650300002 di TK CILI MEKAR
Double Counting - Sudah ada NUPTK : 9158747649300063 di TK CILI MEKAR
Double Counting - Sudah ada NUPTK : 7537757659300023 di TK WIDYA KUMARA
Double Counting - Sudah ada NUPTK : 5662753655300032 di TK WIDYA KUMARA
Double Counting - Sudah ada NUPTK : 5634764665300012 di TK WIDYA KUMARA
Double Counting - Sudah ada NUPTK : 9563726630200043 di SD N 1 KERTADouble Counting - Sudah ada NUPTK : 2563737639200153 di SMP KERTHA WISATA TARO
Double Counting - Sudah ada NUPTK : 9536742646200002 di SD N 2 KERTA


Double Counting - Sudah ada NUPTK : 3833743644200012 di SD N 1 KERTA
Double Counting - Sudah ada NUPTK : 9563741642200483 di SMP PGRI 7 DENPASAR
Double Counting - Sudah ada NUPTK : 0636756658200032 di SD N 4 KELUSA
Double Counting - Sudah ada NUPTK : 7852746650200002 di SD N 2 KERTA


Double Counting - Sudah ada NUPTK : 4134748650300093 di TK MELATI
Double Counting - Sudah ada NUPTK : 0351748650300053 di TK KERTA KUMARA

Double Counting - Sudah ada NUPTK : 0536752654300012 di SMP KERTHA WISATA TARO
Double Counting - Sudah ada NUPTK : 2433752653200132 di UPT PENDIDIKAN KECAMATAN PAYANGAN

Double Counting - Sudah ada NUPTK : 0563735637200913 di UPT PENDIDIKAN KECAMATAN PAYANGAN
sdh dpt nuptk: 8559-7426-4720-0003 disek. SD N 3 KERTA
Double Counting - Sudah ada NUPTK : 4357764665200013 di SD N 32 PEMECUTAN
individu sudah ada NUPTK : 7563-7256-2520-0003 diSMP PGRI 2 PAYANGAN KAB. GIANYAR
Double Counting - Sudah ada NUPTK : 7438764665300072 di SD N 2 DENBANTAS
Double Counting - Sudah ada NUPTK : 2542762665200023 di SD N 3 SONGAN
individu sudah ada NUPTK :7563-7256-2820-0053 di SD N 1 PUHU KAB.GIANYAR
Double Counting - Sudah Dapat NUPTK : 1445736637200003 di SMA N 1 PAYANGAN
Double Counting - Sudah Dapat NUPTK : 5749759660300022 di SD N 2 BUKIAN
Double Counting - Sudah ada NUPTK : 8446763664300043 di SMP N 4 TABANAN
saudara kembar IDA BAGUS GEDE SEARSATANA di SD N 1 KELUSA
Double Counting - Sudah ada NUPTK : 8563737638200643 di SMP N 2 PAYANGAN
Double Counting - Sudah Dapat NUPTK : 0563726629200083 di SD N 2 BUAHAN
Double Counting - Sudah Dapat NUPTK : 3046739640200013 di SMA N 1 TEGALLALANG

Double Counting - Sudah Dapat NUPTK : 1563742642200033 di SMA N 1 PAYANGAN
sdh dpt nuptk: 6563-7306-3320-0093 disek. SD N 3 KELUSA


Double Counting -
Double Counting -
Double Counting - Sudah ada NUPTK : 9833754656300002 di TK CANDRA KUMARA
Double Counting - Sudah ada NUPTK : 9833751653300052 di TK SARI MEKAR

Double Counting - Sudah ada NUPTK : 8346762663300073 di TK SARI MEKAR
Double Counting - Sudah ada NUPTK : 4834753656300022 di TK SARI MEKAR
Double Counting - Sudah ada NUPTK : 0554741644200023 di SMP N 5 ABANG


