Để laptop trên đùi khi làm việc có ảnh hưởng như thế nào

Document Sample
Để laptop trên đùi khi làm việc có ảnh hưởng như thế nào Powered By Docstoc
					                                   Siêu thị điện máy nội thất Việt Long
                                        www.vietlongplaza.com.vn
                            ------------------------------------------


    Để laptop trên đùi khi làm việc có ảnh hưởng như thế nào?
Để laptop trên đùi có ảnh hưởng ko? Đây không phải là vấn đề quan trọn
Mọi người dùng laptop       ng     i     ng        n ng  n h         i h     h i    ng. Đâ     hông hải        ấn      q  n   ọng
n   máy tính xach tay ư           n   n nhưng   ảnh hư ng           n     h    h nghi         ọng n                   n ùi
M    ính   n ùi dù  ng           h ảng hời gi n ngắn gâ             hại nhi  hơn h ng         ẫn ư ng. Nă        2002          hư
gửi h ậ     n h  n          h      The Lancet      ại hi i       ường h            nh    h    họ    h    Đi n 0       i
 ng n ng    ùng ín      ông       hi          n ùi  ng       ng  giờ.


Người dùng máy tính     n     giới nên         iệ ư ý i    n    ì      nghi n       gần â       h     ối q    n hệ     ậ hi    giữ
nhiệ    ùng ín n        giới           giả   ư ng “ inh inh”. N         n ng     nhiệ       ng ình        ùng ín ăng 1           hì
 ố ư ng inh inh  giả        ới 40%.
 ới người     i hơn hậ q ả d               q   n ng gâ   h           d i hơn. ng   nghi n                 ư    h  hiện
 ường Đ     ố gi   n    N                 nhiệ  ùng ín          2 người h  ạnh ư               ướ          hi họ
     hông hường  n ùi        ng     ng     giờ   người      h  hiện nhiệ  ăng n            ng ình        21      . hí nghiệ
 ư     ại ới  hi          ính     ng      iệ   nhiệ        ng ình ăng h  28            .
 i n ĩ fi       h n in    h   n gi ại họ  g          h  i  “N       nhiệ  ăng       ng hời gi n ngắn  hông                ại nhi
ần hì hông      ng ngại”     nhi n ông ng ảnh             ng n         ại hường        n     ấ hả năng h i h               h
năng     inh h n     ng  ơ n hương ĩnh iễn.
Không     hận n      máy tính ư hi     nhiệ nhưng                   n h        hì ấ nhi         hận ại        nhiệ     hi ử d ng
d   hông ận d ng h năng ư ng. ễ hấ    ố                 hận      nhiệ   ạnh như        q                  ng nhưng        i ử
ý    hi  h ạ ới những   hận n ng nhấ .
M       n ới h ảng hông ng              n   ng   q ạ gi    h                  dễ d ng nhưng máy tính xách tay nh
gọn h     h   ư  i  .                 nhiệ  ư  h         h i     i ử ý     ng ấ ản nhiệ   ư        i
hi q ạ ấ nh . i ử ý                       hiện n  hường       h ảng 0       nhưng n                 iệ q  ải           h  n
ới 0  . N nhiệ   hông              i        hì ng  ơ h        i ử ý      ấ ớn ì ậ                ính hiện ại             hận
 ả  i n nhiệ     h hạ ông ấ      n q n ng.
Dù ậ         máy tính xách tay hiệ q ả hông nghĩ                h      giữ h     i     hận    ạng h i nhiệ hí h h             hi h ạ
   ng. Nhiệ hải ư  h  n i â                 n    hông ư     h       hì n         n ng        hận n          ng     ,
    n ng người ử d ng q                 hận i       i    như       dưới              n hí   h h               . Những
    ính hi     ố     h giữ nhiệ       ng   i những ùng n ới  ố               d   nhiệ  n  h        h           nối giữ n
hình    n hí    h       n            nơi h ng  h hân n i ư             .     h ơn giản nhấ            nh      d ng h ng
hi   n           n   n. N    ắ          hải ử d ng     n ùi h              n     h    h    n d ng h         í nhấ
    ờ ạ  hí d   giữ         hân         ạn.
N  hông h  nh nhiệ h                      h dùng hần             “hạ nhiệ ” h ng.           hường i     hần
q ản ý năng ư ng h h           i       h     h ạ ng              hận h nh     gi        giả nhiệ ư ng. Nhờ  năng
ư ng in ư  ả        n   ng   h giả       ố    i ử ý  ắ            hận hông dùng ới. Đ   ử ý                h       ử d ng
năng ư ng hấ nhấ       h     ng ngh          i h  hông dùng           ố  q ạ     ng ình h                         giả
nhiệ          .                                            1
ố     ử ý ng     nh ản ấ     ng    ầ ì   h giả nhiệ . í d       ăng ố         AM ng nghĩ h  inh
h      ư ng nhiệ   ng . In      h   i n  nhớ h  ời ư gắn          ả i n     h giả ố   ử ý iêt
iệ  in   hạ nhiệ .
 ưới â    những ấ   hình     q       ả   ng nhiệ   h  i         h n ng ới      n  . ình ầ   i n
  hi laptop    i h      ư    ng   h ng ấ  hơi ậ        hơn    ới hông hí    ng q  nh d n   ẫn  ng dần
ạ ới nhiệ  h ng.
ình h 2    hi  máy tính      hi    i ử ýh ạ   ng ới ông      ấ  h  n  ng   i h  (       ùng hông hí
 ng q nh   h      i d hạ   i nhiệ   ư  h   i h    hấ    nhiệ      hơn).      h ý  n    hình 3 nhiệ
 hấ hơn nhi       ới 2 hình  n ại.
                                  2
Tiết kệm 20k /ngày , mua trả góp sở hữu ngay sản phẩm ước mơ của bạn
                  3
4

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:18
posted:11/19/2011
language:
pages:4