Double Counting - Sudah ada NUPTK : 9033740641200053 di UPT SKB SUKAWATI


Double Counting - Sudah ada NUPTK : 8133746649300013 di SD N 3 SINGAPADU TENGAHDouble Counting - Sudah ada NUPTK : 7852731632300002 di SD N 4 GUWANG

Double Counting - Sudah ada NUPTK : 6847746649300022 di TK MAHA WIDYA II BATUAN
individu sudah ada NUPTK : 0533-7416-4430-0013 di TK KUMARA SANTHI KAB.GIANYAR
Double Counting - Sudah ada NUPTK : 0459765666300082 di SD N 1 SUKAWATI
individu sudah ada NUPTK :6045-7476-5120-0003 di SD N 7 KEMENUH KAB.GIANYAR
Double Counting -
Double Counting - Nama ibu tidak jelas
Double Counting - Sudah ada NUPTK : 0941755657200042 di SD N 3 BATUAN
SDH MENERIMA NUPTK 5563-7616-6120-0003 DI KEC SUKAWATI
Double Counting -
Double Counting - Nama ibu tidak jelas
sdh dpt nuptk: 5346-7516-5330-0063 disek. SD N 4 SUKAWATI
Double Counting -
individu sudah ada NUPTK : 3563-7256-2720-0083 di SD N 5 BATUAN KAB.GIANYAR
Double Counting -
Double Counting - Sudah ada NUPTK : 5262742644300023 di SMP PGRI 4 DENPASAR
Tidak Rasional
Double Counting - Sudah Dapat NUPTK : 6563738641200143 di SMK N 2 SUKAWATI
Double Counting - sdh menerima nuptk: 2563725627200083 kec SUKAWATI di SMK N 2 SUKAWATI
Double Counting - Sudah Dapat NUPTK : 2463749652200002 di SMP N 2 SUKAWATI
sdh dpt nuptk: 7140-7416-4220-0033 disek. SMK PARIWISATA HARAPAN DENPASAR
Double Counting - Sudah ada NUPTK : 0638766667200012 di SMK SARASWATI SUKAWATI


sudah dapat NUPTK : 0947-7396-4120-0082 di sek. SMK SARASWATI SUKAWATI KAB. GIANYAR
individu sudah ada NUPTK :6149-7566-5720-0043 di SMP SILA CHANDRA KAB.GIANYAR
sdh menerima nuptk 3254-7576-5930-0013 di kec sukawati
Double Counting - Sudah ada NUPTK : 2238747648200003 di SD N 3 BATUAN
Double Counting - Sudah ada NUPTK : 0352741642200013 di SMP N 1 SUKAWATI
Double Counting - Sudah ada NUPTK : 9563726630200063 di SD N 4 SUKAWATIDouble Counting - Sudah Dapat NUPTK : 5743761662300022 di SD N 1 GUWANG

Double Counting - Sudah ada NUPTK : 7339751653300013 di TK KUMARA LILAWATI I
Double Counting - Sudah ada NUPTK : 4562740642300023 di SMP N 1 SUKAWATI
individu sudah diterima NUptk: 4563735638200553 di sek. SMA N 1 SUKAWATI
Double Counting - Sudah ada NUPTK : 6558755657300013 di SMAN 1 BANJARANGKAN
Double Counting - **Sudah Ada NUPTK = 2546736639200012 di SMK SARASWATI SUKAWATI - KAB. GIANYAR
Double Counting - Sudah ada NUPTK : 3533765666300042 di TK DWI DHARMA KUMARA
Double Counting - **Sudah Ada NUPTK = 0440755657300053 di TK MAHA WIDYA I BATUAN - KAB. GIANYAR
Double Counting - Sudah Dapat NUPTK : 6457758659300003 di SMP PGRI 7 GUWANG
Double Counting - Sudah ada NUPTK : 9342765666300003 di TK IMMANUEL
Double Counting - Sudah ada NUPTK : 8551750652200032 di SMP DHARMA SENTANA

Double Counting - Sudah ada NUPTK : 2563731634200503 di SMP PGRI 7 GUWANG
Double Counting - Sudah ada NUPTK : 5563736638201163 di UPT PENDIDIKAN KECAMATAN SUKAWATI

Double Counting - Sudah ada NUPTK : 1563735638200653 di UPT PENDIDIKAN KECAMATAN SUKAWATI
Double Counting - Sudah ada NUPTK : 3438766668300013 di PAUD SARI MEKAR
Double Counting - Sudah ada NUPTK : 1856740640300012 di UPT PENDIDIKAN KECAMATAN SUKAWATI
Double Counting - Sudah ada NUPTK : 2563749650200163 di UPTD SKB SUKAWATI
Double Counting - Sudah ada NUPTK : 7554740643200003 di SMP (SLUB) SARASWATI TEGALLALANG
Double Counting - Sudah ada NUPTK : 5240743645200013 di UPTD SKB SUKAWATI
Double Counting - Sudah ada NUPTK : 9437751653300052 di UPTD SKB SUKAWATI
Double Counting - Sudah ada NUPTK : 3563741642301053 di UPTD SKB SUKAWATI
Sudah ada NUPTK : 3438766668300013 di PAUD SARI MEKAR

Double Counting -

Double Counting - Sudah ada NUPTK : 5438735636300012 di UPTD SKB SUKAWATI
Double Counting - Sudah ada NUPTK : 5545742644300013 di SMP N 1 TEGALLALANG

Double Counting - Sudah ada NUPTK : 3155731634300013 di UPTD SKB SUKAWATI
sdh dpt nuptk: 3563-7306-3220-0193 disek. SD N 5 SINGAPADU KALER
Double Counting - Sudah ada NUPTK : 8346762663300073 di TK SARI MEKAR
Double Counting - Sudah ada NUPTK : 3236765666300053 di SD N 1 PEJENG
individu sudah ada NUPTK : 5563-7246-2720-0013 di SD N 2 PEJENG KELOD KAB.GIANYAR
individu sudah ada NUPTK :7563-7246-2730-0003 di SD N 2 PEJENG KAJA KAB.GIANYAR
Double Counting - Sudah ada NUPTK : 3748743646300012 di SD N 6 TAMPAKSIRING

Double Counting - Sudah ada NUPTK : 9559745646200003 di SD N 6 TAMPAKSIRING
Double Counting - Sudah ada NUPTK : 6758743643300002 di SD N 3 TAMPAKSIRING
Double Counting - Sudah ada NUPTK : 2854746647200002 di SMA N 1 TAMPAKSIRING
SUDAH ADA NUPTK:3638-7426-4320-0032 DI SMA DWIJENDRA DPS KEC DENPASAR UTARA
Double Counting - Sudah ada NUPTK : 4046742643300083 di SMA PGRI 3 UBUD
Double Counting - Sudah Dapat NUPTK : 1833738639200012 di SMP N 2 TAMPAKSIRING
Double Counting - Sudah Dapat NUPTK : 0563739642300063 di SMP PGRI GIANYAR 5
Double Counting - Sudah ada NUPTK : 0643762663300102 di SMK N 1 TAMPAKSIRING

Double Counting - Sudah ada NUPTK : 9445762664200023 di SMP N 3 TAMPAKSIRING

Double Counting - Sudah ada NUPTK : 7563743647200083 di SMP PGRI GIANYAR 5


Double Counting - Sudah ada NUPTK : 7045753654200003 di SMP PGRI GIANYAR 3 UBUD
Double Counting - Sudah ada NUPTK : 7455738639200022 di SMK N 1 TAMPAKSIRING


SDH DPT NUPTK: 2563-7396-4120-0213 DISEK. SMK TRI SAKTI TAMPAKSIRING

Double Counting - Sudah ada NUPTK : 8857759660200052 di SMK N 1 TAMPAKSIRING
individu sudah diterima NUptk: 2563734635200403 di sek. SMK N 1 DENPASAR
individu sudah diterima NUptk: 8461746649200002 di sek. SMP N 3 ABANG


sudah ada NUPTK: 3563-7316-3320-0513 di sek.SD N 2 SABA


sudah ada NUPTK: 8563-7416-4220-0943 di sek.SLB C DENPASAR
individu sudah diterima NUptk: 4756736638300052 di sek. SMA TP. 45 Denpasar
individu sudah dapat NUPTK : 7563-7386-3930-0133
Double Counting - Sudah ada NUPTK : 5437743645300003 di TK SOMA NEGARA
sdh dpt nuptk: 7563-7316-3020-0003 disek. SD N 2 MANUKAYA
Double Counting - Sudah ada NUPTK : 0360744648200013 di SMK TRI SAKTI TAMPAKSIRING

Double Counting - Sudah ada NUPTK : 4848749651200022 di SD N 3 PEJENG KAJA
Double Counting - Sudah ada NUPTK : 1563739641200213 di SMP N 2 TAMPAKSIRING
Double Counting - Sudah ada NUPTK : 5433740642200052 di SMP N 1 TAMPAKSIRING

Double Counting - Sudah ada NUPTK : 7563736640200203 di SMP AMARAWATI TAMPAKSIRING

Double Counting - Sudah ada NUPTK : 1557741642200043 di SMP AMARAWATI TAMPAKSIRINGDouble Counting -


Double Counting - Sudah ada NUPTK : 2744741643300022 di SMP N 3 TEGALLALANG
Double Counting - Sudah ada NUPTK : 5948752654300072 di SMA AMARAWATI TAMPAKSIRING
Double Counting -
Double Counting - Sudah ada NUPTK : 1560742643300053 di DINAS PENDIDIKAN KEC. TEGALLALANG

Double Counting - Sudah ada NUPTK : 3136745646300023 di TK PAUD MERTA KUMARA

Double Counting - Sudah ada NUPTK : 5135762664300043 di TK PAUD MERTA KUMARA


Double Counting - Sudah ada NUPTK : 7656745647300062 di TK PUSAKA BUJANGGA KUMARA
Double Counting - Sudah ada NUPTK : 4563745647300653 di TK PUSAKA BUJANGGA KUMARA


Double Counting - Sudah ada NUPTK : 2647746648200082 di SD N 2 PUPUAN

Double Counting - Sudah ada NUPTK : 1549744647200043 di SD N 2 PUPUANDouble Counting - Sudah ada NUPTK : 3647753654200032 di TK PRATAMA WIDYA DARMA TARO
Double Counting - Sudah ada NUPTK : 4052746649300053 di SD N 2 PUPUAN

Double Counting - Sudah ada NUPTK : 1649756658300012 di TK SILA KUMARA SANTI I
Double Counting - Sudah ada NUPTK : 0236744646200033 di SD N 1 KENDERAN
Double Counting -
Double Counting - Sudah ada NUPTK : 3743764667200002 di SD N 1 SEBATU
Double Counting - Sudah ada NUPTK : 7453765666300052 di SD N 1 SEBATU
Double Counting - Sudah ada NUPTK : 8541756659200002 di SD N 1 TARO
Double Counting - Sudah ada NUPTK : 0746762664300072 di SD N 3 TARO
Double Counting - Sudah ada NUPTK : 6958760662300082 di SD N 1 TARO
Double Counting - Sudah ada NUPTK : 6848765666300062 di SD N 2 KELIKI
Double Counting - Nama ibu tidak jelas
Double Counting - Sudah ada NUPTK : 1444757659200042 di SD N 2 SEBATU
Double Counting - Sudah ada NUPTK : 7435767668200002 di SD N 2 SEBATU
Double Counting - Sudah ada NUPTK : 9046747649200063 di SD N 2 TARO
Double Counting - Sudah ada NUPTK : 1648758660200042 di SD N 2 TARO
Double Counting - Sudah ada NUPTK : 3462747650300043 di SD N 2 TARO
Double Counting - Sudah ada NUPTK : 5936765666300072 di SD N 2 TEGALLALANG

Double Counting - Sudah Dapat NUPTK : 9563731632200063 di SD N 1 KEDISAN
Double Counting - Sudah ada NUPTK : 5535762664300032 di MTS 45 GIANYAR
SUDAH DAPAT NUPTK 3855-7466-4920-0012 DI KEC.YANG SAMA
Double Counting - Sudah ada NUPTK : 3254751653300063 di SD N 3 KENDERAN

Double Counting - Sudah ada NUPTK : 5563737638200133 di SD N 4 SEBATU


Double Counting - Sudah ada NUPTK : 3563729633200133 di SD N 3 KENDERAN

sudah ada NUPTK: 1845-7526-5330-0042 di sek.SD N 3 PUPUAN
Double Counting - Sudah ada NUPTK : 3846762663200022 di SD SUTA DHARMA
Double Counting - Sudah ada NUPTK : 3533748650300112 di SD N 3 PUPUAN
Double Counting - Sudah ada NUPTK : 0756766667200032 di SD N 3 SEBATUDouble Counting - Sudah ada NUPTK : 1440764666300063 di SD N 3 SEBATU
Double Counting - Sudah ada NUPTK : 7943763665200032 di SD N 3 TARO
Double Counting - Sudah ada NUPTK : 0652766667300032 di SD N 3 TEGALLALANG
Double Counting - Sudah ada NUPTK : 5935754658200002 di SD N 4 SEBATU

Double Counting -

Double Counting - Sudah ada NUPTK : 4637766667300042 di SD N 4 SEBATU
Double Counting - Sudah ada NUPTK : 5933755657300072 di SD N 5 SEBATU
Double Counting - Sudah ada NUPTK : 1562758660200013 di SD N 2 KENDERAN
Double Counting - Sudah ada NUPTK : 4451746649200022 di SD N 5 TARO
Double Counting - Sudah ada NUPTK : 2747763665300012 di SD N 1 NAGASEPAHA
Double Counting - Sudah ada NUPTK : 5563742644201153 di SD N 2 TARO
Double Counting - Sudah ada NUPTK : 5750743647300002 di SMP TP 45 KAYUAMBUA
Double Counting - **Sudah Ada NUPTK = 0248755656200023 di SMA N 1 TEGALLALANG - KAB. GIANYAR
Double Counting - Sudah ada NUPTK : 0248755656200023 di SMA N 1 TEGALLALANG
Double Counting -
Double Counting - Sudah ada NUPTK : 4563740641200213 di SD N 2 PELIATAN

Double Counting - Sudah ada NUPTK : 3951746649300032 di PAUD LILAKANTI
Double Counting - Sudah ada NUPTK : 0740751653300082 di PAUD LILAKANTI
Double Counting - Sudah ada NUPTK : 6563733635300073 di SMP KERTAYASA
Double Counting - Sudah ada NUPTK : 7563743646200183 di SMP N 1 UBUD
Double Counting - Nama ibu tidak jelas
Double Counting - Sudah Dapat NUPTK : 2643758659200012 di SD N 6 TEGALLALANG
Double Counting - Sudah Dapat NUPTK : 1563733636200133 di SD N 4 PELIATAN
individu sudah diterima NUptk: 6563729633200023 di sek. SMP N 2 SUKAWATI
Double Counting - Nama ibu tidak jelas
sdh dpt nuptk: 3552-7336-3530-0033 disek. SD N 3 UBUD
Double Counting - Sudah ada NUPTK : 3542755657200042 di SD SARASWATI 6 DENPASAR
Double Counting - Sudah Dapat NUPTK : 1549747649300023 di SD BALI HATI

Double Counting - Sudah ada NUPTK : 4540754656300013 di SD N 1 UBUD


Double Counting - **Sudah Ada NUPTK = 2852738639300062 di SMA KERTHA WISATA - KAB. GIANYAR
Double Counting - Sudah Dapat NUPTK : 2563733634200083 di SMA N 1 UBUD
Double Counting - Sudah ada NUPTK : 9950744646200002 di SMA N 1 KINTAMANI
Double Counting - Sudah ada NUPTK : 2637754656300022 di SMA N 1 TEGALLALANG


sudah dapat NUPTK : 5563-7266-2730-0103 di sek. SMA N 1 UBUD KAB. GIANYAR
Double Counting - Sudah Dapat NUPTK : 3948741642300022 di SMP KERTA YOGA UBUDDouble Counting - Sudah ada NUPTK : 3835762663200032 di SMA N 8 Denpasar
Double Counting - Sudah Dapat NUPTK : 7045753654200003 di SMP PGRI GIANYAR 3 UBUD
Double Counting - Sudah Dapat NUPTK : 8341747649200003 di SMP KERTAYASA

Double Counting - Sudah ada NUPTK : 0538734636200013 di SMK N 2 SUKAWATI

Double Counting - Sudah ada NUPTK : 0958753654200012 di SMP PGRI GIANYAR 3 UBUD

Double Counting - Sudah Dapat NUPTK : 0357736638200013 di SMA N 1 UBUD
Double Counting - Sudah Dapat NUPTK : 8845746649300012 di SMA PGRI 2 GIANYAR DI BLAHBATUH
Double Counting - Sudah ada NUPTK : 2446757657300012 di SMK N 1 GIANYAR
Double Counting - Sudah ada NUPTK : 6061745648300033 di SMA N 1 TABANAN
Double Counting - Sudah ada NUPTK : 0149749651200063 di SMK PGRI I BADUNG
Double Counting - Sudah ada NUPTK : 3457743645300003 di TK CATUR KUMARA SANTI
Double Counting - Sudah ada NUPTK : 0163755657200013 di SMK PGRI PAYANGAN
SDH MENERIMA NUPTK 5563-7426-4420-0253 DI KEC UBUD
Double Counting - Sudah Dapat NUPTK : 8453745648300013 di SMK PARIWISATA PUTRA BANGSA
Double Counting - Sudah ada NUPTK : 4349763664200023 di SMP N 1 UBUD
sdh dpt nuptk: 4563-7366-3820-1083 disek. SMP N 1 UBUD
Double Counting - Nama ibu tidak jelas
Double Counting - Nama ibu tidak jelas

sdh dpt nuptk: 6563-7376-4020-0643 disek. SMP N 2 UBUD
Double Counting - Sudah ada NUPTK : 9951759660300012 di SLB C BINA KARYA
Double Counting - Sudah Dapat NUPTK : 6544749651200013 di SD N 3 KELIKI
Double Counting - Sudah Dapat NUPTK : 3948741642300022 di SMP KERTA YOGA UB
Double Counting - Sudah Dapat NUPTK : 5448756658300013 di SMP N 2 SUKAWATI
Double Counting - **Sudah Ada NUPTK = 3436758659300072 di TK WIDYA CRAYA - KAB. GIANYAR
Double Counting - Sudah ada NUPTK : 8940760662200002 di SMA PGRI 3 UBUD
Double Counting - Sudah ada NUPTK : 8455738639200013 di UPT PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KECAMATAN U

Double Counting - Sudah ada NUPTK : 3636739642200032 di SD N 1 UBUD
SDH DPT NUPTK: 3563-7396-4320-0043 DISEK. SD N 3 SAYAN
LAHRAGA BLAHBATUH
LAHRAGA BLAHBATUH
LAHRAGA BLAHBATUH
AB. GIANYAR
KAB. GIANYAR
AB. GIANYAR
LAHRAGA KECAMATAN UBUD

				
DOCUMENT INFO
Categories:
Tags:
Stats:
views:1279
posted:11/20/2011
language:Indonesian
pages:600